Sunteți pe pagina 1din 3

DATE DE CONTACT

Adres: Str. Gimnaziului; Nr. 18; Et. 1


Tel: 0245.610.071
Fax: 0245.610.071
Email: office@mobvad.ro
Web: www.mobvad.ro

FONDURI EUROPENE
PENTRU
AGRICULTUR

S.C. MOB VAD S.R.L.


2015

Programul Naional de Dezvoltare Rural 2014-2020


Sub-msura 4.3
Investiii pentru dezvoltarea, modernizarea sau adaptarea Infrastructurii agricole i silvice
Componenta Infrastructura de acces silvic

Sprijin acordat prin investiii n infrastructur de acces forestier. mbuntirea


performanei economice a pdurilor i va avea un efect pozitiv prin mbuntirea
conditiilor pentru executarea lucrrilor silvoculturale, prevenirea i stingerea
OBIECTIVE
incendiilor i pentru exploatarea pdurilor n condiii ecologice i de rentabilitate.
Prin proiectele depuse vor fi finanate investiii n modernizarea i nfiinarea de
drumuri pentru accesibilizarea pdurilor.
Persoane juridice de drept privat/alte forme de organizare, proprietari de pdure
i/sau asociaiile acestora, constituite conform legislaiei n vigoare;
BENEFICIARI Cine
Uniti administrativ teritoriale i/sau asociaii ale acestora, proprietari de pdure,
poate primi sprijin
constituite conform legislaiei n vigoare;
financiar?
Administratorul fondului forestier proprietate public a statului, constituit
conform legislaiei n vigoare.
Rata sprijinului public nerambursabil va fi de 100% din totalul cheltuielilor eligibile,
i nu va depi 1.500.000 euro/proiect pentru amenajarea drumurilor forestiere
VALOAREA
Un beneficiar poate solicita finanare pentru unul sau mai multe proiecte ce se
FONDURILOR
ncadreaz n tipurile de aciuni sprijinite; pentru acelai tip de investiie(aciune)
NERAMBURSABILE
depunerea unei noi cereri de finanare este condiionat de finalizarea investiiei
ce a constituit obiectul unui contract de finanre derulat anterior.
Investiia trebuie s se ncadreze n cel puin unul din tipurile de sprijin prevzute
prin sub-msur;
Solicitantul trebuie s se ncedreze n categoria beneficiarilor eligibili;
Investiia va fi precedat de o evaluare a impactului preconizat asupra mediului
dac aceasta poate avea efecte negative asupra mediului, n conformitate cu
CONDIII DE
legislaia n vigoare, menionat n cap 8.1 din PNDR;
ELIGIBILITATE
Solicitantul se angajeaz s asigure funcionarea la parametrii proiectai i
Ce condiii trebuie s
ntreinerea investiiei, pe o perioad de minimum 5 ani, de la ultima tran de
ndeplineasc
plat;
beneficiarul?
Solicitantul investiiilor trebuie s fac dovada proprietii terenului/administrrii
(n cazul domeniului public al statului);
Solicitantul trebuie s fac dovada faptului c investiia se regsete n
amenajamentul silvic, iar n cazul modernizrii drumului forestier, acesta s se
regseasc n inventarul deintorului.
Cheltuieli eligibile pentru sprijinul FEADR sunt limitate la cheltuieli pentru
construcia extinderea i/sau modernizarea drumurilor forestiere;
Cheltuieli privind costurile generale ale proiectului sunt cheltuieli pentru
consultan, proiectare, monitorizare i management, inclusiv onorariile pentru
consiliere privind durabilitatea economic i de mediu, taxele pentru eliberarea
certificatelor, potrivit art. 45 din Regulamentul (UE) nr.1305/2013, precum i cele
CHELTUIELI ELIGIBILE
privind obinerea avizelor i autorizaiilor necesare implementrii proiectelor,
prevzute n legislaia naional;
Cheltuieli de consiliere i pentru managementul proiectului sunt eligibile dac
respect condiiile anterior menionate i se deconteaz proporional cu valoarea
fiecrei trane de plat aferente proiectului. Excepie fac cheltuielile de consiliere,
pentru ntocmirea dosarului cererii de finanare, care se pot deconta integral n
cadrul primei trane de plat;
Cheltuielile pentru proiectare i asisten tehnic incluznd studiul de fezabilitate,
Documentaia de avizare pentru lucrari de intervenii, studii hidrologice i/sau
hidro-geologice, proiectele tehnice, se suport din sprijinul acordat prin sub-
msur i trebuie s se ncadreze n maximum 10% din totalul cheltuielilor
eligibile pentru proiectele care prevd construcii montaj;
Cheltuielile necesare pentru implementarea proiectului sunt eligibile dac:
- sunt realizate efectiv dup data semnrii contractului de finanare i sunt
n legtur cu cu ndeplinirea obiectivelor investiiei, cu excepia celor
necesare pentru depunerea cererii de finanare;
- sunt efectuate pentru realizarea investiiei cu respectarea rezonabilitii
costurilor;
- sunt efectuate cu respectarea prevederilor contractului de finanare
semnat cu AFIR;
- sunt nregistrate n evidenele contabile ale beneficiarului, sunt
identificabile, verificabile i sunt susinute de originalele documentelor
justificative, n condiiile legii.
ACTIVITI ELIGIBILE Construcia , extinderea i/sau modernizarea drumurilor forestiere.
Cheltuieli neeligibile generale:
Nu sunt eligibile investiiile amplasate pe terenuri care fac obiectul reconstituirii
dreptului de proprietate sau ale unor litigii;
Nu sunt eligibile drumurile publice (indiferent de clasificare) sau drumuri de
exploatare agricol introduse n fond forestier ca drumuri forestiere dup data de
1 martie 2008
Cheltuieli cu achiziionarea de bunuri i echipamente second hand;
Cheltuieli efectuate nainte de semnarea contractului de finanare a proiectului
cu excepia costurilor generale definite la art.45, alin. 2 litera c) a R (UE) nr.
1305/2013 care pot fi realizate nainte de depunerea cererii de finanare;
Cheltuieli cu achiziia mijloacelor de transport pentru uz personal i pentru
transport persoane;
Cheltuieli cu investiiile ce fac obiectul dublei finanri care vizeaz aceleai
costuri eligibile;
CHELTUIELI NEELIGIBILE Dobnzi debitoare, cu excepia celor referitoare la granturi acordate sub forma
unei subvenii pentru dobnd sau a unei subvenii pentru comisioanele de
garantare;
Achiziionarea de terenuri neconstruite i construite;
Taxa pe valoare adugat, cu excepia cazului n care aceasta nu se poate recupera
n termenul legislaiei naionale privind TVA-ul i a prevederilor specifice pentru
instrumente financiare;
n cazul contractelor de leasing, celelalte costuri legate de contractele de leasing,
cum ar fi marja locatorului, costurile de refinanare a dobnzilor, cheltuielile
generale i cheltuielile de asigurare.

Cheltuieli neeligibile specifice


Costuri cu ntreinerea, reparaiile i exploatarea investiiei realizate;
Costuri privind nchirierea de maini, utilaje, instalaii i echipamente;
Costuri operaionale inclusiv costuri de ntreinere i chirie.