Sunteți pe pagina 1din 14

28.09.

2016 ProcedurasuccesoralnotarialRevistaPROEXCELSIOR

Procedurasuccesoralnotarial
Dec17th,2009|Byadmin|PublicatincategoriaDreptPublic,Nr.1Septembrie2009

I.Caractereleproceduriisuccesoralenotariale
1.Caracterulnecontenciosalproceduriisuccesoralenotariale

Analizndipotezancaremotenitoriiluidecuiussuntcutoiideacordcuprivirelanumruli
calitatealor,lacompunereamaseisuccesoraleiladrepturilesuccesoralecelisecuvin,
legiuitorulaurmritinstituireaprinlegeauneiprocedurispecialeioperatoriipentrusoluionarea
cauzelordepartajsuccesoral.Astfel,afostinstituionalizatprinlegeprocedurasuccesoral
necontencioasnotarial.Peracontrario,pentrucauzelencaremotenitoriinuauajunslaun
consensnceeaceprivetepartajulsuccesiunii,contestnduicalitateademotenitor,inuse
nelegasupramaseisuccesoralesauasupramoduluidemprireabunurilorlsatededefunct,
rezolvareacauzelorvafidecompetenainstanelorjudectoretindesfurareaprocedurii
contencioasesuccesorale.

Procedurasuccesoralnotarialesteoprocedurgraioas,cucaracternecontencios.Eanuare
caracterobligatoriu,nsensulc,pentrucazdelitigiu,motenitoriisepotadresadirect
instaneidejudecat,ntimpceinstanelejudectoretiirezolvcauzelesuccesorale
contencioase,avndnvederenenelegeriledintremotenitoriihotrndcuputeredelucrude
judecat,notariipubliciaucompetenadeainstrumentanumainmsurancareprocedura
succesoralarelabazacordulunanimalmotenitorilor,limitndusealuaactdevoin
coordonataacestoraiaconsacradrepturilelorpotrivitprevederilorlegii.

2.Caracterulexclusivalproceduriisuccesorale

Odatdelimitatcompetenamaterialanotaruluipublicnmateriesuccesoraldeaceea
ainstanelorjudectoreti,problemacaresepuneestedaccompetenamaterialanotarilori
ainstanelorjudectoretiesteexclusiv,cualtecuvinte,dac,ncazulproceduriisuccesorale
necontencioase,motenitoriinusarputeaadresainstaneidejudecatsauinvers.

Fiindvorbadeocompetenmaterial,ncazulnerespectriilegii,fiecaredintremotenitori,
oricepersoaninteresat,caiprocurorul,sepoateadresainstaneidejudecatipoateceres
seconstatenulitateaactelorndeplinite,dupcaz,dectrenotarulpublicsaudeprileinteresate.

3.Caracterulspecialalcompeteneimaterialenotariale

Dareasprerezolvareacauzelorsuccesoraleattinstanelorjudectoreti,ctinotarului
publicreprezintoaltproblem,ianumeaceeaaraportuluidintrecompetenamateriala
celordouorgane,acaracteruluigeneralsauspecialalcompeteneilor.

Prinurmare,instanelejudectoretiaupstratcalitateadeorganenvestitecucompetena
generalarezolvriicauzelorsuccesorale.

4.Competenateritorialanotaruluipublic

nndeplinireaatribuiilorconferitedelege,notarulpublicarecompetengeneral,cu
excepiilestabilitenart.10dinLegeanr.36/1995.Astfelprocedurasuccesoralnotarialeste
decompetenanotaruluipublicdinbiroulnotarialsituatncircumscripiateritorialajudectoriein
caredefunctulaavutultimuldomiciliuncazulmotenirilorsuccesive,motenitoriipot
alegecompetenaoricruiadintrebirourilenotarialedincircumscripiateritorialajudectoriei
ncareiaavutultimuldomiciliuaceladintreautoriicareadecedatceldinurm.

ncazuriledesuspendareaproceduriisuccesorale,repunereaperoladosaruluisuccesoral
http://www.aafdutm.ro/revista/anuli/nr1/procedurasuccesoralanotariala2/ 1/14
28.09.2016 ProcedurasuccesoralnotarialRevistaPROEXCELSIOR

ncazuriledesuspendareaproceduriisuccesorale,repunereaperoladosaruluisuccesoral
sefacedenotarulpubliccareantocmitdosarulnaintedesuspendare,dacinstananuadispus
altfel.

Dacdefunctulaavutultimuldomiciliunstrintate,procedurasuccesoralsendeplinetede
notarulpublicdincircumscripiateritorialajudectorieincaredefunctulalsatbunurilecelemai
valoroase.

Notarulesteobligatsverificedinoficiucompetenai,oridecteoriconstatcsuccesiuneasa
deschiscompetentncircumscripiaaltuinotar,ivadeclinacompetenaivatrimitedosarul
birouluinotarialcompetent.

II.Deschidereasuccesiuniiiaprocedurilorsuccesorale
1.Procedurasuccesoralesteprecedaticondiionatdedeschidereasuccesiunii

Articolul651C.civprevedecsuccesiunilesedeschidprinmoarte.Momentulmoriise
constatfizicisedovedeteprincertificatuldedeceseliberatdeserviciuldestarecivil.
Certificatuldedecesesteunnscrisautenticcaredovedetepersoanadecedat,datadecesului,
ultimuldomiciliu.Momentulmoriisepoatestabiliiprinhotrreajudectoreascdedeclararea
moriiprezumate.

Cunotereaexactadateidecesuluiestefoarteimportantpentruc:
determinpersoanelechematelamotenire,ntemeiullegiisaualtestamentului
determinlegeadupcaresedezbatesuccesiunea
delaaceastdatsetransmitepatrimoniuldefunctuluilasuccesori
estedatadelacareretroactiveazacceptareasaurenunarealamotenire
estedatadelacarencepescurgtermenuldeprescripieprevzutdeart.700C.civ
nraportcuaceastdatsestabiletecompunereamaseisuccesorale
momentulmoriidetermindatadelacareesteposibildeschidereaprocedurii
succesoralenotarialeidentocmireainventarului.

2.Deschidereaproceduriisuccesoralenotariale

Articolul68dinLegeanr.36/1995stabiletec:procedurasuccesoralnotarialsedeschide,
dupcaz,lacerereaoricreipersoaneinteresate,aprocurorului,precumiasecretarului
Consiliuluilocalallocalitiinrazacruiadefunctuliaavutultimuldomiciliu,atuncicndarela
cunotincmotenireacuprindebunuriimobile.

Procedurasuccesoralnotarialsedeschidedeci:
lacerereaoricreipersoaneinteresate.Prinpersoaninteresatsenelege,nprimul
rnd,niimotenitoriilegalisautestamentariicareauceidintiinteresulssestabileasc,sli
serecunoascdrepturilecelerevindupsuccesiuneadefunctului
lacerereaParchetului,ncazurispeciale
lacerereasecretaruluiprimriei
dinoficiudeschidereadinoficiuninteresulstatuluivadeveninecesarncazul
succesiuniivacante,iarninteresulmotenitorilor,cndacetiasuntnecunoscuisaudisprui.

ncazurilencareprocedurasuccesoralsedeschidelacerereamotenitorilor,a
creditoriloracestora,aprocuroruluisaudinoficiu,notarulpublicesteobligatsceardetaliidela
primriisaudelaorganulfinanciarcuprivirelaavereaimobiliaradefunctului.

Cerereapentrudeschidereaproceduriisuccesoraleseadreseaznotaruluipubliccompetent.La
primireacereriipentrudeschidereaproceduriisuccesorale,notarulpublicvaverificadac
aceastacuprindenumeleiprenumeledefunctului,datadecesului,ultimuldomiciliu,numele,
prenumeleidomiciliulsuccesibililor,bunurileidatoriiledefunctului.

http://www.aafdutm.ro/revista/anuli/nr1/procedurasuccesoralanotariala2/ 2/14
28.09.2016 ProcedurasuccesoralnotarialRevistaPROEXCELSIOR

Pentruevitareauneidubleprocedurisuccesorale,dosarulsuccesoralsevantocminumaidupce
sevaverificadinoficiucnuexistunaltdosarformatncauz,laacelaibirounotarialsaula
unaltbiroudenotarpublicdinaceeaicircumscripieteritorial.Nentocmireadosaruluisuccesoral
pentruacestmotivvafiaduslacunotinaprilorinteresate,directsauprincoresponden,dup
caz.

Laprimireacererii,secretarulbirouluiverificnopisuldeevidenaproceduriisuccesorale
dacnusanregistratunaltdosarnaceeaicauz,laacelbirou.ncazulncaren
circumscripiauneijudectoriifigureazmaimultebirourinotariale,notarulpublicvaverificala
CameraNotarilorPublicidacnopisuldeevidensuccesoralnusanregistratunaltdosar,pe
aceeaicauz,launaltbirou.

DacdecesulasurvenitanteriorintrriinvigoareaLegiinr.36/1995privindnotariipublicii
activitateanotarial,sevasolicitadelaArhivadectoriancircumscripiateritorialncare
afuncionatnotariatulsseverificeopisulregistruluisuccesoraldacsuccesiuneaafost
dezbtut.

Dupacesteverificri,notarulpublicvadarezoluia,careareurmtorulconinut:verificatopisurile,
verificatcompetena,senregistreazcusaufrcitareaprilor,semnturaisigiliul
notaruluipublic.

SuccesiunilesenregistreaznOpisulalfabeticalregistruluisuccesoralinregistrulde
termenesuccesorale.nregistrulsuccesoralsetrecenumruldosaruluinordinecresctoaredup
datanregistrrii,numeleiprenumeledefunctului,ultimuldomiciliu,datadecesului,primul
termenacordatpentrudezbateri,soluiasuccesiunii,taxeleionorariileachitareasaudebitarea.
Laobservaiisemenioneazrenregistrareapentrusuplimentarea,conexarea,suspendarea,
scoatereadeperol,trimiterealainstanadejudecatsaulaunaltbirounotarial.Poziiadin
registrulsuccesoralsenchidelaeliberareacertificatuluidemotenitor,lasuspendareadosarului
saunaltecazuridenchidereaproceduriisuccesorale.

Opisulregistruluisuccesoralcuprindenumeledefunctului,ultimuldomiciliuinumrul
dosaruluisuccesoral,ordonatepelitere.nopisulsuccesoralsetrecnumeleiprenumeleautorului
succesiuniiinumruldenregistrarealdosarului.

nregistruldetermenesenoteazsoluiaedineirespectiveamnare,soluionare,
transferare.Dosareleamnateserenoteaznregistrulanoultermenacordat.

III.Inventariereasuccesiuniiipunereasigiliilor
1.Inventariereabunurilorsuccesorale

Art.70dinLegeanr.36/1995dispunencazurileprevzutedelegesaulacerereacelor
interesai,notarulpublic,personalsauprintrundelegat,vafaceinventariereabunurilor
succesorale.Dacnuexistcerereanterioarpentrudeschidereaproceduriisuccesorale,cererea
deinventariereinelocidecererededeschidereaacesteiproceduri.Inventariereanotarialse
vaputeafacenumaicuacordulpersoaneinposesiacreiaseaflbunuriledefunctului.ncazde
refuz,sevancheiaunprocesverbal,semnatdeceiprezeni.

Inventariereanotarialsevafacenumaicuacordulpersoaneinposesiacreiaseafl
bunuriledefunctului.ncazderefuz,sevancheiaunprocesverbal,semnatdeceiprezeni.

2.Cerereapentruinventariereabunurilor

Cerereapentruinventariereabunurilorceintrnmasasuccesoraltrebuiescuprinddatele
defunctuluiiultimuldomiciliu,datelemotenitorilorprezumtiviidomiciliileacestora,cuartarea
loculuiundeseaflavereaactivipasivcesevacuprindeninventar,nmsuracunoaterii
acestora.

http://www.aafdutm.ro/revista/anuli/nr1/procedurasuccesoralanotariala2/ 3/14
28.09.2016 ProcedurasuccesoralnotarialRevistaPROEXCELSIOR

Inventariereasepoatefaceidinoficiuatuncicndinteresulminorilorocere,cndstatulare
interesulsiasiguredrepturilesale,prinexcepie,cndmprejurrilespecialeimpunaceasta
incendiu,rzboi,expunerelafurt,sustragere,stricciunietc.

3.Modalitideinventariere

Notarulpublic,personalsauunmputernicitalacestuiasedeplaseazlaloculsiturii
bunurilorpentruinventariere.ncazulncareunelebunurisuntsituatentroaltlocalitatedintr
oaltcircumscripienotarial,poatefisolicitatinventariereanotaruluipubliccompetent
pentruacealocalitate,princomisiederogatoriesausecretaruluiconsiliuluilocalrespectiv.

Dacbunurilesuntsituatenstrintate,reprezentanastatuluiromnnaceaarva
solicitaserviciileunuinotarpublicdelaloculsituriibunurilorsaualuneiinstanecompetenete,
conformproceduriispecificedinaceaar.

Inventariereasefacecuconsimmntulmotenitorilorsauapersoanelorcedeinbunurile,iar
dacnusuntsuccesibilicunoscui,cuncunotiinareaautoritilorlocale.

Prezenilainventariereanfaanotaruluipublicsauamputernicituluiacestuiasunt:
motenitoruldacacestaesteminor,incapabilsaupussubinterdicie,reprezentantulacestuia
numitconformnormelorlegale
unulsaudoimartori
reprezentantulautoritiitutelare,dacestecazul.

Participaniilainventarieretrebuiesfieprezenitottimpulinventarieriiissemnezeprocesul
verbalfcutdenotarulpublic.

4.Inventarulbunurilor

Articolul71dinLegeanr.36/1995prevedec:Procesulverbaldeinventarierevacuprinde
enumerarea,descriereaievaluareaprovizorieabunurilorceseaflaunposesiadefunctului
ladatadecesului.Bunurileacrorproprietateestecontestatsevormenionaseparat.n
inventarsecuprindmeniuniprivindpasivulsuccesoral.Bunuriledefunctuluicaresegsescn
posesiaalteipersoanevorfiinventariatecuprecizarealoculuiundeseafliamotivuluipentru
caresegsescacolo.ncazulncare,cuocaziainventarierii,sevagsitestamentlsatde
defunct,acestavafivizatspreneschimbareivafidepusndepozitlabiroulnotaruluipublic.

Inventarulsesemneazdecelcarelantocmit,desuccesibiliiaflailaloculinventarului,iar
nlipsaacestorasauarefuzuluilordeasemnainventarulvafisemnatdemartorii
prezeni.Testamentulgsitlainventarieresauprezentatdeparteainteresatsedeschidede
notarulpublicnfaasuccesibililor,aexecutoruluitestamentar,iarncazulpersoanelorincapabile,
sevantiinaautoritateatutelar.

npreambululprocesuluiverbaldeinventarieresevamenionadenumireabirouluinotarial,
numelenotaruluipublic,data,localitateailocul,dateledefunctului,inclusivdatadecesuluii
ultimuldomiciliu,precumipersoaneleprezentelainventariere.

Cadrulprocesuluiverbaldeinventarierevaaveaurmtoarearubricatur:
numrcurent
descriereabunurilor
numrulacestora
evaluareaprovizorie
totalul
observaii.

Apoi,ncuprins,vorfitrecute:
ntibunurilemictoare,titluriledevaloare,bunurilenemictoare
naldoilearnd:pasivulsuccesiunii
naltreilearnd:meniunilespecialereferitoarelabunuri,numiridecuratori,custode,expertetc.
http://www.aafdutm.ro/revista/anuli/nr1/procedurasuccesoralanotariala2/ 4/14
28.09.2016 ProcedurasuccesoralnotarialRevistaPROEXCELSIOR

Lasfritulactuluideinventarieresevormeniona:
datalucrrilorioranchideriiinventarului
persoaneleprezentelancheiereainventarului
anexeleinventarului
numruldeexemplare
datafixriiprimelordezbaterisuccesoralecuncunotiinareacelorprezeni
semnturileparticipanilorlainventariere
calitatea,sigiliulisemnturanotaruluipublic.

5.Protejareamaseisuccesorale

Articolul72dinLegeanr.36/1995prevedec:Dacexistpericoldenstrinare,
pierdere,nlocuiresaudistrugereabunurilor,notarulpubliclevaputeapunebunurilesubsigiliu
saulevapredaunuicustode.

Caurmare,dacnmasasuccesoralvorintrahrtiidevaloaresauvaloricuprinsen
metalepreioase,bijuterii,bani,cecuri,depozitebancareidentificatelainventariereacestease
vordepuneladepozitulnotarialncasedeconservare,banc,CECsauofirmspecializat,ce
vorgarantarestituireavalorilorsaubunurilor,aacumaufostdepuse,cudobnzilelegale,dup
achitareaonorariilordedepozitare.nmodobinuit,bunurilermnnpstrareaiconservarea
motenitorilorlegalisautestamentari.

Toatemsurileceleianotarulpublicaunvederepstrareaaveriisuccesoralenbune
condiiipnlaterminareaproceduriisuccesorale.

6.Procedurasigilriibunurilor

ncazuriurgente,lacerereaoricreipersoanecarejustificuninteres,punereasigiliilor
asuprabunurilorsuccesoralesepoatefacenaintedentocmireainventarului,exceptnduse
bunurilenecesaremembrilorfamilieidefunctuluicareaulocuitcuel.Totnscopulasigurrii
bunurilor,notarulpublicpunesigiliulpentreagalocuin,pediferitencperi,pedulapuri,pe
geamantane.

Punereadesigiliiconstnpecetluireancperilorsaulocurilorundeaufostdepozitatebunurile
motenirii,fieprinceruire,fieprinaplicareadebenzidinpnzlipiticeruitpecareseaplic
sigiliulsec.

7.Acceptareasubbeneficiuldeinventar

Osituaiedeosebitprezintinventarulnotarialnsituaiaacceptriisuccesiuniisubbeneficiul
deinventar.

nacestsituaie,inventarulsentocmetedupreguliledeinventarieregeneralemaisus
artateart.704iurm.C.civ.

Declaraiadeacceptaresubbeneficiudeinventartrebuiesaibformaautenticis
fieprecedatsauurmatdeuninventar.Termenulgeneraldeacceptareasuccesiuniiestede6
lunideladeschidereaacesteiaart.700C.civ.

IV.Citareaiidentificareasuccesibililor
1.Citareasuccesibililor

Articolul75alLegiinr.36/1995:Dupceconstatcestelegalsesizat,notarulpublic
nregistreazcauzaidispunecitareacelorcareauvocaielamotenire,iardacexist
testament,citeazipelegatariiexecutorultestamentarinstituit.

http://www.aafdutm.ro/revista/anuli/nr1/procedurasuccesoralanotariala2/ 5/14
28.09.2016 ProcedurasuccesoralnotarialRevistaPROEXCELSIOR

Dacprintruntestamentautenticsainstituitunlegataruniversal,seciteaz,nlipsde
motenitorirezervatari,numailegataruldactestamentulesteolografsaumistic,seciteazi
motenitoriilegali.nambelecazurisevacitaiexecutorultestamentar,dacafostdesemnatprin
testament.nsuccesiuneaceurmeazafideclaratvacant,notarulpublicciteazautoritatea
administraieipublicecompetentapreluabunurile.

ncazulmotenitoruluiincapabil,seciteazreprezentantulsulegaliautoritateatutelar.

Citareaarenvederencunotinareasuccesibililordefunctuluiiacelorndreptcsedezbate
succesiuneadefunctuluilaunanumitbirounotarial,ntroziilaoorstabilit.

Ceicuvocaiesuccesoralseciteazcurespectareaprincipiilorgeneralealedevoluiuniilegalea
moteniriiprincipiulprioritiiclaseidemotenitorinordineastabilitdelegentremotenitoridin
clasediferiteiprincipiulproximitiigraduluiderudenientremotenitoridinaceeaiclas.

Astfel,dacaurmascopii,nuvorficitaitoisuccesibilii,cinumaiceidingradulIi
soulsupravieuitor,iarnumaincazulncaresuntrenuntoritoi,vorficitainnumepropriu
nepoiidefiu,careauvocaiesuccesoral.

DacnuexistmotenitoriacceptainclasaI,seciteazsuccesibiliidinclasaaIIa.nsituaian
careauvocaiesuccesoralminoriisub14aniiincapabilii,sevacitareprezentantullor
legal,printesaututorele,pentrucacetianuaucapacitatedeexerciiu.Minorulpeste14ani
arecapacitatedeexerciiurestrnsiactelejuridicealeacestuiasencheiedeacestacu
ncuviinareaprealabilaprinilor/tutorelui.

Dacncauznusuntmotenitorirezervatariiexistuntestamentautentificat,necontestat
decolaterali,nusevorcitaceilalisuccesibiliisevapredasuccesiunealegataruluiuniversal,
careseciteaz.

Trebuieavutnvederecitareacreditorilorsauaaltorpersoaneinteresate,cndaceasta
rezultdincerere,dindeclaraiilesuccesorilorsaudinaltedocumentedepuseladosarul
succesoral.

Autoritateaadministraieipubliceesteadministraiafinanciarcompetentnsectoruldeactivitate
alnotaruluipubliccareinstrumenteazcauza,socotitcainstituiendreptsculeagbunurilece
revinstatului.

Citaiatrebuiescuprind:
antetulbirouluinotarial
numrulidataemiterii,precuminumruldosaruluisuccesoral
artareadateidezbaterilor:anul,luna,ziuaioraprezentriilabiroulnotaruluipublic
numele,prenumele,domiciliulcutoatedateleicalitateaceluicitat
felulpriciniidezbatereasuccesiuniidupdefunct
parafanotaruluipublicisemnturasecretaruluibirouluinotarialcareantocmitcitaiaiesten
dreptsosemneze
sigiliulbirouluinotaruluipublic.

Lacitaieseataeazprocesulverbaldenmnareacitaiei.Aceastdovad,completatsub
semnturaagentuluinmntor,serestituiebirouluinotarialiseataeazladosarpentru
aconstatacproceduraafostefectuatconformdispoziiilorCoduluideprocedurcivil.

npractic,sageneralizatntiinareatelefonic,careareeficien,darprezintriscullipsei
doveziinmnriicitaieipersoaneicitate,chiardacsefacemeniuneandosardesprecitarea
printelefon.ncazulncarepersoanacitatnuseprezintla

dezbateri,esteobligatoriecitareaprinpot.

2.Identificareasuccesibililor

http://www.aafdutm.ro/revista/anuli/nr1/procedurasuccesoralanotariala2/ 6/14
28.09.2016 ProcedurasuccesoralnotarialRevistaPROEXCELSIOR

Laprezentareasuccesibililornfaanotaruluiacestaprocedeazlastabilireaidentitiiprilor,n
conformitatecudispoziiileart.43dinLegeanr.36/1995:ncadrullucrrilordendeplinirea
actelornotariale,notarulpublicstabileteidentitatea,domiciliulicapacitateaprilor.

Succesibiliipotfiidentificaidenotarulpublicprinmeniunenncheierecsuntcunoscui
personaldeacesta.ncazulncarenotarulnucunoateprile,esteobligatsseconvingde
identitateaacestoraprinunadintremodalitileprevzutedeart.50dinlege:
a)actedeidentitatesaulegitimaiioficiale,prevzutecusemntura,tampilai
fotografiaposesorului
b)atestareaavocatuluicareasistpartea
c)doimartorideidentitate,cunoscuipersonaldenotarulpublicsaulegitimaiconformlit.a).

Identitateapersoanelorjuridicesefaceprinstabilireadenumirii,adateilacareau
dobnditcapacitateajuridiciacalitiireprezentantuluindreptitsncheieactulnnumelelor.

Cndnotarulpublicarendoielicuprivirelacapacitateauneiadintrepri,vasolicitaunuimedicde
specialitatesatestenscriscparteaestendeplintateafacultilormintale.Dupidentificarea
succesibililor,notarulvaverificadacacetiandeplinesccondiiilecerutedelegepentruaputea
succede.

Conformart.655658C.civ.,pentrucaopersoanspoatculegeomoteniretrebuie
sndeplineascdoucondiii,ocondiiepozitiv,aceeadeaaveacapacitateasuccesoralio
condiienegativ,aceeadeanufinedemndeamoteni.Laacestecondiii,expresstabilitede
lege,doctrinaamaiadugatncunavocaialamotenire.

Aucapacitatesuccesoralpersoanelefizicenvialadatadeschideriisuccesiunii,
persoaneledisprute,persoaneleconcepute,darnenscuteladatadeschideriisuccesiunii.
Persoanelejuridicevinlasuccesiunenumainvirtuteatestamentuluilsatdedefuncticu
respectareaspecialitiicapacitiidefolosin.

Nuaucapacitatesuccesoralpersoanelefizicepredecedatecarenuaudreptullareprezentare
ipersoanelejuridicedesfiinate.

Nedemnitateaconstndecdereadindreptuldeamoteniasuccesibililorcaresefacvinovaide
svrireaunorfaptegravefadememoriaacestuia.

V.Opiuneasuccesoral
1.Noiune

Opiuneasuccesoralesteaceldreptsubiectivnscutladatadecesuluiceluidesprea
creisuccesiuneestevorba,npersoanasuccesibililoracestuia,deaalegeacceptareasuccesiunii
purisimplsausubbeneficiudeinventarsaurenunarealaaceastaicareseexercitn
anumitecondiiiprevzutedelege.

Actuldeopiuneesteunactdedispoziieitrebuiesndeplineasc,subsanciunea
nulitii,condiiiledefondiformprevzutedelege.Succesibilultrebuiesaibcapacitatea
deplindeexerciiu,persoanelelipsitedecapacitateadeplindeexerciiusaucuexerciiurestrns
trebuiesexerciteopiuneasucesoralprinocrotitorullegal,respectivcuncuviinareaacestuiai,
nambelecazuri,cuautorizareaautoritiitutelare.

Pentrucaopiuneasucceroralsfievalabil,trebuierespectatecerinelereferitoarela
exprimareaconsimmntuluilaobiectulicauzaactuluijuridic.

Dreptuldeopiunetrebuieexercitatntermende6luni,calculatdeladatadeschiderii
succesiunii.Articolul700alin1C.civstabiletecdreptuldeaacceptasuccesiuneaseprescrie
printruntermende6lunisocotitdeladatadeschideriisuccesiunii.

http://www.aafdutm.ro/revista/anuli/nr1/procedurasuccesoralanotariala2/ 7/14
28.09.2016 ProcedurasuccesoralnotarialRevistaPROEXCELSIOR

Calificareatermenuluideopiunesuccesoralcafiinduntermendeprescripieestecriticabil,
pentrucprescripiaextinctivpresupunestingereadreptuluilaaciunensensmaterial,
iardreptuldeopiunesuccesoralnuconstituieundreptlaaciune,ciundreptsubiectivcare
trebuievalorificatntermenulprevzutdelegesubsanciuneadecderii.

Dacntermenuldeopiunesuccesoralprevzutnart.700succesibilulnuiamanifestat
dorina,dreptuldeaacceptasuccesiuneasestinge,isuccesibiluldevinestrindemotenire.
Succesibilulstrindemotenireestenlturatdelamotenire,darnuarestatutuljuridicalunui
renuntor,pentrucelpoatebeneficiaderepunerentermen.

2.Acceptareamotenirii

2.1.Acceptareaexpres

Potrivitart.689C.civ,acceptareaesteexprescndsuccesibilulconfirmcalitateasade
erede,clariconcis,ntotcearemotenirea,nscris,printrunactautenticsausubsemntur
privat.

DinanalizadispoziieiCoduluicivilrezultcvoinasuccesibiluluideaacceptaexpres
succesiuneatrebuiesfiemanifestatadvaliditatemnformscris,autenticsausubsemntur
privatacceptareaexpresesteunactformal,darnusolemn.

Dinconinutulnscrisuluitrebuiesrezultecsuccesibiluliansuitnmodneechivoccalitatea
demotenitor,adicnelegesiexercitedrepturileisiasumeobligaiilecerezultdin
calitateademotenitor.

Opiuneasuccesoralesteunactjuridicunilaterali,nprincipiu,irevocabil.Celcareaacceptat
motenireanumaipoatereveniasupraacceptrii,operndreguladedreptcomuncactuljuridic
esteirevocabildelaformarealui,nafardecazurileprevzutedelegenmaterie
succesoralfiindprevzutedeart.694C.civ.nconsecin,renunareaulterioarlasuccesiune
estelipsitdeefectjuridicasupraactuluiiniialdeacceptare.

2.2.Acceptareatacit

Potrivitart.698C.civ,acceptareaestetacitcnderedelefaceunactpecarenarputeaslfac
dectncalitateasadeeredeicarelasssepresupunneapratinteniasadeacceptare.

Lafelcaincazulacceptriiexprese,legeaprevededoucondiiipentruaopera
acceptareatacit:voinasuccesibiluluideaacceptamotenireaiconduitaluiactelesaufaptele
svritedincaresrezulteindirect,darneechivocinteniadeaacceptasuccesiunea.

Legeanustabileteceacteifaptejuridiceconstituieacceptareatacitasuccesiunii,limitnduse
laprecizareacactelecuratconservatoriidengrijireiadministraieprovizorienusuntactede
primireamotenirii,daccelcareleafcutnualuattitlulsaucalitateadeeredeart.690C.civ.

Codulcivilmaiprecizeazcactelededispoziieasuprabunurilorsuccesoraleconstituieactede
acceptareasuccesiunii.Constituieactedeacceptaretacitamoteniriiintrateposesiaifolosina
bunurilorsuccesorale,careprinnatura,numrulivaloarealorecludideeauneiamintiridefamilie.

Luareanpatrimoniuldefunctuluiaunorobiectecaamintiredefamilie,reparaiiledeurgen
aleunorbunurisuccesorale,preluareacheilorsaualucrurilordevaloarepentrualeferide
pierderesaufurtnuconstituieactedeacceptaretacit.

Oproblemridicactelematerialecareausemnificaiaacceptriitacitefcutede
succesibilulcoindivizarcudefunctulastfel,folosireadectresoulsupravieuitorabunurilor
comunedobnditentimpulcstorieinuestedenatur,prineansi,sduclaconcluzia
univocnsensulacceptriimotenirii.Apretindeaceasta,arnsemnacsuccesibilulcarenu
doretesacceptesuccesiuneaesteobligatsabandonezebunurilecomunespreanuiseopune
acceptareadectreelasuccesiunii,ceeacedesigurestedeneadmis.
http://www.aafdutm.ro/revista/anuli/nr1/procedurasuccesoralanotariala2/ 8/14
28.09.2016 ProcedurasuccesoralnotarialRevistaPROEXCELSIOR

Voinadeaacceptasuccesiuneasepoatemanifestanunumaiprintrodeclaraieformal,ciiprin
actesaumanifestrinendoielnice.Cerereadeinventariereabunurilorsuccesoralei,maiales,
achitarea,chiarparial,ataxelorrespective,constituieformedeacceptaretacitasuccesiunii.

2.3.Acceptareasubbeneficiudeinventarcavariantintermediarntreacceptareapur
isimplirenunarealasuccesiuneesteunactdeopiuneexpresisolemn,princare
succesibiluldeclarncadrultermenuluideprescripieadreptuluideopiunesucesoralci
nsuetetitluldemotenitoralpatrimoniuluisuccesoral,darnelegesrspunddepasivul
succesoralnumainlimitaactivuluimotenitinumaicubunurilemoteniteinventarulsuccesoral
mpiedicconfuziapatrimoniuluisuccesoralcupatrimoniulsupropriu.

Succesibilulopteazpentruacceptareasubbeneficiudeinventarncazulncarenu
cunoatentindereapasivuluisuccesoral,dar,inaceastsituaie,acceptareasubbeneficiude
inventararecaracterfacultativ,succesibilulnefiindobligatsacceptesuccesiuneanaceast
form.

2.4.Acceptareaforatamotenirii

nceeacepriveteacceptareaforatamotenirii,art.703C.civprevederec:ereziicareaudat
laopartesauauascunslucrurialeuneisuccesiuninumaiaufacultateadeaselepdadednsa
cutoatrenunarealoreirmnereziinupotluaniciopartedinlucruriledatelaopartesau
ascunse,iarart.712C.civdispune:eredelecareaascunsobiectealesuccesiuniisaucare
cutiinicureacredinnatrecutninventarefectedintrnsa,nusepoatefoloside
beneficiuldeinventar.

Analizatermenilordefiniieidemaisusrelevunelementobiectivdeinereaclandestin
prinsustrageresautinuireaunorbunurisuccesoraleiunelementsubiectivintenia
frauduloas.Celedouelementealefapteitrebuiesfientrodeplinconexiune.

Pentrucazurilededosiresaudedarelaoparteabunurilordinsuccesiuneseprevddou
sanciuni:motenitorulculpabilestelipsitdeparteaceisarficuvenitdinbunurileascunsei
aceeadedecderedinfacultateadearenunalamoteniresaudeaoacceptasubbeneficiude
inventar.

Simplaomisiunedeaindicacuocaziadezbateriisuccesiuniilanotariatcunelebunurifac
partedinmasasuccesoralnufaceoperantaplicareaprevederilorart.703C.civ.

3.Renunarealamotenire

3.1.Actunilateral,expresisolemn

Renunarealamotenireesteactulunilateral,expresisolemn,princaresuccesibiluldeclarn
cadrultermenuluideprescripieadreptuluideopiunesuccesoralcnuinsuetetitlul
demotenitor,desfiinndcuefectretroactivvocaiasasuccesoral,devenindstrindemotenire.

Oricesuccesor,legalsautestamentar,areposibilitateasrenuneexpreslamotenire,
indiferentdemotivulpentrucareiaaceastdeciziepentruapstraodonaieraportabildecare
abeneficiatiacreivaloareestemaimaredectceisarcuvenincazdeacceptare,pentruc
pasivulsuccesoraldepeteactivul,dinconsiderentefamilialeetc.

Dacacceptareamoteniriipoatefiattexpresctitacit,renunarealasuccesiune,n
principiu,esteexpresiconstituieunactjuridicsolemn.

Renunarealamotenireesteunactjuridicsolemn.Articolul80dinregulamentuldeaplicareal
Legiinr.36/1995dispunec:Declaraiilederenunarelasuccesiune,deacceptarepurisimpl
sausubbeneficiudeinventarsefacnformautenticisenscriupentruopozabilitaten
Registrulnaionaldeevidenaopiunilorsuccesorale(RNOS)prevzutlaart.56.1.

http://www.aafdutm.ro/revista/anuli/nr1/procedurasuccesoralanotariala2/ 9/14
28.09.2016 ProcedurasuccesoralnotarialRevistaPROEXCELSIOR

Succesibilulcarearenunatlamotenirenubeneficiazdeniciundreptsuccesoralinu
esteobligatssuportedatoriilesuccesiunii.Dacrenuntorulabeneficiatdeodonaiedinpartea
luidecuius,elnupoatefiobligatlaraport,indiferentdacdonaiasafcutcuscutiresaufr
scutirederaport.

3.2.Retractarearenunriilamotenire

Renunarealasuccesiuneeste,nprincipiu,irevocabil.ninteniadeaseevita
vacanasuccesoral,Codulcivil,nart.701,permiterenuntoruluisretractezerenunarea,dar
cundeplinireaobligatorieadoucondiii,ianumecadreptuldeopiunesuccesorala
renuntoruluisnusefiprescrisprinmplinireatermenuluide6lunideladeschidereasuccesiunii
isuccesiuneasnufifostacceptatdealisuccesibili.

Retractarearenunriinuarecaefectrepunereandreptuldeopiunesuccesoral,ci
acceptareasuccesiuniipurisimpl.

3.3.Renunarealamotenirenfavoareaaltuia

Adeseori,ntresuccesibiliintervinnelegericaunuldintreeisrenunelasuccesiunen
favoareaaltuia,careacceptsuccesiunea,nformeleicondiiilelegii,ndeosebipentruo
contravaloare,fienbani,fienbunuri.

naceastsituaie,neaflmnfaauneisimulaii,contractuldintresuccesibiliavndvaloarede
actsecret,ideclaraiaderenunare,purisimpl,deactpublic.Renunareanfavoareaaltei
persoanepoateficonsideratcaodonaiesauovnzarededrepturisuccesorale.

VI.Stabilireacalitiidemotenitoriilegatari
ncadrulpasuluiurmtornderulareaproceduriisuccesorale,notarulurmeazsstabileasc
pentrufiecaredintreparticipaniilasuccesiunecalitateaacestorademotenitorisaulegatari,
activitatelacareloblignmodimperiosprevederileart.76alin.1dinLegeanr.36/1995.

1.Devoluiuneasuccesoral

ntemeiullegii,suntchematelasuccesiunecamotenitorirudeledecedatuluinliniedreapt
frlimitdegradicelecolateralepnlagradulIVinclusiv,precumisoulsupravieuitor.

Rudelecuvocaiesuccesoralgeneralnusuntchematesculeagmotenireaautoruluilortoate
mpreunideodat,legiuitorulinstituindoanumitordinedechemareconcretlamotenire,n
bazaclaseidemotenitoriiagraduluiderudenie,cuajutorulcroradeterminvocaiaconcretla
motenirearudelor.nacestscop,legiuitorulaintrodustreiprincipiidebazaledevoluiuniilegale:
principiulprioritiiclaseidemotenitori,nordineastabilitdelegentremotenitoriidinclase
diferite:astfel,suntchemailamoteniremotenitoriideclasaI,cuexcludereacelordinclaseleII,
III,IV
principiulpromixitiigraduluiderudeniecudefunctulntremotenitoriidinaceeaiclas:ntre
motenitoriidinaceeaiclasauprioritatelasuccesiuneceicaresuntngradmaiapropiat
derudeniecudefunctul
mprireamoteniriinpriegalentrerudeledinaceeaiclasideacelaigrad.

2.Transmitereapatrimoniuluisuccesoral

Conformart.650C.civ.,patrimoniulsuccesoralsepoatetransmitenunumaintemeiullegii,cii
ntemeiulvoineiceluicarelasmotenirea,manifestatprintestament.Esteposibili
coexistenamoteniriilegalecuceatestamentar.Deisepoateafirmacndreptulnostru
motenirealegalesteregulaiconstituiedreptulcomunnmateriatransmiteriipatrimoniului
succesoral,aceastapoatefinlturatntotsaunpartencondiiileinlimiteleprevzutede
lege,printestamentullsatdedefunct.Aceastanseamnclegeaconsacrprincipiullibertii
testamentare,potrivitcruia,oricepersoancapabilestelibersdispunsausnudispunde
http://www.aafdutm.ro/revista/anuli/nr1/procedurasuccesoralanotariala2/ 10/14
28.09.2016 ProcedurasuccesoralnotarialRevistaPROEXCELSIOR

patrimoniulsupentrucazulmoriisale.Totui,aceastlibertatenuesteabsolut,legeastabilind
anumitengrdiri,ceamaiimportantfiindinstituiarezerveisuccesorale.

Pentruaseoferimotenireanbazatestamentuluilsatdedefunct,motenitoriitrebuiesprezinte
testamentulnotaruluipubliccuprilejuldezbaterilorsuccesorale.Notarulpublicvaconstatadac
testamentulndeplinetecondiiiledefondideformcerutedelegeadvaliditatem,dupcareva
menionanncheiereadeedindacmotenitoriisolicitpredareasuccesiuniiconform
testamentuluipecarelaccept.

nceeacepriveteposibilitateasuccesibiluluideaoptantretemeiullegalicel
testamentar,soluiaafirmativsentemeiazpemaimulteconsiderente.nprimulrnd,n
literaturadespecialitatesaartatcdelaregulacaracteruluiindivizibilalactuluideopiune
succesoralexist,printrealteexcepii,iceaformulatdeM.Elinescu,potrivitcreia,dac
aceeaipersoanestechematlamoteniredelegei,totodat,gratificatprintestamentcuun
legat,eavaputeaoptadiferitcuprivirelamotenireilalegat.

3.Executareadispoziiilortestamentare

Execuiuneatestamentaresteodepoziiecuprinsntestament,princaretestatorul
desemneazunasaumaimultepersoane,conferindulemputernicireanecesarpentruaputea
asiguraexecutareadispoziiilortestamentare.Testatorulrecurgelainstituireadeexecutor
testamentarpentruaidegravapemotenitoriilegalideaceastsarcinincazurilencare
apreciazcacetianuarvreasaunuarputeaasigurandeplinireadispoziiilortestamentare.

mputernicireadeexecutorpoatefidatnumaiprintrunnscrisnformtestamentar,
inclusivcodicil,ipoatefirevocatdetestatorncondiiileprevzutedelegepentrurevocarea
testamentelor.

VII.Predareasuccesiunii
Oricetransmiterededrepturipentrucauzdemoarte,indiferentdacesteuniversal,cutitlu
universalsaucutitluparticular,arenvederentindereadrepturilorsuccesorale.Acestedrepturi
transmiseconsolideazsituaiajuridicasuccesorului.Searenvederelegalizareacelui
cepretindecestesuccesor,ianumencecalitate,cucetitluicucecondiii,careeste
ntindereamaseisuccesoraleattcaactiv,cticapasiv,caresuntlimiteledeadispunei
procedeelejuridicecepotfifolositepentruconsolidareacalitiidemotenitor.

Avndusenvederecprinsuccesiuneilegatesetransmitedreptuldeproprietate
asuprabunurilor,trebuiesubliniateurmtoarele:
succesorulcontinupersoanadefunctuluindrepturiiobligaii
motenitorularedreptulasupratuturorbunurilormoteniriiattnceeacepriveteactivul,cti
pasivul
ascendeniiidescendeniiaudedreptposesiuneasuccesiuniidinmomentulmoriiautoruluilor,
iarceilalimotenitori,nesezinari,intrnposesiuneacuncuviinareainstaneisauanotaruluiprin
eliberareacertificatuluidemotenitor
motenitoriiaudreptullabeneficiulinventarului,oridecteoriconsidernecesar,maialescnd
pasivulsuccesoraldepeteactivul
motenitorulpoatecerereduciunealibertilorexcesive,ntregirearezervei,aducerealapartaj,
raportuldonaiilor,rezolvareaproblemeicheltuielilor
motenitorulpoatefolosimijloaceleiaciunilelegaledeaprareadrepturilorsaleprimite
prinmotenireipoatedispunedebunurilesuccesiuniifraltncuviinare,ncondiiilelegii.

Dacsuccesiuneaurmeazsfiepredatspremotenitori,decinlipsaunuitestament,cndvine
lasuccesiuneunsingurmotenitor,acestaculegentregpatrimoniuldefunctului.Cndvinla
succesiunemaimulimotenitori,drepturileacestorasepredaupecotepri,cedifernfuniede
clasademotenitori,denumrulloridemotenitoriicucarevinnconcurs.

http://www.aafdutm.ro/revista/anuli/nr1/procedurasuccesoralanotariala2/ 11/14
28.09.2016 ProcedurasuccesoralnotarialRevistaPROEXCELSIOR

Cndsuntdescendenideacelaigrad,motenireasempartencoteegale,nraportcunumrul
lor.

Cndvinlasuccesiuneambiiprininconcurscufraiiisurorile,celordoucategoriilerevine
cteojumtatedinmotenire.Daceunsingurprinte,eliadinmotenireidecifrailori
surorilorlerevinedinaceasta.Desigur,dacexistnumaifraiisurorisaunumaiprini,eiiau
ntreagamotenire.Soulsupravieuitornuestecuprinsnnicioclasdemotenitorifiindcladata
structurriiacestorclasenuaveavocaiesuccesoral.Astfel,prinLegeanr.31/1994,saustabilit
pentrusoulsupravieuitordrepturisuccesoralepropriinfunciedeclasademotenitoricucare
vinenconcurs.

Transmisiuneapatrimoniuluinindiviziuneesteocaracteristicadevoluiuniimotenirii,astfel
cpatrimoniulaparinemaimultorpersoanentroformnemprit,carenceteazprinieirea
dinindiviziune.Stareadeindiviziunearatcfiecaremotenitorcoindivizarareocotabstract
dindrept,inuoporiunematerializatdinbun.nacestmod,coindivizarulareundrept
individual,absolutiexclusivasupracoteisaleindivize,decarepoatedispuneprinnstrinaresau
grevarei,totodat,nuestetitularexclusivasupraunuianumitbun.

VIII.Dezbatereasuccesoral
Lundnconsiderarereglementrilereferitoareladezbaterileprocesuluicivil,precumi
scopulacestorreglementri,apreciemcdezbaterilesuccesoraleseimpunafiorganizatenaa
felnctformeleproceduralesajutelafinalizareacauzeisuccesorale.

Laprezentareasuccesibililor,motenitorilorsaulegatari,nfaanotarului,dupidentificarealor
idovedireacalitiisuccesorale,seconsemneazntroncheieredeclaraiileacestoraasupra
numruluiicalitiilor,precumiasupracompuneriimaseisuccesoraleiasupranumruluii
calitiilor,precumiasupracompuneriimaseisuccesoraleiasupramoduluidepredarea
succesiunii.

Dezbatereaverbal,nlimbaoficialsauntrolimbcerutdepri,printranslatorautorizat
iceledeclarateseconsemneaznncheiere,subsemnturadeclaranilorianotarului.n
situaiancaremotenitoriinusauprezentatladezbaterilatermenulstabilitseconsemneazn
ncheieredeclaraiilesuccesibililorprezeniiseamndezbaterile,acordnduseunnoutermen
dedezbatere,cuncunotiinareacelorprezeniicucitareacelorabseni.

Atuncicndntrepriintervinnenelegeri,notarulpublicvancercampcareaprilor,artndu
lentindereadrepturilorcelerevin,valoareaactelordepusecaprobe,ceeacepoateduce
lantregirea,modificareasauretragereasusinerilorfcuteanterior.

Dacnfaanotaruluipublic,motenitoriiprezeniiaurecunoscutreciprocdrepturilesuccesorale,
solicitnd,nconsecin,eliberareacertificatuluidemotenitor,ntreeiaintervenitunacordde
voin,aadaroconveniencheiatpeaceastcale.Aafiind,motenitoriiprezeninfaa
notaruluipublicnupotatacalegalconinutulcertificatuluidemotenitor(nsensulcunasau
maimultemeniunidincuprinsulsunarcorespundeadevrului),ciatacareacertificatuluide
ctremotenitoriiprezenilanotariatesteposibilnumaipemotivulcvoinalorafostviciatprin
eroare,dolsauviolen.nunelesituaiideneclaritatesaudeprecizareasituaiilorceledeclar
motenitorii,sepotaudiamartori.Martoriiseaudiazncondiiileproceduriisuccesoralenotariale
frprestaredejurmnt,declaraiaacestoralundusesubsanciunealegalpentrudeclaraii
neadevrateprevzutdeart.292C.pen.

Esteutilssereinndeclaraiilemartorilorurmtoarelordate:cineestedefunctula
cruisuccesiunesedezbate,ultimuldomiciliu,datadecesului,cinesuntmotenitoriiince
calitate,caredintreacetiaaacceptatsuccesiuneaincemod,dincesecompunemasa
succesoral,nactivipasiv.

http://www.aafdutm.ro/revista/anuli/nr1/procedurasuccesoralanotariala2/ 12/14
28.09.2016 ProcedurasuccesoralnotarialRevistaPROEXCELSIOR

Succesibiliitrebuiesdepunladosarulsuccesoralcopiilegalizateduporiginaleleactelor
destarecivil,caredovedesclegturaderudenieadefunctuluicusuccesibilii.Astfel,certificatul
dedecesalautoruluisuccesiuniidovedetedecesul,dataiultimuldomiciliu.Certificatelede
natereicstoriefacdovadafiliaiei,agraduluiderudenie,acstoriei,pebazacrorase
stabilescsuccesibiliichemaisculeagmotenirea.Pebazacertificatuluidecstoriealautorului
succesiuniicusoulsupravieuitor,ncareestemenionatdatacstoriei,sestabilescbunurile
dobnditentimpulcstorieiasupracroraopereazprezumiacomunitiidebunuri.Dovada
dateidecesuluisuccesibililorprecedaipentruaputeafiaplicatinstituiareprezentriisefacetot
pebazacertificatuluidedeces.

Pentrudovedireadreptuluideproprietateasuprabunurilorcecompunmasasuccesoral,prile
depunladosaracteledeproprietate:contracte,titlurideproprietate,hotrrijudectoreti
definitiveiirevocabile,extrasedecartefunciar,certificatedemotenitorsauoricealteactecare
ilustreazproprietatea.

Pentrudovedireacalitiidemotenitorsedepunladosartoatedeclaraiiledeacceptare
asuccesiunii,purisimplsausubbeneficiudeinventar,declaraiilederenunarela
succesiunesaustrindesuccesiune,pecumitestamenteleolografe,autenticesaumisticelsate
dedefunct.

IX.Certificatuldemotenitor
EliberareacertificatuluidemotenitorPrinputereaceisaconferitprinlege,ianumedea
ndepliniunserviciudeinterespublic,subsigiliulisemnturasa,notarulpublicelaboreaz,n
cadrulproceduriisuccesorale,certificatuldemotenitor,finalizndastfeldezbaterilenotarialen
cauzasuccesoralsupuscompeteneisale.

Certificatuldemotenitorseredacteazpebazadatelordinncheiereafinal,consemnate
caurmareadeclaraiilorformulatedemotenitori,aactelordestarecivil,aactelordeproprietate,
adovezilorfolositendosariadeclaraiilordatedemartori,cndestenecesar.

Pebazancheieriifinale,ntermende20dezile,seredacteazcertificatuldemotenitorsau
delegatar,carevacuprindeconstatriledinaceastncheierereferitoarelamasasuccesoral,
numrulicalitateamotenitoriloricotelecelerevindinpatrimoniuldefunctului.

Deregul,finalizareaproceduriisuccesoraleieliberareacertificatuluidemotenitorsefacedup
expirareatermenuluideopiunesucesoralprevzutdeart.700C.civ,darsepoatefaceinainte
deepirareaacestuitermendeacceptare,dacestenendoielniccnumaiexistialtepersoane
ndreptitelasuccesiunesaudactestamentulndeplinetecerinelelegaleinuaraduce
atingeredrepturilormotenitorilorrezervatarisauexistacordulacestoranprivinaprevederilor
testamentare.

Conformlegii,nprincipiu,dupemitereacertificatuluidemotenitor,nusemaipoatentocmiun
altcertificat,dectnsituaiileprevzutedelege.Notarulpoatereluaprocedurasuccesoral,cu
acordultuturormotenitorilor,nvedereacompletriincheieriifinalecubunurileomisedinmasa
succesorali,caurmare,vadispuneeliberareaunuicertificatdemotenitorsuplimentarpentru
acestebunuri.

X.Concluzii
nfinal,seimpunesconchidemcprocedurasuccesoralnotarialreprezintprincipala
modalitate,attdeconferireirecunoatereacalitiidemotenitor,ctidedeferire
propriuzisamoteniriiideatribuireapatrimoniuluisuccesoralmotenitorilorrecunoscui.

Esteadevratcaceastinstituiejuridic,departedeafiperfect,prezintneajunsuri
iinconsistene,datorateattimperfeciunilorlegislative,ctiuneipracticiconturatepe
http://www.aafdutm.ro/revista/anuli/nr1/procedurasuccesoralanotariala2/ 13/14
28.09.2016 ProcedurasuccesoralnotarialRevistaPROEXCELSIOR

alocurieronat,nsrmneoalternativdepreferatceleicontencioase,carepresupuneapelulla
instanelejudectoreti,cutoateneajunsurilederigoare.

Autori:Coordonatortiinific:asist.univ.drd.IoanMorariu,Student:MdlinaGeorgescu

Onecomment
Leaveacomment
1. inaiulie16th,201018:25

Incattimptrebuierezolvatasuccesiuneatestamentara?

LeaveComment

http://www.aafdutm.ro/revista/anuli/nr1/procedurasuccesoralanotariala2/ 14/14

S-ar putea să vă placă și