Sunteți pe pagina 1din 76

SCRIITORI ROMNI

Date aniversare i comemorative


- sortare dup dat -

IANUARIE

1.01.1868 - s-a nscut I.Al.Brtescu-Voineti (m. 1946)


1.01.1868 - s-a nscut George Murnu (m. 1957)
1.01.1897 - s-a nscut Vasile Bncil (m. 1979)
1.01.1907 - s-a nscut Constantin Fntneru (m. 1975)
1.01.1917 - s-a nscut Radu Mrculescu
1.01.1917 - s-a nscut Vera Hudici (m. 1999)
1.01.1923 - s-a nscut Mihail Crama (m. 1994)
1.01.1928 - s-a nscut Vasile Virgiliu Mihilescu
1.01.1928 - a murit Valeriu Branite (n. 1869)
1.01.1928 - s-a nscut Teodor Pc (m. 1978)
1.01.1929 - s-a nscut Nicolae ic (m. 1992)
1.01.1939 - s-a nscut Emil Brumaru
1.01.1942 - s-a nscut Ioan Alexandru (m. 2002)
1.01.1944 - s-a nscut Mircea Muthu
1.01.1948 - s-a nscut Dumitru M.Ion
1.01.1949 - s-a nscut Radu uculescu
1.01.1950 - s-a nscut Ion Ioachim
1.01.1954 - s-a nscut Mircea Mihie
1.01.1956 - s-a nscut Magda Crneci
2.01.1891 - s-a nscut Aron Cotru (m. 1961)
2.01.1914 - s-a nscut Petre Paulescu
2.01.1920 - s-a nscut Francisc Pcurariu (m. 1998)
2.01.1921 - s-a nscut Olga Nagy
2.01.1933 - s-a nscut Ion Bieu (m. 1992)
3.01.1894 - s-a nscut Sarina Cassvan (m. 1978)
3.01.1932 - s-a nscut Otilia Nicolescu (m. 1993)
3.01.1967 - s-a nscut tefan Caraman
3.01.1967 - a murit Alfred Margul Sperber (n. 1898)
3.01.2006 - a murit Valeriu Brgu (n. 1950)
4.01.1877 - s-a nscut Sextil Pucariu (m. 1948)
4.01.1931 - s-a nscut Nora Iuga
4.01.1934 - s-a nscut Jiva Popovici (m. 1991)
4.01.1942 - s-a nscut Ovidiu Hotinceanu (m. 1973)
4.01.1954 - a murit Elena Farago (n. 1878)
4.01.1977 - a murit Horvth Istvn (n. 1909)
5.01.1878 - s-a nscut Emil Grleanu (m. 1914)
5.01.1909 - s-a nscut Bazil Gruia (m. 1995)
5.01.1923 - a murit Adam Mller-Guttenbrunn (n. 1852)
5.01.1943 - s-a nscut Teofil Rchieanu
5.01.1946 - s-a nscut Voichia Sasu
5.01.1949 - s-a nscut Leo Butnaru
5.01.1972 - a murit George Dan (n. 1916)
5.01.1978 - a murit D. Ciurezu (n. 1897)
5.01.1981 - a murit Laura Mihail-Dragomirescu (n. 1893)
5.01.1985 - a murit Alexandru Viianu (n. 1891)
5.01.1992 - a murit Tamara Gane (n. 1909)
5.01.1993 - a murit Efim Junghietu (n. 1939)
5.01.2002 - a murit Gheorghe Scripc (n. 1930)
6.01.1760 - s-a nscut Ion Budai-Deleanu (m. 1820)
6.01.1802 - s-a nscut Ion Heliade Rdulescu (m. 1872)
6.01.1833 - a murit Nicolae Stoica de-Haeg (n.1751)
6.01.1881 - s-a nscut Ion Minulescu (m. 1944)
6.01.1897 - s-a nscut Ionel Teodoreanu (m. 1954)
6.01.1918 - a murit Oreste Georgescu (n. 1891)
6.01.1939 - s-a nscut Francisca Meghes (m. 2004)
6.01.1940 - s-a nscut Ion Lazu
6.01.1943 - s-a nscut Ion Drgnoiu
6.01.1946 - s-a nscut Stelian urlea
6.01.1990 - a murit Traian Uba (n. 1921)
6.01.2004 - a murit Emil Pintea (n. 1944)
7.01.1882 - s-a nscut Ion Chiru-Nanov (m. 1917)
7.01.1915 - s-a nscut Fnic N.Gheorghe
7.01.1926 - s-a nscut Mircea Sntimbreanu (m. 1999)
7.01.1947 - s-a nscut Doina Modola
7.01.1993 - a murit tefan Baciu (n. 1918)
8.01.1915 - s-a nscut Aurel Tita (m. 1994)
8.01.1926 - s-a nscut Haralambie Grmescu (m. 2003)
8.01.1942 - s-a nscut Teodor Buz
8.01.1954 - s-a nscut Lucian Vasiliu
8.01.1978 - a murit Sarina Cassvan (n. 1894)
8.01.2001 - a murit Anatoli Ghermanschi (n. 1941)
9.01.1898 - s-a nscut Sandra Cotovu (m. 1987)
9.01.1900 - s-a nscut Henriette Yvonne Stahl (m. 1984)
9.01.1912 - s-a nscut tefan Stnescu (m. 1956)
9.01.1914 - s-a nscut Ion Dumitrescu (m. 1976)
9.01.1934 - s-a nscut Mircea Tomu
9.01.1944 - s-a nscut Grid Modorcea
9.01.1947 - s-a nscut Ioana Ieronim
9.01.1947 - s-a nscut George Virgil Stoenescu
9.01.1955 - s-a nscut Ion Murean
9.01.1959 - s-a nscut Ovidiu Pecican
9.01.1961 - a murit Radu Cioculescu (n. 1901)
9.01.1976 - s-a nscut Balasz Jozsef
9.01.1978 - a murit Szemlr Ferenc (n. 1906)
9.01.1980 - a murit Petru Caraman (n. 1898)
10.01.1493 - s-a nscut Nicolaus Olahus (m. 1568)
10.01.1869 - s-a nscut Valeriu Branite (m. 1928)
10.01.1896 - s-a nscut Alexandru Busuioceanu (m. 1961)
10.01.1913 - s-a nscut Ion Moldoveanu (m. 1939)
10.01.1915 - s-a nscut Petre Marinescu
10.01.1919 - s-a nscut Fnyi Istvn
10.01.1927 - s-a nscut Ion Serebreanu (m. 1991)
10.01.1932 - s-a nscut Otilia Nicolescu
10.01.1937 - s-a nscut Maria Ioni
10.01.1940 - s-a nscut Ion Iuga (m. 1993)
10.01.1943 - s-a nscut Ion Nicolescu
10.01.1951 - s-a nscut Dan Damaschin
10.01.1952 - s-a nscut Richard Wagner
10.01.1960 - s-a nscut Ioana Prvulescu
10.01.1988 - a murit Pavel Bellu (n. 1920)
10.01.1987 - a murit Ion Bnu (n. 1914)
10.01.1992 - a murit Tudor George (n. 1926)
11.01.1878 - s-a nscut Zaharia Brsan (m. 1948)
11.01.1920 - s-a nscut Al. Cerna-Rdulescu (m. 1990)
11.01.1925 - s-a nscut Eugen Jianu
11.01.1926 - s-a nscut Leonid Dimov (m. 1987)
11.01.1929 - s-a nscut tefan Bitan
11.01.1935 - s-a nscut Domiian Cesereanu
11.01.1937 - s-a nscut Ion Apetroaie
11.01.1939 - s-a nscut Niculae Tache
11.01.1943 - s-a nscut Florin Manolescu
11.01.1957 - a murit I.U.Soricu (n. 1881)
11.01.1972 - a murit Eugeniu Sperania (n. 1888)
12.01.1891 - s-a nscut Al Cezar-T.Stoika (m.1941)
12.01.1909 - s-a nscut Mliusz Jzsef (m. 1995)
12.01.1914 - s-a nscut Traian elmaru
12.01.1926 - s-a nscut Al. Andriescu
12.01.1937 - s-a nscut Aurel Storin
12.01.1941 - s-a nscut Anda Raicu
12.01.1961 - s-a nscut Corin Braga
12.01.1967 - s-a nscut Aura Christi
12.01.1983 - a murit Lucian Predescu (n. 1907)
12.01.1988 - a murit Emilia Cldraru (n. 1931)
12.01.1993 - a murit Florin Murgescu (n. 1920)
13.01.1921 - a murit Ioan Caragiani (n. 1840)
13.01.1936 - s-a nscut Stepan Tcaciuc
13.01.1937 - s-a nscut Victor Ernest Maek
13.01.1958 - a murit Dan Botta (n. 1907)
13.01.2000 - a murit tefan Berciu (n. 1928)
13.01.2001 - a murit Veronica Russo (n. 1918)
14.01.1915 - s-a nscut Mihai Isbescu (m. 1998)
14.01.1917 - s-a nscut Sofia Arcan (m. 1992)
14.01.1917 - s-a nscut Ion Roman (m. 1989)
14.01.1928 - s-a nscut Grigore Botezatu
14.01.1931 - s-a nscut Vlad Sorianu
14.01.1936 - s-a nscut Ion Stoica
14.01.1937 - s-a nscut Mircea Bradu
14.01.1978 - a murit Tudor Ursu (n. 1928)
14.01.1982 - a murit Vasile Florescu (n. 1915)
14.01.1990 - a murit Niculae Stoian (n. 1935)
15.01.1850 - s-a nscut Mihai Eminescu (m. 1889)
15.01.1909 - s-a nscut Emil Boldan
15.01.1916 - s-a nscut Alexandru Robot (m. 1941)
15.01.1921 - s-a nscut Marin Srbulescu (m. 1971)
15.01.1921 - s-a nscut Marin Srbulescu (m. 1971)
15.01.1933 - s-a nscut Elena Lina
15.01.1937 - s-a nscut Valeriu Cristea (m. 1999)
15.01.1937 - a murit Anton Holban (n. 1902)
15.01.1938 - s-a nscut Ion Davideanu
15.01.1949 - s-a nscut Balla Zsofia
15.01.1974 - a murit Ovid Caledoniu (n. 1914)
15.01.1994 - a murit Valentin Munteanu (n. 1937)
15.01.1994 - a murit Damian Ureche (n.1935)
15.01.2000 - a murit Dan Smntnescu
16.01.1929 - s-a nscut Ion Podoleanu
16.01.1942 - s-a nscut Aurel Drago Munteanu
16.01.1944 - s-a nscut Elena Ghirvu-Clin
17.01 1568 - a murit Nicolaus Olahus (n. 1493)
17.01.1829 - s-a nscut Anton Naum (m. 1917)
17.01.1909 - s-a nscut Marcel Avramescu (Jonathan-X.Uranus) (m. 1984)
17.01.1916 - s-a nscut Antoaneta Bodisco
17.01.1924 - s-a nscut Radu Theodoru
17.01.1931 - s-a nscut Arahm Jnos
17.01.1936 - a murit Mateiu I.Caragiale (n. 1885)
17.01.1949 - s-a nscut Mihai Nebeleac (m. 2003)
17.01.1966 - a murit Nicolae Albu (n. 1910)
17.01.1977 - a murit Emilian Constantinescu (n. 1894)
17.01.1985 - a murit Sorin Titel (n. 1935)
17.01.1993 - a murit Nicolae Frnculescu (n. 1925)
17.01.2000 - a murit Ioana Baciu-Mrgineanu (n. 1931)
18.01.1848 - s-a nscut Ion Slavici (m. 1925)
18.01.1898 - s-a nscut F. Brunea-Fox (m. 1977)
18.01.1911 - s-a nscut Nicu Caranica
18.01.1940 - s-a nscut Ion Ciocanu
18.01.1943 - s-a nscut Dan Rotaru
18.01.1943 - s-a nscut Doina Sterescu
18.01.1948 - s-a nscut Gheorghe Ursachi
18.01.1963 - a murit Tomcsa Sndor (n. 1897)
18.01.1970 - a murit Ion Creu (n. 1893)
18.01.2002 - a murit Dimitrie Pcurariu (n. 1925)
19.01.1889 - s-a nscut Artur Enescu (m. 1942)
19.01.1917 - s-a nscut Georg Scherg
19.01.1919 - s-a nscut C.A.Munteanu
19.01.1921 - s-a nscut Ion Istrati (m. 1977)
19.01.1933 - s-a nscut Tatiana Voronova
19.01.1933 - s-a nscut George Biculescu
19.01.1933 - s-a nscut Victor Teleuc
19.01.1940 - s-a nscut Ion Covaci
19.01.1943 - s-a nscut Ion Nicolescu
19.01.1957 - a murit Barbu Lzreanu (n. 1881)
19.01.1964 - a murit Constantin Argeanu (n. 1892)
19.01.1981 - a murit Catinca Ralea (n. 1929)
19.01.1985 - a murit Ovid Aron Densusianu (n. 1904)
20.01.1757 - s-a nscut Ioan Cantacuzino (m. 1828)
20.01.1915 - a murit Marienescu Atanasie-Marian (n.1915)
20.01.1818 - a murit Dimitrie ichindeal (n. 1775)
20.01.1908 - a murit D. Ollnescu-Ascanio (n. 1849)
20.01.1918 - s-a nscut Ion Frunzetti (m. 1985)
20.01.1931 - s-a nscut Vasile Bran
20.01.1939- s-a nscut Gheorghe Jurc
20.01.1956 - s-a nscut Andrei Niculescu
20.01.2000 - a murit Nicolae Ioana (n. 1939)
21.01.1725 - s-a nscut Matei Milu (m. 1801)
21.01.1885 - s-a nscut George Vlsan (m. 1935)
21.01.1919 - s-a nscut Lrinczi Lszl
21.01.1921 - s-a nscut Alexandru Sever
21.01.1927 - s-a nscut Petru Creia (m. 1997)
21.01.1928 - s-a nscut Filip Mironov
21.01.1933 - s-a nscut Gheorghe Blnaru
21.01.1942 - s-a nscut Grigore Albu Gral
21.01.1953 - s-a nscut Sanda Chiose Stiehler
21.01.1991 - a murit Xenia Stroe-Weissman (n. 1916)
22.01.1888 - s-a nscut Cora Irineu (m. 1924)
22.01.1907 - s-a nscut Valeria Sadoveanu (m. 1985)
22.01.1928 - s-a nscut Pnek Zoltn
22.01.1936 - s-a nscut Mihai Negulescu
22.01.1984 - a murit Ana Carenina Iordnescu (n. 1900)
23.01.1811 - s-a nscut Ioan Maiorescu (m. 1864)
23.01.1878 - s-a nscut C. Steanu (m. 1949)
23.01.1914 - s-a nscut Nicolae Caratan (m. 1992)
23.01.1920 - s-a nscut Ltay Lajos
23.01.1928 - s-a nscut Mircea Horia Simionescu
23.01.1932 - s-a nscut Irimie Stru
23.01.1940 - s-a nscut Ileana Mlncioiu
23.01.1941 - s-a nscut Florian Manea (m. 2004)
23.01.1944 - s-a nscut Valentin Tacu
23.01.1981 - a murit Gheorghe Agravriloaei (n. 1906)
23.01.1982 - a murit Majtnyi Erik (n. 1922)
23.01.2002 - a murit Florea Bratu (n. 1931)
24.01.1866 - a murit Aron Pumnul (n. 1818)
24.01.1889 - s-a nscut Victor Eftimiu (m. 1972)
24.01.1895 - s-a nscut Constantin Barcaroiu (m. 1974)
24.01.1919 - s-a nscut Nicolae Nasta (m. 1994)
24.01.1927 - s-a nscut Teofil Buecan (m. 1992)
24.01.1945 - s-a nscut Silviu Angelescu
24.01.1977 - a murit Ion Istrati (n. 1921)
25.01.1931 - s-a nscut Ion Hobana
25.01.1934 - s-a nscut Val Gheorghiu
25.01.1936 - s-a nscut Gabriel Dimisianu
25.01.1945 - s-a nscut Tudor Marin
25.01.1946 - s-a nscut Radu Ulmeanu
25.01.1951 - s-a nscut Eugen Gheorghi
25.01.1985 - a murit Gheorghe Ciudan (n. 1921)
26.01.1920 - s-a nscut Marcel Aderca
26.01.1925 - s-a nscut Nicolae Balot
26.01.1931 - s-a nscut Hedi Hauser
26.01.1935 - s-a nscut Corneliu Sturzu (m. 1992)
26.01.1940 - s-a nscut Grigore Zanc
26.01.1941 - s-a nscut Adi Cusin
26.01.2000 - a murit Pan Vizirescu (n. 1903)
27.01.1909 - s-a nscut Petre Pascu (m. 1994)
27.01.1920 - s-a nscut Vladimir Ciocov (m. 1986)
27.01.1923 - s-a nscut George Mrgrit (m. 1961)
27.01.1936 - s-a nscut Dumirtu Tampei
27.01.1948 - s-a nscut Iulian Filip
27.01.1947 - s-a nscut Vasile Sljan
27.01.1957 - s-a nscut George Cunarencu
27.01.1967 - a murit Ion Buzdugan (n. 1887)
27.01.1985 - a murit Ion Massoff (n. 1904)
27.01.1985 - a murit Ionel Pop (n. 1889)
28.01.1889 - s-a nscut Martha Bibescu (m. 1973)
28.01.1920 - s-a nscut Ion Herdan
28.01.1927 - s-a nscut Gheorghe Grosu
28.01.1979 - a murit Barbu Theodorescu (n. 1905)
28.01.1999 - a murit Vera Hudici (n. 1917)
28.01.2002 - a murit Tiberiu Balint (n. 1923)
29.01.1871 - s-a nscut Gheorghe Brescu (m. 1949)
29.01.1895 - s-a nscut Paul Constant (m. 1981)
29.01.1896 - s-a nscut Mihai Moandrei (m. 1993)
29.01.1939 - s-a nscut Mircea Popa
29.01.1956 - s-a nscut Matei Viniec
29.01.1994 - a murit Valentin erbu (n. 1933)
30.01.1808 - s-a nscut Grigore Pleoianu (m. 1857)
30.01.1852 - s-a nscut I.L.Caragiale (m. 1912)
30.01.1857 - a murit Grigore Pleoianu (n. 1808)
30.01.1909 - s-a nscut Ion Munteanu (m. 1992)
30.01.1915 - s-a nscut Viorica Tomescu
30.01.1925 - s-a nscut Nagy Pl
30.01.1931 - s-a nscut George ovu
30.01.1932 - s-a nscut Eugenia Margine
30.01.1932 - s-a nscut Dinu Sraru
30.01.1934 - s-a nscut Hans Liebhardt
30.01.1936 - s-a nscut tefan Stoenescu
30.01.1945 - s-a nscut Cseke Peter
30.01.1950 - s-a nscut Claudia Ilie-Voiculescu
30.01.1958 - a murit George A.Petre (n. 1900)
30.01.1972 - a murit Ion Luca (n. 1894)
30.01.1982 - a murit Radu Petrescu (n. 1927)
30.01.1988 - a murit Endre Karoly (n. 1893)
30.01.2000 - a murit Nicolae Ioana (n. 1939)
31.01.1843 - s-a nscut Ion Bumbac (m. 1902)
31.01.1870 - a murit Cilibi Moise (n. 1812)
31.01.1911 - s-a nscut Florica Ciura-tefnescu (m. 1976)
31.01.1926 - s-a nscut Dominic Stanca (m. 1976)
31.01.1929 - s-a nscut Constantin Mateescu
31.01.1930 - s-a nscut Marta Cosmin
31.01.1931 - s-a nscut Andrei Bleanu
31.01.1937 - s-a nscut Mircea Micu
31.01.1952 - s-a nscut Luminia Sobiechi
31.01.1958 - a murit Al. Popescu-Negur (n. 1893)
31.01.1980 - a murit Valeriu Bucuroiu (n. 1934)
31.01.1987 - a murit Nicolae Velea (n. 1936)
31.01.2002 - a murit Medeleni Alex tefnescu (n. 1914)
31.01.2003 - a murit Nicolae Fulga (n. 1935)

FEBRUARIE

1.02.1838 - s-a nscut Nicolae Gane (m. 1916)


1.02.1907 - s-a nscut Oscar Lemnaru (m. 1968)
1.02.1912 - s-a nscut Vasile Netea (m. 1991)
1.02.1922 - s-a nscut I.M.tefan (m. 1992)
1.02.1923 - s-a nscut Lia Crian (m.2005)
1.02.1924 - s-a nascut Bianca Zamfirescu
1.02.1932 - s-a nscut Anatolie Pani
1.02.1934 - s-a nscut Nicolae Breban
1.02.1936 - s-a nscut Nicolae Motoc
1.02.1944 - s-a nscut Petru Popescu
1.02.1945 - a murit Ion iugariu (n. 1914)
1.02.1949 - a murit N.D.Cocea (n. 1880)
1.02.1951 - s-a nascut Rodian Dragoi
1.02.1951 - s-a nascut Elena Indrie
1.02.1999 - a murit Dimitrie Rachici (n. 1934)
2.02.1868 - s-a nscut C. Rdulescu-Motru (m. 1957)
2.02.1879 - s-a nscut I.C.Vissarion (m. 1951)
2.02.1896 - a murit Neculai Beldiceanu (n. 1844)
2.02.1913 - s-a nscut Ion Gh.Pan
2.02.1914 - s-a nscut Nicolae aomir
2.02.1914 - s-a nscut Constantin Prisnea (m. 1968)
2.02.1916 - s-a nscut George Dan (m. 1972)
2.02.1916 - s-a nscut Irina Eliade (m. 1998)
2.02.1922 - s-a nascut Iosif Farago (m. 2004)
2.02.1930 - s-a nascut Alexandru Cristea (m. 2002)
2.02.1932 - s-a nscut Marsui Ildik
2.02.1940 - s-a nscut Adrian Anghelescu
2.02.1944 - s-a nscut Lidia Hlib
2.02.1949 - s-a nscut Andrei Moldovan
2.02.1952 - s-a nscut Mircea Petean
2.02.1958 - s-a nscut George Grigore
2.02.1964 - a murit Ion Marin Sadoveanu (n. 1893)
2.02.2004 - a murit Francisc Meghere (n. 1938)
2.02.2005 - a murit Drago Morarescu(n. 1923
3.02.1828 - s-a nscut Dora D'Istria (Elena- Ghica)(m. 1888)
3.02.1921 - s-a nscut Sergiu Filerot (m. 1989)
3.02.1926 - s-a nscut Tudor George (m. 1992)
3.02.1938 - s-a nscut Ana Mlea-Chiril (m. 1980)
3.02.1944 - s-a nscut Petre Anghel
3.02.1952 - a murit Constant Tonegaru (n. 1919)
3.02.1954 - a murit Ionel Teodoreanu (n. 1897)
3.02.1958 - s-a nscut Vasile Grne
3.02.1972 - a murit Neagu Rdulescu (n. 1912)
3.02.2005 - a murit Ioan Flora (n. 1950)
3.02.2005 - a murit Mihail Neme (n. 1944)
4.02.1809 - s-a nscut Vasile Crlova (m. 1831)
4.02.1849 - a murit Costache Conachi (n. 1778)
4.02.1907 - s-a nscut N. Ladmis-Andreescu (m. 2000)
4.02.1924 - s-a nscut Gheorghe Dumbrveanu (m. 1992)
4.02.1931 - s-a nscut Simion Mioc
4.02.1944 - s-a nscut Nicolae Ionel
4.02.1949 - s-a nscut Adrian Grnescu
4.02.1953 - s-a nscut Victor Pnzaru
4.02.1954 - s-a nscut Denisa Comnescu
4.02.1988 - a murit Al. Cprariu (n. 1929)
4.02.1994 - a murit Nicolae Nasta (n. 1919)
4.02.2000 - a murit Roger Cmpeanu (n. 1929)
5.02.1859 - a murit Alecu Russo (n. 1819)
5.02.1916 - s-a nscut Alexandru Baciu (m.2004)
5.02.1917 - s-a nscut Grigore Cojan
5.02.1922 - s-a nscut Teodor Boca (m. 1987)
5.02.1928 - s-a nscut Hristu Cndroveanu
5.02.1932 - s-a nscut Virgil Ardeleanu
5.02.1936 - s-a nscut Carmen Vlad
5.02.1936 - s-a nscut Ana Barbu (m.2005)
5.02.1939 - s-a nscut Mihai Dolgan
5.02.1950 - s-a nscut Tudor Vasiliu
5.02.1952 - s-a nscut Vlad Zgrciog
5.02.1952 - s-a nscut Monica Spiridon
5.02.1988 - a murit Igor Block (n. 1918)
5.02.1994 - a murit Marin Bucur (n. 1929)
5.02.2003 - a murit Balogh Laszlo (n. 1946)
5.02.2003 - a murit Ioan Marinceh (n. 1927)
6.02.1803 - s-a nscut Theodor Aaron (m. 1859)
6.02.1891 - s-a nscut Adrian Maniu (m. 1968)
6.02.1908 - s-a nscut Geo Bogza (m. 1993)
6.02.1916 - s-a nscut Gabriel epelea
6.02.1921 - s-a nscut Dan Constantinescu (m. 1997)
6.02.1927 - s-a nscut Lucian Zatti
6.02.1933 - s-a nscut Sorin Holban
6.02.1961 - a murit Vasile Usctescu (n. 1883)
6.02.1993 - a murit George Ciornescu (n. 1918)
6.02.1993 - a murit Ion Negoiescu (n. 1921)
7.02.1777 - s-a nscut Dinicu Golescu (m. 1830)
7.02.1932 - s-a nscut Ion Acsan
7.02.1932 - s-a nscut Dan Hulic
7.02.1934 - s-a nscut Florin Mugur (m. 1991)
7.02.1936 - s-a nscut Adela Popescu-Muntean
7.02.1937 - s-a nscut Dumitru D. Ifrim
7.02.1956 - s-a nscut Nicolae Iliescu
8.02.1911 - s-a nscut Liviu Deleanu (m. 1967)
8.02.1911 - s-a nscut C-tin Severin (C-tin Lazarovici)
8.02.1979 - a murit Alexandru Al.Philippide (n. 1900)
8.02.1993 - a murit Alex. Brccil (n. 1914)
9.02.1908 - s-a nscut Cicerone Theodorescu (m. 1974)
9.02.1924 - s-a nscut Teodor Bal (m. 1983)
9.02.1932 - s-a nscut Rusalin Mureanu (m.2001)
9.02.1934 - s-a nscut Toma Istvn
9.02.1936 - s-a nscut Andrei Pandrea
9.02.1941 - s-a nscut Constana Clinescu
9.02.1977 - a murit Emil Serghie (n. 1897)
9.02.1991 - a murit Florin Mugur (n. 1934)
9.02.2003 - a murit Dumitru Solomon (n. 1932)
10.02.1873 - s-a nscut Haralambie Lecca (m. 1920)
10.02.1885 - s-a nscut Alice Voinescu (m. 1961)
10.02.1902 - s-a nscut Anton Holban (m. 1937)
10.02.1916 - s-a nscut Haralambie ugui
10.02.1923 - s-a nscut Constantin Vonghizas (m. 1992)
10.02.1933 - a murit Vasile Gherasim (n. 1893)
10.02.1941 - s-a nscut Mihai Duescu
10.02.1951 - s-a nscut Gheorghe Mihai Brlea
10.02.1956 - s-a nscut Mariana Marin (m. 2003)
11.02.1838 - s-a nscut Emilia Maiorescu-Humpel (m. 1918)
11.02.1875 - s-a nscut A. Toma (m. 1954)
11.02.1911 - s-a nscut Pericle Martinescu
11.02.1914 - s-a nscut Paul Alexandru Georgescu
11.02.1918 - a murit Emilia Maiorescu-Humpel (n. 1838)
11.02.1919 - s-a nscut Maria Rovan
11.02.1922 - s-a nscut Margareta Brbu
11.02.1924 - a murit Cora Irineu (n. 1888)
11.02.1929 - s-a nscut Traian Filip (m. 1994)
12.02.1894 - s-a nscut Otilia Cazimir (m. 1967)
12.02.1899 - s-a nscut I. Peltz (m. 1980)
12.02.1905 - s-a nscut I.O.Suceveanu (m. 1960)
12.02.1921 - s-a nscut Nicolae Ionescu
12.02.1922 - s-a nscut Valeriu Gorunescu
12.02.1924 - s-a nscut Banu Rdulescu (m. 1998)
12.02.1930 - s-a nscut Teodor Vrgolici
12.02.1930 - s-a nscut Corneliu Regu (m. 2002)
12.02.1943 - a murit D. Nanu (n. 1873)
12.02.1979 - a murit V.G.Paleolog (n. 1891)
12.02.1982 - a murit Hajdu Zoltan (n. 1924)
12.02.1996 - a murit Alexandru Strueanu (n. 1921)
13.02.1877 - a murit Costache Caragiali (n. 1815)
13.02.1907 - s-a nscut Alexandru Clinescu (m. 1937)
13.02.1911 - s-a nscut erban Nedelcu (m. 1982)
13.02.1920 - s-a nscut George Sidorovici (m. 1976)
13.02.1923 - s-a nscut Horia Matei
13.02.1932 - s-a nscut Aurel Covaci (m. 1993)
13.02.1935 - s-a nscut Petru Crare
13.02.1950 - s-a nscut Alexandru ahighian
13.02.1955 - s-a nscut Mihai Dragolea
13.02.1959 - s-a nscut Nicolae Popa
13.02.1985 - a murit Grigore Hagiu (n. 1933)
13.02.1992 - a murit Tudor tefnescu (n. 1912)
14.02.1902 - s-a nscut Ion Clugru (m. 1956)
14.02.1907 - s-a nscut Drago Vrnceanu (m. 1977)
14.02.1927 - s-a nscut Vintil Ornaru
14.02.1928 - s-a nscut Radu Crneci
14.02.1931 - s-a nscut Gheorghe Achiei
14.02.1932 - s-a nscut Anca Balaci
14.02.1933 - s-a nscut Corneliu Tama
14.02.1934 - s-a nscut Axentie Blanovschi
14.02.1935 - s-a nscut Grigore Vieru
14.02.1936 - s-a nscut Doina Sljan
14.02.1937 - s-a nscut Radu Dumitru
14.02.1937 - s-a nscut Dumitru epeneag
14.02.1937 - s-a nscut Mihai Gramatopol (m. 1997)
14.02.1937 - s-a nscut Damian Necula
14.02.1945 - s-a nscut Mihai Cantuniari
14.02.1947 - a murit Ioan Iancu Botez (n. 1872)
14.02.1986 - a murit Veronica Obogeanu (n. 1900)
15.02.1834 - s-a nscut V.A.Urechia (m. 1901)
15.02.1840 - s-a nscut Titu Maiorescu (m. 1917)
15.02.1910 - s-a nscut Paul Daniel (m. 1983)
15.02.1912 - s-a nscut Andrei Lupan (m. 1992)
15.02.1920 - s-a nscut Lucian Emandi
15.02.1921 - s-a nscut V.Em.Galan (m. 1995)
15.02.1923 - s-a nscut Petre Solomon (m. 1991)
15.02.1927 - s-a nscut Lidia Ionescu
15.02.1930 - s-a nscut Romulus Zaharia
15.02.1931 - s-a nscut Petre Stoica
15.02.1938 - s-a nscut Corina Cristea
15.02.1941 - s-a nscut Doina Curticpeanu
15.02.1944 - s-a nscut Florica Mitroi (m.2002)
15.02.1945 - s-a nscut Cornel Cotuiu
15.02.1945 - s-a nscut Ion Rou (m. 1996)
15.02.1950 - s-a nscut Dan Alexandru Condeescu
15.02.1971 - a murit Ion Calovia (n. 1929)
15.02.1984 - a murit Lola Stere-Chiracu (n. 1913)
15.02.1988 - a murit Israil Bercovici (n. 1921)
15.02.2000 - a murit Constantin Georgescu (n. 1933)
16.02.1903 - s-a nscut Ion iadbei (m. 1977)
16.02.1910 - s-a nscut Tatiana Stnescu (m. 2001)
16.02.1921 - s-a nscut Dan Constantinescu (m. 1991)
16.02.1939 - s-a nscut Ilie Constantin
16.02.1939 - s-a nscut Constantin Stoiciu
16.02.1940 - s-a nscut George Suru (m. 1979)
16.02.1947 - s-a nscut Ion Pachia-Tatomirescu
16.02.1948 - s-a nscut Gaal Gyrgy
16.02.1950 - s-a nscut Mihai Grmescu
16.02.1953 - s-a nscut Nina Josu
16.02.1985 - a murit Victor Torynopol (n. 1922)
16.02.1991 - a murit Marin Iancu Nicolae (n. 1907)
16.02.1995 - a murit Victor Kernbach (n. 1923)
16.02.1995 - a murit Nicolae Carandino (n. 1905)
17.02.1923 - a murit Teodor T.Burada (n. 1839)
17.02.1925 - s-a nscut Angel Grigoriu
17.02.1927 - s-a nscut Titel Constantinescu (m. 1999)
17.02.1941 - s-a nscut Mihai Ursachi (m.2004)
17.02.1947 - a murit Elena Vcrescu (n. 1864)
17.02.1950 - s-a nscut Octavian Doclin
17.02.1951 - s-a nscut Ion Lil
17.02.1971 - a murit Miron Radu Paraschivescu (n. 1911)
17.02.1972 - a murit Ion Petrovici (n. 1882)
17.02.1974 - a murit Cicerone Theodortescu (n. 1908)
17.02.1987 - a murit Pavel Bou (n. 1933)
18.02.1885 - s-a nscut Eugeniu Boureanul (m. 1971)
18.02.1886 - a murit Constantin D.Aricescu (n. 1823)
18.02.1908 - s-a nscut Barbu Alexandru Emandi (m. 1983)
18.02.1924 - s-a nscut Radu Albala (m. 1994)
18.02.1932 - s-a nscut Forro Lszlo
18.02.1955 - s-a nscut Ilie Rad
18.02.1976 - a murit Mircea Grigorescu (n. 1908)
18.02.1980 - a murit Vajda Bela (n. 1902)
18.02.2003 - a murit Mihai Nebeleac (n. 1949)
19.02.1633 - s-a nscut Miron Costin (m. 1691)
19.02.1864 - s-a nscut Artur Gorovei (m. 1951)
19.02.1904(s.v.) - s-a nscut Mircea Vulcnescu (m. 1952)
19.02.1908 - s-a nscut Ana Cartianu (m. 1994)
19.02.1922 - s-a nscut Paul Cortez
19.02.1924 - s-a nscut Ion Petrache
19.02.1936 - s-a nscut Marin Sorescu (m. 1996)
19.02.1939 - s-a nscut Constantin-Theodor Ciobanu
19.02.1940 - s-a nscut Mircea Radu Iacoban
19.02.1949 - s-a nscut Nelea Rauc
19.02.1950 - s-a nscut Liviu Ioan Stoiciu
19.02.1951 - a murit H. Sanielevici (n. 1875)
19.02.1953 - s-a nscut Ioan Evu
19.02.1953 - s-a nscut Minerva Chira
19.02.1980 - a murit Henri Jacquier (n. 1900)
19.02.2000 - a murit Negoi Irimie (n. 1933)
20.02.1890 - s-a nscut Emanoil Ciomac (m. 1962)
20.02.1901 - s-a nscut Radu Cioculescu (m. 1961)
20.02.1905 - s-a nscut Ziman Jozsef
20.02.1908 - s-a nscut C.I.Siclovanu (m. 1953)
20.02.1911 - a murit Theodor Cornel (n. 1874)
20.02.1924 - s-a nscut Eugen Barbu (m. 1993)
20.02.1927 - s-a nscut Mircea Malia
20.02.1927 - a murit Constantin Mille (n. 1861)
20.02.1935 - s-a nscut Arhip Cibotaru
20.02.1938 - s-a nscut Doina Ciurea (m. 1999)
20.02.1949 - s-a nscut Lucia Olaru-Nenati
20.02.1975 - a murit Nicolae Baltag (n. 1940)
20.02.2002 - a murit Ion ugui (n. 1933)
21.02.1805 - s-a nscut Timotei Cipariu (m. 1887)
21.02.1865 - s-a nscut Anton Bacalbaa (m. 1899)
21.02.1887 - s-a nscut Claudia Millian (m. 1961)
21.02.1901 - s-a nscut Adelina Laerte Crdei (m. 1987)
21.02.1939 - s-a nscut George Timcu (m. 1997)
21.02.1943 - s-a nscut Luminia Petru
21.02.2004 - a murit Victor Corche (n. 1934)
22.02.1814 - s-a nscut Grigore Alexandrescu (m. 1885)
22.02.1903 - s-a nscut B. Jordan (m. 1962)
22.02.1903 - s-a nscut Tudor Muatescu (m. 1970)
22.02.1904 - s-a nscut Nagy Istvn (m. 1977)
22.02.1928 - s-a nscut Eduard Jurist
22.02.1932 - s-a nscut Carol Roman
22.02.1936 - s-a nscut Bodor Adam
22.02.1945 - s-a nscut Floarea Doina Covaci
23.02.1888 - s-a nscut Mihail Sulescu (m. 1916)
23.02.1892 - s-a nscut Tudor Minescu (m. 1977)
23.02.1892 - s-a nscut Const.T.Stoika (m. 1916)
23.02.1912 - s-a nscut Romulus Vulcnescu
23.02.1923 - s-a nscut Eta Boeriu (m. 1984)
23.02.1937 - s-a nscut Mihail Ion Cibotaru
23.02.1943 - s-a nscut Anatol Gavrilov
23.02.1950 - s-a nscut Haralambie Moraru
23.02.1976 - a murit Florin Iordchescu (n. 1899)
24.02.1870 - s-a nscut Izabela Sadoveanu (m. 1941)
24.02.1913 - s-a nscut Stelian Pun (m. 1992)
24.02.1926 - s-a nscut Ovidiu Cotru (m. 1977)
24.02.1927 - s-a nscut Valentin Berbecaru (m.1982)
24.02.1930 - s-a nscut Haralambie Corbu
24.02.1932 - s-a nscut Eugen Cizek
24.02.1940 - s-a nscut Virgil Bulat
24.02.1943 - s-a nscut Horia Bdescu
24.02.1949 - s-a nscut tefan Damian
25.02.1881 - a murit Cezar Bolliac (n. 1813)
25.02.1892 - s-a nscut Al.Duiliu Zamfirescu (m. 1968)
25.02.1896 - s-a nscut Iosif Cassian-Mtsaru (m. 1981)
25.02.1897 - s-a nscut N.I.Popa (m. 1982)
25.02.1899 - s-a nscut Erwin Wittstock (m. 1962)
25.02.1901 - s-a nscut Al.Tudor Miu (m. 1961)
25.02.1925 - s-a nscut Eugenia Busuioceanu
25.02.1928 - s-a nscut Benk Samu
25.02.1937 - s-a nscut Corneliu Buzinschi
25.02.1939 - s-a nscut Virgil Duda
25.02.1941 - s-a nscut Mihai Elin
25.02.1948 - s-a nscut Irina Grigorescu
25.02.1968 - a murit Al.Duiliu Zamfirescu (n. 1892)
26.02.1838 - s-a nscut B.P.Hadeu (m. 1907)
26.02.1907 - s-a nscut Constantin Papastate
26.02.1909 - s-a nscut Anavi Adam
26.02.1919 - s-a nscut Constant Tonegaru (m. 1952)
26.02.1946 - s-a nscut Paizs Tibor
26.02.1948 - s-a nscut Valeria Victoria Ciobanu
26.02.1948 - s-a nscut Nicolae Rusu
26.02.1952 - s-a nscut Kiss Janos
26.02.1953 - s-a nscut Viorel Smpetrean
26.02.1997 - a murit George Timcu (n. 1939)
27.02.1920 - a murit A.D.Xenopol (n. 1847)
27.02.1920 - s-a nscut Nina Ischimji
27.02.1943 - a murit Salamon Ern (n. 1912)
27.02.1955 - a murit Al. Marcu (n. 1894)
27.02.1975 - a murit Eugen Constant (n. 1890)
27.02.1982 - a murit Mihail Drume (n. 1901)
27.02.1990 - a murit Al. Rosetti (n. 1895)
27.02.1996 - a murit Silviu Georgescu (n. 1915)
27.02.2006 - a murit V. Andrs Janos (n. 1926)
28.02.1754 - s-a nscut Gheorghe incai (m. 1816)
28.02.1880 - a murit Costache Blcescu (n. 1800)
28.02.1881 - a murit A.T.Laurian (n. 1810)
28.02.1893 - a murit Grigore Grditeanu (n. 1816)
28.02.1903 - a murit Ioan Ivanov (n. 1836)
28.02.1919 - s-a nscut Melania Livad (m. 1988)
28.02.1941 - s-a nscut Mircea tefan Belu (m. 2002)
28.02.1944 - s-a nscut Elena Gronov-Marinescu
28.02.1947 - s-a nscut Vasile Bardan
28.02.1949 - a murit C. Steanu (n. 1878)
28.02.1950 - a murit tefan Ciobanu (n. 1883)
29.02.1928 - s-a nscut Albert Kovacs
29.02.1932 - s-a nscut Ioan Hanca
29.02.1936 - s-a nscut Marin Sorescu (m. 1996)

MARTIE

1.03.1788 - s-a nscut Gh. Asachi (m. 1869)


1.03.1904 - s-a nscut Horia Robeanu (m. 1985)
1.03.1906 - s-a nscut Lia Dracopol-Fudulu (m. 1985)
1.03.1911 -s-a nscut Ionel Sndulescu (m. 1993)
1.03.1912 - s-a nscut Tudor tefnescu (m. 1992)
1.03.1911 -s-a nscut Emil Zegreanu (m. 1987)
1.03.1923 - s-a nscut Arcadie Donos
1.03.1925 - s-a nscut Solomon Marcus
1.03.1926 - s-a nscut Viniciu Romulus Gafia
1.03.1930 - s-a nscut Alecu Ivan Ghilia
1.03.1943 - s-a nscut Magdalena Popescu
1.03.1947 - s-a nscut Valeriu Veliman
1.03.1951 - s-a nscut Ion Machidon
1.03.1954 - s-a nscut Nicolae Panaite
1.03.1966 - a murit Alf Lombard
2.03.1881 - s-a nscut Eugeniu tefnescu-Est (m. 1980)
2.03.1905 - s-a nscut Radu Gyr (m. 1975)
2.03.1905 - s-a nscut Mircea Manca (m. 1995)
2.03.1932 - s-a nscut Petre Ghelmez (m.2001)
2.03.1936 - a murit Alexandru Ciura (n. 1876)
2.03.1937 - s-a nscut Nelu Oancea
2.03.1940 - s-a nscut Sanda Golopenia
2.03.1952 - s-a nscut Vlad Neagoe
2.03.2002 - a murit Constantin Radu Zarifopol (n. 1921)
2.03.2004 - a murit Ioan Vistor Pica (n. 1933)
3.03.1841 - s-a nscut Iosif Vulcan (m. 1907)
3.03.1902 - a murit Samson Bodnrescu (n. 1840)
3.03.1924 - s-a nscut Mihai Georgescu (m. 1995)
3.03.1925 - s-a nscut Florian Potra (m. 1998)
3.03.1992 - a murit Emil Giurgiuca (n. 1906)
4.03.1915 - s-a nscut Emanoil Copcianu (m. 1996)
4.03.1919 - s-a ncut Mihai Stnescu (m.2005)
4.03.1921 - s-a nscut Mihai Calmcu
4.03.1921 - s-a nscut Lucian Valea (m. 1992)
4.03.1927 - s-a nscut Virgil Brdeanu
4.03.1928 - s-a nscut Nina Stnculescu
4.03.1949 - s-a nscut Lucia Verona
4.03.1952 - s-a nscut Gabriel Gafia
4.03.1960 - a murit Asztalos Istvn (n. 1909)
4.03.1977 - a murit Ioan iadbei (n. 1903)
4.03.1977 - a murit Nicolae tefnescu (n. 1921)
4.03.1977 - a murit A.E.Baconsky (n. 1925)
4.03.1977 - a murit Savin Bratu (n. 1925)
4.03.1977 - a murit Toma Caragiu (n. 1925)
4.03.1977 - a murit Daniela Caurea (n. 1951)
4.03.1977 - a murit Mihai Gafia (n. 1923)
4.03.1977 - a murit Alexandru Ivasiuc (n. 1933)
4.03.1977 - a murit M. Petroveanu (n. 1923)
4.03.1977 - a murit Veronica Porumbacu (n. 1921)
4.03.1991 - a murit Ion Lncrjan (n. 1928)
5.03.1897 - s-a nscut Barbu Solacolu (m. 1976)
5.03.1920 - s-a nscut Radu Stanca (m. 1962)
5.03.1939 - s-a nscut Ion Budescu
5.03.1943 - s-a nscut Virginia Carianopol
5.03.1955 - a murit Hortensia Papadat-Bengescu (n. 1876)
5.03.1992 - a murit Gheorghe Dumbrveanu (n. 1924)
6.03.1899 - a murit Ieronim G.Bariiu (n. 1848)
6.03.1920 - s-a nscut Ion Apostol Popescu (m. 1984)
6.03.1924 - s-a nscut Ben. Corlaciu (m. 1981)
6.03.1934 - s-a nscut Dimitrie Rachici (m. 1999)
6.03.1946 - s-a nscut Vri Attila
6.03.1955 - s-a nscut Aurel Maria Boros
6.03.1957 - a murit C. Rdulescu-Motru (n. 1868)
7.03.1845 - a murit C. Faca (n. 1800)
7.03.1905 - s-a nscut Frida Papadache (m. 1989)
7.03.1920 - s-a nscut Hornyak Istvn
7.03.1929 - s-a nscut Szkely Jnos (m. 1992)
7.03.2002 - a murit Alexandru Balaci (n. 1916)
7.03.1950 - s-a nscut Valeriu Brgu (m. 2006)
7.03.1973 - a murit Ovidiu Hotinceanu (n. 1942)
7.03.1977 - a murit Virgil Gheorghiu (n. 1903)
8.03.1895 - s-a nscut Agatha Grigorescu-Bacovia (m. 1981)
8.03.1910 - s-a nscut Radu Tudoran (m. 1992)
8.03.1917 - s-a nscut Dimitrie Stelaru (m. 1971)
8.03.1923 - s-a nscut Agop Bezerian
8.03.1925 - s-a nscut Alexandru Vergu
8.03.1935 - s-a nscut Radu Ciobanu
8.03.1937 - s-a nscut Corneliu erban
8.03.1937 - s-a nscut Marta Cuibu (m. 2000)
8.03.1952 - a murit Horia Furtun (n. 1888)
8.03.1961 - a murit Gala Galaction (n. 1879)
9.03.1878 - s-a nscut Elena Farago (m. 1954)
9.03.1887 - s-a nscut Ion Buzdugan (m. 1967)
9.03.1906 - s-a nscut Radu Boureanu (m. 1996)
9.03.1907 - s-a nscut Mircea Eliade (m. 1986)
9.03.1913 - s-a nscut Bzdi Gyrgy (m. 1990)
9.03.1920 - a murit Haralambie Lecca (n. 1873)
9.03.1925 - s-a nscut Dimitrie Pcurariu (m. 2002)
9.03.1930 - s-a nscut Adela Rodica Ioan
9.03.1931 - s-a nscut Vitalie Tulnic (m. 1973)
9.03.1932 - s-a nscut Rusalin Murean (m.2001)
9.03.1936 - a murit A. de-Herz (n. 1887)
9.03.1947 - s-a nscutSerafim Belicov
9.03.1961 - a murit Cezar Petrescu (n. 1892)
9.03.1947 - a murit Petre Ghelmez (n.1932)
10.03.1856 - s-a nscut Petre Dulfu (m. 1953)
10.03.1879 - s-a nscut Dumitru Caracostea (m. 1964)
10.03.1920 - s-a nscut Traian Lalescu (m. 1976)
10.03.1929 - s-a nscut Elena Gheorghiu
10.03.1930 - s-a nscut Rodica Slgeanu
10.03.1935 - s-a nscut Bokor Katalin
10.03.1993 - a murit Dan Simonescu (n. 1903)
10.03.2004 - a murit MihaiUrsachi (n. 1941)
11.03.1891 - s-a nscut Ion Pillat (m. 1945)
11.03.1907 - s-a nscut George Potra (m. 1990)
11.03.1919 - s-a nscut Petre Buca
11.03.1920 - s-a nscut Radu Bogdan
11.03.1923 - s-a nscut Grigore Tnsescu (m. 1997)
11.03.1929 - s-a nscut N. Tertulian.
11.03.1929 - s-a nscut Florin Vasiliu.
11.03.1932 - s-a nscut Iosif Naghiu
11.03.1936 - s-a nscut Dumitru Ciobanu
11.03.1991 - a murit Octav Sargeiu (n. 1908)
11.03.1992 - a murit Nicolae ic (n. 1929)
11.03.1999 - a murit Vlaicu Brna (n. 1913)
12.03.1913 - s-a nscut Alexandru Bardieru
12.03.1925 - s-a nscut Rodica Sfinescu
12.03.1925 - s-a nscut Constantin Chiri (m. 1991)
12.03.1936 - a murit G. Ibrileanu (n. 1871)
12.03.1937 - s-a nscut Nicolae Bilechi
12.03.1941 - s-a nscut Mircea Anghelescu
12.03.1965 - a murit G. Clinescu (n. 1899)
13.03.1891 - s-a nscut Felix Aderca (m. 1962)
13.03.1900 - s-a nscut Grigore Popii (m. 1980)
13.03.1928 - s-a nscut Mihai Murgu (m. 1985)
13.03.1935 - s-a nscut Liviu Damian (m. 1986)
13.03.1935 - s-a nscut Romulus Rusan
13.03.1936 - s-a nscut Alexandra Indrie (m. 1993)
13.03.1937 - s-a nscut Vasile Severin
13.03.1940 - s-a nscut Dragomir Horomnea
13.03.1976 - a murit Sergiu Dan (n. 1903)
13.03.1976 - a murit Dan Constantinescu (n. 1921)
13.03.2005 - a murit Puiu Enache (n. 1928)
14.03.1854 - s-a nscut Alexandru Macedonski (m. 1920)
14.03.1888 - s-a nscut Al. Mateevici (m. 1917)
14.03.1911 - s-a nscut George Drumur (m. 1992)
14.03.1911 - s-a nscut Paula Diaconescu (m. 2005)
14.03.1919 - s-a nscut Alexandru Paleologu (m.2005)
14.03.1920 - s-a nscut Pavel Bellu (m. 1988)
14.03.1921 - s-a nscut Alexandru Strueanu (m. 1996)
14.03.1911 - s-a nscut Paula Diaconescu (m. 2005)
14.03.1937 - s-a nscut Szprtti Lilla
14.03.1955 - s-a nscut Marta Petreu
14.03.2004 - a murit A.I.Zainescu(n. 1939)
15.03.1831 - s-a nscut Pantazi Ghica (m. 1882)
15.03.1905 - s-a nscut Ernest Bernea (m. 1990)
15.03.1929 - s-a nscut Neboisa Popovici
15.03.1949 - a murit Gh. Brescu (n. 1871)
15.03.1977 - a murit Tudor Minescu (n. 1892)
15.03.1996 - a murit Vasile Sperania (n. 1941)
15.03.1996 - a murit Ovidiu Zotta (n. 1935)
16.03.1883 - s-a nscut Carol Ardeleanu (m. 1949)
16.03.1897 - s-a nscut Margareta Sterian (m. 1991)
16.03.1913 - s-a nscut Radu Brate (m. 1973)
16.03.1933 - s-a nscut Ion Bodunescu
16.03.1935 - s-a nscut Serafim Saka
16.03.1936 - s-a nscut Bujor Nedelcovici
16.03.1938 - s-a nscut Andrei erban Velescu
16.03.1986 - a murit Alexandru Traian Rally (n. 1897)
17.03.1819 - s-a nscut Alecu Russo (m. 1859)
17.03.1883 - s-a nscut Urmuz (m. 1923)
17.03.1913 - s-a nscut Alec Duma (m. 1980)
17.03.1924 - s-a nscut Alexandru Ivnescu
17.03.1924 - s-a nscut Pavel Starostin
17.03.1929 - s-a nscut Micaela Slvescu
17.03.1936 - s-a nscut Paul Sn-Petru
17.03.1939 - s-a nscut Mihai Ungheanu
17.03.1944 - s-a nscut Paul Cornel Chitic
17.03.1946 - s-a nscut Alexandru Deal
17.03.1948 - s-a nscut Virginia Muat
17.03.1964 - a murit Al.O.Teodoreanu (n. 1894)
17.03.1979 - a murit Emil Vora (n. 1906)
17.03.1980 - a murit Traian Lzrescu (n. 1904)
17.03.1994 - a murit Liviu Clin (n. 1930)
17.03.2003 - a murit Adina-Elena Arsenescu (n. 1918)
17.03.2005 - a murit Adrian Marino (n. 1921)
18.03.1823 - s-a nscut C.D.Aricescu (m. 1886)
18.03.1896 - s-a nscut Alexandru Colorian (m. 1971)
18.03.1909 - s-a nscut Barbu Brezianu
18.03.1910 - s-a nscut Ioana Postelnicu (m.2004)
18.03.1917 - s-a nscut Mircea I.Ionescu-Quintus
18.03.1921 - s-a nscut Valeriu Anania
18.03.1926 - s-a nscut Romul Munteanu
18.03.1936 - s-a nscut Paul Sn-Petru
18.03.1942 - s-a nscut Eugen Dorcescu
18.03.1973 - a murit Demostene Botez (n. 1893)
18.03.1994 - a murit Petre Pascu (n. 1909)
19.03.1865 - a murit Nicolae Filimon (n. 1819)
19.03.1895 - s-a nscut Ion Barbu (m. 1961)
19.03.1918 - s-a nscut George Ciornescu (m. 1993)
19.03.1919 - s-a nscut Iur Pavli
19.03.1927 - s-a nscut Alecu Popovici (m. 1997)
19.03.1945 - s-a nscut Viorel Grecu
19.03.1951 - s-a nscut Carolina Ilica
19.03.1977 - a murit Petre Dragu (n. 1932)
19.03.1979 - a murit Al. Dima (n. 1905)
20.03.1830 - s-a nscut Anastasie Marian Marienescu (m.1915)
20.03.1872 - s-a nscut Ioan Iancu Botez (m.1947)
20.03.1886 - s-a nscut George Toprceanu (m. 1937)
20.03.1898 - s-a nscut Tr. Ionescu-Nicov (m. 1989)
20.03.1929 - s-a nscut Gina Argintescu-Amza
20.03.1943 - s-a nscut Marius Robescu (m. 1985)
20.03.1951 - a murit Artur Gorovei (n. 1864)
21.03.1849 - s-a nscut D. Ollnescu-Ascanio (m. 1908)
21.03.1893 - s-a nscut Al. Popescu-Negur (m. 1954)
21.03.1915 - s-a nscut Clin Gruia (m. 1989)
21.03.1930 - s-a nscut Ioan Chereche
21.03.1930 - s-a nscut Tiberiu Utan (m. 1994)
21.03.1957 - s-a nscut Florica Bud
21.03.1975 - a murit Constantin Fntneru (n. 1907)
21.03.1986 - a murit Horia Panaitescu (n. 1921)
21.03.2000 - a murit Mircea Zaciu (n. 1928)
21.03.2003 - a murit Ion Boroda (n. 1938)
22.03.1868 - s-a nscut Mihail Dragomirescu (m. 1942)
22.03.1888 - s-a nscut D. Iov (m. 1959)
22.03.1903 - s-a nscut Virgil Gheorghiu (m. 1977)
22.03.1905 - s-a nscut Romulus Dianu (m. 1975)
22.03.1914 - s-a nscut Ovid Caledoniu (m. 1974)
22.03.1938 - s-a nscut Anas Nersesian
22.03.1950 - s-a nscut Nicolae Stelea
22.03.1954 - s-a nscut Gabriel Chifu
22.03.1999 - a murit Valeriu Cristea (n. 1937)
23.03.1847 - s-a nscut A.D.Xenopol (m. 1920)
23.03.1882 - s-a nscut Romulus Cioflec (m. 1955)
23.03.1894 - a murit Theodor Codrescu (n. 1819)
23.03.1904 - s-a nscut Ovid Aron Densusianu (m. 1985)
23.03.1920 - s-a nscut Radu Lupan
23.03.1928 - s-a nscut Dac Tamas
23.03.1943 - s-a nscut Valentin Ciuc
23.03.1961 - a murit Alexandru Busuioceanu (n. 1896)
23.03.1969 - a murit Tudor Teodorescu- Branite (n. 1899)
23.03.1994 - a murit Nicolae irioi (n. 1921)
24.03.1921 - s-a nscut Traian Coovei (m. 1993)
24.03.1923 - s-a nscut Dane Tibor
24.03.1925 - s-a nscut Dinu Ianculescu
24.03.1927 - s-a nscut George Damian
24.03.1949 - s-a nscut Constantin Zrnescu
25.03.1813 - s-a nscut Cezar Bolliac (m. 1881)
25.03.1885 - s-a nscut Mateiu I.Caragiale (m. 1936)
25.03.1902 - s-a nscut George Lesnea (m. 1979)
25.03.1935 - s-a nscut Niculae Stoian (m. 1990)
25.03.1935 - s-a nscut Victor Iancu
25.03.1942 - s-a nscut Ana Blandiana
25.03.1942 - s-a nscut Basarab Nicolescu
25.03.1954 - a murit Emil Isac (n. 1886)
25.03.1958 - a murit tefan Bezdechi (n. 1886)
25.03.1979 - a murit Alf Adania (n. 1913)
25.03.1993 - a murit Bogdan Istru (n. 1914)
25.03.1999 - a murit Valentin Lipatti (n. 1923)
26.03.1921 - s-a nscut Olah Tibor
26.03.1923 - s-a nscut Valentin Lipatti (m. 1999)
26.03.1954 - s-a nscut Rodica tefan
26.03.1931 - s-a nscut Mircea Ivnescu
26.03.1945 - s-a nscut Gyrffy Klman
26.03.1958 - s-a nscut Ioana Crciun
26.03.1958 - a murit Alex. Ciura(n. 1876)
26.03.1993 - a murit Samson leahu(n. 1876)
26.03.2002 - a murit Dumitru Corbea(n. 1910)
27.03.1926 - s-a nscut Elis Buneag
27.03.1937 - s-a nscut Nicolae Dumitrescu-Sineti
27.03.1943 - s-a nscut Aurel Ciocanu
27.03.1958 - s-a nscut Ioan Es.Pop
27.03.1985 - a murit Pompiliu Marcea (n. 1928)
28.03.1863 - s-a nscut Livia Maiorescu-Dymsza (m. 1946)
28.03.1883 - s-a nscut A. Mndru (m. 1962)
28.03.1883 - s-a nscut Gheorghe Nedioglu (m. 1963)
28.03.1888 - s-a nscut Alexandru Kiriescu (m. 1961)
28.03.1914 - s-a nscut Ovidiu Constantinescu (m. 1993)
28.03.1915 - s-a nscut Septimiu Bucur (m. 1964)
28.03.1922 - s-a nscut Verona Brate (m. 1991)
28.03.1925 - s-a nscut Victor Tulbure (m. 1997)
28.03.1928 - s-a nscut Ion Blceanu
28.03.1934 - s-a nscut Mihai Caranfil
28.03.1934 - s-a nscut Lic Rugin
28.03.1937 - s-a nscut Sanda Apostolescu
28.03.1937 - s-a nscut Ion Crnguleanu (m.2004)
28.03.1939 - s-a nscut Florin Bnescu
28.03.1950 - s-a nscut Nicolae Rotaru
28.03.1979 - a murit Daniel Turcea (n. 1945)
28.03.1993 - a murit Victor Felea (n. 1923)
28.03.1994 - a murit Eugen Ionescu (n. 1909)
28.03.1997 - a murit Gheorghe Tomozei (n. 1936)
29.03.1815 - s-a nscut Costache Caragiali (m. 1877)
29.03.1901 - s-a nscut Smarand M.Vizirescu (m. 1981)
29.03.1908 - s-a nscut Virgil Carianopol (m. 1984)
29.03.1916 - s-a nscut Vladimir Tamburu
29.03.1922 - s-a nscut Gheorghe Gheorghiu
29.03.1929 - s-a nscut Gina Argintescu-Amza
29.03.1939 - s-a nscut Florin Bnescu (m.2003)
29.03.1941 - s-a nscut Constana Buzea
29.03.1952 - a murit I.A.Bassarabescu (n. 1870)
29.03.1971 - a murit Perpessicius (n. 1891)
30.03.1901 - s-a nscut Grigore Scorpan (m. 1953)
30.03.1928 - a murit Ion Gorun (n. 1863)
30.03.1935 - s-a nscut Andreea Dobrescu-Warodin
30.03.1946 - a murit Victor Ion Popa (n. 1895)
30.03.1989 - a murit N. Steinhardt (n. 1912)
30.03.1991 - a murit Ion Iancu Lefter (n. 1940)
30.03.1993 - a murit Edgar Papu (n. 1908)
31.03.1890 - s-a nscut I.M.Racu (m. 1971)
31.03.1929 - s-a nscut Arnold Hauser (m. 1988)
31.03.1930 - s-a nscut Florin Mihai Petrescu (m. 1977)
31.03.1933 - s-a nscut Nichita Stnescu (m. 1983)
31.03.1959 - s-a nscut Valeriu Matei
31.03.1965 - a murit Ticu Archip (n. 1891)
31.03.2003 - a murit Mariana Marin (n. 1956)

APRILIE

1.04.1819 - s-a nscut Theodor Codrescu (m. 1894)


1.04.1881 - s-a nscut Octavian Goga (m. 1938)
1.04.1888 - s-a nscut Mircea Florian (m. 1960)
1.04.1900 - s-a nscut George Baiculescu (m. 1972)
1.04.1900 - s-a nscut Alexandru Al.Philippide (m. 1979)
1.04.1940 - s-a nscut Gheorghe Pitu (m. 1991)
1.04.1942 - s-a nscut Gabriela Adameteanu
1.04.1943 - s-a nascut Anda Teodorescu
2.04.1851 - s-a nscut Matilda Cugler-Poni (m. 1931)
2.04.1903 - s-a nscut Olimpiu Boito (m. 1954)
2.04.1914 - a murit Theodor C.Vcrescu (n. 1842)
2.04.1923 - s-a nscut Lucian Dumitrescu (m. 1992)
2.04.1939 - s-a nscut Ion Gheorghi (m. 1991)
2.04.1954 - a murit Olimpiu Boito (n. 1903)
2.04.1987 - a murit Emil Zegreanu (n. 1913)
3.04.1893 - s-a nscut Damian Stnoiu (m. 1956)
3.04.1905 - a murit Ion Pop-Reteganul (n. 1853)
3.04.1906 - s-a nscut Szemler Ferenc (m. 1978)
3.04.1920 - s-a nscut Gheorghe Bulgr
3.04.1929 - s-a nscut Silviu Rusu (m. 1982)
3.04.1934 - s-a nscut Tiberiu Iovan
3.04.1940 - s-a nscut Neagu Udroiu
3.04.1944 - s-a nscut Farkas Arpd
3.04.1945 - s-a nscut Florentin Popescu
3.04.1977 - a murit Florin Mihai Petrescu (n. 1930)
3.04.1996 - a murit Rodica Toth (n. 1927)
4.04.1901 - s-a nscut Ion Breazu (m. 1958)
4.04.1915 - s-a nscut Vasile Florescu (m. 1982)
4.04.1917 - s-a nscut Valeriu Ciobanu (m. 1966)
4.04.1917 - s-a nscut Gall Ern (m. 2000)
4.04.1927 - s-a nscut Dumitru Tranc
4.04.1928 - s-a nscut Florica Dumitrescu-Niculescu
4.04.1927 - s-a nascut Petru Anghel
4.04.1927 - s-a nascut Dimitrie Roman
4.04.1967 - a murit Mariana Dumitrescu (n. 1924)
4.04.1992 - a murit Vintila Horia (n. 1915)
4.04.1992 - a murit Lucian Valea (n. 1921)
5.04.1912 - s-a nscut V. Copilu-Cheatr
5.04.1926 - s-a nscut V.Andrs Jnos (m.2006)
5.04.1927 - s-a nscut Viorica Rogoz
5.04.1931 - s-a nscut Corneliu Barboric
5.04.1932 - s-a nscut Fnu Neagu
5.04.1933 - s-a nscut Romulus Vulpescu
5.04.1934 - s-a nscut Vasile Fanache
5.04.1946 - s-a nscut George Arion
5.04.1946 - a murit Ilarie Voronca (n.1903)
6.04.1901 - s-a nscut Elena Mtas-Dumitrescu (m. 1989)
6.04.1907 - s-a nscut Bogdan Amaru (m. 1936)
6.04.1908 - s-a nscut Emilia t.Milicescu (m. 1990)
6.04.1922 - s-a nascut Anatol Gujel
6.04.1930 - s-a nscut Alexandru George
6.04.1933 - s-a nscut Mria Tth
6.04.1953 - s-a nascut Vlad Pohila
6.04.1940 - s-a nscut Draga Marianovici
6.04.1973 - s-a nscut Cristina Rhea
6.04.1984 - a murit Virgil Carianopol (n. 1908)
6.04.1999 - a murit Ion Grecea (n. 1924)
6.04.2002 - a murit Petru Dumitriu (n. 1924)
7.04.1910 - s-a nascut Nicolae Albu (m.1986)
7.04.1947 - s-a nscut Petru Poant
7.04.1951 - s-a nscut Ana Bantos
7.04.1952 - s-a nscut Nichita Danilov
7.04.1954 - s-a nscut Daniel Corbu
7.04.1954 - s-a nscut Ruxandra Radulescu (Panaitescu)
7.04.1972 - a murit Ion Ghimbanu (n. 1890)
8.04.1898 - s-a nscut Al. Claudian (m. 1962)
8.04.1911 - s-a nscut Emil Cioran (m. 1995)
8.04.1913 - a murit Panait Cerna (n. 1881)
8.04.1928 - s-a nscut Alexandru D.Lungu
8.04.1929 - s-a nscut Liviu Leonte
9.04.1894 - s-a nscut Camil Petrescu (m. 1957)
9.04.1924 - s-a nscut Francisc Munteanu (m. 1993)
9.04.1929 - s-a nscut Virgiliu Ene (m. 1997)
9.04.1939 - s-a nscut Iosif Cheie-Pantea
9.04.1961 - a murit Alexandru Kiriescu (n. 1888)
9.04.1964 - a murit Mihu Dragomir (n. 1919)
10.04.1912 - s-a nscut Anton Breitenhofer
10.04.1914 - s-a nscut Maria Banu (m. 1999)
10.04.1922 - s-a nscut Alexandru ion (m. 1982)
10.04.1926 - s-a nscut Virgil Chiriac
10.04.1935 - s-a nscut Nicolae Roianu
10.04.1936 - s-a nscut Horia Gane (m. 2004)
10.04.1946 - s-a nscut Vitalie Baltag
(m.1992) 10.04.1948 - s-a nascut Elena tefnescu
10.04.1951 - s-a nscut Mircea Scarlat (m. 1988)
10.04.1952 - s-a nscut Richard Wagner
10.04.1977 - a murit Tiberiu Tretinescu (n. 1921)
11.04.1744 - a murit Antioh Cantemir (n. 1709)
11.04.1858 - s-a nscut Barbu Delavrancea (m. 1918)
11.04.1898 - s-a nscut Mircea tefnescu (m. 1982)
11.04.1907 - a murit Simion Florea Marian (n. 1847)
11.04.1924 - s-a nascut Florian Grecea
11.04.1924 - s-a nscut Ion Grecea (m. 1999)
11.04.1930 - s-a nscut Mihnea Moisescu
11.04.1930 - s-a nascut Aurel Buiciuc
11.04.1942 - s-a nscut Virgil Mazilescu (m. 1984)
11.04.1943 - s-a nscut Ion Buzai
11.04.1944 - a murit Ion Minulescu (n. 1881)
12.04.1890 - s-a nascut Vintil Cioclteu (m. 1947)
12.04.1899 - s-a nscut Tudor Teodorescu-Branite (m. 1969)
12.04.1904 - s-a nscut Mihail Steriade (m. 1993)
12.04.1930 - s-a nscut Marcel Petrior
12.04.1931 - s-a nscut Paul Miclu
12.04.1935 - s-a nascut C.D.Zeletin
12.04.1940 - s-a nscut Mircea Martin
12.04.1944 - s-a nscut Gheorghe Anca
12.04.1991 - a murit Ion Vitner (n. 1914)
12.04.1991 - a murit Platon Pardu (n. 1934)
13.04.1889 - s-a nscut Ion Trivale (m. 1916)
13.04.1914 - s-a nscut Bogdan Istru (m. 1993)
13.04.1914 - s-a nascut Gh. Bulgr (m. 2002)
13.04.1924 - s-a nscut Alexandru Lungu
13.04.1936 - s-a nscut Nicolae Velea (m. 1987)
13.04.1944 - s-a nascut Mira Lupean
13.04.1951 - s-a nascut Ruxandra Berindei
13.04.1956 - s-a nscut Ioan T. Morar
13.04.1974 - a murit Iosif Moruan (n. 1917)
13.04.1987 - a murit Marcel Constantin Runcanu (n. 1947)
14.04.1924 - s-a nscut George Munteanu (m.2001)
14.04.1932 - a murit Iacob Negruzzi (n. 1842)
14.04.1943 - s-a nscut Florin Faifer
14.04.1947 - a murit Ioan (Iancu) Botez (n. 1872)
14.04.1950 - s-a nscut Daniela Crsnaru
14.04.1950 - s-a nscut Viorel Varga
14.04.1954 - s-a nscut Traian Furnea
14.04.1985 - a murit Al. Gheorghiu-Pogoneti (n. 1906)
14.04.1998 - a murit Francisc Pcurariu(n. 1924)
14.04.2004 - a murit A.I.Zinescu (n. 1934)
15.04.1927 - s-a nscut Petre Luscalov
15.04.1929 - s-a nscut Huszar Sndor
15.04.1964 - s-a nscut Anta Raluca Buzinschi (m.1983)
15.04.1988 - a murit Modest Morariu (n. 1929)
15.04.1997 - a murit Petru Creia (n. 1927)
16.04.1879 - s-a nscut Gala Galaction (m. 1961)
16.04.1896 - s-a nscut Tristan Tzara (m. 1963)
16.04.1916 - a murit Nicolae Gane (n. 1838)
16.04.1926 - s-a nascut George Iaru
16.04.1926 - s-a nscut Lucia Olteanu
16.04.1928 - s-a nscut Constantin Aronescu
16.04.1931 - s-a nascut Al. Hon
16.04.1935 - a murit Panait Istrati (n. 1884)
16.04.1936 - s-a nscut Gheorghe Grigurcu
16.04.1937 - s-a nscut Stelian Gruia (m. 1996)
16.04.1938 - s-a nscut Iurii Grecov
16.04.1944 - s-a nscut Olh Istvn
16.04.1951 - s-a nascut Ion M. Cochinescu
16.04.1959 - s-a nscut Grigore Chiperi
16.04.1984 - a murit Georgeta Mircea Cancicov (n. 1899)
16.04.1994 - a murit Mihail Crama (n. 1923)
17.04.1842 - s-a nscut Theodor C.Vcrescu (m. 1914)
17.04.1895 - s-a nscut Ion Vinea (m. 1964)
17.04.1896 - a murit Traian Demetrescu (n. 1866)
17.04.1916 - s-a nscut Magda Isanos (m. 1944)
17.04.1925 - s-a nscut Simion Brbulescu
17.04.1929 - s-a nscut Dan Platon
17.04.1935 - s-a nscut George Bli
17.04.1940 - s-a nascut Ion Oprian
17.04.1945 - a murit Ion Pillat (n. 1891)
17.04.1955 - s-a nascut Val Butnaru
17.04.1957 - s-a nscut Ctlin Bursaci (m. 1975)
17.04.1966 - a murit Petre V.Hane (n. 1879)
18.04.1880 - a murit Costache Aristia (n. 1800)
18.04.1928 - s-a nascut Puiu Enache (m. 2005)
18.04.1928 - s-a nscut Dumitru Popescu
18.04.1934 - s-a nscut Voislava Stoianovici (m. 1989)
18.04.1938 - s-a nscut Nicolae Mare
18.04.1940 - s-a nscut Gheorghe Lupacu
18.04.1943 - s-a nascut Florin Gabrea
18.04.1943 - s-a nscut Florentina Florescu
18.04.1943 - s-a nscut George Ghidrigan
18.04.1945 - s-a nscut Marius Tupan
18.04.1949 - s-a nscut tefan Ioanid
18.04.1971 - a murit Marin Srbulescu (n. 1921)
18.04.2004 - a murit Ana Ioni (n. 1917)
18.04.2005 - a murit Cornelia Pillat(n. 1921)
19.04.1847 - s-a nscut Calistrat Hoga (m. 1917)
19.04.1895 - a murit Raicu Ionescu-Rion (n. 1872)
19.04.1921 - s-a nscut Adrian Rogoz (m. 1996)
19.04.1924 - s-a nscut Vladimir Drimba
19.04.1929 - s-a nscut Ileana Vrancea
19.04.1940- s-a nscut Ion ranu
19.04.1944- s-a nscut Ioan Gliga
19.04.1949 - s-a nscut Maria Ana Tupan
19.04.1956 - s-a nscut Smaranda Cosmin
19.04.1992 - a murit Vasile Nicorovici (n. 1924)
19.04.1993 - a murit Ion Bolduma (n. 1933)
20.04.1893 - a murit George Bari (n. 1812)
20.04.1903 - s-a nscut Andrei Ion Deleanu (m.1980)
20.04.1915 - s-a nscut Gheorghe Bogaci (m. 1991)
20.04.1934 - s-a nscut Pusztai Jnos
20.04.1934 - s-a nscut Dan Horia Mazilu
20.04.1949 - s-a nscut Mircea Florin andru
20.04.1968 - a murit Adrian Maniu (n. 1891)
20.04.1985 - a murit Mariana Ceauu (n. 1928)
20.04.2001 - a murit Tatiana Stnescu (n. 1928)
21.04.1882 - a murit Vasile Conta (n. 1845)
21.04.1925 - s-a nascut Octavian Psclu (m.2001)
21.04.1935 - s-a nscut Anghel Gdea
21.04.1938 - s-a nascut Gabriela Csire
21.04.1974 - a murit Constantin Barcaroiu (n. 1895)
21.04.1984 - a murit Mary Polihroniade-Lzrescu (n. 1904)
21.04.1985 - a murit Andrei A.Lilin (n. 1915)
22.04.1850 - s-a nscut Veronica Micle (m. 1889)
22.04.1897 - a murit Ion Ghica (n. 1816)
22.04.1922 - s-a nscut Ionel Bandrabur
22.04.1923 - s-a nscut tefan Harbuz
22.04.1924 - s-a nscut Ioan Lucian
22.04.1925 - s-a nscut Alexandru Gromov
22.04.1925 - s-a nscut Teodor Tanco
22.04.1937 - s-a nscut Eugen Lumezianu (m. 1990)
22.04.1952 - s-a nscut Ion Cristofor
22.04.1968 - a murit Virgil Birou (n. 1903)
22.04.1968 - a murit Constantin Prisnea (n. 1914)
22.04.1968 - a murit George Ciprian (n. 1914)
22.04.1986 - a murit Mircea Eliade (n. 1907)
23.04.1894 - s-a nscut Gib I.Mihescu (m. 1935)
23.04.1903 - s-a nscut George Buznea (m. 1976)
23.04.1913 - s-a nscut Emeric Deutsch
23.04.1922 - s-a nscut Pavel Chihaia
23.04.1951 - s-a nscut Paul Dugneanu
23.04.1954 - s-a nscut Alexandru Pascovici
23.04.1954 - s-a nscut Octavian Soviagny
23.04.1987 - a murit Sandu Tzigara-Samurca (n. 1903)
23.04.1996 - a murit Mircea Ciobanu (n. 1940)
23.04.1997 - a murit Mihai Vasiliu (n. 1940)
24.04.1886 - s-a nscut tefan Bezdechi (m. 1958)
24.04.1911 - s-a nscut Eugen Jebeleanu (m. 1991)
24.04.1912 - s-a nscut Marta D.Rdulescu (m. 1959)
24.04.1919 - s-a nscut Mihu Dragomir (m. 1964)
24.04.1937 - s-a nscut Iosif Lupulescu
24.04.1939 - s-a nscut Alexei Rudeanu
24.04.1944 - s-a nscut Nemes Lszl
24.04.1951 - s-a nscut Mihaela Minulescu
24.04.1952 - s-a nscut Magdalena Maria Anghelescu
24.04.1977 - a murit Nagy Istvn (n. 1904)
25.04.1909 - s-a nscut Aurel Marin (m. 1944)
25.04.1912 - s-a nscut I.Ch.Severeanu (m. 1972)
25.04.1929 - s-a nscut Andrei Benedek
25.04.1929 - s-a nscut Sanda Rpeanu
25.04.1953 - s-a nscut Liviu Antonesei
25.04.1954 - s-a nscut Mioara Caragea
25.04.1991 - a murit Dumitru Alexandru (n. 1929)
25.04.1993 - a murit Valentin Deliu (n. 1927)
26.04.1908 - s-a nscut Cristian Pncescu (m. 1982)
26.04.1920 - s-a nscut Alexandru Husar
26.04.1922 - s-a nscut tefan Aug.Doina (m.2002)
26.04.1921 - s-a nscut Ala Cupcea
26.04.1926 - s-a nscut Adriana Lzrescu
26.04.1938 - s-a nscut Dan Claudiu Tnsescu
26.04.1963 - a murit Vasile Voiculescu (n. 1884)
26.04.1969 - a murit Mihail Axente (n. 1898)
27.04.1872 - a murit Ion Heliade Rdulescu (n. 1802)
27.04.1893 - s-a nscut Endre Karoly (m. 1988)
27.04.1948 - s-a nascut Iolanda Malamen
27.04.1950 - a murit H. Bonciu (n. 1893)
27.04.1954 - s-a nscut Adi Cristi
27.04.1977 - a murit Camil Baltazar (n. 1902)
28.04.1764 - s-a nscut Paul Iorgovici (m. 1808)
28.04.1911 - s-a nscut Mariana Crainic (m. 1989)
28.04.1931 - s-a nscut Traian Reu
28.04.1942 - s-a nscut Galfalvi Gyrgy
28.04.1953 - s-a nscut Ion Mnscurt
28.04.1996 - a murit Alexandru Jebeleanu (n. 1923)
28.04.2000 - a murit Ov.S.Crohmlniceanu (n. 1921)
29.04.1887 - s-a nscut A. de-Hertz (m. 1936)
29.04.1918 - a murit Barbu tefnescu-Delavrancea (n. 1858)
29.04.1927 - s-a nscut Virgil Cndea
29.04.1931 - s-a nscut Ilie Tnsache
29.04.1935 - s-a nscut Vasile Vetianu
29.04.1936 - s-a nscut Gheorghe Tomozei (m. 1997)
29.04.1951 - s-a nscut Bogdan Ulmu
29.04.1975 - a murit Radu Gyr (Demetrescu) (n. 1905)
29.04.1993 - a murit Traian Blceanu (n. 1924)
30.04.1906 - s-a nscut Matei Alexandrescu (m. 1979)
30.04.1945 - s-a nscut Alexandru Dan Popescu
30.04.1946 - s-a nscut Passionaria Stoicescu
30.04.1955 - s-a nscut Radu Clin Cristea
30.04.1979 - a murit Pan Halippa (n. 1883)
30.04.1985 - a murit Mihai Murgu (n. 1928)

MAI

1.05.1895 - s-a nscut Ury Benador (m. 1971)


1.05.1896 - s-a nscut Mihail Ralea (m. 1964)
1.05.1904 - s-a nscut Paul Sterian (m. 1984)
1.05.1921 - s-a nscut Vladimir Colin (m. 1991)
1.05.1927 - s-a nscut Annie Bentoiu
1.05.1928 - s-a nscut Ion Ianoi
1.05.1931 - s-a nscut Janki Bela
1.05.1932 - s-a nscut Bucur Chiriac
1.05.1933 - s-a nscut Miron Scorobete
1.05.1934 - a murit Paul Zarifopol (n. 1874)
1.05.1935 - s-a nscut Dona Rou
1.05.1936 - s-a nscut Anatol Codru
1.05.1937 - s-a nscut Ion Vatamanu (m. 1993)
2.05.1893 - a murit George Bariiu (n. 1812)
2.05.1928 - a murit George Ranetti (n. 1875)
2.05.1936 - s-a nscut Valentin Tudor
2.05.1937 - s-a nscut Rodica Dumitrescu
2.05.1940 - s-a nscut Ion Lotreanu (m. 1985)
2.05.1951 - s-a nscut Mihai Antonescu
2.05.1954 - s-a nscut Dora Scarlat (m.2001)
2.05.1979 - a murit Letiia Papu (n. 1912)
2.05.1987 - a murit Elvira Bogdan (n. 1904)
2.05.1991 - a murit Virgiliu Monda (n. 1898)
2.05.2003 - a murit George rnea (n. 1945)
3.05.1906 - s-a nscut Paul B.Marian (m. 1998)
3.05.1907 - s-a nscut Eugenia Cioculescu (m. 1988)
3.05.1915 - s-a nscut Corneliu Brbulescu
3.05.1921 - s-a nscut Simion Alterescu
3.05.1942 - s-a nscut Ana Delea (Elena Velea)
3.05.1954 - s-a nscut Silvia Chiimia
3.05.1971 - a murit Sidonia Drguanu (n. 1908)
3.05.1992 - a murit Emil Giurgiuca (n. 1906)
4.05.1893 - s-a nscut Endre Karoly (m. 1988)
4.05.1902 - s-a nscut Elena Iordache-Streinu (m. 1995)
4.05.1922 - s-a nscut Vlad Muatescu (m. 1999)
4.05.1925 - s-a nscut Inna Cristea
4.05.1928 - s-a nscut Leon Baconsky
4.05.1940 - s-a nscut Anton Cosma (m. 1991)
4.05.1950 - s-a nscut Ada D. Cruceanu
4.05.1977 - a murit Drago Vrnceanu (n. 1907)
4.05.1981 - a murit Iosif Cassian-Mtsaru (n. 1896)
5.05.1919 - s-a nscut Mihnea Gheorghiu
5.05.1919 - s-a nscut George Usctescu (m.1995)
5.05.1922 - s-a nscut Dumitru Hncu
5.05.1927 - s-a nscut Vicu Mndra
5.05.1928 - a murit Ion Dragoslav (n. 1875)
5.05.1933 - s-a nscut Gheorghe Zarafu
5.05.1940 - s-a nscut Dumitru Udrea
5.05.1940 - s-a nscut Toma Grigorie
5.05.1948 - a murit Sextil Pucariu (n. 1877)
5.05.2006 - a murit Zoe Dumitrescu -Buulenga (n.1920)
6.05.1908 - s-a nscut Ion Vlasiu (m. 1997)
6.05.1922 - s-a nscut George Lzrescu
6.05.1930 - s-a nscut Dorel Dorian
6.05.1941 - s-a nscut Paul Tutungiu
6.05.1943 - s-a nscut Laureniu Ulici (m.2000)
6.05.1951 - s-a nscut Victor Gh.Stan
6.05.1961 - a murit Lucian Blaga (n. 1895)
6.05.1962 - s-a nscut Ioan Vieru
6.05.1968 - a murit Petre Pandrea (n. 1883)
7.05.1920 - a murit C. Dobrogeanu-Gherea (n. 1855)
7.05.1926 - s-a nscut G.I.Tohneanu
7.05.1931 - s-a nscut tefan Iure
7.05.1937 - a murit George Toprceanu (n. 1886)
7.05.1938 - a murit Octavian Goga (n. 1881)
7.05.1947 - s-a nscut George Stanca
7.05.1947 - s-a nscut George ovu
7.05.1964 - a murit Septimiu Bucur (n. 1915)
7.05.1968 - a murit George Ciprian (n. 1883)
7.05.1997 - a murit Ioana Creulescu (n. 1943)
7.05.2007 - a murit Octavian Paler (n. 1926)
8.05.1923 - s-a nscut Traian Iancu (m. 1997)
8.05.1924 - s-a nscut Petru Dumitriu (m. 2002)
8.05.1930 - s-a nscut Florin Chiriescu (m. 1997)
8.05.1932 - s-a nscut Antoaneta Apostol (m. 2004)
8.05.1933 - a murit Spiridon Popescu (n. 1864)
8.05.1937 - s-a nscut Darie Novceanu
8.05.1945 - s-a nscut Antoaneta Apostol (m. 2004)
8.05.1948 - s-a nscut Vasile Dan
8.05.1950 - s-a nscut Gheorghe Crciun
9.05.1895 - s-a nscut Lucian Blaga (m. 1961)
9.05.1918 - a murit George Cobuc (n. 1866)
9.05.1931 - s-a nscut Victor Vntu
9.05.1943 - s-a nscut Sterian Vicol
9.05.1946 - a murit Pompiliu Constantinescu (n. 1901)
10.05.1858 - s-a nscut D. Teleor (m. 1920)
10.05.1925 - s-a nscut Nicolae Frnculescu (m. 1993)
10.05.1928 - a murit Artur Stavri (n. 1868)
10.05.1929 - s-a nscut Ion Horea
10.05.1945 - s-a nscut erban Codrin
10.05.1958 - s-a nscut Nicolae Tzone
10.05.1994 - a murit Radu Albala (n. 1924)
11.05.1903 - s-a nscut Virgil Birou (m. 1968)
11.05.1918 - s-a nscut Constantin Popescu Ulmu (m. 2001)
11.05.1924 - s-a nscut Aurel Gurghianu (m. 1987)
11.05.1929 - s-a nscut Eugenia Zaimu
11.05.1931 - s-a nscut Laureniu Cerne
11.05.1940 - s-a nscut Gheorghe Istrate
11.05.1941 - s-a nscut Criu Dasclu
11.05.1958 - a murit Ion Breazu (n. 1901)
11.05.1984 - a murit Virgil Tempeanu (n. 1888)
11.05.1990 - a murit Theodor Mnescu (n. 1930)
12.05.1812 - s-a nscut George Bariiu (m. 1893)
12.05.1916 - s-a nscut Constantin Ciopraga
12.05.1921 - s-a nscut Marin Porumbescu (m. 1994)
12.05.1933 - a murit Jean Bart (n. 1874)
12.05.1934 - s-a nscut Lucian Raicu
12.05.1956 - s-a nscut Virgil Panait
12.05.2001 - a murit Cornel Omescu (n. 1936)
12.05.2001 - a murit Florica Mitroi (n. 1944)
13.05.1924 - s-a nscut Iv Martinovici (m.2005)
13.05.1927 - s-a nscut GheorgheVlad (m. 1992)
13.05.1931 - s-a nscut Dan Grigorescu
13.05.1940 - s-a nscut Mircea Ciobanu (m. 1996)
13.05.1957 - s-a nscut Eugeniu Nistor
13.05.1964 - a murit Tompa Lszl (n. 1883)
13.05.1974 - a murit Gheorghe Dinu (n. 1903)
14.05.1901 - s-a nscut Mihail Magiari (m. 1983)
14.05.1915 - s-a nscut Nicolae Corlteanu
14.05.1920 - s-a nscut Ursula Bedners
14.05.1937 - s-a nscut Ion Segrceanu
14.05.1938 - s-a nscut Ion Moise
14.05.1954 - s-a nscut Klaus Hensel
14.05.1957 - a murit Camil Petrescu (n. 1894)
15.05.1847 - s-a nscut Ioni Scipione-Bdescu (m. 1904)
15.05.1881 - s-a nscut Nicolae N.Beldiceanu (m. 1923)
15.05.1884 - s-a nscut Octav Botez (m. 1943)
15.05.1907 - s-a nscut Emil Gulian (m. 1942)
15.05.1912 - s-a nscut Salamon Ern (m. 1943)
15.05.1920 - s-a nscut Marosi Peter
15.05.1925 - s-a nscut Savin Bratu (m. 1977)
15.05.1925 - s-a nscut Ioana Alexandru Mircescu
15.05.1926 - s-a nscut Venera Antonescu
15.05.1926 - s-a nscut Aurel Martin (m. 1993)
15.05.1931 - s-a nscut Sonia Larian
15.05.1933 - s-a nscut Domnica Grnea
15.05.1938 - s-a nscut Horia Ptracu
15.05.1952 - a murit Paul Bujor (n. 1862)
16.05.1864 - a murit Simion Brnuiu (n. 1808)
16.05.1887 - s-a nscut Const. Igntescu (m. 1968)
16.05.1905 - s-a nscut George Boldea (m. 1934)
16.05.1912 - s-a nscut Hans Mokka
16.05.1919 - s-a nscut Vasile Iosif
16.05.1922 - s-a nscut Gavril Scridon
16.05.1930 - s-a nscut Titus Popovici (m. 1994)
16.05.1936 - s-a nscut Angela Cima
16.05.1938 - s-a nscut Florin Costinescu
16.05.1939 - s-a nscut Constantin Cublean
16.05.1944 - a murit Aurel Marin (n. 1909)
16.05.1980 - a murit Marin Preda (n. 1922)
17.05.1886 - s-a nscut Emil Isac (m. 1954)
17.05.1895 - s-a nscut Constantin D.Ionescu (m. 1950)
17.05.1901 - s-a nscut Pompiliu Constantinescu (m. 1946)
17.05.1920 - s-a nscut Geo Dumitrescu (m.2004)
17.05.1939 - a murit Ion Moldoveanu (n. 1913)
17.05.1940 - s-a nscut Valeriu Pantazi
17.05.1944 - s-a nscut Efim Tarlapan
17.05.1958 - s-a nscut Ioana Ruxandra Blan
18.05.1822 - s-a nscut G. Sion (m. 1892)
18.05.1888 - s-a nscut Eugeniu Sperania (m. 1972)
18.05.1921 - s-a nscut George Nestor (m.2003)
18.05.1921 - s-a nscut Horia Panaitescu (m. 1986)
18.05.1928 - s-a nscut Domokos Gza
18.05.1937 - s-a nscut Laszlffy Aladar
18.05.1940 - s-a nscut Eugen Seceleanu (m. 1979)
18.05.1940 - s-a nscut Francisca Stoenescu
18.05.1968 - a murit Oscar Lemnaru (n. 1907)
18.05.1976 - a murit George Boitor (n. 1934)
18.05.1982 - a murit erban Nedelcu (n. 1911)
18.05.1983 - a murit Alexandru Bdu (n. 1901)
18.05.1991 - a murit Areta andru-Popa (n. 1952)
18.05.1993 - a murit Aurel Covaci (n. 1932)
19.05.1893 - s-a nscut H. Bonciu (m. 1950)
19.05.1921 - s-a nscut Vasile Dima
19.05.1937 - s-a nscut Sanda Niescu
19.05.1939 - s-a nscut Vasile Galaicu
20.05.1920 - s-a nscut Mara Giurgiuca (m.2002)
20.05.1926 - s-a nscut Virgil Sorin (m.2005)
20.05.1930 - s-a nscut Geo erban
20.05.1938 - s-a nscut Dan Mnuc
20.05.1949 - s-a nscut Ion Bolo
20.05.1959 - s-a nscut Ion Marcel Fandarac
20.05.1974 - a murit Ion Pas (n. 1895)
20.05.1980 - a murit Nicolae H.Dimitriu (n. 1902)
21.05.1855 - s-a nscut C. Dobrogeanu-Gherea (m. 1920)
21.05.1880 - s-a nscut Tudor Arghezi (m. 1967)
21.05.1906 - s-a nscut Profira Sadoveanu (m. 2003)
21.05.1914 - s-a nscut Franz Johannes Bulhardt (m. 1998)
21.05.1924 - s-a nscut Constantin Popovici
21.05.1932 - s-a nscut Ileana Vulpescu
21.05.1932 - s-a nscut Henri Zalis
21.05.1933 - s-a nscut I.D.erban
21.05.1933 - s-a nscut Horia Zilieru
21.05.1937 - s-a nscut Constantin Eretescu
21.05.1946 - s-a nscut Balogh Laszlo (m.2003)
21.05.1964 - a murit Tudor Vianu (n. 1897)
21.05.1985 - a murit Nicolae Barbu (n. 1921)
21.05.1991 - a murit Ioan Petru Culianu (n. 1950)
22.05.1816 - s-a nscut Andrei Mureanu (m.1863)
22.05.1908 - s-a nscut Ion Constantin Chiimia (m. 1995)
22.05.1919 - s-a nscut Dumitru Ignea
22.05.1926 - s-a nscut Maya Belciu
22.05.1927 - s-a nscut Ilie Mdua
22.05.1928 - s-a nscut Mrki Zoltn
22.05.1935 - s-a nscut Romulus Lal
22.05.1942 - s-a nscut Vasile Andru
22.05.1944 - s-a nscut Dan Munteanu
22.05.1948 - s-a nscut Elena Armenescu Chitimia
22.05.1949 - s-a nscut Mihai Brbulescu
22.05.1956 - a murit Ion Clugru (n. 1902)
22.05.1957 - a murit George Bacovia (n. 1881)
22.05.1985 - a murit Ion Lotreanu (n. 1940)
22.05.2006 - a murit Alexandru Vduva (n.1948)
23.05.1871 - s-a nscut G. Ibrileanu (m. 1936)
23.05.1899 - s-a nscut George Mathei Cantacuzino (m. 1960)
23.05.1902 - s-a nscut Vladimir Streinu (m. 1970)
23.05.1909 - s-a nscut Dorina Rdulescu (m. 1982)
23.05.1913 - s-a nscut Olga Caba (m.1995)
23.05.1936 - s-a nscut Valeriu Mihil
23.05.1937 - s-a nscut Octavian Georgescu
23.05.1946 - s-a nscut Valeriu Armeanu
23.05.1952 - s-a nscut Areta andru
22.05.2006 - a murit Iordan Chimet (n. 1924)
24.05.1871 - s-a nscut Vasile Gr.Pop (m. 1912)
24.05.1923 - s-a nscut Ion Caraion (m. 1986)
24.05.1923 - s-a nscut Victor Felea (m. 1993)
24.05.1924 - s-a nscut Alexei Marinat
24.05.1924 - s-a nscut Antoaneta Ralian
24.05.1931 - s-a nscut Christian Maurer
24.05.1947 - s-a nscut Adrian Popescu
24.05.1954 - s-a nscut Florin Iaru
24.05.1966 - a murit Alexandru Cazaban (n. 1872)
25.05.1898 - s-a nscut Constantin Balmu (m. 1957)
25.05.1899 - s-a nscut Georgeta Mircea Cancicov (m. 1984)
25.05.1902 - a murit Ion Bumbac (n. 1843)
25.05.1920 - s-a nscut Maria Giurgiuca (m.2002)
25.05.1921 - s-a nscut Sanda Diaconescu
25.05.1923 - s-a nscut Remus Luca
25.05.1930 - s-a nscut Laura Fotiade (m.2002)
25.05.1932 - s-a nscut Mihail Garaz (m.1990)
25.05.1933 - s-a nscut Eugen Simion
25.05.1940 - s-a nscut Elena Curecheru-Vatamanu
25.05.1984 - a murit Henriette Yvonne Stahl (n. 1900)
25.05.1998 - a murit tefan Bnulescu (n. 1926)
25.05.2002 - a murit Fnic N. Gheorghe (n. 1915)
25.05.2002 - a murit tefan Aug. Doina (n. 1922)
26.05.1911 - s-a nscut G.C.Nicolescu (m. 1967)
26.05.1916 - s-a nscut Vintil Corbu
26.05.1917 - s-a nscut Mariana ora
26.05.1929 - s-a nscut Nicolae Holban
26.05.1939 - s-a nscut Sergiu Celac
26.05.1941 - s-a nscut Doina Chisli Talaz
26.05.1943 - s-a nscut Liviu Grsoiu
26.05.1994 - a murit Tiberiu Utan (n. 1930)
26.05.1996 - a murit Ovidiu Papadima (n. 1909)
26.05.1997 - a murit Cezar Baltag (n. 1939)
27.05.1899 - s-a nscut Petre Strihan (m. 1990)
27.05.1905 - s-a nscut Ioan I.Ciornescu (m. 1926)
27.05.1928 - s-a nscut Tudor opa
27.05.1933 - s-a nscut Constantin Georgescu (m. 2000)
27.05.2000 - a murit Viorel Alecu (n.1917)
27.05.2001 - a murit Corneliu Buzinschi (n.1937)
28.05.1907 - s-a nscut Marin Iancu Nicolae (m. 1991)
28.05.1912 - s-a nscut Anioara Odeanu (m. 1972)
28.05.1913 - s-a nscut George Macovescu
28.05.1918 - s-a nscut Werner Bossert
28.05.1921 - s-a nscut Mirco Jivcovici
28.05.1922 - s-a nscut Zamfir Vasiliu
28.05.1956 - s-a nscut George Valentin Volceanov
28.05.1963 - a murit Ion Agrbiceanu (n. 1882)
29.05.1930 - s-a nscut Gh.D.Vasile
29.05.1933 - s-a nscut Stan Velea
29.05.1945 - a murit Mihail Sebastian (n. 1907)
29.05.1948 - s-a nscut Marcela Bena
29.05.1954 - a murit D.V.Barnoschi (n. 1884)
29.05.1956 - s-a nscut Teo Chiriac
30.05.1882 - s-a nscut Marcu Beza (m. 1949)
30.05.1883 - s-a nscut G. Ciprian (m. 1968)
30.05.1921 - s-a nscut Traian Uba (m. 1990)
30.05.1931 - s-a nscut Ioana Baciu-Mrgineanu (m. 2000)
30.05.1935 - s-a nscut Ovidiu Zotta (m. 1996)
30.05.1949 - a murit Marcu Beza (n. 1882)
30.05.1966 - a murit Oscar Walter Cisek (n. 1897)
30.05.1966 - a murit George Suru (n. 1940)
30.05.1984 - a murit G.T.Niculescu-Varone (n. 1884)
30.05.1993 - a murit Ion Sofia Manolescu (n. 1909)
30.05.2002 - a murit Eugen Frunz (n. 1917)
31.05.1883 - s-a nscut Onisifor Ghibu (m. 1972)
31.05.1927 - s-a nscut Mircea Aristide
31.05.1938 - a murit Max Blecher (n. 1909)
31.05.1938 - s-a nscut Adriana Iliescu
31.05.1946 - s-a nscut Adriana Bittel
31.05.1988 - a murit Mircea Larian (n. 1929)
31.05.1990 - a murit Vasile Nicolescu (n. 1929)

IUNIE

01/06/1895 s-a nscut Gheorghe Eminescu


01/06/1909 s-a nscut Ionel Marinescu
01/06/1929 s-a nscut Veress Dniel
01/06/1956 s-a nscut Mircea Crtrescu
01/06/2002 a murit erban Nedelcu
01/06/2004 a murit George Muntean
02/06/1909 s-a nscut Grigore Bugarin
02/06/1937 a murit Iosif Blaga
02/06/1939 s-a nscut Romulus Guga
02/06/1944 s-a nscut Ana Selena
02/06/1964 a murit D. Caracostea
02/06/1975 a murit Scarlat Callimachi
03/06/1904 s-a nscut Athanase Joja
03/06/1922 a murit Duiliu Zamfirescu
03/06/1934 s-a nscut Andi Andrie
03/06/1940 s-a nscut Anatol Ciocanu
03/06/1959 s-a nscut Carmen Demea
04/06/1904 s-a nscut Ioan Massoff
04/06/1921 s-a nscut Nicolae irioi
04/06/1937 s-a nscut Gh. Peagu
04/06/1938 s-a nscut Dinu Grigorescu
04/06/1941 s-a nscut Vasile Vlad
04/06/1948 s-a nscut Paul Drogeanu
04/06/1950 s-a nscut Constantin Munteanu
04/06/1961 a murit Alice Voinescu
04/06/2004 a murit Eduard Jurist
05/06/1779 s-a nscut Gheorghe Lazr
05/06/1871 s-a nscut Nicolae Iorga
05/06/1903 s-a nscut Gh. Dinu
05/06/1926 s-a nscut Janos V. Andras
05/06/1933 s-a nscut Dan Grigore Mihescu
05/06/1941 s-a nscut Ion Popa Argeanu
05/06/1948 s-a nscut Aureliu Goci
05/06/1951 s-a nscut Ion Caaveic
05/06/1971 a murit Victor Buescu
05/06/1988 a murit Gheorghe Eminescu
06/06/1886 s-a nscut Cezar Papacostea
06/06/1899 s-a nscut Franz Liebhardt
06/06/1914 s-a nscut Ion iugariu
06/06/1921 s-a nscut Dan Constantinescu
06/06/1931 s-a nscut Miron Georgescu
06/06/1933 s-a nscut Ion Bolduma
06/06/1934 s-a nscut Gheorghe Malarciuc
06/06/1937 s-a nscut Marta Brbulescu
06/06/1939 s-a nscut Dumitru Coval
06/06/1949 s-a nscut Felix Sima
06/06/1965 s-a nscut Valentin F. Busuioc
06/06/1991 a murit Gheorghe Pitu
07/06/1716 a murit stolnicul Constantin Cantacuzino
07/06/1921 a murit Luca I. Caragiale
07/06/1927 s-a nscut Madeleine Fortunescu
07/06/1940 s-a nscut Ion Murgeanu
07/06/1992 a murit George Drumur
08/06/1904 s-a nscut Gabriel Drgan
08/06/1924 s-a nscut Anda Boldur
08/06/1933 s-a nscut Cristina Tacoi
08/06/1934 s-a nscut Ion Petric
08/06/1935 s-a nscut Victor Frunz
08/06/1937 s-a nscut Gelu Ionescu
08/06/1938 a murit Ovid Densusianu
08/06/1967 a murit Otilia Cazimir
09/06/1909 s-a nscut Marius Mircu
09/06/1923 a murit N. N. Beldiceanu
09/06/1939 s-a nscut Mariana Filimon
10/06/1839 s-a nscut Ion Creang
10/06/1853 s-a nscut Ion Pop
10/06/1896 s-a nscut Alexandru Busioceanu
10/06/1921 s-a nscut Virginia erbnescu
10/06/1930 s-a nscut Ioan Chelsoi
10/06/1932 s-a nscut Vasile Zamfir
10/06/1933 s-a nscut Iordan Datcu
10/06/1935 s-a nscut Adrian Beldeanu
10/06/1935 s-a nscut Octavian Simu
10/06/1941 s-a nscut Petru Dudiuc
10/06/1979 a murit Vasile Bncil
10/06/1979 a murit Aurel Baranga
11/06/1883 s-a nscut Tudor Pamfile
11/06/1901 s-a nscut Alexandru Bdu
11/06/1939 s-a nscut Ion Andrei
11/06/1943 s-a nscut Grigore Arbore
11/06/1946 a murit Sofia Ndejde
11/06/1995 a murit George Usctescu
12/06/1916 s-a nscut Alexandru Balaci
12/06/1916 s-a nscut Constantin Monea
12/06/1919 s-a nscut Valeria Boiculesi
12/06/1922 s-a nscut Petru Vintil
12/06/1929 s-a nscut Irina Mavrodin
12/06/1932 s-a nscut Tiberiu Balint
12/06/1939 s-a nscut Doru Mooc
12/06/1954 a murit N. Davidescu
12/06/1956 a murit Ioachim Botez
12/06/1977 a murit F. Brunea
12/06/1980 a murit Andrei Ion Deleanu
13/06/1926 s-a nscut Paul Miron
13/06/1929 s-a nscut Al. Sndulescu
13/06/1942 s-a nscut Al. Florin ene
13/06/1943 s-a nscut Alexandru Spnu
13/06/1972 a murit Nicolae Tutu
13/06/1977 a murit Lazr Iliescu
13/06/2002 a murit Gheorghe Bulgr
14/06/1818 s-a nscut Vasile Alecsandri
14/06/1878 s-a nscut Ion Dragoslav
14/06/1882 s-a nscut Ion Petrovici
14/06/1883 s-a nscut George Ciprian
14/06/1884 s-a nscut Ioachim Botez
14/06/1932 s-a nscut Spiridon Vangheli
14/06/1934 s-a nscut Pavel Aioanei
14/06/1983 a murit Nicolae Dumbrav
15/06/1882 s-a nscut I.U. Soricu
15/06/1889 a murit Mihai Eminescu
15/06/1893 s-a nscut Ion Marin Sadoveanu
15/06/1909 s-a nscut Virgil Teodorescu
15/06/1911 s-a nscut Ferenc Laszlo
15/06/1915 s-a nscut Dumitru D. Panaitescu
15/06/1934 s-a nscut Matei Clinescu
15/06/1934 s-a nscut Silvia Cinca
15/06/1941 s-a nscut Dan Culcer
15/06/1981 a murit Ben Corlaciu
15/06/1993 a murit Igor Grinevici
16/06/1925 s-a nscut A.E. Baconsky
16/06/1931 s-a nscut Florea Bratu
16/06/1943 a murit Eugen Lovinescu
16/06/1944 s-a nscut Viorel Dianu
16/06/1947 s-a nscut tefan Agopian
16/06/1947 s-a nscut Mariana Bojan
16/06/1983 a murit Anta Raluca Buzinschi
16/06/1983 a murit Gh. Catan
17/06/1888 s-a nscut Victor Papilian
17/06/1888 s-a nscut I.E. Torouiu
17/06/1908 s-a nscut Ion Th. Ilea
17/06/1913 s-a nscut Sandru Petrone Negoanu
17/06/1927 s-a nscut St Andrs
17/06/1934 s-a nscut Valeriu Bucuroiu
17/06/2005 a murit Virgil Sorin
18/06/1908 s-a nscut Al. Clinescu
18/06/1914 s-a nscut Alexandru Raicu
18/06/1921 s-a nscut Ion Lungu
18/06/1941 s-a nscut Traian Olteanu
18/06/1943 s-a nscut Ioana Creulescu
18/06/1948 s-a nscut Adrian Fril
19/06/1882 s-a nscut tefan Zeletin
19/06/1899 s-a nscut G. Clinescu
19/06/1925 s-a nscut Vitalie Cliuc
19/06/1936 s-a nscut Rodica Tini
20/06/1848 s-a nscut Miron Pompiliu
20/06/1872 a murit Neculai Schelitti
20/06/1877 s-a nscut Gabriel Dona
20/06/1888 s-a nscut Horia Furtun
20/06/1893 s-a nscut Al. Hodo
20/06/1913 s-a nscut Aurel Baranga
20/06/1922 s-a nscut Janoshazy Gyrgy
20/06/1933 s-a nscut Valentin erbu
20/06/1934 s-a nscut Pusztai Janos
20/06/1975 a murit Tiberiu Vuia
20/06/1991 a murit Constantin Papadopol
20/06/1995 a murit Emil Cioran
20/06/2006 a murit Ioan erb
21/06/1915 s-a nscut Al. I. tefnescu
21/06/1917 s-a nscut Silvian Iosifescu
21/06/1919 a murit P.P. Carp
21/06/1921 s-a nscut Eugen B. Marian
21/06/1932 s-a nscut Erika Hubner
21/06/1934 s-a nscut Mihail Gheorghe Cibotaru
21/06/1942 s-a nscut Geo Vasile
21/06/1988 a murit George Ivacu
22/06/1882 s-a nscut Tiberiu Crudu
22/06/1912 a murit I.L. Caragiale
22/06/1913 s-a nscut Petru Rezu
22/06/1913 a murit t.O. Iosif
22/06/1925 s-a nscut Ion Oarcsu
22/06/1930 s-a nscut Argentina Cupcea
22/06/1930 s-a nscut Oltea Alexandru Epureanu
22/06/1932 s-a nscut Mircea Palaghiu
22/06/1936 s-a nscut Vladmir Rusnac
22/06/1938 s-a nscut Alexandru Negri
22/06/1941 s-a nscut Lidia Istrati
22/06/1948 a murit Horia Bottea
22/06/1950 s-a nscut Valeria Grosu
22/06/1952 s-a nscut Bianca Marcovici
22/06/1964 s-a nscut Emilian Galaicu
23/06/1834 s-a nscut Alexandru Odobescu
23/06/1909 s-a nscut Ovidiu Papadima
23/06/1930 s-a nscut Gheorghe Col
23/06/1913 a murit Ilarie Chendi
23/06/1943 s-a nscut Viola Vancea
23/06/1972 a murit Marin Iorda
23/06/1996 a murit Aurel Chirescu
23/06/1996 a murit Ion Rou
23/06/2005 a murit Grigore Cojan
24/06/1836 s-a nscut Ioan Ianov
24/06/1917 s-a nscut Ana Ioni
24/06/1932 s-a nscut Petrache Dima
24/06/1934 s-a nscut Nicolae Bieu
24/06/1939 s-a nscut Snziana Pop
24/06/1945 s-a nscut Constantin Voinea Bujor
24/06/1947 s-a nscut Dinu Flmnd
24/06/1988 a murit Mihai Beniuc
24/06/2005 a murit Iv. Martinovici
25/06/1920 s-a nscut Bogdan Cu
25/06/1922 s-a nscut Ion Stan Arieanu
25/06/1988 a murit erban Cioculescu
25/06/1998 a murit George Mihalache
26/06/1886 a murit Alecu Leonard
26/06/1904 s-a nscut Petre Pandrea
26/06/1919 s-a nscut Anton Celaru
26/06/1925 s-a nscut Mira Preda
26/06/1925 s-a nscut Al. Simion
26/06/1927 a murit Vasile Prvan
26/06/1936 a murit Constantin Stere
26/06/1940 s-a nscut Ion V.Strtescu
26/06/2001 a murit Teofil Blaj
27/06/1840 s-a nscut Samson Bodnrescu
27/06/1887 s-a nscut Emanoil Bucua
27/06/1968 a murit Const. Igntescu
27/06/1976 a murit Ion Dumitrescu
27/06/1992 a murit Corneliu Sturzu
27/06/1996 a murit Adrian Rogoz
28/06/1919 s-a nscut Ion D.Srbu
28/06/1951 s-a nscut Virgil Mihaiu
28/06/2000 a murit Andriana Fianu
29/06/1819 s-a nscut Nicolae Blcescu
29/06/1837 s-a nscut P.P.Carp
29/06/1913 s-a nscut Lola Stere Chiracu
29/06/1922 s-a nscut Petre Gheorghe Brlea
29/06/1922 s-a nscut Ioan Dan
29/06/1991 a murit Vasile Zamfir
30/06/1945 s-a nscut Dorin Tudoran
30/06/1962 a murit B. Jordan
30/06/1981 a murit Alexandru Grigore
30/06/1994 a murit Adrian Beldeanu

IULIE

1.07.1864 - s-a nscut Iosif Blaga (m. 1937)


1.07.1917 - a murit Titu Maiorescu (n. 1840)
1.07.1921 - s-a nscut Ion Mihileanu
1.07.1925 - s-a nscut Ion Maxim (m. 1980)
1.07.1926 - s-a nscut Gheorghe Ursu (m. 1985)
1.07.1929 - s-a nscut Costache Olreanu (m. 2000)
1.07.1941 - s-a nscut Ion Pop
1.07.1951 - s-a nscut Viorel Mihail
1.07.1972 - a murit Bazil Munteanu (n. 1897)
2.07.1891 - a murit Mihail Koglniceanu (n. 1817)
2.07.1893 - s-a nscut Demostene Botez (m. 1973)
2.07.1893 - s-a nscut Luca I.Caragiale (m. 1921)
2.07.1893 - s-a nscut Mihai Tican-Rumano (m. 1967)
2.07.1914 - a murit Emil Grleanu (n. 1879)
2.07.1919 - s-a nscut tefan Fay
2.07.1926 - s-a nscut Octavian Paler (m. 2007)
2.07.1938 - s-a nscut Szilgyi Domokos (m. 1976)
2.07.1946 - s-a nscut Dan Verona
2.07.1951 - s-a nscut Isabela Vasiliu Scraba
2.07.1954 - s-a nscut Ioan Holban
3.07.1828 - a murit Ioan Cantacuzino (n. 1757)
3.07.1900 - a murit Ioan A.Lapedatu (n. 1844)
3.07.1923 - s-a nscut Paul Nicolae Mihail
3.07.1926 - s-a nscut Vasile Vasilache
3.07.1927 - s-a nscut tefan Gheorghiu
3.07.1929 - s-a nscut Zeno Ghiulescu
3.07.1941 - s-a nscut Iacob Burghiu
3.07.1942 - s-a nscut Titus tirbu
3.07.1948 - s-a nscut Mihai Tatulici
3.07.1976 - a murit Al. Bistrieanu (n. 1911)
3.07.1992 - a murit Gheorghe Vlad (n. 1927)
4.07.1923 - s-a nscut Haralamb Zinc
4.07.1936 - s-a nscut Bartis Ferenc
4.07.1949 - s-a nscut Victor Atanasiu
4.07.1964 - s-a nscut Laureniu Duican (m. 1982)
5.07.1920 - s-a nscut Iulia Soare (m. 1971)
5.07.1922 - s-a nscut Petre Hossu
5.07.1929 - s-a nscut Aurel Deboveanu
5.07.1931 - s-a nscut Al. Oprea (m. 1983)
5.07.1935 - s-a nscut Nikolaus Berwanger (m. 1988)
5.07 1958 - s-a nscut Bogdan Ghiu
5.07.1999 - a murit Liviu Petrescu (n. 1941)
6.07.1906 - s-a nscut Ilie Ienea (m. 1974)
6.07.1920 - s-a nscut Drago Vicol (m. 1983)
6.07.1921 - s-a nscut Barbu Berceanu
6.07.1924 - s-a nscut Alexandru Sen
6.07.1937 - s-a nscut Teofil Blaj
6.07.1944 - s-a nscut George Alboiu
6.07.1947 - s-a nscut Gabriela Negreanu (m.1990)
6.07.1958 - s-a nscut Adrian Alui-Gheorghe
6.07.1956 - a murit Constantin Narly (n. 1896)
6.07.1979 - a murit Horia Gane (n. 1902)
6.07.2004 - a murit George Lesnea (n. 1936)
7.07.1922 - s-a nscut Dionis Tanasoglu
7.07.1939 - s-a nscut Voicu Bugariu
7.07.1947 - s-a nscut Lidia Vianu
7.07.1951 - s-a nscut Daniela Caurea (m. 1977)
7.07.1964 - a murit Ion Vinea (n. 1895)
7.07.1951 - s-a nscut Dan Ion Nasta
7.07.1960 - s-a nscut Peter Sragher
7.07.1988 - a murit Mihail Cruceanu (n. 1887)
7.07.1994 - a murit Mihail erban (n. 1911)
8.07.1908 - s-a nscut Constantin Lzrescu (m. 1980)
8.07.1936 - s-a nscut Bianca Balot\ (m. 2005)
8.07.1941 - s-a nscut Angela Marinescu
8.07.1942 - s-a nscut erban Foar
8.07.1949 - s-a nscut Olimpiu Nufelean
8.07.1953 - s-a nscut Lora Rucan
8.07.1959 - s-a nscut Carmen Demea (m. 1999)
8.07.1968 - a murit Petre Pandrea (n. 1904)
9.07.1900 - s-a nscut Al. Graur (m. 1988)
9.07.1923 - s-a nscut Tatiana Nicolescu
9.07.1949 - s-a nscut Teodor Bulza
9.07.1956 - a murit Damian Stnoiu (n. 1893)
9.07.1973 - a murit Miron Neagu (n. 1889)
9.07.1988 - a murit Al. Graur (n. 1900)
9.07.1989 - a murit Clin Gruia (n. 1915)
9.07.1996 - a murit Emanoil Copcianu (n. 1915)
10.07.1873 - s-a nscut Ion Simionescu (m. 1944)
10.07.1917 - s-a nscut Viorica Vizanti (m. 1977)
10.07.1927 - s-a nscut Emilian Georgescu
10.07.1943 - s-a nscut Toma Michinici (m. 2000)
10.07.1949 - s-a nscut Liliana Ursu
10.07.1957 - s-a nscut Mirela Ecaterina Sndulescu
10.07.1973 - a murit Radu Brate (n. 1913)
10.07.2000 - a murit Alexandru Calais (n. 1928)
11.07.1797 - a murit Ienchi Vcrescu (n. 1740)
11.07.1925 - s-a nscut Radu Enescu (m. 1994)
11.07.1933 - s-a nscut Alexandru Ivasiuc (m. 1977)
11.07.1943 - s-a nscut Radu F.Alexandru
11.07.1943 - s-a nscut Petru Saiti (m. 2002)
11.07.1977 - a murit Richard Hillard (n. 1905)
12.07.1870 - s-a nscut Const.Z.Buzdugan (m. 1930)
12.07.1905 - s-a nscut George Acsinteanu
12.07.1909 - s-a nscut Constantin Noica (m.1988)
12.07.1999 - a murit Mircea Nedelciu (n. 1950)
12.07.1999 - a murit Carmen Demea (n. 1959)
13.07.1916 - s-a nscut Bucur Stnescu
13.07.1921 - s-a nscut L.M.Arcade(Leonid-Mmlig)
13.07.1925 - s-a nscut Radu Cri[an (m. 1975)
13.07.1928 - s-a nscut tefan Berciu (m. 2000)
13.07.1941 - s-a nscut George Anania
13.07.1950 - s-a nscut Anghel Mnstire
13.07.1957 - a murit Const.I.Balmu (n. 1898)
13.07.1972 - s-a nscut Gabriela Vrnceanu Firea
13.07.1983 - a murit Liviu Bratoloveanu (n. 1912)
14.07.1916 - s-a nscut Bucur Stnescu
14.07.1922 - s-a nscut Mihail Cosma (m. 1978)
14.07.1927 - s-a nscut Szsz Jnos
14.07.1933 - s-a nscut Pavel Bou (m. 1987)
14.07.1936 - s-a nscut Ileana Hogea-Velicu
14.07.1948 - s-a nscut Nicolae Dabija
14.07.1967 - a murit Tudor Arghezi (n. 1880)
14.07.1967 - a murit Ion Buzdugan (n. 1880)
14.07.1968 - a murit Oscar Lemnaru (n. 1907)
14.07.1976 - a murit Octavian Neamu (n. 1910)
14.07.1998 - a murit Vasile Andronache (n. 1936)
14.07.1999 - a murit Maria Banu (n. 1914)
14.07.1999 - a murit Cornel Regman (n. 1919)
15.07.1875 - s-a nscut Ion Ionescu-Quintus (m. 1933)
15.07.1892 - s-a nscut Ilie Cristea (m. 1958)
15.07.1928 - s-a nscut Alexandru Calais (m. 2000)
15.07.1928 - s-a nscut Mariana Ceauu (m. 1985)
15.07.1932 - s-a nscut Gheorghe Buzoianu (m. 1999)
15.07.1934 - s-a nscut Victor Crciun
16.07.1872 - s-a nscut Dimitrie Anghel (m. 1914)
16.07.1940 - s-a nscut Horia Vasilescu
16.07.1943 - a murit E. Lovinescu (n. 1881)
17.07.1810 - s-a nscut A.T.Laurian (m. 1881)
17.07.1882 - a murit Pantazi Ghica (n. 1831)
17.07.1890 - s-a nscut Tabry Gza (m. 1958)
17.07.1927 - s-a nscut Sorin Comoroan
17.07.1936 - s-a nscut George Almosnino (m. 1995)
17.07.1945 - s-a nscut Daniel Dimitriu
17.07.1945 - s-a nscut George Snpetrean
17.07.1987 - a murit Sandra Cotovu (n. 1898)
17.07.1993 - a murit Traian Coovei (n. 1921)
18.07.1848 - a murit Ioan Barac (n. 1776)
18.07.1922 - s-a nscut Corneliu Belciugeanu (m. 1973)
18.07.1930 - s-a nscut S. Damian
18.07.1931 - s-a nscut Micaela Ghiescu
18.07.1931 - s-a nscut Balogh Jzsef
18.07.1931 - s-a nscut Nicolae Neagu
18.07.1943 - s-a nscut Ioana Creulescu (m. 1996)
18.07.1945 - s-a nscut Mircea Constantinescu
18.07.1954 - s-a nscut Lidia Codreanca
19.07.1891 - s-a nscut Teodor Muranu (m. 1966)
19.07.1923 - s-a nscut Constantin oiu
19.07.1924 - s-a nscut Traian Liviu Birescu
19.07.1924 - s-a nscut Tania Lovinescu
19.07.1934 - s-a nscut Tita Chiper-Ivasiuc
19.07.1936 - s-a nscut Norman Manea
19.07.1943 - s-a nscut Maria Luiza Cristescu
19.07.1955 - s-a nscut Leo Bordeianu
19.07.1989 - a murit Mihai Tunaru (n. 1931)
20.07.1862 - s-a nscut Paul Bujor (m. 1952)
20.07.1905 - s-a nscut N. Carandino (m. 1996)
20.07.1912 - s-a nscut tefan Popescu (m. 1995)
20.07.1915 - s-a nscut Samson leahu (m. 1993)
20.07.1927 - s-a nscut Matilda Caragiu-Marioeanu
20.07.1930 - s-a nscut Iuliu Raiu
20.07.1934 - a murit tefan Zeletin (n. 1882)
20.07.1942 - s-a nscut Nicolae I. Stnescu
20.07.1943 - s-a nscut Adrian Punescu
20.07.1948 - s-a nscut Liliana Popescu
20.07.1966 - a murit Vladimir Cavarnali (n. 1910)
20.07.1986 - a murit Liviu Damian (n. 1935)
21.07.1808 - s-a nscut Simion Brnuiu (m. 1864)
21.07.1889 - s-a nscut Mircea-Dem. Rdulescu (m. 1946)
21.07.1904 - s-a nscut Ion Biberi (m. 1990)
21.07.1906 - s-a nscut Traian Chelariu (m. 1966)
21.07.1921 - s-a nscut Violeta Zamfirescu
21.07.1932 - s-a nscut Corneliu Leu
21.07.1938 - s-a nscut Mircea Cojocaru (m. 1995)
21.07.1939 - s-a nscut Valentin Hossu-Longin
21.07.1939 - s-a nscut Fnu Bileteanu
21.07.1979 - a murit Ion Pascadi (n. 1932)
21.07.1986 - a murit Ion Caraion (n. 1923)
22.07.1911 - s-a nscut George Moroanu
22.07.1939 - a murit I.I.Mironescu (n. 1883)
22.07.1991 - a murit Ion Serebreanu (n. 1927)
23.07.1869 - s-a nscut Gh. Adamescu (m. 1942)
23.07.1924 - s-a nscut Eugen Teodoru
23.07.1943 - s-a nscut Aurel Sasu
23.07.1971 - a murit Iulia Soare (n. 1920)
23.07.1994 - a murit Radu Enescu (n. 1925)
24.07.1911 - s-a nscut George Ivacu (m. 1988)
24.07.1949 - s-a nscut Emil Mladin
24.07.1977 - a murit Emil Botta (n. 1912)
25.07.1876 - s-a nscut Mihail Codreanu (m. 1957)
25.07.1931 - s-a nscut Vladimir Beleag
25.07.1958 - s-a nscut Varujan Vosganian
25.07.1978 - a murit Petre Iosif (n. 1907)
25.07.1979 - a murit Tudor Balte (n. 1933)
26.07.1901 - a murit Mihail Cornea (n. 1844)
26.07.1907 - s-a nscut Silvestru Zaharodnei
26.07.1930 - s-a nscut Elisabeta Preda
26.07.1939 - s-a nscut Gheorghe Azap
26.07.1939 - s-a nscut Cezar Baltag (m. 1997)
26.07.1961 - a murit Al. Tudor-Miu (n. 1901)
26.07.1976 - a murit Dominic Stanca (n. 1926)
27.07.1881 - a murit Al. Pelimon (n. 1822)
27.07.1907 - s-a nscut Lucian Predescu (m. 1983)
27.07.1921 - s-a nscut Eugen Coeriu
27.07.1925 - s-a nscut Marcel Gafton (m. 1987)
27.07.1930 - s-a nscut Costache Anton
27.07.1930 - s-a nscut Valentin Mndcanu
27.07.1937 - s-a nscut Pan Izverna
27.07.1938 - s-a nscut Eugen Zehan
27.07.1944 - s-a nscut Costache Adrian
27.07.1966 - a murit Ion Mulea (n. 1899)
27.07.1983 - a murit Teodor Bal (n. 1924)
28.07.1904 - s-a nscut Mary Polihroniade-Lzrescu (m. 1984)
28.07.1932 - s-a nscut Ioan erb
28.07.1940 - s-a nscut Ion Chiric
28.07.1947 - s-a nscut Corneliu Vasile
28.07.1966 - s-a nscut Silviu Lupacu
28.07.1970 - a murit Aurel P.Bnu (n. 1881)
28.07.1985 - a murit Valeria Sadoveanu (n. 1907)
28.07.1991 - a murit Oltea Alexandru-Epureanu (n. 1930)
28.07.2004 - a murit Valeriu Filimon (n. 1931)
29.07.1851 - a murit Ion Catina (n. 1827)
29.07.1895 - s-a nscut Victor Ion Popa (m. 1946)
29.07.1897 - a murit tefan G.Vrgolici (n. 1843)
29.07.1912 - s-a nscut N. Steinhardt (m. 1989)
29.07.1933 - s-a nscut Paulina Corbu
29.07.1951 - s-a nscut Vasile Nedolescu
29.07.1976 - a murit Octav Dessila (n. 1895)
29.07.1992 - a murit Lucia Demetrius (n. 1910)
29.07.1993 - a murit Nicolae Costenco (n. 1913)
30.07.1887 - s-a nscut Frany Zoltn (m. 1978)
29.07.1993 - a murit Paula Diaconescu (n. 1929)
30.07.1893 - s-a nscut Mihail Celarianu (m. 1985)
30.07.1894 - s-a nscut Pstorel (Al.O.) Teodoreanu (m.1964)
30.07.1918 - s-a nscut Ursula chiopu
30.07.1934 - s-a nscut Ecaterina Ivasiuc (m. 2002)
30.07.1935 - s-a nscut Traian Dorgoan
31.07.1910 - s-a nscut Grigore Popa (m. 1994)

AUGUST

1.08.1883 - s-a nscut Pan Halippa (m. 1979)


1.08.1884 - s-a nscut Florian Cristescu (m. 1949)
1.08.1895 - s-a nscut I. Valerian (m. 1980)
1.08.1913 - s-a nscut Coca Farago (m. 1974)
1.08.1921 - s-a nscut Izsk Jzsef
1.08.1927 - s-a nscut Ioan Meioiu
1.08.1933 - s-a nscut Constantin Turturic
1.08.1939 - s-a nscut Al. Covaci
1.08.1939 - s-a nscut Gheorghe Suciu (m. 1995)
1.08.1943 - s-a nscut Radu Cange
1.08.1948 - s-a nscut Titus Vjeu
1.08.1949 - s-a nscut Baki Ymeri
2.08.1864 - a murit Ioan Maiorescu (n. 1811)
2.08.1915 - s-a nscut Gellu Naum (m.2001)
2.08.1927 - s-a nscut Gertrud Gregor-Chiri
2.08.1928 - s-a nscut Veronica uteu
2.08.1928 - s-a nscut Cornel Bozbici
2.08.1937 - a murit Pavel Dan (n. 1907)
2.08.1948- s-a nscut Alexandru Vduva (m.2006)
2.08.1950 - s-a nscut Val Condurache
3.08.1927 - s-a nscut Beke Gyorgy
3.08.1932 - s-a nscut Ion Pascadi (m. 1979)
3.08.1943 - s-a nscut Aurel Turcu
3.08.1943 - s-a nscut Cornel Ungureanu
4.08.1889 - a murit Veronica Micle (n. 1850)
4.08.1908 - s-a nscut Sidonia Drguanu (m. 1971)
4.08.1915 - s-a nscut C.S.Anderco (m. 1975)
4.08.1931 - s-a nscut Nicolae Ciobanu (m. 1987)
4.08.1941 - s-a nscut Cezar Ivnescu
4.08.1941 - s-a nscut Constantin Lupeanu
4.08.1954 - s-a nscut Paul Daian
4.08.1947 - s-a nscut Anca-Gabriela Srbu
5.08.1867 - s-a nscut Iuliu Valaori (m. 1936)
5.08.1922 - s-a nscut Marin Preda (m. 1980)
5.08.1923 - s-a nscut Suzana Delciu
5.08.1926 - s-a nscut Gheorghe Bejancu
5.08.1929 - s-a nscut Hajdu Gyzo
5.08.1937 - s-a nscut Viorel Cacoveanu
6.08.1887 - a murit George Creeanu (n. 1829)
6.08.1912 - s-a nscut Ion Marin Iovescu (m.1977)
6.08.1915 - s-a nscut Al. Voitin (m. 1986)
6.08.1935 - a murit George Vlsan (n. 1885)
6.08.1935 - s-a nscut Gheorghe Ion
6.08.1938 - s-a nscut Serafim Duicu
6.08.1941 - a murit Izabela Sadoveanu (n. 1870)
6.08.1981 - s-a nscut Linda Maria Baros
6.08.1982 - a murit Cristian Pncescu (n. 1908)
7.08.1848 - s-a nscut Ieronim G.Bariiu (m. 1899)
7.08.1907 - s-a nscut Ion I.Zamfirescu
7.08.1917 - s-a nscut Horia Lovinescu (m. 1983)
7.08.1922 - s-a nscut Aurel Mihale
7.08.1931 - s-a nscut Emilia Cldraru (m. 1988)
7.08.1941 - s-a nscut Anatol Ghermanschi
7.08.1948 - s-a nscut Helliana Ianculescu
8.08.1892 - s-a nscut Mihail Sevastos (m. 1967)
8.08.1902 - s-a nscut Saa Pan (m. 1981)
8. 08.1911 - s-a nscut Orest Masichievici (m. 1980)
8.08.1912 - s-a nscut Liviu Bratoloveanu (m. 1983)
8.08.1922 - s-a nscut Vladimir Pop Mrcanu
8.08.1926 - s-a nscut Horia Stancu (m. 1983)
8.08.1936 - s-a nscut Maria Petra (Radu)
8.08.1948 - s-a nscut Radu Anton Roman (m.2005)
8.08.1975 - a murit Mihai Sabin (n. 1935)
9.08.1907 - s-a nscut Virgil Fulicea (m. 1979)
9.08.1921 - s-a nscut Claudiu Moldovan (m. 1996)
9.08.1934 - s-a nscut Romulus Cojocaru
9.08.1947 - s-a nscut Marcel C-tin Runcanu (m. 1987)
9.08.1977 - a murit Ion Marin Iovescu (n. 1912)
9.08.1991 - a murit Cella Delavrancea (n. 1887)
10.08.1910 - s-a nscut Vladimir Cavarnali (m. 1966)
10.08.1921 - s-a nscut Ion Negoiescu (m. 1993)
10.08.1925 - s-a nscut Petre Stoenescu
10.08.1927 - s-a nscut Barbu Cioculescu
10.08.1937 - s-a nscut Dan Laureniu (m. 1998)
10.08.1942 - s-a nscut Nicolae Prelipceanu
10.08.1943 - s-a nscut Ivo Muncian
10.08.1962 - s-a nscut Horia Grbea
10.08.1968 - a murit Eugen Schileru (n. 1916)
10.08.1969 - s-a nscut Ioana Drgan
10.08.1980 - a murit I. Peltz (n. 1899)
11.08.1884 - s-a nscut Panait Istrati (m. 1935)
11.08.1929 - s-a nscut tefan Lupacu (m. 1988)
11.08.1929 - s-a nscut Modest Morariu (m. 1988)
11.08.1930 - s-a nscut Teodor Mazilu (m. 1980)
11.08.1961 - a murit Ion Barbu (n. 1895)
12.08.1816 - s-a nscut Ion Ghica (m. 1897)
12.08.1912 - s-a nscut Ion Olteanu
12.08.1924 - s-a nscut Nicu Tnase (m. 1986)
12.08.1930 - s-a nscut Veronica Brldeanu (m. 1986)
12.08.1937 - a murit Al. Sahia (n. 1908)
12.08.1993 - a murit Vasile Spoial (n. 1935)
13.08.1864 - s-a nscut Spiridon Popescu (m. 1933)
13.08.1917 - s-a nscut Ovidiu Brlea (m. 1990)
13.08.1917 - a murit Al. Mateevici (n. 1888)
13.08.1927 - s-a nscut Silvia Andreescu
13.08.1928 - s-a nscut Ion Lncrnjan (m. 1991)
13.08.1943 - s-a nscut Florin Muscalu (m.2001)
13.08.1956 - a murit Victor Papilian (n. 1888)
13.08.1957 - s-a nscut Adina Keneres
14.08.1869 - s-a nscut N. Burlnescu-Alin (m. 1912)
14.08.1870 - s-a nscut I.Al.Rdulescu-Pogoneanu (m. 1945)
14.08.1905 - s-a nscut tefan Tita (m. 1977)
14.08.1914 - s-a nscut Mihail Novicov (m. 1992)
14.08.1921 - s-a nscut Ion Maniiu
14.08.1937 - s-a nscut Nicolae Iliescu
14.08.1945 - s-a nscut Mircea Ghiulescu
14.08.1925 - s-a nscut Cezar Drgoi (m. 1962)
15.08.1926 - s-a nscut Gheorghe Bejancu
15.08.1837 - s-a nscut Neculai Schelitti (m. 1872)
15.08.1883 - s-a nscut Corneliu Moldovanu (m. 1952)
15.08.1894 - s-a nscut Ion Chinezu (m. 1966)
15.08.1908 - s-a nscut Constantin Miu-Lerca (m. 1985)
15.08.1936 - s-a nscut Adrian Muniu
15.08.1937 - s-a nscut Marcel Mihala (m. 1987)
15.08.1937 - s-a nscut Constantin Novac
15.08.1942 - s-a nscut Horst Fassel
15.08.1948 - s-a nscut Lucian Avramescu
15.08.1954 - a murit A. Toma (n. 1875)
15.08.1967 - a murit Eugenia Mihalea
16.08.1903 - s-a nscut Pan Vizirescu (m. 2000)
16.08.1920 - s-a nscut Virgil Ierunca (m. 2006)
16.08.1921 - s-a nscut Ov.S.Crohmlniceanu (m. 2000)
16.08.1931 - s-a nscut Ileana Berlogea
16.08.1931 - s-a nscut Natalia Cantemir
16.08.1935 - s-a nscut Ion Gheorghe
16.08.1936 - s-a nscut Constantin Ioncic (m. 1985)
16.08.1941 - s-a nscut Gavril edran
16.08.1941 - s-a nscut Doina Cerceanu
16.08.1946 - s-a nscut Ioan Adam
17.08.1868 - s-a nscut Ion Pun-Pincio (m. 1894)
17.08.1869 - a murit Damaschin T.Bojnc (n. 1802)
17.08.1922 - a murit Mihai Lupescu (n. 1862)
17.08.1925 - a murit Ioan Slavici (n. 1848)
17.08.1940 - s-a nscut George Corbu
17.08.1952 - a murit George Magheru (n. 1892)
17.08.1963 - s-a nscut Ruxandra Cesereanu
17.08.1964 - a murit Mihai Ralea (n. 1896)
18.08.1911 - s-a nscut Mihail erban (m. 1994)
18.08.1931 - s-a nscut Paul Anghel (m. 1995)
18.08.1937 - s-a nscut Sorin Alexandrescu
18.08.1948 - s-a n\scut Adrian Enulescu
18.08.1957 - a murit G. Tutoveanu (n. 1872)
18.08.1984 - a murit Virgil Mazilescu (n. 1942)
18.08.1999 - a murit Mircea Sntimbreanu (n. 1926)
19.08.1909 - s-a nscut Tamara Gane (m. 1992)
19.08.1914 - s-a nscut Ion Vitner (m. 1991)
19.08.1922 - s-a nscut Liman Vasilescu
19.08.1935 - s-a nscut Oltyn Laszl (m. 1990)
19.08.1935 - s-a nscut Dumitru Radu Popescu
20.08.1872 - a murit Dimitrie Bolintineanu (n. c.1825)
20.08.1906 - s-a nscut Al. Gheorghiu-Pogoneti (m. 1985)
20.08.1920 - s-a nscut Zoe Dumitrescu-Buulenga (m.2006)
20.08.1927 - s-a nscut Ion Ochinciuc
20.08.1928 - s-a nscut Alexandru Niculescu
20.08.1940 - s-a nscut tefan Dinic
20.08.1984 - a murit Al.I.tefnescu (n. 1915)
21.08.1723 - a murit Dimitrie Cantemir (n. 1673)
21.08.1925 - s-a nscut Toma Caragiu (m. 1977)
21.08.1933 - s-a nscut Constantin Mohanu
21.08.1934 - s-a nscut Elvira Sorohan
21.08.1941 - s-a nscut Anton Grecu
21.08.1947 - s-a nscut Ioana Diaconescu
21.08.1952 - s-a nscut Eugen erbnescu
21.08.1972 - a murit Nichifor Crainic (n. 1889)
21.08.1982 - a murit Dorina Rdulescu (n. 1909)
21.08.1990 - a murit Al. Cerna-Rdulescu (n. 1920)
21.08.1991 - a murit Eugen Jebeleanu (n. 1911)
22.08.1890 - a murit Vasile Alecsandri (n. 1818)
22.08.1917 - s-a nscut Al. Piru (m. 1993)
22.08.1921 - s-a nscut Alexandru Popescu
22.08.1939 - s-a nscut Ion Beldeanu
22.08.1959 - a murit D. Iov (n. 1888)
22.08.1963 - s-a nscut Bogdan Teodorescu
22.08.1981 - a murit Saa Pan (n. 1902)
22.08.1999 - a murit Tudor Popescu (n. 1930)
23.08.1924 - s-a nscut Paul Everac
23.08.1934 - s-a nscut Corneliu tefanache
23.08.1938 - s-a nscut Duan Petrovici
23.08.1948 - s-a nscut Andrei Pleu
23.08.1969 - s-a nscut Ardian Kuciuk
23.08.1973 - a murit George Cuibu (n. 1923)
23.08.1986 - a murit Ion Clopoel (n. 1892)
24.08.1820 - a murit Ioan Budai-Deleanu (n. 1760)
24.08.1868 - a murit C. Negruzzi (n. 1808)
24.08.1872 - s-a nscut Raicu Ionescu-Rion (m. 1895)
24.08.1927 - s-a nscut B. Elvin
24.08.1943 - s-a nscut Mircea Iorgulescu
24.08.1980 - a murit Alec. Duma (n. 1913)
24.08.1988 - a murit Ecaterina Sndulescu (n. 1904)
25.08.1902 - s-a nscut Camil Baltazar (m. 1977)
25.08.1907 - a murit B.P.Hasdeu (n. 1838)
25.08.1935 - s-a nscut Mihai Sabin (m. 1975)
25.08.1940 - s-a nscut Mihai Pelin
25.08.1952 - a murit Tiberiu Crudu (n. 1882)
25.08.1975 - a murit Romulus Dianu (n. 1905)
25.08.1977 - a murit Ks Kroly (n. 1883)
26.08.1881 - s-a nscut Panait Cerna (m. 1913)
26.08.1947 - s-a nscut Ionescu Mariana
26.08.1946 - a murit Livia Maiorescu-Dymsza (n. 1863)
26.08.1953 - s-a nscut Ion Simu
26.08.1956 - s-a nscut Clara Nicollet
26.08.1991 - a murit Nicolae Smeureanu (n. 1923)
27.08.1897 - s-a nscut Tomcsa Sndor (m. 1963)
27.08.1917 - a murit Ion Grmad (n. 1886)
27.08.1917 - a murit Anton Naum (n. 1829)
27.08.1918 - s-a nscut Leon Levichi (m. 1991)
27.08.1924 - s-a nscut Mariana Dumitrescu (m. 1967)
27.08.1928 - s-a nscut Mircea Zaciu (m. 2000)
27.08.1930 - s-a nscut Z. Ornea (m.2001)
27.08.1938 - s-a nscut Mircea Braga
27.08.1942 - s-a nscut Dumitru Dinulescu
27.08.1942 - s-a nscut Ovidiu Ghidirmic
27.08.1943 - a murit George Ulieru (n. 1884)
27.08.1965 - a murit Eusebiu Camilar (n. 1910)
28.08.1909 - s-a nscut Asztalos Istvn (m. 1960)
28.08.1910 - s-a nscut Constantin Salcia (m. 1994)
28.08.1915 - s-a nscut Irene Mokka (m. 1973)
28.08.1917 - a murit Calistrat Hoga (n. 1847)
28.08.1919 - s-a nscut Mik Erwin (m. 1997)
28.08.1924 - s-a nscut Viorica Nicoar
28.08.1932 - s-a nscut Valentina Dima
28.08.1944 - s-a nscut Marin Mincu
29.08.1881 - s-a nscut N. Dunreanu (m. 1973)
29.08.1936 - s-a nscut Mirel Brate
29.08.1946 - s-a nscut Ivan Covaci
29.08.1961 - a murit George Mrgrit (n. 1923)
29.08.1975 - a murit Theodor Constantin (n. 1910)
30.08.1910 - s-a nscut Augustin Z.N.Pop (m. 1989)
30.08.1922 - s-a nscut Maria Zimniceanu
30.08.1928 - s-a nscut Magdalena Laszlo Kutiuc
30.08.1936 - s-a nscut D. Matal
30.08.1942 - s-a nscut Alex. Protopopescu (m. 1994)
30.08.1966 - s-a nscut Gelu Vlain
31.08.1915 - s-a nscut Andrei A.Lilin (m. 1985)
31.08.1926 - s-a nscut Octavian Grigore Goga
31.08.1927 - s-a nscut Dan Deliu (m. 1992)
31.08.1927 - s-a nscut Radu Petrescu (m. 1982)
31.08.1933 - s-a nscut George Genoiu
31.08.1960 - s-a nscut Daniel Bnulescu

SEPTEMBRIE

1.09.1847 - s-a nscut Simion Fl.Marian (m. 1907)


1.09.1901 - s-a nscut Marin Iorda (m. 1972)
1.09.1922 - s-a nscut Gabriel Teodorescu
1.09.1926 - s-a nscut Alexandru Miron Pop
1.09.1941 - s-a nscut Alexandru Grigore (m. 1981)
1.09.1944 - a murit Liviu Rebreanu (n. 1885)
1.09.1947 - s-a nscut Ion Mircea
1.09.1948 - s-a nscut Ioan Dumitru Danciu
1.09.1952 - a murit Corneliu Moldovanu (n. 1883)
1.09.1966 - a murit Teodor Murraanu (n. 1891)
1.09.1972 - a murit Anioara Odeanu (n. 1912)
1.09.1974 - a murit Coca Farago (n. 1913)
1.09.1977 - a murit tefan Tita (n. 1905)
1.09.1989 - a murit Tr. Ionescu-Nicov (n. 1898)
2.09.1895 - s-a nscut D.I.Suchianu (m. 1985)
2.09.1900 - a murit Aron Densusianu (n. 1837)
2.09.1916 - s-a nscut Ion Potopin (m. 1998)
2.09.1920 - s-a nscut Florin Murgescu (m. 1993)
2.09.1928 - s-a nscut Alexandru Duu (m. 1998)
2.09.1935 - s-a nscut Damian Ureche (m. 1994)
2.09.1940 - s-a nscut Viorel tirbu
2.09.1962 - a murit Natalia Negru (n. 1882)
2.09.1996 - a murit Jean Livescu (n. 1906)
2.09.2002 - a murit Rodica Braoveanu (n. 1939)
2.09.2005 - a murit Alexandru Paleologu (n. 1919)
3.09.1887 - a murit Timotei Cipariu (n. 1805)
3.09.1907 - s-a nscut Pavel Dan (m. 1937)
3.09.1917 - s-a nscut Eugen Frunz
3.09.1919 - s-a nscut Ovidiu Drimba
3.09.1923 - s-a nscut Nicolae Smeureanu (m. 1991)
3.09.1935 - s-a nscut Vasile Spoial (m. 1993)
3.09.1939 - s-a nscut Horia Ungureanu
3.09.2003 - a murit Vasile Sav (m. 1949)
4.09.1881 - s-a nscut George Bacovia (m. 1957)
4.09.1891 - s-a nscut Alexandru Viianu (m. 1985)
4.09.1930 - s-a nscut Eufrosina Molcut
4.09.1941 - a murit Sergiu Ludescu (n. 1911)
4.09.1954 - s-a nscut Cornelia Maria Savu
4.09.1992 - a murit Dan Deliu (n. 1927)
4.09.1996 - a murit Anda Boldur (n. 1924)
4.09.2001 - a murit Rusalin Murean (n. 1932)
5.09.1857 - s-a nscut Maica Smara (m. 1944)
5.09.1858 - s-a nscut Alexandru Vlahu (m. 1919)
5.09.1862 - s-a nscut Mihai Lupescu (m. 1922)
5.09.1921 - s-a nscut Adrian Marino (m.2005)
5.09.1925 - s-a nscut Rodica Ciocrdel -Teodorescu
5.09.1929 - s-a nscut Catinca Ralea (m. 1981)
5.09.1935 - s-a nscut Ion Butnaru
5.09.1947 - s-a nscut Al. Dobrescu
5.09.1959 - a murit Marta D.Rdulescu (n. 1912)
5.09.1964 - a murit Ioan Maiorescu (n. 1911)
5.09.1986 - a murit Nicu Tnase (n. 1924)
5.09.1986 - a murit Al. Voitin (n. 1915)
6.09.1817 - s-a nscut Mihail Koglniceanu (m. 1891)
6.09.1819 - s-a nscut Nicolae Filimon (m. 1865)
6.09.1910 - s-a nscut Dumitru Corbea (m.2002)
6.09.1915 - s-a nscut Nicolae D.Prvu
6.09.1923 - s-a nscut Mioara Cremene
6.09.1950 - s-a nscut Nicolae Georgescu
6.09.1972 - a murit George Baiculescu (n. 1900)
6.09.1996 - a murit Anda Boldur (n. 1926)
6.09.2002 - a murit Petru Saiti (n. 1913)
7.09.1897 - s-a nscut Alexandru Traian -Rally (m. 1986)
7.09.1902 - s-a nscut erban Cioculescu (m. 1988)
7.09.1911 - s-a nscut Alexandru Bistrieanu (m. 1976)
7.09.1916 - a murit Nicolae Vulovici (n. 1877)
7.09.1924 - s-a nscut tefan Luca (m. 1991)
7.09.1930 - s-a nscut Gheorghe Mihil
7.09.1972 - s-a nscut Dan Mircea Cipariu
7.09.1973 - a murit N. Argintescu-Amza (n. 1904)
7.09.1993 - a murit Eugen Barbu (n. 1924)
8.09.1884 - s-a nscut George Ulieru (m. 1943)
8.09.1907 - a murit Iosif Vulcan (n. 1841)
8.09.1909 - s-a nscut M. Blecher (m. 1938)
8.09.1926 - s-a nscut tefan Bnulescu (m. 1998)
8.09.1926 - a murit Vasile Bogrea (n. 1881)
8.09.1926 - s-a nscut Gabriel trempel
8.09.1930 - s-a nscut Ion Arieanu
8.09.1930 - s-a nscut Tudor Popescu (m. 1999)
8.09.1930 - s-a nscut Petre Slcudeanu (m.2005)
8.09.1935 - s-a nscut Gheorghe Izbescu
8.09.1946 - s-a nscut Aurel orobetea
8.09.1951 - s-a nscut Mark Bla
8.09.1964 - a murit Ion Calboreanu (n. 1909)
8.09.1981 - a murit Smarand M.Vizirescu (n. 1901)
9.09.1937 - a murit Alex. Clinescu (n. 1907)
9.09.1938 - s-a nscut Vera Lungu
9.09.1943 - s-a nscut Dana Dumitriu (m. 1987)
9.09.1944 - s-a nscut Lucia Negoi
9.09.1960 - a murit Grigore Bugarin (n. 1909)
9.09.1999 - a murit Romulus Vulcnescu (n.1912)
10.09.1709 - s-a nscut Antioh Cantemir (m. 1744)
10.09.1916 - s-a nscut Constana Trifu
10.09.1921 - s-a nscut Efrim Levit
10.09.1930 - s-a nscut Liviu Clin (m. 1994)
10.09.1944 - s-a nscut Eugen Evu
10.09.1950 - s-a nscut Marius Stnil
10.09.1971 - a murit Nicolae Bnescu (n. 1878)
10.09.1978 - a murit Mihail Sabin (n. 1935)
10.09.1986 - a murit Nadia Lovinescu (n. 1914)
11.09.1888 - s-a nscut Virgil Tempeanu (m. 1982)
11.09.1911 - s-a nscut Aurel Chirescu (m. 1996)
11.09.1915 - s-a nscut Silviu Georgescu (m. 1996)
11.09.1924 - s-a nscut Ion Rotaru
11.09.1927 - s-a nscut Franz Storch (m. 1982)
11.09.1928 - s-a nscut Teodora Popa-Mazilu
11.09.1930 - s-a nscut Szbo Gyulla
11.09.1963 - s-a nscut Mihail Glanu
11.09.1973 - a murit Corneliu Belciugeanu (n.1922)
11.09.1983 - a murit Barbu Alexandru Emandi (n.1908)
11.09.1985 - a murit Ion Frunzetti (n. 1918)
12.09.1869 - a murit Constantin Stamati (n. 1786)
12.09.1882 - s-a nscut Ion Agrbiceanu (m. 1963)
12.09.1933 - a murit Ion Ionescu -Quintus (n. 1875)
12.09.1941 - s-a nscut Daniel Tei
12.09.1977 - a murit Ovidiu Cotru (n. 1926)
13.09.1874 - s-a nscut Eugen Herovanu (m. 1956)
13.09.1904 - s-a nscut Elvira Bogdan (m. 1987)
13.09.1908 - s-a nscut Edgar Papu (m. 1993)
13.09.1911 - s-a nscut Aurel Leon (m. 1996)
13.09.1912 - s-a nscut Kiss Jen (m. 1995)
13.09.1916 - s-a nscut Eugen Schileru (m. 1968)
13.09.1922 - s-a nscut Sergiu Al.George (m. 1981)
13.09.1923 - s-a nscut Ioanichie Olteanu (m. 1997)
13.09.1970 - a murit Sanda Movil (n. 1900)
13.09.1973 - a murit Vasile Vduva (n. 1940)
13.09.1976 - a murit George Buznea (n. 1903)
13.09.1986 - a murit Vladimir Ciocov (n. 1920)
13.09.1993 - murit Geo Bogza (n. 1908)
13.09.2005 - a murit Mihai Stoian (n. 1927)
14.09.1778 - s-a nscut Costache Conachi (m. 1849)
14.09.1816 - s-a nscut Grigore Grditeanu (m. 1893)
14.09.1856 - s-a nscut Sofia Ndejde (m. 1946)
14.09.1906 - s-a nscut Emil Vora (m. 1979)
14.09.1923 - s-a nscut Igor Grinevici (m. 1993)
14.09.1931 - s-a nscut Mihai Tunaru (m. 1989)
14.09.1945 - s-a nscut Gheorghe Schwartz
14.09.1993 - a murit Geo Bogza (n. 1908)
15.09.1875 - s-a nscut H. Sanielevici (m. 1951)
15.09.1938 - s-a nscut Cristeian Petre Arge (Cristea Petre)
15.09.1938 - s-a nscut Marian Popa
15.09.1943 - s-a nscut Ilse Hehn-Guzun
15.09.1948 - s-a nscut Ioan Lcust
15.09.1984 - a murit Paul Sterian (n. 1904)
15.09.2002 - a murit Mircea tefan Belu (n.1941)
16.09.1903 - s-a nscut Nicolae Deleanu (m. 1970)
16.09.1910 - s-a nscut Lucia Demetrius (m. 1992)
16.09.1910 - s-a nscut Victor V.Martinescu (m.1994)
16.09.1927 - s-a nscut Nicolae Dumbrav (m.1992)
16.09.1937 - s-a nscut Marin Codreanu
16.09.1937 - s-a nscut Victoria-Ana Tuan
16.09.1990 - a murit Aurel Dumitracu (n. 1955)
16.09.1994 - a murit Nicolae Mrgeanu (n. 1928)
17.09.1823 - a murit Gheorghe Lazr (n. 1779)
17.09.1856 - s-a nscut Moses Gaster (m. 1939)
17.09.1875 - s-a nscut Victor Anestin (m. 1918)
17.09.1888 - a murit Iulia Hasdeu (n. 1869)
17.09.1892 - s-a nscut Constantin Argeanu (m. 1964)
17.09.1921 - s-a nscut Gica Iute
17.09.1921 - s-a nscut Tiberiu Tretinescu (m. 1977)
17.09.1939 - s-a nscut Nicolae Ioana (m. 2000)
17.09.1941 - s-a nscut Aurel Scrobioal
17.09.1948 - s-a nscut Maria Urbanovici
17.09.1951 - s-a nscut Dan Ciachir
17.09.1983 - a murit Horia Lovinescu (n. 1917)
17.09.1989 - a murit Ion D.Srbu (n. 1919)
17.09.1997 - a murit Aravir Acterian (n. 1907)
17.09.1997 - a murit Alexandru Ioan (n.1941)
18.09.1831 - a murit Vasile Crlova (n. 1809)
18.09.1905 - s-a nscut Igor Block (m. 1988)
18.09.1924 - s-a nscut Stelian Filip
18.09.1931 - s-a nscut Valeriu Srbu
18.09.1948 - s-a nscut Andrei Oiteanu
18.09.1967 - a murit Tudor oimaru (n. 1898)
19.09.1873 - s-a nscut Ludovic Dau (m. 1953)
19.09.1893 - s-a nscut Ion Agrbiceanu (m. 1963)
19.09.1903 - s-a nscut Marcel Breslau (m. 1966)
19.09.1915 - s-a nscut Ion Sassu-Ducoara
19.09.1921 - s-a nscut Heinz Stnescu
19.09.1922 - s-a nscut Majtenyi Erik (m. 1982)
19.09.1929 - s-a nscut Graian Jucan
19.09.1941 - s-a nscut Liana Corciu
19.09.1951 - s-a nscut Corneliu Ostahie-Cosmin
19.09.1973 - a murit George Popa (n. 1912)
19.09.1992 - a murit Cella Serghi (n. 1907)
20.09.1859 - s-a nscut D.Th.Neculu (m. 1904)
20.09.1865 - s-a nscut Gheorghe Catan (m. 1944)
20.09.1866 - s-a nscut George Cobuc (m. 1918)
20.09.1896 - s-a nscut Scarlat Callimachi (m. 1975)
20.09.1910 - s-a nscut Tacu Gheorghiu (m. 1981)
20.09.1912 - a murit N. Burlnescu-Alin (n. 1869)
20.09.1918 - s-a nscut Adina Arsenescu
20.09.1923 - s-a nscut Cecilia Dudu
20.09.1928 - s-a nscut Nicolae Mrgeanu (m. 1994)
20.09.1934 a murit G.Bogdan Duic (n. 1865)
20.09.1937 - s-a nscut Petre Got
20.09.1940 - s-a nscut Ion Iancu Lefter (m. 1991)
20.09.1940 - a murit Constana Marino- Moscu (n. 1875)
20.09.1942 - s-a nscut tefan Prvu
20.09.1945 - s-a nscut Mircea Sndulescu
20.09.1986 - a murit Iorgu Iordan (n. 1888)
21.09.1864 - s-a nscut Elena Vcrescu (m. 1947)
21.09.1911 - s-a nscut Alexandru Jar (m. 1988)
21.09.1933 - a murit Nicolae Milcu (n. 1903)
21.09.1938 - s-a nscut I. Constantinescu
21.09.1945 - s-a nscut Nicolae Srbu
21.09.1961 - a murit Claudia Millian (n. 1887)
21.09.1987 - a murit Aurel Gurghianu (n. 1924)
21.09.1992 - a murit Ion Bieu (n. 1933)
22.09.1904 - s-a nscut N. Argintescu-Amza (m. 1973)
22.09.1907 - s-a nscut Orosz Iren
22.09.1914 - s-a nscut Alice Botez (m. 1985)
22.09.1922 - s-a nscut Virgil Nistor
22.09.1930 - s-a nscut Eugenia Tudor-Anton
22.09.1938 - s-a nscut Augustin Buzura
23.09.1891 - s-a nscut V.G.Paleolog (m. 1979)
23.09.1898 - s-a nscut Alfred Margul Sperber (m. 1967)
23.09.1927 - s-a nscut George Sorescu
23.09.1942 - s-a nscut Nicolae Breb-Popescu
23.09.1947 - s-a nscut Dinu Ptrulea
23.09.2000 - a murit Costache Olreanu (n.1929)
23.09.2005 - a murit Victor Nistea (n. 1930)
24.09.1900 - s-a nscut Dem. Bassarabeanu (m. 1968)
24.09.1910 - s-a nscut Victor Zarchievici
24.09.1927 - s-a nscut Nicu Dasclu
24.09.1936 - s-a nscut Corneliu Omescu (m.2001)
24.09.1944 - a murit Paul Mihu Sadoveanu (n. 1920)
24.09.1967 - a murit Mihail Sevastos (n. 1892)
24.09.1983 - a murit Bjenaru Ctlin (n. 1967)
24.09.1989 - a murit Sergiu Filerot (n. 1921)
24.09.1989 - a murit Paul Georgescu (n. 1923)
24.09.1994 - a murit Grigore Popa (n. 1910)
24.09.1998 - a murit Irina Eliade (n. 1916)
25.09.1900 - s-a nscut Henri Jacquier (m. 1980)
25.09.1914 - s-a nscut Marcel Marcian
25.09.1920 - s-a nscut Dumitru Vatamaniuc
25.09.1927 - s-a nscut Mihai Stoian (m.2005)
25.09.1929 - s-a nscut Mihai Giugariu
25.09.1930 - s-a nscut Pop Simion
25.09.1943 - a murit Octav Botez (n. 1884)
25.09.1959 - a murit Constantin Ghiban (n. 1919)
25.09.1983 - a murit Ion Th.Ilea (n. 1908)
26.09.1907 - s-a nscut Dan Botta (m. 1958)
26.09.1916 - s-a nscut Xenia Stroe-Weissman (m. 1991)
26.09.1957 - s-a nscut Cleopatra Loriniu
26.09.1951 - s-a nscut Florica Madritsch-Marin
26.09.1992 - a murit Dan Duescu (n. 1918)
27.09.1933 - s-a nscut Grigore Hagiu (m. 1985)
27.09.1934 - s-a nscut Ilarie Hinoveanu
27.09.1941 - s-a nscut Gina Bocan Decusar
27.09.1990 - a murit Ion Biberi (n. 1904)
27.09.2001 - a murit Gellu Naum (n. 1915)
27.09.2001 - a murit Iustin Pana (n. 1964)
27.09.2001 - a murit Traian Olteanu (n.1941)
27.09.2001 - a murit Florin Muscalu (n1943)
28.09.1882 - s-a nscut Vasile Prvan (m. 1927)
28.09.1924 - s-a nscut Chiril Tricolici
28.09.1931 - s-a nscut Valeriu Rpeanu
28.09.1931 - a murit Ion Teodorescu (n. 1867)
28.09.1932 - s-a nscut Leonida Teodorescu (m. 1994)
28.09.1934 - s-a nscut Sina Dnciulescu
28.09.2004 - a murit Geo Dumitrescu (n. 1920)
28.09.2005 - a murit Bianca Balot (n. 1936)
29.09.1812 - s-a nscut Eudoxiu Hurmuzachi (m. 1874)
29.09.1888 - s-a nscut Iorgu Iordan (m. 1986)
29.09.1899 - s-a nscut Ion Mulea (m. 1966)
29.09.1931 - s-a nscut Marosi Barna
29.09.1966 - a murit Marcel Breslau (n. 1903)
29.09.2006 - a murit Virgil Ierunca (n. 1920)
30.09.1916 - a murit Mihail Sulescu (n. 1888)
30.09.1932 - s-a nscut Ovidia Babu-Buznea
30.09.1933 - s-a nscut Negoi Irimie (m. 2000)

OCTOMBRIE

1.10.1878 - s-a nscut Vasile Demetrius (m. 1942)


1.10.1892 - a murit G. Sion (n. 1822)
1.10.1899 - a murit Anton Bacalbaa (n. 1865)
1.10.1915 - s-a nscut Nicolae Coban
1.10.1915 - s-a nscut Virgil Stoenescu (m. 1997)
1.10.1926 - s-a nscut Alexandru Miran Pop
1.10.1927 - s-a nscut Nestor Vornicescu (m. 2000)
1.10.1933 - s-a nscut Olimpia Brendea-Deliu
1.10.1940 - s-a nscut Mihailo Mihailiuc
1.10.1949 - s-a nscut Ion Vdan
1.10.1955 - s-a nscut Ion Stratan
1.10.1996 - a murit Alexandru Andrioiu (n. 1929)
2.10.1847 - s-a nscut Francisc Hossu-Longin (m. 1935)
2.10.1881 - s-a nscut Nicolae al-Lupului (m.1963)
2.10.1900 - s-a nscut Tiberiu Vuia (m. 1975)
2.10.1911 - s-a nscut Miron Radu Paraschivescu (m.1971)
2.10.1935 - s-a nscut Paul Goma
2.10.1944 - a murit B. Fundoianu (n. 1898)
2.10.1953 - s-a nscut Alex M. Stoenescu
2.10.1971 - a murit Al. Colorian (n. 1896)
3.10.1801 - a murit Matei Milu (n. 1725)
3.10.1829 - s-a nscut George Creeanu (m. 1887)
3.10.1839 - s-a nscut Teodor Burada (m. 1923)
3.10.1918 - s-a nscut Adina Arsenescu (m.2003)
3.10.1922 - s-a nscut Vornic Basarabeanu
3.10.1928 - s-a nscut Abbdala Kalanga
3.10.1943 - s-a nscut Matei Gavril-Albastru
3.10.1945 - s-a nscut Mariana tefnescu
3.10.1952 - s-a nscut Gabriela Hurezean
3.10.1954 - s-a nscut Ioan Groan
3.10.1975 - a murit Leopold Voita (n. 1913)
3.10.1980 - a murit Gh. Ionescu-Gion (n. 1922)
3.10.2001 - a murit Dora Scarlat (n. 1954)
3.10.2003 - a murit Profira Sadoveanu (n. 1906)
4.10.1863 - s-a nscut Aurel C.Popovici (m. 1917)
4.10.1904 - a murit Ioni Scipione-Bdescu (n. 1847)
4.10.1910 - s-a nscut Mihail Ilovici (m. 1982)
4.10.1921 - s-a nscut Valeriu Munteanu
4.10.1933 - s-a nscut George Astalos
4.10.1933 - s-a nscut Florea Firan
4.10.1944 - s-a nscut Ion Vartic
4.10.1996 - a murit Aurel Leon (n. 1911)
5.10.1830 - a murit Dinicu Golescu (n. 1777)
5.10.1881 - s-a nscut Barbu Lzreanu (m. 1957)
5.10.1884 - s-a nscut D.V.Barnoschi (m. 1954)
5.10.1902 - s-a nscut Zaharia Stancu (m. 1974)
5.10.1917 - s-a nscut Ernest Verzea (m.2003)
5.10.1928 - s-a nscut Ion Rahoveanu (m. 1994)
5.10.1929 - s-a nscut Ion Dodu-Blan
5.10.1937 - s-a nscut Ioanid Romanescu (m. 1996)
5.10.1941 - s-a nscut Nicolae Tudor
5.10.1945 - s-a nscut Al. Clinescu
5.10.1950 - s-a nscut Doina Uricariu
5.10.1971 - a murit Vania Gherghinescu (n 1900)
5.10.1993 - a murit Dumitru Stniloae (n. 1903)
6.10.1872 - s-a nscut Alexandru Cazaban (m. 1966)
6.10.1876 - s-a nscut Barbu Marian (m. 1942)
6.10.1881 - s-a nscut Vasile Bogrea (m. 1926)
6.10.1895 - s-a nscut Ion Pas (m. 1974)
6.10.1902 - s-a nscut Petre uea (m. 1991)
6.10.1907 - s-a nscut Teodor Scarlat (m. 1977)
6.10.1912 - s-a nscut Dimitrie Danciu
6.10.1912 - s-a nscut Constantin Velichi
6.10.1920 - s-a nscut Ion Coteanu (m. 1995)
6.10.1923 - s-a nscut Drago Morrescu (m. 2005)
6.10.1930 - s-a nscut Irma Balogh
6.10.1930 - s-a nscut Paul Ioachim
6.10.1942 - s-a nscut Magyari Lajos
6.10.1942 - a murit Dumitru Olariu (n. 1910)
6.10.1943 - s-a nscut Constantin Coroiu
7.10.1910 - s-a nscut Eusebiu Camilar (m. 1965)
7.10.1923 - s-a nscut Al. Jebeleanu (m. 1996)
7.10.1935 - s-a nscut Livius Ciocrlie
7.10.1946 - a murit Emanoil Bucua (n. 1887)
7.10.1958 - s-a nscut Simona Grazia Dima
7.10.1988 - a murit tefan Lupacu (n. 1900)
7.10.1994 - a murit Alex. Protopopescu (n. 1942)
7.10.1995 - a murit Bazil Gruia (n. 1909)
8.10.1872 - s-a nscut D.D.Ptrcanu (m. 1937)
8.10.1897 - s-a nscut tefan Neniescu (m. 1979)
8.10.1929 - s-a nscut Alexandru Andrioiu (m. 1996)
8.10.1929 - s-a nscut Dumitran Frunz
8.10.1938 - s-a nscut Constantin Ablu
8.10.1939 - a murit George Mihail Zamfirescu (n. 1898)
8.10.1954 - s-a nscut Costin Tuchil
8.10.1980 - a murit Orest Masichievici (n. 1911)
8.10.1983 - a murit Paul Daniel (n. 1910)
9.10.1827 - s-a nscut Al. Papiu-Ilarian (m. 1877)
9.10.1897 - s-a nscut Bazil Munteanu (m. 1972)
9.10.1917 - s-a nscut Iosif Moruan (m. 1974)
9.10.1922 - s-a nscut Emil Manu
9.10.1927 - s-a nscut Valentin Deliu (m. 1993)
9.10.1969 - s-a nscut Clin Teutian
9.10.1976 - a murit Lascr Sebastian (n. 1908)
10.10.1907 - s-a nscut Constantin Nisipeanu (m. 1998)
10.10.1910 - s-a nscut A. Ebion-Boiangiu
10.10.1923 - s-a nscut Nicolae Crian (m. 1999)
10.10.1933 - s-a nscut Gheorghe Vlad
10.10.1935 - s-a nscut Manole Auneanu (m. 1993)
10.10.1936 - s-a nscut Vasile Andronache
10.10.1938 - s-a nscut Szilagyi Istvan
10.10.1942 - s-a nscut Mariana Costescu
10.10.1943 - s-a nscut Radu Niu
10.10.1946 - s-a nscut Nicolae Dan Fruntelat
10.10.1946 - s-a nscut Ana Selejan
10.10.1964 - a murit Jacques Byck (n. 1897)
10.10.1979 - a murit Ernest Stere (n. 1907)
10.10.1987 - a murit Dana Dumitriu (n. 1943)
11.10.1875 - s-a nscut t.O.Iosif (m. 1913)
11.10.1897 - s-a nscut Marcel Romanescu (m. 1956)
11.10.1904 - s-a nscut Ecaterina Sndulescu (m. 1988)
11.10.1908 - s-a nscut Alexandru Sahia (m. 1937)
11.10.1911 - s-a nscut Korda Istvn
11.10.1914 - s-a nscut Leonida Secreeanu (m. 1978)
11.10.1921 - a murit Tudor Pamfile (n. 1883)
11.10.1932 - s-a nscut Vasile Smrndescu
11.10.1949 - s-a nscut Toma Roman
12.10.1860 - s-a nscut Constana Hodo (m. 1934)
12.10.1934 - s-a nscut Alexandru Zub
12.10.1937 - s-a nscut George Coand
12.10.1946 - s-a nscut Aurelian Munteanu
12.10.1952 - s-a nscut Constantin Frosin
12.10.1981 - a murit Agatha Grigorescu-Bacovia (n. 1895)
13.10.1843 - s-a nscut tefan G.Vrgolici (m. 1897)
13.10.1884 - s-a nscut Vasile Voiculescu (m. 1963)
13.10.1898 - s-a nscut George Mihail Zamfirescu (m. 1939)
13.10.1911 - s-a nscut Theodor Al.Munteanu
13.10.1944 - s-a nscut Vasile Petre Fati (m. 1996)
13.10.1953 - s-a nscut Gellu Dorian
13.10.1975 - s-a nscut Julia Vallasek
13.10.1977 - a murit Ion Stoia-Udrea (n. 1901)
14.10.1872 - s-a nscut P.P.Negulescu (m. 1951)
14.10.1893 - s-a nscut Titus T.Stoika (m. 1983)
14.10.1908 - s-a nscut Nicolae Rdulescu-Lemnaru
14.10.1908 - s-a nscut Lascr Sebastian (m. 1976)
14.10.1917 - s-a nscut Viorel Alecu
14.10.1919 - s-a nscut Mircea erbnescu
14.10.1920 - s-a nscut Sndor Salamon Sombori
14.10.1923 - s-a nscut Victor Kernbach (m. 1995)
14.10.1929 - s-a nscut Niculae Gheran
14.10.1948 - s-a nscut Marian Papahagi (m. 1999)
14.10.1983 - a murit Horia Stancu (n. 1926)
14.10.1994 - a murit Aurel Tita (n. 1915)
15.10.1896 - s-a nscut Dumitru Gafieanu (m. 1979)
15.10.1945 - s-a nscut Doina Grsoiu
15.10.1976 - a murit Traian Lalescu (n. 1920)
15.10.1982 - a murit Nicolae Jianu (n. 1916)
16.10.1836 - a murit Nicolae Dimache (n. 1777)
16.10.1868 - s-a nscut Simion Mehedini (m. 1962)
16.10.1907 - s-a nscut Moldov (m. 1966)
16.10.1924 - s-a nscut Lidia Bote
16.10.1930 - s-a nscut Theodor Mnescu (m. 1990)
16.10.1931 - s-a nscut Valeriu Filimon (m. 2004)
16.10.1935 - a murit Gib I.Mihescu (n. 1894)
16.10.1939 - s-a nscut Nicolae Damian (m. 1997)
16.10.1962 - a murit Al. Claudian (n. 1898)
16.10.1991 - a murit Leon Levichi (n. 1918)
16.10.1996 - a murit Stelian Gruia (n. 1937)
16.10.2001 - a murit Ileana Berlogea (n. 1931)
17.10.1892 - s-a nscut Drago Protopopescu (m. 1948)
17.10.1897 - s-a nscut tefana Velisar-Teodoreanu (m. 1995)
17.10.1904 - a murit D.Th.Neculu (n. 1859)
17.10.1905 - s-a nscut Al. Dima (m. 1979)
17.10.1923 - s-a nscut Constantin Brbuceanu (m. 1995)
17.10.1930 - s-a nscut Felicia Marinca
17.10.1937 - s-a nscut Marin Diaconu
17.10.1941 - s-a nscut Gavril Moldovan
17.10.1962 - s-a nscut Mariana Cap-Bun
17.10.1967 - s-a nscut Constantin Crean
17.10.1973 - a murit N. Dunreanu (n. 1881)
17.10.1981 - a murit Tacu Gheorghiu (n. 1910)
17.10.1983 - a murit Romulus Guga (n. 1939)
18.10.1802 - s-a nscut Damaschin T.Bojnc (m. 1869)
18.10.1875 - s-a nscut George Ranetti (m. 1928)
18.10.1903 - s-a nscut Sandu Tzigara-Samurca (m. 1987)
18.10.1907 - s-a nscut Maria Arsene (m. 1975)
18.10.1907 - s-a nscut Mihail Sebastian (m. 1945)
18.10.1911 - s-a nscut Robotos Imre
18.10.1926 - a murit Ioan I.Ciornescu (n. 1905)
18.10.1928 - s-a nscut tefan Mihilescu
18.10.1933 - s-a nscut Coman ova
18.10.1936 - s-a nscut Ion Aram (m.2004)
18.10.1938 - s-a nscut C. Stnescu
18.10.1939 - s-a nscut Efim Junghietu (m. 1993)
18.10.1943 - s-a nscut Elisabeta Novac
18.10.1980 - a murit Teodor Mazilu (n. 1930)
19.10.1897 - s-a nscut Jacques Byck (m. 1964)
19.10.1904 - s-a nscut N.N.Condeescu (m. 1966)
19.10.1908 - s-a nscut Dumitru Alma (m. 1995)
19.10.1912 - s-a nscut George Popa (m. 1973)
19.10.1941 - s-a nscut Aurelian Chivu
19.10.1951 - s-a nscut Echim Vancea
19.10.1961 - a murit Mihail Sadoveanu (n. 1880)
19.10.1968 - s-a nscut Laura Pavel
19.10.1993 - a murit Ion Iuga (n. 1940)
20.10.1827 - s-a nscut Ion Catina (m. 1851)
20.10.1866 - a murit Al. Donici (n. 1806)
20.10.1892 - s-a nscut Tache Papahagi (m. 1977)
20.10.1893 - s-a nscut Ion Creu (m. 1970)
20.10.1895 - s-a nscut Al. Rosetti (m. 1990)
20.10.1924 - s-a nscut Valentin Silvestru (m. 1996)
20.10.1928 - s-a nscut Pompiliu Marcea (m. 1985)
20.10.1930 - s-a nscut Ioan Grigorescu
20.10.1933 - s-a nscut Ion Blu
20.10.1948 - s-a nscut Ioan George eitan
20.10.1985 - a murit Marius Robescu (n. 1943)
21.10.1911 - s-a nscut George Demetru Pan (m. 1972)
21.10.1923 - s-a nscut Mihai Gafia (m. 1977)
21.10.1931 - s-a nscut Theodor Poian
21.10.1990 - a murit Ioana Em.Petrescu (n. 1941)
21.10.1994 - a murit Marin Porumbescu (n. 1921)
21.10.2004 - a murit Vasile Constantinescu (n. 1943)
22.10.1852 - s-a nscut Adam Mller-Guttenbrun (m. 1923)
22.10.1891 - s-a nscut Perpessicius (m. 1971)
22.10.1907 - s-a nscut Cella Serghi (m. 1992)
22.10.1916 - a murit Ioan G.Sbiera (n. 1836)
22.10.1918 - s-a nscut Dan Duescu (m. 1992)
22.10.1927 - s-a nscut Constantin Olariu (m. 1997)
22.10.1939 - s-a nscut A.I.Zinescu
22.10.1942 - s-a nscut Ion Coja
22.10.1942 - a murit Oct.C.Tsluanu (n. 1876)
22.10.1972 - a murit George Demetru Pan (n. 1911)
22.10.1979 - a murit George Maria Prina (n. 1920)
22.10.1982 - a murit Mircea tefnescu (n. 1898)
22.10.2004 - a murit Iosif Farago (n. 1922)
23.10.1877 - a murit Al. Papiu-Ilarian (n. 1827)
23.10.1881 - s-a nscut Aurel P.Bnu (m. 1970)
23.10.1902 - s-a nscut Ion M.Ganea (m. 1979)
23.10.1908 - s-a nscut Octav Sargeiu (m. 1991)
23.10.1913 - s-a nscut Simion Ghinea
23.10.1916 - a murit Const.T.Stoika (n. 1892)
23.10.1918 - s-a nscut Constana Tnsescu
23.10.1927 - s-a nscut Constantin Mciuc
23.10.1950 - s-a nscut Nicolae Sava
23.10.1957 - a murit Mihail Codreanu (n. 1876)
23.10.1958 - s-a nscut Lucian Vasilescu
23.10.1975 - a murit Maria Arsene (n. 1907)
23.10.1975 - a murit Maria Arsene (n. 1907)
24.10.1863 - a murit Andrei Mureanu (n. 1816)
24.10.1909 - s-a nscut Ion Calboreanu (m. 1964)
24.10.1911 - s-a nscut Sergiu Ludescu (m. 1941)
24.10.1921 - s-a nscut Veronica Porumbacu (m. 1977)
24.10.1940 - s-a nscut George Gibescu
24.10.1940 - s-a nscut Gheorghe Lupu (m. 2003)
24.10.1943 - s-a nscut Cornel Moraru
24.10.1947 - s-a nscut Ion Burnar
24.10.1983 - a murit Darie Magheru (n. 1923)
24.10.2003 - a murit George Nestor (n. 1921)
25.10.1890 - s-a nscut Eugen Constant (m. 1975)
25.10.1900 - s-a nscut Elena Eftimiu (m. 1985)
25.10.1902 - s-a nscut D. Popovici (m. 1952)
25.10.1914 - s-a nscut Alex. Brccil (m. 1993)
25.10.1923 - s-a nscut Toth Istvan
25.10.1923 - s-a nscut Darie Magheru (m. 1983)
25.10.1928 - a murit Savin Constant (n. 1902)
25.10.1929 - s-a nscut Mircea Lerian (m. 1988)
25.10.1934 - s-a nscut Hans Schuller
25.10.1937 - s-a nscut Corneliu Rdulescu
25.10.1943 - s-a nscut Mircea Opri
25.10.2002 - a murit Corneliu Regu (n.1940)
26.10.1624 - s-a nscut Mitropolitul Dosoftei (m. 1693)
26.10.1673 - s-a nscut Dimitrie Cantemir (m. 1723)
26.10.1843 - s-a nscut Gr.H. Grandea (m. 1897)
26.10.1844 - s-a nscut Neculai Beldiceanu (m. 1896)
26.10.1873 - s-a nscut D. Nanu (m. 1943)
26.10.1877 - s-a nscut D. Karnabatt (m. 1949)
26.10.1884 - a murit Ion Codru Drguanu (n. 1818)
26.10.1901 - s-a nscut Mihail Drume (m. 1982)
26.10.1928 - s-a nscut Grigore Smeu
26.10.1941 - s-a nscut Vasile Sperania (m. 1996)
26.10.1949 - s-a nscut Dumitru Radu Popa
26.10.1954 - s-a nscut Marius Ghica
26.10.1961 - s-a nscut Ioan Pintea
27.10.1924 - s-a nscut Vasile Nicorovici (m. 1992)
27.10.1925 - s-a nscut Romulus Brbulescu
27.10.1934 - s-a nscut Elena Drago
27.10.1938 - s-a nscut Alexandru Brad
27.10.1957 - s-a nscut Maria Postu
27.10.1985 - a murit Alice Botez (n. 1914)
27.10.2003 - a murit Gheorghe Lupu (n. 1940)
28.10.1920 - s-a nscut Andrei Ciurunga
28.10.1923 - s-a nscut M. Petroveanu (m. 1977)
28.10.1930 - s-a nscut Eugen Mandric
28.10.1936 - a murit Bogdan Amaru (n. 1907)
28.10.1938 - s-a nscut M.N.Rusu
28.10.1939 - s-a nscut Ion Mrgineanu
28.10.1941 - s-a nscut Vasile Demetru Zamfirescu
28.10.1952 - a murit Mircea Vulcnescu (n. 1904)
28.10.1960 - a murit Peter Neagoe (n. 1881)
28.10.1983 - a murit Ionel Marinescu (n. 1909)
28.10.1991 - a murit Petre Solomon (n. 1923)
28.10.2001 - murit Octavian Psclu (n. 1904)
29.10.1885 - s-a nscut Mihail Sorbul (m. 1966)
29.10.1918 - s-a nscut tefan Baciu (m. 1993)
29.10.1921 - s-a nscut Kovacs Jnos
29.10.1923 - s-a nscut George Savu
29.10.1930 - s-a nscut Radu Cosau
29.10.1994 - a murit Titus Popovici (n. 1930)
29.10.1996 - a murit Constantin Crian (n. 1939)
29.10.2005 - murit Adriana Georgescu (1921)
30.10.1858 - s-a nscut Duiliu Zamfirescu (m. 1922)
30.10.1900 - s-a nscut Veronica Obogeanu (m. 1986)
30.10.1918 - s-a nscut Mihail Bdescu
30.10.1926 - s-a nscut Valentin Vasiliev
30.10.1943 - s-a nscut Aurel M.Buricea
30.10.1960 - a murit Mircea Florian (n. 1888)
30.10.1964 - s-a nscut Ctlin rlea
30.10.1976 - a murit Barbu Solacolu (n. 1897)
30.10.1989 - a murit Frida Papadache (n. 1905)
31.10.1881 - s-a nscut E. Lovinescu (m. 1943)
31.10.1920 - s-a nscut Henri Wald
31.10.1927 - s-a nscut Ion Patriciu
31.10.1940 - s-a nscut Corneliu Antoniu
31.10.1953 - s-a nscut tefan Borbely
31.10.1953 - a murit Petre Dulfu (n. 1856)
31.10.1960 - a murit I.O.Suceveanu (n. 1905)
31.10.1972 - a murit Onisifor Ghibu (n. 1883)

NOIEMBRIE

01/11/1865 s-a nscut Constantin Stere


01/11/1836 s-a nscut Ioan G.Sbiera
01/11/1887 s-a nscut N. Davidescu
01/11/1902 s-a nscut Constantin Chioralia
01/11/1908 s-a nscut D. Alma
01/11/1926 s-a nscut Ion Ruse
01/11/1929 s-a nscut Vasile Nicolescu
01/11/1930 s-a nscut Ion Toboaru
01/11/1934 s-a nscut George Boitor
01/11/1940 s-a nscut Victor Marin Basarab
01/11/1942 s-a nscut Gabriel Iuga
01/11/1944 s-a nscut Mircea Muthu
01/11/1946 s-a nscut Eugen Uricaru
01/11/1960 a murit George Mathei Cantacuzino
01/11/1961 a murit Aron Cotru
01/11/1978 a murit Mircea Palaghiu
01/11/1993 a murit Mihai Drgan
01/11/2005 a murit Petre Slcudeanu
02/11/1816 a murit Gheorghe incai
02/11/1854 a murit Anton Pann
02/11/1869 s-a nscut Iulia Hasdeu
02/11/1872 s-a nscut Cincinat Pavelescu
02/11/1912 s-a nscut Dorian Rusalin Grozdan
02/11/1912 s-a nscut Gheorghe Ivnescu
02/11/1912 s-a nscut Anastase Nasta
02/11/1916 s-a nscut Laureniu Fulga
02/11/1921 s-a nscut Virgil Vasilescu
02/11/1927 s-a nscut Rodica Toth
02/11/1935 s-a nscut Pallocsay Zsigmond
02/11/1936 s-a nscut Pal Jancsik
02/11/1968 s-a nscut Sabin Gherman
02/11/1976 a murit Szilgy Domokos
03/11/1866 s-a nscut Traian Demetrescu
03/11/1908 s-a nscut Tatiana Berindei
03/11/1924 s-a nscut Grigore Beuran
03/11/1924 s-a nscut Paul Cornea
03/11/1938 s-a nscut Nicolae Drago
03/11/1943 s-a nscut Alexandru Ecovoiu
03/11/1949 s-a nscut Mihai Minculescu
03/11/1988 a murit Melania Livad
04/11/1906 s-a nscut Horvath Imre
04/11/1925 s-a nscut Nicolae Teic
04/11/1925 s-a nscut George Ciudan
04/11/1930 s-a nscut Horia Aram
04/11/1937 s-a nscut Mircea Ioan Casimcea
04/11/1937 a murit D.D.Ptrcanu
04/11/1941 s-a nscut Virgil Stanciu
04/11/1945 s-a nscut Ioan Suciu
04/11/1966 a murit Traian Chelariu
04/11/1970 a murit Tudor Muatescu
05/11/1880 s-a nscut Mihail Sadoveanu
05/11/1918 a murit Victor Anestin
05/11/1920 s-a nscut Alexandru iperco
05/11/1933 s-a nscut Elena Zarescu
05/11/1935 s-a nscut Radu Selejan
05/11/1942 s-a nscut Mihai Sin
05/11/1949 s-a nscut Angela Nache
05/11/1951 a murit I.C.Vissarion
05/11/1978 a murit Nicolae Crevedia
05/11/1979 a murit Matei Alexandrescu
06/11/1905 s-a nscut Simion Stolnicu
06/11/1914 s-a nscut Alexandru Mitru
06/11/1933 s-a nscut Varr Ilona
06/11/1933 s-a nscut Ilie Purcaru
06/11/1940 s-a nscut Mihai Zamfir
06/11/1947 s-a nscut Gabriela Dani
06/11/1947 s-a nscut Alex. tefnescu
06/11/1964 s-a nscut Iustin Pana
06/11/1993 a murit Al. Piru
07/11/1872 s-a nscut Ion Aurel Candrea
07/11/1881 s-a nscut Peter Neagoe
07/11/1897 s-a nscut D. Ciurezu
07/11/1914 s-a nscut Ion Bnu
07/11/1916 s-a nscut Mihai ora
07/11/1923 s-a nscut Paul Georgescu
07/11/1954 s-a nscut Michaela Mudure
07/11/1977 a murit Al. Dimitriu
08/11/1897 a murit Gr.H.Grandea
08/11/1921 s-a nscut Olga Zaicik
08/11/1922 s-a nscut Mihai Gavril
08/11/1924 s-a nscut Despina Mihaela Bogza
08/11/1928 s-a nscut Dumitru Micu
08/11/1929 s-a nscut Ion Brad
08/11/1930 s-a nscut Tama Maria
08/11/1935 s-a nscut Dumitru Ble
08/11/1935 s-a nscut Ion Itu
08/11/1937 s-a nscut Mihail Diaconescu
08/11/1972 a murit Athanase Joja
08/11/2001 a murit George Munteanu
09/11/1818 s-a nscut Ion Codru Drguanu
09/11/1901 s-a nscut Liviu Rusu
09/11/1911 s-a nscut Victor Buescu
09/11/1918 s-a nscut Teohar Mihada
09/11/1930 s-a nscut Aurel Ru
09/11/1967 s-a nscut Ctlin Bjenaru
09/11/1981 a murit Paul Constant
10/11/1892 s-a nscut Ion Clopoel
10/11/1895 a murit Alexandru Odobescu
10/11/1902 s-a nscut Constantin Goran
10/11/1922 s-a nscut Katona Szabo Istvan
10/11/1932 s-a nscut tefan Cazimir
10/11/1934 s-a nscut Ovidiu Genaru
10/11/1937 s-a nscut Ioana Banta
10/11/1942 s-a nscut Dan Cristea
10/11/1945 s-a nscut George rnea
10/11/1951 s-a nscut Werner Sllner
10/11/1953 s-a nscut Laureniu Mihileanu
10/11/1957 s-a nscut Ioan Negru
10/11/1977 a murit Constantin Streia
10/11/1988 a murit Alexandru Jar
11/11/1910 s-a nscut Mihail Davidoglu
11/11/1916 a murit Ion Trivale
11/11/1928 s-a nscut Cornelia tefnescu
11/11/1934 s-a nscut Vasile Rebreanu
11/11/1950 s-a nscut Mircea Dinescu
11/11/1951 a murit Nicolae Mihescu
11/11/1987 a murit Pavel Aioanei
12/11/1868 s-a nscut Artur Stavri
12/11/1869 a murit Gheorghe Asachi
12/11/1900 s-a nscut Vania Gherghinescu
12/11/1912 s-a nscut Emil Botta
12/11/1914 s-a nscut Nadia Lovinescu
12/11/1916 s-a nscut Nicolae Jianu
12/11/1936 s-a nscut Jancsik Pal
12/11/1944 s-a nscut Mihai Neme
12/11/1950 s-a nscut Mircea Nedelciu
12/11/1981 a murit Sergiu Al. George
12/11/1987 a murit Petru Sfetca
13/11/1853 a murit Zilot Romnul
13/11/1903 s-a nscut Dumitru Stniloae
13/11/1909 s-a nscut Eugen Ionescu
13/11/1912 s-a nscut Ioan Coma
13/11/1913 a murit Nerva Hodo
13/11/1914 a murit Dimitrie Anghel
13/11/1927 s-a nscut Laureniu Checiche
13/11/1930 s-a nscut Georgeta Horodinc
13/11/1941 s-a nscut George Chiril
13/11/1950 s-a nscut Ioana Crciunescu
13/11/1955 a murit Romulus Cioflec
13/11/1960 a murit Gh. Teodorescu
13/11/1984 a murit Eta Boeriu
14/11/1871 s-a nscut Ilarie Chendi
14/11/1898 s-a nscut B. Fundoianu
14/11/1926 s-a nscut Viorica Dinescu
14/11/1930 s-a nscut Simion Dima
14/11/1934 s-a nscut Andrei Brezianu
14/11/1938 s-a nscut Ion Cocora
14/11/1940 s-a nscut Doina Antonie
14/11/1967 a murit Petre P.Panaitescu
14/11/1990 a murit Ernest Bernea
14/11/1991 a murit Constantin Chiri
14/11/2001 a murit Zigu Ornea
15/11/1845 s-a nscut Vasile Conta
15/11/1876 s-a nscut Alexandru Ciura
15/11/1876 s-a nscut Anna de Noailles
15/11/1911 s-a nscut Alexandru Ciornescu
15/11/1912 s-a nscut Eugenia Farca
15/11/1921 s-a nscut Vasile Levichi
15/11/1929 s-a nscut Roger Cmpeanu
15/11/1934 s-a nscut Ion Vduva Poenaru
15/11/1985 a murit Gheorghe Ursu
15/11/2000 a murit Laureniu Ulici
16/11/1816 s-a nscut Andrei Mureanu
16/11/1889 s-a nscut Bernard Capessius
16/11/1923 s-a nscut Al.Tnase
16/11/1935 s-a nscut Miron Cordun
16/11/1938 s-a nscut Ion Ghiur
16/11/1940 s-a nscut Ion Marin Almjan
16/11/1942 s-a nscut Mariana Bulat
16/11/1948 s-a nscut Maria Pal
16/11/1948 s-a nscut Ion Cristoiu
16/11/1962 s-a nscut Vasile Chira
16/11/1979 a murit Eugen Seceleanu
16/11/1984 a murit Laureniu Fulga
16/11/2004 a murit Grigore C. Bostan
17/11/1907 s-a nscut Banyai Laszlo
17/11/1926 s-a nscut Antonie Plmdeal
17/11/1932 s-a nscut George Muntean
17/11/1944 a murit Magda Isanos
17/11/1955 s-a nscut Dan Trif
17/11/1957 a murit George Murnu
17/11/1991 a murit Anton Cosma
18/11/1916 s-a nscut Ion Larian Postolache
18/11/1919 s-a nscut Georgeta Pdureleanu
18/11/1924 s-a nscut Iordan Chimet
18/11/1937 s-a nscut Alexandra Trziu
18/11/1946 a murit Nicolae Coma
18/11/1958 s-a nscut Nicolae Goja
19/11/1837 s-a nscut Aron Densusianu
19/11/1897 a murit Miron Pompiliu
19/11/1903 s-a nscut Marcel Breslau
19/11/1919 a murit Alexandru Vlahu
19/11/1921 s-a nscut Dinu Pillat
19/11/1923 s-a nscut Monica Lovinescu
19/11/1932 s-a nscut Emil Poenaru
19/11/1936 s-a nscut Kiraly Laszlo
19/11/1936 s-a nscut Sorin Mrculescu
19/11/1941 s-a nscut Boris Marian
19/11/1943 s-a nscut Laszlo Kiraly
19/11/1992 a murit Radu Tudoran
19/11/1996 a murit Vasile Petre Fati
20/11/1872 s-a nscut G. Tutoveanu
20/11/1901 s-a nscut Alexandru Sahighian
20/11/1911 s-a nscut Alexandru Jar
20/11/1907 s-a nscut Mihai Beniuc
20/11/1912 s-a nscut Letiia Papu
20/11/1924 s-a nscut Dumitru Mircea
20/11/1939 s-a nscut Stelian Tbra
20/11/1943 s-a nscut Grigore Ilisei
20/11/1955 s-a nscut Sanda Tomescu
20/11/1990 a murit Oltyn Laszl
21/11/1910 s-a nscut Theodor Constantin
21/11/1918 s-a nscut Eugen Todoran
21/11/1933 s-a nscut Anghel Dumbrveanu
21/11/1939 s-a nscut Constantin Crian
21/11/1955 s-a nscut Aurel Dumitracu
21/11/1980 a murit I. Valerian
21/11/2003 a murit Mihai Alexandru Pascu
22/11/1901 a murit V.A.Urechia
22/11/1908 s-a nscut Iulian Vesper
22/11/1919 s-a nscut Petru Sfetca
22/11/1922 s-a nscut Adrian Cernescu
22/11/1945 s-a nscut Nicolae Mateescu
22/11/1942 s-a nscut Lucian Bureriu
22/11/1948 s-a nscut Yvonne Goga
22/11/1949 s-a nscut Aurel Pop
22/11/2001 a murit Constantin Popescu Ulmu
23/11/1905 s-a nscut Petru Comarnescu
23/11/1923 a murit Urmuz
23/11/1939 s-a nscut Zaharia Sngeorzan
23/11/1948 s-a nscut Grete Tartler
23/11/1949 a murit Carol Ardeleanu
23/11/1951 s-a nscut Dan Mucenic
23/11/1952 s-a nscut S`nziana Drago
23/11/1953 s-a nscut Lucian Pera
23/11/1969 s-a nscut Ioan Buteanu
23/11/1971 a murit Ury Benador
23/11/1979 s-a nscut Lucian Bgiu
23/11/2005 a murit Viniciu Romulus Gafia
24/11/1889 s-a nscut Ionel Pop
24/11/1902 s-a nscut Nicolae Crevedia
24/11/1909 s-a nscut Ion Sofia Manolescu
24/11/1914 s-a nscut Ecaterina Antonescu
24/11/1919 s-a nscut Dimitrie Costea
24/11/1919 s-a nscut Nicolae Tutu
24/11/1920 a murit Alexandru Macedonski
24/11/1946 s-a nscut Dumitru Stancu
24/11/1953 a murit I.E.Torouiu
24/11/1967 a murit G.C.Nicolescu
25/11/1885 a murit Grigore Alexandrescu
25/11/1941 s-a nscut Nicolae Turtureanu
25/11/1942 s-a nscut Doina Cetea
25/11/1942 a murit Mihail Dragomirescu
25/11/1953 s-a nscut Augustin Fril
26/11/1896 s-a nscut D. Murrau
26/11/1926 s-a nscut Tudor Opri
26/11/1927 s-a nscut Ioan Marinca
26/11/1929 s-a nscut Ion Vlad
26/11/1947 s-a nscut Valentin F.Mihescu
26/11/1970 a murit Vladimir Streinu
26/11/1996 a murit Valentin Silvestru
26/11/2003 a murit Iosif Naghiu
27/11/1818 s-a nscut Aron Pumnul
27/11/1885 s-a nscut Liviu Rebreanu
27/11/1908 s-a nscut Mircea Grigorescu
27/11/1924 s-a nscut Nina Cassian
27/11/1925 s-a nscut Nina Gafia
27/11/1939 s-a nscut Nicolae Manolescu
27/11/1940 a murit Nicolae Iorga
27/11/1947 s-a nscut Irina Petra
27/11/1949 s-a nscut Vasile Sav
27/11/1970 a murit Petru Comarnescu
27/11/1972 a murit Victor Eftimiu
27/11/1987 a murit Nicolae Ciobanu
27/11/1995 a murit George Almosnino
28/11/1874 s-a nscut Jean Bart
28/11/1919 s-a nscut Cornel Regman
28/11/1923 s-a nscut Dan Trchil
28/11/1938 s-a nscut Marcel Mureanu
28/11/1941 s-a nscut Eugen Negrici
28/11/1954 s-a nscut Traian T.Coovei
28/11/1971 a murit Eugeniu Boureanul
28/11/1971 a murit Dimitrie Stelaru
28/11/1973 a murit Martha Bibescu
28/11/1991 a murit Gheorghe Bogaci
28/11/2004 a murit Ioana Postelnicu
29/11/1852 a murit Nicolae Blcescu
29/11/1880 s-a nscut N.D.Cocea
29/11/1935 s-a nscut Marcel Paru
29/11/1936 s-a nscut Reimar Alfred Ungar
29/11/1938 s-a nscut Vasile Voia
29/11/1966 a murit Simion Stolnicu
29/11/1985 a murit Horia Robeanu
29/11/1994 a murit Titus Popovici
30/11/1874 s-a nscut Paul Zarifopol
30/11/1918 s-a nscut Dan A. Lzrescu
30/11/1930 s-a nscut Andrei Banta
30/11/1932 s-a nscut Glfalvi Zsolt
30/11/1934 a murit Cincinat Pavelescu
30/11/1936 s-a nscut Grisa Gherghei
30/11/1943 s-a nscut Paul Eugen Banciu
30/11/1945 a murit Ion Missir
30/11/1985 a murit Lia Dracopol

DECEMBRIE

12.1691 - a murit Miron Costin (n. 1633)


1.12.1882 - s-a nscut Ecaterina Piti (m. 1963)
1.12.1892 - s-a nscut Cezar Petrescu (m. 1961)
1.12.1911 - s-a nscut Ieronim erbu (m. 1972)
1.12.1914 - s-a nscut tefan I.Crudu (m. 1984)
1.12.1918 - s-a nscut Ludmila Ghiescu (m. 1991)
1.12.1918 - s-a nscut Elena Gherghioiu
1.12.1928 - s-a nscut Nicolae Pop
1.12.1934 - s-a nscut Florena Albu (m. 2000)
1.12.1934 - s-a nscut Platon Pardu (m. 2002)
1.12.1934 - s-a nscut tefan Radof
1.12.1942 - s-a nscut Ion eitan
1.12.1989 - a murit Ion Roman (n. 1917)
2.12.1890 - s-a nscut Molter Kroly (m. 1981)
2.12.1908 - s-a nscut N. Vasilescu-Capsali (m. 1984)
2.12.1912 - s-a nscut Gheorghe Chivu (m. 1986)
2.12.1935 - s-a nscut Nicolae Labi (m. 1956)
2.12.1940 - s-a nscut George Iarin
2.12.1948 - s-a nscut Dan Bogdan
3.12.1929 - s-a nscut Dumitru Alexandru (m. 1991)
3.12.1948 - s-a nscut Mara Nicoar
3.12.1950 - s-a nscut Ion Anton
3.12.1973 - a murit Vitalie Tulnic (n. 1931)
3.12.1976 - a murit Constantin Goran (n. 1902)
3.12.1991 - a murit Petre uea (n. 1902)
4.12.1883 - s-a nscut Nicolae Cartojan (m. 1944)
4.12.1883 - s-a nscut Tompa Lszl (m. 1964)
4.12.1883 - s-a nscut Vasile Usctescu (m. 1961)
4.12.1895 - s-a nscut Octav Dessila (m. 1976)
4.12.1910 - s-a nscut George Togan
4.12.1913 - s-a nscut Vlaicu Brna (m. 1999)
4.12.1921 - s-a nscut Nicolae tefnescu (m. 1977)
4.12.1921 - s-a nscut Alex.I.Amzulescu
4.12.1942 - a murit Artur Enescu (n. 1889)
4.12.1949 - s-a nscut Mihai tefan
4.12.1966 - a murit N.N.Condeescu (n. 1904)
4.12.1983 - a murit Al. Oprea (n. 1931)
5.12.1882 - s-a nscut Natalia Negru (m. 1962)
5.12.1907 - s-a nscut Lotte Berg (m. 1981)
5.12.1927 - s-a nscut Ion Osadcenco
5.12.1938 - s-a nscut Paul Drumaru
5.12.1950 - s-a nscut Doina Lincu Filofteia
5.12.1965 - s-a nscut Vasile Baghiu
5.12.1974 - a murit Zaharia Stancu (n. 1902)
5.12.1975 - a murit Dinu Pillat (n. 1921)
5.12.1985 - a murit Mihail Celarianu (n. 1893)
5.12.1987 - a murit Leonid Dimov (n. 1926)
6.12.1892 - s-a nscut Romulus Demetrescu (m. 1972)
6.12.1897 - s-a nscut Oscar Walter Cisek (m. 1966)
6.12.1897 - s-a nscut Oscar Walter Cizek (m. 1966)
6.12.1931 - s-a nscut Aurora Cornu
6.12.1933 - s-a nscut Elena Tacciu
6.12.1937 - s-a nscut Mihai Drgan (m. 1993)
6.12.1940 - s-a nscut Nicolae Baltag (m. 1975)
6.12.1952 - a murit Dimitrie Popovici (n. 1902)
6.12.1971 - a murit I.M. Racu (n. 1890)
6.12.1984 - a murit Valeria Boiculesi (n. 1919)
6.12.1985 - a murit Elena Eftimiu (n. 1900)
6.12.1991 - a murit Vladimir Colin (n. 1921)
7.12.1894 - s-a nscut Ion Luca (m. 1972)
7.12.1909 - s-a nscut Alexandru Talex (m. 1998)
7.12.1917 - s-a nscut Fodor Sndor
7.12.1935 - s-a nscut Sorin Titel (m. 1985)
7.12.1937 - s-a nscut N. Grigore-Mranu
7.12.1951 - s-a nscut Ioan Vieru
7.12.1955 - s-a nscut Gabriela Crean
7.12.1976 - a murit Gheorghe Iacob (n. 1927)
7.12.1987 - a murit Ioana Banta (n. 1937)
7.12.1997 - a muritIon Larian Postolache (n. 1916)
8.12.1876 - s-a nscut Hortensia Papadat-Bengescu (m. 1955)
8.12.1907 - s-a nscut Toth Klman
8.12.1928 - s-a nscut Toma George Maiorescu
8.12.1958 - s-a nscut Radu Voinescu
8.12.1976 - a murit George Sidorovici (n. 1920)
8.12.1991 - a murit Jiva Popovici (n. 1934)
8.12.1996 - a murit Marin Sorescu (n. 1936)
9.12.1924 - s-a nscut Mircea Seche
9.12.1934 - a murit George Boldea (n. 1905)
9.12.1941 - s-a nscut Mircea Vaida
9.12.1972 - a murit Ieronim erbu (n. 1911)
9.12.1998 - a murit Banu Rdulescu (n. 1924)
10.12.1927 - s-a nscut Mircea Novac
10.12.1934 - s-a nscut Ion Bujor Pdureanu
10.12.1936 - s-a nscut Anghel Felicia Sprncean
10.12.1966 - a murit Ion Chinezu (n. 1894)
11.12.1902 - s-a nscut Nicolae H.Dimitriu (m. 1980)
11.12.1903 - s-a nscut Dan Simonescu (m. 1993)
11.12.1916 - s-a nscut Gellert Sandor
11.12.1931 - s-a nscut Lucian Dumbrav
12.12.1905 - s-a nscut Virgil Huzum (m. 1992)
12.12.1914 - s-a nscut Pauline Schneider
12.12.1929 - s-a nscut Marin Bucur (m. 1994)
12.12.1939 - s-a nscut Tudor Octavian
12.12.1943 - s-a nscut Dorel Sibii
12.12.1962 - a murit Felix Aderca (n. 1891)
13.12.1693 - a murit Mitropolitul Dosoftei (n. 1624)
13.12.1887 - s-a nscut Mihail Cruceanu (m. 1988)
13.12.1907 - s-a nscut Grigore Bjenaru
13.12.1948 - a murit Zaharia Brsan (n. 1878)
13.12.1983 - a murit Nichita Stnescu (n. 1933)
13.12.1987 - a murit George Acsinteanu (n. 1905)
13.12.1987 - a murit Marcel Mihala (n. 1937)
14.12.1898 - s-a nscut Petru Caraman (m. 1980)
14.12.1910 - s-a nscut Gaby Michailescu
14.12.1932 - s-a nscut Dumitru Solomon (m.2002)
14.12.1939 - s-a nscut Rodica Tutu Lolita
14.12.1941 - s-a nscut Iulian Neacu
14.12.1942 - a murit Barbu Marian (n. 1876)
14.12.1946 - a murit I.Al.Brtescu-Voineti (n. 1868)
14.12.1962 - a murit Simion Mehedini (n. 1868)
14.12.1986 - a murit Constantin Chioralia (n. 1902)
15.12.1884 - s-a nscut G.T.Niculescu-Varone (m. 1984)
15.12.1887 - s- nscut A. de Hertz (m. 1936)
15.12.1887 - s-a nscut Cella Delavrancea (m. 1991)
15.12.1900 - s-a nscut Sanda Movil (m. 1970)
15.12.1915 - s-a ncut Vintil Horia (m. 1992)
15.12.1921 - s-a nscut Nicolae Barbu (m. 1985)
15.12.1924 - s-a nscut Papp Ferenc
15.12.1926 - s-a nscut Elefterie Voiculescu
15.12.1926 - s-a nscut Tudor Steriade
15.12.1933 - s-a nscut Dan Rebreanu
15.12.1953 - s-a nscut Leonard Oprea
15.12.1963 - a murit Leca Morariu (n. 1888)
15.12.1980 - a murit Ion Maxim (n. 1925)
15.12.1993 - a murit Aurel Martin (n. 1926)
15.12.2004 - a murit Eufrosina Molcu (n. 1930)
16.12.1881 - s-a nscut Ion Al.Vasilescu-Valjean (m. 1960)
16.12.1924 - s-a nscut Hajdu Zoltn (m. 1982)
16.12.1943 - s-a nscut Tudor Olteanu
16.12.1944 - s-a nscut Emil Pintea (m. 2004)
16.12.1952 - s-a nscut Rolf Bossert
16.12.1962 - a murit Cezar Drgoi (n. 1925)
16.12.1967 - a murit Alexandru Hodo (n. 1898)
16.12.1989 - a murit Franz Liebhardt (n. 1899)
16.12.1993 - a murit Ovidiu Constantinescu (n. 1914)
17.12.1870 - s-a nscut I.A.Bassarabescu (m. 1952)
17.12.1905 - s-a nscut Dionisie Pippidi (m. 1993)
17.12.1928 - s-a nscut Felicia Marinca
17.12.1933 - s-a nscut Eugenia David
17.12.1939 - s-a nscut Andrei Ionescu
17.12.1941 - s-a nscut Liviu Petrescu (m. 1999)
17.12.1941 - s-a nscut Vasile Romanciuc
18.12.1854 - s-a nscut Ioan Ndejde (m. 1928)
18.12.1903 - s-a nscut Ilarie Voronca (m. 1946)
18.12.1928 - s-a nscut Victor Brldeanu
18.12.1929 - s-a nscut Dionisie incan
18.12.1977 - a murit Teodor Scarlat (n. 1907)
18.12.1985 - a murit Liviu Rusu (n. 1901)
19.12.1920 - s-a nscut Neculai Chirica
19.12.1929 - s-a nscut Liana Dobrescu
19.12.2000 - a murit Arcadie Donos (n. 1925)
20.12.1861 - s-a nscut Constantin Mille (m. 1927)
20.12.1921 - s-a nscut Israil Bercovici (m. 1988)
20.12.1929 - s-a nscut Al. Cprariu (m. 1988)
20.12.1935 - s-a nscut Daniel Drgan
20.12.1943 - s-a nscut Magda Ursache
20.12.1944 - a murit Nicolae Cartojan (n. 1883)
20.12.1950 - s-a nscut Ioan Flora (m. 2005)
20.12.1966 - a murit Mihail Sorbul (n. 1885)
21.12.1865 - s-a nscut G.Bogdan Duic (m. 1934)
21.12.1913 - s-a nscut Nicolae Costenco (m. 1993)
21.12.1915 - s-a nscut Ada Orleanu (m. 1990)
21.12.1929 - s-a nscut Dorina Tulpan
21.12.1933 - s-a nscut Dan Zamfirescu
21.12.1936 - s-a nscut Iuliu Crchelan
21.12.1960 - s-a nscut Lorina Blteanu
21.12.1966 - a murit Valeriu Ciobanu (n. 1917)
21.12.1998 - a murit Dan Laureniu (n. 1937)
21.12.2002 - a murit Alexandru Spnu (n. 1943)
21.12.2005 - a murit Pericle Martinescu (n. 1911)
22.12.1898 - s-a nscut Virgiliu Monda (m. 1991)
22.12.1918 - s-a nscut Valentin Raus (m. 1994)
22.12.1928 - a murit Ioan Ndejde (n. 1854)
22.12.1944 - s-a nscut Dan Mutacu
22.12.1956 - a murit Nicolae Labi (n. 1935)
22.12.1985 - a murit Constantin Ioncic (n. 1938)
23.12.1924 - s-a nscut Ion Trandafir
23.12.1930 - a murit Constantin Z.Buzdugan (n. 1870)
23.12.1948 - s-a nscut Costin Mihai Banciu
24.12.1872 - a murit Radu Ionescu (n. 1834)
24.12.1889 - s-a nscut Nichifor Crainic (m. 1972)
24.12.1922 - s-a nscut Victor Torynopol (m. 1985)
24.12.1926 - s-a nscut Natalia Stnescu
24.12.1933 - s-a nscut Ion ugui
24.12.1934 - s-a nscut tefan Melnic
24.12.1941 - s-a nscut Gheorghe Vod
25.12.1941 - s-a nscut Ioan Alexandru (m.2000)
24.12.1979 - a murit Ion Blan (n. 1909)
25.12.1901 - s-a nscut Ion Stoia Udrea (m. 1977)
25.12.1919 - s-a nscut Horia Deleanu (m. 1998)
25.12.1927 - s-a nscut Mihai Stoian (m.2005)
25.12.1963 - a murit, Tristan Tzara (n. 1896)
25.12.2003 - a murit Cecilia Dudu Valeriu (n. 1923)
26.12.1912 - s-a nscut Neagu Rdulescu (m. 1972)
26.12.1920 - s-a nscut Felix Milorad
26.12.1943 - a murit Gh. Proca (n. 1867)
26.12.1962 - a murit Radu Stanca (n. 1920)
27.12.1887 - s-a nscut Lazr Iliescu (m. 1977)
27.12.1897 - s-a nscut Tudor Vianu (m. 1964)
27.12.1906 - s-a nscut Emil Giurgiuca (m. 1992)
27.12.1911 - s-a nscut Ion Schintee
27.12.1926 - s-a nscut Nicolai Savostin
27.12.1944 - s-a nscut tefania Plopeanu
27.12.1962 - a murit Erwin Wittstock (n. 1899)
27.12.1993 - a murit Manole Auneanu (n. 1935)
28.12.1917 - s-a nscut tefan Sttescu
28.12.1920 - s-a nscut Nagy Olga
28.12.1926 - s-a nscut Ileana Soldea
28.12.1941 - s-a nscut Ioana Em.Petrescu (m. 1990)
28.12.1942 - s-a nscut Valentina Buzil
28.12.1951 - s-a nscut Theodor Damian
28.12.2001 - a murit Ion Popa Argeanu (n. 1941)
29.12.1873 - s-a nscut Ovid Densusianu (m. 1938)
29.12.1876 - s-a nscut Lia Hru (m. 1964)
29.12.1894 - s-a nscut Emilian I.Constantinescu (m. 1977)
29.12.1907 - s-a nscut Petre Iosif (m. 1978)
29.12.1909 - s-a nscut Puia Florica Rebreanu (m. 1995)
29.12.1912 - s-a nscut Radu Popescu (m. 1985)
29.12.1928 - s-a nscut Nicolae ic (m. 1992)
29.12.1978 - a murit Frany Zoltn (n. 1887)
30.12.1826 - s-a nscut Iancu Alecsandri (m. 1884)
30.12.1892 - s-a nscut George Magheru (m. 1952)
30.12.1894 - s-a nscut Al. Marcu (m. 1955)
30.12.1894 - a murit Ion Pun-Pincio (n. 1868)
30.12.1924 - s-a nscut Traian Blceanu (m. 1993)
30.12.1975 - a murit Zoe Verbiceanu (n. 1893)
30.12.1986 - a murit Ion Bnu (n. 1914)
30.12.2002 - a murit Alexandru Cristea (n. 1920)
31.12.1842 - s-a nscut Iacob Negruzzi (m. 1932)
31.12.1889 - a murit Ion Creang (n. 1839)
31.12.1919 - s-a nscut Jean Grosu
31.12.1953 - a murit Mrgrita Miller-Verghy (n. 1865)
31.12.1956 - a murit Eugen Herovanu (n. 1874)
31.12.1980 - a murit Ana Mlea-Chiril (n. 1938)
31.12.2001 - a murit Ion Zamfirescu (n. 1907)
31.12.2004 - a murit Felix Milorad (n. 1920)