Sunteți pe pagina 1din 431
Studiu de fundamentare pentru Strategia naţională privind incluziunea socială şi reducerea sărăciei 2015-2020
Studiu de fundamentare pentru Strategia naţională privind incluziunea socială şi reducerea sărăciei 2015-2020
Studiu de fundamentare pentru Strategia naţională privind incluziunea socială şi reducerea sărăciei 2015-2020
Studiu de fundamentare pentru Strategia naţională privind incluziunea socială şi reducerea sărăciei 2015-2020
Studiu de fundamentare pentru Strategia naţională privind incluziunea socială şi reducerea sărăciei 2015-2020
Studiu de fundamentare pentru Strategia naţională privind incluziunea socială şi reducerea sărăciei 2015-2020

Studiu de fundamentare pentru Strategia naţională privind incluziunea socială şi reducerea sărăciei

2015-2020

Coordonatori: Emil Teșliuc, Vlad Grigoraș, Manuela Stănculescu

2015-2020 Coordonatori: Emil Teșliuc, Vlad Grigoraș, Manuela Stănculescu București, 2015 ISBN 978-973-0-20535-0
2015-2020 Coordonatori: Emil Teșliuc, Vlad Grigoraș, Manuela Stănculescu București, 2015 ISBN 978-973-0-20535-0
2015-2020 Coordonatori: Emil Teșliuc, Vlad Grigoraș, Manuela Stănculescu București, 2015 ISBN 978-973-0-20535-0
2015-2020 Coordonatori: Emil Teșliuc, Vlad Grigoraș, Manuela Stănculescu București, 2015 ISBN 978-973-0-20535-0
2015-2020 Coordonatori: Emil Teșliuc, Vlad Grigoraș, Manuela Stănculescu București, 2015 ISBN 978-973-0-20535-0

București, 2015

ISBN 978-973-0-20535-0

Această pagină a fost lăsată goală în mod intenționat

Această pagină a fost lăsată goală în mod intenționat

Declinarea responsabilităţii:

Volumul de faţă a fost realizat de către angajaţii Băncii Internaţionale pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare/ Băncii Mondiale. Constatările, interpretările şi concluziile exprimate în prezenta lucrare nu reflectă în mod necesar opiniile Directorilor Executivi ai Băncii Mondiale sau ale guvernelor pe care le reprezintă. Banca Mondială nu garantează acurateţea datelor incluse în acest document.

Raportul de faţă nu reprezintă în mod necesar poziţia Uniunii Europene sau a Guvernului României.

Drepturi de autor:

Materialul inclus în prezenta publicație este protejat de legea drepturilor de autor. Copierea și/sau transmiterea fără permisiune a unor porțiuni sau a conținutului integral al acestei lucrări poate constitui o încălcare a legislației în vigoare.

Pentru a obține permisiunea de a fotocopia sau a retipări o parte din lucrare, vă rugăm să transmiteți o cerere cu toate informațiile la oricare dintre cele două instituții: (i) Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice (Strada Dem. I. Dobrescu, Nr. 2-4, Sector 1, București, România); (ii) Banca Mondială (Strada Vasile Lascăr, Nr. 31, Etaj 6, Sector 2, București, România).

ISBN 978-973-0-20535-0

Designed by HIPPOS

www.hipposgroup.com

Mulţumiri

Prezentul document de fundamentare a Strategiei naționale privind incluziunea socială și reducerea sărăciei pentru perioada 2015-2020 a fost realizat sub supravegherea D-lui Andrew Mason şi cu îndrumarea generală a D-nei Elisabetta Capannelli și a D-lui Christian Bodewig.

Raportul a fost coordonat de Emil Teşliuc, Vlad Grigoraş (lideri de echipă) şi Manuela Sofia Stănculescu. La redactarea prezentului document au contribuit şi Miglena Abels, Daniel Arpinte, Cosmin Briciu, Bogdan Corad, Diana Chiriacescu, Sabin Chiricescu, Cătălina Iamandi-Cioinaru, Eimar Coleman, Dana Fărcășanu, Andy Guth, Adrian Hatos, Marcel Ionescu-Heroiu, Ulrich Hoerning, Liviu Ianăși, Fidelie Kalambayi, Sandor Karacsony, Frank Kavanagh, Mihai Magheru, Monica Marin, Georgiana Neculau, Ana Rădulescu, Irina Râmniceanu, Dumitru Sandu, Alina Sava, Oleksiy Sluchynskyy, Ken Simler, Andreea Trocea și Claudiu Tufiș. Simona Anton, Irina Boeru și Alexandru Toth au oferit suport în activitățile de colectare de date. Echipa a beneficiat de sprijinul Oanei Maria Caraba, al Corinei Grigore, al lui Carmen Laurente, al Alinei Petric şi al Cameliei Guşescu. Monica Lachner a tradus și editat raportul. Fotografiile au fost realizate de către echipa de proiect în cadrul cercetării de teren. Raportul a beneficiat de evaluarea inter pares realizată de Christian Bodewig, Roberta Gatti, Lucian Bucur Pop, Pedro L. Rodriguez și Istvan Vanyolos. Două dintre capitolele tematice ale documentului au fost evaluate informal de către colegii de la Banca Mondială care îşi desfăşoară activitatea în România în cadrul sectoarelor respective (educaţie – Penny Williams şi Janssen Teixteira; sănătate – Richard Florescu, Cristina Petcu şi Marcelo Bortman).

O primă versiune a acestui studiu de fundamentare a fost

transmisă omologilor în vederea obţinerii unui feedback

în octombrie 2014. Trei runde de consultări inițiale au fost

organizate: (i) cu actorii instituţionali (experţi din toate

ministerele cheie) la data de 18 octombrie 2014, (ii) cu

o gamă largă de factori de interes (ONG-uri, sindicate,

cercetători şi cadre universitare) în data de 29 ianuarie 2015, sub coordonarea Premierului şi al Ministrului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice şi (iii)

între 10 şi 11 februarie 2015, Forumul Serviciilor Sociale, coordonat de către Confederaţia Caritas, cu participarea

Ministerului Muncii şi a DGASPC. O primă versiune a Strategiei naționale privind incluziunea socială și reducerea sărăciei 2015-2020 și a Planului de Acțiune au fost postate pe pagina de Internet a a Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, la data de 26 decembrie 2014, cu scopul de a beneficia de feedback. Aceste consultări au fost esenţiale pentru obţinerea unui feedback timpuriu în vederea ajustării documentelor.

Membrii echipei responsabile de redactarea raportului ţin să mulţumească partenerilor din cadrul Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, în special D-lui Codrin Scutaru, D-nei Lăcrămioara Corcheş, D-nei Elena Dobre, D-nei Rodica Cărăuşu, D-lui Alexandru Alexe, D-nei Gabriela Coman şi D-nei Elena Tudor pentru îndrumarea, feedback-ul prompt şi sprijinul constant oferit pentru elaborarea raportului. Raportul a beneficiat şi de colaborarea permanentă cu UNICEF, îndeosebi în legătură cu problemele sociale ce afectează copiii vulnerabili şi serviciile integrate. Mulțumirile noastre se îndreaptă și către D-na Lidia Onofrei din cadrul Ministerului Sănătății, D-na Steluța Jalia, D-lor Teofil Gherca și Bogdan Ghinea din cadrul Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, D-nei Dana Gafițianu din Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale ca și doamnei Viorica Preda, Ministerul Educației și Cercetării Științifice care ne-au oferit suport în colectarea datelor și au furnizat feedback pe versiunile inițiale ale studiului de fundamentare. Autoritățile locale din mai mult de 3.100 localități din România au furnizat informații asupra activităților de asistență socială, în mai 2014. Autoritățile locale și județene din Arad și Botoșani au sprijinit studiul de cercetare calitativă în perioada iulie-august 2014. Municipalitățile și populația din Vrancea, Bacău și Suceava ne-au ajutat să înțelegem care sunt principalele probleme referitoare la venitul minim garantat. Autoritățile locale din 303 orașe au participat în octombrie 2014 la un sondaj privind locuirea socială. În ansamblu, un număr foarte mare de oameni și-au dedicat timp în a ne împărtăși care sunt principalele provocări pe care le au în lupta împotriva sărăciei și excluziunii sociale în fiecare domeniu de activitate și ne-au furnizat idei creative despre ce și cum ar trebui schimbat în beneficiul grupurile sărace și vulnerabile.

Volumul a fost coordonat de:

Emil Teșliuc Vlad Grigoraș Manuela Sofia Stănculescu

Autori (în ordine alfabetică):

Miglena Abels Daniel Arpinte Cosmin Briciu Bogdan Corad Diana Chiriacescu Sabin Chiricescu Cătălina Iamandi-Cioinaru Eimar Coleman Dana Fărcășanu Andy Guth Adrian Hatos Marcel Ionescu-Heroiu Ulrich Hoerning Liviu Ianăși

Fidelie Kalambayi Sandor Karacsony Frank Kavanagh Mihai Magheru Monica Marin Georgiana Neculau Ana Rădulescu Irina Râmniceanu Dumitru Sandu Alina Sava Oleksiy Sluchynskyy Ken Simler Andreea Trocea Claudiu Tufiș

Cuprins

INTRODUCERE 1. GRUPURI SĂRACE ŞI VULNERABILE 1.1. Situaţia şi prognozele privind sărăcia sau excluziunea socială

15

29

32

1.1.1.

Situaţia şi dinamica riscului de sărăcie sau excluziune socială

34

1.1.2.

Prognoze privind sărăcia relativă (AROP)

46

1.2.

Principalele grupuri vulnerabile

49

2. POLITICI ADRESATE POPULAŢIEI

53

2.1.

Ocuparea forţei de muncă

56

2.1.1.

Activarea persoanelor afectate de sărăcie, care nu sunt nici angajate, nici cuprinse într-o formă de învăţământ sau instruire

57

2.1.2. Reducerea ocupării informale a forţei de muncă şi creşterea productivităţii exploatațiilor agricole mici şi mijlocii

68

2.1.3. Reducerea ratei ridicate a sărăciei în rândul populaţiei ocupate

69

2.1.4. Dezvoltarea capacităţii instituţionale şi a resurselor serviciului public de ocupare

69

2.1.5. Creşterea ratei de ocupare a grupurilor vulnerabile

73

2.1.6. Dezvoltarea economiei sociale în scopul creşterii şanselor de angajare ale grupurilor vulnerabile

82

2.2. Transferuri sociale

86

2.2.1.

Îmbunătăţirea performanţei sistemului de asistenţă socială

86

2.2.2. Acordarea de sprijin financiar adecvat persoanelor cu dizabilităţi expuse riscului de sărăcie sau excluziune socială

97

2.2.3. Protecţia persoanelor vârstnice expuse riscului de sărăcie sau excluziune socială

98

2.2.4. Protecţia consumatorilor săraci şi vulnerabili împotriva creşterii tarifelor la electricitate

106

2.3. Servicii sociale

110

2.3.1.

Încurajarea co-deciziei şi a implicării beneficiarilor în furnizarea serviciilor sociale

112

2.3.2. Îmbunătăţirea procesului de evaluare a nevoilor la nivelul comunității și a sistemului de management a informațiilor, precum și asigurarea alinierii acestora la politicile şi practicile decizionale locale

113

2.3.3. Îmbunătăţirea finanţării serviciilor sociale

115

2.3.4. Consolidarea şi îmbunătăţirea asistenţei sociale la nivel comunitar

120

2.3.5. Crearea unor echipe comunitare de intervenţie integrată

129

2.3.6. Dezvoltarea serviciilor sociale adresate grupurilor vulnerabile

137

2.4. Educaţie

184

2.4.1.

Îmbunătăţirea sistemului de îngrijire şi educaţie timpurie a copilului

186

2.4.2. Creşterea participării şi îmbunătăţirea rezultatelor tuturor copiilor la nivelul învăţământului primar şi secundar

190

2.4.3. Promovarea unui acces mai mare la învăţământul terţiar în cazul categoriilor subreprezentate

201

2.4.4. Îmbunătăţirea accesului la învăţare şi formare pe tot parcursul vieţii pentru tinerii dezavantajaţi şi populaţia în vârstă de muncă

201

2.4.5. Creşterea accesului la educaţie de calitate pentru copiii din grupurile vulnerabile

202

2.5.

Sănătate

228

2.5.1.

Îmbunătăţirea echităţii în materie de sănătate şi a protecţiei financiare

229

2.5.2. Îmbunătăţirea furnizării de servicii medicale în domeniile de intervenţie relevante pentru categoriile sărace şi vulnerabile

234

2.5.3. Creşterea accesului categoriilor vulnerabile la servicii medicale de calitate

246

2.6. Locuire

262

2.6.1. Creşterea accesibilităţii financiare şi a calităţii locuinţelor, în special pentru populaţia vulnerabilă

262

2.6.2. Dezvoltarea serviciilor din sectorul locuinţelor sociale

268

2.6.3. Asigurarea unor ajutoare de urgenţă eficiente pentru persoanele fără adăpost şi dezvoltarea capacităţii de reintegrare socială şi prevenţie timpurie

273

2.7. Participare socială

278

2.7.1.

Îmbunătăţirea climatului social şi creşterea încrederii în instituţii

278

2.7.2. Creşterea toleranţei şi reducerea discriminării

280

2.7.3. Creşterea participării la activităţi de voluntariat realizate cu şi pentru grupurile vulnerabile

282

2.7.4. Împuternicirea comunităţilor sărace şi marginalizate prin participare socială activă

282

2.7.5. Creşterea accesului la informaţii şi cunoştinţe prin inovare socială

286

3. POLITICI ZONALE

289

3.1.

Dimensiunea geografică a sărăciei

292

3.1.1. Reducerea inegalităţilor geografice

292

3.1.2. Îmbunătăţirea calităţii vieţii în comunităţile rurale

297

3.1.3. Îmbunătăţirea calităţii vieţii în comunităţile urbane mici

308

3.2. Integrarea comunităţilor marginalizate

318

3.2.1. Integrarea comuni tăţilor rurale marginalizate

321

3.2.2. Integrarea comunităţilor urbane marginalizate

323

3.2.3. Integrarea comunităţilor rome

328

3.2.4. O abordare zonală intersectorială integrată pentru zonele marginalizate

334

4. DEZVOLTAREA CAPACITĂŢII INSTITUŢIONALE DE REDUCERE A SĂRĂCIEI ŞI DE PROMOVARE A INCLUZIUNII SOCIALE

339

4.1. Creşterea capacităţii de elaborare a politicilor şi de gestionare la toate nivelurile

342

4.2. Dezvoltarea unei abordări integrate pentru formularea politicilor sociale

346

4.3. Dezvoltarea sistemelor de monitorizare şi evaluare

347

4.4. Îmbunătăţirea acordării de servicii prin intermediul tehnologiei informaţiei şi a comunicaţiilor

348

4.5. Modernizarea sistemelor de plată

350

REFERINŢE

353

ANEXE

371

Anexa 1: Activități de cercetare ce stau la baza prezentului studiu de fundamentare

372

Anexa 2: Categorii sărace şi vulnerabile

373

I. Date statistice

373

Anexa 3. Ocuparea forţei de muncă

382

I. Date statistice

382

II. Stabilirea profilului persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă

383

III. Evaluarea rezultatelor programelor de activare pe piaţa muncii

385

IV. Programul de garanţie pentru tineret din România, 2014–2015

385

V. O iniţiativă de pregătire a personalului în vederea profesionalizării activităţii consilierilor şi a mediatorilor ANOFM

386

Anexa 4: Transferuri sociale

388

Anexa 5: Servicii sociale

391

I. Date statistice

391

II. Metodologia recensământului privind serviciile de asistenţă socială la nivelul comunităţii

394

III. Servicii de recuperare medicală pentru persoanele cu dizabilităţi

395

IV: Servicii de asistenţă pentru persoanele cu dizabilităţi

396

V. Principii de organizare şi furnizare a serviciilor adresate consumatorilor de droguri din România

397

VI. Organizarea şi tipurile serviciilor adresate victimelor traficului de persoane din România

398

VII. Organizarea serviciilor adresate victimelor violenţei în familie din România

400

Anexa 6: Educaţie

401

I. Date statistice

401

II. Cadrul legislativ şi reţeaua educaţională pentru persoanele cu dizabilităţi

401

Anexa 7: Sănătate

403

Anexa 8: Locuire

404

I. Date statistice

404

II. Sondajul privind situația locuințelor sociale

406

Anexa 9: Participare socială

412

Anexa 10: Politici zonale

414

I. Date statistice privind satele mici, satele foarte mici şi satele cu populaţie vârstnică

414

II. Date statistice privind comunele mici (cu mai puţin de 2.000 de locuitori)

418

III. Date statistice privind oraşele mici (cu mai puţin de 20.000 de locuitori)

419

IV. Date statistice privind zonele marginalizate

425

Acronime şi abrevieri

ABF

-

Ancheta Bugetelor de Familie

ACL

-

Analiză a claselor latente

ADHD

-

Tulburarea de hiperactivitate cu deficit de atenţie

ADI

-

Asociaţie de Dezvoltare Intercomunitară

AJPIS

-

Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie Socială

ALIAT

-

Alianţa pentru Lupta împotriva Alcoolismului şi Toxicomaniilor

ALOFM

-

Agenţia Locală pentru Ocuparea Forţei de Muncă

AMC

-

Asistenţii medicali comunitari

ANA

-

Agenția Națională Antidrog

ANITP

-

Agenţia Naţională împotriva Traficului de Persoane

ANL

-

Agenţia Naţională pentru Locuinţe

ANOFM

-

Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă

ANP

-

Administrația Națională a Penitenciarelor

ANPH

-

Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu Handicap

ANPDCA

-

Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţie

ANPIS

-

Agenţia Naţională pentru Plăţi şi Inspecţie Socială

ARAS

-

Asociația Română Anti-Sida

AROP

-

Persoane expuse riscului de sărăcie relativă, după transferuri sociale

AROPE

-

Persoane expuse riscului de sărăcie sau excluziune socială

ASC

-

Alocația de stat pentru copii

ASF

-

Alocaţia pentru susţinerea familiei

BCPH

-

Bugetul complementar pentru persoanele cu handicap

BM

-

Banca Mondială

CASPIS

-

Comisia Anti-Sărăcie şi Promovare a Incluziunii Sociale

CDI

-

Consumatori de droguri injectabile

CDP

-

Consumatorilor de droguri problematici

CDPD

-

Convenţia ONU privind Drepturile Persoanelor cu Dizabilităţi

CE

-

Comisia Europeană

CES

-

Cerinţe educaţionale speciale

CIA

-

Centre de Îngrijire şi Asistenţă

CITO

-

Centre de integrare prin terapie ocupaţională

CJAS

-

Casele Judeţene de Asigurări de Sănătate

CJRAE

-

Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională

CMBRAE

-

Centrul Municipiului București de Resurse și Asistență Educațională

CNAS

-

Casa Națională de Asigurări de Sănătate

CPECA

-

Centrele de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog

CPRRPH

-

Centre pilot de recuperare şi reabilitare a persoanelor cu handicap

CRIPS

-

Centrul de Resurse şi Informare pentru Profesiuni Sociale

CRO

-

Centre de Orientare şi Resurse

CRRN

-

Centre de recuperare și reabilitare neuropsihiatrică

CRRPH

-

Centre de recuperare şi reabilitare a persoanelor cu handicap

CSC

-

Cadrului strategic comun al UE

CV

-

Curriculum Vitae

DCP

-

Dezvoltare comunitară participativă

DDAC

-

Direcţia de Dezvoltare şi Asistenţă Comunitară

DGASPC

-

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului

DGPC

-

Direcția Generală de Protecție a Copilului

 

(În prezent, Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţie)

DLRC

-

Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunităţii

DOTS

-

Strategia privind tratamentul sub directă observaţie

DPH

-

Direcţia pentru Protecţia Persoanelor cu Handicap

 

(În prezent, Autoritatea Națională pentru Persoane cu Handicap)

DPPD

-

Adăposturi publice sau case de tip familial pentru adulţi

DSP

-

Direcțiile de Sănătate Publică

DTP

-

Vaccinul împotriva difteriei, tetanosului şi tusei

ECDC

-

Centrul European de Prevenire şi Control al Bolilor

EMCDDA

-

Centrul European de Monitorizare a Drogurilor şi Abuzului de Droguri

ESI

-

Fonduri structurale şi de investiţii europene

ESPAD

-

Proiectul european de sondaje privind alcoolul şi alte droguri în şcoli

ESSPROS

-

Sistemul european de statistici integrate privind protecţia socială

EU-SILC

-

Ancheta europeană privind veniturile şi condiţiile de viaţă

FC

-

Fondul de coeziune

FEAD

-

Fondul de ajutor european pentru cele mai defavorizate persoane

FEADR

-

Fondul European pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală

FEDR

-

Fondul European de Dezvoltare Regională

FEPAM

-

Fondul European pentru Pescuit și Afaceri Maritime

FMI

-

Fondul Monetar Internațional

FONPC

-

Federaţia Organizaţiilor Neguvernamentale pentru Copil

FRA

-

European Union Agency for Fundamental Rights

FRDS

-

Fondul Român de Dezvoltare Socială

FSE

-

Fondul Social European

GAL

-

Grup de acţiune locală

HG

-

Hotărâre de Guvern

HIV

-

Infecţia cu virusul imunodeficienţei umane

ICC

-

Indemnizaţia pentru creşterea copilului

ICCV

-

Institutul de Cercetare a Calității Vieții

IEC

-

Informare-educare-comunicare

IETC

-

Îngrijirea şi educaţia timpurie a copilului

IMM

-

Intreprinderi mici și mijlocii

INS

-

Institutul Național de Statistică

IPH

-

Indemnizația pentru persoanele cu handicap

IPV

-

Învăţarea pe tot parcursul vieţii

ISJ

-

Inspectoratul Școlar Județean

IVET

-

Învăţământ profesional şi tehnic iniţial

LDHI

-

Indicele dezvoltării umane locale

LEADER

-

Liaison Entre Actions de Développement de l'Économie Rurale

MADR

-

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale

M&E

-

Monitorizare și Evaluare

M/XDR-TB

-

Tuberculoză multirezistentă şi extensiv rezistentă la medicamente

MDRAP

-

Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice

MECS

-

Ministerul Educaţiei și Cercetării Științifice

MMFPSPV

-

Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice

MS

-

Ministerul Sănătăţii

MSR

-

Mediatorii sanitari romi

NEET

Tineri care nu sunt nici angajaţi, nici cuprinşi într-o formă de învăţământ sau instruire

NEETD

-

Adulţi care nu sunt nici angajaţi, nici cuprinşi într-o formă de învăţământ sau instruire şi nu au o dizabilitate

OCDE

-

Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică

OG

-

Ordonanța Guvernamentală

OHCHR

-

Biroul Înaltului Comisar ONU pentru Drepturile Omului

OMS

-

Organizaţia Mondială a Sănătăţii

ONG

Organizaţie neguvernamentală

ONU

-

Organizația Națiunilor Unite

OUG

-

Ordonanță Guvernamentală de Urgență

PDR

-

Proiectul de Dezvoltare Rurală

PIRLS

-

Progress in International Reading Literacy Study

PISA

-

Programme for International Student Assessment

PNCT

-

Programul Naţional de Control al Tuberculozei

PNDI

-

Planul Naţional de Dezvoltare a Infrastructurii

PNDR

-

Programul Naţional de Dezvoltare Rurală

PNUD

-

Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare

POC

-

Programul Operaţional Competitivitate

POCU

-

Programul Operaţional Capital Uman

POIM

-

Programul Operaţional Infrastructură Mare

POR

-

Programul Operaţional Regional

POS

-

Programul Operațional Sectorial

POSDRU

-

Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

PPC

-

Paritatea puterii de cumpărare

PROST

-

Pension Reform Options Simulation

PS

-

Pensia Socială

PTS

-

Părăsirea timpurie a şcolii

SAPARD

-

Special Accesssion Programme for Agriculture and Rural Development

SCC

-

Structurile Comunitare Consultative

SIDA

-

Sindromul imunodeficienţei dobândite

SLS

-

Studiu al situaţiei locuinţelor sociale

SMD

-

Lipsuri materiale grave (din engleză, severe material deprivation)

SMI

-

Sistem electronic de management al informaţiei

SPAS

-

Serviciul Public de Asistenţă Socială

SPOR

-

Programul Social Oportunitate și Responsabilitate

STS

-

Serviciul Telecomunicaţii Speciale

TBC

-

Tuberculoză

TEN-T

-

Rețeaua trans-europeană de transport

TIC

-

Tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor

TIMSS

-

Trends in International Mathematics and Science Study

TSA

-

Tulburări de spectru autist

UE

-

Uniunea Europeană

UNFPA

-

United Nations Population Fund

UNHRC

-

United Nations Human Rights Council

UNICEF

-

United Nations Childrens’ Fund

UNODC

-

Biroul ONU pentru Droguri şi Criminalitate

USAID

-

United States Agency for International Development

VET

-

Învăţământ profesional şi tehnic

VLWI

-

Intensitate foarte scăzută a muncii (din engleză, very low work intensity)

VMG

-

Venit Minim Garantat

VMI

-

Venit Minim de Inserţie

Această pagină a fost lăsată goală în mod intenționat

Această pagină a fost lăsată goală în mod intenționat

14

|

INTRODUCERE

INTRODUCERE

16

|

INTRODUCERE

România se doreşte a fi o ţară în care toţi cetăţenii beneficiază de şanse egale de a participa la nivelul societăţii, în care sunt acoperite nevoile de bază şi sunt respectate diferenţele, în care toţi oamenii se simt apreciaţi şi trăiesc demn.

România se doreşte a fi o ţară în care:

favorabilă creşte şansele ca fiecare cetăţean să îşi atingă potenţialul şi ca acest potenţial să fie folosit în comunitate într-un mod proactiv.

Orice persoană se simte apreciată şi poate duce o

viaţă demnă. Toate fiinţele umane se nasc libere şi egale în demnitate şi în drepturi (Art.1, Declaraţia ONU privind drepturile omului). Când o persoană se simte apreciată şi trăieşte cu demnitate, are mai multe şanse de a deţine controlul asupra propriei vieţi, de a participa şi de a juca un rol activ în societate. Societatea românească este încă departe de acest ideal. În prezent, potrivit metodologiei folosite de Uniunea Europeană, unul din cinci români se confruntă cu sărăcia relativă (sărăcie monetară). Sărăcia monetară este în mare parte persistentă, adică peste trei sferturi din populaţia săracă se afla în această situaţie în anul de referinţă şi cel puţin în ultimii doi sau trei ani. În baza definiţiei naţionale a sărăciei absolute, aproximativ 5% din populaţie nu îşi permite să achiziţioneze un nivel minim de consum de bunuri și servicii. O treime din populaţie se confruntă cu lipsuri materiale grave şi nu îşi permite lucruri considerate necesare sau chiar necesare pentru o viaţă decentă, conform standardelor statelor membre ale UE. În România, încă sunt copii care nu au mers niciodată la şcoală, iar procentul tinerilor fără o educaţie cu relevanţă pentru piaţa muncii este extrem de ridicat. Numeroase persoane sunt în continuare inactive sau lucrează ilegal, cu slabe şanse de a accede la piaţa muncii aşa cum se cuvine. Încă există inegalități majore din punctul de vedere al acoperirii asistenţei medicale primare, în timp ce majoritatea populaţiei sărace este în continuare nevoită să plătească pentru medicamente. Toate aceste probleme afectează numeroase comunităţi defavorizate, membrilor acestor comunităţi fiindu-le aproape imposibil să rupă cercul vicios al excluziunii fără un sprijin extern susţinut şi integrat.

Toţi cetăţenii au şanse egale. Oricine merită şansa de a participa pe deplin la viaţa economică, socială, politică şi culturală a societăţii în care trăieşte şi de a se bucura de tot ce implică acest lucru. Prin egalitatea de şanse înţelegem faptul că circumstanţele personale ce nu pot fi controlate de către indivizi nu influenţează realizările acestora.

Nevoile de bază ale fiecărui cetăţean sunt acoperite. Alături de respectarea şi protecţia drepturilor fundamentale ale omului, una dintre principalele precondiţii pentru o viaţă decentă este acoperirea nevoilor de bază ale cetăţenilor legate de locuire, hrană, salubritate şi siguranţă, pe lângă servicii comunitare de bază, precum educaţia, asistenţa medicală şi serviciile sociale. Aceste elemente cheie permit oamenilor să trăiască cu demnitate, să deţină controlul asupra vieţii lor şi să participe în mod activ la viaţa comunităţii în care trăiesc. Răspunderea pentru dezvoltarea propriei capacităţi de integrare socială şi pentru implicarea activă în soluţionarea situaţiilor dificile revine fiecărui individ, dar şi familiei sale, iar autorităţile publice ar trebui să acţioneze în aşa fel încât să asigure şanse egale tuturor sau, în absenţa acestora, să ofere beneficii şi servicii sociale adecvate.

Diferenţele dintre persoane sunt respectate. Fiecare om este unic. Diferenţele individuale pot ţine de rasă, gen, apartenenţă etnică, statut socio-economic, vârstă, orientare sexuală şi convingeri (religioase şi de altă natură), dar şi de abilităţile fizice, cognitive sau sociale. Conceptul diversităţii nu se reduce doar la toleranţă, ci implică şi acceptare şi respect. Valorificarea diversităţii într-o manieră pozitivă şi

Introducere

|

17

Acțiuni strategice la nivel național pentru reducerea sărăciei și promovarea incluziunii sociale

Documentul de față își propune să continue seria acțiunilor strategice întreprinse în domeniul reducerii sărăciei și promovării incluziunii sociale în ultimii 20 ani. În cele ce urmează este prezentat un scurt istoric al celor mai importante etape parcurse.

1998
1998

Înființarea, în 1998, a unei Comisii pentru Prevenirea și Combaterea Sărăciei, sub patronajul Președinției României. Comisia a elaborat și a adoptat „Strategia pentru prevenirea și combaterea sărăciei” care, deşi nu a fost adoptată de guvern, reprezintă primul document strategic care a stabilit principiile politicilor sociale în România.

2001
2001

Înfiinţarea unei Comisii Anti-Sărăcie şi de Promovare a Incluziunii Sociale (CASPIS), activă în perioada 2001-2006. Această instituţie, împreună cu comisiile judeţene aflate în subordinea sa (responsabile de formularea şi aplicarea politicilor sociale la nivel judeţean), a anticipat participarea României la elaborarea metodei deschise de coordonare de la nivelul UE. În perioada de funcţionare a CASPIS, s-au realizat câteva acţiuni menite să intensifice lupta împotriva sărăciei: (i) stabilirea unei metodologii de măsurare a sărăciei absolute, (ii) crearea unui set de indicatori naţionali şi judeţeni în scopul monitorizării şi (iii) realizarea primei hărţi a sărăciei la nivel local. În plus, Comisia a elaborat Programul naţional anti-sărăcie şi de promovare a incluziunii sociale şi planurile judeţene aferente, care au detaliat şi au adaptat obiectivele naţionale la nevoile locale.

2005
2005

Semnarea, în 2005, a unui Memorandum comun în domeniul incluziunii sociale de către Guvern şi Comisia Europeană ca o primă fază a implementării în comun a unei politici sociale europene. Documentul, coordonat de Ministerul Muncii și redactat împreună cu un număr important de actori relevanți, a urmărit identificarea provocărilor cheie întâmpinate de România în promovarea incluziunii sociale, precum şi a răspunsurilor de politică necesare.

2006
2006

Adoptarea Hotărârii de Guvern nr. 1271/ 2006 ce stabilește un mecanism național pentru promovarea incluziunii sociale. În baza aceluiași act normativ, s-a înființat și o Comisie națională privind incluziunea socială în cadrul Consiliului interministerial pentru afaceri sociale, sănătate şi protecţia consumatorului. Comisia națională include câte un reprezentant, la nivel de secretar de stat sau președinte, al ministerelor, autorităților, agențiilor și altor instituții guvernamentale cu atribuții în domeniul incluziunii sociale. Are un rol consultativ și este condusă de Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice.

2010
2010

Adoptarea în 2010 a Memorandumului care include valorile finale ale țintelor naționale pentru Strategia Europa 2020, inclusiv ținta de sărăcie prin care România s-a angajat ca 580.000 oameni să iasă din sărăcie. 1

2011
2011

Aprobarea Strategiei privind reforma în domeniul asistenței sociale în 2011, cuprinzând o serie de obiective cheie care au ghidat guvernul în ultimii ani şi care prezintă relevanţă şi pentru studiul de faţă și anume: (i) direcționarea beneficiilor sociale către persoanele cu venituri mici; (ii) reducerea erorilor şi a fraudelor la nivelul sistemului; (iii) reducerea numărului persoanelor în vârstă de muncă care sunt dependente de asistenţă socială; (v) consolidarea beneficiilor sociale și (vi) creșterea capacității de prognoză, planificare strategică, monitorizare și evaluare.

2015
2015

Aprobarea Strategiei Naționale pentru Incluziune Socială și Reducerea Sărăciei 2015-2020 și a Planului de Acțiune al Guvernului României prin Hotărârea de Guvern nr. 383 din 27 mai 2015. Această Strategie Națională și Planul său de Acțiune au fost realizate pe baza studiului de fundamentare prezentat în acest volum.

18

|

INTRODUCERE

Principalele domenii de politici abordate în acest volum

Acest studiu de fundamentare pentru Strategia națională privind incluziunea socială și reducerea sărăciei 2015- 2020 propune un plan care va permite României să realizeze progrese substanţiale la nivelul reducerii sărăciei şi promovării incluziunii sociale pentru persoanele, familiile şi grupurile vulnerabile, în următorii şapte ani. Acest volum prezintă un set structurat de măsuri de politici ce contribuie la atingerea obiectivelor prevăzute în Strategia Europa 2020 pentru România. 2 Acest studiu urmăreşte coordonarea şi actualizarea acţiunilor strategice ce vizează reducerea sărăciei, puse în practică în România până la ora actuală. Mai mult, pentru a asigura complementaritățile şi coordonarea cu alte demersuri realizate în domeniu, volumul cuprinde şi elemente preluate din diverse strategii sectoriale şi din anumite domenii ale politicii de incluziune socială (precum combaterea sărăciei copiilor, reducerea discriminării populaţiei rome şi integrarea comunităţilor marginalizate). Acest studiu de fundamentare a luat de asemenea în considerare și recomandările Comisiei Europene privind

Programul naţional de reformă pentru 2013 şi Programul de convergenţă pentru perioada 2012-2016, după cum este prezentat în Caseta 1.

Abordarea volumului

În vederea combaterii excluziunii sociale, principalul scop este ca egalitatea de şanse să devină realitate pentru toţi cetăţenii români pe tot parcursul vieţii lor. Realizările oricărui individ se datorează următoarelor două tipuri de influenţă:

circumstanţelor şi eforturilor sale. 3 Circumstanţele vizează toţi factorii externi asupra cărora persoana nu deţine niciun control, în timp ce eforturile se referă la toţi factorii controlabili ce intră în sfera de răspundere a persoanei în cauză. Orice inegalităţi datorate eforturilor sunt acceptabile din punct de vedere etic, spre deosebire de cele datorate circumstanţelor, care ar trebui eliminate. Există, de asemenea, tot mai multe evidenţe potrivit cărora şansele inegale duc adesea la irosirea potenţialului productiv şi la alocarea ineficientă a resurselor, subminând astfel eficienţa economică. Este aşadar esenţial, atât dintr-o perspectivă morală, cât şi dintr-una economică, să se asigure că toate persoanele se bucură de şanse egale de a-şi dezvolta potenţialul pe întreaga durată a vieţii.

SCHEMA 1: Perspectiva ciclurilor vieții

SCHEMA 1: Perspectiva ciclurilor vieții În cazul copiilor (persoanele cu vârste cuprinse î n t r
SCHEMA 1: Perspectiva ciclurilor vieții În cazul copiilor (persoanele cu vârste cuprinse î n t r
SCHEMA 1: Perspectiva ciclurilor vieții În cazul copiilor (persoanele cu vârste cuprinse î n t r

În cazul copiilor

(persoanele cu vârste cuprinse

între 0 şi 17 ani)

Pentru adulții în vârstă de muncă

Pentru populația ce a trecut de vârsta activă

Scopul este de a asigura că fiecare copil are şansa de a-şi atinge potenţialul maxim indiferent de mediul social din care provine, punându-i la dispoziţie toate condiţiile de care are nevoie în vederea dezvoltării competenţelor, dobândirii de cunoştinţe şi de experienţe necesare pentru a-şi atinge potenţialul maxim ca elev de succes, persoană sigură pe sine şi cetăţean responsabil, cu contribuţii reale la dezvoltarea societăţii.

Obiectivul este de a asigura că fiecare are şansa de a participa pe deplin la viaţa economică, socială şi culturală a României.

Obiectivul este acela de a asigura că persoanele vârstnice sunt apreciate şi respectate, continuă să fie independente, participă la toate aspectele vieţii ca cetăţeni activi şi se bucură de o bună calitate a vieţii, într-o comunitate sigură.

2 Sărăcia relativă (AROP) este indicatorul utilizat de Guvernul României pentru a monitoriza dacă ținta de reducere a sărăciei este atinsă.

3 Roemer (1993).

Introducere

|

19

CASETA 1

Comparație între Recomandările Consiliului Comisiei Europene 4 și domeniile de politici abordate de acest volum

Comparație între Recomandările Consiliului Comisiei Europene 4 și domeniile de politici abordate de acest volum

Recomandări specifice fiecărei țări

Domenii de politici abordate de acest volum

Să accelereze reformele în sectorul sănătăţii în scopul de a spori eficienţa, calitatea şi accesibilitatea acestuia, inclusiv pentru persoanele defavorizate şi comunităţile îndepărtate şi izolate. Să intensifice eforturile pentru a reduce plăţile informale, inclusiv prin intermediul unor sisteme corespunzătoare de gestiune şi control.

2.5.1.

Îmbunătățirea echității și protecției financiare în

materie de sănătate

 

2.5.3.

Creşterea accesului categoriilor vulnerabile la servicii

medicale de calitate

 

Să consolideze măsurile active în domeniul pieţei forţei de muncă

2.1.2.

Reducerea ocupării informale a forţei de muncă şi

şi

capacitatea Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă

creşterea productivităţii exploatațiilor agricole mici şi mijlocii

(ANOFM). Să acorde o atenţie specială activării tinerilor neînregistraţi. Să consolideze măsurile menite să promoveze capacitatea de inserţie

lucrătorilor în vârstă. Să elaboreze, în consultare cu partenerii sociali, orientări clare privind stabilirea transparentă a salariului minim, luând în considerare condiţiile economice şi condiţiile pieţei muncii.

a

2.1.3.

Reducerea ratei ridicate a sărăciei în rândul populaţiei

ocupate

2.1.4.

Dezvoltarea capacităţii instituţionale şi a resurselor

serviciului public de ocupare

 

Să asigure creşterea calităţii şi accesului la învăţământul şi formarea profesională, la programe de ucenicie, la învăţământul terţiar şi la învăţarea pe tot parcursul vieţii şi să le adapteze la necesităţile pieţei forţei de muncă.

Să asigure un acces mai bun la serviciile de îngrijire şi educaţie timpurie a copilului.

2.4.1.

Îmbunătăţirea sistemului de îngrijire şi educaţie

timpurie a copilului

 

2.4.2.

Creşterea participării şi a rezultatelor tuturor copiilor

la nivelul învăţământului primar şi secundar

 

2.4.4.

Îmbunătăţirea accesului la învăţare şi formare pe tot

parcursul vieţii pentru tinerii dezavantajaţi şi populaţia în

 

vârstă de muncă

 

În

vederea combaterii sărăciei, să sporească eficienţa şi eficacitatea

2.2.1.

Îmbunătăţirea performanţei sistemului de asistenţă

transferurilor sociale, în special pentru copii şi să continue reforma asistenţei sociale, consolidând legăturile acesteia cu măsurile de activare. Să intensifice eforturile în vederea punerii în aplicare a măsurilor preconizate pentru a favoriza integrarea romilor pe piaţa forţei de muncă, pentru a creşte rata de şcolarizare şi pentru a reduce rata de părăsire timpurie a şcolii, prin intermediul unei abordări bazate pe parteneriat şi al unui mecanism solid de monitorizare.

socială

2.1.5.

Creşterea ratei de ocupare a grupurilor vulnerabile

inclusiv romi

 

2.4.5.

Creşterea accesului la educaţie de calitate pentru

copiii din grupurile vulnerabile inclusiv copiii de etnie romă

Să intensifice eforturile pentru a consolida capacitatea administraţiei publice, în special prin îmbunătăţirea eficienţei, a managementului

4. Dezvoltarea capacităţii instituţionale de reducere a sărăciei şi promovare a incluziunii sociale

 

resurselor umane, a instrumentelor decizionale şi a coordonării în cadrul

 

şi

între diferitele niveluri administrative, precum şi prin îmbunătăţirea

transparenţei, a integrităţii şi a răspunderii. Să accelereze absorbţia fondurilor UE, să consolideze sistemele de gestiune şi de control şi să aducă îmbunătăţiri capacităţii de planificare strategică, inclusiv elementului bugetar multianual. Să remedieze deficienţele persistente din sectorul achiziţiilor publice. Să îmbunătăţească în continuare calitatea şi eficienţa sistemului judiciar, să combată corupţia la toate nivelurile şi să asigure executarea efectivă a hotărârilor instanţelor.

 

20

|

INTRODUCERE

Combaterea sărăciei şi a excluziunii sociale presupune abordarea nevoilor individuale din perspectiva ciclurilor vieții.

Cum copiii care cresc în gospodării sărace se vor confrunta

pe viitor cu un risc de sărăcie mai ridicat, pentru a rupe cercul intergeneraţional al sărăciei, guvernul trebuie să adopte programe care să vizeze concomitent sărăcia copiilor şi cea

a adulţilor dintr-o gospodărie. Îndeosebi în cazul persoanelor

ce se confruntă cu o sărăcie persistentă şi al populaţiei rome, diferitele dimensiuni ale excluziunii sunt în general interconectate şi perpetuate de la o generaţie la alta. Cercul intergeneraţional al excluziunii este perpetuat atunci când nivelul scăzut de educaţie şi sănătatea precară limitează serios şansele de acces pe piaţa muncii pentru următoarea generaţie de copii. Ruperea cercului intergeneraţional al sărăciei şi excluziunii va necesita intervenţii ţintite pentru a elimina cauzele multiple ale inegalităţii.

Este necesară o abordare coordonată la nivelul implementării

politicilor, programelor şi intervenţiilor adresate populaţiei sărace şi vulnerabile, precum şi zonelor marginalizate. Există deja un spectru larg de politici, programe şi intervenţii sectoriale care urmăresc reducerea sărăciei şi a excluziunii sociale, iar experienţa şi instrumentele necesare identificării persoanelor şi zonelor afectate de sărăcie au fost îmbunătăţite în ultimii ani. Ingredientul cheie care lipseşte este coordonarea acestor politici, programe şi intervenţii. Având în vedere strânsa legătură dintre sărăcie

şi excluziune socială, înregistrarea unor progrese în ambele

domenii presupune creşterea şi eficientizarea intervenţiilor sociale, care să ofere populaţiei acces la locurile de muncă, sprijin financiar şi servicii. Vor fi, de asemenea, necesare îmbunătăţirea capacităţii de evaluare corectă a nevoilor la orice nivel şi coordonarea serviciilor sociale, a serviciilor de ocupare a forţei de muncă şi a celor de sănătate pentru a include în câmpul muncii beneficiarii măsurilor de protecţie socială ce sunt inactivi, dar apţi de muncă. Astfel, această abordare a sărăciei şi excluziunii sociale se bazează pe conceptul furnizării unor servicii integrate, dar şi pe armonizarea şi alinierea diferitelor programe şi intervenţii cu ajutorul unor asistenţi sociali bine pregătiţi şi abilitaţi atât la nivel individual, cât şi la nivel de comunitate.

În implementarea intervenţiilor, este important să fie abordate atât provocările de la nivelul ofertei, cât şi cele legate de cerere. În comunităţile sărace şi marginalizate, din mediul rural sau urban, dar şi în rândul populaţiei de etnie romă sau non-romă, furnizarea unei noi infrastructuri sau servicii nu înseamnă că acestea vor fi şi folosite. Toate obstacolele de la nivelul cererii, precum cele legate de informarea utilizatorilor, mijloacele financiare, capacitatea restrânsă, costurile de oportunitate, normele sociale şi

riscurile (în materie de siguranţă, demnitate şi reputaţie, de exemplu), trebuie evaluate şi adresate. Populaţia nu va accesa un serviciu disponibil dacă nu îi cunoaşte avantajele sau dacă acesta presupune costuri prea mari. Mai mult, chiar dacă un serviciu este gratuit, oamenii pot alege să nu îl acceseze în cazul în care sunt considerate prea ridicate costurile de tranzacţie sau de oportunitate.

Abordarea este ilustrată în mod sintetic în Schema 2. Astfel, această carte își propune să contribuie la îmbunătățirea vieții săracilor și a persoanelor vulnerabile prin abordarea într-o manieră integrată și comprehensivă a: (i) actorilor care vor implementa politicile recomandate; (ii) țintirii politicilor propriu-zise (sectoriale sau zonale) și iii) principalelor politici sectoriale.

Identificarea şi acoperirea nevoilor specifice ale categoriilor sărace şi vulnerabile reprezintă elemente cheie pentru implementarea unor politici eficace de incluziune socială. Cum grupurile vulnerabile se confruntă cu probleme specifice pentru care politicile generale nu pot oferi soluții viabile, guvernul intenţionează să creeze servicii adaptate şi integrate, menite să sporească participarea socială sau economică a acestora (în special cu ajutorul serviciilor publice de asistenţă socială şi al lucrătorilor comunitari).

Luând în considerare sectoarele economice şi sociale afectate de excluziune, tiparele geografice ale excluziunii şi gravitatea problemelor sociale cu care se confruntă numeroase persoane, acest studiu împarte diferitele tipuri de intervenţie în politici adresate populației (sau sectoriale) și politici zonale. În acest document, politicile adresate populaţiei se referă la politicile ce vizează direct reducerea sărăciei şi creşterea incluziunii sociale în câteva domenii cheie: venituri (beneficii sociale şi drepturi de asigurări sociale), ocupare, educaţie, sănătate, locuire, participare socială şi servicii sociale.

Având în vedere faptul că, în România, sărăcia prezintă o puternică dimensiune geografică, unul dintre obiectivele centrale este asigurarea alocării resurselor în funcţie de distribuţia nevoilor la nivelul ţării (prin dezvoltarea politicilor zonale). În România, aproape jumătate din populaţie trăieşte în mediul rural, numeroase persoane fiind puternic dezavantajate atât din punct de vedere al veniturilor monetare, cât şi al infrastructurii şi serviciilor de bază. Se observă, de asemenea, variaţii importante în mediul urban, oraşele mici (mai ales cele al căror statut s-a modificat din rural în urban în ultimii 15 ani) fiind cele mai dezavantajate. Guvernul caută să reducă discrepanţele dintre mediul rural şi cel urban, dar şi dintre zonele urbane sărace/ subdezvoltate şi cele mai dezvoltate. În plus, politicile şi programele zonale recomandate în acest volum reprezintă

Introducere

|

21

un efort coordonat ce urmăreşte reducerea semnificativă a sărăciei şi excluziunii sociale în comunităţile marginalizate, care sunt cele mai dezavantajate din România (atât rome, cât şi non-rome, din mediul rural şi din cel urban).

La baza documentului de faţă stă o combinație de metode de cercetare care include analiza documentară,

analiza datelor calitative, noile date colectate de echipa Băncii Mondiale şi analizele datelor administrative, de recensământ şi din sondaje. Activitățile de cercetare desfășurate în cadrul prezentului studiu de fundamentare sunt prezentate, pe scurt, în Anexa 1.

SCHEMA 2: Răspunsul politicilor pentru reducerea sărăciei și promovarea incluziunii sociale

reducerea sărăciei și promovarea incluziunii sociale TIPURI DE POLITICI Politici sociale și intervenții zonale
reducerea sărăciei și promovarea incluziunii sociale TIPURI DE POLITICI Politici sociale și intervenții zonale
reducerea sărăciei și promovarea incluziunii sociale TIPURI DE POLITICI Politici sociale și intervenții zonale
reducerea sărăciei și promovarea incluziunii sociale TIPURI DE POLITICI Politici sociale și intervenții zonale

TIPURI DE POLITICI

Politici sociale și intervenții zonale pentru

-regiunile sărace

-zonele rurale

-orașele mici

-zonele marginalizate

(urbane/rurale, locuite

de romi)

IMPLEMENTAREA POLITICII

SPAS & lucrători comunitari

Asistență

socială

Sănătate

Educație

Servici sociale

specializate

&

Beneficii sociale

DOMENII DE POLITICI

Venituri

Ocupare

Educație

Sănătate

Locuire

Participare socială

22

|

INTRODUCERE

Sinteza intervențiilor cheie

Pentru fiecare domeniu inclus în această carte, au fost identificate obiective cheie, alături de provocări şi direcţii de acţiune în vederea soluţionării acestor probleme. Această secțiune propune un set de intervenţii pe care le considerăm, printre altele, viitoare priorităţi naţionale în aceste domenii de politici, în perioada 2015-2020.

Din întregul set de politici și intervenții inclus în acest studiu, echipa Băncii Mondiale a dezvoltat planuri detaliate de implementare pentru un subset de nouă intervenții cheie care pot avea cel mai mare impact în termeni de reducere a sărăciei și promovare a incluziunii sociale, intervenții care sunt subliniate în textul de mai jos.

Ocuparea forței de muncă

(Inițiativă cheie #1)

Creşterea finanţării politicilor cost eficiente de activare a forţei de muncă, extinderea accesului la aceste servicii în cazul populaţiei sărace şi vulnerabile inactive şi conectarea lor la servicii de remediere sau ocupare personalizate, prin stabilirea, la nivelul grupului ţintă, a profilului statistic al celor care nu au un loc de muncă deşi sunt apţi de muncă.mai jos. Ocuparea forței de muncă (Inițiativă cheie #1) Ţintirea tinerilor vulnerabili, inclusiv prin programe

Ţintirea tinerilor vulnerabili, inclusiv prin programe europene cum ar fi „Garanţia pentru tineret”.

Utilizarea fondurilor europene pentru a întări capacităţile de monitorizare şi evaluare a măsurilor active privind piaţa muncii, în vederea identificării mecanismelor cu efect pozitiv şi a îmbunătăţirii ofertei programelor existente.

(Inițiativă cheie #2)

Introducerea unui beneficiu pro-muncă la nivelul noului Venit Minim de Inserție bazat pe testarea mijloacelor (vezi intervenţiile din domeniul Transferurilor sociale), care exclude din calculul venitului total al gospodăriei anumite venituri din muncă.ofertei programelor existente. (Inițiativă cheie #2) Îmbunătăţirea formării profesionale în cazul

Îmbunătăţirea formării profesionale în cazul exploataţiilor agricole mici şi mijlocii prin: ref: (i) consolidarea, profesionalizarea şi modernizarea actualelor instituţii care furnizează consultanţă şi sprijin către micii agricultori şi exploataţiile agricole de subzistenţă şi (ii) asigurarea unei mai bune acoperiri a şcolilor profesionale şi colegiilor tehnice agricole în vederea îmbunătăţirii competenţelor de bază ale (viitorilor) fermieri.

Transferuri sociale

de bază ale (viitorilor) fermieri. Transferuri sociale (Inițiativă cheie #2) Consolidarea programelor bazate pe

(Inițiativă cheie #2)

Consolidarea programelor bazate pe testarea mijloacelor într-un program cheie anti-sărăcie (programul privind Venitul Minim de Inserţie – VMI). Cele trei programe restrânse de asistenţă socială ar trebui înlocuite cu un singur program mai amplu care să vizeze într-un mod mai eficient pe cei mai săraci cinci milioane de români, program ce va acorda stimulente și săracilor care muncesc care vor putea astfel combina veniturile din muncă cu beneficiile sociale. Programul VMI va fi bine conectat la serviciile de ocupare, educaţie şi sănătate a copiilor, precum şi la serviciile de locuire.

Abordarea obstacolelor de la nivelul cererii legate de accesul la beneficiile de asistenţă socială şi serviciile sociale, cum sunt cele ce ţin de informarea utilizatorilor, mijloacele financiare, costurile de oportunitate, normele sociale şi riscurile (siguranţă, demnitate, stigmatizare).

Simplificarea accesului persoanelor cu dizabilităţi la sistemul de protecţie socială prin armonizarea criteriilor medicale de acordare a pensiilor de invaliditate cu indemnizaţiile pentru persoanele cu dizabilităţi şi unificarea sistemului instituţional de evaluare a indemnizaţiilor acordate persoanelor cu dizabilităţi şi a pensiilor de invaliditate.

Definirea unor demersuri de reformă în vederea asigurării unor venituri rezonabile la bătrânețe pentru persoanele din mediul rural care nu sunt cuprinse în prezent în sistemul asigurărilor sociale.

Servicii sociale

Asigurarea disponibilității fondurilor publice pentru dezvoltarea serviciilor sociale în paralel cu finanţările de la Uniunea Europeană.

Introducere

|

23

(Inițiativă cheie #3)

Consolidarea şi îmbunătăţirea asistenţei sociale la nivel comunitar prin: (i) dezvoltarea unui pachet minim de intervenţii ca o responsabilitate obligatorie a fiecărei autorităţi locale; (ii) finanţarea din bugetul de stat a unui program la nivel național – Programul Social Oportunitate și Responsabilitate (SPOR) - pentru a asigura, în fiecare localitate, cel puţin un salariat cu normă întreagă care desfăşoară activităţi de asistenţă socială şi lucrează „unu la unu” cu persoanele aflate în situaţii vulnerabile şi familiile lor; (iii) finanţarea din bugetul de stat a unui program naţional privind formarea profesională a personalului din domeniul asistenţei sociale şi dezvoltarea de metodologii, ghiduri şi instrumente care să sprijine aplicarea la scară largă a managementului de caz în cadrul SPAS, în special în comunele şi oraşele mici; (iv) dezvoltarea unui sistem solid de monitorizare şi evaluare a serviciilor de asistenţă socială la nivel comunitar.Introducere | 23 (Inițiativă cheie #3) Crearea, în cadrul aceluiași program SPOR, a unor echipe comunitare

Crearea, în cadrul aceluiași program SPOR, a unor echipe comunitare de intervenţie integrată pentru furnizarea serviciilor sociale (educaţie, ocupare, sănătate, protecţie socială şi alte servicii publice) şi a programelor de intermediere socială şi facilitare la nivel comunitar, în special în comunităţile sărace şi marginalizate de romi şi non- romi, din mediul rural şi urban, prin (i) elaborarea unor metodologii, protocoale şi proceduri de lucru clare pentru lucrătorii comunitari şi (ii) înfiinţarea, în zonele marginalizate extinse, a unor centre comunitare multifuncţionale care să acorde servicii integrate familiilor aflate în sărăcie extremă (dar nu numai).

(Inițiativă cheie #5)

Consolidarea serviciilor sociale de protecţie a copilului prin: (i) crearea şi dezvoltarea capacităţii de prevenire la nivel comunitar şi a serviciilor de sprijin pentru copil și familie, (ii) regândirea modalităţilor şi a mijloacelor (inclusiv a beneficiilor financiare) de a oferi sprijin familial în vederea prevenirii separării copilului de familie şi (iii) revizuirea serviciilor existente de protecţie a copilului cu scopul de a îmbunătăţi calitatea îngrijirilor acordate şi de a reduce durata de şedere în sistemul de protecție la un minim necesar.sărăcie extremă (dar nu numai). (Inițiativă cheie #5) Dezvoltarea serviciilor sociale adresate grupurilor

Dezvoltarea serviciilor sociale adresate grupurilor vulnerabile prin: (i) creşterea finanţării serviciilor sociale şi îmbunătăţirea procedurilor de contractare a acestora către furnizorii neguvernamentali şi privaţi și (ii) întărirea rolului DGASPC de planificare strategică, îndrumare şi coordonare metodologică pentru SPAS, precum şi a celui de monitorizare şi evaluare a furnizorilor de servicii de la nivel judeţean.

Educație

Extinderea reţelei de grădiniţe şi creşe pentru a asigura accesul tuturor copiilor.

Crearea şi implementarea unui program naţional centrat pe copiii cu risc de abandon şcolar sau necuprinşi în învăţământul primar şi gimnazial prin: (i) elaborarea unor cerinţe coerente care să asigure legătura între sistemul

educaţional şi punctele de intrare din toate sistemele care deţin date despre copiii ce provin din familii vulnerabile;

(ii) implementarea unui sistem de monitorizare a copiilor cu cel mai mare risc de abandon şcolar sau necuprinşi în

sistemul de învăţământ; (iii) consolidarea mecanismelor de monitorizare în şcoli prin urmărirea ulterioară a acestor cazuri; (iv) crearea unui program care să acorde asistenţă, educaţie parentală, sprijin şi monitorizare gospodăriilor cu copii de vârstă şcolară ce nu frecventează şcoala.

Creşterea disponibilităţii programelor de tipul „A doua şansă” în mediul rural şi la nivelul învăţământul secundar superior, precum şi alocarea de resurse pentru sprijinirea grupurilor dezavantajate care frecventează programele „A doua şansă” cu scopul de a acoperi costurile educaţionale şi alte costuri indirecte.

Îmbunătăţirea accesului la o educaţie de calitate în cazul copiilor cu cerinţe educaţionale speciale (CES) şi/sau

cu dizabilităţi prin: (i) revizuirea mecanismelor instituţionale, financiare şi juridice referitoare la educaţia copiilor cu cerinţe educaţionale speciale şi/sau dizabilităţi, ii) crearea unor programe de pregătire a părinţilor, tutorilor şi cadrelor didactice cu privire la modul de interacţionare şi de sprijinire a copiilor cu CES şi/sau dizabilităţi, eventual prin utilizarea fondurilor din Programul Operaţional Capital Uman (POCU); (iii) includerea tematicii toleranţei faţă de persoanele cu dizabilităţi şi a diversităţii în curriculumul educaţional cu scopul de a reduce stigmatizarea şi respingerea datorată dizabilităţii şi CES; (iv) realizarea de investiţii în Centrele Judeţene de Resurse şi Asistenţă Educaţională (CJRAE) astfel încât acestea să devină adevărate centre de resurse în domeniul educaţiei incluzive;

24

|

INTRODUCERE

24 | INTRODUCERE (Inițiativă cheie #4) Asigurarea unor şanse egale tuturor copiilor prin (i) revizuirea

(Inițiativă cheie #4)

Asigurarea unor şanse egale tuturor copiilor prin (i) revizuirea metodologiei de finanţare a şcolilor în vederea îmbunătăţirii alocării resurselor pentru copiii aflaţi în dificultate şi (ii) utilizarea fondurilor pentru implementarea unor intervenţii eficiente ce vor creşte accesul la educaţie şi vor îmbunătăţi calitatea educaţiei oferite categoriilor vulnerabile.

Redefinirea programelor sociale din sistemul de învăţământ în vederea stimulării participării şcolare şi a calităţii educaţiei în cazul elevilor săraci şi vulnerabili.

Sănătate

 

Asigurarea unei mai bune acoperiri a serviciilor de asistenţă medicală primară comunitară (medici de familie, asistenţi medicali comunitari, mediatori sanitari romi) la nivel naţional.

Dezvoltarea unor intervenţii de promovare a sănătăţii bazate pe evidenţe şi implementarea, monitorizarea şi evaluarea acestor programe. Printre altele: reducerea consumului nociv de alcool, în special în mediul rural, cu accent pe populaţia cu un nivel scăzut de educaţie şi pe acţiunile de sensibilizare în comunităţile identificate ca fiind cele mai vulnerabile.

Redefinirea Programului Naţional de Control al tuberculozei multirezistente și extensiv rezistentă la medicamente (M/XDR-TB) pentru ca acesta să cuprindă sprijin social şi intervenţii ţintite, cu un buget dedicat, care să se adreseze populaţiei sărace şi extrem de vulnerabile cum sunt consumatorii de droguri injectabile, copiii străzii, persoanele fără adăpost, deţinuţii și romii.

Locuire

Elaborarea şi finanţarea unui program de locuinţe sociale adresat categoriilor vulnerabile care nu reuşesc să acopere costul chiriei și/sau al utilităţilor, cum sunt persoanele fără adăpost, tinerii care părăsesc sistemul de protecţie, foştii deţinuţi, persoanele evacuate din casele retrocedate, persoanele dependente de droguri.

Introducerea unei beneficiu pro-locuire la nivelul noului Venit Minim de Inserție (vezi intervenţiile din domeniul Transferurilor sociale) pentru familiile ce ocupă locuinţele sociale sau cu chirie subvenționată, pe lângă ajutorul de încălzire acordat familiilor cu venituri scăzute ce trăiesc în locuinţe proprietate personală. Acest beneficiu pro-locuire va acoperi o parte din costul chiriei şi o parte din costurile de încălzire, scopul fiind prevenirea pierderii locuinţei prin reducerea evacuărilor.

Trecerea treptată de la servicii de urgență în domeniul locuirii către programe de integrare pe termen lung în scopul reducerii fenomenului persoanelor fără adăpost.

Participare socială

Asigurarea integrării unor mecanisme deschise şi reactive de depunere a reclamaţiilor şi plângerilor în cadrul instituţional al serviciilor sociale.

Desfăşurarea unor campanii de sensibilizare a opiniei publice şi promovarea diversităţii (inclusiv la nivelul diferitelor categorii de grupuri marginalizate sau discriminate) în completarea altor acţiuni care vizează stigmatizarea şi discriminarea.

Încurajarea participării sociale şi a voluntariatului prin îmbunătăţirea legii privind voluntariatul şi prin mobilizarea mass-media şi a societăţii civile în vederea creşterii gradului de conştientizare a celor mai bune practici şi a importanţei participării.

Politici zonale

Asigurarea dezvoltării teritoriale a zonelor rurale, sub-urbane şi peri-urbane în jurul polilor de creştere, în special al oraşelor mari dinamice, prin: (i) definirea oraşelor, în special a celor mai dinamice, ca zone urbane funcţionale şi (ii) implementarea unor mecanisme instituţionale adecvate pentru gestionarea acestor zone urbane funcţionale care să permită creșterea lor, (iii) dezvoltarea sistemelor de transport public metropolitan în zonele dens populate şi cu un flux ridicat de navetişti şi (iv) investiţii în infrastructura satelor care fac parte din centrele urbane.

Introducere

|

25

Introducere | 25 Continuarea investiţiilor care urmăresc extinderea şi modernizarea infrastructurii fizice în

Continuarea investiţiilor care urmăresc extinderea şi modernizarea infrastructurii fizice în mediul rural – drumuri şi utilităţi de bază (în principal apă, canalizare şi gaze naturale).

Formare profesională şi activităţi de facilitare puse la dispoziţia autorităţilor locale şi a altor părţi interesate în cadrul programului LEADER şi utilizarea cadrului oferit de GAL-uri (Grupurile de Acţiune Locală) în vederea folosirii cât mai eficiente a fondurilor ESI pentru reducerea sărăciei şi excluziunii sociale în zonele rurale.

(Inițiativă cheie #6)

Dezvoltarea unui instrument pentru țintirea geografică, monitorizarea și evaluarea intervențiilor pentru reducerea sărăciei și promovarea incluziunii sociale, cu focus pe localitățile sărace și comunitățile marginalizate, atât din mediul rural cât și urban, atât rome cât și non-rome.

Integrarea comunităților marginalizate prin implementarea pachetelor de servicii sociale integrate constând din echipe comunitare de intervenție integrată și centre comunitare multifuncționale care furnizează acces coordonat la servicii de educație, sănătate, ocupare și locuire (vezi și paragrafele anterioare privind Servicii Sociale).

Dezvoltarea capacității instituționale de reducere a sărăciei și promovare a incluziunii sociale

Stabilirea unor politici funcţionale de coordonare intersectorială (MMFPSPV, MDRAP, MECS, MS) şi îmbunătăţirea cooperării dintre autorităţile centrale şi locale cu scopul dezvoltării unei abordări integrate în domeniul combaterii sărăciei şi al promovării politicilor de incluziune socială.

(Inițiativă cheie #7)

Extinderea acoperirii şi a funcţionalităţii Sistemului de Management al Informației (SMI) în domeniul asistenţei sociale prin: (i) dezvoltarea unor soluţii de management al relaţiei cu clienţii pentru a da posibilitatea autorităţilor locale să automatizeze la maxim toate procesele locale de asistenţă socială astfel încât să poată conecta toate bazele de date locale la SMI din domeniul asistenţei sociale şi (ii) dezvoltarea unui nou SMI în domeniul asistenţei sociale care să permită procesarea automată şi realizarea validărilor (atât ex-ante, cât şi ex-post).politicilor de incluziune socială. (Inițiativă cheie #7) (Inițiativă cheie #8) Crearea unui sistem modern de

(Inițiativă cheie #8)

Crearea unui sistem modern de plăţi care să utilizeze tehnologii şi metode moderne de furnizare a serviciilor şi care să asigure: (i) procesarea centralizată a plăţilor; (ii) calculul automat al necesarului de fonduri; (iii) raţionalizarea cererilor bugetare la nivelul Trezoreriei; (iv) utilizarea tehnologiilor moderne de transfer a plăţii; (v) furnizarea unui set de mijloace de plată sigure şi convenabile clienţilor; (vi) încetarea plăţilor directe către terţi; (vii) încorporarea celor mai bune practici de audit şi reconciliere.(atât ex-ante, cât şi ex-post). (Inițiativă cheie #8) (Inițiativă cheie #9) Îmbunătăţirea capacităţii de

(Inițiativă cheie #9)

Îmbunătăţirea capacităţii de monitorizare şi evaluare a măsurilor incluse în Strategia naţională privind incluziunea socială şi reducerea sărăciei prin: (i) îmbunătăţirea mecanismelor de colectare periodică a datelor administrative şi a celor din sondaje, (ii) dezvoltarea capacităţii personalului, de la diferite niveluri, de a analiza datele calitative şi cantitative privind sărăcia şi excluziunea socială şi (iii) crearea unui sistem naţional de monitorizare şi evaluare a incluziunii sociale.directe către terţi; (vii) încorporarea celor mai bune practici de audit şi reconciliere. (Inițiativă cheie #9)

26

|

INTRODUCERE

Structura volumului

Această carte este organizată în patru părți principale.

Prima parte debutează cu o analiză a evoluţiei din ultimii ani

a sărăciei şi excluziunii sociale şi cu o prognoză referitoare

la sărăcie pentru următorii cinci ani (2015-2020). Secțiunea se încheie cu o scurtă prezentare a principalelor grupuri vulnerabile abordate în acest studiu de fundamentare.

A doua parte analizează politicile sectoriale care trebuie

implementate în vederea soluţionării problemelor identificate în prima parte a volumului. În primul rând, subsetul de politici care au un impact direct asupra veniturilor persoanelor sărace şi vulnerabile, şi anume politicile privind ocuparea forţei de muncă şi transferurile sociale (beneficiile de asistenţă socială şi de asigurări sociale). Aceasta continuă cu prezentarea principalelor probleme legate de sărăcie şi incluziune socială în alte

sectoare relevante - servicii sociale, educaţie, sănătate, locuire şi participare socială. Se acordă o atenţie specială abordării integrate, coordonate şi intersectoriale a furnizării de serviciii sociale, pentru a răspunde la provocările complexe ale sărăciei şi excluziunii sociale într-o manieră cât mai eficace.

A treia parte se axează pe politicile zonale şi analizează disparităţile regionale, diferenţele dintre mediul urban şi cel rural şi problemele specifice oraşelor mici şi satelor, zonelor marginalizate rurale şi urbane, precum şi comunităţilor rome și non-rome.

Volumul continuă în cea de-a patra secțiune cu o discuție asupra acțiunilor necesare pentru consolidarea capacității sistemului public de reducere a sărăciei și creștere a incluziunii sociale. În final, volumul se încheie cu referințe și anexe bogate în date și note metodologice.

Introducere

|

27

Această pagină a fost lăsată goală în mod intenționat

28

|

GRUPURI SĂRACE ŞI VULNERABILE

|

29

1. GRUPURI SĂRACE ŞI VULNERABILE

1
1

GRUPURI SĂRACE ŞI VULNERABILE

1 GRUPURI SĂRACE ŞI VULNERABILE Grupuri sărace şi vulnerabile Acest capitol prezintă principalele caracteristici şi
1 GRUPURI SĂRACE ŞI VULNERABILE Grupuri sărace şi vulnerabile Acest capitol prezintă principalele caracteristici şi

Grupuri sărace şi vulnerabile

Acest capitol prezintă principalele caracteristici şi evoluţia categoriilor sărace şi vulnerabile din România, precum şi o prognoză pentru perioada 2015-2020. Secţiunea se încheie cu o prezentare succintă a categoriilor vulnerabile expuse riscului de excluziune socială.

Obiective principale 1.1. Situaţia şi prognozele privind sărăcia sau excluziunea socială 32 1.1.1. Situaţia

Obiective principale

Obiective principale 1.1. Situaţia şi prognozele privind sărăcia sau excluziunea socială 32 1.1.1. Situaţia

1.1. Situaţia şi prognozele privind sărăcia sau excluziunea socială

32

1.1.1. Situaţia şi dinamica riscului de sărăcie sau excluziune socială

34

1.1.2. Prognoze privind sărăcia relativă (AROP)

46

1.2. Principalele grupuri vulnerabile

49

32

|

GRUPURI SĂRACE ŞI VULNERABILE

1.1. Situaţia şi prognozele privind sărăcia sau excluziunea socială

Recunoscând natura complexă a sărăciei şi a excluziunii sociale, Guvernul României apelează la o gamă largă de indicatori pentru a măsura aceste fenomene. 5 Indicatorul cel mai general, utilizat şi pentru a măsura atingerea ţintei asumate la nivelul Uniunii Europene referitoare la creşterea incluziunii sociale, vizează persoanele expuse riscului de sărăcie sau excluziune socială (AROPE) care se află în cel puţin una dintre următoarele trei situaţii:

Sunt expuse riscului de sărăcie relativă, după transferuri sociale (indicatorul AROP - at risk of poverty). Acestea sunt persoanele al căror venit anual disponibil este sub 60% din venitul median, raportat la numărul de adulţi echivalenţi. Venitul disponibil reprezintă suma tuturor veniturilor realizate (inclusiv cele aferente protecţiei sociale: beneficii de asigurări sociale sau de asistenţă socială) din care se scad impozitele (pe venit sau pe proprietate) şi contribuţiile sociale plătite.

Trăiesc în gospodării cu o intensitate a muncii foarte scăzută (indicatorul VLWI - very low work intensity), respectiv în gospodării în care membrii cu vârste cuprinse între 18 şi 59 de ani au folosit mai puţin de 20% din potenţialul lor de muncă într-o activitate remunerată în anul de referinţă.

Sunt expuse lipsurilor materiale grave (indicele SMD - severe material deprivation), respectiv persoanele din gospodăriile confruntate cu cel puţin patru dintre următoarele nouă situaţii: (1) nu îşi permit să plătească chiria, ratele la împrumuturi sau facturile la utilităţi, (2) nu îşi permit să îşi menţină locuinţa încălzită adecvat, (3) nu pot face faţă, prin propriile resurse, cheltuielilor neprevăzute, (4) nu îşi permit să consume carne sau proteine cel puţin o dată la două zile, (5) nu îşi permit să plece anual într-o vacanţă de o săptămână departe de casă, (6) nu își permit să achiziționeze un televizor color, (7) nu își permit să achiziționeze o mașină de spălat, (8) nu își permit să achiziționeze un autoturism şi (9) nu au telefon. 6

SCHEMA 3: Persoane expuse riscului de sărăcie sau excluziune socială

Persoane cu risc de sărăcie după transferuri sociale Persoane care trăiesc în familii cu intensitate
Persoane cu risc
de sărăcie după
transferuri sociale
Persoane care trăiesc
în familii cu intensitate
mică a muncii
Persoane cu lipsuri
materiale grave

CASETA 2

Definirea şi măsurarea sărăciei

Definirea şi măsurarea sărăciei

Nu există o metodologie unică, general acceptată, de măsurare a sărăciei, fiecare dintre numeroasele metode existente pornind de la premise diferite şi având, în consecinţă, rezultate diferite. La modul general, pentru a determina nivelul sărăciei printr-o evaluare unidimensională (sărăcia fiind definită pe baza unui singur indicator de bunăstare) sunt necesare două elemente: (i) indicatorul care să exprime nivelul de bunăstare sau resursele fiecărei gospodării şi care să permită compararea standardului de viaţă al gospodăriilor şi (ii) un prag al sărăciei (nivelul

şi care să permită compararea standardului de viaţă al gospodăriilor şi (ii) un prag al sărăciei

5 Indicatorii sunt calculaţi conform unei metodologii naţionale (Hotărârea nr. 488/2005 privind aprobarea sistemului naţional de indicatori de incluziune socială) şi metodologiei utilizate de Eurostat.

6 Indicatorul face distincţia între persoanele care nu îşi permit un anumit articol sau serviciu şi cele care nu au acest articol sau serviciu din alte motive, de pildă, pentru că nu şi-l doresc sau nu au nevoie de el.

Situaţia şi prognozele privind sărăcia sau excluziunea socială

|

33

CASETA 2 (continuare)

de referinţă al indicatorului de bunăstare cu care să fie comparat nivelul de bunăstare al fiecărei

gospodării astfel încât cele aflate sub acel prag să fie considerate sărace). În România au fost testate, de-a lungul timpului, diverse metodologii de estimare

a sărăciei care au propus variante diferite ale

acestor două elemente. Dintre acestea, două sunt considerate mai relevante în contextul prezentului studiu: (a) metoda naţională de calculare a sărăciei absolute şi (b) metoda de calculare a sărăciei

relative stabilită la nivel european.

(i) Metoda naţională de calculare a sărăciei absolute

a fost elaborată de către experţii Băncii Mondiale,

ai Comisiei Anti-Sărăcie şi Promovare a Incluziunii Sociale (CASPIS) şi ai Institutului Naţional de Statistică, fiind aprobată de Guvern în 2005 (Hotărârea de Guvern nr. 488/2005). Această metodă îşi propune să identifice gospodăriile care nu reuşesc să îşi acopere nevoile primare legate de hrană, servicii şi bunuri nealimentare, stabilind unui minim necesar de consum pe adult echivalent. Ţinând cont de economia de scală (costurile suplimentare aferente fiecărei noi persoane sunt mai mici decât cele ale primei persoane dintr-o gospodărie) şi de costurile diferite în cazul copiilor faţă de adulţi, se calculează numărul de adulţi echivalenţi dintr-o gospodărie după formula (nr. persoane de peste 14 ani + 0,5*persoane sub 14 ani)0,9. În plus, metoda foloseşte ca indicator de bunăstare cheltuielile de consum (şi nu veniturile), ce aproximează mai bine nivelul de

trai al gospodăriilor din România (având în vedere ponderea semnificativă a resurselor nemonetare

provenite din activităţi informale în totalul bugetului gospodăriilor). Totuşi, această metodă are o serie de limite: (i) structura coşului de consum alimentar

şi de bunuri nealimentare şi servicii folosit pentru

a calcula pragul sărăciei s-a modificat considerabil

din 2002 până în prezent, ceea ce face ca simpla inflatare a pragului la preţurile curente să nu fie suficientă pentru a identifica corect persoanele aflate în dificultate financiară, (ii) formula calculului numărului de adulţi echivalenţi este probabil depăşită şi măsoară inadecvat nevoile copiilor şi

economiile de scală dintr-o gospodărie, (iii) structura eşantionului utilizat pentru sondajul realizat în scopul măsurării sărăciei trebuie actualizat în lumina rezultatelor ultimului recensământ.

Pentru o bună cunoaştere a mărimii şi profilului populaţiei sărace ce necesită intervenţia guvernului, trebuie alocate resurse financiare şi umane în vederea revizuirii metodologiei de calculare a sărăciei absolute (inclusiv cu sprijinul altor actori cheie, precum Institutul Naţional de Statistică, institutele de cercetare sau mediul academic cu expertiză în acest domeniu). În acest sens, este important să fie analizată şi adecvarea noii metode normative de măsurare a sărăciei (cea a bugetelor de referinţă) pilotată la nivelul Uniunii Europene cu scopul explicit de a calibra mai bine suportul acordat persoanelor aflate în dificultate.

(ii) Conform metodei Eurostat de măsurare a sărăciei relative, pragul de sărăcie (sub care o gospodărie este considerată săracă) este stabilit la 60% din mediana veniturilor disponibile pe adult echivalent. Numărul de adulţi echivalenţi este suma dintre valoarea 1, atribuită primului adult, numărul celorlalţi adulţi * 0,5 şi numărul de copii * 0,3. Întrucât pragul este calculat în funcţie de veniturile persoanelor dintr-un anumit moment, această metodă măsoară mai degrabă inegalitatea dintr-o societate, fără a indica dacă persoanele sărace şi cele care nu sunt sărace îşi pot satisface nevoile financiare de bază sau nu (de exemplu, dacă veniturile dintr-o societate s-ar dubla sau s-ar înjumătăţi pentru toţi indivizii într-un an, numărul persoanelor aflate în sărăcie relativă ar rămâne constant). O modalitate prin care se poate rezolva problema relativităţii pragului şi implicit a lipsei de comparabilitate între ani o reprezintă utilizarea în scopul comparaţiei între ani a unui prag ancorat în timp (utilizarea unui prag dintr- un an anterior inflatat la preţurile curente). Cu toate limitele menţionate mai sus, metodologia sărăciei relative este folosită pentru a monitoriza atingerea ţintei naţionale de reducere a sărăciei asumate de România şi, prin urmare, va constitui principala metodă de identificare a persoanelor sărace folosită în acest studiu de fundamentare.

34

|

GRUPURI SĂRACE ŞI VULNERABILE

1.1.1. Situaţia şi dinamica riscului de sărăcie sau excluziune socială

În această secţiune, vom analiza separat fiecare dimensiune a indicatorului AROPE, examinând evoluţia din perioada 2008-2012 şi profilul socio-demografic al persoanelor şi familiilor cu risc crescut de sărăcie sau excluziune socială.

Persoane expuse riscului de sărăcie

Ponderea populaţiei expuse riscului de sărăcie relativă după transferuri sociale (AROP - at risk of poverty) reprezintă primul dintre cei trei indicatori utilizaţi pentru a evalua riscul de sărăcie şi excluziune socială în Uniunea Europeană, fiind şi indicatorul folosit în România pentru a monitoriza atingerea ţintei naţionale privind reducerea sărăciei.

În România, rata sărăciei relative (AROP) nu a cunoscut variaţii semnificative faţă de 2008. Deşi a scăzut cu 2,3 puncte procentuale între 2008 şi 2010, rata sărăciei a urmat o tendinţă ascendentă între 2010 şi 2013 (Tabel 1). În consecinţă, sărăcia a scăzut cu 0,9 puncte procentuale între anii 2008 şi 2013 (reprezentând 211.000 de persoane care au ieşit din sărăcie, faţă de obiectivul naţional de 580.000). 7 Pe lângă faptul că rata sărăciei nu s-a modificat substanţial în perioada 2008-2012, 8 deficitul de venit (care măsoară distanţa la care se află populaţia săracă de pragul sărăciei) a rămas, de asemenea, aproape constant. În baza pragului de sărăcie ancorat, metoda prin care dinamica sărăciei este măsurată în funcţie de un prag de sărăcie menţinut constant în timp din punctul de vedere al puterii de cumpărare, sărăcia a cunoscut o scădere în perioada 2008- 2010, urmată de o uşoară creştere între 2011 şi 2013.

Sărăcia persistentă

În România, majoritatea persoanelor aflate în sărăcie relativă se confruntă cu o sărăcie persistentă. Dintre persoanele aflate în sărăcie relativă în 2012, 81% trăiau în sărăcie persistentă (o persoană se află în sărăcie persistentă

dacă veniturile sale sunt sub pragul sărăciei în anul de referinţă şi în cel puţin doi din ultimii trei ani). 9 Aproape o treime dintre copii se află în gospodării care se confruntă cu sărăcie persistentă, iar riscul la care sunt expuşi este mult mai ridicat decât în cazul oricărei alte grupe de vârstă. Mai

mult, la nivelul copiilor, riscul de a trăi în sărăcie persistentă

a crescut cu aproape 3% între anii 2008 şi 2012, în timp ce

pentru toate celelalte grupe de vârstă acelaşi risc a crescut cu circa 1% sau chiar a scăzut.

Disparităţi regionale

În România, situarea unei gospodării în mediul urban sau rural reprezintă un indicator important al nivelului său de sărăcie sau excluziune socială Din păcate, EU-SILC nu

face distincţia între mediul de rezidenţă urban şi cel rural, prin urmare a trebuit să aproximăm această caracteristică

a gospodăriilor folosind o variabilă care diferenţiază

trei niveluri de urbanizare - zone dens populate, zone intermediare şi zone slab populate. 10 Pentru simplificarea analizei, am decis să grupăm zonele dens populate cu zonele intermediare şi să le numim zone urbane. 11

Riscul de sărăcie este de trei ori mai mare în zonele rurale decât în zonele urbane. Caracteristicile decalajului urban/ rural din cadrul societăţii româneşti sunt reflectate de diferenţa foarte mare dintre valorile indicatorului AROP pentru cele două zone. În 2012, în timp ce doar 11% dintre persoanele care trăiau în zonele dens populate sau intermediare erau expuse riscului de sărăcie, 38 % dintre cele care trăiau în zonele slab populate erau expuse acestui risc (vezi Figura 1).

În mare parte, impactul diferit al sărăciei poate fi explicat cu uşurinţă prin caracteristicile structurale ale unei localităţi rurale tipice din România zilelor noastre. Ponderea persoanelor în vârstă de muncă este mai redusă la nivelul populaţiei rurale decât în zonele urbane (62,5% comparativ cu 70,9%), unde rata sărăciei tinde să fie semnificativ mai mică decât în cazul populaţiei totale (Anexă Tabel 2.1). De asemenea, zonele rurale tind să aibă o populaţie predominant îmbătrânită, cu puţine surse de venit monetar. În plus, procentul lucrătorilor pe cont propriu în agricultură este mult mai mare în zonele rurale decât în zonele urbane (15,8% faţă de numai 2,3%), lucrătorii pe cont propriu fiind unul dintre grupurile cu cel mai mare risc de sărăcie, în general (Anexă Tabel 2.2).

7 Sărăcia relativă este indicatorul folosit în România pentru a monitoriza atingerea ţintei de reducere a sărăciei.

8 Din cauza unor probleme legate de comparabilitatea anchetelor din 2013 şi ceilalţi ani, ancheta EU-SILC din anul 2012 va fi cea mai recentă dintre cele utilizate în acest capitol.

9 În România, rata riscului de sărăcie persistentă este aproape dublă faţă de rata din UE-28, respectiv 18,2% comparativ cu numai 10,2%.

10 În 2012, 33,7% din populaţie locuia în zone dens populate, 23,9% în zone intermediare şi 42,5% în zone slab populate.

11 Din cauza modificării în 2012 a definiţiei zonelor dens populate, intermediare şi slab populate, datele din 2008-2011 şi 2012-2013 nu sunt comparabile.

Situaţia şi prognozele privind sărăcia sau excluziunea socială

|

35

TABEL 1: Rata sărăciei relative şi deficitul de venit, 2008-2013

 

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Rata sărăciei relative Deficitul de venit Rata sărăciei ancorate*

23.3

22.4

21

22.1

22.5

22.4

8.3

8.2

7.1

7.9

8.2

23.4

18.2

16.2

17.9

19.9

20.4

Sursa: Calcule realizate de Banca Mondială folosind datele EU-SILC 2008-2013.

*) Ancorată la pragul sărăciei din 2008.

FIGURA 1: Rata sărăciei relative, pe medii de rezidenţă şi regiuni de dezvoltare, 2012

38 40 33 30 29 30 21 20 19 20 16 11 10 3 0
38
40
33
30
29
30
21
20
19
20
16
11
10
3
0
Urbană
Rurală
N-E
S-W
S-E
S
W
C
N-W
Buc-
Ilfov
Zonă
Regiune
Sursa: Calcule realizate de Banca Mondială folosind datele EU-SILC 2012.

Chiar şi între rezidenţii cu aceleaşi caracteristici, există o diferenţă semnificativă în ceea ce priveşte rata sărăciei între cei din zonele rurale şi cei din zonele urbane. De exemplu, în timp ce 11,6% dintre angajaţii din mediul rural trăiau în sărăcie în 2012, numai 3,5% dintre angajaţii care locuiau în zonele urbane erau săraci. Acest lucru poate fi explicat prin diferenţele de la nivelul educaţiei şi al oportunităţilor trecute şi prezente pe piaţa muncii (Anexă Tabel 2.2).

Există diferenţe uriaşe între regiunile României în ceea ce priveşte riscul de sărăcie. Din 2012, cea mai redusă proporţie a persoanelor expuse riscului de sărăcie a fost înregistrată în regiunea Bucureşti-Ilfov, unde numai 3% din populaţie trăieşte în sărăcie relativă (Figura 1:). Regiunile Nord-Vest, Centru şi Vest au prezentat, de asemenea, proporţii mai mici decât media naţională. Regiunile cu

cele mai mari procente ale persoanelor expuse riscului de sărăcie sunt regiunile Nord-Est (33%) şi Sud-Est (29%) (Moldova şi Dobrogea), plus regiunea Sud-Vest (Oltenia).

Deşi o parte dintre diferenţe s-a datorat ponderii persoanelor din mediul rural (deoarece regiunile cu cele mai mari rate ale sărăciei au şi cea mai numeroasă populaţie rurală), par

a exista inegalităţi şi în cazul persoanele care trăiesc în acelaşi mediu de rezidenţă, în regiuni diferite.

Copiii şi tinerii care trăiesc în sărăcie

O treime dintre copii trăiesc în sărăcie relativă, iar procentul

nu a scăzut în timp. Din 2008 până în 2012, rata sărăciei relative în rândul copiilor a fost constant mai mare decât rata sărăciei calculată la nivelul întregii populaţii (cu circa 10

36

|

GRUPURI SĂRACE ŞI VULNERABILE

TABEL 2: Rata sărăciei, pe grupe de vârstă, 2008-2012

 

2008

2009

2010

2011

2012

0-17

32.8

32.3

31.6

32.6

34.0

18-24

24.4

25.6

25.6

28.5

31.4

25-49

20.5

20.6

20.1

22.0

21.8

50-64

17.4

16.2

14.8

16.1

16.4

65+

25.4

20.6

16.4

13.9

14.9

Sursa: Calcule realizate de Banca Mondială folosind datele EU-SILC 2012.

puncte procentuale). De asemenea, riscul de a fi în sărăcie este pe de departe mai mare pentru copii decât pentru celelalte categorii de vârstă (Tabel 2). Mai mult, în timp ce rata sărăciei pentru populaţia totală a scăzut (deşi doar uşor) în aceşti cinci ani, rata sărăciei în rândul copiilor a crescut cu aproximativ 1,2 puncte procentuale.

În mediul rural, unul din doi copii trăieşte în sărăcie relativă. În 2012, peste 50% dintre copiii din zonele rurale trăiau în sărăcie, în comparaţie cu doar 17% dintre copiii din localităţile urbane. Această mare discrepanţă, combinată cu o prezenţă aproximativ uniformă a copiilor în zonele urbane şi cele rurale, arată că peste 74% dintre toţi copiii săraci trăiesc în mediul rural (vezi Figura 2 şi Anexă Tabel 2.3). Ceea ce este alarmant, aşa cum se poate vedea în detaliu în capitolele structurate pe sectoare, este că absenţa resurselor materiale, combinată cu lipsa accesului la servicii de bază (sănătate şi educaţie) şi cu o piaţă ineficientă

a muncii creşte vulnerabilitatea acestor copii la sărăcia persistentă, chiar şi după ce devin adulţi.

Gospodăriile cu mulţi copii sunt mai predispuse la sărăcie. În 2012, în cazul gospodăriilor fără copii rata sărăciei a fost ceva mai mică decât cea naţională (Anexă Tabel 2.4). Odată cu creşterea numărului de copii, creşte semnificativ

şi incidenţa sărăciei. Deşi rata sărăciei pentru familiile

cu un singur copil nu este semnificativ mai mare decât media naţională, familiile cu doi copii au o rată a sărăciei cu peste 10% mai mare decât rata naţională. Aproximativ 20% dintre copii trăiesc în familii cu trei sau mai mulţi copii (Anexă Tabel 2.5), care prezintă un risc de sărăcie de 57% (riscul este chiar mai ridicat în cazul copiilor din astfel de gospodării situate în zone rurale slab populate).

Tinerii înregistrează cea de-a doua rată a sărăciei ca mărime, fiind principalul grup afectat de criza economică. În 2012, tinerii cu vârste între 18 şi 24 de ani au înregistrat o

rată extrem de ridicată a sărăciei (31,4%), 12 foarte apropiată de riscul ridicat de sărăcie la care erau expuşi copiii. Îngrijorător este faptul că, în cazul tinerilor, rata sărăciei a înregistrat o creştere semnificativă în timp. De exemplu, rata sărăciei în rândul celor cu vârste între 18 şi 24 de ani a crescut cu 7 puncte procentuale între 2008 şi 2012, în timp ce creşterea a fost de numai de 1,2 puncte procentuale în cazul copiilor, în aceeaşi perioadă. Această creştere este posibil să fi fost cauzată de vulnerabilitatea şi riscurile tot mai mari cu care s-au confruntat tinerii pe piaţa muncii în respectivii ani.

FIGURA 2: Rata sărăciei în rândul copiilor (cu vârste între 0 și 17 ani), 2012

60

40

20

0

53 17
53 17
53 17
53 17
53 17
53 17
53 17
53 17
53 17
53 17
53 17

53

53 17
53 17
53 17
53 17
53 17
53 17
53 17
53 17
53 17
53 17
53 17
53 17
53 17
53 17
53 17
53 17
53 17
53 17
53 17
53 17

17

53 17
53 17
53 17
53 17
53 17
53 17
53 17
53 17

Rural

Urban

Sursa: Calcule realizate de Banca Mondială folosind datele EU-SILC 2012.

Situaţia şi prognozele privind sărăcia sau excluziunea socială

|

37

Vârstnicii care trăiesc în sărăcie

Deşi pentru toate celelalte grupe de vârstă situaţia a rămas la fel sau s-a deteriorat, rata sărăciei a scăzut semnificativ în rândul vârstnicilor. În 2008, vârstnicii (definiţi ca având vârste de 65 de ani şi peste) au înregistrat cea de-a doua rată a sărăciei ca mărime, după copii (25%). Totuşi, doi ani mai târziu, după o creştere semnificativă a nivelului pensiilor contributive şi sociale, rata sărăciei în rândul vârstnicilor s-a redus în aşa măsură încât a devenit mai mică decât pentru orice altă grupă de vârstă (vezi Tabel 3).

Prezenţa membrilor vârstnici scade incidenţa sărăciei la nivelul gospodăriei. În 2012, incidenţa sărăciei în rândul gospodăriilor cu un membru vârstnic (21,2%) era cu 1,6 puncte procentuale mai mică decât în gospodăriile fără membri vârstnici (vezi Tabel 3). De asemenea, incidenţa sărăciei în rândul gospodăriilor cu doi membri vârstnici a fost de numai 6,9% în 2012. Este important de notat faptul că, în 2008, situaţia gospodăriilor cu un membru vârstnic era, de fapt, mai rea decât cea a celor cu niciun membru vârstnic. La fel, gospodăriile cu doi sau mai mulţi membri vârstnici

au înregistrat în 2008 o incidenţă a sărăciei doar ceva mai mică decât gospodăriile cu niciun membru vârstnic. Totuşi, situaţia gospodăriilor cu un membru vârstnic s-a îmbunătăţit spectaculos în anii 2008 şi 2009 (footnote 13) datorită creşterii semnificative a valorii reale a pensiilor în 2008 şi 2009 (Anexă Tabel 2.6).

Chiar dacă bunăstarea relativă a vârstnicilor s-a îmbunătăţit de-a lungul anilor, în cadrul acestui grup există un decalaj mai mare între sexe. Diferenţa din punctul de vedere al sărăciei dintre bărbaţii şi femeile cu vârste de 65 de ani şi peste este de 10 puncte procentuale (19,3%pentru femei, faţă de 9,2% pentru bărbaţi). Diferenţa este şi mai mare în cazul persoanelor cu vârste de 80 de ani şi peste (vezi Anexă Tabel 2.7). ref:Deşi femeile fără partener (necăsătorite, văduve etc.) reprezintă numai 16% din populaţia cu vârste de 65 de ani şi peste, acestea înregistrează o pondere de 28% la nivelul populaţiei sărace de 65 de ani şi peste (Anexă Tabel 2.8). Aceasta deoarece rata sărăciei în rândul femeilor fără partener cu vârste de 65 de ani şi peste este mult mai mare decât cea a vârstnicilor care locuiesc în orice alt tip de gospodărie (Tabel 4).

TABEL 3: Rata sărăciei relative la nivel de gospodărie, după numărul de vârstnici (cu vârste de 65 de ani şi peste)

Număr de membri vârstnici în familie

2008

2009

2010

2011

2012

0

20.5

20.7

20.9

21.9

22.8

1

30.1

25.3

21.6

20.5

21.2

2

19.9

14.8

10.1

6.3

6.9

Total

22.8

21.2

19.9

19.9

20.7

Sursa: Calcule realizate de Banca Mondială folosind datele EU-SILC 2008-2012.

TABEL 4: Rata sărăciei relative la nivel de gospodărie, pentru diferite tipuri de gospodării, 2012

Zone dens populate/ intermediare (rural)

Zone slab

Gospodării cu…

Total

populate (urban)

Vârstnici care locuiesc singuri (65+), din care…

25.8

9.9

39.5

- Bărbaţi singuri cu vârste de 65 de ani şi peste

13.8

6.0

20.9

- Femei singure cu vârste de 65 de ani şi peste

30.2

11.3

46.1

Cupluri de vârstnici (ambii peste 65 de ani şi căsătoriţi)

5.8

2.4

9.1

Alte tipuri de gospodării cu membri vârstnici

14.4

7.0

21.9

Goospodării fără membri vârstnici

22.7

11.6

43.4

Sursa: Calcule realizate de Banca Mondială folosind datele EU-SILC 2012.

38

|

GRUPURI SĂRACE ŞI VULNERABILE

Discrepanţa dintre sexe se datorează diferenţei de la nivelul veniturilor din pensii (vezi Subcapitolul 2.2 Transferurile sociale) deoarece femeile au lucrat, în medie, mai puţini ani decât bărbaţii (sau deloc). Mai important, rezidenţa urbană în comparaţie cu cea rurală este un indicator important al sărăciei în cazul vârstnicilor. Femeile vârstnice singure din zonele rurale au cea mai mare rată a sărăciei în cadrul grupei lor de vârstă. Pentru alţi vârstnici, pensia acţionează probabil ca o plasă de siguranță care îi protejează de sărăcie. Aşa cum s-a arătat anterior, trebuie menţionat faptul că gospodăriile fără niciun membru vârstnic (cu alte cuvinte, fără pensii la bugetul gospodăriei) prezintă o rată a sărăciei mai mare decât toate celelalte tipuri de gospodării.

Persoanele cu un nivel scăzut al educaţiei şi cele care nu se află pe piaţa muncii sau sunt angajaţi pe cont propriu şi trăiesc în sărăcie

Educaţia se află în strânsă corelare atât cu indicatorul AROP, cât şi cu cel al sărăciei ancorate. Mai mult de o treime dintre persoanele care nu au reuşit să absolve decât cel mult învăţământul gimnazial sunt expuse unui risc ridicat de sărăcie relativă. Procentul se reduce semnificativ la doar 15% în rândul celor care au terminat liceul şi/sau o şcoală postliceală şi scade chiar mai mult, la doar 6%, în rândul celor care au obţinut o diplomă universitară (vezi Figura 3). Interesant este faptul că, între 2008 şi 2012, incidenţa sărăciei relative în rândul celor cu studii primare a scăzut, dar a rămas destul de mare comparativ cu media naţională (Anexă Tabel 2.9).

Un alt determinant important al sărăciei este statutul ocupaţional al respondenţilor. Dintre angajaţii cu vârste între 15 şi 64 de ani, numai 5,6% sunt consideraţi a fi în risc de sărăcie, un procent apropiat de cel al angajatorilor (vezi Figura 4). De asemenea, numai 8,4% dintre persoanele cu pensie anticipată cu vârste cuprinse între 15 şi 64 de ani prezintă risc de sărăcie. Lucrătorii pe cont propriu în agricultură sunt în cea mai rea situaţie, deoarece mai mult de jumătate dintre aceștia se confruntă cu riscul sărăciei. Un procent mare de şomeri prezintă de asemenea risc de sărăcie. Acest lucru nu este surprinzător, dat fiind faptul că indicatorul social de referinţă, utilizat pentru stabilirea indemnizaţiei de şomaj, luând în considerare nivelul venitului de la ultimul loc de muncă şi numărul de ani de contribuţie la sistemul de pensii, este de numai 500 RON (valoarea din 2014). Persoanele inactive (cum ar fi casnicele sau persoanele cu dizabilităţi) prezintă de asemenea un risc ridicat de sărăcie.

FIGURA 3: Rata sărăciei relative în funcţie de nivelul de educaţie în rândul persoanelor cu
FIGURA 3: Rata sărăciei relative în funcţie
de nivelul de educaţie în rândul
persoanelor cu vârste de
peste 16 ani, 2012
40.0
35.3
34.4
30.0
20.0
15.2
10.0
5.6
3.1
0.0
Post
Secundar
Secundar
Primar
secundar
Terțiar
inferior
superior
non terțiar

Sursa: Calcule realizate de Banca Mondială folosind datele EU-SILC 2012.

Analiza noastră arată că rata sărăciei poate fi diferită în rândul persoanelor cu acelaşi statut ocupaţional, în funcţie de mediul în care locuiesc: rural sau urban. Rata sărăciei pentru angajaţii cu vârste între 15 şi 64 de ani este de 11,6% în mediul rural, în timp ce pentru cei care lucrează în zonele urbane este de numai 3,5%. Aceasta se datorează faptului că veniturile sunt, în general, mai mici în zonele rurale, chiar şi pentru persoanele cu statut ocupaţional similar, dar şi pentru că sărăcia este estimată la nivel de gospodărie şi, în consecinţă, se iau în calcul şi veniturile celorlalţi membri ai gospodăriei (Anexă Tabel 2.10). În perioada 2008- 2012, două categorii de persoane au înregistrat o creştere accentuată a sărăciei – şomerii (de la 41,5% până la 52,1%) şi lucrătorii pe cont propriu fără angajaţi (de la 34,5% până la 41%), după cum se arată în Anexă Tabel 2.11.

Romii care trăiesc în sărăcie

Romii prezintă un risc mult mai mare de sărăcie decât populaţia generală, indiferent de vârstă, educaţie sau mediu de rezidenţă (Tabel 5). Conform pragului naţional al sărăciei absolute determinat pe baza consumului din anul 2013,

Situaţia şi prognozele privind sărăcia sau excluziunea socială

|

39

cetăţenii de etnie romă sunt expuşi unui risc de sărăcie de zece ori mai ridicat decât restul populaţiei, rata de sărăcie absolută în rândul romilor fiind de 33% în 2013, în timp ce numai 3,4% dintre non-romi se situau sub pragul sărăciei. Diferenţa dintre persoanele de etnie romă și cele aparținând

altor etnii decât roma nu se modifică semnificativ în funcţie de mediul de rezidenţă al persoanelor (Anexă Tabel 2.12). Îngrijorător este faptul că riscul de sărăcie este extrem de mare la nivelul copiilor romi – rata de sărăcie în cazul lor este de 37,7%, în timp ce media naţională este de doar 4,3%.

TABEL 5: Rata naţională a sărăciei, în funcţie de vârstă şi etnie, 2013 (%)

Non-romi

Romi

0-17 ani

5.6

37.7

18-64 de ani

3.1

31.5

peste 65 de ani

1.7

17.7

Total

3.4

33.1

Sursa: Calcule realizate de Banca Mondială folosind datele ABF 2013.

FIGURA 4: Rata sărăciei relative în rândul populației în vârstă de munca (15-64 de ani), în funcție de statutul ocupațional, 2012

0 1 0 2 0 3 0 4 0 50 6 0 7 0 Lucrători
0
1 0
2 0
3 0
4 0
50
6 0
7 0
Lucrători pe cont propriu, calificați sau necalificați
în agricultură, silvicultură sau pescuit
6
1
Șomeri
5
2
Persoane care îndeplinesc sarcini casnice și
responsabilități de îngrijire
4
6
Persoane cu dizabilități permanente și/sau inapte de muncă
4
3
Lucrători pe cont propriu fără angajați, alte ocupații
4
1
Alte persoane inactive
3
7
Elevi, studenți, formare suplimentară,
experiență în activități neremunerate
2
7
Pensionari
8
Angajați
6
Lucrători pe cont propriu (inclusiv
lucrători familiali) cu angajați
6

Sursa: Calcule realizate de Banca Mondială folosind datele EU-SILC 2012.

40

|

GRUPURI SĂRACE ŞI VULNERABILE

Sărăcia persoanelor care muncesc

În pofida ratei relativ reduse a şomajului, România prezintă o rată foarte mare a sărăciei în rândul populaţiei ocupate, 18% dintre persoanele ocupate trăind sub pragul sărăciei relative din 2010. Acest procent reprezintă dublul ratei UE-27 (9%).

Sărăcia afectează una din fiecare două persoane în vârstă de muncă din România. Conform profilului persoanelor ocupate sărace rezumat în Tabel 6, 92% dintre acestea locuiesc în mediul rural, 95% au absolvit învăţământul secundar, o mare parte au doar studii primare sau gimnaziale (50% din total) şi multe dintre acestea locuiesc în zone rurale (slab populate). Familia tipică a unei persoane ocupate sărace este formată din doi adulţi şi cel puţin doi copii (57%), fiind mai mare decât o familie medie din România (4,4 persoane, comparativ cu

2,8). Un alt sfert dintre acestea sunt familii fără niciun copil. Puţin peste jumătate din totalul familiilor persoanelor ocupate sărace includ o singură persoană care obţine venituri, în timp ce alte 43% cuprind două persoane care încearcă să câştige resurse pentru întreţinerea familiei, care rămâne totuşi în sărăcie. Marea majoritate a persoanelor ocupate sărace cumulează câştigurile cu transferurile sociale (80% din total), alocaţia copiilor fiind cea mai răspândită formă de ajutor. Două treimi dintre persoanele ocupate sărace sunt bărbaţi şi o treime sunt femei.

Sărăcia populației ocupate este o consecinţă directă a productivităţii scăzute, a nivelului redus al încadrării în muncă cu forme legale şi a cererii totale scăzute de forţă de muncă din economie. Acest tip de sărăcie este concentrat în mediul rural, în special în sectorul agricol.

TABEL 6: Distribuţia caracteristicilor la nivelul eşantioanelor din cadrul datelor transversale EU-SILC, 2011

Vârstă de muncă a/

Fără loc de muncă b/

Persoane ocupate sărace c/

Adult încadrat în muncă

Nu

27.9

36.5

32.4

Da

72.1

63.5

67.6

Experienţă în muncă

Fără experienţă în muncă Mai puţin de 2 luni 2 sau mai multe luni

11.2

34.1

1.0

19.9

58.2

3.9

69.0

7.7

95.1

Incapacitate fizică autoevaluată

Foarte limitată Deloc / puțin limitată

4.8

12.8

1.8

95.2

87.2

98.2

Grupe de vârstă (4)

16-24 ani

8.2

8.3

13.8

25-34 ani

25.6

18.0

24.1

35-59 ani

57.4

50.2

59.3

60-64 ani

8.8

23.5

2.8

Gen

Masculin

50.2

32.7

64.7

Feminin

49.9

67.3

35.3

Educaţie

Studii primare Studii secundare Studii terțiare Nu este cazul

22.9

33.7

50.2

58.0

54.0

44.6

15.5

7.1

0.9

3.6

5.2

4.4

Mediu de rezidenţă

Urban

40.3

37.5

7.7

Rural

59.7

62.5

92.3

Soţ/ soţie încadrat în muncă

Da Nu NU ESTE CAZUL

48.2

35.5

42.7

21.7

33.3

24.9

30.1

31.2

32.4

Statutul economic al soţului/ soţiei

Ocupat

48.2

35.5

42.7

Şomer

1.7

1.8

1.5

Pensionar

11.5

26.3

4.3

Inactiv

8.5

5.1

19.1

Situaţia şi prognozele privind sărăcia sau excluziunea socială

|

41

TABEL 6 (continuare)

Vârstă de muncă a/

Fără loc de muncă b/

Persoane ocupate sărace c/

 

Student/ militar

0.1

Nu este cazul

30.1

31.2

32.4

Dimensiunea familiei

3.8

3.7

4.4

Statut locativ

Proprietar

96.3

96.6

97.0

Chiriaş

1.2

0.9

0.5

Chirie subvenționată

0.9

1.0

0.9

Gratis

1.6

1.5

1.7

Structura gospodăriei

O persoană

4.8

6.7

3.8

Părinte singur (monoparentală)

1.0

0.6

1.8

Cel puţin 2 adulţi şi niciun copil

38.3

43.2

25.3

Cel puţin 2 adulţi şi 1 copil

14.3

9.1

12.0

Cel puţin 2 adulţi şi cel puţin 2 copii

41.7

40.4

57.1

Părinţi în familie

Cel puţin unul

9.7

8.0

11.4

Ambii părinţi

14.2

10.6

13.7

Niciunul

76.2

81.4

74.9

Copii sub vârsta de 6 ani

17.7

20.8

22.9

Trei sau mai mulţi copii

3.6

3.6

9.5

Membri vârstnici în familie (peste 64 de ani)

15.0

17.1

10.1

Persoane cu activitate anterioară

Nu

11.2

34.1

1.0

Da

20.2

60.8

99.1

Nu este cazul

68.6

5.1

Ani de experienţă în muncă

19.0

25.5

16.5

Perioada lucrată în ultimul an

2 sau mai multe luni

69.0

7.7

95.1

Mai puţin de 2 luni

31.0

92.3

4.9

Capacitate de a încălzi locuinţa

Nu

15.5

19.8

24.7

Da

84.5

80.2

75.3

Grad de urbanizare

Zone dens populate

39.1

36.2

7.5

Zone intermediare

1.2

1.4

0.3

Zone slab populate (rural)

59.7

62.5

92.3

Regiune

RO1 - Nord-Vest, Centru

24.4

23.5

17.4

RO2 - Nord-Est, Sud-Est

28.9

28.8

45.9

RO3 - Sud, Bucureşti-Ilfov

28.0

28.4

15.4

RO4 - Sud-Vest, Vest

18.7

19.4

21.4

Beneficii sociale

63.1

76.5

80.8

Sursa: Calcule realizate de Banca Mondială în baza EU-SILC 2011 (date transversale, România).

Notă: Persoanele cu vârste de 16 până la 24 de ani care sunt cuprinse în sistemul de educaţie și nu sunt angajate în muncă (1,5 milioane de persoane) sunt excluse din eşantion. a/ Populaţia în vârstă de muncă cu vârste între 16 şi 64 de ani, cu excepţia persoanelor care nu sunt încadrate în muncă şi a celor cu vârste între 16 şi 24 de ani cuprinse în sistemul de educaţie. b/ Persoane inactive sau şomere cu vârste cuprinse între 16 şi 64 de ani, cu excepţia celor care nu sunt încadrate în muncă şi a celor cu vârste între 16 şi 24 de ani cuprinse în sistemul de educaţie. c/ Persoane în vârstă de muncă care lucrează şi trăiesc în gospodării sărace unde venitul disponibil echivalent este mai mic de 60% din venitul median la nivel național.

42

|

GRUPURI SĂRACE ŞI VULNERABILE

Intesitatea foarte scăzută a muncii

Cea de-a doua componentă a indicatorului agregat AROPE este intensitatea muncii, indicând procentul populaţiei care trăieşte în gospodării cu o intensitate foarte scăzută a muncii (VLWI - very low work intensity). Conform acestui indicator, gospodăriile cu o intensitate a muncii foarte scăzută sunt cele în care membrii adulţi cu vârsta cuprinsă între 18 şi 59 de ani au muncit la un nivel de sub 20% din potenţialul lor maxim de muncă în anul anterior studiului. 14 Importanţa acestui indicator rezidă în faptul că lipsa unui loc de muncă este o sursă atât de sărăcie (prin venitul pierdut), cât şi de excluziune socială (mai puţini bani înseamnă mai puţine oportunităţi de a socializa, în timp ce lipsa unui loc de muncă poate însemna pierderea legăturilor sociale).

Datele EU-SILC arată că numai 7,4% din populaţia

României de sub 60 de ani trăia în familii cu o intensitate foarte scăzută a muncii în 2012. Prin comparaţie, media Uniunii Europene a fost de 10,4%. O posibilă explicaţie

a performanţei neaşteptat de bune a României la acest

indicator ar putea fi numărul mare de români care lucrează în alte ţări ale Uniunii Europene. În timp ce statisticile oficiale româneşti legate de acest subiect nu sunt foarte fiabile, numărul poate fi aproximat folosind datele oficiale din Italia şi Spania, cele mai obişnuite destinaţii ale migraţiei economice pentru circa 2,5 milioane de români care trăiesc în străinătate. De asemenea, piaţa muncii din România este caracterizată printr-un număr extrem de mare de persoane care lucrează neoficial pe cont propriu în domeniul agriculturii de subzistenţă, cu venituri extrem de mici, ceea ce înseamnă că foarte probabil aceste persoane

sunt afectate de sărăcie absolută sau relativă. Acest sector agricol supradimensionat, în combinaţie cu absenţa celor care au emigrat în căutarea unui loc de muncă, reduce presiunea de pe piaţa muncii, care este oricum incapabilă să ofere locuri de muncă tuturor, şi, astfel, determină automat un punctaj artificial redus pentru România la indicatorul referitor la intensitatea scăzută a muncii.

Influenţa migraţiei economice temporare şi a agriculturii de subzistenţă asupra indicatorului VLWI se poate vedea

şi în modul în care variază valoarea indicatorului în funcţie

de categoria de populaţie şi în faptul că acesta nu respectă tendinţa observată în cazul celorlalţi indicatori. Diferenţa dintre persoanele care locuiesc în zone dens populate şi cele din zonele slab populate, de exemplu, este de numai 3,5% (Anexă Tabel 2.13). În mod normal, ne-am aştepta ca procentul persoanelor cu VLWI să fie semnificativ mai mare în zonele slab populate decât nivelul actual, de 9%.

Diferenţele regionale urmează, de asemenea, aceeaşi tendinţă surprinzătoare. Numai 5% dintre persoanele care locuiesc în regiunea Nord-Est sunt considerate ca făcând parte din familii cu o intensitate foarte scăzută a muncii, chiar dacă aceasta este regiunea care deţine recordul în România în ceea ce priveşte procentul populaţiei cu risc de sărăcie (33%) şi cel mai mare procent al populaţiei afectate de lipsuri materiale grave (37%). Această contradicţie aparentă ar putea fi explicată prin faptul că regiunea Nord-Est are, probabil, cel mai mare număr de persoane plecate la muncă în străinătate şi este, de asemenea, una dintre regiunile cu un număr foarte mare de persoane care lucrează în agricultură. În schimb, regiunea Sud-Est, care are cel mai mic procent de persoane care lucrează în străinătate, prezintă cel mai mare nivel al VLWI, şi anume 13%.

Datele arată că probabilitatea de a face parte dintr-o gospodărie cu intensitate foarte scăzută a muncii este asociată negativ cu educaţia. Optsprezece la sută din populaţia cu vârste între 16 şi 59 de ani ce trăieşte în astfel de gospodării are studii primare, valoare ce scade la 9,6% în cazul celor cu studii gimnaziale, la 6,6% în cazul absolvenţilor de liceu şi la numai 3,8% în cazul persoanelor cu studii universitare (Anexă Tabel 2.14).

Deprivare multiplă

Indicatorul referitor la populaţia expusă riscului de sărăcie şi excluziune socială (AROPE), aşa cum este definit la începutul acestui capitol, se concentrează nu numai pe sărăcie din perspectiva resurselor financiare, dar şi pe statutul ocupaţional şi pe lipsurile materiale care reprezintă cauze primare ale sărăciei şi excluziunii sociale. Astfel, persoanele afectate de lipsuri materiale grave 15 (indicele SMD - severe material deprivation) sunt de asemenea vizate de măsurile UE pentru reducerea sărăciei şi excluziunii sociale.