Sunteți pe pagina 1din 10

APROBAT,

DIRECTOR,

Registrul Riscurilor
specifice activitatii
de la Scoala Gimnazial,comuna Baba Ana

Strategia
adoptat
Responsabilul Risc inerent pentru Intrumentele de control intern Terme Data Riscul rezidual la data Even Observatii
Zona de risc Obiective Descrierea riscului Circumstantele care favorizeaza cu risc nul de ultimei ultimei revizuiri tuale
(domeniul, apariia riscului gestionarea (actiuni punere revizuiri le ris
compartiment) riscului pentru n si stadiul curi
tratarea oper aciunii secu
riscurilo ndar
r) e
Probabili Impact Expunere Probabili Impact Expune
tate tate re
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

SERVICIUL CONTABILITATE

Serviciul 1 Organizarea 1. Editarea incorect a -Inexistena unor proceduri scrise privind Contabil S M S/M Tratarea - intocmirea procedurilor scrise privind De S S S/S Se va evalua
Contabilitate registrelor de Registrului-jurnal, organizarea si conducerea contabilitatii financiar riscului organizarea si conducerea contabilitatii ; cate ori de cate ori
contabilitate 2. Editarea incorect a Regis- contabilitate patrimoniu -exercitarea permanenta a controlului ierarhic ori apar modi-
trului-inventar -Completarea eronata a Registrelor de -desemnarea persoanei resposabile cu este ficari in
3. Editarea incorect a i a contabilitate cu ajutorul sistemelor infor- conducerea Registrelor de contabilitate; nevoie structura serv
registrului Cartea Mare prin matice de prelucrare automat a datelor - completarea eronata a registrelor de si/sau ROI
nerespectarea prevederilor -Nedesemnarea persoanelor responsabile cu contabilitate;
OMFP 1917/2005 privind conducerea Registrelor de contabilitate -evaluarea performantelor realizate;
organizarea si conducerea
contabilitatii
Serviciul 2 Conducerea I 4. nregistrari eronate n conta- -Inexistena unor proceduri scrise privind Contabil M M M/M Tratarea - intocmirea procedurilor scrise privind De S S S/S Se va evalua
Contabilitate contabilitatii bilitate a imobilizrilor i evidena contabil a imobilizrilor i riscului evidena contabil a imobilizrilor i cate ori de cate ori
patrimoniale investitiilor, investiiilor
financiar investiiilor. ori apar modi-
5.nregistrari eronate n conta- -Necunoaterea de ctre personalul desem- patrimoniu -intocmirea procedurilor scrise privind este ficari in
bilitate a materialelor si nat a procedurilor de de nregistrare evidena contabil a materiilor, materialelor nevoie structura serv
obiectelor de inventar -Nedesemnarea persoanelor responsabile cu inclusiv a celor de natura obiectelor de si/sau ROI
conducerea evidenei contabile a imobili- inventar.
zrilor i investiiilor -urmarind desemnarea persoanei resposabile
-Evidenierea eronat a plilor/cheltuielilor cu ndeplinirea acestei atribuiuni;
efectuate cu achiziionarea imobilizrilor
sau construirea unor obiective (custodii,
recepii pariale i finale)
-Inexistena unor proceduri scrise
privind evidena contabil a materiilor,
materialelor, inclusiv a celor de natura
obiectelor de inventar
- Necunoaterea de ctre personalul desem-
nat a procedurilor de nregistrare n evidena
contabil a materiilor, materialelor inclusiv
a celor de natura obiectelor de inventar
-Nedesemnarea persoanelor responsabile cu
conducerea evidenei contabile a materiilor,
1
materialelor inclusiv a celor de natura
obiectelor de inventar
-Evidenierea eronat a plilor/cheltuielilor
efectuate cu achiziionarea materiilor,
materialelor, inclusiv a celor de natura
obiectelor de inventar.
-Evidenierea eronat a costurilor de achi-
ziie, de prelucrare i a valorii de ieire, prin
nerespectarea principiului permanenei
metodelor de evaluare. - - intocmirea procedurilor scrise privind De
organizarea si conduceriea contabilitatii cate
6. nregistrari eronate in conta- -Inexistena unor proceduri scrise
privind Contabil - exercitarea permanenta a controlului ierar- ori
bilitate a drepturilor constatate organizarea si conducerea contabilitatii; financiar hic, este Se va evalua
si a veniturilor incasate de la - Necunoaterea de ctre personalul patrimoniu S M S/M Tratarea - desemnarea persoanei resposabile cu nde- nevoie S S S/S ori de cate ori
personae fizice si cele riscului plinirea acestei atribuiuni; apar
communicate de ANAF
desemnat a acestori proceduri ; - evaluarea performantelor realizate de fiecare modificari in
-Nedesemnarea persoanelor responsabile salariat; structura serv
cu conducerea evidenei contabile ; si/sauROF
-Neactualizarea sumelor datorate sau de
ncasat;
- nregistrarea eronat n alte conturi dect
cele aferente naturii acestor operaiunui

Contabil
7. nregistrari eronate in conta- - Inexistena unor proceduri scrise privind S M S/M Monotori -intocmirea procedurilor scrise privind De S S S/S Se va evalua
bilitatea trezoreriei prin activitatea de organizare i funcionare a financiar zare activitate de incasari si plati prin casierie si cate ori de cate ori
neintelegerea operatiunilor casieriei, precum i a celei privind evidena patrimoniu Tratarea trezorerie; ori apar modi-
economice care trebuie sa se contabil a operaiunilor plati prin banc. riscului - exercitarea permanenta a controlului ierarhic este ficari in
evidenieze in contabilitate - - Necunoaterea de ctre personalul -verificarea dac persoanele care ndeplinesc nevoie structura
desemnat a acestor proceduri. aceste atribuii dein cu-notiinele cores- biroului si/sau
--Nedesemnarea persoanelor responsabile punztoare i deprinderile necesare pentru ROI
cu conducerea evidentei contabile a desfurarea activitii de casierie.
operaiunilor de cas i de banc. - desemnarea unui nlocuitor permanent care
- nregistrarea eronat n alte conturi a sa poat prelua atribuiile titularului postului
sumelor derulate prin trezorerie, bnci sau pe perioada de absen a acestuia;
casierie. -evaluarea anual a performanelor
-Lipsa actelor justificative,anexe la extrasele persoanelor care ndeplinesc atribuii de
de cont sau la fila registrului de cas. casierie;
-Nedesemnarea persoanelor responsabile cu
controlul sistematic al activitaii de casierie.
-Neasigurarea securitii spaiului destinat
casieriei.

S S S/S Se va evalua
8. nregistrari eronate in Contabil S M S/M Tratarea -intocmirea procedurilor scrise privind De anual si cate
Inexistena unor proceduri scrise privind
contabilitatea cheltuielilor cu organizarea si conducerea contabilitatii
financiar riscului organizarea si conducerea contabilitatii cate ori apar
personalul prin neintelegerea - Necunoaterea de ctre personalul desem- patrimoniu - exercitarea permanenta a controlului ierar- ori modificari in
operatiunilor economice care nat a atributiilor si a procedurilor privind hic este legislatie
trebuie s se evidenieze in con- organizarea si conducerea contabilitatii -verificarea dac persoanele care ndeplinesc nevoie si/sau ROI
tabilitate -Nedesemnarea persoanelor responsabile aceste atribuii dein cunotiinele corespun-
cu conducerea evidenei contabile a cheltu- ztoare i deprinderile necesare pentru desf-
ielilor de personal urarea acestei activitii.
- evaluarea performanelor realizate de fiecare
-nregistrarea eronat n contabilitate a salariat
cheltuielilor cu personalul

De S S S/S
9. nregistrari eronate in conta- Inexistena unor proceduri scrise privind Contabil S M S/M Tratarea - intocmirea procedurilor scrise privind cate
bilitatea instituiei a rezultatelor organizarea si conducerea contabilitatii financiar riscului organizarea si conducerea contabilitatii ori
inventarierii prin neintelegerea - Necunoaterea de ctre personalul desem- patrimoniu - exercitarea permanenta a controlului ierarhic,- este
operatiunilor economice care nat a atributiilor evidena contabil a verificarea dac persoanele care ndeplinesc nevoie
trebuie s se evidenieze in rezultatelor inventarierii aceste atribuii dein cunotiinele corespun-
contabilitate -Nedesemnarea persoanelor responsabile ztoare i deprinderile necesare pentru desf-
cu conducerea evidenei contabile a urarea acestei activitii.
rezultatelor inventarierii -evaluarea performanelor realizate de fiecare
-Evidenierea eronat a diferenelor salariat
rezultate n urma procesului de inventariere,
precum i a soldurilor conturilor
2
inventariate n Registrul-inventar
-Stabilirea corect a soldurilor conturilor
inventariate in Registrul-inventar
- Netransmiterea ctre debitori a extraselor
de cont privind sumele datorate

10.Efectuarea de ncasri i - Inexistena unor proceduri scrise privind Contabil M M M/M Tratarea -intocmirea procedurilor de lucru privind De
pli eronate a datoriilor i organizarea si conducerea contabilitatii financiar riscului organizarea si conducerea contabilitatii cate S S S/S
creanelor prin nenelegerea -Nedesemnarea persoanelor responsabile cu patrimoniu - exercitarea permanenta a controlului ierarhic, ori
operaiunilor economice conducerea evidenei contabile a acestei -verificarea dac persoanele care ndeplinesc este
activiti aceste atribuii dein cunotiinele corespun- nevoie
-Neconcordana dintre situaia analitic a ztoare i deprinderile necesare pentru desf-
creditorilor i debitorilor cu situaia urarea acestei activitii.
sintetic a acestora -3-evaluarea performanelor realizate de fiecare
- Netransmiterea ctre debitori a ntiin- salariat
riilor de plat privind sumele datorate n - efectuarea periodica a punctajelor intre serv
vederea evitrii prescrierii sumelor BFC care efectueaza operatiunile de incasari si
- Inexistena unui sistem de valorificare pli cu structurile emitente a documentelor
operativ a situaiilor rezultate din justificative care stau la baza efectuarii
activitatea de plat/ncasare a datoriilor operaiunilor de ncasri i pli
respectiv creanelor

Serviciul 3 Elaborartea 11. Incorectitudinea - Nerespectarea procedurilor scrise privind M R M/R tratarea -intocmirea procedurilor de lucru privind De S S S/S
Contabil organizarea si conducerea contabilitatii
Contabilitate bilanului (imposibilitatea) ncheierii organizarea si conducerii contabilitatii; riscului cate
contabil execuiei bugetare anuale i a - Nedesemnarea persoanelor responsabile
financiar - exercitarea permanenta a controlului ierarhic, ori
elaborrii situatiei financiare privind activitatea de elaborare a bilanului patrimoniu -verificarea dac persoanele care ndeplinesc este
contabil aceste atribuii dein cunotiinele corespun- nevoie
-Nenchiderea conturilor care nu trebuie s ztoare i deprinderile necesare pentru desf-
aib sold la sfritul anului ( casa, disponi- urarea acestei activitii.
biliti n contul de lei/valut, cheltuieli, ve- -evaluarea performanelor realizate de fiecare
nituri) salariat
- Nerespectarea principiului independenei - efectuarea punctajelor ntre biroul BFC cu
exerciiului (momentul recunoaterii ve- situaiile privind execuiile de cas lunare
niturilor i cheltuielilor) transmise de ctre DGFP Activitatea de
- Necalcularea i nenregistrarea n contabi- trezorerie i contabilitate public
litate a provizioanelor (deprecierea reversi-
bil)
- Nerealizarea decontrilor interne
- Raportarea unor date eronate n situaiile
financiare anexe la bilanui contabil
- Nerespectarea corelatiilor bilaniere

Serviciul 4 Elaborarea 12. Incorectitudinea ( imposi- - Inexistena i nerespectarea procedurilor Contabil S R S/R Tratarea -intocmirea procedurilor de lucru privind De S S S/S Se va evalua
Contabilitate contului de bilitatea)ntocmirii contului de scrise privind organizarea si conducerea financiar riscului organizarea si conducerea contabilitatii. cate ori de cate ori
execuie execuie bugetar contabilitatii. patrimoniu - exercitarea permanenta a controlului ierarhic, ori apar
bugetar - Nedesemnarea persoanelor responsabile -verificarea dac persoanele care ndeplinesc este modificari in
privind activitatea de elaborare a contului aceste atribuii dein cunotiinele corespun- nevoie structura
de execuie bugetar ztoare i deprinderile necesare pentru desf- biroului si/sau
-Nestabilirea influenelor financiare asupra urarea acestei activitii. ROI
bugetului, din diferite acte normative, pe -evaluarea performanelor realizate de fiecare
structura clasificaiei bugetare salariat
Nerespectarea corelaiilor de baz ntre - efectuarea punctajelor ntre biroul BFC cu
contul de execuie bugetar i anexe situaiile privind execuiile de cas lunare
- Necompletarea prevederilor bugetare transmise de ctre DGFP Activitatea de
iniiale i finale, conform clasificaiei trezorerie i contabilitate public
bugetare
- Preluarea eronat a sumelor din fiele
conturilor analitice si sintetice n contul de
execuie bugetar

Serviciul 5.Organizarea 13 Situaiile raportate nu mai - Inexistena unor proceduri scrise privind Contabil S R S/R Tratarea -intocmirea procedurilor de lucru privind De S S S/S
Contabilitate sistemului de reflect o imagine fidel a organizarea si conducerea contabilitatii. financiar riscului organizarea si conducerea contabilitatii. cate
raportare a activelor, datoriilor, poziiei - Nedesemnarea persoanelor responsabile patrimoniu - exercitarea permanenta a controlului ierarhic, ori
datelor financiare(active nete privind activitatea de elaborare a raportare -verificarea dac persoanele care ndeplinesc este
financiar /patrimoniu net/capital propriu), a datelor financiar-contabile aceste atribuii dein cunotiinele corespun- nevoie
Elaborartea precum ia performanei -Lipsa raportrilor sistematice a ztoare i deprinderile necesare pentru desf-
bilanului financiare i a rezultatului informaiilor financiar-contabile ctre urarea acestei activitii.

3
contabil patrimonial management -evaluarea performanelor realizate de fiecare
- Nedesemnarea persoanelor responsabile cu salariat
activitatea de analiz a raportare a datelor
financiar-contabile
- Comunicarea unor informaii incorecte sau
inadecvate

- Inexistena unor proceduri scrise de Contabil


Serviciul 6 Organizarea 14 Acordarea vizei de CFP aplicare a CFP financiar M R M/R Tratarea -verificarea dac persoanele care ndeplinesc lunar S S S/S Se va evalua
Contabilitate i efectuarea pentru opraiuni nelegale - Nedesemnarea persoanelor responsabile cu patrimoniu riscului aceste atribuii dein cunotiinele corespun- ori de cate ori
controlului elaborarea i actualizarea cadrului ztoare i deprinderile necesare pentru apar
financiar metodologic de aplicare a CFP acordarea vizei CFP. modificari in
preventiv - Neactualizarea procedurii scrise de -exercitarea controlului ierarhic structura
aplicare a CFP -evaluarea performanelor realizate de fiecare biroului si/sau
-Inexistena ordinului de numire a persoane- persoan desemnat s acorde viza de control ROI
lor care acord viza CFP financiar preventivsalariat
-Desemnarea unor persoane incompatibile -acordarea de viza CFP pentru operatiuni
pentru acordarea vizei CFP nelegale sau care depasesc creditele bugetare /
- Nerealizarea evalurii persoanelor care de angajament aprobate;
acord viza CFP
- Lipsa vizelor CFP pe documentele dato-
rit exercitrii acordrii/refuzului de viz
-.Acordarea nejustificat a vizei CFP
- Inexistena sau necompletarea Registrului
privind operaiunile prezentate la viza CFP
- Nedesemnarea persoanelor responsabile cu
completarea Registrului privind operaiunile
prezentate la viza CFP
- Raportarea unor date incomplete sau
nereale
- Nerespectarea termenelor de raportare

Serviciul 7. Intocmirea 15. Nefundamentarea corecta a -Inexistena unor proceduri scrise privind Persoanele Tratarea - intocmirea procedurilor de lucru privind De S S S/S
Contabilitate proiectului de proiectiei de buget, a bugetul de venituri si cheltuieli desemnate cu M M M/M riscului Bugetul de venituri si cheltuiei cate
buget, rectificarilor bugetare, a -Nepreluarea corecta a datelor din acordarea vizei - exercitarea permanenta a controlului ierarhic ori
rectificare virarilor de credite si a solicitarile compartimentelor de specialitate CFP - desemnarea persoanelor cu atributii pe aceste este
bugetare; repartizarilor intre trimestre - completarea incorenta a formularelor. activitati nevoie
virari de
credite sau
repartizari
intre trimestre

Serviciul 8. Conducerea 16. Inregistrarea eronata in - inexistenta de proceduri scrise privind Contabil Tratarea -intocmirea de proceduri scrise privind De S S S/S
Contabilitate contabilitatii conturile analitice si sentetice evidenta angajamentelor bugetare, legale si M M M/M riscului evidenta angajamentelor bugetare, legale si a cate
extrapatrimon de angajamente a creditelor de angajament
financiar creditelor de angajament ori
iale -nepleuarea corecta a datelor din patrimoniu -exercitarea controlulu ierarhic este
(angajamente documentele justificative de catre persoana -desemnarea persoanelor cu atributii pe aceste nevoie
bugetare, cu atributii activitati S SS S/S
legale si
credite de
angajamente)

Se va evalua
9.ncheierea 17.Neparcurgerea etapelor - Deficiente in organizarea actiunii de Contabil S S S/ S Tratarea - intocmirea procedurilor scrise De S S S/S la pregatirea
contractelor necesare in vederea organizarii contractare. financiar riscului - exercitarea permanenta a controlului ierarhic, cate perioadei de
cu furnizorii actiunii de contractare. - Personal insuficient. patrimoniu - desemnarea persoanei resposabile ; ori contractare
conformitate 18.Lipsa unor documente - Perioada scurta de pregatire a -.evaluarea performantelor realizate de este
cu normele necesare contractarii. fiecare salariat; nevoie
metodologice 19.Inscrierea incompleta sau
contractarii
de aplicare ale eronata a datelor, editare - Programe informatice putin adaptate
acestuia defectuoasa,lipsa semnaturi,
stampile
20.Stabilirea unor punctaje si
valori de contract incorecte
21. Nerespectarea termenelor

4
-Intarzieri in plata facturii Contabil
10.Pli ctre 22.Circuit eronat al facturilor -Obiectul facturii nu corespunde cu financiar S R S/R Monitori controlul modului de intocmire al facturilor si S S S/S
furnizori pentru autorizarea platilor contractul incheiat patrimoniu zare anularea celor intocmite eronat
controlul modului de ordonantare si lichidare
a cheltuielilor

23. Lipsa vizei CFP -Achizitii care nu fac obiectul programului


Contabil
anual financiar S R S/R Monitori -verificarea existentei referatului de necesitate S S S/S
-Achizitii ce nu se incadreaza in bugetul patrimoniu zare aprobat de persoanele in drept
aprobat -valoarea achizitiei a fost estimata gresit.
-Acordarea vizei CFPP de persoane Achizitia nu se va mai efectua
neautorizate -stampila cu viza CFPP va fi insotita de
Contabil semnatura persoanei imputernicite
11.Organizarea 24 Sistem neadecvat de pstrare -Necuprinderea in proceduri scrise privind financiar
i efectuarea i arhivare a documentelor arhivarea dosarelor financiar-contabile patrimoniu S M S/M Tratarea - cuprinderea in procedurile de lucru privind De S S S/S
arhivrii pn la predarea lor - Nedesemnarea persoanelor cu atribuii riscului arhivarea documentelor financiar-contabile cate
documentelor privind arhivarea documentelor pe suport -nominalizarea persoanelor care prin atribuiile ori
financiar- de hrtie i/sau pe suport informatic pe care le au, rspund de arhivarea este
contabile - Neinstruirea persoanelor cu atribuii n documentelor financiar-contabile. nevoie
activitatea de arhivare --reconstituirea conform prevederilor legale a
- Neasigurarea unui spaiu corespunztor documentelor pierdute sau distruse n termen de
arhivrii 24 de ore de la constatare, sau ntiinarea
- Pregtirea necorespunztoare a dosarelor organelor de cercetare penal, n situaia n care
financiar-contabile n vederea arhivrii distrugerea documentelor constituite infraciune
- Nepredarea dosarelor financiar-contabile
la termenele legale

COMPARTIMENTUL ADMINISTRAIE - ACHIZITII PUBLICE

Administratie 1. Elaborarea 1.Stabilirea incorect a nece- - Inexistena procedurilor privind elaborarea Contabil M R M/R Monitori -analiza obiectiv a necesarului solicitat de anual S S S/S
Planului sitilor anuale obiective Planului anual de achiziii zare compartimente
anual de - Lipsa unor explicaii privind coninutul - orice achiziie va fi nsoit de referate
achiziii datelor cuprinse n proiectul de buget justificative aprobate de ordonator
- Achizitii anarhice, chiar inutile - solicitarea permanent a sumelor disponibile
- Cheltuieli nejustificate
- Depasirea bugetului aprobat

2. .Stabilirea incorect a nece- - Inexistena procedurilor privind elaborarea Contabil M R M/R Monitori -solicitare permanenta a sumelor disponibile De S S S/S
sitilor structurilor Planului anual de achiziii zare -orice achiziie va fi nsoit de referate cate
organizatorice anuale obiective - Achizitii anarhice, chiar inutile justificative aprobate de ordonator ori
- Achizitii efectuate de un personal este
neabilitat nevoie

3 Neincadrarea corecta a -Obiectul achizitiei nu corespunde Contabil S M S/M Monitori -controlul permanent al obiectivelor din De S S S/S
achizitiei in programul anual al programului annual zare programul de achizitii cate
achititiei -Depasirea bugetului aprobat ori
este
nevoie
4.Aprobarea incorecta a -Depasirea bugetului aprobat Contabil S R S/R Monitori -se verifica referatul de justificare intocmit S S S/S
achizitiei -Achizitii ce nu se justifica zare pentru achizitie
-se verifica permanent sumele disponibile

5 Estimarea eronata a valorii -Estimarea gresita a procedurii Contabil M M M/M Monitori -se controleaza preturile trecute in referatul de De S S S/S
contractelor -Selectarea gresita a procedurii zare estimare si se compara cu preturile existente cate
pe piata ori
- se verifica calculul trecut in referatul de este
estimare nevoie

6. Selectarea gresita a -Existenta unor erori de selectie Contabil S M S/M Monitori -se controleaza mod de intocmire a Procesului De S S S/S
procedurii de atribuire a -Interpretarea incorecta a unor documente zare Verbal intocmit de Comisia de Evaluare a cate
contractului Achizitiei publice ori
-participarea la cursurile organizare in dome- este
niul achizitiilor publice nevoie

7. Intocmirea eronata a -Lipsa documentelor de calificare ale Contabil S M S/M Monitori -controlul documentatiilor depuse, care trebuie De S S S/S
documentelor pentru elaborarea ofertantilor zare sa corespunda cu cele solicitate in caietul de cate
5
si prezentarea ofertei -Primirea de propuneri tehnice si financiare sarcini ori
incomplete sau necorespunzatoare -verificarea datei de primire a ofertei data care este
-Primirea de oferte peste termenul limita trebuie inscrisa in documentatie nevoie
-controlul riguros al documentatiei si exclude-
rea celor care nu corespund

8. Constituirea eronata a -Evaluarea ofertelor de un personal Contabil S M S/M Monitori -sa se verifice ca in Decizia de constituire a De S S S/S
comisiei de selectie a ofertelor nespecializat zare comisiei sa se numeasca persoane cu abilitati cate
in domeniu ori
este
nevoie

9.Evaluarea eronata ofertei si -Aplicarea gresita a criteriului de selectiei a Contabil S M S/M Monitori controlul ofertelor care trebuie sa corespunda De S S S/S
stabilirea ofertantului castigator ofertei zare cu formulele din fisa de date a achizitiei cate
-Nerespectarea criteriului de selectie a -verificarea hotararilor Comisiei de evaluare ori
ofertei de seviciul Audit este
-Evaluarea gresita a ofertelor nevoie

10. Atribuirea eronata a -Contractul nu este inclus in Programul Contabil S M S/M Monitori -controlul referatului de necesitate in De S S S/S
contractului de achizitie publica Anual zare momentul aprobarii lui cate
-Fondurile nu sunt asigurate -verificarea programului de achizitie ori
-Obiectul contractului nu corespunde -verificarea prevederilor din caietul de sarcini este
cerintelor tehnice solicitate nevoie

-verificarea clauzelor din contractul de De


11. Incheierea cu greseli a -Valoarea contractului este mai mare decat Contabil S M S/M Monitori achizitie inclusiv anexele cate S S S/S
contractului de achizitii publice cea din oferta zare -controlul juridic al prevederilor din contractul ori
-Lipsa unor clauze contractuale importante de achizitie este
-Contractul nu este datat si semnat de -controlul intern periodic nevoie
reprezentantii legali -verificarea dosarului achizitiei publice,
-Contractul nu poata vize CFPP imediat dupa incheierea derularii achizitiei

Administratie Aprovizionri 12.Receptia eronata cantitativa Neconformitate privind cantitatea si Contabil S R S/R Monitori Verificarea clauzelor contractului De S S S/S
cu produse, ser- si calitativa a produselor calitatea produselor comandate zare -Verificarea bonitatii ofertantului cate
vicii i lucrri comandate ori
este
nevoie
13. Facturi intocmite gresit -Facturi intocmite gresit Contabil S R S/R Monitori -controlul modului de intocmire al facturilor si S S S/S
zare anularea celor intocmite eronat

14.Eliberarea gresita din ma- -Neincadrarea in consumuri Contabil S R S/R Monitori -controlul lunar si masuri limitative De S S S/S
gazie a bunurilor -Consumuri nejustificate zare -controlul periodic al consumurilor si cate
stocurilor ori
este
nevoie

Administratie 3. Indeplinirea 15. Neindeplinirea activitatilor Inexistenta unor proceduri Coordonator, S S S/S Tratarea - intocmirea procedurilor scrise De S S S/S
atributiilor zilnice persoana rsicului - exercitarea permanenta a controlului ierarhic, cate Se va
zilnice responsabila - desemnarea persoanei resposabile ; orie evalua ori de
-.evaluarea performantelor realizate de ste cte ori apar
fiecare salariat; nevoie modificri

COMPARTIMENTUL SECRETARIAT
Secretariat ntocmirea 1.Inexistena sau pierderea Neglijen n pstrarea registrului secretar M M M-M Tratarea Verificarea existenei registrului nceput nceput S S S-S - Se va
Registrului de registruluii de intrri-ieiri riscului an an colar achiziiona
intrare-ieire colar registru
(coresponden 2.Completarea eronat a Lipsa unui program de instruire secretar M M M-M Monitori Verificare completare registru nceput nceput S S S-D -
) registrului fr respectarea zare an an colar
rubricaiei acestuia colar
ntocmirea 3.Inexistena sau pierderea Neglijen n pstrarea registrului secretar M M M-M Tratarea Verificare existen registru nceput nceput S S S-S - Se va
Registru lui de registrului riscului an an colar achizitiona
eviden acte colar Registru
de studii 4.Nedesemnarea persoanei Lips informare director M M M-M Tratarea Verificare existenta decizie nceput nceput S S S-S Se va
6
responsabile cu completarea riscului an an colar ntocmi
registrului colar decizia
5.Completarea incorect a Lipsa unui program de instruire secretar M M M-M Monitori Verificare completare registru nceput nceput S S S-S
registrului zare an an colar
colar
ntocmirea 6.Inexistena sau pierderea Neglijen n pstrarea registrulu secretar M M M-M Tratarea Verificare existen registru nceput nceput S S S-S Achiziionar
Registrului de registrului riscului an an colar e registru
eviden a colar
deciziilor 7.Completarea incorect a Lipsa unui program de instruire secretar M M M-M Monitori Verificare completare registru Inceput nceput S S S-S
registrului zare an an colar
colar
ntocmirea 8.Nedesemnarea persoanei Lips informare director M M M-M Tratarea Verificare existen decizie nceput nceput S S S-S Se va
Registrului de responsabile cu completarea riscului an an colar ntocmi
eviden registrului colar decizia
contracte de 9.Nenregistrarea contractelor Lipsa unui program de instruire secretar M M M-M Monitori Verificare registru nceput nceput S S S-S
munc de munc zare an an colar
colar
ntocmirea 10.Completarea eronat a Lips program instruire secretar M M M-M Monitori Verificare registru nceput nceput S S S-S
Registrului datelor de ieire din uz a zare an an colar
eviden tampilei colar
sigilii i
tampile
ntocmirea 11.Neactualizarea datelor Lips informare secretar M M M-M Monitori Verificare registru nceput nceput S S S-S
Registrului de privind micarea elevilor i zare an an colar
eviden a precolarilor colar
elevilor i
precolarilor
ntocmirea 12.Neactualizarea datelor i Lips program instruire secretar M M M-M Monitori Verificare transmitere date De cte Sfrit an S S S-S Transmitere
Registrului de transmiterea lor n format zare ori colar a datelor
eviden a electronic (revisal) la ITM exist
salariailor modifi-
format cri
electronic
ntocmirea 13.Inexistema unei proceduri Lips informare secretar M M M-M Tratarea Verificare existen procedur Inceput ncepout S S S-S Se va
Registrului operaionale referitoare la riscului an an colar ntocmi
inventar- activitatea de arhivare colar procedura
arhiv
Conducerea 14.Nerepartizarea Lips informare secretar M M M-M Monitori Verificare repartizrii corespondenei Perman permane S S S-S
activitii corespondenei n dosarele zarea ent nt
Organizarea 15.Inexistena bazei de date Lips informare secretar M M M-M Monitori Verificare periodic a exisenei bazei de date. perman permane M M M-M Se va
sistemului de reale i corecte zare ent nt realiza baza
raportare a de date
datelor 16.Netransmiterea raportrilor Lips informare secretar M M M-M Tratarea Verificarea transmiterii raportrilor De cte nceput S S S-S
n termenele stabilite riscului ori este an colar
necesar
17.Neactualizarea bazei de date Lips informare secretar M M M-M Monitori Verificare perman permane S S S-S Actualizare
cu date recente i reale zare ent nt baza de date
Fiabilitatea 18.Nepregtirea persoanei Lips fonduri director M M M-M Tratarea verificare De cte De cte S S S-S Participare
sistemului implicate in sistemul informatic riscului ori este ori este la cursuri
informatic necesar necesar
19.Neraportarea datelor n Lips informare secretar M M M-M Monitori- verificare De cte De cte S S S-S
sistem informatic zare ori este ori este
necesar necesar
Organizarea si 20.Nerespectarea cadrului Lips inforrmare secretar M M M-M Tratarea verificare La La S S S-S
efectuarea normativ i procedural privind riscului sfritul sfitul
arhivrii arhivarea documentelor anului anului
documentelor colar colar
21.Neinstruirea persoanelor cu Lips fonduri director M M M-M Tratarea verificare De cte De cte S S S-S Participare
atribuii de arhivare riscului ori este ori este la cursuri
nevoie nevoie
22.Neasigurarea unui spaiu Lips spaiu adecvat director M M M-M Tratarea Verificare spatii La La S S S-S
corespunztor arhivrii. riscului nceput nceputul
ul anului
anului colar
colar

ACTIVITATEA DIDACTICA
Denumirea Activiii Strategia Data
Denumire Corespun Risc inerent adoptata Instrumentele Terme ultimei Risc rezidual Even
Zone de zatoare Circumstanele Responsabil pentru de nul revizuiri la data ultimei revizuiri tuale
risc Obiective Obiecti Descrierea care cu risc control de si stadiul riscuri

7
(domeniu, velor riscului favorizeaz gestionarea Proba Ex (actiuni intern punere actiunii secun
comparti aparitia riscului bilitate Imp pu pentru in Prob Im Expun dare
ment) riscului act ner tratarea opera pa ere
e riscurilor) ct

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
CURRICU Implementare Asigurarea i dotarea Ineficienta adaptare a nevoilor educabililor Uzura moral CMCI S R SR Monitorizare Fie de urmrire 21.10.2013 S M SM
LUM a viabil a corespunztoare a spaiilor gupelor pregtitoare la oferta curriculum- avansat a CEAC Elaborare proceduri a riscului
curriculum-ului destinate activittilor grupei ului i a programului de activiti unor materiale Asigurarea formrii cadrelor didactice n implementare
si programului pregtitoare. i Proiecte finanate din afara bugetului Formular identifi M M MM
grupei Lipsa materialelor didactice i auxiliare echipamente Directorul M R M- colii (pentru acoperirea cheltuielilor de care risc
pregtitoare n Proiectarea i planificarea pentru implementarea corect i eficient didactice. scolii FR infrastructur, material didactic,
concordan eficient a activitilor. a programului. consumabile, auxiliare). Baza de calcul
cu cerinele i Folosirea Asigurarea unui climat socio-profesional pentru evaluarea
particularitile Asigurarea materialului didactic i insuficient a adecvat. riscurilor
de vrst, auxiliar necesar desflurrii optime Oferta colii nu satisface nevoile tutror echipamentelo M R MR S S SS
psihosociale i a activitilor. educabililor (opiunile se fac n funcie de r moderne. Responsabil
individuale ale aceasta). Comisia
elevilor. pentru Monitorizare
Proiectarea i planificarea Insuficienta adaptare i diversificare a Curriculum Elaborare proceduri S S SS
Elaborarea complet, eficient i aplicabil a CDS-ului la cerinele i solicitrile elevilor S M SM Asigurarea formrii cadrelor didactice
Ofertei activitii didactice pentru CN i poate scdea motivaia pentru nvare Proiecte finantate din afara bugetului
educationale CD. precum i interesul pentru aceast unitate scolii (pentru acoperirea cheltuielilor de
n concordant de nvmnt. infrastructur, material didactic,
cu programele Asigurarea materialului didactic i consumabile, auxiliare).
scolare n auxiliar necesar. Asigurarea unui climat socio-profesional
vigoare, adecvat.
cerintele Asigurarea materialului curricular Accesarea sii implementarea unor
educabililor si (planuri de nvmnt, programe proiecte viabile si benefice.
nevoile colare, auxiliare curriculare, Realizarea unei siferte educationale
comunittiiii. manuale, caiete de lucru, ghiduri personalizate sii eficiente.
de aplicare, culegeri de probleme,
Personalizare ndrumtoa
a procesului re, softuri educaionale.
instructiv-
educativ prin
oferta variat
de programe
colare pentru
opionale.

Asigurarea
concordantei
dintre
,,curriculum
ascuns si cel
formal.

RESUSE Asigurarea Mentinerea posturilor si realizarea Scderea alarmant a numrului de elevi Fluctuaia CMCI R FR R- Monitorizare Fie de urmrire 21.10.2013 M M MM
UMANE unei ncadrri unei ncadrri corespunztoare. si implicit a numrului de ore/ catedre personalului. CEAC FR Elaborare proceduri a riscului
corespunztoa (restrngere de activitate, cumularea Asigurarea formrii cadrelor didactice n implementare
re, cu personal Acoperirea catedrelor claselor, existenta suplinitorilor). Media ridicat Asigurarea unei ncadrri Formular identifi
didactic /orelor vacante cu personal de vrst a Directorul S M SM corespunztoareProiecte finanate din care risc S S SS
calificat i didactic bine pregtit si cu personalului colii afara bugetului colii (pentru acoperirea
dispus pentru disponibili Acoperirea partial si/sau inadecvat a didactic. cheltuielilor de infrastructur, material Baza de calcul
formare tate pentru implicarea activ n unor posturi/catedre. didactic, consumabile, auxiliare). pentru evaluarea
continu. viata scolii. Management Responsabil M M MM Asigurarea unui climat socio-profesional riscurilor S S SS
Imposibilitatea desfsurrii optime a unor deficitar la Comisia adecvat.
Atragerea unui Atragerea elevilor din alte circums activitti din lips de personal. nivelul unor pentru Accesarea i implementarea unor
numr mare criptii printr-o ofert educaional cadre Curriculum proiecte viabile i benefice.
de elevi pentru variat si atractiv. didactice i Realizarea unei oferte educaionale S M SM
asigurarea responsabili M M MM personalizate i eficiente
tuturor de catedr.
posturilor Evitarea transferului elevilor la alte
cadrelor unitti scolare prin oferirea unui Slaba
didactice act educational de calitate. motivare R-
titulare i financiar. R FR FR
meninerea Mentinerea si implicarea activ a M R MR
prestigiului Asociatiei Printilor si comitetelor Stresul
activitii colii. de printi. profesional. Responsabili
comisii
Crearea unor Realizarea unor parteneriate Conservatoris metodice
relaii viabile cu comunitatea, agenti m i rezisten
interpersonale economici si alte instituii. la schimbare.
care s
favorizeze un Slaba
climat pregtire i
educaional implicare a
deschis, cadrelor
stimulativ. didactice
debutante
Implicarea
activ a Disponibilitate
8
prinilor n sczut a
viaa colii. prinilor
pentru
Identificarea problemele i
unor parteneri nevoile
i posibili propriilor copii.
finanatori
care s Migrarea
contribuie la prinilor/copiil
proiectele or n
educaionale strintate.
n beneficiul
colii. Criza de timp
a prinilor
datorit
actualei situaii
economice
reduce
participarea
familiei n viaa
colar, cu
implicaii att
n relaia
profesor-elev
ct i n
performana
colar a
elevilor.

Lipsa din
schema de
ncadrare a
unui Contabil
de reea i a
unui psiho-
pedagog.
RESURS Asigurarea Efectuarea lucrrilor de renovare, Administrarea necorespunztoare a Existena unui CMCI R R RR Monitorizare Fie de urmrire 21.10.2013 M M MM
E strii fizice a reparaii i igienizare necesare. resurselor materiale i financiare existente. buget redus i CEAC Elaborare proceduri a riscului
MATERIA spaiilor i nesigur. Stabilirea priritilor pentru gestionarea n implementare
LE SI ncadrarea n Verificarea, nnoirea i mbunti Lipsa fondurilor necesare. Directorul eficient a bugetului. Formular identifi
FINAN normele de rea instalaiilor i dotrilor din toate Fonduri colii M R MR Proiecte finanate din afara bugetului care risc S M SM
CIARE securitate i spaiile colii. Degradarea spaiilor colare datorit lipsei bneti colii.
igien fondurilor pentru reparaii, insuficiente Responsabili Asigurarea unui climat socio-profesional Baza de calcul
corespunztoa Achiziiona pentru comisii adecvat. pentru evaluarea
re. rea de manuale, ntreinere i lipsei personalului de stimularea metodice R R RR Accesarea i implementarea unor riscurilor M M MM
ntreinere. cadrelor proiecte de finaare viabile i benefice.
Asigurarea cri, auxiliare. didactice i Responsabil
funcionalitii achiziionarea Comisie Implicarea cadrelor didactice i elevilor
optime a enciclopedii etc. necesare materialelor i formare n recondiionarea, confecionarea,
cabinetelor, desfurrii optime a ctivitilor Diminuarea contiinei morale a elevilor echipamentelo R R RR mbuntirea materialelor didactice i M M MM
laboratoarelor, didactice i perfecionrii privind pstrarea i ntreinerea spaiilor i r necesare. Consilier pstrarea corespunztoare a spaiilor.
slii de sport, dasclilor. bunurilor colii. educativ
slii de Lipsa spaiilor Implicarea comitetelor de prini n
festiviti i Recondiio Ritmul accelerat al schimbrilor de depozitare Responsabili M R MR managerierea, asigurarae i gestionarea S M SM
celorlate spaii narea materialului didactic existent tehnologice favorizeaz uzura rapid a a materialelor proiecte i bunurilor i necesarului slilor de clas
destinate i achiziiona echipamente (la nivelul parteneriate i celorlate spaii colare.
activitii rea de materiale i softuri lor existente. comisiilor Responsabil Creterea bugetului Asociaiei Prinilor
elevilor i educainale corespunz Comisia prin sponsorizri, donaii, proiecte
cadrelor toare i performante. metodice). pentru interne de finanare extrabugetar.
didactice. prini Demersuri privind angajarea
Reactualiza Stabilirea prioritilor, accesarea Absena unor personalului de ntreinere necesar.
rea fondului de unor proiecte de finanare, proceduri de
manuale i atragerea de parteneri viabili responsabiliza
fondului de sponsori, donaii. re a cadrelor
carte al
bibliotecii n Implementa didactice i
concordan rea unor proiecte de autofinana elevilor pentru
cu cerinele i re. meninerea n
nevoile actelor stare de
educaionale. funcionare a
bazei
Asigurarea materiale i
unei baze spaiilor colii
materiale i pentru
funcionale i dezvoltareapat
corespunztoa rimoniului
re tuturor unitii de
demersurilor nvmnt.
didactice.
ngheareapos
Gestionarea tu
eficient a rilor
bugetului i personalului
9
atragerea de nedidactic
fonduri auxiliar.
extrabugetare
n beneficiul Situaia
desfurrii economic i
activitilor social
formale i actual.
nonformale.
Lipsa unor
proiecte de
finanare.
RELAII Organizarea ntlniri semestriale cu Comitetul Organizarea defectuoas a activitilor de Comunicare CMCIM R FR R- Monitorizare Fie de urmrire 21.10.2013 M R MR
LE CU unor ntlniri consultativ al prinilor. parteneriat poate de conduce la defectuoas FR Elaborare proceduri a riscului
COMUNI periodice cu diminuarea sau inversarea rezultatelor Proiecte finanate din afara bugetului n implementare
TATEA I Comitetul Proiectarea i derularea scontate. Slabe legturi Directorul colii. Formular identifi
ACTIVITA Consultativ al programului de activiti de parteneriat colii Asigurarea unui climat socio-profesional care risc
TEA prinilor , extracolare semestrial. Nivelul de educaie i timpul limitata al cu ONG-uri. adecvat.
EDUCATI suplimentate prinilor poate conduce la dezinteres i Accesarea i implementarea unor Baza de calcul
V de consultaii Proiectarea eficient a activitilor slaba implicare n viaa colii. Puine proiecte de finaare viabile i benefice i pentru evaluarea
individuale cu din sptmna ,,coala Altfel. activiti implementarea unor proiecte valoroase riscurilor M M MM
acetia i Instabilitatea la nivel social i economic a desfurate n R FR R de parteneriat educaional.
activitile de Eficientizarea activitii Asociaiei instituiilor partenere diminueaz coal implic -FR
la ,,coala Prinilor. implicarea concret i benefic a acestora. coparticiparea
Prinilor. prinilor. Administrai
Colaborarea concret ntre Bugetul redus poate anula sau micora a colii
Dezvoltarea coordonatorii de programe, capacitatea de organizare i derulare a Uneori Consiliul de
relaiilor director i partenerii educaionali. activitilor educative. informarea administraie
profesor-elev- este Responsa
printe prin Responsabilizarea elevilor prin retroactiv: bilii de Fie de urmrire
21.10.2013
intermediul sarcini concrete i o ofert partenerii comisii a riscului
n implementare
activitilor atractiv a activitii educative. educaionali Asociaia
extracolare i nu sunt Prinilor Formular identifi
stabilirea unor implicai n care risc
contacte cu proiectarea
diverse activitilor, ci Baza de calcul
instituii pentru sunt - eventual pentru evaluarea
relizarea invitai s riscurilor
acestora. participe la
activitate sau
informai
Organizarea despre ceea
unor ntlniri ce s-a realizat.
periodice cu
reprezentanii
poliiiei n Absena unei
scopul proceduri clare
prevenirii referitoare la
delincvenei modul n care
juvenile. coala i
prinii
Stabilirea unei mprtesc
bune responsabilitat
colaborri i ea privind
pareneriate comportament
vibile cu ul elevilor n
administraia cadrul
activitilor
local i colare i
comunitate, extracolare.
ONG-uri i alte
instituii,
prini.
Site-ul colii
Realizarea i nu este
implementare permanent
unor proiecte actualizat.
de parteneriat
educaional i Implicarea
transpunerea superficial a
acestora n unor cadre
activiti didactice
extracolare
variate. Lipsa
fondurilor
ngreuneaz/
anuleaz
organizarea
activitilor
extracolare.

10

S-ar putea să vă placă și