Sunteți pe pagina 1din 2

TEST DE EVALUARE

I. Gaseste pentru fiecare componenta a personalitatii din coloana intai,caracterizarea ce-i corespunde din
coloana a doua: (2puncte)

A. Temperament a) latura instrumental-operationala a personalitatii;


b) arata ce poate individul si se demonstreaza prin reusita in activitati;
B.Aptitudini c) latura relational-valorica si de autoreglaj a personalitatii;
d) capacitatea de a genera produse noi si de valoare pentru societate;
C.Caracter e) profilul psiho-moral al personalitatii;
f) expresia psihologica a tipului de sistem nervos, ceea ce inseamna ca e
predeterminat genetic;
D.Creativitate g) latura transformativ-constructiva a personalitatii;
h) latura dinamico-energetica a personalitatii.

II. Completeaza enunturile:(1 punct)

1. Componentele de baza ale caracterului sunt:a)...............................................;b)...............................................


2. Tipologia lui Hippocrate stabileste urmatoarele tipuri de
temperament:a)..............................;b)................................ c).................................;d)..................................
3. Fazele procesului de creatie stabilite de Graham Wallas sunt: a)..................................;b)......................................
c)...........................................;d)............................................

III. Marcheaza raspunsul corect:(3 puncte)

A. Teoria inteligentelor multiple a fost elaborata de:


a) Jean Piaget;
b) Charles Spearman;
c) Howard Gardner;
d) L.L. Thurstone.

B. Modelul psihosocial al personalitatii il are ca autor pe:


a) James Marcia;
b) Eric Erikson;
c) Jane Lovinger;
d) Carl Gustav Jung.

C. Asertivitatea este:
a)orientare spre analiza propriei persoane;
b) caracteristica a unei persoane care isi exprima cu dezinvoltura, fara anxietate punctul de vedere si propriile
interese, fara a le nega pe ale celorlalti;
c) parte a varstei a treia, asociata modificarilor involutive;
d) o metoda de comunicare eficienta.
IV. Incercuieste enunturile corecte:(2 puncte)

1. Caracterul este neutru din punctul de vedere al continutului socio-moral; nu este susceptibil de a fi apreciat
d.p.d.v.moral, estetic, intelectual.
2. Aptitudinile sunt premise cat si rezultate ale invatarii.
3. Temperamentul se formeaza pe parcursul vietii , ca urmare a integrarii omului intr-un sistem de relatii
sociale, prin interiorizarea valorilor promovate de familie, grup de prieteni, societate, prin insusirea unor
modalitati de comportare.
4. Caracterul este o instanta de control si valorificare a temperamentului.
5. O aptitudine izolata nu poate sa asigure singura succesul intr-o activitate; este importanta combinarea
aptitudinilor.
6. Aptitudinile sunt sustinute de mai multe componente ale personalitatii:motivele, interesele, scopurile, efortul
voluntar, perseverenta.
7. Testele de aptitudini masoara nivelul de cunostinte sau performantele pe care cineva deja la poseda intr-un
domeniu.
8. Unul dintre factorii implicati in procesul creatiei, dupa J.P.Guilford este gandirea convergenta.

V. Subliniaza cu o linie cuvintele care desemneaza trasaturi de caracter:(1 punct)


Furios, perseverent, laudaros, sincer, anxios, inteligent, punctual, vorbaret, calm, pasiv, pasnic, responsabil,
rezistent, linistit, impulsiv, activ, ascultator, harnic, respectuos, mandru.

VI. Marcheaza activitatile/sarcinile specifice perioadei adolescente (14-18 ani) :(1 punct)

1. Asimilarea tuturor normelor culturale elementare, inclusiv a abilitatilor scolare sau de utilizare a uneltelor.
2. Cristalizarea orientarii profesionale.
3. Construirea cel putin a unei legaturi intime autentice care sa permita regasirea de sine in altul si fondarea
unui camin.
4. Castigarea independentei emotionale fata de parinti si alti adulti.
5. Generarea copiilor si educarea lor.