Sunteți pe pagina 1din 78

UNIVERSITATEA DE ARHITECTURA SI URBANISM"ION MINCU" - BUCURESTI

UNIVERSITE D'ARCHITECTURE ET URBANISME "ION MINCU" - "ION MINCU" - UNIVERSITY OF ARCHITECTURE AND URBAN DESIGN
Strada Academiei 1820,Telefon: 315.54.82, 313.95.65, 313.80.80 Fax: (40) 1 312.39.54, 70109 BUCURESTI, ROMANIA

PLAN URBANISTIC GENERAL


ORASUL VOLUNTARI

REGULAMENT

BENEFICIAR : CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI VOLUNTARI

PROIECTANT
GENERAL: CENTRUL DE CERCETARE, PROIECTARE SI
EXPERTIZARE AL UNIVERSITATII DE ARHITECTURA SI
URBANISM ION MINCU- BUCURESTI

EF PROIECT: Conf.dr.arh. CONSTANTIN ENACHE


INTOCMIT: Lect. drd. arh. Cerasella Craciun

U.A.U.I.M. C.C.P.E.C.
Februarie 2004
C . C . P . E . C . - U N I V E R S I T AT E A D E AR H I T E C T U R A S I U R B AN I S M " I O N M I N C U " - B U C U R E S T I
UNIVERSITE D'ARCHITECTURE ET URBANISME "ION MINCU" - "ION MINCU" - UNIVERSITY OF ARCHITECTURE AND URBAN DESIGN
Strada Academiei 1820,Telefon: 315.54.82, 313.95.65, 313.80.80 Fax: (40) 1 312.39.54, 70109 BUCURESTI, ROMANIA

TITLUL I PRESCRIPII GENERALE.

1. DOMENIU DE APLICARE.

1.1. Prezentul regulament se aplic pe teritoriul cuprins n limitele intravilanului actual al


Orasului Voluntari 1 , precum i n extinderile acestuia, n interiorul teritoriului
administrativ al acestuia.

1.2. Pentru terenul situat n intravilanul propus, orice lucrri sunt condiionate de
elaborarea i aprobarea conform legii a unor Planuri Urbanistice Zonale. Acestea
vor ine seama de prevederile prezentului regulament prin care se asigur
atingerea obiectivelor strategice i urbanistice ale dezvoltrii de ansamblu ale
Orasului Voluntari, situat in imediata vecinatatea a Municipiului Bucureti, zona
deosebit de imporatnta la nivelul Zonei Metropolitane, strategia fiind gandita n
conformitate cu Planul Urbanistic General.

2. CORELARE CU ALTE DOCUMENTAII.

2.1. Prezentul Regulament Local de Urbanism preia prevederile Planurilor Urbanistice


Zonale aprobate conform Legii 50/1991 anterior intrrii sale n valabilitate i care nu au
fost abrogate prin Hotrri ale Consiliului General al Orasului Voluntari.

2.2. Totodat, prezentul regulament este constituit in relationare cu prevederile din


regulamentul Planului Urbanistic General al Municipiului Bucuresti.

3. CONDIII DE APLICARE.

3.1. Regulamentul Local de Urbanism preia prevederile Regulamentului General de


Urbanism i le detaliaz.

3.2. Prezentul regulament este un regulament cadru avnd un caracter director.


Prevederile sale permit autorizarea direct cu excepia derogrilor i situaiilor speciale n
care se impune elaborarea unor Planuri Urbanistice de Detaliu sau Planuri Urbanistice
Zonale, cazuri specificate n continuare la punctul 4, precum i n coninutul
regulamentului.
1
Cf. Hotararii

februarie 2004 2
C . C . P . E . C . - U N I V E R S I T AT E A D E AR H I T E C T U R A S I U R B AN I S M " I O N M I N C U " - B U C U R E S T I
UNIVERSITE D'ARCHITECTURE ET URBANISME "ION MINCU" - "ION MINCU" - UNIVERSITY OF ARCHITECTURE AND URBAN DESIGN
Strada Academiei 1820,Telefon: 315.54.82, 313.95.65, 313.80.80 Fax: (40) 1 312.39.54, 70109 BUCURESTI, ROMANIA

3.3. n cazul operaiunilor urbanistice importante ca arie, volum de construcii i


complexitate a lucrrilor de infrastructur tehnic, prezentul regulament va fi detaliat,
adaptat sau modificat prin regulamentele aferente unor Planuri Urbanistice Zonale,
realizate i aprobate conform legii.

3.4. Pentru toate zonele nou constituite este obligatorie elaborarea unor Planuri
Urbanistice Zonale aprobate conform legii, in condiiile in care teritoriul intravilan actual al
Orasului Voluntari coincide cu teritoriul administrativ al acestuia.

4. DEROGRI DE LA PREVEDERILE REGULAMENTULUI.

4.1. Prin derogare se nelege modificarea condiiilor de construire: funciuni admise,


regim de construire, nlime maxim admis, distane minime fa de limitele parcelei,
POT, CUT.

4.2. Derogri de la prevederile prezentului regulament sunt admise numai n urmtoarele


situaii:
- condiii dificile de fundare;
- dimensiuni sau forme ale parcelei care nu se nscriu n prevederile regulamentului;

4.3. Modalitile de autorizare n cazul derogrilor sunt urmtoarele:


- modificarea POT, a distanelor fa de limitele laterale i posterioare ale parcelei sunt
posibile pe baza unor Planuri Urbanistice de Detaliu PUD, nsoite de ilustrare de
arhitectur, cu avizul organismelor abilitate precum i, n cazul zonelor protejate, al
Ministerului Culturii;
- modificarea uneia dintre condiiile stipulate n PUG privind funciunile admise, regimul
de construire, nlimea maxim admis, CUT i retragerea cldirilor fa de aliniament
este posibil pe baza unor Planuri Urbanistice Zonale PUZ, elaborate i aprobate
conform legii.

4.5. n toate celelalte cazuri documentaiile de urbanism se vor supune aprobrii conform
legislaiei n vigoare.

5. CONDIII DE CONSTRUIBILITATE A PARCELELOR

5.1. Parcelele sunt considerate construibile direct dac respect urmtoarele condiii:

REGIM DE
CONDIII MINIME DE CONSTRUIBILITATE CONSTRUIR U/M OBSERVAII
E
PARCELRI NOI P P+2 NIVELURI -
CONFORM REGULAMENTULUI GENERAL
DE URBANISM

februarie 2004 3
C . C . P . E . C . - U N I V E R S I T AT E A D E AR H I T E C T U R A S I U R B AN I S M " I O N M I N C U " - B U C U R E S T I
UNIVERSITE D'ARCHITECTURE ET URBANISME "ION MINCU" - "ION MINCU" - UNIVERSITY OF ARCHITECTURE AND URBAN DESIGN
Strada Academiei 1820,Telefon: 315.54.82, 313.95.65, 313.80.80 Fax: (40) 1 312.39.54, 70109 BUCURESTI, ROMANIA

front minim niruit 8 metri POT maxim n


cuplat, izolat 12 zone exclusiv
metri rezideniale cu
suprafaa minim niruit 150 P - P+2 niveluri
mp. = 35%
cuplat, izolat 200
mp.
raport ntre limea i adncimea parcelei cel puin egal

INSERII N PARCELRI EXISTENTE P-


P+2 NIVELURI CONFORM P.U.G.
front minim niruit 8 metri POT maxim n
cuplat, izolat 10 zone
metri rezideniale din
suprafaa minim niruit 150 afara zonei
mp. protejate = 45%
cuplat,izolat 200
mp.
raport ntre limea i adncimea parcelei maxim 1/3

PARCELRI NOI P-P+2, N CONFORMITATE CU R.G.U.


parcele minime i construibilul

S=150 mp.
S=200 mp. S=200 mp.

18,75 m. 16,67 m. 16,67 m.

8,0 m. 12,00 m. 12,00 m.

februarie 2004 4
C . C . P . E . C . - U N I V E R S I T AT E A D E AR H I T E C T U R A S I U R B AN I S M " I O N M I N C U " - B U C U R E S T I
UNIVERSITE D'ARCHITECTURE ET URBANISME "ION MINCU" - "ION MINCU" - UNIVERSITY OF ARCHITECTURE AND URBAN DESIGN
Strada Academiei 1820,Telefon: 315.54.82, 313.95.65, 313.80.80 Fax: (40) 1 312.39.54, 70109 BUCURESTI, ROMANIA

INSERII N PARCELRI EXISTENTE P-P+2, CONFORM P.U.G.


( n afara zonei protejate)
parcele minime i construibilul

Excepional din cauza ariei


S=200 mp.
S=150 construite reduse.
S=200 mp.

18,75 m. 20,0 m. 16,67 m.

8.0 m. 10,0 m. 12,0 m.

5.2. Parcelele cu suprafaa sub 150 mp. pot deveni construibile numai prin comasarea sau
asocierea cu una din parcelele nvecinate.

5.4. Pentru parcelele cu o suprafa ntre 1500 mp. i 3000 mp., cele cu front la strad
peste 30 metri sau cele cu raportul laturilor ntre 1/3 i 1/5, modul de construire se va
preciza prin P.U.D. - Planuri Urbanistice de Detaliu.

5.5. Pentru parcelele cu suprafaa peste 3000 mp. sau cu raportul laturilor peste 1/5 se
vor elabora i aproba documentaii P.U.Z. Planuri Urbanistice Zonale.

6. DIVIZIUNEA TERENULUI IN ZONE, SUBZONE SI


UNITATI TERITORIALE DE REFERINTA

6.1. Definirea unei anumite uniti teritoriale de referin este determinat de trei
parametri:
(1) funciunile dominante admise cu sau fr condiionri;
(2) regimul de construire (continuu, discontinuu);
(3) nlimea maxim admis.
Schimbarea unuia dintre cei trei parametri conduce la modificarea prevederilor
regulamentului i deci, este necesar ncadrarea terenului n alt categorie de UTR.

6.2. Pentru toate unitile teritoriale de referin se mai adaug un criteriu de difereniere a
prevederilor regulamentului:, respectiv situarea ntr-o condiie particular de cadru natural

februarie 2004 5
C . C . P . E . C . - U N I V E R S I T AT E A D E AR H I T E C T U R A S I U R B AN I S M " I O N M I N C U " - B U C U R E S T I
UNIVERSITE D'ARCHITECTURE ET URBANISME "ION MINCU" - "ION MINCU" - UNIVERSITY OF ARCHITECTURE AND URBAN DESIGN
Strada Academiei 1820,Telefon: 315.54.82, 313.95.65, 313.80.80 Fax: (40) 1 312.39.54, 70109 BUCURESTI, ROMANIA

(n imediata apropiere a unor mari culoare de vegetaie care asigur ameliorarea


climatului Orasului Voluntari)

6.3. Regulamentul este alctuit pentru urmtoarele zone, subzone i uniti teritoriale
de referin:

C - ZONA CENTRAL - CONINND FUNCTIUNI SI ECHIPAMENTE CU CARACTER


DE CENTRALITATE SI REPREZENTATIVITATE, POLARIZATOARE ALE INTERSULUI
PUBLIC LA NIVEL LOCAL

UTR C1 - subzona central n care se menine configuraia esutului urban tradiional

UTR C2 - subzona centrala cu caracter dispersat - nuclee si poli secundare de interes

UTR C3 - subzona centrala cu caracter compact - nuclee si poli principali de interes


( viitorul centru al orasului Voluntari)

M - ZONA MIXT - CONINND INSTITUII, SERVICII I ECHIPAMENTE PUBLICE,


SERVICII DE INTERES GENERAL (SERVICII MANAGERIALE, TEHNICE,
PROFESIONALE, SOCIALE, COLECTIVE I PERSONALE, COMER, HOTELURI,
RESTAURANTE, RECREERE), ACTIVITI PRODUCTIVE MICI NEPOLUANTE
I LOCUINE.

UTR M1 - subzona functiuni mixte - servicii, comert, locuire

UTR M2 - subzona functiuni mixte servicii comerciale, manageriale, tehnice,


profesionale, sociale, comert, cu caracter dispersat in spatii plantate

UTR M3 - subzona functiuni mixte servicii colective sau personale, comert de medie
capacitate, locuire pe parcela si recreere, cu carcater compact, in structuri noi sau
obtinute prin reconversie functionala

UTR M4 - subzona functiuni mixte - productie-depozitare de mica dimensiune cu profil


nepoluant, comert si servicii, cu caracter compact, in structuri obtinute prin
reconversie functionala

UTR M5 - subzona functiuni mixte - locuire pe parcela cu servicii complementare, cu


densitate mica (POTmax = 25%), cu preponderenta spatiilor plantate

UTR M6 - subzona functiuni mixte - productie-depozitare cu profil nepoluant, in curs de


reconversie functionala, cu mentinerea culoarelor plantate si a nucleelor verzi
existente

L - ZONA DE LOCUIT

UTR L1 - subzona locuinelor individuale i colective mici cu P - P+2 niveluri situate n


noile extinderi sau n enclave neconstruite; L1c

februarie 2004 6
C . C . P . E . C . - U N I V E R S I T AT E A D E AR H I T E C T U R A S I U R B AN I S M " I O N M I N C U " - B U C U R E S T I
UNIVERSITE D'ARCHITECTURE ET URBANISME "ION MINCU" - "ION MINCU" - UNIVERSITY OF ARCHITECTURE AND URBAN DESIGN
Strada Academiei 1820,Telefon: 315.54.82, 313.95.65, 313.80.80 Fax: (40) 1 312.39.54, 70109 BUCURESTI, ROMANIA

UTR L2 - subzona locuinelor individuale i colective mici cu P - P+2 niveluri din tesutul
existent L1a, L2

UTR L3 - subzona locuine individuale realizate in baza unor lotizari anterioare Henry
Coanda

I - ZONA DE ACTIVITI PRODUCTIVE INDUSTRIALE SAU AGRICOLE

UTR I1 - subzona unitilor industriale mici i mijlocii, cu profil nepoluant si cu caracter


compact

UTR I2 - subzona unitilor mici i mijlocii productive i de servicii, cu profil nepoluant si


caracter dispersat

Error! Not a valid link.- subzona unitilor de productie agricola, cu profil nepoluant A4

V - ZONA SPAIILOR VERZI.

UTR V1 - spaii verzi publice cu acces nelimitat parcuri, grdini i scuaruri publice
oreneti, fii plantate publice si amenajri sportive V1a,b

UTR V2 - spaii verzi publice de folosin specializat si amenajri sportive V3b

UTR V3 - culoare de protecie fa de infrastructura tehnic, fii plantate de protecie


sanitarV5
UTR V4 - spaii verzi pentru protecia cursurilor de ap;V4
UTR V5 - pduri de agrement i plantaii forestiere V7

T - ZONA TRANSPORTURILOR.

UTR T1 - subzona transporturilor rutiere:


UTR T2 - subzona transporturilor feroviare;
UTR T3 - subzona transporturilor aeriene.

G - ZONA DE GOSPODRIE COMUNAL.

UTR G1 - subzona construciilor i amenajrilor izolate pentru gospodrie comunal


UTR G2 - subzona cimitirelor

S - ZONA CU DESTINAIE SPECIAL.


UTR S - subzona cu destinaie special cu caracter urban format din:uniti militare;
uniti aparinnd serviciilor speciale; uniti de protecie civil i de paz contra
incendiilor;uniti de poliie.

februarie 2004 7
C . C . P . E . C . - U N I V E R S I T AT E A D E AR H I T E C T U R A S I U R B AN I S M " I O N M I N C U " - B U C U R E S T I
UNIVERSITE D'ARCHITECTURE ET URBANISME "ION MINCU" - "ION MINCU" - UNIVERSITY OF ARCHITECTURE AND URBAN DESIGN
Strada Academiei 1820,Telefon: 315.54.82, 313.95.65, 313.80.80 Fax: (40) 1 312.39.54, 70109 BUCURESTI, ROMANIA

7. NOTA

7.1. Prevederile regulamentului au fost adaptate cu un grad ridicat de flexibilitate pentru a


permite dezvoltarea acestora.

7.3. Planul de reglementri cu indicarea unitilor teritoriale de referin este predat la


scara 1/10 000.

TITLUL II - PRESCRIPII SPECIFICE PE ZONE, SUBZONE I


UNITI TERITORIALE DE REFERIN.

C - ZONA CENTRAL - CONINND FUNCTIUNI SI ECHIPAMENTE CU CARACTER


DE CENTRALITATE SI REPREZENTATIVITATE, POLARIZATOARE ALE INTERSULUI
PUBLIC LA NIVEL LOCAL

Zona conine unele dintre cele mai importante functiuni si echipamente cu caracter
de centralitate si reprezentativitate la nivelul Orasului Voluntari, care vor putea realiza o
echilibrare funcional i noi caliti estetic-configurative orasului.

Zona se compune din urmtoarele subzone i uniti teritoriale de referin:

UTR C1 - subzona central n care se menine configuraia esutului urban


de tip tradiional

UTR C2 - subzona centrala cu caracter dispersat - nuclee si poli secundari


de interes

SECIUNEA I : UTILIZARE FUNCIONAL

ARTICOLUL 1. UTILIZRI ADMISE

- instituii i servicii publice, sedii ale unor organisme locale.


- servicii financiar-bancare i de asigurri, pota i telecomunicaii (releu
infostructur), servicii manageriale, tehnice i profesionale (sedii de companii i
firme n cldiri specializate); cercetare-dezvoltare, edituri, servicii pentru media;
centre de informare, bibliotec / mediatec; activiti asociative diverse; servicii
profesionale, colective i personale, hoteluri pentru turismul de afaceri i alte
spaii de recepie, restaurante cofetrii, cafenele, baruri, comer, expoziii,
recreere (cazino, dancing, cinema, centre de recreere, sport n spaii acoperite),
sli de conferine, spectacole i cinema de diferite capaciti cu serviciile anexe,
locuine cu partiu special pentru profesiuni liberale, nvmnt superior i de
formare continu;
- uniti mici i mijlocii specializate n activiti de producie n domenii de vrf;
manufacturiere i depozitare mic-gros legate de funcionarea polului teriar,
parcaje multietajate;

februarie 2004 8
C . C . P . E . C . - U N I V E R S I T AT E A D E AR H I T E C T U R A S I U R B AN I S M " I O N M I N C U " - B U C U R E S T I
UNIVERSITE D'ARCHITECTURE ET URBANISME "ION MINCU" - "ION MINCU" - UNIVERSITY OF ARCHITECTURE AND URBAN DESIGN
Strada Academiei 1820,Telefon: 315.54.82, 313.95.65, 313.80.80 Fax: (40) 1 312.39.54, 70109 BUCURESTI, ROMANIA

- spaii pentru nvmnt, restaurante, birouri i ateliere de ntreinere, spaii


sociale i medicale, spaii acoperite i descoperite pentru sport i recreere,
locuine de serviciu, comert in spatii amenajate;

ARTICOLUL 2 - UTILIZRI ADMISE CU CONDIIONRI

- extinderile i schimbrile de profil, conversiile functionale, se admit cu condiia


s nu incomodeze prin poluare i trafic funciunile nvecinate;

- daca realizarea acestor obiective se va derula n timp, se recomand ca prin


P.U.Z. terenul rmas neafectat n prima etap i pstrat n rezerv s fie
amenajat sumar ca un spaiu plantat accesibil locuitorilor, vegetaia important
urmnd s fac parte din amenajarea definitiv a zonei.
- se va asigura n toate locurile publice accesul persoanelor cu handicap motor.
- se vor asigura circulaii i piaete pietonale, precum i scuaruri atractive pentru
recreere n cadru urban, n pondere de minim 10% din suprafaa de teren.
- n proximitatea aeroporturilor se va respecta avizul autoritii aeronautice
privind condiiile impuse de culoarului de zbor.

ARTICOLUL 3 - UTILIZRI INTERZISE

- se interzic:
- orice alte activiti care nu corespund caracterului zonei i prin aceasta
prezint riscul ndeprtrii investitorilor interesai;
- activiti productive poluante, cu risc tehnologic sau incomode prin traficul
generat;
- construcii provizorii de orice natur;
- depozitare en-gros;
- depozitri de materiale refolosibile;
- platforme de precolectare a deeurilor urbane;
- lucrri de terasament de natur s afecteze utilizarea terenurilor nvecinate;
- orice lucrri de terasament care pot s provoace scurgerea apelor pe
parcelele vecine sau care mpiedic evacuarea i colectarea apelor
meteorice.

SECIUNEA II - CONDIII DE AMPLASARE. ECHIPARE I CONFORMARE A


CLDIRILOR

ARTICOLUL 4 - CARACTERISTICI ALE PARCELELOR (SUPRAFEE, FORME,


DIMENSIUNI)

- se vor rezerva terenuri pentru instituii i servicii publice parcelate n module


avnd suprafaa minim de 1000 mp. i un front la strada de minim 30.0
metri;
- cei interesai au posibilitatea s concesioneze sau s cumpere una sau mai
multe parcele adiacente, cu condiia s se menin amprenta parcelarului
tradiional;

februarie 2004 9
C . C . P . E . C . - U N I V E R S I T AT E A D E AR H I T E C T U R A S I U R B AN I S M " I O N M I N C U " - B U C U R E S T I
UNIVERSITE D'ARCHITECTURE ET URBANISME "ION MINCU" - "ION MINCU" - UNIVERSITY OF ARCHITECTURE AND URBAN DESIGN
Strada Academiei 1820,Telefon: 315.54.82, 313.95.65, 313.80.80 Fax: (40) 1 312.39.54, 70109 BUCURESTI, ROMANIA

n zonele constituite, parcelele sunt considerate construibile direct dac


respect urmtoarele condiii:
cldiri sub P+4 niveluri
- pentru funciunea de birouri pn la P+4 niveluri = 200 metri;
- front minim la strad = 8,0 metri;
- raportul ntre laturile parcelei nu depete raportul 1/3;
cldiri peste P+4 niveluri, numai cu PUD avizat
- pentru funciunea de birouri suprafaa minim = 350 metri;
- front minim la strad = 12,0 metri;
- raportul ntre laturile parcelei nu depete raportul 1/3;
- pentru reconstruirea zonelor destructurate, pentru terenuri libere sau cu
statut juridic mixt se vor ntocmi documentaii P.U.Z., cu recomandarea unei
lotizri cu parcele de minim 800 mp. i un front la strada de minim 18.0 metri n
cazul fronturilor continue i de minim 24.0 metri n cazul fronturilor discontinue.

ARTICOLUL 5 - AMPLASAREA CLDIRILOR FA DE ALINIAMENT

- serviciile publice vor fi retrase de la aliniament cu minim 10,0 metri sau vor fi
dispuse pe aliniament n funcie de caracterul strzii, de profilul activitii i de
normele existente;
- cldirile care alctuiesc fronturi continue vor avea o adncime fa de
aliniament care nu va depi 20,0 metri;
- banda de construibilitate a cldirilor retrase fa de aliniament este de 20,0
metri de la alinierea cldirilor;
- serviciile publice vor fi amplasate pe aliniament n cazul n care nlimea
maxim la cornia nu depete distana dintre aliniamente ;
- dac nlimea cldirii n planul aliniamentului depete distana dintre
aliniamente, cldirea se va retrage de la aliniament cu o distanta minim egal
cu plusul de nlime al cldirii fa de distana dintre aliniamentele strzii, dar
nu cu mai puin de 4.0 metri, cu condiia s nu fie lsate vizibile calcane de pe
parcelele alturate; fac excepie de la aceasta regul numai situaiile de
marcare prin plus de nlime a interseciilor i racordrile de nlime a cldirilor
ntre strzi cu limi diferite.
pentru nucleii noi constituiti amplasarea aliniamentelor se vor face conform
P.U.Z., cu urmtoarele condiii:
- n zonele constituite retragerea de la aliniament va fi de minim 6.0 metri de la
aliniament;
- pentru zonele destructurate n reconstrucie, pentru operaiuni pe terenuri
libere sau cu statut juridic mixt, retragerea cldirilor publice va fi de 10.0 metri.
- cldirile care alctuiesc fronturi continue vor avea o adncime maxim fa
de aliniament care nu va depi 20.0 metri.

ARTICOLUL 6 - AMPLASAREA CLDIRILOR FA DE LIMITELE LATERALE I


POSTERIOARE ALE PARCELELOR

- cldirile publice se vor amplasa de regul n regim izolat;

februarie 2004 10
C . C . P . E . C . - U N I V E R S I T AT E A D E AR H I T E C T U R A S I U R B AN I S M " I O N M I N C U " - B U C U R E S T I
UNIVERSITE D'ARCHITECTURE ET URBANISME "ION MINCU" - "ION MINCU" - UNIVERSITY OF ARCHITECTURE AND URBAN DESIGN
Strada Academiei 1820,Telefon: 315.54.82, 313.95.65, 313.80.80 Fax: (40) 1 312.39.54, 70109 BUCURESTI, ROMANIA

- cldirile care vor alctui fronturi continue se vor alipi de calcanele cldirilor
nvecinate dispuse pe limitele laterale ale parcelelor pn la o distan de
maxim 20.0 la aliniament;
- n cazul fronturilor discontinue, n care parcela se nvecineaz numai pe una
dintre limitele laterale cu o cldire avnd calcan pe limita de proprietate, iar pe
cealalt latur se nvecineaz cu o cldire retras de la limita lateral a parcelei
i avnd pe faada lateral ferestre ale unor ncperi principale, noua cldire se
va alipi de calcanul existent, iar fa de limita opus se va retrage obligatoriu la
o distan egal cu 1/3 din nlime, dar nu mai puin de 5,0 metri;
- cldirile se vor retrage fa de limita posterioar a parcelei la o distan de
cel puin jumtate din nlimea cldirii msurat la corni, dar nu mai puin de
5.0 metri
- distana dintre cldirea unei biserici ortodoxe i limitele laterale i cea
posterioar ale parcelei este de minim 10.0 metri;

- pentru nucleii nou constituiti, amplasarae cladirilor fata de limite se va face


conform P.U.Z., cu urmtoarele condiionri;
- cldirile se vor retrage de la limitele laterale la o distan egal cu 1/3 din
nlime, dar nu cu mai puin de 5,0 metri;
- cldirile se vor retrage fa de limita posterioar a parcelei la o distan de
cel puin jumtate din nlimea cldirii msurat la corni, dar nu mai puin de
5,0 metri;
- distana dintre cldirea unei biserici ortodoxe i limitele laterale i cea
posterioar ale parcelei este de minim 10.0 metri;

ARTICOLUL 7 - AMPLASAREA CLDIRILOR UNELE FA DE ALTELE PE ACEEAI


PARCEL.

- cldirile vor respecta ntre ele distane egale cu nlimea la corni a celei mai
nalte dintre ele;
- distana se poate reduce la jumtate din nlime, dar nu mai puin de 6,0 metri
numai n cazul n care faadele prezint ferestre care nu asigur luminarea unor
ncperi pentru alte activiti permanente ce necesit lumin natural;

ARTICOLUL 8 - CIRCULAII I ACCESE

conform P.U.Z. cu urmtoarele condiii:


- parcela este construibil numai dac are asigurat un acces carosabil direct
dintr-o circulaie public;
- n cazul fronturilor continue la strad se va asigura un acces carosabil n
curtea posterioar printr-un pasaj dimensionat astfel nct s permit accesul
autovehiculelor de stingere a incendiilor; distana dintre aceste pasaje,
msurat pe aliniament, nu va depi 30.0 metri.
- n toate cazurile este obligatorie asigurarea accesului n spaiile publice a
persoanelor handicapate sau cu dificulti de deplasare.
- circulaiile carosabile din subzonele de invatamant si sanatate vor fi prevzute
cu denivelri transversale pentru temperarea vitezei autovehiculelor.

februarie 2004 11
C . C . P . E . C . - U N I V E R S I T AT E A D E AR H I T E C T U R A S I U R B AN I S M " I O N M I N C U " - B U C U R E S T I
UNIVERSITE D'ARCHITECTURE ET URBANISME "ION MINCU" - "ION MINCU" - UNIVERSITY OF ARCHITECTURE AND URBAN DESIGN
Strada Academiei 1820,Telefon: 315.54.82, 313.95.65, 313.80.80 Fax: (40) 1 312.39.54, 70109 BUCURESTI, ROMANIA

ARTICOLUL 9 - STAIONAREA AUTOVEHICULELOR

- staionarea autovehiculelor se admite numai n interiorul parcelei, deci n afara


circulaiilor publice;
- locurile de parcare se dimensioneaz conform normelor specifice i se
dispun n construcii supra / subterane sau n parcaje amenajate la sol care vor
fi plantate cu minim un arbore la 4 maini i vor fi nconjurate cu gard viu de
1,20 m. nlime;
- n cazul n care nu se pot asigura n limitele parcelei locurile de parcare
normate, se va demonstra (prin prezentarea formelor legale) amenajarea pe un
alt amplasament a unui parcaj propriu sau n cooperare, ori concesionarea
locurilor necesare ntr-un parcaj comun multietajat; aceste parcaje vor fi situate
la distana de maxim 150 metri.

ARTICOLUL 10 - NLIMEA MAXIM ADMISIBIL A CLDIRILOR

- nlimea maxim admisibil n planul faadei nu va depi distana dintre


aliniamente; pot fi adugate suplimentar unul sau dou niveluri n funcie de
volumetria caracteristic strzii, cu condiia retragerii acestora n limitele unui
arc de cerc cu raza de 4.0 metri continuat cu tangenta sa la 45 grade;

Numr niveluri suplimentare


admise *):
(A) retrase n interiorul unui
nlimea Numr arc de cerc cu raza de 4,0
Limea strzii
maxim niveluri metri i tangenta la 45 o la
ntre aliniamente(metri)
admis convenionale acesta
/ profile standard actuale
(metri) (3.0 metri) (B) n planul faadei la cldirile
de col pe o lungime de
maxim 15 metri, apoi retrase
(A)
Sub 9 metri 7 - 10 P+1+M, P+2 (A) - 1 nivel; (B) - 1 nivel
9,01 11,00 11 P+2 +M (A) - 2 niveluri; (B) - 1 nivel
Carosabil - 7 m. + trotuare 2x1,5
m. =10 metri (categoria III)
11,01 13,00 13 P+3 (A) - 2 niveluri; (B) - 1 nivel
Carosabil 7 m. + trotuare 2x 3
metri =13 metri (categoria III)
13,01 16,00 16 P+4 (A) - 2 niveluri; (B) - 1 nivel
16,01 19,00 19 P+5 (A) - 2 niveluri; (B) - 2 niveluri
19,01 22,00 22 P+6 (A) - 2 niveluri; (B) - 2 niveluri
Carosabil 14 m. + trotuare 2x4
= 22 m .(categoria II)
22,01 25,00 25 P+7 (A) - 2 niveluri; (B) - 2 niveluri
25,01 27,00 27 P+8 (A) - 2 niveluri; (B) - 2 niveluri
Carosabil 14 m. + trotuare 2x6
= 26 m. .(categoria II)
27,01 30,0 30 P+9 (A) - 2 niveluri; (B) - 2 niveluri

februarie 2004 12
C . C . P . E . C . - U N I V E R S I T AT E A D E AR H I T E C T U R A S I U R B AN I S M " I O N M I N C U " - B U C U R E S T I
UNIVERSITE D'ARCHITECTURE ET URBANISME "ION MINCU" - "ION MINCU" - UNIVERSITY OF ARCHITECTURE AND URBAN DESIGN
Strada Academiei 1820,Telefon: 315.54.82, 313.95.65, 313.80.80 Fax: (40) 1 312.39.54, 70109 BUCURESTI, ROMANIA

30,1 33,00 33 P+10 (A) - 2 niveluri; (B) - 2 niveluri


Carosabil 21 m. + trotuare 2x6
= 33 m.(categoria I)
33,01 36,00 36 P+11 (A) - 2 niveluri; (B) - 2 niveluri
36,01 39,00 39 P+12 (A) - 2 niveluri; (B) - 2 niveluri
39,01 42,00 42 P+13 (A) - 2 niveluri; (B) - 2 niveluri
42,01- 45,00 i peste 45 P+14 (A) - 2 niveluri; (B) - 2 niveluri
Carosabil 28 m. + trotuare 2x8
metri = 44 m.
*) n toate cazurile n care construciile au acoperi cu pante de peste 45 grade se admite
mansardarea.

- n cazul racordrii ntre strzi cu limi diferite, cu cldiri avnd regim diferit
de nlime, se va prelungi regimul cel mai nalt spre strada secundar pe o
lungime de 50,0 metri dac strada are 6 sau 4 fire de circulaie i pe o lungime
de 25,0 metri dac strada are 2 fire de circulaie; dac diferena este mai mare
de dou niveluri, racordarea se va face n trepte.

ARTICOLUL 11 - ASPECTUL EXTERIOR AL CLDIRILOR

- conform P.U.Z cu urmtoarele recomandri :


- aspectul exterior al cldirilor va exprima caracterul i reprezentativitatea
funciunii i va ine seama de caracterul general al zonei i de arhitectura
cldirilor din vecintate cu care se afla n relaii de co-vizibilitate.
- aspectul cldirilor va exprima caracterul i reprezentativitatea funciunii i va
rspunde exigenelor actuale ale arhitecturii europene de coeren i
elegan;

ARTICOLUL 12 - CONDIII DE ECHIPARE EDILITAR

- toate cldirile vor fi racordate la reelele tehnico-edilitare publice i la sistemele


moderne de telecomunicaii bazate pe cabluri din fire optice;
- n cazul alimentrii cu ap n sistem propriu se va obine avizul autoritii
competente care administreaz resursele de ap;
- se interzice dispunerea antenelor TV-satelit n locuri vizibile din circulaiile
publice i dispunerea vizibil a cablurilor TV;
- cu excepia telecomunicaiilor speciale, se interzice dispunerea de pilonei
zbrelii (tripozi unii cu grinzi cu zbrele) pe terasele cldirilor care nu sunt
tehnice sau industriale;
- dat fiind intensitatea circulaiei pietonale, racordarea burlanelor la
canalizarea pluvial este obligatoriu s fie fcut pe sub trotuare pentru a se
evita producerea gheii;

ARTICOLUL 13 SPAII PLANTATE

- spaiile neconstruite i neocupate de accese i trotuare de gard vor fi


nierbate i plantate cu un arbore la fiecare 100 mp.

februarie 2004 13
C . C . P . E . C . - U N I V E R S I T AT E A D E AR H I T E C T U R A S I U R B AN I S M " I O N M I N C U " - B U C U R E S T I
UNIVERSITE D'ARCHITECTURE ET URBANISME "ION MINCU" - "ION MINCU" - UNIVERSITY OF ARCHITECTURE AND URBAN DESIGN
Strada Academiei 1820,Telefon: 315.54.82, 313.95.65, 313.80.80 Fax: (40) 1 312.39.54, 70109 BUCURESTI, ROMANIA

- se vor identifica, pstra i proteja n timpul executrii construciilor arborii


importani existeni avnd peste 4.0 metri nlime i diametrul tulpinii peste 15.0
cm.; n cazul tierii unui arbore se vor planta n schimb ali 10 arbori n
perimetrul propriu sau n spaiile plantate publice din proximitate;
- pentru mbuntirea microclimatului i pentru protecia construciilor se va
evita impermeabilizarea terenului peste minimum necesar pentru accese,
circulaii pietonale, terase;
- parcajele amenajate la sol vor fi plantate cu minim un arbore la 4 maini i
vor fi nconjurate cu un gard viu de minim 1.20 metri nlime;

ARTICOLUL 14 MPREJMUIRI

- gardurile spre strad vor fi transparente, vor avea nlimea de 2,00 metri,
vor avea un soclu opac de circa 0,60 m., partea superioar fiind realizat din
fier forjat sau plas metalic i vor fi dublate de gard viu;
spre trotuare i circulaii pietonale nu sunt obligatorii garduri, dar se va putea
prevedea marcarea apartenenei spaiului prin diferene de pavaje, borduri,
garduri vii, terase etc.

SECIUNEA III: POSIBILITI MAXIME DE OCUPARE I UTILIZARE A TERENULUI.

ARTICOLUL 15 - PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT)

- pentru funciunile publice se vor respecta normele specifice sau tema


beneficiarului cu recomandarea de a se opta pentru POT maxim = 50%,
pentru diferite utilizri;

ARTICOLUL 16 - COEFICIENTUL MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT)


- pentru funciunile publice se vor respecta normele specifice sau tema
beneficiarului, dar fr a se depi CUT maxim = 2,4 mp.ADC/mp.teren pentru
cldiri cu 6 i mai multe niveluri i CUT maxim 2,2 pentru cldiri cu 3-4 niveluri.

M - ZONA MIXT - CONINND INSTITUII, SERVICII I ECHIPAMENTE PUBLICE,


SERVICII DE INTERES GENERAL (SERVICII MANAGERIALE, TEHNICE,
PROFESIONALE, SOCIALE, COLECTIVE I PERSONALE, COMER, HOTELURI,
RESTAURANTE, RECREERE), ACTIVITI PRODUCTIVE MICI NEPOLUANTE
I LOCUINE.

GENERALITI: CARACTERUL ZONEI.

Zona mixt se caracterizeaz printr-o mare flexibilitate n acceptarea diferitelor


funciuni de interes general i public, formnd n mod continuu lineariti comerciale i de
servicii de-a lungul arterelor principale de circulaie i segmente de lineariti formate din
diverse categorii de activiti comerciale, servicii i de producie concret i abstract, n
lungul principalelor artere de penetraie n ora i al traseelor exterioare de circulaie.

februarie 2004 14
C . C . P . E . C . - U N I V E R S I T AT E A D E AR H I T E C T U R A S I U R B AN I S M " I O N M I N C U " - B U C U R E S T I
UNIVERSITE D'ARCHITECTURE ET URBANISME "ION MINCU" - "ION MINCU" - UNIVERSITY OF ARCHITECTURE AND URBAN DESIGN
Strada Academiei 1820,Telefon: 315.54.82, 313.95.65, 313.80.80 Fax: (40) 1 312.39.54, 70109 BUCURESTI, ROMANIA

Totodat, zona mixt prelungete zona central i principalii poli urbani, contureaz mai
puternic punctele de concentrare a locuitorilor (gri, autogri, zone de activiti etc.) i
completeaz funciunea centrelor de cartier.

Format, ca fond construit, n mare parte din cldiri colective de locuit medii , cu sau
fr parter comercial, zona mixt permite conversia locuinelor n alte funciuni, n contrast
cu zona de locuit (L), n care acest lucru este limitat. Conversia locuinelor n alte funciuni
este condiionat de meninerea ponderii acestora de cel puin 30% din ADC.

De asemenea, se permite completarea fronturilor existente cu spaii comerciale i


servicii, cu condiia elaborrii unor Planuri Urbanistice Zonale care s precizeze, n lungul
anumitor artere constituite pe msur ce apare un interes n acest sens -: (a) localizarea
i gabaritul noilor inserii, (b) modul de asigurare a coerenei i calitii imaginii urbane, (c)
condiiile de asigurare a cerinelor funcionale, a celor de meninere a vegetaiei existente,
a acceselor carosabile i pietonale ctre interiorul zonei, precum i (d) modul de asigurare
a intimitii locuinelor din proximitate.

Zona este constituit din instituii, servicii i echipamente publice, servicii de interes
general (servicii manageriale, tehnice, profesionale, sociale, colective i personale,
comer, hoteluri, restaurante, recreere), mici activiti productive manufacturiere i
locuine.

Zona se compune din urmtoarele subzone i uniti teritoriale de referin:

UTR M1 - subzona functiuni mixte - servicii, comert, locuire

UTR M2 - subzona functiuni mixte servicii comerciale, manageriale,


tehnice, profesionale, sociale, comert, cu caracter dispersat in spatii
plantate

UTR M3 - subzona functiuni mixte servicii colective sau personale, comert


de medie capacitate, locuire pe parcela si recreere, cu carcater compact, in
structuri noi sau obtinute prin reconversie functionala

UTR M4 - subzona functiuni mixte - productie-depozitare de mica


dimensiune cu profil nepoluant, comert si servicii, cu caracter compact, in
structuri obtinute prin reconversie functionala

UTR M5 - subzona functiuni mixte - locuire pe parcela cu servicii


complementare, cu densitate mica (POTmax = 25%), cu preponderenta
spatiilor plantate

UTR M6 - subzona functiuni mixte - productie-depozitare cu profil nepoluant,


in curs de reconversie functionala, cu mentinerea culoarelor plantate si a
nucleelor verzi existente

februarie 2004 15
C . C . P . E . C . - U N I V E R S I T AT E A D E AR H I T E C T U R A S I U R B AN I S M " I O N M I N C U " - B U C U R E S T I
UNIVERSITE D'ARCHITECTURE ET URBANISME "ION MINCU" - "ION MINCU" - UNIVERSITY OF ARCHITECTURE AND URBAN DESIGN
Strada Academiei 1820,Telefon: 315.54.82, 313.95.65, 313.80.80 Fax: (40) 1 312.39.54, 70109 BUCURESTI, ROMANIA

SECIUNEA I: UTILIZARE FUNCIONAL.

ARTICOLUL 1 - UTILIZRI ADMISE.

- sunt admise urmtoarele utilizri:


- instituii, servicii i echipamente publice de nivel de cartier;
- sedii ale unor companii i firme, servicii pentru ntreprinderi, proiectare,
cercetare, expertizare, consultan n diferite domenii i alte servicii
profesionale;
- servicii sociale, colective i personale;
- sedii ale unor organizaii politice, profesionale etc.;
- lcauri de cult;
- comer cu amnuntul;
- activiti manufacturiere;
- depozitare mic-gros;
- hoteluri, pensiuni, agenii de turism;
- restaurante, baruri, cofetrii, cafenele etc.;
- sport i recreere n spaii acoperite;
- parcaje la sol i multietajate;
- spaii libere pietonale, pasaje pietonale acoperite;
- spaii plantate - scuaruri;
- locuine cu partiu obinuit;
- locuine cu partiu special care includ spaii pentru profesiuni liberale.

ARTICOLUL 2 - UTILIZRI ADMISE CU CONDIIONRI.

- cldirile vor avea la parterul orientat spre strad i spre traseele pietonale :
- funciuni care admit accesul publicului n mod permanent sau conform unui
program de funcionare specific i vor fi prevzute cu vitrine luminate noaptea;
se recomand ca activitile n care accesul publicului nu este liber s nu
reprezinte mai mult de 30% din lungimea strzii incluse n zona mixt i s nu
formeze segmente de astfel de fronturi mai lungi de 40 metri;
- se interzice localizarea restaurantelor care comercializeaz buturi alcoolice
la o distan mai mic de 100 metri de servicii i echipamente publice i de
biserici;
- pentru orice utilizri se va ine seama de condiiile geotehnice i de zonare
seismic;
- n zonele existente se admite conversia locuinelor n alte funciuni, cu
condiia meninerii ponderii locuinelor n proporie de minim 30 % din ADC;
- se admite completarea cu cldiri comerciale n interspaiile dintre blocuri cu
condiia s se menin accesele carosabile i trecerile pietonale necesare,
vegetaia existent, i s se respecte cerinele de protecie a cldirilor de locuit
din imediata vecintate.

ARTICOLUL 3 - UTILIZRI INTERZISE.

- se interzic urmtoarele utilizri:

februarie 2004 16
C . C . P . E . C . - U N I V E R S I T AT E A D E AR H I T E C T U R A S I U R B AN I S M " I O N M I N C U " - B U C U R E S T I
UNIVERSITE D'ARCHITECTURE ET URBANISME "ION MINCU" - "ION MINCU" - UNIVERSITY OF ARCHITECTURE AND URBAN DESIGN
Strada Academiei 1820,Telefon: 315.54.82, 313.95.65, 313.80.80 Fax: (40) 1 312.39.54, 70109 BUCURESTI, ROMANIA

- activiti productive poluante, cu risc tehnologic sau incomode prin traficul


generat;
- construcii provizorii de orice natur;
- dispunerea de panouri de afiaj pe plinurile faadelor, desfigurnd arhitectura
i deteriornd finisajul acestora;
- depozitare en-gros;
- staii de ntreinere auto cu capacitate de peste 5 maini;
- curtorii chimice;
- depozitri de materiale refolosibile;
- platforme de precolectare a deeurilor urbane;
- depozitarea pentru vnzare a unor cantiti mari de substane inflamabile
sau toxice;
- activiti care utilizeaz pentru depozitare i producie terenul vizibil din
circulaiile publice sau din instituiile publice;
- lucrri de terasament de natur s afecteze amenajrile din spaiile publice
i construciile de pe parcelele adiacente;
- orice lucrri de terasament care pot s provoace scurgerea apelor pe
parcelele vecine sau care mpiedic evacuarea i colectarea apelor meteorice.

SECIUNEA II - CONDIII DE AMPLASARE. ECHIPARE I CONFORMARE A


CLDIRILOR

ARTICOLUL 4 - CARACTERISTICI ALE PARCELELOR (SUPRAFEE, FORME,


DIMENSIUNI)

- in zonele existente se vor menine caracteristicile parcelarului din tesutul


existent cu urmtoarele condiionri pentru subzona mixt din lungul
principalelor artere de circulaie i pentru zona de extindere:
- n cazul construciilor publice dispuse izolat, terenul minim este de 1000 mp,
cu un front la strad de minim 30.00 metri;
- pentru celelalte categorii de funciuni, se recomand lotizarea terenului n
parcele avnd minim 500 mp i un front la strad de minim 12.00 metri, n cazul
construciilor niruite dintre dou calcane laterale i de minim 18.00 metri n
cazul construciilor cuplate la un calcan lateral sau independente; n funcie de
necesiti vor putea fi concesionate sau cumprate una sau mai multe parcele
adiacente;
- n cazul parcelarului existent suprafaa minim a parcelei construibile este de
300 mp.
- terenul liber dintre construciile existente pe care se poate realiza inseria unor
cldiri comerciale se va delimita printr-un P.U.Z. elaborat pentru tot tronsonul
strzii pentru construcii amplasate pe arterele majore sau PUD pentru cele
amplasate pe strzi secundare, prin care se va asigura coerena cadrului
construit, respectarea distanelor minime fa de cldirile existente, evitarea
blocrii acceselor carosabile i pietonale existente, conservarea arborilor
existeni.

februarie 2004 17
C . C . P . E . C . - U N I V E R S I T AT E A D E AR H I T E C T U R A S I U R B AN I S M " I O N M I N C U " - B U C U R E S T I
UNIVERSITE D'ARCHITECTURE ET URBANISME "ION MINCU" - "ION MINCU" - UNIVERSITY OF ARCHITECTURE AND URBAN DESIGN
Strada Academiei 1820,Telefon: 315.54.82, 313.95.65, 313.80.80 Fax: (40) 1 312.39.54, 70109 BUCURESTI, ROMANIA

ARTICOLUL 5 - AMPLASAREA CLDIRILOR FA DE ALINIAMENT

- se va respecta caracterul zonelor existente prin meninerea tipului tradiional


de raportare la aliniament;
- echipamentele publice vor fi retrase de la aliniament cu minim 6 - 10 metri sau
vor fi dispuse pe aliniament n funcie de caracterul strzii, de profilul activitii i
de normele existente;
- la intersecia dintre strzi aliniamentul va fi racordat printr-o linie
perpendicular pe bisectoarea unghiului dintre strzi avnd o lungime de minim
12.00 metri pe strzi de categoria I, a II-a i de 6.00 metri pe strzi de categoria
a III-a.
- n cazul strzilor cu fronturi continue dispuse pe aliniament, noile cldiri care
nu sunt servicii sau echipamente publice se amplaseaz pe aliniament; se pot
accepta retrageri de minim 5.00 metri numai cu condiia ca cldirile adiacente
s fie retrase fa de limitele laterale ale parcelelor i s prezinte faade laterale;
n cazul n care cldirile de pe parcelele adiacente prezint calcane este
obligatorie alipirea la acestea;
- cldirile care alctuiesc fronturi continue vor avea o adncime fa de
aliniament care nu va depi 20 metri (aliniament posterior).
- n cazul strzilor cu fronturi continue sau discontinue retrase fa de
aliniament se va respecta o retragere de minim 5.00 metri.

ARTICOLUL 6 - AMPLASAREA CLDIRILOR FA DE LIMITELE LATERALE I


POSTERIOARE ALE PARCELELOR

- cldirile publice se vor amplasa n regim izolat, retragerea fa de limitele


laterale vor fi de minim jumtate din nlimea la cornie, dar nu mai puin de
5.00 metri, retragerea fa de limitele posterioare va fi de minim jumtate din
nlimea la cornie, dar nu mai puin de 6.00 metri;
- cldirile se vor alipi de calcanele cldirilor nvecinate dispuse pe limitele
laterale ale parcelelor pn la o distan de maxim 20.00 metri de la aliniament;
- n cazul n care parcela se nvecineaz numai pe una dintre limitele laterale
cu o cldire avnd calcan pe limita de proprietate, iar pe cealalt latur se
nvecineaz cu o cldire retras de la limita lateral a parcelei i avnd pe faada
lateral ferestre, noua cldire se va alipi de calcanul existent, iar fa de limita
opus se va retrage obligatoriu la o distan egal cu jumtate din nlime, dar
nu mai puin de 3.00 metri; n cazul n care aceast limit separ zona
rezidenial, de o funciune public sau de o biseric, distana se majoreaz la
5.00 metri;
- se interzice construirea pe limita parcelei dac aceasta constituie linia de
separaie dintre zona mixt i zona rezidenial, o funciune public sau o
biseric, cazuri n care se admite realizarea noilor cldiri numai cu o retragere
fa de limitele laterale ale parcelei egal cu jumtate din nlimea la cornie, dar
nu mai puin de 5.00 metri;
- distana dintre cldirea unei biserici ortodoxe i limitele laterale i posterioare
ale parcelei este de minim 10.00 metri;

februarie 2004 18
C . C . P . E . C . - U N I V E R S I T AT E A D E AR H I T E C T U R A S I U R B AN I S M " I O N M I N C U " - B U C U R E S T I
UNIVERSITE D'ARCHITECTURE ET URBANISME "ION MINCU" - "ION MINCU" - UNIVERSITY OF ARCHITECTURE AND URBAN DESIGN
Strada Academiei 1820,Telefon: 315.54.82, 313.95.65, 313.80.80 Fax: (40) 1 312.39.54, 70109 BUCURESTI, ROMANIA

- cldirile se vor retrage fa de limita posterioar la o distan de cel puin


jumtate din nlimea cldirii msurat la corni, dar nu mai puin de 5.00 metri;
- se recomand ca, pentru respectarea intimitii locuinelor, parapetul
ferestrelor de pe faadele laterale ale cldirilor din zona mixt cu alte funciuni
dect locuine care sunt orientate spre locuinele de pe parcelele laterale situate
la mai puin de 10.00 metri, s aib parapetul ferestrelor la minim 1.90 metri de la
pardoseala ncperilor;
- n cazul cldirilor comerciale i de producie se admite regimul compact de
construire cu condiia respectrii celorlalte prevederi ale regulamentului.

ARTICOLUL 7 - AMPLASAREA CLDIRILOR UNELE FA DE ALTELE PE ACEEAI


PARCEL.

- cldirile vor respecta ntre ele distane egale cu jumtate din nlimea celei mai
nalte; distana se poate reduce la jumtate din nlime, dar nu mai puin de 6.00
metri, numai n cazul n care faadele prezint calcane sau ferestre care nu
asigur luminarea unor ncperi fie de locuit, fie pentru alte activiti permanente
care necesit lumin natural.

ARTICOLUL 8 - CIRCULAII I ACCESE.

- parcela este construibil numai dac are asigurat un acces carosabil de minim
4.00 metri lime dintr-o circulaie public n mod direct sau prin drept de trecere
legal obinut prin una din proprietile nvecinate;
- n cazul fronturilor continue la strad, se va asigura un acces carosabil n
curtea posterioar printr-un pasaj dimensionat astfel nct s permit accesul
autovehiculelor de stingere a incendiilor; distana dintre aceste pasaje msurat
pe aliniament nu va depi 30.00 metri;
- se pot realiza pasaje i curi comune, private sau accesibile publicului
permanent sau numai n timpul programului de funcionare precum i pentru
accese de serviciu;
- n toate cazurile este obligatorie asigurarea accesului n spaiile publice a
persoanelor handicapate sau cu dificulti de deplasare.

ARTICOLUL 9 - STAIONAREA AUTOVEHICULELOR.

- staionarea autovehiculelor necesare funcionrii diferitelor activiti se


admite numai n interiorul parcelei, deci n afara circulaiilor publice;
- n cazul n care nu se pot asigura n limitele parcelei locurile de parcare
normate, se va demonstra (prin prezentarea formelor legale) realizarea unui
parcaj n cooperare ori concesionarea locurilor necesare ntr-un parcaj colectiv;
aceste parcaje vor fi situate n cadrul centrului de cartier sau n zona adiacent
la o distan de maxim 250 metri;
- se recomand ca gruparea prin cooperare a parcajelor la sol s se fac n
suprafee dimensionate i dispuse astfel nct s permit ulterior, odat cu
creterea gradului de motorizare, construirea unor parcaje supraetajate.

februarie 2004 19
C . C . P . E . C . - U N I V E R S I T AT E A D E AR H I T E C T U R A S I U R B AN I S M " I O N M I N C U " - B U C U R E S T I
UNIVERSITE D'ARCHITECTURE ET URBANISME "ION MINCU" - "ION MINCU" - UNIVERSITY OF ARCHITECTURE AND URBAN DESIGN
Strada Academiei 1820,Telefon: 315.54.82, 313.95.65, 313.80.80 Fax: (40) 1 312.39.54, 70109 BUCURESTI, ROMANIA

ARTICOLUL 10 - NLIMEA MAXIM ADMISIBIL A CLDIRILOR.

n zona cu tesut traditional se va respecta alinierea cornielor existente; n


cazul unor volume care depesc nlimea vecintilor imediate pentru
acordarea autorizaiei se vor prezenta justificri suplimentare privind nscrierea
n zona protejat i relaiile cu monumentele existente (sau propuse a fi
declarate) care sunt situate n limita de 100 metri, precum i privind impactul
noii volumetrii asupra siluetei interioare i generale a Bucuretilor;

- nlimea maxim admisibil n planul faadei nu va depi distana dintre


aliniamente; pot fi adugate suplimentar unul sau dou niveluri n funcie de
volumetria caracteristic strzii, cu condiia retragerii acestora n limitele unui
arc de cerc cu raza de 4.0 metri continuat cu tangenta sa la 45 grade;

Numr niveluri suplimentare


admise *):
(A) retrase n interiorul unui
nlimea Numr arc de cerc cu raza de 4,0
Limea strzii
maxim niveluri metri i tangenta la 45 o la
ntre aliniamente(metri)
admis convenionale acesta
/ profile standard actuale
(metri) (3.0 metri) (B) n planul faadei la cldirile
de col pe o lungime de
maxim 15 metri, apoi retrase
(A)
Sub 9 metri 7 - 10 P+1+M, P+2 (A) - 1 nivel; (B) - 1 nivel
9,01 11,00 11 P+2 +M (A) - 2 niveluri; (B) - 1 nivel
Carosabil - 7 m. + trotuare 2x1,5
m. =10 metri (categoria III)
11,01 13,00 13 P+3 (A) - 2 niveluri; (B) - 1 nivel
Carosabil 7 m. + trotuare 2x 3m
=13 metri (categoria III)
13,01 16,00 16 P+4 (A) - 2 niveluri; (B) - 1 nivel
*) n toate cazurile n care construciile au acoperi cu pante de peste 45 grade se admite
mansardarea.

- n intersecii se admit unul sau dou niveluri suplimentare n planul faadelor


pe o lungime de 15 metri de la intersecia aliniamentelor, dup care pot urma
nc alte dou niveluri retrase n interiorul unui arc de cerc cu raza de 4,0 metri
i a tangentei la acesta la 45 grade (conform tabelului anterior);
- n cazul racordrii ntre strzi cu limi diferite, cu cldiri avnd regim diferit
de nlime, se va prelungi regimul cel mai nalt spre strada secundar pe o
lungime de 50,0 metri dac strada are 6 sau 4 fire de circulaie i pe o lungime
de 25,0 metri dac strada are 2 fire de circulaie; dac diferena este mai mare
de dou niveluri, racordarea se va face n trepte.
- dac nlimea cldirii depete distana dintre aliniamente, cldirea se poate
retrage de la aliniament cu o distan minim egal cu plusul de nlime al
cldirii fa de distana ntre aliniamentele strzii, dar nu cu mai puin de 5,0
metri i cu condiia s nu rmn vizibile calcanele cldirilor nvecinate; fac

februarie 2004 20
C . C . P . E . C . - U N I V E R S I T AT E A D E AR H I T E C T U R A S I U R B AN I S M " I O N M I N C U " - B U C U R E S T I
UNIVERSITE D'ARCHITECTURE ET URBANISME "ION MINCU" - "ION MINCU" - UNIVERSITY OF ARCHITECTURE AND URBAN DESIGN
Strada Academiei 1820,Telefon: 315.54.82, 313.95.65, 313.80.80 Fax: (40) 1 312.39.54, 70109 BUCURESTI, ROMANIA

excepie de la aceast regul numai ntoarcerile i racordrile de nlime ale


cldirilor pe strzile laterale conform aliniatului anterior;

******
ARTICOLUL 11 - ASPECTUL EXTERIOR AL CLDIRILOR

- orice intervenii vor necesita studii de inserie avizate conform legii;


- se interzice modificarea aspectului cldirilor existente prin tratarea diferit a finisajului
parterului de cel al nivelurilor superioare sau acoperirea cu firme a parapetului
ferestrelor de la primul nivel;
- aspectul cldirilor va fi subordonat cerinelor specifice unei diversiti de funciuni i
exprimrii prestigiului investitorilor, dar cu condiia realizrii unor ansambluri
compoziionale care s in seama de rolul social al strzilor comerciale, de
particularitile sitului, de caracterul general al zonei i de arhitectura cldirilor din
vecintate cu care se afl n relaii de co-vizibilitate;
- aspectul cldirilor va exprima caracterul i reprezentativitatea funciunii i va rspunde
exigenelor actuale ale arhitecturii europene de coeren i elegan;
- pentru firme, afiaj i mobilier urban se va asigura coerena pe arterele principale pe
baza unor studii i avize suplimentare.

ARTICOLUL 12 - CONDIII DE ECHIPARE EDILITAR.

- toate cldirile vor fi racordate la reelele tehnico-edilitare publice;


- n cazul alimentrii cu ap n sistem propriu se va obine avizul autoritii
competente care administreaz resursele de ap;
- se va asigura posibilitatea racordrii la sistemele moderne de telecomunicaii;
- dat fiind intensitatea circulaiei pietonale, racordarea burlanelor la canalizarea pluvial
este obligatoriu s fie fcut pe sub trotuare pentru a se evita producerea gheii;
- se va asigura n mod special evacuarea rapid i captarea apelor meteorice din
spaiile rezervate pietonilor, din spaiile mineralizate i din spaiile plantate cu gazon;

- se interzice dispunerea pe faade a antenelor TV-satelit i a antenelor pentru telefonia


mobil i dispunerea vizibil a cablurilor TV;
- cu excepia telecomunicaiilor speciale, se interzice dispunerea de pilonei zbrelii
(tripozi unii cu grinzi cu zbrele) pe terasele cldirilor care nu sunt tehnice sau
industriale.

ARTICOLUL 13 - SPAII LIBERE I SPAII PLANTATE

- se vor identifica, proteja i pstra n timpul executrii construciilor arborii importani


existeni avnd peste 4.00 metri nlime i diametrul tulpinii peste 15.00 cm; n
cazul tierii unui arbore se vor planta n schimb ali 10 arbori n perimetrul unor
spaii plantate publice din apropiere;
- n grdinile de faad ale echipamentelor publice minim 40% din suprafa va fi
prevzut cu plantaii nalte;

februarie 2004 21
C . C . P . E . C . - U N I V E R S I T AT E A D E AR H I T E C T U R A S I U R B AN I S M " I O N M I N C U " - B U C U R E S T I
UNIVERSITE D'ARCHITECTURE ET URBANISME "ION MINCU" - "ION MINCU" - UNIVERSITY OF ARCHITECTURE AND URBAN DESIGN
Strada Academiei 1820,Telefon: 315.54.82, 313.95.65, 313.80.80 Fax: (40) 1 312.39.54, 70109 BUCURESTI, ROMANIA

- terenul care nu este acoperit cu construcii, platforme i circulaii va fi acoperit cu


gazon i plantat cu un arbore la fiecare 100 mp;
- se recomand ca minim 75% din terasele neutilizabile i 10% din terasele utilizabile
ale construciilor s fie amenajate ca spaii verzi pentru ameliorarea microclimatului i a
imaginii oferite ctre cldirile nvecinate;
- parcajele vor fi plantate cu un arbore la fiecare 4 locuri de parcare i vor fi nconjurate
cu un gard viu de 1,20 metri nlime;
- n zona cu terenuri contractile se vor evita speciile care prin tipul de rdcin pot mri
sensibilitatea la umiditate a terenului de fundare.

ARTICOLUL 14 - MPREJMUIRI.

- se va respecta tipul existent de mprejmuiri cu condiia ca acestea s fie transparente i


s aib un soclu opac de maxim 0,60 metri ctre strad; n cazul unificrii
funciunilor interioare a mai multor cldiri se va menine prin tratarea terenului
amprenta parcelarului tradiional.

- se recomand separarea spre strad a terenurilor echipamentelor publice i bisericilor


cu garduri transparente de 2,00 metri nlime din care 0,60 metri soclu opac,
dublate de gard viu. Gardurile de pe limitele laterale i posterioare vor fi opace i
vor avea nlimea de minim 2,20 metri;
- spaiile comerciale i alte servicii retrase de la aliniament pot fi lipsite de gard, pot fi
separate cu borduri sau cu garduri vii i pot fi utilizate ca terase pentru restaurante,
cafenele etc.

SECIUNEA III: POSIBILITI MAXIME DE OCUPARE I UTILIZARE A TERENULUI.

ARTICOLUL 15 - PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT)

M1+M2+M4 - P.O.T. maxim 40%,

M3 - P.O.T. maxim 50%, cu posibilitatea acoperirii restului terenului n proporie de 75%


cu cldiri cu maxim 2 niveluri (8 metri) pentru activiti comerciale, sli de
spectacole, garaje, etc.
- pentru funciunile publice se vor respecta normele specifice sau tema beneficiarului.

M5 - - P.O.T. maxim 25%,

ARTICOLUL 16 - COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT)

CUT maxim = 1,7 - 2,2 mp. ADC / mp. teren

februarie 2004 22
C . C . P . E . C . - U N I V E R S I T AT E A D E AR H I T E C T U R A S I U R B AN I S M " I O N M I N C U " - B U C U R E S T I
UNIVERSITE D'ARCHITECTURE ET URBANISME "ION MINCU" - "ION MINCU" - UNIVERSITY OF ARCHITECTURE AND URBAN DESIGN
Strada Academiei 1820,Telefon: 315.54.82, 313.95.65, 313.80.80 Fax: (40) 1 312.39.54, 70109 BUCURESTI, ROMANIA

L - ZONA DE LOCUIT

GENERALITI: CARACTERUL ZONEI

Zona de locuit se compune din diferite tipuri de esut urban (subzone), difereniate din
urmtoarele puncte de vedere:

(a) funcional
- caracterul locuinelor: individuale, colective mici, medii sau mari;
- caracterul esutului urban : omogen rezidenial cu echipamente publice
aferente,
mixat n proporii i modaliti diferite cu alte funciuni - comerciale, servicii, mic
producie manufacturier, mic producie agricol de subzisten;
(b) morfologic:
- tipul parcelarului:
- rezultat din evoluia localitii n timp,
- creat prin lotizarea unui teren mai mare sau prin extinderea localitii pe
terenuri agricole (prin operaiuni simple de topometrie sau prin operaiuni
urbanistice);
- configuraia n raport cu spaiul stradal:
- spontan ordonat n raport cu traseul liber (rezultat din evoluia n timp) al
strzilor, datorit efectului diferitelor reglementri urbanistice anterioare;
- geometric ordonat n raport cu trasee prestabilite fie de tip strpungeri (noi
bulevarde i piee ale tramei majore sau strzi / fundturi care valorific
pentru construcii miezul unor insule), fie de tipul celor din noile lotizri sau
din noile mari ansambluri;
- difereniat sau nu n raport cu distana fa de strad a cldirilor de pe o
parcel (construcii principale construcii secundare anexe)
- atitudine de tip urban sau cu reminiscene rurale (parcele nguste i foarte
adnci rezultate din diviziunea unor proprieti agricole, permind numai
construcia locuinelor tip vagon, dispuse, nu prin cuplare, ci prin retragere
pe aceeai limit de nord a fiecrei parcele i oferind astfel n imaginea
strzii serii de calcane) ;
- volumetria; regim de construire (continuu sau discontinuu), nlime mic (P -
P+2 niveluri), medie (P+3,4 niveluri), mod de terminare al volumelor (teras,
acoperi)
- spaiul liber : continuu (vizibil din circulaiile publice), n care grdinile de faad
sunt vizibile prin gardurile transparente discontinuu (vizibil accidental n cazul
fronturilor continue), abuziv discontinuu i marcnd o evident scdere a
nivelului civilizaiei anumitor locuitori (prin nlocuirea n ultimii ani a unora dintre
mprejmuirile transparente ctre strad cu ziduri opace, contrar regulamentelor
urbanistice anterioare);
(c) vechime: exprimnd att capacitatea locuinelor de a satisface necesitile actuale de
locuire, ct i starea de viabilitate (uzura fizic a cldirilor de peste 60 ani constituind,
conform standardelor U.E., un prag n probabilitatea necesitii reabilitrii sau
reconstruciei acesteia);
(d) calitatea construciei: definit prin arhitectura, partiul, calitatea materialelor, rezistena,
nivelul de izolare termic, nivelul de dotare tehnico - edilitar a cldirilor, zonele de

februarie 2004 23
C . C . P . E . C . - U N I V E R S I T AT E A D E AR H I T E C T U R A S I U R B AN I S M " I O N M I N C U " - B U C U R E S T I
UNIVERSITE D'ARCHITECTURE ET URBANISME "ION MINCU" - "ION MINCU" - UNIVERSITY OF ARCHITECTURE AND URBAN DESIGN
Strada Academiei 1820,Telefon: 315.54.82, 313.95.65, 313.80.80 Fax: (40) 1 312.39.54, 70109 BUCURESTI, ROMANIA

locuit pot fi incluse n zona protejat datorit valorii arhitectural urbanistice, pot fi
viabile n raport cu cerinele actuale ale locuitorilor, pot fi reabilitate pentru a satisface
aceste cerine sau pot fi insalubre.

Pentru zonele predominant rezideniale prezentul regulament are n vedere, pe de o parte,


necesitile funcionale i spaial configurative majore ale Orasului Voluntari, iar pe de alt
parte, asigurarea calitii locuirii la standarde similare cu alte orase europene, situate in
imediata vecinatate a Capitalei, valorificarea terenului urban, a fondului construit viabil,
meninerea valorii proprietilor, asigurarea fr discriminare a dreptului fiecrui locuitor la
nsorire, luminare natural, intimitate, spaiu plantat, acces la echipamente publice sociale
i tehnico-edilitare, securitate personal, protecie fa de poluare i riscuri tehnologice.

Evoluia anticipat i susinut prin prevederile regulamentului este urmtoarea:


- tranziia ctre un alt tip de locuire, regim de construire i volumetrie;
- meninerea zonelor existente bine constituite in tesutul traditional, cu creterea
coerenei n cazul interveniilor punctuale;
- reabilitarea ansamblului existent de locuine colective;
- reconstrucia zonelor insalubre prin operaiuni de comasare i relotizare;
- extinderea pe terenuri neconstruite, intra i extravilane, a noi cartiere de locuine
individuale i colective mici pe baza unor operaiuni funciare de comasare i
relotizare, n cadrul unui parteneriat ntre sectorul public i sectorul privat.

Zona de locuit este alctuit din urmtoarele subzone i uniti de referin:

UTR L1 - subzona locuinelor individuale i colective mici cu P - P+2 niveluri situate n


noile extinderi sau n enclave neconstruite;

UTR L2 - subzona locuinelor individuale i colective mici cu P - P+2 niveluri din tesutul
existent

UTR L3 - subzona locuine individuale mici cu parcele cu POT<20% situate n zona


culoarelor plantate propuse pentru ameliorarea climatului

UTR L4 - subzona locuinelor locuinelor individuale i colective mici cu P - P+2 niveluri


situate n ansambluri rezideniale cu functiuni complementare

L2 - subzona locuinelor individuale i colective mici cu maxim P+2 niveluri


realizate pe
baza unor lotizri anterioare:

L3 - subzona locuinelor colective medii (P+3-4 niveluri) situate n ansambluri


preponderent rezideniale:
L3a - subzona locuinelor colective medii cu P+3 P+4 niveluri formnd
ansambluri preponderent rezideniale situate n afara zonei protejate;
L3b - subzona locuinelor colective medii cu P+3 P+4 niveluri formnd ansambluri
preponderent rezideniale situate n zona protejat.

februarie 2004 24
C . C . P . E . C . - U N I V E R S I T AT E A D E AR H I T E C T U R A S I U R B AN I S M " I O N M I N C U " - B U C U R E S T I
UNIVERSITE D'ARCHITECTURE ET URBANISME "ION MINCU" - "ION MINCU" - UNIVERSITY OF ARCHITECTURE AND URBAN DESIGN
Strada Academiei 1820,Telefon: 315.54.82, 313.95.65, 313.80.80 Fax: (40) 1 312.39.54, 70109 BUCURESTI, ROMANIA

L1-4 - SUBZONA LOCUINELOR INDIVIDUALE I COLECTIVE MICI P+1, P+2

GENERALITI: CARACTERUL ZONEI

Subzona locuinelor individuale i colective mici se compune din urmtoarele uniti de


referin:

UTR L1 - locuine individuale i colective mici cu maxim P+2 niveluri situate n noile
extinderi sau n enclavele neconstruite, prevzute a fi realizate prin viitoare
operaiuni urbanistice, n regim de construire continuu (niruit) sau discontinuu
(cuplat, izolat);

UTR L2 - locuine individuale i colective mici cu maxim P+2 niveluri situate n afara
perimetrelor de protecie, cu regim de construire continuu (niruit) sau discontinuu
(cuplat, izolat); dezvoltate n timp prin refaceri succesive, acestea prezint o
diversitate de situaii din punctul de vedere al calitii i viabilitii, precum si o
ilustrare a evoluiei localitii;

UTR L3 - locuine individuale mici cu parcele cu POT<20% situate n zona culoarelor


plantate propuse pentru ameliorarea climatului Orasului Voluntari;

UTR L4 - subzona locuinelor locuinelor individuale i colective mici cu P - P+2 niveluri


situate n ansambluri rezideniale cu functiuni complementare

SECIUNEA I: UTILIZARE FUNCIONAL

ARTICOLUL 1 - UTILIZRI ADMISE

L1 - locuine individuale i colective mici cu maxim P+2 niveluri n regim de construire


continuu (niruit) sau discontinuu (cuplat sau izolat):
- echipamente publice specifice zonei rezideniale;
- scuaruri publice.

ARTICOLUL 2 - UTILIZRI ADMISE CU CONDIIONRI

L1+ L3 - se admite mansardarea cldirilor existente cu condiia ca aceasta s nu fie o


fals mansardare ci s se nscrie n volumul unui acoperi cu pant de 45 grade;
suprafaa nivelului mansardei va fi de maxim 60% din aria unui nivel curent;
- se admit funciuni comerciale, servicii profesionale i mici activiti
manufacturiere, cu condiia ca suprafaa acestora s nu depeasc 250 mp
ADC, s nu genereze transporturi grele, s nu atrag mai mult de 5 autoturisme,
s nu fie poluante, s nu aib program prelungit peste orele 22,00 i s nu
utilizeze terenul liber al parcelei pentru depozitare i producie;
- funciunile comerciale, serviciile complementare locuirii i activitile
manufacturiere cu suprafaa desfurat peste 250 mp. se pot admite cu condiia
elaborrii i aprobrii unor documentaii PUD;

februarie 2004 25
C . C . P . E . C . - U N I V E R S I T AT E A D E AR H I T E C T U R A S I U R B AN I S M " I O N M I N C U " - B U C U R E S T I
UNIVERSITE D'ARCHITECTURE ET URBANISME "ION MINCU" - "ION MINCU" - UNIVERSITY OF ARCHITECTURE AND URBAN DESIGN
Strada Academiei 1820,Telefon: 315.54.82, 313.95.65, 313.80.80 Fax: (40) 1 312.39.54, 70109 BUCURESTI, ROMANIA

- n zonele de lotizri constituite ce cuprind parcele care n majoritatea lor


ndeplinesc condiiile de construibilitate i sunt dotate cu reele edilitare,
autorizarea construciilor se poate face direct sau n baza unor documentaii PUD
(dup caz).

- realizarea locuinelor este condiionat de existena unui P.U.Z. aprobat conform legii.
orice lucrri de extindere la cldirile de locuit de pe loturi sub 150 mp., fr racordare la
reele publice de ap i canalizare i fr ncperi sanitare n cldire, se pot admite numai
pe baza unui act notarial prin care, n caz de expropriere pentru cauz de utilitate public,
proprietarul accept s fie despgubit numai pentru valoarea cldirii dinainte de extindere,
stabilit prin expertiz tehnic.

ARTICOLUL 3 - UTILIZRI INTERZISE

- se interzic urmtoarele utilizri:


- funciuni comerciale i servicii profesionale care depesc suprafa de 250 mp
ADC, genereaz un trafic important de persoane i mrfuri, au program prelungit
dup orele 22.00, produc poluare;
- activiti productive poluante, cu risc tehnologic sau care sunt incomode prin
traficul generat (vehicule de transport greu sau peste 5 autovehicule mici pe zi),
prin utilizarea incintei pentru depozitare i producie, prin deeurile produse ori
prin programul de activitate prelungit dup orele 22.00;
- realizarea unor false mansarde;
- anexe pentru creterea animalelor pentru producie i subzisten;
- construcii provizorii;
- instalarea n curi a panourilor pentru reclame;
- dispunerea de panouri de afiaj pe plinurile faadelor, desfigurnd arhitectura i
deteriornd finisajul acestora;
- depozitare en-gros;
- depozitri de materiale refolosibile;
- platforme de precolectare a deeurilor urbane;
- depozitarea pentru vnzare a unor cantiti mari de substane inflamabile sau
toxice;
- activiti productive care utilizeaz pentru depozitare i producie terenul vizibil
din circulaiile publice;
- staii de betoane;
- autobaze;
- staii de ntreinere auto cu capacitatea peste 3 maini;
- spltorii chimice;
- lucrri de terasament de natur s afecteze amenajrile din spaiile publice i
construciile de pe parcelele adiacente;
- orice lucrri de terasament care pot s provoace scurgerea apelor pe parcelele
vecine sau care mpiedic evacuarea i colectarea rapid a apelor meteorice.

februarie 2004 26
C . C . P . E . C . - U N I V E R S I T AT E A D E AR H I T E C T U R A S I U R B AN I S M " I O N M I N C U " - B U C U R E S T I
UNIVERSITE D'ARCHITECTURE ET URBANISME "ION MINCU" - "ION MINCU" - UNIVERSITY OF ARCHITECTURE AND URBAN DESIGN
Strada Academiei 1820,Telefon: 315.54.82, 313.95.65, 313.80.80 Fax: (40) 1 312.39.54, 70109 BUCURESTI, ROMANIA

SECIUNEA II: CONDIII DE AMPLASARE, ECHIPARE I CONFIGURARE A


CLDIRILOR

ARTICOLUL 4 - CARACTERISTICI ALE PARCELELOR (SUPRAFEE, FORME,


DIMENSIUNI)

- se consider construibile parcelele care ndeplinesc urmtoarele condiii cumulate:


(1) - dimensiuni minime:
Regimul de Dimensiune minim Dimensiune minim Dimensiune minim
construire n cazul concesionrii n zone protejate n
terenului* alte zone constituite
Suprafaa Front Suprafaa Front Suprafaa Front
mp. m. mp. m. mp. m.
niruit 150 8 250 10 150 8
Cuplat 200 12 350 12 250 10
Izolat 200 12 350 14 350 ** 14 ***
Parcel de - - Reducere Reducere Reducere Reducere
col cu 50 front cu cu 50 front cu
mp. 25% mp. 25%
pentru pentru
fiecare fiecare
faad faad
* ) - conform Regulamentului General de Urbanism
**) - pentru L 1d suprafaa minim = 500 mp.
***) - pentru L1d front minim = 14 m

(2) - adncimea parcelei s fie mai mare sau cel puin egal cu limea acesteia.

ARTICOLUL 5 - AMPLASAREA CLDIRILOR FA DE ALINIAMENT

- la intersecia dintre strzi aliniamentul va fi racordat printr-o linie perpendicular pe


bisectoarea unghiului dintre strzi avnd o lungime de minim 12,0 metri pe strzi de
categoria I, a II-a i de 5,0 metri pe strzi de categoria a III-a.

- cldirile se dispun n funcie de caracterul strzii;


- n cazul regimului de construire continuu (niruit) cldirile se dispun fa de
aliniament:
- pe aliniament sau cu respectarea retragerii caracteristice strzii respective, cu
condiia s nu se lase calcane vizibile;
- retras fa de aliniament cu minim 3,0 metri n cazul lotizrilor existente cu
parcele care ndeplinesc n majoritate condiiile de construibilitate i echipare
edilitare, iar strzile au profile minime de 6,0 metri carosabil cu trotuare de 1,5
metri;
- distanele se pot majora n cazul protejrii unor arbori sau n cazul alipirii la o
cldire existent situat mai retras, pentru a nu se crea noi calcane;
- se recomand retrageri fa de aliniament de minim 4,0 metri pe strzi de
categoria III i 5,0 metri pe strzi de categoria II i I;

februarie 2004 27
C . C . P . E . C . - U N I V E R S I T AT E A D E AR H I T E C T U R A S I U R B AN I S M " I O N M I N C U " - B U C U R E S T I
UNIVERSITE D'ARCHITECTURE ET URBANISME "ION MINCU" - "ION MINCU" - UNIVERSITY OF ARCHITECTURE AND URBAN DESIGN
Strada Academiei 1820,Telefon: 315.54.82, 313.95.65, 313.80.80 Fax: (40) 1 312.39.54, 70109 BUCURESTI, ROMANIA

- banda de construibilitate a cldirilor cu regim de construire continuu nu va


depi adncimea de 15.0 metri de la alinierea cldirilor.
- n fia non aedificandi dintre aliniament i linia de retragere a alinierii
cldirilor nu se permite nici o construcie cu excepia mprejmuirilor, aleilor de
acces i platformelor de maxim 0,40 metri nlime fa de cota terenului
anterioar lucrrilor de terasament.
- n cazul regimului de construire discontinuu (cuplat, izolat) cldirile se dispun fa
de aliniament:
- pe aliniament sau cu respectarea retragerii caracteristice strzii respective;
- retras fa de aliniament cu minim 4,0 metri pe strzi de categoria III i 5.0
metri pe strzi de categoria II i I;
- retras fa de aliniament cu minim 3,0 metri n cazul lotizrilor existente cu
parcele care ndeplinesc n majoritate condiiile de construibilitate i echipare
edilitare, iar strzile au profile minime de 6,0 metri carosabil cu trotuare de 1,5
metri;
- distanele se pot majora n cazul protejrii unor arbori sau n cazul alipirii la o
cldire existent situat mai retras, pentru a nu se crea noi calcane;
- se recomand retrageri fa de aliniament de minim 4,0 metri pe strzi de
categoria III i 5,0 metri pe strzi de categoria II i I;
- n fia non aedificandi dintre aliniament i linia de retragere a alinierii
cldirilor nu se permite nici o construcie cu excepia mprejmuirilor, aleilor de
acces i platformelor de maxim 0,40 metri nlime fa de cota terenului
anterioar lucrrilor de terasament.

L1 retragerile fa de aliniament se stabilesc prin P.U.Z. aprobat conform legii, cu


urmtoarele condiionri:
- cldirile, indiferent de regimul de construire, se vor retrage fa de aliniament la o
distan de minim 5.0 metri pentru a permite n viitor parcarea celei de a doua
maini n faa garajului i pentru a se permite plantarea corect a unor arbori n
grdina de faad fr riscul deteriorrii gardurilor i a trotuarelor de protecie
ale cldirilor;
- n cazul cldirilor niruite, nu se admit pe parcelele de col dect cldiri cu faade
pe ambele strzi (semi-cuplate sau izolate);
- n fia non aedificandi dintre aliniament i linia de retragere a alinierii cldirilor
nu se permite nici o construcie, cu excepia mprejmuirilor, aleilor de acces i
platformelor de maxim 0,40 metri nlime fa de cota terenului anterior lucrrilor
de terasament.

ARTICOLUL 6 - AMPLASAREA CLDIRILOR FA DE LIMITELE LATERALE I


POSTERIOARE ALE PARCELELOR

- cldirile construite n regim niruit se vor alipi pe limitele laterale de calcanele de pe


parcelele nvecinate pe o adncime de maxim 15.0 metri, cu excepia celor de col care
vor ntoarce faade spre ambele strzi;
- n cazul segmentrii niruirii, spre interspaiu se vor ntoarce faade care vor fi
retrase de la limita proprietii la o distan de cel puin jumtate din nlimea la
corni n punctul cel mai nalt fa de teren, dar nu cu mai puin de 3.0 metri; se

februarie 2004 28
C . C . P . E . C . - U N I V E R S I T AT E A D E AR H I T E C T U R A S I U R B AN I S M " I O N M I N C U " - B U C U R E S T I
UNIVERSITE D'ARCHITECTURE ET URBANISME "ION MINCU" - "ION MINCU" - UNIVERSITY OF ARCHITECTURE AND URBAN DESIGN
Strada Academiei 1820,Telefon: 315.54.82, 313.95.65, 313.80.80 Fax: (40) 1 312.39.54, 70109 BUCURESTI, ROMANIA

va respecta aceeai prevedere i n cazul n care niruirea este nvecinat cu o


funciune public sau cu o unitate de referin, avnd regim de construire
discontinuu;

- cldirile semi-cuplate se vor alipi de calcanul cldirii de pe parcela alturat i se


vor retrage fa de cealalt limit la o distan de cel puin jumtate din nlimea la
corni n punctul cel mai nalt fa de teren, dar nu cu mai puin de 3.0 metri; n
cazul n care parcela se nvecineaz pe ambele limite laterale cu cldiri retrase
fa de limita proprietii avnd faade cu ferestre, cldirea se va realiza n regim
izolat;

- cldirile izolate se vor retrage fa de limitele laterale ale parcelei cu cel puin
jumtate din nlimea la corni, dar nu cu mai puin de 3.0 metri;

- retragerea fa de limita posterioar a parcelei va fi egal cu


jumtate din nlimea la corni, msurat n punctul cel mai nalt fa de teren,
dar nu mai puin de 5.0 metri.

- n cazul loturilor puin adnci se accept construirea cldirilor pe latura posterioar


a parcelei numai n cazul n care pe aceast limit exist deja calcanul unei
cldiri principale de locuit, iar adosarea respect nlimea i limea
calcanului acesteia, prevederea nefiind valabil n cazul unor anexe i garaje;

ARTICOLUL 7 - AMPLASAREA CLDIRILOR UNELE FA DE ALTELE PE ACEEAI


PARCEL

- distana minim dintre cldirile de pe aceeai parcel va fi egal cu nlimea la corni


a cldirii celei mai nalte pentru faadele cu camere locuibile; distana se poate
reduce la jumtate, dar nu la mai puin de 4.0 metri, dac fronturile opuse nu au
camere locuibile;

ARTICOLUL 8 - CIRCULAII I ACCESE

- parcela este construibil numai dac are asigurat un acces carosabil de minim 4.0 metri
lime dintr-o circulaie public n mod direct sau prin drept de trecere legal obinut
prin una din proprietile nvecinate;
- locuinele niruite vor avea asigurat un acces n partea posterioar a parcelei de
minim 2,5 metri.

ARTICOLUL 9 - STAIONAREA AUTOVEHICULELOR


- staionarea autovehiculelor se admite numai n interiorul parcelei, deci n afara
circulaiilor publice.

ARTICOLUL 10 - NLIMEA MAXIM ADMISIBIL A CLDIRILOR

- nlimea maxim a cldirilor va fi P+2 (10 metri); se admite un nivel mansardat nscris n
volumul acoperiului, n suprafa de maxim 60% din aria construit;

februarie 2004 29
C . C . P . E . C . - U N I V E R S I T AT E A D E AR H I T E C T U R A S I U R B AN I S M " I O N M I N C U " - B U C U R E S T I
UNIVERSITE D'ARCHITECTURE ET URBANISME "ION MINCU" - "ION MINCU" - UNIVERSITY OF ARCHITECTURE AND URBAN DESIGN
Strada Academiei 1820,Telefon: 315.54.82, 313.95.65, 313.80.80 Fax: (40) 1 312.39.54, 70109 BUCURESTI, ROMANIA

se admite un nivel suplimentar la construciile de col n cazul interseciilor n care cel


puin una dintre strzi este de categoria a II-a (14 metri)
- se admit depiri de 1-2 metri numai pentru alinierea la cornia cldirilor
nvecinate n cazul regimului de construire niruit sau cuplat.

- nlimea maxim a cldirilor va fi P+1 (7 metri)

ARTICOLUL 11 - ASPECTUL EXTERIOR AL CLDIRILOR

- cldirile noi sau modificrile / reconstruciile de cldiri existente se vor integra n


caracterul general al zonei i se vor armoniza cu cldirile nvecinate ca arhitectur
i finisaje;
- se interzice realizarea unor mansarde false;
- garajele i anexele vizibile din circulaiile publice se vor armoniza ca finisaje i
arhitectur cu cldirea principal;
- se interzice folosirea azbocimentului i a tablei strlucitoare de aluminiu pentru
acoperirea cldirilor, garajelor i anexelor;

ARTICOLUL 12 - CONDIII DE ECHIPARE EDILITAR

- toate cldirile noi vor fi racordate la reelele tehnico-edilitare


publice;
- la cldirile dispuse pe aliniament racordarea burlanelor la canalizarea pluvial va
fi fcut pe sub trotuare pentru a se evita producerea gheii;
- se va asigura n mod special evacuarea rapid i captarea apelor meteorice n
reeaua de canalizare;
- toate noile branamente pentru electricitate i telefonie vor fi realizate ngropat;
- se interzice dispunerea antenelor TV-satelit n locuri vizibile din circulaiile
publice i se recomand evitarea dispunerii vizibile a cablurilor CATV;

se admit n mod provizoriu soluii locale, cu asigurarea posibilitii de racordare la


viitoarele reele de ap i canalizare i cu condiia respectrii normelor de protecie
sanitar.

ARTICOLUL 13 - SPATII LIBERE SI SPATII PLANTATE

- spaiile libere vizibile din circulaiile publice vor fi tratate ca grdini de faad;
- spaiile neconstruite i neocupate de accese i trotuare de gard vor fi plantate
cu gazon i cu un arbore la fiecare 100 mp;
- se recomand ca pentru mbuntirea microclimatului i pentru protecia
construciei s se evite impermeabilizarea terenului peste minimum necesar
pentru accese.

februarie 2004 30
C . C . P . E . C . - U N I V E R S I T AT E A D E AR H I T E C T U R A S I U R B AN I S M " I O N M I N C U " - B U C U R E S T I
UNIVERSITE D'ARCHITECTURE ET URBANISME "ION MINCU" - "ION MINCU" - UNIVERSITY OF ARCHITECTURE AND URBAN DESIGN
Strada Academiei 1820,Telefon: 315.54.82, 313.95.65, 313.80.80 Fax: (40) 1 312.39.54, 70109 BUCURESTI, ROMANIA

ARTICOLUL 14 - MPREJMUIRI

- mprejmuirile spre strad vor avea nlimea de maxim 2.00 metri din care un soclu opac
de 0.60 i o parte transparent dublat cu gard viu;
- gardurile spre limitele separative ale parcelelor vor fi opace cu nlimi de maxim
2.50 metri.

SECIUNEA III: POSIBILITI MAXIME DE OCUPARE I UTILIZARE A TERENULUI

ARTICOLUL 15 - PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT)

L1 - L3 - POT maxim = 40%

ARTICOLUL 16 - COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT)

L1 + L2 - CUT maxim pentru nlimi P+1 = 0,9 mp. ADC/mp. teren


- CUT maxim pentru nlimi P+2 = 1,3 mp. ADC/mp. teren

L1 + L2 + L3 - n cazul mansardelor, se admite o depire a CUT proporional cu


suplimentarea ADC cu maxim 0.6 din AC.

februarie 2004 31
C . C . P . E . C . - U N I V E R S I T AT E A D E AR H I T E C T U R A S I U R B AN I S M " I O N M I N C U " - B U C U R E S T I
UNIVERSITE D'ARCHITECTURE ET URBANISME "ION MINCU" - "ION MINCU" - UNIVERSITY OF ARCHITECTURE AND URBAN DESIGN
Strada Academiei 1820,Telefon: 315.54.82, 313.95.65, 313.80.80 Fax: (40) 1 312.39.54, 70109 BUCURESTI, ROMANIA

L2 - SUBZONA LOCUINELOR INDIVIDUALE I COLECTIVE MICI CU


P-P+2 NIVELURI REALIZATE PE BAZA UNOR LOTIZRI ANTERIOARE.

GENERALITI: CARACTERUL ZONEI

Subzona se compune din urmtoarele tipuri de lotizri anterioare, reglementate sau


proiectate cu locuine individuale i colective mici realizate independent sau prin
operaiuni urbanistice cu locuine standard:

L2a - locuine individuale i colective mici realizate pe baza unor lotizri urbane anterioare
cu P - P+2 niveluri situate n afara zonei protejate;

L2b - locuine individuale i colective mici realizate pe baza unor lotizri urbane anterioare
cu P - P+2 niveluri situate n zone protejate;

SUPRAFAA
PARCELRI PROTEJATE CONFORM PARCELEI,
H. MINIM / POT MAXIM
P.U.Z. ZONE CONSTRUITE REGIM DE
MAXIM %
PROTEJATE CONSTRUIR
E
Cu locuine independente
Cotroceni, Blanc se menin 7/10 65
Dorobani I, Maior Coravu, Baicului, neschimbate 7/10 40
Inter (Filaret), Mmulari, erban Vod, dimensiunile
nvoirii, Tacu, Intrarea Viilor, Oelul i formele
Rou, Cosielor, Averescu, Domenii actuale ale
Parcul Ioanid parcelelor / se 60
Filipescu, Bonaparte - Mora, estoria menine 10/13 (14) 40
Mecanic, Edilitatea, Societatea neschimbat
General Pentru Locuine Ieftine, regimul de
(53Mornand), construire
Uruguay 10/13 40 izolat
50 cuplat
Dorobani II, Monnet, Clucerului, Jianu 10/13 40
Docenilor 10/13 25

Cu locuine standard
Vatra Luminoas 7/10 65
UCB 10 25

Problemele ridicate de aceast subzon sunt variate, unele lotizri constituind reper
pentru nivelul de locuire al clasei favorizate sau medii, motiv pentru care sunt protejate,
altele, mai modeste, fiind viabile sau aflndu-se ntr-un stadiu avansat de uzur.

Toate dimensiunile loturilor precum i regulile dup care au fost realizate iniial, rmn i
astzi valabile. n timp, n unele cazuri, au aprut modificri, adugiri i inserii de alte
cldiri, genernd situaii necorespunztoare pentru vecinti.

februarie 2004 32
C . C . P . E . C . - U N I V E R S I T AT E A D E AR H I T E C T U R A S I U R B AN I S M " I O N M I N C U " - B U C U R E S T I
UNIVERSITE D'ARCHITECTURE ET URBANISME "ION MINCU" - "ION MINCU" - UNIVERSITY OF ARCHITECTURE AND URBAN DESIGN
Strada Academiei 1820,Telefon: 315.54.82, 313.95.65, 313.80.80 Fax: (40) 1 312.39.54, 70109 BUCURESTI, ROMANIA

Procesul de reconstrucie i modernizare a locuinelor de pe aceste lotizri este normal i


inevitabil, dar tranziia la case mult mai mari i cu un numr mai ridicat de niveluri este
considerat ca fiind o potenial cauz de deteriorare a calitii locuirii i de nemulumiri
ale locuitorilor din cauza reducerii nsoririi, iluminrii naturale, intimitii locuinelor i
apariiei disonanelor ntr-o zon coerent, toate acestea avnd efecte negative asupra
valorii proprietii i indirect asupra veniturilor la bugetul local.

Cea mai dificil problem este ridicat de lotizrile cu case standard cuplate n care
refacerea unei uniti de locuire semi-cuplat impune lucrri similare pentru unitatea cu
care se cupleaz, mai ales dac ntre cele dou construcii exist numai un zid comun.

Din aceste motive, pentru eliberarea autorizaiei de construire, se impune prezentarea


unui plan de situaie cu ntreaga lotizare care s ilustreze respectarea regulilor proprii
lotizrii respective.

SECIUNEA I: UTILIZARE FUNCIONAL

ARTICOLUL 1 - UTILIZRI ADMISE

L2a + L2b - locuine individuale i colective mici cu maxim P+2 niveluri ;

ARTICOLUL 2 - UTILIZRI ADMISE CU CONDIIONRI

L2a + L2b - se admit funciuni comerciale, servicii profesionale i mici activiti


manufacturiere, cu condiia ca suprafaa acestora s nu depeasc 250 mp ADC
i s nu afecteze linitea, securitatea i salubritatea zonei;
- funciunile comerciale, serviciile complementare locuirii i activitile
manufacturiere cu suprafaa desfurat peste 250 mp. se pot admite cu condiia
elaborrii i aprobrii unor documentaii PUD;

L2a + L2b - se admite pentru modernizarea dotrii locuinelor cu bi i grupuri sanitare,


extinderea cldirii n partea posterioar cu o suprafa construit la sol de maxim
12.0 mp.
- se admite mansardarea n interiorul volumului acoperiului i suplimentarea
pentru aceasta a ariei desfurate cu maxim 60% din aria construit la sol, fiind
interzise falsele mansardri;

L2b - orice modificare a volumetriei i arhitecturii faadelor va necesita justificri


suplimentare pentru integrarea n caracterul zonei i va avea avize de
specialitate conform legii.

ARTICOLUL 3 - UTILIZRI INTERZISE

L2a + L2b - se interzic urmtoarele utilizri:


- funciuni comerciale i servicii profesionale care depesc suprafaa de 250 mp
ADC, genereaz un trafic important de persoane i mrfuri, au program prelungit
dup ora 22.00, produc poluare;

februarie 2004 33
C . C . P . E . C . - U N I V E R S I T AT E A D E AR H I T E C T U R A S I U R B AN I S M " I O N M I N C U " - B U C U R E S T I
UNIVERSITE D'ARCHITECTURE ET URBANISME "ION MINCU" - "ION MINCU" - UNIVERSITY OF ARCHITECTURE AND URBAN DESIGN
Strada Academiei 1820,Telefon: 315.54.82, 313.95.65, 313.80.80 Fax: (40) 1 312.39.54, 70109 BUCURESTI, ROMANIA

- activiti productive poluante, cu risc tehnologic sau incomode prin traficul


generat;
- construcii provizorii de orice natur;
- depozitare en-gros;
- staii de ntreinere auto cu capacitate de peste 3 maini;
- depozitri de materiale refolosibile;
- platforme de precolectare a deeurilor urbane;
- creterea animalelor pentru subzisten;
- depozitarea pentru vnzare a unor cantiti mari de substane inflamabile sau
toxice;
- activiti care utilizeaz pentru depozitare i producie terenul vizibil din circulaiile
publice sau din instituiile publice;
- staii de betoane;
- lucrri de terasament de natur s afecteze amenajrile din spaiile publice i
construciile de pe parcelele adiacente;
- orice lucrri de terasament care pot s provoace scurgerea apelor pe parcelele
vecine sau care mpiedic evacuarea i colectarea apelor meteorice.

L2b - se interzic orice intervenii de natur s contravin statutului de zon protejat i


caracterului general al lotizrii.

SECIUNEA II - CONDIII DE AMPLASARE. ECHIPARE I CONFORMARE A


CLDIRILOR

ARTICOLUL 4 - CARACTERISTICI ALE PARCELELOR (SUPRAFEE, FORME,


DIMENSIUNI)

L2a + L2b - se menin dimensiunile i forma parcelarului iniial care variaz ntre 300 i
500 mp.
- dac o parcel neconstruit dintr-o lotizare are o suprafa i un front de
dimensiuni mai mici dect celelalte parcele (de exemplu parcelele de col),
aceasta se poate considera construibil numai dac terenul nu provine din
submprirea anterioar a unei parcele de dimensiuni normale pentru lotizarea
respectiv, are o suprafa mai mic cu cel mult 50.0 mp i un front la strad (sau
ambele fronturi n situaia de parcele de col) mai redus cu cel mult 25%;

L2b - se interzice comasarea parcelelor pentru evitarea schimbrii caracterului zonei


protejate.

ARTICOLUL 5 - AMPLASAREA CLDIRILOR FA DE ALINIAMENT

L2a + L2b - se menin retragerile din planurile iniiale de lotizare care variaz de la lotizare
la lotizare ntre dispunerea cldirilor pe aliniament i retrageri de circa 3,0 4,0
metri;
- se menine limita pn la care se consider n planurile iniiale parcela
construibil (aliniament posterior).

februarie 2004 34
C . C . P . E . C . - U N I V E R S I T AT E A D E AR H I T E C T U R A S I U R B AN I S M " I O N M I N C U " - B U C U R E S T I
UNIVERSITE D'ARCHITECTURE ET URBANISME "ION MINCU" - "ION MINCU" - UNIVERSITY OF ARCHITECTURE AND URBAN DESIGN
Strada Academiei 1820,Telefon: 315.54.82, 313.95.65, 313.80.80 Fax: (40) 1 312.39.54, 70109 BUCURESTI, ROMANIA

ARTICOLUL 6 - AMPLASAREA CLDIRILOR FA DE LIMITELE LATERALE I


POSTERIOARE ALE PARCELELOR

L2a + L2b - cldirile vor respecta regimul de construire propriu lotizrii;


- retragerea fa de limita posterioar a parcelei va fi determinat de aliniamentul
posterior al lotizrii care va putea fi depit numai pentru extinderi n suprafaa de
maxim 12.0 mp. construii la sol (pentru mbuntirea dotrii cu ncperi sanitare)
i numai n cazul n care distana fa de limita posterioar va rmne egal cu
jumtate din nlime, dar nu mai puin de 5.0 metri;
- cldirile se vor cupla respectnd sistemul existent pe o adncime care nu va
depi 15 metri de la aliniament, cu o retragere fa de limita lateral opus a
parcelei egal cu jumtate din nlimea la corni, dar nu mai puin de 3.0 metri;
- se interzice dispunerea cldirilor semi-cuplate cu calcanul vizibil din circulaia
public cu excepia cazului n care una dintre cldirile existente pe loturile
nvecinate ncalc regula de cuplare, iar noua cldire respect regula valabil
pentru ntreaga lotizare;
- n cazul unui lot remanent impar, n care cldirile de pe ambele parcele laterale
sunt cuplate i sunt retrase de la limita parcelei prezentnd faade cu ferestre ale
unor ncperi locuibile, cldirea se va realiza izolat i se va retrage de la limitele
laterale ale parcelei la o distan egal cu jumtate din nlimea la corni, dar
nu cu mai puin de 3.0 metri, dac frontul parcelei este de minim 12.0 m.

ARTICOLUL 7 - AMPLASAREA CLDIRILOR UNELE FA DE ALTELE PE ACEEAI


PARCEL.

L2a + L2b - nu este cazul;


- garajele i alte anexe se pot amplasa pe limita lateral sau posterioar de
proprietate cu condiia s fie retrase de la aliniament cu distana obligatorie
pentru cldirea de locuit i s nu depeasc nlimea gardului ctre parcelele
nvecinate ( 2,50 m.).

ARTICOLUL 8 - CIRCULAII I ACCESE

L2a + L2b - parcela este construibil numai dac are asigurat un acces carosabil de
minim 3,0 metri lime dintr-o circulaie public n mod direct sau prin drept de
trecere legal obinut prin una din proprietile nvecinate.

ARTICOLUL 9 - STAIONAREA AUTOVEHICULELOR

L2a + L2b - staionarea autovehiculelor se admite numai n interiorul parcelei, deci n


afara circulaiilor publice.

ARTICOLUL 10 - NLIMEA MAXIM ADMISIBIL A CLDIRILOR

L2a + L2b - nlimea maxim a cldirii msurat de la nivelul terenului la corni va


respecta nlimea maxim prevzut prin proiectul iniial al lotizrii;
- se admite mansardarea cldirilor existente avnd cu arpant cu panta de 45
grade, cu o suprafa de maxim 60% din aria construit la sol a cldirii;

februarie 2004 35
C . C . P . E . C . - U N I V E R S I T AT E A D E AR H I T E C T U R A S I U R B AN I S M " I O N M I N C U " - B U C U R E S T I
UNIVERSITE D'ARCHITECTURE ET URBANISME "ION MINCU" - "ION MINCU" - UNIVERSITY OF ARCHITECTURE AND URBAN DESIGN
Strada Academiei 1820,Telefon: 315.54.82, 313.95.65, 313.80.80 Fax: (40) 1 312.39.54, 70109 BUCURESTI, ROMANIA

L2a2 + L2b2 - se interzice supraetajarea cldirilor standardizate cuplate, dac nu se


respect Articolul 6 i dac nu se realizeaz simultan supraetajarea ambelor cldiri
cuplate.

ARTICOLUL 11 - ASPECTUL EXTERIOR AL CLDIRILOR

L2a + L2b - cldirile noi sau modificrile ori reconstruciile de cldiri existente se vor
integra n caracterul general al zonei i se vor armoniza cu cldirile nvecinate ca
arhitectur i finisaje;
- cldirile vor fi prevzute sau nu cu acoperi, funcie de caracterul iniial al lotizrii;
- garajele i anexele vizibile din circulaiile publice se vor armoniza ca finisaje i
arhitectur cu cldirea principal;
- se interzice folosirea azbocimentului i tablei strlucitoare de aluminiu pentru
acoperirea cldirilor, garajelor i anexelor;

L2b - orice intervenie n zonele protejate se va aviza conform legii.

ARTICOLUL 12 - CONDIII DE ECHIPARE EDILITAR

L2a + L2b - toate cldirile vor fi racordate la reelele tehnico-edilitare publice;


- se va asigura evacuarea rapid i captarea apelor meteorice n reeaua de
canalizare;
- toate noile branamente pentru electricitate i telefonie vor fi realizate ngropat;
- se interzice dispunerea antenelor TV-satelit n locuri vizibile din circulaiile publice i
se recomand evitarea dispunerii vizibile a cablurilor TV.

ARTICOLUL 13 - SPAII LIBERE I SPAII PLANTATE

L2a + L2b - spaiile libere vizibile din circulaiile publice vor fi tratate ca grdini de
faad;
- spaiile neconstruite i neocupate de accese i trotuare de gard vor fi nierbate i
plantate cu cel puin un arbore la fiecare 100 mp;
- se recomand ca, pentru mbuntirea microclimatului i pentru protecia
construciei, s se evite impermeabilizarea terenului peste minimum necesar pentru
accese.

ARTICOLUL 14 - MPREJMUIRI

L2a + L2b - se va menine caracterul existent al mprejmuirilor astfel:


- gardurile spre strad vor fi transparente, vor avea maxim 2,00 m nlime din care
un soclu opac de 0,60 m. i vor fi dublate de gard viu;
- gardurile spre limitele separative vor putea fi opace cu nlimi de maxim 2,50 metri
pentru a masca spre vecini garaje, sere, anexe.

februarie 2004 36
C . C . P . E . C . - U N I V E R S I T AT E A D E AR H I T E C T U R A S I U R B AN I S M " I O N M I N C U " - B U C U R E S T I
UNIVERSITE D'ARCHITECTURE ET URBANISME "ION MINCU" - "ION MINCU" - UNIVERSITY OF ARCHITECTURE AND URBAN DESIGN
Strada Academiei 1820,Telefon: 315.54.82, 313.95.65, 313.80.80 Fax: (40) 1 312.39.54, 70109 BUCURESTI, ROMANIA

SECIUNEA III: POSIBILITI MAXIME DE OCUPARE I UTILIZARE A TERENULUI

ARTICOLUL 15 - PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT)

L2a - POT maxim = 45%.

L2b - n cazul unor parcelri protejate se va respecta POT iniial al lotizrii, fr a se lua
n calcul extinderea ariei construite admise de maxim 12,0 mp. pentru ameliorarea
dotrii cu ncperi sanitare.

ARTICOLUL 16 - COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT)

L2a - CUT maxim pentru nlimi P+1 = 0,9 mp. ADC / mp. teren;
CUT maxim pentru nlimi P+2 = 1,3 mp. ADC / mp. teren;

L2b - n cazul unor parcelri protejate se va respecta CUT iniial al lotizrii, fr a se lua n
calcul extinderea ariei construite admise de maxim 12,0 mp. pentru ameliorarea
dotrii cu ncperi sanitare.

februarie 2004 37
C . C . P . E . C . - U N I V E R S I T AT E A D E AR H I T E C T U R A S I U R B AN I S M " I O N M I N C U " - B U C U R E S T I
UNIVERSITE D'ARCHITECTURE ET URBANISME "ION MINCU" - "ION MINCU" - UNIVERSITY OF ARCHITECTURE AND URBAN DESIGN
Strada Academiei 1820,Telefon: 315.54.82, 313.95.65, 313.80.80 Fax: (40) 1 312.39.54, 70109 BUCURESTI, ROMANIA

L 3 - SUBZONA LOCUINELOR COLECTIVE MEDII (P + 3-4) SITUATE IN


ANSAMBLURI PREPONDERENT REZIDENIALE.

GENERALITI: CARACTERUL ZONEI

Zona se compune din urmtoarele subzone i uniti de referin:


L3a - subzona locuinelor colective medii cu P+3 P+5 niveluri formnd ansambluri
preponderent rezideniale situate n afara zonei protejate;
L3b - subzona locuinelor colective medii cu P+3 P+5 niveluri formnd ansambluri
preponderent rezideniale situate n zona protejat.

Pentru ansamblurile existente, noile cerine ale locuitorilor i disfuncionalitile cauzate de


nerespectarea proiectelor iniiale sau de unele modificri arbitrare ale cadrului construit i
amenajat vor impune intervenii corective pentru care va fi necesar s se elaboreze
P.U.Z.-uri pariale avnd urmtoarele obiective:
(1) clarificarea diferenierii apartenenei terenurilor publice (circulaii publice, echipamente
publice, spaii plantate publice, fii de teren aferent reelelor edilitare publice etc.) de cele
care vor reveni n indiviziune proprietarilor (persoane fizice sau juridice), urmnd a fi
gestionate de ctre asociaiile de locatari, sau diverse societi economice mixte;
(2) eliminarea cauzelor disfuncionalitilor i polurilor care nemulumesc locuitorii;
(3) refacerea amenajrilor exterioare i n special a spaiilor plantate, a locurilor de joac
pentru copii i a parcajelor;
(4) extinderea i completarea echipamentelor publice deficitare;
(5) ameliorarea aspectului cldirilor i amenajrilor;
(6) diminuarea insecuritii i infracionalitii prin delimitarea i marcarea / ngrdirea
spaiilor aferente locuinelor colective pe grupri de blocuri;
(7) introducerea unor rezolvri alternative civilizate la prolifererea abuziv a garajelor
individuale;
(8) adecvarea la situaia de localizare n zona de protecie a monumentelor de arhitectur.

Pentru noile ansambluri rezideniale situate n extinderea intravilanului se vor realiza


operaiuni urbanistice pe baza unor Planuri Urbanistice Zonale cu urmtoarele
recomandri:
(1) operaiunile s se realizeze n parteneriat public-privat, sectorului public revenindu-i
responsabiliti privind operaiunile funciare prealabile, lucrrile principale de
infrastructur, echipamentele publice, locuinele sociale i amenajrile plantate publice
precum i garantarea calitii generale a operaiunii n care intr bani publici;
(2) mrimea unei operaiuni s nu depeasc un numr de maxim 1000 locuine;
(3) locuinele sociale s fie integrate ntr-o pondere de maxim 20% n orice operaiune de
construire a locuinelor.

SECIUNEA I: UTILIZARE FUNCIONAL

ARTICOLUL 1 - UTILIZRI ADMISE

L3a + L3b - sunt admise urmtoarele utilizri:


- locuine n proprietate privat;

februarie 2004 38
C . C . P . E . C . - U N I V E R S I T AT E A D E AR H I T E C T U R A S I U R B AN I S M " I O N M I N C U " - B U C U R E S T I
UNIVERSITE D'ARCHITECTURE ET URBANISME "ION MINCU" - "ION MINCU" - UNIVERSITY OF ARCHITECTURE AND URBAN DESIGN
Strada Academiei 1820,Telefon: 315.54.82, 313.95.65, 313.80.80 Fax: (40) 1 312.39.54, 70109 BUCURESTI, ROMANIA

- construcii aferente echiprii tehnico-edilitare;


- amenajri aferente locuinelor: ci de acces carosabile i pietonale private,
parcaje, garaje, spaii plantate, locuri de joac pentru copii, amenajri de sport
pentru tineret, mprejmuiri.

ARTICOLUL 2 - UTILIZRI ADMISE CU CONDIIONRI

L3a - locuinele din cldiri colective medii pot fi de standard mediu sau ridicat;
- locuinele sociale nu vor depi 20%-30% din numrul total al locuinelor dintr-o
operaiune urbanistic i nu vor distona n nici o privin n raport cu locuinele n
proprietate privat;
- n cazul existenei unor echipamente publice la parterul blocurilor de locuit se
recomand:
- dispensarele de la parterul blocurilor s aib un acces separat de cel al
locatarilor;
- creele i grdiniele s aib un acces separat de cel al locatarilor i s dispun
n utilizare exclusiv de o suprafa minim de teren de 100 mp. pentru jocul
copiilor;

L3a - conform DPG nr. 1431 / 2000:


- se permite schimbarea destinaiei apartamentelor, indiferent de amplasare,
numai pentru categoriile de funciuni cuprinznd activiti pentru servicii specializate
i practic profesional private cu grad redus de perturbare a locuirii i program de
activitate de 12 ore pe zi (ntre 8 i 20), de exemplu: cabinete medicale, birouri de
avocatur, notariale, consultan, asigurri, proiectare, reprezentane, agenii
imobiliare etc.;
- se permite schimbarea destinaiei apartamentelor de la parterul locuinelor pentru
categoriile descrise mai sus, precum i pentru cele cu caracter comercial, cum ar fi
comer cu produse alimentare i nealimentare, farmacii, librrii, frizerii, studiouri
foto, case de schimb valutar etc.;
- lucrri ample de remodelare a faadelor, acceselor sau spaiilor publice pot fi
aprobate numai n condiiile promovrii unor proiecte viznd transformarea
funcional a parterului unui ntreg tronson de cldire, respectiv apartamentele
deservite de cel puin o scar comun;
L3a - n cazul unor enclave de lotizri existente n ansamblurile de locuine colective,
acestea vor fi considerate funcional i urbanistic similar zonei L2 i se vor supune
reglementrilor de construire pentru aceast subzon;
- se admit spaii pentru administrarea grupurilor de peste 50 - 70 apartamente
proprietate privat, eventual cu locuina administratorului / portarului angajat
permanent:

L3a - n cazul existenei unor echipamente publice la parterul blocurilor de locuit se


recomand:
- dispensarele de la parterul blocurilor s aib un acces separat de cel al
locatarilor;
- creele i grdiniele sa aib un acces separat de cel al locatarilor i s dispun
n utilizare exclusiv de o suprafa minim de teren de 100 mp. pentru jocul
copiilor;

februarie 2004 39
C . C . P . E . C . - U N I V E R S I T AT E A D E AR H I T E C T U R A S I U R B AN I S M " I O N M I N C U " - B U C U R E S T I
UNIVERSITE D'ARCHITECTURE ET URBANISME "ION MINCU" - "ION MINCU" - UNIVERSITY OF ARCHITECTURE AND URBAN DESIGN
Strada Academiei 1820,Telefon: 315.54.82, 313.95.65, 313.80.80 Fax: (40) 1 312.39.54, 70109 BUCURESTI, ROMANIA

L3b - cldirile medii de locuine din zonele protejate se vor nscrie n exigenele acesteia
i vor fi aprobate conform legii pe baza avizelor de specialitate.

ARTICOLUL 3 - UTILIZRI INTERZISE

L3a - n conformitate cu DPG nr. 1431 / 2000:


- se interzice schimbarea destinaiei apartamentelor pentru activiti generatoare
de disconfort pentru locatari cum ar fi funciuni de producie, alimentaie public,
jocuri electronice sau de noroc, depozite de marf, ateliere de reparaii etc.;
- se interzice schimbarea destinaiei spaiilor comune ale imobilelor avnd
funciunea de circulaie, holuri, accese, culoare, ganguri, curi interioare, casele
scrilor etc.;

L3a - se interzic la nivelul ansamblului urmtoarele activiti i lucrri:


- curtorii chimice;
- construcii provizorii de orice natur;
- depozitare en-gros sau mic-gros;
- depozitri de materiale refolosibile;
- platforme de precolectare a deeurilor urbane;
- depozitarea pentru vnzare a unor cantiti mari de substane inflamabile sau
toxice;
- autobaze;
- staii de ntreinere auto peste 5 maini;
- staii de betoane;
- lucrri de terasament de natur s afecteze amenajrile din spaiile publice i
construciile nvecinate;
- orice lucrri de terasament care pot s provoace scurgerea necontrolat a apelor
meteorice sau care mpiedic evacuarea i colectarea acestora.

L3b - realizarea cldirilor de locuine colective medii n zona protejat va face obiectul
unor studii speciale i vor fi aprobate conform legii.

SECIUNEA II - CONDIII DE AMPLASARE. ECHIPARE I CONFORMARE A


CLDIRILOR

ARTICOLUL 4 - CARACTERISTICI ALE PARCELELOR (SUPRAFEE, FORME,


DIMENSIUNI)

L3a - conform P.U.Z.;


- cldirile colective de locuit pot fi dispuse fiecare pe un lot propriu avnd acces
direct dintr-o circulaie public sau pot fi grupate pe un teren utilizat n comun cu
accesele asigurate din circulaia public prin intermediul unor circulaii private.
- se pot menine n cadrul ansamblurilor de locuine colective enclavele de lotizri
existente care vor fi considerate similar cu subzonele L2;

februarie 2004 40
C . C . P . E . C . - U N I V E R S I T AT E A D E AR H I T E C T U R A S I U R B AN I S M " I O N M I N C U " - B U C U R E S T I
UNIVERSITE D'ARCHITECTURE ET URBANISME "ION MINCU" - "ION MINCU" - UNIVERSITY OF ARCHITECTURE AND URBAN DESIGN
Strada Academiei 1820,Telefon: 315.54.82, 313.95.65, 313.80.80 Fax: (40) 1 312.39.54, 70109 BUCURESTI, ROMANIA

- n cazul unor repuneri n posesie, posibilitatea construirii pe astfel de parcele


poate fi precizat numai n urma elaborrii i aprobrii unei documentaii PUD.
Documentaiile vor fi supuse avizrii numai n cazul n care suprafaa parcelelor
rezultate este de peste 300 mp., nu afecteaz reelele, circulaiile, parcajele i
localizrile prevzute n planul ansamblului pentru echipamente publice i pentru
spaii plantate publice.
L3b - se interzice introducerea n lotizrile anterioare protejate a locuinelor colective medii
prin unificarea parcelelor i ridicarea nivelului de nlime;
- n zona protejat locuinele colective medii vor menine caracteristicile
parcelarului existent sau amprentele acestuia n cazul unificrii mai multor
parcele i l vor exprima volumetric prin segmentarea faadelor.

ARTICOLUL 5 - AMPLASAREA CLDIRILOR FA DE ALINIAMENT

L3a - conform P.U.Z., cu urmtoarele recomandri privind zonele de extindere:


- cldirile se vor retrage de la aliniament cu minim 4.0 metri pe strzi de categoria III
i 6.0 metri pe strzi de categoria II i I, dar nu cu mai puin dect diferena dintre
nlimea construciilor i distana dintre aliniamente;
- n cazul enclavelor de lotizri existente meninute, retragerile de la aliniament vor
respecta caracterul iniial al acestora (minim 3,0 metri sau minim 4.0 metri, conform
regulamentului n vigoare la data parcelrii).

L3b - n cazul existenei retragerilor de la aliniament, se va respecta situaia din zona


protejat;
- n cazul n care n zona protejat cldirile sunt dispuse pe aliniament n front
continuu, noile cldiri se vor dispune de asemenea pe aliniament;
- n cazul siturii la intersecia unor strzi avnd situri diferite ale cldirilor fa de
aliniament, noile cldiri vor asigura racordarea prin ntoarcerea retragerii de la
aliniament i pe strada avnd cldirile dispuse pe aliniament pe o distan egal cu
cea dintre aliniamentele fronturilor opuse, cu condiia s nu rmn calcane
vizibile.

ARTICOLUL 6 - AMPLASAREA CLDIRILOR FA DE LIMITELE LATERALE I


POSTERIOARE ALE PARCELELOR

L3a - conform P.U.Z., cu urmtoarele condiionri pentru zonele de extindere:


- cldirile izolate vor avea faade laterale i se vor retrage de la limitele parcelei la o
distan cel puin egal cu jumtate din nlimea la cornia cldirii msurat n
punctul cel mai nalt fa de teren;
- cldirile se pot cupla pe una dintre laturile laterale ale parcelei pe o adncime de
maxim 15.0 metri de la aliniament, fiind retrase fa de cealalt limit lateral cu o
distan cel puin egal cu jumtate din nlimea la cornia cldirii msurat n
punctul cel mai nalt fa de teren;
- cldirile care se nscriu n regim de construire continuu se alipesc pe o adncime de
maxim 15.0 metri de calcanele situate pe limitele laterale ale parcelelor, cu excepia
parcelelor de col unde se va ntoarce faada n condiiile de aliniere ale strzii
laterale;

februarie 2004 41
C . C . P . E . C . - U N I V E R S I T AT E A D E AR H I T E C T U R A S I U R B AN I S M " I O N M I N C U " - B U C U R E S T I
UNIVERSITE D'ARCHITECTURE ET URBANISME "ION MINCU" - "ION MINCU" - UNIVERSITY OF ARCHITECTURE AND URBAN DESIGN
Strada Academiei 1820,Telefon: 315.54.82, 313.95.65, 313.80.80 Fax: (40) 1 312.39.54, 70109 BUCURESTI, ROMANIA

- retragerea fa de limita posterioar a parcelei va fi cel puin egal cu nlimea


cldirii;

L3b - n funcie de regimul de construire, cldirea se alipete pe o adncime de maxim 15.00


metri fie de dou calcane de pe limitele parcelei, fie, dac exist pe o limit un
calcan, iar fa de cealalt limit cldirea nvecinat este retras, noua cldire se
alipete de calcanul existent i se retrage fa de cealalt limit la o distan cel
puin egal cu jumtate din nlimea la corni a cldirii. n cazul cldirilor izolate,
retragerea fa de limitele laterale ale parcelei, va fi la o distan cel puin egal cu
jumtate din nlimea la corni a cldirii msurat n punctul cel mai nalt fa de
teren dac pe faadele cldirilor nvecinate sunt ferestre ale unor ncperi de locuit;
distana se poate reduce la jumtate, dar nu mai puin de 3.0 metri n cazul n care
pe faadele laterale ale cldirilor nvecinate sunt numai ferestre ale dependinelor i
casei scrii.

L3a + L3b - retragerea fa de limita posterioar a parcelei va fi cel puin egal cu jumtate
din nlimea la corni a cldirii msurat n punctul cel mai nalt fa de teren, dar
nu mai puin de 5.0 metri.

ARTICOLUL 7 - AMPLASAREA CLDIRILOR UNELE FA DE ALTELE PE ACEEAI


PARCEL.

L3a + L3b - conform P.U.Z., cu urmtoarele condiionri:


- ntre faadele nspre care sunt orientate camere de locuit distana va fi egal cu
nlimea cldirii celei mai nalte; distana se poate reduce la jumtate n cazul
n care pe faadele opuse sunt numai ferestre ale dependinelor i ale casei
scrii.

ARTICOLUL 8 - CIRCULAII I ACCESE

L3a + L3b - cldirile vor avea asigurat n mod obligatoriu accesul dintr-o circulaie public
fie direct, fie, n cazul utilizrii terenului n comun de ctre mai multe cldiri, prin
intermediul unei strzi private.

ARTICOLUL 9 - STAIONAREA AUTOVEHICULELOR

L3a + L3b - conform P.U.Z. i normelor n vigoare;


- staionarea autovehiculelor va fi asigurat n afara spaiilor publice.

ARTICOLUL 10 - NLIMEA MAXIM ADMISIBIL A CLDIRILOR

L3a - conform P.U.Z. cu urmtoarele condiionri:


- nlimea maxim admisibil este egal cu distana dintre aliniamente; n cazul
n care nlimea depete distana dintre aliniamente, cldirea se va retrage
de la aliniament la o distan egal cu diferena dintre acestea, dar nu mai puin
de 4.00 metri;
- se admite depirea cu maxim dou niveluri numai cu condiia ca acestea s fie
retrase n interiorul unui arc de cerc i a tangentei la acesta, la 45 grade.

februarie 2004 42
C . C . P . E . C . - U N I V E R S I T AT E A D E AR H I T E C T U R A S I U R B AN I S M " I O N M I N C U " - B U C U R E S T I
UNIVERSITE D'ARCHITECTURE ET URBANISME "ION MINCU" - "ION MINCU" - UNIVERSITY OF ARCHITECTURE AND URBAN DESIGN
Strada Academiei 1820,Telefon: 315.54.82, 313.95.65, 313.80.80 Fax: (40) 1 312.39.54, 70109 BUCURESTI, ROMANIA

- n cazul enclavelor de lotizri existente meninute, nlimea cldirilor va fi de


maxim P+2 niveluri (H = 10 m.)

L3b - n toate cazurile, justificarea nlimii cldirilor, se va face n raport cu monumentele


situate n limita distanei de 100 metri ;
- n cazul volumelor situate pe col, la racordarea ntre strzi avnd regim diferit
de nlime, dac diferena este de un singur nivel, se va prelungi regimul cel
mai nalt spre strada secundar pe ntreaga parcel; dac regimul difer cu
dou sau mai multe niveluri se va realiza o descretere n trepte, primul tronson
prelungind nlimea cldirii de pe strada principal pe o lungime minim egal
cu distana dintre aliniamente;
- se admite depirea cu maxim dou niveluri numai cu condiia ca acestea s fie
retrase n interiorul unui arc de cerc i a tangentei la acesta, la 45 grade.

ARTICOLUL 11 - ASPECTUL EXTERIOR AL CLDIRILOR

L3a - conform P.U.Z., cu condiia integrrii n particularitile zonei i armonizrii cu


vecintile imediate;
L3b - volumetria noilor cldiri ca i modul de realizare a faadelor necesit un studiu de
specialitate, avizat conform legii.

ARTICOLUL 12 - CONDIII DE ECHIPARE EDILITAR

L3a + L3b - conform P.U.Z., cu urmtoarele condiionri:


- toate construciile vor fi racordate la reelele edilitare publice;
- se interzice dispunerea antenelor TV-satelit n locurile vizibile din circulaiile
publice i dispunerea vizibil a cablurilor CATV.

ARTICOLUL 13 - SPAII LIBERE I SPAII PLANTATE

L3a + L3b - conform P.U.Z. cu urmtoarele condiionri:


- terenul liber rmas n afara circulaiilor, parcajelor i trotuarelor, va fi plantat cu
un arbore la fiecare 100 mp;
- terenul amenajat ca spaii de joc, de odihn i grdini de faad decorative va
reprezenta cel puin 50% din suprafaa total a terenului liber;
- n orice operaiune efectuat pe un teren mai mare de 5000 mp, se va prevedea
ca din aceste spaii minim 10% s fie destinate folosinei n comun.

ARTICOLUL 14 - MPREJMUIRI

L3a + L3b - n cazul cldirilor izolate sau cuplate retrase de la strad, gardurile spre
strad vor fi transparente, vor avea nlimea de maxim 2,20m i minim 1.50m, din
care soclu opac de 0.40m, partea superioar fiind realizat din fier sau plas
metalic i dublate de un gard viu; mprejmuirile de pe limitele laterale i
posterioare ale parcelelor vor fi opace din zidrie sau lemn, vor avea nlimea de
2.20m, iar panta de scurgere va fi orientat spre parcela proprietarului mprejmuirii.

februarie 2004 43
C . C . P . E . C . - U N I V E R S I T AT E A D E AR H I T E C T U R A S I U R B AN I S M " I O N M I N C U " - B U C U R E S T I
UNIVERSITE D'ARCHITECTURE ET URBANISME "ION MINCU" - "ION MINCU" - UNIVERSITY OF ARCHITECTURE AND URBAN DESIGN
Strada Academiei 1820,Telefon: 315.54.82, 313.95.65, 313.80.80 Fax: (40) 1 312.39.54, 70109 BUCURESTI, ROMANIA

SECIUNEA III: POSIBILITI MAXIME DE OCUPARE I UTILIZARE A TERENULUI

ARTICOLUL 15 - PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT)

L3a + L3b - POT maxim P+3-4 = 30%


POT maxim pentru enclave de lotizri existente meninute = 45%

ARTICOLUL 16 - COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT)

L3a + L3b - CUT maxim P+3-4 = 1,0


CUT maxim pentru enclave de lotizri existente meninute = 1,3

februarie 2004 44
C . C . P . E . C . - U N I V E R S I T AT E A D E AR H I T E C T U R A S I U R B AN I S M " I O N M I N C U " - B U C U R E S T I
UNIVERSITE D'ARCHITECTURE ET URBANISME "ION MINCU" - "ION MINCU" - UNIVERSITY OF ARCHITECTURE AND URBAN DESIGN
Strada Academiei 1820,Telefon: 315.54.82, 313.95.65, 313.80.80 Fax: (40) 1 312.39.54, 70109 BUCURESTI, ROMANIA

L4 - SUBZONA LOCUINELOR COLECTIVE NALTE CU P+5 - P+10 NIVELURI,


SITUATE N ANSAMBLURI PREPONDERENT REZIDENIALE.

I - ZONA DE ACTIVITI PRODUCTIVE INDUSTRIALE SAU AGRICOLE

Zona se compune din terenurile ocupate de activiti productive de bunuri (producie


concret incluznd toate categoriile de activiti industriale conform CAEN) i servicii
(producie abstract cuprinznd activiti manageriale, comerciale i tehnice pentru
industrie, cercetare, servicii pentru distribuie, expunere i comercializare, la care se
adaug diverse alte servicii pentru salariai i clieni, etc.). Din aceast zon fac parte att
unitile existente care se menin, se afl n proces de restructurare presupunnd
conversie n profile industriale diferite sau n profile de servicii pentru industrie, distribuie
i comercializare, ct i terenurile rezervate pentru viitoare activiti productive i servicii.

Zona se compune din urmtoarele subzone / uniti teritoriale de referin:

UTR I1 - subzona unitilor industriale mici i mijlocii, cu profil nepoluant si cu caracter


compact

UTR I2 - subzona unitilor mici i mijlocii productive i de servicii, cu profil nepoluant si


caracter dispersat

Error! Not a valid link.- subzona unitilor de productie agricola, cu profil nepoluant

Pentru toate platformele industriale va fi necesar elaborarea unor Planuri Urbanistice


Zonale, necesare pentru identificarea infrastructurii tehnice, stabilirea circulaiilor publice
rutiere i feroviare (linii de garaj) i pentru relotizarea terenului.

Pentru toate UTR sunt admise utilizri compatibile cu caracteristicile de funcionare pentru
diferitele tipuri de uniti; n cazul n care aceste caracteristici nu permit dezvoltarea
activitilor i / sau este necesar schimbarea destinaiei, se cere P.U.Z. (reparcelare /
reconfigurare).

Pentru toate zonele de productie agricola, sunt necesare documentaii P.U.Z. avizate
conform legii.

SECIUNEA I: UTILIZAREA FUNCIONAL

ARTICOLUL 1 - UTILIZRI ADMISE

Pentru toate platformele industriale va fi necesar elaborarea unor Planuri Urbanistice


Zonale.

Pentru toate UTR sunt admise utilizri compatibile cu caracteristicile de funcionare pentru
diferitele tipuri de uniti; n cazul n care aceste caracteristici nu permit dezvoltarea

februarie 2004 45
C . C . P . E . C . - U N I V E R S I T AT E A D E AR H I T E C T U R A S I U R B AN I S M " I O N M I N C U " - B U C U R E S T I
UNIVERSITE D'ARCHITECTURE ET URBANISME "ION MINCU" - "ION MINCU" - UNIVERSITY OF ARCHITECTURE AND URBAN DESIGN
Strada Academiei 1820,Telefon: 315.54.82, 313.95.65, 313.80.80 Fax: (40) 1 312.39.54, 70109 BUCURESTI, ROMANIA

activitilor i / sau este necesar schimbarea destinaiei se cere P.U.Z. (reparcelare /


reconfigurare).

sunt admise activiti productive din domenii de servicii conexe, cercetare dezvoltare,
formare profesional, transporturi, depozitare, expoziii, faciliti pentru angajai i
clieni.
- activiti productive nepoluante desfurate n construcii agro-industriale mari,
distribuia i depozitarea bunurilor i materialelor, cercetarea agro-industrial care
necesit suprafee mari de teren. Cuprind suprafee de parcare pentru angajai, accese
auto sigure i suficient spaiu pentru camioane ncrcat / descrcat i manevre. n mod
obinuit sunt permise activitile care necesit spaii mari n jurul cldirilor i care nu
genereaz emisii poluante.

- Activiti industriale productive de diferite profile (agro-industriale, industriale) avnd n


general mrimi mari i mijlocii.

- activiti industriale productive i de servicii, IMM desfurate n construcii industriale


mari i mijlocii, distribuia i depozitarea bunurilor i materialelor produse, cercetarea
industrial care necesit suprafee mari de teren.
- servicii pentru zona industrial, transporturi, depozitare comercial, servicii comerciale
legate de transporturi i depozitare - n suprafa maxim de 3000 mp ADC (1500 mp S
vnzare).

A se admit sere pentru cercetare sau pentru producie, cu serviciile specifice aferente.

- parcaje la sol i multietajate;


- staii de ntreinere i reparaii auto;
- staii de benzin;
- comer, alimentaie public i servicii personale;
- locuine de serviciu pentru personalul care asigur permanena sau securitatea
unitilor.

ARTICOLUL 2 - UTILIZRI ADMISE CU CONDIIONRI

terenurile accesibile pe cale ferat industrial vor fi rezervate activitilor productive i


de depozitare care utilizeaz acest mod de transport pentru materia prim i produse.

- activitile actuale vor fi permise n continuare cu condiia diminurii cu cel puin 50% a
polurii actuale n termen de 5 ani;
- extinderea sau conversia activitilor actuale va fi permis cu condiia s nu
agraveze situaia polurii;
- se pot localiza cu aceleai condiii de diminuare a polurii urmtoarele funciuni:
1. birouri incluznd oricare din urmtoarele utilizri:
a) birouri profesionale sau de afaceri;
b) servicii pentru afaceri;
c) instituii financiare sau bancare;

februarie 2004 46
C . C . P . E . C . - U N I V E R S I T AT E A D E AR H I T E C T U R A S I U R B AN I S M " I O N M I N C U " - B U C U R E S T I
UNIVERSITE D'ARCHITECTURE ET URBANISME "ION MINCU" - "ION MINCU" - UNIVERSITY OF ARCHITECTURE AND URBAN DESIGN
Strada Academiei 1820,Telefon: 315.54.82, 313.95.65, 313.80.80 Fax: (40) 1 312.39.54, 70109 BUCURESTI, ROMANIA

d) pot i telecomunicaii
2. activiti productive i servicii incluznd oricare din urmtoarele utilizri:
a) producie manufacturier;
b) birouri profesionale sau de afaceri fie ca utilizare principal, fie ca utilizare
secundar;
c) activiti de cercetare - dezvoltare cu excepia celor care utilizeaz
substane explozive sau toxice conform prevederilor legale;
d) depozite i complexe vnzri en-gros cu excepia celor care utilizeaz
substane explozive sau toxice conform prevederilor legale;
e) depozite i complexe vnzri en-detail numai pentru produse care nu pot fi
transportate la domiciliu cu autoturismul propriu sau cu taxi.

- se admite depozitare comercial i comer n suprafa maxim de 3000 mp ADC (1500


mp. suprafa de vnzare) per unitate i/sau amplasament;
- n cazul abandonrii sau conversiei pariale a profilului actual pot fi realizate, n
loc, garaje i parcaje publice supraetajate.

n cazul conversiei funcionale se recomand reabilitarea i adaptarea cldirilor


industriale abandonate;
- n cazul conversiei funcionale se recomand identificarea i eliminarea surselor
remanente de poluare sau contaminare a solului.

ARTICOLUL 3 - UTILIZRI INTERZISE

se interzice localizarea unitilor care nu se nscriu n profilul zonei sau pot incomoda
funcionarea acesteia.

se interzice localizarea activitilor poluante i care prezint risc tehnologic.


- se interzice amplasarea unitilor de nvmnt precolar, colar i gimnazial, a
serviciilor publice sau de interes general i a spaiilor pentru sport n interiorul
limitelor n care poluarea depete CMA.
- se interzice amplasarea locuinelor, cu excepia locuinelor de serviciu.

SECIUNEA II - CONDIII DE AMPLASARE. ECHIPARE I CONFORMARE A


CLDIRILOR

ARTICOLUL 4 - CARACTERISTICI ALE PARCELELOR (SUPRAFEE, FORME,


DIMENSIUNI)

- pentru a fi construibile, parcelele vor avea o suprafa minim de 3000 mp. i un front
minim la strad de 50,00 metri. Parcelele cu dimensiuni i suprafee mai mici dect
cele anterior specificate nu sunt construibile pentru activiti productive.
Dimensiunile se pstreaz i n cazul parcelelor noi aprute prin diviziunea unor
parcele anterioare (prin schimb, nstrinare, etc.). n cazul n care n momentul
aprobrii prezentului regulament parcelele au dimensiuni mai mici dect cele
specificate anterior, este necesar relocarea unitilor productive respective n
termen de 5 ani de la data aprobrii prezentului regulament.
in zonele industriale sau agricole existente, se menine situaia existent.

februarie 2004 47
C . C . P . E . C . - U N I V E R S I T AT E A D E AR H I T E C T U R A S I U R B AN I S M " I O N M I N C U " - B U C U R E S T I
UNIVERSITE D'ARCHITECTURE ET URBANISME "ION MINCU" - "ION MINCU" - UNIVERSITY OF ARCHITECTURE AND URBAN DESIGN
Strada Academiei 1820,Telefon: 315.54.82, 313.95.65, 313.80.80 Fax: (40) 1 312.39.54, 70109 BUCURESTI, ROMANIA

ARTICOLUL 5 - AMPLASAREA CLDIRILOR FA DE ALINIAMENT

- Prin P.U.Z. se vor preciza retragerile de la aliniamente spre strzile


perimetrale i interioare, ele vor fi ns obligatoriu mai mari de :
- 10,00 metri pe strzile de categoria I-a i a II-a;
- 6,00 metri pe strzile de categoria a III-a.
- la intersecia dintre strzi aliniamentul va fi racordat printr-o linie perpendicular
pe bisectoarea unghiului dintre strzi, avnd o lungime de minim 12.0 metri pe
strzi de categoria I, a II-a i de 6.0 metri pe strzi de categoria a III-a.

- n cazul unor intervenii n cadrul incintelor industriale care i pstreaz funciunea


dominant existent, retragerile de la aliniamente se vor stabili prin documentaii
PUD cu avizul CTU DGUAT i avizul CULPAT.

ARTICOLUL 6 - AMPLASAREA CLDIRILOR FA DE LIMITELE LATERALE I


POSTERIOARE ALE PARCELELOR

- conform prevederilor viitorului P.U.Z., cu urmtoarele condiionri:


- cldirile pot fi alipite de construciile de pe parcelele alturate cu funciuni similare,
situate pe limita de proprietate, n cazul n care acestea nu prezint incompatibiliti
(trepidaii, risc tehnologic);
- n toate celelalte cazuri, cldirile se dispun izolat de limitele laterale ale parcelei la o
distan egal cu jumtate din nlime, dar nu mai puin de 6.00 metri;
- n toate cazurile retragerea fa de limita posterioar a parcelei va fi de minim 6.00
metri;
- n cazul cldirilor amplasate pe parcele situate ctre alte uniti teritoriale de referin
dect A, se interzice amplasarea cldirilor pe limita parcelei ctre aceste alte zone;
se vor respecta distanele minime egale cu jumtate din nlimea cldirii, dar nu mai puin
de 6.00 metri fa de limitele laterale i posterioare ale parcelelor. Nu se admite
amplasarea, pe faadele laterale orientate spre alte uniti teritoriale de referin (n
special servicii publice i locuine) a ferestrelor cu parapetul sub 1,90 metri de la
nivelul - n cazul unor intervenii n cadrul incintelor industriale care i pstreaz
funciunea dominant existent, retragerile de la limitele parcelelor se vor stabili prin
documentaii PUD cu avizul CTU DGUAT i avizul CULPAT.

ARTICOLUL 7 - AMPLASAREA CLDIRILOR UNELE FA DE ALTELE PE ACEEAI


PARCEL

- distana ntre cldiri va fi egal cu jumtate din nlimea cldirii celei


mai nalte, dar nu mai puin de 6,00 metri;
- distana de mai sus se poate reduce la jumtate dac pe faadele opuse nu sunt
accese n cldire i/sau dac nu sunt ferestre care s lumineze ncperi n care se
desfoar activiti permanente;
- n toate cazurile se va ine seama de condiiile de protecie fa de incendii i de alte
norme tehnice specifice.

februarie 2004 48
C . C . P . E . C . - U N I V E R S I T AT E A D E AR H I T E C T U R A S I U R B AN I S M " I O N M I N C U " - B U C U R E S T I
UNIVERSITE D'ARCHITECTURE ET URBANISME "ION MINCU" - "ION MINCU" - UNIVERSITY OF ARCHITECTURE AND URBAN DESIGN
Strada Academiei 1820,Telefon: 315.54.82, 313.95.65, 313.80.80 Fax: (40) 1 312.39.54, 70109 BUCURESTI, ROMANIA

ARTICOLUL 8 - CIRCULAII I ACCESE

n conformitate cu viitorul P.U.Z. , cu urmtoarele condiionri:


- pentru a fi construibile, toate parcelele trebuie s aib acces dintr-o cale public sau
privat de circulaie sau s beneficieze de servitute de trecere, legal instituit, printr-
o proprietate adiacent avnd o lime de minim 4.00 metri pentru a permite accesul
mijloacelor de stingere a incendiilor i a mijloacelor de transport grele;
- accesele n parcele, din strzile de categoria I i II se vor asigura dintr-o dublur a
cilor principale de circulaie;
- se vor asigura trasee pentru transporturi agabaritice i grele.

ARTICOLUL 9 - STAIONAREA AUTOVEHICULELOR

- n conformitate cu viitorul P.U.Z. , cu urmtoarele condiionri:


- staionarea vehiculelor att n timpul lucrrilor de construcii-reparaii, ct i n timpul
funcionrii cldirilor se va face n afara drumurilor publice, fiecare unitate avnd
prevzute n interiorul parcelei spaii de circulaie, ncrcare i ntoarcere;
- n spaiul de retragere fa de aliniament, maxim 40% din teren poate fi rezervat
parcajelor cu condiia nconjurrii acestora cu un gard viu avnd nlimea de
minimum 1,20 m.

ARTICOLUL 10 - NLIMEA MAXIM ADMIS A CLDIRILOR

- n conformitate cu viitorul P.U.Z. , cu urmtoarele condiionri:

- nlimea cldirilor nu va depi nlimea de 12,0 metri ;

- se vor respecta nlimi maxime ale cldirilor de 20,0 metri;


- se vor respecta nlimi maxime ale cldirilor de 9,0 metri;

- nlimea pe strzile interioare ale zonei industriale nu va depi distana ntre


aliniamente;

- n culoarele rezervate liniilor electrice nlimea se subordoneaz normelor specifice.

ARTICOLUL 11 - ASPECTUL EXTERIOR AL CLDIRILOR


- volumele construite vor fi simple i se vor armoniza cu caracterul zonei i cu vecintile
imediate;
- faadele posterioare i laterale vor fi tratate arhitectural la acelai nivel cu faada
principal;
- tratarea acoperirii cldirilor va ine seama de faptul c acestea se percep din cldirile
mai nalte nconjurtoare, n special din cele cu funciuni publice;

ARTICOLUL 12 - CONDIII DE ECHIPARE EDILITAR

- toate cldirile vor fi racordate la reelele publice de ap i canalizare i se va asigura


preepurarea apelor uzate, inclusiv a apelor meteorice care provin din ntreinerea i
funcionarea instalaiilor, din parcaje, circulaii i platforme exterioare;

februarie 2004 49
C . C . P . E . C . - U N I V E R S I T AT E A D E AR H I T E C T U R A S I U R B AN I S M " I O N M I N C U " - B U C U R E S T I
UNIVERSITE D'ARCHITECTURE ET URBANISME "ION MINCU" - "ION MINCU" - UNIVERSITY OF ARCHITECTURE AND URBAN DESIGN
Strada Academiei 1820,Telefon: 315.54.82, 313.95.65, 313.80.80 Fax: (40) 1 312.39.54, 70109 BUCURESTI, ROMANIA

- n cazul alimentrii cu ap n sistem propriu se va obine avizul autoritii


competente care administreaz resursele de ap.

ARTICOLUL 13 - SPAII LIBERE I SPAII PLANTATE


- orice parte a terenului incintei vizibil dintr-o circulaie public, inclusiv de pe calea
ferat, va fi astfel amenajat nct s nu altereze aspectul general al localitii.
- suprafeele libere din spaiul de retragere fa de aliniament vor fi plantate cu arbori
n proporie de minim 40% formnd de preferin o perdea vegetal pe tot frontul
incintei;
- suprafeele libere neocupate cu circulaii, parcaje i platforme funcionale vor fi
plantate cu un arbore la fiecare 200 mp;
- se vor prevedea plantaii nalte n lungul limitelor incintelor care reprezint totodat
linii de separaie fa de alte subzone i uniti teritoriale de referin.

ARTICOLUL 14 - MPREJMUIRI

- mprejmuirile spre strad vor fi transparente, cu nlimi de minim 2.00 metri din care un
soclu de 0.60 m., i vor fi dublate cu un gard viu. n cazul necesitii unei protecii
suplimentare se recomand dublarea spre interior la 2.50 metri distan, cu un al
doilea gard transparent de 2.50 m nlime, ntre cele dou garduri fiind plantai
arbori i arbuti;
- porile de intrare vor fi retrase fa de aliniament pentru a permite staionarea
vehiculelor tehnice nainte de admiterea lor n incint, pentru a nu incomoda
circulaia pe drumurile publice;

SECIUNEA III: POSIBILITI MAXIME DE OCUPARE I UTILIZARE A TERENULUI

ARTICOLUL 15 - PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT)

POT maxim (%):


Zona /unitatea de referin H maxim POT maxim %
(metri)
I1+I2 - subzona unitilor mici i mijlocii productive i 9,0 60
de servicii
I3 subzona unitati de productie agricola / sere 9,0 80

ARTICOLUL 16 - COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI

CUT volumetric maxim (mc. / mp. teren)


H maxim CUT
Zona /unitatea de referin (metri) volumetric
maxim %
I1+I2 - subzona unitilor mici i mijlocii productive i 9,0 9
de servicii
I3 subzona unitati de productie agricola / sere 9,0 9

februarie 2004 50
C . C . P . E . C . - U N I V E R S I T AT E A D E AR H I T E C T U R A S I U R B AN I S M " I O N M I N C U " - B U C U R E S T I
UNIVERSITE D'ARCHITECTURE ET URBANISME "ION MINCU" - "ION MINCU" - UNIVERSITY OF ARCHITECTURE AND URBAN DESIGN
Strada Academiei 1820,Telefon: 315.54.82, 313.95.65, 313.80.80 Fax: (40) 1 312.39.54, 70109 BUCURESTI, ROMANIA

V - ZONA SPAIILOR VERZI.

UTR V1 - spaii verzi publice cu acces nelimitat parcuri, grdini i scuaruri publice
oreneti, fii plantate publice si amenajri sportive

UTR V2 - spaii verzi publice de folosin specializat si amenajri sportive

UTR V3 - culoare de protecie fa de infrastructura tehnic, fii plantate de protecie


sanitar
UTR V4 - spaii verzi pentru protecia cursurilor de ap;
UTR V5 - pduri i plantaii forestiere

GENERALITI : CARACTERUL ZONEI

Zona cuprinde spaii verzi publice cu acces nelimitat sau specializate de interes
orasenesc, spaii pentru sport i agrement cu acces limitat de apartenena la cluburi sau
contra cost, spaii plantate de protecie i pduri de diferite tipuri.

SECIUNEA I : UTILIZARE FUNCIONAL.

ARTICOLUL 1 - UTILIZRI ADMISE.

V1a - sunt admise numai funciunile de spaiu plantat public constnd n :


- spaii plantate;
- circulaii pietonale din care unele ocazional carosabile pentru ntreinerea
spaiilor plantate i accesul la activitile permise;
- drumuri de halaj din care se asigur - prin dimensionare corespunztoare -
accesul direct din drumuri publice la lac pentru aprovizionarea cu ap a mainilor
de pompieri de tonaj ridicat
- mobilier urban, amenajri pentru sport, joc i odihn;
- construcii pentru expoziii, activiti culturale (spaii pentru spectacole i
biblioteci n aer liber, pavilioane cu utilizare flexibil sau cu diferite tematici),
activiti sportive, alimentaie public i comer;
- adposturi, grupuri sanitare, spaii pentru administrare i ntreinere;
- parcaje.
- sunt admise amenajri pentru practicarea sportului n spaii descoperite i
acoperite, anexele necesare i alte activiti legate direct de activitatea sportiv.

V2 - sunt admise construciile i instalaiile specifice conform proiectelor legal avizate.

februarie 2004 51
C . C . P . E . C . - U N I V E R S I T AT E A D E AR H I T E C T U R A S I U R B AN I S M " I O N M I N C U " - B U C U R E S T I
UNIVERSITE D'ARCHITECTURE ET URBANISME "ION MINCU" - "ION MINCU" - UNIVERSITY OF ARCHITECTURE AND URBAN DESIGN
Strada Academiei 1820,Telefon: 315.54.82, 313.95.65, 313.80.80 Fax: (40) 1 312.39.54, 70109 BUCURESTI, ROMANIA

V4 - pe fia de protecie de 50,0 metri (30,0 metri n unele P.U.Z.-uri aprobate anterior)
din lungul oglinzilor de ap ale lacurilor, cu funciune public, ecologic i
peisagistic, se admit urmtoarele: drum de halaj, alei, amenajri de mici dimensiuni
pentru odihn, agrement, joc i sport, debarcadere, anexe sanitare, mici puncte de
alimentaie public specifice programului de parc.

V3 - conform legilor i normelor n vigoare.

V5 conform normelor specifice n vigoare.

ARTICOLUL 2 - UTILIZRI ADMISE CU CONDIIONRI.

V1 - se admit construcii pentru expoziii, activiti culturale (spaii pentru spectacole i


biblioteci n aer liber, pavilioane cu utilizare flexibil sau cu diferite tematici),
activiti sportive, alimentaie public i comer, limitate la arealele deja existente
conform proiectului iniial i care funcioneaz n acest scop;
- se admit noi cldiri pentru cultur, sport, recreere i anexe, cu condiia ca
suprafaa acestora nsumat la suprafaa construit existent i meninut, la
cea a circulaiilor de toate categoriile i a platformelor mineralizate, s nu
depeasc 15% din suprafaa total a parcului.
- cldirile i amenajrile pentru diferite activiti din parcurile i grdinile publice se
admit cu condiia de a nu avea separri fizice care s impun interdicia liberei
circulaii.

- orice intervenie necesit documentaii specifice aprobate de organele competente n


conformitate cu prevederile Legii nr. 137/1995 i cu normele de protecie stabilite pe plan
local.

ARTICOLUL 3 - UTILIZRI INTERZISE.

V1 V5 - se interzic orice intervenii care contravin legilor i normelor n vigoare.

V1 - se interzic orice schimbri ale funciunilor spaiilor verzi publice i specializate;


- se interzice conversia grupurilor sanitare n spaii comerciale;
- se interzice ocuparea malurilor ntre drumul de halaj i oglinda de ap ca i
poziionarea pe platforme flotante sau pe piloi n interiorul oglinzii de ap a unor
funciuni n absena unui P.U.Z. de ansamblu al amenajrii peisagistice a malurilor;
- se interzic orice improvizaii ale colectrii apelor uzate ale construciilor lacustre;
- se interzice localizarea tonetelor i tarabelor prin decuparea abuziv a spaiilor
plantate adiacente trotuarelor, att n interior, ct i pe conturul exterior al spaiilor
verzi.

V3 - se interzic orice amenajri care s atrag locuitorii n spaiile de protecie fa de


infrastructura tehnic reprezentat de circulaii majore i de reele de transport a
energiei electrice, petrolului i gazelor.

V1 V5 - se interzice tierea arborilor fr autorizaia autoritii locale abilitate.

februarie 2004 52
C . C . P . E . C . - U N I V E R S I T AT E A D E AR H I T E C T U R A S I U R B AN I S M " I O N M I N C U " - B U C U R E S T I
UNIVERSITE D'ARCHITECTURE ET URBANISME "ION MINCU" - "ION MINCU" - UNIVERSITY OF ARCHITECTURE AND URBAN DESIGN
Strada Academiei 1820,Telefon: 315.54.82, 313.95.65, 313.80.80 Fax: (40) 1 312.39.54, 70109 BUCURESTI, ROMANIA

SECIUNEA II : CONDIII DE AMPLASARE, ECHIPARE I CONFIGURARE A


CLDIRILOR.

ARTICOLUL 4 - CARACTERISTICI ALE PARCELELOR (SUPRAFEE, FORME,


DIMENSIUNI).

V1 V5 - conform studiilor de specialitate avizate conform legii.

V3 limea zonei verzi de protecie fa de infrastructura de circulaii i reele tehnice


majore va respecta normele n vigoare.

ARTICOLUL 5 - AMPLASAREA CLDIRILOR FA DE ALINIAMENT.

V1 V5 - conform studiilor de specialitate avizate conform legii.

ARTICOLUL 6 - AMPLASAREA CLDIRILOR FA DE LIMITELE LATERALE I


POSTERIOARE ALE PARCELELOR.
- conform studiilor de specialitate avizate conform legii.

ARTICOLUL 7 - AMPLASAREA CLDIRILOR UNELE FA DE ALTELE PE


ACEEAI PARCEL.

- conform studiilor de specialitate avizate conform legii.

ARTICOLUL 8 - CIRCULAII I ACCESE.


- conform studiilor de specialitate avizate conform legii;
- se va asigura accesul din circulaiile publice ale aleilor ocazional carosabile (pentru
ntreinere, aprovizionare, drum de halaj) care vor fi tratate ca alei principale.
- se va asigura din drumul de halaj accesul direct la lac al mainilor de pompieri.

ARTICOLUL 9 - STAIONAREA AUTOVEHICULELOR.

- parcajele se vor dimensiona i dispune n afara circulaiilor publice conform normelor


specifice i proiectelor de specialitate legal aprobate.

ARTICOLUL 10 - NLIMEA MAXIM ADMISIBIL A CLDIRILOR.

- cu excepia instalaiilor, nlimea maxim a cldirilor nu va depi P + 2 niveluri.

ARTICOLUL 11 - ASPECTUL EXTERIOR AL CLDIRILOR.

- conform studiilor de specialitate avizate conform legii;


- se recomand adecvarea arhitecturii cldirilor la caracterul diferitelor categorii de
spaii plantate.

februarie 2004 53
C . C . P . E . C . - U N I V E R S I T AT E A D E AR H I T E C T U R A S I U R B AN I S M " I O N M I N C U " - B U C U R E S T I
UNIVERSITE D'ARCHITECTURE ET URBANISME "ION MINCU" - "ION MINCU" - UNIVERSITY OF ARCHITECTURE AND URBAN DESIGN
Strada Academiei 1820,Telefon: 315.54.82, 313.95.65, 313.80.80 Fax: (40) 1 312.39.54, 70109 BUCURESTI, ROMANIA

ARTICOLUL 12 - CONDIII DE ECHIPARE EDILITAR.

- conform studiilor de specialitate avizate conform legii. Se vor asigura: alimentarea cu


ap, colectarea apelor uzate, telefonie fix i iluminat public conform cerinelor funcionale
ale fiecrei categorii de spaiu plantat n care este admis accesul publicului.

- se recomand extinderea sistemului de colectare a apelor meteorice n bazine


decorative pentru a fi utilizate pentru ntreinerea spaiilor plantate.

- n cazul alimentrii cu ap n sistem propriu se va obine avizul autoritii competente


care administreaz resursele de ap.

ARTICOLUL 13 - SPAII LIBERE I SPAII PLANTATE.


plantaiile nalte se vor dispune conform normelor specifice pentru fiecare categorie de
spaii plantate;
- toate parcajele vor fi obligatoriu plantate cu cel puin un arbore la patru locuri de
parcare i vor fi nconjurate de un gard viu de 1,20 metri nlime.
- se recomand, din considerente ecologice i de economisire a cheltuielilor de
ntreinere de la buget, utilizarea speciilor locale adaptate condiiilor climatice i
favorabile faunei antropofile specifice, cu excepia segmentelor decorative cu
caracter special din zonele V1 i V2.
ARTICOLUL 14 - MPREJMUIRI.

V1 V5 - conform normelor specifice existente; se recomand n intravilan mprejmuiri


transparente de 2,00 metri nlime din care un soclu opac de 0,60 metri dublate de
gard viu.

V1 - spre deosebire de parcuri i grdini, scuarurile i fiile plantate nu vor fi ngrdite


dar vor fi separate de trotuare fie prin parapet de 0.60 cm. nlime, fie prin borduri n
lungul crora, pe o distan de minim 0,5 metri terenul va fi cobort cu minim 0,10
metri sub nivelul prii superioare a bordurii pentru a mpiedica poluarea cu praf
provocat de scurgerea pmntului pe trotuare.

SECIUNEA III: POSIBILITI MAXIME DE OCUPARE I UTILIZARE A


TERENULUI.

ARTICOLUL 15 - PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT).

V1 + V4 POT cu construcii, platforme, circulaii carosabile i pietonale = maxim


15 % cu excepia spaiilor plantate protejate (V1c) care se menin conform proiectului
iniial;

V5 - conform normelor specifice n vigoare i P.U.Z. avizat conform legii.

februarie 2004 54
C . C . P . E . C . - U N I V E R S I T AT E A D E AR H I T E C T U R A S I U R B AN I S M " I O N M I N C U " - B U C U R E S T I
UNIVERSITE D'ARCHITECTURE ET URBANISME "ION MINCU" - "ION MINCU" - UNIVERSITY OF ARCHITECTURE AND URBAN DESIGN
Strada Academiei 1820,Telefon: 315.54.82, 313.95.65, 313.80.80 Fax: (40) 1 312.39.54, 70109 BUCURESTI, ROMANIA

ARTICOLUL 16 - COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT).

V1 + V4 - CUT maxim 0,2 mp. ADC/ mp. teren, cu excepia spaiilor plantate protejate
(V1c) care se menin conform proiectului iniial.

V5 V5 - conform normelor specifice n vigoare i P.U.Z. avizat conform legii.

T - ZONA TRANSPORTURILOR.

GENERALITI: CARACTERUL ZONEI.

ntruct aspectul general al municipiului este puternic influenat de imaginile oferite ctre
principalele ci de acces rutier i feroviar, ca i de legtura dintre aeroport i centrul
localitii, se va acorda o atenie sporit considerentelor estetice n acordarea autorizaiilor
de construire pentru subzonele de transporturi.

Aspectul oferit de spaiul aferent cii ferate, constituind o carte de vizit pentru Municipiu,
va fi necesar s fac obiectul unui studiu de ansamblu i a unor programe de ameliorare,
n condiiile prezentului regulament, pentru ntreg traseul cilor de acces n ora, cuprins
ntre gri i linia de centur, precum i pe tot traseul acesteia.

Totodat, avnd n vedere poluarea fonic a locuinelor, cauzat de distana redus a


acestora fa de linia ferat, va fi necesar ca, n sectoarele n care aceast distan este
sub 15 metri, s fie realizate ziduri antifonice sau construcii cu acelai rol, pe baza unor
studii de specialitate.

Zona transporturilor se compune din urmtoarele subzone:

UTR T1 - subzona transporturilor rutiere:


UTR T2 - subzona transporturilor feroviare;
UTR T3 - subzona transporturilor aeriene.

SECIUNEA I : UTILIZARE FUNCIONAL.

ARTICOLUL 1 - UTILIZRI ADMISE.

T1 - activiti legate de transporturi la distan pe ci rutiere pentru cltori i mrfuri:


- autogri i alte construcii i amenajri pentru gararea i ntreinerea mijloacelor de
transport rutiere cu tonaj i gabarit admis pe strzile din Municipiu, pentru
transportul de cltori i mrfuri, precum i serviciile anexe aferente;
- construcii i amenajri pentru gararea i ntreinerea mijloacelor de transport greu rutier
i pentru transferul mrfurilor transportate n mijloace de transport cu tonaj i

februarie 2004 55
C . C . P . E . C . - U N I V E R S I T AT E A D E AR H I T E C T U R A S I U R B AN I S M " I O N M I N C U " - B U C U R E S T I
UNIVERSITE D'ARCHITECTURE ET URBANISME "ION MINCU" - "ION MINCU" - UNIVERSITY OF ARCHITECTURE AND URBAN DESIGN
Strada Academiei 1820,Telefon: 315.54.82, 313.95.65, 313.80.80 Fax: (40) 1 312.39.54, 70109 BUCURESTI, ROMANIA

gabarit care nu sunt admise n localitate, instalaii tehnice de transfer, precum i


serviciile anexe aferente, parcaje, garaje;
- construcii i amenajri pentru depozitarea, reambalarea i expedierea
produselor transportate, spaii i construcii de expunere i comercializare a
produselor pentru comerul en-gros i pentru comerul en-detail numai cu mrfuri
care nu pot fi transportate la domiciliu cu automobilul personal (elemente de
construcie i finisaj, mobilier, ambarcaiuni i diverse alte produse pentru
ntreinerea grdinilor, camping etc.)
- servicii pentru transportatorii n tranzit: birouri, telecomunicaii, moteluri,
restaurante, destindere;
- vam;
- uniti de producie i asamblare.

T2 - staii de cltori, de mrfuri i de triaj cu instalaii, construcii, depozite i amenajri


necesare funcionrii serviciilor feroviare;
- servicii publice i de interes general compatibile cu funcionarea serviciilor feroviare;
- amenajri, lucrri de terasamente i infrastructur, spaii necesare funcional i
pentru asigurarea securitii transportului feroviar;
- lucrri de protecie mpotriva polurii (ziduri antifonice etc.).

T3 - zona conului de zbor Aeroportul Baneasa, instalaii, construcii, depozite i


amenajri necesare funcionrii serviciilor de transporturi aeriene pentru bunuri i
persoane;
- instalaii specifice de dirijare i protecie;
- servicii publice i de interes general compatibile cu funcionarea serviciilor de
transporturi aeriene;
- lucrri de terasamente i infrastructur necesare funcional.

T1 + T2 + T3 - Spaii verzi amenajate pe suprafeele libere rezultate din modul de


organizare a incintelor, necesare mbuntirii calitii mediului i
aspectului peisagistic;
- parcaje pentru salariai i pentru cltori.

ARTICOLUL 2 - UTILIZRI ADMISE CU CONDIIONRI.

T1 + T2 + T3 pentru toate construciile, instalaiile i amenajrile aferente se vor obine


avizele / acordurile de protecie specificate prin R.G.U. i legislaia n vigoare.
- spaiile de parcare se vor dimensiona i amplasa conform prevederilor din:
- R.G.U. - art. 33 i Anexa Nr. 5:
- normativul pentru proiectarea parcajelor de autoturisme n localiti urbane
Indicativ P 132-93;
- normativul pentru proiectarea, execuia, exploatarea i postutilizarea
parcajelor etajate pentru autoturisme indicativ NP 24 1997;
- parcajele publice vor fi plantate i nconjurate de gard viu de minim 1,20 m
nlime.

T1 - lucrrile, construciile, amenajrile amplasate n zonele de protecie ale drumurilor


publice trebuie:

februarie 2004 56
C . C . P . E . C . - U N I V E R S I T AT E A D E AR H I T E C T U R A S I U R B AN I S M " I O N M I N C U " - B U C U R E S T I
UNIVERSITE D'ARCHITECTURE ET URBANISME "ION MINCU" - "ION MINCU" - UNIVERSITY OF ARCHITECTURE AND URBAN DESIGN
Strada Academiei 1820,Telefon: 315.54.82, 313.95.65, 313.80.80 Fax: (40) 1 312.39.54, 70109 BUCURESTI, ROMANIA

- s nu prezinte riscuri n realizare sau exploatare i surse de poluare (sisteme de


transport gaze, iei, produse petroliere, energie electric i alte lucrri de acelai
gen);
- s nu afecteze desfurarea optim a circulaiei (capacitate, fluen, siguran);
- s respecte n extravilan urmtoarele distane minime de protecie de la axul
drumului pn la marginea exterioar a zonei drumului, funcie de categoria
acestuia:
- autostrzi - 50 m.;
- drumuri naionale - 22 m.;
- drumuri judeene - 20 m.;
- drumuri comunale - 18 m.;
- elementele cilor de comunicaie n zona obiectivelor speciale s respecte legislaia
n vigoare (Ordin MLPAT, MApN, MI i SRI din 1995).

T2 - construciile i amenajrile amplasate n zona de protecie a infrastructurii feroviare


se vor autoriza numai cu avizul R.A. SNCFR i a Ministerului Transporturilor
conform art. 20 din R.G.U. modificat;
- zona de protecie a infrastructurii feroviare cuprinde terenurile limitrofe, indiferent
de proprietar, cu limea de 100 m msurat de la limita zonei cadastrale CFR,
situat de o parte i de alta a cii ferate, precum i terenurile destinate sau care
servesc sub orice form funcionrii acesteia;
- depozitele i anexele C.F. vor respecta msurile i normele admisibile de poluare i
de asigurare mpotriva riscurilor de incendiu i explozie;

T3 - construciile i instalaiile destinate activitilor aeronautice vor respecta normele


tehnice stabilite de autoritile centrale specializate;
- construcii i amenajri cu alte destinaii dect cele aeronautice, cu condiia de a nu
introduce factori suplimentari de poluare n zon i cu respectarea limitrilor de
nlime i a retragerilor fa de diversele componente ale zonelor de siguran ale
terenurilor de aeronautic, nscrise n avizul emis de Autoritatea Aeronautic Civil
Romn;
- construciile admise vor fi balizate n sisteme de zi i de noapte;
- n jurul aeroporturilor se impun condiii de degajare a obstacolelor; principalele
dimensiuni ale zonelor n care se limiteaz nlimea admis pentru obstacole de
orice fel, sunt:
- 30 km de-a lungul culoarului aferent pistei de decolare / aterizare;
- suprafaa unui cerc cu raza de 6000 m din centrul pistei.

ARTICOLUL 3 UTILIZRI INTERZISE.

T1 + T2 + T3 se interzic orice utilizri care afecteaz buna funcionare i diminueaz


posibilitile ulterioare de modernizare sau extindere;
- se interzic orice construcii sau amenajri pe terenurile rezervate pentru:
- lrgirea unor strzi sau realizarea strzilor propuse, lrgirea arterei de
centur i completarea traseului acesteia, realizarea sistemului de
autostrzi (de centur i penetraiile n municipiu);
- modernizarea interseciilor;

februarie 2004 57
C . C . P . E . C . - U N I V E R S I T AT E A D E AR H I T E C T U R A S I U R B AN I S M " I O N M I N C U " - B U C U R E S T I
UNIVERSITE D'ARCHITECTURE ET URBANISME "ION MINCU" - "ION MINCU" - UNIVERSITY OF ARCHITECTURE AND URBAN DESIGN
Strada Academiei 1820,Telefon: 315.54.82, 313.95.65, 313.80.80 Fax: (40) 1 312.39.54, 70109 BUCURESTI, ROMANIA

- realizarea pasajelor supra i subterane;


- realizarea spaiilor de parcare;
- modernizarea / realizarea traseelor de cale ferat i a staiilor C.F.
aferente;
- modernizarea /realizarea podurilor aferente cii ferate;
- modernizarea /extinderea aeroporturilor existente;
- se interzic pe terenurile vizibile din circulaiile publice rutiere, feroviare i
aeriene (inclusiv n aria vizibil la aterizare i decolare): depozitri de materiale,
piese sau utilaje degradate, amenajri de antier abandonate, platforme cu
suprafee deteriorate, construcii degradate, terenuri lipsite de vegetaie, gropi
de acumulare a apelor meteorice, depozite de deeuri etc.;

T1 - n zona de siguran i protecie aferent drumurilor i autostrzilor este interzis


autorizarea urmtoarelor lucrri:
- construcii, instalaii, plantaii sau amenajri care prin amplasare, configuraie
sau exploatare impieteaz asupra bunei desfurri, organizri i dirijri a
traficului sau prezint riscuri de accidente;
- panouri independente de reclam publicitar.

T1b - se interzice comercializarea en-detail a produselor care pot fi transportate la


domiciliu
cu automobilul propriu sau cu taxi.

T2 - n zonele de siguran i protecie aferente infrastructurii feroviare publice este


interzis (conform OUG nr. 12/1998) autorizarea urmtoarelor lucrri:
- construcii, fie i cu caracter temporar;
- depozitarea de materiale sau nfiinarea de plantaii care mpiedic vizibilitatea
liniei sau a semnalelor feroviare;
- orice lucrri care, prin natura lor, ar putea provoca alunecri de teren, surpri
sau afectarea stabilitii solului (inclusiv prin tierea copacilor sau arbutilor ori
extragerea de materiale de construcii) sau modificarea echilibrului freatic;
- depozitarea necorespunztoare de materiale, substane sau deeuri care
contravin normelor de protecie a mediului sau care ar putea provoca
degradarea infrastructurii feroviare.

T1 + T2 - se interzice:
- cuplarea cldirilor de locuit cu construcii aferente circulaiei rutiere sau
feroviare;
- amplasarea n incinta unitilor de transporturi i a garajelor publice a unor
construcii care prin natura activitilor desfurate pot produce poluare peste
normele admisibile i / sau prezint risc de incendiu / explozie.

T3 n vecintatea terenurilor aferente aeroporturilor i a zonelor de siguran ale


terenurilor de aeronautic, stabilite conform legii, este interzis:
- amplasarea de lucrri, construcii sau instalaii care prin natura lor sau datorit
procesului de funcionare pot periclita sigurana zborurilor (obiective care produc

februarie 2004 58
C . C . P . E . C . - U N I V E R S I T AT E A D E AR H I T E C T U R A S I U R B AN I S M " I O N M I N C U " - B U C U R E S T I
UNIVERSITE D'ARCHITECTURE ET URBANISME "ION MINCU" - "ION MINCU" - UNIVERSITY OF ARCHITECTURE AND URBAN DESIGN
Strada Academiei 1820,Telefon: 315.54.82, 313.95.65, 313.80.80 Fax: (40) 1 312.39.54, 70109 BUCURESTI, ROMANIA

fum sau cea artificial, substane nocive, radioactive sau ru mirositoare,


uniti de morrit, silozuri, depozite, magazii, decantoare etc.);
- instalarea de sisteme de iluminat care s perturbe identificarea sistemelor de
balizare a zonei;
- instalarea unor surse de energie electric sau unde radio productoare de
perturbaii n instalaiile de protecie a navigaiei aeriene;
- amplasarea de construcii a cror destinaie este incompatibil cu vecintatea
aeroporturilor, conform prevederilor Anexei Nr. 1 a Regulamentului General de
Urbanism.

SECIUNEA II: CONDIII DE AMPLASARE, ECHIPARE I CONFORMARE A


CLDIRILOR.

ARTICOLUL 4 - CARACTERISTICI ALE PARCELELOR (SUPRAFEE, FORME,


DIMENSIUNI).

T1 + T2 + T3 - pentru construciile de birouri, parcela minim construibil este de 400 mp,


cu un front la strad de minim 15 metri;
- pentru noi incinte i pentru extinderi ale incintelor tehnice se vor elabora Planuri
Urbanistice Zonale sau de Detaliu conform normelor specifice.

T2 + T3 - conform studiilor de specialitate.

ARTICOLUL 5 - AMPLASAREA CLDIRILOR FA DE ALINIAMENT.

T1 + T2 + T3 - cldirile noi sau reconstruite pentru birouri se vor dispune pe aliniament n


cazul n care pe strada respectiv majoritatea cldirilor mai noi se afl n aceast
situaie, sau se vor retrage la o distan de minim 6,0 metri n cazul n care
fronturile dominante noi sunt retrase de la strad.

T1 + T2 + T3 - n cazul incintelor tehnice se impun retrageri ale cldirilor de la aliniament


la o distan de minim 10.0 metri pe strzile de categoria I i II i de minim 8.0
metri pe strzile de categoria III.

T2 + T3 - conform studiilor de specialitate.

ARTICOLUL 6 - AMPLASAREA CLDIRILOR FA DE LIMITELE LATERALE I


POSTERIOARE ALE PARCELELOR.

T1 + T2 + T3 - distana fa de limitele parcelei va fi de minim jumtate din nlimea


cldirii, dar nu mai puin de 6,0 metri.

T2 + T3 - conform studiilor de specialitate.

februarie 2004 59
C . C . P . E . C . - U N I V E R S I T AT E A D E AR H I T E C T U R A S I U R B AN I S M " I O N M I N C U " - B U C U R E S T I
UNIVERSITE D'ARCHITECTURE ET URBANISME "ION MINCU" - "ION MINCU" - UNIVERSITY OF ARCHITECTURE AND URBAN DESIGN
Strada Academiei 1820,Telefon: 315.54.82, 313.95.65, 313.80.80 Fax: (40) 1 312.39.54, 70109 BUCURESTI, ROMANIA

ARTICOLUL 7 - AMPLASAREA CLDIRILOR UNELE FA DE ALTELE PE


ACEEAI PARCEL.

T1 + T2 +T3 - n toate cazurile se vor respecta normele tehnice specifice.

T1+ T2 +T3 - pentru cldiri de birouri sau pentru incinte pentru care nu sunt norme
specifice, distana minim dintre cldiri va fi egal cu jumtate din nlimea la
corni a cldirii celei mai nalte, dar nu mai puin de 6.0 metri; distana de mai
sus dintre cldiri se poate reduce la jumtate dac pe faadele opuse nu sunt
accese n cldire i nu sunt ferestre care lumineaz ncperi n care se
desfoar activiti permanente.

T2 + T3 - conform studiilor de specialitate.

ARTICOLUL 8 - CIRCULAII I ACCESE.

T1 + T2 + T3 - se va asigura accesul n incinte numai direct dintr-o circulaie public.

ARTICOLUL 9 - STAIONAREA AUTOVEHICULELOR.

T1 + T2 + T3 - staionarea autovehiculelor se va asigura n afara circulaiilor publice;


- n cazul strzilor cu transport n comun i a arterelor de penetrare n Municipiu,
staionarea autovehiculelor pentru admiterea n incint se va asigura n afara
spaiului circulaiei publice;
- n spaiul de retragere de la aliniament se poate rezerva maxim 40% din teren pentru
parcaje ale salariailor i clienilor.

ARTICOLUL 10 - NLIMEA MAXIM ADMISIBIL A CLDIRILOR.

T1 + T2 + T3 - nlimea cldirilor n planul faadei nu va depi distana dintre


aliniamente i nici nlimea maxim admis n unitile de referin adiacente,
cu excepia instalaiilor tehnice.

T2 + T3 - conform studiilor de specialitate.

ARTICOLUL 11 - ASPECTUL EXTERIOR AL CLDIRILOR.

T1 + T2 + T3 - volumele construite vor fi simple i se vor armoniza cu caracterul zonei i


cu
vecintile imediate;
- faadele posterioare i laterale vor fi tratate arhitectural la acelai nivel cu faada
principal;
- tratarea acoperirii cldirilor va ine seama de faptul ca acestea pot fi percepute din
cldirile nconjurtoare mai nalte;

februarie 2004 60
C . C . P . E . C . - U N I V E R S I T AT E A D E AR H I T E C T U R A S I U R B AN I S M " I O N M I N C U " - B U C U R E S T I
UNIVERSITE D'ARCHITECTURE ET URBANISME "ION MINCU" - "ION MINCU" - UNIVERSITY OF ARCHITECTURE AND URBAN DESIGN
Strada Academiei 1820,Telefon: 315.54.82, 313.95.65, 313.80.80 Fax: (40) 1 312.39.54, 70109 BUCURESTI, ROMANIA

T1 - n cazul autogrilor noi din proximitatea locuinelor, zonelor comerciale i a polilor


urbani, se recomand soluionri care s permit acoperirea i nchiderea spaiilor
de parcare i mbarcare n autobuze pentru reducerea disconfortului utilizatorilor
cldirilor nvecinate;

T3 - tratarea acoperirii cldirilor va ine seama de faptul c acestea se percep la


aterizarea i decolarea aeronavelor.

ARTICOLUL 12 - CONDIII DE ECHIPARE EDILITAR

T1 + T2 + T3 - toate cldirile vor fi racordate la reelele publice de ap i canalizare i se


va asigura preepurarea apelor uzate, inclusiv a apelor meteorice care provin din
parcaje, circulaii i platforme exterioare;
- n cazul alimentrii cu ap n sistem propriu se va obine avizul autoritii
competente care administreaz resursele de ap.

ARTICOLUL 13 - SPAII LIBERE I SPAII PLANTATE

T1 + T2 + T3 n limitele standardelor tehnice de siguran a circulaiei, utilizarea spaiilor


libere i amenajarea peisagistic a plantaiilor din aceste subzone, att n
intravilan ct i n extravilan (pn la linia de centur), se subordoneaz
exigenelor de calitate a imaginii Capitalei, fiind porile reprezentative de intrare.

T1 + T2 + T3 - orice parte a terenului incintelor sau culoarelor vizibile din circulaiile


publice, inclusiv de pe calea ferat i din aeronave la decolare i aterizare, vor fi
astfel amenajate nct s nu altereze aspectul general al localitii;
- suprafeele libere din spaiul de retragere fa de aliniament vor fi plantate cu
arbori n proporie de minim 40% formnd de preferin o perdea vegetal pe
tot frontul incintei;
- suprafeele libere neocupate cu circulaii, parcaje i platforme funcionale vor fi
plantate cu un arbore la fiecare 200 mp. i tratate peisagistic.

T2 + T3 - conform studiilor de specialitate.

ARTICOLUL 14 - MPREJMUIRI

T1 + T2 + T3 - mprejmuirile spre strad vor fi transparente cu nlimi de maxim 2,00


metri, din care un soclu opac de 0.60 m. i vor fi dublate cu gard viu; n cazul
necesitii unei protecii suplimentare, se recomand dublarea spre interior, la
2,50 m distan, cu un al doilea gard transparent, sau de opacitatea necesar,
de 2,20 m nlime, ntre cele dou garduri fiind plantai dens arbori i arbuti;
- porile de intrare n incinte vor fi tratate simplu, similar cu mprejmuirea.

T2 - terenul aferent cilor ferate va fi ngrdit pe ambele laturi ale culoarelor n limitele
intravilanului pe baza unor modele standard;
- oriunde distana dintre calea ferat i locuine este mai mic de 15 metri se vor
realiza n loc de garduri, ziduri de protecie antifonic de minim 4.0 metri nlime.

februarie 2004 61
C . C . P . E . C . - U N I V E R S I T AT E A D E AR H I T E C T U R A S I U R B AN I S M " I O N M I N C U " - B U C U R E S T I
UNIVERSITE D'ARCHITECTURE ET URBANISME "ION MINCU" - "ION MINCU" - UNIVERSITY OF ARCHITECTURE AND URBAN DESIGN
Strada Academiei 1820,Telefon: 315.54.82, 313.95.65, 313.80.80 Fax: (40) 1 312.39.54, 70109 BUCURESTI, ROMANIA

SECIUNEA III: POSIBILITI MAXIME DE OCUPARE I UTILIZARE A


TERENULUI.

ARTICOLUL 15 - PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT).

T1 + T2 + T3 - POT maxim - %
Zona construibil Nr. niveluri POT maxim %
T2, T3 - Incinte principale ale transporturilor aeriene i pe conform studiilor de
cale ferat (aeroporturi, gri) specialitate
1, 2 i 3 70
T1 + T2 + T3 - Incinte tehnice dispersate, cu sau fr
4 i 5 50
cldiri de birouri
6 i peste 50
T1 + T2 + T3 - Incinte tehnice n zone industriale - 80
T1 + T2 + T3 - Birouri 1, 2 i 3 70
T1 + T2 + T3 - Birouri - cu condiia s nu se depeasc o 4 i 5 70
adncime de 20 metri fa de aliniament iar din restul curii 6 i peste 70
s poat fi construit o pondere de 75% cu cldiri avnd
maxim 2 niveluri (8 metri).

ARTICOLUL 16 - COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT).

T1 + T2 + T3 - C.U.T. maxim - mp.ADC / mp. teren sau


C.U.T. volumetric - mc. / mp. teren.
CUT
Zona construibil nr. niveluri CUT
- volumetric -
T2, T3 - Incinte principale ale transporturilor
conform studiilor de specialitate
aeriene i pe cale ferat (aeroporturi, gri)
1 1,0
T1 + T2 + T3 - Incinte tehnice dispersate, cu 2 1,6
sau fr cldiri de birouri 3 2,0
4 i 5 2,4
6 i peste 2,4
T 1 + T2 + T3 - Incinte tehnice n zone
- - 12
industriale
1 1,0
2 1,6
T 1 + T2 + T3 - Birouri 3 2,0
4 si 5 2,2
6 i peste 2,4

G - ZONA DE GOSPODRIE COMUNAL.

februarie 2004 62
C . C . P . E . C . - U N I V E R S I T AT E A D E AR H I T E C T U R A S I U R B AN I S M " I O N M I N C U " - B U C U R E S T I
UNIVERSITE D'ARCHITECTURE ET URBANISME "ION MINCU" - "ION MINCU" - UNIVERSITY OF ARCHITECTURE AND URBAN DESIGN
Strada Academiei 1820,Telefon: 315.54.82, 313.95.65, 313.80.80 Fax: (40) 1 312.39.54, 70109 BUCURESTI, ROMANIA

GENERALITI: CARACTERUL ZONEI.

Zona G reunete toate funciunile care aparin gospodriei comunale i asigur servirea
populaiei cu transport n comun, piee comerciale, echipare edilitar, cimitire i
salubritate.

Aflat n prezent n restructurare, aceast zon va fi i n continuare compus din


incinte specifice (G), dar va dispune i de diferite sedii / birouri i spaii
funcionale, inserate n interiorul altor zone (C, M, A), respectnd regulamentul
acestora.

Zona este alctuit din urmtoarele subzone:


UTR G1 - subzona construciilor i amenajrilor izolate pentru gospodrie comunal
UTR G2 - subzona cimitirelor

SECIUNEA I : UTILIZARE FUNCIONAL.

ARTICOLUL 1 - UTILIZRI ADMISE.

G1 - construcii, instalaii i amenajri pentru gospodria comunal:


- birouri autonome;
- incinte tehnice cu cldiri i instalaii pentru sistemul de alimentare cu ap,
canalizare, alimentare cu energie electric i termic, transportul public urban, piee
comerciale, salubritate, ntreinerea spaiilor plantate ( tratate n R.L.U. la capitolul V
Spaii verzi);

G2 - cimitire i cldiri anex:


- cimitire;
- capel mortuar;
- mausoleu - osuar;
- circulaii carosabile;
- parcaje;
- circulaii pietonale;
- plantaii;
- pavilion pentru administraie, depozitare i anexe sanitare.

ARTICOLUL 2 - UTILIZRI ADMISE CU CONDIIONRI.

G1 - se vor asigura zonele de protecie prevzute prin norme;

G2 - se va asigura, conform normelor, o zon de protecie de 50.0 metri;


- se va asigura pentru noile cimitire o densitate mai redus a locurilor de veci (ntre
7.5 i 10,0 mp.teren brut pentru un loc de veci), circulaii carosabile i pietonale
civilizate i o pondere mai ridicat a vegetaiei potrivit rolului de reculegere i
respectului cuvenit.

februarie 2004 63
C . C . P . E . C . - U N I V E R S I T AT E A D E AR H I T E C T U R A S I U R B AN I S M " I O N M I N C U " - B U C U R E S T I
UNIVERSITE D'ARCHITECTURE ET URBANISME "ION MINCU" - "ION MINCU" - UNIVERSITY OF ARCHITECTURE AND URBAN DESIGN
Strada Academiei 1820,Telefon: 315.54.82, 313.95.65, 313.80.80 Fax: (40) 1 312.39.54, 70109 BUCURESTI, ROMANIA

G2b - n cimitirele care sunt incluse n categoria zonelor protejate sunt interzise orice
lucrri care afecteaz traseele amenajrii iniiale, construciile funerare monumente
de arhitectur i art, precum i plantaiile perimetrale i interioare.

ARTICOLUL 3 - UTILIZRI INTERZISE.

G1 - pentru incintele situate n zone rezideniale se interzic orice activiti care prezint
risc tehnologic i produc poluare prin natura activitii sau prin transporturile pe care
le genereaz;

G2 - se interzice densificarea cimitirelor existente prin ocuparea aleilor i distrugerea


vegetaiei din lungul acestora sau a celei perimetrale.

SECIUNEA II: CONDIII DE AMPLASARE, ECHIPARE I CONFIGURARE A


CLDIRILOR.

ARTICOLUL 4 - CARACTERISTICI ALE PARCELELOR (SUPRAFEE, FORME,


DIMENSIUNI).

G1 - pentru diferite servicii i birouri suprafaa minim a parcelei este de 400 mp. i un
front la strad de minim 15 metri.
- pentru incintele tehnice, n funcie de complexitatea impactului funciunii n teritoriul
nconjurtor, se va elabora un Plan Urbanistic Zonal sau de Detaliu i un studiu de
impact asupra mediului;
- pentru pieele comerciale se vor elabora documentaii de urbanism P.U.Z. avizate
conform legii.

ARTICOLUL 5 - AMPLASAREA CLDIRILOR FA DE ALINIAMENT.

G1 - la intersecia dintre strzi aliniamentul va fi racordat printr-o linie perpendicular pe


bisectoarea unghiului dintre strzi, avnd o lungime de minim 12.0 metri pe strzi
de categoria I, a II-a i de 6.0 metri pe strzi de categoria a III-a.

G1 - cldirile noi sau reconstruite pentru birouri se vor dispune pe aliniament n cazul n
care pe strada respectiv majoritatea cldirilor mai noi se afl n aceast situaie,
sau se vor retrage la o distan de minim 6.0 metri n cazul n care majoritatea
fronturilor dominante noi sunt retrase de la strad;
- n cazul incintelor tehnice situate n zone de activiti industriale, de servicii i
depozitare, se impun retrageri ale cldirilor de la aliniament la o distan de minim
10.0 metri pe strzile de categoria I-a i a II-a i de minim 8.0 metri pe strzile de
categoria a III-a.

ARTICOLUL 6 - AMPLASAREA CLDIRILOR FA DE LIMITELE LATERALE I


POSTERIOARE ALE PARCELELOR

G1 - distana cldirilor fa de limitele parcelei va fi de minim jumtate din nlimea


cldirii, dar nu mai puin de 6.0 metri;

februarie 2004 64
C . C . P . E . C . - U N I V E R S I T AT E A D E AR H I T E C T U R A S I U R B AN I S M " I O N M I N C U " - B U C U R E S T I
UNIVERSITE D'ARCHITECTURE ET URBANISME "ION MINCU" - "ION MINCU" - UNIVERSITY OF ARCHITECTURE AND URBAN DESIGN
Strada Academiei 1820,Telefon: 315.54.82, 313.95.65, 313.80.80 Fax: (40) 1 312.39.54, 70109 BUCURESTI, ROMANIA

- se interzice alipirea cldirilor cu funciuni tehnice de calcanele cldirilor cu


funciuni publice i de locuit;
- n cazul n care activitile constituie o surs de zgomote i vibraii, n cazul n care
au loc procese de producie non-stop (3 schimburi) sau n caz de risc tehnologic se
vor respecta normele specifice n vigoare.

ARTICOLUL 7 - AMPLASAREA CLDIRILOR UNELE FA DE ALTELE PE ACEEAI


PARCEL

G1 - distana minim ntre cldiri va fi egal cu jumtate din nlimea la corni a cldirii
celei mai nalte, dar nu mai puin de 6.0 metri;
- distana de mai sus dintre cldiri se poate reduce la jumtate dac pe faadele opuse
nu sunt accese n cldirile respective i nu sunt ferestre care lumineaz ncperi n
care se desfoar activiti permanente;
- n toate cazurile se vor respecta normele tehnice specifice.

ARTICOLUL 8 - CIRCULAII I ACCESE.

G1 - se va asigura accesul n incinte numai direct dintr-o circulaie public;


G2 - se vor asigura circulaiile carosabile i pietonale n pondere de circa 15 % din
suprafaa total a cimitirului;

ARTICOLUL 9 - STAIONAREA AUTOVEHICULELOR.

G1 - staionarea autovehiculelor pentru admiterea n incint se va asigura n afara


spaiului circulaiei publice;
- locurile de parcare vor fi asigurate n afara circulaiilor publice;
- n spaiul de retragere de la aliniament din incinte se poate rezerva maxim 40% din
teren pentru parcaje ale salariailor i vizitatorilor.

G2 - parcajele se vor asigura n afara circulaiei publice i vor fi plantate cu un arbore la 4


locuri de parcare.

ARTICOLUL 10 - NLIMEA MAXIM ADMISIBIL A CLDIRILOR.

G1 - nlimea cldirilor nu va depi nlimea maxim admis n unitile de referin


adiacente, cu excepia instalaiilor i a courilor; pentru cldirile de tip hal se
recomand o nlime maxim de 12.0 metri.

G2 - nu este cazul.

ARTICOLUL 11 - ASPECTUL EXTERIOR AL CLDIRILOR

G1 - volumele construite vor fi simple i se vor armoniza cu caracterul zonei i cu


vecintile imediate;
- faadele posterioare i laterale vor fi tratate arhitectural la acelai nivel cu faada
principal;

februarie 2004 65
C . C . P . E . C . - U N I V E R S I T AT E A D E AR H I T E C T U R A S I U R B AN I S M " I O N M I N C U " - B U C U R E S T I
UNIVERSITE D'ARCHITECTURE ET URBANISME "ION MINCU" - "ION MINCU" - UNIVERSITY OF ARCHITECTURE AND URBAN DESIGN
Strada Academiei 1820,Telefon: 315.54.82, 313.95.65, 313.80.80 Fax: (40) 1 312.39.54, 70109 BUCURESTI, ROMANIA

- tratarea acoperirii cldirilor va ine seama de faptul c acestea se percep din cldirile
nconjurtoare mai nalte.

G2 - se va ine seama de caracterul sobru al funciunii.

ARTICOLUL 12 - CONDIII DE ECHIPARE EDILITAR.

G1 - toate cldirile vor fi racordate la reelele publice de ap i canalizare i se va asigura


preepurarea apelor uzate, inclusiv a apelor meteorice care provin din ntreinerea i
funcionarea instalaiilor, din parcaje, circulaii i platforme exterioare;
- n cazul alimentrii cu ap n sistem propriu se va obine avizul autoritii
competente care administreaz resursele de ap;
- pieele comerciale vor fi dotate cu servicii sanitare conform normelor.

G2 - se vor asigura puncte de ap din reea public sau n cazul alimentrii cu ap n


sistem propriu se va obine avizul autoritii competente care administreaz
resursele de ap;
- se va asigura un punct sanitar;
- se va asigura un spaiu de depozitare a florilor ofilite i a altor deeuri;
- se va asigura colectarea i evacuarea rapid la reeaua public de canalizare a
apelor meteorice.

ARTICOLUL 13 - SPAII LIBERE I SPAII PLANTATE

G1 - orice parte a terenului incintei, vizibil dintr-o circulaie public, inclusiv de pe


calea ferat, va fi amenajat astfel nct s nu altereze aspectul general al
localitii;
- suprafeele libere din spaiul de retragere fa de aliniament vor fi plantate cu arbori
n proporie de minim 40% formnd de preferin o perdea vegetal pe tot frontul
incintei;
- parcajele din dreptul faadei vor fi nconjurate de un gard viu de 1.20 metri i vor fi
plantate cu un arbore la fiecare 4 locuri de parcare;
- suprafeele libere neocupate cu circulaii, parcaje i platforme funcionale vor fi
plantate cu un arbore la fiecare 200 mp.;

G2 - se vor asigura plantaii nalte pe aleile principale i la limita exterioar a incintei n


proporie de minim 5 % din suprafaa total a cimitirului.

ARTICOLUL 14 - MPREJMUIRI.

G1 - mprejmuirile spre strad vor fi transparente cu nlimi de minim 2.00 metri din care
un soclu de 0.60 m., i vor fi dublate cu gard viu; n cazul necesitii unei protecii
suplimentare se recomand dublarea spre interior la 2.50 metri distan cu un al
doilea gard transparent de 2.50 metri nlime, ntre cele dou garduri fiind plantai
arbori i arbuti;
- n scopul de a nu incomoda circulaia pe drumurile publice cu trafic intens i cu
transport n comun, porile de intrare vor fi retrase fa de aliniament pentru a
permite staionarea vehiculelor tehnice nainte de admiterea lor n incint.

februarie 2004 66
C . C . P . E . C . - U N I V E R S I T AT E A D E AR H I T E C T U R A S I U R B AN I S M " I O N M I N C U " - B U C U R E S T I
UNIVERSITE D'ARCHITECTURE ET URBANISME "ION MINCU" - "ION MINCU" - UNIVERSITY OF ARCHITECTURE AND URBAN DESIGN
Strada Academiei 1820,Telefon: 315.54.82, 313.95.65, 313.80.80 Fax: (40) 1 312.39.54, 70109 BUCURESTI, ROMANIA

G2 - mprejmuirile spre strad vor fi semi-opace sau opace, vor fi tratate arhitectural n
mod discret, potrivit funciunii, avnd nlimi de maxim 2,00 metri;
- se va acorda atenie modului de tratare arhitectural a accesului.

SECIUNEA III: POSIBILITI MAXIME DE OCUPARE I UTILIZARE A


TERENULUI.

ARTICOLUL 15 - PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT).

G1 - POT maxim = 50%

G2 - suprafaa total pentru un loc de veci va fi de 7.5 - 10 mp., din care 15 % circulaii
carosabile i pietonale, 5 % plantaii i 1 % construcii.

ARTICOLUL 16 - COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT).

G1 - CUT maxim = 1,8 mp ADC / mp.teren

G2 - CUT maxim = 0,15 mp ADC / mp.teren

S - ZONA CU DESTINAIE SPECIAL.

GENERALITI: CARACTERUL ZONEI.

Zona este alctuit din urmtoarele subzone / uniti de referin:

S1 - subzona cu destinaie special cu caracter urban format din:


- uniti militare;
- uniti aparinnd serviciilor speciale;
- penitenciare;
- uniti de protecie civil i de paz contra incendiilor;
- uniti de poliie.

Eliberarea autorizaiilor de construire se va face cu respectarea normelor specifice


i cu avizele ministerelor tutelare conform legilor n vigoare pe baza
documentaiilor PUD sau PUZ.

Din considerente urbanistice se recomand ca unitile care necesit o protecie special


n privina vizibilitii incintei s fie mprejmuite spre strad cu un gard transparent cu
nlimea de maxim 2.20 metri i minim 1.80 metri din care un soclu opac de 0.40 metri,
dublat spre interior la circa 2.50 metri de un al doilea gard de nlimea i opacitatea

februarie 2004 67
C . C . P . E . C . - U N I V E R S I T AT E A D E AR H I T E C T U R A S I U R B AN I S M " I O N M I N C U " - B U C U R E S T I
UNIVERSITE D'ARCHITECTURE ET URBANISME "ION MINCU" - "ION MINCU" - UNIVERSITY OF ARCHITECTURE AND URBAN DESIGN
Strada Academiei 1820,Telefon: 315.54.82, 313.95.65, 313.80.80 Fax: (40) 1 312.39.54, 70109 BUCURESTI, ROMANIA

necesar, ntre cele dou garduri fiind dispuse plantaii dense de arbori i arbuti.

SECTIUNEA I : UTILIZARE FUNCIONAL.

ARTICOLUL 1 3 fr precizri.

SECTIUNEA II : CONDIII DE AMPLASARE, ECHIPARE I CONFIGURARE A


CLDIRILOR.

ARTICOLUL 4 9 fr precizri.

ARTICOLUL 10 - NLIMEA MAXIM ADMISIBIL A CLDIRILOR.

S1 - nlimea maxim a cldirilor nu va depi P + 2 niveluri.

ARTICOLUL 11 13 - fr precizri.
ARTICOLUL 14 - MPREJMUIRI.

R - mprejmuirile spre strad vor fi transparente cu nlimi de maxim 2.20 metri i minim
1.80 metri, din care un soclu opac de 0,60 metri i vor fi dublate cu gard viu; n cazul
necesitii unei protecii suplimentare conform unor norme specifice, se recomand
dublarea spre interior, la 2.50 5,00 metri distan, cu un al doilea gard conform
normelor, ntre cele dou garduri fiind plantai n mod compact arbori i arbuti;
- mprejmuirile ctre parcelele laterale i posterioare vor fi opace, de 2,50 metri
nlime sau vor fi n conformitate cu normele specifice.

SECIUNEA III: POSIBILITI MAXIME DE OCUPARE I UTILIZARE A


TERENULUI.

ARTICOLUL 15 - PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT).

S1 - POT maxim conform normelor specifice recomandabil 50 %.

ARTICOLUL 16 - COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT).

S1 - CUT conform normelor specifice; recomandabil 1,8 mp. ADC / mp. teren.

Intocmit: Lect drd. arh. Cerasella Craciun

Verificat: Conf. Dr. arh. CONSTANTIN ENACHE

februarie 2004 68
C . C . P . E . C . - U N I V E R S I T AT E A D E AR H I T E C T U R A S I U R B AN I S M " I O N M I N C U " - B U C U R E S T I
UNIVERSITE D'ARCHITECTURE ET URBANISME "ION MINCU" - "ION MINCU" - UNIVERSITY OF ARCHITECTURE AND URBAN DESIGN
Strada Academiei 1820,Telefon: 315.54.82, 313.95.65, 313.80.80 Fax: (40) 1 312.39.54, 70109 BUCURESTI, ROMANIA

ANEXA 1 - DEFINIII ALE UNOR TERMENI UTILIZAI N REGULAMENTUL LOCAL


DE URBANISM AL MUNICIPIULUI BUCURETI.

n prezentul Regulament Local de Urbanism, au fost utilizai o serie de termeni n plus fa


de cei coninui n Ghidul cuprinznd precizri, detalieri i exemplificri pentru elaborarea
regulamentului local de urbanism, aprobat cu Ordinul MLPAT nr. 80/N/1996 - , sau a fost
nuanat nelesul unora dintre acetia, astfel:

- ACTIVITI TERIARE = activiti de servicii de toate categoriile conform Clasificrii


Activitilor din Economia Naional - Comisia Naional de Statistic, 1992.

- ALINIAMENT = linia de demarcaie ntre domeniul public i proprietatea privat.


Se utilizeaz n reglementri i aliniamentul de fund care stabilete linia pn la care
pot fi dispuse cldirile spre interiorul terenului, n scopul de a se proteja o mai bun
posibilitate de utilizare a interiorului insulei.

- ALINIEREA CLDIRILOR = linia pe care sunt dispuse faadele cldirilor spre


strad i care poate coincide cu aliniamentul sau poate fi retras fa de acesta,
conform prevederilor regulamentului. n cazul retragerii obligatorii a cldirilor fa de
aliniament, interspaiul dintre aliniament i alinierea cldirilor este non aedificandi, cu
excepia mprejmuirilor, acceselor i a teraselor ridicate cu cel mult 0,40 metri fa de
cota terenului din situaia anterioar lucrrilor de terasament.

- ANEXE ALE LOCUINELOR = cldiri de mici dimensiuni realizate pe o parcel


independent de cldirea principal, destinate pentru gararea a 1-2 maini sau pentru
agrement (umbrare, pergole acoperite, sere); suprafaa acestora nu se ia n
considerare n calculul indicilor urbanistici POT i CUT; nu sunt admise n Capital
anexele de tip rural pentru adpostirea animalelor i produselor agricole pentru
subzisten sau comercializare.

- CENTRU COMERCIAL I DE AFACERI = parte a zonei centrale care grupeaz cele


mai importante servicii manageriale, tehnice i profesionale (grupate n cldiri
specializate pentru birouri multietajate, dar recomandabil nu peste P+6 niveluri
conform celor mai recente studii de marketing), servicii financiar-bancare, servicii
profesionale pentru persoane fizice si juridice, pot i telecomunicaii, agenii diverse
(imobiliare, de turism etc.), edituri, centre media, centre i galerii de art, expoziii,
hoteluri, restaurante, comer general, specializat i de lux, servicii colective i
personale, activiti ale diverselor organizaii politice, economice, patronale i
profesionale, recreere i sport n spaii acoperite, mici activiti productive
manufacturiere specializate sau necesare pentru funcionarea altor activiti din centrul
de afaceri, depozite mic-gros, locuine cu partiu special, n care sunt incluse spaii
pentru profesiuni liberale (birouri de avocatur cabinete medicale, birouri de
consultan financiar - contabil etc.), strzi i piaete pietonale, parcaje multietajate.
Instituiile i serviciile publice pot fi localizate n centrul de afaceri dar nu particip la
definirea acestuia, nici funcional, nici ca indici urbanistici utilizai pentru delimitare

februarie 2004 69
C . C . P . E . C . - U N I V E R S I T AT E A D E AR H I T E C T U R A S I U R B AN I S M " I O N M I N C U " - B U C U R E S T I
UNIVERSITE D'ARCHITECTURE ET URBANISME "ION MINCU" - "ION MINCU" - UNIVERSITY OF ARCHITECTURE AND URBAN DESIGN
Strada Academiei 1820,Telefon: 315.54.82, 313.95.65, 313.80.80 Fax: (40) 1 312.39.54, 70109 BUCURESTI, ROMANIA

(CUT exclusiv pentru comer i servicii - mai mare de 1,0). Centrele de afaceri
constituie n prezent principala concentrare de locuri de munc cu calificare medie i
superioar din localitate.

- COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT) - reprezint raportul


dintre suprafaa construita desfurat i suprafaa parcelei. n calculul suprafeei
construite desfurate nu sunt incluse suprafaa garajelor i a spaiilor tehnice
amplasate n subteran, suprafeele balcoanelor i teraselor deschise precum nici cea a
podurilor neutilizabile. n cazul mansardelor se consider convenional o suprafa
egal cu 60% din suprafaa nivelului curent.

- COMER structura actual a marilor spaii comerciale este urmtoarea:


- centre comerciale regionale
- supermagazine / hipermagazine
- mari magazine
- centre comerciale locale
- magazine populare
- comer specializat
- staii service
- alte spaii comerciale

- COMER EN GROS = societi comerciale care se ocup cu achiziionarea,


depozitarea, reambalarea i distribuirea mrfurilor ctre comercianii detailiti.

- COMER / DEPOZITE MIC-GROS = filier intermediar de depozite n care intr


mrfuri n ambalaje de comercializare, n cantiti reduse i cu rulaj rapid pentru
aprovizionarea magazinelor, care se localizeaz n zona central, n zona mixta i n
centrele de cartier; astfel de depozite pot asigura i aprovizionarea la domiciliu a
clienilor.

- I.M.M. = ntreprinderi mici i mijlocii compuse din:


- uniti micro sub 10 angajai;
- uniti mici ntre 10 i 100 angajai;
- uniti mijlocii ntre 100 i 500 angajai.

- NLIMEA MAXIM A CLDIRILOR - exprim n metri i numr de niveluri


convenionale nlimea maxim admis n planul faadei, msurat ntre teren (n
situaia anterioar lucrrilor de terasament) i cornie sau limita superioar a
parapetului terasei.
In cazul Municipiului Bucureti, sunt caracteristice pentru esutul urban constituit i n
special pentru marile bulevarde - conform regulamentelor interioare o limitare a
nlimii n funcie de distana dintre aliniamente, la care se pot aduga cel mult dou
niveluri retrase astfel nct i se nscrie n interiorul unui arc de cerc cu raza de 4.0
metri i a tangentei la 45grade la acesta.

februarie 2004 70
C . C . P . E . C . - U N I V E R S I T AT E A D E AR H I T E C T U R A S I U R B AN I S M " I O N M I N C U " - B U C U R E S T I
UNIVERSITE D'ARCHITECTURE ET URBANISME "ION MINCU" - "ION MINCU" - UNIVERSITY OF ARCHITECTURE AND URBAN DESIGN
Strada Academiei 1820,Telefon: 315.54.82, 313.95.65, 313.80.80 Fax: (40) 1 312.39.54, 70109 BUCURESTI, ROMANIA

Numr niveluri suplimentare


admise:
(A) retrase n interiorul unui
nlimea Numr
Limea strzii arc de cerc cu raza de 4,0
maxim niveluri
ntre aliniamente(metri) metri i tangenta la 45 o la
admis convenionale
/ profile standard actuale acesta
(metri) (3.0 metri)
(B) n planul faadei la
cldirile de col pe o lungime
de maxim 15 metri
Sub 9 metri 7 - 10 P+1+M, P+2 (A) - 1 nivel
(B) 1 nivel
9,01 11,00 11 P+2 +M (A) - 2 niveluri
Carosabil - 7 m. + trotuare (B) 1 nivel
2x1,5 m. =10 metri (categoria
III)
11,01 13,00 13 P+3 (A) 2 niveluri
Carosabil 7 m. + trotuare 2x 3 (B) 1 nivel
metri =13 metri (categoria III)
13,01 16,00 16 P+4 (A) 2 niveluri
(B) 1 nivel
16,01 19,00 19 P+5 (A) 2 niveluri
(B) 2 niveluri
19,01 22,00 22 P+6 (A) 2 niveluri
Carosabil 14 m. + trotuare (B) 2 niveluri
2x4 = 22 m .(categoria II)
22,01 25,00 25 P+7 (A) 2 niveluri
(B) 2 niveluri
25,01 27,00 27 P+8 (A) 2 niveluri
Carosabil 14 m. + trotuare (B) 2 niveluri
2x6 = 26 m. .(categoria II)
.(categoria II)
27,01 30,0 30 P+9 (A) 2 niveluri
(B) 2 niveluri
30,1 33,00 33 P+10 (A) 2 niveluri
Carosabil 21 m. + trotuare (B) 2 niveluri
2x6 = 33 m.(categoria I)
33,01 36,00 36 P+11 (A) 2 niveluri
(B) 2 niveluri
36,01 39,00 39 P+12 (A) 2 niveluri
(B) 2 niveluri
39,01 42,00 42 P+13 (A) 2 niveluri
(B) 2 niveluri
42,01- 45,00 i peste 45 P+14 (A) 2 niveluri
Carosabil 28 m. + trotuare (B) 2 niveluri
2x8 metri = 44 m.

- PLATFORME LOGISTICE grupri funcionale de importan regional /


internaional, cuprinznd servicii, distribuie i producie, situate n exteriorul
localitilor n punctele de conexiune a mai multor tipuri de transporturi (rutiere,
feroviare, navale) pe rute internaionale.

februarie 2004 71
C . C . P . E . C . - U N I V E R S I T AT E A D E AR H I T E C T U R A S I U R B AN I S M " I O N M I N C U " - B U C U R E S T I
UNIVERSITE D'ARCHITECTURE ET URBANISME "ION MINCU" - "ION MINCU" - UNIVERSITY OF ARCHITECTURE AND URBAN DESIGN
Strada Academiei 1820,Telefon: 315.54.82, 313.95.65, 313.80.80 Fax: (40) 1 312.39.54, 70109 BUCURESTI, ROMANIA

- POLI URBANI / TERIARI = grupri complexe de activiti predominant din


sectorul teriar care au rol strategic n dezvoltarea localitii, se situeaz n locuri
privilegiate ca sit i ca accesibilitate, att din exteriorul localitii ct i din zona
central i compenseaz lipsa spaiilor din centrul de afaceri. Activitile
specifice polilor urbani principali sunt:
- servicii manageriale, tehnice, profesionale (specializate pentru
ntreprinderi), servicii financiar-bancare, societi de asigurri care sunt dispuse
n cldiri specializate de birouri, n general nalte dar, recomandat prin studii
recente de marketing, a nu depi P+6 niveluri;
- servicii i instituii publice sau care nu au legturi directe cu publicul dar care fac
parte din industria teriarului de culegere, prelucrare, stocare i difuzare a
informaiei prin mijloace moderne de telecomunicaii (birouri teritoriale pentru
impozite etc.);
- servicii profesionale (pentru persoane fizice i juridice), recomandabil a fi
amplasate peste spaii comerciale sau n cldiri de maxim P+3 niveluri;
- centre de conferine;
- edituri, centre media;
- centre i galerii de art, expoziii;
- uniti de cercetare-dezvoltare i nvmnt superior;
- centre de formare i perfecionare;
- uniti productive cu tehnologii de vrf, nepoluante i fr transporturi grele;
- uniti productive mici manufacturiere pentru produse necesare altor uniti i
persoanelor care se afl n cuprinsul polului teriar;
- comer (mari magazine, comer specializat att de lux ct i de proximitate
pentru locuitorii din zon);
- servicii diverse - personale colective i sociale;
- restaurante de toate tipurile;
- recreere n spaii acoperite (spectacole, cinema, sport, cazino etc.);
- hoteluri pentru afaceri;
- locuine cu partiu special, nchiriate de ctre firme pe termen lung sau care
includ spaii pentru profesiuni liberale;
- mari parcaje multietajate i la sol, staii service;
- diverse alte activiti compatibile.

- POLI / ZONE DE TRANSFER concentrri de activiti legate de articularea dintre


marile fluxuri de mrfuri de pe rute internaionale cu cele locale, destinate transferului
mrfurilor de pe mijloacele grele de transport pe cele admise pe strzile localitii;
astfel de activiti includ: depozitarea n spaii acoperite i descoperite (cu vnzare
numai pentru mrfuri aflate n campanii promoionale i mrfuri care nu pot fi
transportate la domiciliu cu autoturismul personal), producie, montaj, faciliti pentru
transportatori, vam, telecomunicaii etc.)

- PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT) - reprezint raportul dintre


proiecia la sol a construciei ridicat deasupra cotei terenului natural i
suprafaa parcelei. n calculul proieciei nu vor fi incluse ieindurile n consol n
afara planului faadei a balcoanelor nchise sau deschise i nici elementele cu

februarie 2004 72
C . C . P . E . C . - U N I V E R S I T AT E A D E AR H I T E C T U R A S I U R B AN I S M " I O N M I N C U " - B U C U R E S T I
UNIVERSITE D'ARCHITECTURE ET URBANISME "ION MINCU" - "ION MINCU" - UNIVERSITY OF ARCHITECTURE AND URBAN DESIGN
Strada Academiei 1820,Telefon: 315.54.82, 313.95.65, 313.80.80 Fax: (40) 1 312.39.54, 70109 BUCURESTI, ROMANIA

rol decorativ sau de protecie ca streini, copertine etc. Curile de aerisire cu


suprafaa pn la 2,0 mp. inclusiv, intr n suprafaa construit.
Pentru parcelele a cror capacitate de ocupare i utilizare a terenului a fost epuizat
(prin utilizarea la maxim a POT) restul terenului rmne neconstruibil chiar i n
situaia nstrinrii acestuia sau a divizrii parcelelor.

- SERVICII I ECHIPAMENTE PUBLICE = serviciile publice care sunt finanate de la


buget, se stabilesc prin norme i sunt destinate tuturor locuitorilor; n mod special
termenul de echipamente publice se refera la serviciile publice structurate n reea la
nivel de zona rezidenial i de cartier cree, dispensare, grdinie, coli, licee,
biblioteci de cartier etc.

- SERVICII DE INTERES GENERAL (SAU SERVICII COMERCIALE) = societi,


companii, firme, asociaii care asigur, contra cost sau n sistem non-profit, o larg
gam de servicii profesionale, tehnice, sociale, colective sau personale.

februarie 2004 73
C . C . P . E . C . - U N I V E R S I T AT E A D E AR H I T E C T U R A S I U R B AN I S M " I O N M I N C U " - B U C U R E S T I
UNIVERSITE D'ARCHITECTURE ET URBANISME "ION MINCU" - "ION MINCU" - UNIVERSITY OF ARCHITECTURE AND URBAN DESIGN
Strada Academiei 1820,Telefon: 315.54.82, 313.95.65, 313.80.80 Fax: (40) 1 312.39.54, 70109 BUCURESTI, ROMANIA

ANEXA 2 - CADRUL LEGAL DE ELABORARE A REGULAMENTULUI


LOCAL DE URBANISM PENTRU MUNICIPIUL BUCURETI.

Codul Civil.
Legea fondului funciar nr. 18/1991.
Legea administraiei publice locale nr.69/1991 i completri.
Legea nr.50/1991 privind autorizarea executrii construciilor i unele msuri pentru
realizarea locuinelor i completri.
Legea nr. 98/1994 privind stabilirea i sancionarea contraveniilor la normele legale
de igien i sntate public.
Legea nr. 10/1995 privind calitatea n construcii.
Legea nr. 137/1995 privind protecia mediului (modificat prin Legea nr. 159/1999).
Legea nr. 7/1996 privind cadastrul i publicitatea imobiliar.
Legea nr.26/1996 Codul silvic.
Legea apelor. nr. 107/1996.
HGR nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism.
Ordinul MLPAT nr. 91/1991 privind formularele, procedura de autorizare i coninutul
documentaiilor.
Ordinul nr. 34/N/M 30/3422/4221 din 1995 al MLPAT, MI, MAPN, SRI, pentru
aprobarea Precizrilor privind avizarea documentaiilor de urbanism i amenajarea
teritoriului, precum i a documentaiilor tehnice pentru autorizarea construciilor.

Ordinul Ministerului Sntii nr. 536/1997 pentru aprobarea Normelor de igien i a


recomandrilor privind mediul de via al populaiei.
Ordinul Ministerului Transporturilor nr. 46/1998 pentru aprobarea Normelor tehnice
privind stabilirea clasei tehnice a drumurilor publice.

Ordinul Ministerului de Interne nr. 791/1998 pentru aprobarea Normelor metodologice


de
avizare i autorizare privind prevenirea i stingerea incendiilor.
Ordinul Ministerului de Interne nr. 775/1998 pentru aprobarea Normelor generale de
prevenire i stingere a incendiilor.

Ordinul M.L.P.A.T. nr. 1270/1999 pentru aprobarea Normelor metodologice de


aplicare a H.G. nr. 577/1997 pentru aprobarea Programului privind pietruirea

februarie 2004 74
C . C . P . E . C . - U N I V E R S I T AT E A D E AR H I T E C T U R A S I U R B AN I S M " I O N M I N C U " - B U C U R E S T I
UNIVERSITE D'ARCHITECTURE ET URBANISME "ION MINCU" - "ION MINCU" - UNIVERSITY OF ARCHITECTURE AND URBAN DESIGN
Strada Academiei 1820,Telefon: 315.54.82, 313.95.65, 313.80.80 Fax: (40) 1 312.39.54, 70109 BUCURESTI, ROMANIA

drumurilor comunale, alimentarea cu ap a satelor, conectarea la reeaua de


electrificare i la reelele telefonice, astfel cum a fost modificat prin H.G. nr. 211/1999.
Diferite reglementri tehnice n domeniu:
- I 22/1999 Normativ de proiectare i executare a lucrrilor de alimentare cu ap i
canalizare a localitilor.
- SR 8591/ 1997 Reele edilitare subterane. Condiii de amplasare.
- SR 1343-1/1995 Determinarea cantitilor de ap potabil pentru localiti.
- STAS 10859 Canalizare. Staii de epurare a apelor uzate din centrele populate.
Studii pentru proiectare.
- PE 101A/1985 Instruciuni privind stabilirea distanelor normate de amplasare a
instalaiilor electrice cu tensiunea peste 1 KV n raport cu alte construcii (republicat
n 1993).
- PE 104/1993 Normativ pentru construcia liniilor aeriene de energie electric cu
tensiuni peste 1000 V.
- PE 106/1995 Normativ pentru construcia liniilor electrice de joas tensiune.
- PE 124 Normativ privind alimentarea cu energie electric a consumatorilor
industriali i similari.
- PE 125/1995 Instruciuni privind coordonarea coexistenei instalaiilor electrice de
1....750 KV cu linii de telecomunicaii.
- PE 132/1995 Normativ de proiectare a reelelor electrice de distribuie public.
- 1.RE-Ip-3/1991 ndrumar de proiectare pentru instalaiile de iluminat public.
- 1.LI-Ip-5/1989 Instruciuni de proiectare a ncrucirilor i apropierilor LEA de MT
i JT fa de alte linii, instalaii i obiective.
- I 36/1993 M.L.P.A.T. Instruciuni tehnice pentru proiectarea automatizrii
instalaiilor din centrale i puncte termice.
- I 46/1993 M.L.P.A.T. - Instruciuni privind proiectarea, executarea i exploatarea
reelelor i instalaiilor de televiziune prin cablu.
- ID 17/1986 MICh-MIp- Normativ departamental pentru proiectarea i executarea,
verificarea i recepionarea instalaiilor electrice n zone cu pericol de explozie.
- I.6 PE/1997 Normativ experimental pentru proiectarea i executarea sistemelor
de distribuie gaze naturale cu conducte de polietilen.
- I.6/1998 Normativ pentru proiectarea i executarea sistemelor de alimentare cu
gaze naturale.
- 3915/1994 Proiectarea i construirea conductelor colectoare i de transport gaze
naturale.
- Diferite alte reglementri tehnice n domeniu;91/N/912-CP/1996 Ordinul
M.L.P.A.T. i ONCGC pentru aprobarea Metodologiei privind executarea lucrrilor
de introducere a cadastrului reelelor edilitare n localiti.
- 1645/CP-2393/1997 Ordinul Ministerului Industriilor i Comerului i ONCGC
pentru aprobarea Metodologiei privind executarea lucrrilor de cadastru energetic.

februarie 2004 75
C . C . P . E . C . - U N I V E R S I T AT E A D E AR H I T E C T U R A S I U R B AN I S M " I O N M I N C U " - B U C U R E S T I
UNIVERSITE D'ARCHITECTURE ET URBANISME "ION MINCU" - "ION MINCU" - UNIVERSITY OF ARCHITECTURE AND URBAN DESIGN
Strada Academiei 1820,Telefon: 315.54.82, 313.95.65, 313.80.80 Fax: (40) 1 312.39.54, 70109 BUCURESTI, ROMANIA

ANEXA 3 - DEFINIII ALE UNOR TERMENI UTILIZAI N REGULAMENTUL LOCAL


DE URBANISM AL ORASULUI VOLUNTARI.

n prezentul Regulament Local de Urbanism, au fost utilizai o serie de termeni n plus fa


de cei coninui n Ghidul cuprinznd precizri, detalieri i exemplificri pentru elaborarea
regulamentului local de urbanism, aprobat cu Ordinul MLPAT nr. 80/N/1996 - , sau a fost
nuanat nelesul unora dintre acetia, astfel:

- ANEXE ALE LOCUINELOR = cldiri de mici dimensiuni realizate pe o parcel


independent de cldirea principal, destinate pentru gararea a 1-2 maini sau pentru
agrement (umbrare, pergole acoperite, sere); suprafaa acestora nu se ia n
considerare n calculul indicilor urbanistici POT i CUT; sunt admise anexele de tip
rural pentru adpostirea animalelor i produselor agricole pentru subzisten sau
comercializare.
- CALCANELE constructiilor pot fi, deplasate in interiorul parcelei pentru o mai buna
intretinere a fatadei nefind necesar acceptul vecinului daca nu-i este afectata
constructia cu distanta de maxim un metru.
- COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT) - reprezint raportul
dintre suprafaa construita desfurat i suprafaa parcelei. n calculul suprafeei
construite desfurate nu sunt incluse suprafaa garajelor i a spaiilor tehnice
amplasate n subteran, suprafeele balcoanelor i teraselor deschise si acoperite
precum nici cea a podurilor neutilizabile. n cazul mansardelor se consider
convenional o suprafa egal cu 60% din suprafaa nivelului curent. La suprafetele
care vor fi cedate primariei pentru circulatii si utilitati cut-ul terenului cedat se va
calcula dublu la terenul ramas.
- PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT) - reprezint raportul dintre
proiecia la sol a construciei la cota zero i suprafaa parcelei. n calculul proieciei nu vor
fi incluse ieindurile n consol n afara planului faadei a balcoanelor nchise sau
deschise i nici elementele cu rol decorativ sau de protecie ca streini, copertine etc.
Curile de aerisire nu intr n suprafaa construit si nici terasele acoperite sau
neacoperite, platforme, trepte.
Coeficietii urbanistici POT, CUT, Rmax pot fi modificati cu Hotarare de Consiliu la
cladiri de interes local.
- MANSARDELE pot avea inaltimi variabile sau constante cu conditia ca suprafata sa fie
de 60% din suprafata construita cu exceptia noilor documentatii de urbanism in care se
considera amprenta figurata .
- NLIMEA MAXIM A CLDIRILOR - exprim n metri i numr de niveluri
convenionale nlimea maxim admis n planul faadei, msurat ntre teren i
cornie sau limita superioar a parapetului terasei.
In cazul Orasului Voluntari, sunt caracteristice pentru esutul urban constituit i n
special pentru marile bulevarde - conform regulamentelor interioare o limitare a
nlimii n funcie de distana dintre aliniamente, la care se pot aduga cel mult dou
niveluri retrase astfel nct i se nscrie n interiorul unui arc de cerc cu raza de 4.0
metri i a tangentei la 45grade la parcelele acestea nefind necesara elaborarea unei
documentatii de urbanism pentru regimul de inaltime daca se incadreaa cu profilul
strazilor din tabelul de mai jos.

februarie 2004 76
C . C . P . E . C . - U N I V E R S I T AT E A D E AR H I T E C T U R A S I U R B AN I S M " I O N M I N C U " - B U C U R E S T I
UNIVERSITE D'ARCHITECTURE ET URBANISME "ION MINCU" - "ION MINCU" - UNIVERSITY OF ARCHITECTURE AND URBAN DESIGN
Strada Academiei 1820,Telefon: 315.54.82, 313.95.65, 313.80.80 Fax: (40) 1 312.39.54, 70109 BUCURESTI, ROMANIA

Numr niveluri suplimentare


admise:
(A) retrase n interiorul unui
nlimea Numr
Limea strzii arc de cerc cu raza de 4,0
maxim niveluri
ntre aliniamente(metri) metri i tangenta la 45 o la
admis convenionale
/ profile standard actuale acesta
(metri) (3.0 metri)
(B) n planul faadei la
cldirile de col pe o lungime
de maxim 15 metri
Sub 9 metri 7 - 10 P+1+M, P+2 (A) - 1 nivel
(B) 1 nivel
9,01 11,00 11 P+2 +M (A) - 2 niveluri
Carosabil - 7 m. + trotuare (B) 1 nivel
2x1,5 m. =10 metri (categoria
III)
11,01 13,00 13 P+3 (B) 2 niveluri
Carosabil 7 m. + trotuare 2x 3 (B) 1 nivel
metri =13 metri (categoria III)
13,01 16,00 16 P+4 (B) 2 niveluri
(B) 1 nivel
16,01 19,00 19 P+5 (B) 2 niveluri
(B) 2 niveluri
19,01 22,00 22 P+6 (A) 2 niveluri
Carosabil 14 m. + trotuare (B) 2 niveluri
2x4 = 22 m .(categoria II)
22,01 25,00 25 P+7 (A) 2 niveluri
(B) 2 niveluri
25,01 27,00 27 P+8 (A) 2 niveluri
Carosabil 14 m. + trotuare (B) 2 niveluri
2x6 = 26 m. .(categoria II)
.(categoria II)
27,01 30,0 30 P+9 (A) 2 niveluri
(B) 2 niveluri
30,1 33,00 33 P+10 (A) 2 niveluri
Carosabil 21 m. + trotuare (B) 2 niveluri
2x6 = 33 m.(categoria I)
33,01 36,00 36 P+11 (A) 2 niveluri
(B) 2 niveluri
36,01 39,00 39 P+12 (A) 2 niveluri
(B) 2 niveluri
39,01 42,00 42 P+13 (A) 2 niveluri
(B) 2 niveluri
42,01- 45,00 i peste 45 P+14 (A) 2 niveluri
Carosabil 28 m. + trotuare (B) 2 niveluri
2x8 metri = 44 m.

februarie 2004 77
C . C . P . E . C . - U N I V E R S I T AT E A D E AR H I T E C T U R A S I U R B AN I S M " I O N M I N C U " - B U C U R E S T I
UNIVERSITE D'ARCHITECTURE ET URBANISME "ION MINCU" - "ION MINCU" - UNIVERSITY OF ARCHITECTURE AND URBAN DESIGN
Strada Academiei 1820,Telefon: 315.54.82, 313.95.65, 313.80.80 Fax: (40) 1 312.39.54, 70109 BUCURESTI, ROMANIA

ANEXA 4 Precizari privind aplicarea interdictiei temporare de construire indicata


in plansa de reglementari aferenta PUG oras Voluntari .

n prezentul Regulament Local de Urbanism, au fost utilizai o serie de termeni n


plus fa de cei coninui n Ghidul cuprinznd precizri, detalieri i exemplificri pentru
elaborarea regulamentului local de urbanism, aprobat cu Ordinul MLPAT nr. 80/N/1996 - ,
sau a fost nuanat nelesul unora dintre acetia, astfel:

-Interdictia temporara de construire se aplica pina la elaborarea planurilor


urbanistice zonale sau dupa caz de detaliu , numai pentru tipurile de parcele specificate la
rubrica prescriptii generale , capitolul 5 - conditii de construibilitate a parcelelor( pct. 5.4 si
5.5).
-Interdictia temporara se aplica pina la elaborarea planurilor urbanistice zonale
numai pentru stabilirea retragerilor fata de aliniament a cladirilor care urmeaza a se edifica
in enclave neconstruite - subzona locuintelor individuale si colective mici cu P-P+2 niveluri
- UTR L1.

februarie 2004 78