Sunteți pe pagina 1din 1

Subsemnatul..

domiciliat in B ucuresti,
str. , ill , bI. ,
sc , et.. , ap , sector 5, telefon , legitimat
cu B.I./C.I., seria , ill , eliberat la data
de de catre , va rog sa
binevoiti a-mi aproba ocuparea unui loc de parcare pentru autoturismul
proprietate personala, cu ill. auto , in parcajul aferent
blocului in care locuiesc.

Anexez in copie:-Buletin de Identitatel Carte de Identitate


-Certificat de Inmatriculare (auto)

Noi, Asociatia de Locatari/Proprietari, certifica pnn prezenta ca,


domnul.. , locuieste la adresa mentionata.
Mentiuni( daca este cazul): .

ADMINISTRA TORJPRESEDINTE (imobil)


NUME, PRENUME .
SEMNA TURA .