Sunteți pe pagina 1din 58

APROBAT,

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT,


ing. Ovidiu GABOR

ADMINISTRAIA NAIONAL "APELE ROMNE"


ADMINISTRAIA BAZINAL DE AP OLT

REGULAMENT
DE ORGANIZARE
SI FUNCTIONARE

2014
CAPITOLUL I
Dispoziii generale
Art. 1. Administraia Bazinal de Ap Olt este instituie public cu personalitate juridic,
organizat la nivelul districtului de bazin hidrografic Olt si funcioneaz pe baz de gestiune
economic si autonomie financiara, n subordinea Administraiei Naionale Apele Romane, cu
statut asimilat filialei.
Administraia Bazinal de Ap Olt a fost nfiintata prin Ordonanta de urgenta a Guvernului
nr. 107/2002, aprobat cu modificri prin Legea nr. 404/2003, cu modificarile si completrile
ulterioare si OUG nr. 3/2010.
Art. 2. Sediul Administraiei Bazinale de Ap Olt este n municipiul Rm.Valcea, str. Remus
Bellu nr.6 - Romnia.
Art. 3. Prezentul Regulament de Organizare si Funcionare al Administraiei Bazinale de
Ap Olt a fost redactat n conformitate cu organigrama aprobat n Consiliul de conducere al
Administraiei Naionale Apele Romane .

CAPITOLUL II
Obiectul de activitate
Art 4. Administraia Bazinal de Ap Olt are urmtoarele atribuii principale:
Gospodarirea unitar, durabil a resurselor de ap de suprafa si subteran si protecia
acestora mpotriva epuizrii si degradrii, precum si repartiia raional si echilibrat a acestor
resurse;
Administrarea, exploatarea si intreinerea infrastructurii Sistemului naional de gospodarire a
apelor, ntreinerii cursurilor de ap, lucrrilor de aprare mpotriva inundaiilor, aflat n
administrarea sa;
Administrarea, exploatarea si intreinerea albiilor minore ale apelor, a cuvetelor lacurilor si
balilor, n starea lor natural sau amenajat, a zonelor umede si a celor protejate, aflate n
patrimoniu;
Administrarea, exploatarea si ntreinerea infrastructurii Sistemului bazinal Olt de veghe
hidrologic si hidrogeologic;
Administrarea, exploatarea si ntreinerea Sistemului bazinal Olt de supraveghere a calitii
resurselor de ap; - supravegherea calitii resurselor de ap de suprafa si subteran, de prevenire
si avertizare n caz de poluri accidentale;
Administrarea, exploatarea si ntreinerea Sistemului bazinal Olt de supraveghere cantitativ a
resurselor de ap din administrare;
Realizarea sistemului informatic si de telecomunicaii n unitile sistemului de gospodrire a
apelor; elaborarea de produse software n domeniul gospodririi apelor, hidrologiei si
hidrogeologiei;
Asigurarea funciilor de operator unic pentru resursele de ap de suprafa naturale sau
amenajate din b.h.Olt, indiferent de detinatorul cu orice titlu al amenajrii, si pentru resursele de ap
subterane, indiferent de natur lor si a instalaiilor aferente, cu potenialele lor naturale, cu excepia
resurselor acvatice vii, n condiiile legii, cu excepia celor prevazute expres n reglementrile
specifice n vigoare;
Alocarea dreptului de utilizare a resurselor de apa de suprafata si subterane din b.h.Olt n toate
formele sale de utilizare, cu potentialele lor naturale, cu exceptia resurselor acvatice vii, pe baz de
abonamente, conform prevederilor Legii Apelor nr. 107/1996, cu modificarile si completarile
ulterioare;
Apararea impotriva inundatiilor prin lucrarile de gospodarire a apelor aflate n administrarea
sa si gestionarea stocului de materiale si mijloace specifice de aparare impotriva inundatiilor;

2
Intretinerea si exploatarea lucrarilor de gospodarire a apelor din domeniul public al statului,
cu rol de aparare impotriva inundatiilor, aflate n administrare;
Avizarea si autorizarea din punct de vedere al gospodaririi apelor a lucrarilor si activitatilor ce
se executa pe ape sau au legatura cu apele din b.h.Olt;
Instruirea si perfectionarea personalului din domeniul gospodaririi apelor n centrele proprii
de formare profesionala si/sau n colaborare cu alte institutii specializate;
Realizarea de anuare, sinteze, studii, proiecte, instructiuni, monografii si tiparituri n domeniul
apelor;
Elaborarea schemei directoare de amenajare si management a bazinului hidrografic Olt;
Implementarea directivelor Uniunii Europene din domeniul apelor.

CAPITOLUL III
Structura organizatoric
Art. 5. Administraia Bazinala de Ap Olt cuprinde n structura sa organizatoric:
a) Sistemele de Gospodarirea Apelor: Harghita, Covasna, Braov, Sibiu, Valcea si Olt
organizate la nivelul spaiilor hidrografice de pe teritoriul judetelor respective, uniti fr
personalitate juridic;
b) Sistemul Hidrotehnic Independent Priza Olt, jud.Valcea, unitate fr personalitate
juridic;
Art. 6. Conducerea Administraiei Bazinale de Ap Olt este asigurata de un Comitet de
directie format din 5 membri, directorul este presedintele comitetului de directie. Comitetul de
direcie funcioneaz n baza R.O.F. propriu, aprobat de A.N. "Apele Romne"
Directorul are n subordine:
Directorul tehnic resurse ap si planuri de management
Directorul tehnic exploatare lucrri hidrotehnice
Directorul tehnic dezvoltare investiii
Directorul economic
Juridic
Inspectia Bazinala a Apelor
Sntate si Securitate n Munc
Relaii cu Presa
Secretariatul Tehnic al Comitetului de Bazin
U.I.P.
Audit Public Intern
Relatii Transfrontaliere
Comunicatii si Tehnologia Informatiei
Resurse Umane, Relatii cu Publicul, Administrativ
Sistem Integrat de Management si Audit
Sistemele de Gospodarirea Apelor
Sistemul Hidrotehnic Priza Olt
Directorul tehnic resurse ap si planuri de management coordoneaz activitile:
Plan de Management Bazinal
Prognoza Bazinala, Hidrologie si Hidrogeologie
Gestiune, Monitoring si Protecia Resurselor de Ap
Avize si Autorizaii
Laborator Calitatea Apelor
Directorul tehnic exploatare lucrri hidrotehnice coordoneaz activitile:
Exploatare Lucrari - UCC si Siguranta Constructiilor Hidrotehnice
Interventie Rapida
Cadastru, Patrimoniu
Aparare Impotriva Inundaiilor
Dispecerat
3
Mecanizare - Energetic
Formaia Service - Reparatii
Directorul tehnic dezvoltare investiii coordoneaz activitile
Promovare Investiii, Urmrire Investiii
Achiziii Lucrri si Servicii
Promovare si Implementare Proiecte si Programme Europene
Directorul economic coordoneaz activitile:
Financiar
Contabilitate
Mecanism economic si Sinteze economice

CAPITOLUL IV
Atribuii
Art. 7. Atribuiile Directorului Administraiei Bazinale de Ap Olt
Directorul asigura conducerea Administraiei Bazinale de Ap Olt si este numit prin Decizie
a Directorului general al Administratiei Nationale Apele Romane.
Directorul i desfoar activitatea pe baza actelor normative n vigoare si a Hotrrilor
Comitetului de Directie.
Directorul Administraiei Bazinale de Ap Olt conduce activitatea curent a acesteia, o
reprezint n relatiile cu autoritile publice, cu alte persoane juridice, precum si cu persoane fizice,
n limitele de competen stabilite prin Hotrri ale Consiliului de conducere, ale comitetului
director al A.N. Apele Romane . sau prin actele normative.
Directorul Administraiei Bazinale de Ap Olt are urmtoarele atribuii, rspunderi si
competene:
Conduce si coordoneaz ntreaga activitate a Administraiei Bazinale de Ap.;
Rspunde de adminstrarea legal si eficient a ntregului patrimoniu;
Aplica intocmai deciziile conducerii A.N. Apele Romane ;
Mentine un dialog permanent cu sindicatele, institutiile, organismele si reprezentantii
administratiei locale ;
Indeplineste atributiile de angajator ca reprezentant legal al ABA Olt, persoana juridica;
Selecteaza, angajaza si concediaza, in conditiile CCM si ale legiilor in vigoare, personalul
A.B.A. Olt. Delega competenta de angajator directorilor subunitatilor fara personalitate
juridica;
Numeste, suspenda sau elibereaza din functie, cu aprobarea directorului General al A N
Apele Romane, directorii din aparatul propriu al Administraiei Bazinale de Ap Olt,
directorii, inginerii sefi, contabilii sefi ai Sistemelor de Gospodarirea Apelor si seful
Sistemului Hidrotehnic independent;
Aproba competentele personalului de conducere din sediul central si unitatile din subordine
precum si competentele salariatilor din domeniul tehnic, economico-financiar si juridic;
Dispune, ori de cte ori este necesar, analiza modului de desfurare a activitilor din
Administraia Bazinal de Ap Olt;
Aprob msurile de mbuntire a activitii propuse de conducerea executiv a
Administraiei Bazinale de Ap Olt;
Emite deciziile de nominalizarea comisiilor pentru desfurarea activitii Administraiei
Bazinale de Ap Olt;
Semneaza contractele de parteneriat public privat, si orice alte tipuri de contracte ncheiate de
Administraia Bazinal de Ap Olt;
Emite deciziile pentru transferul mijloacelor fixe ntre sediul central si subuniti;
Aprob programul de deplasri n strinatate si propunerile nominale;
4
Intocmeste fisele de post ale directorilor tehnici, directorului economic ai Administraia
Bazinal de Ap Olt si ale directorilor subunitatilor;
Aprob concediile de odihn pentru membrii Comitetului de Directie din subordine precum
si pentru personalul din compartimentele direct subordonate;
Aproba propunerile de liste de investiii din surse proprii si listele de utilaj dotare;
Aprob raporturile lunare ale comisiei UCC. Dispune aplicarea msurilor necesare realizrii
acestora, propuse de Comisia UCC, si Departamentele Managementul Resurselor de ap sau
Managementul Lucrrilor hidrotehnice ale A.N. "Apele Romne";
Supune spre aprobare Consiliului de conducere al A.N. "Apele Romne" bugetul de venituri
si cheltuieli
Executa BVC ul ABA Olt aprobat de conducerea A.N. Apele Romane
Aproba repartizarea BVC la subunitati;
Semneaza si/sau aprob avize, autorizaii, referate tehnice n baza prevederilor legislaiei n
vigoare n domeniul gospodririi apelor;
Coordoneaz activitatea privind auditul public intern;
Verific modul de ntrebuinare a resurselor bneti si materiale, a stocurilor si a tuturor
valorilor bneti;
Ia msurile necesare pentru recuperarea creanelor prin obinerea de titluri executorii si
sprijin organele abilitate n executarea acestora;
Exercit controlul direct asupra tuturor actelor si formularelor prin care se centralizeaz
veniturile si cheltuielile instituiei;
Aprob regulamentul intern si msurile de protecia si securitatea muncii, n conformitate cu
legislaia n vigoare;
Propune spre aprobare Consiliului de Conducere al A.N. "Apele Romne" organigrama si
regulamentul de organizare si funcionare ale Administraiei Bazinale de Ap Olt;
Aprob msuri, potrivit legii, pentru imputarea si recuperarea pagubelor rezultate din culpa
angajailor;
Coordoneaz activitatea de personal, asigur respectarea disciplinei muncii, ndeplinirea
atribuiilor de serviciu si a prevederilor legale, de ctre intreg personalul si emite deciziile
legale;
Aprob programul de formare si perfecionare profesional a salariailor urmrind pregtirea
specific si reorientarea unor categorii de salariai n contextul schimbarilor intervenite n
obiectul de activitate al Administratiei Nationale Apele Romane, potrivit cerinelor de
modernizare a acestuia;
Emite decizia prin care numeste comitetul de securitate si sntate n munc;
Adopt orice alte hotrri si dispune msuri privind activitatea Administraiei Bazinale de
Ap Olt n condiiile legii si conform Hotrrilor Consiliului de conducere al Administratiei
Nationale Apele Romane;
Deleag n scris din competentele si atribuiile sale subordonatilor din administraie;
Deleag atribuiile sale ctre unul dintre directorii tehnici prin delegare de competente n
scris pe perioada absenei sale din instituie;
n lipsa directorului din instituie, atribuiile acestuia sunt preluate de ctre unul din directorii
tehnici prin delegare de competen n baza unei decizii

Art. 8. Atribuiile Directorului Tehnic- Resurse de ap si planuri de management


Coordoneaz activitatea compartimentelor:
Plan de Management Bazinal, Prognoze Bazinale Hidrologie si Hidrogeologie, Lucrari
Geologice Pompari Experimentale, Gestiune, Monitoring si Protectia Resurselor de Apa, Avize-
Autorizatii si Laborator de Calitatea Apelor.
Atribuii generale:

5
ndeplineste toate atributiile directorului ABA Olt cand acesta lipseste din unitate sau n
cazul indisponibilitatii acestuia, prin delegare de competente n scris;
ndeplineste orice alte atributii prevazute de lege si sarcinile stabilite de conducerea
institutiei;
Coordoneaza prin compartimentele din subordine activitatea tehnica de administrare a
resurselor de apa b.h.Olt desfsurata de Sistemele de Gospodarire a Apelor;
Raspunde de gestionarea resurselor de apa, aplica n mod unitar n toate sistemele de
gospodarire a apelor metodologiile, actele normative si prescriptiile tehnice privind alocarea
dreptului de utilizare si protectia resurselor de apa;
Raspunde de aplicarea unitara n toate bazinele hidrografice a procedurilor si a
metodologiilor privind activitatea de emitere a avizelor si a autorizatiilor de gospodarire a
apelor, precum si de aplicarea prevederilor schemelor directoare de amenajare si
management a bazinelor hidrografice pentru domeniul sau de activitate;
Rspunde de asigurarea si implementarea Sistemului de management al Calitii n
conformitate cu (SR EN ISO 9001/2008; SREN ISO 14001/2005; SR OHSAS 18001/2008)
n domeniul sau de activitate;
Coordoneaza activitatea de cunoastere a resurselor de apa prin observatii si masuratori
hidrologice, hidrogeologice si de calitate a apei, n vederea asigurarii informatiilor operative
necesare luarii deciziilor si a constituirii fondului national de date hidrologice si
hidrogeologice;
Coordoneaza si controleaza activitatea Sistemelor de Gospodarire a Apelor n domeniul
gestionarii resurselor de apa de suprafata si subterane si protectia acestora impotriva epuizarii
si degradarii;
Coordoneaza, indruma si controleaza activitatea la folosintele de apa din punct de vedere al
gospodaririi a apelor si aplica masurile necesare pentru atingerea starii bune a apelor;
Participa la actiuni de control impreuna cu Inspectia Teritoriala a Apelor la utilizatori pentru
respectarea legislatiei n domeniul apelor, functionarii si incadrarii n prevederile avizelor si
autorizatiilor de gospodarire a apelor;
Analizeaza si rezolva n spiritul legii sesizari ale persoanelor fizice si juridice specifice
domeniului sau de activitate;
Elaboreaza sinteze si rapoarte n legatura cu activitatea de gospodarire a apelor la nivelul
intregii tari;coordoneaza elaborarea sintezelor specifice domeniului sau de activitate la
nivelul bazinelor hidrografice;
Analizeaza, verifica si avizeaza programele anuale de activitate ale Sistemelor de
Gospodarire a Apelor din domeniul cunoasterii cantitative si calitative a resurselor de apa,
ale laboratoarelor de calitate, emiterea de avize si autorizatii de gospodarire a apelor,
elaborarea de sinteze si rapoarte specifice domeniului sau de activitate;
Coordoneaza, indruma si controleaza activitatile tehnice ale Sistemelor de Gospodarire a
Apelor n legatura cu aplicarea mecanismului economic specific domeniului gospodaririi a
apelor;
Participa la concilierea divergentelor la incheierea abonamentelor pentru utilizarea /
exploatarea resurselor de apa sau pentru exploatarea agregatelor minerale din albiile si
malurile cursurilor de apa, cuvetele lacurilor de acumulare;
Analizeaza necesitatile de dotare ale retelei de observatii si masuratori hidrologice si
hidrogeologice cu aparatura specifica n vederea indeplinirii programelor de activitate;
elaboreaza documentatia de fundamentare si fisele tehnice n vederea achizitionarii acesteia;
coordoneaza activitatea desfasurata la nivelul A.B.A. Olt ;
Organizeaza si indruma activitatea laboratoarelor de calitatea apelor din punct de vedere
metodologic, asigurarea calitatii datelor obtinute prin analizele de laborator:

6
Aplica strategia si coordoneaza impreuna cu Inspectia Apelor, din punct de vedere tehnic la
nivel national actiunile preventive si operative pentru monitorizarea, prevenirea si
combaterea poluarilor accidentale, a folosintelor de apa;
Coordoneaza elaborarea si aplicarea planului bazinal de prevenire si de inlaturare a efectelor
poluarilor accidentale, precum si asigurarea unei protectii sporite si imbunatatirea mediului
acvatic prin masuri specifice de reducere progresiva a poluarii;
Analizeaza si indruma activitatile de dotare cu reactivi si aparatura specifica a laboratoarelor
de calitate pentru indeplinirea programelor de activitate; elaboreaza documentatia de
fundamentare si fisele tehnice in vederea achizitionarii acesteia; coordoneaza activitatea
desfasurata la nivelul Sistemelor de Gospodarire a Apelor;
Elaboreaza Manualul cadru al calitatii si procedurile generale de lucru ale laboratoarelor de
calitate n conformitate cu cerintele organismului de acreditare a acestora;
Elaboreaza si promoveaza instructiuni metodologice n domeniul sau de activitate; face
propuneri de elaborare si de promovare a unor acte normative si metodologii specifice
domeniului gospodaririi a apelor;
Raspunde de implementarea procedurilor si metodologiilor precum si a directivelor Uniunii
Europene n domeniul sau de activitate, care au fost deja transpuse n legislatia romana;
Participa la realizarea sarcinilor rezultate din aplicarea conventiilor si acordurilor
internationale ale Romaniei n probleme de gospodarirea apelor, hidrologie si hidrogeologie
precum si pentru implementarea directivelor Uniunii Europene din domeniul apelor, sau
pentru implementarea unor proiecte internationale la care Administratia Nationala Apele
Romane este parte;
Particip la intocmirea rapoartelor ctre Ministerul Mediului si Schimbarilor Climatice sau
Uniunea European dup caz, n legtur cu stadiul implementrii prevederilor Directivelor
Europene n domeniul apei;
Analizeaza si propune cercetari privind cunoasterea resurselor de apa si protectia calitatii
apelor, participa la avizarea si receptia lucrarilor la care este sau se considera beneficiar
tehnic;
Organizeaza cursuri de specializare a personalului n domeniul sau de activitate si testarea
periodica acestuia; participa la examinarea personalului angajat din domeniul de activitate,
de la nivelul A.B.A.Olt si de la subunitatile acestora.
Asigura, coordoneaza si raspunde de activitatea de implementare si aplicare a celor 18
directive UE specifice apei la nivelul spatiului hidrografic Olt;
Asigura, coordoneaza si raspunde de aplicarea Documentelor Ghid ale UE la nivelul BH Olt,
n vederea implementarii si aplicarii Directivei Cadru 2000/60;
Coordoneaza si raspunde de elaborarea Planului de Management Bazinal, respectand
termenele impuse prin calendarul de aplicare al Directivei Cadru Apa si implicit prin Legea
310/2004
Asigura contributia de specialitate n vederea elaborarii Schemelor Directoare de Amenajare
si Management Bazinal, alcatuite din Planul de Management Bazinal si Planul de Amenajare
Bazinal;
Coordoneaza si asigura contributia de specialitate pentru actiunile necesare n vederea
respectarii angajamentelor rezultate din incheierea negocierilor cu UE a Capitolului 22-
Mediul inconjurator;
Coordoneaza si instruieste personalul abilitat pentru implementarea Directivelor UE specifice
apei din cadrul Sistemelor de Gospodarire a Apelor;
Colaboreaza cu organele de specialitate ale A.N. Apele Romane sau ale administratiei
publice locale si centrale, precum si cu alte organizatii neguvernamentale n vederea
asigurarii activitatii de implementare a Directivelor UE specifice apei;
Elaboreaza si asigura aplicarea reglementarilor de organizare si desfasurare a CTE din cadrul
Administratiei Bazinale de Apa Olt.

7
Art. 9. Atribuiile Directorului Tehnic - Exploatare lucrri hidrotehnice
Coordoneaza activitatea compartimentelor: Exploatare Lucrri UCC si Siguranta Constructiilor
Hidrotehnice, Interventie Rapida, Patrimoniu si Cadastru, Aparare Impotriva Inundatiilor,
Dispecerat, Mecanizare- Energetic si formatia Service.
Indeplinete toate atribuiile directorului ABA, cnd acesta lipsete din unitate sau n cazul
indisponibilitii acestuia, prin delegare de competente n scris;
Indeplinete orice alte atribuii prevzute de lege si sarcinile stabilite de ctre conducerea
instituiei;
Administrarea, exploatarea, intretinerea, repararea si modernizarea Sistemului National de
Gospodarire a Apelor aflat n administrarea Administratiei Bazinale de Apa Olt;
Administrarea albiilor minore ale cursurilor de apa cadastrate, a cuvetelor lacurilor si baltilor, n
stare naturala sau amenajata, a zonelor umede si a celor protejate aflate n administrare din
spatiul hidrografic Olt;
Coordonarea exploatarii lacurilor de acumulare din bazinul hidrografic Olt, indiferent de
detinatorul acestora; dispunerea n perioade de ape mari sau viituri, n cazuri de poluari
accidentale, precum si n cazuri de introducere a restrictiilor n utilizarea debitelor de apa, a
masurilor operative obligatorii n legatura cu exploatarea lacurilor de acumulare;
Organizarea desfasurarii activitatii de urmarire a comportarii n timp a constructiilor
hidrotehnice din administrare;
Avertizarea si propunerea de interventii n cazuri de producere a fenomenelor hidrologice
periculoase si accidentelor la constructiile hidrotehnice din administrare;
Coordonarea apararii impotriva inundatiilor, prin constructiile hidrotehnice aflate n
administrare, precum si a constituirii stocului de materiale si mijloace specifice de aparare de
inundatii aferente acestora;
Participarea la secretariatele tehnice permanente n domeniul apararii de inundatii si
accidentelor la constructiile hidrotehnice si la pregatirea populatiei pentru apararea de inundatii
prin exercitii periodice;
Coordonarea si urmarirea elaborarii planurilor de aparare impotriva inundatiilor, fenomenelor
hidrologice periculoase si accidentelor la constructiile hidrotehnice din administrare din bazinul
hidrografic Olt, precum si a acordarii asistentei tehnice la elaborarea de catre utilizatori si
administratii locale a planurilor proprii de aparare de inundatii;
Colaborarea permanenta cu Comisiile de dezastre, cu unitatile de ordine publica, cu autoritatile
publice teritoriale de sanatate si altele pentru inlaturarea cauzelor si efectelor poluarilor
accidentale;
Intocmirea, n mod corelat pe ansamblul bazinului hidrografic, de propuneri de lucrari noi de
amenajare, necesare satisfacerii cerintelor de apa, protectiei calitatii apelor si restaurarii
cursurilor de apa, precum si prevenirii actiunii distructive a apelor;
Participarea la intocmirea hartilor de hazard si de risc n cazul apelor mari;
Coordonarea realizarii de lucrari de amenajare a cursurilor de apa si a altor lucrari de investitii
din surse proprii ale A.B.A. Olt,acordarea asistentei tehnice de specialitate si colaborarea la
avizarea si receptionarea lucrarilor de investitii finantate de la bugetul de stat;
Coordonarea si urmarirea activitatii de elaborare a cadastrului apelor si elaborarea sintezei
cadastrului apelor;
Coordonarea si verificarea inventarierii si tinerea la zi a evidentei patrimoniului de interes
public si privat al statului aflat n administrare;
Coordonarea si verificarea elaborarii si derularii Programului de Gospodarire a Apelor, fizic si
valoric;
Coordonarea activitatii de mecanizare si energetic n mod unitar si eficient la nivel de bazin
hidrografic;
Coordonarea executrii lucrrilor de reparaii a utilajelor si mijloacelor de transport pe care
A.B.A. Olt le deine, n atelierele proprii sau ale altor ageni economici;

8
Coordonarea activitatii tehnice specifica de la toate SGA urile bazinului hidrografic Olt si a
activitatii Sistemului Hidrotehnic Independent Priza Olt;
Solicitarea de la Sistemele de Gospodarire a Apelor propuneri de lucrari noi si lucrari de
reparatii la constructiile hidrotehnice, le analizeaza si le supune spre aprobare potrivit
competentelor;
Elaborarea si asigurarea aplicarii reglementarilor de organizare si desfasurare a CTE din
cadrul Administratiei Bazinale de Apa Olt;

Art. 10. Atribuiile Directorului Tehnic- Dezvoltare investiii


Coordoneaz activitatea compartimentelor: Promovare Investitii, Urmarire Investitii, Promovare
si Implementare Proiecte si Programe Europene, Achizitii Lucrari si Servicii;
Coordoneaz elaborarea programului de investiii si dotri si stabilete msurile si sarcinile
necesare realizrii acesteia;
Stabilete msurile si sarcinile pentru realizarea documentaiilor tehnice privind investiiile;
Analizeaz si urmrete modul de realizare al investiiilor si de punere n funciune a
echipamentelor achiziionate;
Coordoneaz activitatea de determinare a capacitilor si resurselor disponibile si propune
realocarea acestora pe compartimente;
Coordoneaza promovarea si pregatirea proiectelor n vederea finantarii din surse externe;
Coordoneaza elaborarea cererii de finantare pentru accesare fonduri n vederea executiei
lucrarilor de investitii;
Coordoneaza intocmirea planului anual al achizitiilor publice de produse si servicii;
Indeplinete orice alte atribuii prevzute de lege si sarcinile stabilite de ctre conducerea
instituiei;
Intocmirea, n mod corelat pe ansamblul bazinului hidrografic, de propuneri de lucrari noi de
amenajare, necesare satisfacerii cerintelor de apa, protectiei calitatii apelor si restaurarii
cursurilor de apa, precum si prevenirii actiunii distructive a apelor;
Coordonarea realizarii de lucrari de amenajare a cursurilor de apa si a altor lucrari de investitii
din surse proprii ale A.B.A. Olt,acordarea asistentei tehnice de specialitate si colaborarea la
avizarea si receptionarea lucrarilor de investitii finantate de la bugetul de stat;
Coordonarea si verificarea inventarierii si tinerea la zi a evidentei patrimoniului de interes public
si privat al statului aflat n administrare;
Analiza propunerilor de dotare cu utilaje independente si cu montaj, precum si cu alte mijloace
fixe si depunerea acestora spre aprobare.
Coordonarea realizarii de lucrari de amenajare a cursurilor de apa si a altor lucrari de investitii
din surse proprii ale Administratiei, acordarea asistentei tehnice de specialitate si colaborarea la
avizarea si receptionarea lucrarilor de investitii;
Promovarea de lucrari noi n domeniul gospodaririi a apelor;
Pregatirea si inaintarea la Ministerul Mediului si Padurilor a documentatiilor necesare pentru
lucrarile cu competente de aprobare superioare Administratiei (pregatind si avizele necesare sau
documentatiile necesare obtinerii avizelor din competenta ministerului);
Elaborarea prescriptiilor si reglementarilor de organizare si desfasurare a CTE din cadrul
Administratiei Bazinale de Apa Olt;
Organizarea avizarii documentatiilor pentru toate obiectivele de investitii (indiferent de sursa de
finantare) si de emiterea actului final, sub forma de,,Aviz pentru documentele acceptate sau
,,Incheiere pentru documentatiile respinse sau amanate.
Intocmirea n mod corelat, pe ansamblul fiecarui bazin hidrografic, de propuneri de lucrari noi
de amenajare, necesare satisfacerii cerintelor de apa, protectiei calitatii apelor si restaurarii
cursurilor de apa, precum si prevenirii actiunii distructive a apelor.

9
Art. 11. Atribuiile Directorului economic
Desfasoara o activitate specializata n masurarea, evaluarea, cunoasterea, gestiunea si controlul
activelor, datoriilor si capitalurilor proprii, precum si a rezultatelor obtinute din activitatea
persoanelor juridice si fizice, care trebuie sa asigure inregistrarea cronologica si sistematica,
prelucrarea, publicarea si pastrarea informatiilor cu privire la pozitia financiara, performanta
financiara si fluxurile de trezorerie.
n vederea indeplinirii obiectului de activitate, intocmeste documentele justificative privind
operatiunile patrimoniale, organizeaza si tine corect si la zi contabilitatea, organizeaza si efectueaza
inventarierea patrimoniului precum si valorificarea acestuia, respecta regulile de intocmire a
executiei bugetelor de venituri si cheltuieli, a contului general anual de executie a bugetului, aplica
si urmareste aplicarea noului mecanism economic n domeniul gospodaririi a apelor prevazut n
O.U.G. nr. 73/2005 prin utilizarea abonamentului cadru de utilizare/exploatare a resurselor de apa
de catre beneficiari, asigura veniturile necesare pentru acoperirea cheltuielilor de functionare a
Administratiei Bazinale de Ap Olt conform bugetului aprobat.
Pentru indeplinirea activitatilor prevazute n obiectul de activitate, are urmatoarele atributii:
Colaboreaza cu toate SGA si compartimentele Admistraiei Bazinale de Ap Olt pentru
realizarea obiectivelor politicii de gospodarirea Apelor;
Aplica legislatia n vigoare din domeniul economic specific institutiilor publice finantate din
venituri proprii si din surse bugetare si emite norme si circulare de aplicare unitara n toate
unitatile;
Participa alaturi de conducerea Administratiei Bazinale de Ap Olt la elaborarea strategiei
economice si financiare la realizarea obligatiilor prevazute n actele normative ce reglementeaza
activitatea de gospodarire a apelor;
Asigura implementarea, monitorizarea si raportarea Directivei Cadru Apa 60/2000/EC avand ca
obiectiv principal recuperarea costurilor aferente activitatilor de gospodarire a apelor, n
concordanta, cu principiul poluatorul plateste;
Fundamenteaza si elaboreaza impreuna cu alte compartimente metodologia de redimensionare a
contributiilor pe categorii de surse si utilizatori respectand cerintele Directivei Cadru Apa
60/2000/EC;
Asigura functia de unic prestator al serviciilor de gospodarire a apelor prin valorificarea
complexa a apelor ca resursa economica;
Efectueaza si urmareste compensatiile n vederea reducerii creantelor;
Informarea periodica a Consiliul de directie asupra veniturilor si cheltuielilor din activitatea de
baza;
Coordoneaza si controleaza activitea economica de la SGA-urile din subordine;
Participa la coordonarea si controlul activitatii economico-financiara a unitatilor din subordine;
Fundamenteaza si elaboreaza proiectul bugetului de venituri si cheltuieli al Administraiei
Bazinale de Ap Olt;
Intocmeste situatii si raportari pentru conducerea Administratie Nationale Apele Romane,
Curtea de Conturi si alte organe de control.

Art. 12. Atribuiile compartimentelor din subordinea Directorului A.B.A. Olt sunt
urmtoarele:

Juridic
Reprezint si apar interesele instituiei n faa instanelor judectoreti, a altor organe de
jurisdicie, organelor de urmrie penal, notariatelor, precum si n raporturile cu persoanele
juridice si persoanele fizice, respectnd termenele legale pentru efectuarea actelor de procedur,
n limita competenelor acordate de conducerea Administratiei Bazinale de Apa Olt;
n relaiile cu persoanele fizice sau juridice de drept public sau privat, ori cu alte instituii de stat
sau private, reprezint instituia numai n baza delegaiei speciale si exprese date de conducere;

10
ntocmesc proiectele de contracte, regulamente sau orice alte acte cu caracter juridic sau i dau
avizul cu privire la cele ntocmite de alte compartimente sau servicii;
Redacteaz opinii juridice cu privire la aspectele legale ce privesc activitatea instituiei si propun
msuri n vederea respectrii dispoziiilor legale. Punctul de vedere va fi conform legii si
crezului profesional, opinia fiind consultativ;
Avizeaz pentru legalitate, la cererea conducerii ori a compartimentelor interesate, toate actele si
msurile care vizeaz organizarea si funcionarea instituiei, n vederea realizrii optime si legale
a scopului pentru care-i desfoar activitatea Administraia Bazinal de Apa Olt;
Colaboreaz cu toate compartimentele din cadrul instituiei, asigurnd, la cerere, asisten
juridic n vederea ntocmirii tuturor actelor necesare n conformitate cu prevederile legale n
vigoare;
Propune msuri de respectare a dispoziiilor legale cu privire la aprobarea si conservarea
patrimoniului, a drepturilor si intereselor legitime ale personalului, analiznd cauzele care
genereaz infraciuni si litigii;
Propune msurile necesare pentru recuperarea creanelor prin obinerea de titluri executorii si
sprijin organele abilitate n executarea acestora;
Colaboreaza cu toate compartimentele din cadrul institutiei , asigurand, la cere , asistenta
juridica in vederea intocmirii tuturor actelor necesare in conformitate cu prevederile legale in
vigoare;
Are obligatia de a urmari si a studia noile reglementari legale si de a informa conducerea si
compartimentele interesate in legatura cu existenta si aplicarea acestora;
Avizeaz asupra legalitii contractelor economice, altor proiecte de acte cu efect juridic, avizul
fiind atributul exclusive al compartimentului juridic si contencios;
Avizarea pozitiv sau negativ a actelor este aplicat numai n ceea ce privete aspectele strict
juridice ale acestora. Compartimentului juridic si contencios nu se pronun asupra aspectelor de
natur economic, tehnic sau de orice alt natur, cuprinse n documentul avizat sau semnat;
n exercitarea profesiei se supun numai legii, Constituiei Romniei, Statutului profesiei,
regulilor eticii si deontologiei profesionale. De asemenea, sunt independent professional si nu
pot fi supui niciunei ngradiri sau presiuni de orice natur, fiind protejai prin lege mpotriva
acestora;
Relaia profesional ntre salariaii Compartimentului Juridic si Contencios si instituie se
bazeaz pe onestitate, corectitudine, confidenialitate si independent opiniilor profesionale;
Activitatea desfurat de salariaii Compartimentului Juridic si Contencios este o activitate de
mijloace si nu de rezultat. Acetia sunt obligai s depun toate diligenele n vederea aprrii
intereselor instituiei.

Inspectia Bazinala a Apelor


Inspectia Bazinala a Apelor din cadrul Administratiei Bazinale de Apa Olt si compartimentele
de specialitate din cadrul sistemelor de gospodarire a apelor, reprezinta organismele de specialitate
pentru inspectie si control tehnic n domeniul gospodaririi apelor.
Elaboreaza Planul anual de inspectie cu obiectivele controlate, acoperind intreg teritoriul
bazinului hidrografic Olt.
Elaboreaza, gestioneaza si reactualizeaza periodic Registrul Bazinal al Obiectivelor
Controlate , continand listele cu toate obiectivele controlate de pe teritoriul de competenta si le
inainteaza spre verificare Biroului I.T.A. din sediul central al Administratiei Nationale Apele
Romane .
Organizeaza activitatea de inspectie pe intreg teritoriul bazinului hidrografic Olt si asigura
finalizarea acesteia.
Inspecteaza si controleaza pe intreg teritoriul bazinului hidrografic Olt respectarea de catre
persoanele juridice si fizice ale legilor si reglemetarilor n vigoare din domeniul gospodaririi

11
calitative si cantitative a apelor, precum si a exploatarii n siguranta a barajelor si altor
constructii hidrotehnice.
Verifica modul n care lucrarile construite sau n curs de executie pe ape, sau avand legatura cu
apele, sunt realizate, exploatate si intretinute, n conformitate cu prevederile
avizelor/autorizatiilor de gospodarire a apelor si a celorlalte reglementari n domeniul apelor.
Inspecteaza si controleaza la utilizatorii de apa, modul de organizare a masurarii debitelor de apa
captate si evacuate.
Verifica aplicarea prevederilor legale privind regimul cantitativ si calitativ al volumelor de apa
captate si evacuate de catre folosintele de apa.
Verifica respectarea de catre utilizatorii de apa a restrictiilor temporare de utilizare a apelor,
stabilit de organele de gospodarire a apelor, potrivit legii.
Inspecteaza si controleaza modul de intretinere si exploatare a lucrarilor de amenajare a
cursurilor de apa.
Verifica respectarea dispozitiilor legale n activitatea de exploatare a materialelor din albiile
minore si majore ale cursurilor de apa.
Verifica la agentii economici sau persoanele fizice folosirea, transportul, manipularea sau
depozitarea de materiale sau substante de orice fel, antrenabile n apele de suprafata sau
subterane.
Verifica modul n care utilizatorii de apa isi indeplinesc obligatiile legale privind modificarea
tehnologiilor de fabricatie, n vederea reducerii consumului de apa si a volumului de ape uzate,
micsorarii nocivitatii acestora si recuperarii substantelor utile pe care le contin.
Verifica modul de functionare a statiilor de epurare si respectarea conditiilor de calitate a apelor
uzate evacuate n emisari, potrivit actelor de reglementare n vigoare.
Verifica masurile luate de agentii economici privind prevenirea si combaterea poluarilor
accidentale.
Verifica activitatea de urmarire a comportarii n exploatare a haldelor, iazurilor, bazinelor de
stocare a deseurilor sau substantelor periculoase, precum si alte constructii hidrotehnice cu acest
rol.
Verifica autorizatiile, actele de reglementare n domeniul gospodaririi apelor.
Solicita explicatii verbale sau scrise, date si documente persoanelor angajate n unitatea
controlata, care prin natura atributiilor au contingenta cu obiectul controlului.
Stabileste masuri si termene, n conformitate cu dispozitiile legale, obligatorii pentru unitatile
controlate, n vederea inlaturarii deficientelor constatate si urmareste modul n care aceste
masuri si termene au fost indeplinite sau respectate.
ntocmeste acte de control cu constatarile si masurile dispuse.
Constata, singura sau n comun cu alte autoritati n domeniu, contraventiile legale n vigoare,
aplica sanctiunile contraventionale n domeniul gospodaririi apelor si sesizeaza organele de
cercetare penala n cazul constatarii unei infractiuni, potrivit prevederilor legale n domeniul
gospodaririi apelor.
Sesizeaza organele ierarhic superioare ale unitatilor controlate, daca este cazul, cu privire la
incalcarea dispozitiilor legale si deficientelor constatate n domeniul apelor.
ndeplineste Procedura de lucru PL-11 din documentele calitatii privind Procesul verbal de
constatare si sanctionare a contraventiilor .
Propune conducerii instituirea regimului de supraveghere speciala pentru oprirea, n conditiile
prevazute de lege, a functionarii unitatilor sau instalatiilor, n caz de poluare a apelor atunci cand
ameninta sanatatea populatiei ori se produc pagube economice.
Face propuneri n conditiile legii, emitentului actului de reglementare pentru gospodarirea
apelor, suspendarea sau retragerea autorizatiei de functionare a folosintelor de apa sau
constructii hidrotehnice, dupa caz.
Efectueaza controale tematice la : alimentari cu apa, statii de epurare, constructii hidrotehnice,
exploatari de agregate minerale din albia raurilor, etc.

12
Efectueaza impreuna cu celelalte departamente ale Administratiei Bazinale de Apa Olt
controale de fond la Sistemele de Gospodarire a Apelor, aprobate de conducerea A.B.A. Olt.
Participa la actiuni de inspectie si control impreuna cu alte autoritati cu atributii n domeniu.
Controleaza si rezolva n spiritul legii sesizari ale persoanelor fizice si juridice.
Asigura accesul liber al publicului la informatia de gospodarire a apelor Registrul bazinal al
obiectivelor controlate si Registrul proceselor verbale de constatare si a informatiilor publice cu
respectarea Normelor tehnice privind organizarea si desfasurarea activitatii de inspectie si
control, a Inspectiei Teritoriale a Apelor din cadul Administratiei Nationale Apele Romane ,
din domeniul gospodaririi apelor.
Coordoneaza, instruieste si controleaza personalul abilitat pentru inspectie n domeniul apelor
din cadrul Administratiei Bazinale de Apa Olt.
Participa la actiuni tehnico-economice, stiintifice si dezbateri publice precum si n comisiile
interministeriale n domeniul gospodaririi apelor, cu aprobarea Directorului.
Colaboreaza cu organele de specialitate ale ministerului sau ale administratiei publice centrale si
locale, precum si cu alte organizatii neguvernamentale, n limitele prevazute de lege.
Participa la elaborarea de proiecte de acte legislative pentu domeniul apelor la solicitarea
Directorului.
ntocmeste Raportul anual privind rezultatele activitatii de inspectie desfasurata de A.B.A. olt si
il inainteaza catre Directorul General al A.N. Apele Romane pana la 15 ianuarie al anului
urmator.
Elaboreaza rapoarte si informatii privind activitatea de baza la solicitarea Directorului.
Colaboreaza pentru schimb de informatii cu celelalte compartimente din cadrul Administratiei
Bazinale de Apa Olt si subunitatile acesteia, n vederea rezolvarii sarcinilor de serviciu si
activitati de inspectie tehnica de specialitate.

Sntate si Securitate n Munc


Se realizeaz de catre compartimentul de securitatea si sanatatea n munca ]i Comitetul de
securitate si sanatate n munca,numit prin decizia directorului A.B.A. Olt si are atribuiile
urmtoare:
Aproba programul anual de securitate si sanatate n munca;
Urmareste aplicarea acestui program, inclusiv alocarea mijloacelor necesare realizarii
prevederilor lui si eficienta acestora din punct de vedere al imbunatatirii conditiilor de munca;
Urmareste modul n care se aplica si se respecta reglementarile legale privind securitatea si
sanatatea n munca;
Analizeaza factorii de risc de accidentare si imbolnavire profesionala, existenti la locurile de
munca; Analizeaza propunerile salariatilor privind prevenirea accidentelor de munca si a
imbolnavirilor profesionale, precum si pentru imbunatatirea conditiilor de munca;
Efectueaza cercetari proprii asupra accidentelor de munca si imbolnavirilor profesionale;
Efectueaza inspectii proprii privind aplicarea si respectarea normelor de securitate si sanatate n
munca;
Informeaza inspectoratele teritoriale de munca despre starea sanatatii si securitatii n munca n
propria unitate;
Realizeaza cadrul de participare a salariatilor la luarea unor hotarari care vizeaza schimbari ale
procesului de productie (organizatorice, tehnologice, privind materiile prime utilizate etc.), cu
implicatii n domeniul securitatii muncii;
Dezbate raportul, scris, prezentat Comitetului de securitate si sanatate n munca de catre
conducatorul unitatii cel putin o data pe an, cu privire la situatia securitatii si sanatatii n munca,
actiunile care au fost intreprinse si eficienta acestora n anul incheiat, precum si programul de
protectie a muncii pentru anul urmator; un exemplar din acest raport trebuie prezentat
inspectoratului teritorial de protectie a muncii;

13
Verifica aplicarea normativului-cadru de acordare si utilizare a echipamentului individual de
protectie, tinand seama de factorii de risc identificati;
Verifica reintegrarea sau mentinerea n munca a salariatilor care au suferit accidente de munca
ce au avut ca efect diminuarea capacitatii de munca.

Relaii cu presa
Reprezinta punctul de vedere oficial al institutiei, n relatia cu mass-media;
Raspunde solicitarilor venite din partea mass-media, verbal (declaratii, interventii, interviuri de
presa) si/sau scris (informari de presa, puncte de vedere, drept la replica), conform
reglementarilor din Legea nr. 544/2001, privind accesul liber la informatiile de interes public,
completata de HG nr. 123/2002, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.
544/ 2001 si OM nr. 1012/2005 pentru aprobarea procedurii privind mecanismul de acces la
informatiile de interes public privind gospodarirea apelor, n aplicarea Legii apelor nr. 107/1996,
cu modificarile si completarile ulterioare;
Propune, concepe, redacteaza si difuzeaza catre mass-media comunicatele/ informarile/
dosarele/ mapele de presa;
Raspunde de organizarea periodica si n termene legale a conferintelor/altor evenimente de
presa- inclusiv evenimente aniversare Ziua Mondiala a Apei, Ziua Internationala a Dunarii, Ziua
Porilor Deschise etc., cu invitarea tuturor reprezentantilor mass-media de profil, fara
restrictionarea accesului unei publicatii media, n vederea asigurarii informarii si mediatizarii
informatiilor de interes public;
Monitorizeaza zilnic aparitiile media si le aduce la cunostinta conducerii;
Elaboreaza raportari anuale ale aparitiilor media, din punct de vedere cantitativ si calitativ;
Propune, redacteaza si concepe strategia de comunicare si de imagine a Administratiei Bazinale
de Apa, cu planul de actiuni desfasurate si bugetul estimat;
Propune, redacteaza si concepe continutul brosurilor si a altor materiale informative, n scopul
asigurarii informarii publice;
Mentine legatura cu responsabilii cu presa de la nivelul Sistemelor de Gospodarire a Apelor,
precum si de la nivelul altor institutii, de la caz la caz .
Propune strategia de comunicare si de imagine ABA, cu planul de aciuni desfasurate pentru
mass-media si bugetul estimat, pe care o va supune spre aprobare Directorului;
Propune derularea unor campanii de responsabilizare social (CSR), cu vizibilitate mediatic si
supune aceast propunere spre aprobarea Directorului Administratiei Bazinale Apa Olt si
informeaza AN Apele Romane.
Particip la aciuni de informare a populaiei despre activitatea i rolul Administraiei Bazinale
de Ap Olt n gestionarea cantitativ i calitativ a apei, alturi de toate compartimentele
implicate n gestionarea resurselor de ap;
Verific i propune pentru actualizare informaiile altor compartimente pentru postare pe site-ul
Administraiei Bazinale de Ap, n colaborare cu C.T.I;
Propune i se ocup de aprobarea materialelor publicitare (pliante, brouri, C.D-uri), precum i
de multiplicarea i distribuia lor;
Intocmete i transmite la Administraia Naional Apele Romne, articole din presa local
privind activitatea Administraiei Bazinale de Ap Olt, ori de cte ori este cazul;
Centralizeaz zilnic revista presei primit de la S.G.A./S.H.I. i o transmite la A.N. Apele
Romne.

Secretariatul Tehnic al Comitetului de bazin


Asigura implementarea prevederilor Legii 107/1996 cu modificarile si completarile ulterioare
(respectiv OUG 3/2010) art. 47 si a H.G. nr. 270/03.04.2012 privind realizarea sarcinilor si
responsabilitatilor stabilite de comitet privind colectarea, analizarea si raportarea informatiilor

14
necesare n vederea executarii atributiilor comitetului precum si transmiterea deciziilor partilor
interesate.
Pune la dispozitia Comitetului de Bazin Olt documentele necesare n vederea adoptarii deciziilor
cu privire la:
Planul de restrictii si de folosire a apelor n perioadele deficitare, din bazinul hidrografic Olt;
Componentele schemelor directoare si programele de masuri pentru atingerea obiectivelor din
schemele directoare;
Planurile de prevenire a poluarilor accidentale si de inlaturare a efectelor lor, din bazinul
hidrografic Olt;
Schemele locale n vederea integrarii lor n schema directoarea;
Incadrarea n clase de calitate a corpurilor de apa, din bazinul hidrografic Olt;
Lista zonelor protejate si masurile de reconstructie ecologica a zonelor propuse, din bazinul
hidrografic Olt;
Planul de management al bazinului hidrografic Olt;
Planurile de actiune aplicabile n zonele vulnerabile la nitrati proveniti din surse agricole, din
bazinul hidrografic Olt;
Hartile de vulnerabilitate si hartile de risc la inundatii;
Planurile de management a riscului la inundatii;
Readucerea apelor n vechea albie pentru situatii de interes public;
Stabilirea prioritatilor de finantare si conformare a programelor de dezvoltare si amenajare a
bazinului hidrografic Olt;
Regulamentul de exploatare a barajelor si lacurilor de acumulare si prizelor de apa.
Participa la sedintele comitetului fara drept de vot;
Solicita la oricare instututie publica informatiile cu privire la activitatea de gospodarire a apelor
si protectia calitatii apelor si a mediului n vederea realizarii informarii publicului sau a celor
interesati;
Pregateste corespondenta legata de activitatea comitetului n conformitate cu deciziile luate n
sedintele de comitet precum si rezolvarea corespondentei curente intre sedinte;
Raspunde solicitarilor persoanelor interesate, n problemele care fac obiectul atributiilor
comitetului;
Asigura pregatirea si organizarea sedintelor de comitet si a dezbaterilor publice sau alte actiuni
organizate de comitet.
Asigura intocmirea proceselor - verbale ale sedintelor de lucru si dezbaterilor publice;
Elaboreaza proiectele programului de lucru anual si a fondurilor necesare activitatii comitetului.
Raspunde de modul de gestionare a resurselor financiare alocate pentru functionare;
Propune comitetului numirea sau inlocuirea membrilor sai;
Intocmeste si prezinta n cadrul sedintelor, materiale cu privire la activitatea Administratiei
Bazinale de Apa Olt.

U.I.P.
Atribuii generale:
Asigura pregatirea si planificarea proiectelor in concordanta cu structura finantarii;
Acorda asistenta in aplicarea proiectelor;
Asigura gestiunea financiara a proiectelor conform procedurilor din acordurile de finantare a
contractelor de achizitie;
Asigura relatiile functionale cu Unitatea de Management a Proiectelor, Organismele
Intermediare POS Mediu, Autoritatea de Management POS Mediu;
Intocmeste raportarile conform prevederilor acordurilor de finantare si legislatiei nationale si
prezentarea acestora organelor abilitate;

15
Asigura intocmirea de rapoarte periodice de evaluare a stadiilor fizice, de rapoarte financiare
solicitate de ANAR si DG-AM POS MEDIU;
Verifica/transmite catre autoritatile superioare toate rapoartele financiare si de
monitorizare/evaluare a proiectelor realizate;
Administreaza fondurile si bugetul Proiectelor si asigura monitorizarea financiara a tuturor
lucrarilor ce fac obiectul Proiectelor;
Rspunde de:
Urmrirea activitii de contractare a serviciilor de proiectare, consultanta, supraveghere tehnica
a lucrarilor i alte studii;
Urmrirea activitii de contractare a execuiei lucrrilor din cadrul obiectivelor de investiii din
fonduri AXA5 POS Mediu de ctre A.B.A. Olt cu ofertanii ctigtori ai procedurii de achizitie
publica de lucrari ;
Asigurarea condiiilor de execuie a lucrrilor- obtinerea tuturor avizelor si acordurilor necesare
si a autorizatiei de construire, predarea amplasamentului liber de sarcini, convocarea in teren a
persoanelor implicate in derularea executiei lucrarilor(proiectant, diriginte de santier) pentru
clarificarea problemelor aparute (daca este cazul);
Verificarea i prezentarea spre aprobare a devizelor generale, inclusiv reactualizarea acestora ori
de cte ori este nevoie;
Transmiterea ctre proiectant a observaiior formulate la documentaiile de execuie i urmrete
soluionarea acestora;
Verificarea situaiilor de lucrri executate i avizeaz la plat facturile aferente acestora,
conform reglementrilor contractuale;
Transmiterea spre avizare a documentaiilor tehnico-economice la organe de control ale statului
-Inspectoratul de Stat n Construcii, conform legislaiei n vigoare ;
Analizarea documentaiilor de licitaii i ofertele de pre, la lucrrile de investiii;
Urmarirea executarii lucrrilor nefinalizate rezultate cu ocazia recepiei obiectivelor de investiii
la terminarea lucrrilor;
Sesizarea proiectantului n cazul neconcordanei documentaiei de execuie cu situaia real din
teren;
Urmarirea respectarii normativelor n vigoare, a caietelor de sarcini i a legislaiei n domeniul
investiiilor de ctre diriginii de antier i executani;
Urmrirea respectarii de ctre executant a dispoziiilor i/sau a msurilor dispuse de
proiectant/de organele abilitate, a dispoziiilor de antier;
Inspectarea obiectivelor de investitii pentru verificarea stadiul implementarii lucrarilor de
executie;
Intocmirea rapoartelor tehnice periodice si de orice natura in legatura cu Proiectul;
Verificarea modulului n care constructorii execut la termen i n condiii de calitate
corespunztoare prevederile caietelor de sarcini i solicitrile comisiei de recepie, remedierile i
completarile nscrise n anexa 2 (daca este cazul) a procesului verbal de receptive;
ntocmirea i transmiterea situaiilor i documentaiilor solicitate la A.N.A.R., MMP, privitor la
activitatea UIP din cadrul A.B.A. Olt;
Verificarea si urmarirea incadrarii tuturor cheltuielilor in devizele generale aprobate;
Verificarea incadrarii situatiilor de lucrari in programele aprobate, respectarii preturilor
negociate si a executarii lucrarilor conform graficelor de executie anexate la contract;
Intocmirea formelor pentru decontarea cheltuielilor pentru lucrarile executate si confirmate
cantitativ si calitativ de catre dirigintii de santier;
Asigura conformitatea cu privire la informarea si publicitatea proiectelor POS Mediu in
conformitate cu Manualul de Identitate Vizuala.

16
Audit Public Intern
Compartimentul de Audit Public Intern functioneaza n baza Legii 672/2002- republicata si a
Ordinului M.F. nr. 38/15.01.2003 si are urmatoarele atributii:
Elaboreaza norme metodologice specifice ABA Olt cu avizul Administratiei Nationale Apele
Romane;
Elaboreaza proiectul planului multianual de audit public intern, de regula pe o perioada de 3 ani,
i, pe baza acestuia, proiectul planului anual de audit public intern;
Efectueaza activitatile de audit public intern la ABA Olt si SGA - urile din subordine, pentru a
evalua daca sistemele de management financiar si control sunt conforme cu normele de
legalitate, regularitate, economicitate, eficacitate si eficienta;
Respecta periodicitatea misiunilor de audit, cel putin o data la 3 ani, asupra urmatoarelor
aspecte, fara a se limita la acestea:
- sistemul contabil si fiabilitatea acestuia;
- activitatile financiare sau cu implicatii financiare desfaurate de ABA Olt si SGA-uri
din momentul constituirii angajamentelor pna la utilizarea fondurilor, inclusiv a
fondurilor provenite din finantare externa;
- platile asumate prin angajamente bugetare si legale, inclusiv din fondurile comunitare;
- administrarea patrimoniului, precum si concesionarea sau nchirierea de bunuri din
domeniul privat al ABA Olt;
- concesionarea sau nchirierea de bunuri din domeniul public al statului;
- modul de stabilire, reglementare si constituire a veniturilor proprii;
- sistemul de luare a deciziilor;
- sistemele de conducere si control, precum si riscurile asociate unor astfel de sisteme;
- sistemele informatice.
Pe baza actelor de control intocmite, prezinta conducerii ABA Olt raportul de audit intern
cuprinzand constatarile efectuate, concluziile, recomandarile si documentatia anexa (situatii,
acte, documente si alt material probant sau justificativ);
Raporteza periodic la A.N. Apele Romane asupra constatarilor, concluziilor si a recomandarilor
rezultate din activitatea de audit;
Informeaza A.N. Apele Romane despre recomandarile neinsusite de catre conducatorul
structurii auditate, precum si despre consecintele acestora;
In cazul identificarii unor iregularitati sau posibile prejudicii raporteaza imediat conducatorului
ABA Olt;
La solicitarea A.N. Apele Romane participa la constituirea unor echipe de audit intern n
vederea realizarii obiectivelor prevazute n programul de audit;
Desfasoara misiuni de audit ad-hoc, considerate misiuni de audit public intern cu caracter
exceptional, dispuse de conducerea ABA Olt;
Colaboreaza la solutionarea oricaror probleme aparute la nivelul SGA-urilor cu prilejul
efectuarii auditului intern;
Elaboreza raportul anual al activitatii de audit public intern.

Relaii Transfrontaliere
Face propuneri pentru reactualizarea prevederilor cuprinse n cadrul regulamentelor ce decurg n
baza conveniilor bilaterale RO-BG n domeniul proteciei si utilizrii apelor de frontiera din
arealul A.B.A.Olt
Colaboreaz cu serviciile de specialitate din cadrul A.B.A. Olt pentru elaborarea de proiecte
internaionale n vederea respectrii prevederilor cuprinse n regulamentele n vigoare.
ntocmete propuneri pentru iniierea de aciuni de cooperare tehnic cu firme din ar si
externe.
ntocmeste propuneri si le supune spre aprobare conducerii A.B.A. Olt pentru participarea
specialistilor la intalnirile internationale.

17
Urmareste actualizarea portofoliului de proiecte cu finantare externa n relatiile RO-BG, cu
respectarea prevederilor ce decurg din regulamentele n vigoare.
Difuzeaz compartimentelor de specialitate materialele ntocmite n baza ntalnirilor bilaterale si
urmareste realizarea sarcinilor ce decurg din acestea.
ntocmeste propuneri pentru mandate la intalnirile n participare internationala, supunandu-le
spre aprobare conducerii.
La solicitarea conducerii face propuneri pentru nominalizarea personalului de specialitate al
Administratiei Bazinale, n vederea intalnirilor internationale.
n baza Programului de activitate anual pentru respectarea prevederilor regulamentelor (ce
decurge) din cadrul conventiilor bilaterale intocmeste B.V.C.-ului aferent compartimentului
Relatii Transfrontaliere.
Asigura gestionarea si actualizarea bazei de date privind deplasarile externe.
Urmareste incadrarea n Programul anual aprobat.
Dupa caz intocmeste documentele necesare deplasarii n strainatate ale specialistilor din cadrul
compartimentului.

Comunicatii si Tehnologia Informatiei


Biroul Comunicaii si IT are rolul de a asigura suportul informatic (hardware, software si de
comunicaii), elaborarea strategiei integrate de dezvoltare a sistemului informatic pentru
desfurarea activitii instituiei, de a asigura securitatea informaiilor si a datelor, de a promova si
implementa Tehnologia Informaiei, de a moderniza si dezvolta sistemul informatic si informaional
n cadrul instituiei, sediu central si subuniti teritoriale.
Biroul Comunicaii si IT are urmtoarele atribuii:
Asigur suportul informatic necesar desfurrii n bune condiii a tuturor activitilor, asigur
organizarea, coordonarea si ndrumarea tehnic de specialitate a serviciilor si birourilor n
gestionarea si administrarea datelor din cadrul Administraiei Bazinale de Ap Olt (sediul
central si subuniti teritoriale);
Asigur administrarea, gestionarea, monitorizarea si operabilitatea reelelor de calculatoare:
servere, staii de lucru, echipamente periferice, echipamente de comunicaii si face propuneri
privind posibilitile de mbuntire a acestora;
Asigur gestionarea si administrarea reelelor private de date (VPN) ntre sediul Administraiei
Bazinale de Ap Olt si toate subunitile n care exist sau se dezvolt sisteme informatice si
reele de calculatoare, indiferent de forma de construcie a acestora, cu drepturi depline n
stabilirea politicilor de securitate si dezvoltare;
Este unic administrator al reelelor de calculatoare cu drepturi depline n stabilirea politicilor de
securitate si dezvoltare;
Stabilete, conform procedurilor, utilizatorii/grupurile care au acces la o anumit resurs de
reea si configureaza drepturile lor de acces, gestioneaz domenii, utilizatori, grupuri de
utilizatori, folosirea n comun a directoarelor, fiierelor, perifericelor; gestioneaz serviciile de
tiprire;
In colaborare cu forul tutelar stabilete politicile de securitate si de dezvoltare a reelei de
calculatoare si asigur securitatea reelelor de calculatoare (fizic: copii de rezerv, sigurana
pstrrii suporilor de salvare..., logic: configurare drepturi de acces utilizatori, grupuri),
partajri de resurse hard si soft, implementarea de programe utilitare, aplicaii de reea, n
scopul dezvoltrii structurilor informatice si a schimbului de date, conform protocoalelor
stabilite;
Asigur sau dup caz particip la elaborarea, dezvoltarea si implementarea sistemului de
programe necesar n activitatea Administraiei Bazinale de Ap Olt pentru gestionarea si
utilizarea bazelor de date pe probleme de gospodrire a apelor si hidrologie;
Asigur elaborarea, dezvoltarea, implementarea si exploatarea optim a pachetelor de programe
si suportul informatic necesar altor servicii si birouri din Administraia Bazinal de Olt,

18
analizeaz si face propuneri de dezvoltare/ optimizare a diverselor componente ale sistemului
informaional-decizional, propune adaptarea activitii compartimentelor la necesitile unui
sistem informatizat si ale sistemelor informatice suport de decizie;
Asigur utilizarea optim si eficient a echipamentelor de calcul din dotare (calculatoare, reele,
echipamente de comunicaii etc.), precum si a produselor software liceniate, achiziionate de la
firme specializate sau elaborate n cadrul A.N.Apele Romne si Administraiei Bazinale de
Ap Olt, n conformitate cu legile n vigoare; ncadrarea n normele, normativele, metodologiile
si standardele cu obiect informatic n vigoare;
Analizeaz si face propuneri de dotare cu echipamente informatice si de soluii hard / soft de
interconectare n cadrul Administraiei Bazinale de Ap Olt, n conformitate cu studiile de
oportunitate elaborate n acest sens, avizeaz propunerile de dotare n domeniul tehnicii de
calcul si comunicaiilor asigurnd dezvoltarea si funcionarea unitar a Sistemului Informatic al
Administraiei Bazinale de Ap Olt si al subunitilor componente;
Particip la elaborarea si ntreinerea de produse program si proiecte tip de sisteme informatice
si rspunde de implementarea, intreinerea, dezvoltarea de baze de date si aplicaii n
conformitate cu cerinele unitii;
Analizeaz permanent fluxul informaional operativ si face propuneri de optimizare a sistemului
de preluare, transmitere, prelucrare, stocare si arhivare a datelor si informaiilor la nivelul
Administraiei Bazinale de Ap Olt n contextul automatizrii activitii de achiziie a datelor, a
diseminrii informaiilor din domeniul apelor pentru toate serviciile de specialitate, att n
vederea utilizrii acestor informaii, ct si n sprijinul lurii unor decizii rapide de ctre factorii
de decizie ai Administraiei Bazinale de Ap Olt;
Participa la pregatirea planului de aprovizionare tehnico-material necesar domeniului de
activitate IT: componente hardware si software, piese de rezerv necesare, tonere, cartuse, etc.;
Asigur activitatea de service, mentenana sistemului informatic pe baza unui grafic de
mentena pentru toate echipamentele de calcul din cadrul ABA Olt: integrarea si configurarea
de noi echipamente de tehnic de calcul n reea, identificarea si rezolvarea diverselor incidente
de hard, repararea/nlocuirea componentelor uzate, urmrirea funcionrii tehnicii de calcul;
Gestioneaz, verific periodic si ine evidena strii tehnice a fiecrui echipament de tehnic de
calcul si a modului de rezolvare a defeciunilor n evidenele proprii;
Instruiete/ofer asisten tehnic hardware utilizatorilor de tehnic de calcul, privind modul de
lucru, regulile de exploatare si de ntreinere a echipamentelor;
Particip, la solicitare, n comisia de apreciere a echipamentelor de tehnic de calcul existente n
oferte prezentate biroului spre analiz si/sau comisia de inventariere a echipamentelor de tehnic
de calcul;
Asigur instalarea de software liceniat n conformitate cu drepturile si obligaiile din licen;
Instaleaz/ntreine software-ul de baz (S.O., suite de aplicatii, SQL....) pe calculatoarele
existente n dotarea compartimentelor utilizatoare de tehnic de calcul, n funcie de drepturile
acordate prin licen de ctre productor;
Instaleaza si configureaz programe anti-virus; instruiete personalul din alte compartimente
privind protecia mpotriva virusilor informatici;
Particip la implementarea aplicaiilor server/client din Sistemul Integrat de Management al
Apelor n vederea constituirii Fondului Naional de date de gospodrire a apelor: instaleaz si
configureaz aplicaiile client ce folosesc baza de date, administreaz drepturile de acces ale
utilizatorilor aplicaiilor client, realizeaz interfaa cu Coordonatorul tehnic al administratorilor
bazelor de date din cadrul forului tutelar, colaboreaz cu forul tutelar n scopul schimbului de
date, realizeaz alte sarcini aprute ce in de administrarea bazei de date;
Asigur ncadrarea n normele, normativele, metodologiile si standardele cu obiect informatic n
vigoare a echipamentelor de calcul si produselor program, ntreine relaii de colaborare si
consultan cu instituii specializate n domeniul informatic si de comunicaii, se preocup de
cunoaterea permanent a stadiului si evoluiei domeniului informatic;

19
Asigur n cadrul proiectelor DESWAT si WIMS administrarea drepturilor utilizatorilor n
accesarea modulelor aplicaiei (HydroMap, Pagina personal, Comunitate, Document
Management, Rapoarte), instruirea personalului unitii cu privire la modul de lucru cu acestea,
semnalarea incidentelor constatate n timpul exploatrii aplicaiilor pe site-ul de suport tehnic
on-line si verificarea soluionrii acestora, actualizarea informaiilor de pe Portalul extern
http://www.rowater.ro n zona A.B.A. Olt n conformitate cu cerinele conducerii unitii;
Urmrete buna funcionare si efectueaz lucrri de ntreinere si reparaii pentru: aparatura si
echipamentele de comunicaie, de transmisie automat informaii, de automatizare, de laborator,
tehnic de calcul, radioTV, hidro-meteo;
Organizeaz, coordoneaz si particip la diferite forme de perfecionare a pregtirii personalului
de informatic, n conformitate cu cerinele stabilite prin planurile de pregtire si de
perfecionare;
Respect si duce la ndeplinire prevederile documentaiei Sistemului Integrat de Management si
Audit Intern (SIMAI): manualul calitii (MC), procedurile de sistem (PS), procedurile de lucru
(PL), instruciunile de lucru (IL) si fiele de proces (FP);
Intreine relaii de colaborare si consultan cu instituii specializate n domeniul informatic si de
comunicaii n limita competenelor date de conducerea unitii;
Asigur alinierea Sistemului Informatic si de comunicaii propriu la cerinele de integrare
European si cadrul pentru implementarea Directivelor Uniunii Europene n domeniu.
Intocmete, conform planului sau la cere, rapoarte operative privind activitatea proprie, n raport
cu obiectivele propuse;
Informeaz conducerea Administraiei privind situaia activitii de informatic, propunnd
msuri pentru mbuntirea organizrii si desfurrii activitii de informatic, pentru creterea
indicilor de utilizare si exploatare a sistemelor si echipamentelor de calcul.

Resurse Umane, Relatii cu Publicul, Administrativ


Atribuii generale
Atribuii pe linia administrrii personalului: asigura recrutarea personalului si indeplinirea
formalitatilor de angajare, de incheiere, modificare si incetare a contractelor individuale de munca,
accesul la drepturile de pensionare, de somaj si a indemnizatiilor sociale; asigura evidenta activitatii
salariatilor si fundamentarea, monitorizarea cheltuielilor de personal; asigura ntocmirea si aplicarea
Regulamentului de organizare si funcionare si a Regulamentului Intern, gestionarea fiselor
posturilor; asigura desfasurarea activitatii de solutionare a petitiilor cetatenilor formulate n nume
propriu si asigura suport pentru compartimentele si subunitatile institutiei in gestionarea
performantei organizationale.
n realizarea acestor activiti RURP - Administrativ are ca atribuii principale:
Activitatea de administrare personal:
intocmirea si gestionarea dosarelor de personal;
rspunde de ntocmirea si modificarea contractelor individuale de munc conform legislaiei n
vigoare, si asigura suport pentru respectarea drepturilor si obligaiilor ce decurg din acestea;
intocmirea dosarelor de pensionare pentru limita de vrst sau invaliditate, anticipat sau
anticipat partial;
elibereaz legitimaiile de serviciu;
intocmeste adeverinele solicitate de persoanele care au calitatea de angajat si a fostilor salariati;
avizeaz dispoziiile Directorului ABA cu privire la personalul angajat;
rspunde de nregistrarea si evidena contractelor individuale de munc n Registrul general de
eviden al salariailor (REVISAL), n conformitate cu prevederile legale n vigoare;
genereaz rapoarte referitoare la domeniul de activitate folosind instrumentele de lucru;
ntocmeste si actualizez Statul de funcii in conformitate cu organigrama aprobata;
ntocmete si actualizeaz organigrama pentru A.B.A. Olt si pentru toate subunitile conform
strategiei si dispoziiilor conducerii;

20
monitorizeaz ncadrarea n numarul mediu de personal aprobat prin Organigram si rspunde
de ntocmirea si comunicarea datelor statistice;
analizeaza solicitrile emise de entitile aflate n subordinea A.B.A. Olt si ale
compartimentelor, cu privire la activitatea de resurse umane si formuleaz rspunsuri conform
prevederilor legislative, cu aprobarea conducerii;
menine baza de date cu personalul angajat al A.B.A. Olt si a personalul care a ncetat raportul
de munc cu A.B.A. Olt;
gestioneaz notele de lichidare la ncetarea contractelor individuale de munc;
gestioneaz arhiva de documente referitoare la activitatea de resurse umane (dosare de personal,
state de funcii si statele de personal, decizii, note interne etc.), cu respectarea confidenialitii
informaiilor si a prevederilor legale aplicabile;
ndeplinete si alte atribuii cu caracter specific ce decurg din actele normative n vigoare sau
dispuse de directorul instituiei.
Activitatea de recrutare
asigura recrutarea si selectarea personalului n baza necesarului de personal aprobat cu
respectarea legislaiei n vigoare si a procedurii de lucru;
asigura suport pentru angajarea de personal conform prevederilor legale si normelor interne
aplicabile, cu respectarea sistemului de salarizare aprobat de ordonatorul de credite;
organizeaz concursuri / examene / interviuri pentru ocuparea posturilor vacante / promovri
conform prevederilor legale, normelor interne aplicabile si a aprobarilor conducerii institutiei;
asigur afiarea anunurilor de recrutare, publicarea in presa a acestora si afisarea rezultatelor
concursurilor;
centralizez dosarele candidailor si le prezint comisiilor de evaluare pentru ocuparea posturilor
prin concurs/examen;
asigur secretariatul comisiilor de evaluare pentru concursuri/examene de angajare si promovare
a salariatilor.
Asigurarea conformitii n activitatea de resurse umane
elaboreaz propuneri de proceduri specifice activitii de resurse umane;
implementeaz formularele interne aplicabile activitii de resurse umane;
centralizeaz fiele de post ale salariailor si ofer suport compartimentelor din cadrul A.B.A.
Olt pentru ntocmirea/actualizarea fielor de post;
duce la ndeplinire a deciziilor conducerii referitoare la activitatea de resurse umane;
asigur aplicarea procedurilor referitoare la disciplina n munc conform sesizrilor efilor
ierarhici, aprobate de conducere n conformitate cu legislaia n vigoare;
implementeaz deciziile conducerii referitoare la sanciunile disciplinare dispuse n urma
organizrii cercetarii prealabila a abaterilor disciplinare, n conformitate cu legislaia n vigoare
si cu normele si procedurile interne;
asigura evidenta sanctiunilor disciplinare si solicita compartimentului Juridic radierea acestora
conform codului munci;
asigur comunicarea intern specific activitii de resurse umane;
solutioneaza solicitarile salariatilor, in scris sau verbal, referitoare la activitatea specifica;
aduce la cunostinta conducerii situatiile conflictuale care nu au putut fi solutionate amiabil;
acioneaz ca un partener pentru celelalte departamente/compartimente si subuniti, oferind
suport pentru aspectele referitoare la activitatea de resurse umane;
verific aspectele referitoare la conformitatea si aplicarea actelor normative si legislaia
referitoare la resurse umane pentru entitile aflate n subordinea A.B.A. Olt.
Managementul performantei
coordoneaza si urmareste implementarea unui sistem de evaluare a performantei si dezvoltare a
carierei salariatilor;
asigura suport compartimentelor si monitorizeaza adaptarea la locul de munca si probarea
aptitudinilor profesionale ale salariatilor aflati in perioada de proba si in perioada de stagiu;
21
asigura suport compartimentelor pentru stabilirea obiectivelor/indicatorilor de performanta
pentru fiecare post/salariat;
coordoneaza si asigura aplicarea legalitatii pentru promovarea salariatilor in functii sau grade
salariale;
asigura completarea contractelor individuale de munca ale salariatilor prin acte aditionale cu
obiectivele/ indicatorii de performanta aprobati;
organizeaza activitatea de evaluare a performantelor: la sfarsitul perioadei de proba si anual;
aduce la cunostinta salariatilor rezultatul evaluarii si centralizeaza fisele individuale de evaluare
a performantei.
Activitatea de salarizare
asigura suport pentru aplicarea prevederilor legale privind sistemul de salarizare n limita
bugetului aprobat si cu respectarea contractului colectiv de munca;
monitorizeaz incadrarea in fondul de salarizare din cadrul bugetului de venituri si cheltuieli,
asigur suport biroului Financiar la fundamentarea indicatorului cheltuiala de personal din
BVC;
ntocmete statele de personal si comunica biroului Financiar modificarile produse in contractele
individuale de munca necesare calcului salariilor;
propune, mpreun cu organele de protecia muncii si Compartimentul de Sntate si Securitate
Munc locurile de munc si meseriile cu condiii nocive si periculoase la care se pot acorda
sporuri;
asigur suport compartimentelor pentru programarea si reprogramarea concediilor de odihn
tine evidenta timpului de munca nelucrat: concedii medicale, concedii fara plata, absente
nemotivate, zile libere platite, etc.
avizeaz foile colective de prezen pentru compartimentele A.B.A. Olt;
Activitatea de formare profesional
coordoneaz procesul de implementare a activitilor de formare profesional: programul anual
de formare profesionala formala si non- formala si realizarea acestuia;
coordoneaz activitatea de formare profesional, att cu formatori interni, ct si cu furnizori de
formare profesional;
identific nevoile de instruire ale personalului;
identific personalul din cadrul instituiei cu potenial de formator si asigur instruirea specific
n vederea certificrii ca formator intern n cadrul instituiei, conform prevederilor legale si
bugetului aprobat;
efectueaz nscrieri la cursuri externe, organizate de furnizori de formare profesional;
centralizeaz informaiile referitoare la instruirea personalului (materiale de curs, liste de
prezen, certificri / acreditri / diplome obinute, formulare de feedback);
intocmeste evidene referitoare la activitatea de formare profesional : programul anual de
formare profesionala formala si non - formala si realizarea acestuia
centralizeaz oferte de formare profesional de la furnizori;
Activitatea de relaii cu publicul
primete si nregistreaz petiiile n registrul de eviden;
raspunde de solutionarea in termen a petiiilor care intra n sfera de competen;
repartizeaz petiiile la compartimentele de specialitate si precizeaz termenul legal pentru
rspuns;
urmreste soluionarea si expedierea rspunsului n termenul legal stabilit prin lege;
tine evidenta rspunsurilor la petitii;
claseaz petiiile anonime sau cele n care nu sunt trecute datele de identificare ale
petiionarului;
propune clasarea petiiilor venite cu acelai subiect si a petiiilor venite de mai multe ori la
numrul iniial;

22
redirectioneaza petiiile ndreptate greit ctre autoritile sau instituiile publice care au ca
atribuii rezolvarea problemelor sesizate.
Activitatea administrativ
asigur activitatea de reparaii curente;
asigur activitatea de mentenan a cldirii si a instalaiilor aferente prin ntocmirea de referate
pentru achiziionarea de servicii de ntreinere si reparaii; asigur activitatea de mentenen a
locuinelor de serviciu si a instalaiilor aferente; asigur si urmrete plata tuturor cheltuielilor
de ntreinere si utilitai la locuinele de serviciu;
rspunde de gospodrirea raional a materialelor de consum cu caracter administrativ
gospodresc;
organizeaz si asigur efectuarea cureniei n birouri si celelalte ncperi si spaiile comune ale
cldirii; organizeaz si asigur efectuarea curaeniei la locuinele de serviciu;
certific exactitatea si realizarea prestaiilor efetuate de teri, telefoane, abonamente si alte
cheltuieli administrativ-gospodreti; certific exactitatea si realizarea furnizrii de servicii si
produse de ctre teri, servicii de telefonie, comunicaii, utiliti, alte cheltuieli administrativ-
gospodreti;
urmarete gospodrirea raional a energiei electrice, apei, combustibililor, convorbirilor
telefonice, materialelor de uz gospodresc etc.urmrind ncadrarea n consumurile normate si cu
respectarea prevederilor legale; urmarete gospodrirea raional a energiei electrice, apei,
combustibililor utilizai pentru nclzirea sediului, a convorbirilor telefonice urmrind
ncadrarea n limitele stabilite de conducerea instituiei conform prevederilor legale;
asigur activitatea de secretariat, registratura, privind nregistrarea, evidena si pstrarea
documentelor; asigur activitatea secretariatului general pe perioadele de concediu sau deplasri
ale titularului postului; asigur activitatea de registratur (nregistrarea si distribuirea
corespondenei conform rezoluiilor conducerii), evidene si pstrarea registrelor de
coresponden;
organizeaz si rspunde de arhivarea documentelor ce provin din cadrul unitii; asigur
arhivarea si pstrarea documentelor din cadrul unitii;
pe linie administrativ asigur si rspunde de utilizarea raional a sediului, instalaiilor aferente
celorlalte mijloace de inventar administrativ-gospodreti, de efectuarea curaeniei n birouri si
celelalte ncperi; acest aliniat se regasete mai sus;
asigur achiziionarea materialelor pentru curenie, a consumabilelor si a tuturor materialelor
necesare activitilor administrativ-gospodreti si activitii curente a unitii, pe baza
documentelor de achiziie aprobate;
asigur ntocmirea documentelor de intrare-recepie a bunurile de consum/materiale, avizele de
expediie pentru toate produsele achiziionate.
Activitatea de arhiv
asigur activitatea de primire, nregistrare si clasare a documentaiilor privitoare la derularea
activitii administrative, financiar-contabile si de specialitate;
asigur evidena, selecionarea si pstrarea documentelor create n arhiva unitii;
respect indicativul termenelor de pstrare a documentelor, precum si nomenclatorul dosarelor,
registrelor, condicilor si celorlalte documente conform prevederilor legale.
Activitatea de secretariat
asigur si rspunde de rezolvarea zilnic a corespondenei cu alte instituii, societi comerciale
cu care unitatea are contacte de lucru;
asigur nregistrarea documentelor intrate si ieite din instituie de la si ctre alte instituii si
teri, urmrind n acelai timp ncadrarea n termene legale de rezolvare a documentelor.
asigur expedierea prin intermediul potei a corespondenei, precum si preluarea de la oficiile
potale a corespondenei adresate instituiei.

23
Activitatea gestiunea informatiilor clasificate
Activitatea Informatiilor Clasificate este subordonata Directorului Administratiei Bazinale de
Apa Olt si are scopul aplicarii prevederilor Legii 182/2002 privind protectia informatiilor
clasificate si a H G 781/2002 privind informatiile clasificate secret de serviciu.
intocmeste normele interne pe linia protectiei informatiilor clasificate;
intocmeste si supune aprobarii SRI, Programul de prevenire a scurgerii de informatii
clasificate si a Planului de paza si aparare al Administratiei Bazinala de Apa Olt;
coordoneaza activitatea de protectie a informatiilor clasificate in toate componentele acesteia si
la toate S.G.A-urile subordonate Administratiei Bazinale de Apa Olt ;
consiliaza conducerea in legatura cu informatiile clasificate;
informeaza conducerea despre vulnerabilitatile si riscurile existente in sistemul de protectie a
informatiilor clasificate si propune masuri de inlaturare;
organizeaza activitati de pregatire specifica a persoanelor care au acces la informatii clasificate;
intocmeste si actualizeaza listele cu informatii clasificate elaborate sau detinute de Administratia
Bazinala de Apa Olt pe clase si niveluri de secretizare;
intocmeste si actualizeaza listele cu functii si persoane care au acces la informatii clasificate, pe
care le comunica ORNIS si SRI
prezinta conducatorului unitatii propuneri privind stabilirea obiectivelor, sectoarelor si locurilor
unde se pastreaza sau se lucreaza cu documente clasificate;
efectueaza cu aprobarea conducerii unitatii controale legate de protectia informatiilor clasificate;
indruma si asigura aplicarea la nivelul Sistemelor de Gospodarirea Apelor, a Legii nr.
182/2002, privind informatiile clasificate, HG nr. 585/2002, privind informatiile
clasificate, HG nr. 781/2002 privind informatiile clasificate secret de serviciu si HG nr.
1349/2002 privind colectarea, transportul, distribuirea si protectia corespondentei clasificate pe
teritoriul Romaniei.
Activitatea de protectie civila
intocmeste si supune aprobarii deciziile privind organizarea protectiei civila, evacuarea si
apararea la nivelul Administratiei Bazinale de Apa Olt;
intocmeste organigrama de protectie civila a Administratiei Bazinale de Apa Olt - sediu si a
subunitatilor;
tine evidenta organizarii activitatii de protectie civila si a gradului de inzestrare la nivel central;
intocmeste si supune spre avizare Inspectoratului Judetean pentru Situatii de Urgenta Planul de
Protectie Civila;
intocmeste Planul de evacuare al administratiei in variantele si cerintele HG nr. 1222/2005 si
1352/2006;
sprijina si indruma intocmirea Schemelor de organizare, Planurilor de protectie civila si de
evacuare a personalului din componenta Administratiei Bazinale de Apa Olt si le supune spre
aprobare sefului de protectie civila;
executa recunoasteri in teren si stabileste localitatile si dispunerea unei parti din personal si a
membrilor de familie;
participa la aplicatiile si exercitiile de protectie conduse de IJSU stabilite pentru fiecare an de
pregatire;
participa la exercitii de instiintare, alarmare si evacuare a populatiei si bunurilor materiale din
zonele inundabile ale barajelor a constructiilor hidrotehnice sau a localitatilor din bazinul
hidrografic Olt;
participa la consfatuirile de pregatire a personalului cu protectia civila de la A.N. "Apele
Romane" si organele centrale;

24
Sistem Integrat de Management si Audit
Coordoneaza activitatea de implementare, mentinere si audit intern a Sistemului Integrat de
Management pentru toata organizatia Administratia Bazinala de Apa Olt, conform standardelor
SR EN ISO 9001/2008; SR EN ISO 14001/2005; SR OHSAS 18001/2008;
Coordoneaza activitatea de implementare, monitorizare a Sistemului de Control Intern/
Managerial (Ordinul MFP 946/2005 si SR EN ISO 31000/2010;
Colaboreaza cu compartimentul Audit public intern pentru urmarirea fiselor de risc identificate
(Ordinul MFP 946/2005);
Raspunde de implementarea Sistemului de Control Intern/Managerial, conform Ordinului
Ministerului de Finante Publice 946/2005, cu modificarilor si completarilor n vigoare;
Raspunde de constientizarea personalului privind Politica n domeniul Calitatii, Mediului si
Sanatatii si Securitatii Muncii;
Propune si participa la elaborarea Procedurilor de Lucru (PL), Fiselor de Proces (FP) si
Instructiunilor de Lucru (IL);
Verifica documentele Sistemului Integrat de Management si respectarea standardelor si
legislatiei n vigoare;
Asigura actualizarea documentelor Sistemului Integrat de Management;
Participa la actualizarea structurii organizatorice a Sistemului Integrat de Management;
Stabileste necesarul de instruire n domeniul calitatii, mediului si sanatatii si securitatii
ocupationale;
Propune programe de instruire si urmareste eficacitatea acestora;
Participa la elaborarea/modificarea/verificarea documentelor Sistemului Integrat de
Management;
Inregistreaza PL/ IL (ABA) si modificarile acestora si mentine aceste inregistrari;
Publica pe server drafturilor documentelor SIM pentru analiza;
Inregistreaza formularele si mentine aceste inregistrari;
Publica formularele din anexe pe server pentru a fi utilizate;
Participa la elaborarea, modificarea, verificarea documentelor Sistemului de Management
Integrat calitate-mediu-sanatate si securitate ocupationala;
Pastreaza originalul PL/ IL (ABA);
Intocmeste Lista procedurilor, fiselor de proces si instructiunilor n vigoare;
Retrage, arhiveaza, distruge IL (ABA) perimate;
Supervizeaza difuzarea controlata a documentelor interne si externe;
Propune programul anual de desfasurare al auditurilor interne n cadrul intregii organizatii
ABA Olt;
Efectueaza auditurile interne la sediul ABA Olt, SGA-uri, SHI;
Formeaza echipa de audit (din auditori interni si personal tehnic);
Intocmeste planul de audit;
Conduce auditul;
Intocmeste Raportul de audit si Rapoartele de neconformitate (RN);
Accepta actiunile corective propuse;
Raporteaza Directorului ABA rezultatele auditului;
Difuzeaza copii ale Raportului de audit si ale RN reprezentantilor zonelor auditate;
Verifica realizarea actiunilor corective si inchide RN;
Participa la auditurile externe efectuate de organismul de certificare si asigura toate conditiile
necesare pentru buna desfasurare a acestora;
Realizeaza analiza de date privind rezultatele monitorizarilor si le transmite Reprezentantului
Managementului SIM (RMI), pentru a fi analizate n cadrul analizelor de management;
Verifica eficacitatea masurilor intreprinse;

25
Stabileste categoriile de informatii referitoare la SIM ce trebuie transmise la nivelul organizatiei
si modalitatea de comunicare;
Inregistreaza disfunctionalitatile n sistemul de comunicare intrena si informeaza RMI;
Urmareste ca sistemul de comunicare a informatiilor privind SIM sa functioneze si n sens
invers, catre conducere (asigurarea feed-back-ului);
Participa la intalniri, simpozioane, dezbateri, conferinte, cursuri de perfectionare;
Respecta prevederile documentelor SIM si elaboreaza inregistrarile prevazute de acestea;
Aduce la cunostinta pe cale ierarhica orice neregula, abatere, anomalie, sau defectiune
constatata, de natura sa constituie un pericol pentru buna functionare a serviciului, pentru
activitatea si integritatea patrimoniului organizatiei;
Analizeaza sesizarile care privesc domeniul de activitate specific si poate propune actiunile
corective necesare;
Participa la analizele efectuate de management n vederea stabilirii eficacitatii SIM;
Formuleaza puncte de vedere cu privire la strategia de adoptat de catre sectorul coordonat, n
vederea imbunatatirii performantelor acestuia si al organizatiei n ansamblul ei;
Propune masuri privind controlul documentelor, evidentelor care sa asigure buna functionare a
comunicarii interne;
Respecta prevederile contractului colectiv de munca aplicabil si al contractului individual de
munca;
Participa la imbunatatirea SIM n cadrul organizatiei ABA Olt;
Raspunde de indeplinirea sarcinilor profesionale;
Raspunde pentru dispozitiile si continutul propriilor decizii;
Raspunde pentru indeplinirea sau indeplinirea necorespunzatoare a atributiilor ce ii revin.

Art. 13. Atributiile compartimentelor din subordinea Directorului Tehnic - Resurse de apa
si planuri de management

Plan de Management Bazinal


Implementarea Directivei Cadru Ap 2000/60/CE si elaborarea Planului de Management al
bazinului hidrografic Olt al carui continut cadru a fost aprobat prin Ordinul nr. 913/15.10.2001 al
Ministrului Apelor si Protectiei Mediului, cu referire la:
Realizarea, actualizarea si raportarea caracterizrii bazinului / spaiului hidrografic (conform
cerinelor art. 5 al Directivei Cadru Ap);
Actualizarea si raportarea programelor de monitorizare a strii apelor (conform cerinelor art. 8
al Directivei Cadru Ap);
Identificarea, actualizarea si publicarea sintezelor problemelor importante privind gospodrirea
apelor la nivel de bazin / spaiu hidrografic (art. 14 al Directivei Cadru Ap);
Realizarea, actualizarea, raportarea si urmrirea implementrii Planului de Management al
bazinului / spaiului hidrografic (art. 13 al Directivei Cadru Ap);
Urmrirea si raportarea implementrii programului de msuri (n conformitate cu cerinele art.
11 si art. 15(3) ale Directivei Cadru Ap);
Participare la elaborarea, actualizarea si implementarea Planului de Management al Districtului
Hidrografic Internaional al Dunrii sub coordonarea ICPDR (partea A - coordonat la nivel
internaional), constnd n colectarea, verificarea, validarea si raportarea datelor) precum si
analiza documentelor, avnd n vedere si etapele intermediare privind caracterizarea bazinului
hidrografic, identificarea, problemelor importante privind gospodrirea apelor, implementarea
programului de msuri;
Realizarea si actualizarea registrului zonelor protejate pentru identificarea si cartarea
urmtoarelor categorii de zone protejate:
- Zone de protecie pentru captrile de ap (suprafa si subteran) destinate potabilizrii;
- Zone pentru protecia speciilor acvatice importante din punct de vedere economic;
26
- Zone protejate pentru habitate si specii unde apa este un factor important;
- Zone vulnerabile la nitrai si zone sensibile la nutrieni;
- Zone pentru mbiere;
Efectueaza analiza economica luand n considerare principiul recuperarii costurilor serviciilor
legate de utilizarea apei avand n vedere prognozele pe termen lung referitoare la furnizarea si
cererea de apa n bazinul hidrografic Olt n conformitate cu cerintele Directivei Cadru;
Realizarea raportrilor ctre Comisia European si Comisia Internaional pentru Protecia
Fluviului Dunrea prin AN Apele Romne (n format WISE, REPORTNET, DANUBEGIS),
conform obligaiilor de raportare ale Romniei;
Urmrirea implementrii celorlalte Directive Europene n domeniul apei (Directiva 91/271/CEE
privind epurarea apelor uzate urbane, Directiva 2006/11/CE privind poluarea cauzat de anumite
substane periculoase deversate n mediul acvatic al Comunitii si Directivele fiice, Directiva
91/676/CEE privind protecia apelor mpotriva polurii cu nitrai din surse agricole, Directiva
2006/118/CE privind protecia apelor subterane mpotriva polurii si deteriorrii, Directiva
2006/44/CE privind calitatea apelor dulci care necesit protecie sau mbuntiri n vederea
susinerii vieii piscicole, Directiva 2006/7/CE privind gestionarea calitii apei pentru mbiere,
Directiva 2008/105/CE privind standardele de calitate pentru mediu, etc.) si realizarea
raportrilor specifice;
Realizarea, administrarea si actualizarea bazei de date a portofoliului de elemente referitoarea la
gospodrirea apelor si a altor elemente n legtur cu apele;
Participa la realizarea raportrilor ctre Ministerul Apelor Pdurilor si Pisciculturii prin ANAR
si ctre alte autoriti judeene si regionale (ex: prefecturi) a stadiului implementrii msurilor si
aciunilor prioritare prevzute de Directivele Europene n domeniul calitii apelor;
Colaboreaza cu celelalte compartimente ABA n vederea realizrii oricror alte raportri sau
activiti specifice solicitate.
ntocmeste rapoarte ctre MAPP, ANAR, APM, prefecturi, etc privind implementarea acquis-
ului comunitar privind protecia calitii apelor;
Aplica metodologiile specifice implementrii Directivelor europene n domeniul calitii apelor,
elaborate de ctre Comisia European, Comisia Internaional pentru protecia Fluviului
Dunrea, Ministerul Mediului si Pdurilor, Administraia Naional Apele Romne
Departamentului Planuri de Management si de ctre institute de cercetare abilitate;
Asigurarea componenei de informare, consultare si participare a publicului privind procesul de
elaborare a Planurilor de Management la nivel de bazin hidrografic (organizarea de aciuni
specifice pentru asigurarea informrii, consultrii si participrii publicului, participarea cu
prezentri, brouri si alte materiale la edinele de consultarea publicului, edinele Comitetului
de Bazin si la alte evenimente);
Participa la implementarea Schemelor Directoare de Amenajare si Management din bazinul
hidrografic Olt avand n vedere aspectele prevazute n Planul de Amenajare al BH Olt realizat
de INHGA n corelare cu cele din Planul de Management al Bazinului Hidrografic Olt;
Colectarea, analiza/selectarea si includerea n Planurile de Management la nivel de bazin
hidrografic a observaiilor si contribuiilor publicului;
Realizarea rezumatelor tehnice si brourilor pentru public ale documentelor supuse dezbaterii
publice;
Realizarea sintezei problemelor importante de gospodrirea apelor;
Participare la edinele CTE la nivel ABA;
Participare la realizarea de propuneri de proiecte si implementarea proiectelor naionale si
internaionale care au ca obiectiv implementarea Directivei Cadru si a celorlalte Directive
Europene;
Dezvoltarea unor proiecte-pilot necesare identificrii soluiilor optime pentru diverse aspecte
ale managementului integrat al resurselor de ap la nivel bazinal si participarea la elaborarea
metodologiilor de implementare a acestor soluii la nivel naional;

27
Organizarea si participarea la seminarii, workshop-uri si conferine n ar si n strintate pe
probleme de implementare a Directivei Cadru Ap si a celorlalte Directive Europene privind
calitatea apelor;
Asigurarea implementrii sistemului calitii la nivelul compartimentului (elaborare proceduri,
instruciuni, formulare, etc.);
Executarea altor sarcini privind activitatea specific stabilite de conducerea Administraiei
Naionale Apele Romne.

Prognoza Bazinala, Hidrologie si Hidrogeologie


Organizeaza unitar activitatea de prognoze hidrologice pe intreg bazinul hidrografic Olt;
elaboreaza prognoze hidrologice pt.B.H.Olt si avertizarea n caz de producere a fenomenelor
hidrologice periculoase;
Asigura monitorizarea hidrologica a resurselor de apa precum si elaborarea diagnozelor si
prognozelor;
Avertizeaza n caz de producere a fenomenelor hidrologice periculoase pentru prevenirea
efectelor produse de inundatii;
Participa la asigurarea functionarii dispeceratului la inundatii si alte situatii critice prin dublarea
serviciului de permanenta si emiterea de prognoze ori de cate ori situatia impune;
Acorda asistenta tehnica pentru instalarea la obiective socio-economice si la lucrari hidrotehnice
a dispozitivelor hidrometrice de avertizare;
Determina timpul de propagare a undelor de viitura de la statiile avertizoare la obiectivele
inundabile din aval;
Stabileste valorile critice ale precipitatiilor care provoaca revarsari ale cursurilor de apa si
lacurilor, sau inundatii prin concentrarea scurgerii apei pe versanti;
Contribuie la constituirea si actualizarea bazei de date hidrologice specifice pentru elaborarea
prognozelor hidrologice;
Coordoneaza, indruma si controleaza activitatea de prognoze hidrologice privind preluarea
informatiilor si avertizarilor de la statiile hidrometrice si validarea acestora n vederea asigurarii
informatiilor operative necesare luarii deciziilor;
Transmite date de specialitate (telegrama codificata Hydra, datele hidro prin programul
Dispecer) si intocmeste buletinul cu prognoza hidrologica si transmiterea acestuia la CNPH si la
A.N.Apele Romane;
Implementeaza si utilizeaza noile programe de modelare hidrologica n vederea emiterii
avertizarilor si reactualizarea prognozelor;
Valideaza informatiile si avertzarile hidrologice de la statiile hidrometrice;
Urmareste functionarea statiilor automate instalate prin programul DESWAT si utilizeaza
datele furnizate de acestea pentru prognozele hidrologice;
Colaboreaza cu alte compartimente ale Administratiei Bazinale de Apa Olt si asigura la cerere
asistenta tehnica pe probleme specifice;
Elaboreaza informari hidrologice pentru uzul celorlalte compartimente;
Face propuneri de dezvoltare si imbunatatire a activitatii proprii;
Intocmeste si prezinta referate si note tehnice n domeniu, solicitate de conducerea Administratia
Bazinala de Apa sau de Centrul National de Prognoze Hidrologice;
Coordoneaza activitatea de cunoastere a resurselor de apa n vederea asigurarii informatiilor
operative necesare luarii deciziilor si a constituirii fondului national de date hidrologice pentru
activitatea de prognoza;
Raspunde de implementarea procedurilor si metodologiilor precum si a directivelor uniunii
Europene n domeniul avertizarilor si prognozelor hidrologice, care au fost deja transpuse n
legislatia romana;
Organizeaza unitar activitatea de observatii si masuratori hidrologice si hidrogeologice;

28
Organizeaza efectuarea de observatii si masuratori hidrologice si hidrogeologice pentru
cunoasterea resurselor de apa si a regimului acestora;
Asigura organizarea sistemului de masurare, avertizare si informare hidrologica de a carui
functionare eficienta raspunde;
Analizeaza, verifica si avizeaza programul anual de activitate al statiilor hidrologice, precum si
planurile si sintezele specifice;
Raspunde de realizarea programelor de activitate a retelei de observatii si masuratori hidrologice
si hidrogeologice si de planul de pregatire profesionala;
Analizeaza periodic si face propuneri de imbunatatire a fluxului informational hidrologic si
hidrogeologic la nivel regional si bazinal;
Asigura avertizarea prin sistemul informational al ABA Olt si a altor unitati interesate n
legatura cu eventualitatea producerii, producerea si evolutia unor fenomene de inundatii, de
etiaj, de poluari accidentale ale apelor de suprafata si subterane;
Stabileste si actualizeaza marimile caracteristice de avertizare la statiile hidrometrice din bazin,
sectoarele cursurilor de apa pe care sunt valabile aceste marimi;
Furnizeaza toate datele si informatiile hidrologice necesare organizarii,programarii si
desfasurarii fundamentale a activitatii de aparare impotriva inundatiilor, gheturilor si poluarilor
accidentale;
Contribuie la constituirea si tinerea la zi a fondului national de date hidrologice si
hidrogeologice prin validarea de fond si stocarea datelor si a informatiilor specifice;
Asigura prelucrarea si stocarea datelor obtinute de la statiile hidrometrice si forajelor din
reteaua nationala de suprafata;
Coordoneaza, indruma si controleaza activitatea de observatii si masuratori hidrologice si
hidrogeologice de pe teritoriu, n vederea asigurarii informatiilor operative necesare luarii
deciziilor si a constituirii fondului national de date;
Transmite date de specialitate la A.N. "Apele Romane" si I.N.H.G.A, n vederea constituirii
fondului national de date;
Realizeaza anuare, rapoarte si studii de hidrologie si hidrogeologie;
Realizeaza si inainteaza la I.N.H.G.A studiile hidrologice pentru toate statiile hidrometrice, statii
evaporimetrice si lacuri de acumulare din B.H. Olt, anuarul hidrologic si hidrogeologic precum
si rapoarte de specialitate privind folosintele consumatoare de apa, sateliti, batimetria lacurilor
de acumulare, granulometria din patul albiei, hidromorfologia albiilor;
Asigura pregatirea si perfectionarea personalului din activitatea de hidrologie, hidrogeologie si
prognoze bazinale prin diferite forme (studiu individual si prezentarea unor teme de
specialitate);
Promoveaza instructiunile metodologice din domeniul sau de activitate; face propuneri de
elaborare si de promovare a unor acte normative si standarde specifice domeniului de
hidrologie, hidrogeologie si prognoze bazinale;
Ia masuri pentru introducerea tehnicii noi, a metodelor moderne de organizare si conducere n
activitatea specifica, se ocupa de rezolvarea problemelor cu ajutorul mijloacelor moderne de
prelucrare automata a datelor;
Asigura deservirea cu date hidrologice si hidrogeologice;
Elaboreaza studii hidrologice si hidrogeologice pentru terti pe baza de contracte;
Acorda asistenta tehnica de specialitate la realizarea si exploatarea statiilor hidrometrice si
forajelor hidrogeologice de observare din bazin;
Participa la receptia acestora;
Participa la indeplinirea obligatiilor internationale ale tarii noastre n probleme de hidrologie si
hidrogeologie;
Analizeaza si propune cercetari privind protectia calitatii apelor, participa la avizarea si receptia
lucrarilor la care este sau se considera beneficiar tehnic;

29
Coordoneaza, indruma si controleaza functionarea statiilor hidrologice, hidrometrice si a
forajelor hidrogeologice din bazin;
Elaboreaza informari hidrologice si hidrogeologice pentru uzul celorlalte compartimente;
Completeaza fisele de cadastru pentru forajele hidrogeologice si al statiilor hidrometrice din
bazin;
Face propuneri de dezvoltare si imbunatatire a activitatii proprii;
Asigura culegerea datelor necesare desfasurarii activitatii proprii si transmiterea datelor care
conditioneaza desfasurarea activitatii altor compartimente;
Colaboreaza cu celelalte compartimente ale Administratiei Bazinale de Apa pentru problemele
de monitoring integrat al apelor, n vederea rezolvarii corespunzatoare a sarcinilor ce revin
acestora;
Intocmeste si prezinta referate si note tehnice n domeniu, solicitate de conducerea
Administratiei Bazinale de Apa Olt sau a Administratiei Nationale Apele Romane;
Analizeaza si avizeaza diverse solicitari pentru probleme de monitoring integrat al apelor, ale
compartimentelor sau unitatilor din teritoriu adresate conducerii Administratiei Bazinale de Apa
Olt sau a Administratiei Nationale Apele Romane;
Asigura la cerere, asistenta tehnica pe probleme specifice celorlalte compartimente din unitate;
Intocmeste programul de activitate al serviciului si statiilor hidrologice;
Asigura verificarea si etalonarea aparaturii hidrologice din dotare;
Participa la elaborarea si adaptarea Manualului de monitorizare a cantitatii si calitatii resurselor
de apa la nivelul B.H.Olt, n conformitate cu cerintele Legii 310/2004 de modificare si
completare a Legii Apelor nr. 107/1996 si a Directivelor Uniunii Europene n domeniul apelor;

Lucrri hidrogeologice, pompri experimentale


Organizeaza unitar activitatea de pompari experimentale pentru determinarea parametrilor
hidrogeologici si a stratului acvifer;
Organizeaza activitatile de deplasare si executie a pomparilor, dupa cum urmeaza:
Executarea lucrarile premergatoare, ce constau n amenajarea accesului la locul de lucru;
Transportul utilajelor si uneltele pe amplasament;
Desnisiparea forajului si determinarea debitului din foraj;
Pomparea experimentala si determinarea parametrilor hidrogeologici ai stratului acvifer captat;
efectuarea masuratorilor asupra nivelurilor dinamice (denivelarilor si revenirilor); efectuarea
masuratorilor de debit; recoltarea, la sfarsitul pomparii, proba de apa necesara analizelor fizico-
chimice;
Intocmeste fisa de pompare, curbele de indicatie si interpreteaza datele rezultate;
Coordoneaza, indruma si controleaza functionarea forajelor hidrogeologice automatizate din
bazin;
Face demersuri pentru a obtinere autorizatii si locatii pe terenuri publice sau private de la
autoritatiilor locale pentru amplasarea de foraje noi n zonele de interes national cu deficit de
cunoastere a acviferului subteran;
Supravegheaza lucrarile de executie si definitivare la forajele noi care se executa n bazinul
hidrografic Olt;
Avizeaza decontarea lucrarilor de executie a forajelor noi;

Gestiune, Monitoring si Protecia Resurselor de Ap


Serviciul GMPRA este n coordonarea Directorului tehnic resurse ap si planuri de
management:
ndrum, rspunde si controleaz activitatea de cunoatere a resurselor de ap prin reeaua de
observaii si msurtori privind monitoringul cantitativ si calitativ al apelor, n vederea asigurrii

30
informaiilor operative necesare lurii deciziilor si a constituirii fondului bazinal de date
hidrologice, hidrogeologice si de gospodrire a apelor;
ntocmete Programul unitar de activiti n legtur cu gospodrirea apelor ce se desfoar la
nivelul Administraiei Bazinal de Ap Olt;
Particip la restructurarea si adaptarea Manualului de monitorizare a cantitii si calitii
resurselor de ap la nivelul Administraiei Bazinal de Ap Olt, n conformitate cu cerinele
Legii 310/2005 de modificare si de completare a Legii Apelor nr. 107/1996 si a Directivelor
U.E. n domeniul apelor;
Rspunde de realizarea bncii de date privind calitatea resurselor de ap de suprafa si
subterane precum si la folosinele de ap la nivelul Administraiei Bazinal de Ap Olt;
Valideaz, prelucreaz si stocheaz informaiile transmise de S.G.A.-uri si din activitatea
proprie;
Elaboreaz Sinteza anual de protecia calitii apelor pe bazine hidrografice la nivelul
Administraiei Bazinal de Ap Olt;
Elaboreaz periodic rapoarte privind stadiul calitii apei la nivelul Administraiei Bazinal de
Ap Olt si le nainteaz Administraiei Naionale Apele Romne, Ministerului Mediului si
Gospodririi Apelor, Institutului Naional de Statistic, Ageniilor de Protecie a Mediului, si
altor autoriti publice interesate;
Analizeaz datele de calitate a apelor si propune msuri pentru remedierea situaiilor de poluare
a resurselor de ap;
ine evidena polurilor accidentale produse pe teritoriul Administraiei Bazinal de Ap Olt;
analizeaz, aprob si verific realizarea programului de activitate al laboratoarelor de analize
fizico-chimice si microbiologice din cadrul Administraiei Bazinal de Ap Olt si sistemelor de
gospodrirea apelor;
Elaboreaz Planul de folosire a apei n perioadele hidrologice normale si de evacuare a apelor
uzate-balana apei;
Elaboreaz Raportul privind stadiul realizrii lucrrilor de alimentare cu ap si epurarea apelor
uzate la nivelul Administraiei Bazinal de Ap Olt;
Elaboreaz Planul de restricii si folosirea apei n perioadele deficitare;
Particip la ntocmirea Sintezei cadastrului apelor pe bazine hidrografice, folosinele
neconsumatoare de ap;
Elaboreaz si promoveaz instruciuni metodologice n domeniul si de activitate;
Face propuneri de elaborare si de promovare a unor acte normative si metodologii specifice
domeniului gospodririi apelor;
Particip la ndeplinirea obligaiilor ce revin rii noastre n probleme de gospodrire calitativa a
apelor, hidrologie si hidrogeologie inclusiv n cadrul Conveniei privind Protecia fluviului
Dunrea (I.C.P.D.R.) n legtur cu dezvoltarea si operarea Reelei Transnaionale de
Monitoring pe Dunre;
Propune si elaboreaz dup caz proiecte cu finantare internaional n acest domeniu;
Analizeaz si propune cercetri privind protecia calitii apelor, particip la avizarea si recepia
lucrrilor la care este sau se consider beneficiar tehnic;
Rspunde de asigurarea si implementarea Sistemului de Management al Calitii n conformitate
cu ISO 9001/2000 n domeniul su de activitate;
Colaboreaz cu celelalte compartimente ale Administraiei Bazinal de Ap Olt pentru
problemele de monitoring integrat al apelor, n vederea rezolvrii corespunztoare a sarcinilor ce
revin acestora;
ntocmete si prezint referate si note tehnice n domeniul su de activitate solicitate de
conducerea Administraiei Bazinal de Ap Olt;
Analizeaz si avizeaz diverse solicitri pentru probleme de monitoring integrat al apelor, ale
S.G.A.-urilor din teritoriu adresate conducerii Administraiei Naionale "Apele Romne";

31
Colaboreaz la activitatea de sistem informaional n domeniul gospodririi apelor si elaboreaz
subsistemul informaional pentru domeniul su de activitate;
Particip la implementarea sistemului economic specific domeniului gospodririi apelor si la
concilierea divergenelor la ncheierea abonamentului de utilizare/exploatare a resurselor de ap;
ndrum activitatea de aplicare a penalitilor desfurat la nivelul S.G.A.-urilor;
ine evidena la nivelul Administraiei Bazinal de Ap Olt a penalitilor aplicate utilizatorilor
de ap conform prevederilor legii si le raporteaz lunar la A.N.A.R;
Analizeaz propunerile S.G.A.-urilor pentru acordarea de bonificaii, avizeaz si supune spre
aprobare conducerii Administraiei Naionale "Apele Romne" propunerile fcute;
ndrum activitatea S.G.A.-urilor pentru evaluarea impactului activitilor umane asupra strii
apelor de suprafa si a apelor subterane si a riscului neatingerii "strii bune" a apelor sau a
potenialului ecologic-bun;
Aplic strategia si coordoneaz din punct de vedere tehnic la nivelul Administraiei Bazinal de
Ap Olt aciunile preventive si operative pentru prevenirea si combaterea polurilor accidentale,
a folosinelor de ap;
Coordoneaz elaborarea si aplicarea planurilor bazinale de prevenire si de nlturare a efectelor
polurilor accidentale, precum si asigurarea unei protecii sporite si mbuntirea mediului
acvatic prin msuri specifice de reducere progresiv a polurii;
Elaboreaz Anuarul de gospodrirea apelor pe bazinele hidrografice;
Elaboreaz Raportul privind folosirea si protecia apelor subterane;
Elaboreaz Ancheta statistic privind colectarea, canalizarea, epurarea si evacuarea apelor uzate
la folosinele de ap;
ntocmete Raportul privind stadiul ndeplinirii prevederilor programelor de etapizare;
Coordoneaz, ndrum si controleaz activitatea de analiz si de verificare la folosinele de ap
n legtur cu reactualizarea dosarelor de obiectiv si de realizare a prevederilor abonamentelor
de utilizare/exploatare a resursei de ap desfurat la nivelul Administraiei Bazinal de Ap
Olt;
Verific la utilizatorii de ap modul de prelevare, utilizare, epurare si evacuare a apelor din
punct de vedere al ncadrrii n actele de reglementare si stabilete msuri de remediere a
situaiilor necorespunztoare constatate fa de prevederile acestora;
Elaboreaz Planul hidrometriei de exploatare la nivelul Administraiei Bazinal de Ap Olt;
Controleaz activitatea de colectare, prelucrare, stocare si regsire a datelor de la p.h.e. proprii si
cele ale utilizatorilor desfurat la nivelul Administraiei Bazinal de Ap Olt;
Particip la derularea regimului de supraveghere special instituit folosinelor de ap n
conformitate cu prevederile Legii Apelor nr. 106/1996 completat si modificat prin Legea nr.
310/2004;
ndrum si controlez S.G.A.-urile din teritoriu n ceea ce privete activitile de gospodrire
cantitativ si calitativ a apelor;

Avize si Autorizaii
Raspunde de modul de folosire a resurselor de apa pe teritoriul din raza de activitate a
Administratiei Bazinale de Apa Olt, ndrum activitatea de alocare a dreptului de utilizare a
resurselor de ap n vederea ncheierii abonamentului de utilizare/exploatare a resurselor de ap
si de exploatare a agregatelor minerale din albiile, malurile rurilor, cuvetele lacurilor .
Rspunde de implementarea procedurilor si metodologiilor precum si a directivelor Uniunii
Europene n domeniul sau de activitate, care au fost deja transpuse n legislaia nationala;
ndrum Sistemele de Gospodarire a Apelor n actiunile de aplicare a actelor normative,
metodologiilor si prescripiilor tehnice privind folosirea si protecia resurselor de ap;
Rspunde de aplicarea la nivelul Sistemelor de Gospodarire a Apelor a procedurilor si a
metodologiilor privind activitatea de emitere a avizelor si a autorizaiilor de gospodrire a apelor
ce se desfoar n cadrul Administratiei Bazinale de Apa Olt;

32
Rspunde de asigurarea si implementarea Sistemului de Management Integrat, n conformitate
cu (SR EN ISO 9001/2008; SREN ISO 14001/2005; SR OHSAS 18001/2008) n domeniul sau
de activitate;
Emite conform competenelor acordate avize si autorizaii de gospodrire a apelor folosintelor
de apa; ine evidenta informatizat a avizelor si a autorizaiilor emise de ctre Administratia
Bazinala de Apa Olt si a sumelor rezultate din serviciile de emitere a actelor de reglementare la
nivelul bazinului hidrografic Olt;
Coordoneaz, verific si ndrum activitatea de elaborare la nivel bazinal a raportului privind
activitatea de extracie a agregatelor minerale din albiile, malurile cursurilor de ap, a cuvetelor
lacurilor de acumulare si din terase, a raportului privind stadiul realizarii lucrarilor de asigurare
a surselor de apa si de epurare a apelor uzate la nivelul bazinului hidrografic Olt;
Particip la aplicarea prevederilor schemelor directoare de amenajare si management ale
bazinului hidrografic Olt, pentru domeniul su de activitate;
Prelucreaz si pune la dispoziia A.N. "Apele Romane" si a altor institutii abilitate datele si
informaiile solicitate specifice domeniului sau de activitate;
Coordoneaz si controleaz activitatea de emitere a avizelor si a autorizaiilor de gospodrire a
apelor, desfurat la nivelul Sistemelor de Gospodrire a Apelor din B.H. Olt;
Coordoneaz, ndrum si controleaz activitatea de analiz si de verificare la
folosinele de ap n legatur cu reactualizarea dosarelor de obiectiv la nivelul Sistemelor de
Gospodarire a Apelor din B.H. Olt;
Coordoneaza realizarea la nivel judetean a bancii de date privind alimentarea cu apa potabila,
epurarea apelor uzate si a namolurilor provenite de la localitati; analizeaza informatiile,
valideaza datele si le pune dupa caz, la dispozitia A.N. "Apele Romane ";
Coordoneaza n cadrul aplicatiei Managementul Documentelor (DM) realizarea bazei de date
privind notificarile, avizele si autorizatiile de gospodarire a apelor precum si prelucrarea acestor
date;
Raspunde de procesul de implementare a aplicatiei la Sistemele de Gospodarire a Apelor din
B.H. Olt;
Negociaz cu utilizatorii, verific si avizeaz prevederile programelor de etapizare; ine
evidena, urmrete si raporteaz A. N. "Apele Romane" asupra modului de realizare a
prevederilor acestora;
Particip la concilierea divergenelor la incheierea abonamentelor pentru utilizarea/exploatarea
resurselor de apa sau pentru exploatarea agregatelor minerale din albiile si malurile cursurilor de
apa, cuvetele lacurilor de acumulare; analizeaz propunerile Sistemelor de Gospodarire a Apelor
pentru acordarea de bonificaii si le supune spre avizare conducerii A.N. " Apele Romane " n
conformitate cu prevederile legale;
Particip la ndeplinirea obligaiilor internaionale ale rii n probleme de avize si autorizatii de
gospodarire a apelor;
Propune instruciuni, metodologii si proceduri, analizeaz si face propuneri de modificare si de
completare a unor proiecte de acte normative si metodologii specifice domeniului sau de
activitate;
Analizeaz din punct de vedere al gospodririi apelor, documentaiile tehnice ale obiectivelor
de investiii ce vor fi supuse aprobrii CTES; ntocmete referate tehnice de specialitate si
participa la activitile CTES;
Colaboreaz la activitatea de sistem informaional n domeniul gospodririi apelor si
implementeaza subsistemul informaional pentru domeniul su de activitate;
Analizeaz si propune studii pentru amenajarea si valorificarea potenialului resurselor de ap,
corelat cu schemele directoare de amenajare si management al B.H. Olt si particip la avizarea si
recepia lucrrilor, la care este sau se constituie beneficiar tehnic;
Particip la examinarea personalului angajat din domeniul sau de activitate, de la nivelul
Sistemelor de Gospodarire a Apelor;

33
Colaboreaz cu celelalte compartimente ale ABA Olt pentru problemele de avize si autorizaii
n vederea indeplinirii corespunztoare a sarcinilor ce revin acestora;
ntocmete situaii cu actele de reglementare la solicitarea birourilor tehnice privind nchirierea
de bunuri din domeniul public al statului;
ntocmete situaii comune cu alte compartimente n sistem informatizat pentru probleme de
reglementare a folosinelor de ap;
ntocmete si prezint referate si note tehnice n domeniul su de activitate, solicitate de
conducerea Administratiei Bazinale de Apa Olt, Administraiei Naionale Apele Romne sau
de Ministerului Mediului si Schimbarilor Climatice;
Analizeaz diverse solicitri pentru probleme de avize si autorizaii ale Administratiei Bazinale
de Apa Olt, adresate conducerii A.B.A. Olt sau Administraiei Naionale "Apele Romne".

Laborator de Calitatea Apelor


Efectueaza incercari fizico - chimice, biologice si bacteriologice pentru apa, sedimente si biota;
Ca laborator bazinal, are toate indatoririle unui laborator local (deserveste Sistemul de
Gospodarire Ape local prin executarea de analize specifice propriului laborator), la care se
adauga indatorirea de laborator coordonator in cadrul Bazinului Hidrografic prin managerul
tehnic de bazin (in persoana sefului de laborator) si a managerului cu asigurarea calitatii (in
persoana RAC laborator) si executarea de analize suplimentare pentru laboratoarele locale din
tot bazinul;
Ca laborator regional efectueaza incercari de determinare a micropoluantilor organici din probe
de apa incluse in Manualul de Operare al laboratoarelor din cadrul ABA Jiu si ABA Banat
precum si din cadrul B.H.Olt (cerinte impuse de OD nr.31 din 31.01.2006 publicat in MO nr.
234 bis din 15 martie 2006);
Se ocupa de realizarea planurilor de activitate lunare intocmite pe baza Manualului de Operare
(stabilit impreuna cu biroul Gestiune, Monitoring si Protectia resurselor de Apa);
Participa in caz de producere a poluarilor accidentale la activitatile operative de avertizare a
utilizatorilor de apa si a autoritatilor administratiei publice din aval, de eliminare a cauzelor si de
diminuare a efectelor si de monitorizare a undei poluante prin analizele efectuate;
Se ocupa de efectuarea incercarilor solicitate de clientii externi, contracost, precum si de clientii
interni (compartimentele: Administrare Resurse de apa, Hidrologie, Implementare Directive UE
etc.);
Face propuneri pentru tarifele corespunzatoare unor analize simple sau complexe de apa pentru
clientii externi;
Ca laborator coordonator bazinal raspunde de implementarea si mentinerea sistemului calitatii
laboratoarelor prin :
- intocmirea documentatiei tehnice in domeniul asigurarii calitatii : Manualul Calitatii,
procedurile generale si specifice de laborator precum si a instructiunilor de lucru pentru toate
echipamentele, aparatura si instalatiile de laborator in conformitate cu cerintele organismului de
acreditare si specificatiile tehnice ale producatorului;
- participarea la scheme de competanta organizate pe plan national si international;
- efectuarea auditurilor interne in vederea acreditarii/mentinerea acreditarii/ reacreditarii;
- participarea la analizele de management in vederea stabilirii eficacitatii sistemului de
management integrat;
- analizarea sesizarilor care privesc domeniul specific al activitatii care s-a prestat si propune
actiunile corective necesare;
Intocmeste planual anual de verificare / etalonare si mentenanta pentru echipamentele critice din
cadrul laboratorului si il transmite spre aprobare ;
Urmareste participarea laboratoarelor din ABA Olt la programe de testarea competentei si
urmareste rezultatele obtinute de laboratoare ;

34
Organizeaza scheme de intercomparare prin participarea laboratoarelor din cadrul BH Olt pentru
acele incercari specifice de laborator care au obtinut acreditarea sau sunt in curs de acreditare;
Efectueaza instruirea nonformala si testarea periodica a personalului din laborator;
Propune teme pentru instruirile formale din afara unitatii;
Propune tematici pentru ridicarea nivelului de cunostinte profesionale si in domeniul asigurarii
calitatii rezultatelor pentru intreg personalul de laborator;
Raspunde de respectarea normelor privind secretul de serviciu in cadrul laboratorului.
Urmareste si planifica audituri interne in laboratoarele din ABA Olt ;
Se preocupa prin managerul tehnic de asigurarea unui nivel tehnic ridicat adecvat cerintelor
prin perfectionarea permanenta a cunostintelor personalului de laborator;
Tine sub control consumurile si actualizeaza permanent stocurile de reactivi chimici, solventi
organici, materiale consumbile din laborator ;
Intocmeste anual, pe baza Manualului de Operare aprobat si tinand seama de stocurile existente,
urmatoarele:
- Lista centralizata cu necesarul de sticlarie;
- Lista centralizata cu necesarul de materiale consumabile;
- Lista centralizata cu necesarul de reactivi chimici si solventi organici;
- Lista cu materiale de referinta necesare pentru etalonarea si tinerea sub control a metodelor de
analiza si le trimite spre aprobare;
Conform organigramei colaboreaza cu compartimentele: Hidrologie si hidrogeologie, Gestiune,
Monitoring si Protectia resurselor de apa si Plan de Management Bazinal, Avize si Autorizatii,
Inspectia Teritoriala a Apelor si se subordoneaza Directorului de Administratie Bazinala;
Rezultatul muncii de laborator se concretizeaza prin buletinele de incercare (in cazul clientilor
interni) sau rapoarte de incercare (in cazul clientilor externi).
Pune la dispozitie compartimentelor solicitante buletinele de incercare emise pentru analizele
efectuate sau le comunica telefonic daca este cazul si pastreaza o copie si in laborator
(compartimentului Gestiune, Monitoring si Protectia resurselor de apa de la sediul
Administratiei Bazinale precum si compartimentului Administrare Resurse de Apa -din cadrul
SGA Valcea iar buletinele de foraje suplimentar, se transmit si la compartimentul Hidrologie si
Hidrogeologie);
Raspunde de punerea in practica a tuturor obiectivelor impuse prin Politica Administratiei.

Art. 14. Atribuiile compartimentelor din subordinea Directorului Tehnic - Exploatare


lucrri hidrotehnice, sunt urmtoarele:

Exploatare Lucrri - U.C.C. si Sigurana Constructiilor Hidrotehnice


Exploatare lucrri
ndrum si coordoneaz activitatea de exploatare, ntreinere si urmrirea comportrii
construciilor a tuturor lucrrilor hidrotehnice din administrare, inclusiv a echipamentelor
hidromecanice, electrice si cldirilor aferente, n scopul satisfacerii folosinelor acestora,
conform normelor si prescripiilor tehnice n vigoare;
Organizeaz activitatea de preluare n exploatare a obiectivelor noi, n care scop: asigur din
timp instruirea teoretic si practic a personalului de ntreinere si exploatare, participarea
acestuia alturi de constructori si monitori la operaiunile de punere n funciune a capacitilor,
particip efectiv la recepiile obiectivelor si solicit eventualele completri sau nlocuiri potrivit
proiectelor tehnice;
Urmrete respectarea prevederilor regulamentelor de exploatare, ale planurilor de restricii,
planurilor de aprare si prevenire a aciunilor distructive ale apelor la obiectivele din
administrare;

35
Organizeaz activitatea de elaborare, aprobare si actualizare la termenele legale a
regulamentelor si instruciunilor de exploatare a amenajrilor hidrotehnice, analizeaz si face
propuneri de aprobare a regulamentelor de exploatare conform competenelor;
ntocmete si actualizeaz, prin fore proprii sau pe baz de contract, regulamentele de
exploatare la construciile hidrotehnice din administrare pe baza normelor de coninut
reglementate prin Ordinului M.M.G.A. nr. 76/23.01.2006 precum si a instruciunilor de
exploatare specifice elaborate de proiectantul lucrrii;
ntocmete regulamentul de exploatare bazinal n colaborare cu alte compartimente din cadrul
A.B.A. Olt, conform prevederilor Ordinului M.M.G.A. nr. 76/23.01.2006 sau elaboreaz tema
de proiectare pentru ntocmirea acestuia de ctre un proiectant de specialitate, atestat de
Ministerul Mediului si Pdurilor;
ntocmete referate tehnice de specialitate n vederea aprobrii de ctre A.B.A. Olt a
regulamentelor de exploatare la barajele pentru care are competen de aprobare, conform
Ordinului M.M.G.A. nr. 76/23.01.2006;
ntocmete referate tehnice de specialitate cu punctul de vedere al A.B.A. Olt, n vederea
aprobrii la nivel superior de ctre A.N. Apele Romne a regulamentelor de exploatare la
baraje, conform Ordinului M.M.G.A. nr. 76/23.01.2006;
Asigur urmrirea regimurilor de exploatare, analizeaz si propune spre aprobare programele de
exploatare ale principalelor lacuri de acumulare (Frumoasa, Scele, Gura Rului, Vidra,
Brdior), transmite pentru aplicare si urmrete ncadrarea n programele de exploatare
aprobate, stabilind msuri operative pentru satisfacerea optim a tuturor beneficiarilor de ap n
cantitile convenite;
Lunar se raporteaz situaia exploatrii principalelor acumulri: Frumoasa, Scele, Gura Rului,
Vidra si Brdior;
Urmrete evoluia cerinelor de ap ale folosinelor si propune modificarea / actualizarea
programului de exploatare n conformitate cu situaiile existente ;
Urmrete evoluia rezervelor de ap din acumulri, iar n condiiile nerespectrii condiiilor
impuse de programele de exploatare aprobate, atenioneaz utilizatorul de ap si face propuneri
de sancionare n conformitate cu Legea Apelor ;
n perioadele de ape mari urmrete evoluia debitelor pe cursurile de ap si particip la luarea
deciziilor de tranzitare a debitelor/volumelor de ap prin acumulare ;
Anual se redacteaz Raportul de exploatare a principalelor lacuri de acumulare;
Lunar se calculeaz volumele uzinate din acumulrile aparinnd Hidroelectrica S.A., n vederea
facturrii corecte de ctre compartimentul Aplicare si Urmrire Mecanism Economic;
n vederea redactrii Anuarului de gospodrirea apelor al A.B.A.Olt, sunt ntocmite capitolele
2 E, 4, 6, anexa 4, capitolele 6 si grafice, acestea fiind naintate compartimentului Gestiune
Monitoring si Protecia Resurselor de Ap;
Analizeaz, avizeaz si nainteaz spre aprobare propunerile S.G.A.-urilor privind golirea
lacurilor de acumulare n situaii deosebite, determinate de condiii excepionale, reparaii
periodice sau pentru intervenii sub nivelul apei;
Analizeaz, avizeaz si nainteaz spre aprobare solicitrile S.C. Hidroelectrica S.A. sau ale
altor deintori pentru golirea lacurilor de acumulare n situaii deosebite, determinate de condiii
excepionale, reparaii periodice sau pentru intervenii sub nivelul apei;
Particip la elaborarea scenariilor privind msurile, operaiunile si manevrele necesare n caz de
avarii, poluari accidentale sau alte situaii ce pot s apar n timpul exploatrii amenajrilor
hidrotehnice;
Analizeaz si propune modificri ale conveniilor de exploatare sau iniiaz propuneri de noi
convenii privind exploatarea amenajrilor cu folosin complex;
Urmrete eficientizarea administrrii albiilor minore ale cursurilor de ap, a cuvetelor lacurilor
de acumulare si blilor n stare natural sau amenajat si protecia acestora mpotriva degradrii
sau polurii;

36
Particip la rezolvarea unor sesizri si reclamaii adresate de persoane fizice sau juridice si
redacteaz rspunsul dup fundamentarea acestuia;
Analizeaz propunerile de plan tehnic ale S.G.A-urilor, verific documentaiile tehnico
economice, particip la elaborarea soluiilor tehnice pentru lucrrile de reparaii curente;
ntocmete referatele tehnice pentru lucrrile de reparaii curente si le supune spre aprobare n
C.T.E. A.B.A. Olt;
Emite Avizele tehnice si Ordinele de ncepere pentru lucrrile de reparaii curente, care au fost
aprobate n C.T.E. A.B.A. Olt;
Verific si centralizeaz principalele materiale necesare pentru executarea lucrrilor de reparaii
curente si ntreinere avizate;
Analizeaz si valideaz consumurile de carburani si lubrefiani n conformitate cu planul tehnic
aprobat;
Urmrete sistematic realizarea planului tehnic privind lucrrile de reparaii curente la lucrrile
hidrotehnice, ntreinere, regularizare si recalibrare a albiilor minore, cantitativ si valoric,
efectueaz verificri n teren pe parcursul execuiei, propunnd msuri adecvate si particip la
recepia lucrrilor de reparaii;
Particip cu specialiti la licitarea lucrrilor de reparaii curente ce se execut cu teri;
ntocmete Anexa 1 - Programul cheltuielilor de gospodrire a apelor pe A.B.A.Olt pentru anul
n curs si o nainteaz spre aprobare la A.N. Apele Romne-D.M.L.H.;
ntocmete Anexa 2 - Programarea volumelor fizice pe A.B.A. Olt pentru anul n curs si o
nainteaz spre aprobare la A.N. Apele Romane-D.M.L.H.
ntocmete Lista lucrrilor de reparaii curente mai mari de 5000 Euro pe A.B.A. Olt pentru anul
n curs si o nainteaz spre aprobare la A.N. Apele Romne-D.M.L.H.;
ntocmete raportrile lunare privind realizarea cantitilor fizice programate prin Planul tehnic
aprobat;
ntocmete raportrile lunare privind realizarea valoric programat prin Programul de
gospodrire a apelor aprobat;
ntocmete referatele tehnice pentru lucrrile de reparaii curente cu valori mai mari de 200 000
lei, pe care le susine la A.N. Apele Romane-D.M.L.H. pentru avizare n C.T.E.-ul
Administraiei;
Analizeaz lucrrile de modernizare sau retehnologizare a echipamentelor si instalaiilor cu
uzur fizic sau moral si propune modaliti de reabilitare a acestora;
ntocmete sau asigur prin teri documentaiile tehnico-economice pentru repararea si
modernizarea construciilor si cldirilor care sunt administrate direct de ctre A.B.A.Olt;
Organizeaz activitatea de supraveghere tehnic si urmrire a comportrii n timp a obiectivelor
hidrotehnice din administrare, inclusiv a echipamentelor hidrotehnice, electrice si a cldirilor
aferente;
Analizeaz consumurile de energie electric, carburani si lubrefiani si face propuneri de
rentabilizare a activitii din sectorul mecanizare, fr a afecta funcionalitatea echipamentelor si
instalaiilor, n vederea ncadrrii n prevederile programului de gospodrire a apelor;
Particip la ntocmirea fielor si notelor de fundamentare pentru lucrrile noi de amenajare si
gospodrire a apelor necesare satisfacerii cerinelor de ap, prevenirii aciunilor distructive ale
apelor, precum si restaurrii albiilor cursurilor de ap;
Urmrete existena, realizarea sau actualizarea crii tehnice a construciilor hidrotehnice din
administrare;
Organizeaz, ndrum si coordoneaz activitatea de urmrire a programului lucrrilor de
dezvoltare a bazei materiale de exploatare, de preluare n exploatare a construciilor
hidrotehnice, echipamentelor hidromecanice si instalaiilor, particip la efectuarea de inspecii,
expertize si recepii a calitii serviciilor si lucrrilor de construcii si montaj si a lucrrilor de
punere n siguran a costruciilor hidrotehnice;

37
Particip la activiti internaionale de schimb de date si informaii, la reuniuni tehnico
tiintifice, studii si proiecte n domeniul gospodririi apelor;
Avizeaz solicitrile sistemelor cu privire la dotarea cu aparatur, dispozitive si utilaje necesare
exploatrii, ntreinerii si reparrii construciilor hidrotehnice;
Organizeaz, ndrum si coordoneaz activitatea de perfecionare a pregtirii profesionale a
personalului de exploatare;
ndeplinete conform deciziilor emise de A.B.A. Olt, funcia de responsabil de contract pentru
materialele si serviciile achiziionate.

U.C.C. si Sigurana Constructiilor Hidrotehnice


Rspunde de organizarea si coordonarea desfurrii activitii de U.C.C. la toate lucrrile
hidrotehnice din administrarea A.B.A. Olt;
Coordoneaz si efectuez instruirea personalului pe linie U.C.C. la nivelul A.B.A.Olt si
pregtete dosarele pentru atestarea n activitatea de U.C.C.;
Controleaz aplicarea Legii siguranei barajelor nr. 466/2001 si a normelor tehnice de aplicare
(N.T.L.H.) la lucrrile hidrotehnice din bazinul hidrografic Olt, participnd la inspeciile tehnice
tematice organizate de Ministerul Mediului si Schimbrilor Climatice, Inspecia Apelor sau ori
de cte ori este nevoie;
Analizeaz stadiul expertizrii barajelor din administrarea proprie n conformitate cu Legea
466/2001;
Particip la efectuarea expertizelor pentru barajele din administrarea A.B.A. Olt, furniznd
expertului desemnat datele, conform cerinelor legale;
Particip la lucrrile de secretariat ale Comisiei teritoriale Muntenia Vest (ntocmirea ordinii de
zi a edinei de avizare, asigur condiiile tehnice necesare prezentrii expertizelor, ine legtura
cu beneficiarii obiectivelor avizate pentru primirea / transmiterea documentaiilor, a
documentelor de autorizare si plat, redacteaz procesul verbal de edin, ntocmete avizul,
acordul pentru execuia unor lucrri hidrotehnice noi / reabilitarea lucrrilor hidrotehnice
existente sau autorizaia privind funcionarea n siguran / cu restricii n exploatare a
obiectivului, etc.);
n vederea avizrii documentaiei de evaluare analizeaz documentaia si ntocmete referatul
tehnic si punctul de vedere al A.B.A. Olt privind sigurana n exploarare a obiectivului respectiv;
existena referatulului este obligatorie pentru acceptarea documentaiei la avizare n cadrul
Comisiei Teritoriale Muntenia Vest;
Controleaz modul n care beneficiarii lucrrilor hidrotehnice respect prevederile nscrise n
avizele, autorizaiile sau acordurile de funcionare n condiii de siguran precum si prevederile
regulamentelor de exploatare;
Realizeaz cursuri de pregtire profesional si certificare a personalului mputernicit de ctre
deintorii de baraje C, D din bazinul hidrografic Olt, n conformitate cu NTLH - 025 de atestare
a personalului de exploatare calificat al micilor acumulri cu folosin piscicol, de agrement
sau de interes local, din categoriile C si D, aprobat prin Ordinul Ministrului Mediului si
Gospodririi apelor nr. 719/2006 si a Deciziei A.N. Apele Romne nr.793 din 10.11.2006;
Urmrete si controleaz modul cum se realizeaz actualizarea clasei de importan a
construciilor hidrotehnice cu rol de regularizare a debitelor de ap, de aprare mpotriva
inundaiilor, precum si ncadrarea n categoriile de importan a barajelor (NTLH 021/2002);
Actualizeaz recensmntul barajelor de retenie, a digurilor care realizeaz depozitele
industriale si a lucrrilor hidrotehnice speciale din bazinul hidrografic Olt;
Rspunde de actualizarea periodic a fielor de eviden a barajelor din bazinul hidrografic Olt
n conformitate cu NTLH035/2002;
ine evidena contractrii i/sau ntocmirii rapoartelor U.C.C. de sintez si a analizei acestora n
Comisia U.C.C. a A.N. Apele Romne pentru baraje din lista prioritar a Comisiei;

38
Elaboreaz raportul de sintez privind urmrirea comportrii construciilor si a echipamentelor
hidromecanice pentru barajele: Blan, Frumoasa, Dopca, Gura Rului;
Rspunde de prelucrarea extins a msurtorilor la A.M.C.-uri, de analiza ncadrrii n criteriile
de avertizare stabilite de ctre proiectant, de declanarea strii de atenie sau alert, dac este
cazul si aplicarea instruciunilor specifice acestora;
ntocmete studii geodezice prin fore proprii sau pe baz de contract cu firme specializate
pentru msurtori de deformaii la barajele din administrare;
Efectuaz controale periodice programate sau particip la controale speciale pe linie de U.C.C.
la obiectivele din administrarea A.B.A. Olt, n vederea depistrii deformaiilor si fisurilor
construciilor din beton, starea rosturilor de dilatare-contracie, fenomenelor de alunecare a
malurilor sau versanilor, apariia de infiltraii de ap, starea disipatorilor de energie, a radierului
si malurilor biefului aval, gradul de obturare al uvrajelor cu plutitori, etc.;
Informeaz operativ Comisia U.C.C. a A.N. Apele Romne privind situaiile sau fenomenele
atipice nregistrate la obiectivele din administrarea A.B.A. Olt;
Particip la edinele Comisiei U.C.C. a A.N. Apele Romne cnd se analizeaz si avizeaz
studiile de sintez pentru lucrrile din administrarea proprie;
Duce la ndeplinire msurile propuse de Comisia U.C.C. a A.N. Apele Romne;
Analizeaz si ntocmete rapoarte anuale si periodice privind sigurana n exploatare a
construciilor hidrotehnice si sesizeaz operativ comportrile atipice ale acestora;
Analizeaz starea aparaturii de msur si control corespunztoare sistemului de supraveghere al
barajelor cu urmrire special din administrarea A.B.A. Olt si face propuneri de nlocuire a
aparatelor defecte;
Face propuneri de suplimentare sau de modernizare a aparaturii de msur si control prin
trecerea la achiziia automat a datelor U.C.C. (data logger) si urmrete realizarea acestora;
Actualizeaz baza de date a programului soft specializat pentru analiza comportrii
construciilor UCCWAT, transmite msurtorile spre analiz la sediul central si face propuneri
Universitii Tehnice Cluj-Napoca, pentru mbuntirea si adaptarea acestuia conform
necesitilor de prelucrare a msurtorilor la A.M.C.-uri;
Realizeaz planuri de situaie, relevee, profile transversale si longitudinale caracteristice prin
corpul barajului si cuneta acumulrii la barajele din administrare, ncadrate n categoriile de
importan C, D;
Realizeaz msurtori topografice de verificare a cotei coronamentului si a seciunii transversale
la digurile din administrarea A.B.A. Olt

Interventie Rapida
Gestioneaza situaiilor de urgen privind intervenia rapid n caz de Aparare mpotriva
Inundaiilor i de Poluri Accidentale:
Pe lng msurile de prevenire, Managementul situaiilor de urgen se realizeaz prin:
Msuri de pregtire pentru intervenii;
Msuri operative urgente de intervenie dup declanarea fenomenelor periculoase cu urmri
grave;
Msuri de intervenie ulterioare pentru recuperare i reabilitare;
Aplic prevederile strategiei n domeniu i gestioneaz, prin Centrele de Intervenie Rapid
situaiile de urgen generate de inundaii, fenomene meteorologice periculoase, accidente la
construciile hidrotehnice, poluri accidentale pe cursuri de ap;
Realizeaza activitatea de intervenie privind aprare mpotriva inundaiilor i poluri accidentale
pe cursurile de ape prin CIR-ruri care au raza de aciune desfurat la nivel de cte trei judee
(Harghita, Covasna i Braov pentru CIR - Chichi i Sibiu, Vlcea i Olt pentru CIR SGA
Vlcea);

39
Prin Dispeceratele SGA-urilor i Dispecerat ABA Olt, primete avertizri privitoare la inundaii
i gheuri, iar decizia de intervenie i msurile necesare sunt transmise de ctre Grupurile de
Suport Tehnic de la fiecare jude;
Informeaz din zona de intervenie apariia unor situaii caracteristice de aprare (alarm,
pericol) la nivel de Grup Suport Tehnic, Dispeceratul i serviciul Exploatare ABA Olt;
Dup intervenie, face propuneri de completare a stocului de aprare, a carburanilor, a
mijloacelor de intervenie;
Transmite din teren primele informaii privind cauzele i urmrile calamitilor produse de
inundaii, ine evidena pagubelor produse la lucrrile proprii i teri i solicit S.G.A-urilor
ntocmirea Proceselor Verbale de Calamiti la acestea;
ine evidena centralizat a stocului existentului de materiale si mijloace de intervenie n caz de
inundaii i poluari accidentale, conform actelor normative n vigoare (Ordinul MAI nr.192/2012
si MMSC nr.1422/2012) i face propuneri de noi achiziii prioritar necesare;
Transmite informaii pertinente din teren pentru ntocmirea Rapoartelor Operative i Rapoartelor
de Sintez ntocmite de Centrele Operative ale S.G.A.-urilor din bazin n situaia producerii
fenomenelor hidrometeorologice periculoase conform prevederilor Ordinului comun 1422/192
din 2012.
Asigur mpreun cu S.G.A.-urile teritoriale organizarea i desfurarea la nivel judeean a
exerciiilor de simulare pentru verificarea modului de funcionare a fluxului informaional
hidrometeorologic de avertizare-alarmare a populaiei;
Primete de la SGA-uri n urma evalurii riscului la inundaii evidena zonelor de risc i a
obiectivelor inundabile din bazin;
Primete de la Grupul de Suport Tehnic decizia de inundare dirijata a terenurilor, dinainte
stabilite n cadrul planurilor de aparare;
n urma analizei fcute de ctre SGA-urile din bazin i de ali deintori, n timpul i n urma
apelor mari, dup avarii sau cutremure, intervine n cazul remedierilor i reparaiilor privind
starea lucrrilor hidrotehnice de aprare mpotriva inundaiilor din bazin;
Echipa de intervenie n caz de poluri accidentale, se deplaseaz n cel mai scurt timp posibil,
evalueaz impactul fenomenului de poluare i acioneaz n teren pentru diminuarea efectelor;
Coordonarea aciunilor Echipei de intervenie este realizat prin dispeceratele SGA-urilor de
ctre birourile GMPRA din teritoriu;
Dup desfurarea aciuni operative, echipa de intervenii transmite la dispeceratul SGA-ului
situaia real din teren, pentru avertizarea utilizatorilor de ap i autoritilor administraiei
publice din aval, privind stoparea/eliminarea cauzelor, diminuarea/eliminarea efectelor,
monitorizarea propagrii undei poluante n aval.
Personalul echipei de intervenii va ajuta personalul din cadrul Laboratorului ABA/SGA s
preleveze probe conform procedurii de lucru specifice;
Echipa de interevenie va prezenta toate informaiile necesare despre producerea i evoluia
polurii Inspectorului din cadrul ITA care participa la ancheta finala privind poluarea
accidental;
Echipa de intervenie va da informaiile necesare reprezentantului GRA-SGA pentru
completarea fielor: de comunicare, de avertizare i de caracterizare a polurilor accidentale
pentru a fi transmise ctre Dispeceratul SGA, unde se va respecta fluxul informaional.
Personalul echipei de intervenie care particip la nlturarea efectelor polurii va trebui s fie
instruit prin programe de instruire non-formal, avnd n vedere complexitatea i periculozitatea
aciunii;
Echipa de intervenie mpreun cu reprezentantul Biroului EL al SGA intervine, dup caz, la
operaiunile de reabilitare a amplasamentului (igienizarea malurilor i albiei, reabilitarea unor
lucrri din administrarea SGA, reabilitarea factorilor de mediu, etc.) n etapa de LICHIDARE a
efectelor polurii;

40
Echipa de intervenii va prezenta responsabililor de profil din compartimente la nivel de
ABA/SGA, toate informaiile necesare ntocmirii documentaiei n vederea stabilirii pagubelor
aduse patrimoniului ANAR i cheltuielile aferente operaiunilor de nlturare a efectelor
polurii.

Se va urmri:
evaluarea impactului fenomenelor hidrometeorologice la nivel local, ct i a polurilor
accidentale;
evaluarea logisticii necesare transportului i interveniei;
stabilirea locaiilor n care se efectueaz intervenia;
planificarea aciunilor i a modalitilor de intervenie;
autonomia echipei de intervenie dislocat n locaia stabilit;
asigurarea combustibilului i a reparaiilor curente ale utilajelor i echipamentelor;
asigurarea pazei utilajelor;
asigurarea capacitii de intervenie pe timp de noapte;
asigurarea raportrilor zilnice;
asigurarea monitorizrii sectoarelor de intervenie.

Cadastru si Patrimoniu
Cadastru
Rspunde si coordoneaz activitatea de cadastru la nivel de bazin hidrografic asigurnd
circulaia liber n interiorul sistemului informaional al A.N. Apele Romne a informaiilor
cadastrale sub forma unei informaii unice sub aspectul identificrii bazinale, precum si a
caracteristicilor de baz a obiectivului cadastral aflat n eviden;
Verific inerea la zi si reactualizarea informaiilor din banca bazinal de cadastrul apelor,
respectarea metodologiei de realizare a bazei de date a aplicrii n mod uniform a tuturor
normelor tehnice specifice;
Urmrete organizarea si modul de desfurare a activitaii de cadastrul apelor la nivel bazinal;
Verific datele din evidena cadastral prin deplasari n teren sau confruntri cu documentaiile
tehnice ale lucrrilor;
Coordoneaz activitatea de ntocmire a sintezei cadastrale a bazinului hidrografic Olt si o
supune avizrii;
Organizeaz implementarea unui program de cadastru apelor WIMS n cadrul A.B.A. Olt si al
unitilor din subordine, raspunznd de analiza, testarea, implementarea, adaptarea
metodologiei, instruiri, propuneri de rapoarte;
Coordoneaz refacerea axului cadastral mpreun cu S.G.A.-urile;
Realizeaz sinteza cadastral la nivel de bazin hidrografic;
Colaboreaz cu alte instituii care au organizate cadastre de specialitate;
Particip la implementarea programelor GIS n exploatarea bazei de date de cadastrul apelor;
Colaboreaz la editarea atlasului cadastral al apelor si al folosinelor, precum si al materialelor
cartografice aferente sau necesare normelor de amenajare a bazinului hidrografic Olt, analizeaz
proiecte HG, norme si metodologii referitoare la cadastrul apelor;
Organizeaz aciuni n vederea pregtirii profesionale a personalului care raspunde de activitatea
de cadastru;
Asigura aplicarea legislaiei n domeniu.
Patrimoniu
Asigur si coordoneaz inerea la zi prin actualizri ale inventarului domeniului public al
statului referitoare la intrri si ieiri de bunuri din grupa 1 - construcii;
Furnizeaz date pentru actualizri ale inventarului domeniului public al statului referitoare la
intrri / ieiri de bunuri;

41
Analizeaz si ntocmete referate ctre Comitetul de Direcie referitoare la bunuri aparinnd
domeniului public al statului;
Realizeaz intabularea bunurilor aparinnd domeniului public al statului;
Elaboreaz documentaiile de nchiriere a buburilor imobile proprietate public a statului ,
conform Ordinului 1222/2002 al M.M.D.D. completat si modificat cu Ordinul 1487 al M.M., cu
respectarea IL 01 A.B.A. Olt si IL 02 A.B.A. Olt;
Analizeaz si propune mpreuna cu compartimentul juridic si contencios soluii pentru
rezolvarea situaiilor n care patrimoniul public al statului a fost trecut abuziv ca patrimoniul
public de interes local sau judeean;
Participa la inventarierea anual a bunurilor aparinnd domeniului public al statului;
Analizeaz mpreun cu compartimentul juridic si contencios revendicrile de bunuri aparinnd
domeniului public al statului;
Colaboreaz cu compartimentele Economic si Financiar la operaiunea de valorificare a
rezultatelor inventarierii anuale;
Colaboreaz cu departamentul Economic si Financiar la operaiunea de reevaluare a
patrimoniului public si privat al statului;
Organizeaz aciuni n vederea pregtirii profesionale a personalului care rspunde de activitatea
de patrimoniu;
Asigur aplicarea legislatiei n domeniu.

Aparare Impotriva Inundatiilor


Gestionarea situaiilor de urgen generate de inundaii, fenomene meteorologice periculoase si
accidentelor la construciile hidrotehnice, reprezint o activitate de interes naional avnd n vedere
frecvena de producere si dimensiunea efectelor acestor tipuri de risc.
Managementul situaiilor de urgen se realizeaz prin:
Msuri de prevenire si pregtire pentru intervenii;
Msuri operative urgente de intervenie dup declanarea fenomenelor periculoase cu urmri
grave;
Msuri de intervenie ulterioare pentru recuperare si reabilitare.
Aplic prevederile strategiei n domeniu si coordoneaz tehnic, prin unitile teritoriale,
activitaile de aprare mpotriva inundaiilor, fenomenelor meteorologice periculoase,
accidentelor la construciile hidrotehnice pentru obiectivele si lucrrile de aprare de pe
cursurile de ap.
Acioneaz pentru transpunerea sarcinilor prevzute prin Ordonana de Urgen nr.3/2010 pentru
aprarea mpotriva inundaiilor conform metodologiilor elaborate de autoritatea public central
n domeniul apelor, Administraia Naional ,,Apele Romne;
Rspunde de activitatea de aprare mpotriva inundaiilor desfurat la nivel bazinal prin
lucrrile hidrotehnice din administrare.
Asigur convocarea Centrului Operativ pentru Situaii de Urgen la nivel bazinal n timpul
producerii fenomenelor hidrometeorologice periculoase.
mpreun cu Dispeceratul urmrete regimul hidrologic al cursurilor de apa, analizeaz
prognozele si avertizrile privitoare la inundaii, gheuri si seceta hidrologica si urmrete
transmiterea acestora conform schemelor fluxului informational incluse n planurile de aprare
n vederea lurii deciziilor si msurilor necesare.
Urmrete si informeaz conducerea A.B.A.Olt asupra apariiei situaiilor caracteristice de
aprare (atenie, alarm, pericol) la nivel de S.G.A. si de bazin hidrografic;
mpreun cu Serviciul Exploatare lucrri din cadrul ABA Olt dispune msuri obligatorii n
legtur cu exploatarea unor acumulri aparinnd altor detinaori (n special cu SC.
Hidroelectrica SA) astfel nct prin exploatarea corelat la nivel bazinal, s se realizeze eficienta
maxima n aciunile de aprare mpotriva inundaiilor;

42
Particip la crearea, actualizarea si intreinerea bazelor de date cuprinznd seturile de decizii si
aciuni prestabilite care trebuie s fie urmate n cazul diferitelor perturbatii, avarii sau accidente
la construcii hidrotehnice;
Urmrete si controleaz n timpul viiturilor modul de aplicare a msurilor cuprinse n planurile
de aprare mpotriva inundaiilor;
Iniiaz, elaboreaz si avizeaz metodologii si instruciuni privind organizarea activitii de
aprare mpotriva inundaiilor, att la nivel de ABA Olt ct si n teritoriu;
Face propuneri de mbuntire a sistemului informaional - decizional si de alarmare n
domeniul aprrii mpotriva inundaii, ct si propuneri de asigurare a stocului de aprare, a
mijloacelor de intervenie si a mijloacelor financiare necesare realizrii acestora;
Analizeaz cauzele si urmrile calamitilor produse de inundaii, ine evidena pagubelor
produse la lucrrile proprii si solicit S.G.A-urilor ntocmirea Proceselor Verbale de Calamiti
la acestea.
ntocmete si propune spre avizare si aprobare Planul de aprare mpotriva inundaiilor pe
bazinul hidrografic Olt;
Analizeaz si propune spre aprobare Directorului A.B.A.Olt Planurile de aprare mpotriva
inundatiilor, gheurilor, secetei hidrologice, accidentelor la construciile hidrotehnice si
polurilor accidentale al sistemelor hidrotehnice (S.G.A., S.C. Hidroelectrica S.A si Sistemele
Hidroameliorative din cadrul A.N.I.F.);
ine evidena centralizat a necesarului si existentului de materiale si mijloace de intervenie n
caz de inundatii si poluari accidentale, conform actelor normative n vigoare (Ordinul MAI
nr.192/2012 si MMSC nr.1422/2012) si face propuneri de noi achiziii conform resurselor
financiare alocate;
ndrum, sprijin si controleaz activitatea tehnica de specialitate pe probleme de inundaii a
SGA din bazin;
Verific msurile intreprinse de SGA-uri privind sigurana n exploatare a digurilor cu rol de
aprare mpotriva inundaiilor si dispune, dup caz, execuia lucrrilor de intreinere si reparaii
necesare continuitii liniei de aprare a acestora;
Particip la verificrile anuale ale strii tehnice si funcionale a construciilor hidrotehnice de
aprare din bazin si la stabilirea msurilor si termenelor pentru remedieri;
Organizeaz anual, mpreun cu deintorii, verificri ale seciunilor de scurgere la poduri si
podee, ale lucrrilor de aprare si consolidare a malurilor si albiilor, stabilind msuri si lucrri
obligatorii pentru deintori, n vederea asigurrii capacitii de tranzitare a debitelor la viituri;
Verific si asigur ntocmirea si transmiterea Rapoartelor Operative si Rapoartelor de Sintez
ntocmite de Centrele Operative ale S.G.A.-urilor din bazin n situaia producerii fenomenelor
hidrometeorologice periculoase conform prevederilor Ordinului comun 1422/192 din 2012.
Colaboreaz cu Serviciul Exploatare Lucrri Hidrotehnice pentru ndeplinirea prevederilor
regulamentelor de exploatare n vigoare, n situaii de urgen generate de inundaii, secet
hidrologic, poluri accidentale si accidente la construcii hidrotehnice;
Analizeaz si face propuneri de mbuntire a procedurilor de lucru n situaii de urgen
generate de inundaii, aplicabile Sistemului Naional de Gospodrirea Apelor, asigurnd
implementarea Sistemului de Management Integrat (SR EN ISO 9001/2008; SR EN ISO
14001/2005; SR OHSAS 18001/2008);
Asigur mpreun cu S.G.A.-urile teritoriale organizarea si desfurarea la nivel judeean a
exerciiilor de simulare pentru verificarea modului de funcionare a fluxului informaional
hidrometeorologic de avertizare-alarmare a populaiei, precum si pentru instruirea administraiei
publice locale asupra managementului tipurilor de risc specifice;
Particip la analiza si evaluarea riscului la inundaii si ine evidena zonelor de risc si a
obiectivelor inundabile din bazin;
Particip la avizarea documentaiilor privind construciile hidrotehnice cu rol de aprare
mpotriva inundaiilor;

43
La cererea compartimentelor de resort verific si ntocmete note observatorii asupra
documentaiilor care privesc execuiile si reparaiile la lucrrile de aprare mpotriva
inundaiilor;
Acord asisten tehnic la ntocmirea planul polurilor accidentale pe judee, SGA-uri si
sisteme hidrotehnice;
Face propuneri privind urgentarea execuiei lucrrilor cu rol de aprare n cadrul bazinului
hidrografic, posibilitatea realizrii acestora n funcie de situaia existena si de importan
obiectivelor aprate;
Propune lucrri noi de aprare, precum si de optimizare constructiv si funcional a celor
existente, ca urmare a concluziilor rezultate dup retragerea apelor mari;
Propune conducerii A.N. "Apele Romne" msuri de inundare dirijata a terenurilor, dinainte
stabilite n cadrul planurilor de aparare sau de introducere a unor masuri speciale n functionarea
sistemelor de evacuare a apelor;
Analizeaz mpreun cu SGA-urile din bazin si cu ali deintori, n timpul si n urma apelor
mari, dup avarii sau cutremure, starea lucrrilor hidrotehnice de aprare mpotriva inundaiilor
din bazin si propune msuri de remediere si reparaii;
ntocmete prin institute de specialitate Planul de aciune n caz de accident la barajele proprii si
le nainteaz spre avizare si aprobare conform prevederilor Ordinului comun 1422/192 din 2012;
Verific si avizeaza Planul de actiune n caz de accident la baraj pentru barajele altor detinatori
n vederea aprobarii de catre Presedintele Comitetului Ministerial pentru Situatii de Urgenta;
Contribuie la elaborarea Sintezei Cadastrale cu date din activitatea de aprare mpotriva
inundaiilor;
Contribuie cu date specifice activitii de aprare mpotriva inundaiilor la ntocmirea Anuarului
de Gospodrire a Apelor.
Particip la C.T.E. A.B.A. Olt pentru analiza elaborrii hrilor de hazard de ctre
AQUAPROIECT Bucureti necesare activitii de aprare mpotriva inundaiilor.

Dispecerat
Dispeceratul este o veriga a sistemului informational-decizional al apelor dotat cu mijloace si
tehnologii corespunzatoare pentru urmarirea permanenta a regimurilor hidro-meteorologice si de
exploatare a lucrarilor hidrotehnice n vederea evidentierii situatiilor potential periculoase care pot
aparea (precipitatii abundente, inundatii, seceta, gheturi, poluari accidentale, manevre de descarcare
fortata a unor volume mari de apa din acumulari, etc), a informarii diferitelor structuri decizionale
pentru adoptarea deciziilor optime n vederea limitrii sau eliminrii efectelor ce pot aprea.
Raspunde de organizarea activitatii de dispecerat la sediul Administratiei Bazinala de Apa Olt,
verifica si controleaza buna functionare a dispeceratelor de la S.G.A. din bazinul hidrografic
Olt, atat permanent cat si prin participarea directa la exercitii de simulare periodice;
Supravegheaza, prin dispeceratele S.G.A. principalii parametrii ce caracterizeaza sistemele de
apa si mediu din bazinul hidrografic Olt;
Asigura, prin tehnica din dotare, primirea informatiilor de la unitatile furnizoare, centralizarea si
validarea informatiilor ce caracterizeaza starea sistemelor de apa si raspunde de informarea
zilnica si operativa a conducerii Administratiei Bazinale de Apa Olt si A.N."Apele Romane";
Asigura desfasurarea fluxului informational hidrometeorologic si de gospodarirea apelor pentru
judetul Valcea atat n situatii normale cat si n situatii deosebite (conform Ordinului
nr.3403/245/2012 referitor la procedura de codificare a informarilor, atentionarilor si
avertizarilor meteorologice si hidrologice);
Colaboreaza cu compartimentul Apararea Impotriva Inundatiilor pentru transpunerea sarcinilor
prevazute prin Ordonanta de Urgenta nr.3/2010 pentru apararea impotriva inundatiilor conform
metodologiilor elaborate de Administratia Nationala,,Apele Romane;
Participa la realizarea evaluarii preliminare a riscului la inundatii n conformitate cu
metodologiile n vigoare specificate de O.U. nr.3/2010;

44
Urmareste derularea Planului pentru Prevenirea, Protectia si Diminuarea Efectelor Inundatiilor
pentru bazinul hidrografic Olt n colaborare cu compartimentul U.I.P. n vedera aplicarii
rezultatelor pentru gestionarea situatiilor de urgenta generate de fenomene hidrometeorologice
periculoase (modelare hidraulica, propagare viituri, etc);
Participa la crearea, actualizarea si intretinerea bazelor de date cuprinzand seturile de decizii si
actiuni prestabilite care trebuie sa fie urmate n cazul diferitelor perturbatii, avarii sau accidente
la constructii hidrotehnice;
Selecteaza, n functie de limitele de competenta atribuite, din setul de decizii prestabilite,
masurile corespunzatoare situatiei n curs si urmareste aplicarea acestora, prin dispeceratele din
teritoriu ale S.G.A.;
Identifica si declanseaza, cand este cazul, starile caracteristice (alarma, interventie si aparare)
ale S.G.A., urmareste si informeaza conducerea A.B.A.Olt asupra declansarii acestora;
Asigura functionarea Centrului Operativ pentru Situatii de Urgenta a Administratiei Bazinale de
Apa Olt n conformitate cu Decizia nr. 34 din 01.04.2013;
Asigura conditiile de conducere operativa si coordonare a actiunilor legate de exploatarea
bazinala a constructiilor hidrotehnice din administrarea proprie si terti, cat si a masurilor de
interventie si aparare n cazul depasirii pragurilor limita ai parametrilor caracteristici ai
sistemelor apelor sau n cazurile unor evenimente deosebite la constructiile hidrotehnice;
Colaboreaza cu alte dispecerate (in special cu S.C.Hidroelectrica, Suc.Hidrocentrale Rm.Valcea
- Dispeceratul Hidroenergetic Olt) n vederea punerii de acord a deciziilor sau propunerilor de
decizii privind exploatarea constructiilor hidrotehnice cu folosinta complexa sau de interventie
n vederea diminuarii sau evitarii pagubelor potentiale, produse de eventualele abateri ale
parametrilor ce caracterizeaza sistemele de ape (inundatii, poluari accidentale, gheturi);
Monitorizeaza exploatarea operativa a constructiilor hidrotehnice cu folosinta complexa din
administrare proprie si terti, informeaza conducerea A.B.A.Olt asupra manevrelor propuse a se
executa, transmite n teritoriu acordul sau deciziile adoptate de conducerea A.B.A.Olt si
urmareste indeplinirea acestora;
Urmareste si controleaza modul de gestionare a resurselor de apa n perioadele extreme (viituri,
seceta) n conformitate cu planurile de exploatare prestabilite sau cu planurile special elaborate
pentru asemenea situatii n colaborare cu serviciile G.M.P.R.A., Exploatare Lucrari-U.C.C. si
Hidrologie-Hidrogeologie-Prognoze bazinale;
Asigura si raspunde de transmiterea deciziilor proprii sau ale organelor ierarhic superioare catre
dispeceratele S.G.A. din teritoriu sau a altor institutii care exploateaza constructii hidrotehnice,
urmareste indeplinirea deciziilor transmise, precum si reactia sistemelor apelor n urma aplicarii
acestora;
Analizeaza, valideaza sau corecteaza, cand este cazul, informatiile si deciziile dispeceratelor din
teritoriu.Validarea deciziilor se face cu acordul conducerii A.B.A.Olt;
Initiaza, elaboreaza si avizeaza metodologii si instructiuni privind organizarea si activitatea
proprie, precum si ale treptelor de dispecerat din teritoriu;
Face propuneri de imbunatatire a sistemului informatic si informational - decizional si de
alarmare n domeniul apararii de inundatii, de fenomene hidrometeorologice periculoase, de
poluari accidentale, de asigurare a mijloacelor materiale si financiare necesare realizarii
acestora;
Analizeaza cauzele si urmarile calamitatilor produse de inundatii si fenomenele
hidrometeorologice periculoase;
Monitorizeaza alte fenomene periculoase (alunecari de teren, halde industriale, etc.) care prin
evolutia lor pot pune n pericol (bloca) cursurile de apa sau modifica calitatea acestora;
Informeaza conducerea A.B.A. Olt asupra producerii poluarilor accidentale, analizeaza si
propune decizii pentru reducerea si limitarea efectelor poluarilor, monitorizeaza efectele
acestora n teritoriu, urmareste respectarea fluxului informational n caz de poluari accidentale
de catre S.G.A.;

45
Verifica si valideaza fisele de avertizare n caz de poluare accidentala n colaborare cu serviciul
G.M.P.R.A. si le transmite la A.N. "Apele Romane" conform instructiunilor cuprinse n O.M.
nr.223/07.03.2006;
Raspunde de implementarea procedurilor si metodologiilor prevazute prin Sistemul de
Management al Calitatii, n conformitate cu ISO 9001/2000 n domeniul activitatii de dispecerat;
Pentru asigurarea transmisiilor rapide si sigure a datelor informeaza operativ compartimentul
I&T si Formatia Service pentru depanarea defectiunilor aparute n reteaua de radiocomunicatii,
internet si intranet;
Supravegheaza Sistemul de Control Acces si Monitorizare Video de la sediul Administratiei
Bazinale de Apa Olt;
Indruma si controleaza activitatea tehnica de specialitate pe probleme de dispecerat la S.G.A.
din subordine;
Initiaza si participa la testarea periodica a personalului angajat din domeniul de activitate de la
dispeceratul bazinal si de la S.G.A. din subordine;
Asigura permanenta la sediul A.B.A.Olt si raspunde pentru organizarea acesteia n zilele libere
acordate cu ocazia sarbatorilor legale sau n legatura cu alte evenimente cu participarea
salariatilor de la compartimentele implicate n gestionarea fenomenelor hidrometeorologice
periculoase si poluari accidentale;

Mecanizare - Energetic.
Avizeaz documentele justificative care stau la baza activitii serviciului, verific documentele
ce urmeaz a fi supuse controlului financiar preventiv, ca acestea s cuprind elementele din
care s rezulte necesitatea, legalitatea, oportunitatea si economicitatea utilizrii mijloacelor
materiale si bneti, exercit controlul operativ curent.
Coordoneaza activitatea de transport rutier astfel incat acesta sa se efectueze n conformitate cu
prevederile reglementarilor nationale n vigoare, n conditii de deplina siguranta si protectie a
mediului;
Stabileste sarcini concrete de serviciu pentru personalul din subordine cu aprobarea directorului
tehnic si urmarirea realizarii acestora de catre fiecare salariat n parte,
Emite si verifica foile de parcurs; urmareste concordanta cu datele furnizate de sistemul GPS;
Calculeaza consumul de carburant al fiecarui autovehicul si completeaza FAZ-urile;
Urmareste efectuarea ITP si a reviziilor tehnice pentru a se asigura ca starea tehnica permite
plecarea n cursa;
Tine evidenta activitatii parcului auto propriu;
Urmareste incadrarea n cotele de carburant stabilite si avizeaza necesitatea unor cheltuieli
aferente parcului auto propriu;
Controleaza executarea lucrarilor de reparatii a utilajelor si mijloacelor de transport proprii si
participa la receptia celor importante;
Verifica propunerile privind scoaterea din functiune a fondurilor fixe inaintate de unitati, le
centralizeaza, le avizeaza si le supune aprobarii; verifica prin sondaj aceste propuneri;
Urmareste realizarea efectiva a scoaterii din functiune a mijloacelor fixe aprobate la casare si
valorificarea acestora;
Tine evidenta numerica a principalelor utilaje si mijloace de transport din dotarea unitatilor;
Verifica si valideaza necesarul de piese de schimb pentru repararea mijloacelor auto si a
utilajelor;
Planifica si urmareste bugetul alocat pentru activitatea de transport si mecanizare la nivelul
intregii ABA
Intocmeste, verifica si urmareste planul de revizii si reparatii, conform normativelor si legislatiei
n vigoare pentru mijloacele auto si utilajele de mecanizare din dotare;
Monitorizeaza cheltuielile cu intretinerea,repararea,exploatarea mijloacelor auto si utilajelor de
mecanizare la nivelul intregii ABA;

46
Monitorizeaza consumurilor de materiale, piese de schimb, si combustibili la
Mijloacele auto si utilajele de mecanizare din dotare;
Intocmeste caiete de sarcini n vederea organizarii licitatiilor pentru achizitionarea de utilaje si
mijloace auto noi cat si pentru piesele de schimb necesare reparatiilor curente si capitale;
Asigura obtinerea licentelor de transport pentru unitatea juridica;
Elaboreaza la solicitarea O.M.E.P.T.A. propuneri pentru Proiectul planului de mobilizare a
intreprinderii si raspunde de corectitudinea datelor transmise;
Raspunde de exploatarea si intretinerea parcului auto si de utilaje pentru aparare, stabilite prin
acte normative si aflate n gestiunea intreprinderii;
Intocmeste raportari specifice compartimentului;
Asigura documentarea, informarea si transmiterea n teritoriu a actelor legislative, normativelor
si reglementarilor tehnice din domeniul de activitate;
Coordoneaza activitatea subunitatilor din subordine;
Organizeaza si urmareste activitatea de asigurare cu energie electrica si gaze naturale pentru
sediu;
Organizeaza si asigura verificarea periodica a instalatiilor electrice n conformitate cu
normativele si conventiile de exploatare n vigoare;
Asigura intretinerea si repararea instalatiilor energetice;
Participa la obtinerea avizelor energetice, a contractelor de furnizare si conventiilor de
exploatare;
Elaboreaza programe de masuri pentru folosirea rationala si economisirea energiei electrice;
Urmareste reducerea puterilor absorbite la orele de varf ale sistemului national;
Verifica autorizarea electricienilor si conducatorilor auto din intreprindere;
Raspunde de corectitudinea datelor si legalitatea propunerilor de inscrisuri intocmite, prezentate
spre aprobare Conducerii;
Respecta legislatia n domeniu, regulamentul de ordine interioara alte regulamente si programe
de masuri;
Asigura aplicarea legislatiei n domeniu prin informarea necesara din punct de vedere legislativ
a personalului care lucreaza n activitatea mecano- energetica;
Raspunde de indeplinirea corecta si n termen a sarcinilor de serviciu stabilite prin fisa postului;

Formaia Service - Reparatii


Urmareste buna functionare a statiilor de radiotelefonie din dotarea A.B.A. OLT;
Face propuneri pentru extinderea retelei radio sau interconexiuni cu alte retele;
Gestioneaza si asigura mentenanta aparaturii radio, antenelor, radioreleelor, repetoarelor precum
si aparatura de intretinere a statiilor automate;
Urmareste autorizarea si mentinerea in legalitate a functionarii statiilor radio;
Gestioneaza mijloacele fixe si obiectele de inventar din dotarea Formatiei Service;
Colaboreaza cu compartimentele A.B.A. OLT la implementarea si exploatarea unor
programe informatice.

47
Art. 15. Atribuiile compartimentelor din subordinea Directorului Tehnic - Dezvoltare
investiii, sunt urmtoarele:

Promovare Investiii, Urmrire Investiii


Atribuii generale:
Realizeaz aducerea la ndeplinire a strategiei de dezvoltare-investiii aprobata de autoritatea
centrala n domeniul gospodririi apelor;
Rspunde de ndeplinirea i realizarea planului anual de investiii finanate de la bugetul statului,
fondul pentru mediu si surse proprii.

Rspunde de:
promovarea i executarea de lucrri n domeniul gospodririi apelor finanate din alocaii
bugetare i fondul pentru mediu, n calitate de ordonator tertiar al cheltuielilor de capital. In
acest sens se ntocmesc, n mod corelat pe ansamblul bazinului hidrografic, propuneri de lucrri
noi de amenajare, necesare satisfacerii cerinelor de ap, proteciei calitii apelor i restaurrii
cursurilor de ap, precum i prevenirii aciunii distructive a apelor;
verificarea necesitatii si oportunitatii de lucrari noi in teren si gradul de urgenta al acestora, in
baza solicitarilor administratiilor publice locale si Sistemelor de Gospodarire a Apelor,
propunerea ordinii prioritatilor;
activitatea de ncredinare, ntocmire i avizare a studiilor de prefezabilitate i fezabilitate pentru
obiectivele de investiii propuse;
urmrirea activitii de contractare a serviciilor de proiectare, consultanta, supraveghere tehnica
a lucrarilor i alte studii;
urmrirea activitii de contractare a execuiei lucrrilor din cadrul obiectivelor de investiii de
ctre A.B.A. Olt cu ofertanii ctigtori ai procedurii de achizitie publica de lucrari i cu cei
care au obinut ncredinarea direct sau prin negocieri;
punerea n aplicare a strategiilor aprobate de conducerea A.N.,,Apele Romane prin elaborarea
de propuneri de studii, proiecte i execuia de lucrri pe criterii de oportunitate i eficien
economic direct sau indirecta, cu accent pe obiectivele cu timp de recuperare scurt i efecte
socio-economice maxime;
propunerea la solicitarea A.N.,,Apele Romane a unor variante de strategii de dezvoltare
durabila in domeniul gospodaririi apelor, corelate cu schema de amenajare a bazinului
hidrografic Olt si Planul pentru prevenirea, protectia si diminuarea efectelor inundatiilor;
pregatirea i naintarea la A.N.A.R. a documentaiilor necesare pentru lucrrile cu competente
de aprobare superioare ABA Olt (pregtind i avizele necesare sau documentaiile necesare
obinerii avizelor din competena ANAR);
asigurarea condiiilor de execuie a lucrrilor- obtinerea tuturor avizelor si acordurilor necesare
si a autorizatiei de construire, predarea amplasamentului liber de sarcini, convocarea in teren a
persoanelor implicate in derularea executiei lucrarilor(proiectant, diriginte de santier) pentru
clarificarea problemelor aparute (daca este cazul);
ocuparea esalonata, definitiva sau temporara a terenurilor agricole/silvice de catre lucrarile de
investitii si redarea in circuitul agricol a celor scoase temporar, in bune conditii si la termen;
verificarea i prezentarea spre aprobare a devizelor generale, inclusiv reactualizarea acestora ori
de cte ori este nevoie;
urmrirea activitii de organizare a avizrii documentaiilor pentru obiectivele de investiii
finanate de la bugetul statului, fondul pentru mediu si surse proprii i de emitere a actului final,
sub forma de ,,Aviz pentru documentele acceptate sau ,,ncheiere pentru documentaiile
respinse sau amnate;
execuia cantitativ i calitativ a obiectivelor de investiii, conform documentaiilor tehnice
avizate i de acordarea asistenei tehnice de specialitate;

48
propunerile legate de ntocmirea filelor de program anual, cu obiectivele de investiii finanate
de la bugetul de stat i fondul pentru mediu;
centralizarea i transmiterea catre organele de sintez centrale sau judeene, dup caz, a
realizrilor lunare, trimestriale i anuale, pe formulare tipizate, conform normativelor i
prescripiilor n vigoare;
ntocmirea referatelor pentru numirea comisiilor de recepie a obiectivelor de investiii,
convocarea membrilor acestor comisii i se ocup cu ndeplinirea formelor legale pentru
recepii;
urmarirea receptiilor lucrarilor de investitii pentru constituirea lor in mijloace fixe si
recalcularea fondului fix;
modul n care constructorii execut la termen i n condiii de calitate corespunztoare
prevederile caietelor de sarcini i solicitrile comisiei de recepie, remedierile i completarile
nscrise n anexa 2 (daca este cazul) a procesului verbal de recepie;
ntocmirea i transmiterea situaiilor i documentaiilor solicitate la A.N.A.R., M.M.P., bnci
etc., privitor la activitatea de investiii din cadrul A.B.A. Olt;
verificarea si urmarirea incadrarii tuturor cheltuielilor in devizele generale aprobate;
verificarea incadrarii situatiilor de lucrari in programele aprobate, respectarii preturilor
negociate si a executarii lucrarilor conform graficelor de executie anexate la contract;
intocmirea inventarului fizic si valoric al lucrarilor neterminate la sfarsit de an;
asigura materialele necesare publicitatii si schimbului de informatii cu mass-media referitor la
lucrari, actiuni intreprinse, precum si pentru solutionarea sesizarilor primite;
organizeaza/participa prin reprezentanti la simpozioane, sesiuni si manifestari stiintifice tehnico-
economice, pe domeniul oportunitatilor de investitii si promovarii unor solutii tehnice moderne
si de actualitate.

Achiziii Lucrri si Servicii


Este constituit n baza prevederilor OUG 34/2006, cu modificrile si completrile ulterioare si
HGR 925/2006
Primete referatele aprobate de Director, de la compartimentele din cadrul Administraiei
Bazinale de Apa Olt cu necesarul de lucrri, produse si servicii, centralizat la nivel de ABA, n
vederea achiziionrii;
Pe baza referatelor aprobate, alctuiete programul anual al achiziiilor publice de lucrri,
produse si servicii cu ncadrarea acestora n BVC si l prezint conducerii pentru aprobare;
Dup asigurarea surselor de finanare stabilete procedurile de lansare a achiziiilor;
preia caietele de sarcini de la compartimentele de specialitate pentru ntocmirea documentaiei
de atribuire;
ntocmete notele justificative cu privire la valoarea estimata a contractului criteriile de
calificare, criteriul de atribuire, selectarea procedurii, pe care la nainteaz conducerii pentru
aprobare;
ntocmete draftul de contract;
Dup aprobarea tuturor documentelor care stau la baza Documentaiei de atribuire (note
justificative, caiet de sarcini, contract) lanseaz procedura de atribuie prin publicarea acesteia
n sistemul electronic de achiziii;
Rspunde la clarificrile solicitate de operatorii economici cu privire la documentaia de
atribuire;
Face parte din comisia de analiza si evaluare a ofertelor si rspunde de ntocmirea tuturor
documentelor necesare pe procesul desfurrii procedurii (transmite invitaiile de participare
membrilor comisiei din cadrul ANAR daca este cazul);
ntocmete procesul verbal al edinei de deschidere si-l transmite operatorilor economici
participani la procedura, ntocmete procesul verbal al edinei de evaluare a
ofertelor,ntocmete notele justificative de prelungire a etapei de evaluare daca este cazul;
49
ntocmete Raportul procedurii de atribuire, comunica operatorilor economici rezultatul
procedurii;)
n cazul n care sunt contestaii cu privire la procedura de atribuire ntocmete documentaia
necesara de susinere a acesteia la CNSC
ncheie contracte cu operatorii economici desemnai ctigtori, n conformitate cu legislaia n
vigoare si cu oferta prezentata de operatorul economic;
Transmite un exemplar din contract la compartimentul responsabil cu urmrirea si derularea
acestuia notifica Autoritatea Naionala de Reglementare si Monitorizare a Achiziiilor Publice n
termen de doua zile cu privire la contractul ncheiat
Publica anunul de atribuire n sistemul electronic de achiziii
Dup finalizarea contractului, primete documentul constatator referitor la ndeplinirea
obligaiilor contractuale de la responsabilul de contract si-l publica n Sistemul electronic de
achiziii
n cazul achiziiilor directe ntocmete Nota justificativa privind achiziia, iar n cazul n care
aceasta este peste pragul valoric de 5.000 euro, notifica n SEAP achiziia respectiva
Asigura respectarea legislaiei n vigoare privind achiziiile publice
ntocmete si pstreaz dosarul achiziiei conform reglementarilor n vigoare;
ntocmete raportul privind achiziiile desfurate n anul anterior si-l transmite pana la 31
martie a.c. ctre Autoritatea Naionala de Reglementare si Monitorizare a Achiziiilor Publice;
n domeniul propriu de activitate ntocmete materiale documentare sau de analiza necesare
conducerii n luarea unor decizii
Monitorizeaz contractele ncheiate la nivel de SGA-uri .
Face aprovizionarea n conformitate cu notele de comanda lansate, deplasndu-se la furnizori,
solicita certificate de calitate pentru bunurile aprovizionate, participa la recepia mrfii, asigura
circuitul documentelor de la furnizor la beneficiar .Preda documentele nsoitoare de aviz de
expediie, nota de recepie si facturile la contabilitate n 24 ore de la intrarea bunurilor n
depozit;
Urmrete evoluia stocurilor de materii prime, materiale, carburani, etc. prin colaborare cu
contabilitatea materialelor si depozite, informeaz conducerea unitii de situaia stocurilor si
propune masuri n vederea evitrii eventualelor fenomene negative (lipsa de bunuri materiale
sau crearea de stocuri fr micare);
Pentru activitatea de nchiriere a bunului imobil din proprietatea publica a statului aflat n
proprietatea ANAR pentru extragerea materialului aluvionar sau pentru realizarea investiiilor
privind exploatarea de MHC-uri conform Ordinului 1222/2008:
Primete de la Biroul Patrimoniu si Cadastru Caietul de sarcini si contractul cadru pentru
perimetrul care urmeaz a fi scos la licitaie
ntocmete anunul de particip n vederea publicrii acestuia intr-un ziar local si National
Asigura vnzarea caietului de sarcini ctre cei interesai prin redactarea notelor de facturare
Anuna membrii comisiei despre data organizrii licitaiei
ntocmete Procesele Verbale ale edinei de deschidere a ofertelor
Invita operatorii economici (unde este cazul) pentru susinerea proiectelor n edina CTE ABA
ntocmete Raportul procedurii si-l nainteaz spre aprobare membrilor comisiei
Comunica operatorilor economici rezultatul procedurii
Daca este cazul de contestaie informeaz membrii comisiei si face demersurile pentru
soluionarea acesteia
ncheie contractul cu operatorul desemnat castigator sil transmite cu adresa Biroului
Patrimoniu si Cadastru pentru nregistrarea acestuia n registrul special de evidenta contracte si
transmiterea acestuia la compartimentele desemnate cu urmrirea lui.

50
Promovare si Implementare Proiecte si Programe Europene
Propunerea si promovarea de lucrri n domeniul gospodririi apelor finanate din alocaii
bugetare i credite externe necesare satisfacerii cerinelor de ap, proteciei calitii apelor i
restaurrii cursurilor de ap, precum i prevenirii aciunii distructive a apelor;
Pregatirea proiectelor in vederea finantarii din surse externe;
Elaborarea cererilor de finantare in vederea accesarii de fonduri pentru asistenta tehnica
(elaborare SF, analiza economica, analiza institutionala, doc. de terenuri etc)
Elaborare cererilor de finantare pentru accesare fonduri in vederea executiei lucrarilor de
investitii;
Elaborarea documentatiei de licitatie pentru asistenta tehnica si executie de lucrari;
Punerea in aplicare a strategiilor aprobate de conducerea ABA Olt prin elaborarea de propuneri
de studii, proiecte de lucrari pe criterii de oportunitate si eficienta economica directa sau
propuneri cu accent pe obiectivele cu timp de recuperare scurt si efecte socio-economice
maxime;
Analizeaza documentatiile necesare aprobarii pentru lucrarile de investitii, cele din competenta
administratiei si autoritatii publice centrale din domeniul apelor, inclusiv obtinerea avizelor si
aprobarilor necesare;
Verificarea si prezentarea spre aprobare a devizelor generale, inclusiv recalcularea acestora,
indexarea etc;
Elaborarea prescriptiilor si reglementarilor de organizare si desfasurare a CTE din cadrul
Administratiei Bazinale de Apa Olt;
Urmrirea activitii de organizare a avizrii documentaiilor pentru obiectivele de investiii
finanate de la bugetul statului i din credite externe rambursabile sau nerambursabile i de
emiterea actului final, sub forma de,,Aviz pentru documentele acceptate sau,,ncheiere pentru
documentaiile respinse sau amnate;
Pregatirea i naintarea la A.N.A.R. a documentaiilor necesare pentru lucrrile cu competente
de aprobare superioare ABA Olt (pregtind i avizele necesare sau documentaiile necesare
obinerii avizelor din competena ANAR);
Activitatea de ncredinare, ntocmire i avizare a studiilor de prefezabilitate i fezabilitate
pentru obiectivele de investiii propuse;
Urmrirea activitii de contractare a serviciilor de proiectare, consultan i alte studii;
Intocmirea i transmiterea situaiilor, actelor normative i documentaiilor solicitate la A.N.A.R.,
MMSC, bnci etc.
Raspunde de executia cantitativa si calitativa a obiectivelor de investitii, conform
documentatiilor tehnice avizate si de acordarea asistentei tehnice de specialitate.

Art. 16. Atributiile compartimentelor subordonate Directorului Economic

Financiar
Intocmeste si transmite unitatilor din subordine, norme metodologice n domeniul financiar,
conform noilor acte normative aparute si urmareste aplicarea lor;
Urmareste plata lunara a obligatiilor bugetare si catre furnizori,;
Intocmeste lunar situatia indicatorilor de performanta; centralizeaza situatia indicatorilor de
performanta de la sistemele de gospodarire a apelor.
Angajeaza, lichideaza, ordonanteaza si plateste cheltuielile; organizeaza, evidentiaza si
raporteaza angajamentele bugetare si legale;
Analizeaza si asigura pe baza de justificare fonduri pentru unitatile din subordine;
Colaboreaza cu celelalte compartimente n vederea realizarii unei executii bugetare reale si
legale;
Intocmeste lunar, la termenele stabilite, declaratiile aferente salariilor;
Depune lunar, la teremenele stabilite declaratiile la bugetul consolidat al satului;
51
Tine evidenta declaratiilor salariatilor pentru stabilirea deducerilor la impozitul pe venitul din
salarii
Intocmeste contracte de cesiune cu unitatile colaboratoare n vederea stingerii unor datorii
reciproce;
Colaboreaza cu Finantele Publice la punctajul cu datoriile la bugetul consolidat;
Intocmeste lunar statele de plata a salariile personalului sediului Administratiei Bazinale de Apa
Olt, in baza foilor colective de prezenta si cu respectarea legislatiei specifice si a C.C.M.
Calculeaza valoarea datoriilor la bugetul consolidat si intocmeste ordinele de plata;
Intocmeste lunar ordinele de plata aferente salariilor de la sediul Administratiei Bazinale de
Apa Olt;
Intocmeste situatia recapitulativa centralizata a statelor de plata de la unitatile aflate n
subordine si sediul Administratiei Bazinale de Apa Olt;
Intocmeste situatia centralizata a statelor de plata pentru Trezorerie;
Urmareste decontarea tuturor ordinelor de plata aferente salariilor;
Urmareste incasarile si platile prin trezoreria statului, fondurile proprii, alocatiile bugetare,
creditele externe rambursabile si nerambursabile, transferurile pentru hidrologie si stocul de
aparare;
Verifica intocmirea corecta a deconturilor pentru cheltuielile cu deplasarile n tara si n
strainatate, protocol, gospodaresti si intocmeste dispozitiile de plata si incasare;
Intocmeste lunar situatia diurnelor;
Urmareste ca toate sumele achitate pentru fiecare SGA n parte sa fie corect inregistrate n nota
contabila si urmareste lichidarea n balanta centralizata a soldului contului 482 pentru fiecare
SGA
Transmite fisa contului 482 privind incasarile si platile efectuate pentru Sistemele de
gospodarire a apelor.
Tine evidenta tuturor datoriilor salariatilor de la sediu Administratiei Bazinale de Apa Olt;
Tine evidenta persoanelor cu handicap, pentru deducerea salariala, pe unitati aflate n subordine
si sediu;
Verifica documentele existente la registrul de casa, exactitatea soldului, contarea documentelor
si evidentiaza zilnic operatiunile de casa;
Depune si incaseaza numerarul de/la caseria Trezoreriei si casieriile celorlalte banci comerciale
la care avem conturi deschise,
Depune si ridica extrasele de cont si documentele de plata/ incasare de/la unitatile bancare;
Urmareste incasarea clientilor si plata furnizorilor de la sediul unitatilor subordonate si sediul
ABA Olt;
Tine evidenta documentelor cu regim special.
Colaboreaza cu celelalte compartimente n vederea realizarii proiectului de BVC al sediului
Administratiei bazinale de apa Olt pe anul n curs si urmator si unei executii bugetare lunare,
trimestriale si anuale reale si legale;
Urmareste platile aferente mijloacelor fixe prevazute n lista de investitii surse proprii, n
vederea incadrarii n lista aprobata de A.N. Apele Romane ;
Urmareste executarea corecta a ordonantarilor la plata la nivel de Administratie Bazinala de Apa
Olt;
nregistreaza oronantarile n vederea platii conform prevederilor trimestriale si anuale din BVC
aprobat;
Colaboreaza cu celelalte compartimente n vederea intocmirii de norme si precizari n domeniul
financiar.
Colaboreaza cu toate unitatile din subordine n vederea realizarii proiectului de BVC si
aprobarii acestuia;
ndruma si coordoneaza activitatea de intocmire a BVC de catre unitatile n subordine n
corelatie cu obiectivele propuse n PGA si n vederea inaintarii spre aprobare Administratiei
52
Bazinale de Apa Olt;
Rectifica BVC de incasari si plati n conformitate cu prevederile legale n vederea inaintarii spre
aprobare de catre AN Apele Romane;
Urmareste realizarea incasarilor si platilor n conformitate cu prevederile din BVC-ul aprobat;
intocmeste executia lunara de incasari si plati.
ntocmeste situatii centralizatoare de analiza si informare a conducerii Administratiei Bazinale
de Apa Olt;

Contabilitate
preocuparea pentru cunoaterea i aplicarea legislaiei n vigoare n domeniul economic la noul
statut de instituie public din venituri proprii;
ntocmirea registrelor contabile, registrul jurnal, registrul de vnzri, cumprri, registrul
inventar;
verificarea lunar a soldurilor conturilor analitice cu soldurile sintetice din balana de verificare
la Sediul ABA;
nregistrarea cronologic i zilnic a facturilor de furnizori si clienti implicit T.V.A.-ul aferent
n registrul jurnal de cumprri i vnzri;
intocmeste si transmite unitatilor din subordine, norme metodologice in domeniul contabil,
conform noilor acte normative aparute si urmareste aplicarea lor;
urmareste lunar, trimestrial si anual situatia recuperarii creantelor;
colaboreaza cu celelalte compartimente in vederea realizarii unor situatii contabile comune;
intocmeste lunar, la termenele stabilite, declaratiile aferente TVA- D300 pentru ABA OLT;
verifica lunar declaratiile de TVA ale sistemelor cu balantele de verificare;
intocmeste lunar, la termenele stabilite, declaratiile 390 - Declaratie recapitulativa privind
livrarile/achizitiile/prestarile intracomunitare, 394 Declaratie informativa privind
livrarile/prestarile si achizitiile efectuate pe teritoriul national, pentru ABA OLT;
intocmeste lunar, la termenele stabilite, declaratia statistica Intrastat privind schimburile de
bunuri cu statele membre ale Uniunii Europene;
depune lunar la teremenele stabilite declaratia Intrastat;
depune lunar decontul TVA , declaratia 390, declaratia 394 la finantele publice cu semnatura
electronica;
intocmeste lunar ordinele de plata aferente furnizorilor de bunuri si servicii, surse proprii
conform listei de investitii pentru sediu ABA OLT si SHI Priza Olt;
intocmeste ordine de compensare in vederea stingerii datoriilor dintre clienti si furnizori in
conformitate cu prevederile legale- OG 77/1999 si HG 685/1999, evidentiaza, inregistreaza si
urmareste aceste compensari efectuate;
intocmeste si evidentiaza situatia furnizorilor pentru lucrrile de investitii din surse proprii, in
conformitate cu lista de investitii surse proprii aprobata de ANAR;
intocmeste notele contabile pentru imobilizarile corporale si necorporale-intrari, iesiri,
amortizari;
verifica intrarile si iesirile imobilizarilor de la SGA-uri, in conformitate cu balantele analitice ;
intocmeste si verifica intrarile si iesirile de mateiale, obiecte de inventar, carburanti la ABA
sediu si SHI Priza Olt;
verifica balantele analitice ale stocurilor cu balanta sintetica ;
tine evidenta clientilor la facturat si incasat si verifica soldul fiecarui client in conformitate cu
balanta analitica si sintetica;
tine evidenta biletelor la ordin si cecurilor, urmarind decontarea lor la termen ;
tine evidenta garantiilor la gestionari;
intocmeste ordinele de compensare si urmareste decontarea lor la ABA sediu si SHI Priza Olt ;
evidentiaza lunar bonurile valorice, intocmeste fisele privind eliberarea si justificarea bonurilor

53
de valoare a carburantilor pentru fiecare conducator auto;
urmareste achizitiile de mijloace fixe prevazute in lista de investitii surse proprii, in vederea
incadrarii in lista aprobata de A.N. Apele Romane ;
intocmeste toate anexele necesare pentru plata furnizorilor din surse proprii si bunuri si servicii ;
tine evidenta cheltuielilor si a veniturilor surse proprii;
tine evidenta veniturilor din surse bugetare;
tine evidenta garantiilor la furnizorii de lucrari din surse bugetare;
tine evidenta furnizorilor pentru lucrarile din surse de la bugetul de stat;
intocmeste ordine de plata pentru furnizorii de lucrari si servicii surse bugetare;
intocmeste balante de verificare pe fiecare loc de munca- obiectiv de investitii;
intocmirea formelor pentru decontarea cheltuielilor pentru lucrarile executate si confirmate
cantitativ si calitativ de catre dirigintii de santier;
urmarirea cheltuielilor efectuate pe surse de finantare si pe lucrari de investitii;
asigurarea efectuarii corecte si la timp a inregistrarilor contabile privind activitatea de investitii;
evidenta contului de garantii de buna executie aferente tuturor contractelor implicate de
activitatea de investitii;
intocmeste balante de verificare pentru posmediu;
intocmeste fisele sah, registru jurnal si cartea mare pentru investitii surse bugetare si pos mediu
pe fiecare loc de munca;
tine evidenta tuturor lucrarilor de investitii pe balante contabile si locuri de munca;
intocmeste notele contabile aferente tertului poprit;
intocmeste notele contabile aferente penalitatilor si majorarilor la finantele publice;
inregistreaza toate operatiile contabile in registrul jurnal;
intocmeste darile de seama contabile trimestriale si anuale;
intocmeste lunar balanta contabila: analitica si sintetica, a sediului A.B.A. Olt si cea cumulata cu
unitatile aflate in subordine;
intocmeste lunar executia bugetara :venituri (anexa 5) la nivelul Administratiei Bazinale de Apa
Olt;
intocmeste lunar anexa 30- plati restante la furnizori si bugete;
intocmeste lunar anexa 1 simplificata;
intocmeste lunar situatia furnizorilor restanti pe intervale;
intocmeste bilantul contabil si anexele acestuia trimestrial si anual;
verifica si analizeaza lunar soldurile conturilor analitice cu soldurile sintetice din balanta de
verificare la sediul A.B.A. Olt si unitatile subordonate in vederea reflectarii corecte a acestora in
evidenta contabila;
tine evidente analitica si sintetica a tuturor operatiunilor economice, pe baza de documente,
aferente bugetului propriu;
colaboreaza cu celelalte compartimente in vederea intocmirii de norme si precizari in domeniul
-contabil.
verifica conturile sintetice ale subunitatilor din subordine la fiecare inchidere de luna;
intocmeste anual inventareierea patrimoniului public si propriu;
intocmeste anual valorificarea inventarului atat la sediul Aba cat si pentru unitatile din
subordine;
intocmeste anual registrul inventar;
intocmeste si inainteaza spre aprobare Comitetului de Directie al A.B.A. Olt toate propunerile
privind: declasari materiale si obiecte de inventar, casari mijloace fixe, scoateri din evidenta a
clientilor radiati de la registrul comertului;
urmareste si analizeaza evolutia stocului de materiale si obiecte de inventar lunar si trimestrial;
urmareste evolutia stocului de aparare si inregistrarea lui in contabilitate;
intocmeste trimestrial bilant contabil , anexe la bilant si note explicative;

54
intocmeste lunar situatia arieratelor si creantelor la nivel de Administratie Bazinala de Apa Olt;
intocmeste toata corespondenta in legatura cu intreaga activitate de contabilitate la nivelul ABA
si SHI Priza Olt;
Asigurarea efectuarii corecte si la timp a inregistrarilor contabile privind activitatea de
contabilitate.

Mecanism economic si Sinteze economice


Aplica, urmareste si coordoneaza mecanismul economic n domeniul gospodaririi cantitative si
calitative a apelor prevazut n O.U.G. 73/2005, aprobata prin Legea 400/2005 prin utilizarea
abonamentului cadru de utilizare/exploatare a resurselor de apa, agregate minerale, pe baza de
contributii si a contractului de prestari servicii comune de gospodarire a apelor, pe baza de
tarife;
Aplica sistemul de contributii, bonificatii, tarife pentru activitatile specifice si serviciile comune
de gospodarirea apelor, aprobate prin legislatia n vigoare.
Asigura functia de unic prestator al serviciilor de gospodarirea a apelor prin valorificarea
complexa a apelor ca resursa economica avand la baza princiipiile: utilizatorul plateste si
poluatorul plateste;
ndruma si coordoneaza activitatea n domeniul mecanismului economic, la nivel Administratiei
Bazinale de Apa Olt;
Asigurara datele necesare fundamentarii si elaborarii capitolului venituri din Bugetul de
venituri si cheltuieli centralizat la nivelul Administratiei Bazinale de Apa Olt;
Urmareste realizarea veniturilor comparative cu prevederile aprobate n Bugetul de venituri si
cheltuieli centralizat la nivelul Administratiei Bazinale de Apa Olt;
Asigura informatii si situatii centralizatoare privind activitatile desfasurate, ori de cate ori este
necesar, pentru Comitetul Director si ANAR Bucuresti;
Analizeaza si verifica elementele ce stau la baza fundamentarii tarifelor pentru serviciile
comune de gospodarire a apelor (conf.Legii 400/2005 anexa 4, pct.II) pe baza datelor furnizate
de birourile Financiar si Contabilitate, fundamenteaza si negociaza tarife pentru serviciile de
gospodarirea apelor necesare incheierii contractelor de servicii comune de gospodarirea apelor;
Preluarea si introducerea n baza de date a necesarelor communicate de SGA-uri (volume de
apa, cantitati substante poluante) n vederea emiterii abonamentelor de utilizare/exploatare si
contractelor de servicii comune.
ntocmeste proiectele de contracte si acte aditionale pentru servicii comune de gospodarirea
apelor;
Emiterea si urmarirea derularii abonamentelor cu beneficiarii de utilizare/exploatare a resurselor
de apa si agregate minerale n baza actelor de reglementare emise de Compartimentul Gestiunea
Resurselor de Apa, Avize si Autorizatii si a cerintelor de apa ale beneficiarilor cat si analiza si
verificarea abonamentelor la nivelul Administratiei Bazinale de Apa Olt;
Emiterea si urmarirea derularii contractelor de servicii comune de gospodarire a apelor
n baza solicitarilor beneficiarilor (contracte analize chimice la terti);
Se ocupa de derularea si urmarirea derularii contractelor de inchiriere a bunurilor propietatea
publica a statului aflate n administrarea A.N. Apele Romane suprafete albii minore (facturare
chirie lunara si depunere garantii de buna executie), pentru intreg bazinul hidrografic Olt;
Emite actele aditionale la contractele de inchiriere a bunurilor propietatea publica a statului
aflate n administrarea A.N. Apele Romane suprafete albii minore, n baza datelor comuncate
de Biroul Patrimoniul si Cadastrul Apelor, conform H.G.632/2005, aplicand Ordinul M.M.D.D.
nr.1222/2008 cu modificarile si completarile ulterioare;
Urmareste depunerea garantiilor asiguratorii pentru abonamentele de utilizare/exploatare
agregate minerale, pentru toate S.G.A.-urile;

55
ntocmirea si emiterea facturilor catre beneficiarii abonamentelor de utilizare/exploatare a
resurselor de apa, agregatelor minerale n baza proceselor-verbale lunare intocmite de
Monitoring si Protectia Resurselor de Apa;
Participa lunar la incheierea procesului verbal de receptie la beneficiarii US Govora si Oltchim
SA Rm.Valcea
ntocmirea si emiterea facturilor aferente proceselor verbale de penalitati emise de
Monitoring si Protectia Resurselor de Apa;
ntocmirea si emiterea facturilor catre beneficiarii contractelor de servicii comune de
gospodarire a apelor;
ntocmirea si emiterea facturilor catre beneficiarii contractelor de inchiriere a bunurilor din
patrimoniul propriu si public;
ntocmirea si emiterea facturilor catre beneficiarii actelor de reglementare privind gospodarirea
apelor si pentru studii hidrologice, acte emise de birourile Avize Autorizatii si Hidrologie;
ntocmirea si emiterea facturilor catre beneficiarii care achizitioneaza caiete de sarcini la
licitatii, n baza notei de facturare emisa de biroul Achizitii;
Calcularea si facturarea dobanzilor si penalitatilor de intarziere la plata n baza datelor furnizate
Birourile Financiar si Contabilitate;
Urmarirea incasarilor facturilor emise de Mecanismul Economic, n colaborare cu Biroul
Financiar si Biroul Contabilitate;
Verifica si analizeaza lunar situatiile contractat/facturat/incasat la nivelul ABA OLT, pe baza
datelor trimise de S.G.A.-uri si emite informari cu privire la neregulile gasite si la respectarea
legislatiei n vigoare;
Notificarea beneficiarilor cu restante la plata, n colaborare cu Biroul Juridic si Contencios,
n baza fisei de client, emisa de Birourile Financiar si Contabilitate;
Analizeaza obiectiunile, divergentele si litigiile aparute n derularea abonamentelor si
contractelor de servicii comune, prin organizarea de sedinte de conciliere la nivelul
Administratiei Bazinale de Apa Olt, impreuna cu Biroul Juridic si Contencios;
Pregateste si inainteaza documentatia necesara concilierilor la nivel de A.N.A.R.
Propune si pune la dispozitia Biroului Juridic si Contencios datele si actele necesare n vederea
actionarii n judecata a utilizatorilor care incalca legislatia privind Ordinul 798/2005 cu
modificarile si completarile ulterioare;
Asigurarea comunicarii externe cu beneficiarii si identificarea gradului de satisfacere a
cerintelor beneficiarilor prin solicitarea completarii Chestionarului de satisfactie a clientului,
document identificat n cadrul Sistemului Integrat de Management, ca data de intrare obligatorie
n analiza de management efectuata de Managementul de varf al Administratiei Nationale
Apele Romane;
ntocmirea si transmiterea situatiilor solicitate de Administratia Nationala Apele Romane
privind activitatea de contractare-facturare-incasare, atat pentru activitati specifice, cat si pentru
alte activitati (raportare cantitativa si valorica a veniturilor) lunar;
Coparticipare la controlul efectuat de Inspectia apelor la balastiere;
Participa la analiza si sinteza economica periodica;
Transmiterea de propuneri de modificari de acte normative privind corectarea eventualelor
inadvertente ce decurg din aplicarea legislatiei n vigoare, pentru imbunatatirea activitatii, etc, la
Administratia Nationala Apele Romane;
Prezinta si sustine actele si datele cerute de comisiile de control din partea diverselor organisme
ale statului sau a forurilor superioare;
ntocmeste jurnalul de vanzari pentru facturile emise n cadrul biroului;
Asigura fluxul informational n domeniu activitatii de mecanism economic pentru intreg bazinul
hidrografic Olt, preleveaza informatiile cu privire la activitatea de contractare, facturare si
incasare, pune la dispozitia compartimentelor cu care colaboreaza informatiile solicitate,
informeaza operativ conducerea unitatii cu privire la activitatea comerciala, transmite prin retea

56
informatii la subunitati si la A.N.Apele Romane, departamentul de resort n baza unor
programe elaborate special;
Elaborarea elementelor metodologice privind aspectele si analizele economice prevazute n
Directiva Cadru 60/2000;
Participa alaturi de conducerea ABA Olt la elaborarea strategiei economice si financiare la
realizarea obligatiunilor prevazute n actele normative ce reglementeaza activitatea de
gospodarire a apelor;

Art. 17. Subunitati fara personalitate juridica

In subordinea Admistraiei Bazinale de Ap Olt sunt organizate sistemele de gospodarire a


apelor: S.G.A. Harghita, S.G.A. Covasna, S.G.A. Brasov, S.G.A. Sibiu, S.G.A. Valcea, S.G.A. Olt
si S.H.I. Priza Olt. Acestea sunt subunitati fara personalitate juridica si au sediile n orasele
resedinta a judetelor respective.
Sistemul de gospodarire a apelor indeplineste n totalitate sau n limitele competentelor date
de Admistraia Bazinal de Ap Olt obiectul de activitate al acesteia, pentru judeul respectiv.
Atributiile sunt prevazute in Regulamentul de organizare si functionare care este aprobat de
Comitetul de Directie al ABA Olt.
Sistemul de gospodarire a apelor judetean va centraliza datele si asigura interfata cu
conducerea judetului si cu celelalte institutii pentru intreg judetul.
Sistemul hidrotehnic independent Priza Olt are ca obiect de activitate asigurarea apei
industriale necesare industriei de pe platforma chimica Rm. Valcea.

CAPITOLUL V
Dispozitii finale

Art. 18. Structura organizatorica a Administraia Bazinal de Ap Olt se intocmeste in


conformitate cu prevederile organigramei cadru aprobat de Consiliul de Conducere al A.N. "Apele
Romne". Prevederile organigramei cadru sunt obligatorii si maximale. Directorul Administratiei
Bazinale de Apa Olt are latitudinea s opteze pentru necesarul de persoane al fiecrei structuri din
subordine, n cadrul numrului de posturi aprobat de AN Apele Romane si buna desfurare a
activitii Administraiei (respectand normele legale de constituire aprobate: birou minim 5
posturi, din care un post de conducere: serviciu - minim 7 posturi, din care un post de conducere).
Art. 19. Personalul de conducere (director economic, directori tehnici, directori S.G.A., sef
S.H.I., ingineri sefi, contabili sefi) este numit, suspendat sau eliberat din functie de catre directorul
Administraiei Bazinale de Ap Olt, cu respectarea prevederilor legale in vigoare si ale Contractului
Colectiv de Munc.
Fisa postului pentru personalul de conducere : director tehnic, director economic ai ABA
Olt, se aproba de Consiliul de Conducere al AN Apele Romane.
Personalul de execuie al ABA Olt este angajat sau concediat de ctre directorul acesteia, cu
respectarea prevederilor legale in vigoare si ale Contractului Colectiv de Munc.
Art. 20. Activitile tehnice, funcionale si administrative ale administratiei bazinale de apa
sunt organizate n servicii, birouri si compartimente. Repartizarea functiilor pe structuri, conform
Organigramei si numarului de posturi aprobat de AN Apele Romane se va face prin dispoziatia
directorului Administraiei Bazinale de Ap Olt si se va aproba de AN Apele Romane.
Transformarea posturilor vacante va fi aprobata de directorul General al AN Apele
Romane

57
Art. 21. n fiecare jude funcioneaza un singur Sistem de Gospodrire a Apelor. Structur
organizatoric a acestuia este intocmita conform cu organigrama cadru ( maximala), aprobat n
Consiliul de Conducere al AN Apele Romane.
Comitetul de Directie al ABA Olt aproba organigramele si numarul de posturi ale
subunitatilor fara personalitate juridica. In cazul in care organigrama si numarul de personal nu se
modifica , statul de functii se va aproba de directorul ABA Olt;
Transformarea posturilor vacante vor fi aprobate de directorul ABA Olt.
Art. 22. Activitile funcionale (tehnice, economico-financiare si administrative) ale unui
sistem de gospodrire a apelor pot fi organizate n compartimente distincte sau n birouri minim 5
posturi din care un post de conducere.
Art. 23. n judeul n care se afl reedina administratia bazinala de apa, sistemul de
gospodrire a apelor nu poate avea Dispecerat si Laborator de calitatea apelor.
Art. 24. Fiecare sistem de gospodrire a apelor judeean poate avea n subordine unul sau
mai multe sisteme hidrotehnice.
Art. 25. Angajarea personalului si stabilirea nivelului de salarizare a personalului angajat se
fac conform legislatiei n vigoare si in limita autoritatii stabilite.
Art. 26. Litigiile de orice fel n care se implica Administraia Bazinal de Ap Olt sunt de
competenta instantelor judecatoresti, potrivit legii.
Art. 27. Personalul respect prevederile documentaiei Sistemului Integrat de Management
(SIM): manualul calitii (MC), procedurile de sistem (PS), procedurile de lucru (PL), instruciunile
de lucru (IL) si fiele de proces (FP);
Art. 28. Prezentul Regulament de Organizare si Functionare se modifica si se completeaza
ori de cate ori intervin modificari n legislatie sau n structura Administraiei Bazinale de Ap Olt.

DIRECTOR,
ing. Daniel BVI

58