Sunteți pe pagina 1din 1

ACTE NECESARE PENTRU CONTRACTUL DE FURNIZARE DE

SERVICII MEDICALE N ASISTENA MEDICAL PRIMAR


N CADRUL ASIGURRILOR SOCIALE DE SNTATE - 2017
OPIS PENTRU FURNIZORII CARE LA DATA DE 31.03.2017
SE AFL N RELAIE CONTRACTUAL CU CASMB I DORESC
CONTINUAREA RELAIEI CONTRACTUALE CU CASMB N ANUL 2017

Dosarul se depune n sediul din OS.BUCURETI-PLOIETI NR.7, ETAJ 3, STNGA

1) Cererea/solicitarea pentru continuarea relaiei contractuale cu casa de asigurri de


sntate (conform modelului ce se poate descrca / printa de pe site-ul CASMB)
2) Declaraia pe proprie raspundere a reprezentantului legal al furnizorului de servicii
medicale din care s rezulte dac au intervenit modificri (actualizri documente cu termene
expirate, modificri structur personal, etc) n derularea relaiei contractuale cu CASMB pn la
data prezentei (conform modelului ce se poate descrca / printa de pe site-ul CASMB). In cazul
apariiei unor modificri n derularea relaiei contractuale cu CASMB, furnizorul are obligaia
depunerii tuturor documentelor pentru care au survenit modificri
3) Dovada plii la zi a contribuiei la Fond pentru asigurri sociale de sntate, precum i a
contribuiei pentru concedii i indemnizaii, pentru cei care au aceast obligaie legal, efectuat
conform prevederilor legale n vigoare i care trebuie prezentat casei de asigurri de sntate
pn cel trziu n ultima zi a perioadei de contractare comunicat de casa de asigurri de sntate
- Pentru persoanele juridice: Certificat de atestare fiscala n termen de valabilitate la
data depunerii cererii; daca figureaza cu debite, se va depune si dovada platii acestora - doar
pentru asigurari sociale de sanatate si pentru concedii si indemnizatii
- Pentru CMI, SCM: Certificat de atestare fiscala n termen de valabilitate la data
depunerii cererii; daca figureaza cu debite, se va depune si dovada platii acestora - doar pentru
contributia la asigurari sociale de sanatate si pentru contributia la concedii si indemnizatii (aferenta
salariatilor din cadrul CMI, SCM)

NOTA 1
1. Documentele solicitate vor fi depuse obligatoriu n dosar de plastic cu in n ordinea
menionat n opis
2. Toate documentele vor fi depuse n formatul solicitat
3. Toate documentele trebuie s fie n termen de valabilitate la data ncheierii contractului
4. Dosarele incomplete precum si documentele neconforme ca forma, continut si valabilitate
nu pot fi valdate
5. Toate documentele care sunt depuse n copie, sunt certifcate pentru conformitate prin
sintagma conform cu originalul si prin semnatura reprezentantului legal, pe fiecare pagina

NOTA 2 Furnizorii care doresc s contracteze servicii paraclinice-ecografii, EKG i/sau


spirometrie vor depune separat i documente n conformitate cu opisul specific.

Atenie!!! Nerespectarea calendarului afisat pe site-ul CASMB, privind perioada depunerii


documentelor atrage dupa sine neprelungirea contractelor. Incheierea de noi contracte se va putea
desfasura doar in conditiile declansarii unei perioade de contractare aprobate de conducerea
CASMB in conformitate cu prevederile legale in vigoare.