Sunteți pe pagina 1din 10

ROMNIA

JUDEUL BIHOR
CONSILIUL LOCAL AL
ORAULUI ALED
HOTRRE
privind aprobarea nfiinrii Serviciului voluntar pentru situaii
de urgen din oraul Aled

Consiliul local al oraului Aled,


Avnd n vedere raportul compartimentului de specialitate nr. 5613 din 25.09.2008, prin
care se propune Consiliului local aprobarea nfiinrii Serviciului voluntar pentru situaii de
urgen n oraul Aled,
Vznd Ordinul nr. 718/2005, pentru aprobarea Criteriilor de performan privind
structura organizatoric i dotarea serviciilor voluntare pentru situaii de urgen emis de
Ministerul Administraiei i Internelor,
n temeiul art. 31 alin(3) din Legea nr. 307/2006, privind aprarea mpotriva incendiilor,
innd seama de prevederile art. 10, art. 21 i art. 27 din Legea nr. 481/2004, privind
protecia civil,
n baza art. 36 alin (2) lit.d, alin (6) lit.a pct.8 i art. 45 alin 1 din Legea nr. 215/2001,
republicat, administraiei publice locale,

HOTRTE

Art.1 Se nfiineaz Serviciul voluntar pentru situaii de urgen din oraul Aled, cu
organigrama i numrul de personal cuprins n anexa nr. 1, care face parte integrant din
prezenta hotrre.
Art.2 Se aprob Regulamentul de organizare i funcionare al Serviciului voluntar
pentru situaii de urgen, conform anexei nr. 2, care face parte integrant din prezenta
hotrre.
Art. 3 Cu ducere la ndeplinire a prezentei se ncredineaz prim arul oraului Aled.
Art.4 Prezenta se comunic cu:
- Instituia Prefectului Jud. Bihor
- Primarul oraului Aled
- ISU Criana Jud. Bihor

PREEDINTE DE EDIN Contrasemneaz,


JURCU VASILE SECRETAR
LAURAN NICOLETA
Nr. 63 din 30.09.2008
ANEXA nr. 1 la Hotrrea Consiliului Local nr. 63 din 30. 09.2008

o O R G AN I G R AM A
personalului Serviciului voluntar pentru situaii de urgenta din oraul Alesd.

In baza art. 5 lit. a si b, art. 7 si 12 din Criteriile de Performanta privind structura


organizatorica si dotarea Serviciilor Voluntare pentru Situaii de Urgen, emise de Ministerul
Administraiei si Internelor prin Ordinul 718/2005, avand in vedere prevederile Legii. nr.
307/2006 Privind Apararea Impotriva Incendiilor, Art. 31 alin. 3, precum i prevederile Legii nr.
481/2004 privind protecia civil, art. 10, art 21 si art. 27 se constituie Serviciul Voluntar pentru
Situaii de Urgenta de categoria I, avnd urmtoarea componen:
a. PERSONAL ANGAJAT:
EF SERVICIU CADRU TEHNIC PSI
MER MARIN
B) PERSONAL VOLUNTAR
GRUPELE DE PREVENIRE
a) Pentru instituiile publice i operatorii economici din subordinea Consiliului local:
1.LASCAU FLORINEL
2. POPUT DOREL
3. TITIS DAN
4. TITIS MARIUS
b) Pentru gospodriile ceteneti (cte 1 specialist la fiecare 200 gospodrii ceteneti )
Orasul Aled:
5. TONT IOAN
6. BARTHA CSONGOR
7. MALITA CRISTIAN
8. BLAHUTA IOAN
9. LUCA GABRIEL
10. VSLIE PAUL
11. POPA FLORIN
12. MALITA PETRU
13. LAZAR CALIN
Pdurea Neagr:
14. VAIDA DRAGO
15. ZODIERU IOAN
Peti:
16. KADAR SORIN
17. TANC CALIN
Tinud:
18. FAUR DAN
19. SIMIONA VASILE
TOTAL PERSONAL ANGAJAT : 1
TOTAL PERSONAL VOLUNTAR : 19
ANEXA nr.2 la Hotrrea Consiliului local nr. 63 din 30.09.2008

R E G U LAM E N T U L
de organizare, funcionare a
SERVICIULUI VOLUNTAR PENTRU SITUATII DE URGEN AL ORAULUI
ALED

CAPITOLUL I DISPOZITII GENERALE

Aprarea mpotriva incendiilor, aprarea vieilor omeneti i a bunurilor,


constituie o problem de interes public la care trebuie s participe, n condiiile legii,
autoritile administraiei publice locale, persoanele publice i juridice sau fizice care
desfoar activiti ori se afl n tranzit dup caz, pe teritoriul Romniei.
Aprarea mpotriva incendiilor reprezint ansamblul integrat de msuri tehnice i
organizatorice, precum i de activiti specifice, planificate i realizate potrivit legii, n
scopul de a asigura identitatea, evaluarea, controlul i combaterea riscurilor de incendii,
informarea cetenilor asupra acestora, precum, i intervenia operativ pentru salvarea
i acordarea ajutorului persoanelor aflate n pericol, stingerea incendiilor i limitarea
efectelor acestora
Situaia de pericol existent din momentul observrii, semnalizrii sau anunrii
unui incendiu pn la terminarea operaiunilor de intervenie, constituind o urgen
public de incendiu.
Serviciile Voluntare pentru Situaii de Urgen sunt structuri profesionale (altele
dect unitile Inspectoratului pentru Situaii de Urgen Criana) ncadrate cu
personal civil care au atribuii privind aprarea vieii, avutului public sau privat
mpotriva dezastrelor n sectoarele de competen (stabilite cu acordul I.S.U. Criana)
precum i pentru acordarea ajutorului persoanelor aflate n pericol n caz de accidente
sau dezastru.
Serviciul Voluntar pentru Situaii de Urgen face parte din structura Consiliului
Local.
Serviciul Voluntar pentru Situaii de Urgen pentru ndeplinirea atribuiilor ce i
revin, colaboreaz cu alte Servicii Voluntare pentru Situaii de Urgen, cu autoritile
administraiei publice, cu alte instituii i organisme care au atribuii privind aprarea
ordinii publice, prevenirea i combaterea dezastrelor, aprrii vieii i integritii fizice a
persoanelor, avutului public i privat, precum i de protecie a mediului.

CAPITOLUL II - ORGANIZAREA SI ATRIBUTIILE SERVICIULUI


VOLUNTAR

Serviciul Voluntar pentru Situaii de Urgen are n structura obligatoriu:


- compartiment sau specialiti pentru prevenirea incendiilor.
In oraul Aled se constituie Serviciul Voluntar pentru Situaii de Urgen de
categoria I (componenta de prevenire).
Serviciul Voluntar pentru Situaii de Urgen se ncadreaz cu personal angajat
i / sau voluntari avnd aptitudini fizice, psihice si profesionale adecvate funciei, iar
personalul angajat va avea atestarea i calificarea necesar, conform reglementarilor n
vigoare.
Serviciul Voluntar pentru Situaii de Urgen are urmtoarele atribuii principale:
a. desfurarea activitii de informare i instruire privind cunoaterea i
respectarea regulilor i msurilor de aprare mpotriva incendiilor.
b. verific modul de aplicare a normelor, dispoziiilor instruciunilor i respectarea
regulilor i msurilor de aprare mpotriva dezastrelor.
Pentru ndeplinirea misiunilor i sarcinilor specifice, Serviciul Voluntar pentru
Situaii de Urgen poate coopera cu alte Servicii de la ageni economici i la localiti
apropiate, cu alte organe i organisme care au stabilite i ele atribuiuni la incendii,
calamiti si catastrofe naturale.

CAPOTOLUL III ATRIBUTIILE DIN STRUCTURA SERVICIULUI

Personalul Serviciului Voluntar pentru Situaii de Urgen se compune din


angajai i /sau voluntari, dup caz.
Personalul din grupa de prevenire va asigura supravegherea instalaiilor de
semnalizare, alarmare in caz de incendiu si a zonelor cu risc ridicat de incendiu prin
posturi fixe sau serviciul de rond, precum si acionarea n situaii de urgen la incendiu
a instalaiilor, aparatelor, stingtoarelor i a altor mijloace iniiale de intervenie,
Executa controale tehnice de prevenire a incendiilor la instituiile subordonate
primriei la construciile i instalaiile tehnologice aparinnd domeniului public i
privat, precum si la gospodriile din localitile din raza comunei.
Constatarile rezultate in urma controalelor si verificarilor din teren vor face
subiectul unei informari la nivelul Consiliului Local si al primarului in vederea stabilirii
masurilor ce se impun .
Desfasoara activitati specifice de instruire privind cunosterea si respectarea
masurilor de prevenire a incendiilor la gospodariile cetatenesti, precum si a modului de
comportare si actiune in cazul producerii unui incendiu.

SEFUL SERVICIULUI:

Rspunde de ndeplinirea ntocmai a atribuiilor legale ce revin serviciului, de


instruirea acestuia i ridicarea continua a capacitii sale de aciune, de meninerea unei
discipline ferme n rndul personalului. Prin activitatea desfurat el trebuie s
contribuie activ la aplicarea n practic a principiului aprrii mpotriva dezastrelor n
toate locurile de munc.
eful serviciului i se subordoneaz ntreg personalul serviciului:
b. organizeaz i conduce nemijlocit instruirea de specialitate a serviciului
ntocmit n acest scop programul lunar i urmrete executarea lui ntocmai de
ntreg personalul serviciului, execut instruirea metodica a efilor formaiilor
de intervenie, salvare i prim ajutor.
c. organizeaz activitatea pentru prevenirea incendiilor pe care o desfoar
grupa sau compartimentul dup caz, n care scop:
- pregtete personalul care execut activitatea de prevenire
- controleaz personalul modul de respectare a normelor de psi precum i de
comportare la dezastre i acioneaz pentru nlturarea operativ a oricror
nclcri.
- desfoar activitatea instructiv-educativa n rndul personalului ce se
incadreaza in munca si sprijina pe sefii formatiilor de lucru in instruirea
personalului de la locurile de munca
- face propuneri Consiliului Local cu privire la ncadrarea cu personal a
serviciului, urmrind respectarea criteriilor prevzute de lege.
d. inlocuieste si actualizeaza documentele operative a serviciului, asigura
pastrarea si mentinerea corespunzatoare a bunurilor din inzestrarea acestuia si
a sediului, asigura ordinea si disciplina, face propuneri de recompensare si
sanctionarea a personalului serviciului.

o SPECIALISTUL DE PREVENIRE

Specialistul de prevenire este subordonat nemijlocit sefului Serviciului Voluntar


pentru Situaii de Urgent, ndeplinete serviciile date de acesta, pe linia ndeplinirii
atribuiilor de serviciu revenindu-i urmatoarele sarcini.
- participa la programul de pregatire comuna al Serviciului Voluntar pentru
Situatii de Urgenta.
- Executa controale de prevenire la obiectivele repartizate ( operatori
economici, institutii, gospodarii cetatenesti, etc.) in conformitate cu
prevederile legii, facand despre acestea in caietele de control.
- Aduce la cunostinta sefului Serviciului starile de pericol sau situatiile
deosebite din teren.
- participa la inlaturarea operativa pe timpul controlului a starilor de lucruri
negative ce pot fi inlaturate in masura in care ii permit cunostintele si
posibilitatile.
- Indeplineste orice alta sarcina trasata de seful serviciului.

a. Actioneaza inlaturarea dezastrelor folosind cat mai judicios mijloacele


tehnice si substantele, respecta instructiunile de exploatare a tehnicii,
precum si normele de circulatie.
b. Executa repunerea rapida in stare de functionare la intreaga capacitate a
mijloacelor tehnice de stingere utilizate la incendii sau la alte actiuni de
lichidare a dezastrelor.
c. Se preocupa de conosterea temeinica a sectorului de competenta atribuit
serviciului ( drumuri si cai de acces, surse de apa si locuri de amplasare a
tehnicii, atat in obiectivele si localitatile proprii cat si cu cele cu care s-au
ncheiat convenii sau contracte ).
d. Nu paraseste locul de munca decat dupa sosirea la sediul serviciului si
luarea in primire a mijloacelor tehnice de catre soferul care urmeaza sa-l
inlocuiasca.
e. Indeplineste orice alte sarcini legate de atributiile, sarcinile stabilite de
seful acestuia.

CAPITOLUL IV- REGLEMANTAREA ACTIVITATILOR


PRIVIND PRESTARILE DE SERVICII

Serviciul Voluntar pentru Situatii de Urgenta al oraului


Aled
Stabileste un sector de competenta astfel incat sa se asigure ndeplinirea atributiilor
legale si prestarea serviciilor stabilite in limitele sectorului respectiv si sa fie capabil sa
puna in aplicare planurile de interventie existente la nivelul comunei, cat si cele a
persoanelor juridice cu care s-a incheiat contracte sau conventii pentru activitati de
aparare impotriva incendiilor.
In situatia incheierii de contracte sau conventii pentru activitati de aparare
mpotriva incendiilor, valoarea timpului de rspuns al Serviciului Voluntar pentru
Situatii de Urgenta se va stabilii de comun acord intre partile semnatare, urmarindu-se sa
nu se diminueze nivelul de protectie impotriva incendiilor in constructiile si instalatiile
proprii agentilor economici sau institutiilor de pe raza localitatii, nedepasindu-se
valoarea prevazuta in Criteriile de performant emise prin O.M.A.I. 718/2005.
Sectorul de competenta va avea o suprafata astfel determinata incat
Serviciul Voluntar pentru Situatii de Urgenta sa poata interveni ntr-un timp de max.30
minute n cea mai indepartata zona locuita a acestuia.
Timpul de raspuns al formatiei de interventie al Serviciului Voluntar pentru
Situatii de Urgenta din localitataea va fi de max. 10 minute de la institutiile cu sali
aglomerate sau cu incaperi cu aglomerari de persoane, la agenti economici de interes
local cu risc ridicat de incendiu, precum si la constructiile care apartin petrimoniului
national si prezinta risc de incendiu.
Pe baza hotararii Consiliului Local al oraului Aled si in conditiile prevazute de
lege Serviciul Voluntar pentru Situatii de Urgenta poate presta contra-cost catre orice
persoana fizica sau juridica unele servicii fara a afecta indeplinirea atributiilor proprii.
Veniturile nete incasate din prestarile de servicii, precum si cele din compensarea
contravalorii consumatorilor in cazuri de interventii, raman la dispozitia unitatii
prestatoare ca venituri extrabugetare pentru acoperirea cheltuielilor de interventii,
intretinere si dotare.
CAPITOLUL V _- REGLEMENTAREA
GESTIONARII PATRIMONIULUI SERVICIULUI

Pentru asigurarea functionarii, Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta al


localitatii Alesd acesta va avea acces la mijloacele aflate in dotarea unitatii P.S.I Alesd
din subordinea Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Criana:
- mijloace initiale de stingere si alte materiale (scari, galeti, topoare, cazmale,
maturi, echipamente pentru hidranti stradali )
- autospeciale si utilaje de interventie necesare indeplinirii atributiilor.
- carburanti si lubrifianti (
- sediu si spatii de adapostire a tehnicii de interventie si a materialelor din dotare
- mijloace de anuntare, alarmare, alertare si conducere a interventiei.
- mijloace si utilaje pentru executarea prestarilor de servicii
- sali de pregatire si instruire a personalului.
- poligoane de antrenament.
- mijloace si echipament de protectie si de lucru.
- ateliere, magazii si alte spatii necesare functionarii serviciului.
- substante si echipamente de protectie specifice care se pun la dispozitia
fortelor de interventie chemata in sprijin.
Intreaga gestiune a serviciului va fi in patrimoniul statiei de pompieri Alesd,
subordonata Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Criana.

CAPITOLUL VI COORDONAREA, CONTROLUL SI


INDRUMAREA SERVICIULUI

Asigurarea cunosterii si respectarii normelor de p.s.i. la agentii economici,


institutii si localitati, depinde in mare masura de modul in care este indrumata
activitatea de Serviciu Voluntar pentru Situatii de Urgenta.
De conducerea, controlul si indrumarea Serviciului Voluntar pentru Situatii
de Urgenta raspunde primarul si cadrul tehnic coordonator ( sef Serviciu Voluntar
pentru Situatii de Urgenta ), care au atributii stabilite in acest sens prin Legea
212/1997.
Cu prilejul controlului tehnic de specialitate al localtatii, de catre inspectorii
de la unitatile militare pentru Situatii de Urgenta se verifica si activitatea
Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta.
Seful serviciului conduce, controleaza si indruma activitatea in permanenta.
Controlul Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta se executa atat in
schimbul I, cat si in schimburile II si III de catre cei in drept.
Documentele de organizare, desfasurare si conducere a activitatii
Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta al localitatii Aled sunt cele
prevazute la anexa 3 din Criteriile Minime de Performanta emise prin O.M.A.I. nr.
718/2005
CAPITOLUL VII DISPOZITII FINALE

Regulamentul de organizare si functionare a Serviciului Voluntar pentru Situatii


de se aproba de Consiliul Local al orasului Alesd.
Serviciul Voluntar pentru Situatii de Urgenta colaboreaza cu alte servicii chiar din
alte tari in baza contravantiilor internationale la care Romania este parte, sau a
acordurilor bilaterale.
Autospecialele, echipamentele, substantele, accesoriile si celelalte mijloace de
aparare impotriva incendiilor trebuie sa indeplineasca conditiile tehnice de calitatea si de
performanta prevazute de regulamentele in vigoare.
Personalul tehnic al administratiei publice locale cu atributiuni de indrumare,
control si constatare a incalcarilor legii in domeniul p.s.i. se atesta de Inspectoratul
pentru Situatii de Urgenta Crisana a jud. Bihor.
Prestarea lucrarilor de termoprotectie, ignifugare, verificare, intretinere si reparare
a autospecialelor si a altor mijloace tehnice destinata apararii impotriva incendiilor, se
efectueaza de catre persoanele fizice si juridice atestate de unitatile Inspectoratului
General pentru Situatii de Urgenta Bucuresti.
Cheltuielile ocazionate de stingerea incendiilor la bunurile apartinand domeniului
public si privat al statului, la bunurile personale ale cetatenilor, precum si la cele
apartinand asociatiilor nonprofit sau organizatiile cu caracter cultural, politic, religios,
sportiv sau umanitar, constituite potrivit legii, se suporta la Consiliul Local in raza caruia
s-a produs incendiul ( sau Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Crisana daca legea
nu prevede astfel.
Drepturile, compensatiile, despagubirile, recompensele si sanctiunile se stabilesc
conform prevederilor HG. Nr. 1579 din 08.12.2005, i vor fi menionate in contractele
de voluntariat.