Sunteți pe pagina 1din 4

FISA DE PERSONAL - model

Marca: (x) Permanent


Numele si prenumele:
Data de angajare
Functia
Data nasterii
Localitatea Judet
Cod numeric personal
Adresa Localitatea
Strada Nr.

Judet
Se afla momentan in state

Zile
LUNA/AN Nr. C.F.P Salariul Conce Fond Venitul Venit net
Salari Zile Zile /Abs Spor Alte Salariul
Nr se incepe cu Zile Total Ore Ore de tarifar Ore
de Dreptur diu CAS
Ajutor
de net Deduc
Salariul realizat/
crt
ul ore C.A. CO ene la suplim Prime sporuri/ brut de impoza Impozit Salariul
luna naterii lucra lurate dublu noapte noapte i CO Medic reinut sanat impoza ere
tarifar S.S. platite nem timpul entare
-lei Tichete realizat somaj
bil
bil net/Rest
copilului te otivat efectiv al ate plat
e lucrat

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
TOTAL GENERAL

Director General, Contabil ef, ntocmit,


FISA DE PERSONAL - model
Marca: (x) Permanent
Numele si prenumele:
Data de angajare
Functia
Data nasterii
Localitatea Judet
Cod numeric personal
Adresa Localitatea
Strada Nr.

Judet
Se afla momentan in state

LUNA/AN Zile
se Nr. C.F.P Salariul Conce Fond Venitul
Salari Zile Zile /Abs tarifar Spor Alte Salariul
Nr incepe cu Zile Total Ore Ore de Ore
de Dreptur diu CAS
Ajutor
de net Deduc
Salariul
Impozi
crt
ul ore C.A. CO ene la suplim Prime sporuri/ brut de impoza
luna lucra lurate dublu noapte platite nem timpul entare
noap i CO Medic
realizat
reinut
somaj sanat impoza ere bil
t
tarifar S.S. te -lei Tichete bil
naterii te otivat efectiv al ate
copilului e lucrat

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
TOTAL
GENERAL

Director General, Contabil ef, ntocmit,


Venit
net
realizat
/
Salariu
l
net/Re
st plat