Sunteți pe pagina 1din 5

S.C. CO-RA 17 S.R.L.

TERMINAL DE PRODUSE LAMINATE IN ZONA LIBERA GALATI

TERMINAL DE PRODUSE LAMINATE


IN ZONA LIBERA GALATI
Beneficiar:S.C. LOGISTIC & INTEGRAL
SERVICES S.R.L.
Faza: P.Th+DDE.

B R E V IAR D E CALC U L

In cadrul proiectului s-a elaborat prezentul "BREVIAR DE CALCUL" pentru obiectul Terminal
de Produse Laminate Extindere constituit din obiectivele "A- INFRASTRUCTURA COLOANE
2.00 m" si "B SUPRASTRUCTURA PLACA, GRINZI, GRINDA PARAMENT, ACCESORII
DE CHEU" din Zona Libera Galati.

1) Obiectiv "A" Coloane 2.00m

Lungimea totala a frontului de acostare este de 119.00 m. Infrastructura cheului este


realizata din coloane 2.00 m dispuse pe doua siruri. Numarul total de coloane este de 32 buc.
(16 coloane pe sir). Distanta dintre sirurile de coloane este de 6.80 m.
In lungul cheului distanta dintre coloane este de
- 7.683 m pentru coloanele extreme marginale,
- 7.783 m pentru urmatoarele douoa coloane ;
- 7.833 m distanta curenta intre celelalte coloane.
Betonarea coloanelor se face in doua etape: prima etapa pana la cota +2.82 Etiaj local
Galati pentru montarea armaturilor radierului de ape mici.
Lungimea totala a coloanei va fi de 36.40 m, cota de fundare va fi -31.88 m etiaj local
Galati.
Cota superioara a capului coloanei va fi +4.52 m, cota unde se monteaza cuzinetul de
beton armat pentru preluarea eforturilor din grinzile de rezistenta a suprastructurii.
Armarea coloanei se va face cu armaturi 25 mm PC52 dispuse circular la 24 cm interax.
Pentru a asigura o conlucrare buna cu betonul se va monta o freta 12 mm OB37. Se vor folosi
4 carcase de armatura cu lungimi de 8.00 m fiecare. Carcasele vor fi prevazute cu patine de
ghidare sudate de armaturile de rezistenta pentru evitarea accidentelor la introducerea
armaturilor in tuburile de betonare.
Cuzinetul va avea dimensiunile in plan de (2.50 x 2.50) m si o inaltime de 80 cm. Armatura
de rezistenta in cuzinet va fi 20 mm PC52 cu etrieri 12 mm OB37.
Radierul de ape mici va avea dimensiunile in plan (3.00 x 4.00) m si o grosime de 50 cm.
Armatura de rezistenta va fi 16 mm PC52. Pe doua din aceste radiere se vor monta bolarzii de
50 tf pentru acostarea la nivele scazute ale apei.
Calculul coloanelor s-a facut la solicitari verticale si orizontale.
Pentru solicitarile verticale s-au considerat sarcinile provenite din grinzile suprastructurii.
Sarcina maxima verticala de calcul considerata este de 210 tf, provenita din sarcinile preluate de
stalpul metalic al halei si din greutatea proprie a suprastructurii. Calculul s-a efectuat conf. STAS
2561/4-90.
Capacitatea portanta la compresiune pentru o coloana 2.00 m, rezultata in urma
calculului este R 627 tf, iar in cazul smulgerii, capacitatea portanta este R 79 tf.
Calculul la forte orizontale s-a facut luandu-se in considerare atat incarcarile induse de
tractiunea in bolard si de izbirea navei (~30 tf), cat si de forta de franare dinamica a podului rulant
ce actioneaza pe tronsonul central al halei (~35 tf).
In urma calculelor efectuaute cu ajutorul unui program automat s-au obtinut valori
admisibile ale momentului maxim, al presiunii pe teren si a fortei taietoare.
Radierul de ape mici a fost dimensionat tinandu-se cont de incarcarile induse de grinda
parament (~38t) si de tractiunea in bolard (30 tf).

-1-
Proiectant: S.C. "CO-RA 17" S.R.L. TERMINAL DE PRODUSE LAMINATE IN ZONA
Beneficiar: S.C LOGISTIC & INTEGRAL SERVICES LIBERA GALATI
S.R.L. Breviar de calcul
Faza: P.Th.+DDE

2) Obiectiv "B" Suprastructura cheului

Avand in vedere lungimea cheului (a frontului de acostare) de 119,00m, s-a propus


impartirea structurii in trei tronsoane de cca. 39,60m fiecare, separate prin rosturi permanente de
5cm grosime. Rosturile sunt continue, de la cota superioara a coronamentului (placii), respectiv
6,32m, pana la cota inferioara a grinzilor longitudinale monolite (+5,32m).
Coronamentul cheului tip estacada este realizat sub forma unei placi monolite din beton
armat, avand grosimea constanta de 25cm. In corpul coronamentului vor fi inglobate
deasemenea placutele de rezemare (fundare) ale stalpilor metalici ai halei.
Dimensionarea coronamentului s-a facut conf. STAS (Calculul placilor din beton armat
pe retele de grinzi), precum si in conformitate cu stas-urile si normele enumerate mai jos.
Calculul de rezistenta a cuprins urmatoarele etape :
- determinarea incarcarii de calcul gravitationale ;
- impartirea (unui tronson) in placi (panouri) armate pe doua directii ;
- stabilirea schemelor de calcul, prin considerarea cazurilor (idealizate) de rezemare a
panourilor pe laturi, cu incarcarile aferente ;
- calculul momentelor incovoietoare pe cele doua directii principale ;
- armarea panourilor, pe reazeme si in camp, conf. STAS 10107/0-90.
Pentru fiecare tronson a rezultat o retea de armatura alcatuita din bare individuale (PC52),
astfel : 8 12/m la talpa inferioara in camp, respectiv talpa superioara in dreptul reazemelor
centrale ; 4 12/m + calareti 4 16/m la reazemele interioare ale panourilor marginale.
Dimensiunile in plan, grosimea placii si modul de turnare (monolit) asigura coronamentului
rolul unei saibe orizontale rigide.
Reteaua de grinzi care sustine placa coronamentului este alcatuita din grinzi longitudinale
(paralele cu frontul de acostare) turnate monolit si din grinzi transversale prefabricate.
Grinzile longitudinale se vor turna continuu pe lungimea unui tronson. Sectiunea grinzilor
este aceeasi pentru toate cele trei siruri, respectiv 60 x 100cm.
Dimensionarea grinzilor s-a facut deasemenea conform urmatoarelor etape :
- stabilirea incarcarii gravitationale (in tf/ml) aferente grinzilor ;
- stabilirea schemei statice grinzi continue pe reazeme fixe ;
- calculul momentelor incovoietoate, a fortelor taietoare si a deplasarilor ;
- stabilirea armaturii longitudinale, pe reazem si in camp incovoiere sumpla pe o directie ;
- stabilirea armaturii transversale (etrieri) printr-un calcul la forta taietoare si de verificare la
incovoiere + torsiune (masura de siguranta suplimentara).
Pentru grinzile din sirul B (central) cele mai solicitate, a rezultat o armatura longitudinala
de rezistenta alcatuita din bare 25 si 20 PC52. Dispunerea barelor, innadirea si ancorarea lor
s-au facut in conformitate cu prevederile de calcul si constructive din STAS 10107/0-90.
Preluarea fortei taietoare si/sau a momentului de torsiune se va face prin etrierii
perimetrali 14 si neperimetrali 10 OB37, precum si prin barele longitudinale dispuse simetric
pe fetele laterale ale grinzilor, respectiv 2 x 2 16 PC52. Acestea au totodata rol de armaturi de
montaj.
Grinzile transversale se vor executa din beton armat prefabricat de clasa C18/22,5 (ca
dealtfel intreaga suprastructura). Dispozitia si dimensiunile in plan au condus la doua tipuri de
prefabricate, respectiv GT1 0,50 x 0,75 x 5,65m si GT2 0,50 x 0,75 x 7,20m.
Rezemarea grinzilor pe cuzineti se va face face fara prevederea de mustati lasate din
cuzineti. La reazeme s-au prevazut rosturi de cca. 3cm, pentru a se permite asezarea foilor
din tabla striata de 5mm grosime si matarea cu mortar de ciment avand acceasi marca cu
cimentul folosit la prepararea betonului structurii de rezistenta.
Pentru dimensionarea sectiunii de beton armat a grinzilor transversale a rezultat astfel o
schema de grinda simplu rezemata, incarcata cu sarcina uniform distribuita (tf/ml), rezultata
din suprafele de placa aferente.
Calculul de rezistenta a presupus considerarea a doua faze de lucru, respectiv stadiul I
inainte de intarirea betonului din placa si stadiul II exploatare curenta. In primul stadiu, s-a
-2-
Proiectant: S.C. "CO-RA 17" S.R.L. TERMINAL DE PRODUSE LAMINATE IN ZONA
Beneficiar: S.C LOGISTIC & INTEGRAL SERVICES LIBERA GALATI
S.R.L. Breviar de calcul
Faza: P.Th.+DDE

considerat o sectiune dreptunghiulara de 50 x 100cm, incarcarea de calcul fiind cea


gravitationala, rezultata din greutatea betonului proaspat din placa si greutatea proprie a
grinzii. In stadiul II, grinda lucreaza cu placa in zona comprimata. Cantitatea de armatura
necesara a rezultat din calculul de rezistenta in primul stadiu de lucru.
Armarea grinzilor se va face cu bare longitudinale 25 PC52 la talpa inferioara, respectiv
armaturi constructive 16 PC52 la talpa superioara. Etrierii perimetrali sunt practic constituiti
de conectorii grinzii cu placa.
.
Pentru toate tronsoanele structura se inscrie in limitele admisibile din punct de vedere a
deplasarilor relative de nivel, acestea situandu-se sub valorile maxime admise de Normativul P
100/92. Rostul antiseismic intre tronsoane s-a dimensionat la 10 cm in baza prevederilor aceluiasi
normativ.
La proiectarea structurilor s-a tinut cont de urmatoarele Normative, Standarde, Stasuri si
Instructiuni :
Normativ P 100 / 92 Normativ pentru proiectarea antiseismica a constructiilor de locuinte,
social culturale, agrozootehnice si industriale, cap. 11 si 12;

Cod NP 007-97 Cod pentru calculul cadrelor din beton armat

Normativ P10/1986 Normativ pentru fundare directa

Legea 10 / 95 Legea calitatii lucrarilor de constructii

STAS 10.101 / 21 - 90 Actiuni in constructii - Incarcari date de zapada;

STAS 10.101 / 1-87 Actiuni in constructii - greutati tehnice si incarcari permanente;

STAS 10.101 / 2A1 - 87 Actiuni in constructii, incarcari tehnologice din exploatare pentru
constructii civile si industriale;

STAS 10107 / 0 - 90 Calculul si alcatuirea elementelor structurale din beton, beton armat si
beton precomprimat

STAS 10107 / 4 - 90 Plansee casetate din beton armat, prescriptii de calcul si alcatuire
Mentionam ca la stabilirea caracteristicilor geometrice ale grinzilor de cadru s-a tinut
seama si de conlucrarea cu placile din beton armat.
La dimensionarea placilor s-a tinut seama si de normativele si standardele in vigoare
privind urmatoarele cerinte obligatorii:
grosimea minima a placilor care lucreaza pe minim o singura directie (raportul latimilor >2):
hp min. = I / 40
grosimea minima a placilor care lucreaza 2 directii : hp min. = I / 45
sageata maxima pentru placi pe care reazema ziduri: f max. = I / 500
sageata maxima pentru placi pe care nu reazema ziduri: f max. = I / 250
sageata maxima a consolelor: f max. = I / 250
grosimea placilor in consola: hp min. = I / 12
Prezentul BREVIAR DE CALCUL este valabil si cu anexele pentru calculul deplasarilor A1,
A2, A3, A4 si B4 care fac parte integranta din prezenta documentatie.
Pentru edificare s-au extras principalele valori privind deplasarile totale, deplasarile
relative de nivel, etc. care au fost introduse si centralizate in tabelele de mai jos:

-3-
Proiectant: S.C. "CO-RA 17" S.R.L. TERMINAL DE PRODUSE LAMINATE IN ZONA
Beneficiar: S.C LOGISTIC & INTEGRAL SERVICES LIBERA GALATI
S.R.L. Breviar de calcul
Faza: P.Th.+DDE

Tronsonul A1 (Parter + 1 Etaj)

Nivelul luat in Deplasare (cm) Deplasari 1 Deplasari In elastic In postelastic


considerare relative de = admisibile
Depl. rel. Depl. rel.
nivele (cm)
(cm) Depl. adm. Depl. adm.
0 1 2 3 4 5 6
I 0.26 0.09 0.45 1.23 0.21 0.366
Parter 0.17 0.17 0.85 1.58 0.108 0.536

Tronsonul A2 (Parter + 1 Etaj)

Nivelul luat in Deplasare (cm) Deplasari 1 Deplasari In elastic In postelastic


considerare relative de = admisibile
Depl. rel. Depl. rel.
nivele (cm)
(cm) Depl. adm. Depl. adm.
0 1 2 3 4 5 6
I 0.30 0.09 0.45 1.23 0.073 0.366
Parter 0.21 0.21 1.05 1.58 0.133 0.664

Tronsonul A3 (Parter)

Nivelul luat in Deplasare (cm) Deplasari 1 Deplasari In elastic In postelastic


considerare relative de = admisibile
Depl. rel. Depl. rel.
nivele (cm)
(cm) Depl. adm. Depl. adm.
0 1 2 3 4 5 6
Parter 0.09 0.09 0.45 1.58 0.057 0.0285

Tronsonul A4 (Parter)

Nivelul luat in Deplasare (cm) Deplasari 1 Deplasari In elastic In postelastic


considerare relative de = admisibile
Depl. rel. Depl. rel.
nivele (cm)
(cm) Depl. adm. Depl. adm.
0 1 2 3 4 5 6
Parter 0.09 0.09 0.45 1.58 0.057 0.0285

Tronsonul B4 (Parter)

Nivelul luat in Deplasare (cm) Deplasari 1 Deplasari In elastic In postelastic


considerare relative de = admisibile
Depl. rel. Depl. rel.
nivele (cm)
(cm) Depl. adm. Depl. adm.
0 1 2 3 4 5 6
Parter 0.09 0.09 0.45 1.58 0.057 0.0285

Intocmit, Verificat,
ing. MIHAI IONESCU ing. IOAN APOSTOL

-4-
Proiectant: S.C. "CO-RA 17" S.R.L. TERMINAL DE PRODUSE LAMINATE IN ZONA
Beneficiar: S.C LOGISTIC & INTEGRAL SERVICES LIBERA GALATI
S.R.L. Breviar de calcul
Faza: P.Th.+DDE

Data: 1 noiembrie 2001

-5-