Sunteți pe pagina 1din 4

Tema 1: abordari teoretice privind investitiile

1.1 esenta, rolul, factorii de influenta


1.2 Clasificarea investitiilor

1.1 Elementele investitiilor


1) Subiectul
2) Obiectul
3) Eforul investitional
4) Efectul ivestitional
5) Subiectii investitiei

Trasaturile investitiilor

a) Operatie invesrsa a consumului


b) Relatie investitie-timp
c) Character dual(este privita ca o sursa financiara valorica)
d) Carcater fizic material
e) Caracter inovator

Factorii de influenta:

a) Timpul
b) Riscul
c) Rentabilitatea
d) Structura efortului investitional

1.2 Criteriile de clasificare


- Dupa forma sau continut
a) Investitii de capital(directe)
b) Invesitii de portofoliu (titluri de valoare)
- Dupa risc
a) Investitii venture (riscul cel mai mare)
b) Investitii in actiuni traditionale( risc mediu)
c) Investitii cu risc redus
- Dupa strcutura tehnologica
a) Investitii in proiectare, cercetare, pregatirea cadrelor
b) Achizitionarea investitiilor cu mijloace fixe
c) Investitii cu materie prima si material
- Dupa scopul urmarit
a) investitii productive (investitii de expansiune, mentinere, modernizare)
b) investitii strategice( sunt legate direct de procesul cercetare si dezvoltare )
c) investitii inovatorii( in noi activitati)
d) investitii obligatorii

TEMA 2: ACTIVITATEA INVESTITIONALA A INTREPRINDERII

2.1 elementele si trasaturile activitatii investitionale


2.2 politica si strategia investitionala

Activitatea investitionala-procesul de efectuare a investitiilor la intreprindere. Procesul de luare si


realizare a deciziilor de alocare a capitalului cu scopul cresterii sau dezvoltarii

Orice activitate investitionala se caracterizeaza prin mai multe trasaturi:

a) active. Investitionala este principala forma de realizare a strategiei de dezvoltare a intreprinderii


b) indicatorii active investitionale sunt indicatorii principal ice exprima potentialul economic al
intreprinderii
c) Activ. investitionale ii este caracteristic un risc specific si anume riscul investitional
d) activ. invetitionale este caracterizata printro neritmicitate insemnata a fluxurilor monetare pe
parcursul realizarii acesteia
e) rezultatul activitatii investitionale se realizeaza cu intirziere substantial, fata de efortul
investitional

Respectiv fluxul net monetar al investitiei in primele etape al vietii investitiei este negativ. Acesta insa
este compensat pe parcurs prin realizarea si obtinerea efectelor investitionale.

f) Active investitionala este subordonata activitatii operationale


-baza activitatii inestitionale constituie investitiile reale. La rindul sau, investitiile reale au si de
trasaturile sale specific, si anume:
a) investitiile reale au o legatura reciproca cu active operational
b) investitiile rale au o rentabilitate superioara investitiilor financiare
c) investitiile reale sunt supuse unui risc inalt al uzurii morale
d) investitiile reale au un grad inalt de protective importiva inflatiei

factorii de influenta a active investitionale sunt la nivel macro si micro


MACRO: economici, politici, sociali, baza normative
MICRO: psihologici, factori financiari, de conjunctura a pietii, manageriali
Apercierea acestor factori se efectueaza in cadrul gestiunii activitatii investitionale. Totusi
gestiunea activitatii investitionale incepe cu elaborarea stategiei investitionale
Strategia investitionala- un system de obiective pe termen lung a intreprinderii ce tin de
dezvoltarea acesteia exprimind in acelasi timp si modalitatile de atingere a rezultatelor propuse
Startegia investitionala este instrumental cheie al gestiunii activitatii invetsitionale pe o perioada
scurta sau lunga durata. Elaborarea strategiei este in primul rind necesara in conditiile variatiilor
mediului extern al intreprinderii, cit si a situatiei interne ale acesteia
Putem evidential citeva tipuri de strategii investitionale:
a) De crestere
b) De descrestere
c) De mentinere

La rindul sau realizarea strategiei investitionale este realizata pe masurile politicii investitionale, adica
indeplinirea obiectivelor strategice

Realizarea strategiei investitionale, presupune indeplinirea unui complex de masuri ce tin de activitatea
investitionala. Nucleul acestor masuri se bazeaza pe politica investitionala, politica care de fapt presupune
realizraea efectiva a strategiei investitionale.

Comparative cu strategia investitionala, politica concentreaza in sine directii concrete de actiune.

Principalele dintre acestea sunt:

1) Gestiunea investitiilor material


2) Gestiunea investitiilor financiare
3) Gestiunea riscului investitional
4) Formarea strcuturii oprime de resurse de finantare a investiotiilor

Prin urmare, politica investitionala a intreprinderii asigura managerii de la luarea unor decizii
neperspective, care intra in cotradictie cu strategia investitionala, pe de alta parte arata cele mai optime
solutii a deciziilor investitionale,eliminindu-le care ar putea intra in contradictie cu startegiile
invetitionale

Prin urmare, principalele principii care stau la baza politicii investitionale sunt:

1) Principiul corespondentei
2) Principiul prioritatii scopurilor ( obiectivele si scopurile politicii investitionale trebuie strict
strcuturate in ordine prioritare pentru a asigura o realizare corecta si la timp a acestora)
3) Principiul asigurarii eficientei deciziilor investitionale, bazate pe metodele cele mai moderne de
analiza si apreciere a acestora)

Elaborarea strategiei investitionale a intreprinderii presupune parcurgerea urmatoarelor etape:

1) Determinarea orizontului de timp de realizare a strategiei


2) Elaborarea scopurilor strategice a startegiei respective
3) Determinarea celor mai efective cai de realizare a scopurilor strategice, aceasta include
determinarea directiilor principale de realizarea a strategiei si modalitatilor sau cailor de formare
a resurselor investitionale

Determinarea directiilor principale de realizare a startegiei presupune concretizarea a


urmatoarelor structure
a) Strucutura tipologica a investitiilor directiilro investitionale
b) Strcutura ramurala
c) Strcutura regionala

Caile de formare a resurselor investitionale, include 3 pasi:

a) Determinarea posibilitatilor de finantare a directiilor investitionale alese


b) Determininarea metodelor eficiente de finantare a directiilor investitionale alese
c) Determinarea strcuturii oprime a resurselor de finantare selectate
4) Concretizarea strategiei invetsitionale la fiecare etapa de viata a acesteia

Aceasta concretizare se bazeaza pe sincronizarea interna si externa a obiectivelor stategice

Sincronizarea externa-tine de coordonarea in timp a realizarii strategiei investitionale cu


realizarea stategiei generale a intreprinderii cit si cu variatiile mediului extern al intreprinderii
Sincronizarea interna tine de coordonarea in timp a realizarii directiilor investitionale intre
ele , cit si in relatiile cu termenii de formare a resurselor investitionale
5) Aprecierea startegiei invetsitionale elaborate

Aici sunt apreciate rezultatele strategiei, reiesind din gradul de indeplinire a obiectivelor acestora,
axate pe asa parametric ca: risc, profitabilitate si durata de realizare

In acelasi timp noi trebuie sa apreciem rezultatele adaugatoare sau neplanificate din urma strategiei
invcestitionale.

Tema 3: Procesul investitional


3.1. proiectul investitional
3.2. Fazele procesului investitional
Deosebim 3 faze ale procesului investitional
1) Faza preinvestitionala
2) Faza invetsitionala
3) Faza de exploatare

Pentru o gestiune eficienta a procesului invetsitional este absolut necesar cunoasterea clara a
consecutivitatii operatiunilor si actiunilor de realizare fizica

Aceasta permite diminuarea si optimizarea cheltuielilor, pe de alta parte poate duce la cresterea gradului
de realizare a obiectivelor propuse

Toata operatiuinea din cadrul procesului invetsitional pot fi impartite in 3 faze:

1) Faza preinvestitii
2) Faza investitionala
3) Faza de exploatare

Faza 1: lucrarile de cercetare, proiectare si analiza sunt importante in toate fazele procesului invest.

Insa caracterul cel mai complex si detailizat a acestora este realizat in faza preinvestitionala care include

a) Descoperirea posibilitatilor investitionale


b) studiul preventiv al analizei tehnico-economice
c) Studiul propriu-zis de fezabilitate
d) Luarea deciziei investitionale

Etapa data de regula poarta un character general si foloseste informatii de proiecte investitionale similar
sau analogice celui in care noi am dori sa investim.