Sunteți pe pagina 1din 1

Model 2016 ITL - 002

Codul de nregistrare fiscal: .....


Adresa de pot electronic a organului fiscal: .......

Numrul de rol nominal unic Registrul agricol Tipul: Volumul: Poziia:


DECLARAIE FISCAL : PENTRU STABILIREA IMPOZITULUI/TAXEI PE CLDIRILE REZIDEN IALE / NEREZIDENIALE / CU DESTINAIE MIXT AFLATE N PROPRIETATEA PERSOANELOR JURIDICE
I. DATE DE IDENTIFICARE A CONTRIBUABILULUI
Denumire Codul de identificare fiscal
contribuabil SCM ELEDUR Codul unic de identificare R O 4 0 1 9 6 7
Numrul tel./fax 0214233248 Adresa de pot electronic eledur_sca@yahoo.com Strada Calea Rahovei Nr. 301 Cod potal 050899
Bloc Scara Etaj Apartament Localitatea Bucuresti Judeul/Sectorul 5 ara
Sunt de acord ca actele administrative fiscale s-mi fie
Adresa de
Strada Nr Codul potal Blocul Scara Etaj Ap. Localitate comunicate exclusiv la adresa de pot electronic
coresponden
DA NU
II. DATE DE IDENTIFICARE A MPUTERNICITULUI (mputernicirea nu este transmisibil i nceteaz la data revocrii de ctre contribuabil sau la data decesului acestuia. )
Numele Codul de identificare fiscal
Prenumele
Numrul tel./fax Adresa de pot electronic Strada
Numr Cod potal Blocul Scara Etaj Apartament Localitate Judeul/Sectorul ara
III. Adresa de reziden a contribuabilului
n alt stat dect Romnia
IV. DATELE CLDIRII NECESARE STABILIRII IMPOZITULUI/TAXEI DATORAT/ PE CLDIRI Nr. act Data Valoare achiziie
xNEREZIDENIALE / REZIDENIALE / MIXTE dobndire: dobndirii: (lei)
Forma de dobndire x Proprietate nchiriere Concesiune Administrare Folosin Alte modaliti:
Strada conform Anexa Nr Bloc Scara Etaj Ap Localitate/sector
a) nregistrat n b) rezultat dintr-un c) lucrrilor de construcii, n d) de achiziie e) nscris n contabilitatea proprietarului cldirii i comunicat
Indicator evidenele organului fiscal raport de evaluare cazul cldirilor nou concesionarului, locatarului, titularului dreptului de administrare sau de
construite folosin, dup caz
Rezidenial Nerezidenial Rezidenial Nerezidenial Rezidenial Nerezidenial Rezidenial Nerezidenial Rezidenial Nerezidenial

Valoare 911.829
Data documentului 15.02.2017

Anexez la prezenta declaraie copii ale documentelor, certificate de conformitate cu originalul, conform art. 64 alin. (5) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedur fiscal, cu modificrile i completrile ulterioare,
dup cum urmeaz:
Anex cldiri mputernicire i copie CI
1.. 4.. 7..
Rapoarte evaluare balan la 31.12.2016
2.. 5.. 8..
3..
Copie CUI 6.. 9..
Sub sanciunile aplicate faptei de fals n acte publice, declar c:
1. datele nscrise n prezentul formular, precum i orice documente anexate depuse de mine sunt corecte i complete, conforme cu realitatea;
2. n cazul n care intervin modificri privind situaia juridic a contribuabilului ori a bunului impozabil/taxabil, m oblig s depun o nou declaraie fiscal care s reflecte realitatea, n termen de 30 de zile de la apariia situaiei respect ive.
Posed actul de identitate TIPUL seria numrul eliberat de La data de
Data i semntura
n acest tip de chenar completeaz contribuabilul sau mputernicitul acestuia.
mputernicitului
n cazul n care contribuabilul nu poate citi sau scrie, declaraia fiscal se completeaz de o persoan agreat de ctre acesta, care i va citi integral coninutul declaraiei fiscale i va semna pentru conformitate.
Data i semntura Date de identificare ale acestei persoane:
Posed actul de identitate TIPUL seria numrul eliberat de