Sunteți pe pagina 1din 44

Parcursuri:

Definiii;
Compatibilitate;
Protecie de flanc
CUPRINS
Coninut Pag.
Parcursuri, definiie, clasificare 3
Compatibilitatea parcursurilor 3
- Parcursuri incompatibile 4, 33
- Parcursuri compatibile circulaie / circulaie 4, 28
- Parcursuri compatibile circulaie / manevr 6, 29
- Parcursuri compatibile manevr / manevr 6, 31
Tabloul de parcursuri simultane 8
Protecia de flanc 11
- Metode pentru protecia de flanc 11
- Controlul flancurilor libere 12
- Transferul i ramificarea proteciei de flanc 12
- Cerere de protecie dual 13
Protecie frontal i suprapunerea traselor 14
- Lungimea drumului de alunecare 15
- Blocarea elementelor din drumul de alunecare 15
- Curbura drumului de alunecare 16
- Selectia drumului de alunecare 16
- Modificarea drumului de alunecare 16
Protecia de flanc la instalaiile CE de la CFR 18
Primiri i expedieri simultane de trenuri 38
Primirea i expedierea trenurilor RET 42
Bibliografie 44
,~ ':':
~
~
~
'"':'
-= ~
~ ~
"0
~
= .-~ ~
.ir,.
_u
-=--
=.0'"- - ,-I-
= 1.>.,
:':0.
~ .:::
'
:::N
_0"'"
~ -
I-
..
=- -~,-.- -- .-- .- -'"" r/)
I-~ .-
-.""" '-'w'"" .
:"
:JJ- ~ .--
- -
= =
0.
~
.~. ~
-- -""'
..= - -
'-
~ -- ,-
~
.,
r/)
0 "0.= --~- -
-:: v,.. -
,- :/) - - 'J ,- -.- .-
.-
-.- -= I- ~
--- .w'- ..,,""- - - -
-::: ~ ,-'" ~.= ~ .0-
~
.,
... -~
::: cIJ :::
'
e ""
I.>
-
e =
~
1.>

.w 0
.5 -6 ~
~
Q).
~
Co. -' -'
~
8 g '- ~
0-
-~
.Q) I.>
,.,:'0 -.c.. I- QJJ ~ , -= ...; .~ 't:;
-
-- ~
5 ~
0 =~-
I.>

N "'"
~
~
'""

cIJ ,- ~
I-
-=
- ,-
u ~

'c':;
0
-=
-,

~
- ~-.
""""
.
0 -0 u-.=
I.>
- -
Q) N
-
"= .:= -:: ~ --:- >. ce ro cIJ ,~-' ~ s.~ '- Q)
-. -
::. :J - I.> (.) ::: ~ 0. ~ I.> (.) :': "-5
r,
1""'- '-
-.- -~ ""'.- :._v, E =
Co
~~
-~
'-I
'W
~~
~ ~
~
., ~
(.)
~
0. --=
..-th -'-
- s::-
::.I
'-
- ~.
.-
',::
- :0='"
-
~
cIJ
.-th.c
..
'
..
-
0.

-.,..;
,,-
~
~.~
.
~
"0
~
..
= ,-=
-
.~~.~ .=
.~ '-)~~
~
c=
wr
Co

.=
~
"0
.-I-
--=
'J'.
ro
=.E
~
=
;.:-'-0
~
.:;-
-
"'"
--
00:
(':: 0 --9 ro Cl:1.>~ ,...'- ~ C':';..
- ;).-d
w --
",= '-
~'..I
- .c.w
-
-~ .-~=
~ "'~-
:::..
~.) ro
0.
I- . ~ ~
-
- 0
~.=-
"-'
", I.> =
- ,= .=
.-,-
I.>
- .-
-
~ ~ '""" ':': :J ~
So ro
r/) Q) ::c ~, ~
"0 (C 'u~ = ~ ~ , ,
-
.-
~
~
Co
~
r~
~ -~
.=,-
e
g B
.'
"0~

t:
>-
- ~- .,
- 'w.w:"
,(.) ;)

r/) ro
r/).

r/)
o
~
I.>

r/)
"""
=
I.>
.."

=
~.5 =
~ ,- '... )'W
~
-. '"',-..
~ . - '- -
E
_.=-
-

I.>
.~..

"Vi::
~
~ C':

~:o=.:-
L
::
..e
-.-
,.
~
u

I.> --:;
- ,-::
9
-~
- -
.,...:': ~ ~> ~~ o.-::c -l.;:;cIJ-cc 0 :
. ~ ~ ~ .~ ~ -" ~ -s ~ - ~ 0. ~ E :: = ...
- -,
.!:
-,
',I>.:
.---
--
,-
~ ~ .-
':;'
N
0
.,...
""
- ~.--
"::"
-=:
.w
r/) ~
~
s:
= ~ .
cIJ
~
~
'"
~
~ ~
::c,Q;
I.>
~ I-
..
~
Q)
0
~.
-
'"
~

~
:-'.J

c
I.> :: --:; .=
,.:
-
'J'::: ,-
-
:J ,~
--
:J-
~ ~
~
.-
-
'"' ~
0.
,;.:;-~~r/)~~
;J
'"' .-
- P..: .:-
.:::.
Co
.-
=~3Co
~
cIJ ...
=
I.>
""':':

I/:
~
,~':;'
'"" ro ':--
,=
=u~~t/'..
-::CO-.-
- Co
,~
=~
'6
~
~.:-
_::
,..
~::u ~

~
'""
;::
-
"';;,.-~ ~
-
~...,
,~.~
=
-..:=;"0 ~ ~
,-- ~ I.>
-~"W
~
= ~ ;..
Co - ,-
.-- I~
;.. ',W :J
-~~
_U...
~ -' ,.,
-=
---'~,;.
"=
.~- --
-:
~
-
~ ->-'
- ', - ,
)...:j ~
~. '" '"'-u
X?;.=
'" ==
_'.~'-'.-:: -'""
~ ~ ~
~-.o.
"J ~
.-= 2'J-
-
-5
~.) U
~~~ ~ 2
u'
~
-.:::;u
"... ,,'
;- ~-
~
~ '--
~
---
~ -
'- u
'~ =
,...
-
-- -
::
::
...
:: ;.:
~
0
~,.",-
~
:= 0
"""
~
~ '-
~
0.",
';;
-=~.=; ~ c._:o=
':;:"
,~ ::c "-'.-
~ = '"" ,~
~
~
~.-
:: :1)0 ~ 8 ,- CI:"O- u 0.-
Co
- -=-=
t/'._~
-
-~ -- - "-
,-- ,--=
0
~
:r. ~-
-.- ;..=;..
-::C;",::c -I.- ::C~.)~::CCl::=-U~ "">:-I.>~:-~=Q).~ ~~~
--
..,- - = ~
-
'.I:._'~.
:":':r.:
..
(oJ :- ,~-
:.0 ~
._.::::"'::c::=.::-
r/)~
,,_._~~
"",---,~-,"",.,:I:-'J.,"",
- .-
~ .-::c_;-'~
- 0.. ",~,-~:-.J"", t/',
:-r .- - -
OJ,-
C':~,..-
-.-
::
-=~
'J
,
- -
--.w
...;" ~ 0.. z ~ ~ : u
- ~- ~~ '-,a - ~ = ~
!: -
~:.: ~:J ~ ~ ~ :) ~
~ ,-:;:, ,- = C!J
. ,.=.~ c/J
(oJ
= "=
~ ~ '-
':;:" .~ .~
= ~
~
If:.
- - - -- v.
",'
-.";' ~
~
.. .,-- -- -,.. cI:.-
.- ':;:" -,
- ~- -' ,'- N
- cr, "1.>.
:.1:
-- '
".-i
--
'" ~ ,-
~~
-,.::
:J CJ
.~
,...'-'~ u
,
-
'J
.'"
.:-.: u
~:::OJ =:..
~
-
~
'..I
-
'
. if..
- - ~
-
:-:
,...
.;:!
,~ ~ ~ Q) "0
- ~ ~ > ~ ';' - : -= ~ Q)
- -- ,-
.-Nro :!
~
l;:
.~
~
c=
.2 .ce
~
.=u
=..c.
.-=.- N
= lro~ 0
~
.-I-~=
U Q)
~ ~
9- ::
CI: "0
=
~
5
- -- I-""-~
-:~
~ ~-,- .~
.:: - ;::
'-
~I- -- 0 Co 5 : ,~ ..
-
U r/)
U v-"" Q) ,~ ~::
-~~:':;:
= = ~ .-
Q) 0 N ,= .
=
~
1.>-:;:
,-ro.: N
~
= X. .:=I.>
1-:::1.>
,~
~
-on
~ -
~
~~~,~
~
on
:= ~
:: ,

~
ro.
U ,~
(J
. - ~ ~ ~
.-
.-
-
I..,
-
"" I..,
~ ~
.
-
=
.-;..
.-
v ~
r/)
" -
:
-
~
.0
-:;:
=
-
'."
-
cIJ,
~
~.-
u..
v
'"
~
Q)
v-
- U
-
0. r v I.> U ~ 0.'" = ~
.: = :0=.- .w
9- = 0 -=:.
-=
:= ~ .'- ;.:: ~
~ v'- ~ v'~ ~ .::.!:
- .-Q) =., ~=
C
.- '- . -;:: =.~
- -' -- .:g, = 0.
.- -~ -~ .w .,
~ = ~"O
- -
.'" I(C ~ I.> th
.-
,~ -
,- ~...
I.>~'
-x
c ~
. 0r/) ~
~ - ro
~
N .w
:.:~.
ro.E
v (.)
"0
ro -
.. ~ ~
N:':
-
ce
I.-
:::"="
0
-
Co
s:
o'
='"Q)
't:
.w
~
-'-4J
cIJ:':
v
v
c ~
'""'
""
~ -ro
I.>
~ ~
"0.-
'-.=
-r/) -
r/)
=' .g"O
.g ]
2.""
'0 ";oJ ,ce
"" ~
:..-
~ -J .2
~ v
~ .= I.> == ~.-~
v
V
\--
Co .g
- ::.=
~ ~
-
I- ~ .~ ~
(J
--
"'.D
15
~ o..u

r/)
0 '"
v '~
~
I.>
0
'"""

'8 v...'~ . (.),-:.,


~ Q)
E
.- -.
~ ..2 ~
""-"
.N

~.;;
0.
e

u
..:g
~
"0
v:..:
~ .;;
= ~. ~.g
,)~
V
~ B

== "rn v
."
I.> ~
ro
-0
.- ~

--
~
'--
.=

~
~
G)

"0
;~ '~ ~ =' c . ,_.0 ~ ~ 0 ~ "0 -;=- 0: - == - ~ 0.
- ,- ro ,-.. ::s ro ~ ~ 0. ~ ~ ro = N ~ . ~ -= ~ .
~
~
~ .g,~
(.)
~ ~ ~ '::: (J a 8. ~ :5 qj S ~ '-e ,S ~ ~ -'
~ "0 ~ a a
~ .~ -g e ~ ~ ~5 0 - ~ e ~ e ~ ~
-
- 0.
~ I.> Q) V
U ,!: I.>

v
Q) "= .ro _0 "
=
r/)
OJ
I.> =

0.
.-e
V
~
.

~:::
-"-'
v P..:
~
~
--
~

~
)~
";oJ -
~
N
--=
~

,co.; -::
I.>
~
ro ~
~ N
..c.
.-
.- .- .
,~,
=
,-
I.~
.:
==
~ -

~ .-:
,,;;
::c.,
)~
>
~
~ =-
~::.
=
::c I.>o ,-.~
N
,-.. ~ ~

v
.w
ro
V
-
EO
~

cd'
"0
0
.-
v
- .
-o V
"0

'-E-
.~
~
ro
o
~
~
!-

'oj !-
.,c.
'"W cIJ '-'
ro
c/J
-~
~ v ';; .Qj I.> ~ '"'
E-..
I-
E ~ = 5. -s ~
'" 0."';; >- .0
y,
~
~
~
~ -'
Eo.-,- <I::
v
"0
-
Q) )
Q)' ~ ~ .=~
g ~ = .~ ~ 1:1
~
g ~
~ cIJ ..g g
g,.,8.:=- ~ ~ E 8;.E ~
.g. ".; --= t2
~.Qj.~
.~:. -g
8 N ~ ~ ~ ,ro .g
'=, '::"
5 ~
f/) cn .Qj

cn
-

U I ~ "0
~"E,~
N ~

=Q)

~
'i5
~

g ~ > N e ~
= I.> = ro ro-

.c=
v

~
=

~ (C ~
1$ Co N

~
cn

u
~

.~
~

:: Oi)

<"'I
.g"O
~

;,=
N

8 .-
.g
. '-

1:3~
~ ~
::"iii ':-e

= ~
E
Q)

,-~
Q)
0
N.~
.-:::
~ -s~ >- - I.>
'0
..~
~
-
~
~
~ ~ ';if
0 ,I.> E
'G
(oJ ~ rJ1
-5 g .,g. ~
ro Co
g 1-:;
~
,-
-~ g - ,~
ro ~ ,~ V .- -=
~ .g .R 2
Co "0
-'- -
0 ~ ~ == 0 ~ ~ .:
-s: Co
)~
'-
.ro C
l-
- r/) --
,--,
v
.'
.0
v
- ,~- ,~
v
r/)
= 0.
~
cIJ
~ - :n ... -
~
'" -'
~
":""' ~
., ro
0 ~ - j,. -
~ ~
='

~
~
Q)

==
v
r/)
~
~

., ~v
~
,ro

~
,
:)
-s: -ro
cn
I-
0.- =
v
"0
Q) 0 s:
- ~ ~
I.- -=
0.""'-
cIJ .Qj
~
~
0-"0
Q)
-"
Q)
>
v .- = -~ ~
~
.- -~
:1)0 ~
. -v-o.=-- """(/)V I-"t-= ,-~~=NV~~~S:
~Q)~:':;:~rovI.>V~
..'~
=
E .=
.-
I.>
:.=: th
cn '~ .- ~
I-
~
-
'c .:
(.)
ro
-
I.>
ro
"':t'
r-.1
~
- ~
=,"'0
Q)
N
V
Co
dJ
0.
ce 2
-
== 'c
=
v
~
'ro
'-
;.. I.>
~
~ Co.
~"-':)~
~:-
,-
"=
~
==
Q)
"0
~
t:
~ -
(oJ ~
0.
~
U
-
~ V ~
'-
Co "0
~ = - 2
~
"0
0
0
G)
r/)
-I.> :=- - -=
=' Q)
0
U (J ro v I.>
.~
(.) Co -
v E ~
I- - ~N ~
I.., : ~
I- :: - ...
::s ro.-
N (C
',. (.) '"::" I-v
a. ro ,ro ~
.-.c.
.~ ,- I.>
~ .-= "0- I.-
N ,I-
,ce
=' - ,-
:: - = z
~ s
.9 .:::. I- -=- - "0
~
v
. :"
-- =
"c:5 "c:5
~
cIJ .~
,
~ ~
~
: .- - "0 ~ =,~ ;::::- ro N N N ro - v I.> ~ .- r/) ~ )ro :: ~ :: 'Z:. U :: "'0 ~
-= -- -
~ ~ c ,- ~ ~ v-' ~ 0 0 0 ~ -' 'c: f.) ~ ~ =. .- - ~ - - - ~ 0-
""" ce ~ ..2 1.>. ~ ~ ~ -.. ~ 0. ,-= 0. 0. ~ ~ ~ g (.) .,: ~:f Co. ~ ,0 ~ 0. ~ '~ .;;: = (,IJ '5 ',...:::;
",-.
""""c
':,~,Ci
~
'J:;:'WV
-
,..,
,1""'0;;' '-
Z :JJ
~ ~
-
,
-
='
.--
~
1-
----
.-
"'.-
: =
0
_0
.,
>
~

--
'.w
,.,-

.,
~
,.., - :/)
,~ "-'
=='
N
~
"' .--
Oi) ~
.-0--
~
.-.,-
-
(.)~ - ,~
.,
-..,
- -...
1-.

I-
,...'-"., ~ -1.-
--
="~=.-
..,
--
-""~

0
.w ~"'
., V)
-,
~~~v-'w
--, ~ Q)
~
'- U

-
~ . ,_'-
~,~ ~
;..
~~-,---~ - ,-
""'.,

~:-
.~ -
-- --
CJ-
.-
~"
...
,-'"
, - 'w U ' ,.., - I.> = .w'
- 1.-:: "0 - , ",", ~ '- .~ ,~;;. ,-.-'-- - -,
- ~ ~ '-'
,':.c~..:c ~ r"- ~ = ,- 0 . ~ ~ v ~ ~ s c ~..o ~ ~ ~ t-d v ~ E!' ~:=.
r~, ~ N ,= ,- th I.> cn .. 0. 0. ~ I.> ..- .= 0 Co ~ ~ U ~ ,=:;: ~ 'r,
L
~
. ~
.,
' '
~
-
(
I: --
Q)'~ -- Q) Q) --
:'3 Q)
-...
,~~
~ -~ b
-r;;,
.
-
-_'oJ U ~
-=
~'C
"-; -'~ S -.. = ~ .".- Q).- 5 "-~'
~-
e -6
.Eo.=
~ :I N " ~
~ Co ,~5 ~:-= = U
-;:1
'...
=.- -9
.-u~ 0. ;3
~:I u 0 .
-~.- 1'1 ,-u
'-
-~ ~~ ~Q) ~ -
= ~
1)
~
'
:=
::
:: -,-
~- ~

,-
=
0

., ~ v
-0
'"
.-~
'~co;:
Q)u""
(/)0

Q)
~
~ -=

~
~
"' -
~
~
-
~.-
~

'...
,,"
~co;: U
~:::

Q)
""

,-
-0
~
=
='"

~
~":Ic
-.
00
-
~
~
.-
~Vvv
v.
. ;>

u
~
.,
~'oJ -0
'0.
v
'oJ

=
(j
~-
-
--
~-
-::
4J

~
=
~
~
~ . ~ v bo ; ,:;.:-= , ~. - .~-
-a =~
9.
- -
0. ~ .~.Eo
.- ~ .:- ~ ~ 2 ~ :I ~ ~ .-e Co .~ ,"= - ~ --
""
~ "'"~'-
Q) _.0 ..,' ~u """ ~
E-~ ~
-i-'~
~ ~ :> = ::
...
- .--
S:!
-~
01> . -
~
c --
...
-0 ~
~
v
.~
~
Co
~
'- -
--""
~ .S (
. -
~ ~ 0.
S ~
~ - - - .,-
"3 v
.""
... ~
Q) (j
...
~
-
- --=
~IJ ~
~
~
--
,-:::'
co;:-0
'- la =
-
0
u u
]
I.;:,~.
~::: - -0 )~
...-- .-.,
'-".~
:-0, 0
= 2-
(/)0
~ ~ ~
~-_o-
;:.)
, N U
--
~ = v
~...
~ U
'-U 6
Q) Q) - -~
-"-
=
CO;:-
~ =
~
--=
...
0-
X:: V,~..,.(-= ~
-
~ -0 -0 ~ ~
'-' ~ ;.j
'oJ OJ)
.- z .-"""".-- .- ;oJ ~
8E ""~~ ... -., --
-~ ~= -",~
-
'" -~:.. ~/Q)- ::::::::":":-=
,-
-- - ~--=
'.,- - _'oJ- ,..
-- x ""' ,-
~'oJ.~'oJ
Q)
:..,", '.~
... - - -~
-.~JJ
- ---
:) ~ N Q) ~ c/') [J: ~
..;- 1) ~
-0 _.~ ~-(- i:: v,.-,--=, ~
- ~-- =.~' :: u :. '-=-
~
- - - - ---.
~ ~ u Q) ~.o . v 0 ... 0 ,- "~ -
'(} 0II ..~;,,;::~
- .- - .-,-=
0. -
.... -v
u :-' w :.
--.,.... ,';:-.~ -- --:.-"".~
",~:: ., ""
.~ c' ~ -0 co;::; U I: ~ = - - ...
(-
~
-,
~,..
~... - ~- --
-
Q)
(/)0
. .~., N
c
,.. -U ,..
"0
'
,:::J) v S ::: U =
:-'
'~
~
=
co;:
r-o 0.
:::
,~
-":-
0 .,
~
-~
,.0.
... ,-
!lJ
=IJ
...
==
~

:'---00.
...~
,::
Q)-
~:I
U
v
-0
~
5:0
Q) U
X

-
~
OJ
x ~
:

~v
-'is
~
-0
J5
Q)
0
-
-=oU
-0
=
,-'-~
-0

u
'c
c ~
v
:::
-
(:
,...
~

0. -
~ --
;::CO;:~.a>CO;::'~:.
...
U-oCO;:O
co;: ~

~
.9.

0.
"aj

~
-r;;.
co;:
-=

~
';::.
co;:
-=

,-:I:
~
>
~:oJ

=
~
=

:::..
~
:r,.
-
-~
~
'.=
:.)
~ 0
~
-
~ 'J
'-.-
-""-(1;
~ a3 .0

~
=
-
-0
u
.-
...
:::
-~
~
~
.-
~
... -
--""~:::'/:
~

-
2
S.5iJ l=
-
~
~
:::
~
~
f.t:
:J)
d

~
-..'u-o0
~
00.-

~
VI'

5"tJ 0.
v.
x
U
f.)'~

'-
~
0
--:.-

U
-=
"
~ ~ ~

""
,~~
;-
=
::,..
~
~
-
-

-=
~
-.
'J
- on- .---~-
=\r)~(1;..;:::;:
'oJ...,0.'~ - ~ ,-
-~-'-'" O-"--'~ - -... C~"""
U
- - .- - .- ---
,.. a200,,:="O'"-:J'"-:J;;
("0.1
'---' .
.
.~
- .. --- 1.;:"'- . ---~
..,
... - .0 -"' "
-. ','
. -..;
'.-
~- 'J
=
~
-::
"";j

"':
...,
-'~-
-.o.uo,~ U
= >-
~ .-::
~
0

X
-:..- ~ ~-:l'-~- - ...
~-
:O:'Co.o.o=
... v v :5
~
~
Q)
0.

"'~"
'oJ rn
.:-
~
~
-..::
:'0
::
- ::- - =-
0 ~
~~""".-
o.!.)~"';";"::: ::: :::
:: :oJ :. :J
;.: ... ...
"
-::--'~
'- :,;
.,:.

,
--
'"'"
~
-.-- ..- ---
--
~
- - ;..:~,-~ ~:::~~.=(.)
- -":.:::-=:'O:'O~
,-- Ov "::--v, -~ ~ -
'=~ ~~::Q)
-.
:... U-~~~ ';:=:JJ~::"o.o.
< --~
;:.;:=
._'-""""... X ~ '- -
:..or
~ X " --
-'-
,-::
,,-
-- "-
--,
-~ '"
I
[J: ~.
U
--:
I '~'"
."...
'"'"' -~
-" 'l1 '-,0..-"-" V OJ
(".
..;: ~
='
U ~ ~ rn 0 '.~
:I 'r-.-'"
=... 1,..;..-"- :J
'..I-
-
--,'J '- -----
.:
='-"~
,
:.
-
:...
1:-,"'-
-~-. ~-
('-I'"
.,
" 0 .
;11
=
,-- ~ .,;":,;- --.
~
'J'J -,~:J :.. ~::;.w ::;
::
~
-::;
-~ -"'
'J,. ~
.;.=::
~
-
""j"'O~
~
--
=
.- .2
.~
::
-U
'!)
~
~
-
~
x.
~
~
~-
.-_.
4) V'- c
U --.>
~
~
,
-
0
~
...
-0
.- ~
-"'"
0.
-
~...co --
:.
-
='
-0. -0-
co
4)
...

v
0
Co

.,
--'- -,~
~ ,co;:
--co;:--=
~
0. ~
::
.-
2 5 ,~ . ~ Q) ~
~
ft:
-
,-:::
0 '...
... 0
U ~
u- -
-0
~
~ C'a;-:;
U
'"
--
(-,--
~
= co;: ~
.' "::: 0
~- - --
S iI)
-~
~~ {i:
i:
..,
0
="
-'
.5
-
-...
- '5 ~
~.-'"
.- ='
., -
CI) .--
.-
~
-e 'C ;
:::~
.~~.
v,--.=
= -~-
~
""'
'"

.
~
rn
;.:: '~
,,'"
~-
0. ,~
-- - --
0
~ -.- ,,- ,~
- .-'~o. 4)
-., -
-' ...",
~ ~,-,.. (/)0 ._~c ~ ~
-~-= ...-~ o..'~
.~
o:c: co;: .0 N -'-"""..,
,,",~-.,
~
- ~
., '..:. -=
...,,-' :. 0
N -- ~.- N ~ rn ~ ~ ... ,~
~
4)
x ~
i::
~
co;:
~"aj
o.d
.~
_
~
0 ~
"".0
'P
~
v
-s
(/)0 ~
-'
"("d
~
-.5
~
~ ,~
Sh 0 .5:rJ ~
.a> ~
..

:-::
~
O'u:
..
0. ~ .g
~
L.: ...
-- C ""--- - ,"","
;.;.5- .- ~ .-V)u-~... -0, t;:_-o;:@ ::-~CO;:'"
~ -;:
..0
_
-'-
E .~ 0.
~ c
= -
-'-
~
-., I:
:::"
~ ~ H ~ -
i:: U
.- ,~
..0
-- .- L-.ft ~ ~ - . ...~.. ,~- - .. - v - - -
-- -- - OJ VI ~ 0 - ~ U - - ... 0. - x-'" ... -
-=
.~
:;:: ~ v a. OJ c U 0
-.-.- -
~ 4) .:=' ~ .Eo ::: "':. Q)
-- c::=- ~
-- - -- '--
~
.-
CoCl) L-:::c
= -0 -o-oO-O.-O~-4)~
~
c 0
0:-= OJ OJ
~.
~
,:..: tj
co;: co
!:1:: -0 ~~
4) 0
-0
0.
~
:::
--S 0.
-~ :.
8 H-. 0U ~:s _0 v~
--.r- (I;
~ :J):J) ~ -- = ~ 'r;., -0 ,co;:
~
:..-
U -C-
~ u v Q) 5:0 UC'a ~;n
:: 5"iJ' "= - ,.; ~:=
-;; '- ~
::
..:
- -.- ~U '0 '0 ~:::o.-O
" Q) ~., .,.,
'oJ'oJ~ --I'" ,-'
u-~::-= - ... ~... ""',co;:=
N
... 'oJ -0 C CUi:: ~ ~ -0 .=.u "" rn '~ :r- '" c:;
...
'-J~-,_.-0 .::: :I
C ,~ --.0 ..0.0 ~ ~ U:::""- ,~ ~ ::: - ,... 0. ';' -
--'
~-~
~
-.. .r- IIII -
...0..0.-
U .--
~ C'= --'-
~ ~o
co;:..0 - ~
'oJ "c
,co;:..0 '@ "0 ,"'- '-"~
'"
:;; ,~ ~
CD
'-' .~
.,.;
N
5
N @ M~
"~ .-
--
~
-
)-y~ :::
co;: ~
~
~
"' ~ .-::
- 0 U0
:..:::
-- 0. 0.
-= -~
0 0
UU~t

o.'P ~
co;: :-e
0.
c: - co;: -"::
~
= 0 ~ o.~.::
~.--0 0. .-:: .,
""~::-O""

.- ~
~
~:: 'J-";::=
-..
:~ co;:"~
- -
~
~ ~ ~
co;:
--
.- v ~ c U:: ;: co. ~.- 0 "Vi - = ;.. .~
a
X -4
X-;.::-
.
t",.
- ~
~
~
-,
~-
N
~
~
~
-~
.r

U
-."... -~
4)
~ ~::
~v,...
:::"":I~'-"==:I~'-~O~~-
,5 ,-
~

--
"'::'-:::
:::...
~,~'...

,- U
::
0
0.
CI)

v
-"'"
-0
~O'-

,=
~ =f;'P .-C :::
... x
(j)
:::
~

U
,..."'-
-
-= .-
,.,
--
1-0
---
('-I
'"'~-
::: ...;:--=:
:::
co;:
~
;::
-~

--
U
N4)
V ~O~:lV"""~o.U-U(I;o.~
U - ~ :-= U U... U 4) :.: ':.1'-;::1...--=
-- -
'oJ :I ~ ::: - .. ~ ::: ~ ~ ~ - ::: Q) U .. ~... ~
0."0 U 8 U co;: ~ ~ ~ U - ~ co;::. -:: - = co;: =
-
0
i ,.:
""-
::
co;:~
Cl.. V Cl
~
~ 0. 0 0.
..
0. ~ ~
~..."O
Cl.. .';:
~
~ 0
~ .- "'. "=
cco;::::.
:= Cl.. .~
,-
~
""'...
~ 0
'J:
...~-U .~
~
-:-;:
C .".-
=
CI)
~ U4) f.)
-"' ~
n 'p:-=
.0
U
- - [J:
-
-

. -
0
~:I
- -

=
~
:::::
:::-
.- -0

'-
,.,-
-,:::0.
...

4)
c ~
/ -
, ~, ,..:
-= ,= ~
~'J::;
- ~
f'". , ,... 0 - ...,... - . , ~
,...'~ - - - - - ,-
, ...
- ~
'"'
O .
-
.,
-
0 0 -
~-~
.- ..
-' - U 0. -0 U U '" ~ 'f-
',-
~ ,~:': ~
\
,-~;..
'.--,... ~ -,--
.. ..
-;...::
.. r
"'-0
.",~
-.- -;..;. .- .--, , - -
-- .--
" ~'..I(1:, ,)(1:-'.~.-
,_.~ u ",,-~ ~.._~
.--
' '" ,- 'J ;,0 :: 1) ~
-
0
,~" '/) c u ~
-~
= ~ . ,- := -
.: :J,-
:n,~
';;... ~
==
~::
f,j ~
~
--
-~ - --
- '--- ~::
-" ,~ . .~.,
~ " ::
.~-
-"-
Q
-,..'"
=.::
-..
,. ...
- - ,~
.~~':IJ =
..~
~
-
,. - ..
,-~
~"'~::
:J
---,::
,_.~,
;..
,-)~.
~,-
~
.-
",
--::.-..
)"-
'"
'" -C
)~.-
--
.--~"-
~
- ~" -
'--
""0;..
'
:.;:=::
...
N
~ .
.. -
-
,:/,
1- -- '"
1- .-1) -~~r .-",.
1)
;.. -;: ,...
,-
'" -
-= ... Of;-o
""' ~
-
~
:: ~C ~ .
. --
-.. ,. -
- 1'.) ,- ~ (1:U U --
-.~
__,_'..
f,J
...
- -~ ,~..
- "
- .-~-
I :.:::
-""'1) -~
..
'"
~ ~
-'--- -
~'::,(1:
- -,..- .-
- --
~
'-,...
1) -
!..I1)-~
""'
-.:J:-
'" -
~

'...
'.-
--
~
- ..
'"'
~
~ ,,-
" '"' .-
:::
.:
- U
"-
.~ .-.
'.. w U --=
'.I: -. '" .- , :';;;-"
.--
'"
.
:= ;- u ~
-
I'J ~'U :" C = "J
-:...
- ~ ;; ~ 0-
-0,...',,=...
-
r, 1'.)
...J ' Co ~
- -
;.. "
." :t" U
'J'U';:-,.) V
. ,.
'J .:
- "...(1:'..1'= :... ~.= ~. ",.- ~
-'U .!::. :: ,-- ;... :... ~
- .,~ ,-
-,.., -.,-- ."'- - ,.. -~
. c. ~
'"' "..
'"
'"'
\j
-. - u.- -
C
-'"'.)-,..,
-..~
...=- := ~
, \,.)
.=..
,.."" ';j -
,.)-~ = .- ,,-, - 1'.) X
H"-'
- ~.-.
~ .~ .:"C
1'-'

~
X ~.-.=
- -
'..I~1'.) 0.
'oJ
,~ ,.. -.
I..
--
(':!

'J
(':!

.~
-- -
-,..
0
,,- .j =
'1J~._-
""'
, ,.',
;;;
-'" -.. -.'..1,~
- ro
-
-::
.;;; ""'
~

, .
~
.'"
,
,..,

-..
::
)'"
"
.""'-
-
,
"J

-
.=
~
r
-.;;
"J
-.- -
- =
;'(
, ~ ,.) =
~ - to:
- -=
~' I . ~
-
,=
..."'c::
~ ':/) I~
~ ;;; '-
I'.)U""U
~ 1)
;:;
i;::
'"
C
-:::1'.)%
?::; ~ V
-..J~--:-:- I~ --~~o.~ ~ -"J '"~ :"'-0-
- ..
-~ -
.. - - -.. c. ~ ':-
" 'r' = .,, -
-.""... ' "~ .-~r - ..
I..
-.;;
I -I--'~
-.. - - .
'J' - I- " .=
---(/:,. ~ ;.. .' -.. -~
"- '/).-
~ ;.. ,..
t:;,,~::
~-,-"".:::
';J :J'-- -
1"
/ '"
~ == ,.)
'-'"
\j
-~-
1)
-o'U".)""
... ~ -
- -- ,- -
"',,'r--
--'J
~
.=
g , ~~ -
-..
-
-:-.;
;:;
-..
,;::
""" ~~
~ .. ~ ,.. .
~-"""
,""-
-.~ -
~
- 0-
.-
~
U'=
to: 0-
- '- ~ :r- n '": ~ ' X .. .-.' ~ ==
~.. ,= 'f3 ~
,~,= ~
"= ;;; 0.
U ~ 2, U
'N X /"'i ,;!. -. (J) ~ .c.-: 0
,'oJ'
~ I..
_.-
(': ",~
:: In
-~
~
,- '-::1...;
~
"u-~
C - .. ..'"',
... ...:.:
"'"
'-0 -
-- ~
'r"
~
'"
x x ,:;
(,",_'oJ\::
'"'1' "0
U
- '.- -- ~
I - :-::;::...
~- ... ""'
. .~ .. - .. ..'-
v.-
--~I'J""'".:: 'J =~!:,","'I..
- ~ :: = -,..- .J
,.'~',.-- ::-
_0 -
::,.,
'-, -,..,(-~ .~--
-",
-
--;..-" ::..f ... 'U ~
- 0. ;:: ~
(':!
~'::'" =~
"""""'0. ~ ~u'..I
<
-
,-. ~ ~.~ ;...'
'--- .-,..
~ \j '.J '
o-! '~'J'- _=N '- '"" 0.,
'N .-
~
_..
~
-
- - 0.-' -..
-'"
- -
-,-
~
-7..-
_:J'" --
"
E ~
-'
--
"..
Co
0
~
--."",-;'
,'.
~
.0
c.-:
---1':.-
'." 'r, -'"
-
'J"':J
;.. ;.. -
,;:J ..
..- 'J . (-
'- J

.= -, .
..,. ,,,,,OJ
I': ':. ~ 0. '...
0. '..I ";; .:; ~
GS 'ro i.: ..; .~
~ ~~~C)
. ~ ~ --: ~ -0 .= '-T3
-'---
2
""- -- '" .
-.-,.
""" N
:::
- - ~
-
r,
'oJ '-, := -"' ,
," -..-
- -- ---, -...
...,w - .-,.,
~ --- ~ ",...r/)
. '"_.
:J
:.
--
.;::
'-- --- -
,-
--.,~
~ (1:
~~' '..
~)
~
CJ'" Q)

0
~

~
'
'"'

._:"@,-:...
IU'"
'"
,'"
-
0
=
f,J -,..
'-'
0-
,
.~
'"

-",
"'"
~
",
~-
"'"~
-
..
. .-
.-
.:-

~
:,.,
'-~
~
.""
-,-=

"""-
~
.-
-- -
~
,= - .-.--
... '-'
~ f/:
""'
f,J

:.;
=
I-
c
;J) .
'...
""'
~'~
- -.(1:~
~ ~ .. =
0)
-
1-(1:f,J

'
0. ~
-o
r=~'
~., (5
~

= (- ,=
0
S
=ro

~
0.
~
.~

~
=.
~
'"
~
"~
--
~
-~
::
-:-
- - 0 - - ,--, f,Jo ~ -
~
~
"::
.~
:-:
"0
~
'".
9=
-
0)
"0
CJ
-
f,J
5='"O,=,~
""
~
0
...
,C
CJ
~
"""
0)
~ CJ
IU .-
(=
f,J
.='-0':;:",.,
S
r/1
U
~
~.-
0
.~
~
~
~
~
-
""
~"
;::
'"
~
'"
~
=
~
~
-
-
-
0
(/)(/)
...
:Sf/)
U
cCJ-,f,J~
CO:~(J}.-u
1U~=f,J-
:CIJo;" -~""'-
'~;::05;-
CJ'-O-""'i\)
CoN-
.~
=
.~
~
C
~
~
-
"::;
~
~ ~ ~Co' 5 .5...
.-"0 Q -0. :=
= -~rI)~.c:,~~ f,J f,J r/1... e.; ""
;: '~ ,
-
~ "
\:'::=;~
~.~ ~~
-!;!.~.se
r/1 Co -= -
.rI),5~~,~
I- tfJ N"" ~
~ ~
~
~
'.
-
.-. ' - "0 0) ,~ -' .ro Co co: ~ rIJ . -
~' ~,..,g'> v
~
'""'
~
~
~
'oJ"
IU r.)
f,J~-:='"CijN
=
.=
0)
~
-'
f,J
...CJ -. ~ -~~C)f,J
--
f,J u v
=,= co: a~
~ -0 =,~
Q .~
,'" .-.0,;::,
~
~
.-
-.--
.= c--,
.- ,
~-- ~
0
~
~
"::
;.
~ ~
~"O
U'
"E.'=
=-
-~
0 ~

t:: = x ~ tfJ
0 (ro IU r/1 0
0-
~ Co
I(I:='JIU;;
t1=
IU -:::>
... -'
-
~

~
'-0
8
.-
S~f,J~Co
r.) CJ

='
r/1
=
=
CJ
I...
fi
f,J
B.=
r/1
f,J
-
.=.-
f,J
""'

~
=
rIJ
C
~
-
iJ
.:...
't::;

'S.
;::
-
-J:'l
"":;;
:...
',.
'"'

~
~
.-~c .;: \.j
~
- ~
v
x u
f,J '-:'.N= '-'r.) =
~
-'~ - '"C
.- U
f,J
~
CJ
~
~ -=f,J (/:
='
"f/)
r/1
v
'"
c
'