Sunteți pe pagina 1din 2
Anexa ne. 8 Ja Regulamentul privind finanfarea activtaii partidelorpoitice, aprobat prin hotirirea Comisiei Electorale Centrale rr, 4401 din 23 decembric 2015 Raportul privind|gestiunea financiari 1. Compartiment Partidul Politic "Sor" con Partidul Politic "Sor" tia) ‘Geir Adresa sediului central Codul fiscal Telefon, fax, e-mail Conduedtorul Han $OR cm ‘Trezorier Nelli Parutenco pen Perioada de raportare A/2016 Membri de partid 2335 Tania Personal incadrat 0 Tah Fille 18 Ten Organiza internajionale din care partidul face parte 0 Tan Gomisia lsoteralé Cantraie Ses prop ais inteare Ne AL ZPTY | Sedii luate in locatiune 3 ef zeaedee 2) ar 11, Compartiment ‘ Txecstat Neal Denumirea indicatorlor Tatas Total Getabagetuldestat | _dnaliesurse i z x 4 1. [Baal fonclor beg fa reepatalperioadel de gestae ° TI, |Sursele de finantare, otal 59D Ba as 805 T. [Suvi de fa bugeal de sat $589 329 x 2 [Donat bani rua ° % 7 [in parca membrlor depart 0 x ® ain area altor persone zie 7 x ° ain priea persoancorjuridice Ts 80 x 5005 J [Donat sub ate forme, wt: v = ? ub fom de propria 7 = o ban a = o serve gratane sau Ta condi mal avantajnse dit valoaea ° = 7 comercial fachitarea unor buna sau Serve wine de paid z 7 [Coif de membru de para o x 7 3 Weir objnae de elite paridn erma aiviior enone ° x 7 desfasurate, oa din atvisien editors 7 7 ain acvtte leat nemiioct de adminiswarea propre sal ° ° [in ae act economie > Teal reed Sopa prov Tn 7 z 7 seat ait vento 7 = 7 TH [Pia pentru urmitoarcte destinail, tou ETE G04 T, | Chet pentru ieinerea sede 17289 7 172 2. [Chek de persoal o o o 2 |Cheluieli pentru presi si materiale promojfonale 3 qa75 [Celtel de deplasare tn tart gi im strainatare [Cheltuieli pentru tlecomunicatit [Cheltuieli pentru primirea delegaiilor din swinatate Plata cotizafilor de membru Tn organizayile internationale Gin = partidul face parte Invest In bunuri mobile gi mobile nevesare aciviiitparidulat |Cheltuielt de birotics,comision bancar 30 [Cheitueli de audit (exterwobligatori) [Cheliuelt pentryorgantearea de Tntrunt, manilGa publCe, seminare si alte cursuri de instruire pentru membri de pati, destagurate pe teitoriul yr [Ale cheluiel, total: a) cheltueli de publicitare (TV) bjcheltueli de publieitare (panou) lo la [Cheltuiel tn campania electoral [Soldut mijloacelor binesti la sfirival perioadel de gestiune: ei Tan SOR (worl wen) Nelli Parutenco (eons omnes)