Sunteți pe pagina 1din 7

Craiova Medical Vol 8, Nr 4, 2006

Studiu clinic
Studiu privind frecvena intoxicaiilor acute la
copii
P OLIXENIA S TANCU , I LEANA P UIU , C RISTINA S INGER ,
S IMONA C OOVEANU , D IANA -M ARIA T RAC
Spitalul Clinic de Urgen Craiova, Clinica a II-a de Pediatrie
REZUMAT Material i metod. Autorii efectueaz un studiu privind frecvena intoxicaiilor
acute (IA) la copiii internai n Clinica a II-a de Pediatrie a Spitalului de Urgen Craiova pe o
perioad de 3 ani (lot de 319 copii). Se studiaz frecvena IA n cadrul patologiei generale, pe
grupe de vrst, sex, mediu de provenien, lun calendaristic /anotimp, caracterul
accidental /voluntar al IA, tipul de substan toxic. Rezultate. Frecvena IA n cadrul
patologiei generale la lotul studiat: 4,1%. Frecvena pe grupe de vrst: 0-1 an /65 (20,4%), 1-
5 ani /123 (38,5%), 5-10 ani /28 (8,8%), 10-16 ani /103 (32,3%). Sexul: brbtesc la 177
(55,5%) i femeiesc la 142 (44,5%). Mediul de provenien: urban /155, rural /164. Frecvena
IA pe luni calendaristice a variat ntre 19 (februarie i decembrie) i 40 (aprilie); pe anotimpuri:
primvara 84, vara 82, toamna 93, iarna 60. Caracterul IA: accidental la 239 i voluntar la 80
de copii. Tipuri de toxice: medicamente 110 cazuri, nitrii 58, corozive 40, alcool etilic 32,
hidrocarburi 23, pesticide 17, vegetale 12 (9 ciuperci), monoxid de carbon 4, diverse 11,
neprecizate 12. Concluzii. IA au reprezentat 4,1% din totalul internrilor; au predominat la
grupa 1-5 ani (38,5%), urmat de 10-16 ani (32,3%); nu au existat diferene semnificative pe
sex i mediu de provenien; s-a nregistrat un vrf de frecven n luna aprilie (12,5%) dar
anotimpul predominant a fost toamna (29,2%); intoxicaiile accidentale au reprezentat din
cazuri; toxicele situate pe primele locuri au fost medicamentele (20% reprezentate de
antiepileptice), nitriii i substanele corozive.
CUVINTE CHEIE: frecven, intoxicaii acute, copii.
SUMMARY Study concerning the acute intoxications with children
Material and method. The authors realise a study concerning the frequency of the acute
intoxications (AI) with children hospitalized in the 2nd Clinic of Pediatric of the Emergency
Hospital of Craiova for a period of 3 years (a group of 319 children). The frequency of AI in
the domain of general pathology is studied on groups of age, sex, medium of origin, calendar
month/season, accidental/voluntary character of AI, type of toxic substance. Results. The
frequency of AI in the domain of general pathology for the studied group: 4,1%. The frequency
on groups of age: 0-1 year /65 (20,4%), 1-5 years /123 (38,5%), 5-10 years/28 (8,8%), 10-16
years /103 (32,3%). The sex: masculine 177 (55,5%) and feminine 142 (44,5%). Medium of
origin: urban /155, rural /164. The frequency according to calendar months varied between 19
(February and December) and 40 (April); according to seasons: spring 84, summer 82,
autumn 93, winter 60. The character of AI: accidental for 239 and voluntary for 80 children.
Types of toxic substances: medicines 110 cases, nitrites 58, corrosive 40, ethylic alcohol 32,
hydrocarbides 23, pesticides 17, vegetal 12 (9 fungi), carbon monoxide 4, various 11, not
mentioned 12. Conclusions. AI represented 4,1% of all the hospitalizations; they were
predominant for the group of 1-5 years (38,5%), followed by 10-16 years (32,3%); There were
no significant differences from the point of view of the sex and medium of origin; a top of
frequency was registered in April (12,5%) but the predominant season was autumn (29,2%);
Accidental intoxications represented of the cases; the toxic substances situated on the first
places were medicines (20% represented by antiepileptic), nitrites and corrosive substances.
KEY WORDS: frequency, acute intoxications, children.

Introducere

Intoxicaiile acute reprezint una din urgen datorit frecvenei i gravitii lor. Ele
problemele majore ale asistenei pediatrice de sunt rezultatul unei interaciuni complexe dintre

Conf. Univ. Dr. Polixenia Stancu, Clinica II Pediatrie Spitalul Clinic Judeean de Urgen Craiova, UMF Craiova 265
Polixenia Stancu i colab: Studiu privind frecvena intoxicaiilor acute la copii

toxic, copil i mediul familial al copilului. n anul 2003, din cei 119 copii internai, 22
Frecvena intoxicaiilor acute la copii variaz cu (18,5%) au aparinut grupei de vrst 0-1 an,
vrsta: 90% apar n primii 5 ani de via (mai 47 (39,5%) grupei 1-5 ani, 11 (9,2%) grupei
frecvent ntre 12-30 de luni), fiind vorba de 5-10 ani i 39 (32,8%) grupei 10-16 ani;
intoxicaii accidentale care predomin la sexul n anul 2004, din cei 107 copii internai, 26
masculin; al 2-lea vrf al frecvenei se (24,3%) au aparinut grupei de vrst 0-1 an,
nregistreaz dup vrsta de 15-16 ani, prin 42 (39,3%) grupei 1-5 ani, 7 (6,5%) grupei 5-
intoxicaii voluntare care predomin la sexul 10 ani i 32 (29,9%) grupei 10-16 ani;
feminin. n anul 2005, din cei 93 copii internai, 17
n ultimele decenii s-a constatat o cretere (18,3%) au aparinut grupei de vrst 0-1 an,
continu a frecvenei intoxicaiilor produse de 34 (36,6%) grupei 1-5 ani, 10 (10,7%) grupei
medicamente i substane toxice de uz casnic. 5-10 ani i 32 (34,5%) grupei 10-16 ani;
Medicamentele se situeaz pe primul loc n cumulat pe cei 3 ani, din cei 319 copii
producerea intoxicaiilor la copii, nregistrnd internai, 65 (20,4%) au aparinut grupei de
proporii de 44-50% sau mai mari. Aceast vrst 0-1 an, 123 (38,5%) grupei 1-5 ani, 28
frecven ridicat se datoreaz creterii continui a (8,8%) grupei 5-10 ani i 103 (32,3%) grupei
numrului de medicamente, prezentrii lor n 10-16 ani (figura 1).
ambalaje sau forme atractive, utilizrii lor fr
Tabel 1. Frecvena IA n cadrul patologiei generale
prescripie medical, nesupravegherii copiilor etc. pe an de studiu
Mortalitatea global prin intoxicaii la copii
este de 1-1,5%. Anul Total internri Intoxicaii acute
N N %
2003 2449 119 4,8
Material i metod 2004 2580 107 4,1
2005 2659 93 3,5
Total 7688 319 4,1
Autorii efectueaz un studiu epidemiologic
retrospectiv privind frecvena intoxicaiilor acute 50 0-1 ani
(IA) la copiii internai n Clinica a II-a de Pediatrie 40 1-5 ani
a Spitalului de Urgen Craiova pe o perioad de 3 30 5-10 ani
ani. Lotul cuprinde un numr de 319 copii cu IA 20 10-16 ani
(119 internai n anul 2003, 107 internai n 2004
10
i 93 internai n 2005). Se studiaz frecvena IA
0
n cadrul patologiei generale; grupa de vrst, 2003 2004 2005
sexul, mediul de provenien la copiii cu IA; luna
calendaristic i anotimpul n care s-au nregistrat
IA; caracterul accidental /voluntar al IA, tipul de Figura 1
substan toxic, mortalitatea prin IA.
Distribuia copiilor cu IA pe sexe i pe ani: n
Rezultate anul 2003, 61 copii au fost de sex brbtesc i 58
copii de sex femeiesc; n anul 2004, 45 copii au
n perioada de studiu (2003-2005) s-a fost de sex brbtesc i 62 copii de sex femeiesc;
nregistrat un numr de 7688 de internri (2449 n n anul 2005, 36 copii au fost de sex brbtesc i
anul 2003, 2580 n 2004 i 2659 n 2005); din 57 copii de sex femeiesc; pe ntregul lot al celor
acestea, 319 (119 n anul 2003, 107 n 2004 i 93 319 copii, 142 (44,5%) au fost de sex brbtesc i
n 2005) au avut ca diagnostic de internare 177 (55,5%) de sex femeiesc (figura 2). Sex ratio
intoxicaia acut cu diferite substane toxice. F/B este 1,2.
Frecvena IA n cadrul patologiei generale a fost Distribuia copiilor cu IA pe medii de
de 4,8% n anul 2003, 4,1% n anul 2004 i de provenien i pe ani: n anul 2003, 58 copii au
3,5% n anul 2005; frecvena medie pe cei 3 ani a provenit din mediul urban i 61 copii din mediul
reprezentat o proporie de 4,1% (tabelul I). rural; n anul 2004, 51 copii au provenit din
Frecvena pe grupe de vrst i pe ani a mediul urban i 56 copii din mediul rural; n anul
copiilor internai cu IA a fost urmtoarea: 2005, 46 copii au provenit din mediul urban i 47

266
Craiova Medical Vol 8, Nr 4, 2006

copii din mediul rural; cumulat pe cei 3 ani, 155 IA au avut caracter voluntar (figura 6).
(48,6%) copii au provenit din mediul urban i 164
(51,4%) copii din mediul rural (figura 3). 45
total cazuri
40 2003

70 2004
baieti 35 2005
60 fete 30
50
40
25
30 20
20 15
10
10
0
2003 2004 2005
5
0
Figura 2

ar

p
ai
n

i
iu

no
ia

se
lunile

m
m
70
Figura 4
60

urban
50
rural 100 93 total cazuri

2003
40 90 84 2004
2005
80
30 82
70

20 60 60

50
10
36 36
40
34
0 29
30
2003 2004 2005 26 24
28
20 21
24
22
18
Figura 3 10
anotimp
0

Frecvena IA pe luni calendaristice n cei 3 ani primavara vara toamna iarna

de studiu a fost urmtoarea: 22 cazuri n luna


Figura 5
ianuarie, 19 cazuri n luna februarie, 22 cazuri n
luna martie, 40 cazuri n luna aprilie, 22 cazuri n
luna mai, 27 cazuri n luna iunie, 27 cazuri n luna 100 IA accidentale

iulie, 28 cazuri n luna august, 34 cazuri n luna 80


IA voluntare

septembrie, 35 cazuri n luna octombrie, 24 cazuri 60


n luna noiembrie i 19 cazuri n luna decembrie 40
(figura 4).
20
Frecvena IA la copii pe anotimpuri, la ntregul
0
lot de studiu a fost urmtoarea: 84 (26,3%) 2003 2004 2005
primvara, 82 (25,7%) vara, 93 (29,2%) toamna i
60 (18,8%) iarna (figura 5).
Frecvena pe ani a IA n funcie de caracterul Figura 6
intoxicaiei este urmtoarea:
n anul 2003, 82 (68,9%) IA accidentale i 37 Tipurile de toxice nregistrate la lotul celor 319
(31,1%) IA voluntare; copii cu IA au fost urmtoarele:
n anul 2004, 87 (81,3%) IA accidentale i 20 medicamentele la 110 (34,5%) copii;
(18,7%) IA voluntare; nitriii din apa de fntn la 58 (18,2%) copii;
n anul 2005, 70 (75,3%) IA accidentale i 23 substanele corozive la 35 (11%) copii;
(24,7%) IA voluntare; hidrocarburile la 23 (7,2%) copii;
cumulat, pe cei 3 ani de studiu, 239 (74,9%) alcoolul etilic la 32 (10%) copii;
IA au avut caracter accidental i 80 (25,1%) pesticidele la 17 (5,3%) copii;

267
Polixenia Stancu i colab: Studiu privind frecvena intoxicaiilor acute la copii

toxicele vegetale la 12 (3,8%) copii, acestea Tipuri de medicamente Numr %


Antiepileptice 22 20,0
fiind reprezentate de ciuperci la 9; Tranchilizante/sedative 8 7,3
monoxidul de carbon la 4 (1,2%) copii; Antridepresive triciclice 2 1,8
toxice diverse la 12 (3,8%) copii; Neuroleptice butifenonice i fenotiazinice 4 3,6
Antiemetice 12 10,9
toxice neprecizate la 16 (5%) copii (tabelul 2). Antihistaminice 4 3,6
Analgezice/Antipiretice/AINS 7 6,4
Tabel 2. Frecvena IA pe tipuri de toxice
Cu aciune cardiovascular 7 6,4
Parasimpaticolitice 2 1,8
Tipuri de toxice N % Antibiotice/chimioterapice/antiparazitare 11 10,0
Medicamente 110 34,5 Alte medicamente 5 4,5
Nitrii 58 18,2 Medicament neprecizat 11 10,0
Corozive 35 11,0 Intoxicaie polimedicamentoas 15 13,7
Alcool etilic 32 10,0
Hidrocarburi 23 7,2
Pesticide 17 5,3
Vegetale (9 ciuperci) 12 3,8
Discuii
Monoxid de carbon 4 1,2
Diverse 12 3,8 Lotul de studiu care cuprinde un numr de 319
Neprecizate 16 5,0 copii cu IA internai ntr-o perioad de 3 ani n
Clinica a II-a de Pediatrie a Spitalului de Urgen
Tipurile de medicamente cu aciune Craiova reprezint circa jumtate din totalul
farmacodinamic asemntoare ntlnite la copiii copiilor internai cu IA n spitalul nostru care are
din lotul de studiu au fost urmtoarele: profil de urgen, ntruct acesta mai are o clinic
medicamentele antiepileptice la 22 (20%) similar de pediatrie unde se interneaz copii cu
copii; patologie asemntoare.
tranchilizantele /sedativele la 8 (7,3%) copii; Frecvena IA a sczut cu fiecare an de studiu i
antidepresivele triciclice la 2 (1,8%) copii; a nregistrat pe cei 3 ani o proporie de 4,1% n
neurolepticele butirfenonice i fenotiazinice la cadrul patologiei generale. Aceast frecven este
4 (3,6%) copii; mai mic comparativ cu frecvena medie a anilor
antiemeticele la 12 (10,9%) copii; 1995-1996 (6,1%) nregistrat n aceiai clinic
antihistaminicele la 4 (3,6%) copii; (Stancu P. i colab., 1998).
analgezicele /antipireticele /AINS la 7 (6,4%) n Centrul de combatere al intoxicaiilor din
copii; Spitalul Sainte-Justine din Montral, ntr-o
medicamentele cu aciune cardiovascular la 7 perioad de 3 ani, IA reprezint 4,2 % din
(6,4%) copii; internrile unitii de terapie intensiv pediatric
medicamente cu aciune parasimpaticolitic la (Lacroix J. i colab., 1989).
2 (1,8%) copii; Grupa de vrst care a nregistrat frecvena cea
antibiotice /chimioterapice /antiparazitare la mai mare a IA a fost cea a copiilor de 0-5 ani
11 (10%) copii; (58,9% din cazuri); a urmat grupa 10-16 ani, cu o
ale medicamente la 5 (4,58%) copii; frecven de 32,3% din cazuri; frecvena cea mai
mic s-a nregistrat la grupa 5-10 ani (8,8% din
medicament neprecizat la 11 (10%) copii;
cazuri).
intoxicaie polimedicamentoas la 15 (13,7%)
Caracterul IA este n marea majoritate a
copii (tabelul 3).
cazurilor accidental la o vrst mai mic de 5 ani,
S-au nregistrat 4 decese (2 n anul 2003, 1 n
cnd, datorit curiozitii vrstei i
anul 2004 i 1 n anul 2005): 2 prin intoxicaie cu
nesupravegherii, copiii inger medicamente din
pesticide (1 voluntar cu Furadan la o adolescent
mica farmacie a familiei sau alte toxice lsate la
din mediu urban i 1 accidental cu Carbetox la un
ndemna lor; n studiul nostru, 58,9% din IA au
biat de 7 ani din mediu urban), 1 cu alcool etilic
fost nregistrate la copiii cu vrsta cuprins ntre
(accidental, la o feti de 3 ani, din mediu urban)
0-5 ani.
i 1 cu nitrii (la un sugar de sex brbtesc n
n anul 2003 au fost raportate peste 1,5
vrst de 6 sptmni, din mediu rural).
milioane de expuneri la toxice n Centrele de
Mortalitatea prin IA a fost de 1,3%.
intoxicaii din SUA; incidena de vrf a expunerii
Tabelul 3. Frecvena IA pe tipuri de medicamente s-a produs la vrsta de 1-2 ani i copiii sub vrsta

268
Craiova Medical Vol 8, Nr 4, 2006

de 4 ani au reprezentat 46% din cazurile raportate n 10% din cazuri medicamentul nu a putut fi
(Litovitz T. i colab., 2005). precizat iar n 13,7% din cazuri intoxicaiile au
Caracterul intoxicaiilor este ndeosebi fost polimedicamentoase, n variate asocieri.
voluntar, n scop de suicid la grupa de vrst mai n diferitele statistici publicate, grupele de
mare de 10 ani, n special ctre adolescen i n substane medicamentoase sunt aproape aceleai
familii dezorganizate, cu climat de insecuritate; iar deosebirile intereseaz numai ordinea
acest tip de intoxicaii predomin la sexul frecvenei.
femeiesc. ntr-un studiu efectuat la Centrul de intoxicaii
Pot exista i intoxicaii cu caracter iatrogen al Spitalului Sainte-Justine, din 59 de cazuri de
prin supradozare sau hipersensibilitate individual intoxicaii tratate n reanimarea pediatric, 24 erau
medicamentoas (1%). produse de antidepresive ciclice, 20 de
n studiul nostru, IA au avut o uoar benzodiazepine, 5 de carbamazepin, cte 4 de
predominan la sexul femeiesc (cu un sex ratio de tranchilizante majore i barbiturice i 2 cazuri de
1,2) i n mediul rural. hipnotice (Lacroix J. i colab., 1989, citai de
Frecvena IA pe luni calendaristice n cei 3 ani Popescu V., 1999).
de studiu a nregistrat un vrf n luna aprilie, cu Un studiu efectuat ntr-o secie de toxicologie
un numr de 40 (12,5%); frecvena cea mai mic pediatric din Bucureti n perioada 1997-2001 pe
s-a nregistrat n lunile februarie i decembrie un numr de 2212 intoxicaii medicamentoase a
(cte 19 cazuri). Pe anotimpuri, frecvena cea mai artat faptul c 34,9% din acestea au fost produse
ridicat s-a nregistrat toamna (29,2%) i de benzodiazepine, 26,4% de Distonocalm, 18,7%
primvara (26,3%) iar cea mai mic iarna de antidepresive triciclice, 15,8% de barbiturice i
(18,8%). 4,4% de Paracetamol (Ciofu E. P.i colab., 2002).
Tipurile de toxice ntlnite au fost, n ordine Datorit utilizrii largi a Carbamazepinei n
descresctoare a frecvenei: medicamentele, nitriii epilepsia pediatric, incidena intoxicaiilor cu
din apa de fntn, substanele corozive, alcoolul Carbamazepin n SUA este n cretere la toate
etilic, hidrocarburile, pesticidele, ciupercile i grupele de vrst (Deshpande GG, 2004). Din
monoxidul de carbon. 7151 cazuri de intoxicaie cu Carbamatepin
Studiile epidemiologice efectuate de instituii raportate de American Association of Poison
specializate (National Clearing House for Poison Control Center n 1997, un total de 3791 au
Control Center din SUA) evideniaz faptul c IA implicat persoane mai tinere de 19 ani (Deshpande
cu medicamente, sprayuri, produse cosmetice i GG, 2004; Litovitz TL i colab., 1998).
detergeni sunt mai frecvente n mediul urban n Majoritatea pacienilor au avut vrsta mai mic de
timp ce n mediul rural sunt mai frecvente IA cu 6 ani.
insectofungicide, gaz, leie i plante (Ciofu E., Dei proporia intoxicaiilor acute produse de
1996). barbiturice a sczut n favoarea intoxicaiilor cu
Etiologia IA a fost dominat n studiul nostru, tranchilizante i alte medicamente deprimante ale
ca i n toate statisticele, de medicamente (34,5% SNC, ele rmn una din principalele modaliti de
din cazuri). Cel mai frecvent s-au nregistrat suicid sau de tentativ de suicid (Mogo Gh.,
intoxicaii cu medicamente active asupra SNC: 1981). Intoxicaia cu asociaii de barbiturice
antiepileptice (mai frecvent Diazepam, evolueaz, de obicei, mai grav. Asociaia
Fenobarbital, Carbamazepin), tranchilizante i barbituricelor cu fenotiazine sau alcool agraveaz
sedative (mai frecvent Distonocalm), intoxicaia barbituric prin efectul de sumaie i de
antidepresive triciclice i neuroleptice potenare reciproc.
butirfenonice i fenotiazinice (42,7% din totalul Neurolepticele fenotiazinice sunt mai puin
medicamentelor au fost cele active pe SNC). toxice dect barbituricele i medicamentele
Alte medicamente, nregistrate dup aciunea antidepresive, fapt constatat n cursul evoluiei
farmacodinamic asemntoare, au fost intoxicaiilor voluntare. Dintre fenotiazine,
antiemeticele (cel mai frecvent Metoclopramidul), Clorpromazina i Tioridazina sunt drogurile cu
antihistaminicele, analgezicele/ antipireti- toxicitatea cea mai mare (Ciofu E., 1996).
cele/AINS, medicamentele cu aciune cardiovas- Cazurile de intoxicaie acut letal cu
cular, parasimpaticoliticele, antibioticele /chimio- Clorpromazin comunicate n literatur sunt rare.
terapicele /antiparazitarele. Ingestia combinat de fenotiazine i barbiturice

269
Polixenia Stancu i colab: Studiu privind frecvena intoxicaiilor acute la copii

confer barbituricelor o toxicitate mai mare prin sexul femeiesc (52,5%), n mediul rural
fenomenul de potenare. (62,5%), primvara i toamna (65%); bazele
Antidepresivele triciclice sunt un grup de corozive au reprezentat 55% din cazuri; marea
medicamente larg folosite la copii pentru aciunea majoritate a intoxicaiilor a avut caracter
lor antidepresiv i pentru tratamentul
accidental (95%).
enurezisului. Efectele lor toxice majore rezult din
Intoxicaia alcoolic este frecvent la
aciunea anticolinergic i din cardiotoxicitatea
adolescenii din SUA. Incidena actual a
major (quinidine-like).
intoxicaiei etanolice la copilul mic este
n SUA, din 4393 pacieni sub vrsta de 19 ani
necunoscut. Aproximativ 40% din 10.000 decese
expui la antidepresive triciclice, raportai de
pediatrice nonautomotivate anuale sunt asociate cu
American Association of Poison Control Center n
alcool (Doty CI i colab., 2006). Uzul alcoolului
1998, 2018 au avut vrsta sub 6 ani (Maffei FA,
n alte ri este comun dar literatura despre
2004; Litovitz TL i colab., 1999).
incidena intoxicaiei etanolice la populaia
Acetaminofenul (Paracetamolul) este un
pediatric este redus. n studiul nostru intoxicaia
medicament larg utilizat ca antipiretic i analgezic,
etanolic s-a situat pe locul 4 ca frecven.
fiind metabolizat n ficat, n parte prin conjugare
Intoxicaia cu hidrocarburi s-a produs la 7,2%
cu glutationul. Ingestia concomitent de
din copiii lotului nostru de studiu. Ratele cele mai
Fenobarbital poate accelera necroza hepatic n
nalte de morbiditate i mortalitate rezult din
cazurile de intoxicaie cu Acetaminofen. Aspirina
ingestia accidental la copilul mai mic de 5 ani.
determin apariia manifestrilor de intoxicaie
Cea mai comun complicaie este pneumonita de
acut salicilic dup ingestia unei doze de 150
aspiraie. Centrele de intoxicaii din SUA
mg/kg. Poate determina intoxicaii grave, nsoite
raporteaz anual circa 60.000 de expuneri la
de acidoz marcat.
hidrocarburi, marea majoritate fiind accidentale i
n SUA, Acetaminofenul este medicamentul
implicnd copilul mic (Goldstein RJ, 2004).
cel mai frecvent ingerat n supradoz. Insuficiena
Dintre pesticide, insecticidele i ierbicidele
hepatic indus de Acetaminofen este a doua
produc mai frecvent intoxicaii accidentale sau
cauz de transplant hepatic. Dup introducerea N-
voluntare. n ntreaga lume, intoxicaiile cu
acetylcysteinei, rata mortalitii datorat toxicitii
pesticide cauzeaz peste 1 milion de intoxicaii
N-acetyl-p-aminophenolului este mai sczut
grave i circa 20.000 decese pe an (Freudentheal
(Tucker J., 2004).
W. i colab., 2004). n perioada 1985-1990, n
Conform cu Toxic Exposures Survey de la
SUA, 57% din expunerile la insecticide au aprut
American Association of Poison Control Center,
la copiii cu vrsta sub 6 ani; n anul 1998, din
24% din decesele prin analgezice se datoreaz
86.289 expuneri la organofosforice, 46.447 au
Aspirinei sau combinaiei Aspirinei cu alte
aprut la copilul mai mic de 6 ani dar nici un
droguri (Wassem M i colab., 2006).
deces nu a fost raportat la aceast grup de vrst
Nitriii au reprezentat, n studiul nostru, a 2-a
(Freudentheal W. i colab., 2004).
cauz de intoxicaie la copii (18,2%). Intoxicaia
Incidena ingestiei de ciuperci toxice n Europa
s-a produs n marea majoritate a cazurilor, la nou-
este mai mare dect n SUA. n Japonia se produc
nscuii i sugarii la care s-a utilizat ap
n medie 70 de intoxicaii pe an, din care 3-4 fatale
contaminat cu nitrii la prepararea ceaiului sau
(Herman M i colab., 2003 ). Alte ri, cum ar fi
laptelui sau care au ingerat vegetale cu cantitate
China i Africa de Sud, cunosc toxicitatea
mare de nitrai (sup de morcovi, piure de spanac);
ciupercilor.
nitraii din vegetale se transform n nitrii prin
Intoxicaia cu monoxid de carbon este una din
proliferarea intestinal a germenilor.
cele mai frecvente intoxicaii accidentale la copii
Intoxicaia acut cu substane corozive se n Frana i SUA (Popescu V., 1999). n
afl pe locul 3 ca frecven n cadrul majoritatea cazurilor are caracter colectiv. n
intoxicaiilor generale n studiul nostru (n studiul nostru am nregistrat numai 4 cazuri de
scdere fa de anii 1995-1996, cnd se aflau intoxicaii cu monoxid de carbon.
pe locul 2, naintea nitriilor, n aceeai S-au nregistrat 4 decese: 2 prin intoxicaie
clinic) (Stancu P. i colab., 1998); a cu pesticide (1 voluntar cu Furadan la o
predominat la grupa de vrst 1-5ani (65%), la adolescent din mediu urban i 1 accidental

270
Craiova Medical Vol 8, Nr 4, 2006

cu Carbetox la un biat de 7 ani din mediu 3. Deshpande GG (2004) Toxicity, Carbamazepine.


eMedicine Specialties > Pediatrics > Toxicology.
urban), 1 cu alcool etilic (accidental, la o Last Updated: August 2.
feti de 3 ani, din mediu urban) i 1 cu nitrii 4. Freudentheal W., Ralston M. - (2004) Toxicity,
(la un sugar de sex brbtesc n vrst de 6 Organophosphates. eMedicine Specialties >
Pediatrics >. Last Updated: February 10.
sptmni, din mediu rural). Mortalitatea prin 5. Goldstein RJ, Haynes JF - (2004) Toxicity,
IA a fost de 1,3%. n literatur mortalitatea Hydrocarbons. eMedicine Specialties > Pediatrics >.
global prin intoxicaii la copii este apreciat Last Updated: October 26.
6. Herman M, Chyke P. - (2003) Toxicity, Mushrooms
la 1-1,5%. Ibotenic Acid. eMedicine Specialties > Pediatrics >
Toxicology. Last Updated: Aprilie 30.
7. Lacroix J, Gaudreault P, Gauthier M (1989)
Concluzii Admission ofr poisoning to a pediatric intensive care
unit: Reviewof 105 cases. Crit Care Med, 17, 748-
IA au reprezentat 4,1% din totalul internrilor, 50.
proporie mai mic comparativ cu anii 1995-1996 8. Litovitz T., White NC, Watson WA (2005)
Epidemiology of Pediatric Poison Exposures: An
cnd frecvena a fost de 6,1%; au predominat la Analysis of 2003 Poison Control Center Data;
grupa de vrst 1-5 ani (38,5%) avnd caracter Clinical Emergency Medicine, Vol. 6, Issue 2, 68-75.
accidental, urmat de grupa 10-16 ani (32,3%), cu 9. Litovitz TL, Klein-Schwartz W, Caravati EM, et al.
caracter predominant voluntar; nu au existat (1999). 1998 annual report of the American
diferene semnificative ale frecvenei pe sex i Association of Poison Control Center Toxic
Exposure Surveillance System. Am J Emerg Med;
mediu de provenien; s-a nregistrat un vrf de 17 (5): 435-87.
frecven n luna aprilie (12,5%) dar anotimpul 10. Litovitz TL, Klein-Schwartz W, Dyer KS, et al.
predominant a fost toamna (29,2%); intoxicaiile (1998). 1997 annual report of the American
accidentale au reprezentat din cazuri; toxicele Association of Poison Control Center Toxic
Exposure Surveillance System. Am J Emerg Med;
situate pe primele 3 locuri, n ordine 16 (5): 443-97.
descresctoare, au fost medicamentele (20% 11. Maffei FA, Connoly H (2004) Toxicity, Tricyclic
reprezentate de antiepileptice), nitriii din apa de Antidepressant. eMedicine Specialties > Pediatrics >
fntn i din alimente i substanele corozive Toxicology. Last Updated: August 2,.
(55% din acestea fiind baze corozive); s-au 12. Mogo Gh. (1981) Intoxicaiile acute; Ed. Med.,
Bucureti.
nregistrat 4 decese prin IA (toxicele fiind 13. Popescu V. (1999) Toxicologie. n Algoritm
pesticidele la 2 copii, alcoolul etilic i nitriii la diagnostic i terapeutic n pediatrie, sub redacia
cte 1 copil) care au determinat o mortalitate de Valeriu Popescu. Ed. Med. Almatea, Buc., 652-687.
1,3%. 14. Stancu P., Trac E., Stancu DM (1998) Aspecte
epidemiologice i clinice privind intoxicaiile acute
medicamentoase la copii Analele Universitii din
Bibliografie: Craiova, vol.5, n 1, 82-85.
1. Ciofu E. (1996) Intoxicaiile acute ale copilului - n 15. Tucker J (2003) Toxicity, Acetaminophen.
Urgene n Pediatrie, sub redacia Ion Anca. Edit. eMedicine Specialties > Pediatrics > Toxicology.
Med., Buc., 231 -279. Last Updated: December 12.
2. Ciofu E. P., Ciofu Carmen (2002) Toxicologie 16. Wassem M, Gernsheimer JR (2006) Toxicity,
clinic. n Esenialul n pediatrie, ediia a 2-a, Ed. Salicylate. eMedicine Specialties > Pediatrics >
Med. Almatea, Buc., 530-568. Toxicology. Last Upated: March 30.

Adresa pentru coresponden: Conf. Univ. Dr. Polixenia Stancu, Clinica II Pediatrie Spitalul Clinic
Judeean de Urgen Craiova, UMF Craiova, Strada Tabaci, nr.1, Craiova, judeul Dolj; e-mail :
scosoveanu@yahoo.com

271