Sunteți pe pagina 1din 7
Parohia Ortodoxă Nașterea Maicii Domnului Ileanda Micromonografia Parohiei Ortodoxe Nașterea Maicii Domnului Ileanda

Parohia Ortodoxă Nașterea Maicii Domnului Ileanda

Micromonografia Parohiei Ortodoxe Nașterea Maicii Domnului Ileanda

Comuna Ileanda este situată în partea de nord-est a județului Sălaj pe drumul european E58, Dej-Baia-Mare, la o distanță de aproximativ 40 de km față de prima localitate și 52 km față de cea de-a doua. Este încadrată de comunele: Gâlgău în partea de sud-este, Poiana Blenchii în est, Rus în sud, Lozna în sud-vest, Letca în vest, Valea Chioarului în nord-est, Boiu- Mare în nord și Vima Mică în nord-est ultimele trei comune aparținând județului Maramureș.

Comuna cuprinde 13 sate: Ileanda, centrul de comună și satele aparținătoare: Podiș, Rogna și Negreni situate pe malul stâng al Someșului, Dăbâceni, Bizușa, Perii Vadului situate de-a lungul șoselei Dej-Baia-Mare, Răstoci la ramificarea drumului spre Jibou, acestea toate pe malul drept al Someșului. Dolheni este situat de-a lungul văii Ileanda spre amonte, Măleni situat pe o coastă de deal, Șasa și Bârsăuța așezate pe platouri netede care ating până la 500 m altitudine și Luminișu situat într-un bazinet al văii cu același nume.

Comuna se întinde pe o suprafață de 87 km² cu o populație de aproximativ 2674 de locuitori. Toate aceste sate au un potențial agro-turistic deosebit dar care în prezent nu este valorificat suficient 1

Primele date despre satul Ileanda se cunosc din anul 1350, când se numea ”Ylandmeze” ceea ce înseamnă câmpie-șes deoarece așezarea era situata lângă Someș în regiunea de luncă, în punctul numit ”Buruieni”. Din cauza deselor inundații și a năvălirii tătarilor și a turcilor, care pricinuiau pagube mari locuitorilor așezarea s-a retras pe valea îngustă a Ilenzii, înconjurată de dealuri cu păduri, unde locuitorii erau mai feriți și unde puteau să-și ascundă și avutul lor. 2

Ileanda se pare a luat ființă ca așezare omenească închegată abia între anii 1465-1467 când este amintită în documente sub denumirea de ”Ilonda” aparținând ca moșie Cetății Ciceului, cetate care apăra drumurile de intrare in Transilvania până în 1570.

1 Doina Popovici, Ileanda, vatra strămoșească, Ed. Eurotip, Baia-Mare, 2007, pp. 5-6

2 Ibidem, p. 20

Parohia Ortodoxă Nașterea Maicii Domnului Ileanda Din anul 1850 se înființează postul de jandarmi, iar

Parohia Ortodoxă Nașterea Maicii Domnului Ileanda Din anul 1850 se înființează postul de jandarmi, iar în anul1865 Ileanda devine centru 1865 Ileanda devine centru

de plasă (Scaun de Plasă) administrativ, judecătoresc și notarial având astfel Pretură și

Judecătorie, menținându-se tot timpul până la împărțirea administrativ teritorială din anul 1950.

Prin lupta neprecupețită a unor fii a Transilvaniei, secolul al XIX-lea a adus și unele

favoruri pentru românii care erau atât de asupriți. Probabil și unificarea bisericilor și trecerea

românilor la religia greco-catolică în uram exercitării de presiuni asupra lor, le-a adus unele

favoruri.

Biserica a jucat un rol însemnat în acele timpuri în ce privește culturalizarea țăranilor

iobagi până la înființarea de școli în 1862.

Primele școli au fost confesionale până în anul 1881 când școala devine instituție de

stat. Până la acea dată se alăturau câte doua, trei sate care-și plăteau învățătorul, cum a fost de

exemplu Dăbâceni, unde din 1870 funcționa o școală împreună cu satul Glod.

La Șasa funcționa o școală confesională frecventată și de copii din Dolheni și

Jugăstreni, unde învățătorii făceau cu schimbul. Altă școală funcționa la Săcătură iar alta la

Rogna unde veneau și copii din Ciumeni și Bizușa.

La Ileanda prima școală confesională se inființează în 1862 fiind condusă de către

învățătorul Puian Petru, apoi în 1865 de către învățătorii Ghițu Ioan al Popii, Beșe Ioan al lui

Matei, Oniga N. din Măgură. Din 1881 s-a transformat în școală de stat cu predare în limba

maghiară până în 1919 când s-a transformat în școală de stat cu predare in limba română.

În anul 1894 ia ființă și o grădiniță de copii. Tot în același an se organizează Banca de

Economii, societate pe acțiuni, care în 1897 avea un rulaj de 2028 florini 3 și în anul 1898 avea

un profit de 5389 florini, dar această bancă se va desființa în anul 1934.

În anul 1880 se deschide farmacia sub emblema ”La cerbul”, de asemenea începând cu

anul 1875, în fiecare an în zilele de 8 și 9 februarie, 1 și 2 mai, 14 și 15 octombrie se organizau

târguri mari de țară, iar în fiecare zi de vineri, târg săptămânal de importanță locală până în

anul 1900, ca mai apoi să ia o amploare mult mai mare în secolele următoare.

3 FLORÍN, florini, s. m. 1. Denumire a unor monede de aur și de argint care au circulat și în Țările Române până în sec. XIX; fiorin.

Parohia Ortodoxă Nașterea Maicii Domnului Ileanda Totuși populația nu o ducea bine în aceste vremuri

Parohia Ortodoxă Nașterea Maicii Domnului Ileanda Totuși populația nu o ducea bine în aceste vremuri mai ales în anii secetoși, când demulte ori era amenințată de foamete. Cu ocazia unei asemenea mari foamete, în 1817 la

multe ori era amenințată de foamete. Cu ocazia unei asemenea mari foamete, în 1817 la Șasa

s-au adunat in jur de 400 de persoane care erau hotărâte să emigreze în Moldova. Nu au fost

lăsate de autorități care le-au dat hrană, dar în amintirea acestui episod pe drumul vechi de la

Ileanda spre Dăbâceni și Glod s-a ridicat un monument cu o inscripție ce amintește de foametea

din 1817. De asemenea există și un monument ridicat în amintirea eroilor căzuți în primul și al

doilea război mondial precum și la revoluția din 1989.

Din punct de vedere al structurii demografice la recensământul din 2011 în comuna

Ileanda erau 2256 de locuitori dintre care: ortodocși 1737, romano-catolici 5, reformați 6,

penticostali 174, greco-catolici 156, baptiști 5, adventiști de ziua a șaptea 13, altă religie 3, atei

5. 4

În prezent Parohia Ortodoxă Ileanda numără 320 de suflete, aproximativ 140 de familii.

Dintre activitățile pastoral-misionare amintim proiectele de colaborare cu Liceul Tehnologic

Ioachim Pop, cât si cu Spitalul din localitate.

Satul posedă patru biserici dintre care două românești, două maghiare (reformată și

romano-catolică) precum și o sinagogă pe care comunitatea evreiască a vândut-o pentru

demolare în anul 1961.

Cele două biserici maghiare sunt: cea reformată construită în 1890 și care a aparținut

de eparhia Câțcău, astăzi aflându-se în semi ruină și cea romano catolică construită în 1918 de

către prizonierii italieni și care astăzi adăpostește biserica greco-catolică românească. 5

Cele Două biserici românești sunt:

1. Biserica nobililor” care datează din anul 1441, când a fost construită din lemn pe

malul Someșului în locul numit ”Buruieni” la construirea satului ca o așezare

închegată, dar a fost mutată, odată cu refacerea noului sat, după dezastrul din 1600,

pa marginea unui pârâu în mijlocul noului sat. 6

Biserica este construită din lemn, după un plan sală. Absida altarului este

semicirculară nedecorșată. Naosul este acoperi cu o boltă semicirculară. Pe latura

4 http://www.recensamantromania.ro/rezultate-2/

5 Doina Popovici, Ileanda, vatra strămoșească, Ed. Eurotip, Baia-Mare, 2007, pp. 26-28

6 Ibidem, p. 27

Parohia Ortodoxă Nașterea Maicii Domnului Ileanda vestică este amplasat turnul- clopotniță angajat navei, a cărui

Parohia Ortodoxă Nașterea Maicii Domnului Ileanda vestică este amplasat turnul- clopotniță angajat navei, a cărui șarpantă este în formă de turnul-clopotniță angajat navei, a cărui șarpantă este în formă de

coif acoperită cu draniță.

2. Biserica ginerilor” construită în anul 1730 din piatră după noua închegare a

satului, care a rămas nemodificată până în anul 1967-1970 când pe temelia ei s-a

construit noua biserică ortodoxă 7 . Biserica a primit acest nume ”a ginerilor” întrucât

tradiția spune că au fost neînțelegeri între socrii și gineri la agapele ce se țineau la

biserica nobililor. Și cum obiceiul era ca la aceste agape să se aducă pe lângă unele

bucate și colaci mari, furioși ginerii, au hotărât să rostogolească colacii și unde se

va oprii cel mai departe, pe acel loc să-și construiască biserică. 8

Actuala biserica a târnosită in anul 1981, prin grija precucernicului părinte Ioan Pop.

Astăzi biserica dispune și de un frumos altar de vară, ridicat în partea de sud a

bisericii.

Biserica este construită din cărămidă, după un plan sală cu dimensiunile de 23 x 8 m.

absida altarului este semicirculară nedecroșată. Naosul este acoperit cu o boltă semicirculară.

Pe latura vestică este amplasat turnul-clopotniță navei, a cărui șarpantă este în formă de coif

acoperită cu tablă. Construcția bisericii a început în anul 1977 prin turnarea fundației,

continuând în 1978 prin ridicarea zidurilor și a turlei acoperindu-se cu tablă zincată. În anul

1979 s-a tencuit și electrificat, s-au montat ușile și ferestrele. În 1980 a fost împodobită cu o

foarte frumoasă pictură în stil neobizantin executată în frescă de către preotul Andrei Răileanu

din București, după chipul bisericilor românești din Moldova și Muntenia, iar în anul 1981

lucrări de înzestrare cu mobilier, candelabre, odăjdii, covoare și cu toate cele necesare cultului

divin precum și împrejmuirea bisericii cu gard, valoarea totală a lucrărilor ridicându-se la suma

de aproape 1200000 de lei. A fost târnosită în 28 iunie 1981 de către Prea Sfinția Sa dr. Vasile

Coman Episcopul Oradei, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi.

În vechea biserică a existat un exemplar din minunata ”Cazanie”, carte de învățătură

scrisă de către mitropolitul Varlaam, simbol al existenței, conștiinței și a unității de neam. 9 În

prezent se mai pot vedea câteva cărți de cult cu o vechime apreciabilă.

7 Ibidem, p. 27

8 Aceste date au fost culese dintr-o consemnare a P.C. Pr. POP IOAN

9 Doina Popovici, Ileanda, vatra strămoșească, Ed. Eurotip, Baia-Mare, 2007, p. 27

Parohia Ortodoxă Nașterea Maicii Domnului Ileanda Preoții cunoscuți ca slujitori ai Bisericii ortodoxe din Ileanda

Parohia Ortodoxă Nașterea Maicii Domnului Ileanda Preoții cunoscuți ca slujitori ai Bisericii ortodoxe din Ileanda sunt: Nicolae Cosma care ca slujitori ai Bisericii ortodoxe din Ileanda sunt: Nicolae Cosma care

a slujit la începutul secolului al XIX-lea, nu cunoaștem anul cu exactitate, cunoaștem faptul că

acesta preda religia în Fântânele. Părintelui Nicolae i-a urmat fiul acestuia Valer Cosma. Un

alt preot slujitor al parohiei Ileanda a fost Ioan Rusu al cărui mormânt se află sub altarul actualei

biserici. I-a urmat părintele Câmpean Ioan care a slujit până in la sfârșitul anului 1958 sau

începutul anului 1959 când se transferă în București urmându-i Pop Damian care a slujit doar

câteva luni fiind arestat. Născut pe data de 13 aprilie 1913 în județul Cluj, a fost condamnat la

șapte ani de închisoare prin sentința 208/1959 a Tribunalului Militar Cluj. Eliberat în 1964, a

fost reîncadrat în cler abia în 1967, primind parohia Remeți pe Someș, Maramureș 10 , după care,

din octombrie anul 1959 preot paroh a fost Pr. Ioan Pop, prin cărui purtare de grijă s-a construit

actuala biserică și care a păstorit până la 1 septembrie 1989, transferându-se in Zalău unde a

ocupat funcția de protopop 11 . Părintelui Pop Ioan i-a urmat părintele Vasile Rablău din anul

1989 până la trecerea acestuia la Domnul în 18 decembrie 2013. Prin purtarea de grijă a

părintelui biserica din Ileanda se înfrumusețează cu altarul de vară amplasat lângă biserică

având o suprafață de 22 m². Din 9 februarie 2014 preot paroh este Pr. Adrian Ciprian Pop,

epitrop Scarlat Eugen, cântăreț Sabo Daniel, iar paraclisier Șleam Leontin.

Biserica ortodoxă din Ileanda posedă un număr de patru cimitire, trei dintre ele fiind în

administrația parohiei și unul fiind achiziționat de către biserica ortodoxă.

Cimitirul de sus” este poziționat la ieșirea din sat pe drumul care face legătura dintre

Ileanda și Dolheni cu o suprafață aproximativă de 90 de ari fiind în administrarea

parohiei;

Cimitirul de la valea Ilenzelii” este poziționat la ieșirea din sat pe duruml european

ce face legătura dintre Ileanda-Dej, cu o suprafață aproximativă de 40 de ari, fiind în

administrarea parohiei;

Cimitirul Budenilor” este poziționat în apropierea Bisericilor ortodoxe, cu o

suprafață de 70 de ari, fiind în administrarea parohiei;

10 http://www.procesulcomunismului.com/marturii/fonduri/ioanitoiu/ortodoxa/preoti_ortodocsi_8/preoti_ortodoc

si_8.pdf

11 Aceste date ne-au fost oferite de către P.C. Pr. POP IOAN

Parohia Ortodoxă Nașterea Maicii Domnului Ileanda  ” Cimitirul din vie ” este poziționat aproape

Parohia Ortodoxă Nașterea Maicii Domnului Ileanda

Cimitirul din vie” este poziționat aproape de centrul localității, cu o suprafață

aproximativă de 50 de ari, fiind în posesia parohiei.

Parohia Ortodoxă Nașterea Maicii Domnului Ileanda Bibliografie Prof. Popovici Doina, Ileanda, vatra strămoșească,

Parohia Ortodoxă Nașterea Maicii Domnului Ileanda Bibliografie

Prof. Popovici Doina, Ileanda, vatra strămoșească, Ed. Eurotip, Baia-Mare, 2007

http://www.recensamantromania.ro/rezultate-2/

Doina, Ileanda, vatra strămoșească, Ed. Eurotip, Baia-Mare, 2007 http://www.recensamantromania.ro/rezultate-2/
Doina, Ileanda, vatra strămoșească, Ed. Eurotip, Baia-Mare, 2007 http://www.recensamantromania.ro/rezultate-2/
Doina, Ileanda, vatra strămoșească, Ed. Eurotip, Baia-Mare, 2007 http://www.recensamantromania.ro/rezultate-2/