Sunteți pe pagina 1din 7

Bilet nr. 17

1. Se dau punctele A(1,1,2), B(2,3,0), C (0,1,1), D(-1,2,-3). Să se calculeze:

a) produsul mixt AB , AC , AD ;

b) volumul tetraedrului ABCD;

2. . Să se afle distanţa dintre dreptele

D

1

:

  x

2

y

x

y

1

 

z

z

 

2

0

0

,

D

2

:

x

x

2

  

y

z

2

0

2

 

y

2

z

4

 

0

;

D

1

şi

D

2

:

Bilet nr.18

1.Fie transformarea liniară

T : R

2

R

2

,

T x x x x x

1

2

,

2

(

)

(

2

1

),

(

x x x

1

,

2

)

a)

Determinaţi T (u ) , unde u (3,2) ;

 

b)

Determinaţi matricea transformării liniare T în raport cu baza canonică;

 

c)

Care

este

matricea

transformării

liniare

în

raport

cu

baza

B v

1

1

(1,2),

v

2

(2,1)

2. Să se afle distanţa dintre dreptele

D x

1

:

1

y

2

z 1

2

3

,

D

2

:

x

2

y z 2

1

2

3

;

D

1

şi

D

2

:

determine

v

1

(1,1,1),

Bilet nr.19

1. Fie vectorii

u

f

1

transformarea liniară

v

2

(1,1, 1),

v

3

(2,1,2)

.

: (1,2,3), R R

3

u

2

3

(0,1,2),

u

3

astfel încât

(1,0,0)

din

R

3

.

f (u ) v , i 1,3

i

i

Să se

, unde

2. Să se găsească ecuaţia planului determinat de dreptele

D

:   2 x
1

x

3

y

 

y

3

z

z

 

1

0

0

, D

2

:   x x

5

2

 

y

 

y

4

2

z

z

3

 

1

 

0

0.

Bilet nr.20

1.Fie

transformarea

liniară

f

: R

4

R

4

definită

prin

f x

x

(

)

(

(

x

x x

1

,

1

2

,

2

x x

3

,

x

3

4

)

,

R

x x

4

4

2

.

4

x

3

2

x

4

,2

x

1

x

2

x

4

,2

x

1

x

2

x

3

Să se determine valorile şi vectorii proprii.

2.

se

arate

dreptele

D

1

2

x

4

),

:

x

4

3

y

6

1

z 8

2

,

D

2

:

x

6

y

4

z

2

5

4

10

aparţin aceluiaşi plan. Să se determine ecuaţia acestui

plan.

Bilet nr. 21

T x

(

)

(7

x

1

1.

Fie

12

6

x x

2

3

,10

valorile şi vectorii proprii.

transformarea

x

1

19

x

2

10

x

3

,12

liniară

T : R

x

1

24

x

2

13

x

3

3

)

.

R

3

D

1

:

  2 x

2.

x

y

  0

3

z

 

y

z

0

se

scrie

ecuaţia

unui

plan

şi este paralel cu dreapta D : x

2

ce

trece

2 y 3 z .

definită

se

prin

determine

prin

dreapta

1.

se

transformarea liniară următoare:

T : R

3

R

3

canonică.

, A


4

6

0

3

5

6

3


1

0

Bilet nr. 22

determine

valorile

şi

vectorii

proprii

fiind

matricea

asociată

în

raport

cu

pentru

baza

2. Care este unghiul planelor (P 1 ) : x+y+3z-4=0 şi (P 2 ) : 2x-y-z=0 ?

Bilet nr. 23

1. . Să se determine KerT şi Im T pentru funcţiile următoare:

T : R

3

R

3

,

T

(

x x x x x x x x x x

1

2

3

,

1

2

3

,

1

2

)

(

3

),

(

x x x x

1

,

2

,

3

)

.

(

d

1

):

2. Să se determine

m R astfel încât dreptele de ecuaţii

x

y   2 1

3 z

m

şi (d 2 ):

x

2

x

3

 

3

y

5

y

z

8

 

1

0

z

 

3

0

să fie perpendiculare.

Bilet nr.24

1. . Fie forma pătratică

1, P x 1,0, f x x 3,3,1 x x 6 x x

3

1

2

6

1

3

2

2

formei pătratice în baza canonică şi în baza

B 

f

1

1,1,0,

f

2

3

.

Scrieţi matricea

2. Să se scrie ecuaţia planului care trece prin punctul A(1,-1,-1) şi

este perpendicular pe dreapta

x

x

y

z

3

 

0

y

z

 

2

0

.

Bilet nr.25

1. . Dacă următoarea aplicaţie este formă biliniară să se scrie matricea ei:

F : R R R, F ( x, y ) x y 2 x y x y

1

2

2

3

3

3

3

1

.

2. Pentru ce valoare a parametrului real m dreapta

(d):

x

1

3

y 2

m

z   2 3

este paralelă cu planul (P): x-3y+6z+7=0

Bilet nr.26

1. Să se calculeze F ( x , y ) pentru x (1,1,2) şi y (2,0,1) , scriind mai întâi expresia analitică a formei biliniare, dacă F ( x , y ) este definită de matricea

A


4

6

0

3

5

6

3

 

1

0

.

2. Să se determine planul ce conţine dreata (d):

2 x

x

2

3

y

y

 

z

z

0

3

 

1

0

şi

este perpendicular pe planul (P): 3x-y+2z+2=0.

Bilet nr. 27

1. Fie forma biliniară simetrică

F ( x, y ) x y x y

1

1

2

2

x y 2 x y

3

3

1

2

x y

1

3

  2 x y x y

2

1

3

1

.

a) Scrieţi forma pătratică definită de F ( x , y ) precizând matricea A .

b) Aduceţi forma pătratică la forma canonică cu metoda Jacobi şi metoda valorilor proprii precizând şi signatura.

(d 2 ):

2. Arătaţi că dreptele (d 1 ) :

2 x

x

y

2

y

 

z

 

z

22

10

0

0

şi

x

7

y

5

z

9

 

3

1

 

4

sunt paralele şi calculaţi distanţa dintre ele.

Bilet nr. 28
Bilet nr. 28
paralele şi calculaţi distanţa dintre ele. Bilet nr. 28 1. Se dau vectorii a  i

1. Se dau vectorii a i 2 j 3k , b i 2 j 3k , c

a) să se determine vectorul v a 2b 3c ;

b) Să se afle

c) Să se determine pr

a b ;

b

c

a .

2i  3 j  4 k .
2i  3 j  4 k .

dreapta de

intersecţie a planelor (P 1 ): 2x+3y+z-2=0, (P 2 ): x+2y-3z+1=0 şi este perpendicular pe planul (P 3 ): 3x-y+2z+2=0.

2. Să se scrie ecuaţia planului care trece prin

Bilet nr.29

Bilet nr.29 1. Să se determine   R astfel încât vectorul a  i 

1. Să se determine R astfel încât vectorul a i 2j (1) k şi

a  i  2  j  (   1) k şi b 

b (3)i j 3k să fie:

a) perpendiculari;

b) coliniari.

2. . Să se găsească ecuaţia planului determinat de dreptele

D

1

:

2 x  

y

3

y

x

3

z

z

 

1

0

0

,

D

2

:   x x

5

2

y

y

4

 

z

2

z

 

3

1

0

0.

Bilet nr.30

 

1.

se

determine

R

astfel

încât

vectorii

se determine   R astfel încât vectorii v 1  2 i  3 j
se determine   R astfel încât vectorii v 1  2 i  3 j
se determine   R astfel încât vectorii v 1  2 i  3 j

v 1 2i 3 j 4 k , v 2 i j 2 k , v 3 3i j 5k să fie coplanari.

 
 

2.

se scrie ecuaţia unui plan

ce trece

prin

dreapta

D

1

:

  2 x

x

y

  0

3

z

 

y

z

0

şi este paralel cu dreapta D : x

2

2 y 3 z .