Sunteți pe pagina 1din 52

aANEXA 7

Lista codurilor CAEN aferente activitilor care sunt eligibile la finanare


Anexa 7 sesiunea 2017
n.c.a. : neclasificate * parte din Sector cu potenial
altundeva de cretere /
Prioritar SIDD
DD
Diviziu Grup Clas CAEN Rev.2 CAEN Rev. ISIC
ne 1 Rev.
4
11 Buturi

1107 Producia de buturi 1598 1104


rcoritoare
nealcoolice; producia
de ape minerale i alte
ape mbuteliate
13 Fabricarea
produselor textile
131 Pregtirea fibrelor
i filarea fibrelor
textile
1310 Pregtirea fibrelor i 1711 1712 1311 Textile i pielrie
filarea fibrelor textile 1713 1714
1715 1716
Cu excepia inului, n 1717
stare brut, topit,
meliat,pieptnat sau
prelucrat n alt mod,
dar netors; cli i
deeuri de in (inclusiv
deeuri de fire i
material fibros
garnetat)
si a cnepii, n stare
1
brut,
topit,meliat,pieptn
at sau prelucrat n
alt mod, dar netoars;
cli i deeuri de
cnep (inclusiv
deeuri de fire i
material fibros
garnetat

132 Producia de
esturi
1320 Producia de esturi 1721 1722 1312 Textile i pielrie
1723 1724
1725 1830*

133 Finisarea
materialelor textile
1330 Finisarea materialelor 1730 5271* 1313 Textile i pielrie
textile

139 Fabricarea altor


articole textile
1391 Fabricarea de metraje 1760 1830* 1391 Textile i pielrie
prin tricotare sau
croetare
1392 Fabricarea de articole 1740* 1392 Textile i pielrie
confecionate din
textile (cu excepia
mbrcmintei i
lenjeriei de corp)
1393 Fabricarea de covoare 1751 1393 Textile i pielrie
i mochete
1394 Fabricarea de 1752* 1394 Textile i pielrie
odgoane, frnghii, sfori
i plase
2
1395 Fabricarea de textile 1753 1399* Textile i pielrie
neesute i articole din
acestea, cu excepia
confeciilor de
mbrcminte
1396 Fabricarea de articole 1754* 1399* Textile i pielrie
tehnice i industriale
din textile
1399 Fabricarea altor 1754* 3663* 1399* Textile i pielrie
articole textile n.c.a.

14 Fabricarea
articolelor de
mbrcminte

141 Fabricarea
articolelor de
mbrcminte, cu
excepia articolelor
din blan
1411 Fabricarea articolelor 1810* 1410* Industrii creative
de mbrcminte din (numai pentru
piele mestesug)/Textile
i pielrie
1412 Fabricarea de articole 1821 1410* Textile i pielrie
de mbrcminte
pentru lucru
1413 Fabricarea altor 1822 1410* Textile i pielrie
articole de
mbrcminte (exclusiv
lenjeria de corp)
1414 Fabricarea de articole 1823 1410* Textile i pielrie
de lenjerie de corp
1419 Fabricarea altor 1771* 1824* 1410* Industrii creative
articole de (numai pentru
mbrcminte i mestesug)/Textile
accesorii n.c.a. i pielrie

3
142 Fabricarea
articolelor din blan
1420 Fabricarea articolelor 1830* 1420 Industrii creative
din blan (numai pentru
mestesug)/Textile
i pielrie

143 Fabricarea
articolelor de
mbrcminte prin
tricotare sau
croetare
1431 Fabricarea prin 1771* 1430* Industrii creative
tricotare sau croetare (numai pentru
a ciorapilor i mestesug)/Textile
articolelor de i pielrie
galanterie
1439 Fabricarea prin 1772 1430* Industrii creative
tricotare sau croetare (numai pentru
a altor articole de mestesug)/Textile
mbrcminte i pielrie

15 Tbcirea i
finisarea pieilor;
fabricarea
articolelor de voiaj
i marochinrie,
harnaamentelor i
nclmintei;
prepararea i
vopsirea blnurilor

151 Tbcirea i finisarea


pieilor; fabricarea
articolelor de voiaj i
marochinrie i a
articolelor de
harnaament;
4
prepararea i vopsirea
blnurilor
1511 Tbcirea i finisarea 1910 1830* 1511 Industrii creative
pieilor; prepararea i (numai pentru
vopsirea blnurilor mestesug)/Textile
i pielarie
1512 Fabricarea articolelor 1920* 3663* 1512 Industrii creative
de voiaj i (numai pentru
marochinrie i a mestesug)/Textile
articolelor de i pielrie
harnaament

152 Fabricarea
nclmintei
1520 Fabricarea 1930* 1520 Industrii creative
nclmintei (numai pentru
mestesug)/Textile
i pielrie

16 Prelucrarea
lemnului, fabricarea
produselor din lemn
i plut, cu excepia
mobilei; fabricarea
articolelor din paie
i din alte materiale
vegetale mpletite

162 Fabricarea
produselor din lemn,
plut, paie i din
alte materiale
vegetale
1621 Fabricarea de furnire 2020 1621
i a panourilor din
lemn
1622 Fabricarea parchetului 2030* 1622*

5
asamblat n panouri
1624 Fabricarea ambalajelor 2040* 1623
din lemn
1629 Fabricarea altor 1930* 2051* 1629 Servicii pentru
produse din lemn; 2052* populaia din
fabricarea articolelor 3663*(alte spaiul rural
din plut, paie i din pr. /Industrii creative
alte materiale vegetale Manufacturie (numai pentru
mpletite re) mesteug) /
Prioritar SIDD
DD

17 Fabricarea hrtiei i
a produselor din
hrtie
172 Fabricarea
articolelor din hrtie
i carton
1721 Fabricarea hrtiei i 2121 1702
cartonului ondulat i a
ambalajelor din hrtie
i carton
1722 Fabricarea produselor 1754* 2122* 1709*
de uz gospodresc i
sanitar, din hrtie sau
carton
1723 Fabricarea articolelor 2123 2222* 1709*
de papetrie
1724 Fabricarea tapetului 2124 1709*
1729 Fabricarea altor 2125* 3663* 1709*
articole din hrtie i
carton n.c.a.

18 Tiparirea si
reproducerea pe
suporturi a
inregistrarilor
181 Tiparire si activitati de
6
servicii conexe tiparirii
1811 Tiparirea ziarelor 2221 1811*
1812 Alte activitati de 2222* 1811*
tiparire n.c.a. 2122*
2125*
1813 Servicii pregatitoare 2224 1812*
pentru pretiparire 2225
1814 Legatorie si servicii 2223 1812*
conexe
20 Fabricarea
substanelor i a
produselor chimice

201 Fabricarea
produselor chimice
de baz, a
ngrmintelor i
produselor
azotoase; fabricarea
materialelor plastice
i a cauciucului
sintetic, n forme
primare
2012 Fabricarea coloranilor 2412 2011*
i a pigmenilor
2013 Fabricarea altor 2413 2330* 2011*
produse chimice
anorganice, de baz
2015 Fabricarea 2415 2012
ngrmintelor i
produselor azotoase

202 Fabricarea
pesticidelor i a
altor produse
agrochimice
2020 Fabricarea pesticidelor 2420 2021
7
i a altor produse
agrochimice

203 Fabricarea
vopselelor, lacurilor,
cernelii tipografice
i masticurilor
2030 Fabricarea vopselelor, 2430 2022
lacurilor, cernelii
tipografice i
masticurilor

204 Fabricarea
spunurilor,
detergenilor i a
produselor de
ntreinere,
cosmetice i de
parfumerie
2041 Fabricarea spunurilor, 2451* 2023* Industrii creative
detergenilor i a (numai pentru
produselor de mesteug)
ntreinere
2042 Fabricarea 2452 2451* 2023* Industrii creative
parfumurilor i a (numai pentru
produselor cosmetice mesteug)
(de toalet)

205 Fabricarea altor


produse chimice
2052 Fabricarea cleiurilor 2462* 2029*
2053 Fabricarea uleiurilor 2463 2029*
eseniale
2059 Fabricarea altor 2462* 2464 2029*
produse chimice n.c.a. 2466*

Cu excepia
uleiurilor i
8
grsimilor
modificate chimic
(biodiesel si
bioetanol)

21 Fabricarea
produselor
farmaceutice de
baz i a
preparatelor
farmaceutice
212 Fabricarea
preparatelor
farmaceutice
2120 Fabricarea preparatelor 2442* 2330* 2100*
farmaceutice

22 Fabricarea
produselor din
cauciuc i mase
plastice

221 Fabricarea
articolelor din
cauciuc
2211 Fabricarea anvelopelor 2511 2512 2211
i a camerelor de aer;
reaparea i refacerea
anvelopelor
2219 Fabricarea altor 2513* 1930* 2219
produse din cauciuc 3663*

222 Fabricarea
articolelor din
material plastic
2221 Fabricarea plcilor, 2521* 2220*
foliilor, tuburilor i
9
profilelor din material
plastic
2222 Fabricarea articolelor 2522 2220*
de ambalaj din
material plastic
2223 Fabricarea articolelor 2523* 2220*
din material plastic 3663*
pentru construcii
2229 Fabricarea altor 2524* 1930* 2220*
produse din material 3663*
plastic

23 Fabricarea altor
produse din
minerale nemetalice

231 Fabricarea sticlei i


a articolelor din
sticl
2311 Fabricarea sticlei plate 2611 2310*
2312 Prelucrarea i 2612 2310*
fasonarea sticlei plate
2313 Fabricarea articolelor 2613 2310* Industrii creative
din sticl (numai pentru
mesteug)
2314 Fabricarea fibrelor din 2614 2310*
sticl
2319 Fabricarea de sticlrie 2615* 2310*
tehnic

232 Fabricarea de
produse refractare
2320 Fabricarea de produse 2626 2391
refractare

233 Fabricarea
materialelor de

10
construcii din argil
2331 Fabricarea plcilor i 2630 2392*
dalelor din ceramic
2332 Fabricarea crmizilor, 2640* 2392* Industrii creative
iglelor i altor produse (numai pentru
pentru construcii, din mesteug) /
argil ars Prioritar SIDD
DD

234 Fabricarea altor


articole din
ceramic i porelan
2341 Fabricarea articolelor 2621 2393* Industrii creative
ceramice pentru uz (numai pentru
gospodresc i mesteug)
ornamental
2342 Fabricarea de obiecte 2622 2393*
sanitare din ceramic
2343 Fabricarea izolatorilor 2623 2393*
i pieselor izolante din
ceramic
2344 Fabricarea altor 2624 3162* 2393*
produse tehnice din
ceramic
2349 Fabricarea altor 2625 2393* Industrii creative
produse ceramice (numai pentru
n.c.a. mesteug)

235 Fabricarea
cimentului, varului
i ipsosului
2352 Fabricarea varului i 2652 2653 2394*
ipsosului

236 Fabricarea
articolelor din
beton, ciment i
11
ipsos
2361 Fabricarea produselor 2661 2395*
din beton pentru
construcii
2362 Fabricarea produselor 2662 2395*
din ipsos pentru
construcii
2365 Fabricarea produselor 2665 2395*
din azbociment
2369 Fabricarea altor 2666 2395*
articole din beton,
ciment i ipsos

237 Tierea, fasonarea


i finisarea pietrei
2370 2670 2396 Industrii creative
Tierea, fasonarea i
(numai pentru
finisarea pietrei
mesteug)

239 Fabricarea
produselor abrazive
i a altor produse
din minerale
nemetalice n.c.a.
2391 Fabricarea de produse 2681* 2399*
abrazive
2399 Fabricarea altor 2682 2399*
produse din minerale
nemetalice, n.c.a.

24 Industria
metalurgic

243 Fabricarea altor


produse prin
prelucrarea primar
a oelului

12
2431 Tragere la rece a 2731 2410*
barelor
2432 Laminare la rece a 2732 2410*
benzilor nguste
2433 Producia de profile 2733 2811* 2410*
obinute la rece
2434 Trefilarea firelor la rece 2734 2410*

245 Turnarea metalelor


2451 Turnarea fontei 2721 2751 2431*

2452 Turnarea oelului 2752 2431*


2453 Turnarea metalelor 2753 2432*
neferoase uoare
2454 Turnarea altor metale 2754 2432*
neferoase

25 Industria
construciilor
metalice i a
produselor din
metal, exclusiv
maini, utilaje i
instalaii

251 Fabricarea de
construcii metalice
2511 Fabricarea de 2811* 2511*
construcii metalice i
pri componente ale
structurilor metalice
2512 Fabricarea de ui i 2812* 2511*
ferestre din metal

252 Producia de
rezervoare, cisterne
i containere
metalice; producia
13
de radiatoare i
cazane pentru
nclzire central
2521 Producia de 2822* 2512*
radiatoare i cazane
pentru nclzire
central
2529 Producia de 2821* 2512*
rezervoare, cisterne i
containere metalice

256 Tratarea i
acoperirea
metalelor;
operaiuni de
mecanic general
pe baz de plat sau
contract
2561 Tratarea i acoperirea 2851 2592*
metalelor
2562 Operaiuni de 2852 2592*
mecanic general

257 Producia de unelte


i articole de
fierrie
2571 Fabricarea produselor 2861* 2593*
de tiat 2875*
2572 Fabricarea articolelor 2863* 2593*
de feronerie
2573 Fabricarea uneltelor 2862* 2956* 2593*

259 Fabricarea altor


produse prelucrate
din metal
2591 Fabricarea de 2871* 2599*
recipieni, containere
14
i alte produse similare
din oel
2592 Fabricarea ambalajelor 2872 2599*
uoare din metal
2593 Fabricarea articolelor 2873 2874* 2599*
din fire metalice;
fabricarea de lanuri i
arcuri
2594 Fabricarea de 2874* 2599*
uruburi, buloane i
alte articole filetate;
fabricarea de nituri i
aibe
2599 Fabricarea altor 2875* 3162* 2599* Industrii creative
articole din metal 3663* (numai pentru
n.c.a. mesteug)

26 Fabricarea
calculatoarelor i a
produselor
electronice i optice

261 Fabricarea
componentelor
electronice
2611 Fabricarea 2466* 3110* 2610* Tehnologia
subansamblurilor 3120* 3130* informaiilor
electronice (module) 3210* 3230*

2612 Fabricarea altor 3210* 2610* Tehnologia


componente informaiilor
electronice

262 Fabricarea
calculatoarelor i a
echipamentelor
periferice
15
2620 Fabricarea 3002* 3230* 2620 Tehnologia
calculatoarelor i a informaiilor
echipamentelor
periferice

263 Fabricarea
echipamentelor de
comunicaii
2630 Fabricarea 3220* 3230* 2630 Tehnologia
echipamentelor de 3162* informaiilor
comunicaii
3320*

264 Fabricarea
produselor
electronice de larg
consum
2640 Fabricarea produselor 3230* 3650* 2640
electronice de larg
consum

265 Fabricarea de
echipamente de
msur, verificare,
control i navigaie;
producia de ceasuri
2651 Fabricarea de 3162* 3320* 2651* Tehnologia
instrumente i informaiilor /
dispozitive pentru Prioritar SIDD
msur, verificare, DD
control, navigaie
2652 Producia de ceasuri 3350* 2652

266 Fabricarea de
echipamente pentru
radiologie,
electrodiagnostic i
electroterapie
16
2660 Fabricarea de 3310* 2660
echipamente pentru
radiologie,
electrodiagnostic i
electroterapie

267 Fabricarea de
instrumente optice
i echipamente
fotografice
2670 Fabricarea de 3340* 3320* 2670
instrumente optice i 3230*
echipamente
fotografice

268 Fabricarea
suporilor magnetici
i optici destinai
nregistrrilor
2680 Fabricarea suporilor 2465 2680
magnetici i optici
destinai nregistrrilor

27 Fabricarea
echipamentelor
electrice

271 Fabricarea
motoarelor
electrice,
generatoarelor i
transformatoarelor
electrice i a
aparatelor de
distribuie i control
a electricitii
2711 Fabricarea motoarelor, 3110* 3162* 2710*
generatoarelor i
17
transformatoarelor
electrice
2712 Fabricarea aparatelor 3120* 2710*
de distribuie i control
a electricitii

272 Fabricarea de
acumulatori i
baterii
2720 Fabricarea de 3140 2720
acumulatori i baterii

273 Fabricarea de fire i


cabluri; fabricarea
dispozitivelor de
conexiune pentru
acestea
2731 Fabricarea de cabluri 3130* 2731
cu fibr optic 3340*
2732 Fabricarea altor fire i 3130* 2523* 2732
cabluri electrice i
electronice
2733 Fabricarea 3130* 2524* 2733
dispozitivelor de 3120*
conexiune pentru fire
i cabluri electrice i
electronice

274 Fabricarea de
echipamente
electrice de iluminat
2740 Fabricarea de 3150 3161* 2740
echipamente electrice 3162*
de iluminat

275 Fabricarea de
echipamente
casnice
18
2751 Fabricarea de aparate 2971* 2956* 2750*
electrocasnice
2752 Fabricarea de 2972* 2750*
echipamente casnice
neelectrice

279 Fabricarea altor


echipamente
electrice
2790 Fabricarea altor 2943* 3162* 2790
echipamente electrice 3120* 3130*
3210*

28 Fabricarea de
maini, utilaje i
echipamente n.c.a.

281 Fabricarea de
maini i utilaje de
utilizare general
2811 Fabricarea de motoare 2911* 3430* 2811
i turbine
2812 Fabricarea de motoare 2912* 2913* 2812
hidraulice
2813 Fabricarea de pompe i 2912* 2813*
compresoare
2814 Fabricarea de articole 2913* 2813*
de robinetrie
2815 Fabricarea lagrelor, 2914* 2814
angrenajelor, cutiilor
de vitezi a
elementelor mecanice
de transmisie

282 Fabricarea altor


maini i utilaje de
utilizare general
19
2821 Fabricarea 2921* 2815
cuptoarelor, furnalelor 2971* 2972*
i arztoarelor
2822 Fabricarea 2922* 3550* 2816
echipamentelor de
ridicat i manipulat
2823 Fabricarea mainilor i 3001 3230* 2817 Tehnologia
echipamentelor de 3612* informaiilor
birou (exclusiv
fabricarea
calculatoarelor i a
echipamentelor
periferice)
2824 Fabricarea mainilor- 2941* 2818
unelte portabile
acionate electric
2825 Fabricarea 2923* 2971* 2819*
echipamentelor de
ventilaie i frigorifice,
exclusiv a
echipamentelor de uz
casnic
2829 Fabricarea altor 2924* 2819*
maini i utilaje de 2943* 3320*
utilizare general
n.c.a.

283 Fabricarea mainilor


i utilajelor pentru
agricultur i
exploatri forestiere
2830 Fabricarea mainilor i 2931* 2932* 2821
utilajelor pentru 2953*
agricultur i
exploatri forestiere

284 Fabricarea utilajelor


pentru prelucrarea
20
metalului i a
mainilor-unelte
2841 Fabricarea utilajelor i 2862* 2942* 2822*
a mainilor-unelte 3162*
pentru prelucrarea
metalului
2849 Fabricarea altor 2943* 2862* 2822*
maini-unelte n.c.a.

289 Fabricarea altor


maini i utilaje cu
destinaie specific
2891 Fabricarea utilajelor 2951* 2823
pentru metalurgie
2892 Fabricarea utilajelor 2952* 2824
pentru extracie i 2862*
construcii
2893 Fabricarea utilajelor 2953* 2825
pentru prelucrarea
produselor alimentare,
buturilor i tutunului
2894 Fabricarea utilajelor 2954* 2956* 2826
pentru industria
textil, a
mbrcmintei i a
pielriei
2895 Fabricarea utilajelor 2955* 2829*
pentru industria hrtiei
i cartonului
2896 Fabricarea utilajelor 2956* 2829*
pentru prelucrarea
maselor plastice i a
cauciucului

21
2899 Fabricarea altor 2956* 3162* 2829*
maini i utilaje 3320* 3340*
specifice n.c.a. 3530* 3650*
3663*

29 Fabricarea
autovehiculelor de
transport rutier, a
remorcilor i
semiremorcilor
291 Fabricarea
autovehiculelor de
transport rutier
2910 Fabricarea 3410* 2910
autovehiculelor de
transport rutier

292 Producia de
caroserii pentru
autovehicule;
fabricarea de
remorci i
semiremorci
2920 Producia de caroserii 3420* 2920
pentru autovehicule;
fabricarea de remorci
i semiremorci

293 Producia de piese


i accesorii pentru
autovehicule i
pentru motoare de
autovehicule
2931 Fabricarea de 3161* 2930*
echipamente electrice
i electronice pentru
22
autovehicule i pentru
motoare de
autovehicule
2932 Fabricarea altor piese 3430* 3611* 2930*
i accesorii pentru
autovehicule i pentru
motoare de
autovehicule

30 Fabricarea altor
mijloace de
transport

301 Construcia de nave


i brci
3011 Constructia de nave si 3511*, 3011 Prioritar SIDD
structuri plutitoare 3611* DD
3012 Construcia de 3512* 3012 Prioritar SIDD
ambarcaiuni sportive DD
i de agrement

302 Fabricarea
materialului rulant
3020 Fabricarea materialului 3162* 3520* 3020
rulant 3611*

309 Fabricarea altor


echipamente de
transport n.c.a.
3091 Fabricarea de 3541 3091
motociclete
3410*
3092 Fabricarea de biciclete 3542 3543* 3092
i de vehicule pentru 3663*
invalizi
3099 Fabricarea altor 3550* 3099
mijloace de transport

23
n.c.a.

31 Fabricarea de
mobil

310 Fabricarea de
mobil
3101 Fabricarea de mobil 3310* 3550* 3100* Prioritar SIDD
pentru birouri i 3611* 3612* DD
magazine
3102 Fabricarea de mobil 3611* 3613 3100* Prioritar SIDD
pentru buctrii DD
3103 Fabricarea de saltele 3615 3100* Prioritar SIDD
i somiere DD
3109 Fabricarea de mobil 3611* 3614* 3100* Industrii creative
n.c.a. (numai pentru
mesteug) /
Prioritar SIDD
DD

32 Alte activiti
industriale n.c.a.

321 Fabricarea
bijuteriilor,
imitaiilor de
bijuterii i
articolelor similare
3212 Fabricarea bijuteriilor 3622 3350* 3211* Industrii creative
i articolelor similare (numai pentru
din metale i pietre mesteug)
preioase
3213 Fabricarea imitaiilor 3661 3350* 3212 Industrii creative
de bijuterii i articole (numai pentru
similare mesteug)

322 Fabricarea

24
instrumentelor
muzicale
3220 Fabricarea 3630* 3220 Industrii creative
instrumentelor (numai pentru
muzicale meteug)

323 Fabricarea
articolelor pentru
sport
3230 Fabricarea articolelor 3640* 3230
pentru sport

324 Fabricarea jocurilor


i jucriilor
3240 Fabricarea jocurilor i 3650* 3240 Industrii creative
jucriilor (numai pentru
meteug)

325 Fabricarea de
dispozitive, aparate
i instrumente
medicale i
stomatologice
3250 Fabricarea de 2442* 3310* 3250
dispozitive, aparate i 3320* 3340*
instrumente medicale 1740*
stomatologice 2924*

329 Alte activiti


industriale
3291 Fabricarea mturilor i 3662 3290* Industrii creative
periilor (numai pentru
mesteug) /
Prioritar SIDD
DD

25
3299 Fabricarea altor 1810* 1824* 3290* Industrii creative
produse 1920* 2052* (numai pentru
manufacturiere n.c.a. 2211* 2524* mesteug) /
Prioritar SIDD
DD

33 Repararea,
ntreinerea i
instalarea mainilor
i echipamentelor

331 Repararea
articolelor fabricate
din metal, repararea
mainilor i
echipamentelor
3311 Repararea articolelor 2811* 2821* 3311
fabricate din metal 2822* 2830*
2861* 2862*
2863* 3550*
2871* 2875*
2960* 3420*

26
3312 Repararea mainilor 2911* 3312
2912* 2913*
2914* 2921*
2922* 2923*
2924* 2932*
2931* 2941*
2942* 2943*
2951* 2952*
2953* 2954*
2955* 2956*
7250*

3313 Repararea 2924* 3110* 3313


echipamentelor 3162* 3210*
electronice i optice 3230* 3310*
3320 *
3340* 3350*

3314 Repararea 2971* 3110* 3314


echipamentelor 3120* 3162*
electrice 3310* 3320*

3315 Repararea i 3511* 3512* 3315* Servicii pentru


ntreinerea navelor i populaia din
brcilor spaiul rural /
Prioritar SIDD
DD

27
3317 3520* 3543* 3315* Servicii pentru
Repararea i 3550* populaia din
ntreinerea altor spaiul rural /
echipamentelor de
transport n.c.a. (numai Prioritar SIDD
repararea saretelor si a DD
carutelor cu tractiune
animala)
3319 Repararea altor 1740* 1752* 3319 Servicii pentru
echipamente 2040* populaia din
2051* 2513* spaiul rural /
2521* 2524*
2615* 2640* Prioritar SIDD
2681* 3630* DD
3650*

SECIUNEA D
-PRODUCIA I
FURNIZAREA DE
ENERGIE ELECTRIC
I TERMIC, GAZE,
AP CALD I AER
CONDIIONAT
35 Energie electric,
gaz, abur i aer
condiionat

353 Furnizarea de abur


i aer condiionat
3530 Furnizarea de abur i 4030* 3530
aer condiionat

Exclusiv producerea de
gheata, in scop
alimentar sau
28
nealimentar

37 Colectarea i
epurarea apelor
uzate
370 Colectarea i
epurarea apelor
uzate
3700 Colectarea i epurarea Servicii pentru
apelor uzate (numai populaia din
pentru golirea si spaiul rural
curatarea haznalelor si
foselor septice si
colectarea i
transportul apelor
uzate menajere prin
vidanje montate pe
autoasiu)

38 Colectarea, tratarea
i eliminarea
deeurilor; activiti
de recuperare a
materialelor
reciclabile

381 Colectarea
deeurilor
3811 Colectarea deeurilor 9002* 9003* 3811 Servicii pentru
nepericuloase populaia din
spaiul rural /
Prioritar SIDD
DD
3812 Colectarea deeurilor 4011* 9002* 3812
periculoase 2330*

29
382 Tratarea i
eliminarea
deeurilor
3821 Tratarea i eliminarea 1450* 2415* 3821 Prioritar SIDD
deeurilor 9002* DD
nepericuloase
3822 Tratarea i eliminarea 9002* 2330* 3822 Prioritar SIDD
deeurilor periculoase DD

383 Recuperare
materialelor
3831 Demontarea 3710* 3830* Prioritar SIDD
(dezasamblarea) DD
mainilor i a
echipamentelor scoase
din uz pentru
recuperarea
materialelor
3832 Recuperarea 3710* 3720 3830* Prioritar SIDD
materialelor reciclabile DD
sortate

39 Activiti i servicii
de decontaminare

390 Activiti i servicii de


decontaminare
3900 Activiti i servicii de 9003* 3900
decontaminare

43 Lucrri speciale de
construcii

431 Lucrri de demolare


i de pregtire a
terenului
4313 Lucrri de foraj i 4512 4312*

30
sondaj pentru
construcii

432 Lucrri de instalaii


electrice i tehnico-
sanitare i alte
lucrri de instalaii
pentru construcii
4321 Lucrri de instalaii 4531* 4534* 4321 Servicii pentru
electrice populaia din
spaiul rural /
Prioritar SIDD
DD
4322 Lucrri de instalaii 4531* 4533 4322 Servicii pentru
sanitare, de nclzire i populaia din
de aer condiionat spaiul rural /
Prioritar SIDD
DD
4329 Alte lucrri de instalaii 2922* 4532 4329 Servicii pentru
pentru construcii 4534* 4531* populaia din
spaiul rural /
Prioritar SIDD
DD

433 Lucrri de finisare


4331 4541 4330* Servicii pentru
populaia din
Lucrri de ipsoserie spaiul rural /
Prioritar SIDD
DD
4332 Lucrri de tmplrie i 2030* 2523* 4330* Servicii pentru
dulgherie 2812* 4542 populaia din
spaiul rural /
Prioritar SIDD
DD
4333 Lucrri de pardosire i 4543 4330* Servicii pentru
placare a pereilor populaia din
spaiul rural /
31
Prioritar SIDD
DD
4334 4544 4330* Servicii pentru
Lucrri de vopsitorie, populaia din
zugrveli i montri de spaiul rural /
geamuri Prioritar SIDD
DD
4339 4545* 4330* Servicii pentru
populaia din
Alte lucrri de finisare spaiul rural /
Prioritar SIDD
DD

SECIUNEA G
-COMER CU
RIDICATA I CU
AMNUNTUL;
REPARAREA
AUTOVEHICULELOR
I MOTOCICLETELOR

45 Comer cu ridicata i
cu amnuntul,
ntreinerea i
repararea
autovehiculelor i a
motocicletelor

452 ntreinerea i
repararea
autovehiculelor
4520 ntreinerea i 5020* 4520 Servicii pentru
repararea populaia din
autovehiculelor spaiul rural

SECIUNEA H
-TRANSPORT I
32
DEPOZITARE

494 Transporturi rutiere


de mrfuri i servicii
de mutare
4941 Transporturi rutiere de 6024* 4923*
mrfuri
4942 Servicii de mutare

52 Depozitare i
activiti auxiliare
pentru transporturi

521 Depozitri
5210 Depozitri 6312 5210

Cu excepia activitii
de exploatare a
spaiilor de depozitare
produse agro-
alimentare,
specializate* pentru
anumite grupe de
produse listate n
Anexa I la Tratatul de
Instituire al Comunitii
Europene
si a
Activitii de
depozitare a
produselor forestiere
nelemnoase.

*Aceast categorie
vizeaz silozurile,
depozitele frigorifice,
precum i cele cu
atmosfer controlat,
33
etc. la care
managementul
activitii de
depozitare este
realizat n totalitate de
beneficiarul sprijinului
acordat prin AXA I a
PNDR. Nu sunt
finanate prin PNDR
investiiile pentru
depozitele cu caracter
general n care,
ocazional se pot
depozita i mrfuri
agro-alimentare.

522 Activiti anexe


pentru transporturi
5222 Activiti de servicii Prioritar SIDD
anexe transportului pe DD
ap
5224 Manipulri 6311 5224
5229 Alte activiti anexe 6340* 5229
transporturilor

53 Activiti de pot i
de curier
532 Alte activiti
potale i de curier
5320 Alte activiti potale 6412 5320
i de curier

55 SECIUNEA I -
HOTELURI I
RESTAURANTE

34
552 Faciliti de cazare
pentru vacane i
perioade de scurt
durat
5520 Faciliti de cazare 5521* 5523* 5510* Agroturism /
pentru vacane i Prioritar SIDD
perioade de scurt DD
durat
- Numai pentru
agropensiuni

553 Parcuri pentru


rulote, campinguri
si tabere
5530 Parcuri pentru rulote, Servicii pentru
campinguri si tabere populaia din
spaiul
rural/Prioritar
SIDD DD
5530.11 Servicii de alimentatie Servicii pentru
public in restaurante populaia din
cu servire complet spaiul rural
/Prioritar SIDD
DD
5530.12 Servicii de alimentatie Servicii pentru
public in vagoane si populaia din
nave spaiul rural
/Prioritar SIDD
DD
559 Alte servicii de
cazare
5590 Alte servicii de cazare Prioritar SIDD
DD
56 Restaurante i alte
activiti de servicii
de alimentaie
561 Restaurante
35
5610 Restaurante* 5530 5610 Prioritar SIDD
*Sunt eligibile doar DD
restaurantele
clasificate conform
Ordinului 65/2013
pentru aprobarea
normelor metodologice
privind clasificarea
structurilor de primire
turistice, cu
modificrile i
completrile ulterioare,
din zonele cu potenial
turistic ridicat, dar
insuficient dezvoltate
din punct de vedere
turistic, n conformitate
cu Ordonana de
Urgen nr. 142 din 28
octombrie 2008 privind
aprobarea Planului de
amenajare a
teritoriului national
Seciunea a VIII - a -
zone cu resurse
turistice, cu
modificrile i
completrile
ulterioare .
562 Activitati de
alimentatie
(catering) pentru
evenimente si alte
servicii de
alimentatie
5621 Activitati de Prioritar SIDD
alimentatie (catering) DD
pentru evenimente
36
5629 Alte servicii de Prioritar SIDD
alimentatie n.c.a. DD
SECIUNEA J
-INFORMAII I
COMUNICAII
58 Activiti de editare

581 Activiti de editare


a crilor, ziarelor,
revistelor i alte
activiti de editare
5811 Activiti de editare a 2211* 5811 Industrii creative
crilor 7240*
5812 Activiti de editarea 2211* 7240* 5812 Industrii creative /
de ghiduri, compendii, Prioritar SIDD
liste de adrese i DD
similare
5813 Activiti de editare a 2212 7240* 5813* Industrii creative
ziarelor
5814 Activiti de editare a 2213 7240* 5813* Industrii creative
revistelor i
periodicelor
5819 Alte activiti de 2215 2222* 5819 Industrii creative
editare 7240*

582 Activiti de editare


a produselor
software
5821 Activiti de editare a 7221* 7240* 5820* Industrii creative /
jocurilor de calculator Tehnologia
informaiilor
5829 Activiti de editare a 7221* 7240* 5820* Industrii creative /
altor produse software Tehnologia
informaiilor

602 Activiti de
difuzare a
37
programelor de
televiziune
6020 Activiti de difuzare a 9220* 6020 Industrii creative
programelor de 6420* 7240*
televiziune

62 Activiti de servicii
n tehnologia
informaiei

620 Activiti de servicii


n tehnologia
informaiei
6201 Activiti de realizare 7221* 7222* 6201 Industrii creative /
a soft-ului la comand 7240* Tehnologia
(software orientat informaiilor /
client) Prioritar SIDD
DD
6202 Activiti de 7210 7222* 6202* Industrii creative /
consultan n Tehnologia
tehnologia informaiei informaiilor /
Prioritar SIDD
DD
6203 Activiti de 7230* 6202* Industrii creative /
management (gestiune Tehnologia
i exploatare) a informaiilor /
mijloacelor de calcul Prioritar SIDD
DD

6209 Alte activiti de 3002* 7222* 6209 Industrii creative /


servicii privind 7260 Tehnologia
tehnologia informaiei informaiilor /
Prioritar SIDD
DD
63 Activiti de servicii
informatice
631 Activiti ale Tehnologia
portalurilor web, informaiilor
38
prelucrarea datelor,
administrarea paginilor
web i activiti
conexe
6311 Prelucrarea datelor, 7230* 7240* 6311 Tehnologia
administrarea paginilor informaiilor /
web i activiti Prioritar SIDD
conexe DD
6312 Activiti ale 7240* 6312 Tehnologia
portalurilor web informaiilor /
Prioritar SIDD
DD

639 Alte activiti de


servicii
informaionale
6391 Activiti ale ageniilor 9240* 6391 ___
de tiri
6399 Alte activiti de 7487* 6399
servicii informaionale
n.c.a

SECIUNEA M
-ACTIVITI
PROFESIONALE,
TIINIFICE I
TEHNICE

69 Activiti juridice i
de contabilitate

692 Activiti de
contabilitate i
audit financiar;
consultan n
domeniul fiscal
6920 Activiti de 7412 6920
contabilitate i audit
39
financiar; consultan
n domeniul fiscal

70 Activiti ale
direciilor
(centralelor),
birourilor
administrative
centralizate;
activiti de
management i de
consultan n
management

702

7022 Activiti de 7414* 0501* 7020*


consultan pentru
afaceri i management

71 Activiti de
arhitectur i
inginerie; activiti
de testri i analiz
tehnic

711 Activiti de
arhitectur,
inginerie i servicii
de consultan
tehnic legate de
acestea
7111 Activiti de 7420* 7110* Industrii creative
arhitectur
7112 Activiti de inginerie 7420* 7110*
i consultan tehnic
legate de acestea

40
712 Activiti de testri
i analize tehnice
7120 Activiti de testri i 7430 7120
analize tehnice
73 Publicitate i
activiti de
studiere a pieei
731 Publicitate
7311 Activitati ale agentiilor Industrii creative
de publicitate
74 Alte activiti
profesionale,
tiinifice i tehnice

741 Activiti de design


specializat
7410 Activiti de design 7487* 7410 Industrii creative
specializat

742 Activiti fotografice


7420 Activiti fotografice 7481 9240* 7420 Industrii creative /
Prioritar SIDD
DD

743 Activiti de
traducere scris i
oral (interprei)
7430 Activiti de traducere 7485* 7490*
scris i oral
(interprei)

749 Alte activiti


profesionale,
tiinifice i tehnice
n.c.a.
7490 Alte activiti 6340* 7487* 7490*
profesionale, tiinifice 7414* 7420*

41
i tehnice n.c.a. 7460*

Cu excepia:

- activitilor de
brokeraj pentru
ntreprinderi ,
adic
aranjamente
pentru
cumprarea i
vnzarea de
ntreprinderi
mici i mijlocii,
inclusiv a
experienei
profesionale, dar
neincluznd
activitile de
brokeraj pentru
bunuri
imobiliare;
- activiti de
brokeraj pentru
brevete
(aranjamente
pentru
cumprarea i
vnzarea de
brevete);
- activiti de
evaluare, altele
dect pentru
bunuri
imobiliare i
asigurri(pentru
antichiti,
bijuterii etc.);
42
- auditarea
facturilor i a
rapoartelor
privind
mrfurile.

75 Activiti veterinare

750 Activiti veterinare


7500 8520 7500 Servicii pentru
populaia din
spaiul rural /
Activiti veterinare
Prioritar SIDD
DD

77 Activitati de
inchiriere si leasing
772 Activitati de
inchiriere si leasing
bunuri personale i
gospodreti
7721 Activitati de inchiriere
si leasing cu bunuri
recreationale si
echipament sportiv
- cu exceptia
activitatii de
leasing
operational
Activiti de servicii
78 privind fora de
munc

781 Activiti ale


ageniilor de plasare
a forei de munc

43
7810 Activiti ale ageniilor 7450* 7810
de plasare a forei de 9272*
munc

Activiti de
contractare, pe baze
782
temporare, a
personalului
7820 Activiti de 7450* 7820
contractare, pe baze
temporare, a
personalului

Servicii de furnizare
783 i management a
forei de munc
7830 Servicii de furnizare i 7450* 7830
management a forei
de munc

79 Activitati ale
agentiilor turistice
si a tur-operatorilor,
alte servicii de
rezervare si
asistenta turistica
791 Activitati ale
agentiilor turistice
si a tur-operatorilor
7911 Activitati ale agentiilor 6330 7911 Servicii pentru
turistice populaia din
spaiul rural /
Prioritar SIDD
DD
7912 Activitati ale tur- 6330 7912 Servicii pentru
operatorilor populaia din
spaiul rural /
Prioritar SIDD
44
DD

799 Alte servicii de


rezervare si asistenta
turistica
7990 Alte servicii de 6330 7920 Servicii pentru
rezervare si asistenta 9232 populaia din
turistica 9234 spaiul rural /
9262 Prioritar SIDD
9272 DD

80 Activiti de
investigaii i
protecie
802 Activiti de servicii
privind sistemele de
securizare
8020 Activiti de servicii 4531* 7460* 8020
privind sistemele de
securizare

81 Activiti de
peisagistic i
servicii pentru
cldiri
811 Activiti de servicii
suport combinate
8110 Activiti de servicii 7032* 7514* 8110
suport combinate

812 Activiti de
curenie
8121 Activiti generale de 7470* 8121
curenie a cldirilor
8122 Activiti specializate 7470* 8129*
de curenie

45
8129 Alte activiti de 9003* 7470* 8129*
curenie

82 Activiti de
secretariat, servicii
suport i alte
activiti de servicii
prestate n principal
ntreprinderilor

821 Activiti de
secretariat i
servicii suport
8211 Activiti combinate 7485* 8211
de secretariat
8219 Activiti de 7485* 6411* 8219 Servicii pentru
fotocopiere, de populaia din
pregtire a spaiul rural
documentelor i alte
activiti specializate
de secretariat

823 Activiti de
organizare a
expoziiilor,
trgurilor i
congreselor
8230 Activiti de 7487* 8230 Prioritar SIDD
organizare a DD
expoziiilor, trgurilor
i congreselor

829 Activiti de servicii


suport pentru
ntreprinderi n.c.a.
8292 Activiti de ambalare 7482 8292
46
8299 Alte activiti de 7485* 7487* 8299
servicii suport pentru 7513*
ntreprinderi n.c.a.

SECIUNEA Q -
SNTATE I
ASISTEN SOCIAL

86 Activiti referitoare
la sntatea uman

862 Activiti de
asisten medical
ambulatorie i
stomatologic
8621 Activiti de asisten 8512* 8620* Servicii pentru
medical general populaia din
spaiul rural /
Prioritar SIDD
DD
8622 Activiti de asisten 8512* 8620* Servicii pentru
medical specializat populaia din
spaiul rural /
Prioritar SIDD
DD
8623 Activiti de asisten 8513 8620* Servicii pentru
stomatologic populaia din
spaiul rural /
Prioritar SIDD
DD
869 Alte activiti
referitoare la
sntatea uman
8690 Alte activiti Servicii pentru
referitoare la populaia din
sntatea uman spaiul rural /
Nu sunt eligibile pentru Prioritar SIDD

47
finanare laboratoarele DD
de radiologie si
transportul pacientilor
cu avionul.
871 Activitati ale
centrelor de ingrijire
medical
8710 Activitati ale centrelor Servicii pentru
de ingrijire medical populaia din
spaiul rural /
Prioritar SIDD
DD
889 Alte activiti de
asisten social,
fr cazare
8899 Alte activiti de Prioritar SIDD
asisten social, fr DD
cazare n.c.a
SECIUNEA R
-ACTIVITI DE
SPECTACOLE,
CULTURALE I
RECREATIVE

90 Activiti de creaie
i interpretare
artistic

900 Activiti de creaie


i interpretare
artistic
9001 Activiti de 9231* 9234* 9000* Industrii creative /
interpretare artistic Prioritar SIDD
(spectacole) DD
9002 Activiti suport 9231* 9232* 9000* Industrii creative /
pentru interpretarea 9234* Prioritar SIDD
artistic (spectacole) DD
9003 Activiti de creaie 9231* 9000* Industrii creative /
48
artistic 9240* Prioritar SIDD
DD
9004 Activiti de 9232* 9000* Industrii creative /
gestionare a slilor de Prioritar SIDD
spectacole DD

93 Activitati sportive,
recreative si
distractive
931 Activitati sportive
9311 Activitati ale bazelor 9621 9311*
sportive
9312 Activitati ale cluburilor 9262* 9312
sportive
9313 Activitati ale centrelor 9304* 9311*
de fitness
9319 Alte activitati sportive 9262* 9319 Prioritar SIDD
DD

932 Alte activiti


recreative i
distractive
9321 Blciuri i parcuri de 9233 Servicii pentru
distracii populaia din
spaiul rural
9329 Alte activiti 9234* 9272* Servicii pentru
recreative i 9262* populaia din
distractive n.c.a. spaiul rural /
Prioritar SIDD
DD

SECIUNEA S - ALTE
ACTIVITI DE
SERVICII

95 Reparaii de
calculatoare, de

49
articole personale i
de uz gospodresc

951 Repararea
calculatoarelor i a
echipamentelor de
comunicaii
9511 Repararea 7250* Servicii pentru
calculatoarelor i a populaia din
echipamentelor spaiul rural
periferice
9512 Repararea 3220* Servicii pentru
echipamentelor de 5274* populaia din
comunicaii spaiul rural

952 Reparaii de articole


personale i de uz
gospodresc
9521 Repararea aparatelor 5272* 9521 Servicii pentru
electronice de uz populaia din
casnic spaiul rural
9522 Repararea 2932* 5272* 9522 Servicii pentru
dispozitivelor de uz populaia din
gospodresc i a spaiul rural
echipamentelor pentru
cas i grdin
9523 Repararea 5271 5274* 9523 Servicii pentru
nclmintei i a populaia din
articolelor din piele spaiul rural
9524 Repararea mobilei i a 3611* 3612* Servicii pentru
furniturilor casnice 3614* populaia din
spaiul rural
9525 Repararea ceasurilor 5273 Servicii pentru
i a bijuteriilor populaia din
spaiul rural

50
9529 Repararea articolelor 1740* 3630* Servicii pentru
de uz personal i 3640* 5274* populaia din
gospodresc n.c.a. spaiul rural

96 Alte activiti de
servicii

960 Alte activiti de


servicii
9601 Splarea i curarea 9301 9601 Servicii pentru
(uscat) articolelor populaia din
textile i a produselor spaiul rural
din blan
9602 Coafur i alte 9302 9602 Servicii pentru
activiti de populaia din
nfrumuseare spaiul rural
9603 Activiti de pompe 9303 9603 Servicii pentru
funebre i similare, cu populaia din
exceptia inchirierii si spaiul rural
vanzarii locurilor de
veci
9604 Activiti de ntreinere 9304* 9609*
corporal
9609 Alte activitati de
servicii n.c.a.
Sunt eligibile doar
serviciile pentru
animale de companie,
cum ar fi: adpostire,
ngrijire, relaxare i
dresaj.

51
52