Sunteți pe pagina 1din 4

Fractii algebrice

Selectii de pe "100 de variante" ____________


http://sorinborodi.ro

x6 x 2 ! 2 x2 + x 6 & 3 '
@ Fie expresia E ( x) = " #: , unde x R \ (5; 2; ;5) .
2
$ x 25 5 x x + 5 % x 2 25 * 2 +
2
a) Ar ta!i c ( x + 2)(2 x 3) = 2 x + x 6 , pentru orice x R.
x+2 & 3 '
b) Ar ta!i c E ( x ) = , pentru orice x R \ ( 5; 2; ;5) .
2x 3 * 2 +
c) Afla!i valorile ntregi ale num rului a pentru care E (a ) Z .

2 x 2 7 x 17 x + 1 ! 1
" x 10 x + 21 x 7 ## : x 2 9 , unde x R \ {3;3;7} .
@ Fie expresia F ( x) = " 2
$ %
a) Ar ta!i c x 2 10 x + 21 = ( x 3) ( x 7 ) , pentru orice x R.
b) Demonstra!i c F ( x) = ( x + 2 ) ( x + 3) , pentru orice x R \ {3;3;7} .
c) Ar ta!i c F ( a ) este num r par, pentru orice a N \ {3;7}.

2x 4 ! x + 2
2
@ Fie expresia E ( x) = $"&
x2#
' +1+ % , unde x R \ {2;0} .
*$( x + 2 ) x + 2 +% 2 x
2x
a) Ar ta!i c E ( x) = , pentru orice x R \ {2;0} .
x+2 1
b) Verifica!i dac exist numere naturale n, diferite de 0, pentru care E ( n) este num r ntreg.
n
c) Determina!i numerele ntregi a pentru care E (a ) este num r ntreg.

x 4
@ Simplificnd raportul 2
prin x 2 diferit de zero, se ob ine: ..........
x 4x + 4
@ a) Rezolva i n mul imea numerelor reale ecua ia x 2 4 x + 3 = 0 .
n 2 + 4n + 3
b) Ar!ta i c! valoarea raportului este num!r natural, oricare ar fi n num!r natural.
n+3
2
x + 2 ! x2 4 x + 3 x2 + 4 x + 4 x 1
c) Ar!ta i c! " # 2 : = , oricare ar fi x R \ {3; 2; 1;3} .
$ x 3 % x + 4x + 3 x2 9 x +1

@ a) Rezolva i, n mul imea numerelor reale, ecua ia 1 9 x 2 = 0 .


b) Ar!ta i c! ( x + 1) (1 3 x ) = 1 2 x 3 x 2 , pentru orice x real.
7 x 3x 2 3x % 3x + x 2 " 4x
c) Fie expresia E ( x ) = 2
#1 +
2 #
. Ar!ta i c! E ( x ) = ,
1 9x 1 2 x 3x $ x + 3 ! 1 + 3x

@ Fie expresia E ( x ) = ( 2 x + 1) 2 ( x 1)2 + ( x 2 )( x + 2 ) 3x 2 + 14, unde x este num r real.


a) Ar ta!i c E ( x ) = x 2 + 6 x + 10, pentru orice x num r real.
b) Calcula!i valoarea expresiei E (x) pentru x = 3.
c) Ar ta!i c E (x ) > 0 , pentru orice valoare real a num rului x .

2x + 6 2
@ a) Ar ta!i c 2
= , pentru orice x R \ {1; 3}.
x + 4x + 3 x + 1
2a + 6
b) Determina!i numerele ntregi a Z \ {3;1}, pentru care 2 este num r ntreg.
a + 4a + 3
4 13 5 x 2x + 6 ! 1
c) Demonstra!i egalitatea " + 2
2 #: = 7 , pentru orice x R \ {1; 3;1}.
$ x 1 1 x x + 4x + 3 % x + 1

@ a) Rezolva i, n mul imea numerelor reale, ecua ia x 2 10 x + 25 = 0 .


b) Ar!ta i c! num!rul p = y 2 + 4 y + 5 este pozitiv pentru orice y R.
c) Determina i cea mai mic! valoare a num!rului A = x 2 10 x + 29 + y 2 + 4 y + 5 , unde x "i y sunt
numere reale.
@ x3 + 2 x 2 3 x 6
Fie expresia E ( x ) = , unde x R \ {2;2}.
x2 4
a) Calcula i valoarea expresiei pentru x = 3.
b) Ar!ta i c! E ( x ) se simplific! prin x + 2 , pentru orice x R \ {2;2}.
c) Pentru ce valori ntregi ale num!rului a valoarea expresiei E ( a ) este num!r ntreg?
x2 2 x 3
@ Fie expresia E ( x) = . Dup simplificare, cu num rul x 3 0, se ob!ine: ..........
x2 6 x + 9

@ Fie numerele a = 7 2 i b = 7 + 2 .
1 1 %4 6"
a) Ar!ta"i c! num!rul + apar"ine intervalului # ; .
a b $5 5! 2007
2
b) Calcula"i valoarea num!rului ( a b ) . c) Calcula"i valoarea num!rului a b + 2 2 ( ) .

3x + 6 3
@ a) Ar ta!i c 2
= , pentru orice x R \ {2;1} .
x + x 2 x 1

@ 3
b) Afla!i numerele ntregi a pentru care frac!ia reprezint un num r ntreg.
a 1
2 4x 3x + 6 ! 1
c) Ar ta!i c " 2 2 #: = 5 , pentru orice x R \ {2; 1} .
$ x + 1 x 1 x + x 2 % 1 x

@ a) Fie expresia E ( x) = x 2 + x + 5 2 . Calcula i valoarea expresiei pentru x = 2 3 .


b) Verifica i dac! perechea (1;1) este solu ie a ecua iei 4x y 3 = 0 .
c) "tiind c! 4x y 3 = 0 #i c! num!rul x se afl! n intervalul [0;1], ar!ta i c! num!rul y se afl! n
intervalul [ 3;1] .

x2 + 2 x ! 1 3 !
@ Fie expresia E ( x ) = " 2
#:" 2 # , unde x R \ {2;1; 2}.
$ x + 4x + 4 x+2% $ x2 x 4%
a) Calcula i E ( 2 ) E ( 2 ) .
b) Determina i numerele reale a pentru care E (a ) = a + 2 .

x x4 x 4 x + 16
@ Fie expresia E ( x ) = + 1! : , unde x R \ {0; 4} .
" x4 x # 2x
a) Determina i valorile reale ale num!rului x pentru care E ( x ) > 0 .
b) Determina i valorile naturale ale num!rului a pentru care E ( a ) Z .

@ a) Rezolva i, n mul imea numerelor reale, ecua ia x ( x + 4 ) = 12.


1 1 !
b) Ar!ta i c!, pentru orice num!r ntreg a, diferit de zero, E (a ) = " 3 # 9a 4 este num!r ntreg.
$ 9a a %
1 1 ! 9x4 x 3
c) Ar!ta i c! " 3 # 3 = , pentru orice x R \ {0; 3}.
$ 9x x % x + 6 x 2 + 9 x x + 3

@ 1 1 2 ! 2x + 6
Fie expresia E ( x) = " 2 2 + 2 #: 3 , unde x R \ {3; 2;0;2} .
$ x 2x x + 2x x 4 % x 4x
x+2
a) Ar ta!i c E ( x) = , pentru orice x R \ {3; 2;0;2} .
x+3
b) Rezolva!i n mul!imea numerelor ntregi inecua!ia x + 3 E ( x ) < 4 .
c) Afla!i numerele ntregi a pentru care 2 E (a ) reprezint un num r ntreg.
1 1 2 ! x +1
@ Fie expresia E ( x) = " + 2 # unde x R \ { 1;1} .
$ x + 1 1 x x 1% 2
x +1
a) Ar ta!i c E ( x) = , pentru orice x R \ { 1;1} .
x 1
b) Afla!i numerele ntregi x pentru care valoarea expresiei E (x ) este num r ntreg.
c) Determina!i numerele naturale a "i b, astfel nct E ( 2 ) = (a 2 +b )2 .
x2 4 ! 1 1 1 ! & 1 '
@ Fie expresia E ( x ) = " 2 1# : " + 2 # , unde x R \ (3; ; 3) .
$ x 9 % $ x3 x+3 x 9% * 2 +
a) Calcula i valoarea expresiei E ( x ) pentru x = 0.
5 & 1 '
b) Ar!ta i c! E ( x ) = , pentru orice x R \ ( 3; ; 3) .
2x 1 * 2 +
c) Determina i valorile ntregi ale num!rului a pentru care E ( a ) Z .

x2 9
@ Prin simplificarea raportului cu num rul x + 3, diferit de zero, se ob!ine:
x2 + 6 x + 9
2 2
@ Fie expresia E ( x ) = ( x + 3) + 2 ( x 4 )( x + 3) + ( x 4 ) , cu x R .
2
a) Ar ta!i c E ( x ) = ( 2 x 1) , oricare ar fi x R .
( ) (
b) Calcula!i E 2 E 2 . )
c) Determina!i valorile ntregi ale num rului a pentru care E(a) are cea mai mic valoare posibil .

x +1 x+3 1 ! 1 !
@ Fie expresia: E ( x) =
2
:" # "1 # , unde x R \ {1;1} .
x +1 $ 4 x 4 x 1 % $ x +1%
4x
a) Ar ta!i c E ( x) = 2 , pentru orice x R \ {1;1} .
x +1
b) Determina!i valorile reale ale num rului x pentru care E ( x ) ( x 2 + 1) 1 .
c) Determina!i valorile ntregi ale num rului a pentru care E (a) este num r ntreg.

x 2 10 x + 25
@ Simplificnd raportul prin x 5 , diferit de zero, se ob ine:
x 2 25
2
@ Fie expresia E ( x ) = ( x + 1) + 2 ( x 7 ) + 1 , unde x R .
a) Ar ta!i c E ( x ) = ( x 2 ) ( x + 6 ) , pentru orice x R .
b) Calcula!i E ( 1) . c) Ar ta!i c E x + 16 0 , pentru orice x R .

2 x ! x2 + 4
@ Fie expresia E ( x ) = " + #: 2 , unde x R \ { 2; 1; 2 }.
$ x2 x+2% x x2
x +1
a) Ar ta!i c E ( x ) = , pentru orice x R \ { 2; 1; 2 }.
x+2
b) Determina!i numerele ntregi a pentru care E ( a ) Z .
c) Rezolva!i n mul!imea numerelor reale, ecua!ia 2 E ( x ) + E ( 0 ) = 3 .

% 5 2 6 " %# x 2 + 4 "
@ Fie expresia E (x ) = # + 2 : + 1 , unde x R \ {2;0;2} .
$ x 2 x + 2 x 4 ! #$ x 2 4 !
1 1
b) Calcula i valoarea expresiei E ( x ) pentru x = .
5 1 5 +1
1
c) Determina i numerele reale a pentru care E ( a ) = a + 3 .
2
2
@ Fie expresia E(x) = " 1 + x + 1 1 !# : x 9 , unde x R \ {3; 2;2;3}.
2 2
$ x+2 x 4 x2% x + x6
a) Ar ta!i c ( x + 3)( x 2 ) = x (1 + x ) 6 , pentru orice x num r real.
1
b) Ar ta!i c E(x) = , pentru orice x R \ {3; 2;2;3}.
x+2
(
c) Calcula!i media geometric a numerelor a = E 2 5 "i b = E 2 5 .) ( )
@ Fie expresia E ( x) = x 4 2 x 3 + 2 x 2 2 x + 1 , unde x R .
a) Calcula i valoarea expresiei E ( x ) pentru x = 1 .
b) Fie num!rul N = x 4 2 x3 + x 2 . Ar!ta i c! N 0 , pentru orice x num!r real.
E (n)
c) Ar!ta i c! pentru orice num!r natural n > 1, valoarea raportului 3 2 este un num!r natural.
n n + n 1
2
@ a) Ar ta!i c 5n 3n 2 = ( 5n + 2 )( n 1) , pentru orice n num r natural.
4 25n 2 4 10n 11n + 4 8n + 3
b) Ar ta!i c 2
: + = , pentru orice n num r natural mai mare dect 2.
5n 3n 2 n 1 10n + 4 5n + 2
8n + 3
c) Demonstra!i c este o frac!ie ireductibil , pentru orice n num r natural.
5n + 2

x3 + x 2 9 x 9
@ Fie raportul F ( x) = , unde x R \ {3; 0; 3}.
x3 9 x
b) Determina i numerele reale a pentru care F (a ) = a + 1 .
c) Calcula i valoarea sumei S = F (6) + F (12) + F (20) + F (30) + F (42) + F ( 56 ) .

x
@ a) Simplifica i raportul: 2
, unde x R \ {0;1}.
x x
b) Ar!ta i c! 2 + x 2 x 2 x 3 = ( x + 2)(1 x )(1 + x ) , pentru orice x real.
% x x+2 x2 " % 1"
c) Fie expresia E (x ) = ## 2 + 2 3
+ 2
# x , unde x R \ {0;1; 1; 2}.
$ x x 2 + x 2x x x + x! $ x!
Ar!ta i c! E ( x ) = x .

3 x 2 18 x + 27
@ Fie expresia E( x ) = , unde x N \ {3}.
( 2
)( 2
x + x x x6 )
a) Rezolva i, n mul imea numerelor ntregi, ecua ia x 2 x 6 = 0 .
b) Ar!ta i c! E( x ) se simplific! prin 3 ( x 3) , pentru orice x N \ {3}.
c) Pentru care numere naturale n , num!rul E(n) se simplific! prin 2?

x2 x 2
@ Se consider expresia F ( x) = , unde x este num r ra!ional.
x2 2
a) Calcula!i F (2) .
b) Rezolva!i n mul!imea numerelor ra!ionale ecua!ia 7 F ( x) = 9 .
c) Determina!i numerele ra!ionale a, pentru care valoarea produsului 2 F (a ) este num r ra!ional.

@ Fie expresia F ( x) = "


x2 + 4 x + 3 2 7 ! 1
" x 2 + 2 x 3 x + 1 x 2 1 ## x 2 1
: , unde x R \ {3; 1;1}.
$ %
a) Demonstra i c! ( x 2 + 4 x + 3 ) ( x 1 ) = ( x 2 + 2 x 3 ) ( x + 1 ), pentru orice x real.
b) Ar!ta i c! F ( x) = ( x + 2 ) ( x 2 ) , pentru orice x R \ {3; 1;1}.
c) Calcula i valoarea num!rului real a astfel nct F ( a ) = a 2.