Sunteți pe pagina 1din 84

ACADEMIA DE TIINE A MOLDOVEI

INSTITUTUL DE ZOOLOGIE

UNIVERSITATEA ACADEMIEI DE TIINE A MOLDOVEI

MONITORINGUL CALITII APEI


I EVALUAREA STRII ECOLOGICE
A ECOSISTEMELOR ACVATICE
ndrumar metodic

Chiinu 2015
CZU [504.4.064.3:574.5]+543.3(076.5)
M 88

Lucrarea Monitoringul calitii apei i evaluarea strii ecologice a ecosistemelor acvatice este destinat
specialitilor n domeniul mediului, studenilor, masteranzilor, doctoranzilor, tinerilor cercettori n
domeniul ecologiei, hidrobiologiei, hidrochimiei, ihtiologiei.
Lucrarea recenzat este aprobat i recomandat spre editare de ctre Consiliul tiinific al Institutului de
Zoologie al AM i Senatul Universitii a AM.

The guide is a generalization of materials on the procedures and techniques of the monitoring of water
quality, and ecological state of water ecosystems (hydrochemical, hydrobiological methodology), and it is
addressed to students, young researchers and all those who are interested in issues of water quality, aquatic
biodiversity and protection of aquatic ecosystems.
The work is approved and recommended for editing by the Scientific Council of the Institute of Zoology
of the Academy of Sciences of Moldova and Senate of the University of the Academy of Sciences of Moldova.

REDACTORI:

Todera Ion, doctor habilitat n biologie, profesor, academician


Zubcov Elena, doctor habilitat n biologie, profesor
Bilechi Lucia, doctor n biologie, confereniar

RECENZENT:

alaru Vasile, doctor habilitat, profesor, membru corespondent al Academiei de tiine a Moldovei

Descrierea CIP a Camerei Naionale a Crii


Monitoringul calitii apei i evaluarea strii ecologice a ecosistemelor acvatice : ndrumar metodic
/ Acad. de tiine a Moldovei, Inst. de Zoologie, Univ. Acad. de tiine a Moldovei. Chiinu :
S. n., 2015 (Tipogr. Elan Poligraf ). 84 p.

500 ex.

ISBN 978-9975-66-503-2.
CUPRINS

I PROGRAME DE MONITORIZARE (Zubcov E., Jurminskaia O.) 4


II ANALIZA MICRO- I MACROELEMENTAR A COMPONENTELOR DE MEDIU
(Zubcov E., Ciornea V.) 6
2.1 Metode chimice i fizico-chimice de studiu a componentelor de mediu 6
2.2 Etape de pregtire a mostrelor de analizat 11
2.3 Echipament de analiz 13
III COMPONENA CHIMIC A APELOR NATURALE (Zubcov E., Bagrin N., Zubcov N.,
Borodin N., Ciornea V., Jurminskaia o., Ivanov A.) 16
3.1 Gazele dizolvate, consumul biochimic i chimic a oxigenului dizolvat 17
3.2 Ionii principali, mineralizarea, duritatea 21
3.3 Substane nutritive 27
3.4 Microelemente 32
IV BACTERIOPLANCTON (ubernekii I., Negru M., Jurminskaia O.) 34
4.1 Reguli generale de lucru n laboratorul de microbiologie 34
4.2 Metoda de determinare a numrului total de bacterii 34
4.3 Metoda de determinare a produciei i destruciei bacteriene 34
4.4 Metode de determinare a unor grupe fiziologice de microorganisme 35
4.5 Monitorizarea calitii apei dup indicii microbiologici 40
V FITOPLANCTON. PRODUCIA PRIMAR A FITOPLANCTONULUI I
DESTRUCIA MATERIEI ORGANICE (Ungureanu L., Tumanova D., Ungureanu G.) 41
5.1 Identificarea apartenenei specifice a algelor, estimarea efectivului i biomasei
fitoplanctonului 41
5.2 Producia primar a fitoplanctonului i destrucia substanelor organice 42
5.3 Aprecierea calitii apei dup fitoplancton 44
VI MACROFITE (Bilechi L.) 46
6.1 Cercetri calitative i cantitative ale macrofitelor 46
6.2 Macrofitele ca obiect de studiu n biondicarea i biomonitoringul calitii apei i a
strii ecologice a bazinelor acvatice 50
VII ZOOPLANCTON (Lebedenco L., Jurminskaia O.) 51
7.1 Determinarea structurii taxonomice (specifice) a zooplanctonului 52
7.2 Cuantificarea parametrilor cantitativi ai comunitilor de zooplancton 52
7.3 Calcularea indicilor biocenotici 53
7.4 Aprecierea calitii apei n baza zooplanctonului 54
VIII MACROZOOBENTOS (Munjiu O., Todera Ion, Banu V.) 57
8.1 Colectarea probelor de nevertebrate bentonice i prelucrarea lor preliminar 57
8.2 Determinarea efectivului numeric, biomasei i componenei speciilor 57
8.3 Evaluarea calitii apei n baza macrozoobentosului 60
IX FAUNA PISCICOL (Bulat Dm, Bulat Dn., Todera I., Usati M.) 65
9.1 Principii generale privind monitoringul faunei piscicole 65
9.2 Examinarea, determinarea parametrilor biometrici i identificarea petilor 69
9.3 Analiza sinecologic 72
9.4 Evaluarea bonitii ecosistemelor acvatice naturale n baza strii structural-
funcionale a faunei piscicole 76
9.5 Aplicarea indicelui de integritate biotic (IIB) 79

3
I. PROGRAME DE MONITORIZARE

Recoltarea probelor de ap, suspensii, mluri, hidrobioni este prima etap deosebit de important n
realizarea procesului de analiz fizico-chimic i biologic a apei. Utilizarea echipamentului i metodelor
sofisticate n procesul de analiz nu pot diminua greelile comise n procesul de colectarea a probelor.
Metodele utilizate pentru prelevarea probelor, msurrile pe teren, analiza lor chimic i hidrobiologic
se valideaz i documenteaz n conformitate cu standardul internaional EN ISO/CEI 17025, acceptat la
nivel naional (SM SR EN ISO/CEI 17025:2006), i alte standarde n domeniul metodelor de prelevare (SM
SR EN ISO 5667-1:2011; SM SR ISO 5667-4:2007; SM SR EN ISO 5667-6:2011).
Condiiile i normativele de prelevare difer n dependen de tipul de ape, programul i scopul de moni-
torizare. Este greu de elaborat un ghid sau recomandri unice, dar ntotdeauna sunt cerine sau principii de
baz privind prelevarea probelor pentru monitorizarea fizico-chimic i biologic ale ecosistemelor acvatice:
materialul colectat trebuie sa fie reprezentativ i s corespunde scopului i programului de monitorizare;
probele trebuie s reflecte situaia real n locul de colectare;
metodele de colectare i transportare a probelor trebuie s se reflecte ct mai puin asupra componen-
ei fizico-chimice i biologice a probelor recoltate;
volumul materialului colectat trebuie s fie suficient pentru a efectua analiza n conformitate cu meto-
dele i tehnicile de laborator utilizate;
recipientul (vesel, conteiner) trebuie s fie confecionat din materiale inerte. n majoritatea cazurilor,
recoltarea se va face n flacoane de polietilen sau alt material plastic, iar pentru unele substane orga-
nice n flacoane de sticl;
toate procedurile de prelevare a probelor trebuie s fie strict documentate, fapt care permite identifi-
carea fr dificultate a probei n laborator;
probele sunt recoltate de un personal calificat i n corespundere cu standardele de siguran (este
obligatorie instruirea personalului n scopul asigurrii unor condiii corespunztoare de siguran,
inclusiv purtarea vestei de salvare).
Sistemul naional de monitorizare cuprinde dou tipuri: monitorizarea de supraveghere i monitorizarea
operaional.
Monitorizarea de supraveghere a apelor de suprafa, inclusiv ruri transfrontaliere, se efectueaz de
Serviciul Hidrometeorologic de Stat n baza reelei staionare de posturi hidrologice. Reeaua de monitori-
zare de supraveghere a apelor din Republica Moldova este nclus n Regulamentul privind monitorizarea i
evidena sistematic a strii apelor de suprafa i a apelor subterane (2013). Ea se elaboreaz n conformi-
tate cu starea hidrologic, ecologic i hidrochimic a bazinului acvatic, n baza unor investigaii prealabile,
care includ colectarea i analiza informaiei privitor la clasa i calitatea apei, tipurile de folosin a bazinului
acvatic, starea lui ecologic, sursele de poluare punctiforme i difuze, distana de la staiile de observaii
hidrologice, precum i evidenierea unei liste a poluanilor specifici.
Reeaua de monitorizare a calitii apelor de suprafa, n dependen de scopurile propuse, nclusiv
de cercetare, cuprinde i sectoare (sau tronsoane) transfrontiere comune de monitorizare, stabilite n baza
acordurilor sau tratatelor de colaborare, cu stipularea n programele de monitorizare comune a numrului
i amplasrii punctelor de monitorizare, graficului de prelevare, modului de difuzare a informaiei, precum
i evaluarea n comun a calitii apei ecosistemelor transfrontaliere. Punctele principale de prelevare sunt
fixate prin coordonatele GPS.
Periodicitatea prelevrii depinde de tipul de monitorizare, care include punctul dat de observaii.
Frecvena monitorizrii se stabilete, innd cont de variabilitatea parametrilor care se pot schimba att
sub influena condiiilor naturale, ct i ca rezultat al impactului antropic.
Frecvena monitorizrii trebuie s permit estimarea strii ecologice i a calitii apelor de suprafa n
fiecare bazin acvatic prin stabilirea i ntreinerea unui numr suficient de puncte de monitorizare, astfel
nct s asigure o descriere coerent i cuprinztoare a strii apelor de suprafa n cadrul fiecrui district al
bazinelor hidrografice i s depisteze tendinele evoluiei factorului antropic.
Pentru apele de suprafa supuse riscurilor cantitative i calitative, reeaua de monitorizare i frecvena
monitorizrii trebuie s fie suficient pentru a permite evaluarea impactului uman i prevenirea degradrii
ecosistemelor. n cazuri exepionale (poluare accidental), prelevarea probelor se coordoneaz reieind din
condiiile create. Prelevatorii trebuie s ia n considerare c n unele ruri sau cursuri de ap exist pericole
chimice, bacteriologice, virotice sau zoologice.
4
Pentru monitorizarea de supraveghere prelevarea probelor are ca scop evaluarea strii tuturor apelor din
cadrul fiecrui bazin sau sub-bazin hidrografic (conform punctelor i indicatorilor stabilii n Regulamen-
tul privind monitorizarea i evidena sistematic a strii apelor de suprafa i a apelor subterane (2013)),
necesare pentru: validarea procedurii de evaluare a impactului, evaluarea tendinei de variaie pe termen
lung a calitii i cantitii resurselor de ap, elaborarea criteriilor de evideniere a corpurilor de ap la ni-
vel administrativ-teritorial, precum i elaborarea eficient a programelor optimizrii sistemului naional de
monitorizare.
Monitorizarea operaional se efectueaz pentru corpurile de ap ce risc s nu ndeplineasc obiectivele
de protecie a apelor.
n cazul monitorizrii de investigare prelevarea materialului are ca scop identificarea cauzelor depirii
limitelor cerinelor de calitate pentru ape, pentru certificarea factorilor, din cauza crora bazinul acvatic nu
poate atinge obiectivele de mediu, ct i pentru identificarea mrimii i impactului polurilor accidentale.
Materialul este colectat din zonele supuse polurii (n amonte i aval de sursa de poluare) n cadrul unui plan
sau program de urgen, pentru obinerea informaiei necesare n vederea elaborrii msurilor speciale de
remediere a efectelor polurii accidentale.
n conformitate cu standardul ISO 5667-1 : 2006, sunt stabilite trei sarcini principale de recoltare a pro-
belor:
monitorizarea calitii apei pentru implementarea aciunilor pe termen scurt;
monitorizarea calitii apei pentru identificarea modificrilor pe termen lung;
monitorizarea calitii apei pentru identificarea surselor de poluare.
Sunt evideniate diferite tipuri de programe de colectare a probelor:
Programul de control al calitii include verificarea respectrii standardelor i normativelor de calitate a
apei. Aceste programe sunt utilizate cel mai frecvent de serviciile de control i supraveghere de stat.
Programul de apreciere a calitii apei include determinarea concentraiilor substanelor ntr-o anumit
perioad de timp. Programele pot fi epizodice, concepute pentru un studiu specific, pe termen scurt (pentru
observaii rare, dar sistematice) sau pe termen lung (pentru observaii de rutin, sistematice). Programele
pe termen scurt i cele pe termen lung se bazeaz, de asemenea, pe investigaii tiinifice privind evaluarea
strii apelor studiate.
Programul de cercetare a polurii const n identificarea surselor de poluare, determinarea concentrai-
ilor i proceselor de migraie a poluanilor n bazinul acvatic. Aceste programe sunt bazate pe cunoaterea
naturii poluanilor i frecvena contaminrii. Cea din urm determin peridiocitatea colectrii. Programele
de cercetare prevd nu doar constatarea situaiei i factorilor determinani, dar i obinerea materialelor
pentru elaborarea noilor metodologii, stabilirea indicatorilor noi de calitate, n special integrali, n baza
investigaiilor de bioindicare, biotestare i celor ecotoxicologice. Ele constau n colectarea simultan a pro-
belor de ap, suspensii, mluri i organisme acvatice, pentru investigarea complex calitativ i cantitativ
a proceselor de migraie a substanelor chimice i fluxurilor de materie i energie, descifrarea i evaluarea
proceselor producional-destrucionale, de autoepurare i poluare secundar.
Toate tipurile de programe de monitorizare trebuie s conin lista parametrilor principali, metodele
de analiz a acestora i programul de colectare a probelor, care prevede localizarea punctelor de colectare,
frecven colectrii, tipurile de probe, metodele i tehnicile de colectare, metode de manipulare a probelor.
O bun parte de proceduri deja sunt stipulate n standardele internaionale (ISO), europene i cele ale unor
ri separate (de exemplu, GOST).
Bibliografie
1. Regulamentul privind monitorizarea strii apelor de suprafa i apelor subterane. Hotrrea Guvernului
Republicii Moldova nr. 932 din 20.11.2013. Publicat la 29.11.2013 n Monitorul Oficial al Republicii Moldova
Nr. 276-280, art. Nr. 1038
2. SM SR EN ISO 5667-1:2011Calitatea apei. Prelevare. Partea 1: Ghid general pentru stabilirea programelor i
tehnicilor de prelevare.
3. SM SR ISO 5667-4:2007 Calitatea apei. Prelevare. Partea 4: Ghid de prelevare a apelor din lacuri naturale i
artificiale. Chiinu: Moldova-standard, 2007. 8 p.
4. EN ISO5667-6:2011 Calitatea apei Prelevare -- Partea 6: Ghid pentru prelevrile efectuate n ruri i alte
cursuri de ap.
5. EN ISO/CEI 17025:2005 General requirements for the competence of testing and calibration laboratories
6. SM SR EN ISO/CEI 17025:2006 Cerine generale pentru competena laboratoarelor de ncercri i etalonri.
Chiinu: Moldova-standard, 2006. 33 p.
5
II. ANALIZA MICRO- I MACROELEMENTAR A COMPONENTELOR DE MEDIU

2.1 Metode chimice i fizico-chimice de studiu a componentelor de mediu

Capacitatea de migraie a microelementelor, elementelor nutritive, poluanilor i toxinelor, ct i a formelor


lor de migraie sunt condiionate de proprietile acestora, ct i de mrimea pH-ului, gradului de oxidare,
prezena agenilor de complexare, substanelor n suspensie, activitatea vital a hidrobionilor, etc. Astfel,
una din faetele de specializare a Laboratorului Hidrobiologie i Ecotoxicologie al Institutului de Zoologie
al Academiei de tiine a Moldovei este capabilitatea de analiz a indicilor de calitate a mediului (ap de
suprafa i subteran, suspensii, nmol, organisme acvatice, etc.) prin utilizarea metodelor standardizate i
validate. O alt faet este analiza diferitor tipuri de mostre dect cele lichide sau semilichide, cum sunt cele
de natur vegetal (plante acvatice) i animal (fitoplancton, zooplancton, fitobentos, zoobentos, peti). A
treia faet prezint vastitatea de analiz a indicilor de calitate.
n practica sa Laboratorul Hidrobiologie i Ecotoxicologie, pentru efectuarea determinrilor cantitative,
utilizeaz o gam vast de metode.

Titrimetrie
Titrimetria este o metod de laborator comun n analiza chimic cantitativ i, deseori, este folosit
pentru a determina concentraii necunoscute ale unui analit de identificat. n laborator sunt aplicate
titrimetria de neutralizare, complexonometric, de precipitare, redox, etc. Indicii ce se determin i metodele
sunt prezentate n tabelul 2.1.

Gravimetrie
Analiza gravimetric este una din cele mai precise metode de determinare. Principiul de baz al ei const
n aducerea unui component de determinat, existent n soluie, sub forma unui produs practic insolubil (sau
precipitat), care trebuie s aib o compoziie cunoscut i constant. Precipitatul se separ prin filtrare de
restul componenilor din soluie i se purific prin splare, iar dup o tratare termic adecvat, se cntrete.
Din masa rezultant se calculeaz cantitatea componentului determinat. Indicii ce se determin prin
gravimetrie sunt prezentai n tabelul 2.2.1

Tabelul 2.1 Metode titrimetrice i indicatori.


Nr.
DN1 sau metoda validat Indicator Titrimetrie
ord.
1. SM SR EN ISO 25663:2012 Azot total (Kjeldahl) Neutralizare
2. SM SR ISO 5664:2007 Azot amoniacal Neutralizare
3. SM SR EN ISO 9963-1:2007 Alcalinitate total i permanent Neutralizare
4. SM SR EN ISO 9963-2:2007 Alcalinitate carbonat Neutralizare
5. SM SR ISO 6058:2012 Calciu Complexonometric
6. SM SR ISO 6059:2012 Calciu, magneziu (sumar) Complexonometric
7. SM SR ISO 9297:2012 Cloruri De precipitare
8. SM SR EN 25813:2011 Oxigen dizolvat Redox
9. SM SR EN ISO 8467:2006 Indice de permanganat Redox
10. SM SR ISO 6060:2006 Consum chimic de oxigen Redox
11. SM SR EN ISO 1899-2:2007 Consum biochimic de oxigen Redox

Tabelul 2.2 Metode gravimetrice.


Nr. ord. DN sau metoda validat Indicator
1 SM SR EN ISO 25663:2012 Materii n suspensie
2 SM SR ISO 5664:2007 Azot amoniacal

1
DN document normativ.
6
2 SM SR ISO 5664:2007 Azot amoniacal

Spectrometrie
Spectrometrie
Interaciunea radiaiei electromagnetice cu substana are loc de-a lungul ntregului spectru
compus din raze , raze , ultraviolete, vizibile, infraroii, microunde i unde radio. Funcie de
Interaciunea radiaiei electromagnetice cu substana are loc de-a lungul ntregului spectru compus
energia radiaiei, interaciunea se manifest prin spectre de absorbie, emisie, mprtiere a
din raze , raze undelor
, ultraviolete, vizibile, infraroii,
electromagnetice, microunde
sau modificri i unde radio.substanei.
ale proprietilor Funcie de energia radiaiei,
Spectroscopia este metoda
interaciunea se experimental
manifest prin spectre de absorbie, emisie, mprtiere a
care msoar i interpreteaz aceast interaciune.undelor electromagnetice,
sau modificri ale proprietilor substanei. Spectroscopia este metoda experimental care msoar i
interpreteaz aceast interaciune. Spectrofotometria UV-VIS

Spectroscopia UV-VIS Spectrofotometria


este spectrometria UV-VISdin domeniul lungimilor de und vizibile, precum
i domeniile adiacente, cum sunt ultraviolet i infrarou (107 106 m). Specificul
Spectroscopiaspectroscopiei
UV-VIS este spectrometria din domeniul
UV-VIS, n comparaie culungimilor
alte tipuri de
de und vizibile, precum
spectroscopie, este cimarea
domeniile
majoritate a
adiacente, cum sunt ultraviolet i infrarou (10 7
10 6
m). Specificul spectroscopiei UV-VIS,
structurilor materiei, care sunt mai mari dect atomii, adica moleculele, interacioneaz n comparaie cu cu
alte tipuri de spectroscopie, este c marea majoritate a structurilor materiei, care sunt mai mari dect
cmpul electromagnetic al domeniului UV-VIS prin rezonan. Identificarea acestor interaciuni atomii, adica
moleculele, interacioneaz cu cmpul
permite stabilirea electromagnetic
identitii al domeniului
i caracterelor UV-VIS
moleculare, n prin rezonan.
deosebi, Identificarea
a compuilor organici i
acestor interaciuni permite stabilirea identitii i caracterelor moleculare, n deosebi, a compuilor
coordinativi, cu sisteme polienice ciclice conjugate, ce se remarc prin selectivitate organici i
nalt.
coordinativi, cu sisteme polienice ciclice
Cuantificarea conjugate,
intensitii ce se remarc
radiaiei UV-VIS, printransmise
selectivitate nalt.de concentraie i grosimea
funcie
Cuantificarea stratului
intensitii radiaiei UV-VIS, transmise funcie de concentraie
de analizat, la o anumit lungime de und, reprezint Legea i grosimea stratuluia de
fundamental absorbiei
analizat, la o anumit lungime
radiaiei: de und, reprezint Legea fundamental a absorbiei radiaiei:
( 1)

(1)

unde: T transmitana; A absorbana; I0/I reprezint fraciunea din intensitatea radiaiei incidente ce este
unde:
transmis de prob; T transmitana;
coeficientul A sauabsorbana;
de extinie I0/I dereprezint
coeficient molar absorbie,fraciunea dinnintensitatea
ce se exprim Lmol-1cm-1;radiaiei
incidente ce este transmis de prob;
c concentraia analitului exprimat n mol/L; l lungimea, coeficientul de extinie sau coeficient molar de
-1 -1 n cm, parcurs de radiaie prin soluia de analit.
absorbie, ce se exprim n Lmol cm ; c concentraia analitului exprimat
Ecuaia lui Lambert-Beer (relaia 1) se afl la baza determinrilor spectrometrice cantitative. Indicii n mol/L; l
determinai prinlungimea, n cm, parcurs desunt
radiaie prin soluia de analit.
Tabelul 2.3 Metode spectrofotometrice.
metode spectrofotometrice prezentai n tabelul 2.3.
Ecuaia
Nr. lui Lambert-Beer (relaia
DN sau metoda validat 1) se afl la baza determinrilor spectrometrice
Indicator
ord.
cantitative. IndiciiTabelul
determinai prin metode spectrofotometrice sunt prezentai n tabelul 2.3.
2.3 Metode
1 SM SR ISO 6332:2006 spectrofotometrice. Fier total
Nr. 2 SM SR ISO 7890-3:2006 Azotai
1
DN ord.
DNEN
3 normativ.
document SM SR sau26777:2006
metoda validat Indicator
Azotii
1 4SM SM SR ISO
SR ISO 7150-1:2005
6332:2006 FierAmoniu
total
2 5 SM SR EN ISO 6878:2011
SM SR ISO 7890-3:2006 Azotai total
Fosfor
3 SM SR EN 26777:2006 Azotii
4 Spectrometria
SM SR ISO 7150-1:2005 de absorbie
Amoniuatomic
5 SM SR EN ISO 6878:2011 Fosfor total
Fenomenul de absorbie atomic are loc cnd atomul din stare energetic fundamental
absoarbe energie la lungimi de und specifice
Spectrometria i trece
de absorbie n stare excitat (figura 2.1). Energia
atomic
absorbit conduce la scindarea orbitalilor electronilor de valen, sondat cu migrarea
electronilor
Fenomenul pe alteatomic
de absorbie nivele are
energetice
loc cnddect
atomul cele
dininiiale. Identificarea
stare energetic i cuantificarea
fundamental absoarbeacestei
energie
energii absorbite ulterior poate fi convertit n uniti de concentraie a elementului
la lungimi de und specifice i trece n stare excitat (figura 2.1). Energia absorbit conduce la scindarea de analizat.
Astfel,
orbitalilor n cazuldenvalen,
electronilor care nsondat
calea unui fasciculelectronilor
cu migrarea de lumin pe monocromatic vor fi dect
alte nivele energetice orientai
celeatomii
iniiale.
eantionai ai unui element de analizat, atunci cantitatea de energie absorbit
Identificarea i cuantificarea acestei energii absorbite ulterior poate fi convertit n uniti de concentraie se va mri a
proporional cu numrul de atomi care trec n starea energetic excitat. Dependena
elementului de analizat. Astfel, n cazul n care n calea unui fascicul de lumin monocromatic vor fi orientai dintre
cantitatea de
atomii eantionai energie
ai unui absorbit
element i cantitatea
de analizat, elementului
atunci cantitatea n probe
de energie de standarde
absorbit se va mri cu concentraii
proporional
cunoscute se utilizeaz cu succes la determinri analitice ale probelor
cu numrul de atomi care trec n starea energetic excitat. Dependena dintre cantitatea de energie absorbit cu concentraii
necunoscute, fiindu-le msurate absorbia atomic.
i cantitatea elementului n probe de standarde cu concentraii
Pentru a transforma aerosolul probelor n
cunoscute se utilizeaz cu succes la determinri analitice ale Fenomen de absorbie
vapori de atomi, moment n care acetia absorb
probelor cu concentraii necunoscute, fiindu-le msurate +h
energia, spectrometria de absorbie atomic
absorbia atomic. cteva mijloace de evaporare i
utilizeaz -h
Pentru a transforma aerosolul probelor n
atomizare: 1) flacra; 2) atomizarea electrotermic vapori de Stare fundamental a Fenomen de emisie Stare excitat a
atomi, moment
(n cuv ndecare acetia
grafit); absorb energia, spectrometria atomului
3) chimic. atomului
de absorbiePentru
atomicatomizarea
utilizeaz cteva mijloace
n flcr de evaporare
sunt utilizate
i atomizare:
amestecuri de gaze care la ardere (n
1) flacra; 2) atomizarea electrotermic cuv Fig. 2.1 Fenomenul de absorbie i emisie
ofer
de grafit); 3) chimic.ridicate, cca 1900-2800 C, cum sunt
temperature
cele de aer-acetilen, sau oxid de azot (I) -acetilen. La utilizarea unui sistem de atomizare
electrotermic toi atomii de analizat dintr-o 7prob sunt transformai n vapori atomici practic n
acelai timp, ntr-un sistem nchis, cum este cel al unei cuve de grafit i rmn n sistemul de
atomizare pn li se msoar absorbia. Din acest motiv, sensibilitatea determinrilor este mai
Pentru atomizarea n flcr sunt utilizate amestecuri de gaze care la ardere ofer temperature ridicate,
cca 1900-2800C, cum sunt cele de aer-acetilen, sau oxid de azot (I) -acetilen. La utilizarea unui sistem de
atomizare electrotermic toi atomii de analizat dintr-o prob sunt transformai n vapori atomici practic n
acelai timp, ntr-un sistem nchis, cum este cel al unei cuve de grafit i rmn n sistemul de atomizare pn
li se msoar absorbia. Din acest motiv, sensibilitatea determinrilor este mai mare i consumul de volum
redus cca 550L de prob.
Atomizarea chimic este aplicabil pentru determinarea ultramicrocantitilor de mercur i a elementelor
ce formeaz hidruri volatile (SeH2, AsH3, SbH3, BiH3, SnH4, etc.). Metoda presupune utilizarea unor reactivi
ce transform elementul de analizat ntr-un compus volatil, de obicei hidrur, ce este trasportat de un gaz
inert n cuva de cuar nclzit pn la cca 900C. Hidrura, fiind foarte reactiv, la aceast temperatur se
descompune cu formare de atomi ai elementelor respective.
Metodele spectrometrice de absorbie atomic utilizate la determinarea elementelor chimice sunt
prezentate n tabelul 2.4.

Tabelul 2.4. Metode spectrometrice de absorbie i emisie atomic.


Nr.
DN sau metoda validat Indicator Atomizare
ord.
12. SM ISO 9964-1:2013 Sodiu Flacr
13. SM ISO 9964-2:2013 Potasiu Flacr
14. SM SR EN ISO 7980:2012 Calciu, Magneziu Flacr
15. SM SR ISO 8288:2006 Co, Ni, Cu, Zn, Cd, Pb Flacr
16. SM SR EN 1483:2012 Mercur Chimic
17. SM SR EN ISO 12020:2012 Arseniu Chimic
18. SM ISO 17378-2:2015 Ar, Sb Chimic
19. ISO/TS 17379-2:2013 Se Chimic
20. SM SR EN ISO 15586:2011 3d, Cd, Pb Electrotermic
21. SM SR EN ISO 11885:2012 Elemente Plasm cuplat inductiv

Spectrometria de emisie atomic

Spectrometria de emisie atomic se bazeaz pe fenomenul de desorbie (emisie) a energiei luminoase


(figura 2.1). Principiul metodei const n vaporizarea i excitarea atomilor probei de analizat, separarea
radiaiilor emise n funcie de lungimea de und, nregistrarea, identificarea i cuantificarea semnalelor
obinute (tabelul 2.5).

Tabelul 2.5 Teste n flacr a soluiilor unor elemente.

Dup separarea radiaiilor emise cu ajutorul unui monocromator, acestea sunt focalizate pe detectorul de
radiaii care, de obicei, este un detector fotoelectric. Analiza calitativ se face pe baza poziiilor n spectru
(a lungimilor de und) a radiaiilor emise, fiecare element emind un spectru caracteristic (figura 2.2).
Analiza cantitativ se face prin msurarea intensitii radiaiilor emise.

8
Datorit temperaturii sale ridicate, plasma este cea mai bun modalitate de vaporizare i excitare a
atomilor n spectrometria de emisie atomic.
Tora cu plasm cuplat inductiv este constituit din trei tuburi concentrice de cuar, tuburile interioare
fiind mai scurte (figura 2.3). n jurul tubului exterior n partea superioar sunt dou spire de inducie (rcite
cu ap) ale unui generator de radiofrecvena. Prin tubul central se introduce proba sub form de aerosol.
Pentru a pune n funciune tora, se introduce un flux de argon ntre tuburile concentrice, apoi se iniiaz
ionizarea argonului cu ajutorul unor scntei electrice. Ionii i electronii rezultai interacioneaz cu cmpul
magnetic oscilant (H) produs de spirele de inducie. Plasma de argon conine muli electroni liberi, fiind un
bun conductor electric interacioneaz cu cmpul magnetic. Acesta induce circulaia unor cureni electrici
turbionari n plasma format, ceea ce contribuie la sporirea temperaturii. Plasma astfel format are aspectul
unei flcri n partea superioar a tubului de cuar, cu temperatur foarte ridicat, aprox. 9000 K.

Cromatografia
Cromatografia
Cromatografia
Cromatografia
Cromatografia este metoda
Cromatografia este este de separare
metoda de a de
metoda doi sau mai
muli componeni
separare a doi asau
separare pe mai
doi baza
saumulidiferenei
mai muli de
componeni afinitate ntre o faz
componeni
staionar
pe baza i una
diferenei
pe baza mobil. Faza
de afinitate
diferenei staionarfaz reprezint
ntre o ntre
de afinitate o faz coloan
CmpCmpmagnetic
magnetic(H) (H)
i cureni turbionari cromatografic
staionar
staionar ncrcat
i una imobil. cuFaza
una mobil. materiale
staionar adsorbante specifice,
Faza staionar
i cureni turbionari
generai de spirele
generai de spirele iar cea mobil
reprezint
reprezintcoloanun gaz
coloanpurttor sau
cromatografic un lichid. Detecia i
cromatografic
de de
inducie
inducie identificarea
ncrcat
ncrcatcomponentelor
cu cu materiale separate
materiale adsorbante se realizeaz, folosind
adsorbante
echipamente
specifice, aferente de
iar ceaiarmobil
specifice, mare
cea mobil sensibilitate,
- un gaz purttor
- un cum
gaz purttor sunt detectorii.
Tuburi
Tuburiconcentrice
concentrice
de cuar
Schema
sau sau de
unprincipiu
un lichid. Detecia
lichid. a unui cromatograf
i identificarea
Detecia i identificarea este: 1) sursa de
de cuar
fazcomponentelor
mobil; 2) dispozitivul
componentelor separate de reglarese realizeaz, a debitului
se realizeaz,
separate i msurare
de folosind
faz folosind
mobil; 3)
echipamente dispozitivul
echipamente aferente dedeintroducere
aferente marede marea probei; 4)
Curent tangenial termostatul;
sensibilitate, 5) coloana
cum sunt
sensibilitate, sunt detectorii. 6) detectorul; 7)
cromatografic;
cumdetectorii.
Curent tangenial
de argon
de argon dispozitivul
Schema de nregistrare
Schema de iprincipiu
de principiu prelucrare
a unui aacromatogramelor.
unui
Argon i
Argon i
n special,
cromatograf n
cromatograf domeniul
este: 1) sursa
este: controlului
1) de faz
sursa de calitatii
mobil;
faz apei i mediului
mobil;
FluxFlux
de argon
aerosolul
aerosolul de argon nconjurator,
2) dispozitivul pentru
2) dispozitivul determinri
de reglare i msurare
de reglare de nalt
a sensibilitate,
i msurare a se
probei
probei
debitului
utilizeaz de faz
cromatografia mobil;gazoas3) dispozitivul
debitului de faz mobil; 3) dispozitivul (GC) i cromatografia lichid
Fig. 2.3.
Fig. 2.3.Schema
Schemaunei uneitore dede
tore plasm
plasm cuplat
cuplatinductiv
inductiv de introducere
de nalt deperforman
introducerea probei;(HPLC).4) termostatul;
a probei; 5)
4) termostatul; 5)
coloana cromatografic; 6) detectorul; 7) dispozitivul
coloana cromatografic; 6) detectorul; 7) dispozitivul de nregistrare i prelucrare de nregistrare i prelucrare a a
cromatogramelor.
cromatogramelor. Cromatografia gazoas
n
n special,
special,nndomeniul
domeniulcontrolului
controlului calitatii apeiapei
calitatii i mediului
i mediuluinconjurator,
nconjurator,pentru pentru
determinrideterminri
de nalt
de nalt sensibilitate,
Specificul
sensibilitate, seseutilizeaz
cromatografieiutilizeazdecromatografia
gaze
cromatografia gazoas
este determinarea gazoas(GC) i cromatografia
compuilor
(GC) ce se pot
i cromatografia lichid de nalt
vaporiza,
lichid fr
dedescompunere,
nalt n
performan (HPLC).
limite largi(HPLC).
performan de temperaturi, 80 +400 C i concentraii de ordinul pri pe milion (ppm). Acest lucru este
realizabil prin folosirea: Cromatografia
Cromatografia gazoas
gazoas
1) coloanei capilare cu un strat interior de faz staionar;
Specificul
Specificul
2) unui gaz cromatografiei
cromatografiei
ca faz mobil dece gaze
de gaze
asiguresteeste
determinarea de compuilor
determinarea
transferuri rapidecentre
mascompuilor se cepot
fazasevaporiza, ifr
pot vaporiza,
mobil fr i viteze
cea staionar
descompunere,
descompunere, n
de difuziune ridicate limite largi de temperaturi,
n limitea componentelor,
largi de temperaturi, -80
iar, n -80 +400
acest fel, C
+400 i concentraii
C i concentraii
echilibrele de
de distribuieordinul
de se pri
ordinul pe pridepefoarte multe
pot stabili
milion
milion (ppm).
(ppm).Acest
ori ntr-un Acestlucru
interval lucru este
scurt esterealizabil
de realizabil prinprin
timp. Viscozitatea folosirea:
folosirea:
redus a gazelor, de asemenea, face posibil folosirea unor
1)
1) coloanei
coloane lungicapilare
coloanei (15-75cum)
capilare unun
cu strat
strat
spiralate, interior
cu de
interior faz staionar;
de faz
diametru staionar;
mic 0,1-1 mm, ce asigur metodei timpi de reinere mici,
2) unui
2) unui gaz
selectivitate gaz ca faz mobil
ca faz mobil
i rezoluie ce asigur transferuri
nalt. ce asigur transferuri de mas rapiderapide
de mas ntre fazantremobil i cea i cea
faza mobil
staionar
staionar
3) unor ii viteze
vitezededespecifici
detectori difuziune
difuziune 2 ridicate
(FID, ridicate
ECD a componentelor,
a componentelor,
sau MS). Detecia iar,componentelor
niar,acest fel, echilibrele
n acest sedeface continuu,
fel, echilibrele
separate de rapid
distribuie
distribuie
i cu mare se pot stabili
se sensibilitate de foarte
pot stabili dei foarte multe
se bazeaz ori ntr-un
multepeorimodificarea interval
ntr-un interval scurt de timp.
scurt de timp.
unei proprietai Viscozitatea
fizice redus
Viscozitatea
sau chimiceredus a a purttor
a gazului
gazelor,
gazelor, dedeasemenea,
n momentul cndface
asemenea, face
n posibil
posibil
acesta folosirea
i folosirea
fac unorunor
apariia coloane
coloanelungilungi
componentele (15-75 m) spiralate,
(15-75
probei. cu
m) spiralate,
Aceasta diametru
modificarecu diametru
este transformat
mic 0,1-1
micntr-un mm,
0,1-1 mm, ce
semnal asigur
ce asigur metodei
electric,metodei
care timpitimpi
dup de reinere
de mici,
reinere
amplificare se selectivitate
mici, i
selectivitate
nregistreaz. rezoluie
i nalt.
rezoluie
Detectorul nalt.
trebuie s aib: sensibilitate
2 2
3)
3) unor
unor detectori
detectorispecifici
specifici(FID, (FID, ECD ECD sau sau
MS).MS). Detecia componentelor
Detecia componentelor separateseparate
se face se face
continuu,
continuu,
2 rapid
rapidiicucumaremaresensibilitate
sensibilitate
https://en.wikipedia.org/wiki/Chromatography_detector i sei bazeaz
se bazeaz pe modificarea
pe modificarea unei proprietai
unei proprietai fizice sau fizice sau
chimice a gazului purttor n momentul
chimice a gazului purttor n momentul cnd n acesta cnd n acesta i fac apariia componentele
9 i fac apariia componentele probei. probei.
Aceasta modificare
Aceasta modificare este estetransformat
transformat ntr-un
ntr-un semnalsemnal electric, care care
electric, dup dup amplificare se
amplificare se
nregistreaz. Detectorul trebuie s aib: sensibilitate ridicat, selectivitate pentru componenii ce
2 3) unor detectori specifici (FID, ECD sau MS). Detecia componentelor separat
3) unor detectori specifici (FID, rapid
continuu, ECD i saucuMS).
mareDetecia componentelor
sensibilitate i se bazeaz separate se face unei proprietai
pe modificarea
continuu, rapid i cu mare sensibilitate chimice a gazului purttor n momentul cnd n acesta i facsau
i se bazeaz pe modificarea unei proprietai fizice apariia componente
chimice a gazului purttor n momentul
Aceasta cnd n este
modificare acestatransformat
i fac apariia componentele
ntr-un probei. care dup ampli
semnal electric,
Aceasta
ridicat,modificare
selectivitate este
pentrutransformat
componeniintr-un
nregistreaz. ce urmeaz
Detectorulsemnal electric,
a fi analizai,
trebuie care
raspuns
s aib: dup
rapid, amplificare
sensibilitate domeniu ct se
mai marepentru
ridicat, selectivitate de comp
nregistreaz. Detectorul
proporionalitate trebuie
ntre semnal iscantitatea
urmeaz aib:
a fisensibilitate
de component,
analizai, ridicat,zgomot
raspuns selectivitate
rapid, de fond
domeniu pentru componenii
redus,
ct mai stabilitate lacefluctuaiile
mare de proporionalitate ntre
urmeaz a fi analizai,
parametrilor de lucru.raspuns rapid, domeniu ct mai mare de proporionalitate
cantitatea de component, zgomot de fond redus, stabilitate la fluctuaiile ntre semnal i parametrilor de
cantitatea
Analiza de calitativ
component, n GCzgomotconst
Analiza de n
fond redus, stabilitate
identificarea
calitativ n componentelor
GC const la fluctuaiile parametrilor
n separate (picurilor)
identificarea deilucru.
se realizeaza
componentelor prin (picuril
separate
Analiza calitativ
intermediul timpului n de
GCretenie,
const n
definitidentificarea
ca timpul componentelor
scurs din momentul separate (picurilor)
introducerii probei
realizeaza prin intermediul timpului de retenie, definit ca timpul scurs din momentul i deseanalizat n in
realizeaza prin intermediul
coloana cromatografic pnprobei timpului de
la apariia retenie,
maximului definit ca
picului timpul scurs
componentei din momentul
respective introducerii
(figura
de analizat n coloana cromatografic pn la apariia maximului picului com 2.4). Se compar
probei
timpiidede analizat
reinere ai n componentelor
coloanarespective
cromatografic probapn
din(figura la apariia
de analizat
2.4). Se cu ceimaximului
compar picului
ai etaloanelor
timpii aicomponentei
cromatografice.
de reinere componentelorEficacitatea
din proba de a
respective (figura 2.4).
separrilor cromatografice esteSe compar timpii
evaluat de
prin reinere
rezoluie, ai componentelor
care pentru dou din proba
componente de analizat
figura
cei ai etaloanelor cromatografice. Eficacitatea separrilor cromatografice este eval 2.4) cueste definit
cei ai relaia
prin etaloanelor cromatografice.
2: rezoluie, Eficacitatea
care pentruseparrilor
dou componente cromatografice
figura 2.4) este
esteevaluat prin relaia 2:
definit prin
rezoluie, care pentru dou componente figura 2.4) este definit prin relaia 2:
( (2),
( ) (2), (2),
) unde: R rezoluie; y , y , - limea picurilor, exprimat n uniti de timp, - dista
3 4
unde:
unde: R rezoluie; y33, yy44,, - vrfurile
R rezoluie; y , limea picurilor,
picurilor. exprimat n uniti de timp, -distana distanadintre
dintre vrfurile
vrfurile picurilor.
picurilor.
2
https://en.wikipedia.org/wiki/Chromatography_detector
2

https://en.wikipedia.org/wiki/Chromatography_detector (3)
(3) (3) (3)
unde: , - poziia vrfurile picurilor, exprimate n uniti de timp.
unde: , - poziia
unde: unde:
poziia vrfurile
vrfurile , - exprimate
picurilor,
picurilor, poziia vrfurile
exprimate picurilor,
n uniti
n uniti de
de timp.
timp.exprimate n uniti de timp.

3 4
3 4 3 4

y3 y4
y3 y4 y3 y4
Fig. 2.4 Parte din cromatograma
Fig. 2.4 Parte din cromatograma unui
unui amestec
amestec de pesticide organoclorurate
de pesticide organoclorurate pe coloana
pepesticide
coloana
Fig. cromatografic CLP (alte Fig.
2.4 Parte din cromatograma 2.4
unui
detalii laParte
amestecdindecromatograma unui amestecpede
pesticide organoclorurate coloana organoclorurate
http://www.restek.com/chromatogram/view/GC_EV00636 ). pe coloana
cromatografic
cromatografic CLP CLP (alte
(alte detalii
detalii la http://www.restek.com/chromatogram/view/GC_EV00636
cromatografic ). ).
CLP (alte detalii la http://www.restek.com/chromatogram/view/GC_EV00636
la http://www.restek.com/chromatogram/view/GC_EV00636 ).
Analiza Analiza cantitativ
cantitativ se realizeaz
se realizeaz prin msurarea
prin msurarea suprafeelor suprafeelor picurilor cromatografice
picurilor cromatografice i corelareailor la
Analiza
corelareaale cantitativ
lorcomponentelor se Analiza
realizeaz
la concentraiirespective. cantitativ
prin
ale componentelor msurarea se realizeaz
suprafeelor
respective. prin
Astfel, msurarea
picurilor suprafeelor
cromatografice
detectorul pune n eviden ipicurilor cromatog
concentraii Astfel, detectorul pune n eviden componentele separate i
corelarea lor
componentele la concentraii
separate corelarea
ale
i eluate lor la
componentelor
n emitereaconcentraii
curentul unor respective.
de gaz ale componentelor
purttor,Astfel, detectorul
prin emiterea respective.
pune n
unor semnale Astfel,
eviden detectorul pune n
electrice
eluate n curentul de gaz purttor, prin semnale electrice proporionale cu concentraia lor.
componentele
proporionale separate componentele
i eluate
cu concentraia nlor.
curentul separate
de gazipurttor,
eluate nprin curentul
emitereade gazunorpurttor,
semnaleprin emiterea unor semnale
electrice
proporionale cu concentraia proporionale
lor. cu concentraia lor.
Cromatografia HPLC
Cromatografia HPLC
Cromatografia HPLC Cromatografia HPLC
HPLC ca metod de analiz calitativ i cantitativ se utilizat pentru separarea, identificarea i
HPLC
cuantificarea ca metod
compuilor att de natur
analiz calitativ ianorganic,
cantitativcum se suntutilizat pentruminerali.
separarea,
HPLC ca
identificarea metod
i de de
cuantificarea HPLC
analiz organic,
ca metod
calitativ
compuilor att
ct i
de
i natur
de analiz
cantitativ
organic, calitativ
se utilizat
ct i
unii
i anioni
cantitativ
pentru
anorganic, se
separarea,
cum sunt
Deseori
utilizat
unii n pentru s
se recurge la HPLC atunci cnd unii
identificarea compui
iatt nu pot
cuantificarea fi analizai
compuilor cu GC,
attspre exemplu,
de natur cnd la vaporizare
identificarea
anioni
coloana
i cuantificarea
minerali.
capilar se Deseori
descompun
compuilor
se recurge
sau i la
modific
de natur
HPLC atunciorganic,
compoziia cnd
i uniict
structura.
i anorganic,
compui
Astfel, pot organic,
numarea ficum suntct
analizai
majoritate
unii
cu
a
iGC,
anorganic, cum
analizelor
anioni
sunt spreminerali.
exemplu, cnd laseanioni
Deseori recurge
vaporizare minerali.
la n
HPLC Deseori
C.coloana
atunci se
cnd
capilar recurge
unii la HPLCnu
compui
se descompun atunci
potificnd
sau unii compui
analizai
modific cu GC, nu pot fi analiza
compoziia
spreipetrecute
exemplu, la temperaturi
cnd
structura.deAstfel, la spre
vaporizare
marea
de exemplu,
25-35n coloanacnd
majoritate a analizelor la vaporizare
capilar se
sunt n
descompun
petrecute coloanasau capilar
i
la temperaturi se
modific descompun
compoziia
defolosirea
25-35 C. sau i modific co
Instrument
i structura. analiz
Astfel, de marea este cromatograful
i structura.
majoritate a analizelorHPLC
Astfel, marea suntsau UHPLC.
majoritate
petrecute Acesta
a analizelor
la presupune
temperaturi sunt
de petrecute unei
25-35 C.lafolosirea coloanede 25-35
temperaturi
ncrcate Instrument
cu faza analiz
staionar, a uneieste o cromatograful
pompe ce asigur HPLC
eluarea sau
cu UHPLC.
faza(ele) Acesta
mobil(e) presupune
a coloanei i un detector,
Instrument
unei coloane de ncrcate
analiz este cuInstrument
cromatograful
faza staionar, de analiz
HPLC
a unei este
sauo cromatograful
UHPLC.
pompe ce Acesta HPLC
asigur sau UHPLC.
presupune
eluarea folosirea Acesta presupune
cu faza(ele)
care arat timpurile de retenie i identific moleculele.
uneimobil(e)
coloane ancrcate
coloanei cu i unei
unfaza coloane
staionar,
detector, ncrcate
care a unei
arat cuo faza
timpurile pompedestaionar,
ce asigur
retenie i aidentific
unei
eluarea o pompe ce asigur eluarea cu
cu faza(ele)
moleculele.
Timpul adecoloanei
mobil(e) retenie depinde
i un de interaciunea
mobil(e)
detector, a
care coloanei
arat dintre
i unfaza
timpurile staionar,
detector,
de care
retenie moleculele
arat
i demoleculele.
timpurile
identific analizat
de i solvenii
retenie utilizai. molecule
i identific
Timpul de retenie depinde de interaciunea dintre faza staionar, moleculele de analizat i
n calitate
Timpul dedefaz mobildepinde
retenie se utilizeaz
Timpul
de aceidesolveni
retenie
interaciunea organici
depinde
dintre care
faza de formeaz
interaciunea
staionar, orice combinaie
dintre
moleculele faza
de miscibil
staionar,
analizat icumoleculele
apa i/ de a
solvenii utilizai. n calitate de faz mobil se utilizeaz acei solveni organici care formeaz
sau alte lichide organice, de obicei,
solvenii metanolul i acetonitrilul. Deseori, practica HPLC aplic n calitate de faz
solvenii
orice utilizai.
combinaie n calitate
miscibil de faz cuutilizai.
mobil
apa n
se calitate
i/sau utilizeaz de acei
alte lichide faz organice,
mobil se
solveni utilizeaz
organici
de careacei
obicei, solveniiorganici care
formeaz
metanolul
mobil soluiile
oriceacetonitrilul. acide,
combinaieDeseori, tampon,
miscibil oricebazice
cu apa sau
combinaie sruri,
i/sau care ajut
miscibil
alten lichide la
cu separarea
apa componenilor
i/sau alte lichide de analizat.
organice, i de obicei, meta
practica HPLC aplic calitate organice,
de faz mobil de obicei,
soluiile metanolul
acide, tampon,
acetonitrilul.
bazice sauDeseori,
sruri, care acetonitrilul.
practica
ajut HPLC
la separarea Deseori,
aplic practicadeHPLC
n calitate
componenilor faz
de aplic n
mobil
analizat. calitateacide,
soluiile de faz mobil soluiile acide,
tampon,
bazice sau sruri, care ajutbazice sau sruri,
la separarea care ajut
componenilor 10 ladesepararea
analizat. componenilor de analizat.
2.2 Etape de pregtire a mostrelor de analizat
2.2 Etape de pregtire a mostrelor de analizat

Metoda de separare a componenilor de analizat din mostrele lichide i semilichide se realizeaz prin
filtrare. Laboratorul practic separarea acestora imediat dup prelevare (n cmp), prin utilizarea unor
echipamente comode i simple n exploatare (figura 2.5). Acest lucru uureaz pregtirea ulterioar a
mostrelor pentru analiza de laborator i prezint unele avantaje, cum sunt simplitate, rapiditate, economie
de timp i accesibilitate.

Fig. 2.5. Utilizarea sistemului de filtrare mobil


Pentru condiionarea mostrelor la stare de agregare lichid, ca ulterior acestea s fie analizate cu aplicarea
utilajului automatizat sau semiatomatizat performant, laboratorul a implementat i aplic metodele
instrumentale (tabelul 2.6).

Tabelul 2.6. Echipamente din gestiunea laboratorului pentru pregtirea mostrelor


de analizat la metodele specificate
Nr. ord. Denumire echipament Indicator Aplicabil la metoda sau DN
SM SR EN ISO 25663:2012
Azot Kjeldahl
1. DK6 Heating Digester, VELP Scientifica SM ISO 9964-1, 2:2013
Macroelemente (AAS)
SM SR EN ISO 7980:2012
Unitate de distilare cu vapori UDK 127,
2. Ioni de amoniu SM SR ISO 5664:2007
VELP Scientifica
3. HotBlock SC 154, Environmental Express SM SR ISO 10359-2:2011
Fluoruri
4. HotBlock SC 151, Environmental Express SM SR EN ISO 11885:2012
Macroelemente (AAS, ICP-OES),
SM SR EN ISO 17294-2:2012
Sistem de pregtire a probelor cu Microelemente (AAS, ICP-OES),
5. SM SR EN ISO 15586:2011
microunde SpeedWave four SW-4, Berghof Metale toxice (AAS, ICP-OES)
SM SR EN ISO 15587-1, 2:2011
6. Unitate de filtrare Sartoriu Stedim Biotech

1) Unitatea distillacid BSB-939-IR (Berghof, Germania)


Pentru necesitile sale de ap i acizi de nalt puritate, aplicabile pentru
ultramicroanalize ale microelementelor i elementelor toxice, laboratorul
folosete aparatul distillacid BSB-939-IR (Berghof, Germania), ce reprezint
un purificator tip subboiling (figura 2.6).
nclzirea fr contact a acizilor, prin intermediul unei lmpi IR, creaz o
stare de echilibru ntre radiaia absorbit i cldura de evaporare a lichidului,
care se atinge la cca. 10C sub temperatura de fierbere a acidului respectiv
(sau a apei). Aceast stare de echilibru asigur o distilare blnd i evaporare
nceat, cca 1-2 litri n 24 ore.
Deoarece toate componentele acestui sistem sunt din PFA i PTFE extrapure,
distilatul obinut este de o puritate extraordinar i corespunde reactivului de Fig. 2.6 Unitatea distillacid
calificativ ultrapur. BSB-939-IR

11
2) Sistemul de pregtire a probelor cu microunde SpeedWave
four SW-4 (Berghof, Germania)
Un cuptor cu microunde proiectat pentru procedurile
de digestie/extracie i/sau piroliz chimic la temperaturi
de pn la 300 C i presiuni ridicate de pn la 100 bar, cu
destinaia ulterioar a probelor pentru analize spectrometrice
AAS i ICP-OES, iar cu pretratare ulterioar i pentru
analize spectrofotometrice UV-VIS. Amestecurile de analizat
se nclzesc prin iradiere cu microunde. Pentru digestie acid
se folosesc acizii concentrai, cum sunt, azotic, clorhidric,
fluorhidric, fosforic i sulfuric, precum i amestecurile lor.
Avantajele acestui echipament, deoarece toate componente
Fig.2.7 Digestor cu microunde
SpeedWave four SW-4
care vin n contact cu reactivii de digestie sunt din PFA i PTFE
extrapure i faptul c mostrele supuse procesului de digestie
sunt n vase nchise ermetic (figura 2.7), reprezint dou momente eseniale pentru analizele instrumentale
ICP-OES i AAS: este exclus contaminarea i pierderile de analii. nc unul din avantaje este timpul scurt
pentru procesul de digestie. Acesta, n dependen de matricea mostrelor de analizat, este de la cteva minute
pn la cteva zeci de minute.

3) DK6 Heating Digester (VELP Scientifica, Italia)


Reprezint un digestor dup principiul tradiional Kjeldahl, cu un bloc de nclzire din aluminiu, care
ofer o omogenitate termic excelent, cu o temperatur maxim de lucru de 450 C. Este aplicabil n metoda
de analiz Azot Kjeldahl (SM SR EN ISO 25663:2012), ce implic mineralizarea cu oxid de seleniu (IV)
sau amestecuri de sulfat de cupru i potasiu, dar i n cazul pregtirilor pentru determinri AAS n flacr
a macroelementelor (tabelul 2.6) (SM ISO 9964-1:2013; SM ISO 9964-2:2013; SM SR EN ISO 7980:2012).

4) Unitatea de distilare cu vapori UDK Digester (VELP Scientifica,


Italia)
Este un echipament semi-automat de distilare, proiectat pentru
efectuarea determinrilor de laborator n conformitate cu metodele
de analiz Azot Kjeldahl (SM SR EN ISO 25663:2012) i Ioni de
amoniu (SM SR ISO 5664:2007), pe mostre cu matrici dificile (ap,
sol i nmol). Modelul este un dispozitiv programabil, astfel fiind
posibil dirijarea automat a timpului de distilare, adugarea automat
a reactivilor i eliminarea deeurilor ce rezult dup distilare. Posed
un sistem de alarme pentru nivelul reactivilor, ct i pentru debitul apei
la rcire. Fig.2.8 Filtrarea apei prin unitatea
de filtrare Sartoriu Stedim Biotech
5) Unitate de filtrare Sartoriu Stedim Biotech
Se utilizeaz pentru determinarea coninutului de particule n suspensii din mostre de ap (figura 2.8).
Prezint un echipament format dintr-un sistem de filtrare din inox, cu trei poziii i o pomp de vacuum.
Astfel pot fi filtrate concomitent sau treptat de la 1 la 3 probe de ap, fiind necesar doar hrtie de filtru cu
band albastr =45mm. Pentru cercetrile bacterio-planctonice se utilizeaz filtre de porozitate special.
Este un echipament simplu n exploatare, comod i rapid, ce nu necesit ngrijire deosebit.

6) HotBlock SC 151 i SC 154 (Environmental Express, USA)


Elementul principal al acestor echipamente o prezint salteaua de nclzire, ce este construit din grafit
i Kydex3 rezistent la coroziune; a fost proiectat pentru digestia cu acizi concentrai, n special, a probelor
lichide, pentru determinri de metale (figura 2.9). Intervalul de temperatur variaz de la temperatura
mediului pn la 150C. Cldura este furnizat de o saltea de nclzire din grafit, de joas putere care
ofer nclzire uniform n toate prile blocului. Este posibil crearea programelor de digestie, unde se
programeaz numrul de etape, temperatura fiecrei etape, viteza de nclzire n C/minut (sau gradientul
de temperatur) i timpul de meninere a probelor la temperatura solicit. Totodat, permite operatorului
3
https://en.wikipedia.org/wiki/Kydex
12
s pregtetasc 54 probe simultan, n volum 50 ml.
Avantajul acestui echipament este c devine posibil
folosirea veselei de digestie din plastic, ceea ce permite
pregtirea probelor pentru micro- i ultramicroanalize
de elemente.
Avantajele utilizrii acestor echipamente se remarc
prin simplitate, rapiditate, economie de energie i reactivi
costisitori, uurarea lucrului operatorului i comoditate.

2.3 Echipament de analiz


Fig.2.9 Digestor cu saltea din grafit HotBlock SC 151
1) Spectrometrul de absorbie atomic AAnalyst 400
(productor Perkin Elmer, SUA)

Spectrometrul AAnalyst 400 este compus


din sistem optic, sistem de atomizare i
accesorii de preluare a mostrelor de analizat
manuale i automatizat AS-800 (figura 2.10).
Sistemul optic este compus dintr-un carusel
cu 4 lmpi, un monocromator, corector de
fon cu lamp de deuteriu i un detector. Este
dotat cu 11 lmpi i trei sisteme de atomizare,
flacr acetilen-aer, atomizator electrotermic
cu cuv de grafit HGA 900, generator de
hidruri MHS-15, ce permite determinri a
21 de elemente chimice, cum sunt Na, K, Mg,
Ca, Sr, B, Al, V, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn,
Mo, Cd, Pb, Hg, As i Se. Pentru prelucrarea
datelor se utilizeaz softul WinLab32.
Fig. 2.10 Spectrometrul de absorbie atomic AAnalyst 400: Spectrometrul de absorbie atomic
1 spectrometrul; 2 cuptor de atomizarea electrotermic cu cuv AAnalyst 400 este aplicabil n cazul mostrelor
de grafit; 3 carusel cu 4 lmpi; 4 autosampler AS-800. cu o matrice simpl sau de complexitate
medie, cum sunt cele de ap i este suficient
corecia de fon cu lamp de deuteriu. Acest echipament caracterizat prin sensibilitate analitic superioar
este aplicabil n determinri ale urmelor de elemente, n special cele toxice, cum sunt Ni, Cu, Zn, Cd, Pb, etc.

2) Spectrometrul Thermo Scientific iCAP 6200 Duo (productor Thermo Fisher Scientific, United
Kingdom)
Spectrometrul, prezentat n figura 2.11, face
parte din categoria spectrometrelor ICP-OES (OES
- spectrometru de emisie optic, ICP- cu plasm
cuplat inductiv). Este un instrument proiectat
pentru cuantificarea multielemental simultan pe
probe lichide, asamblat cu analysis-ready sample
introduction parameters, astfel nct utilizatorilor
nu le mai este necesar optimizarea vitezei pompei,
puterea plasmei RF i a debitul de gaz inert, ceea
ce uureaz mult lucrul operatorului. Vizualizorul
de plasm Duo permite citirea axial i radial
a informaiilor spectrale, ceea ce mbuntete
considerabil sensibilitatea i limitele de detecie
pentru elementele toxice, iar tora EMT (toleran
mbuntit de matrice) simplific manipularea Fig. 2.11 Spectrometru de emisie atomic
probelor cu matrici dificile. Thermo Scientific iCAP 6200 Duo

13
Softul iTEVA permite utilizatorului selectarea unor metode ablon, astfel fiind evitat cerina pentru
dezvoltarea metodei i se economisete timp.
Aplicarea acestui echipament, conform metodei SM SR EN ISO 11885:2012, permite analiza
multielemental simultan a unei probe de ap n cca 3-4 minute i cuantificarea a cca 62 de elemente
chimice.

3) Spectrofotometrul UV-VIS SPECORD 210


PLUS (Analytik Jena, Germania)
Avantajele utilizrii acestui spectrofotometru UV-
VIS Specord 210 Plus (figura 2.12) sunt c posed un
monocromator cu reea de difracie concav, ce asigur
un nivel redus de lumin difuz, iar analiza la doi
detectori ce se termostateaz contribuie la stabilitatea
rezultatelor n timp i o limit de detectare mbuntit.
Plus la acestea, construcia sistemului optic de tip dublu
fascicul realizeaz msurri simultane ale semnalelor de
lucru i de referin, ceea ce mbuntete mult precizia,
iar fanta de monocromator variabil de la 0.2; 0.5; 1; 2
i 4 nm permite msurri pe diferite tipuri de probe, cu
posibilitatea de a selecta cel mai bun raport semnal i Fig. 2.12 Spectrofotometru UV-VIS SPECORD 210 PLUS

zgomot. Spectrometrul este dotat i cu un suport pentru


cuve, cu 8 poziii.
n cuplu cu softul de calculator WinASPECT, este capabil s spectrofotometreze absorbia, transmitana,
reflectana i energia n domeniul de lungimi de und cuprinse ntre 190-1100 nm pentru probe lichide i
solide. Operarea n cele 4 regimuri de lucru - Scan Mode, Step Mode, Time Scan i Wavelengths -
permite identificri calitative, precum i determinri cantitative ale concentraiilor i parametrilor cinetici.

4) GC Cromatograful Clarus 500 cu autosampler i TurboMatrix HS 40 Trap (Perkin Elmer, SUA)


Analizorul cromatografic de gaze (1) este echipat cu 2 injectoare, A i B (2), coloane capilare i un
termostat (3), 2 detectori (4), FID (detector cu ionizare n flacr) i ECD (detector cu captur de electroni),
autosampler (5) i unitate TurboMatrix HS 40 Trap (6) (figura 2.13).
Injectoarele reprezint accesoriile responsabile de purjare i transportarea debitelor de gaze rezultante
ctre coloane, de aceea, acestea sunt dotate cu sisteme de nclzire programabil.

Fig. 2.13 Analizor cromatografic de gaze Clarus 500 i unitatea HS 40 Trap


14
Rolul termostatului const n meninerea temperaturilor i/sau a gradientului de nclzire i, efectiv,
obinerea condiiilor ce asigur analize reproductibile i elimin sursele de incertitudine, dependente de
fluctuaii brute de temperatur.
Eficiena de separare a coloanelor este esenial n analiz GC, de aceea, selectrii unei coloane cu anumite
faze i se acord o atenie deosebit i anume caracteristicilor de polaritate i hidrofobicitate a fazei staionare
fa de analii. GC Cromatograful Clarus 500 este dotat cu 5 coloane cromatografice i anume: Elite 5 MS
(30m0.32mm ID, 1.00 m film); Elite CLP (30m0.32mm ID, 0.50 m film); Elite 1301 (30m 0.32mm
ID, 1.00 m film); Elite 624 (75m 0.53mm ID, 3.00 m film) i Elite 225 (30m 0.32mm ID, 0.25 m film).
Fiind o coloan nepolar, Elite 5 MS este aplicabil pentru separarea analiilor cum sunt hidrocarburile
saturate C5-C40 i derivaii halogenai ai acestora, ceruri, hidrocarburi aromatice, produse petroliere,
pesticide, mercaptani i compui ce conin sulf, solveni, aromatizatori, parfumuri, etc.
Specificul aplicaiilor coloanei Elite CLP sunt pesticidele policlorurate, de aceea, prioritar aceasta se
utilizez la determinarea pesticidelor i erbicidelor clorurate conform metodelor EPA 504, 608, 619, 8081,
8151, .a.
Coloana Elite 1301 este o coloana cu polaritate medie, care este oferit de faza format din 6%
cianopropilfenil i 94% dimetilpolisiloxan. Este aplicabil pentru analize pe compui cu polaritate variat
n aceeai prob, n deosebi pesticide i insecticide cu multiple grupe funcionale, hidroxi-, oxo-, carboxi-,
haloformil-, carboxamido-, alcoxi-, cianato-, tiocianato-, etc.
Faza fenilmetilpolisiloxane (fenil cianopropil) ofer coloanei Elite 225 o polaritate majorat, de aceea se
utilizeaz, n general, pentru analiza carbohidrailor, sterolilor, acizilor grai i esterilor acestora, etc.
Coloana Elite 624 este una special i a fost elaborat pentru determinari conform metodei EPA 624. Se
utilizeaz pentru analiza substanelor volatile (VOA) cum sunt BTEX (reprezentanii grupei BTEX: benzen,
toluen, etilbenzen, 1,2,3-metilbenzen, 1,2,4-metilbenzen, 1,3,5-metilbenzen, o-xilen, m-xilen, p-xilen),
derivaii halogenai ai metanului (trihalometani), etanului, propanului, etenei, butadienei, fenolului, anilinei,
alcoolilor, dibenzofuranului, clorurii de vinil, etc.
Autosamplerul reprezint un accesoriu de injectare automat a soluiilor de analii, pregtite preventiv
prin extragere cu solveni, purificare i concentrare din mostrele de analizat.
FID este un detector destructiv, principiul de detecie al cruia se bazeaz pe sensibilitatea excepional
fa de ionii formai n timpul combustiei substanelor ntr-o flacr de hidrogen ultrapur. Se caracterizeaz
prin selectivitate extraordinar fa de compuii organici ce conin legturi i grupe de atomi C-C, C-N i
poate msura concentraii de substane de la foarte mici pn la foarte mari, ntr-un domeniu liniar de 107
uniti de concentraie.
ECD este un detector nedestructiv i este utilizat pentru detectarea compuilor ce conin atomi cu
electronegativitate nalt. Cu toate c are o gam limitat de compui detectabili, graie selectivitii nalte,
deoarece este, n general, de cca 10-1000 de ori mai sensibil decat un FID, i 106 ori mai sensibil decat un
TCD (detector de conductivitate termic), ECD-ul i gsete aplicarea n analiza compuilor halogenai.
Pentru dirijarea procesului de analiz se recurge la display-ul analizorului sau la un calculator pe care este
instalat softul TotalChrom (licen a versiunii 6.3.1). Pot fi analizate n regim automat pn la 82 de probe,
iar n regim Duo se pot face separri i identificari concomitente pe 2 coloane cu detecie la detectorii FID
i, respectiv, ECD. n cazul analizelor ce presupune analilii volatili se cupleaz unitatea TurboMatrix HS 40
Trap la analizorul cromatografic.
Unitatea TurboMatrix HS 40 Trap reprezint un echipament proiectat pentru prelevare automat de
vapori din spaiul ermetizat al flaconului termostat. Termostatarea poate fi programat la una sau, pe trepte,
la cteva temperaturi dorite. Dac est dotat i cu trap, atunci este posibil captarea n repetare a vaporilor
de analii, simplu zis concentrndu-i, asigurndu-ne, astfel, un rezultat reproductibil i sensibilitate nalt.
n carusel pot fi ncrcate pn la 40 flacoane, dintre care n termostat, n cumul, se termostateaz pn la
12 flacoane, ceea ce ne asigur productivitate maxim. Algoritmul de termostatare este optimizat i ajustat
pentru un flux maxim continuu.
Acest echipament deschide noi orizonturi n analiza de rutin, practic scutind de pregtirea special a
mostrelor de analizat, fiind suficient de la operator doar ermetizarea lor n flacoane. n continuare toate
aciunile le efectueaz echipamentului n regim automat. Dotarea cu aceste accesorii este imperioas i
face gaz-cromatograful Clarus 500 unic n calitate de instrument de analizat, ulterior indispensabil unui
laborator performant n determinri analitice ultramicrocantitative ale poluanilor de natur antropogen.

15
5) Cromatograful UHPLC Flexar FX 20 (Perkin Elmer, USA)
Deoarece n cazul HPLC sau UHPLC (Ultra High Performance Liquid Chromatography) faza mobil
reprezint un lichid sau amestec de lichide, cel care pune n micare aceast faz este pompa binar. n
dependen de presiunea utilizat de pomp, se distinge HPLC i UHPLC.
Sistemul Flexar FX 20 (Fig. 2.14) reprezint un
cromatograf de tip UHPLC, compus din cinci module:
degazor de solveni, pomp binar, injector, termostat
pentru coloan i detector UV-VIS. Cromatograful este
dirijat prin intermediul softului de calculator Chromera.
Nu sunt programabile degazorul, care necesit doar
conectare la reeaua electric, i injectorul. Rolul degazorul
const doar n procesul de degazare a fazei mobile.
Pompa binar asigur fluxul de faz mobil prin sistem.
Este o component programabil i n procesul de analiz se
necesit programarea debitului de faz mobil, compoziia
fazei mobile i presiunea maxim.
njectorul are un volum de bucl fix, 20 L, ns la Fig. 2.14 Sistema cromatografic UHPLC Flexar FX 20
necesitate acesta poate fi nlocuit cu o bucl de volum dorit,
5, 10, sau 50 L. Rolul acestuia se limiteaz la introducerea probei n fluxul fazei lichide. Se ncarc manual,
folosind seringa. Poate fi ncrcat parial, injectnd cu seringa volume diferite de volumul buclei.
Pentru rezultate reproductibile este important ca separarea pe coloan a analiilor s se realizele la o
temperatur stabil, de aceea, termostatarea coloanei cromatografice n cuptorul de coloan se realizeaz
prin programarea temperaturii.
Detectorul UV-VIS asigur detecia compuilor ce elueaz din coloan. Pot fi programate mai multe
lungimi de und (n nm), pentru a obine n procesul de analiz o sensibilitate maxim pentru toi analiii
din mostr de analizat.
Reducerea timpul de analiz, consumul mic de solveni ultrapuri, totodat, sensibilitate nalt fa
de analii sunt unele din performanele cromatograful Flexar FX 20. Dotarea laboratorului cu acest
instrument permite analiza analiilor destructibili prin aplicaiile GC. n acest fel, prioritile de analiz ale
cromatografului Flexar FX 20 acoper o clas mai ampl de poluani antropogeni, care conin n compoziia
sa grupe funcionale termosensibile, cum cele cu grupe oxo-, carboxi-, cianato-, tiocianato-, nitro-, dar i
antiinflamatori nesteroizi, contraceptivele, vitaminele i alte preparate medicinale.

III. COMPONENA CHIMIC A APELOR NATURALE

Cu ce poate fi nlocuit apa i ce nseamn ap curat, ap potabil, ap poluat, ap murdar i


pur i simplu ap natural? Nu exist ntrebri mai simple, dar, n acelai timp, i mai complicate.
Dac reieim din faptul c apa este o substan chimic, atunci formula ei este nspimnttor de simpl:
2, adic ea conine doi atomi de hidrogen i unul de oxigen. Printre chimiti circul expresia: pi el
nici formula apei nu cunoate, care exprim lipsa absolut a cunotinelor n domeniul chimiei. Nectnd
la simplitatea sa, apa exist n trei ipostaze vapori, lichid i corp solid, ns, n acelai timp, formula ei
chimic rmne neschimbat. Formula este una i aceeai, ns proprietile lor sunt dificil de comparat.
Astfel, dac vom nghe apa, apoi o vom dezghea, vom obine o ap care se va deosebi de prima nu doar
prin gust, ci i prin aciunea asupra organismului nostru. Doar trei atomi, ns, n dependen de poziia lor
reciproc, aranjarea moleculelor de ap una fa de alta, are loc modificarea radical a proprietilor apei.
Astfel, structura apei nc mai provoac atenia cercettorilor.
Apa reprezint o substan care posed proprieti deosebite de dizolvare a altor substane, de aceea
n natur nu exist un asemenea compus - 2, ci exist o soluie complex, care permanent se modific
n timp i spaiu. Anume aceast soluie complex i este apa natural. Apa natural poate fi ultradulce,
dulce, salmastr, srat i sub form de saramuri, n dependen de suma srurilor dizolvate n ea. Pe lng
aceasta, ea poate fi transparent, tulbure, colorat, n dependen de prezena particulelor n suspensie, a
substanelor coloidale i a celor colorate. Apa poate fi lipsit de gust, dar poate fi i dulcie, salmastr, srat,
amar, amar-srat, n dependen de coraportul srurilor din ea. Apa poate avea diferite mirosuri - de
la miros de prospeime pn la miros de putrefacie i ou alterate (n cazul prezenei n ap a sulfurii de
16
hidrogen). Diversitatea apelor naturale este imens, ea fiind determinat de originea, parametrii ei fizico-
chimici i biologici.
Dup componena chimic apele naturale sunt extrem de diverse. Se ntlnesc ape mai mult sau mai puin
asemntoare dup componen, ns niciodat nu exist ape absolut identice. Apele se deosebesc nu numai
prin elementele chimice i concentraia total a substanelor dizolvate, ci i prin proporiile cantitative ale
componentelor i forma compuilor acestora. Astfel, componena chimic a apelor naturale reprezint
un ansamlu complicat de substane minerale i organice, care se afl n diferite forme ale srurilor ion-
moleculare i coloidale.
Convenional pot fi evideniate 5 grupe de substane, care intr n componena apelor naturale:
gazele dizolvate (oxigenul, bioxidul de carbon, azotul, metanul, s.a.);
ionii principali (anionii de hidrocarbonai i carbonai, cloruri i sulfai, cationii de calciu,
magneziu, sodiu i potasiu);
elementele nutritive (ionii de amoniu, nitrai, nitrii, fosfai, fierul, siliciu);
substanele organice de provenien natural (albuminele, lipidele, hidraii de carbon, produsele
petroliere) i cele ksenobionte (detergeni, pesticide, erbicide, policlorurai bifenilici PCB,
policlorodibenzodioxinele PCDD, dibenzofuranii PCDF, .a.);
microelementele (Cu, Zn, Mn, Co, Mo,V, Pb, Cd, As, Hg. Se, Sr, F, .a.)
n prezent investigaiile asupra calitii apelor de suprafa constituie un set complex de probleme legat
de protecia apelor naturale fa de poluani. Apa este un factor important n echilibrul ecologic, iar poluarea
acesteia este o problem actual cu consecine mai mult sau mai puin grave asupra mediului de trai. Din
acest contest reiese importana cercetrilor hidrochimice sistematice n soluionarea problemelor utilizrii
durabile a apelor de suprafa.
n acest compartiment ne vom opri pe scurt asupra unor metode tradiionale sau clasice, aplicate n scopuri
practice pentru aprecierea calitii apelor pentru potabilizare, n gospodrii piscicole i pentru irigare.

3.1 Gazele dizolvate


Oxigenul dizolvat se gsete n ape sub form de molecule O2. Cantitatea lui n ap depinde de dou
grupe de procese: primele contribuie la mrirea concentraiei lui i a doua - la micorarea acesteia. Procesul
de absorbie a oxigenului din atmosfer i de eliminare a oxigenului de ctre vegetaia acvatic n rezultatul
fotosintezei mbogesc apele cu oxigen. Desorbia O2 n atmosfer, procesele de oxidare (biologice,
biochimice i chimice) diminueaz concentraia oxigenului. Procesul fotosintezei poate fi reprezentat
schematic prin ecuaia
CO2 + H20 + 470 KJ HV/CLOROFILA = (CH2O)+O2.
Producerea O2 prin fotosintez are loc numai n stratul de ap unde ptrunde lumina solar. Respiraia
animalelor este un proces opus fotosintezei, nsoit de formarea moleculelor noi de ap i dioxid de carbon,
cu consum de oxigen, ceea ce schematic poate fi descris prin ecuaia:
C6H12O6 +6O2 = 6CO2 + 6H2O + 2820 kj
Pentru multe specii de peti micorarea coninutului de oxigen pn la 46-50% din gradul de saturaie,
adic atingerea concentraiilor mai mici de 4 mg/l la temperatura apei de 20 C, este maximal admisibil
sau critic i se manifest prin micorarea vitezei lor de cretere. La concentraii mai joase de 1-2 mg/l are
loc pieirea n mas a petilor i intensificarea activitii unor specii de bacterii, care sunt capabile de a obine
oxigenul necesar din reducerea ionilor de sulfat din ap.
Coninutul de O2 variaz n limitele 0-14 mg/l i manifest oscilaii sezoniere i diurne. n perioada
estival, la dezvoltarea intens a algelor i plantelor acvatice, n zile fr vnt, cnd amestecul apei este mic,
n straturile de suprafa poate avea loc suprasaturarea apelor cu oxigen. Suprasaturarea poate atinge valori
de pn la 200%. Aa procese sunt nregistrare i iarna, cnd are loc dezvoltarea sporit a algelor diatomee.
Suprasturarea apelor cu O2, ct i deficitul lui are o influen negativ asupra dezvoltrii hidrobionilor.

Determinarea oxigenului dizolvat


Actualmente sunt mai multe teste i diferite tipuri de oxigenometre pentru a determina oxigenul dizolvat
nemijlocit la locul sursei de ap. ns, cea mai rspndit este metola lui Winkler, la baza creia este pus
oxidarea hidroxidului manganos pn la hidroxid manganic, care n mediu acid scoate iodul din iodura de
potasiu n cantitate echivalent cu oxigenul dizolvat n ap i care se titreaz cu tiosulfat de sodiu.

17
oxigenul dizolvat nemijlocit la locul sursei de ap. ns, cea mai rspndit este metola lui
Winkler, la baza creia este pus oxidarea hidroxidului manganos pn la hidroxid manganic, care
n mediu acid scoate iodul din iodura de potasiu n cantitate echivalent cu oxigenul dizolvat n ap i
care se titreaz cu tiosulfat de sodiu.
Apa se recolteaz n sticle n
Apa se recolteaz separate cu un volum
sticle separate cu unfixat.
volumSticlele
fixat.seSticlele
umplusecomplet, fr aerisirea
umplu complet, apei, apoi se
fr aerisirea
puneapei,
dopul, se se
apoi constat lipsa bulelor
pune dopul, se constatde aer, imediat
lipsa bulelorsede
introduc 1ml soluie
aer, imediat de sulfat
se introduc 1mlsau clorur
soluie manganoas
de sulfat sau
i 1 ml soluie alcalin de iodur de potasiu. Se pune dopul i se agit coninutul sticlei.
clorur manganoas i 1 ml soluie alcalin de iodur de potasiu. Se pune dopul i se agit coninutul n prezena oxigenului
se formeaz unprezena
sticlei. n precipitat brun, iar se
oxigenului n absena
formeazacestuia precipitatul
un precipitat brun, rmne alb. Dup
iar n absena depunerea
acestuia complet
precipitatul
a precipitatului, se adaug 1-2 ml de acid clorhidric
rmne alb. Dup depunerea complet a precipitatului, se sau H SO 1:1.
2 adaug
4
Se1-2 ml de acid clorhidric sau H2SO4pn
pune dopul i se amestec bine
ce precipitatul
1:1. Se pune se dopul
dizolvi complet.
se amestec Coninutul
bine pncantitativ se toarn
ce precipitatul ntr-uncomplet.
se dizolv flacon Erlenmayer i se titreaz
Coninutul cantitativ
cu o se
soluie dentr-un
toarn tiosulfat 0,01N
flacon pn la obinerea
Erlenmayer coloraiei
i se titreaz cu o galben
soluie de (culoarea
tiosulfatpaielor),
0,01N pn apoilaseobinerea
adaug 1 ml
coloraiei
amidon, cnd se obine o(culoarea
galben coloraiepaielor),
albastr apoi se adaugtitrarea
i se continu 1 ml amidon, cnd se obine
pn la decolorarea o coloraie
complet a culorii
albastr
albastre i se continu titrarea pn la decolorarea complet a culorii albastre a amidonului.
a amidonului.
Cantitateadedeoxigen
Cantitatea oxigen (mg(mgO2O/l)2/l) dizolvat
dizolvat n n
apap
se se calculeaz
calculeaz dup
dup formula:
formula:

nN81000
O2= V-2
unde: n nml- soluie
unde: de tiosulfat
ml soluie de de
de tiosulfat sodiu folosii
sodiu la titrare;
folosii la titrare;
8 8masa echivalent a oxigenului;
- masa echivalent a oxigenului;
N Nnormalitatea
- normalitatea tiosulfatului;
tiosulfatului;
1000 recalcularea
1000 recalcularea la un
la litru de prob;
un litru de prob;
V Vvolumul probei titrate n
- volumul probei titrate n ml; ml;
2 cantitatea de reactivi
2 - cantitatea introdus
de reactivi pentru
introdus fixarea
pentru oxigenului,
fixarea oxigenului,n ml
n ml
Prin Prin utilizarea tabelului lui Winkler, care include valorile echilibrului
utilizarea tabelului lui Winkler, care include valorile echilibrului de saturaie
deasaturaie
apei cu oxigen
a apeidizolvat
cu
laoxigen
diferite dizolvat
temperaturi, n baza determinrii concentraiei oxigenului, calculm saturaia
la diferite temperaturi, n baza determinrii concentraiei oxigenului, calculm apei analizat.
Reageni:
saturaia apei analizat.
MnSO46 H2O 50% sau clorur manganoas 40%;
Reageni:

MnSO soluie alcalin de iodur: 30 g NaOH i 15 g KI se dizolv n civa ml de ap ntr-un balon cotat i se
46 H2O 50 % sau clorur manganoas 40%;
soluieadaug ap distilat
alcalin de iodur: pn
30 glaNaOH
100 ml; i 15 g KI se dizolv n civa ml de ap ntr-un balon cotat
soluie
i se adaug de ap
amidon 0,5%:
distilat se cntrete
pn la 100 ml; 0,5 g amidon la 100 ml ap distilat i se nclzete pn la fierbere.
soluieSe utilizeaz
de amidonsoluie
0,5%:prosp sau cu
se cntrete 0,5conservant
g amidon la- 100
acidmlsalicilic;
ap distilat i se nclzete pn la
fierbere. Se utilizeaz soluie prosp
acid sulfuric diluat cu ap distilat 1:3; sau cu conservant - acid salicilic;
acid sulfuricde
tiosulfat diluat
sodiucu0,1
apNdistilat 1:3 ; cu apa distilat fr CO (fiart i rcit);
se prepar 2
tiosulfat de sodiu 0,1 N - se prepar
tiosulfat de sodiu 0,01 N se prepar cu apadindistilat
soluiafr CO2 (fiart
de tiosulfat 0,1iNrcit);
prin diluare.
tiosulfat de sodiu 0,01 N - se prepar din soluia de tiosulfat 0,1 N prin diluare.
Determinarea consumului biochimic de oxigen din ap (CBO5)
Determinarea
Consumul biochimic de oxigen consumului
CBO 5biochimic de oxigen
este cantitatea din ap
de oxigen (CBO5) de microorganisme ntr-
consumat
Consumul
un interval de timpbiochimic de oxigen
de 5 zile pentru CBO 5 este cantitatea
descompunerea biochimicdea substanelor
oxigen consumat deconinute
organice microorganisme
n ap la
ntr-un interval de0 timp de 5 zile pentru descompunerea biochimic a substanelor organice coninute
temperatura de 20 C. n dou sticle cu volum cunoscut se recolteaz apa de analizat n aceleai condiii
n ap
ca pentrula temperatura
determinarea 20 0C. n dou
deoxigenului sticle
dizolvat. cu volum
ntr-una cunoscut
din sticle se recolteaz
se fixeaz oxigenulapa de determinarea
(vezi analizat n
aceleai condiii
oxigenului ca pentru
dizolvat), iar cea determinarea
de-a doua se oxigenului
pstreaz ladizolvat.
ntunericntr-una din sticle
la temperatura de se
ccafixeaz oxigenul
200C, timp de 5
(vezi determinarea oxigenului dizolvat), iar cea de-a doua se pstreaz la ntuneric la
zile. n sticla n care s-a fixat oxigenul se efectueaz determinarea aa cum s-a artat la determinareatemperatura de
0
cca 20 C, timp
oxigenului de 5Dup
dizolvat. zile. n sticla
5 zile se n care s-a oxigenul
determin fixat oxigenul se nefectueaz
dizolvat determinarea
cea de a doua aa cum
sticl, n aceleai s-a
condiii
ca i pentru prima sticl.
Determinarea consumului chimic al oxigenului cu permanganat de potasiu (CCOMn)
Esena metodei const n oxidarea substanelor organice din ap cu permanganat de potasiu n mediu
sulfat la fierbere:
2KMnO 4 + 5H 2 C 2 O 4 + 3H 2SO 4 2MnSO 4 + K 2SO 4 +10CO 2 + 8H 2 O
Surplusul permanganatului dup fierbere se determin prin metoda iodometric. Cantitatea substanei
organice n prob trebuie s asigure dup reacie restul permanganatului n proporie nu mai puin de 40%,
n caz contrar se recurge la diluarea soluiei.
La 100 ml de ap pentru studiere se adaug 2-3 capilari, se mai toarn 5 ml de acid sulfuric (1:3) i toat
soluia se nclzete. Chiar la nceputul fierberii n prob se adaug cu pipeta 10 ml 0,01 N KMnO4, se
astup balonul cotat cu dop-frigider, apoi soluia se fierbe exact 10 min. Dac n timpul fierberii culoarea
permanganatului dispare sau devine cafenie, procedura de determinare se repet, dilundu-se proba. Dup
fierbere proba se rcete puin, se adaug cca 0,5 g de iodur de potasiu uscat, se titreaz cu 0,01 N de

18
KMnO 4 , se KMnO 4 , se astup
astup balonul cotatbalonul cotat cu dop-frigider,
cu dop-frigider, apoi soluia seapoi soluia
fierbe se 10
exact fierbe
min.exact
Dac10nmin. Dac n timpu
timpul
fierberii
fierberii culoarea culoarea permanganatului
permanganatului dispare cafenie,
dispare sau devine sau devine cafenie,deprocedura
procedura de determinare
determinare se repet, se repet
dilundu-se proba. Dup fierbere proba se rcete puin, se adaug cca 0,5 g de iodur dedepotasiu
dilundu-se proba. Dup fierbere proba se rcete puin, se adaug cca 0,5 g iodur de potasi
uscat,pn uscat,
se titreaz se titreaz
cu 0,01 N decu 0,01
tiosulfatN de tiosulfat pn la culoarea palid galben, apoi se
mladaug 1 ml d
tiosulfat la culoarea palid galben, apoipn la culoarea
se adaug 1 ml palid galben,
de amidon i seapoi se adaug
titreaz pn la1dispariia
de
amidon
culorii. i seamidon
Similar titreaz
se
ipn
se titreaz
efectueaz
pn la
iladeterminarea
dispariia dispariia
culorii.
probei
culorii.efectueaz
Similar
n gol se
Similar seiefectueaz
n 100 ml de ap determinarea
distilat.
i determinarea
probei n golprobei
n n gol
100 100 ml de
ml de ap distilat. ap distilat.
Calcularea:
Calcularea: Calcularea:
8 N ( aC 8 N ( a a 2 ) 1000
1 a 2 ) 10001 n mgO/l n nmgO/l
mgO/l
C
V V
unde: unde: Nunde:
N normalitatea N normalitatea
tiosulfatului;
normalitatea tiosulfatului;tiosulfatului;
a1 cantitatea
a1 -(ml)
cantitatea a1(ml)
tiosulfatului consumat
- cantitatea (ml)latiosulfatului
tiosulfatului titrarea probei
consumat n gol;
la consumat
titrarea la titrarea
probei n gol;probei n gol;
a2 cantitatea (ml) tiosulfatului consumat la titrarea probei;
V volumul a 2probei.
- cantitatea a 2(ml)
- cantitatea (ml) tiosulfatului
tiosulfatului consumat la consumat la titrarea probei;
titrarea probei;
V volumulVprobei. volumul probei.
Reageni:Reageni: Reageni:
soluia soluia permanganatului
soluiapermanganatului
permanganatului dedepotasiu
potasiu de
N potasiu
0,10,1 N3,2 0,1
g se
3,2 seN dizolv
3,2ng1se
g dizolv dizolv
nl de
1 lap n 1distilat;
l de ap distilat;
distilat;
de ap
soluia soluia
soluiapermanganatului
permanganatului permanganatului
dedepotasiu de
0,10,1
potasiu potasiu
N N100 0,1
ml 0,1
100 N
ml N0,1100 ml
deNsoluie,0,1 N de soluie,
adugnd
de soluie, apadugnd
adugnd distilat, ap distilat,
se aduce
ap distilat, se pnse aduce pn
aduce
la 1 l (e la 1 l (e gata peste cteva zile);
pn la gata
1 l (epeste
gatacteva zile); zile);
peste cteva
soluie soluie0,01
tiosulfat de tiosulfat 0,01 N se dizolv 2,5 gap i adugnd se ap distilat selaaduce pn la 1 l sau se prepar
soluie de tiosulfat 0,01 Nsesedizolv
de N dizolv2,5
2,5g giiadugnd
adugnd apdistilatdistilat seaduce
aduce pn
pn 1 l1sau
la se se
l sau prepar
prepar
din fixanal; din fixanal;
din fixanal; soluia de amidon 0,5%;
soluia deamidon 0,5%;
soluia de amidon 0,5%; (1:3) un volum de acid se toarn n 2 volume de ap distilat.
acidul sulfuricacidul(1:3) sulfuric
un volum de acid se toarn n 2 volume de ap distilat.
acidul sulfuric (1:3) un volum de acid se toarn n 2 volume de ap distilat.
Determinarea Determinarea
consumului consumului chimic alcu
chimic al oxigenului oxigenului
bicromat cu de bicromat
potasiu (CCO de potasiu
Cr)
(CCOCr)
Determinarea
Consumul chimic Consumul consumului
chimic cu
de oxigen chimic
de bicromat al oxigenului
oxigen cumai bicromat cu
este numit bicromat
mai i este de potasiu (CCO
numit i oxidabilitate
oxidabilitate bicromat. Cr
) bicromat. Esen
Esena
metodei
Consumul chimic de oxigen cu bicromat mai este numit i oxidabilitate
const n oxidarea substanelor organice din ap cu bicromatul de potasiu, care decurgecare
metodei const n oxidarea substanelor organice din ap cu bicromat.
bicromatul deEsena
potasiu, metodei
n decurge
const n oxidarea
mediul acid n mediul substanelor
prezena organice
acidcatalizatorului. din ap
n prezena catalizatorului. cu bicromatul de potasiu, care decurge n mediul acid n
prezenaProba
catalizatorului.
de apProba de ap cu
cu volumul de volumul
20 ml saudemai 20 ml sauadus
puin, mai puin,
cu apadus cu appn
bidistilat bidistilat
la 20 ml, pnsela 20 ml, s
introduce
Proba de nap cu volumul
introduce
balonul cotat de 20
n balonul ml
cu 2-3 cotatsau mai
cu din
capilari puin,
2-3 sticl adus
capilari cu ap
din sticl
amenajat bidistilat
cu amenajat pn la
lif pentrucufierbere. 20
lif pentru ml, se introduce n
fierbere.10Semladaug
Se adaug 10 m
balonul cotat cu 2-3
0,025 capilari
N soluiedindesticl amenajat
bicromat, cu
atent selif pentru
adaug 30 fierbere.
ml Se
soluie adaug
de
0,025 N soluie de bicromat, atent se adaug 30 ml soluie de sulfat de argint. Vasul se conecteaz la sulfat 10deml 0,025
argint. N soluie
Vasul se de
conecteaz l
bicromat, atent se adaug
refrigerentul refrigerentul 30 ml
cu reflux icusoluia soluie de sulfat
refluxseifierbe de argint.
soluiauniform
se fierbe Vasul
n uniform se
decursul nconecteaz
a 2decursulla refrigerentul
ore. Dup a 2 rcire
ore. Dup cu reflux i
rcire se scoat
se scoate
soluia se fierbe uniform
refrigerentul,n decursul
acesta a 2 ore.
fiind Dup
splat rcire
cu se scoate
bidistilat refrigerentul,
(25 ml). acesta
Coninutul
refrigerentul, acesta fiind splat cu bidistilat (25 ml). Coninutul balonului cotat, splnd pereii fiind splat
balonului cu bidistilat
cotat, splnd pere
(25balonului
ml). Coninutul balonului cotat, splnd pereii balonului cu 100 ml de bidistilat,
cu 100 ml de bidistilat, se transfer ntr-un vas Erlenmayer i soluia din nou se rcete, se rcete
balonului cu 100 ml de bidistilat, se transfer ntr-un vas Erlenmayer se
i transfer
soluia dinntr-un
nou
vasapoi
Erlenmayer
se adaug i picturi
apoi soluia
se adaugdin nou se rcete,
picturi
de indicator de apoi se
indicator
i surplusul i adaug
surplusul
cromatului picturi
de de indicator
cromatului
potasiu sedetitreazi cu
potasiu surplusul
sesoluie
titreaz cromatului
decu soluie de sulfa
sulfat
dedublu
potasiu
de amoniu-fier pn la trecerea culorii indicatorului din albastru - roietic n verde - albstrie.din- albstrie.
se titreaz
dublu cu
de soluie
amoniu-fier de sulfat
pn dublu
la de
trecerea amoniu-fier
culorii pn
indicatorului la trecerea
din culorii
albastru - indicatorului
roietic n verde
albastru
Similar- roietic
Similar
se efectueaz n verde - albstrie.
seiefectueaz
determinarea i determinarea
n gol. n gol.
Similar se
Calcularea: Calcularea:
efectueaz i determinarea n gol.
Calcularea:
( a 1 a 28)N 1000
8 N Cmg ( a 1 a 2 ) 1000
Cmg
V V

unde: C mg concentraia oxigenului dizolvat (mg/l) ;


a1 cantitatea (ml) sulfatului dublu de amoniu-fier, consumat la titrarea probei n gol;
a2 aceeai, consumat la titrarea probei;
N normalitatea sulfatului dublu de amoniu-fier;
V volumul probei luate pentru determinare (ml)

Reageni:
soluia bicromatului de potasiu 0,25 N 12,58 g K2Cr2O7 uscat n prealabil n decurs de 2 ore la
temperatura de 105C se aduce, adugnd ap distilat, pn la 1 l;
soluia de sulfat feroamoniacal (sarea Mohr) 0,25 N se dizolv 98 g de sulfat feroamoniacal n ap dublu
distilat, se adaug 20 ml de acid sulfuric concentrat, se rcete i cu distilatorul se aduce pn la 1 l;
soluia 0,025 N de sulfat feroamoniacal (sare Mohr) se obine la diluarea soluiei 0,25 N de 10 ori;
soluia sulfatului de argint n acid sulfuric concentrat: 13 g de sulfat de argint se dizolv n 1 l de acid;
indicatorul soluia de acid N fenilantronil: 0,25 g de dizolv n 12 ml 0,1N NaOH i se dilueaz cu
ap distilat pn la 250 ml.

Bioxidul de carbon se afl n apele naturale sub form de CO2. Sursa lui n ape o constituie procesele de
oxidare a substanelor organice, iar n apele freatice - gazele vulcanice. Coninutul lui variaz de la cteva

19
micrograme pn la 3-4 mii de miligrame la un litru. n ruri i lacuri concentraia, n majoritatea cazurilor,
nu depete 20-30 mg/l. CO2 joac un rol vital pentru plante i animale, fiind o surs de baz a carbonului.
Pe lng aceasta, CO2 sporete capacitatea de solubilitate a apei, fiind o surs de ioni ai HCO3- i CO32-.O
parte de el (pn la un procent) ntr n reacie cu apa
CO2+H2O = H2CO3
Coninutul bioxidului de carbon n sistemele acvatice depinde, n mare msur, de valoarea pH-ului.
La valorile de 4,5 i mai mici n apele naturale exist numai acid carbonic liber, iar la valorile pH-ului mai
ridicate dect 8,3 coninutul de acid carbonic este neglijabil.
Apa cu concentraii sporite de bioxid de carbon devine agresiv fa de beton. Aceast proprietate este
caracteristic apelor n care concentraia dioxidului de carbon este mai mare dect concentraia de echilibru
cu HCO3- n sistemul acvatic. Schimbul de bioxid de carbon ntre atmosfer i Oceanul Planetar reprezint
un factor care determin clima pmntului i regimul termic din atmosfer.

Determinarea bioxidului de carbon


Cantitatea bioxidului de carbon, n majoritatea cazurilor, este calculat reeind din valorile pH,
temperaturii apei, coninutului hidrogenocarbonailor i carbonailor. Pentru apele puin mineralizate se
utilizeaz metoda titrrii cu NaOH sau Na2CO3 n prezena indicatorului de fenolftalien nemijlocit la locul
colectrii probelor de ap.
Hidrogenul sulfurat este un produs al descompunerii bacteriane i oxidrii biochimice a substanelor
albuminoase, care conin sulfuri. Hidrogenul sulfurat se oxideaz uor, formnd sulf i sulfai. Prezena lui
n straturile de suprafa a apelor naturale este o dovad a impurificrii puternice cu substane proteice. El
este o substan foarte toxic pentru hidrobioni, mai ales pentru larvele i alevinii petilor.
Hidrogenul sulfurat apare n concentraii mici n straturile adnci i n timp de iarn i var, cnd
temperatura apei este ridicat, coninutul oxigenului sczut i apa poluat cu substane organice care conun
sulfuri. Hidrogenul sulfurat se afl n ap sub form de molecule nedisociate H2S, ioni de hidrosulfuri HS-,
mai rar ioni de sulfur S-2 .
Determinarea hidrogenului sulfurat
Sunt un ir de metode fizico-chimice de determinare a acestui gaz dizolvat, una din cele mai simplificate
este metoda fotometric cu dimetilparafenenilendiamin, care formeaz cu hidrogenul sulfurat albastrul
metilen n prezena acizilor i srurilor de fier. Apa se fixeaz nemijlocit la locul colectrii cu soluie de
dimetilparafenenilendiamin i clorur de fier n cantiti cte 2,5 ml la 100 ml de prob i dup 30 de min,
sau pn la 2 zile se supune analizei spectrofotometrice la 667 nm (filtrul rosu).
Azotul n form de molecule este puin activ din punct de vedere chimic, ns este necesar pentru plante
i animale. Coninutui lui nu depete 10-16 mg/l. Fiind un gaz inert, el particip n procese indirect prin
ionii de amoniac, nitrii i nitrai. Azotul dizolvat n apele de suprafa provine, n special, din atmosfer.
Acest gaz dizolvat joc un rol de tamponare a procesului de diluare sau eliminare din straturile apei a altor
gaze, n primul rnd, a bioxidului de carbon i a oxigenului dizolvat.
Metanul, etanul, propanul n apele naturale exist n stare molecular dispersat, se formeaz la
adncimea bazinelor n procesul descompunerii substanelor organice, n condiiile unui coninut redus de
oxigen, de obicei, iarna sau vara (perioadele cu temperaturi nalte ale apei).
Ionii hidrogenului sunt cei mai rspndii n natur, concentraia lor n apele naturale este mic. Din
cauza valorilor mici, concentraia H2 se exprim prin minus logaritmilor acestuia pH= lg[H+], sau se
exprim n mol/l.
Concentraia ionilor de hidrogen determin caracterul acid sau bazic al apei prin indicele pH, care este
o proprietate calitativ a apei. Concentraia hidrogenului n apele naturale are un diapazon de la 10-4 pn
la 109 mol/l. Schimbarea pH-ului apelor este legat de procesele formrii i descompunerii substanelor
organice, de care depinde micorarea sau mrirea concentraiei acidului carbonic. Valorile pH-ului prezint
nu numai oscilaii sezoniere, dar i zilnice. Valorile pH-ului sunt ntr-o corelaie negativ cu cantitatea
acidului carbonic i corelaie sau, mai corect, n dependen direct cu coninutul oxigenului; pH-ul servete
ca un bun indice al proceselor de oxido-reducere ce au loc n apele naturale.
n apele rurilor pH-ul variaz ntre 6,5-8,5, n apele subterane - de la 5,5 pn la 7,5, n precipitiile
atmosferice - de la 4,5 pn la 6,5, n oceane - de la 7,9 pn la 8,3, n mine i izvoare - de la 1,0 pn
la 4,5.
De mrimia pH-ului depinde dezvoltarea i activitatea vital a organismelor acvatice, stabilitatea i
20
migraia elementelor chimice, aciunea apei asupra betonului i metalelor, ceea ce are o importan deosebit
pentru diferite hidroconstrucii pe ruri.

Bibliografie
1. SM SR EN 25813:2011 Calitatea apei. Determinarea coninutului de oxygen dizolvat. Metoda iodometric
2. SM SR EN 1899-2:2007 Calitatea apei. Determinarea consumului biochimic de oxigen dup n- zile (CBOn).
3. SM SR ISO 10530:2012 Calitatea apei. Determinarea sulfurilor dizolvate. Metoda fotometric, cu albastru de
metilen
4. SM SR ISO 13358:2012 Calitatea apei. Determinarea coninutului de sulfuri uor eliberabile
5. SM SR EN ISO 9963-1:2007 Calitatea apei. Determinarea alcalinitii. Partea 1. Determinarea alcalinitii totale
i permanente
6. SM SR EN ISO 9963-2:2007 Calitatea apei. Determinarea alcalinitii. Partea 2. Determinarea alcalinitii
carbonate
7. SM SR ISO 10523:2011 Calitatea apei. Determinarea pH-lui.
8. SM SR EN ISO 8467:2006. Calitatea apei. Determinarea indicelui de permanganat. ( .
)
9. SM SR ISO 6060:2006. Calitatea apei. Determinarea consumului chimic de oxigen. ( .
)
10. / .. ...
.:, 1977. 542 .
11. . ., . ., . . . ., 1973
12. .. ., , 2- , 1973

3.2 Ionii principali, mineralizarea, duritatea

Ionii principali se refer la cele mai stabile componente ale apelor i concentraiile lor sunt ntr-o
dependen destul de clar cu factorii fizico-geografici i, ndeosebi, cu componena rocilor muntoase,
solurilor din bazinul hidrografic al rurilor, lacurilor sau altor ecosisteme acvatice. n apele curgtore n
direcia nord-sud valorile sumei ionilor cresc pe cursul lor; cele mai mari valori sunt caracteristice pentru
perioada, cnd nivelul i viteza apei sunt cele mai mici (etiaj), iar cele mai mici valori invers, cnd viteza i
volumul apei sunt mari (viituri de primvar i revrsri de var-toamn).
Compuii chimici reprezentai prin anionii de hidrocarbonai i carbonai, sulfai, cloruri i cationii de
calciu, magneziu, sodiu i popasiu sunt, conform mai multor clasificri ale calitii apelor naturale, numii
elementele de baz, sau pilonii, sau elementele structurale ale compoziiei chimice i calitii apei. Anume
suma acestor anioni i cationi determin mineralizarea sau salinitatea apelor, iar coraportul dintre aceti
ioni este pus la baza mai multor clasificri ale apelor naturale.
Este bine cunoscut c apele n care predomin hidrocarbonaii i calciul sunt cele mai dulci la gust i se
refer la ape dulci hidrogenocarbonate de calciu (CCa), cele care conin cantiti mari de sulfai i magneziu
au un gust amriu-amar i se refer la apele puin srate-srate, ape sulfate de magneziu (SMg), i cele n care
predomin clorurile i sodiul au un gust srat ape clorice de sodiu (ClNa), iar cele de cloruri-magneziu au
gust foarte amar, fiind, n majoritatea cazurilor, ape srate i chiar salamuri (ClMg).
Atunci cnd apele dulci ale rurilor sau lacurilor din clasa apelor hidrogenocarbonate, grupul calciului
se modific n cele hidrogenosulfatice, sau n cele sulfatice, sau clorice, avem o schimbare radical a
calitii apei.
Cu regret, n regulamentele noi privind calitatea apelor naturale i monitoringul apelor de suprafa nu
este inclus aspectul coraportului dintre ionii principali n aprecierea proprietilor i calitii apelor. Spre
exemplu, mineralizarea total poate fi destul de mic mai puin de 300 mg/l, dar n ea predomin, de
exemplu, ionii de hidrogenocarbonai i sodiu. n acest caz apa este sodic i poate aduce daune sntii
omului. O importan foarte mare l are coraportul dintre ionii principali n cazul determinrii utilizrii apei
n irigare, n procesele de potabilizare a apei.

21
Hidrocarbonaii, carbonaii i alcalinitatea
Noiunea de alcalinitate a apelor naturale include suma anionilor acizilor slabi (carbonai, hidrogenocar-
bonai, silicai, borai, sulfii, hidrogenosulfii, sulfuri, hidrogenosulfuri, anionii acizilor huminici, fosfai).
Alcalinitatea este determinat de cantitatea de acizi tari, necesari pentru neutralizarea 1dm3 de ap.
Peste 80% din apele dulci sunt atribuite la clasa hidrocarbonatic, datorit predominrii ionilor HCO3- n
irul anionilor principali; anume hidrogenocarbonaii sunt acei ioni, care determin alcalinitatea. Sursele
de CO32- i HCO3- n apele de suprafa sunt rocile carbonatice (calcaruri, marne, dolomite .a.). Pe lng
aceasta, i apele reziduale ale ntreprinderilor chimice, alimentare, pentru producerea sodei constituie una
din sursele de ptrundere a ionilor de carbonai i hidrogenocarbonai n apele de suprafa. Totui, factorii
primordiali care determin dinamica acestor ioni n apele de suprafa sunt componena i caracteristicele
rocilor muntoase din reeaua hidrografic i particularitile hidrologice ale rurilor.
n apele rurilor coninutul ionilor de hidrocarbonai i carbonai variaz de la 30 pn la 400 mg/l i n
apele puin mineralizate el se afl ntr-o corelaie direct cu mineralizarea total, deoarece anionii indicai
sunt dominani n aceste ape.
Alturi de valorile pH-ului, mrimea alcalinitii carbonatice a apei servete drept baz n cazul calculrii
echilibrului dintre carbonai i calciu n apele de suprafa, a evalurii calitii apei, posibilitilor de utilizare
a acesteia n irigaie i n scopul calculrii gradului de agresivitate a apei n raport cu mortarul.
Cu regret, aceste componente nu sunt incluse n regulamentele naionale privind monitorizarea i
cerinele calitii apelor de suprafa i celor subterane. Coraportulprincipali dintre ionii esteprincipali
un indicator este major
un indicator
n determinarea
principali
major n este un indicator
determinarea calitii major apei npotabile,
determinarea apelor calitii
pentru apei
irigare potabile,
i a apelor pentru
agresivitii apei irigare i metal,
a
or
or n
este nun determinareaprincipali
determinarea
indicator
este
calitii
major calitii unapei
apeiindicator
nundeterminarea potabile,
potabile, major apelor
apelor
calitii
n determinarea
pentru
pentru
apei irigare
irigare
potabile,
calitii
i
i aa apei
apelor
apei
pentru
potabile,
agresivitii
irigareapelor
apelor
i a apei la beton, metal, etc.etc.
pentru la beton,
irigare i a
principali
agresivitii este apei laindicator
beton, major
metal, n determinarea
etc. calitii potabile, pentru irigare i a
l,i, etc.
etc. la beton, agresivitii apei la beton, metal, etc. Determinare
apei agresivitii metal,apei etc. la beton, metal, etc.Determinarea alcalinitii
Determinarea
Determinarea alcalinitii alcalinitii Determinarea alcalinitii
Determinarea alcalinitii Determinarea
Determinarea alcalinitii Alcalinitatea este concentraia sumei anionil
alcalinitii
Alcalinitatea
principali este un
este concentraia
indicator majorsumein anionilordeterminarea acizilor
calitiislabi,
apei npotabile,
primul apelor rnd, pentru
ai acidului irigare i a Metoda de
aia
ia sumei sumei Alcalinitatea
anionilor
anionilor acizilor
acizilor este slabi,
slabi, concentraia
n
n primul
primul sumei
rnd,
rnd, anionilor
ai
ai acidului
acidului acizilor slabi,
carbonic,n primul carernd,rnd, prezeni
sunt
ai acidului n ap.
tatea estecarbonic,
concentraia
Alcalinitatea sumei
care suntapei este
este anionilor
concentraia
concentraia
prezeni acizilor
n metal, sumei
sumei
ap. Metoda slabi,
anionilor
anionilor n primul
acizilor
acizilor
determinrii rnd,
slabi,slabi,
n ai acidului
n
primul primul
alcalinitii ( HCO 33 rnd, ai ai 322acidului
acidului
CO
carbonic,
2) prin care
carbonic,agresivitii care sunt la beton,
prezeni n HCO
HCO etc.
ap. 33Metoda


CO
CO 22determinrii

alcalinitii ( HCO CO ) prin
ncare
n ap. ap. Metoda
Metoda
sunttitrarea
prezeni
sunt determinrii
determinrii
prezeni n
careap.n sunt
ap. alcalinitii
alcalinitii
Metoda
Metoda determinrii ((
determinrii alcalinitii
alcalinitii )) prin
prin
( HCO titrarea
2
CO 3 ) prin invers
( HCO
prin este
titrarea CO
invers
32
bazat estepe aciunea reciproc
carbonic, prezeni naciunea
ap. Metoda 3determinrii
3alcalinitii 3 i carbonai
3 ) prin cubazat pe
3 3
invers este bazat pe Determinarea
reciproc 3
a ionilor alcalinitii
hidrogenocarbonai
aciunea
aciunea titrarea reciproc
reciproc
reciproc invers estehidrogenocarbonai
bazathidrogenocarbonai
pe aciuneai ireciproc acu
cuionilorhidrogenocarbonai
cuhidrogenocarbonai i carbonai cu, care se descomp
ers aciunea
esteacidul
bazattare
titrarea peai
invers aaciunea
ionilor
ionilor
estea hidrogenocarbonai
formarea
ionilor
reciproc
bazatHmajor CO pe n a,aciunea
ionilor
care se
carbonai
carbonai
hidrogenocarbonai
reciproc
descompune
i acarbonai
ionilor
n CO i
i
acidul
acidul
carbonai
H O tare
.
tare cuii formarea
formarea
i irigare
carbonai H 2 CO cu 3
principali esteAlcalinitatea
un indicator este concentraia
CO determinarea sumei anionilor
calitii apei acizilor
CO potabile, Hslabi,
apelor
O n primul
pentru rnd, iaia acidului
,, care
care se acidul
descompune
se descompune tare i
n
, n CO
CO
formarea i
iH COHH 2
2 OO 3
.
222 .. ,3care
3 , care
CO se descompune
HErlenmayer n 2
2 i 22 .
2 O . n CO 2 H 100
2 Ose
i formarea acidul H 2carbonic,
agresivitii
100 CO
tare
mlapei 3i
de care
formarea
la
prob se22descompune
beton,
care se suntmetal,
ntroduc
2 prezeni 3 n
etc. nse
ntr-un ap. i Metoda
2descompune
vas de2ml,
determinrii i ml,
250
2
. ml
alcalinitii
de prob se ntroduc
adaug 10 de
( HCO picturi
CO de 2
) i
ntr-un vas Erl
prin
uc cdentr-un
ntr-un vas
vas 100100 ml ml de prob
de prob se ntroduc
se ntroduc ntr-un vas
ntr-un vas
Erlenmayer Erlenmayer de 250 de se
250 adaug
ml,
indicatori se 10 picturi
adaug
i o aa 10 indicatori
3 picturi
cantitate 3 de
de 0,05No aaHCl, ca
probindicatori
se 100 Erlenmayer
Erlenmayer
ntroducmlideontr-un
titrarea aade
prob
invers
decantitate
250
250
sevas
este
ml,
ml,dese
Erlenmayer
ntroduc
bazat
se0,05N adaug
adaug
Determinarea
ntr-un
pe deHCl, 10
aciunea
10 picturi
250
vas picturi
ml,
ca proba
Erlenmayerse de
reciproc
des de
alcalinitii
adaug
a capete 10 culoarea
250
ionilor picturi
ml, se adaugde
zmeurie,
hidrogenocarbonai 10apoipicturi
i se de
mai
carbonai cu
indicatori
cantitate de 0,05N i os
0,05N aa HCl, cantitate
caculoarea
proba de s0,05N capete HCl,
culoarea caseseproba
zmeurie, s capete
apoiapoi se culoarea
mai 1 zmeurie, apoi se se imai
i0,05N
0,05N HCl,
HCl,
o aa cantitate
indicatori
adaug ca
ca1proba
Alcalinitatea
proba
de i2 oml sHCl
aa
este
capete
capete
HCl,i seculoarea
cantitate
concentraia ca proba
de
elimin 0,05N
sumei
zmeurie,
zmeurie,
s capete
bioxidul HCl,de
anionilor
apoi
apoi
culoarea
ca
carbonproba mai
mai
acizilor zmeurie,
s capete
prin aerarea
slabi,
adaug
culoarea
n se adaug
(purjarea)
primul mai 2 ml
zmeurie,
1 HCl
probeiaicu
rnd,
2 ml
apoi
iHCl
aerul
acidului se fr
mai
se elimin
elimin bioxidul de ca
in
n bioxidul
2 ml bioxidul
HCladaug
adaug
bioxidul
ide de acidul
se carbon1de
carbon
elimin
1
de
2
tare
2carbon
ml
prin
prin
ml bioxidul
HCl
HCl
iaerarea
formarea
prin
aerarea i de
i
se
se
aerarea
(purjarea)H
elimin
(purjarea)
carbon
elimin
CO
(purjarea)
2 prin
bioxidul
3 , aerarea
probei
probei
bioxidul careprobeicu
cu
de
de
se aerul carbon
descompune
aerulcu fr
(purjarea)
carbon aerul
fr prin
fr
prinprobei
CO
aerarea
n cuCO
aerarea i
timp
2aerul H
(purjarea)
2 timp
(purjarea) fr O
2de de5-7probei
. 5-7
probeimin. min.cu aerul
cu2 aerul fr
fr
CO
carbonic,CO 22 timp care sunt5-7 min.
prezeni n ap. Metoda determinrii alcalinitii ( HCO
CO
Proba se titreaz
timp
100 de
ml cu
5-7 de o min.soluie
prob se 0,05Nntroduc de borax
ntr-un pn vas la apariia
Erlenmayer culoriide verzi
250
Proba stabile.
ml, se se
3 adaug
titreaz 3cu )10o prin picturi
soluie de de borax p
0,05N
de 5-7 min. CO Proba
2
2 timp se de 5-7 min.
titreaz cu o soluie 0,05N de borax pn la apariia culorii verzi stabile.
titrarea invers
indicatori
Proba se este i
titreaz bazat
o aa
cu o pe
cantitateaciunea
soluie de
0,05N reciproc
0,05Nde borax HCl, a ionilor
pn ca proba
la hidrogenocarbonai
apariias capete
culorii
Calcularea: culoarea
verzi i carbonai
zmeurie,
stabile. cu
apoi se mai
e0,05N0,05N
titreaz de
deCalcularea:
cuborax
borax
oProba
soluiepn
pn la
la apariia
0,05N
se titreaz apariiadecuborax culorii
culorii
oHCl soluie pn verzi
verzi stabile.
stabile.
la apariia
0,05N debioxidul
boraxculorii pn verzi stabile. culorii
la apariia verzi stabile.probei cu aerul fr
acidul Calcularea:
adaug
Calcularea:
tare i formarea 1 2 ml H CO i , se
care eliminse descompune den carbon
CO iprin
H aerarea
O . (purjarea) ( N a N 2 a 2 ) 1000
: Calcularea: 2 3 ( N11a11 N 22a 22 ) 1000 2 2 C mg-echiv HCO3 CO32 1 1
C mg-echiv
CO HCO
timp HCO de

CO 22
( N a N a ) 1000
NN11aa11 NN22aa2100 2))C1000mg-echiv
1000
Cml2 mg-echiv
de(2Nprob 1 a1 N a335-7
2se
min.
2 )3ntroduc
1000CO33 2 ntr-un
2 3 ( N1 a11 1 NV2vas a22 ) 2Erlenmayer
1000 de 250 ml, se adaug 10 picturi de V
chiv HCO
C
CO mg-echiv HCO CO V 2
VV iProba aasecantitate
titreaz cu 61 o0,05N
soluie 0,05N cadeproba borax Cculorii
mg/l HCO CO 61,02 Cmg echiv /
indicatori oHCO 223de HCl, / l , spn capetela apariia
culoarea zmeurie, verziapoi
3stabile.se 3mai
3 3 V 3
C mg/l 33 CO 3 2 ,02 Cmg V echiv
,HCO
,02 02CmgCmg CO
adaug echiv
echiv C mg/l
//2l61
l,,ml
Calcularea: HCO CO 61 , 02 Cmg echiv / l ,
C3 1mg/l ,02HCl 3ise elimin
3 / l , bioxidul de carbon prin aerarea (purjarea) unde: N 1probei cu aerul HCl; fr
3

3 unde:
2
Cmg echiv - normalitatea
NN
2
unde: - HCO
normalitatea3 CO 3HCl;
11 1 normalitatea HCl;
61,02 Cmg echiv / l ,
( N a N a ) 1000
normalitateaCO unde:
2 timp
unde: HCl; Na1de
N - normalitatea
5-7 min. HCO
C-1 normalitatea
mg-echiv HCl;
HCl;

3 CO3
2 1 1 2 2
a1 - cantitatea (ml) de HCl;

Proba se a 1a
- cantitatea
titreaz cantitatea
cu o (ml)(ml)
soluie dede0,05N
HCl;
HCl; de borax Vpn la apariia culorii verzi stabile.
Cl;
Cl;
1 1 - cantitatea (ml) de HCl;
cantitatea (ml) de a -HCl; -1normalitatea
cantitatea HCO(ml)
CO de BHCl; 2 N 2 - normalitatea Na 2 B 4 O 7 ;
Calcularea: N 221C mg/l 3 Na
Na 2 B
34 O
4 O
7 61 ; ,02 Cmg echiv / l ,
OO 77 ;;
Na NN - normalitatea
B22normalitatea
2 7 ;
4O 2 Na(2NB 41O a 2 - cantitatea (ml) de borax, consumat la t
4normalitatea N71 ;- normalitatea
2 4 7
C mg-echiv aN222a2 -- cantitatea
unde:
HCO 3 CO (ml) 3 de borax, 1aHCl; 7N;2 a 2 ) 1000
consumat la titrare;
rax,
rax, consumat
cantitatea consumat (ml)la la
de a
titrare;
titrare;
a61,02 - cantitatea
a consumat (ml) de borax,
deVHCl;
consumat la titrare;
61,02 echivalentul ( HCO 3 CO 32 )
2borax,
-22cantitatea
1 - cantitatea
echivalentul (ml)
2
la
de((ml)titrare;
borax,
HCO consumat
CO 22 la titrare;
)
CO
CO
CO COC 22mg/l
HCO
61,023 echivalentul CO 3 2 61,02 ( HCO Cmg 33 echiv

CO 33
2 3 / l),
2
2 33echivalentul 33 )) 61,02
Reageni: ( HCO
61,02 N CO 3 ) (( HCO
- normalitatea
32echivalentul
echivalentul Na 23B34 O CO 7 ; 3 ))
Reageni:
unde:Reageni:
N 1 - normalitatea HCl; soluie 0,05 N de Na 2 B 4 O 7 ;
Reageni:
soluie 0,05 N a de2 -Na 22 B 4B
cantitatea O 77 (ml); de borax, consumat la titrare;
soluie a 0,05
Reageni: 0,05
-; cantitatea N de Na 4 O ;
N de Na soluie 2 B 4 O17de
soluie 0,05N N de HCl; Na(ml) B2 4de O4 7HCl; ;7 soluie de 0,05N HCl;
soluie de 0,05N61,02HCl; 2 echivalentul ( HCO 3 CO 32 ) soluie de indicator 0,5g de metil oranj n 100 ml de
05N HCl; soluie
soluie - normalitatea
N 2soluie
de indicator
0,05N 0,05HCl; N0,5gde Na de 2metil B 4 O7 oranj ;; n 100 ml de alcool etilic+4 ml de 1% solute apoas de metil
dicator
oranj
oranjn 100
n soluie
100 ml Reageni:
dede
mlmetil
de indicator
alcool
alcool 0,5g
etilic+4
etilic+4 mldede
ml metil
de solute
oranjapoas
n 100 de ml de alcool etilic+4albastruml de 1% solute apoas de metil
albastru
0,5g de
soluie
a soluie
de de 0,05N
oranj
indicator n
0,5gHCl;
100de de1%
mlmetil 1% solute
alcool
oranj napoas
etilic+4 de
demetil
100lamltitrare;metil
1% solute
alcool apoas
etilic+4 mldedemetil
1% solute apoas de metil
albastru
2 - cantitatea
soluie
soluie 0,05
de N (ml)
de
indicator
de
Na0,5g
borax,
Bde O consumat
metil; oranj n 100 ml de alcool etilic+4 ml de 1% solute apoas de metil albastru Sulfa
albastru 2 4 7 Sulfaii
Sulfaii Sulfaii sunt prezeni practic n toate apele
Sulfaii
Sulfaii 2
61,02 echivalentul
Sulfaii
soluie desunt
0,05N prezeni
HCl;( HCO
Sulfaii 3 n
practic CO 3 ) apele
toate Sulfaii
de suprafa i fac parte din categoria celor mai
ctic
ctic n
n toate
toate apele
apele Sulfaii
de
de sunt prezeni
suprafa
suprafa i
i fac
fac practic
parte
parte din
din n toate apele
categoria
categoria celor
celor demai
suprafa iimportani
fac parte din categoria
anioni. Sursa celor mai de sulfai n a
principal
aii sunt prezeni practic
Sulfaii
soluie
importani

Reageni: de n
sunt toate
indicator
anioni. Sursa apele
prezeni0,5g de
de
principal suprafa
practic
metil n

de toate
oranj i
sulfai fac
apele
nn100 demlmai
parte
apele din
de categoria
suprafa
dealcool
suprafa faccelor
ietilic+4
parte
este mai
din1%
mlprocesul
de categoria
solute celor de
apoas
de dezagregare maimetil
pal
pal de importani
de sulfai
sulfai n
n apele
apele anioni.
de Sursa
de suprafa
suprafa principal de sulfai n apele de suprafa este
chimic procesul
i de
dizolvare dezagregare
a mineralelor care conin
anioni. Sursa albastru
principal
importani
chimic Nade2 BSursa
anioni.
Nidedizolvare sulfai neste
este procesul
apele
principal
a mineralelor procesul
de
de
care de
de
suprafa
sulfai dezagregare
dezagregare
conin neste
sulf,procesul
apele mai alesdeadezagregare
de suprafa este procesul
ghipsului, i celdededezagregare
oxidare a
soluie
lelor
elor care
caresulfurilor
conin
conin
0,05
chimicsulf,
sulf, i dizolvare
mai 4 O 7a; mineralelor care conin sulf, mai ales sulfurilor a ghipsului, i cel de oxidare a
i a sulfului. n cantiti mari sulf
dizolvare a mineralelor
chimic amai
i idizolvare ales
alesconin
care a aamineralelor
sulfului. ghipsului,
ghipsului,
n sulf, mai
cantitii
i cel
carecel
ales
mari de
de oxidare
oxidare
a sulfaii
conin ghipsului,
sulf, aa iconin
Sulfaii
mai
se cel de
ales a n oxidare
ghipsului, a i celindustriale
deversrile de oxidarealea

antiti
antiti sulfurilor
soluie
mari
mari de 0,05N
sulfaii
sulfaii i
HCl;
sesea sulfului.
conin
Sulfaiiconin
sunt n
n n cantiti
deversrile
deversrile
prezeni practic mari sulfaii
industriale
industriale
n toate ale
apeleale se suprafa
de coninntreprinderilor
ni fac
deversrile
parte din industriale
carecategoria ale acid sulfuric,
ntrebuineaz
celor
i a sulfului. n cantiti
sulfurilor
ntreprinderilor
soluie
i a 0,5g
care mari
sulfului. sulfaii
n oranj
ntrebuineaz seacid
cantiti conin
mari n deversrile
sulfaii
sulfuric, se conin
de22exemplu, industriale
nden
cele aleale
deversrile
uzinelorindustriale
de metil ale mai
hidroliz.
ntreprinderilor
de indicator care
de ntrebuineaz
metil n acid
100 mlsulfuric,
de alcoolde exemplu,
etilic+4 ml n 1%cele ale
solute uzinelor
apoas dede hidroliz.
eaz
az acid
rilor acid
care sulfuric,
sulfuric, de
de exemplu,
importani
ntrebuineaz
ntreprinderilor
Sulfaii
albastru ptrund exemplu,
nanioni.
acid
care n
nSursa
cele
celesuprafa
sulfuric,
ntrebuineaz
apele de ale
ale
de uzinelor
uzinelor
principal
exemplu, dede
desulfai
n hidroliz.
hidroliz.
cele
acidi sulfuric,
prin nexemplu,
ale
de
intermediul apele
uzinelor
apelordeSulfaii
de n
suprafa ptrund
aleeste
hidroliz.
cele
reziduale uzinelor
menajere
n apele
procesul de de suprafa i prin int
dezagregare
deihidroliz.
cele ale
prafa
prafa i
i Sulfaii
prin
prin ptrund
intermediul
intermediul
chimic i n apele
apelor
apelor
dizolvare de suprafa
reziduale
reziduale
a i
menajere
menajere
mineralelor prin
carei
i intermediul
cele
cele
conin ale
alesulf, apelor
mai ales reziduale
ntreprinderilor
a menajere
ghipsului, de
i celi cele
producere
de aleagricol.
oxidare a n cazu
rund n apele de suprafa
Sulfaii ptrund de
ntreprinderilor i
n apeleprin
producere intermediul
de suprafa
agricol. apelor
i prin reziduale
intermediul
n cazul menajere
lipsei de apelor i cele
reziduale
oxigen, ale
sub menajere
aciunea i cele ale
bacteriilor
Sulfaii
Sulfaii sunt prezeni practic n toate apele de suprafa i fac parte din categoria celor mai importani
anioni. Sursa principal de sulfai n apele de suprafa este procesul de dezagregare chimic i dizolvare a
mineralelor care conin sulf, mai ales a ghipsului, i cel de oxidare a sulfurilor i a sulfului. n cantiti mari
sulfaii se conin n deversrile industriale ale ntreprinderilor care ntrebuineaz acid sulfuric, de exemplu,
n cele ale uzinelor de hidroliz. Sulfaii ptrund n apele de suprafa i prin intermediul apelor reziduale
menajere i cele ale ntreprinderilor de producere agricol. n cazul lipsei de oxigen, sub aciunea bacteriilor
sulfatreductoare, sulfaii se reduc pn la sulfur de hidrogen i sulfuri, care, odat cu apariia n apele
naturale a oxigenului, din nou sunt oxidai pn la sulfai. Plantele i alte organisme autotrofe utilizeaz
sulfaii dizolvai n ap n procesul sintezei substanelor proteice. Dup pieirea celulelor vii bacteriile
heterotrofe pun n libertate sulful proteinelor sub form de sulfur de hidrogen, care uor se oxideaz pn
la sulfai n prezena oxigenului.
Concentraia sulfailor n apele rurilor i cele ale lacurilor dulci variaz ntre 5 i 100 mg/l. Concentraia
sulfailor n apele de suprafa este supus unor oscilaii sezoniere vizibile i, de obicei, coreleaz cu
modificarea mineralizrii totale a apei. Prin urmare, cei mai importani factori, care determin coninutul
sulfailor sunt: coraportul variabil dintre scurgerea de suprafa i cea subteran, procesele de oxido-reducere,
situaia hidrobionilor n obiectul acvatic i activitatea gospodreasc a omului.
Coninuturile sporite de sulfai nrutesc proprietile organoleptice ale apei i manifest o anumit
aciune fiziologic asupra organismului uman. Deoarece sulfaii au proprieti diuretice, concentraia lor de
limit admisibil este strict reglementat de acte normative. Limita gustativ a sulfatului de magneziu se afl
n intervalul 400-600 mg/dm3,, iar a sulfatului de calciu 250 mg/dm3. Prezena sulfailor n apa industrial
normative.
i cea potabil Limita
poate figustativ
att util,act
sulfatului de magneziu se afl n intervalul 400-600 mg/dm3,, iar a
i duntoare.
3
sulfatului de calciu 250 mg/dm . Prezena sulfailor n apa industrial i cea potabil poate fi
att util, ct i duntoare. Determinarea sulfailor
Determinarea sulfailor
MetodaMetoda
gravimetric se bazeaz pe determinarea
gravimetric se bazeaz pe determinarea prin cntrireprina BaSO 4 , care
cntrire se formeaz
a BaSO la aciunea
4 , care se
reciproc a sulfailor i srurilor bariului.
formeaz la aciunea reciproc a sulfailor i srurilor bariului.
Modul determinrii:
Modul determinrii:
100 ml de prob se introduc ntr-un pahar termorezistent, se adaug 5 picturi de metil oranj + 2 ml
100 ml de prob se introduc ntr-un pahar termorezistent, se adaug 5 picturi de metil
HCloranj
(1:1)+i2 amestecul
ml HCl (1:1)se nclzete
i amesteculpn selanclzete
fierbere. Apoi,
pn laamestecnd n continuu,
fierbere. Apoi, amestecnd se toarn picurat 5 ml
n continuu,
de se
clorur
toarn picurat 5 ml de clorur de bariu, amestecul se las timp de 8 12 ore pentru depunerea Toat
de bariu, amestecul se las timp de 8 12 ore pentru depunerea deplin a precipitatului.
cantitatea
deplinde a precipitat se trece
precipitatului. cantitativ
Toat pe un
cantitatea defiltru de hrtie
precipitat (band
se trece albastr),
cantitativ pecare
un n prealabil,
filtru de hrtiepentru a
se asigura
(band oalbastr),
mai marecare
densitate, se umecteaz
n prealabil, pentru acusealcool etilic
asigura o sau
mai cu ap densitate,
mare distilat clocotit; precipitatul
se umecteaz cu de
pe alcool
filtru seetilic
spalsau
cu cu
apap
distilat fiebinte pn la nlturarea din filtrat a clorurilor, filtrul
distilat clocotit; precipitatul de pe filtru se spal cu ap distilat fiebinteeste trecut ntr-un
creuzet
pn cntrit n prealabil,
la nlturarea care este
din filtrat introdus filtrul
a clorurilor, ntr-uneste
cuptor
trecutcu ntr-un
muf icreuzet
calcinatcntrit
la temperatura de 800 C,
n prealabil,
pn cnd precipitatul nu va deveni alb (circa 1 2 ore). Creuzetul se rcete
care este introdus ntr-un cuptor cu muf i calcinat la temperatura de 800 C, pn cnd n exicator i se cntrete.
Apoi se repet calcinarea
precipitatul nu va devenipnalbcnd greutatea
(circa precipitatului
1 2 ore). Creuzetuldevine constant.
se rcete n exicator i se cntrete.
Apoi se repet calcinarea pn cnd greutatea precipitatului devine constant.
Calcularea:
Calcularea:
0 . 4115 p 1000
C
V
unde:C Cconcentraia
unde: concentraia sulfailor
sulfailor n mg/l;
n mg/l; -2
0,4115 coeficientul de recalculare
0,4115 coeficientul de recalculare a BaSO a BaSO 4 n-2;SO4 ;
n SO
4 4
p pmasa masa precipitatului
precipitatului sulfatului
sulfatului de bariu;
de bariu;
V volumul
V volumul probei. probei.
Pentru exprimarea
Pentru concentraiei n
exprimarea concentraiei n mg-echiv/l,
mg-echiv/l, este
estenecesar
necesarca carezultatul
rezultatulobinut
obinutssfiefienmulit
nmulitlala
0,0208.
0,0208.
Reageni:
Reageni:
soluie 5% de clorur de bariu;
soluie 5% de clorur de bariu;
soluie 0,5% de metil oranj n ap;
soluie 0,5% de metil oranj n ap;
alcool etilic 95%;
alcool etilic 95%;
HClHCl
1:1.1:1.

Clorurile
23
Sursele primare ale clorurilor n apele naturale sunt rocile muntoase magmatice, n
componena crora intr minerale ce conin clor, stratele salifere. Clorurile sunt anionii cu cea
Clorurile
Sursele primare ale clorurilor n apele naturale sunt rocile muntoase magmatice, n componena crora
intr minerale ce conin clor, stratele salifere. Clorurile sunt anionii cu cea mai mare capacitate de migraie,
fapt ce se explic prin solubilitatea lor nalt, sorbia puin exprimat de ctre substanele n suspensie i
gradul mic de utilizare de ctre organismele acvatice, n afar de aceasta, spre deosebire de ionii SO42- i
CO32- , clorurile nu sunt dispuse spre formarea perechilor asociate de ioni. Concentraia clorurilor n apele
de suprafa este supus unor oscilaii sezoniere evidente, care coreleaz cu modificarea mineralizrii totale
a apei.
n apele rurilor i cele ale lacurilor dulci coninutul clorurilor variaz de la zecimi de miligram pn
la zeci, sute i chiar mii de miligrame la litru. Cantiti importante de cloruri ptrund n ap n rezultatul
deversrii n reeaua hidrografic a apelor reziduale industriale i menajere.
Coninutul sporit de cloruri diminuiaz calitile gustative ale apei, o fac puin util ca ap potabil
i limiteaz ntrebuinarea ei n multe domenii tehnice i gospodreti, printre care i irigarea terenurilor
agricole. Concentraiile clorurilor, oscilaiile lor, inclusiv cele diurne, pot servi drept criteriu de poluare a
bazinelor acvatice cu deversri menajere.
Ionii Cl- reprezint anionii dominani n apele puternic mineralizate. n cazul prezenei ionilor de natriu
n ap, concentraia clorurilor de peste 250 mg/dm3 d apei un gust srat.
Determinarea clorurilor
Metoda argentometric este bazat Determinarea
pe solubilitateaclorurilor
slab a clorurii de argint, care se depune
Metoda argentometric este bazat pe solubilitatea
Determinarea slab
clorurilor
din soluie la adugarea nitratului de argint n apa care conine a clorurii
ioniidedeargint, care se depune din soluie
clorur.
la adugarea
Metoda
ntr-un nitratului de argint
argentometric
vas Erlenmayer estense apa
bazatcare
pe conine
introduc 25, 50ionii
solubilitatea de100
clorur.
sauslab aml
clorurii de argint,
de prob, caredesenecessitate,
n caz depune
dinntr-un
soluie la
vas adugarea
Erlenmayer nitratului
se de
introduc argint
25, n
50 apa
sau care
100 conine
ml de ionii
prob, de
n clorur.
adugnd ap distilat, se aduce proba pn la 100 ml, se adaug 1 ml soluie de cromatcaz de necessitate, adugnd
de ap
ntr-un
distilat,
potasiu ivasse Erlenmayer
se aduce proba
titreaz cu se
pn introduc
lasoluie
100 ml, 25,
desenitrat 50
adaug de1sau
ml 100 mldedecromat
soluie
argint, prob,den
amestecndu-se cazntrerupere
potasiu
fr de necessitate,
i se titreaz cu la
pn soluie
adugnd
de nitrat ap
de argint,
obinerea distilat,
culorii se aduce
amestecndu-se proba pn la 100 ml, se adaug 1 ml soluie
galbeni-cafenii.fr ntrerupere pn la obinerea culorii galbeni-cafenii. de cromat de
potasiu i se titreaz cu soluie de nitrat de argint, amestecndu-se fr ntrerupere pn la
Calcularea:
Calcularea:
obinerea culorii galbeni-cafenii. Ce
aN 1000
mgechiv / l
Calcularea: V
CaN
x Ce 35 , 45 mg / l
1000
Ce mgechiv / l
unde: a (ml)
cantitatea V
unde: a cantitatea soluiei(ml) soluieidenitratului
nitratului
C argint,
Ce
de argint, consumat la titrare;
35 ,consumat
45 mg / l la titrare;
N normalitatea nitratului
N normalitatea nitratului de argint;
x de argint;
unde: a Vcantitatea
volumul (ml) soluiei nitratului de argint, consumat la titrare;
probei;
V volumul probei;
N 35,45
normalitatea nitratului
echivalentul de argint;
35,45 echivalentul clorului. clorului.
V volumul
n caz de necesitate probei; determinarea n ap distilat (martor).
se efectueaz
n caz de necesitate
35,45 seechivalentul
efectueaz determinarea
clorului. n ap distilat (martor).
Reageni:
n caz de necesitate
soluia sede
nitratului efectueaz determinarea
argint 0,05 n apgdistilat
N se iau 4,4937 de sare (martor).
i se dizolv i se aduce, adugnd ap
Reageni:
Reageni:
distilat, pn la 1 l .
soluia
soluia nitratuluidedeargint
nitratului argint0,05
0,05 N
N se
se iau
iau 4,4937
4,4937g gdedesare i se
sare dizolv
ii i seiaduce,
sesedizolv adugnd
se aduce, ap distilat,
adugnd ap pn
lasoluia cromatului
1 l. pn la 1 l . de potasiu 10 g K 2 CrO 4 se dizolv aduce, adugnd ap distilat, pn
distilat,
la 1 l.
soluia
soluiacromatului
cromatuluidedepotasiu
potasiu1010gg K 2 CrO 4 se se dizolviiseseaduce,
dizolv
Calciul aduce, adugnd
adugnd apap distilat,
distilat, pn
pn la 1 l.
la 1 l.
Calcarurile, dolomitele, ghipsul, silicaii ce conin calciu i alte roci metamorfice i de
Calciul
sedimentare sunt sursele naturale ale calciuluiCalciul n apele de suprafa. n apele rurilor coninutul
Calcarurile,
cationilor de dolomitele,
calciu rareori ghipsul,
depetesilicaii
1g/dm ce 3 conin calciu i alte roci metamorfice i de
, fiind, nimajoritatea cazurilor, n limitele 20-60 sunt
Calcarurile,
sedimentare dolomitele,
sunt ghipsul,
surselecalciului
naturale silicaii ce conin calciu alte roci metamorfice i de sedimentare
mg/l. Concentraia naleapele
calciului n apele
de suprafa de suprafa.
este supus n unorapele rurilor
oscilaii coninutul
sezoniere bine
sursele naturale
cationilor ale calciului
de calciu rareori n apele de1g/dm
depete suprafa.
3
, n apele
fiind, n rurilor coninutul
majoritatea cazurilor, cationilor
n limitelede 20-60
calciu rareori
evideniate. Ionii de calciu sunt indicatori determinani n aprecierea calitii apelor ca surs a
depete
mg/l. 1g/dm3, fiind,
Concentraia n majoritatea
calciului n apele cazurilor,
de suprafan limitele
este 20-60 mg/l.
supus unor Concentraia
oscilaii calciuluibine
sezoniere n apele de
vieii i echilibrului, a agresivitii apei la beton i metal. Apele reziduale ale industriei
suprafa este supus
evideniate. unor oscilaii sezoniere bine evideniate. Ionii de calciu sunt indicatori ca determinani n
silicailor,Ionii
celeidemetalurgice,
calciu suntchimice,
indicatori dedeterminani
fabricare a sticlein aprecierea calitii
i scurgerile apelor
de pe terenurilesurs a
agricole
aprecierea
vieii calitii apelora caagresivitii
i echilibrului, surs a vieiiapeii echilibrului,
la beton aiagresivitii
metal. Apeleapei la beton i metal.
reziduale Apele reziduale
ale industriei
conin cantiti mari de calciu.
ale
silicailor, celei metalurgice, chimice, de fabricare a sticlei i scurgerile de pe terenurile agricole agricole
industriei silicailor, celei metalurgice, chimice, de fabricare a sticlei i scurgerile de pe terenurile
conin
conincantiti
cantitimari
mari de
decalciu.
calciu. Determinarea calciului
Metoda este bazat pe formarea ionilor calciului cu trilonul-b n mediu alcalin al compusului
cu grad redus de disociere. Determinarea
Determinarea calciului
calciului
Metoda
Metoda este
este
ntr-un bazat
vas bazatpepeformarea
Erlenmayer se iauionilor
formarea 25 saucalciului
ionilor 50 ml decucu
calciului trilonul-b
+ ap n
trilonul-b
prob nmediu alcalin
mediupn
distilat alcalin al
al compusului
la 100 compusului
ml + 2 ml 2N cu grad
redus
cu gradde
NaOH disociere.
redus de disociere.
+ indicatorul combinat i se titreaz cu soluie de trilon-b pn la trecerea culorii din
ntr-un
ntr-un vas
vas
verde-murdar Erlenmayer
Erlenmayer seseiau
n albastru. iau2525sau sau5050ml mlde deprob
prob ++ apap distilat pn la 100 ml ++ 22 ml ml 2N
2N NaOH
NaOHCalcularea:
+ indicatorul combinat i se titreaz cu soluie 24 de trilon-b pn la trecerea culorii din
verde-murdar n albastru. aN 1000
Calcularea: Ce
Metoda este bazat pe formarea ionilor calciului cu trilonul-b n mediu alcalin al compusului
cu grad redus de disociere.
ntr-un vas Erlenmayer se iau 25 sau 50 ml de prob + ap distilat pn la 100 ml + 2 ml 2N
+ indicatorul combinat icombinat
NaOH + indicatorul se titreaz cu titreaz
i se soluie de
cu trilon-b pn
soluie de la trecerea
trilon-b pn culorii din verde-murdar
la trecerea culorii din n
albastru.
verde-murdar n albastru.
Calcularea:
Calcularea:
aN 1000
Ce
V
C x C e 20 , 04
unde: C x - concentraia calciului n mg/l;
unde: C x concentraia calciului n mg/l;
a cantitatea (ml) de trilon-b, consumat la titrare;
a cantitatea (ml) de trilon-b, consumat la titrare;
C e - aceeai n mg-echiv/l
CNe aceeai n mg-echiv/l
normalitatea trilonului-B.
Reageni:
N normalitatea trilonului-B.
trilonul-B 0,05 sau 0,02 N vezi duritatea;
Reageni:
indicatorul combinat: 0,2 g de murexid + 0,5 de naftol verde + 100g clorur de sodiu
trilonul-B 0,05 saun0,02
(totul se piseaz N i
piuli vezi
se duritatea;
pstreaz ntr-un flacon ntunecat);
2N NaOH 80 g NaOH se dizolv n +1l0,5
indicatorul combinat: 0,2 g de murexid de de
apnaftol verde + 100g clorur de sodiu
distilat.
(totul se piseaz n piuli i se pstreaz ntr-un flacon ntunecat);
2N NaOH 80 g NaOH se dizolv n 1l de ap distilat.

Magneziul
n apele de suprafa magneziul, ca i calciul, ptrunde mai ales n rezultatul proceselor de dezagregare
chimic i dizolvare a dolomitelor, marnei i a altor minerale. Coninutul de magneziu n apele de suprafa
este supus unor variaii vizibile, mai des oscilnd n intervalul 1-30 mg/l; ca regul, concentraiile maxime
sunt observate n perioada etiajului, iar cele minime n perioada viiturilor.
Cantiti considerabile de magneziu pot ptrunde n obiectele acvatice odat cu apele reziduale ale
ntreprinderilor metalurgice, textile, de silicai .a.

Duritatea
Duritatea constituie o proprietate a apei naturale ce depinde, mai ales, de prezena srurilor dizolvate
ale calciului i magneziului. n condiii naturale ionii de calciu i magneziu i cei ai altor metale alcalino-
pmntoase, care condiioneaz duritatea, ptrund n ap n rezultatul interaciunii CO2 dizolvat cu
mineralele carbonatice, a altor procese de dizolvare i dezagregare chimic a rocilor muntoase. Printre
sursele acestor ioni se numr i procesele microbiologice, care au loc n solurile suprafeei de captare a
apelor, n depunerile subacvatice i, de asemenea, apele reziduale ale diferitor ntreprinderi.
Duritatea apei variaz n limite mari. Duritatea apelor de suprafa este supus unor oscilaii sezoniere evidente,
cele mai nalte valori fiind atinse la sfritul iernii, iar cele mai sczute n perioada viiturilor de primvar.
Conform metodelor clasice, duritatea este calculat n mg-ecv/dm3, sau mmoli/dm3 i n grade germane,
franceze, engleze, americane. Duritatea de 1 mg-ecv/gm 3 este egal cu 2,804 grade germane, 3,511 grade
engleze, 5,005 grade franceze, 50,045 grade americane. Conform clasificrii lui Alekin O.A., apa cu o duritate
sub 4 mg-ecv/dm3 este considerat moale, de la 4 pn la 8 mg-ecv/dm3 cu duritate medie, de la 8 pn la
12 mmoli/dm3 dur, iar peste 12 mg-ecv/dm3 foarte dur.
Duritatea total oscileaz de la uniti pn la zeci, iar uneori i sute de mg-ecv/dm3, totodat, duritatea
temporar (cea cauzat de carbonai) constituie pn la 70-80% din duritatea total, ns, n unele cazuri,
duritatea cauzat de ionii de magneziu poate atinge 50-60%.
Duritatea sporit nrutete proprietile organoleptice ale apei, conferindu-i un gust amar, i acioneaz
asupra organelor digestive. Duritatea total a apei potabile prielnic pentru sntatea uman este n limitele
2- 4 mg-ecv/l, dar nu trebuie s depeasc 10,0 mg-ecv/l.

Determinarea duritii apei


Duritatea este condiionat de prezena n ap, n primul rnd, a ionilor de calciu i magneziu. Metoda
de determinare a duritii este bazat pe titrarea probei cu soluia de sodiu a acidului etilendiamintraacetic
(trilon-B) n mediu alcalin cu indicator cromogen-negru.

25
Duritatea este condiionat Determinarea
de prezena duritii
n ap, apei
n primul rnd, a ionilor de calciu i
Duritatea Metoda
magneziu. este condiionat
de determinare de prezena
a duritiineste
ap, n primul
bazat rnd,probei
pe titrarea a ionilor de calciu
cu soluia i a
de sodiu
magneziu. Metoda de determinare a duritii este bazat pe titrarea probei
acidului etilendiamintraacetic (trilon-B) n mediu alcalin cu indicator cromogen-negru. cu soluia de sodiu a
ntr-un vas
aciduluintr-un Erlenmayer
etilendiamintraaceticse msoar
vas Erlenmayer(trilon-B) i
se msoar se toarn
n i
mediu 25 sau
alcalin
se toarn 50
25cu ml de prob,
sauindicator prob, adugnd ap distilat se
adugnd
50 ml decromogen-negru.ap distilat volumul
aduce pn lase
ntr-un
volumul 100
vas ml, se toarn
Erlenmayer
aduce pn 5msoar
lase100ml desesoluie-tampon,
ml, i se toarn
toarn de 5-7
5 ml 25 sau picturi
50 ml dedeprob,
soluie-tampon, indicator (sau de
5-7 adugnd
picturi 10-15
ap mg de(sau
distilat
indicator amestec
uscat) i sese
volumul
10-15 titreaz
mg aduce pn
pn la
de amestec trecerea
lauscat)
100 ml, culorii roii-violete.
se titreaz
i se toarn 5pn
ml de
la soluie-tampon, 5-7 picturi de indicator (sau
trecerea culorii roii-violete.
10-15 mg de amestec uscat) i se titreaz pn la trecerea culorii roii-violete.
Calcularea:
Calcularea:
Calcularea: aN 1000
C
aN 1000
V
x
C
unde: C
unde:x - duritatea apei
C -nduritatea
mg-echiv;
x
x
V
apei n mg-echiv;
Cx N
unde: N normalitatea trilonului-b;
- duritatea apei ntrilonului-b;
normalitatea mg-echiv;
a cantitateaN(ml) de trilon-b,(ml)
a normalitatea
cantitatea consumat la titrare;
trilonului-b;
de trilon-b, consumat la titrare;
V volumulaprobei.
Vcantitatea
volumul(ml) de trilon-b, consumat la titrare;
probei.
Reageni: V volumul probei.
Reageni:
Reageni:
0,05 sau 0,02 soluie normal de trilon-B, n cantitate de 3,75 g se dizolv ntr-un litru de ap
0,05
0,05 sau 0,02
sau 0,02
distilat soluie
mai normal
soluie
(este de adeode
normal
bine trilon-B, n cantitate
trilon-B,
prepara din n de 3,75
cantitate
fixanale); de g3,75
se dizolv ntr-un litru
g se dizolv de ap
ntr-un litrudistilat
de ap(este mai
bine de
distilat a o prepara din
(este mai bine
soluie-tampon NaClfixanale);
de ao NH
prepara OHdin: fixanale);
20 g de clorur de amoniu se dizolv n 100 ml de amoniac
4
concentrat i NaCl
soluie-tampon
soluie-tampon soluia se NH
aduce4 OH 20ung litru
pn: la de clorur
de clorur dedeamoniu
adugnd amoniuse se dizolv
dizolv
ap distilat; n 100
n 100 mlamoniac
ml de de amoniac
concentrat
soluie-tampon
concentrat
i soluia seiaduce (0,5
pn glade
un cromogen-negru
litru adugnd se
ap dizolv n
distilat; 10
soluia se aduce pn la un litru adugnd ap distilat; ml de soluie de amortizor i se aduce pn
la 100 ml cu(0,5
soluie-tampon alcooli
g de etilic; sau uscat se
cromogen-negru 0,5 g denindicator
dizolv se piseaz
10 ml de soluie mpreuni cu
de amortizor 50g depn
se aduce clorur deml cu
la 100
sodiu).
alcooli etilic; sau uscat 0,5 g de indicator se piseaz mpreun cu 50g de clorur de sodiu).

Metoda
Metoda de
de calculare
calculare aa concentraiei de magneziu
concentraiei de magneziu
Calcularea se efectueaz
Calcularea prin urmtoarea
se efectueaz formul:
prin urmtoarea formul:
Ce a b
Cx = 12,16 Ce
unde: a duritatea, mg-echiv/l;
unde: a duritatea,
b coninutul mg-echiv/l;
ionilor calciului, mg-echiv/l;
12,16b echivalentul
coninutul ionilor calciului, mg-echiv/l;
magneziului.
12,16 echivalentul magneziului.
Sodiul i potasiul
Sodiul i potasiul
n apele de suprafa sodiul i potasiul
n apele de suprafa sodiul i potasiulmigreaz preponderent
migreaznpreponderent
form dizolvat. n Concentraia
form dizolvat.sodiului
n apele rurilor oscileaz
Concentraia sodiului nntre
apele0,6 rurilor
i 300 mg/dm 3
oscileaz , cea a potasiului
ntre 0,6 i 300 mg/dm
n jurul3 a 19 mg/l, n dependen
, cea a potasiului n
de condiiile fizico-geografice i particularitile geologice ale bazinului
jurul a 19 mg/l, n dependen de condiiile fizico-geografice i particularitile hidrografic. Sursele principale
geologice ale de
ptrundere a sodiului
bazinului i potasiului
hidrografic. Surselen principale
apele de suprafa sunt rocile
de ptrundere vulcaniceii cele
a sodiului de sedimentare,
potasiului n apele srurile
de
native
suprafa sunt rocile vulcanice i cele de sedimentare, srurile native solubile ale natriului i
solubile ale natriului (cloruri, sulfai, carbonai). n afar de aceasta, elementele chimice menionate
compuii lor ajung
(cloruri, sulfai,ncarbonai).
apele naturale i prindeintermediul
n afar apelor reziduale
aceasta, elementele chimice menajere
menionatei industriale,
i compuiia scurgerii
lor
de suprafa att de pe terenurile agricole, ct i de pe teritoriile urbanizate.
ajung n apele naturale i prin intermediul apelor reziduale menajere i industriale, a scurgerii de
suprafa att de pe terenurile agricole, ct i de pe teritoriile urbanizate.
Determinarea ionilor de sodium i potasiu
Dintre metodele clasice deDeterminarea
determinare aionilor acestordeioni sunt i
sodium cele de absorbie atomic n flacar sau de
potasiu
emisie optic, mai noi
Dintre - cu plasm
metodele clasicecuplat inductiv (ICP),
de determinare dar se utilizeaz
a acestor ioni sunt icele
metoda de calcul bazat
de absorbie atomicpenfaptul
c suma anionilor principali este egal cu suma cationilor, adic din suma sulfailor,
flacar sau de emisie optic, mai noi - cu plasm cuplat inductiv (ICP), dar se utilizeaz i hidrogenocarbonailor
i clorurilor
metoda (nde echivaleni)
calcul bazat se pe
scade suma
faptul ccalciului i magneziului.
suma anionilor principali este egal cu suma cationilor,
adic din suma sulfailor, hidrogenocarbonailor i clorurilor (n echivaleni) se scade suma
calciului i magneziului. Mineralizarea
Coninutul sumar al tuturor substanelor minerale, depistate la analiza chimic a apei, de obicei, se
exprim n mg/dm3 i este numit mineralizare total, Mineralizarea
sau salinitate, sau sum a ionilor.
Coninutul sumar al tuturor substanelor
Multe ntreprinderi de producere, gospodria agricol, minerale,ntreprinderile
depistate la analiza chimic
alimentrii cua ap
apei,potabil
de
3
obicei,anumite
nainteaz se exprim n mg/dm
cerine fa deicalitatea
este numit
apei,mineralizare
n particular, total,
fa sau salinitate, sau ei,
de mineralizarea sum a ionilor.
deoarece apa care
conine o cantitate mare de sruri influeneaz negativ asupra organismelor vegetale i animale,ap
Multe ntreprinderi de producere, gospodria agricol, ntreprinderile alimentrii cu asupra
potabildenainteaz
tehnologiei producere anumite cerine
i, n final, fa de produciei;
a calitii calitatea apei, apanputernic
particular, fa de mineralizarea
mineralizat ei,
provoac formarea
deoarece
pietrei apa cazanelor,
pe pereii care conine o cantitate
apariia mare
coroziei, de srurisolurilor.
salinizarea influeneaz
Pentrunegativ asupra organismelor
apa potabil i cea utilizat la
vegetale i animale, asupra tehnologiei de producere i, n final, a calitii
irigarea terenurilor agricole este stabilit o concentraie limit a mineralizrii de 1000 mg/l. Pentru sntateaproduciei; apa
puternic mineralizat provoac formarea
uman concentraia prielnic constituie 200-400 mg/l. pietrei pe pereii cazanelor, apariia coroziei, salinizarea
solurilor. Pentru apa potabil i cea utilizat la irigarea terenurilor agricole este stabilit o
concentraie limit a mineralizrii de 1000 mg/l. 26 Pentru sntatea uman concentraia prielnic
constituie 200-400 mg/l.
Bibliografie
1. SM STAS 9187:2007. Ape de suprafa, ape subterane i ape uzate. Determinarea reziduului.
2. SM SR ISO 9297:2012. Calitatea apei. Determinarea coninutului de cloruri. Titrare cu azotat de argint utiliznd
cromatul ca indicator. (Metoda Mohr).
3. SM STAS 28601:2007 Ape de suprafa i ape uzate. Determinarea sulfailor.
4. ISO 9280:1990 Calitatea apei. Determinarea sulfailor. Metod gravimetric cu clorid de bariu.
5. ISO 9963-1:1994 Calitatea apei. Determinarea coninutului ionului hidrocarbonat (3-), ionului carbonat
(32-), alcalinitii.
6. SM SR ISO 6058:2012. Calitatea apei. Determinarea calciului. Metoda titrimetric cu EDTA.
7. SR ISO 6059:2012. Calitatea apei. Determinarea sumei de calciu i magneziu. Metoda titrimetric cu EDTA.
8. SM SR EN ISO 7980:2012 Calitatea apei. Determinarea coninutului de calciu i magneziu. Metoda prin
spectrometrie de absorbie atomic.
9. SM STAS 8295:2007. Ape de suprafa i ape uzate. Determinarea sodiului i potasiului.
10. Na++K+ -ISO 9964-3:1993 (RO) Calitatea apei. Determinarea sodiului i potasiului.Partea 3: Determinarea
sodiului i potasiului prin spectrometrie de emisie n flacr (Versiunea romn)
11. ISO 9964-2:1993 Water quality. Determination of sodium and potassium Part 2: Determination of potassium
by atomic absorption spectrometry.
12. ISO 9964-1:1993 Water quality. Determination of sodium and potassium. Part 1: Determination of sodium by
atomic absorption spectrometry
13. Ecosistemele acvatice/Ungureanu Laurenia, Zubcov Elena, Coeru Ina, Chiinu, 2001, 88 p.
14. / .. ...
.:, 1977. 542 .
15. . ., . ., . . . ., 1973
16. .. ., , 2- , 1973

3.3 Substane nutritive


n aceast grup de substane chimice sunt inclui compuii azotului (ionii de amoniu, de nitrit i nitrat),
compuii fosforului, siliciului, ct i substanele organice ale azotului si fosforului.

Ionii de amoniu
n natur azotul amoniacal se gsete sub form de ioni de amoniu i parial sub form de molecule
nedisociate de NH4OH; coraportul acestor forme reprezint un indicator important al calitii apei i
depinde de mrimea pH-ului i temperatura apei. n ecosistemele acvatice prezena de amoniu este legat
de metabolismul hidrobionilor. Concentraia sporit a ionilor de amoniu contribuie la nrutirea strii
sanitare a bazinului acvatic, la intensificarea procesului de poluare a apelor de suprafa i subterane, n primul
rnd, cu scurgeri menajere i cele ale gospodriei agricole, industriilor de alimentare, chimice, cocsochimice.
La trecerea de la ecosistemele acvatice oligotrofe spre cele mezo- i eutrofe crete att concentraia absolut
a ionilor de amoniu, ct i ponderea lor n bilanul total al azotului mineral.

Determinarea coninutului ionilor de amoniu (N-NH4+) cu reactivul Nessler


Metoda cu reactivul Nessler este cea mai utilizat i rspndit metod de determinare a ionilor de
amoniu n apele de suprafa. Limita de determinare este de 0,05-4 mgN/l. Principiul metodei const n
reacia ionilor de amoniu, n mediu bazic, cu tetraiodomercuratul de potasiu (K2[HgI4]) ce formeaz un
complex (iodura de oximercuramoniu) de culoare galben-brun. Intensitatea culorii este proporional cu
coninutul ionilor de amoniu din proba de analizat. n balonul cotat (50 ml) se ia 50 ml de prob de analizat,
se adaug 1 ml sare Seignette i se amestec bine. Apoi se adaug 1 ml reactiv Nessler. Soluia obinut se
amestec bine i se las timp de 7-10 min pentru dezvoltarea culorii. Dup 10 min se msoar densitatea
optic a soluiei n cuve de 10 mm, la =400 nm n raport cu apa analizat.

Reageni:
reactiv Nessler;
soluie de tartrat dublu sodiu i potasiu (50%). Se dizolv 50g KNaC4H4O6*4H2O n ap bidistilat, se dilueaz
pn la 100 ml cu bidistilat i se adaug 0,2-0,5 ml reactiv Nessler;
27
standard de baz de clorur de amoniu. Se ia 0,2965 g NH4Cl, se dizolv cu ap bidistilat i se dilueaz pn la
1 l; 1 ml soluie standard conine 0,1 mg NH4+;
soluie de lucru de clorur de amoniu. 50 ml soluie standard de clorur de amoniu se dilueaz cu ap bidistilat
n colb de 1 l; 1 ml soluie de lucru conine 0,005 mg NH4+.

Nitriii Nitriii
Prezena
Prezena nitriilor n apele nitriilor
naturale este n
unapele naturale
indicator este un proaspt.
de poluare indicator deNitriii
poluare proaspt.
formeaz Nitriii formea
o treapt
intermediar n lanul proceselor bacteriene de oxidare a ionilor de amoniu pn la nitrai (nitrificarea arepn la ni
treapt intermediar n lanul proceselor bacteriene de oxidare a ionilor de amoniu
(nitrificarea
loc doar n condiii aerobe) are n
i, invers, loccel
doar n condiiia nitrailor
de reducere aerobe) i,pn invers, n cel
la azot de reducere
i amoniac a nitrailor pn la
(denitrificarea
i amoniac (denitrificarea decurge n condiii de insuficien
decurge n condiii de insuficien de oxigen). Coninutul sporit al nitriilor n apele de suprafa depinde de oxigen). Coninutul spor
nitriilor
de descompunerea materiei n apele
organice de suprafa
n condiiile unei- depinde de descompunerea
oxidri -mai lente a ionilor NO materiei
-
n NOorganice
-
, ceea ceneste
condiiile
2 3
oxidri mai lente a ionilor
legat de poluarea ecosistemului acvatic. O surs de poluareNO 2 n NO , ceea
prezint
3 i utilizarea pe scara larg a nitriilor n acvati
ce este legat de poluarea ecosistemului
calitate de conservanisurs de poluare
n industria prezint i utilizarea pe scara larg a nitriilor n calitate de conservan
alimentar.
industria alimentar.
-
Determinarea nitriilorDeterminarea
(NO2-) cu nitriilor
reactivul (NO 2 ) cu reactivul Griess
Griess
Azotiii din ap n prezenaAzotiii din Griess
reactivului ap n prezena
(amestec reactivului Griess
de alfanaftilamina i acid (amestec
sulfanilic) deformeaz
alfanaftilamina
un i
sulfanilic) formeaz un compus diazonic de culoare de la roz
compus diazonic de culoare de la roz pn la rou, intensitatea crescnd odat cu creterea concentraiei. pn la rou, intensitatea cresc
odat cudeterminarea
Metoda este utilizat pentru creterea concentraiei.
coninutuluiMetoda
de nitriieste
n utilizat
apele depentru
suprafadeterminarea
cu un coninut coninutului
de de n
n apele de suprafa cu un coninut de la 0,007 pn la 0,35
la 0,007 pn la 0,35 mgN/l. Prezena nitriilor n ap denot impurificarea cu materii organice pe cale de mgN/l. Prezena nitriilor n
descompunere. Nitriiidenot
indic oimpurificarea
anumit vechime cu materii organicea apei,
de impurificare pe cale de descompunere.
deoarece transformarea Nitriii indic o anum
substanelor
vechime de impurificare
organice n nitrii necesit timp (zile, sptmni). a apei, deoarece transformarea substanelor organice n nitrii nece
n balon (50 ml) setimp
ia 50(zile,
ml desptmni).
ap de analizat, se adaug 0,1g reactiv Griess. Se amestec bine i se las
n balon (50 ml) se ia 50 ml de ap de analizat, se adaug 0,1 g reactiv Griess. Se ames
timp de 40 min pentru dezvoltarea culorii. Dup 40 min se msoar densitatea optic la spectrofotometru
bine i se las timp de 40 min pentru dezvoltarea culorii. Dup 40 min se msoar densit
(= 540 nm) n cuve de 10 mm n raport cu apa de analizat.
optic la spectrofotometru (= 540 nm) n cuve de 10 mm n raport cu apa de analizat.
Reageni:
Reageni:
reactivul Griess uscat;
reactivul Griess uscat;
acid sulfanillic: 0,5 g acid sulfanilic [(NH2)-C2H4-SO2H] se dizolv n 150 ml acid acetic de 12%; soluia preg
acid sulfanillic: 0,5 g acid sulfanilic [(NH2)-C2H4-SO2H] se dizolv n 150 ml acid acetic de 12%; soluia pregtit
poate fi pstrat cteva luni n vas de sticl ntunecat cu dop lefuit.
poate fi pstrat cteva luni n vas de sticl ntunecat cu dop lefuit.
acid acetic 12%;
acid acetic 12%;
soluia standard NaNO , 250 mg N/l - 0,6157 g de sare pur pentru analize se dizolv cu ap dist
soluia standard NaNO2, 250 mg N/l - 0,6157 2g de sare pur pentru analize se dizolv cu ap distilat n colb de
n colb de 500 ml;
500 ml;
soluia de lucru NaNO2, 5 mgN/l - 5 ml soluie standard se dilueaz cu ap distilat n colb de
soluia de lucru NaNO2, 5 mgN/l - 5 ml soluie standard se dilueaz cu ap distilat n colb de 250 ml; soluia se
ml; soluia se utilizez proaspt pregtit.
utilizez proaspt pregtit.
Nitraii
Nitraii
Procesele de nitrificare i denitrificare, deversarea apelor reziduale industriale i menaj
Procesele de nitrificare i denitrificare,
scurgerea deversarea
de pe terenurile apelor reziduale
agricole, industriale
metabolismul i menajere,
hidrobionilor suntscurgerea de
factorii determinan
pe terenurile agricole,conintului
metabolismul hidrobionilor
nitrailor n apele sunt factorii determinani
de suprafa. Concentraiaai nitrailor
conintului
n nitrailor
apele de nsuprafa
supus unor
apele de suprafa. Concentraia variaiinsezoniere
nitrailor evidente,este
apele de suprafa amplitudinea
supus unoroscilaiilor sezoniere
variaii sezoniere poate servi d
evidente,
indice
amplitudinea oscilaiilor al procesului
sezoniere de eutroficare
poate servi a ecosistemului
drept indice al procesului acvatic. Concentraia
de eutroficare ionilor NO3- n apel
a ecosistemului
acvatic. Concentraia suprafa
ionilor NOnepoluate
3
-
n apelenu dedepete
suprafa mrimi
nepoluate de nu
ordinul a zeci
depete de micrograme
mrimi dm3. Odat
de ordinullaa 1zeci
de micrograme la 1 dm intensificarea
3
eutroficitii,eutroficitii,
. Odat cu intensificarea crete i concentraia azotului din
crete i concentraia nitrai,din
azotului i ponderea
nitrai, i lui n su
-1 3
ponderea lui n suma azotului
azotului mineral,
mineral, atingnd
atingnd n10 mg/dm .

(NO3-) nitrailor
Determinarea
Determinarea nitrailor (NO3-) cu acid sulfosalicilic
cu acid sulfosalicilic
Se utilizeaz metod
Se utilizeaz metod spectrofotometric spectrofotometric
cu acid cu acid salicilic,
salicilic, prin formarea prin formarea
nitroderivailor nitroderivailor
ntre nitrai i
nitrai
acidul salicilic n mediul i culoare
acid de acidul salicilic
galben. n mediul acid
Intensitatea deeste
culorii culoare
directgalben. Intensitatea
proporional culorii este di
cu coninutul
nitrailor. proporional cu coninutul nitrailor.
ntr-o
ntr-o serie de pahare (50 ml) serie de ml
se iau10 pahare (50 ml)
de prob se iau10Seml
de analizat. de prob
adaug 1 mlde analizat.
salicilat Se adaug
de sodiu 1 ml salicila
(proaspt
sodiu se
pregtit). Paharele cu probe (proaspt pregtit).
pun n cuptor (sauPaharele
la baia decuap)
probe se pun n cuptor
la evaporare i se in(sau lalabaia
pn de ap)
uscare. Dup la evaporar
rcirea paharelor la temperatura camerei, n fiecare pahar se adaug 1 ml de acid sulfuric concentrat (=1,84 se adau
se in pn la uscare. Dup rcirea paharelor la temperatura camerei, n fiecare pahar
ml de
g/l), umezind bine pereii acid sulfuric
paharului concentrat
i se las timp de(= 1,84
10-15 g/l),
min. umezind
ntre bine micri
timp, prin pereii paharului i se las
de rotaii lente ale timp de
paharului, se prelinge bine acidul pe pereii paharului pentru o dizolvare total. Dup 15 min, cu piseta cu pe pe
15 min. ntre timp, prin micri de rotaii lente ale paharului, se prelinge bine acidul
paharului
ap distilat se spal bine pereiipentru o dizolvare
paharului total.
i cantitativ Dupn15baloane
se trece min, cucotate
pisetadecu50ap
ml.distilat
n fiecaresecolb
spal bine pe
se adaug 7 ml NaOH (10N) i se aduce cu ap distilat pn la cot. Se pune capacul i colba se amestec 7 ml Na
paharului i cantitativ se trece n baloane cotate de 50 ml. n fiecare colb se adaug
(10N) i se aduce cu ap distilat 28 pn la cot. Se pune capacul i colba se amestec bine. D
10 min se msoar densitatea optic a soluiei n cuve de 10 mm la =400 nm n raport cu
analizat. n cazul apelor cu coninut mare de nitrai, iniial se va lua 1 ml de prob de analiza
bine. Dup 10 min se msoar densitatea optic a soluiei n cuve de 10 mm la =400 nm n raport cu apa
analizat. n cazul apelor cu coninut mare de nitrai, iniial se va lua 1 ml de prob de analizat.

Reageni:
soluie standard (I) de azotat de sodiu 0,7218 g KNO3 se dizolv n ap distilat, se adaug 1ml cloroform i se
aduce cu ap distilat pn la un litru;
soluie de lucru (II) de azotat de sodiu - n colb de 100 ml se iau 10 ml sol. (I), se dilueaz i se aduce la cot cu
ap distilat; 1ml soluie de lucru conine 0,01 mg azot nitrat;
soluie de tartrat de sodiu se iau 30 g sare i se diyolv n 70 ml ap distilat;
soluie de salicilat de sodiu n colb de 25 ml se ia 0,125 g sare i se aduce pn la cot cu ap distilat;
hidroxid de sodiu 10N.

Toate formele azotului mineral, inclusiv cele gazoase, se afl ntr-un permanent circuit i transformri
reciproce; din aceast cauz dup concentraia sumar a azotului mineral adesea se judec despre
ndestularea (sau surplusul) cu azot a dezvoltrii fitoplanctonului. Acest criteriu se utilizeaz, n ansamblu,
pentru evaluarea proceselor producional-destrucionale i a nivelului de troficitate n ecosistemele acvatice.

Azotul organic
n hidrochimie sub noiunea de azot organic se are n vedere azotul din componena substanelor
organice, aa ca proteinele i proteidele, polipeptidele, aminoacizii, aminele, amidele, ureea. Raportul
dintre azotul mineral i azotul organic este un indice important n aprecierea calitaii apelor i a proceselor
de poluare a ecosistemelor acvatice. Sporirea ponderii azotului organic n azotul total denot poluarea
ecosiatemului cu substane organice alohtone.

Determinarea coninutului de azot Kjeldal


Metoda de determinare a coninutului de azot organic const n mineralizarea apei de analizat cu acid
sulfuric concentrat, n anumite condiii de temperatur n prezena catalizatorului. La nclzire azotul
elimin amoniacul, care n prezena acidului sulfuric trece n sulfat de amoniu (mineralizarea azotului
organic). Sulfatul de amoniu rezultat se descompune ulterior, ntr-un mediu puternic alcalin, cu formarea
amoniacului i a sulfatului alcalin. Amoniacul este separat prin distilare i captat ntr-un volum cunoscut i
n exces de acid sulfuric de titru determinat. Excesul de acid se titreaz la sfritul distilrii cu o soluie de
hidroxid de sodiu cu concentraie cunoscut. Diferena dintre cantitatea iniial de acid sulfuric i excesul
determinat la titrarea cu hidroxid de sodiu reprezint cantitatea de acid sulfuric, ce a fixat amoniacul sub
form de sulfat de amoniu.
n vasele Kjeldal destinate pentru digestie se vor lua 100 ml prob de ap de analizat, se va aduga 2 ml
acid sulfuric concentrat i cca 0,5-0,7 g catalizator. Vasele sunt inute la temperatura de cca 60 C pn cnd
din cantitatea total rmne n jur de 30 ml. Apoi vasele se inchid cu frigiderele i se sporete temperatura de
mineralizare pn la 300-350C. Sfritul etapei este indicat de colorarea n verde a soluiei din balon. Dup
aceasta se recomand nclzirea nc timp de 40 min, pentru a asigura mineralizarea complet a compuilor
care sunt mai rezisteni la descompunere.Vasele Kjeldal cu coninutul mineralizat se rcesc la temperatura
camerei. Apoi fiecare balon Kjeldal este introdus n aparatul de distilare, n care se adaug n mod automat 8
ml NaOH (33%). Vaporii, ce trec prin sistemul de distilare, vor fi colectai n recipientul care conine 10 ml
H2SO4 (0,01N) i 8 picturi indicator Groak. Procesul de distilare dureaz n total 20-30 min. Recipientul n
care au fost captai vaporii se va titra cu soluie de hidroxid de sodiu (0,01N) pn la virarea culorii roz n
culoare verde.

Reageni:
hidroxid de sodiu (33%). Pentru a pregti 300 ml de soluie se va proceda n felul urmtor: ntr-o colb de 1 litru
se va dizolva 99 g NaOH n 200 ml de ap bidistilat. Pe pereii colbei se va nota (se face un semn) meniscul
inferior al soluiei, dup care se va adauga nc 300 ml de ap bidistilat. Colba cu soluie se pune pe reoul
electic i se evapor pn la semn;
H2SO4 (0,1N);
soluie H2SO4 (0,01N);
catalizatorul- 10 g CuSO4 + 100g K2SO4 + 2 g Se metalic; amestecul se omogenizeaz n mojar.
29
Azotul total
Prin azot total se are n vedere suma azotului mineral i a celui organic n apele naturale. Compuii ce
conin azot se afl n apele de suprafa n stare dizolvat, coloidal i n suspensii i pot trece dintr-o stare
n alta sub influena factorilor fizico-chimici i biochimici. Concentraia medie a azotului total n apele
naturale variaz n limite mari i depinde de troficitatea ecosistemului acvatic: n cele oligotrofe se schimb
n intervalul 0,3-0,7 mg/dm3, mezotrofe 0,7-1,3 mg/dm3, iar n ecosistemele eutrofe 0,8-2,0 mg/dm3.
Astfel, azotul total reprezint un indice integral al troficitii lacurilor i rurilor.

Fosforul mineral
Fosforul reprezint unul din cei mai importani indici ai statutului trofic n ecosistemele acvatice naturale.
Compuii minerali ai fosforului ptrund n apele naturale n rezultatul dezagregrii i dizolvrii rocilor care
conin ortofosfai i, de asemenea, odat cu scurgerile de pe suprafaa reelei de captare a apelor sub form
de ioni de orto-, meta, piro- i polifosfai (din ngrminte, detergeni, adaosuri destinate prentmpinrii
formrii pietrei n cazane .a.). Compuii minerali ai fosforului se formeaz i n procesul prelucrrii
biologice a resturilor organismelor vegetale i animale. Surplusul de fosfai n ap poate fi cauzat de prezena
n bazinul acvatic al unui amestec de ngrminte, a componenilor apelor reziduale menajere, biomasei n
stare de descompunere.
Principala form de existen a fosforului neorganic, la valori ale pH-ului apei de peste 6,5, este ionul
HPO42- (cca 90%). n apele acide fosforul neorganic este prezent preponderent sub form de H2PO4-.
De obicei, concentraia fosfailor n apele naturale este foarte mic sutimi, rareori zecimi de miligram
de fosfor la 1 dm3, ns n apele poluate ea poate atinge cteva miligrame la 1 dm3. Coninutul compuilor
fosforului este supus unor modificri sezoniere clare, deoarece el depinde de coraportul intensitii procesului
de fotosintez i a celor de oxidare biochimic a substanelor organice. Concentraiile minime ale fosfailor
n apele de suprafa se observ, de obicei, primvara i vara, cele maxime toamna i iarna; n apele marine
primvara i toamna, respectiv, vara i iarna.
Coninutul de 50 g/l de fosfai dizolvai n ap este recomandat drept norm pentru bunstarea ecologic
a ecosistemelor acvatice.

Determinarea coninutului de ortofosfai cu molibdat


Metoda dat este valabil pentru determinarea ortofosfailor i a fosforului total n apa potabil, precum
i apele naturale de suprafa. Ionul fosfat reacioneaz cu molibdatul de amoniu n mediu acid, cu obinerea
unui complex de culoare albastr. Se ia proba de analizat n balon cu capacitatea de 50 ml, se adaug 1
ml molibdat de amoniu i 2-3 picturi soluie clorur de staniu. Soluia se las timp de 10 min pentru
dezvoltarea culorii. Se msoar densitatea optic la spectrofotometru (= 670 nm) n cuve de 10 mm n
raport cu apa de analizat.

Reageni:
soluie standard de fosfat monopotasic - 0,7165 g KH2PO4 se dizolv n balon cotat (V=1 l), se adaug 2 ml
cloroform i se aduce cu ap bidistilat pn la cot; 1 ml soluie conine 0,5 mg PO43-;
soluie (I) de lucru - 10 ml soluie standard se dilueaz cu ap bidistilat pn la un litru; 1 ml soluie conine
0,005 mg PO43-;
soluie (II) de lucru de fosfat monopotasic - se iau 50 ml soluie de lucru (I) i se dilueaz cu bidistilat n balon cu
capacitatea de 250 ml; 1 ml soluie de lucru conine 0,001 mg PO43-;
soluie de molibdat de amoniu 250 g (NH4)6Mo4O24 * 4 H2O se dizolv n cca 600 ml ap bidistilat. La aceast
soluie se va aduga 337 ml acid sulfuric (98%). Dup rcire soluia este adus pn la cot 1 l cu ap bidistilat;
soluie de staniu n eprubet de 10 ml se iau 0,1 g staniu, la care se adug 2 picturi CuSO4 (5%) i 2 ml acid
clorhidric concentrat. Amestecul obinut este plasat pe baia de ap pn la dizolvarea complet a staniului, dup
rcire se adaug ap bidistilat pn la volumul de 10 ml;
soluie de alfa-dinitrofenol 1 g de - dinitrofenol se dizolv n 100 ml ap bidistilat, soluia obinut se filtreaz
prin filtru de sticl.

30
Fosforul organic
Compuii naturali ai fosforului (n afara compuilor organici sintetici ai fosforului) ptrund n apele
naturale n rezultatul metabolismului hidrobionilor, descompunerii organismelor moarte, schimbului de
substane cu depunerile subacvatice. Compuii organici ai fosforului sunt prezeni n apele de suprafa n
form dizolvat, coloidal i suspensii.

Fosforul total
Noiunea de fosfor total arat suma fosforului mineral i a celui organic. Ca i n cazul azotului, schimbul
de fosfor ntre forma lui mineral i cea organic pe de-o parte i ntre organismele acvatice, pe de alt parte,
constituie factorul principal care determin concentraia lui. Concentraia fosforului total n stare dizolvat
(forma mineral plus cea organic) n apele nepoluate naturale se modific de la 5 pn la 200 g/ dm3.
Fosforul este elementul biogen, care de cele mai multe ori limiteaz creterea productivitii bazinelor
acvatice.
De aceea, ptrunderea surplusului de compui ai fosforului de pe teritoriul de captare a apelor sub form
de ngrminte minerale, cu apele reziduale ale fermelor animaliere, cele menajere i industriale insuficient
epurate duc la creterea brusc, necontrolat a biomasei vegetale n ecosistemele acvatice, n deosebi, n cele
puin curgtoare sau stagnante. Are loc modificarea statutului trofic al ecosistemului acvatic, nsoit de
restructurarea ntregii comuniti acvatice, care duce la predominarea proceselor de putrefacie. Ultimele, la
rndul lor, sporesc turbiditatea, salinitatea, numrul bacteriilor.
Unul din aspectele posibile ale procesului de eutroficare este nmulirea intens a algelor albastre,
multe dintre ele provocnd sporirea toxicitii apei pentru ali hidrobioni. Substanele eliminate de aceste
organisme fac parte din grupa compuilor organici ce conin fosfor i sulf. n corespundere cu cerinele
sistemului global al monitoringului strii mediului nconjurtor, n programele de monitorizare a apelor
naturale este inclus i determinarea coninutului fosforului total (dizolvat i n suspensii, sub form de
compui organici i minerali).

Siliciul
Compuii siliciului se gsesc n apele continentale permanent n form ionic i coloidal n concentraii
de la 1 la 20 mg/l, n apele marine de la 0,5 pn la 3,0 mg/l, n cele freatice de la 20 pn la 40 mg/l, iar
n unele ape termale - pn la 2000-4000 mg/l. n apele din zonele nordice cu concentraii mici ale ionilor
principali, concentraia siliciului depete 50% din substanele minerale i devine parte component a
mineralizrii. n perioadele de maxim dezvoltare a algelor diatomee, primvara i toamna, concentraia
siliciului n ap scade. Siliciul particip la formarea frustulelor la diatomee i a scheletului la spongierii
silicioi i radiolari. n apele termale siliciul este unul din cele mai importante surse biogene sau nutritive
pentru dezvoltarea microorganismelor.

Fierul
Fierul este un oligoelement foarte important care intr n componena hemoglobinei organismelor
acvatice. Fierul se gsete n ap sub form feroas, feric sau coloidal, n special, datorit prezenei acizilor
humici. Starea bivalent sau trivalent a fierului depinde de pH-ul apei i coninutul oxigenului dizolvat.
n cantiti mari fierul devine toxic pentru organismele acvatice. n concentraii 1-2 mg/l fierul se reflect
negativ asupra gustului i mirosului apei (de rugin). n apele dulci ionii de fier i compuii dizolvai ai
acestuia se gsesc, de regul, n concentraii sub 0,5 mg/ l n ape oxigenate, iar n apele subterane i cele
acide urc des spre 50 mg/l. n apele bine aerate la concentraii de peste 0,1 mg/l formele dizolvate trec n
cele coloidale, apoi suspendate, apoi se precipit, cauznd sporirea turbiditii, ruginire, modificnd gustul
i mirosul apei. Concentraii ale fierului de peste 0,2 mg/l fac ca apa s fie improprie majoritii folosinelor
industriale. Din aceste motiv se practic frecvent deferizarea apei.

31
3.4 Microelemente

Varietatea formelor de migraie i numrul mare de elemente chimice ce poart aceeai denumire a
condus la faptul c microelementele, n dependen de concentraiile lor i nivelul de influen asupra unui
sau altui sistem biologic, nc mai sunt denumite microcomponeni, elemente ale vieii, biometale,
toxicani, metale grele, etc. Sursele principale ale microelementelor n apele de suprafa sunt rocile
muntoase, solurile, precipitaiile atmosferice i, de asemenea, factorii tehnogeni care, actualmente, dup
gradul de influen asupra ecosistemelor acvatice au devenit comensurabili cu cei naturali. Ptrunznd n
apele de suprafa, microelementele joac un rol foarte mare ca biocatalizatori care mpiedic sau stimuleaz
procesele vieei.
Capacitatea de migraie a microelementelor n apele de suprafa i formele lor de migraie sunt
condiionate att de nsi proprietile elementelor, ct i de particularitile fizico-chimice ale mediului,
adic de condiiile de oxido-reducere, mrimea pH-ului, a temperaturii, prezena agenilor de complexare,
a substanelor n suspensie, de activitatea vital a hidrobionilor .a.
Formele principale de migraie a microelementelor n apele de suprafa sunt cele real solubile, n
suspensie i coloidale. Pentru separarea formelor solubile de cele din suspensie a microelementelor,
exist diferite metode, majoritatea crora sunt bazate pe filtrare, sedimentare, centrifugare. Ionii liberi,
compuii compleci, perechile ionice, asociaiile constituie formele solubile ale microelementelor. Dinamica
coraportului formelor solubile i celor n suspensie n migraia microelementelor este condiionat de un
complex ntreg de factori: mrimea pH-ului apei, mineralizarea apei, cantitatea i componena substanelor
organice i a substanelor n suspensie, regimul hidrologic al rurilor i activitatea vital a hidrobionilor.
O importan deosebit o au proprietile de sorbie a substanelor n suspensie i a depunerilor
subacvatice. Proprietile de sorbie sunt determinate, la rndul lor, de prezena particulelor argiloase, a
hidroxizilor fierului, manganului, aluminiului, de componena granulometric i mineralogic. Maximurile
de adsorbie sunt caracteristice pentru substanele n suspensie i depunerile subacvatice mbogite cu
particule argiloase i substane organice. n legtur cu acest fapt, n rurile latitudinilor sudice cea mai
mare parte a microelementelor migreaz sub form de substane n suspensie, iar n cele nordice - invers,
formele dizolvate predomin asupra celor n suspensie. n lacuri, unde cantitatea substanelor n suspensie
este considerabil mai mic dect n ruri, rolul formelor de migraie n suspensie scade brusc, dar crete
importana factorului biologic i a depunerilor subacvatice. Suspensiile constituie forma principal
de migraie n cazul staniului, bismutului, titanului, argintului, aluminiului, cobaltului, plumbului. n
majoritatea cazurilor, coninutul de titan, vanadiu este mai nalt n fraciile mari, iar de mangan, nichel,
cupru, molibden, plumb, zinc - n particulele fin dispersate.
Coraportul dintre formele n suspensie i cele dizolvate de migraie a microelementelor n apele rurilor
este important n cadrul evalurii influenei lor asupra sistemelor vii. El are o mare nsemntate n cercetrile
hidrogeochimice, caracterizeaz procesele de denudare n bazinele hidrografice ale rurilor. Mobilitatea
relativ a elementelor, determinat ca raportul formelor n suspensie a microelementelor la coninutul lor
sumar (n soluii + n suspensii), indic nu numai starea microelementelor n ap, dar caracterizeaz i
direcia proceselor exogene pe suprafaa de captare a apelor.
n scopul studierii migraiei microelementelor n ecosistemele acvatice este extrem de important
stabilirea legitilor migraiei n sistemul ap-suspensii-depuneri subacvatice-hidrobioni. Rolul
depunerilor subacvatice este substanial n nivelarea concentraiilor de vrf ale microelementelor, iar n
anumite condiii pot deveni surse ale polurii secundare a stratului de ap. Dup componena mlurilor se
poate urmri istoria ecosistemului acvatic, ele reprezint indicatori siguri ai polurii ecosistemelor acvatice,
Cercetarea acumulrii microelementelor n hidrobioni este nsoit, la rndul ei, de dificulti,
condiionate de necesitatea punerii n eviden a numeroi factori, aa ca: deosebirile taxonomice, de vrst
ale hidrobionilor, starea lor fiziologic, parametrii fizico-chimici ai mediului i particularitile elementelor
chimice. Far estimarea acestori factori materialele despre acumularea microelementelor n lanurile trofice,
de cele mai multe ori, poart un caracter fragmental, iar concluziile cercettorilor adesea se contrazic.
Biomonitoringul metalelor n ecosistemele acvatice, cu scopul stabilirii limitelor de toleran i evalurii
rezistenei plantelor i animalelor acvatice n condiiile instabilitii proprietilor fizico-chimice ale mediului
acvatic, este o problem major din mai multe considerente. n primul rnd, aceste investigaii contribuie

32
semnificativ la soluionarea problemelor cu caracter fundamental stabilirea evoluiei diversitii specifice
a hidrofaunei, descifrarea mecanismelor de reglare a efectivelor lor numerice, proceselor bioproductivitii,
structurii trofice a comunitilor, circuitului i fluxului elementelor chimice n lanurile trofice ale ecosistemului.
Iar aspectul aplicativ const n protecia genofondului faunei i florei acvatice, elaborarea recomandrilor
privind restaurarea i valorificarea durabil a resurselor acvatice.
La temelia biomonitoringului microelementelor este pus principiul controlului permanent, al aprecierii
i prognozrii strii ecosistemelor acvatice pe baza cercetrii i stabilirii legitilor migraiei lor n sistemul
ap hidrobioni n dependen de un ir ntreg de factori, dezvluirea legitilor i nivelului de acumulare
a microelementelor n plantele i animalele acvatice i determinarea rolului lor funcional n migraia
biogen a elementelor chimice i, de asemenea, spre evaluarea capacitii de tampon a ecosistemelor acvatice,
evidenierea organismelor monitoare i a organismelor indicatoare ale strii sistemului acvatic.
Conform uneia din principalele concepii ale biogeochimiei, organismele i biocenozele nu numai
c se adapteaz la factorii chimici ai mediului, dar, la rndul lor, modific real componena mediului n
concordan cu necesitile viului n procesul dezvoltrii i reproducerii. n legtur cu aceasta, unul din
criteriile stabilirii nivelului admisibil al coninutului de metale n obiectele biologice este determinarea
dependenelor ntre concentraia lor i intensitatea bioproducerii hidrobionilor n ecosistem. n cazul n
care nu se ine cont de influena polifactorial a condiiilor naturale asupra proceselor intrabazinice i, de
asemenea, de caracteristicile fiziologo-chimice ale hidrobionilor, poate fi obinut o imagine neobiectiv
a situaiei, deoarece microelementele reprezint simultan i elemente vital necesare, i elemente toxice.
Stabilirea fluxurilor i dezvluirea legitilor de acumulare a metalelor n plantele i animalele acvatice, alturi
de cele ale proceselor producional-destrucionale, au stat la baza formrii conceptului evaluarii capacitii
de tampon a ecosistemelor acvatice din Moldova n dependen de dinamica coninutului a 14 metale Au
fost stabilite concentaiile optime sau favorabile pentru funcionarea ecosistemelor (care nu influeneaz
procesele producional-destrucionale), concentraiile admisibile (treptat micoreaz producia primar)
i concentraiile extreme sau critice pentru ecosistemele acvatice (mrimea produciei primare scade brusc
i atinge cota zero). Astfel, ecosistemele acvatice pot fi atribuite la categoria nepoluate, poluate i puternic
poluate sau murdare.
Bibliografie
1. SM SP EN ISO 15587-2:2012 Mineralizarea pentru determinarea unor elemente din ap
2. SP EN ISO 11885:2009, IDT Determinarea elementelor selectate prin spectroscopie de emisie optic cu plasma
cuplat inductive (ICP-OES)
3. Zubcov E. Dinamica microelementelor i influena lor asupra produciei primare n ecosistemele acvatice
din Moldova. Diversitatea i ecologia lumii animale n ecosisteme naturale i antripizate. Chiinu, 1997,
p.151-159
4. Zubcov E. Coraportul proceselor producional-destrucionale i a coninutului microelementelor ca indice al
capacitii de suport a ecosistemelor acvatice. Anale tiinifice ale Universitii de Stat din Moldova, Chiinu,
2000, p.189-192. ISBN: 9975-917-65-8
5. Zubcov E., Zubcov N., Bagrin N., Biletchi L. Monitoring of trace metals in the Prut River. Annals of Dunarea
de Jos University of Galati, Mathematics, Physics, Theoretical Mechanics, Fascicle II, Year V(XXXVI) 2013, 2,
p. 232-236. ISSN 2067 - 2071
6. Zubcov E., Zubcov N. The dynamics of the content and migration of trace metals in aquatic ecosystems of
Moldova. E3S Web of Conferences,1, 32009, Proceedings of the 16thInternational Conference on Heavy Metals
in the Environment, Rome, Italy. Published online: 23 April 2013.DOI: 10.1051/e3sconf/20130132009
http://www.e3s-onferences.org/articles/e3sconf/pdf/2013/01/e3sconf_ichm13_32009.pdf
7. Zubcov E., Biletchi L., Philipenko E., Ungureanu L. Study on metal accumulation in aquatic plants of Cuciurgan
cooling reservoir. E3S Web of Conferences,1, 29008, Proceedings of the 16thInternational Conference on Heavy
Metals in the Environment, Rome, Italy. Published online: 23 April 2013. DOI:10.1051/e3sconf/20130129008,
http://www.e3s-conferences.org/articles/ e3sconf/pdf/2013/01/e3sconf_ichm13_29008.pdf
8. .. . :- , 1988, 156 .

33
IV. BACTERIOPLANCTONUL

4.1 Reguli generale de lucru n laboratorul de microbiologie


Regulile eseniale de lucru, indiferent de domeniul de aplicabilitate a metodelor microbiologice, sunt
urmtoarele: colectarea i transportarea probelor n condiii asemntoare cu cele naturale (container cu
ageni frigorifici); evitarea posibilitii de contaminarea accidental la prelucrarea probelor (prelucrarea
probelor s se efectueze ntr-o ncpere special ni sau box); protecie suplimentar pentru personalul
de lucru n condiii de risc de contaminare cu germeni patogeni (spre exemplu ape reziduale).
ntr-un laborator de microbiologie sunt cteva categorii de obiecte i instrumente absolut necesare ca:
sticlrie de laborator: baloane tip Erlenmayer cu forma conic i fund plat de diferite capaciti, pahare
Berzelius, flacoane cilindro-conice tip Foureau, baloane cotate care sunt perfect calibrate volumetric, baloane
cotate cu dop rodat, flacon Bunsen, piset, plcile Petri din sticl sau material plastic, pipete cu diferit volum;
aparate de nclzire: becurile Bunsen, Teclu, Meker, baia de ap (fr termoregulator i cu sistem de
reglare termic), termostatul;
aparat de distilarea apei: distilator, bidistilator;
balane balana comun de mas de la 0 5 g, balana farmaceutic sau tehnic, balana analitica.
Exactitatea analizelor de laborator impune o curire minuioas a vaselor utilizate. Curirea vaselor se
face mai ales n scopul ndeprtrii grsimii de pe pereii care cauzeaz o umezire neuniform a acestora.
Metode de splare: a) splarea obinuit cu ap cald i detergent, b) splarea cu o soluie fierbinte de fosfat
trisodic; c) splarea cu solveni organici (alcool, benzin, eter etilic, aceton, dicloretan) sau amestecuri ale
acestora la rece sau la cald.
Sterilizarea se realizeaz prin mai multe procedee, cele mai rspndite sunt prin cldur umed i cldur
uscat.
Cea mai rspndit metod de nsmnare a microorganismelor este cea prin ncorporare. Un mililitru
de ap (sau diluiile zecimale a ei) se repartizeaz steril cu o pipet graduit n plci sterile goale, peste care
se toarn mediul topit i rcit la 450C. Cu micri de rotaie uoare ntr-un sens sau altul se amestec bine.
Se las s se solidifice i se incubeaz n termostat la temperatura necesar. Aceeai tehnic poate fi utilizat
pentru determinarea grupelor fiziologice de microorganisme pe medii solide dintr-o prob de ap utiliznd
diluiile zecimale [3].

4.2.Metoda de determinare a numrului total de bacterii


Numrul total de bacterii se determin dup metoda propus n anul 1932 de Razumov. Aceast metod
const n filtrarea unui volum determinat de prob prin filtre membranice cu dimensiunile porilor de 0,23-
0,40 , instalate n aparatul Zeits fixat n balonul Bunzen [2]. nainte de a pune filtrul, pe marginile lui se
scrie numrul.
Filtrele membranice nainte de ntrebuinare se fierb de cteva ori n ap distilat proaspt (sau n ap
proaspt filtrat prin filtru de membran cu dimensiunile porilor de 1,5 -2,5 , pentru a ndeprta zoo- i
fitoplanctonul), schimbnd-o de 2-3 ori.
Cantitatea de ap, care
Astfel trebuiepot
filtrele filtrat, depinde
fi supuse de tipul
imediat de bazin,
vopsirii de coninutul
cu soluie de 3-5 presupus de bacterii
% de eritrozin timpndeap
4 -24 ore
i de diametrul filtrului utilizat Dup ce apa este filtrat, filtru de membran se scoate din aparat
apoi se decoloreaz pe filtre umede. O parte de filtru se instaleaz pe lamel i se examineazse pune pe la
o hrtie de filtru microscop
mbibat nsubformalin n plci Petri i se usuc. Astfel filtrele
imersie. Se examineaz 20 de cmpuri de luat vedere. pot fi supuse imediat vopsirii
cu soluie de 3-5 % de eritrozin timp de
Determinarea 4 -24 oretotal
numrului apoi dese decoloreaz
bacterii (mlnpecel./
filtreml)
umede. O parte dedup
se efectueaz filtruurmtoarea
se
instaleaz pe lamel i se examineaz la microscop sub imersie. Se examineaz 20 de cmpuri de luat vedere.
formul:
Determinarea numrului total de bacterii (mln cel./ ml) se efectueaz dup urmtoarea formul:
X = SN ,
sV
unde:
unde: S - suprafaa S - suprafaa
de filtrare de (
a filtrului filtrare
2
); s - asuprafaa (2); s - suprafaa
filtrului cmpului cmpului (
de vedere examinat de2);vedere examinat (2);
N - numrul
N - numrul
mediu de celule bacteriene dinmediu
cmpul de de
celule bacteriene
vedere examinat;din Vcmpul de vedere
- volumul de apexaminat;
filtrat (ml).V - volumul de ap
filtrat (ml).
4.3 Metoda4.3 de Metoda
determinarede determinare
a producieiaiproduciei
dectrucieiibacteriene
dectruciei bacteriene
Producia bacterian (P) se calculeaz dup metoda propus n 1955 de Ivanov, utilizat
Producia bacterian
mai trziu(P) se
de calculeaz
muli savanidup[2,4,6,8,9].
metoda propus Probande1955apdeseIvanov, utilizat
filtreaz prin maifiltrutrziu de
membranic cu
muli savani [2,4,6,8,9]. Proba de ap se filtreaz prin filtru membranic cu dimensiunile porilor
dimensiunile porilor de 1,5 -2,5 pentru a ndeprta zoo- i fitoplanctonul. Dup aceasta, ap se de 1,5
-2,5 pentru a ndeprta zoo- icare
toarn n sticle fitoplanctonul.
se nchid bine Dup aceasta,
cu dop api se
lefuit se toarn n sticle
instaleaz care seacvatic
n bazinul nchidpentru
bine 12-24
ore. Se determin numrul total de 34 bacterii la nceputul (N0) i sfritul (Nt) incubrii. Paralel, n
sticlue similare cu ap nefiltrat (n care este prezent zoo- i fitoplanctonul) se determin
numrul total de bacterii pentru evidenierea consumului lor de ctre zooplancton. Viteza
mai trziu
trziu de de mulimuli savanisavani [2,4,6,8,9].
[2,4,6,8,9]. Proba Proba de de ap ap se se filtreaz
filtreaz prin prin filtru
filtru membr
memb
toarn n sticlemai care se nchid
dimensiunile porilor bine
porilor de cu dop
de 1,5 lefuit
1,5 -2,5
-2,5 pentru i se instaleaz
pentru aa ndeprta n
ndeprta zoo- bazinul
zoo- i acvatic pentru
i fitoplanctonul. Dup 12-24
Dup aceasta
aceasta
ore. Se determin dimensiunile
numrul totalcare de bacterii labine
nceputul (Nlefuit
0) i sfritul (Nt)fitoplanctonul.
incubrii. Paralel, n pentr
toarn
toarn n sticle
n sticle se
care se(nnchid nchid bine cu
cu dop
dop lefuit i
i se instaleaz n bazinul acvatic
sticlue similare ore.cuSeap nefiltrat
determin numrul care total este prezent
de bacterii
bacterii zoo-
la i se
nceputul
instaleaz n bazinul
fitoplanctonul)
(N0)) ii sfritul
sfritulse determin
(N
acvatic pentr
t) incubrii. Pa
cu dop lefuit i se instaleazore.
numrul total sticlue Se
n
de bacterii determin
bazinul acvatic
pentru numrulpentru total
evidenierea 12-24de ore.
consumului Se la nceputul
determin
lor prezent (N
numrul
de ctre total de
0 zooplancton. t Viteza(N )
bacteriiincubrii. Pa
sticlue similare
similare cu ap
cu apnbiomaseinefiltrat
nefiltrat (n care
(n carecueste este prezent zoo-
zoo- i fitoplanctonul)
idup
fitoplanctonul) se de
se de
la nceputulproduciei
(N0) i sfritul
specifice(Nt) incubrii.
(C ) i Paralel,
producia sticlue similare bacteriene ap(P) nefiltrat
se (n care
calculeaz este prezent
formulele
numrul total
numrul
wtotal de de bacterii
bacterii pentru pentru evidenierea consumului consumului lor lor dede ctre
ctre zooplancton.
zooplancton
zoo- i fitoplanctonul) se determin
propuse de I.E.Zaica [5] :numrul total de bacterii evidenierea pentru evidenierea consumului lor de ctre
produciei specifice (C ) i producia biomasei bacteriene (P) se calculeaz dup fo
zooplancton. Viteza produciei produciei
Cspecifice
= specifice
ln N (C0w) (C
/N i wwproducia
) i producia biomasei biomasei bacteriene bacteriene (P) se(P) se calculeaz
calculeaz dup dup fo
propuse de
propuse
w de I.E.Zaica [5]
t [5] ::
formulele propuse de I.E.Zaica [5] : I.E.Zaica t C w = ln Nt/N0
unde: N0 i Nt - numrul total de Cbacterii w = ln N t/N0
tnainte i dup incubarea probei de ap filtrat, t -
timpul incubrii. t
unde: N
unde: N0 i i Nt -- numrul numrul total total de de bacterii
bacterii naintenainte i dup dup incubarea
incubarea probei probei de de apap filt
fil
unde: N0 i Nt - numrul total 0= CwNx
de bacterii
Pincubrii. nainte
t B i dup incubarea probei de apifiltrat, t - timpul incubrii.
timpul
timpul incubrii.
unde:Cw - viteza produciei specifice;PB= -Cbiomasa B bacteriilor n ap.
Pentru unde:Cdeterminarea destruciei xx B
P = Cwwbacteriene
unde:Cw - viteza produciei unde:C w - viteza
specifice; - B -
viteza biomasaproduciei
produciei specifice;
bacteriilor
specifice; n B --proba
ap.
B biomasa
biomasa
debacteriilor
ap se n
bacteriilor
filtreaz
n ap. prin filtru
ap.
membranic cu dimensiunile w
Pentru porilor de 1,3 , destruciei
determinarea se incubeazbacteriene n bazinul acvatic proba pe
de unaptermin de 24
se filtreaz
filtreaz pri
ore n sticlue destruciei
Pentru determinarea bine
membranic
Pentru
nchise bacteriene
cun determinarea
saci
dimensiunile negri.proba Paralel,de ap
destruciei
porilor se
de
se bacteriene
filtreaz
incubeaz
1,3 , se i prinproba
proba
incubeaz
filtru demembranic
nefiltrat.
n bazinul
apPreventiv
se
acvatic
cu se
pe un
pri
term
dimensiunile porilor de
determin 1,3membranic
, se incubeaz
coninutul de oxigen n
cu dimensiunile bazinul
solvit dupacvatic
porilor
metoda pe un
delui 1,3termin
, se de
Winkler i24
incubeaz ore nnsticlue
numrul bazinul
total bine nchise
acvatic
deproba
bacterii pe un term
dup
n saci negri. Paralel, se ore
incubeaz
ore n
n sticlue
i
sticlue proba bine
bine nchise
nefiltrat.
nchise n
n saci
Preventiv
saci negri.
negri. se Paralel,
determin
Paralel, se
se incubeaz
coninutul
incubeaz dei
i oxigen
proba nefiltrat.
solvit
nefiltrat. Prev
Prev
metoda lui Razumov. determin Peste 24 de oredenoxigen
coninutul ambelesolvit sticlue dupse metoda
determin lui numrul
Winkler total
i de bacterii
numrul total ide bacte
dup metoda lui Winkler
oxigenul solvit.i numrul
determin
Dup total de
coninutul
diferena debacterii
de oxigen
oxigen dup
n metoda
solvit
proba dup
filtrat lui metoda
Razumov.
i nefiltrat lui Peste
Winkler
se 24 de
determini ore n ambele
numrul
cantitateatotalde de bacte
sticlue se determin numrul metoda
metoda total lui
luide Razumov.
bacterii
Razumov. i Peste
oxigenul
Peste 24
24 de ore
solvit.
de ore n
Dup
n ambele
ambele sticlue
diferena
sticlue de se
se determin
oxigen n
determin proba numrul
filtrat
numrul total de
total de ba
b
oxigen folosit oxigenul
la respiraia solvit.microflorei
Dup (R). de oxigen n proba filtrat i nefiltrat se determin cant
diferena
i nefiltrat se determin oxigenul
Se tiecantitatea
c o parte solvit.
de dinoxigen Dup
hrana diferena
folosit
folosit la de de
respiraia oxigen
bacterii nfolosete
proba (R).
microflorei
se filtrat
pentruinecesitile
nefiltrat seenergetice
determin canti
oxigen folosit la respiraia microflorei (R).
Se tie c(R),
o parte
o parte - oxigen
din hrana folosit
folosit
la formarea tiecelulei
Se tie
la respiraia
de bacterii
c oo parte (P),
parte o microflorei
se folosete
din alt
hrana partepentru (R).
din
folosit
necesitile
hran
de bacteriirmne
bacterii
energetice (R), o (K).
neutilizat
se folosete
folosete
parteAstfel,
la
pentru necesitile
necesitile en en
formarea celulei (P), o
consumul (raia)alt parte Se
din
bacteriilor hran
(C) c rmne
seformarea din hrana
neutilizat
formeazcelulei din suma folosit
(K). de
Astfel,
acestor consumul
trei mrimi: se (raia) pentru
bacteriilor (C)
(R),
(R),treio parte
o parte - la
- la formarea celulei (P), o alt parte din hran rmne neutilizat (K)
se formeaz din suma acestor mrimi:
consumul (raia) (raia) bacteriilor C = P + (C)
bacteriilor R + se . (P), o alt
K formeaz parte din hran rmne neutilizat (K).
din sumasuma acestor
acestor trei trei mrimi:
mrimi:
consumul
n microbiologia aplicativC = (C)
sePfolosete se formeaz
+ R + K . pe larg coeficientul din de asimilare a hranei la
C
C =
= PP ++ RR +
+ KK ..
n microbiologia aplicativ
creterea bacteriilor (K se folosete pe larg coeficientul de asimilare a hranei la creterea bacteriilor
n2)microbiologia
n
sau coeficientul
microbiologia biosintezei
aplicativ
aplicativ se
microbiene,
se folosete
folosete pe larg
pe largcalculat dup urmtoarea
coeficientul
coeficientul de asimilare
de asimilare aa hh
(K2) sau coeficientul
formul: biosintezei microbiene,
creterea bacteriilor calculat
(K ) dup
sau urmtoarea
coeficientul formul:
biosintezei microbiene, calculat dup urm urm
creterea bacteriilor (K22) sauP coeficientul biosintezei microbiene, calculat dup
formul:
formul: K 2 ,
P R P
P
Cunoscnd K2 iCunoscnd K2 i unulactivitii
unul din indicatorii din indicatorii fiziologiceactivitiiaKKbacteriilor
2
2

fiziologice
P (P,,ori
R a bacteriilor
R), se poate(Pdeoricalculat R), se poate
de calculat indicatorii P R
indicatorii necesari, spre exemplunecesari,
P, dup formula:
Cunoscnd spre K2exemplu
i unul
unul din P, dup
din indicatorii formula: activitii fiziologice
fiziologice aa bacteriilor
bacteriilor (P (P oriori R),
R), s
Cunoscnd K P2= i K R/1-K indicatorii activitii
de
de calculat
calculat indicatorii
indicatorii P necesari,
= K 2 R/1-K
necesari,
2
spre
2.
spre
2.
exemplu
exemplu P, dup formula:
P, dup preventive,
formula: pentru a cunoate
Aceasta metodAceasta metod
este teoretic i este teoretic
se aplic numai i senaplic
calculele numai
P K2n
K
calculele
R/1-K
P ==preventive,
R/1-K 2. pentru a cunoate aproximativ
P i R. aproximativ P i R. Aceasta metod este teoretic i se 2 2.
aplic numai numai n n calculele
calculele preventive,
preventive, pentru pentru aa cc
Aceasta metod este teoretic i se aplic
aproximativ PP i
aproximativ i R. R.
4.4 Metode de determinare a unor grupe fiziologice de microorganisme
4.4 Metode de determinare a unor grupe fiziologice de microorganisme
Determinarea numrului 4.4 Metode total
Metode de de bacterii
de determinare
determinare nu ofer a unor
unorposibilitatea
grupe fiziologice cunoaterii
fiziologice proceselor
de microorganisme
microorganisme de
Determinarea numrului
mineralizare a materiei 4.4
total Determinarea
deorganice.
bacterii nu ofer posibilitatea
Transformarea a cunoaterii
i regenerarea grupe proceselor
biogenilor de
(N,deP,mineralizare
C, S, etc.) se proce
Determinarea numrului
numrului total
total de bacterii
de bacterii nu
nu ofer posibilitatea
ofer posibilitatea cunoaterii
cunoaterii proce
a materiei organice. Transformarea mineralizare i regenerarea
a materiei biogenilor
organice. (N, P,
TransformareaC, S, etc.) i se determin
regenerarea dup
biogenilorefectivul(N, P, C, S,
S,
numeric al grupelor fiziologice mineralizare a materiei organice.
de microorganisme implicate Transformarea
n aceste iprocese, regenerarea biogenilor
utiliznd metodele (N, P, C,
tradiionale unanim acceptate [2,8].

1. Metode de determinare a microorganismelor saprofite


Se folosesc pentru stabilirea complex a nivelului de poluare biologic i pentru determinarea clasei
calitii apei. Aceasta const din determinarea numrului total de bacterii mezofile aerobe i facultativi
anaerobi la 220 C i 370 C. Prezena bacteriilor heterotrofe aerobe i facultative anaerobe se pune n eviden
prin nsmnarea apei sau diluiilor zecimale prin procedeu ncorporrii n mediu nutritiv solid (geloz
nutritiv).

Geloz -nutritiv
pepton................................... 10 g
extract de carne...................... 10 g
NaCI ......................................... 5 g
ap distilat ...................... 1000 ml
agar ......................................... 20 g
Rezultatul se exprim prin numr UFC (uniti formatoare de colonii) la un mililitru (cm 3) prob
de ap. Se citesc numai acele plci in care au crescut colonii separate nu mai puine de 30 i nu mai
mult de 300.
35
2. Metode de determinare a microorganismelor implicate n circuitul azotului
Circuitul azotului cuprinde patru faze i anume fixarea azotului molecular, amonificarea, nitrificarea
i denitrificarea, toate mediate numai de bacterii, cu excepia unei etape premergtoare amonificrii -
proteoliza, n care acioneaz i microfungii.
a) Bacteriile fixatoare de azot
Se determin pe urmtoarele medii minerale lichide, utiliznd tabelul Mac Crady sau medii solide,
rezultatul fiind exprimat prin numrul UFC/cm3 prob de ap. Mediul optimal pentru depistarea
Azotobacterului este mediul Feodorov [2].

Mediul Feodorov de cultivare a genului Azotobacter


Ap distilat................................. 1000 ml
Manit................................................ 20 g.
K2HPO4............................................ 0,3 g.
CaHPO4........................................... 0,2 g.
MgSO4 X 7 H2O .............................. 0,3 g.
K2SO4............................................... 0,2 g.
NaCl................................................. 0,5 g
FeCL3 X 6 H2O................................. 0,1 g
CaCO3............................................... 5,0 g
Soluie de microelemente ..........1,0 ml.

Soluia de microelemente
Ap distilat................................ 1000 ml.
H3BO3 .............................................5,0 g.
(NH4)2MoO4 ................................. 5,0 g.
KI ..................................................... 0,5 g
NaBr ................................................. 0,5 g.
ZnSO4 X 7H2O ................................ 0,2 g.
Al2(SO4)3 ........................................ 0,3g.

Soluia de microelemente se prepar separat, se sterilizeaz n autoclav i se utilizeaz dup necesitate,


lund cu o pipet steril volumul necesar.
Pentru determinarea densitii numerice a bacteriilor anaerobe fixatoare de azot Clostridium pasteurianum,
se nsmneaz apa sau diluiile zecimale prin procedeul ncorporrii ntr-un mediu nutritiv solid sau
lichid. Mediul clasic pentru cultivarea C. pasteurianum este mediul Vinogradskii:

Mediul Vinogradskii pentru cultivarea Clostridium pasteurianum


Ap distilat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1000 ml.
Glucoz ............................................ 20 g.
K2HPO4 ......................................... 1,0 g.
MgSO4 X 7 H2O ............................... 0,5 g.
NaCl ............................................... 0,01 g.
MnSO4 ........................................ 0,001g.
FeSO4 X 7 H2O..........................0,001 g.
CaCO3.............................................. 40 g.

Mediu pentru determinarea amonificatorilor


L asparagin 0,2 g
KH2PO4 0,125 g
K2HPO4 0,125 g
MgSO4 0,125 g
NaCl 0,125 g

36
FeSO4 0,001 g
Ap distilat 1000 ml
Se ajusteaz pH-ul = 7,0 7,2.

Mediul trebuie s fie incolor. Sterilizarea n autoclav se efectueaz la vapori deschii. n mediu se adaug 1
ml de prob diluat. Proba diluat se incubeaz n 3,4 sau 5 repetiii. Incubarea se petrece la temperatura de
25-30oC timp de 6 zile. La sfrit se adaug cte o pictur de reactiv Nessler. Culoarea oranj ne demonstreaz
prezena amoniacului n eprubet. Cantitatea bacteriilor amonificatoare se calculeaz dup tabelul Mac
Cready. Se poate de folosit acest mediu n form solid, adugnd 20g agar. Proba diluat se toarn n plci
n 2-3 repetiii, se incubeaz n termostat la temperatura de 25oC pe un termen de 5 zile. Se numr coloniile
dezvoltate i se exprim prin numrul UFC/cm3.
b) Determinarea proceselor de reducere a nitrailor. Denitrificarea.
Bacteriile denitrificatoare se determin pe mediu mineral cu adaus de citrat de potasiu, utiliznd metoda
ncorporrii.
Mediul Siltay
Ap distilat 1000 ml
Citrat de Na 2g.
KHO3 1g.
KH2PO4 1g.
MgSO4 1g.
K2HPO4 1g.
CaCl2 0,2g.
Indicator albastru de bromtimol 0,01 ml
pH = 7,0. Sterilizarea n autoclav la 1 am, 20 min.

c) Determinarea proceselor de oxidare a compuilor azotului. Nitrificarea


Pentru determinarea nitrificatorilor se folosete mediul Vinogradski [2].
Nitrificarea faza I-a
(NH4)2SO4 2g.
K2HPO4 1g.
MgSO4 x 7 H2O 0,5g.
NaCl 2g.
FeSO4 x 2H2O 0,4g.
Ap distilat 1000 ml
CaCO3 30g.

Sterilizarea n autoclav timp de 10 min la 1/2 atm. Toate srurile trebuie controlate pentru a nu conine
nitrai sau nitrii. CaCO3 deseori conine cantiti mari de nitrai i nitrii. n acest caz e necesar recristalizarea
(prin fierbere cu ap distilat, de cteva ori).
Proba nsmnat se termostateaz la 25oC. Dup 5 zile se determin prezena n culturi a NO2- i NH3+
cu ajutorul reactivului Griess (pentru bacteriile fazei I) i Nessler (pentru bacteriile fazei II).
Dup tabelul Mac Crady se calculeaz numrul total de bacterii nitrificatoare. Culturile trebuie studiate
la microscop.
Nitrificarea - faza a 2-a
La determinarea nitratbacteriilor se utilizeaz mediul Vinogradski care e compus din:
Ap distilat 1000 ml
NaNO2 1,0g.
Na2CO3 1,0g.
NaCl 0,5g.
K2HPO4 0,5g.
MgSO4 x 7H2O 0,3g.
FeSO4 x 7H2O 0,4g.
Se sterilizeaz n autoclav la temperatura de 120o C 15 minute
37
Cantitatea de bacterii nitrificatoare din faza a II-a se calculeaz dup coninutul de NO3 (reacia cu
difenilamin sulfuric).
3. Metode de determinare a microorganismelor implicate n circuitul fosforului.
n circuitul fosforului particip dou grupe de microorganisme: 1) bacteriile care solubilizeaz fosfaii
insolubili Ca3(PO4)2, Na3 (PO4)2, 2) bacteriile care mineralizeaz fosforul organic. Pentru determinarea
bacteriilor din I grup se folosete mediul mineral solidificat cu extract de porumb:

Mediul mineral cu extract de porumb:


Ap distilat 1000 ml
Glucoz 10 g
(NH4)2SO4 1,0 g
K2SO4 0,2 g
MgSO4 0,2 g
FeSO4 0,01 g
Extract de porumb 250 mg (0,02%)
Agar 20,0 g

Dup sterilizare se adaug Na3PO4 - 2,0 g i CaCl2 x 6 H 2O - 3 g, preventiv sterilizate n alcool.


Se numr coloniile, care formeaz n jurul lor zone transparente.
Pentru determinarea bacteriilor care mineralizeaz fosforul organic se utilizeaz mediul cu extract de
cartofi. Acest mediu se prepar n modul urmtor: 500 g de cartofi se fierb 2 ore ntr-un litru de ap. Dup
ferbere cantitatea de ap trebuie s fie de 500 ml. n 10 ml de mediu de cartofi se adaug 100 ml de ap, 2%
agar i 4 ml de fenol de 1%.

Mediu mineral cu extract de cartofi


Ap din rubinet 900 ml
Fiertur de cartofi 100 ml
Glucoz 3,0 g.
(NH4) 2 0,2 g.
KCl 0,1 g
NaCl 0,1 g.
MgSO4 x 7 H2O 0,1 g
Fenol de 1% 4 ml.
Cret 30 g.
Agar-agar 20 g.

4. Metode de determinare a microorganismelor implicate n circuitul carbonului


n circuitul carbonului particip urmtoarele grupe de bacterii amilolitice, pectinolitice, celulozolitice
(aerobi i anaerobi).
a) Determinarea bacteriilor amilolitice.

Mediul Bredeman [2]


K2HPO4 0,5 g.
NaCl 0,05 g
KCl 0,05 g
MgSO4 x 7 H2O 0,15 g.
FeCl x 4H2O 0,05 g
MgSO4 x 7H2O 0,15 g
Asparagin 5,0 g
Agar 12,5 g
H2O distilat 500 ml
Soluie de amidon de 0,5 % 200 ml
Bromthymolbleu 0,001 g
38
Agar 15 g.
Sterilizarea n autoclav 30 min. la 1200C

b) Determinarea celulozoliticilor aerobi


Mediu Hutchinson
K2HPO4 1,0 g
CaCl2 x 6H2O 0,1 g
MgSO4 x 7H2O 0,3 g
NaCl3 0,1 g
FeCl3 x 6H2O 0,01 g
NaNO3 2,5 g
Ap distilat 1000 ml
pH 7,2 - 7,3

Se toarn mediu n eprubete nu mai mult de 2 ml se introduc cte 2 fii de hrtie de filtru n aa a fel ca
o parte din aceste fii s fie mai sus de ct mediu. Eprubetele se sterilizeaz n autoclav. Dup nsmnare
se termostateaz la temperatura de 250 C. Acest mediu poate fi utilizat i solidificat adugnd 2% agar.

5. Metode de determinare a microorganismelor implicate n circuitul fenolului (bacteriile fenoloxidante,


BFO) i petrolului (bacteriile petroloxidante, BPO)
Efectivul numeric a bacteriilor fenolitice i petrolitice ne d posibilitatea s apreciem nivelul de poluare a
ecosistemelor acvatice cu fenoluri i substane petroliere. Astfel putem determina zonele locale care conin
substane toxice (fenoluri) i greu degradabile (produse petroliere).

Mediul pentru determinarea bacteriilor fenoloxidante


(NH4)2 SO4 1g
K2 HPO4 1g
Ap din robinet 1000 ml

Mediul se sterilizeaz la temperatura de 120 C timp de 20 minute. nainte de nsmnare se adaug 15


ml de fenol de 1%, se termostatez la temperatura de 25 C pe o durat de timp de 6 zile. Acest mediu poate
fi utilizat i solidificat adugnd 2% agar.

Mediul pentru determinarea bacteriilor petroloxidante (2 componente):


Componentul I
(NH4)2 HPO 4 3 g
K H 2PO4 3 g
MgSO4 0,5 g
Ap distilat 1000 ml
Agar-agar 15 g
Se sterilizeaz n autoclav la presiunea de 1 atmosfer timp de 20 minute.

Componentul II
iei (produse petroliere) 10 ml
Fe2O3 1 g
Se sterilizeaz n autoclav la 1 atm timp de 30 minute.

nainte de nsmnare se adaug 0,5 ml de componentul II apoi se toarn componentul I lichefiat i rcit
pn la temperatura de 40 C. Plcile Petri se termostateaz la temperatura de 25 C fr a fi ntoarse cu
cpcelele n jos. Pe un termen de 6 zile.

39
4.5 Monitorizarea calitii apei dup indicii microbiologici
n baza experienei proprii de mai muli ani i a datelor din literatur [7,10], se determin clasa calitii
apei pentru ecosistemele acvatice din Republica Moldova dup coninutul bacterioplanctonului total,
numrului total de bacterii heterotrofe, fenolitice, petrolitice i indicele bacterian, innd cont de specificul
zonei i influena puternic a presiunii antropice. Clasificarea apelor de suprafa din Republica Moldova
dup indicii microbiologici prevede cinci categorii de calitate (Tab.4.1).

Tabelul 4.1 Clasa calitii apei i gradul de poluare a ecosistemelor acvatice


din Republica Moldova dup indicii microbiologici

Numrul
Numrul Numrul Numrul
total de
Clasa Gradul total de Raportul total de total de
Categoria bacterii
calitii Saprobitatea de bacterii Nsap./Ntot, bacterii bacterii
troficitii saprofite
apei poluare Ntot.(106 % fenolitice petrolitice
Nsapr(103
cel/ml) (cel/ml) (cel/ml)
cel/ml)
I Oligotrof Oligo-saprob Pur < 0,5 <0,5 <0,05 <10 <1
Relativ
II Mezotrof Oligomezosaprob 0,6-2,0 0,6-2,0 <0,10 11-100 1-10
pur
Moderat
III Eutrof -mezo-saprob 2,1-5,0 2,1-10,0 <0,30 101-1000 11-100
poluat
-mezo 1001-
IV Politrof Poluat 5,1-10,0 10,1-25,0 <0,50 101-1000
saprob 10000
Foarte
V Hipertrof Poli-saprob > 10 >25 >1,0 >10000 >1000
poluat

Clasa I-a de calitate (pur) corespunde apelor de suprafa n care numrul total de bacterii nu depete
0,5 mln cel/ml, iar bacteriile saprofite 0,5 mii cel/ ml, iar bacteriile petrol i fenol rezistente sunt mai
puin de 10 cel/ml. Apa este bun i poate fi destinat pentru toate tipurile de folosin. Activitatea vital a
hidrobionilor nu este afectat. Ecosistemul se ncadreaz n categoria oligotrof, saprobitatea oligosaprob.
Clasa II-a de calitate (relativ pur) corespunde apelor de suprafa n care numrul total de bacterii nu
depete 2,0 mln cel/ml, iar bacteriile saprofite 2,0 mii cel/ ml, iar bacteriile petrolitice 10 cel/ml, iar
fenol rezistente sunt mai puin de 100 cel/ml. Funcionarea ecosistemelor acvatice nu este afectat. Apa
este bun n scopuri potabilitii dup o simpl tratare. Ecosistemul se ncadreaz n categoria mezotrof,
saprobitatea oligomezosaprob.
Clasa III-a de calitate (moderat poluat ) corespunde apelor de suprafa n care numrul total de bacterii
nu depete 5,0 mln cel/ml, iar bacteriile saprofite 10,0 mii cel/ ml, bacteriile petrolitice 100 cel/ml
iar fenol rezistente sunt mai puin de 1000 cel/ml. Funcionarea ecosistemelor acvatice prezint semne
moderate de degradare a funcionrii ecosistemului. Activitatea normal a hidrobionilor este afectat. Apa
dup o simpl tratare nu este bun de utilizat n scopuri potabile. Ecosistemul se ncadreaz n categoria
eutrof, saprobitatea -mezosaprob.
Clasa IV-a de calitate (poluat) corespunde apelor de suprafa n care numrul total de bacterii nu
depete 10,0 mln cel/ml, iar bacteriile saprofite 25,0 mii cel/ ml, bacteriile petrolitice 1000 cel/ml, iar
fenol rezistente sunt mai puin de 10000 cel/ml. Funcionarea ecosistemelor acvatice prezint semne de
alterri majore ale componentelor hidrobiologice i hidrochimice. Ecosistemul se ncadreaz n categoria
politrof, saprobitatea -mezosaprob. Apa poate fi utilizat n scopuri potabile numai dup o tratare
complex intensiv.
Clasa V-a de calitate (foarte poluat ) corespunde apelor de suprafa n care numrul total de bacterii
este mai mare de ct 10,0 mln cel/ml, iar a celor saprofite mai mare de ct 25,0 mii cel/ ml, bacteriile
petrolitice depesc cifra de 1000 cel/ml, iar fenol rezistente depesc cifra de 10000 cel/ml. Funcionarea
ecosistemelor acvatice prezint semne grave de degradare a funcionrii ecosistemului. Activitatea vital a
hidrobionilor n deosebi piscicultura este grav afectat. Ecosistemul se ncadreaz n categoria hipertrof,
saprobitatea polisaprob. Apa nu poate fi utilizat n scopuri potabile.
40
Bibliografie
1. Regulament cu privire la cerinele de calitate pentru apele de suprafa. HG RM nr. 890 din 12.11.2013.
Chiinu: Monitorul Oficial nr. 262-267, 2013
2. Todera I., Negru M., Ionic D.,Niculescu D., Simon-Grui A. Ecologia microorganismelor acvatice.
Chiinu:tiina, 1999, 281 p.
3. Zarnea G., Mihescu G.R., Velehorschi Viorica. Principii i tehnici de microbiologie general. Volumul I.
Bucureti, 1992, 307 p.
4. . . .: , 1975,
250 .
5. .. . : ,1972, 147 .
6. .., .. . .: -
, 2008, 377 .
7. .., .., .. .
. , .29, 4, 1993, c.62-76
8. . . . .: , 1965, 360 .
9. ..
. .: , 1985, 296 .
10. . IV. . .,
1985, 200 .

V. FITOPLANCTON. PRODUCIA PRIMAR A FITOPLANCTONULUI


I DESTRUCIA MATERIEI ORGANICE

5.1 Identificarea apartenenei specifice a algelor i estimarea efectivului


i biomasei a fitoplanctonului
Identificarea apartenenei specifice a algelor din componena fitoplanctonului se realizeaz la
microscoape optice, utiliznd determinatoarele n vigoare: , , (1951)
(1954), -, - (1951), -, (1962),
(1954), (1955), -, (1959), ,
(1986), - (1982), , , , (1980),
(1968), (1979), - (1984, 1986), -
(1978), (1990), .a. (citat dup [5]).
Efectivul fitoplanctonului se estimeaz prin numrarea celulelor de alge n
camerele Najota (0,01 cm3), Ucinski (0,02 cm3), Goreaev(0,9 cm3) [1,5,7]
(Fig. 5.1).
Deoarece la microscop nu seDeoarece
analizeaz la proba integral,
microscop nu seci analizeaz
numai o parte Fig. 5.1ci
probaa integral, Camera
numaiGoreaev
o parte a ei, este
ei, este foarte important important
de agitat bine coninutul
de agitat acesteia, nacesteia,
bine coninutul scopul distribuirii
n scopul distribuirii omogene a algelor i dim
erorii. Apoi,
omogene a algelor i diminurii cu Apoi,
erorii. ajutorulcu unei pipete
ajutorul uneise pipete
ia o pictur
se ia o din probdin
pictur i se introduce
prob i se n cam
numrare.Camera
introduce n camera de numrare. Camera se acoper
se acoper cu o ilamel
cu o lamel i dup sedimentarea
dup sedimentarea algelor se efec
algelor se efectueaz
determinarea speciilor ideterminarea speciilor
numrarea celulelor. i numrarea
Concomitent se msoar celulelor. Concomitent
dimensiunile parametrilorse necesari
msoar dimen
parametrilor
pentru aprecierea volumului celulelor.necesari
n fiecarepentru
prob aprecierea
este necesarvolumului
de determinat celulelor. n fiecare
i numrat prob este nece
toate celulele
determinat
speciilor cel puin n 3 camere. Din irezultatele
numrat obinute
toate celulele speciilormedia
se calculeaz cel puin n 3 camere.
aritmetic. Din rezultatele
n dependen de obin
calculeaz media aritmetic. n dependen de cantitatea organismelor
cantitatea organismelor n proba cercetat, trebuie numrat camera n ntregime sau o parte a ei. Ca unitate n proba cercetat, t
numrat
de numrare este considerat camera n ntregime sau o parte a ei. Ca unitate de numrare este considerat celu
celula.
Efectivul fitoplanctonului se calculeazfitoplanctonului
Efectivul conform formulei: se calculeaz conform formulei:
nv1
N ,
v2
unde: N - numrul celulelor
unde: N - numrul celulelor3 n 1 cm ap, n - numrul
3 cm3 ap,nncamera
n 1celulelor - numrul celulelordencca
cu volumul camera
1 mmcu3,vvolumul
- de
1
mm ,v -volumul concentratului probei, v - volumul camerei
volumul concentratului probei, 1v2 - volumul camerei de numrare, -2 volumul iniial al probei. Dac volumul de numrare , - volumul in
probei.
iniial al probei i volumul Dac volumul
concentratului iniial al (
sunt constante probei
= 250i cm volumul
3 concentratului
, v1= 5cm 3 sunt constante
), atunci formula de calcul ( = 250
3
este urmtoarea: v 1 = 5cm ), atunci formula de calcul este urmtoarea:
N=N=n n 2020
Efectivul se calculeaz pentru fiecare specie, apoi se sumeaz, pentru a obine efe
fitoplanctonului n proba investigat41
[7].
Biomasa fitoplanctonului se calculeaz prin metoda sumrii biomaselor speciilor,
care este necesar de calculat masa medie a celulelor de alge n proba dat. Sunt cun
Efectivul se calculeaz pentru fiecare specie, apoi se sumeaz, pentru a obine efectivul fitoplanctonului
n proba investigat [7].
Biomasa fitoplanctonului se calculeaz prin metoda sumrii biomaselor speciilor, pentru care este necesar
de calculat masa medie a celulelor de alge n proba dat. Sunt cunoscute diferite metode de determinare a
volumului celulelor de alge. Cea mai exact este metoda stereometric, la care corpul algelor se aseamn cu
o figur sau cu o combinaie de figuri geometrice. Volumul lor se calculeaz conform formulelor cunoscute
n geometrie n baza dimensiunilor lineare ale organismelor concrete (DIN EN 16695). Densitatea relativ
a algelor de ap dulce se consider egal cu 1,0- 1,05. Uneori pot fi folosite volumele medii pentru diferite
specii de alge. Volumul calculat al fiecrei celule se nmulete cu efectivul lor i se obine valoarea biomasei,
exprimat n mg/l sau g/m3, cu exactitate de 0,01. Biomasa se calculeaz pentru fiecare specie, apoi se
sumeaz, pentru a obine biomasa total a fitoplanctonului n proba investigat [5].

5.2 Producia primar a fitoplanctonului i destrucia substanelor organice


Producia primar i destrucia substanei organice sunt caracteristici importante ale strii ecosistemului
acvatic. Producia intens a substanei organice n timpul dezvoltrii considerabile a fitoplanctonului
provoac eutrofizarea ecosistemelor acvatice. Actualmente, la determinarea calitii apei se utilizeaz tot
mai mult indicele autoepurrii raportul produciei primare brute la destrucia sumar a planctonului.
Pentru determinarea produciei primare a fitoplanctonului se utilizeaz metoda vaselor expuse n
modificarea oxigenic[7]. Modificarea oxigenic permite s determinm att producia primar (n vasele
transparente), ct i destrucia (n vasele opace), astfel, este posibil de calculat producia brut i net.
Pentru determinarea cantitii de oxigen dizolvat n ap se utilizeaz metoda titrimetric Winckler (ISO
5813:1983).
Vasele (flacoanele) producionale
Pentru metoda vaselor expuse n modificarea oxigenic se folosesc flacoane din sticl transparent cu
dopuri lefuite. n msura posibilitilor se folosesc flacoane de cuar, care nu influeneaz asupra radiaiei
solare ce ptrunde. Se utilizeaz flacoane cu volum de 100 500 ml, n dependen de productivitatea
ecosistemului investigat. De obicei, se utilizeaz flacoane producionale cu volumul de: 100 ml pentru
bazinele eutrofe, 100 250 ml mezotrofe, 250 500 ml oligotrofe.
nainte de determinarea produciei toate flacoanele sunt calibrate dup volum. Pentru determinarea
destruciei se utilizeaz flacoane opace. Pentru aceasta flacoanele se vopsesc n negru i se nvelesc n foi de
staniol. De asemenea, se utilizeaz pungi din estur groas de culoare neagr, care nu permite ptrunderea
razelor solare.
Tehnica expunerii flacoanelor
Pentru determinarea productivitii primare, la diferite orizonturi, de regul, se expun 2-3 flacoane
transparente i unul ntunecat, se admite, ns, i n raport egal. Pentru aceasta se utilizeaz carcase de
metal sau lemn de care se fixeaz flacoanele producionale n poziie vertical. Carcasele cu flacoanele
producionale se fixeaz de un lan i se coboar n ap la orizonturile corespunztoare.
Durata expunerii flacoanelor este un moment foarte important n determinarea produciei primare. n
flacoane fitoplanctonul se afl n condiii izolate i la o expunere ndelungat se schimb brusc condiiile
mediului (crete valoarea pH, suprasaturarea cu oxigen, consumarea elementelor biogene, .a. ), care se vor
deosebi esenial de cele naturale ale bazinului. n acest caz pot aprea erori mari n determinarea produciei
i destruciei. Flacoanele trebuie expuse, de preferin, timp de 24 ore. n ultimele lucrri durata optim a
expunerii constituie 2-6 ore [11].
Pentru determinarea produciei ntr-o coloan de ap (sub 1m2), este necesar s se preleveze probele i s
se expun n flacoane producionale la cteva niveluri ale stratului fotic. Limita de jos a stratului fotic, unde
producia este egal cu destrucia (punctul de compensare), corespunde adncimii la care ptrunde numai
1% din radiaia solar superficial.
Orizonturile, la care se determin productivitatea primar, trebuie s corespund adncimilor la care
ptrund 100, 75, 50, 25, 10 i 1% din radiaia solar superficial. Pentru stabilirea limitei stratului fotic
se utilizeaz discul alb Sekky (diametrul - 20 cm) sau piranometrul; aceast limit corespunde adncimii
triple a transparenei (S) dup discul alb. Orizonturile expunerii trebuie s fie urmtoarele: 0S; 0,25S; 0,5S;
1S, 2S, 3S.

42
Flacoanele producionale i reactivele pentru fixarea oxigenului (MnCl2 i KI+NaOH) se pstreaz i se
transport n boxe speciale. Flacoanele se aranjeaz n ordinea colectrii probelor de pe orizonturi, pentru
fiecare orizont sunt necesare patru flacoane producionale: dou pentru determinarea concentraiei iniiale
a oxigenului, unul transparent pentru determinarea produciei i unul ntunecat pentru determinarea
destruciei.
Prelevarea, expunerea i fixarea probelor
n punctul colectrii probelor se msoar transparena cu discul alb Sekky i se determin adncimea
stratului fotic. Probele de pe orizonturile respective se preleveaz cu colectorul.
Din colector apa se recolteaz n flacoane n aa mod nct s nu se aereze n timpul manipulrilor. Este
important de a evita apariia bulelor de aer n interiorul flacoanelor. Flaconul se umple complet, apoi se pune
dopul. Flacoanele se expun la orizonturile respective i se noteaz timpul nceputului expunerii.
Dup ce flacoanele au fost expuse, se fixeaz probele pentru determinarea concentraiei iniiale de oxigen
la toate orizonturile cercetate. Oxigenul se fixeaz adugnd cu pipeta n flacon 1ml MnCl2, apoi 1ml soluie
alcalin de KI (KI +NaOH). Este necesar ca pipeta n momentul adugrii fixatorilor s fie inut nemijlocit
deasupra suprafeei probei. 2ml de prob pierdut la adugarea fixatorilor se iau n consideraie n calculul
ulterior. Dup fixare flaconul se nchide cu dopul i se agit pn la omogenizarea coninutului. n prezena
oxigenului se formeaz un precipitat brun rocat, iar n absena acestuia precipitatul rmne alb. Probele
fixate se pstreaz la ntuneric de la 3 pn la 24 ore.

Titrarea i estimarea coninutului de oxigen din probe


coloraie
Sedimentul albastr),
format n urma sefixrii
titreaz proba pn
se dizolv adugndla dispariia
5 ml H2complet a culorii.
SO4 concentrat sau HClRespectiv, se noteaz
concentrat (vrful
volumul
coloraie tiosulfatului
albastr), se consumat
titreaz la
proba titrarea
pn fiecrei
la dispariiaprobe. complet
pipetei se ine imediat sub suprafaa soluiei). Flaconul se nchide i se agit pn la dizolvarea complet a a culorii. Respectiv, se noteaz
volumul
sedimentului.
coloraie tiosulfatului
Se ia toat proba
albastr), seconsumat
titreaz proba Calculul
la titrarea
i se transvazeaz pnfiecrei productivitii
cantitativ
la dispariia probe.
ntr-un primare
vas
complet Erlenmayer, splnd desecteva
a culorii. Respectiv, ori
noteaz
vasul cu volumul Cantitatea
ap distilat. de
Se titreaz
tiosulfatului oxigen (mg
cu soluie
consumat O
lade 2 /l) dizolvat
Calculul
0,01Nfiecrei
titrarea n
de tiosulfat ap
productivitii
probe. se
pn se obinedup
calculeaz
primare formula:
o coloraie galben (culoarea
paielor). Se adaug Cantitatea de oxigen
1-2 ml amidon (mg o
(apare /l) O2= albastr),
dizolvat
O2coloraie
Calculul n apnN81000
productivitii se calculeaz
se titreaz dup
proba
primare pn formula:
la dispariia complet
Cantitatea
a culorii. Respectiv, se noteazde oxigen
volumul (mgtiosulfatuluiO =
O2/l) dizolvat
2 consumat nN81000
n ap se V-2calculeaz
la titrarea dupprobe.
fiecrei formula:
coloraie
unde: albastr), se titreaz
n- cantitatea proba pn
de tiosulfat; 8- masa la dispariia
echivalent complet
aV-2 a culorii.
oxigenului; N-Respectiv,
normalitatea se noteaz
tiosulfatului;
O2= nN81000
volumul1000
unde: tiosulfatului
n-recalcularea
cantitateaconsumat
de la titrarea
la tiosulfat;
un litru de8-prob;fiecrei
masa probe. probei
V-volumul
echivalent a titrate;
oxigenului; 2-
N- cantitatea
normalitatea de prob pierdut
tiosulfatului;
Calculul productivitii primare V-2
la
1000fixare [7]. Calculul productivitii primare
unde: n-recalcularea
Cantitatea cantitatea
de oxigen de la un
(mg Olitru
tiosulfat; de8-prob;
/l) dizolvatmasa n V-volumul
echivalent
ap se calculeaz probei titrate;
a oxigenului;
dup 2-N-cantitatea
formula: normalitatea de prob pierdut
tiosulfatului;
la Cantitatea
fixare Dac:
[7]. deVoxigen (mg2 O2/l)dedizolvat
ini. cantitatea oxigen n
n ap
vase sepncalculeaz
la dup formula:
expunere; V transp.- cantitatea de oxigen
1000 recalcularea la un litru de prob; V-volumul probei titrate; 2- cantitatea de prob pierdut
n fixare
la vasulDac:
transparent
[7]. dup expunere;
V ini. cantitatea deOoxigen
2= V ntunecat nN81000
n vase pn
cantitatea de oxigen
la expunere; n.-vasul
V transp ntunecat
cantitatea dup
de oxigen
expunere;
n vasulDac: T V timpul
transparent dup(ore),expunere; ntunecat V-2
atunciVproductivitatea cantitatea primar A [mgO
de oxigen n 2/(lor)] i destrucia
vasul ntunecat dup
ini. cantitatea de oxigen n vase pn la expunere; V transp.- cantitatea de oxigen
unde: n- cantitatea
substanelor
1.expunere;
Producia de tiosulfat;
organice
Tbrut:
timpul R [mgO 8-
(ore),masa
2/(lor)]echivalent
atunciVse a
calculeaz dup
productivitatea oxigenului; N-
formulele:
primar normalitatea tiosulfatului;
A [mgO /(lor)] i destrucia
n vasul transparent dup expunere; ntunecat cantitatea de oxigen n2 vasul ntunecat dup
1000 substanelor
recalcularea la un litru de prob; V-volumul probei titrate; 2- cantitatea de prob pierdut
expunere; Torganice timpul R [mgO(ore),2/(lor)]
atunci seproductivitatea
calculeaz dup formulele:
primar A [mgO2/(lor)] i destrucia
la fixare [7]. 1. Producia brut: Vtransp - Vntun dup formulele:
substanelor
Dac:1.V ini.organice
cantitatea R [mgO2/(lor)] nse calculeaz
Producia brut:de oxigen vase pn la expunere; V transp.- cantitatea de oxigen
Abrut Vtransp- Vntun
n vasul transparent dup expunere; V ntunecat cantitatea de oxigen n vasul ntunecat dup
1. Producia brut: A Vtransp- Vtntun
expunere; T timpul (ore), atuncibrut productivitatea primar A [mgO2/(lor)] i destrucia
A t
substanelor organice
2. Producia net: R [mgO 2 /(lor)] se
brut calculeaz dup formulele:
2.Producia net: V transp t- V ini
1. Producia brut:
2.Producia net: A net V transp
Vtransp- Vntun - V ini
A Vtransp -t Vini
2.Producia net: Abrut net

Anet t t
3. Destrucia: t
3. Destrucia: Vini - Vntun
3. Destrucia:
2.Producia net:
3. Destrucia: R Vtransp -VV ini - Vntun
ini
Anet R t
tVini -tVntun
R
t
3. Destrucia:
Estimarea produciei primare i destruciei substanelor organice timp de o zi i sub
Vini2 - Vntun
Estimarea produciei primare 1m de suprafa acvatic
i destruciei substanelor organice timp de o zi i sub
R
Mrimea produciei primare 1m o2 deprimim prinacvatic
suprafa construirea curbei repartizrii verticale a
Estimarea produciei primare i destruciei substanelor organice timp de o zi i sub
t determin
productivitii primare. Dup
Mrimea produciei primare aceasta se suprafaa cuprins de curb i,verticale
respectiv,
3 1mo2 de primim prin acvatic
suprafa construirea curbei repartizrii a
producia n
productivitii1m al coloanei
primare. Dupdeaceasta
ap. Sesegsete relaia
determin dintre suprafaa
suprafaa cuprins total
de i suprafaa
curb i, 1 m3.
respectiv,
Mrimea3 produciei3 primare o primim prin construirea curbei repartizrii verticale 3a
nmulind n
producia n 1m dedeap
ap.laSe relaia43 primit, obinem valoarea
cuprins produciei ntr-o coloan
productivitii1mprimare.
producia al coloanei
2 Dup aceasta segsete relaia
determin dintre suprafaa
suprafaa total i suprafaa
de curb 1m.
i, respectiv,
de Estimarea
ap, adic
nmulind produciei
sub3 1m
producia n de
1mprimare
suprafa
3
de ap i destruciei
acvatic.
la relaia substanelor
primit, obinem organice
valoarea timp de o
produciei
producia n 1m al coloanei de ap. Se gsete relaia dintre suprafaa total i suprafaa 1 m3.zi i sub
ntr-o coloan
2 2 -2
Estimarea produciei primare i destruciei substanelor organice timp de o zi i sub
2
Estimarea produciei primare i1m de suprafa
destruciei acvaticorganice timp de o zi i sub 1m2
substanelor
Mrimea produciei primare de o primim
suprafa prin construirea curbei repartizrii verticale a
acvatic
productivitii
Mrimea primare.
produciei Dup
primare aceasta prin
o primim se determin suprafaa
construirea curbei cuprins
repartizriideverticale
curb i,a productivitii
respectiv,
3
producia n 1m al coloanei
primare. Dup aceasta se determin de suprafaa cuprins de curb i, respectiv, producia n 1m3 al1 coloanei
ap. Se gsete relaia dintre suprafaa total i suprafaa m3.
3
nmulind
de ap. producia
Se gsete n 1msuprafaa
relaia dintre de ap total
la relaia primit,1obinem
i suprafaa valoarea
m3. nmulind produciei
producia ntr-o
n 1m 3 coloan
de ap la relaia
2
de ap,
primit, adic valoarea
obinem sub 1 m produciei
de suprafa acvatic.
ntr-o coloan de ap, adic sub 1 m 2
de suprafa acvatic.
Pentru determinarea produciei primare (gO2/m-2) se aplic formula:
Pentru determinarea produciei primare (gO2/m-2) se aplic formula:
A K1A1 K2A2 ... KnAn,
unde:unde:
A1A2A ..., A
A producia la orizonturile 1,2 .a., mg O /m ; K , K3,..., K coeficienii, care depind numai
1 2n...,An producia la orizonturile 1,2 .a.,2 mg3 O21/m 2; K1, nK2,..., Kn coeficienii, care
de alegerea
depind orizontului.
numai de alegerea Coeficienii K se calculeaz
orizontului. Coeficienii mprind K sesuprafaa
calculeaz liniei frnte nsuprafaa
mprind mai multeliniei trapeze.
Suprafaa
frnte n mai multe trapeze. Suprafaa trapezului este produsul dintre nlimea lui i semisuma este
trapezului este produsul dintre nlimea lui i semisuma bazelor. nlimea fiecrui trapez
distana (n metri)
bazelor. nlimeantrefiecrui
orizonturiletrapezvecine, iar bazele
este distana sunt valorile
(n metri) produciei vecine,
ntre orizonturile la acesteiarorizonturi.
bazele suntSuma
suprafeelor trapezelor reprezint valoarea produciei sub
valorile produciei la aceste orizonturi. Suma suprafeelor trapezelor reprezint valoarea1 m 2
suprafa de ap.
Cunoscnd
produciei valorile
sub 1 mproductivitii
2
suprafa de ap. primare n mg O2/l or, sau sub 1 m2 de suprafa acvatic, cunoscnd
durata zileiT-2
unde: pentru
Cunoscnd zona valorile
durata cercetat,
zilei minus se2poate
productivitii
ore (n calcula valoarea
primare
decurs de n productivitii
o ormgO or, primare
2/l rsritul
dup sub timp
sausoarelui 1 m i de
2 o suprafa
odeor zi:pn la
acvatic,
unde: T-2
apusul lui,cunoscnd
unghiul
durata zilei durata
de minus
cdere zilei Aal pentru
2 mg
ore O(n
razelor zona
/zi = Acercetat,
decurs
solare mgde orsedup
Oo2/l/or
este foarte poate
(T 2)calcula
rsritul
mic, cantitatea valoarea
soarelui iproductivitii
radiaiei o or
solarepn la
este
2
primare
apusul
redus, timp
lui,
prin de
unghiul
urmare o zi:de cdere
procesul de al razelor
fotosintez solare
nu are este
loc).
unde: T-2 durata zilei minus 2 ore (n decurs de o or dup rsritul soarelui i o or pn lafoarte mic, cantitatea radiaiei solare este
unde:redus,
T-2 prindurata zileiprimar
urmare minus 2 sub orefotosintez
(n decurs
2
zide oA or dup rsritul 2)soarelui i o or pn la apusul
apusul lui, Producia
unghiul de procesul
cdere alde razelor1mmg
A O
solare 2/nu
suprafa are
este loc).
mg acvatic
foarteO 2/l/or
mic, (T servete
cantitatea drept
radiaieicaracteristic
solare este a
lui, unghiul de
productivitii cdere
Producia al
coloanei razelor
primar de solare
ap sub n este
zona1m 2 foarte mic, cantitatea radiaiei solare este redus, prin urmare
suprafa
cercetat a acvatic
bazinului. servete drept caracteristic a
redus, prin urmare procesul de fotosintez nu are loc).
procesul de fotosintez
productivitii
Destrucia
Producia nu
coloanei are
substanelor
primar loc).
desub ap n 1mzonasuprafa
2
organice cercetat
n 1 m aacvatic
3
albazinului.
coloaneiservete
de ap (mgO drept2/l caracteristic
or) se obine aprin
Producia
calculul primar
Destrucia
mediei sub 1m
aritmetice
2
substanelor suprafa
a organiceacvatic
valorilor
productivitii coloanei de ap n zona cercetat a bazinului. n 1 servete
m
obinute
3
al drept
coloanei
la caracteristic
diferitede ap (mgO
orizonturi. a productivitii
2 or) se obine
/lValoarea coloanei
prin de
destruciei
ap n zona
calculul cercetat
substanelor
Destruciamediei aaritmetice
organice bazinului.
substanelortimp de a24valorilor
organice ore poate
n 1 m obinute
fi3 estimat
al coloanei la astfel:
diferite
de ap orizonturi.
(mgO2/l or) Valoarea
se obine destruciei
prin
Destrucia
substanelor substanelor
organice organice
timp de 24n 1
ore m3
poateal
calculul mediei aritmetice a valorilor obinute la diferite orizonturi. coloanei
fi estimat de ap
astfel:(mgO 2
/l or) se
Valoarea destruciei mediei
obine prin calculul
aritmetice a valorilor obinute
substanelor organice timp de 24 ore la diferite
R (mgpoate orizonturi.
O2/fil)/24
estimat Valoarea
ore astfel: destruciei
A mg O2/l/or x 24 ore substanelor organice timp de 24
ore poate fi estimat astfel: R (mg O2/l)/24 ore A mg O2/l/or x 24 ore
2
Valoarea destrucieiR n (mg coloana
O2/l)/24deoreap, Asub mg 1O2m /l/ordexsuprafa
24 ore acvatic se obine prin
3 2
produsulValoarea destruciei substanelor
valorii destruciei n coloana de ap, sub
organice n 1m 1 mdedeapsuprafan 24 oreacvatic
i valoarease obine
adncimiiprin
3
produsul
ecosistemului,
Valoarea valorii
destruciei
Valoarea destruciei
exprimat
n coloana
destruciei substanelor
n metri, n de
de ap,
coloana punctul
sub organice
ap,1m subde1nsuprafa
prelevrii
2 2
dedesuprafa
m1mprobelor. ap n 24acvatic
acvatic seore i valoarea
obine seprin adncimii
produsul
obine prin valorii
ecosistemului,
destruciei substanelorexprimat
organice n metri,
n 1m 3n punctul prelevrii
de ap n 24 ore 3 probelor.
i
produsul valorii destruciei substanelor organice n 1m de ap n 24 ore i valoarea adncimii valoarea adncimii ecosistemului, exprimat n
metri, n punctulexprimat
ecosistemului, prelevriinprobelor.
metri, 5.3.Aprecierea
n punctul prelevrii calitiiprobelor.
apei dup fitoplancton
Pentru estimarea gradului 5.3.Aprecierea de poluare calitii
a apei apei dup fitoplancton
conform indicilor hidrobiologici, au fost
Pentru
propuse diferite metode,estimarea gradului de poluare
bazate pecalitii
5.3.Aprecierea
5.3.Aprecierea sistemele a apei conform
apeiorganismelor
apei dupfitoplancton
dup indicilor
fitoplancton hidrobiologici,
indicatoare [6,9]. Au au fost
propuse
recomandate
PentruPentru diferite
estimarea metodele
estimarea metode,
gradului cantitative
gradului
de poluarebazate a peapeisistemele
de R.Pantle,
poluare aH.apei
conform Buck organismelor
(1955),indicilor
conform
indicilor M. indicatoare
Zelinca,
hidrobiologici, P.Marvan
hidrobiologici, [6,9].
au fost auAu
(1961), fost
fostcare
propuse diferite
recomandate
reprezint
propuse bazate
metode, diferitemetodele
modificaiile cantitative
mai
metode, organismelor
pe sistemele perfecte R.Pantle,
bazate pe sistemeleale H.
sistemului Buck
indicatoareorganismelor (1955),
R.Kolkwitz, M. M. Zelinca,
[6,9]. Au fostindicatoare Marsson
recomandate P.Marvan
(1908,
[6,9]. (1961),
1909)
Au fost
metodele care
(citate
cantitative
reprezint
dup
recomandate
R.Pantle, [8]).
H. Buck modificaiile
metodele
(1955), M.maiZelinca,
cantitative perfecte
R.Pantle,ale sistemului
P.Marvan H. Buck (1961), R.Kolkwitz,
(1955),careM. M. Marsson
Zelinca,
reprezint P.Marvan (1908,
modificaiile 1909)
(1961),
mai care (citate ale
perfecte
dup [8]).
Analiza
reprezintR.Kolkwitz,
sistemului saprobiologic
modificaiileM.mai perfecte
Marsson se bazeaz
ale sistemului
(1908, pe
1909) (citate rezultatele
R.Kolkwitz, - criteriile de apreciere
dup [8]). M. Marsson (1908, 1909) (citate livrate de clasicul
sistem Analiza
al saprobiologic
saprobilor (1977). se
Pe bazeaz
baza pe rezultatele
listei indicatorilor - criteriilese decalculeaz
[9]apreciere apreciere livrate desaprobic
clasicul
dup [8]).
Analiza saprobiologic se bazeaz pe rezultatele criteriile de livrate indicele
de clasicul sistem al
sistem
Rotain
Analiza al saprobilor
pentru metoda
saprobiologic (1977).
valenei
se Pe
bazeaz baza
saprobice
pe listei indicatorilor
Zelinki
rezultatele - Marvan[9]
criteriile dese calculeaz
(1961),
apreciere calculatindicele
livrate dup
de saprobic
formula
clasicul
saprobilor (1977). Pe baza listei indicatorilor [9] se calculeaz indicele saprobic Rotain pentru metoda
Rotain
modificat
sistem pentru metoda [8]:
de I. Todera
al saprobilor valenei saprobice Zelinki Marvan (1961), calculat dup formula
valenei saprobice Zelinki(1977).
Marvan Pe baza (1961), listei indicatorilor
calculat dup formula [9] semodificat
calculeaz de I.indicele
Toderasaprobic
[8]:
modificat de I. Todera [8]: i=n
Rotain pentru metoda valenei saprobice Zelinki Marvan (1961), calculat dup formula i=n
modificat de I. Todera [8]: SR = i=n NiGiSi / i=n NiGi,
SRi=n = i=1
NiGiSii=n /i=1NiGi,
i=1
SR = NiGiSi / NiGi, i=1
unde: N-efectivul numeric; Gi greutatea i=1 indicatoare; i=1 S- valena saprobic.
unde:unde:
N-efectivul
N-efectivul
Indicele numeric;numeric;
saprobic Gi dupgreutatea
G indicatoare;
greutatea
Pantle i indicatoare;
Buck S- valena
se saprobic.
S- valena
calculeaz cusaprobic.
exactitate de 0,01, conform
i
formulei:
unde: Indicelenumeric;
N-efectivul saprobicGi dup greutateaPantleindicatoare;
i Buck seS-calculeaz cu exactitate de 0,01, conform
valena saprobic.
Indicele
formulei:saprobic dup Pantle i Buck se calculeaz cu exactitate de 0,01, conform formulei:
Indicele saprobic dup Pantle i Buck se calculeaz cu exactitate de 0,01, conform
formulei: SP-B= (sh)/ h,
SP-B= (sh)/ h,
unde:unde:
h frecvena; s valoarea indicatoare
h - frecvena; s - valoarea indicatoare a fiecrei specii.
SP-B= a(sh)/ fiecrei h, specii.
Mrimea h
unde: hMrimea se gsete
- frecvena; n grila
h ses gsete
- valoarea cu ase
indicatoare
n grila trepte
cu aseatrepte a valorilor
fiecrei frecvenei
specii.
a valorilor care sunt
frecvenei determinate
care sunt determinate de valorile
de
abundenei
valorile
unde: relative
Mrimea
abundenei
h - frecvena; a speciilor
h se gsete [7]. (Tab.5.1).
n
relative aindicatoare
s - valoarea grila
speciilor [7].cu ase trepte
(Tab.5.1).
a fiecrei a valorilor
specii. frecvenei care sunt determinate de
valorile
Mrimeaabundenei relative
h se gsete n agrila
speciilor
cu ase [7].trepte
(Tab.5.1).
a valorilor frecvenei care sunt determinate de
Tabelul 5.1 Corelaia
valorile abundenei relative a speciilor [7]. (Tab.5.1). valorilor abundenei44 relative i frecvenei organismelor
Numrul Tabelul 5.1 Corelaia
exemplarelor unei specii, % din
valorilor numrulrelative i frecveneiFrecvena,
abundenei h
organismelor
Numrul total
Tabelul 5.1 Corelaia valorilor abundenei relative i frecvenei organismelor h
exemplarelor unei specii, % din numrul Frecvena,
Numrul exemplarelor unei specii, % din numrul total Frecvena, h
<1 1
2-3 2
4-10 3
10-20 5
20-40 7
40-100 9

Evaluarea claselor de calitate a apelor de suprafa conform fitoplanctonului se efectueaz n baza


valorilor-limit prezentate n anexa nr.1 Cerinele de calitate a mediului pentru apele de suprafa din
Regulamentul privind cerinele de calitate a mediului pentru apele de suprafa (2013) (Tab. 5.2).

Tabelul 5.2 Cerinele de calitate a mediului pentru apele de suprafa (fitoplancton)


Clasa
Clasa de Clasa de Clasa de Clasa de
Parametrul de Parametrul
Acronimul Unitatea calitate calitate calitate calitate
(grupul) calitate reglementat
I III IV V
II
Indice saprobic
dup Pantle
1,5 2,0 3,0 3,5 4,0 *
i Buck,
Fitoplancton
Fitoplancton,
F [mg/l] <0.5 1.5 2.5 5.0 10 *
Biomasa
Raportul Indexul
0.8 0.7 0.5 <0.2
producie/ A/R Autoepurare/ 1
1.2 2.5 5.0 >5.0
destrucie poluare

Bibliografie
1. CSN EN 15204 Water quality - Guidance standard on the enumeration of phytoplankton using inverted microscopy
(Utermhl technique). http://www.en-standard.eu/csn-en-15204-water-quality-guidance-standard-on-the-
enumeration-of-phytoplankton-using-inverted-microscopy-utermohl-technique.
2. DIN EN 16695 Wasserbeschaffenheit - Anleitung zur Abschtzung des Phytoplankton-Biovolumens; Deutsche
Fassung prEN 16695:2013
3. ISO 5813:1983 Water quality -- Determination of dissolved oxygen -- Iodometric method. http://www.iso.org/iso/
catalogue_detail.htm?csnumber=11959
4. Regulamentul privind cerinele de calitate a mediului pentru apele de suprafa, aprobat prin Hotrrea
Guvernului Republicii Moldova Nr. 890 din 12.11.2013
5. . / .., .., .. .-: . , 1989,
608 .
6. .. .
. , 1974, 10, 2, . 98-104.
7. /.
.. .: , 1983, 240 .
8. .. . :
, 1984, 172 .
9. . . 3. . .:
- , 1976, 185 .
10. . . 3. .
1. . .: - , 1977, . 11-42.
11. ..

. . . 36, 1. 2000, c. 97-102.

45
VI. MACROFITE
Macrofitele, alturi de fitoplancton, nevertebrate bentonice i peti, se numr printre elementele
biologice de calitate, care sunt recomandate de Directiva de stabilire a unui cadru de politic comunitar
n domeniul apei (2000/60/EC) [1], aa-numita Directiva Cadru a Apei, pentru a fi utilizate pentru
clasificarea strii ecologice a apelor de suprafa. De asemenea, cerine privind utilizarea macrofitelor
n cadrul monitoringului sunt stipulate i n alte directive europene, precum Directiva privind tratarea
apelor urbane reziduale (91/271/EEC) i Directiva privind protecia apelor mpotriva polurii cu nitrai
provenii din surse agricole (91/676/EEC).

6.1 Cercetri calitative i cantitative ale macrofitelor


n primul deceniu al secolului XXI a fost elaborat un standard european (EN 15460:2007) [2] privind
studiul macrofitelor din lacuri. Acest standard sub form de ghid a primit statut de standard romn (SR EN
15460:2008) care, la rndul su, a fost aprobat de ctre Republica Moldova drept standard moldovean (SM
SR EN 15460:2012) [7].
n rezultatul aplicrii metodei propuse prin standardul naional SM SR EN 15460:2012, sunt obinute
date privind componena taxonomic i abundena macrofitelor acvatice. De notat c n acest document
macrofitele acvatice sunt definite drept plante mari de ap dulce, care pot fi uor vzute cu ochiul liber,
inclusiv toate plantele acvatice vasculare, briofitele, caraceele i coloniile macroalgale.
Metoda propus se bazeaz pe utilizarea transectelor cu o lime de 2-5 m, care ptrund n lac
perpendicular liniei malului [4]. Transectele pot fi delimitate vizual sau fizic. n cel de-al doilea caz
transectele se marcheaz cu ajutorul unei bande de msurare submersibile, cu greutate din ciment.
Alt mod de marcare a transectului este prezentat n Fig. 6.1. Toate transectele trebuie s aib aceeai
lime. Numrul de transecte, care urmeaz a fi studiate n jurul unui bazin acvatic stagnant, depinde
de amplasarea spaial a desiurilor de plante acvatice i de tipul de utilizare a terenurilor adiacente (de
exemplu, localiti, spaii recreaionale, terenuri agricole, tufiuri, etc.). n orice caz, cel puin 4 transecte
trebuie studiate n primul segment de mal pentru fiecare tip de utilizare a terenului din jurul lacului, chiar
dac indicele de saturaie a speciilor (ISS = numrul speciilor nregistrate nu crete cu un nou transect)
este atins printr-un numr mai mic de transecte. n alte segmente de mal cu acelai tip de utilizare a
terenului poate fi studiat doar un singur transect, cu condiia c cel mult o specie nou apare sau dispare
(1). n caz contrar, se aplic cerina de baz a cel puin 4 transecte.

Fig. 6.1 Mod de delimitare a transectului cu ajutorul unei frnghii [9]

Pentru ntreaga lungime a transectului i anume pentru fiecare zon de adncime (de regul, 0-1 m,
1-2 m, 2-4 m, 4-8 m i peste 8 m) sau orice alt subunitate a transectului se estimeaz masa fiecrei specii
ntlnite (nu este un sinonim al biomasei). Estimarea masei plantelor (n eng. Plant Mass Estimates) se
bazeaz pe dezvoltarea tridimensional (spaial) a speciilor i nu pe suprafaa ocupat (%). n dependen
de valoarea obinut, o specie poate fi clasificat drept: 1 = rar; 2 = ocazional; 3 = frecvent; 4 = abundent;
5 = foarte abundent; (Janauer, 2002).
46
O alt abordare const n aplicarea unei scri de abunden a plantelor n baza suprafeei ocupate aa-
numita scar DAFOR (Tab.6.1).
Tabelul 6.1 Scara DAFOR
Nivelul Categoria de abunden Acoperirea, %
D dominant (foarte abundent) > 75
A abundent 51- 75
F frecvent 26-50
O ocazional 11-25
R rar 1-10
Dac adncimea maxim a bazinului acvatic nu depete 1 m, atunci cercetarea se efectueaz mergnd
la pas de-a lungul transectului, lund toate msurile de siguran. n cazul adncimilor mai mari cercetarea
este efectuat prin scufundare, cu utilizarea unei ambarcaiuni, de exemplu, barc. Este binevenit utilizarea
periscopului subacvatic (hidroscop) (Fig. 6.2) i a ochelarilor de soare cu polarizare, care reduc reflexele la
suprafaa apei i, astfel, mbuntesc considerabil nivelul de vizibilitate.

Fig. 6.2 Hidroscop: 1 - aspect4, 2 - mod de utilizare5, 3 - imagine obinut6


Dac apa este foarte transparent, atunci, n scopul estimrii masei plantelor, se poate de utilizat o grebl
pentru scoaterea plantelor la suprafa. Greblele cu mner extensibil rigid sunt eficiente n apele cu adncimi
mai mici de 3,5 m. Aplicarea greblrii nu poate fi considerat drept cea mai bun soluie, deoarece: 1) pot fi
omise speciile de dimensiuni mici i cele amestecate printre straturile mai adnci ale desiurilor de plante i
care nu se vd de la suprafaa apei; 2) poate fi estimat incorect masa plantelor. Probabilitatea interpretrilor
greite, ct i a identificrii eronate a speciilor crete n cazul adncimilor mai mari de 4 m i a turbiditii
nalte a apei. Din acest considerent, se recomand insistent utilizarea echipamentului de scufundare pentru
estimarea masei plantelor. Echipamentul pentru studii subactice la adncimi de pn la 2 m const din
combinezon de scufundare, masc i tub de respiraie. n lacurile mai adnci se folosete echipamentul
SCUBA (SCUBA abreviatur din eng. self - containedunderwaterbreathingapparatus) (Fig. 6.3). n
acest tip de studii se recomand utilizarea scafandrilor instruii, care posed calificarea necesar.

Fig. 6.3 Echipament pentru cercetri subacvatice:


1 - combinezon de scufundare, masc i tub de respiraie7; 2 - SCUBA8
4
https://www.bootszubehoer.de/sonstige/aquascope-unterwassersichtgeraet/ a-7441/
5
http://www.carpealsace.com/t11714-sceau-translucide-pour-boat
6
http://www.pecheur.com/achat-aquascope-plastimo-10157.html
7
http://www.decathlon.co.uk/C-10883-diving
8
http://www.openwateradventures.com/
47
Un personal cu experien ar trebui s fie capabil de a identifica n cmp majoritatea macrofitelor pn la
nivel de specie. n caz contrar, plantele se colecteaz n pungi de plastic etichetate n prealabil sau n containere
i se transport n laborator. O atenie sporit trebuie acordat prilor de plante care au o importan
deosebit n identificarea speciei. n acelai timp, deoarece metoda greblrii este una destructiv, personalul
trebuie s cunoasc speciile de plante acvatice rare sau pe cale de dispariie din regiune.
Se recomand crearea coleciilor de plante acvatice sub form clasic de ierbare. Unele organe ale
plantelor (de exemplu, frunze fragile, organe de reproducere) pot fi pstrate n alcool etilic.
n concluzie, metodele descrise mai sus, sunt, n general, semi-cantitative, bazate pe o scal descriptiv
cu estimri vizuale ale structurii i abundenei speciilor, sunt considerate eficiente din punct de vedere a
timpului consumat, satisfcnd cerinele de baz pentru aprecierea strii ecologice a rurilor i lacurilor.
n studiile calitative ale macrofitelor mai sunt utilizate diferite tipuri de drage i ancore cu 2 brae, cu
mai multe brae, n form de grebl, etc. (Fig. 6.4).

Fig. 6.4: 1 model de grebl-ancor9; 2 - ancor cu mai multe brae10;


3 utilizarea ancorei11 ; 4 utilizarea greblei-ancore12

Frecvena monitorizrii depinde, n primul rnd, de obiectivele programului de monitorizare. Conform


Georg A. Janauer (2002) [4], fiecare litoral de lac ar trebui studiat complet cel puin o dat la fiecare 10
ani sau de fiecare dat cnd au loc modificri nsemnate ale condiiilor de mediu (de exemplu, modificri
n componena speciilor de macrofite nregistrate pe parcursul monitorizrii). Pentru monitoringul
macrofitelor n toate tipurile de ape continentale, Directiva Cadru a Apei propune drept reper perioada de
3 ani, subliniind faptul c, la necesitate, pot fi efectuate monitorizri suplimentare pe parcursul diferitor
anotimpuri ale aceluiai an.
Conform Regulamentul privind monitorizarea strii apelor de suprafa i apelor subterane al Republicii
Moldova (2013) [6], macrofitele se numr printre parametrii hidrobiologici monitorizai n punctele obligatorii
de monitorizare a ecosistemelor acvatice. Se recomand o frecven a prelevrii probelor de dou ori pe an n
perioada de vegetaie (aprilie-septembrie) att n ruri, ct i lacuri. Drept parametri indicativi ai macrofitelor
sunt considerai diversitatea, efectivul i biomasa (prezena taxonilor sensibili recomandai i a celor invazivi).
Pentru cercetarea cantitativ a macrofitelor (determinarea numrului de tulpini, a biomasei i suprafeei
ocupate) se utilizeaz pe larg diferite rame, care variaz ca dimensiuni (1, 0,5, 0,25 m2, etc.), form (ptrat,
dreptunghiular, rotund) i material de construcie (lemn, vi metalice, de exemplu din aluminiu, sau
sintetice). Ramele care sunt parial sau complet demontabile sau pliabile sunt mai uor de transportat.
Tipul de fixare a ramei depinde de tipul comunitii de plante. Astfel, n cazul studierii comunitilor
de plante de talie mic, situate la adncimi mici (pn la 0,2-0,3 m), rama se pune de-asupra comunitii i
plantele se colecteaz manual. n comunitile de plante submerse, plutitoare i cele care puin se nal de-
asupra apei (pn la 1 m) rama, la fel, se amplaseaz pe suprafaa apei, dar se fixeaz de substrat cu ajutorul
a 2 piloni, situai la colurile opuse ale ramei. Evident, dac plantele se nal mult de-asupra oglinzii apei,
rama nu poate fi instalat de-asupra plantelor, de aceea ea, practic, se construiete n ap i n acest caz,
deseori, nu este necesar fixarea ramei cu ajutorul pilonilor.
Toate tipurile de lucrri cu ajutorul ramelor sunt posibile doar la adncimi de pn la 2 m. Evidena
i tiatul plantelor n locurile deschise ale bazinului acvatic pot fi fcute doar n cazul unui timp linitit
vntul i valurile ngreuiaz utilizarea ramelor, iar uneori o fac imposibil.
9
http://efe-uk.com/products?f% 5B0%5D =field_product_ref %253A field_ main_ heading%3A698
10
http://valleynaturalist.blogspot. md/201108 _01_archive.html
11
http://plantecol.co.uk/surveys.htm
12
http://main-stream-resources.com/nestle_waters.htm
48
Colectarea plantelor acvatice pentru determinarea biomasei se efectueaz prin mai multe metode.
De cele mai multe ori, determinarea fitomasei se efectueaz n perioada dezvoltrii maxime a plantelor,
prin care condiional se are n vedere perioada nfloririi lor n mas. Prin noiunea de fitomas se
subnelege doar biomasa prii situate de-asupra substratului, care include partea situat n ap i eventual
n aer i exclude rdcinile plantelor.
Determinarea fitomasei are loc pe loturi ptrate sau dreptunghiulare, de obicei de 0,25 1 m2, n perioada
nfloririi n mas a speciei-edificatoare. Loturile sunt delimitate cu ajutorul ramelor, descrise mai sus, sau
a frnghiilor (Fig. 6.5a) Numrul loturilor depinde de suprafaa cercetat (dac ptratele sunt mici, atunci
numrul lor este mai mare), acvatoriul ocupat de ctre comunitile de plante i complexitatea lor, de
exemplu, de numrul de etaje, numrul de specii, densitatea plantelor.
Toate plantele amplasate n limitele loturilor sunt tiate la nivelul substratului i cntrite. n dependen de
specificul investigaiilor, este determinat masa umed, masa uscat sau masa absolut uscat a eantionului.
Tierea (cositul) plantelor, de fapt, este cea mai dificil parte a determinrii biomasei. n locurile puin
adnci (pn la 0,6 m) plantele fixate de substrat se taie cu ajutorul unui cuit, foarfece, secator, secer. Cele
care nu se fixeaz de substrat se colecteaz manual sau cu ajutorul unui fileu. Trebuie de evitat tulburarea
sedimentelor moi, deoarece, n acest caz, este diminuat vizibilitatea.
La adncimi de peste 1-1,5 m tierea plantelor se face cu ajutorul unei coase din barc. n acest caz este
nevoie de participarea a dou persoane - o persoan cosete, iar a doua persoan adun plantele ieite la
suprafaa apei. Pentru adncimi mari, coasa trebuie nzestrat cu coad lung ea trebuie s se ridice de-
asupra apei cu 1-1,5 m.
Cositul se face cu micri brute de amplitudine mic. Plantele colectate se aranjeaz toate ntr-o direcie
(prile inferioare ntr-o parte i vrfurile n alt parte) pe pelicule sau pnze de-a lungul brcii. n cazul
colectrii plantelor submerse, pe suprafaa crora se reine mult ap, pelicula se aranjeaz astfel, nct apa
acumulat s nu se verse n barc.
n colectarea cantitativ a plantelor acvatice se utilizeaz i diverse bene, unele din ele fiind potrivite i
pentru colectarea macrofaunei. De exemplu, pentru colectarea fitomasei n comunitile compuse, n mare
parte, din plante submerse i plante cu frunze plutitoare, cel mai frecvent se utilizeaz bena lui S.Bernatovici
(Fig. 6.5b). Pentru a colecta o prob de fitomas de pe 1 m2, bena se scufund de 6 ori. Alt instrument,
utilizat pentru tierea plantelor de pe o suprafa strict determinat (0,25 m2) la adncimi mici, reprezint o
combinaie dintre furc i ram.

Fig. 6.5: a fixarea ramei nainte de tierea plantelor; b bena lui S.Bernatovici pentru plante acvatice [9]

n msura posibilitilor, pe parcursul colectrii plantele sunt splate, curate de concreteri i clasificate
pe grupuri. Proba este etichetat cu indicarea numrului probei, denumirea bazinului acvatic i a fitocenozei,
locul i data colectrii, adncimea, tipul depunerilor subacvatice (evaluare vizual), tipul colectrii, suprafaa
de pe care s-a efectuat colectarea (tierea). Plantele se nfoar n pelicul sau pnz umed, se leag i se
transport spre laborator. Astfel de probe pot fi pstrate n stare proaspt timp de 1-2 zile, cu condiia
depozitrii lor ntr-un loc rcoros. Nu se recomand plasarea i transportarea plantelor submerse n vase cu
ap, aceast practic solicitnd mult mai mult efort i crend mai multe incomoditi celor care lucreaz n
barc [9].
Prelucrarea iniial n laborator const n curarea i splarea plantelor. Pentru aceasta se utilizeaz plase
de metal, iar uneori, de exemplu, n cazul plantelor submerse i plutitoare, care sunt mai fragile, buci de
pnz plantele se nfoar n pnz i se scufund n ap. Uneori aceast operaie trebuie repetat de mai
49
multe ori. Pentru a elimina apa de pe suprafaa plantelor, acestea se scutur i se amplaseaz pe plase, buci
de hrtie. Ulterior plantele sunt clasificate pe specii i grupe (submerse, emerse, plutitoare, etc.)
Dac cantitatea plantelor submerse i plutitoare este mare, atunci ele se cntresc n saci. Plantele emerse
de dimensiuni mai mari nainte de cntrire se leag n snopi mici, dar nici ntr-un caz nu se rup.
Dup cntrirea masei umede, n caz de necesitate, se efectueaz msurri biometrice (de exemplu,
nlimea i diametrul tulpinilor n partea inferioar), se numr plantele (de dorit, separat indivizii
generativi i cei vegetativi), se determin suprafaa frunzelor i numrul acestora, etc.
Uscarea la aer a plantelor poate fi efectuat att ntr-o ncpere, ct i afar, n acest caz plantele trebuie
ferite de ploaie. n ncperi plantele pot fi uscate n stare ntins, iar afar n saci. nainte de a fi puse n saci,
tulpinile lungi ale plantelor se ndoaie sau se taie; la fel, tulpinile mai groase pot fi tiate longitudinal, pentru
o uscare mai rapid. n timpul uscrii sacii trebuie ntori i plantele din ei amestecate. Uscarea complet a
plantelor poate fi stabilit vizual (frunzele se rup la ndoire) sau prin cntriri repetate pe parcursul uscrii
(pn la obinerea unei mase constante). Pentru determinarea masei absolut uscate, o anumit cantitate de
prob (cteva plante sau o anumit cantitate din ntreaga prob mrunit n prealabil) se usuc n dulapul de
uscare la temperatura de 105C. Fitomasa se exprim n masa plantelor (umed, uscat sau absolut uscat) la
o unitate de suprafa a bazinului acvatic g/m2, kg/m2, t/km2 .a. [9]. Producia anual a plantelor acvatice
se calculeaz n baza datelor obinute pentru fitomas, cu utilizarea anumitor coeficieni, i se exprim n
uniti de mas per unitate de suprafa sau volum a bazinului acvatic (mg/l, g/m3) sau n uniti energetice
per unitate de suprafa (kJ/ m2) sau volum (J/l, kJ/ m3)
Investigarea unor asemenea parametri ai vegetaiei bazinelor acvatice ca dinamica fitomasei, dinamica
efectivului numeric, ritmul de cretere al plantelor, dinamica suprafeelor ocupate i n legtur cu ultima,
cartarea vegetaiei acvatice necesit cercetri complexe sezoniere, anuale i multianuale.

6.2 Macrofitele ca obiect de studiu n biondicarea i biomonitoringul calitii apei


i a strii ecologice a bazinelor acvatice
Utilizarea macrofitelor n bioindicarea calitii apei are att avantaje, ct i dezavantaje. Drept avantaje
sunt:
speciile sunt, de regul, fixate de substrat; ele pot fi vzute i identificate uor;
pantele acvatice sunt buni indicatori ai cantitii de materiale n suspensie i sporirii cantitii de
nutrieni.
La capitolul dezavantaje se numr:
reacia la poluare insuficient documentat;
tolerana frecvent a polurii discontinui;
apariia preponderent sezonier [3].
innd cont de faptul c plantele asimileaz intens elementele biogene, componena taxonomic
i abundena (n dependen de efectiv numeric, biomas, suprafa de acoperire .a.) macrofitelor sunt
utilizate n calitate de indicatori ai polurii cu materie organic i a eutroficrii bazinelor acvatice. Kolkwitz
R. i Marsson M. (1902, 1908, 1009, citat dup [3]), autorii sistemului saprobic, au inclus iniial i plantele
acvatice n acest sistem, ei avnd o abordare mai mult ecologic, care ine de comunitile biologice i nu de
speciile indicatoare luate n parte. Mai trziu, odat cu dezvoltarea taxonomiei, n sistemul saprobic accentul
a fost pus pe speciile-indicatoare.
Pentru apele dulci n lucrarea (1977) este
prezentat lista speciilor saprobe de plante acvatice, n care acestea sunt distribuite ntre 5 clase de saprobitate.
Conform acestei liste, plantele acvatice superioare se dezvolt preponderent n zona oligosaprob i cea
mezosaprob (de exemplu, Elodea canadensis, Lemna gibba, Potamogeton perfoliatus, Ceratophyllum
demersum, Myriophyllum spicatum, etc.) Oligo - mezosaprobe sunt aa specii precum Fontinalis
antipyretica, Hydrocharis morsus-ranae, Sagittaria sagittifolia, etc.
Unei autori consider drept indicatori ai acidificrii bazinelor acvatice aa specii de macrofite precum
Ceratophyllum demersum, Ceratophyllum submersum, Isoetes lacustris, Potamogeton praelongus, Fontinalis
antipyretica, .a., ai eutroficrii - Hydrocharis morsus-ranae, Lemna gibba, Lemna minor, Myriophyllum
spicatum, Potamogeton crispus, Spirodela polyrhiza .a. [8]. Pentru monitoringul polurii cu metale grele
sunt recomandate Ceratophyllum demersum, Ceratophyllum submersum, Elodea canadensis, Hydrocharis
50
morsus-ranae, Potamogeton lucens, Potamogeton nodosus, Potamogeton perfoliatus, Spirodela polyrhiza,
algele harofite (Charophyceae) .a.
Macrofitele au fost excluse din sistemul saprobic pe parcursul revizuirii acestui sistem n Germania
(Friedrich, 1990, citat dup [3]), fiind considerat c plantele autotrofe nu pot supravieui n condiiile unei
poluri extreme cu materie organic. Pe lng aceasta, pentru organismele fotoautotrofe s-a dorit evitarea
interaciunii ntre indicarea saprobitii i indicarea statului trofic (Friedrich, 1990, citat dup [3]).
Probabil, cnd cauza deficienelelor de utilizare a macrofitelor n bioindicaie i, n particular, n sistemul
saprobic, acestea nu au fost incluse drept indicatori ai calitii apei n Regulamentulul cu privire la cerinele de
calitate pentru apele de suprafa al Republicii Moldova (2013) [5], spre deosebire de nevertebrate bentonice
i fitoplancton, pentru care se calculeaz indicele saprobic dup Pantle i Buck.
Dificultatea stabilirii speciilor indicatoare de plante acvatice este determinat de plasticitatea ecologic
mare a speciilor multe specii au un areal mare i n diferite condiii fizico-geografice ele pot fi ntlnite
n bazine acvatice care difer mult ca troficitate. Pe lng aceasta, pentru cele mai multe specii de plante
acvatice nu exist suficiente informaii privind ecologia (preferinele fa de mediu, de exemplu factorii
fizici, chimici i hidrologici) i fiziologia lor [9].
Dei plantele acvatice superioare reprezint un indice mai conservativ al calitii apei comparativ cu
comunitile plantonice (fito- i zooplancton) i bentonice, totui, modificrile de durat ale componenei
taxonomice, a fitomasei, suprafeelor ocupate de desiurile de plante denot existena proceselor de
transformare a ecosistemelor acvatice i modificare a calitii apei.

Bibliografie
1. Directive 2000/60/EC of the European Parliament and of the Council of 23 October 2000 establishing a
framework for Community action in the field of water policy
2. EN 15460:2007 - Water quality - Guidance standard for the surveying of macrophytes in lakes
3. Friedrich G., Chapman D, Beim A. The use of biological material. In: Water quality assessments: A guide to
the use of biota, sediments and water in environmental monitoring, 2nd ed. Edited by Deborah Chapman.
1992, 1996 UNESCO/WHO/UNEP, 64 p.
4. Janauer Georg A., 2002. Water Framework Directive, European Standards and the Assessment of Macrophytes
in Lakes: A Methodology for Scientific and Practical Application. Verhandlungen der Zoologisch-Botanischen
Gesellschaft in sterreich 139, pp. 143-147
5. Regulament cu privire la cerinele de calitate pentru apele de suprafa. HG RM nr. 890 din 12.11.2013.
Publicat la 22.11.2013 n Monitorul Oficial al Republicii Moldova Nr. 262-267, art. Nr. 1006
6. Regulament privind monitorizarea i evidena sistematic a strii apelor de suprafa i a apelor subterane. HG RM
nr. 932 din 20.11.2013. Publicat la 29.11.2013 n Monitorul Oficial al Republicii Moldova Nr. 276-280, art. Nr. 1038
7. SM SR EN 15460:2012. Calitatea apei. Ghid pentru studiul macrofitelor din lacuri. INSM, Chiinu, 25 p.
8. .., ..
: . . -.: , 2002, 84 .
9. /.
.. .: , 1983. 240 .

VII. ZOOPLACTON
Comunitile zooplanctonice din apele dulci constau din 3 grupuri principale de animale nevertebrate:
rotatorii, copepode i cladocere. La colectarea probelor de zooplancton este necesar de a ine cont c fiecare
din aceste grupuri conin specii care sunt adaptate la diverse tipuri de habitat: pelagic, de litoral (cu vegetaie)
i bentonic.
Principiile de baz ale selectrii staiunilor de colectare, tehnicile i instrumentele principale utilizate
n colectarea zooplanctonului n ruri i ape stagnante (lacuri naturale i artificiale, heleteie), precum
i cerinele standard privind conservarea i pstrarea probelor de zooplancton sunt descrise detaliat n
Hydrochemical and hydrobiological sampling guidance [2]. De amintit c fiecare prob de zooplancton, dac
nu este prelucrat n stare vie, trebuie s fie fixat. De regul, probele zooplanctonice se fixeaz cu formalin
de 40 % n aa fel, nct concentraia final a formalinei n prob s fie de 4 % (1 parte de formalin la 9
pri de ap). Formalina care este utilizat n fixarea probelor zooplanctonice trebuie s aib reacia neutr
i lipsit de sediment. Fiecare prob se eticheteaz i nregistreaz ntr-un registru special.

51
Analiza probelor de zooplancton n condiii de laborator are ca scop: 1) determinarea structurii acestei
comuniti; 2) estimarea efectivului numeric i a biomasei grupurilor taxonomice principale de zooplancton;
3) evaluarea produciei zooplanctonului; 4) aprecierea calitii apei n baza speciilor indicatoare de
zooplancton.

identificat. 7.1 Determinarea


Formele imature alestructurii taxonomice
copepodelor (specifice)
sunt identificate celapuin
zooplanctonului
pn la nivel de subordin
(Cyclopoida,
Pentru Calanoida
determinarea structurii Harpacticoida),
sautaxonomice sau, dac
se utilizeaz este posibil,
att probele pn
calitative, la cele
ct i nivel de gen.
cantitative.
Scopul prelucrrii probelor calitative de zooplancton const n determinarea organismelor caresunt
Cladocerele i copepodele adulte sunt identificate pn la nivel de specie. Rotatoriile intr n
identificate
componena pnlalacea
lor pn nivel
maide gen, iar,categorie
inferioar n caz desistematic,
posibilitate, pn
care la ficel
poate de specie.Formele
identificat. Unele rotatorii
imature ale
pot prezenta
copepodelor dificulti datorit
sunt identificate cel puinstrii
pnlor contractate;
la nivel n acest
de subordin caz identificarea
(Cyclopoida, Calanoidasesau efectueaz n
Harpacticoida),
rezultatul examinrii prilor lor bucale chitinoase dup utilizarea soluiei de 5% de hipoclorur
sau, dac este posibil, pn la nivel de gen. Cladocerele i copepodele adulte sunt identificate pn la nivel
de sodiu ca agent de nlbire[12].
de specie. Rotatoriile sunt identificate pn la nivel de gen, iar, n caz de posibilitate, pn la cel de specie.
Se recomand colectarea probelor - dubluri, care nu se fixeaz i se prelucreaz imediat
Unele rotatorii pot prezenta dificulti datorit strii lor contractate; n acest caz identificarea se efectueaz
dup colectare. n stare vie, n mare parte, se determin formele mici ale rotiferelor fr carapace
n rezultatul examinrii prilor lor bucale chitinoase dup utilizarea soluiei de 5% de hipoclorur de sodiu
(Synchaeta, Floscularia, etc.) [22].
ca agent de nlbire[12].
nainte de prelucrare, proba se concentreaz prin centrifugare sau eliminarea apei cu
Se recomand colectarea probelor - dubluri, care nu se fixeaz i se prelucreaz imediat dup colectare.
ajutorul unui sifon, partea inferioar a cruia este acoperit cu o plas cu mrimea ochiului de 40
n stare vie, n mare parte, se determin formele mici ale rotiferelor fr carapace (Synchaeta, Floscularia,
m. Cu ajutorul unei pipete planctonul se transfer din sedimentul probei concentrate pe o lam
etc.) [22].
portobiect i se vizualizeaz la binocular (mrimea ocularelor de la 10x pn la 80x), iar apoi la
nainte de prelucrare, proba se concentreaz prin centrifugare sau eliminarea apei cu ajutorul unui
microscop (100x - 400x). La examinarea microscopic se folosete o lamel, cu scopul efecturii
sifon,unui
partea inferioar
preparat a cruia este acoperit cu o plas cu mrimea ochiului de 40 m. Cu ajutorul unei
microscopic.
pipete planctonul se transfer
n timpul analizei din sedimentul
microscopice probei
se concentrate
efectueaz pe o lam portobiect
identificarea tuturori organismelor
se vizualizeaz la
binocular (mrimea ocularelor
zooplanctonice prezente, cu de la 10x pndeterminatoarelor
ajutorul la 80x), iar apoi la specializate:
microscop (100x - 400x). [16,12,20],
Rotatoria La examinarea
microscopic se folosete o lamel, cu scopul efecturii
Cladocera [3,5] , Crustacea [4, 19, 21] , Copepoda [1] .a. unui preparat microscopic.
n timpul analizei microscopice se efectueaz identificarea tuturor organismelor zooplanctonice prezente,
cu ajutorul determinatoarelor
7.2 Cuantificareaspecializate:
parametrilor Rotatoria [16,12,20],
cantitativi Cladocera de
ai comunitilor [3,5], Crustacea [4, 19, 21],
zooplancton
Copepoda [1]Probele
.a. cantitative sunt utilizate pentru examinarea structurii taxonomice i evaluarea
parametrilor funcionali ai zooplanctonului efectiv numeric, biomas i producie.
7.2 Cuantificarea
Determinarea parametrilor
efectivului numeric cantitativi
are la bazainumrarea
comunitilor de zooplancton
indivizilor fiecrei speciei i a
stadiilor lor de dezvoltare. n dependen de densitatea organismelor,
Probele cantitative sunt utilizate pentru examinarea structurii taxonomice i evaluarea proba poate concentrat
parametrilor
sau, invers,
funcionali diluat cu ap. efectiv numeric, biomas i producie.
ai zooplanctonului
Probaefectivului
Determinarea cantitativnumeric
de zooplancton
are la baz adus n laborator
numrarea se vars
indivizilor ntr-un
fiecrei pahar
speciei i agradat i se
stadiilor lor de
3
aduce n
dezvoltare. pn la volumul
dependen necesar (25,
de densitatea 50,100 cm proba
organismelor, ) cu ap
poate distilat sau filtrat.
concentrat Proba,
sau, invers, adus
diluat cu la
ap.
volumul respectiv, se agit bine, apoi, cu ajutorul unei pipete, cte 1-5 ml
Proba cantitativ de zooplancton adus n laborator se vars ntr-un pahar gradat i se aduce pn la de prob se trece n
camera
volumul Bogorov.
necesar Sub binocular
(25, 50,100 cm3) cu sauap sub microscop
distilat se numr
sau filtrat. Proba,indivizii
adus lafiecrei
volumul speciei gsitesenagit
respectiv,
bine,prob. Aceast
apoi, cu ajutoruloperaiune cu utilizarea
unei pipete, cte 1-5 camerei Bogorov
ml de prob se efectueaz
se trece n cameraminimum
Bogorov.de 2 ori.
Sub Restul sau
binocular
probei se transfer, de exemplu, ntr-o ceac Petri i se examineaz
sub microscop se numr indivizii fiecrei speciei gsite n prob. Aceast operaiune cu utilizarea sub binocular pentru
camerei
identificarea speciilor mai rar ntlnite i de dimensiuni mari.
Bogorov se efectueaz minimum de 2 ori. Restul probei se transfer, de exemplu, ntr-o ceac Petri i se
examineaz Pentru fiecarepentru
sub binocular prob identificarea
analizat se speciilor
completeaz o fi.
mai rar Numrul
ntlnite de organisme
i de dimensiuni gsite n
mari.
poriunea
Pentru fiecaredeprob
probanalizat
se raporteaz la volumul
se completeaz total
o fi. al probei
Numrul i se nregistreaz
de organisme ca densitatea
gsite n poriunea de prob
numeric. Calculele se efectueaz n modul urmtor: se calculeaz numrul
se raporteaz la volumul total al probei i se nregistreaz ca densitatea numeric. Calculele se mediu deefectueaz
indivizi n
modulnregistrai
urmtor: se la,calculeaz
de exemplu, 3 vizualizri
numrul ale probei
mediu de indivizi (de exemplu,
nregistrai (21+18+15)/3=18).
la, de exemplu, Apoi,
3 vizualizri ale probei
cunoscnd volumul probei (de exemplu, 100 ml), se calculeaz coeficientul
(de exemplu, (21+18+15)/3=18). Apoi, cunoscnd volumul probei (de exemplu, 100 ml), se calculeaz de recalcul, n
dependenta
coeficientul de volumul
de recalcul, n care s-a
n dependenta defcut vizualizarea
volumul n care s-a(de exemplu,
fcut au fost
vizualizarea (desupuse vizualizrii
exemplu, 5
au fost supuse
ml: 100/5=20). Prin nmulirea coeficientului cu valoarea medie a
vizualizrii 5 ml: 100/5=20). Prin nmulirea coeficientului cu valoarea medie a densitii numerice densitii numerice a a
indivizilor unei specii, obinem numrul de indivizi ai acestei specii n prob
indivizilor unei specii, obinem numrul de indivizi ai acestei specii n prob (de exemplu: 18*20=360). Dup (de exemplu:
18*20=360).
determinarea numruluiDup dedeterminarea
indivizi n prob,numrului de indivizi
se determin efectivuln lor
prob, se determin
numeric (numrul efectivul lor m3)
de indivizi/1
numeric (numrul de indivizi/1 m3) prin utilizarea urmtoarei formule [22]:
prin utilizarea urmtoarei formule [22]:

,

unde: x xnumrul
unde: de de
- numrul indivizi n 1nm13 de
indivizi m3 ap, ind./m
de ap,
3
, 3,
ind./m
n nnumrul de indivizi
numrul n prob,
de indivizi ind.ind.
n prob,
v - volumul de ap
v - volumul carecare
de ap a fost filtratfiltrat
a fost prin prin
plasaplasa
conic de tipdeApshtein,
conic litri. litri.
tip Apshtein,
Aceasta operaiune se repet pentru fiecare specie n parte sau alt grup sistematic, de exemplu,
52
ordin.
Urmtoarea etap n evaluarea probelor zooplanctonice este calcularea biomasei i
Aceasta operaiune
produciei. Biomasa se repet
exprim pentru fiecarezooplanctonului
greutatea specie n parte sau alt calculeaz
i se grup sistematic, de exemplu,valorii
prin nmulirea ordin.
Urmtoarea
efectivului etapnumeric n evaluarea
cu masaprobelor individual zooplanctonice
medie a speciei. este calcularea biomaseimasa
Datele privind i produciei.
individual Biomasa
a
speciilor din componena zooplanctonului sunt disponibile n literatura
exprim greutatea zooplanctonului i se calculeaz prin nmulirea valorii efectivului numeric cu masa specializat.
individual Estimarea
medie a speciei. produciei
Datelesecundare
privind masa i a individual
productivitii implicdin
a speciilor aplicarea
componena diferitor metode,
zooplanctonului
sunt printre
disponibile carenmsurri
literaturadirecte
specializat.
ale parametrilor fiziologici ai hidrobionilor, precum i metode
Estimarea produciei secundare
indirecte bazate pe calcularea parametrilor i a productivitii implic aplicarea
structural-funcionali diferitor metode,
ai populaiilor printre care
zooplanctonice
msurri directe ale parametrilor fiziologici ai hidrobionilor, precum
(cum ar fi efectivul numeric, biomasa, structura de vrst i sex, durata de dezvoltare a diferitor i metode indirecte bazate pe
calcularea parametrilor structural-funcionali ai populaiilor zooplanctonice (cum ar fi efectivul numeric,
stadii,structura
biomasa, etc.). Valorile
de vrstacestori sex, parametri pot fi determinate
durata de dezvoltare a diferitorexperimental sau potacestor
stadii, etc.). Valorile fi calculate
parametri
pot ficonform
determinategraficelor i tabelelor
experimental sauexistente n literatura
pot fi calculate conform de specialitate[9,15].
graficelor i tabelelor existente n literatura de
specialitate[9,15].
O metod folosit pe scar larg este estimarea productivitii populaiei ca rat de
Ocretere
metod afolosit
biomasei pe scar
pe zi.larg este caz
n acest estimarea productivitii
productivitatea zilnic populaiei ca rat de cretere
a zooplanctonului poate fi acalculat
biomasei pe
zi. n acest caz productivitatea zilnic a zooplanctonului poate fi calculat prin formula:
prin formula:
(4), unde (5)
P - producia de zi a zooplanctonului, mg/m3/zi
P P-i producia - producia de dezi azizooplanctonului,
a speciei sau fiecrei mg/mgrupe
3
/zi de vrst a speciei, mg/m3/zi
Pi C-w producia de zi a de
- rata specific speciei sau afiecrei
cretere biomasei grupepe de vrst atemperatura
zi pentru speciei, mg/m dat 3
a apei, zi-1
/zi
Cw B-i rata - biomasa
specifictotal a speciei,
de cretere mg/m3 pe zi pentru temperatura dat a apei, zi-1
a biomasei
Bi n- biomasa - numrul de specii
total a speciei, mg/m3
Valorile Cw pot fi calculate cu ajutorul curbelor de cretere, care se construiesc pentru
n - numrul de specii
fiecare specie sau grup de specii (n cazul copepodelor - pentru fiecare grup de vrst), n
conformitate
Valorile Cw potcu metodelecu
fi calculate stabilite.
ajutorul curbelor de cretere, care se construiesc pentru fiecare specie sau
-1
grup de specii Raportul
(n cazulP/Bcopepodelor
(zi ) este rata de nnoire
- pentru fiecarea grup
biomasei ntr-o unitate
de vrst), de timp. cu
n conformitate Acest coeficient
metodele stabilite.
are o valoare
Raportul P/B (zi constant
-1
) este rata numai n populaiile
de nnoire a biomaseicu structura stabilde
ntr-o unitate a grupelor
timp. Acestde vrst i nare
coeficient condiii
o valoare
stabilenumai
constant de mediu. n ecosistemele
n populaiile cu structurareale,stabil
coeficientului
a grupelor P/B deindic
vrst oivaloare
n condiiimedie pe parcursul
stabile de mediu. n
unei perioade
ecosistemele reale, de timp care, n
coeficientului P/Bmareindicmsur,
o valoareeste medie
influenat de temperatura
pe parcursul apei. De
unei perioade de exemplu,
timp care, n
maredac producia
msur, zooplanctonului
este influenat dintr-o zona
de temperatura apei. monitorizat
De exemplu, adac ecosistemului acvatic este de dintr-o
producia zooplanctonului 10
3 3 -1
zonamg/m /zi, dar biomas
monitorizat constituie
a ecosistemului 40 mg/m
acvatic este de, atunci
10 mg/mrezult
3
/zi,cdar
P/Bbiomas
= 0,25 zi , adic ntr-o
constituie 40 mg/m singur
3
, atunci
zi se
rezult c rennoiete
P/B = 0,25 zi 25-1,%adic
de biomas [6]. zi se rennoiete 25 % de biomas [6].
ntr-o singur
n dependenn dependen de obiectivele
de obiectivele cercetrii, cercetrii, se stabilete
se stabilete i structura
i structura trofictrofic a zooplanctonului,
a zooplanctonului, care este
care estenudeterminat
determinat nu numai ideproductivitatea
numai de dimensiunile dimensiunile hidrobionilor,
i productivitatea dar ihidrobionilor,
de caracteristicile darstructurale
i de
caracteristicile
i funcionale structurale
ale organelor lor de i colectare
funcionale ale organelor
a hranei lor de
[13]. Speciile dincolectare
componena a hranei [13]. Speciileformeaz
zooplanctonului din
doucomponena
nivele trofice: zooplanctonului
consumatori primari formeaz douC1)
(nivelul nivele trofice: consumatori
i consumatori secundariprimari
(nivelul(nivelul C1) dintre
C2), fiecare i
consumatori secundari (nivelul C2), fiecare dintre care include reprezentani
care include reprezentani ai diferitor grupuri taxonomice. Aprecierea parametrilor structural-funcionali ai diferitor grupuri
taxonomice. zooplanctonice,
ai comunitilor Aprecierea parametrilor difereniatstructural-funcionali
pe grupe trofice, permite ai comunitilor
analiza raportului zooplanctonice,
C1/C2 pentru
difereniat pe grupe trofice, permite
ecosistemele monitorizate n aspect temporal i spaial. analiza raportului C1/C2 pentru ecosistemele monitorizate
n aspect temporal i spaial.
7.3 Calcularea indicilor biocenotici
7.3 Calcularea indicilor biocenotici
Abundena relativ se exprim n procente (%) i se calculeaz raportnd numrul de indivizi sau
biomasa unei specii la numrul
Abundena relativtotal (N) de indivizi
se exprim din prob
n procente (%) sau biomasa
i se totalraportnd
calculeaz a probei: %N=(n
numrul /N)*100;
i de
%B=(b /B)*100,
indivizi
i
unde
sau biomasa ni
numrul de indivizi ai speciei i; b - biomasa speciei i; N - numrul
unei specii la numrul total (N)i de indivizi din prob sau biomasa total total de indivizi
a
n prob; B -%N=(n
probei: biomasa i total
/N)*100; a probei.
%B=(b i /B)*100, unde ni numrul de indivizi ai speciei i; bi - biomasa
nspeciei
baza abundenei
i; N - numrul se total
calculeaz indicele
de indivizi numitB dominan
n prob; - biomasa total(D). aDe exemplu, n baza abundenei
probei.
numerice s-anstabilit c n vara anului
baza abundenei 2012 complexul
se calculeaz numit dominan
indicelestructural al zooplanctonului r. Prut a inclus:
(D). De exemplu, n bazaspecii
abundenei
eudominante numerice
13, s-a stabilit c
specii dominante 15,n vara
speciianului 2012 complexul
subdominante structural
10, specii recedenteal zooplanctonului r.
8, fapt care denot
lipsaPrut a inclus: specii
predominrii eudominante
semnificative - 13, specii
a anumitor specii dominante
n structura zooplanctonului
15, specii subdominante 10, specii
i, n consecin, gradul
ecosistem
destul de nalt alacvatic.
recedente 8, fapt care
stabilitii n baza
denotabundenei
ecologice alipsa gravimetrice
predominrii
acestui ecosistem (biomas)
semnificative
acvatic. se calculeaz
a anumitor
n baza abundenei specii indicele
n structura
gravimetrice de
(biomas)
dominan
se calculeaz dup modelul
zooplanctonului
indicele de propusdup
i, dominan
n consecin,de Dziuban
gradul [14]:
modelul destul
propusde de nalt al stabilitii
Dziuban [14]: ecologice a acestui

Bi
Id F,
Bi

unde: Bi biomasa speciei i, F frecvena ( , n care a numrul total de probe ce
53 A
conin specia i, A numrul total de probe).
Clasamentul speciilor n funcia de frecvena poate fi determinat dup cum urmeaz:
dominan
dominan dup
dominan dup modelul
dup modelul
modelul propus propus
propus de de Dziuban
de Dziuban
Dziuban [14]: [14]:
[14]:
Bi
Id F,
IdId
Bi Bi
Id
Bi
Bi F ,
FF ,,
Bi Bi
Bi

unde:
unde:Bi Bi biomasa
biomasaspeciei specieii,i,FF frecvena ( A , n care care aanumrul numrultotal totaldedeprobe
probecece conin speciaconin unde:
i, A specia
numrul
unde:
unde: BB
i,BiiiA total
biomasa
biomasa
biomasa de probe).
numrul total dei,i,i,probe).
speciei
speciei
speciei F
F frecvena
F frecvena
frecvena ( (
( A ,,, n
n
n carecare
care aaa numrul
numrul
numrul total total
total de de
de probeprobe
probe ce ce
ce
AA
Clasamentul
conin
conin
conin specia
specia i,i, A
specia speciilor
i, A
A n
numrul
numrul
numrul funcia total
total de
total de defrecvena
probe).
dedeprobe).
probe). poate fi determinat dup cum urmeaz:
Clasamentul
Clasamentul speciilor
speciilor n funcia n funcia frecvena
de frecvena poatepoate fi determinat
fi determinat dupdup cumcum urmeaz:
urmeaz:
C1 - speciispeciilor
Clasamentul
Clasamentul accidentale
speciilor nn funcia
funcia prezena
de n 1 - 25
de frecvena
frecvena poate
poate % de fiprobe
fi determinat dup
determinat dup cum cum urmeaz:
urmeaz:
C12 - C Cspecii
C1specii
11 accesorii
accidentale
--- specii
specii
specii accidentale
accidentale
accidentale prezena
prezena n
prezena
prezena
prezena25,1
n 1 - 25 -
n
n 50
n 1% %
11 ---de
25
25 de
25probe
%% probe
% dede probe
de probe
probe
C23 - C Cspecii
specii -
C222 -- speciiconstante
accesorii
specii accesorii
accesorii
specii accesorii prezena
prezena nn
prezena50,1
25,1
prezena n
prezena -
n - 75
n 25,1 50
25,1 %
%
25,1 -- 50de
-de50probe
probe
50 %%
% de de probe
de probe
probe
C34 - C Cspecii
specii -
C33 -- specii
3 euconstante
constante
specii constante
constante
specii constante prezena
prezena nn
prezena75,1
50,1
prezena n
prezena -
n - 100
n 50,1 75
50,1 % %
50,1 -- 75-dede
75
75 %probe
probe
%
% de de probe
de probe
probe
Biodiversitatea
C4 - C CCecosistemului
specii
4
44 - -
- euconstante
specii
specii
specii poate
euconstante
euconstante
euconstante fi exprimat
prezena n
prezena
prezena
prezena prin
75,1 n
n
n - bogia
100
75,1
75,1
75,1 %--
- de
de
100
100
100 specii,
probe
%%
% de
de
de sau prin indicele
probe
probe
probe
Biodiversitatea
de diversitate, Biodiversitatea
echitabilitate,
Biodiversitateasimilitudine, ecosistemului
ecosistemului
ecosistemului poate
etc.poate
poate fi fi exprimat
fi exprimat
exprimat prin prin bogia
prin bogia
bogia de de specii,
de specii,
specii, sausau prin
sau prin indicele
prin indicele
indicele
de Biodiversitatea
diversitate,
Gradul de ecosistemului
echitabilitate,
afinitate a poate
similitudine,
comunitilor fi exprimat
etc.
zooplanctonice prin bogiase de specii,
calculeaz sau prin
folosind indicele
indicele de diversitate,
de diversitate,
de diversitate, echitabilitate,
echitabilitate, similitudine, similitudine, etc. etc.
echitabilitate,
Sorensen [11]:Gradul similitudine, etc.
Gradul
Gradul de
de afinitate
de afinitate
afinitate aaa comunitilor
comunitilor
comunitilor zooplanctonice
zooplanctonice
zooplanctonice se calculeaz
se folosind
se calculeaz
calculeaz folosind
folosind
folosind indicele
indicele
indicele
Gradul de afinitate a comunitilor zooplanctonice
se calculeaz indicele Sorensen [11]:
Sorensen
Sorensen [11]:
Sorensen [11]:
[11]: 100%,

100%,
100%,
100%,


unde: a i b numrul total al speciilor nregistrate n 2 ecosisteme , supuse comparrii, c
numrulunde:speciilor
unde:
unde:
unde: aaaaii ib comune
i b
bb numrul
numrul
numrulpentru
numrul total ambele
total
total
total al al al ecosisteme.
speciilor
speciilor
al speciilor
speciilor nregistrate
nregistrate
nregistrate
nregistrate n 2n necosisteme
n 222 ecosisteme
ecosisteme
ecosisteme supuse comparrii,
supuse
supuse
supuse comparrii,
comparrii,
comparrii, c numrul
ccc
Diversitatea
speciilor comune
numrul
numrul speciilor
numrul speciilor biologic
pentru
speciilor comune se
ambele
comune
comune pentru calculeaz
ecosisteme.
pentru
pentru ambele dup
ambele ecuaia
ecosisteme.
ambele ecosisteme.
ecosisteme. Shannon n modificarea lui Wilhm:
Diversitatea
Diversitatea
Diversitatea
Diversitatea biologicbiologic
biologic
biologicse calculeaz se calculeaz
se calculeaz
se calculeaz dup
dup ecuaia ecuaia
dup ecuaia
dup Shannon
ecuaia Shannon
Shannon
Shannon n
n modificarea modificarea
n modificarea
n modificarea lui Wilhm:lui Wilhm:
lui Wilhm:
lui Wilhm:
Ish = -pilog2pi,
Ish
Ish ==
Ish = -p-p log
log222pppiii,,,
-piiilog
unde: pi aportul speciei i la formarea biomasei comunitii (pi = bi/B, n care bi - biomasa
i; B- pbiomasa
specieiunde:
unde:
unde:
unde: pppi aportul
aportul total
aportul
aportul a comunitii).
speciei
speciei
speciei
speciei i laiiiformarea
la formarea
la formarea
la formarea biomasei
biomasei
biomasei
biomasei comunitii
comunitii
comunitii
comunitii (pi = (p(p
(p =
iii =
bi/B, bbbiii/B,
= n /B,
/B, n care
nbicare
caren care bbbiii --- biomasa
- biomasa biomasa
biomasa
speciei i; B-
i ii
Indicele
speciei
speciei
speciei
biomasa total i; de
B-
i;i; B-
B- diversitate
biomasa
biomasa total
biomasa
a comunitii). totalShannon-Wiener
a comunitii).
total aa comunitii).
comunitii). este recomandat de Directiva Cadru a Apei
pentru evaluarea strii ecologice
Indicele
Indicele
Indicele de
de
de diversitate
diversitate
diversitate al tuturor tipuri apelor de
Shannon-Wiener
Shannon-Wiener
Shannon-Wiener suprafa.
este
este
este recomandat
recomandat Indicele de se
de calculeaz
Directiva
Directiva Cadru
Cadrudupaaa Apei Apei
Apeistrii
Indicele de diversitate Shannon-Wiener este recomandat derecomandat
Directiva Cadru de Directiva
a Apei pentru Cadru evaluarea
urmtoarea
pentru
pentru formula:
evaluarea
pentrualevaluarea
evaluarea strii ecologice
striiapelor
strii ecologice
ecologice al tuturor
al tuturor
al tipuri
tuturorIndicele apelor
tipuri apelor
tipuri apelor de suprafa.
de suprafa.
de suprafa. Indicele
Indicele se
Indicele se calculeaz
se calculeaz
calculeaz dup dup
dup
ecologice tuturor tipuri de suprafa. se calculeaz dup urmtoarea formula:
urmtoarea
urmtoarea formula:
urmtoarea formula:
formula:unde: S - numrul de specii; Pi - numrul de indivizi al speciei i raportat la numrul total de
indiviziunde:
din proba:
unde:
unde: SSS --- numrul Pi = Ni /de
numrul
numrul de
de N. specii;
specii;
specii; PP
Piii --- numrul
numrul
numrul de indivizi
de indivizi
de indivizi al speciei
al speciei
al speciei iii raportat
raportat
raportat la numrul
la numrul
la numrul total
total de
de din
unde: S numrul de specii; Pi numrul de indivizi al speciei i raportat la numrul total detotal de
indivizi
indivizi
indivizi
indivizi din
din
din proba:
proba:
proba: P
P
P =
=
iii = NN
N N.
iii /// N.
N.
proba: Pi = Ni / N.
7.4 Aprecierea calitii apei n baza zooplanctonului
7.4 Aprecierea calitii apei n baza zooplanctonului
Estimarea calitii apei 7.4
7.4 n
7.4 Aprecierea
conformitate
Aprecierea
Aprecierea calitii
calitii
calitii apei
cu indicii
apei n
apei n
n baza
hidrobiologi
baza zooplanctonului
se efectueaz fie prin: 1)
baza zooplanctonului
zooplanctonului
Estimarea
compararea calitii
comunitilor
Estimarea apei
de
Estimarea calitii
Estimarea n conformitate
hidrobioni
calitii apei
calitii apei
apei nn din cu
conformitate
n conformitate indicii
staiunea
conformitate cu cu hidrobiologi
cercetat
indicii
cu indicii cu celesedinefectueaz
hidrobiologi
indicii hidrobiologi
hidrobiologi ecosistemele
se fie prin:
efectueaz
se efectueaz
se efectueaz 1) prin:
acvatice
fie
fie
fie compararea
prin:
prin: 1)
1)
1)
de comunitilor
referin, fie
compararea 2)decuhidrobioni
ajutorul
comunitilor
compararea comunitilor
compararea comunitilor de din
speciilor
de staiunea
hidrobioni
de hidrobioni cercetat
indicatoare.
hidrobioni din din cu
staiunea
din staiunea cele din
cercetat
staiunea cercetat ecosistemele
cercetat cu cu cele
cu cele acvatice
din
cele din de referin,
ecosistemele
din ecosistemele acvatice2) cu
fie
acvatice
ecosistemele acvatice
ajutorul
de speciilor
Comunitile
referin,
de referin,
de referin, fie indicatoare.
organismelor
fie 2)
fie 2) cu
2) cu ajutorul
cu ajutorul zooplanctonice
speciilor
ajutorul speciilor caracterizeaz
indicatoare.
speciilor indicatoare.
indicatoare. starea ecosistemului acvatic, iar
unele Comunitile
specii deComunitile
zooplancton
organismelor
Comunitile se folosesc
organismelor
Comunitile organismelor la indicarea
zooplanctonice
zooplanctonice
organismelor zooplanctonice calitii
caracterizeaz
zooplanctonice apei.starea ecosistemului
caracterizeaz
caracterizeaz
caracterizeaz starea acvatic, acvatic,
ecosistemului
starea ecosistemului
starea ecosistemului iar uneleiar
acvatic,
acvatic, iarspecii
iar
n scopul
de zooplancton
unele specii
unele specii
unele estimrii
se
specii dede folosescecosistemelor
zooplancton
de zooplancton la
zooplancton seindicarea
se acvatice
calitii
folosesc
se folosesc
folosesc la la conform
apei.
indicarea
la indicarea comunitilor
calitii
indicarea calitii apei.
calitii apei.
apei. zooplanctonice, cel mai
rspndit i comod
n scopul n
n n
scopul
n scopul utilizare
estimrii estimrii
scopul estimrii este
ecosistemelor sistemul
ecosistemelor
estimrii ecosistemelor saprobic
acvatice acvatice
ecosistemelor acvatice i
conform anume
conform
acvatice conform aplicarea
comunitilor indicelui
comunitilor
conform comunitilor
comunitilor saprobiccel
zooplanctonice,
zooplanctonice,
zooplanctonice,
zooplanctonice,al lui
mai celrspndit
cel
cel mai
mai
mai
Pantle i
i comodBuck,
rspndit
rspndit
rspndit nimodificaia
comod
n utilizare
i comod
i comod n
este lui Marvan
utilizare
n sistemul
n este
utilizare saprobic
utilizare i Dziuban
sistemul
este sistemul
este i anume
sistemul [14],
saprobic
saprobic
saprobic care
i
aplicarea se
i anume
i calculeaz
anume aplicarea
indicelui
anume dup
saprobic
aplicarea
aplicarea formula:
indicelui saprobic
al luisaprobic
indicelui
indicelui al
Pantle ial
saprobic lui
alBuck,
lui n
lui
Pantle
modificaia
Pantle i
Pantle i Buck,
lui Marvan
i Buck,
Buck, n n modificaia
i Dziuban
n modificaia
modificaia lui lui
[14],Marvan
care
lui Marvan
Marvan i sei Dziuban
calculeaz
i Dziuban
Dziuban [14], [14],
dup care
[14], care se
formula:
care se calculeaz
se calculeaz dup
calculeaz dup formula:
dup formula:
formula:

,
,,,


unde: S indice saprobic,
unde:
unde: SSS indice
unde: indice saprobic,
indice saprobic,
saprobic,
unde: S indice saprobic,
si valoarea indicatoare saprobic a speciei i,
Gi greutatea indicatoare a speciei i,
Ni efectivul numeric al speciei i.

54
n continuare prezentm un exemplu de calculare a indicelui saprobic (Tab. 7.1).

Tabelul 7.1 Exemplu de determinare a indicelui saprobic dup metoda lui Pantle i Buck (n modificarea lui Marvan
i Dziuban). Not: valoarea indicatoare saprobic (s) i greutatea indicatoare (G) a speciilor sunt indicate conform
surselor bibliografice [10,23]

Specie Zona de saprobitate N s G GN sGN

Keratella cochlearis -o 240 1,55 2 480 744


Keratella quadrata o- 200 1,55 2 400 620
Lecane luna o- 600 1,55 2 1200 1860
Brachionus calyciflorus - 350 2,50 3 1050 2625
Trichocerca sp. 100
Asplanchna priodonta o- 1500 1,55 1 1500 2325
Daphnia longispina 500 2,05 1 500 1025
Chidorus sphaericus 400 1,75 1 400 700
Acantocyclops vernalis 120 1,85 3 360 666
Cyclops strenus - 370 2,25 2 740 1665
Total 6630 12230

Prin aplicarea formulei indicate mai sus, obinem S=12230/6630=1,84. Astfel, conform indicelui saprobic,
calculat n baza zooplanctonului, ecosistemul acvatic studiat corespunde zonei -mezosaprobe, iar apa poate
fi caracterizat drept moderat poluat (clasa III de calitate), n corespundere cu Tab. 7.2.

Tabelul 7.2 Clasificarea calitii apei ecosistemelor acvatice dup parametrii hidrobiologici (zooplancton) [18]
Indicele saprobic dup
Clasa calitii apei Gradul de poluare a apei Zona de saprobitate
Pantle i Buck
I foarte curat ksenosaprob 1
II curat oligosaprob 1,1 - 1,5
III moderat poluat mezosaprob 1,6 2,5
IV degradat mezosaprob 2,6 3,5
V poluat polisaprob 3,6 - 4,0
VI foarte poluat polisaprob 4

Pentru c proba de zooplancton s fie reprezentativ, este nevoie de prezena a cel puin 7-10 specii
indicatoare.
n concluzie, procedura standard de estimare a strii ecologice a ecosistemului acvatic conform
zooplanctonului include:
determinarea numrului total de taxoni i a numrului de taxoni n grupele taxonomice principale;
determinarea numrului total de indivizi i a numrului de indivizi n fiecare grup;
determinarea biomasei totale i a biomasei grupurilor taxonomice principale;
stabilirea speciilor constante i dominante, precum i a speciilor-indicatori de saprobitate (denumirea,
ponderea n numrul total, saprobitatea);
completarea Listei taxonomice pentru fiecare staie de prelevare;
calcularea indicelui saprobic pentru staia de prelevare sau pentru sectorul de monitorizare;
analiza rezultatelor din punct de vedere a calitii apei.
Pe baza tuturor parametrilor i indicelor menionai, prin prisma importanei acestora, poate fi calculat
(la nivel de bazine hidrografice) indicele multimetric al zooplanctonului, de exemplu:
numrul total de taxoni (N) 30 %;
indicele de diversitate Shannon-Wiener (H) 30 %;
indicele saprobic (SI) 30 %;
raportul dintre abundena crustaceelor i cea a rotiferelor (NCr / NRot) 10 %.
55
Zooplanctonul (diversitatea, efectivul numeric, biomasa, indicele saprobic) este inclus n Sistemul
Naional de Monitorizare a apelor de suprafa al Republicii Moldova n lista parametrilor hidrobiologici care
urmeaz a fi monitorizai [8], dar valorile-limit pentru acest grup de hidrobioni n sistemul de clasificare
a apei nu este reglementat pn n prezent [7].

Bibliografie
1. Gulyas P., Forro L. Az evezlb rkok (Calanoida s Cyclopoida) alrendjeinek kishatrozja [A guide
for the identification of Copepoda (Calanoida and Cyclopoida) occurring in Hungary]. Vzi termszet- s
krnyezetvdelem 14. Krnyezetgazdlkodsi Intzet, Budapest, 2001, 199 pp. [in Hungarian with English
abstract].
2. Hydrochemical and hydrobiological sampling guidance (ed.Todera I. et al.). Chiinu: Elan poligraf, 2015,
64 p.
3. Korovchinsky N. Sididae and Holopediidae (Crustacea: Daphniiformes). Leiden: Backhuys Publishers, 1992.
82 p.
4. Lynne M. Witty Practical guide to identifying freshwater crustacean zooplankton. Cooperative Freshwater
Ecology Unit, 2004, 2nd edition, 50 p.
5. Negrea t. Fauna R.S. Romnia. Vol. IV Crustacea, Fascicula 12 Cladocera. Bucureti: Editura Academiei
Republicii Romnia, 1983. 399 p.
6. Pricope F., Stoica I., Battes K. Producia secundar a ecosistemelor acvatice. Bacu: Alma Mater, 2013, 150 p.
7. Regulament cu privire la cerinele de calitate pentru apele de suprafa. HG RM nr. 890 din 12.11.2013.
Chiinu: Monitorul Oficial nr. 262 267, 22 noiembrie 2013.
8. Regulament privind monitorizarea i evidena sistematic a strii apelor de suprafa i a apelor subterane. HG
RM nr. 932 din 20.11.2013. Chiinu: Monitorul Oficial nr. 276, 2013.
9. Rigler F., Downing J. The Calculation of Secondary Productivity. A Manual on Methods for the Assessment of
Secondary Productivity in Fresh Waters. IBP Handbook No. 17, Second edition. London-Edinburgh-Boston-
Melbourne, 1984, p. 20 58
10. Sladeek V. System of water quality from the biological point of view. Ergeb. Limnol., 1973, 3, 218 p.
11. Sneath P., Sokal R. Numerical taxonomy the Principles and practice of numerical classification. San Francisco:
W.H. Freeman Publishers, 1975, 573 p.
12. Stemberger Richards A guide to Rotifers of the Laurentian Great Lakes. Cincinnati (OH): Academic Press,
1979, p. 126-127
13. Zinevici, V. Parpal L. Zooplancton din Delta Dunrii i Avandelta. Diversitate, structur, productivitate i
relaii trofice. Bucureti, 2007, 381 p.
14. . ., .. .
: . . .
, 1-3 1978 . .: , 1981, c. 160-166
15. .
. , 1984, 28 p.
16. , . . . . . . . : , 1970,
744 .
17. . . . . .. : , 1984,
328 .
18. .., .., . ., . ., . ., . .
. . .,
1993, . 29, 4, . 62-76
19. . 1. /
. . .-, 2010.
20. (. ..).
1. . .: , 1994, 394 c.
21. (. ..).
2. . .: , 1995. 627.
22. ( . ..
). .: , 1992, 320 .
23. . .3 .
. 2. . .: - , 1977, 228 .

56
VIII. MACROZOOBENTOS

8.1 Colectarea probelor de nevertebrate bentonice i prelucrarea lor preliminar


Alegerea substratului constituie punctul de plecare n colectarea probelor de macrozoobentos. n
scopul monitorizrii hidrobiologice se selecteaz cele mai populate substraturi, cu cea mai divers faun a
nevertebratelor bentonice, ele fiind cele mai informative n evaluarea calitii apei.
Substratul trebuie s fie plasat pe cel mai bine oxigenate sectoare ale fundului bazinului acvatic; n
ecosistemele acvatice cu un schimb lent de ap asemenea condiii se creeaz n zona de litoral, iar n ruri
- n zona malului i a vadurilor. Pentru a obine informaii comparabile privind fauna bentonic la diferite
staiuni de colectare, este de dorit de a colecta probele n habitate similare.
Nevertebratele bentonice sunt animale care vieuiesc la fundul bazinelor acvatice, n stratul de ap
bental i pe diferite tipuri de substraturi i, n temei, sunt reprezentate de urmtoarele grupuri taxonomice:
oligochete, chironomide, molute, crustacee, tricoptere, efemeroptere, plecoptere, etc.
Colectarea probelor de nevertebrate bentonice se efectueaz n corespundere cu standardele internaionale
i naionale [1-9]. La fel, se utilizeaz i metodele unanim acceptate n hidrobiologie [14-21,23].
n dependen de tipul de substrat (pietros, nisipos, nmolos, macrofite, perifiton), tipul de bazin acvatic
(lentic, lotic, adnc sau puin adnc) i grupul de nevertebrate cercetat, se folosesc urmtoarele instrumente
i metode de colectare unanim acceptate: bene (de exemplu, Petersen i Ekman-Birge), traluri, drage, rame,
filee (plase de nailon 38), ciorpacuri (plase de nailon 23), substraturi artificiale, dispozitive de prelevare
de tip sond i prelevarea manual
n baza probelor cantitative se determin efectivul numeric (indivizi/m2), biomasa (g/m2) i diversitatea
taxonomic, n probele calitative - diversitatea taxonomic a macrozoobentosului.
Metodele i instrumentele de colectare a macrobentosului sunt prezentate detaliat ntr-un ir de manuale
relevante [10,22.23].
Dup colectare proba de bentos se transfer ntr-un vas cu ap pentru splare, utiliznd o sit sau un fileu.
Ulterior, proba se transfer ntr-un vas de plastic cu un volum de 200-1000 ml i se fixeaz. Pentru fixare
(conservare) se utilizeaz alcool etilic de 96% sau formol de 37%, care se adaug n prob pn la realizarea
unei concentraii finale de 70% i, respectiv, 3,7%. Dac proba nu se conserveaz, atunci ea urmeaz a fi
pstrat la o temperatur de 1-5 i prelucrat n primele 24 de ore dup prelevare [3]. Fiecare prob
trebuie etichetat, indicnd numrul probei, bazinul acvatic, punctul i data colectrii, adncimea, tipul de
substrat, numrul de repetri ale prelevrii.
Primele etape de prelucrare a probelor de macrozoobentos constau n splarea i sortarea lor. n acest
scop, n condiii de laborator probele se spal sub ap curgtoare, utilizndu-se un set de site de diferite
dimensiuni. Probele mai mari dup volum se sorteaz i se prelucreaz prin selectarea unei subprobe. n
cazul unei probe mai srace dup numrul de specii sau indivizi, se adun o prob complex din cteva
suprobe. Probele complexe i subprobele pot conine pn la 50020% de indivizi de macrobentos.

8.2 Determinarea efectivului numeric, biomasei i componenei speciilor

Proba splat sau partea de prob selectat se transfer n camera Bogorov, unde cu ajutorul lupei
binoculare se efectueaz selectarea organismelor bentonice, determinarea lor dup grupe (sau specii) i
evaluarea efectivului numeric prin numrarea direct a organismelor identificate.
Dup aceasta se efectueaz cntrirea hidrobionilor. Biomasa se determin dup uscarea preliminar
pn la dispariia petelor umede de pe hrtia de filtru i cntrirea cu ajutorul cntarului analitic, de exemplu
ABS 80-4 Kern cu un nivel de precizie 0,0001 g. Efectivul numeric i biomasa organismelor se recalculeaz
n ind./m2 sau g/m2, respectiv. La recoltarea probelor cantitative de bentos prin utilizarea benei Ekman-Birge
i Petersen cu suprafa de captare de 0,025 2, pentru recalcularea efectivului numeric i a biomasei la 1 2,
rezultatul obinut se nmulete cu 40.
Pentru determinare, organismele mici sau prile acestora se plaseaz pe sticla portobiect, adugndu-se
o pictur de ap i acoperindu-se cu lamela. Astfel, se obine un preparat temporar, care se analizeaz sub
microscop. Modul de pregtire a preparatelor permanente sau a celor temporare cu adugarea glicerinei sau
a soluiei bazice (pentru iluminare) sunt descrise n ndrumarele metodice specializate.
Determinarea speciilor se efectueaz pn la cel mai jos nivel posibil al taxonului prin utilizarea
determinatoarelor specializate [14-20].
57
Numrul de taxoni de determin pentru fiecare prob aparte.
n Laboratorul Hidrobiologie i Ecoxicologie al Institutului de Zoologie al Academiei de tiine a
Moldovei determinarea speciilor se efectueaz cu utilizarea lupei binoculare SteREODiscoveryV8 (Zeiss)
i a microscopului Axio Imager .2 (Zeiss) (Fig. 8.1).

Fig. 8.1: 1. microscop; 2. lup binocular; 3. camer Bogorov; 4. cecue Petri; 5. flacoane de sticl, 10 ml;
6. vas cu alcool; 7. lame portobiect; 8. lamele (Foto: O. Munjiu)

Fa de speciile-indicatoare sunt naintate un ir de cerine: areal de rspndire suficient de mare, rol


funcional important n ecosistem, reacie suficient de rapid la modificarea condiiilor de mediu, existena
informaiei privind ecologia speciei.
n cazul condiiilor nefavorabile diversitatea speciilor n biocenoze descrete, pe cnd efectivul numeric
al speciilor rezistente crete. Sunt sensibile la poluare speciile, efectivul numeric al crora descrete odat cu
sporirea polurii (specii reofile, oxifile, adaptate la condiii oligo- i oligo- -mezosaprobe). Printre acestea
se numr, n primul rnd, larvele insectelor din ordinele Ephemeroptera, Trichoptera,Plecoptera.
n apele moderat i puternic poluate reprezentanii Ephemeroptera, Trichoptera, Plecoptera
lipsesc, cu excepia reprezentanilor familiilor Baetidae,Caenidae. n staiunile etalon mrimea EPT
(Ephemeroptera,Trichoptera,Plecoptera)variaz n limitele a 13-15 specii. n Fig. 8.2-8.12 sunt prezentate
specii-indicatoare ale condiiilor oligosaprobe i oligo- -mezosaprobe, iar n Fig. 8.13-8.14 - ale condiiilor
polisaprobe (specii cu o sensibilitate redus la poluarea apei, care i sporesc efectivul numeric n cazul
polurii).

Fig. 8.2 Efemeroptera Ephemera vulgata Fig. 8.3 Efemeroptera Palingenia longicauda
(Linnaeus, 1758) - oligo, -mezosaprop, S=1.4 (Oliver, 1791) - oligo, -mezosaprop, S=1.3. (Foto:
(Foto: Munjiu O.) Munjiu O.)

58
Fig. 8.4 Plecoptera Capnia sp.div none Fig. 8.5 Plecoptera Brachyptera sp.div none
oligosaprop,S=1,1013 oligosaprop, S= 0,90

Fig. 8.6 Tricoptera Rhyacophila nubila Fig. 8.7 Tricoptera Phryganea sp.div none oligo,
(Zetterstedt) oligo-, -mezosaprop S=1,5014. -mezosaprop, S=1,50

13

14

Fig. 8.8 Simuliidae - reofil, oligosaprop, S=1.15 Fig. 8.9 Aphelocheirus aestivalis (Fabricius, 1803) -
(Foto: Munjiu O.) oligo, -mezosaprop, S=1.5 (Foto: Munjiu O.)

Fig. 8.10 Diamesa sp.div none Fig. 8.11 Chaetogammarus Fig. 8.12 Pisidium casertanum
- oligo, -mezosaprop, S=1,50 ischnus behningi (Martynov, (Poli,1791) oligosaprop, S=1,15
(Foto: Munjiu O.) 1919), oxifil (Foto: Munjiu O.) (Foto: Munjiu O.)

13
http://en.wikipedia.org/wiki/Plecoptera
14
Foto Biopix: N Sloth
59
Fig. 8.13 Tubifex tubifex (O.F.Muller), Fig. 8.14 Chironomus plumosus (Linne,1758)
polisaprop, S = 3,8015 polisaprop, S = 3,80 (Foto: Munjiu O.)
15

8.3 Evaluarea calitii apei n baza macrozoobentosului

Evaluarea calitii apei dup indicii macrozoobentosului se efectueaz conform metodelor aprobate n
acest scop:
indicele TBI (din eng. Trent Biontic Index)
indicele (Ephemeroptera, Plecoptera,Trichoptera)
indicele BMWP (din eng. Biological Monitoring Working Party)
indicele ASPT (din eng. The Average Score per Taxon)
numrul speciilor de macrozoobentos (biodiversitatea)
metoda de evaluare a saprobitii dup Pantle i Buck i modificarea acesteia propus de Zelinka i
Marvan.
Cel mai simplu i cel mai des utilizat indice este TBI, propus de Woodiwiss n 1964 [citat dup 21].
Dup determinarea n proba analizat a grupurilor de macrobentos, la intersecia rndurilor i coloanelor
respective se calculeaz valoarea indicelui TBI (Tab. 8.1), apoi se apreciaz calitatea apei (Tab. 8.2).

Tabelul 8.1 Determinarea indicelui TBI [21]

Numrul total de grupe a organismelor


Prezena speciilor- Numrul de specii- bentonice prezente n prob
indicatoare indicatoare Mai mult
0-1 2-5 6-10 11-15
de 15
Larve de plecoptere Mai mult de o specie - 7 8 9 10
(Plecoptera) o specie - 6 7 8 9
Larve de efemeroptere Mai mult de o specie - 6 7 8 9
(Ephemeroptera)* o specie - 5 6 7 8
Larve de tricoptere Mai mult de o specie - 5 6 7 8
(Trichoptera) o specie 4 4 5 6 7
Asellus aquaticus 2 3 4 5 6
Oligochete i (sau)
1 2 3 4 5
chironomide
Lipsesc toate grupele
0 1 2 - -
menionate
*n afar de specia Baetis rhodani

Lista grupelor de macronevertebrate bentonice, elaborat de Woodiwiss, cuprinde: Planariidae (separat


fiecare specie), Oligochaeta, Hirudinea, Mollusca, crustaceele superioare, Plecoptera, Ephemeroptera,
Trichoptera (de calculat separat fiecare familie), Megaloptera, Chironomidae, larvele de Simuliidae, alte
larve de Diptera, specii acvatice de Coleoptera, Heteroptera, Acariformes. Pe lng aceasta, Woodiwiss
considera drept grupe separate: oligocheta Nais, efemeroptera Baetis rhodani i chironomida Chironomus
thummi.
15
http://www.biolib.cz

60
Tabelul 1 se bazeaz pe rezultatele cercetrilor, conform crora la apariia polurii i intensificarea acesteia
anumite grupuri de macrozoobentos dispar ntr-o anumit ordine. n primul rnd, la poluare dispar cele mai
sensibile specii - Plecoptera, Ephemeroptera i Trichoptera.

Tabelul 8.2 Valoarea indicelui TBI i evaluarea calitii apei [22]


Valoarea indicelui TBI Zona de saprobitate
0-2 polisaprobic
3-5 - mezosaprobic
6-7 - mezosaprobic
8-10 oligosaprobic

n continuare, prezentm un exemplu de calcul al acestui indice. De exemplu, n proba au fost identificate
urmtoarele macronevertebrate:
Ephemeroptera: Palingenia longicauda, Heptagenia sp
Gammarus sp.: Chaetogammarus sp
Oligochaeta,
Chironomidae,
Mollusca.
n proba data nu au fost depistate plecoptere, dar au fost depistate dou specii de efemeroptere, de aceea se
utilizeaz al treilea rnd din Tabelul 1 (efemeroptere: mai mult de o specie). Pe lng efemeroptere, n prob
au mai fost identificate molute, Gammarus sp., oligochete i chironomide, n total 5 grupe. n concluzie,
valoarea indicelui TBI calculat pentru aceast prob este de 6 puncte. Conform Tabelului 2, aceast valoare
a indicelui TBI indic zona mezosaprobic i o ap moderat poluat.
Indicele EPT se calculeaz n baza speciilor din familiile Ephemeroptera, Plecoptera i Trichoptera, care
sunt foarte sensibile la poluare. Numrul de specii este determinat pentru fiecare prob prelevat i apoi
nsumate. Pentru staiunile de referin indicele EPT este de 13-15 specii [22].
Indicele BMWP se calculeaz prin nsumarea punctelor, care sunt atribuite anumitor grupuri de organisme,
depistate n probele de macrozoobentos (Tab. 8.3). n baza valorilor indicelui BMWP, se evalueaz calitatea
apei (Tab. 8.4).

Tabelul 8.3 Punctajul (scorul biologic) acordat grupelor de organisme


de ctre Biological Monitoring Working Party [22]
Taxoni Puncte
Ephemeroptera Siphlonuridae, Hepageniidae, Leptophlebiidae, Ephemerellidae,
Potamanthidae, Ephemeridae
Ephemeroptera Taeniopterygidae, Leuctridae, Capniidae, Perlodidae,
Chloroperidae
Aphelocheiridae 10
Trichoptera Phrygaenidae, Molannidae, Beraedae, Odontoceridae,
Leptoceridae, Goeridae, Leipdostsmatidae, Brachycentridae,
Sericostomatidae
Decapoda Astacidae
Odonata Lestidae, Agriidae, Gomphidae, Cordulgasteridae, Aeshnidae,
Corduliidae, Libellulidae 8
Trichoptera Psychomyidae, Philopotamiidae
Ephemeroptera Caenidae
Plecoptera Nemouridae
Trichoptera Rhyacophylidae, Polycentropidae, Limnephilidae 7

61
Neritidae, Viviparidae, Ancylidae
Hydroptilidae
6
Bivalvia Unionidae
Amphipoda Corophilidae, Gammaridae
Odonata Platycnemididae, Coenagriidae
Heteroptera Mesoveliidae, Hydrometridae, Gerridae, Nepidae,
Naucoridae, Notonectidae, Pleidae, Corixidae
Coleoptera Haliplidae, Hydrobiidae, Dytisscidae, Gyrinidae,
Hydrophilidae, Calambidae, Helodidae, Dryopidae,
Elminthidae, Chysomilidae, Curculioidae
Trichoptera Hydropsychidae 5
Diptera Tipulidae
Diptera Simuliidae
Planariidae, Dendrocoelidae
Ephemeroptera Baetidae
Megaloptera Sialidae
4
Hirudinea Pisciicolidae
Mollusca Valvatidae, Hydrobiidae, Lymnaeidae, Physidae, Planorbidae
Mollusca Sphaeriidae
3
Hirudinea Glossiphoniidae, Hirudidae, Erpobdellidae
Isopoda Asellidae
Chironomidae 2
Oligochaeta (clasa n ntregime) 1

Tabelul 8.4 Valoarea indicelui BMWP i evaluarea calitii apei[22]


Valoarea indicelui Calitatea apei
>150 Excelent de bun
101-150 Foarte bun
51-100 Bun
26-50 Nu prea bun
<25 Rea

Indicele ASPT se bazeaz pe acelai tabel de atribuire a punctelor ca i BMWP, ns punctajul total obinut
ulterior se mparte la numrul de grupe taxonomice identificate n prob: ASPT = BMWP /numrul de grupe
taxonomice. n dependen de valoarea indicelui ASPT, se apreciaz calitatea apei: >5 - excelent de bun; 4,5-
4,9 - foarte bun; 4,1-4,4 - bun; 3,6-4,0 - nu prea bun; 3,1-3,5 - mediocr; 2,1-3,0 rea; 0-2,0- foarte rea [22].
Pentru aprecierea strii ecologice a bazinelor acvatice, se calculeaz indicele EQI (din eng. ecological
quality index) drept coraport dintre valoarea oricrui parametru n staiunea dat de colectare a probelor i
valoarea aceluiai parametru n staiunea de referin (Tab. 8.5).

Tabelul 8.5 Valorile indicelui EQI pentru indicii ASPT i BMWP [22].
Calitatea apei EQI pentru ASPT EQI pentru BMWP
Foarte bun 1,00 n sus Mai puin de 0,85 sau mai mult
Bun 0,90-0,99 0,70-0,84
Destul de bun 0,77-0,89 0,55-0,69
Mediocr 0,65-0,76 0,45-0,54
Rea 0,50-0,64 0,30-0,44
Foarte rea Mai puin de 0,50 Mai puin de 0,3

62
Rea 0,50-0,64 0,30-0,44
Foarte rea Mai puin de 0,50 Mai puin de 0,3

Pentru evaluarea diversitii speciilor de macrobentos, se aplic indicele lui Shannon


Pentru evaluarea diversitiia fi
(1963), care se consider speciilor
cel maide macrobentos,
informativ i maisecomod
aplicnindicele luiValorile
utilizare. Shannon (1963), mai
indicelui care se
consider a fi3cel
mari de mai informativ
corespund apeloricurate,
mai comod
de la 1npn
utilizare.
la 3 Valorile indiceluipoluate,
apelor moderat mai mariegale
de 3 cu
corespund apelor
1 + apelor
curate, de la 1(murdare).
poluate pn la 3 Indicele
apelor moderat
Shannonpoluate,
ofer oegale cu 1 +cantitativ
estimare apelor poluate (murdare).
a structurii Indicele Shannon
comunitii i se
ofercalculeaz
o estimaredupcantitativ a structurii
cum urmeaz: comunitii i se calculeaz dup cum urmeaz:

H=- n*log2 n,
unde:unde:
n - abundena relativ
n - abundena a speciei
relativ n prob
a speciei [22]. [22].
n prob
Metoda de evaluare a saprobitii PantleBuck i modificarea acesteia Zelinka-Marvan
Metoda de evaluare a saprobitii
necesit colectarea PantleBuck
i prelucrarea i modificarea
probelor cantitative acesteia Zelinka-Marvan
i identificarea speciilor dinnecesit
prob pncolectarea
la
i prelucrarea probelor cantitative i identificarea speciilor din prob pn la nivel
nivel de specie sau cel mai inferior taxon posibil, astfel, aplicarea acestei metode necesit multde specie sau cel mai
inferior
timptaxon posibil, nalte
i abiliti astfel, profesionale
aplicarea acestei
[22].metode necesitstatistic
Veridicitatea mult timp i abiliti nalte
a rezultatelor profesionale
obinute este
[22].asigurat
Veridicitatea statistica cel
de prezena a rezultatelor
puin 10-12obinute
grupe deeste asigurat de prezena a cel puin 10-12 grupe de
organisme-indicatoare.
organisme-indicatoare.
Listele de baz ale speciilor-indicatoare i valorile saprobiologice ale acestora, innd
Listele
cont dedebaz ale speciilor-indicatoare
particularitile regionale iale
valorile saprobiologice ale sunt
speciilor-indicatoare, acestora, innd cont
disponibile ndeliteratura
particularitile
de
regionale ale speciilor-indicatoare,
specialitate [13, 23]. sunt disponibile n literatura de specialitate [13, 23].
De exemplu,De exemplu, n Laboratorul
n Laboratorul Hidrobiologie
Hidrobiologie i Ecoxicologie
i Ecoxicologie al Institutului
al Institutului de Zoologie de alZoologie
Academieial de
Academiei de tiine a Moldovei este utilizat un tabel general al speciilor-indicatoare,
tiine a Moldovei este utilizat un tabel general al speciilor-indicatoare, care include peste 800 de denumiri care
(Tab.include
8.6). peste 800 de denumiri (Tab. 8.6).

Tabelul 8.6 Tabelul


Tabelul 8.6 Tabelulgeneral
generalalalspeciilor-indicatoare
speciilor-indicatoare(fragment)
(fragment)
Taxoni indicatori Si Ji Bibliografie
Taxoni indicatori
Chaetogaster spec. none Si 2,00
2,30 Ji [25] Bibliografie
Chaetonotus
Chaetogastermaximus none
spec. none 1,40
2,30 3,00
2,00 [23] [25]
Chaetopteryx villosa Fabricius
Chaetonotus maximus none 1,30 2,00
1,40 3,00 [13] [23]
Chaoborus sp.div none 2,25 1,00 [23]
Chaetopteryx villosa Fabricius 1,30 2,00 [13]
Chaoborus sp.div none 2,25 1,00 [23]
Cheumatopsyche lepida Pictet 1,90 3,00 [13]
Chironomus anthracinus Zetterstedt 2,20 3,00 [13]
Chironomus plumosus (L.) 3,80 4,00 [13]
Cheumatopsyche
Cheumatopsyche lepida
lepida
Pictet
Pictet 1,901,903,003,00 [13][13]
Chironomus
Chironomus
Chironomus semireductus
anthracinus
anthracinus none
Zetterstedt
Zetterstedt 2,202,30
2,203,004,00
3,00 [13][13] [24]
Chironomus
Chironomus
Chironomus sp.div
plumosus
plumosus none
(L.)(L.) 3,803,30
3,804,002,00
4,00 [13][13] [13]
Chironomus
Chironomus
Chloroperla semireductus
semireductus
apicalis none
Newman none 2,301,70
2,304,003,00
4,00 [24][24] [13]
Chironomus
Chironomus sp.div
sp.div
none none 3,303,302,002,00 [13][13]
Chloroperla tripunctata (Scopoli) 0,70 2,00 [13]
Chloroperla
Chloroperlaapicalis
apicalis
Newman
Newman 1,701,703,003,00 [13][13]
Choroterpes
Chloroperla
Chloroperla picteti
tripunctata (Eaton)
tripunctata (Scopoli)
(Scopoli) 0,701,80
0,702,004,00
2,00 [13][13] [13]
Choroterpes
Choroterpes
Cincinna picteti
picteti
piscinalis(Eaton)
(Eaton)
(Mull.) 1,802,40
1,804,003,00
4,00 [13][13] [13]
Cincinna
Cincinnapiscinalis
piscinalis
Cladotanytarsus (Mull.)
(Mull.) Walker
gr.mancus 2,401,50
2,403,003,00
3,00 [13][13] [24]
Cladotanytarsus
Cladotanytarsus gr.mancus
gr.mancus Walker
Walker 1,501,503,003,00 [24][24]
Cleistosimulium
Cleistosimulium
Cleistosimulium argenteostriatum
argenteostriatum
argenteostriatum (Strobl)
(Strobl)
(Strobl) 0,300,30
0,304,004,00
4,00 [13][13] [13]
Clitelio
Clitelio
Clitelio arenarius
arenarius
arenarius (O.F.Muller)
(O.F.Muller)
(O.F.Muller) 3,203,20
3,202,002,00 [25][25] [25]
Cloeon
Cloeon
Cloeondipterum
dipterum
dipterum (L.)(L.)
(L.) 2,052,05
2,052,002,00
2,00 [23][23] [23]

IndiceleIndicele
Indicele
saprobic saprobic
saprobicse se
se calculeaz calculeaz
calculeaz
n baza n baza
datelorn baza
datelor
privind datelor
privind
valoarea privind
valoarea
valoarea
indicatoare indicatoare
indicatoare
saprobic, saprobic,
saprobic,
greutatea indicatoare
greutatea
greutatea
indicatoare
indicatoare
i abundena
i
i abundena numeric a speciilor: abundena
numeric
numeric
a speciilor:
a speciilor:

1) 1)1) 2) 2)
2)
unde:
unde: i =i numrul
iunde:
= numrul = numrul taxonului;
taxonului;
taxonului; si =si valoarea
si = valoarea =indicatoare
valoarea indicatoare
indicatoare
saprobicsaprobic
saprobic
a speciei i;a Aspeciei i; Ai;i A
a=speciei
i
abundena =relativ
i abundena
= abundena
numeric
relativ
relativ
a speciei i; Jinumeric
= numerica speciei
greutatea i; Jii; =aJispeciei
a speciei
indicatoare greutatea
= greutatea
i; 1)indicatoare
indicatoare
a speciei
PantleBuck; i; 1)i; PantleBuck;
a2)speciei 1) PantleBuck;
Zelinka-Marvan. 2) Zelinka-
2) Zelinka-
Marvan.
Marvan.
Valorile
Valorile
indicelui
indicelui
saprobic,
saprobic, calculat
calculat n63
n bazabaza
organismelor
organismelormacrozoobentonice,
macrozoobentonice, depinde
depinde
nu nu
doardoar
de decalitatea
calitatea
apei,
apei,
ci i
ci de
i detipurile
tipurile
de desubstrat
substrat
existente
existente
n locul
n locul de de
colectare
colectarea probei.
a probei.
De De
Valorile indicelui saprobic, calculat n baza organismelor macrozoobentonice, depinde nu doar de
calitatea apei, ci i de tipurile de substrat existente n locul de colectare a probei. De acest factor se va ine
cont la compararea diferitor probe. Valorile indicelui saprobic sunt utilizate pentru aprecierea calitii apei
(Tab. 7).

Tabelul 8.7 Valoarea indicelui saprobic i evaluarea calitii apei [11]

Clasa de calitate Calitatea Valoarea indicelui saprobic


I nalt 1.8
II Bun 2.3
III Mediocr 2.7
IV Rea 3.2
V Foarte rea > 3.2

Valorile indicelui saprobic pot varia de la 0 la 4 i sunt interpretate pe scara Kolkwitz-Marsson n modul
urmtor: 0-0,50 - condiii xenosaprobice, 0,51-1,50 - oligosaprobice, 1,51-2,50 - -mezosaprobice, 2,51-3,50
- -mezosaprobice, 3,51-4,00 polisaprobice [21].

Echipamente i materiale necesare pentru colectarea i prelucrarea macrozoobentosului:

1. Bena Ekman, Petersen 15. Ac de disecie


2. Draga 16. Pipete
3. Scraper 17. Vase Petri
4. Fishnet 18. Camera Bogorov.
5. Gaz Mill 10,23,38 19. Flacoanele (sticle), sticla de 10 ml - 50 ml
6. Rame 20. Alcool
7. Substraturi artificiale 21. Formalin
8. Termometru 22. Lame de sticl i capace
9. Cntar analitic, torsiune 23. Cup
10. Binocular 24. Funie
11. Microscop 25. Jurnal de cmp
12. Chiuvet alba 26. Creion
13. Borcane de plastic sau de sticl cu capac de filet (200- 27. Determinator
1000 ml) 28. Caseta pentru probele de transport
14. Penset

Bibliografie
1. SM SR EN ISO 8689-1:2011 Calitatea apei Clasificarea biologica a rurilor Partea 1: Ghid pentru interpretarea
datelor biologice de calitate obinute din studierea macronevertebratelor bentonice
2. SM SR EN ISO 8689-2:2011 Calitatea apei Clasificarea biologica a rurilor Partea 2: Ghid pentru prezentarea
datelor biologice de calitate obinute din studierea macronevertebratelor bentonice
3. SM SR EN ISO5667-3:2011 Calitatea apei Prelevare Partea 3: Ghid pentru conservarea i manipularea probelor
de ap
4. SM SR EN ISO5667-4:2007 Calitatea apei Prelevare Partea 4: Ghid de prelevare a apelor din lacuri naturale i
artificiale
5. EN ISO5667-6:2011 Calitatea apei Prelevare Partea 6: Ghid pentru prelevrile efectuate n ruri i alte cursuri
de ap
6. EN ISO5667-14:2011 Calitatea apei Prelevare Partea 14: Ghid pentru asigurarea calitii la prelevarea i
manipularea probelor de ap natural
7. ISO 7828:1985. Water quality -- Methods of biological sampling -- Guidance on handnet sampling of aquatic
benthic macro-invertebrates.
8. ISO 8265:1988, Water quality - Design and use of quantitative samplers for benthic macro-invertebrates on
stony substrata in shallow freshwaters
9. ISO 9391:1993. Water quality -- Sampling in deep waters for macro-invertebrates -- Guidance on the use of
64
colonization, qualitative and quantitative samplers.
10. Manual for the application of the AQEM system. A comprehensive method to assess European streams
using benthic macroinvertebrates, developed for the purpose of the Water Framework Directive. Version
1.0,February 2002
11. Regulamentul cu privire la cerinele de calitate a mediului pentru apele de suprafa. 22.11.2013nMonitorul
OficialNr.262-267art Nr : 1006. P.32-39
12. .. . : . ., 1960. 182 .
13. .. . : , 1992, 232 .
14. (. ..,
..). , 1977. 510 .
15. (. ..).
1. . .: , 1994, 394 c.
16. (. ..).
2. . .: , 1995. 627.
17. (. ..).
3. . . : , 1997. 439.
18. (. ..).
4. . : , 2000. 997c.
19. (. ..).
5. . : , 2001. 836 c.
20. (. ..).
.6. , , . : , 2004. 528 .
21. (
. ..). .: , 1983, 240 .
22. .. . 2004. 125
23. . III:
. .: , 1983, 227 .
24. .. .: ,
, 1984. 170 .
25. Uzunov, V. Koel, V. Sldeek. Indicator Value of Freshwater Oligochaeta. Acta hydrochimica et
hydrobiologica Volume 16, Issue 2, pages 173186, 1988

IX. FAUNA PISCICOL

9.1 Principii generale privind monitoringul faunei piscicole


Evaluarea calitii apei numai pe baza parametrilor fizico-chimici nu furnizeaz ntotdeauna informaii
depline privind efectele pe care poluarea sau deteriorarea le are asupra organismelor acvatice sau asupra
strii de sntate a ecosistemului respectiv, iar undele de poluare pot trece neobservate ntre dou recoltri
de probe. Pentru a obine o imagine ct mai complet n ceea ce privete calitatea apei, evaluarea trebuie
extins i pentru componentele biologice care pot stoca informaia la nivel structural i funcional, n timp
i spaiu, etc.
Este aproape imposibil de a face un monitoring integrat al parametrilor abiotici i biotici, chiar i n cel
mai simplu structurat ecosistem, de aceea, unul din obiectivele cele mai importante este de a nlocui, ct se
poate de eficient, msurtorile complicate, migloase, cu cercetri de durat, prea costisitoare i adesea cu
efect ntrziat.
Pentru monitorizarea strii de sntate a mediului se folosesc diverse grupe de vieuitoare (de la bacterii
pn la mamifere), iar investigaiile se efectueaz la diferite nivele de integrare i organizare a viului (de la
intracelular pn la suprapopulaional).
Conceptul promovat de Directiva Cadru a Apei privind starea apelor are la baz o abordare nou,
integratoare (abordare ecosistemic), care difer fundamental de abordrile anterioare n domeniul calitii
apei, n care componentele biotopice i biocenotice erau mai puin luate n consideraie, preponderena
revenind caracterelor fizico-chimice. Conform directivei, fauna piscicol devine un element obligatoriu n
aprecierea calitii apelor. n aa fel, este lansat o nou abordare a strii ecologice bune prin prisma
sntii ecosistemului i a nivelurilor sczute de poluare chimic.
65
Conform Directivei Cadru a Apei, evaluarea strii ecologice a sistemelor acvatice se realizeaz pe baza
componentelor biologice, fizico-chimice i hidromorfologice, ea este specific fiecrui tip de ecosistem
(lotic, lentic, mare, mediu sau mic) i presupune ncadrarea - pe baza comparrii cu starea de referin,
neperturbat, real sau ipotetic ntr-una dintre cele cinci clase de calitate: stare foarte bun, moderat,
nesatisfctoare i proast.
Principalele abordri n monitorizarea componentelor biologice de calitate sunt urmtoarele:
abordarea saprobic o metod larg rspndit care se bazeaz pe sistemul saprobiilor elaborat de
Kolkwitz i Marson (1908, 1909);
abordarea diversitii care are trei componente: bogia (numrul de specii), distribuia (aspect
spaial) i abundena (aspect cantitativ);
abordarea biotic - o metod complex de evaluare a strii ecosistemelor bazat pe starea diferitor
grupe ecologice (ghilde ecologice) n raport cu mediul; pentru aceasta se iau n consideraie toate
speciile caracteristice tipului de habitat care exploateaz resursele naturale n mod asemntor,
grupndu-le n funcie de modul de nutriie, reproducere, tolerabilitatea la alternarea gradienilor de
mediu, .a. (i servind ca date de intrare n procesul de bioindicaie);
abordarea funcional tratat prin prisma proceselor biochimice, fiziologice, etc.
n procesul monitoringului ecologic toate aceste abordri sunt importante i utile, dar pentru obinerea
unui tablou mai ntregit se cere utilizarea lor n complex, fiecare metod avnd att avantaje, ct i unele
dificulti elocvente. Ca exemplu:
1) n abordarea saprobic se pune accent mai mult pe poluarea organic a mediului, pe cnd, n prezent,
poluarea antropogen are un aspect mult mai complicat, n plus, dac un ecosistem este supus mai
multor factori de stres chimic, abordarea pe baza speciilor indicatoare este dificil, deoarece ele
rspund n mod diferit la diferite seturi de factori de stres;
2) n abordarea diversitii postulatul principal se axeaz pe interaciunea i interdependena major
dintre diversitatea biotopic i cea specific, pe cnd pot exista ecosisteme srace n diverse tipuri de
habitate, dar neafectate antropic;
3) n cazul abordrii biotice, petii, ca obiect de studiu, se caracterizeaz printr-o mobilitate destul de
exprimat, de aceea pot distorsiona semnificativ rezultatele n cazul polurilor locale sau de scurt
durat ntr-un ecosistem acvatic de dimensiuni medii sau mari;
4) abordarea funcional se bazeaz, n special, pe studii la nivelele de integrare organismic i
suborganismic, ceea ce s-a dovedit a fi mai puin reprezentativ n cazul polurilor nesemnificative,
petii manifestnd o norm larg de reacie cu un potenial major de revenire rapid.
Nu este suficient s tim c ntr-o ap exist sau nu peti; este necesar s tim ce fel de peti sunt acolo,
ct de numeroi i sntoi sunt. Unele din cele mai comune probleme pe care le ntmpin speciile de peti
sunt: insuficiena de oxigen i poluarea organic, poluarea termic, poluarea sonor, diverse obstacole n
calea de migrare, poluarea cu compui sintetici persisteni, poluarea radioactiv, .a. Petii pot fi utilizai i
indirect ca bioindicatori n procesul de biomonitoring, anume prin prezena anumitor parazii, gradului lor
de invazie, strii lor funcionale, .a [24, 26].
n majoritatea cazurilor, n ecosistemele acvatice naturale din Republica Moldova sunt nregistrate
concentraii subletale ale poluanilor, cu excepia cazurilor stihiinice, cnd cantitatea mare de poluant i
timpul scurt de deversare provoac stri ecologice catastrofale. Anume aceste modificri negative, care dau
la prima vedere reacii invizibile i apar la diverse nivele de organizare. Specialistul trebuie operativ s le
identifice i corect s le interpreteze.
O deosebit atenie n procesul de monitoring se acord aciunii toxicanilor asupra faunei piscicole.
Poluanii au o influen negativ direct la diverse niveluri de integrare i organizare a viului:
molecular degradri structurale, scindri suplimentare de ATP;
celular inhibarea proceselor de sintez i autoreglare, autoliza celulei, dereglri n procesul de
dividere celular, .a.;
tisular i organic nrutirea asimilrii hrnii, desprinderea i deformarea fibrelor musculare,
patologii la nivel de excreie, reproducere, dereglri ale sistemului imun, .a.;
organismic tergiversarea creterii, diverse forme de patologii, micorarea capacitii reproductive,
moartea organismului;

66
populaional micorarea de efectiv, reducerea structurii de vrst, creterea ponderii femelelor n
populaie, .a.;
ihtiocenotic reducerea structurii specifice i dispariia speciilor sensibile, disfuncionarea relaiilor
trofice, .a [27].
Mecanismele legate de particularitile ontogenetice, n funcie de specie, de repartizarea poluanilor
n organismul petilor, detoxificarea i eliminarea lor, sunt muli ani studiate de ctre Laboratorul de
Hidrobiologie i Ecotoxicologie al Institutului de Zoologie al AM.
n funcie de particularitile fizico-chimice ale toxicanilor i gradul de afinitate cu substraturile biologice,
substanele poluante n organism se acumuleaz n anumite locusuri, iar cunoaterea acestor legiti este
foarte important n procesul de diagnosticare. De obicei, n organele bogate n grsimi se acumuleaz
pesticidele clororganice liposolubile, n organele parenchimatoase compuii fosfororganici (pesticidele
fosfororganice), detergenii n branhii i pereii tractului digestiv, metalele grele n esutul epitelial, ficat,
branhii, .a [18-20].
n urma monitoringului ecotoxicologic al principalelor ecosisteme acvatice din Republica Moldova
n aspectul evidenierii surselor, concentraiei, migraiei i impactului metalelor grele n sistemul ap -
suspensii solide mluri hidrobioni s-a ajuns la o concluzie foarte important, care este adesea neglijat
n standardele, sistemele i metodele de apreciere a calitii mediului: stabilirea valorilor bazate pe CMA
(concentraia maxim admisibil) pentru evaluarea bunstrii ecosistemelor acvatice, nu sunt ntotdeauna
valabile. Efectul influenei metalelor grele asupra hidrobionilor, de la concentraia necesar i important
vital, pn la cea toxic i chiar letal, se poate afla ntr-un interval foarte ngust de valori, mai mult ca att,
unele i aceleai concentraii pot fi optimale pentru o grup de hidrobioni i letale pentru alt. Aceeai
concentraie poate avea efecte deosebite n diferite ecosisteme acvatice, chiar i n acelai ecosistem, dar
n diferite circumstane ale parametrilor de mediu (duritatea apei, pH, oxigen solvit, prezena elementelor
antagoniste sau sinergiste, temperatura, .a. [20].
A fost fundamentat un nou concept privind aprecierea bunstrii ecosistemelor acvatice n baza evalurii
influenei a 14 metale grele asupra proceselor producional-destrucionale i prin dezvluirea legitilor
de acumulare a metalelor n hidrobioni. S-a constatat c valorile concentraiei metalelor grele, care nu
influeneaz procesele productional-destrucionale din ecosistem, se consider ca optimale, cele care
au condiionat micorarea nesemnificativ a intensitii acestor procese se consider admisibile, iar
concentraiile care micoreaz brusc nu numai producia primar a fitoplanctonului, dar i destrucia
materiei organice se consider critice. Corespunztor, starea ecosistemelor acvatice se refer la categoriile
bun, moderat poluat, intens poluat sau degradat [citat dupa 2].
n cadrul acestei metodologii s-au luat n consideraie i valorile concentraiilor care au fost favorabile,
care au influenat moderat sau car au devenit toxice pentru diferite specii de hidrobioni, inclusiv peti
la diferite etape ontogenetice.
La nivelul organelor i sistemelor de organe, sub influena poluanilor, cele mai elocvente modificri
morfo-funcionale se constat n ficat, rinichi, splin, sistemul reproductiv, nervos i endocrin. Ficatul are
un rol important n procesul de detoxifiere a substanelor poluante. De obicei, n condiii nocive greutatea
relativ a acestui organ crete. Cele mai mari valori se constat n zonele cu poluare cronic, unde greutatea
ficatului se poate majora de 5-7 ori fa de cea normal (Fig. 9.1).

Fig. 9.1 Carasul argintiu cu hipertrofie hepatic

67
n condiiile dozelor deosebit de mari ale toxicanilor, procesele degenerative predomin asupra celor
de aprare, care, totui, nu nceteaz; procesele de necrozare au loc activ, la fel ca i degenerarea lipidelor
n hepatocite i nlocuirea lor cu esut conjunctiv. Rinichii, de asemenea, particip la detoxificarea
organismului i n medii poluate ei reacioneaz prin hipertrofie i sensibilizarea mecanismelor biochimice
de aprare [22, 23].
Mobilizarea metabolismului lipidic prin procesul de acumulare activ a grsimilor n organismul petilor
joac un rol important n mediile toxice. Prin acest mecanism organismul se pregtete de eventualele
condiii nefavorabile prin ncetinirea creterii i acumularea activ a rezervelor energetice. Majorarea
indicelui de ngrare a indivizilor demonstreaz plata energetic mare pe care o ofer pentru detoxificare
i supravieuire [22].
n cazul cnd potenialul adaptiv este n incapacitatea de a opune rezisten factorilor de impact, se
constat numeroase modificri teratogene, exprimate prin urmtoarele mutaii duntoare (morfologice,
fiziologice sau biochimice), cu efecte adesea letale: deformarea nottoarelor i a coloanei vertebrale (cu
dereglarea capacitii de notare), disfuncii ale vederii, capul n form de mops, subdezvoltarea aparatului
bucal, i, n special, a maxilarului inferior, branhiilor, .a. [26] (Fig. 9.2).

Fig. 9.2 Diverse manifestri ale patologiilor morfologice i frecvena lor n ihtiocenoz devine un indicator
important de apreciere a intensitii impactului antropic n ecosistem

La nivelul sistemului reproductiv factorul poluator poate provoca multiple disfuncii semnificative. Ca
exemplu, resorbia total a produselor sexuale n fazele trofoplasmatice de cretere poate indica nrutirea
brusc a condiiilor de nutriie, suprapopularea, influena toxicanilor, inaccesibilitatea la boite, .a. [30, 31].
n toate cazurile rspunsul sistemului reproductor la aciunea factorilor de mediu este foarte variat i
depinde, n mare parte, de intensitatea lor i particularitile bio-ecologice ale taxonului. Cele mai rspndite
dereglri ale funciei reproductive la petii colectai n diferite ecosisteme acvatice ale Republicii Moldova
sunt: dezvoltarea asimetric a ovarelor i testiculelor, forma lor anomalic, maturizarea sexual timpurie,
modificarea duratei ovogenezei i spermatogenezei, deplasarea termenilor calendaristici ai reproducerii,
cazuri de resorbie n mas a celulelor sexuale n fazele finale de cretere i dezvoltare, micorarea capacitii de
fecundare, micorarea ponderii indivizilor capabili de reproducere, avortarea icrelor cu lizarea membranelor
foliculare, .a. [15, 28, 29].
De asemenea, n condiii ecologice instabile, n ihtiocenozele ecosistemelor acvatice din Republica
Moldova se constat majorarea ponderii hibrizilor interspecifici. Condiiile nefavorabile n perioada
reproductiv poate cauza perturbri n procesul gametogenezei i, respectiv, modificarea termenilor de
depunere a icrelor. Ca rezultat, la revenirea condiiilor favorabile, pot avea loc suprapuneri n reproducerea
mai multor specii de peti la aceeai boite i ca finalitate - apariia hibrizilor (fenomen cu o frecven
crescnd n fl. Nistru dup construcia barajului de la Novo-Dnestrovsk).
La nivel individual i populaional starea structural-funcional a petilor se evalueaz utiliznd diverse
metode ecologice, ihtiologice clasice i moderne unanim recunoscute [1, 3, 4, 8, 11, 12, 14, 16, 17, 21, 25].
Examinarea petilor se va realiza uzual, prin numrarea, msurarea i cntrirea lor; prelevarea de solzi,
sau alte formaiuni dure (opercule, otolite, dini faringieni) pentru determinarea vrstei; determinarea sexului
i gradului de evoluie a gonadelor; gradul de infestare cu parazii; frecvena indivizilor cu malformaii; etc.
n scopul evidenierii ritmului de cretere a speciilor de peti, se va efectua o serie de msurtori
biometrice. Caracterele determinate prin studii de biometrie sunt:
caractere metrice: lungimi, grosimi;
caractere gravimetrice: greutatea total, greutatea fr viscere, greutatea hrnii ingerate;
68
caractere meristice: numrarea de solzi, radii, spini branhiali, .a.;
Pentru determinarea apartenenei specifice se va utiliza literatura de specialitate (determinatoare) [1,
8, 16, 21]. Specimenii cu caractere neclare (hibride, asemntoare, puiet) vor fi conservate n soluie de
formol 4% i identificate ulterior n laborator.

9.2 Calcularea unor indici i coeficieni n baza examinrii petilor


Pe baza parametrilor biometrici determinai anterior vor fi calculai urmtorii indici i coeficieni
biometrici:
indicele de profil raportul dintre lungimea total a corpului (L) i nlimea corpului (H);
indicele de grosime raportul dintre grosimea maxim a corpului (G) i lungimea total a corpului
indicelecude100;
(L) nmulit grosime
cu ctacest raportul indice dintre
este mai grosimea mare, maxim
cu att petele a corpului este mai (G) valoros
i lungimea din punct totaldea
indicele deindicele
vedere corpului
grosime degrosime
economic; (L) nmulit
raportuldintre cu
raportul
100; cu ct
dintre grosimea
grosimea acest
maxim amaxim indice este
corpuluia (G) mai mare,
corpului cu att petele
(G) i lungimea
i lungimea total este
indicele
a totalmai de valoros
grosime
a rapo
corpului corpului
indicele
(L) din
nmulit depunct
(L) de
nmulit
decircumferin
cugrosime vedere
100; cuct cu economic;
100;
raportul
(acest cu
Kiselev) ct
dintre
indice acest indice
grosimea
raportul
este mai dintreeste
mare, mai
maxim
lungimea
cu att mare,
a corpuluicu
standard
petele att petele
(G)
este este
i lungimea
a corpului
mai valoroscorpului
mai (L)
valoros
total a
(l) i circumferina nmulit cu 100
din punct de din
corpuluiindicele
punct
vedere
corpului de
(L) de circumferin
vedere
nmulit
economic;
(C); cu 100; cu (ctKiselev)
economic; acest indice raportul
este mai dintre
mare,lungimea
cu att petele standard este din amaicorpului
punctvaloros (l) i econom
de vedere
indicele de din
indicelecircumferina
punct
circumferin
coeficientul de
de de vedere corpului
circumferin economic;
( Kiselev)
ngrare (C);
( Kiselev)
(Fulton) raportul
raportul dintre
raportul
dintre dintre lungimea
lungimea
greutatea peteluiastandard
standard i corpului
lungimea a (l) indicele
corpului
i
standard de circumferin
a(l)corpului
i
circumferina
indicelecoeficientul
circumferina
corpului
la cub, de
nmulit corpuluide
circumferin ngrare
(C); ( (Fulton)
Kiselev) raportul
raportul dintre
dintre
(C);cu 100; acest coeficient se mai numete i coeficient de ntreinere i cu ct petele greutatea
lungimea petelui
standard i a lungimea
circumferina
corpului standard
(l) sea
icorpului (C);
coeficientul corpului
circumferina
coeficientul
de ngrare
hrnete maide la
bine, cub,
corpului
ngrare
(Fulton) nmulit
cu att (C); (Fulton)
acest cu
raportul 100;
dintre
coeficient acest
raportul coeficient
dintre
estgreutatea
mai mare. se
greutatea mai
petelui ipeteluinumete
lungimea i coeficient
i lungimea
standard de
coeficientulntreinere i
astandard ade ngrare (F

corpuluiPentru corpuluicu
coeficientul
la cub, ct
la petele
cub,
de
nmulit cu vrstei
determinarea se
nmulit
ngrare hrnete
100; acest cu 100;
(Fulton)
petilor mai
coeficient bine,
acest
raportul
se va utiliza cu
coeficientatt
se maimetoda acest
dintre se
numete maicoeficient
greutateanumete
i coeficient
anatomic, est i
peteluimai
bazat de pemare.
coeficient
i lungimea
ntreinere de corpului
ntreinere
analiza solzilor, istandard la cub,
ia nmulit
oaselor i cu
cu ct cu ct
corpului
petele
a altor formaiuni Pentru
se petele
la cub,
hrnete dure determinarea
semaihrnete
nmulit
[25].bine, cu mai100;
cu attvrstei
bine, acest petilor
cu coeficient
acest att se
acest coeficient
coeficient va
se mai
est utiliza
maimare. metoda
est mai i
numete mare. anatomic, cubazat
coeficient de ntreinere i ct pe
petele analiza
se hrnete m
solzilor,
Pentru oaselor
determinarea i a altor
vrsteiformaiuni
sepetilor dure se [25].
va utiliza metoda
est maianatomic, Pentru determinarea v
Pentru cudeterminarea
ct
Stabilirea petele
raportului se hrnete
vrstei
dintre petilor mailabine,
sexe peti cu(sex
va att
utiliza acest
ratio) coeficient
metoda
are anatomic,
o importan teoreticpeibazat
mare.
bazat analiza
practic pe analiza
n stabilirea
solzilor, solzilor,
oaselorPentrui Stabilirea
oaselor i a
determinarea raportului
altor formaiuni
vrstei dintre sexe
dure
petilor la
[25]. peti
se va (sex ratio)
utiliza metoda are o anatomic, bazat pe analiza i n
importan teoretic
solzilor, i practic
oaselor a altor for
capacitii deareproducere
altor formaiuni dure
a populaiilor [25].de peti din ecosistemele studiate.
stabilirea
Stabilirea capacitii
raportului de reproducere
dintre sexe a
la peti populaiilor
(sex ratio) de peti din
are o importan ecosistemele studiate. Stabilirea n raportului din
solzilor,
Stabilirea
Deoarece oaselor
raportului
ntre greutateai a altor
dintre sexe formaiuni
la peti
gonadelor, dure
(sex
numrul [25].de
ratio) areicre o importan
i greutatea corpuluiiteoretic
teoretic practic
exist o istrns
npractic corelaie,
stabilirea stabilirea
Stabilirea
capacitii Deoarece
capacitii ntre
de
raportului
deprolificitii
reproducerefemelelor greutatea
reproducere
dintre
a populaiilor sexe agonadelor,
populaiilor
la peti numrul
(sex de peti
ratio) dedin
are icre
o i greutatea
ecosistemele
importan corpului
studiate.
teoretic i exist
stabilirea
practic o strns
capacitii
n de repro
pentru stabilirea
corelaie, pentru stabilirea vor fidecalculai
prolificitii
peti din
femelelor
ecosistemele
diferii coeficieni,
vor fi
studiate.
precum
calculai coeficientul
diferii coeficieni, de fertilitate
precum
Deoarece Deoarece
stabilirea
ntre capacitii
greutatea ntre de greutatea
reproducere
gonadelor, gonadelor,
numrula populaiilor
denumrul
icre idede icredin
peti
greutatea i corpului
greutatea
ecosistemele corpului
exist studiate. exist Deoarece
o strns o strns ntre greutate
i raportulcoeficientul
gonosomatic. de fertilitate i raportul gonosomatic.
corelaie,
corelaie,Coeficientul Deoarece
pentru stabilirea pentru stabilirea
ntre greutatea
prolificitii prolificitii
gonadelor,
femelelor femelelor
vornumrul vor
de
fi calculai fi
icre calculai
i greutatea diferii
diferii coeficieni, corpului corelaie,
coeficieni,
exist
precum oprecum pentru stabilirea p
strns
de fertilitate
Coeficientul (Cf)
de sau
fertilitate indicele
(Cf) Behning
sau indicele se determin
Behning la reproductori
se determin la de femele
reproductori
coeficientul dedup de
fertilitate i ra
coeficientul coeficientul
corelaie,
de fertilitate de i
pentru fertilitate
stabilirea
raportul igonosomatic.
raportul
prolificitii gonosomatic.
femelelor vor fi calculai diferii coeficieni, precum
sacrificarea acestora
femele
Coeficientul dup i numrarea
sacrificarea
de fertilitate icrelor
acestora
(Cf) existente
i
sau numrarean
indicele ovare. Calculul
icrelor
Behning se se
existente face
determin dup
n ovare. formula:
la Calculul
reproductori se face
Coeficientul de dup de fertili
coeficientul de fertilitate i raportul gonosomatic.
Coeficientul de fertilitate (Cf) sau indicele Behning se determin la reproductori de
femele dup femele formula:
dup sacrificarea
Coeficientul
sacrificarea acestora iacestora
de fertilitate numrarea i numrarea
(Cf) sau indicele
icrelor icrelor
existente existente
Behning
n ovare. ndetermin
se Calcululovare.seCalculul femele
se face
la reproductori
face dup dup dup sacrificarea ace
de

formula: formula:
femele dup sacrificarea acestora i numrarea icrelor existente n ovare. Calculul formula:
se face dup

formula:

unde: lunde: lungimea l lungimeastandard standard a corpului;
a gcorpului;
- greutatea g corpului;
- greutatea corpului; total
N - numrul N - de numrul total de icre
icre existente.

unde: l unde: existente.
lungimea l lungimea
standard astandard corpului;a corpului; g - greutatea g - greutatea
corpului; corpului;N - numrul N - totalnumrul deunde: totall de
icre lungimea
icre standar
existente. existente.
Raportul Raportul
gonosomatic gonosomatic
(Rgs) are la (Rgs)
baz are
corelaia
unde: l lungimea standard a corpului; g - greutatea corpului; N - numrul total de icrela baz
dintre corelaia
greutatea dintre
ovarelor greutatea
i greutateaovarelor
existente.
corpului i greutatea
femelei
i se
Raportul corpului
Raportul
existente.
calculeaz
gonosomaticdup femelei
gonosomatic
relaia:
(Rgs)i seare calculeaz
(Rgs)
la baz aredup la baz
corelaia relaia: corelaia
dintre dintre greutatea
greutatea ovarelor iovarelor greutatea i Raportul
greutatea gonosomatic
corpului femelei
Raportul i se
gonosomatic
corpului femelei i se calculeaz dup relaia: calculeaz (Rgs) dup are relaia:
la baz
corelaia
dintre greutatea ovarelor corpului
i femelei i se calcule
greutatea

corpului femelei i se calculeaz dup
relaia:


unde: Go - greutatea ovarelor; g - greutatea petelui.
unde: Go - greutatea Pentru ovarelor;
estimarea g - greutatea
ritmului petelui.
greutatea petelui.a diferitor specii de peti se unde:
de cretere poate Go folosi funcia ovarelor
- greutatea
unde: Go -unde: Go - ovarelor;
greutatea greutatea govarelor; - greutatea g - petelui.
Pentru Bertanlanffy.
Pentru
unde:estimarea
Go estimarea
- greutatea
ritmuluiCalcularea ritmului
ovarelor;
de parametrilor
dea cretere
g - greutatea
cretere diferitor de cretere
a specii
petelui.diferitor k ispecii
de t0 poate
peti sedepoatefi efectuat
peti se poate
folosi prinfolosi
funcia fixarea Pentruprealabil
funcia estimarea ritm
Pentru
Bertanlanffy. a estimarea
valorii
Bertanlanffy. lui
PentruCalcularea
Calcularea ritmului

estimarea
parametrilor
ca de
valoare cretere
parametrilor
ritmului
de cretere de a diferitor
intrare
dek cretere
de cretere [11].
i t0 poate specii
Aceast de
k ifit0efectuat
a diferitor poate peti
metod
speciifi prin se poate
a
efectuat
de fost
peti
fixarea folosi
utilizat
seprinpoate funcia
de
Bertanlanffy.
fixarea
prealabil folosi Bertanlanffy.
autorifunciaunele
prealabil n Calcularea para
Calcularea
a valorii lucrri
aBertanlanffy.
lui valorii ca lui tiinifice
parametrilor
valoare cadevaloare
Calcularea publicate
deintrare
cretere de
parametrilor
[11]. kanterior,
i
intrare t0de
Aceast poate
[11]. caz
cretere fiacceptat
efectuat
Aceast
metod 0 mai
k ia tmetod
fost prin
poate ales
utilizat pentru
afifixarea
fost speciile
prealabil
utilizat
efectuat
de autori prinde cu
nfixarea
unele ciclul
aautori
valorii vital
lui
n luiunele
prealabil scurt,
ca
ca valoare
lucrrivaloarelucrri cnd
a valorii
tiinifice valorile
tiinifice
de intrare lui
publicate [11].
ca
empirice
publicate
Aceast
valoaremetod
anterior, caz gravimetrice
anterior,
de acceptat caz[11].
a fost
intrare maximale
acceptat
utilizat
mai Aceast
ales mai
depentru
autoricorespund
ales
metod npentru
unele
speciile a fost realitii,
speciile
lucrri
cu populaiile
cu de
tiinifice
utilizat
ciclul vital lucrri
ciclul vital
publicate
autori
scurt, lor
n scurt,avnd
tiinifice
anterior,
unele o
publicate a
cnd caz cnd
lucrri
acceptat
valorile structur
valorile
tiinifice
mai ales
empirice complet
empirice
publicate
pentru
gravimetrice i anterior,
bine
gravimetrice
speciile
maximale echilibrat.
cu cazmaximale
ciclul vitalSau
acceptat
corespund aceast
corespund
mai
scurt, ales valoare
cnd
realitii, realitii,
pentru
valorile
populaiile se populaiile
speciilepoate
empirice include
lorcuavnd cnd
ciclul
gravimetricelor din
valorile
avnd
ovital alteoempirice
scurt,
maximale surse grav
corespund
structur complettiinifice
structur
cnd valorile complet
realitii,
i bine unanim
empirice i
populaiile recunoscute,
bine
echilibrat. echilibrat.
gravimetrice
lor Sau cu
avndaceast indicarea
Sau
omaximale
structurvaloare lor
aceast (ca
corespund
complet exemplu,
valoare
se poate se www.fishbase.org).
i realitii,
bine
include poate include
populaiile
echilibrat.
din structur
din
alteSausurse alte
lor avnd
aceast complet
surse
valoareo se i bine
poate
tiinifice tiinifice
structur
unanim n
unanim
complet
includerecunoscute,
din lucrarea
alte surse de
recunoscute, faechilibrat.
icutiinifice
bine
indicarea acufost
unanim
lor aplicat
indicarea Saulor
(carecunoscute,
exemplu, relaia
aceast Ford-Walford,
(ca www.fishbase.org).
exemplu,
cuvaloare
indicarea care (canecesit
www.fishbase.org).
se lorpoate includecalcularea
exemplu, din alte valorii
tiinifice
www.fishbase.org).surse
unanim ,
recunoscut
utilizat
tiinifice
nnlucrarea
lucrarea ndedeunanim
fala adescrierea
lucrarea
fa de
fostfa
recunoscute,
afost aplicat afunciei
aplicat fostrelaia
aplicatBertanlanffy
cu indicarea
relaia relaia
Ford-Walford,
Ford-Walford, i permite
lorFord-Walford,
(ca exemplu,
care n condiii
care necesit
necesit carecalcularea reale icalcularea
necesit
www.fishbase.org). concrete
valorii ,(timp
valorii
utilizat ispaiu),
n lucrarea ,
la de fa a fo
utilizat pe
lautilizat
descrierea
descrierea baza
nlalucrarea
funciei datelor
descrierea
funciei de
Bertanlanffyempirice,
funciei
fa a ifost
Bertanlanffy de a
Bertanlanffyestima
aplicat
permitei permite creterile
i
relaia
n condiii npermite teoretice
realen
Ford-Walford,
condiii condiii
reale
i fiziologice
care reale
i concrete
concrete necesit
(timp maximale
i(timp
iconcrete
calcularea
i spaiu),
spaiu), pe [33].
utilizat
(timp bazavaloriila descrierea
i spaiu),
datelor , funcie
pe baza pe baza
utilizat
datelor de datelor
la
empirice, Astfel,
descrierea lungimea
empirice, funcieide a petelui
estima
Bertanlanffy de vrsta
creterile i t va
teoretice
permite constitui:
n fiziologice
condiii reale maximale
i concrete [33]. pe
(timp baza i datelor
spaiu), empirice, de
empirice, a estimadecreterilea estima teoretice
creterilefiziologice
teoretice fiziologice
maximale( maximale [33].
[33]. )
pe baza
Astfel,
Astfel, Astfel,
lungimea
lungimea lungimea
datelorpetelui
empirice,
petelui de petelui
de de
vrsta tde
a estima
vrsta tvavavrsta tva
creterile
constitui:
constitui: constitui:
teoretice
( fiziologice
) maximale [33]. Astfel, lungimea pete
Astfel, lungimea petelui ( de vrsta
t va
( )
( constitui:
) ( )
)
respectiv, masa corpului petelui: ( ( )
)
( )
respectiv,
respectiv, masa corpului petelui: masa corpului petelui: ( ) respectiv, masa corpu
respectiv, masa corpului petelui:
(
( ( ) ) ( ))
unde: l(t) lungimea standard a petelui69 la vrsta
( ) )t;
(
unde: l(t) unde: lungimea l(t) w(t) masa
lungimea
standard corpuluila
astandard
petelui vrsta t;la vrsta t;
a petelui unde: l(t) lungimea st
Astfel, Astfel,
Astfel, lungimea
lungimealungimea
peteluipetelui
petelui de vrsta
de vrsta dettvrsta t va constitui:
va constitui:
va constitui:
( ( ))( ) )

(
(
))
(
respectiv,respectiv,
masa
respectiv,
respectiv, masa
masa masa petelui:
corpului corpului
corpului
corpului petelui:petelui:
petelui:
(
( ))(
(
(
))
) )
(

unde: unde:
l(t)
unde: l(t) l(t) lungimea
lungimea
lungimea standardstandard
standard
standard aa petelui
petelui vrstalat;t;vrsta t;
a petelui
la vrsta
la
w(t) masa
w(t) w(t) corpului
masa corpului
masa corpului vrstalat;t;vrsta t;
peteluipetelui
la vrsta
corpuluipetelui la
lungimea teoretic maximal a petelui;
lungimea
lungimea teoretic maximal
teoretic maximal aaa petelui;
petelui;

lungimea teoretic
teoretic maximal
masa teoretic
teoretic maximal petelui;
a petelui, g;
masa
masa
masa teoretic maximal
maximal
maximal aaapetelui,
petelui,
petelui, g;
g;g;
k constanta de cretere;
kkk constanta
constanta de
constanta de cretere;
de cretere;
vrstacretere;
t0 teoretic teoretic la care lungimea petelui este 0;
tt 0
vrsta
vrsta
t00 vrsta teoretic
teoretic lacare
la
la carelungimea
care lungimea
lungimea peteluieste
petelui
petelui este0;
este 0;
0;
e baza logaritmului natural.
eeebaza
bazalogaritmului
baza logaritmuluinatural.
logaritmului natural.
natural.

n urma unui
n urma aplicrii aplicrii
ir deunui ir de transformri
transformri matematice,matematice, funciile datefunciile pot fi aduse date lapot fi aduse forme
urmtoarele la
urmtoarele forme liniare:
liniare:
n urma aplicrii unui ir de transformri = matematice,
,
funciile date pot fi aduse la
urmtoarelen urma forme liniare: unui ir de transformri matematice, funciile date pot fi aduse la
aplicrii
urmtoarele forme liniare:
n urma aplicrii unui ir de transformri
= ,
matematice,

funciile date pot fi aduse la
= , .
=

urmtoarele forme liniare:

n urma aplicrii unui ir de transformri
== , .
matematice,
funciile date pot fi aduse la
Pentru calcularea
urmtoarele forme liniare: coeficienilor a i

b a fost utilizat metoda celor mai mici ptrate:


= = , .
Pentru calcularea coeficienilor a i b a fost utilizat
=fost metoda
, celor mai mici ptrate:
Pentru calcularea coeficienilor ai b a
= .
utilizat metoda celor mai mici ptrate:
Pentru calcularea coeficienilor a ib = a fost utilizat
, metoda celor mai mici ptrate:
= .
Pentru calcularea coeficienilor ai b=a=fost
utilizat

( , . metoda celor mai mici ptrate:
)


= = , .
Din punct
Pentru de vedere
calcularea analitic, corelaia
coeficienilor ai=b a ntre

fost
(lungimea
)

utilizat i masacelor
metoda corpului
mai micila speciile
ptrate:de peti
( ) .
se descrie prin ecuaia:
Din punct de vedere analitic, corelaia = =ntre
,
b .
lungimea i masa corpului la speciile de peti
w=al ( ),
se descrie
unde: Din
w prin
punct
masa ecuaia:
de vedereg;analitic, corelaia ntre
corpului, lungimea i masa corpului la speciile de peti
b
Din punct
se descrie de
prinvedere
l lungimea
Din ecuaia: analitic,
punct de standard corelaia
vedere analitic,a petelui, ntre lungimea
=
cm; ntre
corelaia w=al i masa
lungimea, . corpului
i masalacorpului speciile la despeciile
peti se de
descrie
peti prin
( )
b
ecuaia:
unde:
se descriewa prinmasa
constanta corpului,
ecuaia: egalg;cu w cnd l=1; w=al ,
unde: wlDin lungimea
masa
b - coeficient
punct de vedere standard
corpului, g;
exponenial. a petelui, cm;
analitic, corelaia ntre w=al b
lungimea, i masa corpului la speciile de peti
unde:
se wlaCoeficientul
descrie lungimea
constanta
masa
prin corpului,
ecuaia: egal
standard
de g;cuawpetelui,
corelaie cnd
rxy a fostl=1;cm;calculat dup formula:
unde: w ab masa corpului, g; cu w cnd l=1;
l - lungimea
coeficient
constanta exponenial.
egal
standard a petelui, cm; w=alb,
l bCoeficientul
lungimea
- coeficient standard
de a petelui,
corelaie
exponenial. r a cm;
fost calculat dup
(formula:
unde: w a constanta
masa corpului, egalg; cu w cnd xy l=1;
=
)( )
.
a Coeficientul
constanta egal cu w cnd l=1;
lungimea de corelaie rxy a fostcm; calculat dup formula:
( ) ]
bl - coeficient exponenial.
standard a petelui, [ ( ) ][
b -Coeficientul
coeficient exponenial. ( )( )
a constantade corelaie
egal cu w rcnd xy afost= calculat