Sunteți pe pagina 1din 4

TEMATICA SEDINTELOR CONSILIULUI PROFESORAL

An scolar 2015-2016

Nr.crt. Tip activitate Activitatea Luna Responsabil


1 Dezbatere -Aprobarea componentei nominale a comisiilor din Septembrie Damian
unitatea de invatamant 2015 Alina
-Numirea componentei comisiilor de lucru ce vor
functiona in anul scolar 2015-2016
-Aprobarea planului de activitati desfasurate in
parteneriat cu parintii
-Aprobarea planului de activitati extracurriculare
0Stabilirea perioadei de inventariere anuala a
patrimoniului
-Aprobarea planului de scolarizare pen tru anul scolar
in curs
-Discutii pe baza regulamentului intern al Scolii
Just4Kids
-Emiterea deciziilor ce vor functiona in Scoala
Just4Kids in anul scolar 2015-2016
2 Dezbatere -Asocierea Scolii Primare Just4Kids cu alte unitati de Octombrie Damian
invatamant particular in vederea organizarii 2015 Alina
concursului de titularizare din luna noiembrie 2015
-Acordarea calificativului partial pentru Felicia Ristea
si recomandarea inscrierii la examenele de obtinere a
gradelor didactice pentru Ristea Felicia, Banica
Daniela, Cristea Madalina, Caraman Corina, Vasile
Andreea si Suteu Florentina.
3 Dezbatere -Concursul pentru ocuparea posturilor didactice la Noiembrie 2015 Damian
catedre titularizabile Alina
-Asocierea Scolii Primare Just4Kids cu alte unitati de
invatamant particular in vederea titularizarii unui
cadru didactic pe catedra titularizabila de educatie
fizica si sport
-Dezbaterea si aprobarea proiectului planului de
scolarizare pentru anul 2016-2017, 2015-2016.
4 Dezbatere -Validarea rezultatelor concursului de titularizare Decembrie 2015 Damian
desfasurat la central de concurs Scoala Primara Alina
Sincron in data de 08.12.2015
5 Dezbatere -Aprobarea graficelor de asistente si interasistente Ianuarie Damian
pentru Semestrul al doilea 2016 Alina
-Aprobarea raportului de activitate privind starea si
calitatea in invatamant pentru Semestrul I
6 Dezbatere -Stabilirea notelor la purtare si incheierea situatiei Februarie 2016
scolare pe Semestrul I Damian
-Propuneri cu privire la imbunatatirea procesului Alina
instructiv-educativ
-Aprobarea componentei nominale a comisiilor comisia
de programe si proiecte si Comisia de inventariere
-Numirea componentei comisiilor aprobate
7 -Dezbaterea problemelor curente care implica un Martie Damian
Dezbatere process instructiv-educativ de calitate 2016 Alina
-Caietul educatoarei
-Propuneri cu privire la imbunatatirea procesului
instructiv-educativ
-Discutii pe marginea asistentelor effectuate de catre
directorul institutiei
-Obligativitatea realizarii corecte si personalizate a
documentelor scolare si a portofoliului cadrului didactic
-Portofoliul elevilor si a cadrelor didactice
-Stabilirea responsabilitatilor in vederea pregatirii
documentelor necesare pentru vizita de evaluare
externa
-Diverse(vizarea programului Scoala Altfel
Nistor Gina
-Idei practice ale invatarii prin cooperare Aprilie 2016 Sirbu Laura
-Incadrarea domnisoarei Danaila Cristina pe postul de
educatoare suplinitoare
-Numirea ca membru a domnisoarei Danaila Cristina in
doua dintre comisiile de lucru ce functioneaza la nivelul
Scolii Primare Just4Kids Damian Alina
- Stabilirea programului de ncheiere festiv a anului Mai 2016 Damian Alina
scolar 2015-2016
-Validarea situatiei scolare la sfrsitul semestrului al II- Iunie 2016 Damian Alina
lea i a situaiei anuale prezentat de fiecare nvttor
-Validarea calificativelor la purtare mai mici de bine