Sunteți pe pagina 1din 172

MINISTERUL SNTII AL REPUBLICII MOLDOVA

IP UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICIN I FARMACIE


NICOLAE TESTEMIANU

Cu titlu de manuscris
CZU:614.2+613.99:613.2:613.71

TOMA GALINA

INFLUENA EFORTULUI FIZIC I A ALIMENTAIEI


ASUPRA SNTII FEMEILOR
DE VRST REPRODUCTIV

331.03 Medicin social i management


Tez de doctor n tiine medicale

Conductor tiinific: ECO Constantin,


dr. hab. t. med., profesor universitar

Autor: TOMA Galina

CHIINU, 2016
Toma Galina, 2016

2
CUPRINS

ADNOTARE (n limbile romn, englez i rus) ................................................................ 5


ABREVIERI ............................................................................................................................. 8
INTRODUCERE ...................................................................................................................... 9
1. STAREA DE SNTATE A FEMEILOR DE VRST REPRODUCTIV I
FACTORII DETERMINANI ...................................................................................... 16
1.1. Aspecte medico-sociale ale strii de sntate a femeilor de vrst reproductiv i
determinanii ei ........................................................................................................... 16
1.2. Alimentaia raional i efortul fizic dozat elemente importante n fortificarea i
promovarea sntii i a stilului de via sntos ...................................................... 21
1.3. Bazele medico-teoretice ale efortului fizic dozat i problema fortificrii sntii.... 28
1.4. Concluzii la capitolul 1............................................................................................... 34
2. ORGANIZAREA CERCETRII, MATERIALE I METODE ................................ 36
2.1. Organizarea lucrrii i caracteristica general a studiului .......................................... 36
2.2. Metodele de cercetare ................................................................................................. 39
2.3. Concluzii la capitolul 2............................................................................................... 50
3. EVALUAREA INIIAL A STRII DE SNTATE A FEMEILOR DE VRST
REPRODUCTIV CARE PRACTIC EFORTUL FIZIC DOZAT ........................ 52
3.1.Estimarea subiectiv a strii de sntate ..................................................................... 52
3.2. Evaluarea strii de sntate dup rezultatele examenului clinic ................................ 56
3.3. Evaluarea strii de sntate dup indicii antropometrici i starea funcional (indicii
vitali) ...................................................................................................................... 60
3.4. Concluzii la capitolul 3............................................................................................... 68
4. ESTIMAREA MODULUI I STILULUI DE VIA AL FEMEILOR DE VRST
REPRODUCTIV CARE PRACTIC EFORTUL FIZIC DOZAT ........................ 70
4.1. Opinia privind promovarea sntii prin efort fizic dozat i raionalizarea
alimentaiei ................................................................................................................. 70
4.2. Caracteristica i evaluarea alimentaiei ...................................................................... 74
4.3. Evaluarea igienic a stilului de via i a condiiilor de trai ....................................... 83
4.4. Evaluarea igienic a condiiilor de antrenament ........................................................ 86
4.5. Concluzii la capitolul 4............................................................................................... 87

3
5. EVALUAREA INFLUENEI SANOGENE A EFORTULUI FIZIC DOZAT I A
CORECIEI ALIMENTAIEI ASUPRA STRII DE SNTATE A FEMEILOR
DE VRST REPRODUCTIV .................................................................................. 89
5.1. Modificrile condiiei fizice a organismului survenite sub influena efortului fizic
dozat ........................................................................................................................... 89
5.2. Modificrile morfofuncionale ale organismului survenite sub influena efortului fizic
dozat ........................................................................................................................... 96
5.3. Concluzii la capitolul 5 .......................................................................................... 101
CONCLUZII GENERALE I RECOMANDRI ............................................................ 103
BIBLIOGRAFIE .................................................................................................................. 107
ANEXE .................................................................................................................................. 120
Anexa 1. Chestionar pentru identificarea motivaiei privind practicarea antrenamentelor
dup metoda Unica, studierea aspectelor social-igienice i a strii de sntate a
persoanelor care practic sportul ........122
Anexa 2. Ancheta de studiu al condiiilor de trai i al strii de sntate...126
Anexa 3. Fia individual a persoanei care practic efortul fizic dozat dup metoda
Unica...134
Anexa 4. Exemplu de Testare i Regim Alimentar sptmnal ...135
Anexa 5. Chestionar pentru cercetarea strii alimentare ..150
Anexa 6. Implementarea rezultatelor .......153
Anexa 7. Brevet de invenie "Antrenamente cu efort fizic dozat dup metoda
UNICA"............................................................................. 168
Anexa 8. Brevet de invenie "Programa UNICA" ...170
DECLARAIA PRIVIND ASUMAREA RSPUNDERII..............................................169
CURRICULUM VITAE..170

4
ADNOTARE
Toma Galina
INFLUENA EFORTULUI FIZIC I A ALIMENTAIEI ASUPRA SNTII FEMEILOR
DE VRST REPRODUCTIV, teza de doctor n tiine medicale, Chiinu, 2016

Structura: Introducere, revista literaturii, organizarea cercetrii, materiale i metode de cercetare, 3


capitole explorative, concluzii generale i recomandri, bibliografie din 201 titluri, 8 anexe, 109 pagini de text
de baz, 29 de figuri, 25 de tabele. Rezultatele obinute sunt publicate n 9 lucrri tiinifice.
Cuvinte-cheie: stare de sntate, promovarea sntii, femei de vrst reproductiv, efort fizic
dozat, exerciiu fizic, alimentaie raional, condiii de antrenament, antrenament dup metoda Unica.
Domeniul de studiu: medicin social i management. Scopul: evaluarea strii de sntate a
femeilor de vrst reproductiv n relaie cu practicarea efortului fizic dozat i condiiile de alimentaie i
elaborarea msurilor adecvate de asanare. Obiectivele lucrrii: Evaluarea strii de sntate a femeilor de
vrst reproductiv care practic efortul fizic dozat; Evaluarea igienic a programului i a condiiilor de
antrenament al femeilor de vrst reproductiv din mediul urban care practic efort fizic dozat; evaluarea
igienic a alimentaiei reale a femeilor de vrst reproductiv care practic efort fizic dozat; evaluarea
modificrilor funcionale ale organismului femeilor de vrst reproductiv survenite n timpul practicrii
efortului fizic dozat; Elaborarea i aprobarea unor programe proprii de practicare a efortului fizic dozat n
combinare cu alimentaia raional pentru femei de vrst reproductiv. Ipoteza lucrrii: s-a presupus c
practicarea efortului fizic dozat (antrenamente dup metoda Unica) are un efect sanogenic, care, complementar
cu raionalizarea alimentaiei, contribuie la fortificarea strii de sntate, la formarea abilitilor psihomotrice,
la ameliorarea i modelarea siluetei, precum i la promovarea sntii persoanelor de sex feminin, de vrst
reproductiv. Noutatea i originalitatea tiinific: S-a efectuat studiul complex multilateral al strii de
sntate a femeilor de vrst apt de munc n funcie de aspectele socio- i biomedicale, sanitaro-igienice,
psihofiziologice, psihomotrice i psihopedagogice ale antrenamentului dup metoda Unica, fiind argumentate
tiinific mijloacele i metodele raionalizate ale alimentaiei n fortificarea strii de sntate: au fost obinute
date noi privitor la legitile de formare a strii funcionale i a rspunsului organismului la efort fizic dozat n
cadrul antrenamentelor sistematice dup metoda Unica; s-au depistat factorii principali de sanogenitate, care
induc modificri ale strii funcionale i de sntate a persoanelor care practic aceste antrenamente; a fost
elaborat o metod / un program complex de practicare a activitii fizice; s-a apreciat motivaia femeilor
pentru practicarea exerciiului fizic i s-au identificat factorii de stimulare a modificrii stilului de via.
Problema tiinific solu ionat n tez const n dezvoltarea unor regimuri optime (individualizate) de
antrenament cu efort fizic dozat i alimentaie, n funcie de particularitile morfofuncionale ale organismului
feminin, pentru obinerea unor beneficii maximale n mbuntirea strii de sntate. Semnificaia teoretic.
Metoda complex de practicare a antrenamentelor dup metoda Unica, elaborat n cadrul prezentei cercetri,
influeneaz pozitiv starea funcional i cea fizic a femeilor de vrst reproductiv i crete motivaia pentru
practicarea efortului fizic dozat. Monitorizarea n dinamic a indicilor psihofiziologici permite elaborarea unor
regimuri optime (individualizate) de antrenament i alimentaie. Valoarea aplicativ a lucrrii. Rezultatele
cercetrilor efectuate extind cunotinele teoretice n domeniul influenelor benefice ale efortului fizic dozat,
practicat sistematic, asupra strii de sntate a femeilor de vrst reproductiv; n domeniul organizrii i
desfurrii antrenamentelor dup metoda Unica cu acest segment al populaiei; n domeniul alimentaiei
raionale a femeilor de vrst reproductiv n funcie de faza ciclului menstrual; n domeniul promovrii
sntii i modificrii stilului de via.
Implementarea rezultatelor tiinifice. Rezultatele cercetrii au servit drept punct de reper pentru:
elaborarea programului strategic pentru mbuntirea, meninerea i fortificarea strii de sntate a femeilor
de vrst reproductiv prin aplicarea efortului fizic dozat i corijarea alimentaiei n funcie de nivelul
proceselor metabolice; elaborarea listei indicilor fiziologici ai organismului pentru monitorizarea strii
funcionale a femeilor de vrst reproductiv, n timpul antrenamentelor dup metoda Unica, i elaborarea
programelor individuale (personalizate) de antrenament; elaborarea propunerilor concrete viznd programele
de antrenament ndreptate spre ameliorarea strii de sntate, psihomotricitii i modelarea corpului (siluetei);
argumentarea recomandrilor privind raionalizarea alimentaiei, pentru a crea condiii anabolice sau
catabolice; implementarea n procesul de antrenamente n cadrul reelei Unica Sport a efortului fizic dozat n
funcie de factorii determinani; implementarea n procesul didactic la Catedrele Medicin Social si
Management Sanitar, Igien, Igien General i Educaie Fizic.

5
ANNOTATION
Tomas Galina
THE INFLUENCE OF PHYCICAL EFFORTAND NUTRITIONON THE HEALTH OF WOMEN
OF REPRODUCTIV AGE, thesis of doctor in medical sciences, Chisinau, 2016

Structure: Introduction, review of literature, organization of research, materials and methods of


research, 3 explorative chapters, general conclusions and recommendations, bibliography of 201 titles, 8
annexes, 109 pages of basic text, 29 drawings, 25 tables. The results are published in 9 scientific articles.
Keywords: health status, promotion of health, women of reproductive age, dosed physical exercise,
rational nutrition, conditions of training, training after Unica method.
Field of study: social medicine and management. Purpose: evaluation of health status of women of
reproductive age in relation to the practice of dosed physical effort and conditions of nutrition and developing
of appropriate rehabilitation measures. Objectives of the paper: Evaluation of health status of women of
reproductive age who practice the dosed physical effort; Hygienic evaluation of the program and the training
conditions of women of reproductive age who practice the dosed physical effort; Hygienic evaluation of actual
nutrition of women of reproductive age who practice the dosed physical effort; Evaluation of functional
changes in the body of women of reproductive age occurred during the practice of dosed physical effort;
Drawing up and approving of some individual programs of practice of dosed physical effort in combination
with rational nutrition for women of reproductive age. Hypothesis of the paper it was assumed that the
practice of dosed physical effort (training after Unica method) have a sanogenic effect, which complementarily
with rationing food contribute to the strengthening of health, formation of psycho-motor skills, improving and
Sport of the silhouette, and also the promotion of women health of reproductive age. Scientific novelty and
originality: For the first time in systemic vision, it was made the multilateral complex study of health status of
women of working age according to social and biomedical, sanitary-hygienic, psycho-physiological, psycho-
motor and psycho-pedagogical aspects of the training after Unica method and scientifically argued the means
and methods of nutrition in strengthening of health status: there were obtained new data regarding the
regularities of formation of functional status and the body's response to the dosed physical effort within the
training after the systematic Unica method; it were found the main factors of sanogenitate, that induce changes
in functional status and health of the people who practice these trainings; it has been developed a method/a
complex program of practice the physical activity; it has been appreciated the motivation of women to practice
physical exercise and it has been identified the stimulating factors of lifestyle change. The scientific problem
resolved sentence optimum development of regimens (individualized) training with exercise and diet dosed,
depending on the particular morpho female body, to obtain maximum benefit in improving health.
Theoretical significance: Complex methods of practicing the physical exercises after Unica method
developed in this research, positive influence the physical and functional status of women of reproductive age
and increase the motivation for practicing the dosed physical exercise. The monitoring in dynamics of psycho-
physiological indices allows the development of some optimal (individualized) regimes of training and
nutrition. Applied value of work: The results of current researches extend the theoretical knowledge in the
field of benefic influences of dosed physical exercise, systematically practiced, on the health status of women
of reproductive age; in the field of organization and spending of trainings after Unica method with this
segment of population; in the field of rational nutrition of women of reproductive age in function of the phase
of the menstrual cycle; in the field of health promotion and lifestyle change.
Implementation of scientific results: The result of research has served a landmark for: - Drawing up
of strategic program for improving, maintaining and strengthening of the health status of women of
reproductive age by applying the dosed physical effort and correcting of nutrition in function of metabolic
processes. - Drawing up of a list of physiological indicators of the body for the monitoring of functional status
of women of reproductive age, during the trainings after Unica method and drawing up of individual
(personalized) programs of training; Drawing up of concrete proposals regarding the workouts aimed to the
improving of health status, psycho-motor and body shape (silhouette); Argumentation of recommendations on
food rationing in order to create anabolic or catabolic conditions; Implementation in the training process
within the network Unica Sport of dosed physical exercise in the functions of determinants factors;
Implementation in the educational process at the Chairs of Social Medicine,
Health Management, Hygiene, General Hygiene and Physical Training.

6,
, , 2016 .
. , , , , 3
, , 201 , 8 ,
109 , 29 , 25 . 9
.
: , o ,
, , , ,
Unica.
: . :

, . .
, ;
,
; ,
;
, ;
,
. :
, ( Unica)
, ,
, , ,
. .

, , -,
, Unica
:

, Unica;
,
, ; /
;
, .
: ()
-
, . .
Unica,
,
,
.
() . .

, ,
; Unica ;
;
.
. :
,

;
,
Unica, () ;
;
Unica Sport
; ,
, .

7
ABREVIERI

ATP acid adenozin trifosforic


CIN coeficientul iluminatului natural
CP creatin fosfat
DALY ani de via ajustai prin dizabilitate (disability adjusted life years)
FP frecvena pulsului
FR factor de rezisten
IC indice cardiac
IMC indicele masei corporale
IMF indicele modificrilor funcionale (ale sistemului circulator)
IVK indicele vegetativ Kerdo
IQ indicele Quaas
MC mas corporal, kg
MVC minut-volum cardiac
RPVS rezisten periferic a vaselor sangvine
T talie (nlime), cm
TAd tensiune arterial diastolic
TAps tensiune arterial pulsatil
TAs tensiune arterial sistolic
TDM tensiune dinamic medie
VS volum sistolic, debit sistolic

8
INTRODUCERE
Actualitatea temei. n contextul sociopolitic i economic din Republica Moldova din
ultimele dou decenii, problema privind sntatea i vigoarea fizic a populaiei trebuie s ocupe
un loc primordial n sistemul guvernrii, deoarece sntatea este nu numai unul din drepturile
fundamentale ale omului, ci i o comoar a statului, o condiie indispensabil progresului social.
n Republica Moldova, starea de sntate a populaiei are o tendin constant de
agravare. Aceast stare a lucrurilor are loc pe fundalul unei prevalene pregnante a factorilor de
risc ce in de stilul de via, de comportamentul nesanogen, de calitatea mediului nconjurtor, de
modalitatea de organizare a sistemului de sntate, cu accent pe persoanele bolnave, de absena
aciunilor eficiente i eficace de profilaxie i de calitatea ngrijirilor de sntate [40, 74, 87, 104,
108].
Dominanta major a patologiei umane, n prezent, este reprezentat de bolile
netransmisibile. n configuraia tabloului epidemiologic pe prim-plan se afl aa-zisele boli ale
civilizaiei contemporane: bolile cardiovasculare, bolile cronice ale unor aparate i sisteme,
maladiile de nutriie, neoplaziile, afeciunile stomatologice, malformaiile congenitale, bolile
genetice, accidentele etc. [51, 113]. Astfel, conform statisticilor oficiale, 50% din decese sunt
cauzate de boli ale sistemului circulator, 22% de tumori maligne, 8% de traumatismele
rutiere, 20% de alte boli. Printre factorii de risc major pentru afeciunile sistemului circulator,
cercetrile tiinifice constat micarea insuficient sau hipochinezia, consumul excesiv de sare
i grsimi, alimentaia deficient i stresul; pentru bolile oncologice fumatul (tabagismul),
alimentele necalitative (bogate n grsimi i srace n produse vegetale), condiiile nocive pentru
via, care duc la scderea imunitii [86, 109].
Spre deosebire de bolile transmisibile n care etiologia lor monocauzal faciliteaz, n
majoritatea cazurilor, msurile de profilaxie i combatere, bolile civilizaiei contemporane, cu
etiologia lor multifactorial, sunt pline de dificulti [38, 111].
n literatura de specialitate tot mai frecvent se menioneaz rolul sanogen al practicrii
exerciiului fizic i a sportului. Exerciiul fizic este un factor important n tratamentul
hipertensiunii arteriale, n prevenirea herniilor de disc i n ameliorarea activitii cerebrale, n
mobilizarea ventilaiei pulmonare, tratarea obezitii, dezvoltarea forei i supleei fizice [8, 24,
75, 79] etc.
Cartea alb a Comisiei Europene Strategie pentru Europa privind problemele de sntate
legate de alimentaie, excesul de greutate i obezitate subliniaz importana adoptrii unor
aciuni proactive n vederea contracarrii declinului nregistrat n privina activitilor fizice [16].

9
Datorit marilor accesibiliti, educaia fizic i sportul se practic sub cele mai diferite
forme, nsoind omul de la natere pn la btrnee, crend astfel un stil de via echilibrat i
sntos. Educaia fizic i sportul dispun de strategii de aplicare i de metode adaptate pentru
realizarea obiectivelor difereniate, pentru fiecare vrst. Incluse n educaia permanent, acestea
acioneaz n sistem global, fizic, psihic i cultural, favoriznd integrarea social a oamenilor
indiferent de ras, cultur sau orientare politic. Educaia fizic i sportul sunt totodat factori de
consolidare a rezistenei la inconvenientele vieii moderne, o bogie comun cu profund caracter
educativ pe parcursul ntregii viei, reprezentnd un tonic pentru activitile de timp liber
individuale sau n grup [16, 31].
Este cunoscut faptul c practicarea sistematic a exerciiului fizic are inciden n planurile
biologic, moral, estetic, economic, al relaiilor cu semenii, cu colectivitatea etc. Pornind de la
aceste premise, considerm c efortul fizic dozat nu constituie scopul n sine, ci mijlocul prin
care individul i colectivitatea tind spre desvrire. n procesul practicrii exerciiilor fizice i
sportului, se realizeaz acumularea unui important bagaj psihomotric, se dezvolt o serie de
aptitudini, sunt influenate n mod pozitiv formarea i dezvoltarea personalitii [5, 8, 10, 29, 54,
78].
Exerciiul fizic este mijlocul principal al educaiei fizice, care const n aciuni motrice,
voluntare, efectuate sistematic dup o metod precizat, n vederea ndeplinirii scopului i
obiectivelor instructiv-educative din domeniul educaiei fizice, astfel nct s se transforme n
obiceiul de a practica micarea [23, 30, 46, 54]. Fiind o component indispensabil a dezvoltrii
armonioase a organismului, exerciiul fizic contribuie la fortificarea sntii i la cultivarea unor
caliti fizice precum: for, rezisten, vitez, precizie, coordonare, inut frumoas etc.,
necesare pentru o bun calitate a vieii [30, 31].
Dup cum menioneaz savanii Danail S.N., 1996 [26, 27], Filipescu D., 1999 [43],
Pate R., 2004 [92], Walter C., 2009 [132] etc., obiceiul de a practica micarea poate fi format
numai n baza educaiei fizice creative. n acest sens, menionm tehnica shaping, care se bucur
de mare popularitate n rndul femeilor. Aceast popularitate se datoreaz faptului c shapingul
este un sport creativ, programul cruia este dezvoltat innd cont de particularitile
morfofuncionale ale organismului feminin versus cel masculin, i anume de fazele ciclului
ovarian-menstrual, cu schimbarea complet a sa, cu implementarea unor corecii n regimul
alimentar, n funcie de nivelul metabolismului corespunztor fazelor respective [117, 118, 162,
175, 176].
Practicarea exerciiilor fizice de ctre femei i respectarea regimului de alimentaie
corespunztor strii de sntate, vrstei i fazei ciclului menstrual conduc la o stare fizic,

10
psihic i emoional mai bun, ceea ce reprezint o motivaie puternic pentru schimbarea
stilului de via orientat pentru sntate [161, 174, 175].
n acelai timp, pentru fundamentarea strategiei de sntate pentru populaia femeilor n
vrst reproductiv sunt necesare argumente bine documentate n cercetri tiinifice i/sau
tiinifico-practice, axate pe principiile fundamentale ale epidemiologiei moderne, care nseamn
o treapt superioar de apreciere a interrelaiilor organism mediu.
Cele menionate mai sus au servit drept baz pentru iniierea actualului studiu.
Scopul lucrrii const n evaluarea strii de sntate a femeilor de vrst reproductiv
n relaie cu practicarea efortului fizic dozat i condiiile de alimentaie i elaborarea msurilor
adecvate de asanare.
Obiectivele lucrrii. Pentru realizarea scopului, au fost trasate urmtoarele obiective:
1. Evaluarea strii de sntate a femeilor de vrst reproductiv care practic efort fizic dozat.
2. Evaluarea modului i a stilului de via al femeilor de vrst reproductiv care practic efort
fizic dozat.
3. Evaluarea igienic a alimentaiei reale a femeilor de vrst reproductiv care practic efort
fizic dozat.
4. Evaluarea evoluiei modificrilor funcionale ale organismului femeilor de vrst
reproductiv survenite n timpul practicrii efortului fizic dozat.
5. Elaborarea i aprobarea programului de practicare a efortului fizic dozat n combinare cu
alimentaia raional pentru femei de vrst reproductiv.
Ipoteza lucrrii: s-a presupus c practicarea efortului fizic dozat dup metoda Unica
are un efect sanogenic, care, complementar cu raionalizarea alimentaiei, contribuie la
fortificarea strii de sntate, la formarea abilitilor psihomotrice, la ameliorarea i modelarea
siluetei, precum i la promovarea sntii persoanelor de sex feminin de vrst reproductiv.
Obiectul cercetrii n studiul nostru l-a constituit sntatea femeilor de vrst
reproductiv care practic efortul fizic dozat dup metoda Unica i factorii determinani ai
sntii.
Ca suport tehnic au servit computerele Pentium IV. Sinteza datelor a fost efectuat
utiliznd softul Excel Statistical Package for Social Sciences (SPSS) for Windows, versiunea 13,
i ACCES. A fost utilizat reeaua Internet pentru accesarea informaiei medicale de ultim or
din bibliotecile: MedLine, PubMed, MedScape, Cohrane, Hinari, site-urile n domeniile
medicinei sportive, fiziologiei muncii, educaiei fizice, antrenamentului sportiv i culturii fizice
de asanare.

11
Noutatea tiinific a rezultatelor obinute. Pentru prima dat, n viziune sistemic, a
fost efectuat studiul complex multilateral a strii de sntate a femeilor de vrst reproductiv n
funcie de aspectele socio- i biomedicale, sanitaro-igienice, psihofiziologice, psihomotrice i
psihopedagogice care practic efortul fizic dozat, n combinaie cu formarea unui comportament
alimentar sntos n scopul fortificrii strii de sntate:
a fost elaborat metoda UNICA de educaie fizic un program complex de practicare a
efortului fizic dozat, cu utilizarea elementelor de raionalizare a alimentaiei pentru formarea
unui stil de via sntos, n scopul fortificrii strii de sntate;
au fost obinute date noi privitor la legitile de formare a strii funcionale i a rspunsului
organismului la efortul fizic dozat sistematic;
s-au depistat factorii principali de sanogenitate, care induc modificri ale strii funcionale i
de sntate a persoanelor care practic efortul fizic dozat;
a fost apreciat nivelul cunotinelor despre importana activitii fizice i alimentaiei
echilibrate pentru fortificarea sntii, fiind identificai factorii de stimulare a schimbrii
stilului de via.
Problema tiinific soluionat n tez const n dezvoltarea unor regimuri optime
(individualizate) de antrenament cu efort fizic dozat i alimentaie, n funcie de particularitile
morfofuncionale ale organismului feminin, pentru obinerea unor beneficii maximale n
mbuntirea strii de sntate.
Semnificaia teoretic. Rezultatele cercetrilor efectuate extind cunotinele teoretice
n domeniul influenelor benefice ale efortului fizic dozat, practicat sistematic, i ale
raionalizrii alimentaiei asupra strii de sntate a femeilor de vrst reproductiv; n domeniul
organizrii i desfurrii antrenamentului dup metoda Unica cu acest segment al populaiei; n
domeniul alimentaiei raionale a femeilor de vrst reproductiv n funcie de faza ciclului
menstrual; n domeniul promovrii sntii i al modificrii stilului de via.
Valoarea aplicativ. Rezultatele cercetrii au servit drept punct de reper pentru:
1. Elaborarea programului strategic pentru mbuntirea, meninerea i fortificarea strii de
sntate a femeilor de vrst reproductiv prin aplicarea efortului fizic dozat i corijarea
alimentaiei n funcie de nivelul proceselor metabolice.
2. Elaborarea listei indicilor fiziologici ai organismului pentru monitorizarea strii funcionale a
femeilor de vrst reproductiv n timpul antrenamentelor i elaborarea programelor
individuale (personalizate) de antrenament.
3. Elaborarea propunerilor concrete viznd programele de aplicare a efortului fizic dozat

12
ndreptate spre ameliorarea strii de sntate, a psihomotricitii i spre modelarea corpului
(siluetei).
4. Argumentarea recomandrilor privind raionalizarea alimentaiei, pentru a crea condiii
anabolice sau catabolice.
5. Implementarea n procesul aplicrii efortului fizic dozat n raport cu factorii determinani.
6. Lansarea revistei on-line www.unica.md, adresat femeilor, i derularea periodic a 6
programe de promovare a modului sntos de via a beneficiilor efortului fizic dozat i a
raionalizrii alimentaiei pentru crearea condiiilor catabolice i anabolice.
7. Implementarea rezultatelor cercetrii n procesul didactic la Catedrele Medicin Social si
Management Sanitar, Igien, Igien General i Educaie Fizic IP USMF Nicolae
Testemianu, la Catedrele Cultur Fizic Recreativ si Medicin Sportiv USEFS.
Aprobarea tezei. Materialele tezei au fost raportate la urmtoarele conferine, congrese,
societi i sesiuni:
Conferinele tiinifice anuale ale colaboratorilor i studenilor Zilele USMF Nicolae
Testemianu (Chiinu, 2006, 2009, 2011).
Conferina a II-a tiinific Internaional dedicat semicentenarului Catedrei Filosofie i
ioetic i jubileului de 70 de ani a prof. universitar, dr. hab. n filosofie Teodor rdea;
Chiinu, 2007.
Conferina tiinifico-practic Problems and ways of modern public health development,
Odessa, 2012.
Congresul specialitilor din domeniul sntii publice i managementului sanitar din
Republica Moldova, 2013.
Conferina Jubiliar de 60 de ani ai Centrului de Sntate Public Chiinu, 2014.
Teza a fost aprobat la edina Catedrei Economie, Management i Psihopedagogie din
25.06.2014 (proces-verbal nr. 4) i a Seminarului tiinific de profil Medicin social i
management din 03.06.2015 (proces-verbal nr. 3).
Publicaii la tem. Rezultatele cercetrii sunt reflectate n 9 lucrri tiinifice (5 n
monoautorat), inclusiv 6 articole n reviste recenzate.
Cuvinte-cheie: stare de sntate, promovarea sntii, femei de vrst reproductiv,
efort fizic dozat, exerciiu fizic, alimentaie raional, condiii de antrenament, antrenament
dup metoda Unica.
Sumarul compartimentelor tezei. Teza este scris n limba romn, pe 109 pagini
tehnoredactate la calculator, i include: introducere, revista literaturii (capitolul 1), descrierea

13
materialelor i a metodelor de cercetare (capitolul 2), descrierea rezultatelor cercetrii (capitolele
3, 4, 5), concluzii generale i recomandri practice, bibliografie i anexe. Lucrarea este ilustrat
cu 25 de tabele i 29 de figuri.
n Introducere se aduc dovezi elocvente care argumenteaz actualitatea i necesitatea
studiului efectuat n domeniul fortificrii strii de sntate. Sunt formulate scopul i obiectivele
cercetrii tiinifice. Sunt descrise aspectul inovator al studiului, semnificaia teoretic i cea
aplicativ. Sunt prezentate forurile tiinifice naionale i internaionale la care au fost aprobate
rezultatele, concluziile teoretice i practice formulate n lucrare.
Capitolul 1 este o sintez a celor mai relevante publicaii ce reflect concluziile
tiinifice ale savanilor despre particularitile fiziologo-morfologice ale organismului feminin,
starea de sntate a femeilor de vrst reproductiv, influena efortului fizic asupra organismului,
particularitile alimentaiei persoanelor care practic efortul fizice sistematic. Analiza efectuat
finalizeaz cu prezentarea principiilor i a metodelor de profilaxie.
Capitolul este structurat n 4 subcapitole, inclusiv concluzii la capitol, i conine
informaii ce demonstreaz gradul de studiere a problemei att la nivel naional, ct i la nivel
internaional.
n Capitolul 2 sunt reflectate algoritmul studiului, caracteristica general a materialului
i metodele de analiz a rezultatelor obinute. Se descriu metodele de studiu, metodele de
colectare i de prelucrare a materialului informativ, argumentndu-se efectivul numeric al
eantionului luat n studiu.
Capitolul este structurat n 4 subcapitole, inclusiv concluzii la capitol.
Capitolul 3 este consacrat analizei i evalurii aspectelor strii de sntate a femeilor de
vrst reproductiv care practic sistematic efortul fizic dozat.
Capitolul este structurat n 4 subcapitole, inclusiv concluzii la capitol.
n Capitolul 4 sunt expuse rezultatele investigaiilor modului i stilului de via al
femeilor de vrst reproductiv care practic efort fizic sistematic, inclusiv rezultatele evalurii
condiiilor de antrenament din slile de sport.
Capitolul este structurat n 5 subcapitole, inclusiv concluzii la capitol.
Capitolul 5 const din 4 subcapitole, n care sunt prezentate rezultatele evalurii
influenei efortului fizic dozat i a alimentaiei corecte asupra strii de sntate a femeilor de
vrst reproductiv, sunt elaborai indicatorii de monitorizare.
Sinteza rezultatelor obinute reflect n plan sintetizat, integrat, particularitile strii de
sntate a femeilor de vrst reproductiv care practic efort fizic sistematic i alimentaia

14
raional, principiile promovrii sntii i formrii stilului de via sntos prin mijloacele
antrenamentelor eleborate n cadrul actualului studiu.
Teza se finalizeaz cu Concluzii generale i recomandri. Acest compartiment
sintetizeaz rezultatele principale ale tezei i propune un ir de recomandri privind importana
aplicrii efortului fizic dozat i a alimentaiei corecte n promovarea sntii femeilor.
Bibliografia const din 201 titluri.
Compartimentul Anexe const din 8 anexe cu material tabelar i grafic, cu dovezi
importante pentru nelegerea fenomenelor studiate.

15
1. STAREA DE SNTATE A FEMEILOR DE VRST REPRODUCTIV
I FACTORII DETERMINANI
Complexitatea schimbrilor condiiilor social-economice i a factorilor ce influeneaz
sntatea populaiei necesit efectuarea cercetrilor tiinifice orientate spre determinarea
influenei modului de via asupra sntii, care n mare parte caracterizeaz comportamentul i
activitatea omului. n acelai timp, este necesar de menionat faptul c studiile speciale ce
caracterizeaz modul de via al femeilor, efectuate n Republica Moldova, sunt insuficiente,
ceea ce a determinat actualitatea cercetrilor n acest domeniu.

1.1. Aspecte medico-sociale ale strii de sntate a femeilor de vrst reproductiv i


determinan ii ei

Din motive de ordin biologic i social, riscurile n materie de sntate, dosarele


medicale i accesul la serviciile de asisten medical nu sunt identice n cazul femeilor i al
brbailor.
n Europa, femeile triesc mai mult dect brbaii (82 de ani fa de 76), dar numrul
anilor petrecui n condiii bune de sntate tinde s se echilibreze (63 pentru femei, 61 pentru
brbai) [200].
Sperana de via la femei n Republica Moldova este mai mare dect a brbailor.
Femeile triesc n medie cu 7,8 ani mai mult dect brbaii, sperana de via la natere fiind de
74,8 ani pentru femei i 67,1 n cazul brbailor. Acest decalaj se explic prin nivelul mai nalt al
mortalitii premature a brbailor, n special n vrsta apt de munc. Nivelul difereniat al
mortalitii pe medii de reedin determin diferene i n durata medie a vieii locuitorilor din
mediul urban i cel rural. Astfel, brbaii din urbe triesc n medie cu 3,6 ani mai mult
comparativ cu cei din mediul rural, iar n cazul femeilor acest decalaj este de 3,8 ani. [201].
Istoria umanitii rezerv un loc deosebit femeii. Ea rmne o neobosit participant la
producerea bunurilor materiale i spirituale ale societii alturi de brbat. Problematica femeii a
constituit de-a lungul secolelor, mai mult sau mai puin, o preocupare a unora din personalitile
tiinei i culturii epocii. Stadiul actual al dezvoltrii societii, progresul continuu al tiinei i
tehnicii impun o informare i o educaie medical permanent, menit s instruiasc n arta de a
tri, spre a pstra femeii o stare de sntate impecabil. Meninerea sntii unui popor are un
rol naional esenial n dezvoltarea i propirea acestuia, care n mod inevitabil este legat de
sntatea generaiilor succesive, iar acestea sunt strns legate de calitatea reproducerii i de
starea de sntate a femeii [21, 49, 88, 114, 116].

16
Nivelul morbiditii femeilor prin unele boli rmne a fi nalt pe parcursul ultimilor ani.
Cea mai alarmant situaie este creterea morbiditi prin boli cardiovasculare i tumori maligne.
Incidena afeciunilor cardiovasculare n populaia femeilor de vrst reproductiv este mult mai
joas comparativ cu nivelul nregistrat n populaia masculin. Acest fapt se explic prin faptul
c hormonii extrogeni sunt un factor protector. Dup instalarea menopauzei, rata maladiilor
cardiovasculare crete accentuat n populaia feminin i n scurt timp se egaleaz cu cea
masculin.
Unele boli cancerul de sn, osteoporoza, tulburrile de alimentaie sunt mai
frecvente n rndul femeilor. Altele endometrioza, cancerul de col uterin le afecteaz
exclusiv pe femei.
n prezent, numrul cazurilor de nregistrare primar a femeilor cu diagnosticul tumori
maligne a crescut cu 16,3% n anul 2012 comparativ cu anul 2005. Dup localizarea acestora, se
atest o majorare a cazurilor de tumori maligne ale glandei mamare de la 42 cazuri la 100000
femei n anul 2005 pn la 47 cazuri n 2012, precum i a cazurilor de tumori maligne ale
ovarului, respectiv de la 6,3 cazuri pn la 7,8 cazuri la 100000 femei. n anul 2012 au fost
nregistrate 935 de cazuri de tuberculoz activ depistate n rndul femeilor. Cu toate c, pe
parcursul ultimilor ani, numrul cazurilor de tuberculoz activ nregistrate la femei este n
descretere, rata morbiditii rmne relativ constant (circa 51 de cazuri la 100000 femei). Cea
mai mare cretere a morbiditii este nregistrat n cazul complicaiilor sarcinii, naterii i
luziei. Dac n 2005 la 100000 femei au fost nregistrate cu acest diagnostic 2606 persoane,
atunci n 2012 deja 2665 femei. De cele mai dese ori, pe parcursul sarcinii femeile sufer de
anemie (41%) i boli ale aparatului genitourinar (14%) [86].
Studiul efectuat de B. Glc (2006) a stabilit c morbiditatea femeilor vrstnice s-a
caracterizat printr-o polipatologie constituit n medie de 2-3 patologii cronice la o persoan. n
structura morbiditii predominau patologiile sistemului cardiovascular (55,4%), urmate de cele
ale tractului gastrointestinal i de tulburrile metabolice [49].
Conform studiului gospodriilor n RM, aprecierea strii de sntate a femeilor din ara
noastr este mai inferioar comparativ cu cea a brbailor, astfel nct brbaii au declarat o stare
de sntate bun/foarte bun n proporie de 42,1% fa de 33,1% n cazul femeilor. Aceast
apreciere depinde n mare msur de vrsta persoanei: cel mai mare decalaj n aprecierea strii
de sntate bun/foarte bun se nregistreaz la persoanele cu vrsta cuprins ntre 35 i 54 de
ani circa 10 puncte procentuale [201].
Punctul de vedere modern este acela c sntatea are cteva dimensiuni emoional,
intelectual, fizic, social i spiritual, fiecare dintre acestea contribuind la condiia de bun

17
stare a unei persoane. Pentru meninerea unei snti bune, o persoan trebuie s-i examineze
fiecare din aceste dimensiuni i s se orienteze n sensul n care i se permite nu doar s triasc o
perioad lung de timp, ci inclusiv s se bucure de via pe de-a-ntregul. Buna stare fizic
presupune asigurarea de condiii sociale i sanitare pentru o cretere i o dezvoltare somatic
armonioas, integritatea i buna funcionare a organelor, buna condiie motorie i buna capacitate
de aciune [57, 94, 95, 105].
Starea de sntate a femeilor este influenat de factori biologici, genetici, chimici, dar
i de factori sociali i psihologici, reprezentai de comportamentele sntoase sau de risc, de
atitudini, deprinderi i valori personale, de norme socioculturale (figura 1.1). Aceti factori
afecteaz brbaii i femeile n mod diferit.

Comportamentul
individual i factorii
psihilogici

Sntatea Factorii sociali,


Factorii biologici economici i
femeii culturali

Serviciile de
sntate i nutriie

Fig. 1.1. Determinantele sntii femeilor [114]

Starea de boal apare atunci cnd organismul nu reuete s se adapteze la mediu.


Sntatea este rezultanta interaciunii permanente dintre om i mediu, a interaciunii factorilor
ereditari, de mediu i comportamentali. n meninerea i promovarea sntii, ca i n apariia
bolii, intervin dou categorii de factori: factori endogeni (genetici) i factori exogeni din mediile
fizic, biologic i social: regimul de viaa, regimul alimentar, igiena locuinei, igiena muncii,
fumatul, alcoolismul, sedentarismul [11, 48, 127, 131].
Reducerea volumului normal de micare sub 50%, inactivitatea dezvolt maladii ale
sistemului circulator, care sunt considerate la ora actual prima cauz de deces n lume.
Obezitatea n evoluie galopant, diabetul, cancerul, tulburrile cognitive i de memorie sunt

18
puse pe seama lipsei de micare i a modului de hrnire. Exerciiul fizic este o condiie a strii de
bine, ofer coordonare, graie, suplee, dar i for i rezisten, att de necesare n via [101,
143].
Pe msur ce societatea se dezvolt, noile tehnologii supun organismul uman la eforturi
sporite pentru adaptare, n timp ce activitatea lui fizic continu s se diminueze i, odat cu ea,
i starea de sntate se nrutete. n faa tuturor factorilor de risc care acioneaz asupra
organismului, omul are nevoie de protecie pentru prevenirea pericolului mbolnvirii. Protecia
sntii se poate realiza prin diferire ci, inclusiv prin exerciiu fizic, alimentaie corect i o
refacere pe msur, care duc la o condiie fizic bun. n special, prin practicarea exerciiului
fizic n mod continuu organismul se adapteaz la un nivel mereu crescnd de efort [8, 37]
Conform opiniilor cercettorilor Lewis D. (1986) [67], . (2004) [153], Fromel
(2014) [45], practicarea exerciiului fizic, sub diferitele lui forme, de 3-4 ori pe sptmn a
influenat pozitiv sntatea i a redus riscul decesului cu circa 70%.
Micarea este una dintre funciile eseniale ale vieii, o condiie i o necesitate
fundamental a ei. Considerat n sfera educaiei fizice, micarea este actul mecanic care
comport deplasarea unui segment al corpului fa de altele sau a ntregului corp fa de
obiectele lumii nconjurtoare. La om i la animale, micarea este o funcie a sistemului
muscular; ea se execut cu cheltuial de energie n strns legtur cu celelalte funcii ale
organismului, unde sistemul nervos central are rolul conductor [24].
n dezvoltarea lor, comunitile umane semnaleaz folosirea exerciiilor fizice n viaa
social a acestora. Dei n anumite momente ale evoluiei societii utilizarea exerciiului fizic i,
implicit, a educaiei fizice a avut un caracter mai restrns, aceasta a fost ntotdeauna legat de ideea
perfecionrii omului din punct de vedere fizic, reprezentnd o component important a sntii
i a pregtirii individului pentru a rspunde adecvat exigenelor vieii cotidiene [158].
Exerciiul fizic i activitile fizice nu sunt acelai lucru, avnd diferene majore, dar se
afl n relaie, constituind soluii pentru o sntate mai bun. n tabelul 1.1 sunt prezentate
asemnrile i deosebirile dintre exerciiul fizic i micrile cotidiene.
Exerciiul fizic este o aciune motrice voluntar, deliberat conceput i repetat
sistematic n cadrul unui proces educaional organizat, sau n mod independent, individual sau
colectiv, n scopul realizrii unor obiective concrete, a deprinderilor i calitilor motrice (vitez,
rezisten, for, ndemnare). Exerciiul fizic este un ''medicament'' care nu cost, este o
modalitate principal pentru meninerea unei bune condiii fizice, acea capacitate a organismului
necesar susinerii eforturilor fizice. Exerciiul fizic poate fi considerat o activitate a trupului i a
minii cu care fiecare individ se poate ajuta pe sine nsui. Este necesar ca oamenii s-i schimbe

19
mentalitatea despre via, s doreasc s se cunoasc, pentru a se putea autoajuta, s neleag ct
de preioas este influena exerciiului fizic asupra sntii proprii [59, 143].
Tabelul 1.1. Asemnrile i deosebirile dintre exerciiul fizic i micrile cotidiene,
dup Columban E., 2008
ASEMNRI
Pretind efort fizic i psihic.
Sunt incluse n acte motrice.

DEOSEBIRI

Exerciiul fizic Micrile cotidiene


Nu urmresc obiective concrete, legate de
Este o micare voluntar.
dezvoltarea corporal sau de sntate.
Structura lui este special construit pentru atingerea Nu sunt ncadrate ntr-un proces special
scopurilor, n mod precis i eficient. organizat.
Se utilizeaz n cadrul unui proces organizat sau n Nu sunt selectate pentru a determina efecte
activiti independente, dar cu respectarea unor reguli. fizice sau organice.
Este construit pe baza unor principii i reguli care
Principalul lor rol este pentru munc i
asigur orientarea corect a influenelor lui asupra
deplasare.
organismului i sntii.
Influenele lui pot fi prevzute i controlate, pentru a Modificrile corporale obinute nu sunt
determina efectele dorite asupra fizicului i psihicului. previzibile i controlabile.
Trebuie repetat sistematic, pentru creterea eficienei i Uneori pot dezvolta atitudini deficiente
dezvoltarea deprinderilor motrice. profesionale.
Poate dezvolta i mbunti priceperi, deprinderi Nu dezvolt deprinderi specifice domeniului
motrice i caliti motrice necesare n procesul muncii. sportiv.
Au influen foarte mic asupra educrii
Poate dezvolta caliti morale, influeneaz afectivitatea.
psihicului.
Sursa: [23]

Se poate spune c exerciiile fizice se pot practica de oricine, oriunde, oricnd, dar nu
oricum. Este necesar o baz material cu un strict necesar de aparate i instalaii [18].
Cerinele igienice generale care vizeaz efortul fizic dozat se refer la igiena individual
i la cea colectiv. La igiena individual se refer cerinele fa de echipament cu ct
mbrcmintea de antrenament este mai comod, cu att antrenamentul este mai eficient;
alimentaia adaug efecte plastice care asigur suportul biologic necesar promovrii sntii i

20
creterii randamentului sportiv, acoperirea nevoilor energetice induse de efortul sportiv, precum
i cel necesar diverselor activiti cotidiene; odihn i efort [20, 140, 170].
Conform autorilor S. Danail (1996) [25, 26], A. Mari (2010) [71], buna organizare i
desfurare a activitilor practice este garantat prin stabilirea precis a ndatoririlor i de
concordana aciunilor n vederea stabilirii obiectivelor. Dirijarea efortului este la fel de
important i se realizeaz prin parametrii efortului (volum, intensitate, complexitate), prin
mrimea i natura pauzelor dintre repetri i depinde de miestria conductorului, instructorului
de lucru sau de cunotinele de specialitate ale practicantului.

1.2. Alimentaia raional i efortul fizic dozat elemente importante n fortificarea i


promovarea sntii i a stilului de via sntos

Un statut nutriional optim constituie, la nivelele individual i colectiv, baza necesar


pentru o sntate bun, iar deficienele n nutriie pot influena sntatea prin impact nefast
asupra dezvoltrii fizice i mintale i asupra rezistenei organismului la multiplii factori exogeni
nefavorabili [50, 72, 87, 90].
Progresele tiinifice i tehnice din ultimele decenii se vd pretutindeni. Modul de via
al generaiei actuale se deosebete foarte mult de cel al generaiilor anterioare; lucrul acesta
poate fi vzut chiar i numai comparnd felul n care se hrneau bunicii sau prinii cu
alimentaia contemporan. Hrana rafinat, ndulcit, srat i prelucrat chimic n fel i chip,
pentru a produce senzaii gustative placute, este bogat n calorii, dar nu n substane nutritive.
Alimentaia bogat n grsimi contribuie la apariia bolilor cardiace, a diabetului [76].
Hrana care ne asigur cu material pentru recuperarea consumului de energie i celui
plastic trebuie s fie echilibrat, adic s corespund optim unor cerine concrete ale
organismului. Mai nti de toate, hrana trebuie s corespund necesitilor n factori alimentari
indispensabili. La acetia se refer: aminoacizii indispensabili, vitaminele, macro- i
microelementele, acizii grai polinesaturai [68, 110].
Consumul de energie n 24 de ore depinde de: nlime, vrst, sex, starea sntii, tipul
metabolismului, condiiile climaterice n care triete individul, caracterul alimentaiei efective,
consumul de energie n timpul activitilor fizice. Cu ct activitatea omului este mai grea i
intens emoional, cu ct mai slab i sunt dezvoltate deprinderile pentru ndeplinirea ei, cu att
mai mult combustibil i trebuie [34, 96, 97].
Este cunoscut faptul c organismul femeii, dup cum denot biologia, const din
molecule organice, n combinare cu o mulime de elemente de natur anorganic. n general, este
alctuit din ap, proteine, lipide, glucide, acizi nucleici, vitamine i sruri. Toate acestea

21
convieuiesc i se formeaz din produsele hranei asimilate, i ndeplinesc funciile,
mbtrnesc i se distrug, lsnd loc altor legturi. Acest proces complex de transformare a
substanelor n organism, care asigur creterea, dezvoltarea i viaa, se numete schimb de
substane sau metabolism. Datorit lui se asigur aportul de energie vital n organism, se asigur
aportul i se recupereaz pierderile de substane organice, folosite n procesele sintetice
(schimbul plastic), se refac pierderile de ap (schimbul de ap), se satisface necesitatea de
substanele minerale (schimbul mineral). Viteza schimbului de substane i a energiei depinde de
vrsta i sexul persoanei, de profesia ei, de sntate, clim, alimentare i altele [21, 23, 64].
Mai muli factori influeneaz procesele vitale ce condiioneaz aspectul fizic,
meninerea unei relative tinerei i longevitatea, printre care un rol major i revine alimentaiei
prin compoziia ei calitativ i cantitativ; adic a ti s-i pstrezi frumuseea nseamn s tii
cum s te hrneti, s faci exerciii fizice, s te odihneti, s lupi mpotriva intoxicaiilor i a
stresului [48, 102].
Deci, produsele consumate, ca nite complexe de substane nutritive, nimeresc n
organism, sufer anumite transformri de descompunere i asimilare, precum i de formare a
produselor intermediare i, desigur, evacuarea din organism a celor ce nu sunt necesare. Anume
aceste procese biochimice, prezente ca nite reacii n lan, influeneaz starea organismului i
poart numele de metabolism, care este compus din dou procese contradictorii, dar care au loc
concomitent: catabolismul i anabolismul. Catabolismul include reacii legate de dezagregare,
descompunerea substanelor n organism i eliminarea produselor finale. Anabolismul reunete
reaciile legate de sinteza, formarea substanelor necesare organismului, asimilarea i folosirea
lor la creterea, dezvoltarea i viaa organismului [53, 173].
Metabolismul i fazele lui stau la baza departajrii antrenamentelor n 2 grupuri:
anabolice i catabolice. Exerciiile n condiii anabolice formeaz unele esuturi adugtoare din
contul mririi cantitii, volumului, tonusului anumitor muchi. Exerciiile n condiii catabolice
mbuntesc formele corpului din contul micorrii stratului adipos i a muchilor n acele pri
ale corpului unde este necesar [151].
Fiecare femeie i dorete s redea siluetei forma cea mai bun. Iar acest lucru
presupune restricii n alimentare, necesare pentru pierderea kilogramelor n plus, adic de a crea
condiii catabolice n organism. ns uneori sunt necesare forme mai rotunde ale siluetei, ceea
ce presupune crearea condiiilor anabolice n organism [59, 188].
Divizarea tipurilor de exerciii conform fazelor ciclului fiziologic al organismului
femeii se efectueaz, de asemenea, reieind din particularitile decurgerii metabolismului. n
prima jumtate a ciclului ovarial-menstrual, pn la ovulaie n organismul femeii predomin

22
procesele catabolice, din cauza procentului crescut al estrogenului (hormoni sexuali feminini). n
aceast perioad, n organism exist condiii favorabile de a lupta cu centimetrii i kilogramele n
plus [13].
n a doua jumtate a ciclului, n organismul femeii se creeaz condiii anabolice fireti
dac n timpul ovulaiei a avut lor fecundarea, atunci trebuie s se creeze condiii pentru
dezvoltarea ftului. Condiiile anabolice sunt condiionate de un fond ridicat de progesteron
(hormoni sexuali feminini) i de o poft de mncare crescut n aceast perioad a ciclului, n
comparaie cu perioada obinuit. Hormonul progesteron, care n aceast faz se elimin activ
mpreun cu estrogenii, inhib efectul de frnare al estrogenilor asupra poftei de mncare (anume
din aceast cauz crete apetitul). Dnd fru liber poftei de mncare n aceast perioada, putem
s acumulm un kilogram, dou de grsime n plus. n a doua jumtate a ciclului, la antrenament
se fac exerciii anabolice [117, 118, 119].
Este de menionat c aciunea de frnare a estrogenilor asupra apetitului e destul de
puternic. Dup menopauz, cnd nu se mai elimin estrogenii, majoritatea femeilor adaug
destul de repede n greutate. Aceasta se ntmpl din cauza poftei de mncare crescute
(estrogenii nu mai acioneaz), iar majoritii persoanelor nu le este pe plac s se abin de la a
mnca, deoarece bucatele gustoase dau o senzaie stabil de plcere [193, 194].
n cazul femeilor, la acelai efort, necesitatea de calorii e cu 15-20% mai mic dect la
brbai. Calcularea exact a consumului de energie n 24 de ore este foarte complicat. O
persoan concret, de regul, se atribuie unuia din grupurile pentru care s-a calculat consumul
aproximativ de energie [53].
Actualmente (spre deosebire de perioada cnd a fost scris prima carte despre shaping i
regimul alimentar), n multe ri au fost adoptate norme noi, mai mici, care reflect necesitile
de energie. n SUA, pentru femeile mature care au o activitate fizic uoar, acest indice
constituie 1850-2000 kcal/zi, n Finlanda 2000 kcal/zi (indicii sunt prevzui pentru femeia
obinuit, cu greutatea de circa 60 kg). ns recomandrile nu s-au schimbat: caloricitatea raiei
zilnice nu trebuie s depeasc 1600-1700 kcal n zilele catabolice, 2000-2100 n zilele
anabolice i 1800-1900 kcal n zilele de odihn [38, 102].
Energia i nutrimenii adui prin alimente sunt extrem de importani n sport. n funcie
de sportul practicat, trebuie adoptat un regim adecvat, ordonat, echilibrat, care sa poat susine
efortul fcut. Unii autorii menioneaz c n cazul unei persoane care practic sport, pentru
meninerea condiiei fizice (de exemplu, fitness o ora/zi, de 3 ori/sptmn) nu este nevoie de
un aport caloric suplimentar, un regim adecvat asigurndu-le toat energia i nutrimenii
necesari. Indiferent de sportul practicat, alimentaia trebuie s fie la fel de important ca i

23
antrenamentul practicat, ntruct performana nu poate fi obinut fr asigurarea organismului
cu toi nutrimenii i energia necesar [23, 97].
Odat cu naintarea n vrst i/sau (mai ales) din cauza unui regim de via sedentar, se
constat o cretere nedorit a greutii i a adipozitii. Cel mai sigur mod de a scpa de
kilogramele n plus este asocierea exerciiilor fizice cu o diet hipocaloric. Se tie c pentru a
consuma un kilogram de grsime corporal este nevoie s se consume cele peste 9000 calorii pe
care le conine acesta, ceea ce echivaleaz cu un efort egal cu 160 km de alergare. Acest efort
trebuie repartizat n timp n mod judicios, n funcie de nivelul posibilitilor individuale [196].
Se cunoate c metabolismul bazal consum aproximativ 1 cal/kg corp/or, la care se
adaug cheltuielile energetice prin micare a corpului n ntregime sau a segmentelor sale.
Dac aportul va fi mai mic, dieta se numete hipocaloric. n cazul meninerii unui
consum zilnic constant pe fondul unei diete hipocalorice, organismul apeleaz la rezervele
energetice proprii, realizndu-se astfel diminuarea adipozitii i o scdere real n greutate. Aa
cum ritmul n care se produce ngrarea este unul lent, tot aa trebuie s se produc i pierderea
n greutate: treptat, progresiv, fr reete-oc, att n ce privete raia alimentar, ct i n ceea
ce privete regimul de activitate motric i de efort fizic. De asemenea, este de preferat ca raia
hipocaloric s se realizeze prin diminuarea cantitilor de alimente, meninnd numrul i
diversitatea acestora [174, 175].
Pentru acoperirea nevoilor calorice prin alimentaie, trebuie luate n considerare
urmtoarele cerine: necesarul energetic bazal calculat la 1 kcal/kg/ora; necesarul energetic ce
decurge din activitatea sportiva zilnic; necesarul energetic reclamat de termoreglare circa 8-
10% din raia zilnic; necesarul energetic reclamat de aciunea dinamic specific circa 10%
din raia zilnic; pierderile rezultate din prepararea alimentelor, estimate la 5-10%; necesarul
energetic reclamat la tineri de procesele de cretere; pierderile rezultate prin procesele de
asimilare circa 10-15% din totalul caloriilor ingerate prin alimente; sex; greutate corporal;
factori de mediu; stare de sntate; grad de antrenament [139].
Alimentaia de baz trebuie s asigure necesitile energetice i nutritive pe termen lung.
n folosirea regimului alimentar trebuie s se in cont de caracteristicile efortului n funcie de:
tipul exerciiilor practicate, condiiile de mediu, valoarea alimentelor, activitile profesionale
suplimentare [35, 53, 102].
Durata efortului reprezint un parametru foarte important. Anumite studii relev faptul
c riscul mbolnvirilor scade cu adevrat numai la subiecii care au reuit s depun eforturi
prin care au consumat peste 2000 de calorii pe sptmn. Acesta fiind standardul minim
(obinut experimental), activitatea ar putea fi repartizat astfel: cte 300 cal n fiecare zi a

24
sptmnii (300 cal x 7 zile = 2100 cal); cte 330-340 cal n 6 zile pe sptmn; cte 400 cal n
5 zile pe sptmn; cte 500 cal n 4 zile pe sptmn; cte 650-700 cal n 3 zile pe sptmn.
Spre deosebire de sportul de performan, unde durata efortului se msoar n minute, sportul
pentru sntate reclam exprimarea duratei n calorii consumate [29, 30].
n viziunea lui E.T. Rinderu (2004), persoanele care frecventeaz regulat slile de sport
trebuie s respecte un regim alimentar adecvat, care s asigure: necesarul energetic de baz;
necesarul reclamat de termoreglare din raia zilnic; necesarul reclamat de aciunea dinamic
specific alimentelor; pierderi energetice regulate din prepararea alimentelor; necesarul energetic
n procesul de cretere; deficit de asimilaie; necesarul energetic ce decurge din activitatea
sportiv zilnic; necesarul energetic pentru activitatea intelectual, colar, profesional;
deficitul de asimilaie; necesarul energetic pentru cheltuieli energetice neprevzute, cum ar fi
boala sau existena unui mediu stresant [97].
Dup cum au demonstrat muli autori, alimentele pot influena fundalul psihomotor
sportiv. Tulburrile n nutriia azotat pot produce dereglri n emotivitate de tipul tristeii,
apatiei prin aciunea central a aminoacizilor amnai. De asemenea, administrarea acidului
glutamic are ca efect creterea activitii psihice i mentale, precum i ameliorarea performanei
musculare. Deficitul de vitamina B1 determin tulburri de tip emotivitate crescut, depresie,
lipsa de coordonare, afectri ale formei fizice. De aceea, respectarea regimului de via i a
regimului alimentar reprezint un factor de baz care condiioneaz pregtirea organismului la
un nivel ct mai ridicat i contribuie la obinerea unor performane superioare, n continu
cretere [96, 97].
Conform specialitilor n domeniu, alimentaia de baz trebuie s asigure necesitile
energetice i nutritive pe termen lung. n folosirea regimului alimentar trebuie s se in cont de
caracteristicile efortului n funcie de tipul exerciiilor practicate, condiiile de mediu, valoarea
alimentelor, activitile profesionale suplimentare.
Pentru ca executarea efortului fizic s fie cu efect, este necesar de a-l combina cu
utilizarea unei raii alimentare corecte. Alimentaia echilibrat prevede cantitatea optim,
corelaiile substanelor nutritive i biologice active de baz (proteine, grsimi, glucide, vitamine,
substane minerale). Ea asigur corelaii fiziologice favorabile ntre componenii eseniali i
substanele nutritive (aminoacizi, acizi grai, amidon), aciunea substanelor minerale asupra
manifestrilor biologice n organism, a altor substane nutritive i a prilor lor componente. O
deosebit atenie se acord echilibrului substanelor eseniale ce nu se sintetizeaz n organism
sau se sintetizeaz n cantiti limitate [82, 96, 90, 91].

25
Principiile de baz ale alimentaiei echilibrate sunt corelaiile corecte i ntemeiate ale
substanelor de baz nutritive i biologic active, ca proteine, lipide, glucide, vitamine, substane
minerale, n corespundere cu vrst, sexul, activitatea de munc i modul de via [173].
n alimentaia echilibrat se acord o mare atenie caracterului i originii substanelor
nutritive utilizate. Proteinele de origine animal constituie un echilibru optim al aminoacizilor.
Proteinele crnii, petelui, laptelui, oulor se evideniaz prin corelaia favorabil a aminoacizilor
cu un nivel nalt de reinere i rezisten a proteinelor n esuturile organismului.
Proteinele de origine vegetal, n combinaie cu cele animale, formeaz complexe de
aminoacizi biologic foarte active, care permit utilizarea nalt a aminoacizilor n procesele de
sintez a esuturilor. Proteinele vegetale ndestuleaz organismul cu azot, care menine echilibrul
azotat i balana de azot pozitiv. Proteinele animale asigur balana calitativ a aminoacizilor.
Proteinele vegetale favorizeaz ptrunderea n organism a azotului necesar. Alimentaia
echilibrat a populaiei mature care lucreaz (n raport cu coninutul de proteine n raie) ce
asigur cantitatea total de proteine n raie constituie 12% din necesitatea de energie n 24 de
ore; totodat, proteinele animale constituie 55% din cantitatea total de proteine a raiei zilnice
[33, 34, 53].
Pentru o alimentaie echilibrat se recomand a include n raie 70% grsimi animale i
30% grsimi vegetale. n localitile cu clim moderat, grsimile trebuie s constituie 33% din
valoarea energetic n 24 de ore pentru toate grupurile de populaie adult ce muncete. n
condiiile de clim rece se prevede majorarea grsimilor cu 5-7% din energia caloric a
grsimilor; n condiii de clima subtropical i tropical, grsimile se micoreaz cu 5-6% fa de
indicii mijlocii.
Glucidele e necesar s constituie 55% din valoarea energetic a raiei alimentare n 24
de ore. Balana unor glucide este urmtoarea: amidon 75%, zahruri 20%, substane pectinice
3%, celuloza 2% din cantitatea total de glucide. Includerea zilnic a fructelor i legumelor
n raia alimentar ne permite de a rezolva problema balanei unor glucide (zaharoza, fructoza,
substane pectinice, celuloza). Balana elementelor minerale calciu i fosfor n alimentaia
populaiei adulte trebuie s existe ntr-un raport de 1:1,5; balana calciului i magneziului
1:0,5. Aceste elemente minerale sunt bine echilibrate n lapte i produsele lactate. Din aceste
alimente calciul se absoarbe bine. Fructele i legumele conin o cantitate mic de calciu, ceea ce
micoreaz valoarea lor ca surs de calciu. Balana nefavorabil a calciului, fosforului i
magneziului n pine, carne, pete nlesnete procesul de absorbie a calciului de aceste produse.
Pentru a asigura alimentaia raional optim, se recomand de consumat zilnic: carne i produse
de carne 4-8%, lapte i derivatele lui 10%, ou 3-4%, grsimi 12-17%, cereale i derivate ale lor

26
25-45%, legume i fructe 17-18%, zahr i produse zaharoase 7-8%, buturi nealcoolice 2-3%.
Corelaia dintre proteine, grsimi i glucide pentru brbai i femei de vrst tnr care se ocup
cu lucrul intelectual este de 1:1:4,1; pentru cei ce ndeplinesc lucru fizic greu de 1:1,3:5. n
raia ce conine 90 g proteine, 80 g grsimi i 450 g glucide, corelaia lor va fi 1:0,9:5. La unele
diete aceast corelaie este modificat. De pild: n obezitate 1:0,7:1,5; n insuficiena renal
cronic 1:2:10. n alimentaia raional, corelaia dintre proteine, lipide i glucide trebuie s
constituie n medie 1:1:4-4,5 [140, 173].
Principiile de baz ale regimului raional de alimentaie prevd mese frecvente i hran
fracionat n cantiti mai mici. Intervalele dintre mese nu vor depi 4-5 ore. n aceste condiii
se creeaz efort uniform al organelor digestive cu aciune nalt a fermenilor asupra hranei i
prelucrarea ei maxim de ctre sucurile digestive, se respect reflexul de eliminare a sucului
gastric, bogat n fermeni, ntr-un anumit timp [119, 120, 121].
Repartizarea raiei alimentare n timpul zilei se face difereniat, innd cont de caracterul
activitii de munc. La un regim alimentar format din 4 mese pe zi, se recomand a repartiza
valoarea energetic a raiei zilnice n felul urmtor: dimineaa 30%, la prnz 35%, la gustare 15
% i la cin 20%. Persoanele care se afl la odihn, la pensie se pot alimenta mai des (de 56 ori
pe zi) i n cantiti mai mici.
Produsele bogate n proteine (carne, pete, leguminoase) se recomand a fi consumate
dimineaa, n timpul zilei, iar pentru cei care lucreaz n schimbul de noapte pn la lucru, din
cauz c proteinele excit procesele metabolice i sistemul nervos. Nu se recomand a consuma
seara trziu produse care excit sistemul nervos (cafea, cacao, ciocolat, ceai concentrat, bucate
picante .a.). Folosirea lor e mai raional dimineaa i ziua. Cina trebuie s fie uoar se vor
prefera produsele lactate, bucatele din fructe, legume, crupe care nu solicit prea mult organele
digestive. Este duntoare mncarea abundent, precum i foamea nainte de culcare. n aceste
condiii se deregleaz somnul i poate aprea insomnia.
Persoanele cu pofta de mncare sczut e bine s includ n raie gustri (salat,
vinegret, pete, fructe uscate). Excitani puternici ai secreiei gastrice care mresc pofta de
mncare sunt bulionul de carne, de pete, supa de ciuperci. Nu se recomand a consuma la
nceputul mesei bucate grase, din cauz c grsimile inhib secreia gastric.
Pentru promovarea nutriiei sntoase se utilizeaz programe de susinere alimentar.
Promovarea n comunitate, n special n grupurile populaionale vulnerabile, a alimentaiei
sntoase poate fi realizat prin intermediul sistemului de nvmnt i al serviciilor medico-
sanitare i sociale. Aceste grupuri vulnerabile, int a unor astfel de programe, includ femeile de

27
vrst climacteric, familiile cu un singur printe, vrstnici, persoanele fr adpost i indivizii
imunocompromii [15, 81, 95, 112].
Dieta i activitatea fizic influeneaz sntatea att mpreun, ct i separat. Dei
efectele dietei i activitii fizice asupra sntii interacioneaz adesea, ndeosebi n ce privete
obezitatea, exist i alte beneficii ale activitii fizice n planul sntii, care nu au legtur cu
dieta. Activitatea fizic este un mijloc fundamental de mbuntire a sntii fizice i mentale a
individului [36].
Principiile dietetice generale furnizeaz individului i comunitii informaia de baz
referitor la nutriia sntoas. Piramida nutriiei diurne recomandate reprezint un ir de referine
pentru o alimentare sntoas. Adolescenii, femeile gravide i cele care alpteaz necesit un
aport nutritiv mai mare dect adulii din toate categoriile. Vrstnicii trebuie s in cont de faptul
c mecanismul setei la ei este inert, din acest motiv n dieta diurn trebuie incluse 8 prize de ap
potabil. Produsele alimentare preferabile n raia alimentar diurn sunt vegetalele verzi i
galbene, lactatele cu coninut sczut de grsimi i carnea. Trebuie predominant consumate carnea
de pui, petele i carnea degresat. Pinea trebuie s fie pregtit din cereale ntregi i de dorit
mbogite cu minerale i vitamine. Vrstnicii trebuie suplimentai cu calciu i vitaminele D i
B12, deoarece sursele alimentare i sursa solar de aceste elemente sunt limitate [112, 140].
Educaia sanitar referitor la practicile de nutriie sntoas de una singur nu este
suficient pentru a preveni deficienele de vitamine i minerale n grupurile populaionale
vulnerabile, chiar i n societile relativ sntoase. ine de responsabilitatea sntii publice de
a asigura aportul adecvat de vitamine i minerale pentru ntreaga populaie, n special n
condiiile unui buget redus i ale unui acces limitat la informaia referitor la igiena alimentar.
Acest obiectiv poate fi atins prin mbogirea cu vitamine i minerale a alimentelor de baz, cum
ar fi pinea, laptele i sarea. mbogirea alimentelor pentru asigurarea necesitilor populaiei n
elemente nutritive eseniale este o practic standardizat rspndit n America de Nord i Marea
Britanie. Aceast practic trebuie s devin un obiectiv de baz al sntii moderne n rile
unde nc mbogirea alimentelor nu este implementat [62, 95, 112].

1.3. Bazele medico-teoretice ale efortului fizic dozat i problema fortificrii sntii

Stilul de via al societii moderne este unul sedentar, ceea ce nseamn, n primul
rnd, diminuarea timpului de micare din activitatea profesional, precum i din cea de fiecare
zi, adic o reducere pronunat a volumului i a intensitii efortului fizic. Experienele au
dovedit c absena sau diminuarea accentuat a efortului fizic, chiar n condiii excepionale de
mediu i de hran, duce la o pierdere nsemnat a elementelor chimice: azot, sulf, fosfor, calciu,

28
potasiu i sodiu. Organismul omenesc nu este un acumulator care, n lipsa solicitrilor fizice,
stocheaz energia rezultat din metabolizarea hranei i i-o convertete n lucru mecanic, la un
mare interval de timp. Consecina acestui mod de trai o reprezint surplusul de greutate, care are
efecte negative asupra sntii, precum: scderea nivelelor de energie; stare general de
indispoziie; presiune arterial peste limitele normale; dureri n coloana vertebral (care susine o
greutate mai mare); nivel ridicat de colesterol n snge; predispoziie la accidente vasculare;
scderea speranei de via cu pn la 15 ani [69, 77, 91]. Pentru nlturarea acestor efecte, multe
femei duc o btlie continu cu kilogramele. Se ntmpl ns ca, la final, dup o lupt cu
greutatea, s se constate o cretere a masei ponderale. Dietele i activitile fizice sunt cele mai
bune ci de a-i dirija propriul corp i, implicit, propria-i via. Controlul i puterea de
supraveghere a nfirii fizice sunt considerate o activitate etic, fr de care nu se poate ajunge
la o integritate moral [89, 144].
Pe lng aceasta, antrenamentul regulat i contient nu este o activitate neutr, ci una
stimulatoare, iar rezultatele obinute mresc ncrederea n forele proprii. O persoan de succes
trebuie s-i menin condiia fizic i silueta chiar dac este pus n situaia de a apela la diet i
exerciii fizice. ntr-adevr se poate slbi, deoarece orice diet se bazeaz pe schimbarea unor
obiceiuri alimentare din punct de vedere calitativ sau cantitativ. Dar marele i principalul
dezavantaj este c la sfritul perioadei de cur, kilogramele pierdute se ctig napoi, uneori
chiar n plus, din cauza supunerii organismului la un regim foarte strict pentru a pierde multe
kilograme ntr-un timp foarte scurt. Dup supunerea organismului n mod repetat la astfel de
cure de slbire se slbete, iar la sfritul curei apare ngrarea. Dup mai multe repetri,
organismul nici nu mai rspunde, adic nu mai pierde kilogramele la fel ca prima dat cnd s-a
inut cura, deoarece se reine mai mult grsime dect n mod normal. Acest lucru produce mari
dezechilibre n organism, care pot duce la unele urmri definitive, cum ar fi dereglri metabolice,
scderea capacitii de concentrare i de efort, dereglri la nivel psihic i emoional [196].
n cadrul curelor de slbire, devine tot mai popular printre femei utilizarea ceaiurilor.
Un ceai de slbit este o butur obinut prin maceraia, infuzarea, decocia unui amestec de
plante al crui efect, pe termen scurt, este scderea n greutate pentru cea/cel care l consum.
Ceaiurile de slbit sunt indicate ca adjuvante n regimul de slbit. Slbirea doar n rezultatul
consumului de ceaiuri, fr respectarea unui regim alimentar corect, este imposibil. Pe termen
lung, ceaiurile antiadipoase pot deshidrata i demineraliza organismul (deoarece au un efect
diuretic foarte puternic) [192].
Posibile efecte secundare sunt deshidratarea (senzaie de uscciune a gurii i a gtului;
specialitii recomand s consumm cel puin 2 litri de apa pe zi); scderea presiunii arteriale

29
pn la lein, senzaie de slbiciune, oboseal, ameeli, astenie (acestea sunt efectele
demineralizrii organismului); crampe intestinale puternice (deoarece efectul purgativ poate fi
foarte rapid; tulburri ale tranzitului intestinal mai ales la cei cu probleme de constipaie,
acestea se regleaz pe msur ce organismul se obinuiete cu ceaiul); stri de vom (din cauza
gustului metalic, neplcut, greu tolerat de unele persoane); creterea frecvenei
cardiace/palpitaii; scderea rezistenei la efort (senzaie permanent de oboseal); diminuarea
capacitii de memorare i concentrare; scderea ateniei, stri de agitaie / irascibilitate /
nervozitate (din cauza ceaiului verde care este prezent n compoziia unora dintre produsele de
slbit); somnolen [3, 30, 91].
O cur de slbire prea dur afecteaz n mod negativ echilibrul hormonal, iar printre
efecte se numr i acneea. Pentru a preveni dezechilibrele hormonale, conform opiniilor mai
multor autori, se recomand o slbire ct mai lent.
Slbirea lent, cu beneficii majore pentru starea de sntate a femeilor de vrst
reproductiv, se poate realiza prin practicarea efortului fizic dozat.
Sport, via, frumusee, forme suple toate acestea se atribuie efortului fizic dozat. Pe
lng practicarea unor exerciii special create pentru modelarea siluetei, aceste antrenamente
ajut femeile s-i formezi i anumite deprinderi alimentare sntoase [193].
Alimentaia raional presupune, indiferent de practicarea sau nepracticarea sportului, 3
mese de baz i 2 mese secundare timp de o zi, iar seara, cu 4-5 ore nainte de somn, trebuie s
se evite orice repriz alimentar. Aceasta este formula ideal care asigur organismului
cantitatea necesar de calorii, pentru a avea for pe tot parcursul zilei i pentru a nu aduga
kilograme n plus.
Antrenamentul sportiv este un proces pedagogic desfurat sistematic i continuu
gradat de adaptare a organismului uman la eforturile fizice, tehnico-tactice i psihice intense, n
scopul obinerii de rezultate nalte ntr-una din formele de practicare competitiv a exerciiilor
fizice [24],
Conceptul de fortificare a sntii prin efortul fizic dozat are n subordine bazele
antrenamentului (ansamblul legilor i principiilor care fundamenteaz i condiioneaz
antrenamentul sportiv) stabilite de teoria antrenamentului sportiv (sistem de principii i metode
care compun i structureaz antrenamentul sportiv), conform principiilor antrenamentului (idei
de baz, de ordin pedagogic, psihologic, fiziologic, igienic i altele, care structureaz efectuarea
i conducerea procesului de antrenament) [101].
n consecin, fortificarea sntii prin efortul fizic dozat are mai multe componente:
pedagogic prin procesul didactic cu care opereaz; biologic prin efectele obiective n

30
planul dezvoltrii funcionale i al nivelului adaptiv al organismului uman; psihologic prin
implicaiile caracteriale, morale, emoionale ale personalitii sportivului; sociologic prin
aporturile i modul lui de integrare i omogenizare n mediile social, economic i cultural;
igienic prin condiiile specifice de alimentaie, odihn i de mediu ambiant n care sportivul se
antreneaz i se reface; estetic prin frumuseea i rafinamentul gestului motric, prin
complexitatea i armonia aciunilor motrice, prin spectacolul provocat de procesul sportiv [31,
98].
La nivel uzual, tot mai des, pe lng aerobic, fitness i bodybilding, se utilizeaz i
activitatea de shaping. Practicarea shapingului subnelege direcionarea efortului fizic dozat
asupra acelor pri ale corpului care se consider a fi problematice [165, 177]. Dup cum arat
practica shapingului, cea mai rspndit sarcin pe care o rezolv toi acei care se lupt cu
kilogramele n plus este micorarea stratului adipos, iar uneori i a masei musculare prin micare.
Combinnd efortul fizic sau micarea dirijat cu raia alimentar n condiii catabolice, aceste
obiective pot fi atinse [164, 182].
Micarea sau efortul fizic dozat este una din msurile care, executate regulat (2-3 ori pe
sptmn), pot preveni mbtrnirea timpurie, obezitatea, poliartroza, hipertensiunea. Micarea
stimuleaz circulaia sngelui, accelereaz ritmul cardiac i ajut la eliberarea toxinelor. De
asemenea, favorizeaz respiraia. Micarea ntrete musculatura i articulaiile, aduce o cantitate
sporit de oxigen, previne formarea varicelor, fortific oasele i muchii, confer elasticitate
pielii i ntrete sistemul imunitar [125, 126].
n 1851, pentru prima dat, n Paris a nceput s se practice tratamentul prin micare, la
baz avnd exerciiul fizic. tiina care studiaz totalitatea metodelor i mijloacelor ce asigur
profilaxia, terapia i recuperarea prin exerciiul fizic poart denumirea de kinetoterapie. Este un
tratament prin micare individual, dozat dup natura i faza afeciunii n funcie de reacia i
rezistena individului. Parte component a acestei tiine, kinetoprofilaxia, care se ocup cu
prevenirea strii de boal, propune diverse metode care pot fi folosite i n cadrul
antrenamentului cu practicarea efortului fizic dozat [96, 97].
Antrenamentele-shaping sunt dirijate i realizate ntr-un mod deosebit, conform unui
plan bine determinat, scopul final fiind modelarea formelor unor pri ale corpului, concomitent
mbuntind sntatea [120].
Exerciiile fizice n cadrul antrenamentului sunt orientate spre obinerea unui abdomen
plat, unei talii ct mai fine i reliefate; unor fese ridicate, cu muchii glutei bine dezvoltai i
coapse subiri.

31
Conform opiniei lui .. (2012) [162], . (2014) [172], scopurile
puse n faa shaping-antrenamentelor sunt:
1) de a mbunti formele unor pri ale corpului (acolo unde este cazul) din contul
mririi cantitii, volumului, tonusului muchilor, care determin aceste forme. Pentru formarea
unor esuturi adugtoare, e necesar de a crea n organism condiii anabolice, care presupun
existena echilibrelor energetic i azotos n organism, precum i a substanelor necesare pentru
sintetizarea esuturilor;
2) de a mbunti formele corpului din contul micorrii stratului adipos i (sau) a
muchilor n acele pri ale corpului unde este necesar.
Pentru atingerea acestui scop e necesar crearea condiiilor preponderent catabolice
pentru dezintegrarea esutului adipos i (sau) muscular. Condiiile catabolice presupun echilibrul
energetic negativ i crearea unui deficit, n limite rezonabile, a acelor componente ale hranei din
care se pot forma grsimile i (sau) muchii. Echilibrul energetic este diferena dintre energia
primit i cea consumat de ctre organism.
Fazele antrenamentelor i nsei antrenamentele n shaping, dup analogie, sunt numite
anabolice i catabolice.
Shaping-alimentaia, mpreun cu antrenamentele, particip nemijlocit la crearea
condiiilor anabolice i catabolice n organism. S schimbi silueta n direcia dorit fr crearea
acestor condiii este la fel de greu, ca i a iei uscat din ap. Antrenamentele i shaping-
alimentarea sunt cele dou fundamente ale shapingului i ele nu trebuie departajate [174].
n cadrul efortului fizic dozat sunt antrenate primar: grupele de muchi ai abdomenului,
taliei, spatelui, coapsei posterioare, laterale i interne; secundar: muchii braului, antebraului,
pectorali, capului, gtului [172].
Pentru ca rezultatele antrenamentului s fie evidente, are o importan major pulsul
care trebuie obinut n timpul efecturii exerciiilor sportive: pulsul aerob (saturat cu O 2) pentru
scindarea esutului adipos (120-170 bti/min), pulsul anaerob (cu insuficien de O2) pentru
scindarea esutului muscular i adipos (170-220 bti/min) [31, 71].
Shapingul este o ramificaie relativ nou n lumea sportului. Conform legendei,
shapingul a fost inventat ca o metod expres de modelare a siluetei. Exerciiile au fost concepute
a fi simple, dar foarte eficiente. Cu toate acestea, cheia succesului n modelarea siluetei a fost i
rmne regimul de alimentaie corect. Practicarea shapingului impune consumarea fructelor,
legumelor i cerealelor; acestea fac parte din grupa glucidelor, ceea ce nseamn c vor asigura
energia pe care o arde o femeie n timpul antrenamentelor. Unii specialiti recomand proteine
nainte de antrenament n sala de sport, iar n cazul antrenamentelor shaping ne recomand ca

32
acestea s fie consumate cu 5 ore pn la antrenament. Proteina este materialul plastic ce
rspunde de creterea i dezvoltarea masei musculare, ceea ce contravine filosofiei shapingului,
ce se axeaz pe modelarea formelor i exprimarea feminitii. Aadar, la baza alimentaiei
femeilor care practic shapingul sunt fructele, legumele i cerealele. n ziua antrenamentului,
este de preferat abinerea total de la consumul proteinelor (carne, ou, lapte, iaurt, brnz etc.) i
se consum doar salate sau legume (la grtar, pe aburi, fierte). O astfel de alimentaie drastic
este specific doar n ziua de antrenament, n celelalte zile se poate de consumat proteine n
prima jumtate a zilei, iar pe parcursul zilei dup regula de baz a alimentaiei [154, 176].
Valoarea social a femeii este asociat cu prezena fizic, cu silueta i cu concepia de
apariie public. Pentru orice femeie, nfiarea este foarte important, pentru c o prezen
plcut i atractiv o ajut s ctige mult mai uor locul de munc, statutul, popularitatea,
prietenii, relaiile i posibilii parteneri dorii. Silueta i agreabilitatea reprezint simbolurile unei
femei de succes: statut socioeconomic stabil, independen i control de sine. Excesul de greutate
corporal reflect inadaptabilitate moral sau personal, lips de voin, dezordine interioar i
este un semn al disconfortului emoional-moral i spiritual. Ideea de cult al corpului feminin i
masculin a devenit din ce n ce mai puternic. Din acest motiv, acuzele i criticile la adresa
corpurilor inestetice devin tot mai acerbe, iar persoanele nengrijite sunt ncadrate n
mediocritate i inferioritate etic. De aceea, trebuie s controlm, s influenm corpul i s-l
schimbm n funcie de cerinele societii contemporane, dar numai n msura n care
consecinele acestui lucru sunt constructive, fr s afecteze integritatea psihic i fizic a
individului [83, 124, 154].
Educaia fizic i efortul fizic dozat au un rol deosebit n ntrirea i meninerea
sntii. n acelai timp, prin mijloacele multiple pe care le are, educaia fizic i mai ales
practicarea exerciiului fizic dozat ajut la fortificarea potenialului de sntate i la dezvoltarea
fizic armonioas a organismului uman, la perfecionarea capacitii motrice, la educarea
calitilor morale i de voin.
Scopul lucrrii const n evaluarea strii de sntate a femeilor de vrst reproductiv
i a dinamicii ei n relaie cu practicarea efortului fizic dozat i condiiile de alimentaie i
elaborarea msurilor adecvate de asanare.
Obiectivele lucrrii. Pentru realizarea scopului, au fost trasate urmtoarele obiective:
1. Evaluarea strii de sntate a femeilor de vrst reproductiv care practic efort fizic dozat.
2. Evaluarea modului i a stilului de via al femeilor de vrst reproductiv care practic efort
fizic dozat.

33
3. Evaluarea igienic a alimentaiei reale a femeilor de vrst reproductiv care practic
exerciiu fizic dozat.
4. Evaluarea evoluiei modificrilor funcionale ale organismului femeilor de vrst
reproductiv survenite n timpul practicrii efortului fizic dozat.
5. Elaborarea i aprobarea programului de practicare a efortului fizic dozat n combinare cu
alimentaia raional pentru femei de vrst reproductiv.
Problema tiin ific propus spre solu ionare: agumentarea tiinific a unui program
de antrenamente cu practicarea efortului fizic dozat adecvat particularitilor morfofuncionale
ale organismului femenin, care, complementar cu raionalizarea alimentaiei, ar contribui la
fortificarea strii de sntate, la formarea abilitilor psihomotrice, la ameliorarea i modelarea
siluetei, precum i la promovarea sntii persoanelor de sex feminin de vrst reproductiv.

1.4. Concluzii la capitolul 1

Sinteza referinelor bibliografice din literatura de specialitate accesibil aduce dovezi


incontestabile privind actualitatea problemei abordate n cercetarea actual:
1. Patologia uman, la etapa actual de dezvoltare a societii, este predominat de bolile
cronice netransmisibile, denumite boli ale civilizaiei, care sunt cauza principal a
morbiditii, dizabilitii i mortalitii. n Europa, cele patru grupuri majore de boli
netransmisibile constituie mpreun cea mai ponderal povar de boli i mortalitate
prematur (alctuiesc circa 86% din toate cazurile de mortalitate i 77% din povara global a
bolilor). n Republica Moldova, bolile netransmisibile condiioneaz 82% din totalitatea
deceselor.
2. Bolile netransmisibile majore au factori de risc comportamental comuni alimentaia
neraional i lipsa de micare i implic principii comune pentru prevenie. Conform
estimrilor OMS, alimentaia neraional condiioneaz circa o treime din cazurile de deces
prin boli cardiovasculare i circa o ptrime din cazurile de deces prin cancer, peste jumtate
din povara bolilor n Europa, msurat n DALY.
3. Sntatea femeii de vrst reproductiv este de importan social, deoarece influeneaz n
mod direct starea de sntate a copiilor, care constituie potenialul cel mai valoros al fiecrui
stat, deoarece doar o populaie sntoas poate asigura o dezvoltare socioeconomic
durabil.
4. Fortificarea sntii prin mijlocele efortului fizic dozat i raionalizarea alimentaiei (din
punctul de vedere al echilibrrii coninutului de principii alimentare de baz, sruri minerale
i vitamine, fibre alimentare etc.) are valoare incontestabil, enumrndu-se printre cele mai

34
adecvate metode pentru femeile de vrst reproductiv, deoarece in cont de toate
particularitile morfofuncionale ale organismului feminin versus cel masculin.
Cele menionate au servit drept baz pentru iniierea actualului studiu.

35
2. ORGANIZAREA CERCETRII, MATERIALE I METODE

2.1. Organizarea lucrrii i caracteristica general a studiului

Pentru a atinge scopul urmrit, n condiii reale ale procesului de practicare a efortului
fizic dozat s-au efectuat investigaii complexe, socioigienice, psihofiziologice i statistice. Ca
obiect de studiu au servit femeile de vrst reproductiv din mediul urban, rezultatele sondajului
sociologic efectuat prin chestionare, rezultatele anchetei alimentare. Studiul a fost realizat n
perioada 2006-2012.
Studiul de prognostic este realizat pentru a dovedi asocierea dintre sntatea
reproductiv i practicarea efortului fizic dozat i a alimentaiei corecte. Numrul de cazuri
necesare pentru cercetare a fost determinat prin urmtoarea formul, recomandat de Raj S.
Bhopal, 2000 (citat dup 106):
a
n ( - ) d
(2.1)

unde:
d distana sau tolerana, d=0.05;
(1-) nivelul de ncredere pentru semnificaia statistic a rezultatelor obinute de 95,0%;
coeficientul Z=1,96;
P onform datelor bibliografice, ponderea femeilor de vrst reproductiv care practic
sport difer de la o ar la alta, nivelul mediu global fiind estimat la 35,0%. Aceast cifr a fost
luat drept cifr de referin pentru calcularea efectivului eantionului n studiul actual; P=0,35.
Introducnd datele n formul, am obinut:
n = 0,35 x 0,65 (1,96/0,05)2 = 350.
Aadar, valoarea reprezentativ pentru lotul de cercetare trebuie s fie nu mai mic
dect 350 de cazuri. n cercetare au fost incluse 384 de femei de vrst reproductiv, prevznd o
rat de nonrspuns de 10%.
Reieind din faptul c vrsta reproductiv se clasific n trei perioade reproductiv
timpurie, normal i tardiv, iar cotele femeilor din grupele respective sunt diferite, conform
datelor recensmntului, a fost important de a determina i numrul necesar de femei de diferit
vrst. Astfel, s-a obinut:
15-19 ani 64 persoane;
20-34 ani 192 persoane;
35-54 ani 128 persoane.

36
Participarea n studiu a fost benevol, gratuit i informat. Cercetarea a fost realizat n
mai multe etape, ce difer din punctul de vedere al metodologiei i al profunzimii investigaiilor.
Algoritmul cercetrii este prezentat n figura 2.1.

I. Definirea problemei

Documentarea teoretic i faptic a problemei preconizate spre observaie


Emiterea ipotezelor lucrrii
Selectarea metodelor de investigare
Argumentarea numeric a eantionului de investigat
Elaborarea programului general de conduit a cercetrii
Elaborarea planului de cercetare

II. Evaluarea strii de sntate a femeilor de vrst


reproductiv care practic sistematic efortul fizic
dozat

Evaluarea subiectiv a strii de sntate


Efectuarea investigaiilor psihofiziologice i antropometrice
Evaluarea alimentaiei reale a subiecilor luai n cercetare
Evaluarea sanitaro-igienic a programului i a condiiilor de antrenament

III. Evaluarea influenei efortului fizic dozat asupra


strii funcionale a organismului

Evaluarea motivaiei pentru practicarea sistematic a efortului fizic dozat


Monitorizarea n dinamic a strii funcionale a organismului n timpul
antrenamentului
Evaluarea influenei efotului fizic dozat asupra strii fizice i siluetei

IV. Integrarea rezultatelor obinute la etapele


I, II i III

V. Argumentarea tiinific a recomandrilor


programului optimal de antrenamente i
raionalizarea alimentaiei

Fig. 2.1. Algoritmul cercetrii

37
Loturile luate n cercetare au fost divizate n 3 subloturi, n funcie de practicarea sau
nepracticarea efortului fizic i dup caracteristicile alimentaiei.
Persoanele care nu se eschiveaz de la activitatea fizic (ndeplinesc activitile casnice
obinuite, merg pe jos nu mai puin de 30 de minute pe zi, practic gimnastica de diminea
zilnic, practic sportul n sal, practic odihna activ n week-end) au fost atribuite la persoane
care practic efort fizic. Persoanele care respect cele 3 mese de baz pe zi, nu se alimenteaz cu
produce fast-food, care limiteaz consumul de produse alimentare prelucrate, care consum
zilnic, n cantiti suficiente, legume i fructe au fost atribuite la persoanele care se alimenteaz
corect.
Repartizarea eantionului investigat dup criteriile de vrst, de practicare a efortului
fizic i n funcie de particularitile alimentaiei este redat n tabelul 2.1.

Tabelul 2.1. Criteriile de repartizare a subiecilor luai n cercetare n loturi


Criteriul de Criteriul de
selectare selectare
Lot n Sublot n
vrsta efort alimentaie
reproductivitii fizic corect
A + + 17
timpurie, 15-19
I 64 B + - 22
ani
C - - 25
A + + 31
tnr, 20-34
II 192 B + - 73
ani
C - - 88
A + + 26
tardiv, 35-54
III 128 B + - 38
ani
C - - 64
A 74
Total 384 B 133
C 177

Toate persoanele incluse n studiu au fost supuse sondajului socioigienic pentru


evaluarea subiectiv a strii de sntate, pentru aprecierea motivaiei de a practica efortul fizic
dozat, pentru evaluarea stilului de via i a regimului alimentar, precum i pentru evaluarea
igienic a condiiilor de trai, dup dou chestionare concepute n cadrul actualului studiu
(anexele 1 i 2). Sondajul a fost efectuat de personalul special instruit, persoane care anterior au
fost instruite cu privire la modalitatea de intervievare i de perfectare a anchetelor.

38
Efectele practicrii efortului fizic dozat asupra snttii au fost evaluate dup
indicatorii antropometrici i psihofuncionali ai sistemului circulator. S-a determinat starea
iniial i n dinamica practicrii efortului fizic dozat i corecia alimentaiei, att n timpul
antrenamentelor, ct i la diferite intervale de timp: iniial (la momentul nscrierii la
antrenamente n cadrul reelei de sport Unica), dup trei luni, dup 12 luni, dup 24 de luni i
dup 36 de luni de practicare sistematic a efortului fizic dozat dup metoda elaborat n cadrul
actualului studiu, cu nscrierea rezultatelor n fia de eviden, care este prevzut i cu
recomandri de corijare a regimului alimentar individual, suplinit cu lista produselor alimentare
pentru satisfacerea aportului de principii alimentare de baz (anexa 3).
Evaluarea alimentaiei reale s-a efectuat conform evidenei registrelor de alimentare i
ale activitilor fizice, completate de persoanele luate n studiu (anexa 4).
Toate msurrile au fost efectuate sub conducerea i cu participarea nemijlocit a
autorului.

2.2. Metodele de cercetare


Metode sociologice. n scopul aprecierii subiective a strii de sntate i determinrii
factorilor de stimulare a femeilor de vrst reproductiv pentru practicarea sistematic a efortului
fizic dozat i alimentaiei raionale i pentru evaluarea condiiilor de trai, am utilizat metoda
anchetrii prin chestionar i convorbire [56], obinnd astfel un studiu extensiv desfurat cu
caracter static. n acest sens, am elaborat dou chestionare cu ntrebri difereniate, cu ajutorul
crora am ncercat s cunoatem motivaia pentru practicarea efortului fizic dozat, modul de
via i alimentaia curent.
Chestionarul elaborat n cadrul cercetrii (anexele 1 i 2) a inclus ntrebri nchise (da,
nu, nu tiu, greu de rspuns) i deschise (libere), care respect exigenele formulate de literatura
de specialitate medical i sociologic. Chestionarele au cuprins o scurt introducere, prin care s-
a explicat clar ce scopuri anume urmrim prin cercetarea intenionat.
n procesul de intervievare s-a inut cont de momentele importante i specifice pentru
starea de sntate a femeilor de vrst reproductiv.
Metode antropometrice i psihofiziologice testri . Pn n prezent, nu exist un
complex de indici acceptai unanim, folosii obligatoriu la aprecierea aciunii factorilor
ocupaionali, a procesului de munc i de antrenament asupra celor expui. O situaie similar
este caracteristic i pentru estimarea influenei coninutului antrenamentelor dup metoda
UNICA asupra celor care le practic. n aceast ordine de idei, este de remarcat faptul c

39
selectarea metodelor de investigaie este condiionat de scopul cercetrilor, de particularitile
activitii sau ocupaiei, de condiiile mediului existenial etc.
Selectarea metodelor de testare a fost anticipat de studiul referinelor din literatura de
specialitate. Am folosit un complex de metode de investigaie, ce ne-au oferit posibilitatea de a
caracteriza modificrile indicilor psihofiziologici (inclusiv ai psihomotricitii) pentru aprecierea
randamentului la antrenament. n acest scop, am ales un ir de teste pentru a obiectiviza
rezultatele i a evidenia evoluia parametrilor somatoscopici, antropometrici, motrici i
funcionali eseniali pentru evidenierea pregtirii fizice generale i speciale.
Examenul antropometric cuprinde msurarea indicatorilor antropometrici de baz.
Talia a fost msurat cu ajutorul taliometrului, dup metoda tradiional [3, 6, 63]. Masa
corporal a fost determinat prin cntrire, cu ajutorul cntarului medical, dup metoda
tradiional. Ulterior s-a calculat indicele masei corporale.
Pentru evaluarea aciunii efortului fizic dozat asupra inutei fizice a persoanelor care
practic efortului fizic dozat, s-a recurs la efectuarea msurrilor specifice, i anume:
1. Msurarea circumferinei mijlocului n trei nivele:
la cel mai subire loc (T1),
la nivelul ombilicului (T2),
la nivelul oaselor iliace (T3),
2. Msurarea circumferinei coapselor:
la nivelul coapsei externe (C1),
la nivelul coapsei interne (C2).
3. Msurarea circumferinei feselor la cel mai proeminent punct al muchilor glutei
(F).
Examenul fiziologic. Starea funcional a sistemului cardiovascular a fost evaluat
dup frecvena cardiac i tensiunea arterial (dup Korotkov) [12, 27, 130, 159]. Pentru
aprecierea complex a aciunii antrenamentului asupra sistemului circulator, am folosit un ir de
indici integrali: volumul sistolic, minut-volumul cardiac, tensiunea dinamic medie, rezistena
periferic a vaselor sangvine, indicele cardiac, indicele modificrilor funcionale ale sistemului
cardiovascular, factorul de rezisten, indicile Quaas, indicele vegetativ Kerdo. Este important
faptul c majoritatea lor se homeostazeaz, deci sunt destul de stabili, iar modificrile lor
destul de informative. Utilitatea folosirii acestor indici pentru scopurile sus-numite a fost
obiectivat de I. Aulic (1990), V. Vangheli (2000), R. Russu (2003), S. Cebanu (2008) [6, 18,
99, 130, 147].

40
Determinarea indicilor psihofiziologici integrali a fost efectuat dup metodele
tradiionale [139], i anume:
T Ps T s-T d (2.2)
T s
T M T s (2.3)
3

S 101 0,5 T s - 1,09 T d - 0,6 vrst (2.4)


M C Ps S (2.5)
M C de referin Ps S (2.6)
S MC T (2.7)
10 FC
FR (2.8)
T Ps
1-100 T d
I erdo (2.9)
FPs
1-100 T d
IC (2.10)
FPs
T Ps T Ps
IMF (2.11)
FC FC
10
Indicele uaas FC (2.12)
T Ps FC
60
RP S T M 1,333 (2.13)
M C

unde:
2,2 indicele cardiac, l
S suprafaa corpului
k coeficient egal cu 0,162 pentru femei
MC masa corporal, kg
T talia, cm
HR factorul de rezisten
IVKerdo indicele vegetativ Kerdo
IC indicele cardiac
IQ indicele Quaas
IMF indicele modificrilor funcionale

Modificarea valorii TAPs este un orientativ indirect privind activitatea cordului [159].
Tensiunea dinamic medie este un indicator pentru care este caracteristic stabilitatea,
deci modificarea lui vorbete despre instabilitatea mecanismelor de reglare [159].
Evaluarea comparativ a MVC cu MVC de referin permite de a caracteriza mult mai
exact modificrile funcionale condiionate de expunerea la diferii factori [159]. FR este indicat

41
pentru evaluarea gradului de adaptare (antrenare) a sistemului cardiovascular n timpul efortului
fizic dozat. Creterea valorii FR asociat cu o scdere a TAPs este un criteriu de lips de
antrenament al sistemului cardiovascular.
Valoarea IVKerdo pozitiv indic predominana influenelor sistemului vegetativ
simpatic, iar cea negativ predominarea sistemului parasimpatic. Cunoaterea acestor procese
este necesar pentru evaluarea corect a adaptrii sistemului circulator la efortul fizic dozat i
pentru profilaxia supraantrenamentului [130, 159].
n condiiile metabolismului bazal, IC uman pentru o persoan sntoas este de 2,20,3
l/min/m2.
La o persoan sntoas, valoarea IMF este mai mic de unu. Creterea valorii IMF
sugereaz o reacie advers a sistemului cardiovascular la efort [130, 159].
n literatura de specialitate sunt menionate cteva direcii de evaluare a indicilor
fiziologici dup nivelurile medii i abaterile standardizate, dup limitele normelor fiziologice
pentru fiecare indice, dup gradul i direcia modificrilor etc. Evaluarea modificrilor
funcionale ale persoanelor expuse acelorai condiii de antrenament este problematic, deoarece,
pe de o parte, exist o mare variabilitate ntre indivizi n ceea ce privete rspunsul biologic la
aciunea efortul fizic dozat, iar pe de alt parte, valorile normei fiziologice oscileaz n limite
mari.
Actualmente, strategia fiziologiei muncii i fiziologiei sportive const n evaluarea
complex a strii funcionale a organismului. Metodologia modern permite aprecierea aciunii
factorilor mediului existenional, sexului, vrstei etc. asupra strii funcionale [134, 136, 139,
145].
n acest scop, noi am recurs la evaluarea strii funcionale dup nivelul capacitii de
activitate (capacitatea de munc), deoarece acesta este mai informativ dect indicii particulari i
arat starea funcional sumar a organismului.
Metoda observaiei i experimentul cu efortul fizic dozat. Experimentul pedagogic
presupune crearea unei situaii (provocate de cercettor) prin introducerea unei nouti n
desfurarea procesului de efort fizic dozat, n vederea verificrii ipotezei care a declanat
aceast inovaie. n acest scop, din persoanele care practic efortul fizic dozat dup metoda
Unica am alctuit un lot experimental i un lot-martor. Programul aprobat a constituit elementul
variabil pentru grupurile experimentale.
Descrierea programului Antrenamente cu efort fizic dozat dup metoda Unica
Practicarea exerciiilor fizice i raionalizarea alimentaiei sunt eseniale n promovarea
i pstrarea sntii. Reieind din aceste considerente, ne-am propus s elaborm un program de

42
exerciii fizice eficiente pentru mbuntirea i meninerea sntii. Elaborarea i aprobarea
programului cuprinde o perioad suficient de desfurat i se nscrie n anii 19982015.
Pe parcursul studiului, progrmul a fost elaborat, aplicat, revzut i completat.
Primul program de antrenamente a fost elaborat n anul 1998, elementul de baz al
cruia era efortul fizic dozat i raionalizarea regimului alimentar n funcie de fazele ciclului
ovarial-menstrual.
n cadrul aprobrii programului iniial de antrenamente i n baza evalurii influenelor
asupra strii funcionale a organismului femeilor de diferite vrste, a fost elaborat cel de-al
doilea program de antrenamente, aprobat de Asociaia de shaping din R. Moldova i implementat
n anul 2002. Distinct pentru programul respectiv de antrenamente este dozarea efortului fizic pe
nivele, n funcie de gradul de adaptare la efort fizic, evaluat n baza step-testului i reaciei
sistemului circulator. Recomandrile referitor la raionalizarea alimentaiei au fost
individualizate n funcie de scopul urmrit de participante. Frecvena recomandat a
antrenamentelor este de 2-3 ori pe sptmn.
Pe parcurs, acesta devine un program sistemic i complex, denumit Antrenamente cu
efort fizic dozat dup metoda Unica, brevetat n anul 2014 i care n 2015 a fost completat i
patentat ca Programul Unica.
Specific pentru metoda Unica este tendina de a combina efortul fizic dozat, alimentaia
raional i aplicarea proceselor metabolice.
Componentele de baz ale antrenamentelor dup metoda Unica sunt:
1) efortul fizic dozat
2) modelarea corpului
3) raionalizarea alimentaiei
4) alimentaia specific n zilele de antrenament n funcie de scop (slbire, tonifiere,
creterea masei corporale, meninere)
5) alimentaia ajustat la fazele ciclului ovarian-menstrual
6) reacia sistemului circulator la efort fizic.
n acelai timp este de menionat c metoda Unica prevede individualizarea
programului de antrenament n funcie de urmtoarele criterii:
faza ciclului ovarian-menstrual
tipul constituional (os ngust, os mediu, os lat de 3 grade ngust, mediu, lat)
dozarea efortului fizic n funcie de reacia sistemului circulator la efort
tipul de depuneri adipoase (par, mr, clepsidr)

43
indicii antropometrici la momentul nscrierii la antrenamente i valoarea la care se
tinde de a fi atinse n finalitate
program de transformare a siluetei (etapa I: Slbire, cu faza 1 catabolic-
catabilic sintetic, faza 2 catabolic-anabolic cu efect minim; etapa II:
Modelarea corporal cu tonifierea muchilor, cu faza 3 catabolic-anabolic de
adaptare; etapa III: Meninere, cu faza 4 catabolic-anabolic fiziologic)
regim alimentar individual.
Regimul alimentar recomandat prevede un aport de maxim 2000 kcal/zi, dintre care
pentru metabolismul bazal 1200-1400 kcal n zilele catabolice i 1400-1600 kcal n zilele
anabolice, n cazul n care nu este indicat etapa catabolic sintetic. n funcie de scopul propus,
calorajul respectiv se va obine n proporii deferite ale principiilor alimentare de baz, i anume:
proteine 20-30%, glucide 50-60%, grsimi 20-30% [22].
Regimul alimentar sptmnal este diferit n zilele de antrenament i n zilele fr
antrenamente. n fiecare sptmn, se recomand obligatoriu o zi de detoxificare dup
principiul alimentaiei disociate, folosind produse cu valoare nutritiv.
ntreg volumul alimentar se mparte n cinci prize alimentare. n zilele cu antrenamente,
ultima mas se ia cu dou ore pn la antrenament, iar n zilele fr antrenament la ora 18.
Prizele alimentare n zilele de detoxificare sunt la fel ca i n zilele fr antrenament [76].
La elaborarea programului de antrenamente dup metoda Unica s-a inut cont de faptul
c fiecare persoan care vrea s se menin activ i sntoas trebuie s se ocupe att cu efortul
fizic aerob, ct i cu cel muscular. mbuntirea performanei efortului fizic dozat aerob i a
celui muscular se obine prin antrenament, care, pentru a fi eficient, trebuie s se efectueze la o
anumit intensitate a efortului.
Persoanele de vrst medie trebuie s practice exerciii de tonificare a muchilor
abdominali i de mbuntire a mobilitii coloanei vertebrale, pentru a preveni sau a reduce la
minimum lombagopatiile. Peste vrsta de 50 de ani, mai ales femeile au nevoie de efort fizic
muscular i aerob, pentru a-i pstra o densitate mulumitoare a oaselor, astfel meninndu-se
active i independente.
Programul de antrenamente dup metoda Unica prevede urmtoarele moduri de
antrenare a forei:
1. Contracie izometric sau static (indicate cu precauie pentru persoanele mai n vrst)
2. Contracie izotonic (executarea micrilor cu nvingerea unei anumite rezistene,
reprezentate de o greutate propriu-zis (halter sau ganter; de rezistena opus de un aparat
sau greutatea propriului corp).

44
3. Contracie izokinetic (realizat cu ajutorul unor echipamente speciale).
Antrenamentul de modelare corporal prevzut de metoda Unica completeaz
exerciiile aerobice, aducnd beneficii suplimentare semnificative, cum ar fi: dezvoltarea
rezistenei generale, echilibrarea diferitelor grupuri de muchi, stimularea metabolismului,
reducerea esuturilor adipoase, meninerea densitii esutului osos, mbuntirea posturii,
precum i protejarea organismului de accidente.
Modelarea corporal reprezint antrenamentul cu greuti, destinat formrii i
accenturii conturului muchilor, pentru ca trupul s devin ferm, bine construit i s aib un
aspect plcut [56, 57], astfel nct muchii s devin tonifiai, modelai i mai rezisteni [55].
Antrenamentele cu efort fizic dozat dup metoda Unica sunt formate din trei programe:
I. Se execut exerciii preponderent pentru muchii coapsei interne, celei posterioare i celei
laterale (gracilis, croitor, bicepsul femural, semitendinos, semimembranos etc.) i muchii
fesieri (gluteul mare, cel mediu i cel mic).
II. Se execut exerciii preponderent pentru muchii abdominali drepi (poriunile superioar,
medie i inferioar), muchii oblici interni, oblici externi i muchii spatelui.
III. Se execut exerciii combinate pentru toate grupurile de muchi menionate mai sus.
Fiecare antrenament are trei compartimente:
A. NCLZIRE
B. PARTEA DE BAZ
o baza I
o complexul de baz
o baza II
C. RELAXARE.

NCLZIREA se execut de ctre instructor n poziia ortostatic cu faa spre


participani i are drept scop nclzirea ntregului corp (sistemele muscular, osteoarticular etc.),
cu durata de 15 minute. Exerciiile efectuate la nclzire sunt executate de sus n jos, ntr-un
tempou moderat, fr srituri.
La primul program, n cadrul NCLZIRII se execut elemente cu gantere de greutate
uoar (11,5 kg), fiecare element se repet de circa 10 ori. n timpul acestor exerciii sunt
antrenai muchii: biceps, triceps, deltoid, pectorali, muchiul trapez i muchiul lat al spatelui,
timp de 5-7 minute.
La al doilea program, n cadrul NCLZIRII se execut elemente cu elasticul.
Exerciiile au scopul de nclzire mai profund a muchilor minilor (biceps i triceps), de

45
asemenea a muchilor oblici interni i externi, a muchiului lat al spatelui, care ulterior vor lucra
la PARTEA DE BAZ a antrenamentului. Fiecare element se repet de cca 10 ori, timp de 5-7
minute.
La al treilea program, n cadrul NCLZIRII se execut elemente combinate cu gantere
i elastic, timp de 5-7 minute.
PARTEA DE BAZ a programelor se execut pe covora i este compus din trei
compartimente:
baza I
complexul de baz
baza II.
Exerciiile din baza I sunt executate din minutul 15-17 al antrenamentului i dureaz
pn la minutul 35. Baza I are ca scop ridicarea pulsului individual la maximul permis, ce se
msoar minim de dou ori la minutele 20-25 i 30-35 ale antrenamentului (pulsul minimal i cel
maximal) i activarea schimbului de substane (metabolismul). Fiecare element din baza I este
repetat de la 20 pn la 50 de ori, precum i n combinaie, iar dup fiecare exerciiu se execut o
relaxare de cteva secunde.
Exerciiile din baza I pentru primul program implic muchii coapselor i feselor;
acestea sunt executate n poziia patruped, sprijin pe antebra etc.
Exerciiile din baza I pentru al doilea program sunt destinate pentru muchii
abdomenului i talie. Exerciiile sunt executate din poziia culcat pe spate, sprijin pe antebra etc.
Exerciiile din baza I pentru al treilea program cuprind exerciii din primele dou
programe ale bazei I; acestea sunt executate la alegere prin combinarea corect a elementelor.
Complexul de baz al fiecrui program ncepe din minutul 35-40 al antrenamentului i
este format prin combinarea mai multor exerciii, ce sunt executate fr ntrerupere timp de 5-6
minute, scopul fiind meninerea sau mrirea pulsului obinut n baza I. Elementele din complexul
de baz sunt combinate conform programului al cror muchi sunt antrenai.
Complexul de baz al primului program cuprinde elemente pentru muchii coapsei i
cei fesieri.
Complexul de baz al programului al doilea cuprinde elemente pentru muchii
abdominali i cei oblici. Complexul dat poate fi delimitat prin exerciii efectuate n alt poziie
nainte i dup complex, destinate altor grupuri de muchi (de exemplu, n poziia patruped se
execut exerciii pentru coapse sau muchii fesieri), scopul fiind relaxarea muchilor abdominali,
pentru a efectua calitativ i eficient exerciiile din complexul de baz.

46
La complexul de baz al programului trei sunt executate exerciii din complexul de
baz al primului sau al doilea program, sau sunt efectuate ambele complexe de baz.
Baza II ncepe din minutul 40-45 al antrenamentului i dureaz 10-15 minute.
Exerciiile din baza II sunt mai lejere i se deosebesc de cele din baza I prin tempou i poziia de
efectuare. Acestea au scopul de a reduce intensitatea efortului fizic, pentru a normaliza indicii
vitali ai organismului.
Exerciiile din baza II pentru primul program sunt efectuate n poziia sprijin pe
antebra, destinate pentru coapse i fese.
Exerciiile din baza II pentru al doilea program sunt efectuate din poziia culcat pe
spate sau sprijin pe antebra, cu ridicri lente de trunchi sau picioare, fr micri brute i fr
ridicri cu avnt al corpului i sunt destinate pentru abdomen i talie.
Baza II a programului trei este format din elemente din primul i al doilea program, ce
sunt alese corect de ctre instructor dup necesitatea siluetei (persoanei).
La sfritul primului program se pot efectua flotri, cu scop de ntrire a muchilor
pectorali, ai minilor i spatelui.
La sfritul programului al doilea sunt efectuate exerciii pentru spate, scopul fiind
ntrirea muchilor spatelui, ce vor lucra la exerciiile antrenamentelor ulterioare.
La sfritul programului trei, ce cuprinde exerciii pentru coapse, fese i abdomen, sunt
executate flotri i/sau exerciii pentru spate.
RELA AREA este efectuat n ultimele cinci minute ale antrenamentului, cuprinznd
elemente de ntindere a tuturor grupurilor de muchi, pentru restabilirea pulsului i relaxarea
muchilor. Trecerea de la BAZA II spre RELA ARE poate fi efectuat prin executarea
exerciiului clasic pentru abdomen.
Caracteristica comparativ a programelor de antrenament dup metoda Unica este
prezentat sumar n tabelul 2.2.
Alegerea exerciiilor pentru antrenament, a efortului fizic i a metodei de alimentaie are
loc dup tipul constituional, n funcie de fazele ciclului ovarian-menstrual. Fazele
antrenamentelor i nsei antrenamentele sunt numite anabolice i catabolice. n cazul
antrenamentului anabolic, are loc formarea unor esuturi musculare adugtoare. n cazul
antrenamentului catabolic, are loc micorarea stratului adipos i a muchilor n acele pri ale
corpului unde este necesar. Alimentaia raional, mpreun cu antrenamentele, particip
nemijlocit la crearea condiiilor anabolice i catabolice n organism.

47
Tabelul 2.2. Caracteristica comparativ a programelor de antrenament dup metoda Unica

Programul de antrenament
Partea antrenamentului Itemi
I II III
durata 15 minute
gantere gantere+elasti
NCLZIREA mijloc elastic
1,0-1,5 kg c
nr. repetri 10 fiecare element
durata 20-25 minute
mijloc covor (exerciii la sol)
combinaie
BAZA I abdomen i
inta coapse i fese judicioas din
talie
I+II
nr. repetri 20-50 fiecare element, sub controlul pulsului
durata 5-6 minute
COMPLEXUL inta meninerea sau mrirea pulsului obinut
DE BAZ combinaie a mai multor exerciii, efectuate ntr-un
nr. repetri
tempou nalt, fr ntrerupere
PARTEA
DE BAZ durata 10-15 minute
sprijin pe
din poziia culcat pe state
antebra
combinaie
abdomen i
BAZA II inta coapse i fese judicioas din
talie
I+II
nr. repetri 20-30 fiecare element, sub controlul pulsului
tempoul comparativ
mai leger, mai lent
cu baza I
fotri
exerciii finale flotri spate exerciii
pentru spate
durata 5 minute
elemente de ntindere a tuturor grupurilor de
RELAXAREA exerciii
muchi
scop restabilirea pulsului

Exerciiile dup metodica Unica sunt divizate conform fazelor ciclului fiziologic al
organismului femeii. n prima jumtate a ciclului, n organismul femeii sunt condiii catabolice i
e bine de luptat cu kilogramele n plus din contul creterii masei musculare. n a doua jumtate,
n condiii anabolice crete pofta de mncare i pot fi acumulate kilograme n plus. n acest caz
se folosesc exerciii anabolice i alimentaia proteic necesar.
Metode igienice. Aprecierea locurilor de antrenament este un obiectiv major n
domeniul igienei sportive i o necesitate n vederea elaborrii msurilor preventive. Ea trebuie s
se fac pe aceleai criterii standardizate. n acest context, strategia de msurare, procedurile de
msurare joac un rol important.
Microclimatul fiind un factor universal, propriu pentru toate sferele de activitate uman,
a fost supus cercetrii i n cazul nostru, prin metode tradiionale: temperatura, umiditatea

48
relativ a aerului au fost determinate cu ajutorul aparatului CEM DT- 8820 Enveronment Meter
[40, 119, 129, 157].
Iluminatul natural i cel artificial au fost studiate dup indicii nivelului real (recalculat
n funcie de sursa de iluminare), coeficientul iluminatului natural fiind determinat cu ajutorul
luxmetrului -116 [42, 130].
Rezultatele obinute au fost evaluate n conformitate cu 12.1.005-88
- ,
2.2.4.548-96
din 31.10.1996 II-4-79, IV [141,
167, 168].
Metode de cercetare a aportului nutriional. Metoda de studiu este ancheta
alimentar (zilnicul alimentar), care este completat sptmnal de femei, i cronometrarea
activitilor; chestionarea privind alimentaia real (anexa 3).
Pentru analiza comparativ a indicatorilor alimentari dintre grupele de femei ntr-o
perioada de timp, au fost aplicate tehnici matematico-statistice (indicatorii seriei dinamice,
indicatori de proporie, valori medii etc.).
Ca suport teoretico-tiinific au servit lucrrile Igiena alimentaiei [22], Alimentaia
i patologia nutriional [48];

[184]; [185],
[179, 172],

[171].
Fiecare subiect antrenat n cercetare a completat zilnicul alimentar sptmnal i al
activitilor fizice efectuate n zilele respective. Aportul energetic i cel nutriional au fost
determinate dup tabelul expus n [179].
Metode de analiz matematic a rezultatelor obinute. Cunoaterea statistic a
particularitilor principale s-a realizat cu ajutorul procedeelor specifice de sistematizare:
punerea problemei, observarea statistic, prelucrarea i analiza datelor statistice, decizii statistice
[56, 58, 73, 80, 84, 93, 104, 106, 107, 142, 146, 156, 163, 169, 178].
Datele obinute n cadrul cercetrii actuale au fost supuse prelucrrii statistice prin
aplicarea unui ir de proceduri specifice, cum ar fi: sistematizarea materialului faptic brut,
realizat prin procedee de centralizare i grupare statistic, n funcie de parametri i niveluri, n
urma crora au fost obinui indicatorii primari i seriile de date statistice; calcularea indicatorilor

49
derivai n funcie de forma de repartizare cu exceptarea valorilor excesive, cum sunt indicatorii
valorilor centrale, dispersiei i variaiei, indicatorii intensivi i extensivi, coeficientul Student;
msurarea influenei factorilor mediului ocupaional asupra variaiei fenomenelor prin analiza
dispersional; msurarea intensitii legitilor statistice prin folosirea procedeului de covariaie
i corelaie; determinarea tendinei modificrilor prin aproximarea modelelor de trend, folosind
procedeul ajustrii statistice; estimarea parametrilor i verificarea ipotezelor statistice, folosind
procedee infereniale; prezentarea datelor statistice prin procedee tabelare i grafice [56, 58, 73,
80, 84, 93, 104, 106, 107, 142, 146, 156, 163, 169, 178].
Evaluarea igienic a mediului ocupaional, n conformitate cu referinele din literatura
de specialitate, de regul se efectueaz dup nivelurile medii. Aceast modalitate ns nu
totdeauna este justificat. De aceea, paralel cu utilizarea metodologiei respective, care permite de
a face o caracteristic general a condiiilor de antrenament, noi am recurs la analiza datelor
privind factorii de mediu n funcie de gradul de corespundere a lor normelor igienice [104, 130,
178].
Astfel, pentru rezolvarea sarcinilor principale ale tezei, am recurs la evaluarea
complex, care permite aprecierea mai ampl a efectelor studiate i selectarea celor mai adecvate
metode n funcie de specificul i tipul antrenamentului, care sunt recomandate spre utilizare n
practic.
Volumul investigaiilor
Prezenta lucrare a fost efectuat n cadrul Catedrei Economie, Management i
Psihopedagogie n Medicin a IP USMF Nicolae Testemianu.
Investigaiile s-au efectuat la filialele reelei slilor de sport Unica.
n scopul evalurii aspectelor metodico-teoretice ale programului instructiv al
antrenamentelor cu efort fizic dozat, am efectuat analiza comparativ a trei programe, care au
fost aplicate pe parcursul anilor 2006-2014; am asistat i am observat 200 de antrenamente.
Pentru aprecierea strii funcionale a organismului persoanelor care practic efortul fizic
dozat, s-au efectuat investigaii somatoscopice, somatometrice, psihofiziologice i probe fizice la
nceputul i la finele perioadei de referin, pe un eantion reprezentativ de 384 de persoane. Au
fost determinai 7680 de indici fiziologici i calculai 11520 de indici integrali.
Sondajul sociologic cuprinde 384 de anchete.
2.3. Concluzii la capitolul 2
1. Pentru atingerea obiectivelor propuse, au fost utilizate metode de cercetare adecvate.
2. Drept suport metodologic pentru realizarea studiului au servit metodologiile de cercetare
elaborate i aplicate n practic de savanii autohtoni i de peste hotare.

50
3. n vederea atingerii scopului i a obiectivelor, au fost realizate cercetri pe etape
consecutive, rezultatele crora vor servi ca dovezi tiinifice pentru argumentarea
programului de ameliorare a regimului de antrenament cu efort fizic dozat i corijarea
regimului alimentar.
4. Antrenamentele dup metoda UNICA, elaborat n cadrul actualului studiu, reprezint un
program sistemic i complex, caracteristica distinct a cruia este combinarea efortului fizic
dozat cu exerciii de modelare a corpului, efectuate sub controlul reaciei sistemului
circulator; raionalizarea alimentaiei cu alimentaia specific n zilele de antrenament n
funcie de scop (slbire, tonificare, creterea masei corporale) i alimentaia ajustat la fazele
ciclului ovarian-menstrual.
5. Delimitarea colectivitilor statistice i definirea clar a unitilor observate, selectarea
corect a caracteristicilor care au fost nregistrate, elaborarea formularelor necesare
nregistrrii, alegerea timpului adecvat de nregistrare i calcularea exact a eantioanelor au
permis obinerea rezultatelor certe, care rspund cerinelor de autenticitate i
comparabilitate.
6. Abordrile epidemiologice i biostatistice ale lucrrii corespund principiilor moderne de
cercetare.

51
3. EVALUAREA INIIAL A STRII DE SNTATE
A FEMEILOR DE VRST REPRODUCTIV
CARE PRACTIC EFORTUL FIZIC DOZAT
Condiia fizic este una dintre componentele ce caracterizeaz starea de sntate, fiind
influenat n mod favorabil de activitile motrice. Aceasta se caracterizeaz prin: capacitatea de
a efectua cu vigoare activitile zilnice; probabilitatea sczut de apariie prematur a bolilor i a
complicaiilor puse, n mod obinuit, pe seama lipsei de activitate motric.
Efectele culturii fizice asupra individului se concretizeaz ntr-o contribuie substanial
la dezvoltarea i meninerea capacitilor funcionale, la pstrarea structurilor organismului i la
limitarea deteriorrii acestora din cauza vrstei i lipsei de stimulare. Ele se materializeaz n
putere, for i rezisten local la nivelul muchilor, coordonare, echilibru, vitez, caracteristice
unei bune motriciti, flexibilitate, capacitatea aerob i rezistena la nivelul funciei
cardiorespiratorii, metabolismul hidrailor de carbon i al lipidelor.
Efectele de mai sus sunt posibile la toi oamenii, la toate vrstele, fie sntoi, suferinzi
de boli cronice sau de diverse deficiene. Condiia fizic realizat prin practicarea sistematic a
efortului fizic dozat se traduce pe plan individual prin performane crescute, ncredere n sine,
independen n plan fizic i n plan psihologic, contribuind la calitatea perceput a vieii.

3.1. Estimarea subiectiv a strii de sntate

Evaluarea subiectiv a strii de sntate a fost efectuat, la etapa iniial a actualei


cercetri, n funcie de rspunsurile date de 384 de femei de vrst reproductiv, incluse n
studiu, la un chestionar elaborat n cadrul cercetrii noastre (anexele 1 i 2). A fost apreciat
nivelul general al strii de sntate, urmrindu-se totodat simptomatologia acuzelor datorate
condiiilor socioigienice i ocupaionale.
Analiza integral a strii de sntate a respondenilor a evideniat o prevalare a
persoanelor sntoase (49,0%) urmate de cele practic sntoase (30,2%), bolnvicioase
(13,0%) i bolnave cronic (7,8%) (figura 3.1). Se constat o configurare structural diferit n
funcie de stadiile perioadei de reproducere, practicarea efortului fizic i particularitile
alimentaiei.
Astfel, persoanele sntoase prevaleaz n lotul persoanelor n perioada timpurie de
reproducere i constituie 76,6%, urmate de cele din perioada tardiv (47,7%), apoi de cele din
perioada normal (40,6%). n acelai timp, ponderea femeilor sntoase n lotul celor care
practic sportul i se alimenteaz sntos este de 73%, urmate de cele care practic sportul, ns

52
se alimenteaz incorect (52,6%). Cea mai nefavorabil situaie este caracteristic pentru
persoanele segmentului care nici nu practic efortul fizic i nici nu se alimenteaz corect
(36,2%).

Total 49,0 30,2 13,0 7,8 Total 49,0 30,2 13,07,8

Perioada de reproductivitate
Subloturile investigate

C 36,2 36,2 16,4 11,3 III 47,7 27,3 14,1 10,9

B 52,6 28,6 12,06,8 II 40,6 37,5 14,1 7,8

A 73,0 18,9 6,81,4 I 76,6 14,1 7,81,6

0% 20% 40% 60% 80% 100% 0% 20% 40% 60% 80% 100%

sntoase practic sntoase sntoase practic sntoase


bolnvicioase bolnave cronic bolnvicioase bolnave cronic

Fig. 3.1. Evaluarea subiectiv a strii de sntate a femeilor n funcie de perioada vrstei
reproductive, de practicarea efortului fizic dozat i de alimentaie, %

Este de menionat faptul c starea de sntate a femeilor de vrst reproductiv sufer


dereglri odat cu naintarea n vrst, ceea ce se explic prin cursul biologic natural al
lucrurilor. n acelai timp, n toate perioadele vrstei reproductive, o stare de sntate mai bun a
se constat n subloturile femeilor care practic efortul fizic dozat i se alimenteaz sntos.
Astfel, ponderea persoanelor sntoase este de 88,2% n sublotul I A versus 76,6% nregistrate
n lotul I (p0,05), de 61,3% n sublotul II A versus 40,6% n lotul II (p0,05) i de 76,95% n
sublotul III A versus 36,2% n lotul III (tabelul 3.1).
i valoarea sumar a cotei persoanelor sntoase i practic sntoase n sublotul A
este mai mare, comparativ cu celelalte subloturi, constituind 91,8% (oscilnd de la 84,6% n lotul
III A pn la 96,8% n lotul II A ), urmat de sublotul B cu 82,1% (oscilnd de la 78,8% n lotul
III B pn la 90,9% n lotul I B ) i de sublotul C cu 72,3% (oscilnd de la 76,8% n lotul III C
pn la 88,0% n lotul I C).
Numrul persoanelor bolnave cronic este de 30, ceea ce constituie 7,8%. Numrul lor este
mai mare la reprezentantele segmentului de vrst care corespunde perioadei normale a
reproductivitii 15 (50%), urmate de cele din perioada tardiv (46,7%) (figura 3.2).

53
Tabelul 3.1. Autoevaluarea strii de sntate a femeilor n vrst reproductiv
n raport cu practicarea efortului fizic i particularitile alimentaiei, %

Starea de sntate
Lot Sublot n practic
sntoase bolnvicioase bolnave cronic
sntoase
A 17 88,2 5,9 5,9 0,0
B 22 68,2 22,7 9,1 0,0
I
C 25 76,0 12,0 8,0 4,0
total 64 76,6 14,1 7,8 1,6
A 31 61,3 35,5 3,2 0,0
B 73 46,6 32,9 12,3 8,2
II
C 88 28,4 42,0 19,3 10,2
total 192 40,6 37,5 14,1 7,8
A 26 76,9 7,7 11,5 3,8
B 38 55,3 23,7 13,2 7,9
III
C 64 31,3 37,5 15,6 15,6
total 128 47,7 27,3 14,1 10,9
A 74 73,0 18,9 6,8 1,4
B 133 52,6 28,6 12,0 6,8
Total
C 177 36,2 36,2 16,4 11,3
total 49,0 30,2 13,0 7,8

3,3% 0,0%
31,0%
46,7%
50,0%
69,0%

I II III A B C

Fig. 3.2. Structura persoanelor bolnave cronic n funcie de vrst, practicarea efortului fizic i
alimentaie, %

54
Este de menionat faptul c, n unele cazuri, una i aceeai persoan sufer simultan de
mai multe maladii cronice. Printre cele mai frecvente boli s-au constatat: boli renale i digestive
29%, maladii neurologice i ginecologice 12%, circa 6% nu tiu dac sufer de boli cronice
(figura 3.3).

35
29,4 29,4
30

25

20

%
15 11,7 11,7

10
5,8
5

0
digestive neurologice ginecologice renale nu stiu

Fig. 3.3. Repartizarea femeilor de vrst reproductiv cu boli cronice n funcie de organe i
sisteme, %
Dei se recomand de a efectua examenul profilactic obligatoriu o dat n an, totui
aproximativ 30% dintre persoanele chestionate nu fac examenul medicul profilactic, prevzut de
Programul de asigurri medicale obligatorii.
Deoarece condiiile social-economice de existen sunt determinanta major a sntii
populaiei, am considerat important de a aprecia deosebirile referitor la starea de sntate a
femeilor de vrst reproductiv n funcie de calitatea mediului habitual. Rezultatele obinute
sunt expuse n tabelul 3.2.
Se constat diferene semnificative ale proporiei femeilor cu starea de sntate
autoapreciat ca fiind bolnvicioas i bolnav cronic, n funcie de condiiile habituale,
fiind de 20,8% versus 25,3%.
n acelai timp, este de menionat spectrul larg al acuzelor naintate, care, n funcie de
frecvena lor, pot fi ealonate n urmtoarele ranguri (tabelul 3.3):

55
Tabelul 3.2. Evaluarea subiectiv a strii de sntate a femeilor de vrst reproductiv
n funcie de condiiile de trai

Locuitori n condiii social-igienice: p


Starea de Total
favorabile nefavorabile
sntate
abs. % % abs. % % abs. % %
Sntoas 188 49,01,04 129 52,00,92 59 43,41,30 <0,001
Practic <0,01
116 30,22,31 87 35,11,85 29 21,33,69
sntoas
Bolnvicioas 50 13,06,69 17 6,913,49 33 24,33,11 <0,001
Bolnav <0,001
30 7,811,82 15 6,015,67 15 11,08,09
cronic
Total 384 100 248 100 136 100

Tabelul 3.3. Frecvena plngerilor acuzate de femeile de vrst reproductiv, %

Rangul calculat Plngerile n % %

I. Cefalee 120 31,22,21


II. Excitabilitate 86 22,43,46
III. Senzaie de oboseal 70 18,34,46
IV. Nelinite 46 127,33
V. Indispoziie 38 9,89,20
VI. Insomnie 24 6,314,87

Frecvena plngerilor testate este exprimat i variaz n limitele 6,331,2%, determinnd


simptomatologia sindromului astenic al multor afeciuni. Astfel, ponderea cefaleei relevate cu o
frecven de 31,2%, excitabilitatea de 22,4%, nelinitea de 12,0% etc. documenteaz prezena
unor modificri n starea de sntate, indiferent de faptul estimrii subiective ca o oboseal
banal. Stresul a devenit deja parte din viaa cotidian a tuturor. Rezultatele raportate indic
urmtoarele: 47% din participanii la studiu au afirmat c sufer de ncordri emoionale
permanente. Aceasta subliniaz nc o dat necesitatea ca femeile sa desfoare o activitate fizic
n mod regulat.
3.2. Evaluarea strii de sntate dup rezultatele examenului clinic
Practicarea efortului fizic dozat este iniiat doar la prezentarea certificatului medical
eliberat de medicul de familie. n cadrul actualului studiu, persoanele incluse n cercetare au
prezentat fisa de ambulatoriu (f- 25/e).

56
Consultarea datelor din forma de eviden ne-a dat posibilitatea s evalum starea de
sntate a femeilor, cauza i frecvena adresrii dup asisten medical, rezultatele
investigaiilor de laborator.
n conscin, au fost confirmate datele despre starea de sntate obinute n
autoevaluare. Astfel, numrul persoanelor aflate la dispensarizare ca suferinde de boli cronice
este egal cu 30 (9,14%).
n acelai timp, nu s-au adresat dup asisten medical, n ultimele 12 luni pn la
momentul nscrierii n grup pentru practicarea efortului fizic dup programul UNICA, 51
(79,8%) de femei din perioada de reproducere timpurie, 98 (51,0%) din perioada de reproducere
normal i 43 (33,6%) din perioada de reproducere tardiv.
Cele mai frecvente cauze de adresare dup ngrijiri medicale sunt prezentate n tabelul
3.4.

Tabelul 3.4. Frecvena celor mai dese cauze de adresare dup asisten medical a femeilor de
vrst reproductiv
Lotul investigat p (.. - 0,05; - 0,001)
Nosologia I II III
I-II I-III II-III
n % % n % % n % %
Anemie 2 15,45,49 19 20,23,95 22 25,92,86 <.. <.. <..
Pielonefrit cronic 2 15,45,49 18 19,14,23 9 10,68,43 <.. <.. <..
Gastrit cronic 0 0,0 9 9,69,41 7 8,211,19 <.. <.. <..
Radiculit 0 0,0 4 4,322,26 8 9,49,63 .. ..
Distonie neuro-
3 23,13,32 12 12,86,81 15 17,64,68 <.. <.. >..
funcional
Dismenoree 4 38,51,59 8 8,510,76 2 2,440,66 .. .. ..
Salpingoovarit 1 7,711,98 16 17,04,88 16 18,84,32 <.. <.. >..
Altele 1 7,75,98 8 10,77,82 6 7,14,78 <.. <.. <..
Total 13 100,0 94 100,0 85 100,0

n lotul I prevaleaz dismenoreele (38,51,59%), urmate de distoniile neurofuncionale


(23,13,3%), anemii (15,45,49%) i pielonefrita cronic (15,45,49%). n lotul II prevaleaz
anemiile (20,23,95%), urmate de pielonefrita cronic (19,14,23%) i salpingoovarite
(17,04,88%). n lotul III prevaleaz anemiile (25,92,86%), urmate de salpingoovarite
(18,84,32%) i disfunciile neurofuncionale (17,64,68%). Diferenele depistate sunt
semnificative din punct de vedere statistic.

57
Am considerat oportun de a aprecia indicatorii specifici sntii reproductive a
femeilor.
Vrsta medie a debutului dezvoltrii sexuale n lotul femeilor investigate este de
11,30,08 ani, cu unele variaii n funcie de faza vrstei reproductive, i anume: 11,30,13 ani
n grupul celor n perioada tardiv, 11,10,22 ani n grupul femeilor n perioada normal i
11,00,34 n grupul celor din faza timpurie.
n proporie de 47,4-69,6% cazuri, debutul dezvoltrii sexuale a fost la vrsta de 11-12
ani (figura 3.4).

100% 100%

80% 80%
13-14 ani 13-14 ani
60% 60%
11-12 ani 11-12 ani
40% 9-10 ani 40% 9-10 ani
7-8 ani 7-8 ani
20% 20%

0%
0%
I II III A B C
Lotul investigat Sublotul investigat

Fig. 3.4. Repartizarea femeilor de vrst reproductiv n funcie de debutul


dezvoltrii sexuale, %
Este de menionat faptul c debutul dezvoltrii sexuale n lotul femeilor n faza timpurie
a perioadei reproductive este mai devreme, n comparaie cu femeile n faza tardiv a
reproductivitii, nregistrndu-se n 5,3% cazuri la vrsta de 7-8 ani versus 1,8% i n 31,6%
cazuri la vrsta de 9-10 ani versus 24,5% (p0,05) (figura 3.4).
Vrsta medie a menarhelor n lotul femeilor investigate este de 12,90,09 ani, cu unele
variaii n funcie de perioada vrstei reproductive, i anume: 12,80,23 ani n grupul celor n
faza timpurie, 13,00,12 ani n grupul celor n faza normal i 13,20,15 ani n grupul femeilor
din faza tardiv.
Dup cum se vede n figura 3.5, se constat unele diferene structurale n loturile i
subloturile aflate sub observaie, diferene care denot doar o ntinerire a vrstei menarhei,
ceea ce se datoreaz n mare msur proceselor de accelerare a creterii la etapa actual de
dezvoltare a societii.

58
100% 100%

80% 16 ani 80% 16 ani


15 ani 15 ani
60% 14 ani 60%
14 ani
13 ani 13 ani
40% 12 ani 40%
12 ani
11 ani
11 ani
20% 10 ani 20%
10 ani

0% 0%
I II III A B C
Lotul investigat Sublotul investigat

Fig. 3.5. Repartizarea femeilor de vrst reproductiv n funcie de vrsta menarhei, %

Pierderile sangvine lunare n 47,4-83,6% cazuri sunt moderate. Menstruaii abundente


n lotul femeilor n perioada normal a vrstei reproductive sunt caracteristice n 52,6% cazuri,
nivelul rspndirii fiind de 4 ori mai nalt comparativ cu nivelul nregistrat n lotul femeilor n
perioada timpurie a vrstei reproductive i de 2,6 ori comparativ cu femeile n perioada tardiv a
vrstei reproductive.
n acelai timp, n lotul femeilor n stadiul normal al vrstei reproductive, n proporie
de 31,6% cazuri durata menstruaiilor este mai mare de 7 zile, ceea ce este de 5,7 ori mai
frecvent fa de proporia nregistrat n lotul femeilor n faza tardiv i de circa 7 ori fa de cele
n faza timpurie. Cu toate c e mare ponderea cazurilor cu durata menstruaiilor peste 7 zile n
cazul femeilor n faza timpurie a vrstei reproductive, sunt de menionat cote semnificativ
ridicate ale persoanelor cu durata menstruaiilor de 5-6 zile (figura 3.6).

100% 100%

80% 80%

60% 60%

40% 40%

20% 20%

0% 0%
I II III A B C
Lotul investigat Sublotul investigat
3-4 zile 5-6 zile > 7 zile 3-4 zile 5-6 zile > 7 zile

Fig. 3.6. Repartizarea femeilor de vrst reproductiv n funcie de durata menstruaiilor, %

59
3.3. Evaluarea strii de sntate dup indicii antropometrici i starea funcional (indicii
vitali)
Starea de sntate este o entitate multidimensional n care se coreleaz factori
intrinseci (asigur sinergismul funcional care st la baza echilibrului biologic) i factori
extrinseci (fizici, psihosociali, fa de care organismul adopt un comportament adaptiv). Rezult
c starea de sntate exprim capacitatea adaptiv a individului.
n aceast ordine de idei i innd cont de acuzele naintate la nivelul autoevalurii strii
de sntate de ctre subiecii aflai n cercetare, am considerat important de a evalua starea de
sntate a femeilor de vrst reproductiv dup indicii vitali.
n actuala cercetare am inut cont de toate aspectele de evaluare propuse de literatura de
specialitate evaluarea indicilor particulari, calcularea indicilor integrali, determinarea indicilor
globali, compararea cu valoarea normei fiziologice, nivelurile medii i erorile standardizate,
direcia modificrilor, gradul modificrilor etc.
Nivelurile medii i erorile standardizate ale indicilor funcionali, nregistrate la femeile
de vrst reproductiv n funcie de practicarea efortului fizic dozat, sunt prezentate n tabelul
3.5.
Tabelul 3.5. Nivelul indicilor vitali la femeile de vrst reproductiv,
care practic efortul fizic dozat, Mm

Loturile investigate
Indici Total
A B C

Talia, cm 163,40,44 165,70,36 162,10,54 166,60,59


Masa corporal,
56,50,57 63,03,27 55,80,42 58,10,58
kg

FP, bti/min 71,90,44 73,40,53 74,70,42 74,40,32

TAS, mm c Hg 108,20,77 107,20,72 104,30,66 114,70,85


TAD, mm c Hg 71,20,49 70,20,47 69,10,47 750,65
TP, mm c Hg 37,00,46 37,00,45 35,20,30 39,70,48
TDM, mm c Hg 144,31,03 142,90,96 139,10,88 152,91,14
VS, ml 67,20,3 67,70,32 67,60,25 66,30,43
MVC, l/min 4,80,03 5,00,04 5,00,03 4,90,04
MVC de 2,50,01 2,60,04 2,50,01 2,60,02
referin, l/min
IC, l/min/m2 0,310,003 0,310,003 0,330,003 0,310,003

60
Indicele -99,60,79 -96,30,73 -92,90,72 -101,20,98
vegetativ Kerdo

Coeficientul de 20,20,31 20,50,29 21,50,23 19,20,21


rezisten Quaas

RPVS, dine cm-5 2414,323,53 232621,22 222320,76 2520,431,65

Evaluarea rezultatelor investigaiilor fiziologice a artat c indicii vitali corespund


valorilor normei fiziologice, cu nregistrarea unor fluctuaii n funcie de perioada vrstei
reproductive, practicarea efortului fizic i particularitile alimentaiei.
Astfel, s-a constatat existena unor diferene, cu divers grad al semnificaiei statistice, i
anume: accelerarea frecvenei cardiace (p<0,05), mrirea minut-volumului cardiac (p<0,05), a
tensiunii arteriale sistolice (p<0,05), diastolice (p<0,05), pulsatile (p<0,01) i tensiunii dinamice
medii (p0,05), a minut-volumului cardiac (p0,01). Modificrile volumului sistolic (p>0,05),
indicelui cardiac (p>0,05), indicelui vegetativ Kerdo (p<0,05), indicelui de rezisten Quaas
(p<0,05) i rezistenei periferice a vaselor sangvine (p<0,05) se desfoar n ambele direcii.
Valorile negative ale indicelui vegetativ Kerdo vorbete despre predominarea proceselor
parasimpatice, care condiioneaz labilitatea vegetativ, ce condiioneaz n mare parte i
acuzele naintate de participantele n studiu.
Raportnd parametrii obinui ai nivelurilor indicilor funcionali nregistrai n
subloturile B i C la rezultatele nregistrate n sublotul A (femei care practic sistematic efort
fizic dozat i se alimenteaz corect), am constatat faptul c modificrile funciei sistemului
circulator au semnificaii nefavorabile, cele mai exprimate fiind caracteristice pentru lotul C
(tabelul 3.5).
Se constat deosebiri semnificative din punct de vedere statistic ale modificrilor IC,
indicelui Kerdo, indicelui Quaas i RPVS n funcie de factorul fizic i cel alimentar. Cea mai
important deosebire const n faptul c modificarea indicilor respectivi pune n eviden
ncordarea proceselor de adaptare.
Pornind de la faptul c evaluarea strii de sntate a femeilor dup fiele medicale nu a
evideniat probleme majore de sntate, ponderea femeilor care sunt n eviden pe caz de boal
cronic este de doar 7%, iar adresabilitatea dup ngrijiri medicale este una joas, pe fundalul
efecturii examenelor medicale profilactice prevzut de Programul unic de asigurri medicale
(doar 30% din persoanele luate n studiu), iar pe parcursul studiului nu s-au nregistrat modificri
semnificative.

61
Menionm faptul c pe baza lor este imposibil de a aprecia efectul sanogenic al efortului
fizic dozat i al raionalizrii alimentaiei asupra sntii femeilor de vrst reproductiv, n
dinamic.
n acelai timp, rezultatele investigaiilor fiziologice ale sistemului circulator, efectuate n
cadrul cercetrii noastre, au artat c ele corespund normelor fiziologice, acest fapt practic
lipsindu-ne de modalitatea de evaluare a strii de sntate dup modificrile funcionale
favorabile sau, dimpotriv, nefavorabile ale organismului, survenite n rezultatul influenei
factorilor studiai.
Din aceste considerente, am avut nevoie de un instrument adecvat de msurare a
modificrii strii de sntate, relevant pentru detectarea celor mai mici modificri.
n asemenea cazuri, n cercetrile din domeniul medicinei sportive i medicinei muncii
(sntii ocupaionale), care au abordri similare i aplic aceleai metode de cercetare, se
recurge la stabilirea aa-numitor norme de grup [19, 99, 147].
Normele de grup sunt indispensabile evalurii corecte a strii de sntate iniiale dup
indicii funcionali (vitali), precum i a impactului exercitat de diferii factori, fie de risc, fie
sanogeni, deoarece exist o mare variabilitate ntre indivizi n ceea ce privete rspunsul biologic
la aciunea lor. n acest scop se folosesc diferite procedee statistice.
n cercetarea de fa, delimitarea nivelurilor funciilor s-a efectuat prin metoda analizei
percentilice. Drept norm se consider percentila 50, care corespunde zonei centrale a normelor
fiziologice recomandate de OMS i se ncadreaz n limitele M2m. Este cunoscut faptul c
persoanele cu nivelul funciilor la limitele normei fiziologice, fie inferioar, fie superioar, sunt
persoane cu risc de dezvoltare a unei dezadaptri n cazul unor expuneri considerabile. Se
consider c sporirea numrului femeilor cu nivelul funciilor percentilii 50 este o dovad a
efectului sanogen al practicrii efortului fizic dozat i al alimentaiei echilibrate.
n acest scop am aplicat analiza percentilic [32, 58, 147, 178,] a rezultatelor despre
starea funcional iniial a 74 de femei (sublotul A), care la momentul nscrierii n studiu erau
considerate sntoase, practicau efort fizic i se alimentau corect. n rezultat s-a obinut gradarea
strii funcionale n apte niveluri: foarte jos, jos, relativ jos, mediu, relativ nalt, nalt i foarte
nalt.
Gradarea nivelurilor a 12 indici fiziologici ce caracterizeaz sistemul cardiovascular este
prezentat n tabelul 3.6.
Totodat, a fost propus o scar de apreciere a nivelurilor delimitate n puncte
convenionale, care permite evaluarea comparativ a indicatorilor msurai n uniti de msur
diferite, precum i evaluarea integral a strii funcionale a organismului.

62
Este de menionat c rezultatele analizei comparative a normelor fiziologice de grup
cu normele fiziologice au pus n eviden tendina de diminuare a celor dinti. De exemplu,
conform clasificrii noastre, TAs normal pentru femei este de 106-110 mm c. Hg, pe cnd
tradiional se estimeaz n norm TAs de 120 mm c. Hg, cu unele devieri calculate n funcie de
vrst. Aceasta dovedete elocvent faptul c anume calitatea mediului de existen i
particularitile modului i stilului de via i pun amprenta asupra acestui grup sociomedical,
care n cele din urm atribuie un anumit profil tabloului fidel al strii de sntate.
Gradarea respectiv poate fi utilizat pentru evaluarea individual, precum i pentru cea
la nivel de colectivitate, att pentru evaluarea iniial, ct i pentru estimarea modificrilor
dinamice.
Rezultatele evalurii iniiale a strii funcionale a sistemului circulator la femeile de
vrst reproductiv sunt prezentate n tabelul 3.7.
Indicii sistemului cardiovascular n limitele nivelurilor P50, considerate norm
fiziologic de grup i care se caracterizeaz printr-un nivel bun al funciilor de adaptare i o
capacitate de activitate normal, au fost de la 9,1% (dup valoarea tensiunii pulsatile) pn la
42,7% (dup valoarea tensiunii dinamice medii). Nivelurile joase i cele nalte ale TAs, joase ale
VS i MVC, nalte ale RPVS denot o capacitate de activitate sczut. La 5,4-28,3% femei aflate
sub observaie, nivelurile indicilor sunt relativ joase sau relativ nalte, iar la 1,4-15,9% foarte
joase sau foarte nalte.
n acelai timp, indicii funcionali ai sistemului cardiovascular se deosebesc de la norma
de grup dup MVC la 92,7% persoane, dup VS la 83,6%, dup RPVS la 73,2%.
Devierile cele mai frecvente sunt nregistrate din partea tensiunii arteriale, dup care, n
fond, capacitatea de munc este diminuat la 34,2-44,5% femei. Cele mai exprimate devieri sunt
caracteristice pentru TAd, TDM i cea pulsatil. Devierile din partea FP, VS i MVC sunt
exprimate moderat.
Evaluarea strii funcionale dup gradarea percentilic n funcie de perioada vrstei
reproductive se manifest astfel: modificri exprimate s-au nregistrat la 25,0-50,0% femei n
perioada tnr a vrstei reproductive, la 2,1-51,1% femei n perioada tardiv a vrstei
reproductive i la 4,8-20,6% n perioada timpurie a vrstei reproductive. Cele mai sczute
performane caracteristice sunt: pentru vrsta reproductiv timpurie RPVS i TAd (50%);
pentru cea reproductiv normal TAp, TAd, TDM i TAs (22,2-33,3%); i TAd (57,1%),
TDM, TAp (21,4%), VS (55,6%), MVC (44,4%) i TAd (22,2%) pentru vrsta reproductiv
tardiv.

63
Tabelul 3.6. Clasificarea strii funcionale a organismului femeilor de vrst reproductiv
dup valoarea percentilelor

Percentilul P3 P10 P25 P50 P75 P90 P97


foarte relativ relativ foarte
Nivelul funciei jos mediu nalt
jos jos nalt nalt
precierea n puncte
,0 1,1-2,0 2,1-3,0 3,1-4,0 4,1-5,0 5,1 -6,0 6,1-7,0
convenionale
Talia, cm sub 150 150-155 156-159 160-163 164-168 169-172 peste173
Masa corporal,
sub 44 44-46 47-50 51-56 57-62 63-66 peste 67
kg
FP, bti/min sub 60 60-65 66-68 69-70 71-76 77-80 peste 81
peste
TAS, mm c.Hg sub 90 91-100 101-105 106-110 111-115 116-120
121
TAD, mm c.Hg sub 55 56-60 61-65 66-70 71-75 76-80 peste 81
TP, mm c.Hg sub 20 21-25 26-30 31-35 36-40 41-45 peste 46
sub 115,1- 120,1- 133,4- 146,8- 153,1- peste
Indicii morfofuncionali

TDM, mm c.Hg
115,0 120,0 133,3 146,7 153,0 160,0 160,1
58,5- 62,5- 63,5- 68,9- 70,2- peste
VS, ml sub 58,4
62,4 63,4 68,8 70,2 72,1 72,3
4,09- 4,32- 4,53- 4,78- 5,08- peste
MVC, l/min sub 4,08
4,31 4,52 4,77 5,07 5,39 5,40
MVC de 2,19- 2,24- 2,37- 2,51- 2,69- peste
sub 2,18
referin, l/min 2,23 2,36 2,50 2,68 2,78 2,79
0,25- 0,27- 0,29- 0,32- 0,35- peste
IC, l/min/m. p. sub 0,24
0,26 0,28 0,31 0,34 0,37 0,38
Indicele sub peste
-115,5 -107,9 -100,0 -90,3 -83,3
vegetativ Kerdo -120,1 -79,2
Coeficientul de 13,7- 15,2- 17,1- 19,1- 23,2- 25,5-
sub 13,6
rezisten Quaas 15,1 17,0 19,0 23,1 25,4 29,9
sub 1796,7- 1952,3- 2138,4- 2417,1- 2667,6- peste
RPVS
1796,7 1952,3 2138,3 2417,1 2667,5 2871,3 2871,3

64
Tabelul 3.7. Evaluarea strii funcionale a femeilor de vrst reproductiv n raport cu
nivelurile percentilice, %

Percentilul P3 P10 P25 P50 P75 P90 P97


Nivelul relativ foarte
foarte jos jos relativ jos mediu nalt
funciei nalt nalt

precierea n
puncte ,0 1,1-2,0 2,1-3,0 3,1-4,0 4,1-5,0 5,1 -6,0 6,1-7,0
convenionale
Unit. msur n % n % n % n % n % n % n %
FP,
0 0,0 18 8,2 48 21,8 40 18,2 58 26,4 42 19,1 14 6,4
bti/min
TAS,
40 18,2 32 14,5 11 5,0 70 31,8 5 2,3 53 24,1 9 4,1
mm c. Hg
TAD,
0 0,0 46 20,9 9 4,1 94 42,7 13 5,9 54 24,5 4 1,8
mm c. Hg
TP,
3 1,4 3 1,4 69 31,4 20 9,1 96 43,6 8 3,6 21 9,5
Indicii funcionali ai sistemului circulator

mm c. Hg
TDM,
0 0,0 40 18,2 32 14,5 81 36,8 5 2,3 53 24,1 9 4,1
mm c. Hg
VS, ml 9 4,1 13 5,9 34 15,5 36 16,4 94 42,7 9 4,1 25 11,4
MVC,
8 3,6 17 7,7 21 9,5 38 17,3 72 32,7 29 13,2 35 15,9
l/min
MVC/min 7 3,2 10 4,5 31 14,1 50 22,7 76 34,5 27 12,3 19 8,6
IC,
10 4,5 14 6,4 26 11,8 63 28,6 51 23,2 36 16,4 20 9,1
l/min/mp.
Indicele
vegetativ 7 3,2 13 5,9 28 12,7 69 31,4 33 15,0 51 23,2 19 8,6
Kedro
Coeficient
ul de
6 2,7 12 5,5 32 14,5 51 23,2 67 30,5 34 15,5 18 8,2
rezisten
Quaas
RPVS 9 4,1 18 8,2 39 17,7 59 26,8 51 23,2 25 11,4 19 8,6

65
Ponderea persoanelor cu devieri nefavorabile, din punctul de vedere al fiziologiei
muncii i medicinei sportive, este moderat, ns presupunem c prin exercitarea sistematic a
unor eforturi fizice dozate i prin corijarea alimentaiei este posibil de a obine performane n
ameliorarea strii funcionale i, implicit, a strii de sntate individuale.
n ceea ce privete evaluarea dezvoltrii fizice a femeilor de vrst reproductiv,
menionm c doar 11,7% au masa corporal n limitele P50, adic n limita normei fiziologice de
grup, n 8,9% cazuri n limitele P10 i P25 (nivel submediu), iar n 79,4% n limitele P75 i P90.
Persoane cu mas corporal foarte joas i foarte nalt nu au fost depistate.
Totodat, 88,0% din femeile luate sub observaie au acuzat silueta disproporional i
dorina de modelare a siluetei.
n continuare am recurs la evaluarea integral a strii funcionale a organismului
femeilor luate n studiu, n funcie de perioada vrstei reproductive, de practicarea sistematic a
efortului fizic dozat i de particularitile alimentaiei, dup valoarea percentilelor. Rezultatele
obinute sunt redate n tabelul 3.8).
Tabelul 3.8. Evaluarea integral a strii funcionale a femeilor de vrst reproductiv n raport cu
practicarea efortului fizic i corectitudinea alimentaiei, %
Starea de sntate
Lot Sublot n
P3 P10 P25 P50 P75 P90 P97
A 17 5,9 11,8 17,6 47,1 11,8 5,9 0,0
B 22 0,0 9,1 27,3 45,5 9,1 4,5 4,5
I
C 25 4,0 8,0 20,0 28,0 28,0 12,0 0,0
total 64 3,1 9,4 21,9 39,1 17,2 7,8 1,6
A 31 0,0 3,2 16,1 58,1 12,9 9,7 0,0
B 73 1,4 4,1 24,7 39,7 23,3 6,8 0,0
II
C 88 5,7 13,6 19,3 44,3 10,2 4,5 2,3
total 192 3,1 8,3 20,8 44,8 15,6 6,3 1,0
A 26 3,8 11,5 15,4 34,6 23,1 11,5 0,0
B 38 2,6 10,5 18,4 31,6 23,7 7,9 5,3
III
C 64 4,7 7,8 18,8 45,3 10,9 7,8 4,7
total 128 3,9 9,4 18,0 39,1 17,2 8,6 3,9
A 74 2,7 8,1 16,2 47,3 16,2 9,5 0,0
B 133 1,5 6,8 23,3 38,3 21,1 6,8 2,3
Total
C 177 5,1 10,7 19,2 42,4 13,0 6,8 2,8
total 384 3,4 8,9 20,1 41,9 16,4 7,3 2,1

66
Numrul persoanelor cu nivelul integral al funciilor n limitele P50 este de 161 (41,9%),
constatndu-se oscilaii n funcie pe perioada vrstei reproductive. Astfel, ponderea persoanelor
raportate la P50 este de 44,8% n lotul II, n loturile I i III fiind nregistrate proporii egale de
39,1%. Acest fapt poate fi explicat prin atitudinea personal fa de starea de sntate, gradul de
contientizare crescnd odat cu naintarea n vrst.
Am considerat oportun de a evalua capacitatea de activitate (munc), deoarece este un
indice ce caracterizeaz starea funcional global a organismului. Nivelurile nregistrate ale
indicilor fiziologici au stat la baza aprecierii capacitii de activitate a femeilor luate n studiu. S-
a constatat o anumit legtur ntre capacitatea de munc, factorii mediului de antrenament i
particularitile efortului fizic dozat (tabelul 3.8). O capacitate de activitate normal a fost
proprie pentru 40,13,78% persoane, una limitat pentru 42,24,56% persoane, iar diminuat
pentru 18,25,78% femei.
Ponderea cea mai considerabil a persoanelor cu capacitate de activitate normal este
caracteristic pentru femeile din lotul I i variaz n limitele de la 64,77,50% n lotul I A pn
la 28,04,58% n lotul I C. Odat cu naintarea n vrst, ponderea persoanelor cu capacitate de
activitate normal scade (tabelul 3.9).

Tabelul 3.9. Estimarea integral a capacitii de munc a femeilor de vrst reproductiv

Capacitatea de munc
Lotul studiat normal limitat diminuat
n abs. % % abs. % % abs. % %
A 17 11 64,77,50 4 23,53,40 2 11,70,22
I B 22 9 40,97,20 9 40,97,20 4 18,22,23
C 25 7 28,04,58 16 64,06,29 2 8,02,38
A 31 19 61,23,78 11 35,52,08 3 9,70,44
II B 73 31 48,91,92 28 38,43,54 14 19,23,43
C 88 32 36,72,56 38 43,36,73 18 20,53,78
A 26 12 46,2 4,26 9 34,6 7,40 5 19,3 8,66
III B 38 14 36,83,35 19 50,04,98 5 17,82,06
C 64 19 29,71,91 28 43,82,24 17 26,62,62
A 74 42 56,84,21 24 32,47,23 10 13,55,09
Total B 133 54 40,62,67 56 42,15,72 23 17,38,72
C 177 58 32,89,54 82 46,34,89 37 20,97,43
n cazurile n care majoritatea indicilor fiziologici se afl n limitele acelorai niveluri ale
gradaiei elaborate n cadrul actualei cercetri (tabelul 3.6), putem efectua evaluarea integral a

67
capacitii de activitate, fr a fi necesare calcule sofisticate suplimentare. n astfel de cazuri,
capacitatea de munc corespunde ntru totul nivelurilor respective. ns, atunci cnd indicii
fiziologici particulari au niveluri diferite la una i aceeai persoan, estimarea capacitii de
activitate se complic. Pentru soluionarea acestor dificulti, am aplicat analiza multifactorial
de regresie i corelaie. Astfel, am obinut descrierea matematic a capacitii de activitate dup
nivelul funciilor sistemului circulator, exprimat prin urmtoarele polinoame de gardul unu
(p<0,001).
I f 2.7623 0.00101VS 0.00068MVC 0.0016RPVS 0.0034IVK 0.01068FR (r 0.97)

Modelul respectiv este adecvat i poate fi utilizat pentru scopuri de pronosticare.


Concluzii la capitolul 3
1. Starea de sntate a femeilor de vrst reproductiv care practic efortul fizic dozat, att
dup datele de autoevaluare, ct i dup indicii vitali i ai dezvoltrii fizice, manifest unele
particulariti importante. Ponderea persoanelor suferinde de boli cronice este de 7% i 9%
(conform autoevalurii i datelor din f-25 respectiv). n structura patologiilor cronice
nregistrate prevaleaz n proporii egale afeciunile aparatului digestiv i ale celui renal (a
cte 29,4%), urmate de afeciunile neurologice i cele ginecologice (a cte 11,7%), ceea ce
nu corespunde cu tabloul structural al morbiditii generale a populaiei feminine din
Republica Moldova.
2. Evaluarea iniial a strii de sntate dup nivelul funciilor sistemului circulator a relevat
faptul c indicii sistemului cardiovascular particulari n limitele nivelurilor, care se asociaz
cu un nivel bun al funciilor de adaptare i cu o capacitate de activitate normal, au fost de la
9,1% (TAPs) pn la 42,7% (TDM) persoane. O capacitate de activitate normal a fost
proprie pentru 40,13,78% persoane, una limitat pentru 42,24,56%, iar diminuat
pentru 18,25,78% persoane. Circa 30% de femeile aflate sub observaie au nivelul ncordat
al proceselor de adaptare, ceea ce se apreciaz n literatura de specialitate drept teren
premorbid.
3. MVC, VS i RPVS sunt cei mai sensibili indici funcionali ai sistemului circulator,
nregistrnd modificri funcionale nefavorabile respectiv la 92,7%, 83,6% i 73,2% subieci
aflai sub observaie i sunt propui pentru evaluarea capacitii de activitate i monitorizarea
efectelor pe sntate. Indicatorii respectivi au fost validai i prin analiza de corelaie-
regresie, rezultat cu urmtorul model matematic, care poate fi utilizat pentru scopuri de
pronosticare:

I f 2.7623 0.00101VS 0.00068MVC 0.0016RPVS 0.0034IVK 0.01068FR (r 0.97)

68
4. Nivelul funciilor sistemului circulator corespunde vrstei, nottnd valori mai benefice la
subiecii care s-au declarat c practic efort fizic.

69
4. ESTIMAREA MODULUI I STILULUI DE VIA AL FEMEILOR DE
VRST REPRODUCTIV CARE PRACTIC EFORTUL FIZIC
DOZAT

4.1. Opinia privind promovarea sntii prin efort fizic dozat i raionalizarea
alimentaiei

Opinia femeilor despre practicarea efortului fizic dozat a fost evaluat dup prima lun
de antrenamente prin metoda anchetrii prin chestionar, interviu i convorbire a persoanelor
luate n cercetare, obinnd astfel un studiu extensiv desfurat cu caracter static.
Persoanele participante n studiu au fost repartizate n dou loturi: lotul A, alctuit din
persoane care, pe lng efortul fizic dirijat, au apelat i la corecia alimentaiei, i lotul B, alctuit
din persoane care au apelat numai la efort fizic. Efectivul loturilor este de 230 (60%) versus 154
(40%) persoane. Structura loturilor investigate n funcie de grupele de vrst este prezentat n
figura 4.1.

lot B perioada timpurie vrstei


reproductive

perioada normal a
vrstei reproductive

lot A perioada tardiv a vrstei


reproductive

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Fig. 4.1. Structura persoanelor intervievate n funcie de perioadele vrstei reproductive,%

Sunt de menionat urmtoarele particulariti structurale: lotul A se caracterizeaz prin


prevalena personalelor cu vrsta cuprins ntre 15 i 19 ani (45,0%), iar lotul B prin prevalena
celor cu vrsta de 35-54 de ani (43,0%).
Motivaia principal pentru practicarea efortului fizic dirijat este formarea i modelarea
siluetei pentru persoanele de 16-25 de ani, iar odat cu naintarea n vrst se manifest
preocuparea pentru meninerea sntii, motivaia principal fiind corecia alimentaiei.
Potrivit opiniei persoanelor intervievate, ncepnd cu vrsta de 24-25 de ani, acumularea
grsimilor se intensific, ceea ce se datoreaz n msur decisiv alimentaiei incorecte.

70
La ntrebarea Ce i doresc femeile cel mai mult?, respondentele din loturile A i B au
menionat c sursele de baz ale fericirii la femei de fapt sunt puine, acestea fiind familia, copiii
i sntatea proprie. Proporiile nregistrate sunt similare n toate cele trei perioade ale vrstei
reproductive. Restul care in de serviciu, distracii, hoby-uri de asemenea sunt importante, dar nu
chiar ntr-att.
85% din femeile anchetate au rspuns c sntatea este valoarea cea mai de pre: 15% au
interes profund, 56% destul de puternic, 29% i amintesc din cnd n cnd (figura 4.2).

Lot B

Lot A

0% 20% 40% 60% 80% 100%

interes profund interes destul de puternic


i amintesc din cnd n cnd nu sunt interesai

Fig. 4.2. Viziunea femeilor de vrst reproductiv privind importana sntii pentru ele, %

Pentru majoritatea persoanelor luate n studiu sntatea prezint ceva abstract i este n
firea omului s se gndeasc la ea doar atunci cnd o pierde, deoarece rezervele biologice ale
omului, care permit adaptarea la diferite condiii de rezisten, sunt limitate. n acelai timp,
alimentarea nesntoas, fumatul, consumul de alcool etc. nu sunt o abstracie, ci plceri, care,
fr eforturi mari, pot fi atinse i care provoac cele mai mari bucurii. S-a constatat c
majoritatea persoanelor aflate sub observaie nu au cunotine suficiente privind schimbarea
modului de via i nu sunt orientate spre atingerea acestui scop.
La ntrebarea: Mncarea este o plcere sau o necesitate? au rspuns: 23% necesitate,
45% o plcere, 32% nu are importan ce mncm (figura 4.3).

71
Lot B

Lot A

0% 20% 40% 60% 80% 100%

necesitate plcere nu are importan ce mncm

Fig. 4.3. Opinia femeilor despre faptul dac mncarea este o plcere sau o necesitate, %

Rspunsurile primite pun n eviden faptul c o pondere considerabil de persoane,


incontient, ncearc s compenseze emoiile negative prin consumul de alimente. Aceast
situaie are valene negative din punctul de vedere al sntii publice, deoarece duce la formarea
dependenei de alimentaie.
La ntrebarea: Dup ce ai simit saturaie, continuai consumarea alimentelor?,
majoritatea persoanelor intervievate au dat un rspuns negativ. Rspuns afirmativ au dat 24%, cu
vrsta cupruns ntre 35 i 54 de ani, adic reprezentantele perioadei tardive a vrstei
reproductive. Rezultatele obinute demonstreaz faptul c, odat cu naintarea n vrst, centrul
de saietate devine mai puin sensibil la creterea glicemiei. Concomitent, glucoza se asimileaz
mai greu de ctre muchi consumatorii principali. n rezultat, omul mnnc mai mult pn la
momentul cnd acioneaz reglatorul principal de msurare a mncrii. Surplusul de glucoz
nimerete n grsime. Astfel apare obezitatea de vrst. Conform datelor din literatura de
specialitate, deja la vrsta de 30 de ani excesul de esut adipos la femeile obinuite atinge 10 kg,
iar riscul de apariie a aterosclerozei se consider 4 kg de grsime n exces.
Rspunsul la ntrebarea: Care a fost scopul adresrii n reeaua de sport i rezultatele
dorite? arat c motivaia principal de practicare a efortului fizic dozat este s arate bine
(58%), s aib o stare general satisfctoare (20%) i s-i mbunteasc sntatea (22%)
(figura 4.4). Este de menionat c sntatea apare ca motivaie principal odat cu naintarea n
vrst.

72
Lot B

Lot A

0% 50% 100%

mbuntirea sntii stare general bun s arate bine

Fig. 4.4. Opinia femeilor privind scopul practicrii efortului fizic dozat,
la nceputul cercetrii, %

La finele studiului, persoanele anchetate au rspuns la ntrebarea: Care sunt rezultatele


n urma antrenamentelor cu efort fizic dozat?. Rspunsurile n general putem s le clasificm
astfel: sntate 22%, sntatea corpului 28%, sntatea psihicului 10%, corp frumos
31%, ncrederea n sine etc. 9% (figura 4.5).

Lot B

Lot A

0% 20% 40% 60% 80% 100%


sntate sntate fizic sntate psihic ncredere n sine

Fig. 4.5. Opinia femeilor privind rezultatele antrenamentelor sistematice


cu efort fizic dozat, %
Putem face concluzia c, aplicnd antrenamentele cu efort fizic dozat, care includ nu
numai efort fizic, dar i o alimentaie corespunztor vrstei i sntii, femeile obin un corp
frumos, sntos i o stare psihoemoional mai bun.

73
4.2. Caracteristica i evaluarea alimentaiei

Este deja cunoscut faptul c alimentaia corect joac un rol primordial n promovarea i
meninerea strii de sntate de-a lungul ntregii viei. O alimentaie nesanogen are un rol
important n apariia numeroaselor maladii cronice, cu inciden i prevalen n cretere
alarmant n civilizaia actual, precum obezitatea, diabetul zaharat de tip 2, bolile
cardiovasculare, cancerul, osteoporoza.
Conform prognozrii recente a OMS, n anul 2020, morbiditatea datorat acestor
maladii cronice va constitui 57% pe plan mondial, iar mortalitatea cauzat de aceste boli se va
majora pn la 75% din totalul deceselor.
Din rspunsurile la ntrebarea Ce cunotine avei despre suplimentele alimentare
vitamino-minerale? am constatat c 58,8% din femeile care practic antrenamente sistematice
cu aplicarea efortului fizic dirijat au unele informaii despre suplimentele vitamino-minerale, iar
23,5% le folosesc n alimentaie; altele 17,6% nu posed informaie la subiectul dat.
Aproape jumtate din respondeni (47,0%) se alimenteaz cu dou ore nainte de
antrenament, 11,7% cu o or, 11,7% cu trei ore pn la antrenament, iar 23,5% servesc masa
cu patru ore nainte de antrenament.
Referitor la durata saietii s-a constat c pentru aproximativ 53% din respondeni
saietatea dureaz n jur de trei ore, pentru aproximativ 29% aceasta dureaz patru ore i mai
mult, iar pentru 17% mai puin de trei ore.
La ntrebarea: V alimentai la obiective de tip fast food? majoritatea persoanelor au
dat rspuns negativ, rata rspunsului pozitiv fiind de 23,5%, cu precdere persoane n perioada
timpurie a vrstei reproductive.
S-a determinat c majoritatea femeilor (58,5%) consum mai mult de 1,5 l de lichide pe
parcursul zilei, iar restul (35,2%) mai puin, ceea ce este insuficient pentru persoanele care
practic efort fizic dozat sistematic.
Am considerat important, innd cont de obiectivele prezentei cercetrii, de a aprofunda
studiul prin aprecierea alimentaiei reale i a aportului nutriional ale femeilor de vrst
reproductiv. Un prim pas n acest sens a fost evaluarea aportului principiilor alimentare de baz
(tabelul 4.1).

74
Tabelul 4.1. Aportul principiilor alimentare de baz n raia alimentar, g

Principiile alimentare
Lotul investigat
Proteine Lipide Glucide
Necesarul zilnic 65-72 70-81 303-358
A. Lotul care exercit efort
fizic i se alimenteaz 93,76,51 70,27,25 295,421,47
corect
B. Lotul care exercit efort
102,85,82 80,88,37 316,925,69
fizic
C. Lotul care nu exercit
efort fizic i nu se 125,38,44 161,45,63 327,830,56
alimenteaz corect
PA-B 0,05 0,05 0,05
PA-C <0,01 <0,001 0,05
PB-C <0,05 <0,001 0,05

Cea mai important component a produselor alimentare o constituie proteinele, ce sunt


substane de o mare complexitate. Unitile constructive de baz ale lor sunt moleculele mai
simple, denumite aminoacizi.
Proteinele sunt elemente structurale i funcionale ale materiei vii, avnd i proprieti
energetice. Ele ndeplinesc numeroase funcii eseniale n organism, fiind necesare pentru
dezvoltarea i regenerarea esuturilor. Toate enzimele i majoritatea hormonilor sunt proteine.
Acestea ajut la transportarea nutrimenilor i a oxigenului n organism. Proteinele joac un rol
important n imunitatea organismului.
n timpul unui efort de scurt durat, organismul va folosi rezervele de proteine din
muchi nainte de a folosi grsimile, aceste eforturi nefiind eficiente la arderea grsimilor.
Cantitatea zilnic recomandat pentru aduli este de 0,8-1 g de proteine pe fiecare kilogram al
greutii corpului. Aceast cantitate zilnic recomandat nu ia ns n calcul diferenele dintre
metabolismele i masele musculare ale indivizilor activi i inactivi. Acest indicator se bazeaz pe
concluzia argumentabil eronat i extrem de controversat c persoanele ce fac efort fizic i
sedentarii au aceleai necesiti nutriionale [112].
Totui, studiile efectuate arat c, n timpul programelor de antrenament intensiv,
indicatorul nu poate suporta ctigul semnificativ de mas muscular dorit. Specialitii n nutriie
sunt de acord c persoanele care practic efort fizic dozat au nevoie de o cantitate de proteine de
la 50% la 100% mai mare dect prevede indicatorul. Proteinele pot fi sintetizate intr-o cantitate
de 22 g n trei ore. Deci, cantitatea de proteine ingerate ar trebui s fie calculat conform acestui

75
principiu. Pentru a ne asigura c organismul este pregtit s acumuleze masa muscular, ar trebui
ca 15% din cantitatea de calorii ingerate zilnic s fie proteine [112.].
O alimentaie sntoas trebuie s conin toi aminoacizii eseniali. O protein ce
conine toi aminoacizii eseniali se numete protein complet. Majoritatea proteinelor animale
sunt complete; totui, foarte multe produse de origine animal au un coninut mare de grsimi.
Majoritatea proteinelor vegetale sunt incomplete, deci vegetarienii trebuie s consume o gam
larg de mncruri pe baz de plante, pentru a obine toi aminoacizii eseniali. n acelai timp,
vitamina B12 nu poate fi primit din alimentele de origine vegetal, ceea ce presupune
necesitatea utilizrii i a produselor de origine animal, ns n cantiti reduse.
Este de menionat c persoanele din lotul care exercit efort fizic i se alimenteaz
corect au un consum de proteine ce corespunde normei fiziologice, media fiind de 93,76,51 g
(tabelul 4.2), cu predominarea proteinelor de origine vegetal 57,34,81 g.
n raia alimentar a lotului care exercit efort fizic (102,85,82 g) i a celui care nu
exercit efort fizic i nu se alimenteaz corect (125,38,44 g), aportul de proteine este cu mult
mai mare versus lotul ce exercit efort fizic i se alimenteaz corect, respectiv cu 9,1 g (p<0,01)
i 31,6 g. (p<0,05). De asemenea, n alimentaia ambelor grupuri menionate predomin
proteinele vegetale. Proteinele de provenien animal consumate de persoanele din lotul care nu
exercit efort fizic i nu se alimenteaz corect (45,74,31 g) nu depesc cu mult cantitatea de
proteine de origine animal consumat de primul lot cu 11,2 g.

Tabelul 4.2. Aportul proteinelor i lipidelor n raia alimentar, n funcie de origine, g

Proteine Lipide
Lotul investigat
Vegetale Animale Vegetale Animale
A. Lotul care exercit efort
fizic i se alimenteaz 57,34,81 36,31,70 23,23,27 47,03,98
corect
B. Lotul care exercit efort
64,36,78 38,59,04 27,67,49 53,27,32
fizic
C. Lotul care nu exercit
efort fizic i nu se 79,66,32 45,74,31 36,16,96 78,54,41
alimenteaz corect
PA-B 0,01 0,05 0,05 0,05
PA-C <0,01 <0,05 0,05 <0,001
PB-C 0,05 0,05 0,05 <0,01

Pentru organizarea unei alimentaii raionale, trebuie s fie calculate cu precizie


cheltuielile de energie ale persoanei. O raie alimentar adecvat trebuie s aib, n primul rnd,

76
o compoziie chimic bine echilibrat, adic s conin n cantiti optime proteine, lipide,
glucide, minerale i vitamine. O astfel de alimentaie poate fi organizat prin includerea n raia
alimentar a unei varieti mari de produse alimentare, astfel atingndu-se normativele
fiziologice ale alimentaiei i respectndu-se formula alimentaiei echilibrate. Formula de
alimentaie echilibrat se prezint ca un raport ntre proteine, lipide i glucide, unitatea de baz
fiind cantitatea de proteine. Astfel, raportul proteine: lipide: glucide la diferite raii alimentare
recomandate poate fi diferit [112]. Cantitatea poate fi diferit, dar nu i raportul.
Aportul lipidelor n raia alimentar a persoanelor din lotul care nu exercit efort fizic i
nu se alimenteaz corect nregistreaz o depire evident cu 91,2 g, cantitatea fiind de
161,45,63 versus 70,27,25 g de lipide consumate de persoanele din lotul care exercit efort
fizic i se alimenteaz corect (p<0,001).
Glucidele alimentare includ un grup larg de substane, printre care: unele cu o molecul
mai mic (glucoza i fructoza, care sunt monozaharide); zaharoza (zahrul propriu-zis), lactoza
i galactoza, care sunt dizaharide, amidonul (din cereale i legume), glicogenul (din muchi i
ficat), celuloza i hemiceluloza (din vegetale) sunt glucide cu o molecul complex. Sursele de
glucide importante pentru om sunt: zahrul i produsele zaharoase, finoasele, pinea,
leguminoasele uscate, legumele i fructele.
La nivelul sistemului digestiv, carbohidraii sunt descompui n glucoz, care este
transportat de snge n ficat i muchi sub form de glicogen.
Pentru a nelege nevoia de carbohidrai i de glicogen, este important s nelegem rolul
ATP-ului. ATP este prezent n celulele musculare i este principalul furnizor de energie al
organismului. ATP-ul este descompus prin numeroase procese enzimatice. Aceste procese se
finalizeaz cu eliberare de energie, care stimuleaz sute de filamente i legturi intracelulare
microscopice. Aceste filamente i legturi declaneaz contracia muscular.
n timpul antrenamentelor, rezervele de ATP sunt epuizate rapid. Celulele produc mai
mult ATP din alt produs numit CP (creatin fosfat). Ca i ATP, i CP este ars repede. n
momentul n care i rezervele de CP sunt epuizate, intr n aciune glicogenul, care este
descompus n CP, apoi n ATP, pe msur ce glicogenul este descompus n acidul lactic. Acesta
acumuleaz i ntrzie procesul de contracie. n acest stadiu, organismul folosete proteinele
pentru energie, n defavoarea muchilor care au foarte mare nevoie de ele.
Reieind din cele expuse n tabelul 4.1, aportul glucidelor n raia alimentar la
persoanele din lotul ce nu exercit efort fizic i nu se alimenteaz corect i din cel care exercit
efort fizic depete consumul de lipide cu 32,4 g i 21,5 g respectiv, versus persoanele din lotul
care exercit efort fizic i se alimenteaz corect.

77
Srurile minerale sunt substane tot att de necesare vieii ca i vitaminele. Ele se gsesc
att n alimentele de origine vegetal, ct i n cele de origine animal. Acestea au o anumit
specificitate pentru diferitele esuturi ale organismului: calciul i fosforul pentru oase, fierul i
cuprul pentru snge, sulful pentru cartilaje. Cele mai importante sruri minerale necesare unei
bune nutriii sunt calciul, fosforul, clorul, sodiul i fierul.
Aportul nutriional al principalelor sruri minerale la femeile care practic efortul fizic
sistematic este redat n tabelul 4.3.

Tabelul 4.3. Aportul srurilor minerale n raia alimentar, mg


Srurile minerale
Lotul investigat
Calciu Fosfor Magneziu Fier
Necesarul zilnic 800 mg 1200 mg 400 mg 18 mg
A. Lotul care exercit efort
fizic i se alimenteaz 465,7444,21 1035,7191,26 385,629,0 28,885,86
corect
B. Lotul care exercit efort 424,939,09 863,6554,81 329,8720,58 24,232,81
fizic
C. Lotul care nu exercit
efort fizic i nu se 368,5434,73 678,6384,95 276,2725,68 18,823,49
alimenteaz corect
PA-B
PA-C <0,01 <0,01
PB-C

Nerespectarea alimentaiei corecte duce la un aport redus de sruri minerale necesare


organismului la persoanele din lotul care exercit efort fizic i la cele care nu exercit efort fizic
i nu se alimenteaz corect. Aportul calciului este redus cu 97,20 mg, fosforul cu 357,08 mg,
magneziul cu 109,33 mg, fierul cu 10,06 mg la persoanele din lotul care nu exercit efort
fizic i nu se alimenteaz corect versus cele care exercit efort fizic i se alimenteaz corect.
Substanele minerale asigur contracia muscular, intr n structura celular, au rol n
metabolismul i n activitatea celular.
Necesarul de sodiu n 24 de ore este de 5 g (de clorur de sodiu). Pierderea lui prin
transpiraie se manifest prin astenie, apatie, tulburri digestive. Are rol important n contracia
muscular i n meninerea tensiunii arteriale n limite normale. Supradozarea de sare se
manifest prin mrirea unei zone din organism prin acumulare de ap [112].
Potasiul: necesarul pentru 24 de ore este de 4 g i crete n efort fizic, pentru c n
efortul fizic se produce o cantitate mrit de hormoni ai glandei corticosuprarenale, care

78
stimuleaz eliminarea de potasiu prin urin. Lipsa potasiului produce greuri, vrsturi, scderea
tonusului muscular [27, 112].
Necesarul de calciu este de 1 g/zi. Este necesar pentru creterea i dezvoltarea normal
a oaselor, n special pentru organismul n cretere.
Necesarul de fosfor/zi este de 1,5 g i l gsim n lapte, carne. Absena sa tulbur
osificarea, contracia muscular.
Magneziul asigur respiraia celular i excitabilitatea neuromolecular. Are rol pozitiv
n funcionarea normal a muchilor, intervine n desfurarea normal a activitii cardiace.
Permite creterea capacitaii de efort fizic. De asemenea, magneziul promoveaz absorbia i
utilizarea altor substane minerale implicate n desfurarea activitii fizice: sodiu, potasiu,
calciu. Intervine n metabolismul lipidelor i proteinelor [27, 112].
Vitaminele sunt elemente regulatoare ale nutriiei, indispensabile vieii umane.
Alimentaia n timpul unui efort fizic trebuie s le conin pe toate, fiecare dintre ele avnd un rol
specific i absolut ncesar. Ele trebuie s fie cuprinse n alimente, deoarece organismul uman nu
le poate sintetiza.
Lipsa vitaminelor din alimentaie produce tulburri caracteristice pentru fiecare dintre
ele, tulburri care dispar ndat ce vitaminele respective sunt din nou introduse n organism
mpreun cu alimentele [27, 112].
Alimentaia echilibrat a persoanelor din lotul care exercit efort fizic i se alimenteaz
corect a artat un aport de vitamine mai majorat versus celelalte dou grupuri ce nu se
alimenteaz corect. O cantitate mai redus de vitamine consumate de celelalte dou grupuri s-a
determinat din partea carotenului cu 1 mg, vitaminei A cu 88 mg (p<0,01) i vitaminei C cu 7,48
mg (tabelul 4.4).
n exerciiile cu efort fizic dozat i deseori cu supranclzirea organismului crete
necesitatea n vitamine [27, 112]. Sporirea intensitii proceselor metabolice i utilizarea raiei
alimentare cu o valoare energetic nalt, bogat n proteine i glucide, majoreaz cerinele
organismului n vitamine. Ele mresc capacitatea de munc a persoanelor ce depun efort fizic,
scurteaz perioada de restabilire dup antrenamente. Vitaminele C i B au o aciune favorabil
asupra strii generale a organismului, contribuie la dispariia simptomelor de oboseal ntr-un
timp scurt. Vitamina B6 contribuie la normalizarea schimbului de substane, are proprieti
lipotrope i particip la resinteza adenozintrifosfatului la efort fizic nalt. Vitamina E, fiind un
antioxidant intracelular, normalizeaz activitatea muscular.

79
Tabelul 4.4. Aportul vitaminelor n raia alimentar, mg

Vitaminele
Ribo-
Provita- Tiamin, Acid
Lotul investigat Vit. A, flavin, Niacin,
mina A, vitamina ascorbic,
retinol vitamina vitamina PP
caroten B1 vitamina C
B2
Necesarul zilnic 12 mg 800 mg 2-2,5 mg 2 mg 15-20 mg 80 mg
A. Lotul care
exercit efort
fizic i se 3,640,44 74523,04 1,540,12 1,30,10 15,091,47 136,6417,02
alimenteaz
corect
B. Lotul care
exercit efort 2,60,54 63821,09 1,40,13 1,150,91 16,512,03 126,249,66
fizic
C. Lotul care nu
exercit efort
fizic i nu se 2,70.48 65723,1 1,450,15 1,050,10 16,31,91 129,1612,5
alimenteaz
corect
PA-B 0,05 <0,001 0,05 0,05 0,05 0,05
PA-C 0,05 <0,01 0,05 0,05 0,05 0,05
PB-C 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05

Alimentaia persoanelor ce depun efort fizic regulat trebuie s fie organizat innd cont
de particularitile proceselor metabolice n diferitele activiti fizice i ea este determinat de
particularitile schimbului de substane i intensitatea variat a efortului fizic. Alimentaia
trebuie s fie calitativ i suficient cantitativ, s compenseze pierderile energetice i plastice ale
organismului. Pierderile energetice n diferitele genuri de efort variaz corespunztor duratei i
intensitii lucrului ndeplinit.
n cumularea sportului cu lucrul de baz, valoarea energetic a raiei alimentare poate fi
determinat de coeficieni speciali. Conform acestor indici, se recomand ca la valoarea
energetic de baz, prevzut de normele fiziologice, s se adauge, la un efort fizic intens de
scurt durat, 500-800 kcal; la un efort fizic intens de lunga durata 800-1500 kcal [27, 112].
n rezultatul analizei repartizrii valorii energetice a raiei alimentare zilnice (tabelul 4.5),
s-a determinat c n lotul care exercit efort fizic i se alimenteaz corect este o caren de 0,3%
la dejun i un surplus de 0,2% la cin. n lotul care exercit efort fizic i nu se ine cont de
alimentaie, s-a constatat un surplus de 1,2% la dejun i 6,7% la cin, i o caren de 7,9% la
prnz. Pe cnd n lotul care nu exercit efort fizic i nu se alimenteaz corect s-a depistat o
caren de 9,9% la dejun i un surplus de 2,9% la prnz i 7,0% la cin.

80
Tabelul 4.5. Repartizarea valorii energetice a raiei alimentare zilnice pentru fiecare mas

Se iferena
Mesele Repartizarea real
recomand caren surplus
servite
kcal % % % %
A. Lotul care exercit efort fizic i se alimenteaz corect
1. Dejun 830,99 29,7 30 0,3
2. Prnz 1 258,47 45,0 45
3. Cin 704,35 25,2 25 0,2
4. Total zi 2 793,81 100
B. Lotul care exercit efort fizic
1. Dejun 955,99 31,2 30 1,2
2. Prnz 1 138,47 37,1 45 7,9
3. Cin 974,35 31,7 25 6,7
4. Total zi 3 068,81 100
C. Lotul care nu exercit efort fizic i nu se alimenteaz corect
1. Dejun 671,30 20,1 30 9,9
2. Prnz 1 600,76 47,9 45 2,9
3. Cin 1 068,74 32 25 7,0
4. Total zi 3 340,8 100

Toate procesele vitale din organism se produc cu un consum de energie, care este
acoperit de alimentele consumate zilnic. n cazul n care nevoile energetice nu sunt acoperite,
organismul caut s le nlocuiasc cu rezerve existente n esuturi. Pentru aceasta, trebuie s
avem permanent n vedere armonizarea raiilor alimentare n aa fel nct s satisfac, calitativ i
cantitativ, toate nevoile energetice pentru un anumit interval de timp. Devierea nregistrat este
foarte mic, aproape neglijabil, i probabil se ncadreaz n intervalul de ncredere.
Analiznd datele din tabelul 4.6, observm c persoanele din lotul care exercit efort fizic
i se alimenteaz corect au cele mai mari cheltuieli de energie 3372,0101,74 kcal timp de 24
de ore, urmnd persoanele din lotul ce exercit efort fizic 3000,1164,12 kcal, iar cele din lotul
care nu exercit efort fizic i nu se alimenteaz corect cheltuie n 24 de ore 2872,3127,65 kcal,
cu 508,7 kcal (p<0,001) mai puin versus persoanele din primul lot [22, 27, 112, 179].

81
Tabelul 4.6. Cheltuielile de energie timp de 24 de ore pentru persoanele incluse n studiu, kcal/zi

Grupele incluse n studiu M m Max. Min.


Lotul care exercit efort fizic i se
A. 3372,0101,74 4 564,26 2 832,70
alimenteaz corect
B. Lotul care exercit efort fizic 3000,1164,12 4 365,34 1 757,62
Lotul care nu exercit efort fizic i nu
C. 2863,3127,65 4 078,18 1 668,53
se alimenteaz corect
PA-B <0,001
PA-C <0,001
PB-C <0,001

Activitile zilnice ale persoanelor incluse n studiu sunt diferite: somnul, igiena
personal, servirea meselor, mbrcarea, dezbrcarea, odihna, activiti casnice, activiti de
deplasare, lucrul la calculator, exercitarea efortului fizic. Coninutul acestor elemente de prim-
plan este reprezentat n tabelul 4.7.

Tabelul 4.7. Durata activitilor zilnice n minute

Grupele incluse n studiu Semnificaia diferenelor


A. Lotul care C. Lotul care
Descrierea exercit efort B. Lotul care nu exercit
activitilor fizic i se exercit efort efort fizic i nu PA-B PA-C PB-C
alimenteaz fizic se alimenteaz
corect corect
1. Somnul 447,524,4 451,723,5 457,324, 8 <0,05 <0,05 0,05
Igiena
2. 37,68,04 30,911,09 38,513,1 <0,001 <0,01 0,05
personal
3. Odihna 54,75,2 69,47,3 89,510,5 <0,05 <0,05 <0,01
Activiti
4. 58,321,1 61,118,9 63,519,3 <0,001 <0,01 <0,05
casnice
Activiti de
5. deplasare cu 105,917,7 133,121,3 116,321,9 <0,05 <0,05 0,05
transportul
Servirea
6. 236,617,2 226,219,6 329,122,5 <0,01 <0,001 <0,05
meselor
Gimnastica
7. 15,60,5 14,60,8 12,90,9 0,05 <0,001 <0,05
de diminea

82
mbrcarea/
8. 20,51,2 25,71,5 24,31,8 <0,05 <0,001 <0,01
dezbrcarea
Lucrul la <0,00
9. 94,711,8 80,413,8 308,624,8 0,05 <0,001
calculator 1
Exercitarea
10. efortului 368,610,5 346,912,7 - <0,01 - -
fizic
11 Total 1440 1440 1440

Calculele efectuate privind activitile zilnice ale persoanelor din lotul care exercit
efort fizic i se alimenteaz corect au demonstrat c majoritatea timpului este dedicat pentru:
somn (447,524,4), exercitarea efortului fizic (368,610,5) i servirea meselor (236,617,2). O
deosebire ntre lotul dat i cel care nu exercit efort fizic i nu se alimenteaz corect este c
majoritatea timpului aceste persoane l acord pentru somn (457,324,8; p<0,05), servirea
meselor 329,122,5 (p<0,001) i lucrul la calculator (308,624,8; p<0,001).

4.3. Evaluarea igienic a stilului de via i a condiiilor de trai


Un stil de via sedentar, nepracticarea unui sport sistematic i obiceiurile alimentare
nesanogene pot favoriza rspndirea obezitii n populaie.
Regimul de alimentaie prezint un interes deosebit n cadrul studiului dat.
S-a constatat c pentru 47% din femeile incluse n experiment, scopul urmrit este de a
se alimenta corect, astfel, numrul de mese este de 4 ori/zi (figura 4.6).

de 5 ori de 2 ori
13% 7%

de 3 ori
33%

de 4 ori
47%

Fig. 4.6. Rezultatele privind numrul de mese n zi al femeilor din studiu, %

83
Conform sondajului sociologic, 58,8% din numrul persoanelor ce practic efort fizic
sistematic au menionat c cea mai bogat mas n produse alimentare este la prnz, iar cea mai
puin caloric la cin (figura 4.7).

70
58,8
60

50

40
%
30 23,5
17,7
20

10

0
mic dejun prnz cin

Fig. 4.7. Rezultatele privind cea mai bogat mas n produse alimentare consumat, %
Din produsele lactate, cel mai frecvent respondentele au menionat consumul de
produse acido-lactate (88,2%), urmate de brnzeturi (82,3%) i de lapte (76,4%) i cacaval
(53,8%) (figura 4.8).

unt 58,8

cacaval 53,9

brnzeturi 82,3

smntn 58,8

produse acido-lactate 88,2

lapte 76,4

0 20 40 60 80 100

Fig. 4.8. Repartizarea consumului de lactate, %


Un factor negativ pentru sntatea femeilor, i nu numai, l constituie consumul de
tutun, care este foarte rspndit. n figura 4.9 prezentm cota-parte a femeilor intervievate care
consum tutun.

84
100
88

80

60

40

20 12

0
da nu

Fig. 4.9. Consumul de tutun; %


A fost determinat rolul persoanelor din familie care contribuie i susin schimbarea
modului de via al femeilor. Un stil de via sntos reprezint un mod de via care asigur o
stare bun de sntate i include alimentaia sntoas, practicarea sportului, ambiana plcut n
familie etc. Astfel, s-a determinat c 41,1% din femei sunt susinute de soi, 29,4% sunt
ncurajate de rude, 17,6% au o susinere din partea copiilor, iar pentru 23,5% din femei nu se
discut aceast problem n familie (figura 4.10).

45
41
40
35
29
30
25 23
%
17
20
15
10
5
0
soul copiii rudele nu se discut

Fig. 4.10. Susinerea unui mod sntos de via, %

Practicarea exerciiilor fizice este o component a calitii vieii, iar numeroase studii au
demonstrat c exista corelaii pozitive ntre nivelul de trai, calitatea vieii, nivelul de dezvoltare a
instituiilor sportive naionale i practicarea activitilor fizice la scar larg n rndul populaiei.

85
n cadrul eantionului studiat, circa 64% din respondeni dispun de condiii bune de trai:
23% dispun de cas individual, 41% de apartament separat, iar circa 17% locuiesc la cmin,
12% mpreun cu prinii i doar 6% n apartament de tip comun.
Fcnd abstracie de activitile sportive efectuate n sala de sport, toate femeile au
indicat c din alte activiti sportive practic mersul pe jos, 76% au indicat activiti casnice i
numai 6% practic alergri.
Un alt factor negativ l constituie aerul atmosferic poluat, ce are o influen negativ
asupra sntii populaiei i provoac apariia bolilor aparatului respirator. La ntrebarea: Are
loc poluarea aerului atmosferic n zona d-voastr de trai?, 85% din respondeni au menionat c
aerul este poluat cu pulbere, 28% constat n aer miros viciat, 14% susin c este negru de fum i
doar 14% consider c aerul este curat.
Referitor la prezena surselor de zgomot, femeile chestionate au indicat c cel mai
frecvent zgomot este cel provocat de transportul auto (65%), urmeaz zgomotul habitual (23%),
zgomotul industrial (12%), precum i alte tipuri de zgomot (6%) (figura 4.11).

70
65
60
50
% 40
30
23
20
12
10 6

0
transport auto zgomot industrial zgomot habitual alte surse

Fig. 4.11. Sursele de zgomot evideniate, %

4.4. Evaluarea igienic a condiiilor de antrenament


n procesul de adaptare a organismului la eforturile fizice are o importan deosebit
crearea condiiilor sanitaro-igienice favorabile n slile sportive, care n mare msur determin
sntatea persoanelor ce practic sportul. Investigaiile efectuate au stabilit, n primul rnd,
persistena condiiilor microclimaterice favorabile n care au loc antrenamentele dup metoda
Unica, evaluate n perioadele rece i cald ale anului.
n general, 83% de femei din lotul studiat s-au declarat mulumite de condiiile de
antrenament.

86
Temperatura medie a aerului n sala de sport, n perioada cald a anului, a fost de
22,030,006oC pn la antrenament i 24,20,01oC dup antrenament. n perioada rece a anului,
temperatura a fost de 18,20,03oC pn la antrenament i de 19,80,004oC dup antrenament,
ceea ce corespunde normelor igienice (tabelul 4.8).
Tabelul 4.8. Rezultatele investigaiilor parametrilor microclimaterici n sala de sport
Temperatura aerului, oC
Perioada anului Pn la antrenament up antrenament
Min.-max. M m Min.-max. M m
Cald 21,8-22,2 22,030,006oC 21,6-22,4 24,20,01oC
Rece 18,1-18,3 18,20,03oC 19,6-22,4 19,80,004oC
Umiditatea aerului, %
Cald 57,9-59,9 58,40,16 62,4-64,3 63,30,18
Rece 48,1-53,0 49,40,05 48,2-49,8 49,080,02

Umiditatea relativ a aerului n sala de sport a nregistrat valori n limitele 57,9-64,3%


n perioada cald a anului i respectiv 48,1-49,8% n perioada rece (tabelul 4.8).
Concomitent, n cercetarea dat am cuantificat c nivelul iluminatului natural i nivelul
iluminatului artificial n sala de sport investigat corespund cerinelor igienice (tabelul 4.9).

Tabelul 4.9. Nivelul iluminatului natural i al celui artificial n sala de sport


Nivelul iluminatului natural
Nivelul
Indici Iluminare la locul de Coeficient de
CIN, % iluminatului artificial
antrenament, lx luminozitate
Real 500 35 1:6 250
Norma 200 1,5 1:6 200

n sala de sport, concentraia dioxidului de carbon nu a depit limitele admisibile, iar


nivelul zgomotului a fost n limitele normei, determinndu-se un nivel maxim de 52,4 dBA.
Astfel, rezultatele acestui studiu vor permite argumentarea i elaborarea unui complex
de msuri profilactice privind fortificarea strii de sntate a femeilor, prevenirea impactului
negativ al factorilor mediului de antrenament i al antrenamentului asupra sntii femeilor.
4.5. Concluzii la capitolul 4
1. Profilul general al femeilor de vrst reproductiv, elaborat conform rezultatelor sondajului
sociologic, demonstreaz lacune n ceea ce privete contientizarea sntii i un mod de

87
via nu tocmai sanogen: alimentaia este considerat plcere pentru 45% respondente, nu are
importan ce mncm consider 32% respondente, continu s mnnce dup ce au simit
saietate 24% din respondente, consum alimente gen fast-food 23,3%, consum mai puin
de 1,5 l de lichide pe parcursul zilei 35,2% femei, sunt fumtoare 12% respondente, iar
motivaia principal pentru practicarea efortului fizic dozat este modelarea siluetei 58%
respondente. Preocuparea pentru sntate crete odat cu naintarea n vrst.
2. Persoanele din lotul care exercit efort fizic i se alimenteaz corect au un consum de
proteine bine normat, media fiind de 93,76,51 g, cu predominarea proteinelor de origine
vegetal 57,34,81 g, ns aportul de sruri minarale nu acoper necesatul zilnic.
3. Persoanele din loturile B i C se caracterizeaz prin consumul sporit de proteine (cu 9,1 g i
31,6 g respectiv), lipide (cu 10,6 g i 91,2 g respectiv) i glucide (cu 32,4 g i 21,5 g
respectiv), prin aportul de sruri minerale care nu acoper necesarul zilnic n calciu (cu 97,20
mg), n fosfor (cu 357,08 mg), n magneziu (cu 109,33 mg) i n fier (cu 10,06 mg); prin
carena carotenului cu 1 mg, a vitaminei A cu 88 mg (p<0,01) i a vitaminei C cu 7,48
mg, comparativ cu cele din lotul A;
4. Condiiile de antrenament din sala de sport corespund cerinelor igienice n vigoare n ceea
ce privete calitatea mediului.

88
5. EVALUAREA INFLUENEI SANOGENE A EFORTULUI FIZIC
DOZAT I A CORECIEI ALIMENTAIEI ASUPRA STRII DE
SNTATE A FEMEILOR DE VRST REPRODUCTIV
Condiia fizic este una dintre componentele ce caracterizeaz starea de sntate, fiind
influenat n mod favorabil de activitile motrice. Aceasta se caracterizeaz prin: capacitatea de
a efectua cu vigoare activitile zilnice; probabilitatea sczut de apariie prematur a bolilor i a
complicaiilor puse, n mod obinuit, pe seama lipsei de activitate motric.
Efectele culturii fizice asupra individului se concretizeaz ntr-o contribuie substanial
la dezvoltarea i meninerea capacitilor funcionale, la pstrarea structurilor organismului i la
limitarea deteriorrii acestora din cauza vrstei i lipsei de stimulare. Ele se materializeaz n
putere, for i rezisten local la nivelul muchilor, coordonare, echilibru, vitez, caracteristice
unei bune motriciti, flexibilitate, capacitate aerob i rezisten la nivelul funciei
cardiorespiratorii, metabolismului hidrailor de carbon i lipidelor.
Efectele de mai sus sunt posibile la toi oamenii, la toate vrstele, fie sntoi, fie
suferinzi de boli cronice sau de diverse deficiene. Condiia fizic obinut prin practicarea
sistematic a efortului fizic dozat se traduce pe plan individual prin performane crescute,
ncredere n sine, independen n plan fizic i psihologic, contribuind la calitatea perceput a
vieii.
Performana dezvoltrii morfologice i funcionale a organismului, precum i indicii
nali ai priceperilor, deprinderilor i calitilor motrice nu pot fi obinui fr repetarea
sistematic, contient a unor exerciii fizice orientate anume n acest scop.

5.1. Modificrile condiiei fizice a organismului survenite sub influena efortului fizic
dozat

Evaluarea influenei efortului fizic dozat asupra strii de sntate a femeilor de vrst
reproductiv s-a efectuat dup modificrile nivelului indicilor funcionali.
Durata practicrii sistematice a sportului de ctre participantele n studiu este de la 6
luni pn la 8 ani, n medie 42,52,46 luni. Repetarea sptmnal a antrenamentelor este de 3
zile. Durata unui antrenament este de circa 60 de minute, conform programelor elaborate n
cadrul actualului studiu.
Majoritatea participantelor la studiu au nceput practicarea sportului cu scopul de a-i
echilibra masa corporal, ndeosebi s slbeasc. S-a constatat scderea masei corporale dup
practicarea efortului fizic dozat n limitele de la 3 pn la 23 de kg, nivelul mediu nregistrat

89
fiind de 13,21,27 kg. Raportarea kilogramelor sczute la numrul de luni de antrenamente este
slbirea cu 1,2 kg/lun.
Intensitatea de scdere a masei corporale a femeilor examinate este n funcie de durata
frecventrii sistematice a antrenamentelor sportive cu efort fizic dozat. Astfel, practicarea
efortului fizic dozat cu o durat mai mare de 12 luni poate asigura o scdere a masei corporale cu
pn la 23 kg (figura 5.1).

25

20

15
kg
10

Durata practicrii exerci iilor fizice dozate, luni

lotul I lotul II lotul III

Fig. 5.1. Dinamica scderii masei corporale a femeilor de vrst reproductiv


care practic efortului fizic dozat , kg

Pe parcursul celui de-al doilea an de antrenamente, dup cum se vede din figura 5.1,
procesul de slbire este constant n toate loturile investigate, iar pe parcursul celui de al treilea an
se atest o intensificare a procesului de pierdere a masei corporale. Presupunem c n perioada
respectiv are loc o stabilizare a mecanismelor reglatoare ndreptate spre meninerea procesului
de slbire.
Pentru evaluarea influenei antrenamentelor sistematice cu efort fizic dozat asupra strii
de sntate a femeilor de vrst reproductiv, mult mai informativ este indicele masei corporale
(IMC). n acest sens, am recurs la evaluarea comparativ a valorii IMC la diferite distane de
practicare a efortului fizic dozat. Rezultatele obinute sunt prezentate n tabelul 5.1 i figurile
5.2-5.3).

90
Tabelul 5.1. Evoluia IMC al femeilor de vrst reproductiv care practic sistematic
efortul fizic dozat
Iniial Dup 3 luni Dup luni Dup 36 luni
IMC
n % n % n % n %
Lotul I
18,5 0 0 9 14,1 23 35,9 36 56,3
18,5-24,9 35 54,7 39 60,9 33 51,6 28 43,8
25-29,9 19 29,7 9 14,1 7 10,9 0 0
30-34,9 6 9,4 3 4,7 1 1,6 0 0
35 4 6,3 4 6,3 0 0 0 0
Total 64 100 64 100 64 100 64 100
Lotul II
18,5 0 0 4 2,1 12 6,3 21 10,9
18,5-24,9 97 50,5 118 61,5 137 71,4 140 72,9
25-29,9 49 25,5 44 22,9 34 17,7 29 15,1
30-34,9 33 17,2 14 7,3 2 1 1 0,5
35 13 6,8 12 6,3 7 3,6 1 0,5
Total 192 100 192 100 192 100 192 100
Lotul III
18,5 0 0 2 1,6 7 5,5 10 7,8
18,5-24,9 21 16,4 22 17,2 51 39,8 97 75,8
25-29,9 71 55,5 78 60,9 52 40,6 13 10,2
30-34,9 23 18 17 13,3 11 8,6 7 5,5
35 13 10,2 9 7 7 5,5 1 0,8
Total 128 100 128 100 128 100 128 100
Total
18,5 0 0 15 3,9 42 10,9 67 17,4
18,5-24,9 153 39,8 179 46,6 221 57,6 265 69
25-29,9 139 36,2 131 34,1 93 24,2 42 10,9
30-34,9 62 16,1 34 8,9 14 3,6 8 2,1
35 30 7,8 25 6,5 14 3,6 2 0,5
Total 384 100 384 100 384 100 384 100

Iniial, n toate loturile luate n studiu, persoane cu IMC de 18,5 nu au fost nregistrate, iar
cu IMC peste 35 au fost 30 (7,8%) persoane. Gradual, dup 36 de luni de practicare sistematic a

91
efortului fizic dozat, efectivul femeilor cu IMC de 18,5 numr 67 (17,4%), iar cel cu IMC peste
35 2 (0,5%) persoane.
Se apreciaz pozitiv i sporirea numrului de persoane cu IMV pn la 25: de la 153
(39,8%) la investigaia iniial pn la 265 (69%) dup 36 de luni de exercitare sistematic a
efortului fizic dozat.
Tempoul ameliorrii valorii IMC este diferit n funcie de perioada vrstei reproductive.
n lotul I, procesele de slbire sunt mai intensive comparativ cu rezultatele nregistrate n lotul III
(figura 5.2).

Lotul I Lotul II
100% 100%

80% 80%

60% 60%

40% 40%

20% 20%

0% 0%
iniial dup 3 dup 12 dup 36 iniial dup 3 dup 12 dup 36
luni luni luni luni luni luni
Durata practicrii efortului fizic dozat Durata practicrii efortului fizic dozat

18,5 18,5-24,9 25-29,9 30-34,9 35 18,5 18,5-24,9 25-29,9 30-34,9 35

Lotul III Total eantion investigat


100%
100%
80% 80%
60% 60%
40% 40%
20% 20%

0% 0%
iniial dup 3 dup 12 dup 36 iniial dup 3 dup 12 dup 36
luni luni luni luni luni luni
Durata practicrii efortului fizic dozat Durata practicrii efortului fizic dozat

18,5 18,5-24,9 25-29,9 30-34,9 35 18,5 18,5-24,9 25-29,9 30-34,9 35

Fig. 5.2. Evoluia femeilor de vrst reproductiv care practic efortul fizic dozat
n raport cu vrsta i valoarea IMC, %

92
Astfel, efectivul persoanelor care n rezultatul practicrii sistematice a efortului fizic
dozat au atins un IMC de 18,5 este alctuit preponderent din persoane din faza perioadei timpurii
a vrstei reproductive, i anume n proporie de 60% dup 3 luni de antrenamente, 54,8% dup
12 luni i 53,7% dup 36 de luni (figura 5.3).
Persoanele din lotul III nregistreaz o ameliorare mai lent a IMC, ceea ce se poate
explica prin modificri ale metabolismului caracteristice vrstei (figura 5.3).

Starea ini ial Dup 3 luni de antrenamente


sistematice
100% 100%
80% 80%
60% 60%
40% 40%
20% 20%
0% 0%

Valoarea IMC Valoarea IMC


lotul I lotul II lotul III lotul I lotul II lotul III

Dup 12 luni de antrenamente Dup 36 luni de antrenamente


sistematice sistematice
100% 100%
80% 80%
60% 60%
40% 40%
20% 20%
0% 0%

Valoarea IMC Valoarea IMC


lotul I lotul II lotul III lotul I lotul II lotul III

Fig. 5.3. Repartizarea femeilor de vrst reproductiv care practic sistematic efortul fizic dozat
n funcie de nivelul IMC, msurat la diferite distane de timp ale studiului, %

93
La femeile cu IMC sub 18,5, valorile extreme oscileaz n limitele 18,45-18,49,
valoarea medie nregistrat fiind de 18,470,02. Persoanelor cu IMC mai mic de 18,45 li se
interzice categoric continuarea procesului de slbire.
Toate femeile cu IMC sub 18,5 au capacitatea de activitate (de munc) normal, acuze
nu sunt naintate i adresri dup ngrijiri medicale nu sunt documentate.
Unul dintre motivele principale ale recurgerii la practicarea efortului fizic dozat a fost
modelarea corpului. Eficiena metodei respective de antrenament asupra modelrii siluetei a fost
evaluat dup dinamica circumferinei mijlocului, coapselor i feselor.
Se constat o tendin de micorare a valorilor dimensiunii burii, manifestat prin
reducerea circumferinelor mijlocului (taliei) n toate cele 3 etape investigate (tabelul 5.2).

Tabelul 5.2. Evoluia circumferinei mijlocului (taliei) la femeile de vrst reproductiv


care practic sistematic efortul fizic dozat, cm

urata practicrii exerciiului fizic dozat


Mijlo-
iniial dup 3 luni dup luni dup 36 luni
cul
Min.- Min.- Min.- Min.-
corp. M m M m M m M m
max. max. max. max.
Lotul I
T1 66-90 83,32,58 62-88 75,09,19 58-83 74,74,81 54-77 68,05,01
T2 67-113 92,14,12 62-109 85,816,6 60-98 85,37,31 56-92 76.57,62
T3 74-127 98,57,98 69-116 92,516,61 64-111 95,39,05 60-105 85,09,45
Lotul II
T1 74-112 89,37,21 71-108 89,513,08 65-103 927,84 61-97 81,57,63
T2 81-128 98,15,16 76-122 99,016,26 70-117 1039,56 66-111 91,09,45
T3 105-146 118,39,76 98-140 114,014,84 92-135 122,38,79 88-129 111,08,64

Lotul III
T1 78-124 92,68,52 72-119 95,56,62 66-114 99,79,75 62-108 87,59,65
T2 92-141 123,56,45 87-134 110,58,61 81-129 114,79,75 77-123 102,59,65
T3 101-153 136,43,45 97-138 117,514,52 91-133 120,78,60 87-127 109,58,43
Total
T1 66-124 88,46,10 62-119 90,520,15 58-114 81,516,51 54-108 79,07,33
T2 67-141 104,55,24 62-134 98,025,45 60-129 92,518,70 56-123 90,08,84
T3 74-153 117,77,06 69-140 104,521,2 64-133 112,89,54 60-129 101,87,12

94
Valoarea T1 iniial se nregistreaz n limitele 66-124 cm, cu unele diferene n funcie
de vrsta femeilor aflate n studiu, fiind mai mici la cele aflate n perioada timpurie a vrstei
reproductive.
Dimensiunile iniiale ale T1, T2 i T3 nregistrate la femeile din perioada timpurie a
vrstei reproductive sunt mai mici, comparativ cu valorile nregistrate la cele din faza tnr i
cea tardiv, cifrndu-se la 83,32,58 cm, 92,14,12 cm i 98,57,98 cm respectiv, versus 89,37,21
cm, 98,15,16 cm i 118,39,76 cm la persoanele din perioada tnr i corespunztor 92,68,52 cm,
123,56,45 cm i 136,43,45 cm la cele n faza tardiv a vrstei reproductive.

Tabelul 5.3. Evoluia circumferinei coapselor i a feselor la femeile de vrst reproductiv


care practic sistematic efortul fizic dozat, cm

urata practicrii exerciiului fizic dozat


iniial dup 3 luni dup luni dup 36 luni
Itemi
Min.- Min.- Min.- Min.-
M m M m M m M m
max. max. max. max.
Lotul I
C1 54-93 65,58,37 52-89 70,56,17 50-88 63,05,67 46-80 60,48,22
C2 52-89 63,37,73 51-86 68,55,83 51-80 62,04,65 48-76 59,46,85
F 92-147 108,112,02 90-136 113,07,67 89-126 101,05,67 84-118 100,39,49
Lotul II
C1 62-108 83,66,83 57-99 81,37,19 54-99 78,09,89 48-93 72,69,66
C2 57-98 76,35,34 52-92 74,86,68 49-86 68,09,42 43-80 63,58,72
F 102-164 130,49,84 97-158 127,310,18 94-152 117,514,37 88-116 10813,67
Lotul III
C1 65-129 98,215,08 62-123 94,810,17 60-123 94,310,51 59-123 90,38,08
C2 60-107 83,511,07 57-101 81,27,34 55-101 80,87,68 54-101 76,511,07
F 94-172 133,018,38 91-152 130,812,51 89-151 130,312,84 88-138 126,38,38
Total
C1 54-129 82,410,09 52-123 82,27,84 50-123 78,48,69 46-123 74,48,65
C2 52-107 74,48,05 51-101 74,86,62 51-101 70,37,25 48-101 66,58,88
F 92-172 123,813,41 90-158 123,710,12 89-152 116,310,96 84-138 111,510,51

Pe parcursul practicrii efortului fizic dozat se constat micorarea dimensiunilor


abdomenului n toate cele trei nivele msurate. Obinerea mai rapid a rezultatelor scontate este
caracteristic pentru persoanele din faza timpurie a perioadei de reproducere, att dup 3 luni de

95
practicare sistematic a efortului fizic dozat, ct i dup 36 de luni, adic la sfritul perioadei de
observaie.
Persoanele din faza tardiv a vrstei de reproducere obin rezultate vizibile mai lent i
au nevoie de mai mult timp pentru meninerea rezultatelor obinute n ceea ce privete silueta.

5.2. Modificrile morfofuncionale ale organismului survenite sub influena efortului fizic
dozat

Practicarea efortului fizic sistematic produce unele modificri funcionale la nivelul


tuturor organelor i sistemelor organismului. Aceste schimbri depind de starea de sntate, de
gradul de ncordare, de starea dezvoltrii fizice a persoanei, de metodica de antrenament i, nu n
ultimul rnd, de condiiile de antrenament. Activitatea sportiv desfurat n condiiile de
angajare total n lupta pentru realizarea celor mai bune performane, situate deseori la limita
posibilitilor individuale sau obinute printr-un efort colectiv de maxim solicitare, poate genera
o gam variat de accidentri.
Influenele antrenamentului asupra femeilor se manifest prin apariia modificrilor
funcionale ale indicilor sistemelor circulator, neuromuscular i respirator, care pot fi evaluate n
comparaie cu starea lor iniial (figura 5.4).

FC
150
CVP TAs
100

50
RM TAd
0

FM TDM

MVC VS

iniial dup efort

Fig. 5.4. Evaluarea modificrilor funcionale survenite n organism dup practicarea efortului
fizic dozat, n comparaie cu nivelul iniial luat drept 100%

Conform datelor din figura 5.4, din partea sistemului circulator se observ o accelerare a
frecvenei cardiace dup antrenament cu 39% fa de nivelul iniial, a tensiunii arteriale sistolice

96
(cu + 11,0%), a celei diastolice ( 15%) i a celei dinamice medii (+12%), precum i a minut-
volumului cardiac ( 24%). n acelai timp, se atest diminuarea volumului sistolic (-18%),
apreciat ca un factor negativ, deoarece MVC crete pe contul frecvenei pulsului, fapt ce
demonstreaz suprasolicitarea sistemului circulator.
Am considerat important evaluarea modificrilor funcionale survenite dup
antrenament n funcie de perioada vrstei reproductive i particularitile alimentaiei.
Rezultatele sunt reprezentate n figura 5.5.

FC FC
200 200
CVP 150 TAs CVP 150 TAs

100 100

RM 50 TAd RM 50 TAd
0 0

FM TDM FM TDM

MVC VS MVC VS

iniial lotul I iniial lotul A


lotul II lotul III lotul B lotul C

Fig. 5.5. Modificrile funcionale survenite n organism dup antrenament, n funcie de perioada
vrstei reproductive i particularitile alimentaiei, comparativ cu nivelul iniial
luat drept 100%

Modificri funcionale mai pregnante sunt caracteristice pentru reprezentantele


segmentului tardiv al vrstei reproductive, precum i pentru lotul femeilor care nu au practicat
efortul fizic i nu se alimenteaz corect. n cazul lotului C, suprasolicitarea sistemului este
considerabil, sporirea MVC are loc preponderent pe contul frecvenei pulsului, versus mrirea
volumului sistolic n lotul A. Rezultatele obinute demonstreaz locul i rolul efortului fizic
dozat i al alimentaiei corecte n meninerea i fortificarea strii de sntate.
Cercetrile noastre au cuantificat n special repercusiunile antrenamentului care se
manifest, n primul rnd, prin modificri din partea sistemului circulator. Frecvena cardiac
este considerat un punct de reper fundamental care ofer informaii referitoare la intensitatea
efortului fizic n raport cu posibilitile individuale. Frecvena cardiac variaz de la o persoan
la alta, prezentnd mici diferene, i este influenat de diveri factori, precum: starea de agitaie,
efortul efectuat sau o activitate solicitant. n studiul de fa observm o accelerare a frecvenei

97
cardiace de la 902,2 pn la 125,33,1 bt.i/minut la finele antrenamentului (p<0,001) (figura
5.6).

140
125,3
120

bti/min 100 90

80

60

40

20

0
Inainte Dup

Fig. 5.6. Frecvena cardiac la persoanele care practic efort fizic sistematic, bt./min

Tensiunea arterial este expresia a dou componente: tensiunea arterial sistolic, care
reprezint maximul presiunii produs de snge la curgerea prin artere spre celelalte organe, i
tensiunea arterial diastolic presiunea vaselor sangvine n momentul n care se umple cu
snge venit din restul corpului.
La femeile incluse n studiu, tensiunea arterial sistolic a sporit de la 1103,0 pn la
122,51,88 mm/Hg (p<0,001), iar tensiunea arterial diastolic de la 73,31,37 pn la
851,36 mm/Hg (p<0,001) (figura 5.7). De asemenea, s-a nregistrat o cretere a tensiunii
dinamice medii de la 91,61,3 pn la 103,71,4 mm/Hg (p<0,001).
Volumul sistolic este volumul de snge eliberat de cord la fiecare sistol, egal cu
diferena dintre volumul diastolic i cel sistolic. Valoarea sa variaz ntre 70 i 90 ml la cordul
adult normal. n cazul antrenamentului persoanelor care practic efort fizic sistematic, volumul
sistolic sporete dup antrenament de la 55,61,39 ml pn la 621,36 ml (p<0,001) (figura 5.8,
98).
Minut-volumul cardiac reprezint cantitatea de snge pompat de inim n timp de un
minut. Rezistena periferic reprezint totalitatea factorilor care se opun curgerii sngelui prin
vase. Observm o cretere a minut-volumului cardiac de la 5,51,5 pn la 6,91,8 l (p<0,001) i
scderea RPVS iniial 1345,243,7 pn la 1222,346,2 (p<0,001).

98
140
123,4
120 110,6

100
86,2
78,5
mm.c.Hg 80
Inainte
60 Dup

40

20

0
TA sistolic TA diastolic

Fig. 5.7. Tensiunea arterial sistolic i cea diastolic a persoanelor care practic efortul fizic
dozat, mm Hg

64
62,1
62

60

ml 58

56 55,6

54

52
Inainte Dup

Fig. 5.8. Volumul sistolic al persoanelor care practic efortul fizic dozat sistematic, ml

n figurile 5.9 i 5.10 sunt prezentate valorile minut-volumului cardiac i ale rezistenei
periferice a vaselor sangvine.

99
8000 1400
7015,8
1346,8

6000 5691,2
1300

dine -5
l 4000
1218,4

1200
2000

0 1100
Inainte Dup Inainte Dup

Fig. 5.9. Valorile nregistrate ale minut- Fig. 5.10. Rezistena periferic a vaselor
volumului cardiac, l sangvine, dine-5
Capacitatea vitala a plmnilor reprezint cantitatea de aer expulzat din plmni ntr-o
expiraie forat dup o inspiraie profund. Valorile variaz ntre 3,5 i 5,0 1, n funcie de
vrst, nlime, sex i gradul de antrenament. n cercetarea noastr, sistemul respirator a
manifestat modificri prin scderea nesemnificativ a CVP de la 3,540,09 pn la 3,110,09 l
(p>0,05). Scderea capacitii vitale dup efort este dovada unei capaciti funcionale
insuficiente a muchilor respiratori sau poate fi consecina instalrii unei oboseli.
n continuare, am considerat important a evalua modificarea strii de sntate a femeilor
de vrst reproductiv. n acest scop, am recurs la evaluarea integral a indicilor vitali, utiliznd
gradarea percentilic a funciilor, elaborat n cadrul acestei cercetri, nregistrai dup 3 luni de
practicare a antrenamentelor cu efort fizic dozat, dup 12 luni i dup 36 de luni (tabelul 5.4).
Drept nivel de referin au servit rezultatele evalurii strii iniiale, descrise n capitolul 3.
Se apreciaz pozitiv, din punctul de vedere al fiziologiei sportive, sporirea efectivului
femeilor cu valoarea funciilor n limitele valorii P50, care n cercetarea noastr este considerat
norm fiziologic de grup i reprezint de facto diapazonul central al normei fiziologice
recomandate de OMS. Astfel, putem afirma c practicarea efortului fizic dozat dup metoda
UNICA are efect sanogen, care se confirm prin diminuarea numrului de persoane cu nivelul
funciilor la limita inferioar i cea superioar a normei fiziologice, ce reprezint grupul de risc
pentru dezvoltarea modificrilor funcionale nefavorabile i, implicit, a strilor premorbide n
cazul n care sunt expuse unor factori nefavorabili de mediu, inclusiv socioeconomici.

100
Tabelul 5.4. Evaluarea integral a strii funcionale a femeilor de vrst reproductiv, n
dinamica practicrii efortului fizic dozat, %
Ponderea femeilor cu nivelul integral al funciilor
Lot Sublot n vitale P50
iniial dup 3 luni dup luni dup 36 luni
A 17 47,1 58,8 75,8 84,6
B 22 45,5 47,5 59,2 76,3
I
C 25 28 32,1 48,2 58,5
total 64 39,1 46,1 61,1 73,1
A 31 58,1 61,3 74,2 77,4
B 73 39,7 43,8 64,4 68,5
II
C 88 44,3 57,9 63,6 77,2
total 192 44,8 54,3 67,4 74,4
A 26 34,6 46,1 50 61,5
B 38 31,6 42,1 50 60,5
III
C 64 45,3 53,1 64,1 71,9
total 128 39,1 47,1 54,7 64,6
A 74 47,3 55,4 63,5 71,6
B 133 38,3 45,1 61,6 68,4
Total
C 177 42,4 53,1 61,6 72,3
total 384 41,9 50,8 62 70,9

Procesele de adaptare la persoanele cu nivelul funciilor sistemului circulator n limitele


P50 au o capacitate adecvat de adaptare la suprasolicitrile impuse organismului, cele cu nivelul
funciilor P25 i P75 rspund solicitrilor cu ncordarea funciilor de adaptare, iar cele cu nivelul
funciilor P10 i P90 pot nregistra eec adaptiv.

5.3. Concluzii la capitolul 5

1. Practicarea sistematic a efortului fizic dozat contribuie la scderea gradual a masei


corporale, astfel nct, dup 36 de luni de practicare sistematic, efectivul femeilor cu IMC
peste 35 a sczut de la 30 (7,8%) pn la 2 (0,5%), iar al celor cu IMC sub 18,5 a crescut de
la 0 pn la 67 (17,4%); la micorarea dimensiuniilor antropometrice ale burii, ale
coapselor i ale feselor; la modelarea siluetei. Obinerea mai rapid a rezultatelor scontate
este caracteristic pentru persoanele aflate n faza timpurie a perioadei de reproducere, iar
cele faza tardiv obin rezultate vizibile mai lent i au nevoie de mai mult timp pentru
meninerea rezultatelor obinute.

2. Caracterul modificrilor funcionale ale sistemului circulator i particularitile constatate n


stadiul iniial al studiului demonstreaz ncordarea proceselor de adaptare, manifestat prin

101
accelerarea pulsului (+39%), sporirea TAs (+11%), TAd (+15%), TDM ( 12%) i a MVC
( 24%), precum i prin diminuarea VS (-18%). Modificri funcionale mai pregnante sunt
caracteristice pentru reprezentantele segmentului tardiv al vrstei reproductive, precum i
pentru lotul femeilor care nu au practicat efortul fizic i nu se alimenteaz corect.
3. n dinamica investigaiilor se constat mrirea gradual a efectivului femeilor cu nivelul
funciilor n limitele P50 de la 49,9% iniial pn la 74,4% dup 36 de luni, precum i
reducerea pn la zero a persoanelor cu nivelul funciilor foarte joase i foarte nalte, ceea ce
se apreciaz pozitiv, din punctul de vedere al fiziologiei sportive.
4. n dinamica cercetrii, numrul persoanelor cu capacitate nalt de activitate (de munc)
practic se dubleaz, ceea ce demonstreaz mbuntirea strii de sntate.

102
CONCLUZII GENERALE I RECOMANDRI
CONCLUZII
n baza constatrilor i evalurii rezultatelor obinute n cadrul actualului studiu,
efectuat totalmente de autoare, trasm urmtoarele concluzii generale:
1. Cercetrile tiinifice referitoare la problemele sntii femeilor de vrst reproductiv n
relaie cu practicarea efortului fizic dozat i raionalizarea alimentaiei se caracterizeaz
printr-o deosebit actualitate, deoarece patologia uman, la etapa actual de dezvoltare a
societii, este predominat de bolile cronice netransmisibile, care au factori de risc
comportamental comuni alimentaia neraional i lipsa de micare i constituie peste
jumtate din povara bolilor n Europa, msurat n DALY. Impactul efortului fizic dozat i
raionalizrii alimentaiei asupra fortificrii sntii populaiei feminine de vrst
reproductiv, la etapa contemporan, n condiiile Republicii Moldova n-a fost studiat. Dei
problema controlului bolilor netransmisibile i promovarea sntii sunt vizate n
documentele de politici naionale, pn la ora actual, nu exist un program de antrenamente
cu efort fizic dozat, special conceput pentru femei, care s considere toate particularitile
morfofuncionale ale organismului feminin, iar activitile de promovare i educaia pentru
sntate nu sunt suficient de bine coordonate la nivel statal.
2. Conform rezultatelor sondajului sociologic efectuat n cadrul actualului studiu, profilul
general al femeilor de vrst reproductiv demonstreaz lacune n ceea ce privete
contientizarea sntii i prezena unui mod de via nu tocmai sanogen: alimentaia este
considerat plcere de 45% din respondente, 32% consider c nu are importan ce
mnnc, 24% din respondente continu s mnnce dup ce au simit saietate, consum
alimente gen fast-food 23,3%, 35,2% femei consum mai puin de 1,5 l de lichide pe
parcursul zilei, sunt fumtoare 12% din intervievate, iar pentru 58% din respondente
motivaia principal pentru practicarea efortului fizic dozat este modelarea siluetei.
Preocuparea pentru sntate crete odat cu naintarea n vrst.
3. Testrile fiziologice efectuate n cadrul actualului studiu pun n eviden faptul c practicarea
efortului fizic dozat produce modificri funcionale ale tuturor organelor i sistemelor,
adecvate efortului exercitat n timpul antrenamentului, manifestate prin accelerarea pulsului
( 39%), sporirea TAs ( 11%), TAd ( 15%), TDM ( 12%) i a MVC ( 24%), precum i
prin diminuarea VS (-18%). Caracterul modificrilor funcionale din sistemul circulator i
particularitile constatate n stadiul iniial al studiului demonstreaz ncordarea proceselor de
adaptare, manifestate prin creterea MVC pe contul FPs, i nu a VS, n circa 30% cazuri.

103
4. Evaluarea modificrilor indicilor fiziologici particulari ai femeilor care practic sistematic
efortul fizic dozat denot c persoanele din faza timpurie a vrstei reproductive se adapteaz
mai eficient la efortul fizic exercitat, aceasta manifestndu-se prin sporirea MVC att pe
contul FC, ct i al VS n proporii egale, fapt condiionat de nivelul nalt de antrenare.
Modificrile unor indici fiziologici la finele antrenamentului sunt mai exprimate la
persoanele aflate n faza tardiv a vrstei reproductive, care nu practicau efortul fizic dozat i
nu se alimentau corect. n dinamic are loc mrirea gradual a efectivului femeilor cu nivelul
funciilor n limitele P50 de la 49,9% iniial pn la 74,4% dup 36 de luni, precum i
reducerea pn la zero a numrului persoanelor cu nivelul funciilor foarte joase i foarte
nalte, ceea ce se apreciaz pozitiv din punctul de vedere al fiziologiei sportive. Numrul
persoanelor cu capacitate nalt de activitate (de munc) practic se dubleaz, ceea ce
demonstreaz mbuntirea strii de sntate.
5. Practicarea sistematic a efortului fizic dozat contribuie la scderea gradual a masei
corporale, astfel nct, dup 36 de luni de practicare sistematic, efectivul femeilor cu IMC
peste 35 a sczut de la 30 (7,8%) pn la 2 (0,5%), iar al celor cu IMC 18,5 a crescut de la 0
pn la 67 (17,4%); totodat, numrul de persoane cu IMC pn la 25 s-a mrit de la 153
(39,8%) pn la 265 (69%). De asemenea, practicarea sistematic a efortului fizic dozat duce
la micorarea dimensiunilor antropometrice ale abdomenului, ale coapselor i ale feselor i la
modelarea siluetei. Obinerea mai rapid a rezultatelor scontate este caracteristic pentru
persoanele aflate n faza timpurie a perioadei de reproducere, iar cele din faza tardiv obin
rezultate vizibile mai lent i au nevoie de mai mult timp pentru meninerea rezultatelor
obinute.
6. n rezultatul investigaiilor s-a evideniat faptul c minut-volumul cardiac, volumul sistolic i
rezistena periferic a vaselor sangvine sunt cei mai sensibili indici funcionali ai sistemului
circulator, nregistrnd modificri funcionale nefavorabile respectiv la 92,7%, 83,6% i
73,2% femei n fazele timpurie, tnr i tardiv ale vrstei reproductive aflate sub
observaie, aceti indici fiind propui pentru evaluarea capacitii de activitate i pentru
monitorizarea efectelor asupra sntii.
La analiza multifactorial de corelaieregresie am obinut modelul matematic al
capacitii de activitate a organismului femeilor de vrst reproductiv, n funcie de nivelul
funciilor sistemului circulator indicator integral al unei stri psihosomatice bune, exprimat
prin polinomul de gradul unul:
I f 2.7623 0.00101VS 0.00068MVC 0.0016RPVS 0.0034IVK 0.01068FPs (r 0.97)

104
Modelul respectiv poate fi aplicat pentru evaluarea strii de sntate, inclusiv pentru scopuri
de pronosticare.
7. Conform evalurilor noastre, alimentarea femeilor de vrst reproductiv nu este echilibrat:
persoanele care practic sistematic efortul fizic dozat i se alimenteaz corect au un consum
de proteine bine normat (93,76,51 g), cu predominarea proteinelor de origine vegetal
(57,34,81%), ns aportul de sruri minerale nu acoper necesarul zilnic. Dezechilibrul este
mai pronunat la persoanele care nu practic efort fizic dozat i nu se alimenteaz corect, ce
se caracterizeaz prin consum sporit de proteine (cu 9,131,6 g), lipide (cu 10,691,2 g) i
glucide (cu 32,421,5 g), prin aport sczut de sruri minerale care nu acoper necesarul
zilnic n calciu (cu 97,20 mg), n fosfor (cu 357,08 mg), n magneziu (cu 109,33 mg) i n
fier (cu 10,06 mg) i prin carena carotenului (cu 1 mg), a vitaminei A (cu 88 mg) i a
vitaminei C (cu 7,48 mg), comparativ cu femeile din lotul A.
8. Rezultatele analizei influenei efortului fizic dozat i raionalizrii alimentaiei asupra strii
de sntate a femeilor de vrst reproductiv argumenteaz necesitatea elaborrii msurilor
concrete, orientate spre promovarea fortificrii strii de sntate prin mijloacele efortului
fizic dozat i alimentaie raional, ncepnd de la o vrst ct mai timpurie, care pot fi
realizate prin implementarea unui complex de msuri structurate pe grupuri: msuri
legislative, administrative, metodico-pedagogice i de sntate public.
9. Problema tiinific soluionat n tez a constat n dezvoltarea unui program, argumentat
tiinific, cu practicarea efortului fizic dozat adecvat particularitilor morfofuncionale ale
organismului feminin de vrst reproductiv, care ia n considerare procesele metabolice i
care poate fi personalizat n funcie de starea funcional i cea de sntate. Au fost elaborate
principiile de raionalizare a alimentaiei. mbinarea efortului fizic dozat cu corectarea
individual a alimentaiei contribuie la fortificarea strii de sntate, la formarea abilitilor
psihomotrice, la ameliorarea i modelarea siluetei, precum i la promovarea sntii
persoanelor de sex feminin pe un termen de lung durat.

105
RECOMANDRI
1. Elaborarea i implementarea programului naional complex n domeniul practicrii efortului
fizic dozat i raionalizrii alimentaiei, ameliorrii i fortificrii indicilor strii de sntate a
populaiei.
2. Adoptarea metodologiei unice de monitorizare a efectelor practicrii efortului fizic dozat, cu
implementarea testrilor de laborator i crearea bazelor de date relaionale, fapt ce va permite
depistarea cauzelor principale de dezvoltare a modificrilor funcionale nefavorabile i a
efectelor de sntate a celor care practic efortul fizic dozat complementar cu raionalizarea
alimentaiei.
3. Elaborarea legislaiei naionale privind cerinele fa de programele i regimul de
antrenament i raia alimentar a persoanelor care practic efortul fizic dozat, precum i
monitorizarea i dirijarea medical a efectelor asupra sntii exercitate de procesul de
slbire, pentru anticiparea dezvoltrii strilor funcionale nefavorabile i a celor morbide.
4. Implementarea continu a sistemului de monitoring al strii de sntate a persoanelor care
practic efortul fizic dozat i raionalizarea alimentaiei i a factorilor mediului de
antrenament.
5. Consolidarea aciunilor serviciului de medicin sportiv i ale serviciului de medicin
preventiv n direcia mediatizrii pe scar larg a beneficiilor antrenamentelor cu efort fizic
dozat pentru meninerea i promovarea sntii n diferite colectiviti coli, licee, colegii,
universiti, uniti economice etc.
6. Identificarea grupului-int al femeilor cu risc pentru sntate n baza rezultatelor evalurii
statusului alimentar al pacienilor n cadrul examenelor medicale profilactice i al anamnezei
antecedentelor patologice, cum ar fi sntatea mamei, evoluia sarcinii cu patologie asociat,
anemie n timpul sarcinii i anamnez social compromis etc., pentru consiliere i
promovarea antrenamentelor cu efort fizic dozat.
7. Continuarea proiectelor unica.md: Un nou nceput cu Unica, Discut cu Galina,
Slbete sntos, i vedetele slbesc, Promovarea Proiectului TV Serviciul de slbit
sntos, concepute de autor n cadrul actualului studiu, activiti cu un rating foarte mare n
rndurile populaiei, inclusiv n cea masculin.

106
BIBLIOGRAFIE
1. Achim t. Planificarea n pregtirea sportiv. Constana: Ed. Ex PONTO, 2002, p. 56-99.
2. Ambrosi N., Brdescu P. Sport: Mica enciclopedie. Chiinu, 2014, 400 p.
3. Antal I. Dezvoltarea fizic.Bucureti: Editura medical, 1985, 450 p.
4. Antipa C. Fiziologia i fiziopatologia sistemului endocrin. Vol. 1. Bucureti: Editura
medical, 1989, 1280 p.
5. Amarin B.A. Teoria i metodica educaiei fizice. Moscova: Cultura fizic i sport, 1990, p.
180-195.
6. Aulic I. Evaluarea capacitii de munc fizic n clinic i sport. 2004, 130 p.
7. Balton A., Champion L. The fitness leaders. Handbook. Forth edition, Kandaroo Press,
1998, 177 p.
8. Barnea E. Siluet, sntate, frumusee. Bucureti: Editura All, 2007, 144 p.
9. Benite-Ribeiro S.A., Santos J.M., Duarte, J.A. Moderate physical exercise attenuates the
alterations of feeding behaviour induced by social stress in female rats. In: Cell. Biochem.
Funct., 2014, Mar; nr. 32(2), p. 142-149.
10. Besot J. Frumusee i plenitudine. 1999, p. 48-174.
11. Blas E., Sommerfeld J. Social determinants approaches to public health: from concept to
practice. WHO, 2011.
12. Burloiu P. Economia i organizarea ergonomic a muncii. Bucureti: Ed. Didactic i
Pedagogic, 1990.
13. Cabral P.U., Canrio A.C., Spyrides, M.H., Ucha S.A., Eleutrio J.J., Giraldo P.C.,
Gonalves A.K. Physical activity and sexual function in middle-aged women. In: Rev.
Assoc. Med. Bras., 2014 Jan; nr. 60(1), p. 47-52.
14. Calais-Germain B. Anatomie pentru micare. Iasi: Polirom, 2009, 312 p.
15. Calmc V. Optimizarea activitii de educaie pentru sntate i de promovare a modului
sntos de via n condiii socioeconomice noi. n: Sntate Public, Economie i
Management n Medicin, nr. 3 (38), 2011, p. 42-45.
16. Cartea alb. Strategie pentru Europa privind problemele de sntate legate de alimentaie,
excesul de greutate i obezitate. Comisia European, 2007.
17. Crstea Gh. Teoria i metodica educaiei fizice i a sportului. Bucureti: Editura Universul,
2000, p. 23.

18. Cebanu S. Cerinele igienice fa de edificiile de cultur fizic i sport i instituiile


cultural-publice: Elab. metodic. Chiinu: CEP Medicina, 2011, 21 p.

107
19. Cebanu S. Evaluarea fiziologo-igienic a condiiilor de antrenament al sportivilor n
edificiile sportive de tip nchis. Autoreferat al tezei de doctor n medicin, 2008, 26 p.
20. Cebanu S. Msurile profilactice privind mbuntirea condiiilor de antrenament i
ameliorarea strii de sntate a sportivilor. In: Sntate Public, Economie i Management
n Medicin, Chiinu, 2008, nr. 5, p. 78-82.
21. Cernea M. Cernea N. Sntatea femeii i familia. Bucureti: Editura Medical, 1991, 93 p.,
Chiinu, 2008, 70 p
22. Chirlici A., Jalb U. Igiena alimentaiei. Chiinu: CEP Medicina, 1998, 300 p.
23. Columban E. Exerciiul fizic i sntatea. Chiinu, 2008, 182 p.
24. Cristea E. Terapia prin micare. Bucureti: Editura medical, 1990.
25. Danail S. Optimizarea sistemului leciilor de studii n cadrul disciplinei universitare
Educaia Fizic. Sinteza lucrrilor prezentate la sesiunea anual a Catedrei de Educaie
Fizic de la Universitatea ''Gh. Asachi'', Iai, 1996, p. 120-124.
26. Danail S. i coaut. Analiza aspectelor activitii comunicative ale studenilor practicani n
procesul desfurrii leciei de gimnastic stereotip. n: Mat. Conf. tiin. Internaionale
Probleme actuale privind perfecionarea sistemului de nvmnt n domeniul culturii
fizice. Chiinu, 1996, p. 21.
27. Demeter A. Fiziologia efortului sportiv n medicina sportiv aplicat. Bucureti: Editis,
1994, 650 p.
28. Detels R., et. al. Oxford Textbook of Public Health, 4th ed. New York: Oxford University
Press Inc., 2004.
29. Dragnea A., Bota A., Stnescu M. Idealul i funciile educaiei fizice i sportului. n:
Teoria educaiei fizice i sportului. Bucureti: Editura Cartea colii, 2000, p. 117.
30. Dragnea A. Teoria sportului. Bucureti: Editura Cartea colii, 2002, 610 p.
31. Drgan I. Medicina sportiv. Bucureti: Editura medical, 2002, 797 p.
32. Droesbeke J. Elements de statistique. Paris: Ed. Ellipse, 1992.
33. Duda R.C. Sntate public i management. Iai: Ed. Moldotip, 1996.
34. Dumitrescu C. Alimentaia i efortul fizic: tradiie i actualitate. Bucureti: Editura Sport-
Turism, 1987, 250 p.
35. Dumitrescu R,, Aducovschi D. Strategia centrului de consiliere psihomotric pentru
promovarea unui stil de via sntos prin programe de timp liber diversificate i
individualizate. n: Palestrica Mileniului III Civilizaie i Sport. Volumul 14, nr. 3, 2013,
p. 228233.

108
36. Dumitru Gh. Activitatea fizic, factor de promovare a sntii n Uniunea European.
Viziune i politici la nivel comunitar (II). n: Palestrica Mileniului III Civilizaie i Sport.
Volumul VIII, nr. 2 (28), 2007, p. 7887.
37. Edginton C., Chin Ming-Kai., Rychtecky A. Health and Physical Education: A New Global
Statement of Consensus. In: eskkinantropologie, 2011, vol. 15, nr. 1, p. 113118.
38. Ekhard E. Ziegler L., Filer G. Present Knowledge in Nutrition. Seventh edition.
Washington DC: ILSI Press, 1996, 353 p.
39. Eco C. Management n sistemul de sntate. Chiinu: Editura Epigraf, 2006, 864 p.
40. Eco C. Sntatea obiect de studiu al medicinei. Omul i destinul. Chiinu: Editura
Ruxanda, 2005, p. 102-108.
41. Eco C., Toma G. Promovarea alimentaiei raionale i a efortului fizic dozat, ca un
comportament protector de sntate. n: Sntate Public, Economie i Management n
Medicin. Chiinu, 2011, nr. 3 (38), p. 46-48.
42. Eco C., Calmc V., Bahnarel I. Promovarea sntii i educaia pentru sntate. Chiinu:
Editura Epigraf, 2013, 600 p.
43. Filipescu D. Pregtirea fizic aplicativ a studentelor universitilor de medicin n cadrul
disciplinei ''Gimnastica''. Autoreferatul tezei de dr. ped., Chiinu, 1999, 26 p.
44. Friptuleac Gr., Alexa L., Bblu V. Igiena mediului. Chiinu: tiina, 1998, 360 p.
45. Fromel K. et al. (2004) Physical Activity of Men and Women 18 to 55 Years Old In the
Czech Republic. In: VAVERKA F. (Ed.). Movement and health. Olomouc: Palacky
University, p. 169173.
46. Gartea Gh. Teoria i metodica educaiei fizice i sportului. Bucureti: Universul, 1993,
142 p.
47. Gacan . Femeie, pstreaz-i sntatea. Chiinu: Editura Reclama, 2001, 76 p.
48. Gavat V., Petraru F. D., Gavat Cristian C., Azoici D. Factorii de risc din mediu i
sntatea. Iai: Editura EditDan, 2001, 186 p.
49. Glca B. Femeile dup 60 de ani: aspecte demografice, sociale i medicale. Tez de doctor
n medicin, Chiinu, 2006, 117 p.
50. Gncu M., Toma G., Cebanu S. Caracteristica alimentaiei i condiiilor de antrenament
ale femeilor care practic exerciiile fizice sistematice. n: Buletinul Academiei de tiine a
Moldovei, tiine Medicale. Chiinu, 2013, nr. 5 (41), p. 137-141. ISSN 1857-0011.
51. Grbu M., Russu R., Bogdan L. .a. Cu privire la particularitile patologiei umane la etapa
actual de dezvoltare a civilizaiei. n: Profilaxia maladiilor garania sntii: Materialele

109
Conferinei tiinifico-practice dedicate jubileului de 15 ani de la integrarea SSE de Stat al
municipiului Chiinu, 10 noiembrie 2007, p. 229-232.
52. Gramma R., Spinei L. Analiza strii de sntate a populaiei Republicii Moldova prin
prisma indicatorilor statistici. Chisinau, 2010, 101 p.
53. Graur M. Ghid pentru alimentaia sntoas. Iai: Ed. Performantica, 2006, 170 p.
54. Grimalschi T. Didactica modern a educaiei fizice. Ghid pentru profesori. Chiinu:
Reclama, 2008.
55. Grimalschi T .a. Gimnastica. n: Literatura didactic pentru studenii institutelor de
nvmnt superior. Chiinu, 1993, p. 44.
56. Grosbras J.M. Mthodes statisticus des sondages. Paris: Ed. Economica, 1997.
57. Gunter Ernst. Comorile tiinei privind sntatea. Chiinu: Tipografia central, 2002, 136
p.
58. Jaba E. Statistica. Bucureti: Editura Economic, 1998, 464 p.
59. Juhas I. Specicity of sports training with women. In: Phisical culture, 2011, nr. 65, p. 42-
50.
60. Halperin H. & Yankelovitz G. Aerobic Dance and Body Shaping. Tel Aviv: top Print
[HEB], 2006.
61. Halperin H. Body Shaping: Basic Topics and Exercises. Booklet of Aerobic Dance and
Body Shaping Instruction Program. Netanya: The Wingate Academy [HEB], 2010.
62. Halperin H. Aerobic Dance and Body Shaping Instruction: Basic Topics and Exercises.
Booklet of Aerobic Dance and Body Shaping Instruction Program. Netanya: The Wingate
Academy [HEB], 2012.
63. Hbescu I., Moraru Maria. Igiena copiilor i adolescenilor. Chiinu: CEP Medicina,
2000, 280 p.
64. Kent H., Skala J., Desmarais J. Promoting Healthy Weight Among Women of
Reproductive Age. AMCHP/City MatCH, Washington, DC, 2006, 21 p.
65. Legea cu privire la cultura fizic i sport, nr. 330 din 1999.
66. Legea privind supravegherea de stat a sntii publice, nr. 10-XVI din 2009.
67. Lewis D.A., Kamon E., Hodgson JL. Physiological differences between genders.
Implications for sports conditioning. In: Sports Med., 1986, Sep-Oct; nr. 3(5), p. 357-369.
68. Loprinzi P.D., Smit E., Mahoney S. Physical activity and dietary behavior in US adults and
their combined influence on health. In: Mayo Clin. Proc., 2014 Feb; nr. 89(2), p. 1980-
1988.

110
69. Manca S., Mihala G., Duda-Seiman D.M., Saru C.A. Activitatea fizic i cardiologia
preventiv modern. n: Revista de Igien i Sntate Public, nr. 1/2005, vol. 55, p. 85-88.
70. Marcu Gr. M., Minc Dana Galieta. Sntate Public i Management Sanitar. Bucureti:
Editura Universitar Carol Davilla, 2003.
71. Mari A .a. Aplicarea cunotinelor din fiziologie i medicina sportiv n practica
sportivilor. Chisinu: USEFS, 2010, 214 p.
72. Marmot M., Atinmo T., Byers T., Chen. J., Hirohata T. et al. Food, Nutrition, Physical
Activity, and the Prevention of Cancer: a Global Perspective. (WCRF/AICR Expert Report
). Washington DC, 2007, 517 p.
73. Mascie-Taylor M. (2003). Data handling and biostaticstis: use of SPSS 9.0 for Windows.
1999. Charlottenlund: Danish Bilhaeziasis Laboratory, Departament of Biological
Anthropology University of Cambridge.
74. Matei C., Paladi Gh. .a. Cartea Verde a Populaiei Republicii Moldova. Chiinu: Ed.
Statistica, 2009, 56 p.
75. Maximova T.M., Belov V.B., Lushkina N.P. The prevalence of behavioral risk factors and
diseases of blood circulation system. In: Probl. Soialnoi Ghighien, Zdravoohr. I Istorii
Mediin, 2014, Jan-Feb; nr. 1, p. 3-7.
76. McCarty C.A., Lemieux A., Hitz M.M., Palcher J.A., Conway P.G. Physical activity, fruit
and vegetable intake, and smoking in working-aged adults: opportunities for prevention in
primary care. In: Minn. Med., 2014, Feb; nr. 97(2), p. 43-46.
77. Meina L., Hoble L., Cocaina A. et al. Nutritional assesment and its role in evaluation and
prescription of exercise training. In: Timioara Physical Education and Rheabilitation
Journal, Vol. 2, Issue 4, 2010, p. 55-60.
78. Morn Fraile V. Promotion of physical activity. In: Rev. Enferm., 2013, Jan; nr. 36(1), p. 8-
16.
79. Morton D., Rankin P., Kent L., Sokolies R., Dysinger W., Gobble J., Diehl H. The
Complete Health Improvement Program (CHIP) And Reduction of Chronic Disease Risk
Factors in Canada. In: Can. J. Diet. Pract. Res., 2014 Summer; nr. 75(1), p. 72-77.
80. Murean P. Manual de metode matematice n analiza strii de sntate. Bucureti: Editura
Economica, 1989, 573 p.
81. Nadaan V., ular F. .a. Particularitile demografice ale participanilor la o campanie de
promovare a sntii. n: Buletinul Academiei de tiine, nr. 5 (41), 2013, p. 200-205.
82. Negrea C. Promotori ai vieii sntoase: alimentaia raional i fitnessul. n: Revista de
Igien i Sntate Public, vol. 56, nr. 4, 2006, p. 51-56.

111
83. Noi perspective pentru femei. Ghid practic. Agenia SUA pentru Dezvoltarea
Internaional (USAID). Arhimede, 2006.
84. Norton R.F., Hebel J.R., Mc Carter R. A study Guide to Epidemiology and Biostatistics,
Aspen Publishers. Fourth Edition, Gaithersburg Maryland, 1996.
85. Nutrition and Physical Activity Actions addresing Obesity. European Union, 2014, 84 p.
86. Ocrotirea sntii n Republica Moldova. Biroul Naional de Statistic al RM, 2013, p. 82-
90.
87. Opopol N., Obreja G., Ciobanu A. Nutriia n sntatea public. Chiinu: Bons Offices,
2006, 180 p.
88. Paladi Gh. Sntatea femeii i adaptarea ei la noile cerine ale vieii contemporane. n: Mat.
Conferinei Problemele actuale medico-sociale, psihologice i demografice ale familiei,
Chiinu, 1998.
89. Palanciuc M. Sondaj sociologic "Aprecierea atitudinii femeilor fa de propria lor sntate
". Centrul Naional de Studii i Informare pentru Problemele Femeii. Chiinu, 2000, 28 p.
90. Pantea V., Opopol N. .a. Sntatea n relaie cu mediul. Chiinu: Sirius SRL, 2010, p. 26-
31.
91. Paca M.D. Elemente de psihopedagogie nutriional. Trgu Mure: Ed. University Press,
2009, 356 p.
92. Pate R.R., Durstine J.L. Exercise physiology and its role in clinical sports medicine. In:
Southern Medical Journal, 2004 Sep, nr. 97(9), p. 881-885.
93. Popa Gh. Metodologia cercetrii tiinifice n domeniul educaiei fizice i sportului.
Timioara: Editura Orizonturi Universitare, 1999, 282 p.
94. Popovici C. Dialog cu frumuseea i sntatea: sfaturi utile pentru toate vrstele. Ed. a 2-a
reviz. Bucureti: Editura Tehnica, 1996, 190 p.
95. Promovarea sntii i educaia pentru sntate. coala Naional de Sntate Public i
Management Sanitar. Bucureti: Public H. Press, 2006, 242 p.
96. Rinderu E.T., Ionescu M.A. Alimentaia i medicaia n efortul sportiv. Craiova: Editura
Universitar, 2004.
97. Rinderu E.T., Ilinca I. Kinetoterapia n activiti sportive. Craiova: Editura Universitar,
2005, 294 p.
98. Ruseski J.E., Humphreys B.R., Hallman K., Wicker P., Breuer C. Sport participation
andsubjective well-being: instrumental variable results from German survey data. In: J.
Phys. Act. Health, 2014 Feb, nr. 11(2), p. 396-403. doi: 10.1123/jpah.2012-0001. Epub
2013 Jan.30.

112
99. Russu R. Estimarea igienic a factorilor mediului ocupaional i a strii de sntate a
muncitorilor fabricilor de producere a igaretelor. Autoreferatul tezei de doctor n tiine
medicale. Chiinu, 2003, 24 p.
100. Sntatea i accesul la informaie: ntrebri i rspunsuri. Chiinu: Centrul "Acces-
info", 2008, 38 p.
101. Shangold Mona M. Women and exercise: physiology and sports medicine. F.A. Davis,
1994, 300 p.
102. Shils M.E., Olson J.A., Shike M. Modern Nutrition in Health and Disease. Enghth
Edition. American Public Health Association, 1996, 1279 p.
103. Short C.E., Vandelanotte C., Duncan M.J. Individual characteristics associated with
physical activity intervention delivery mode preferences among adults. Int. J. Behav. Nutr.
Phys. Act., 2014, Feb 25; nr. 11(1), p. 25.
104. Spinei L. Noiuni generale despre studii epidemiologice. n: Curier medical, 2004, nr. 5,
p. 42-43.
105. Spinei L. Sntatea familiei. Mat. Conferinei Particularitile i tendinele proceselor
demografice n R. Moldova. Chiinu, 2001, p. 167-170.
106. Spinei L. .a. Noiuni de baz de epidemiologie i metode de cercetare. Chiinu, 2006,
224 p.
107. Spinei L., Lozan O., Badan V. Biostatistica. Chiinu, 2006, p. 69-72.
108. Strategia de dezvoltare a sistemului de sntate n perioada 2008-2017, nr. 1471 din
24.12.2007.
109. Strategia Naional de Sntate Public pentru anii 2014-2020.
110. Suveic L. Bazele nutriiei: ghid practic. Chiinu: CEP Chiinu-Prim, 2011, 176 p.
111. alaru I., Gheorghi S. et al. Analysis of public health operations, services and activities
in the Republic of Moldova. WHO, 2012, 115 p.
112.Tarcea Monica, Martin C. Nutriia sportivilor. Trgu-Mure, 2015, 480 p.
113. Tacu A. Sntatea i calitatea vieii. Bucureti: Editura Universitar, 2012, 221 p.
114.Tinker A., Finn K. Epp J. Improving Womens Health. Issues and Intevention. The World
Bank, Washington DC, 2000, 35 p.
115. Tintiuc D., Grossu I. Sntate public i management. Chiinu: CEP Medicina, 2007,
896 p.
116. Tintiuc D., Moraru C. Factorii de risc ce influeneaz sntatea femeii. n: Analele
tiinifice ale USMF Nicolae Testemianu, 2000, vol. II, p. 240-244.

113
117.Toma G. Promovarea alimentaiei echilibrate i a micrii dirijate n meninerea sntii
i frumuseei: opinii i sugestii. n: Anale tiinifice ale USMF Nicolae Testemianu,
Materialele Conferinei Zilele Universitii, consacrate celor 15 ani de la proclamarea
independenei Republicii Moldova, 19-20 octombrie. Chiinu, 2006, vol II, p. 141-145.
118. Toma G. Rolul alimentaiei i micrii n strategia ocrotirii sntii femeilor. Culegerea
Bioetica, Filosofia, Economia i Medicina n strategia de asigurare a securitii umane.
n: Materialele Conferinei a II-a tiinifice Internaionale dedicate semicentenarului
Catedrei Filosofie i Bioetic i jubileului de 70 de ani ai prof. universitar, dr. hab. n
filosofie Teodor rdea. Chiinu, 2007, p. 310-314.
119. Toma G. Promovarea sntii prin intermediul efortului fizic. n: Analele tiinifice ale
USMF N. Testemianu, vol. II, Chiinu, 2009, p. 176-180.
120.Toma G. Comunicarea si schimbarea comportamentului alimentar cu risc unul din
factorii determinani ai obezitii. n: Anale tiinifice ale USMF Nicolae Testemianu.
Chiinu, 2011, vol. II, p. 340-346.
121. Toma G., Eco C., Goma L. Beneficiile Programului de marketing social Slbete
sntos prin mediul online. n: Sntate Public, Economie i Management n Medicin.
Chiinu, 2013, nr. 3 (48), p. 142-144.
122.Toma G. Evaluarea modificrilor funcionale ale organismului femeilor n procesul
antrenamentului de shaping. n: Sntate Public, Economie i Management n Medicin.
Chiinu, 2013, nr. 3 (48), p. 215-217.
123. Tulchinsky T., Varavicova E. Noua sntate public: introducere n sec. I. (trad. din
engl. de A. Jalb, P. Jalb). Chiinu: Ulysse, 2003, 744 p.
124.US Department of Health and Human Services. Office on Womens Health. A Lifetime of
Good Health. Wasington DC, 2011, 67 p.
125.Uijtdewilligen L., Peeters G.M., van Uffelen J.G., Twisk J.W., Singh A.S., Brown W.J.
Determinants of physical activity in a cohort of young adult women. Who is at risk of
inactive behaviour? In: Sci. Med. Sport., 2014, Feb 12, S1440-2440(14)00033-4.
126.Uijtdewilligen L., Twisk JW, Singh A.S., Chinapaw M.J., van Mechelen W., Brown W.J.
Biological, socio-demographic, work and lifestyle determinants of sitting in young adult
women: a prospective cohort study. In: Int. J. Behav. Nutr. Phys. Act, 2014, Jan. 24, nr.
11, p. 7.
127. UNICEF. Starea de nutriie n Republica Moldova. Analiza situaiei i strategiile de
intervenie. Raport 1996-2000. Chiinu, 2002.

114
128. UNICEF. Studiu asupra consumului alimentelor i aporturilor nutriionale ale familiilor
din Republica Moldova. Raport final. Chiinu, 1999.
129. UNICEF. Studiu demigrafic i de sntate n Moldova. Raport preliminar. Chiinu, 2005.
130. Vangheli V. Igiena muncii. Chiinu: Centrul Editorial-Poligrafic Medicina al USMF,
2000, 475 p.
131. Vidracu L. Tu i corpul tu pentru un nou secol: o carte despre i pentru femei. Chiinu:
Editura Litera, 2001, 358 p.
132.Walter C. Nordic Walking. The Complete Guide to Health, Fitness and Fun. Haterleigh
Press, 2009, 208 p.
133.WHO and FAO. Vitamin and mineral requirements in human nutrition. Second edition,
2004.
134.WHO and UNICEF. Nutrition Essentials. A Guide for Health Managers, 2004.
135. WHO. Global Strategy on Diet, Phisical Activity and Health, 2004.
136. WHO. Life in the 21st Century: a vision for all (World Health Report). Geneva, 2003.
137. WHO. Sixty-First World Health Assembly. Geneva, 2008.
138. WHO. Women and Health. Todays Evidence Tomorrows Agenda, 2009.
139. Willet W. Nutritional epidemiology. Oxford, 2013, 503 p.
140. Zamora E. Igiena educaiei fizice i sportului. Cluj-Napoca, 2009, 61 p.
141. Zanoschi G. Sntate public i management sanitar. Iai, 2003, 315 p.
142. Zanoschi G., Iliescu L. Metode de evaluare statistic cu larg utilizare n epidemiologie.
n: Tratat de epidemiologie a bolilor transmisibile (sub red. A. Ivan). Iai: Ed. Polirom,
2002.
143. .., ..
. : V -
. . . : , 2013, . 193-196.
144. . . -
a. : :
. , 2005, .
7378.

145. .. .
: , 1990, 194 .
146. , .
, 1984.

115
147. .. ,
. - . : 14.00.2007. , 1989, 375 .
148. . .

. 2009.
149. . . :
, 2, 2014, . 12-14.
150. . . ... : , 2010,
560 .
151. . . . . : , 2001, 319 .
152. 12.1.005-88 -
.
153. .. : . 2000.
154. . ., . .
. : -

, . , 2011, c. 12-14.
155. . ., . ., . .
. : aterials digest of the VIth International Scientific
and Practical Conference Problems and ways of modern public health development.
Kiev, London, December 7 Decembre 15, 2011, 2012, p.129-130.
156. . ., . .

. , 1984.
157. .. . : IV
- . . .
: , 2012, . 224-228.
158. . . . , 1990, 48 .
159. .. . . : , 2010, 600 .
160. .., . .
. , 2009, 172 .

116
161. .. -
(35-45 ).
... , 2004, 20 .
162. .., .. -
. : . . 4 (109),
2012, . 161-168.
163. . .
. : , 2011, 256 .
164. . ., . ., . .

, - .
, 2014, 1, . 102-104.
165. .., .., .. -
. :
, 3, 2005, . 134-137.
166. , .
. -: , 2006.
167. ..
. .
-
. , 2000, . 152-160.
168. .., ..
. : , 1988, 253 .
169. .., .. . : , 1974,
383 .
170. .. - . :
, 1982, 400 .
171.
. . , 02.05.1991, 5786.
172. ., . -
. -

. , 2014, . 171-174.

117
173. .., .., .. . : ,
1998.
174. .., .., .. -.
. . . , 2012, 248 .
175. .., .., .. -. 1. ,
2001, 74 .
176. .. M 35-45
, . : ,
, 2, 2012, c. 46-49.
177. ..
, . .., ,
2006, 22 .
178. . .
: a, 1968, 420 .
179. . ., . . .
, 1984.
180. 2.2.4.548-96
31.10.1996.
181. II-4-79. IV .
182. .. e
. : , 2, 2006, .
15-17.
183. .. , .. . .
.: -, 2004, 438 .
184. . . 1:
, , , - ,
. . a .., a .. :
, 1987.
185. . . 2:
, , , - ,
. .., .. : , 1987.
186. .., .., .. .
. : , 1986, 335 .

118
187. . .
. : , 1988, 208 .
188. .., ..
-
. : V -
. . . : , 2013, . 255-
259.
189. http://dexonline.ro/definitie/profilaxie (vizitat 23.03.2013)
190. http://efemina.ro/alimentatia-in-sport/ (vizitat 12.03.2013)
191. http://frumossisanatos.ro/index.php?id=medicina-de-familie (vizitat 22.04.2013)
192. http://sanatate.unica.ro/ceaiurile-de-slabit/22/ (vizitat 23.02.2013)
193. http://unica.md/cum-te-alimentezi-cand-practici-antrenamente-shaping (vizitat
23.04.2013)
194. http://unica.md/tatiana-bajurean-dupa-pastilele-de-slabit-am-adaugat-30-kg/ (vizitat
22.04.2013)
195. http://www.asociatia-profesorilor.ro/educatia-fizica-si-sportul.html (vizitat 15.03.2013)
196. http://www.eva.ro/dietafitness/dieta/ce-presupune-o-dieta-sanatoasa-articol-
3044.html(vizat 17.03.2013)
197. http://efemina.ro/alimentatia-in-sport/ (vizitat 20.03.2013)
198. http://deglon.ru/vliyanie-shejpinga-na-sostoyanie-organizma
199. http://ec.europa.eu/health/nutrition_physical_activity/policy/index_en.htm (vizitat
20.03.2013)
200. http://ec.europa.eu/health/population_groups/gender/index_ro.htm (vizitat 20.03.2013)
201. http://www.statistica.md/public/files/publicatii_electronice/femei_si_barbati/Portret_statist
ic_femei.pdf (vizitat 20.03.2013

119
ANEXE

ANEXA 1. Chestionar pentru identificarea motivaiei privind practicarea antrenamentelor


dup metoda Unica, studierea aspectelor social-igienice i a strii de sntate a persoanelor
care practic sportul

Instruciuni:
Stimat() domn/doamn!
Reeaua de sli de sport Unica Sport din Moldova v roag s rspundei la ntrebrile
chestionarului. Rspunsurile D-voastr sincere ne vor ajuta la perfecionarea procesului
instructiv-educativ n baza programului specializat i optimizat n aspectul specificului aciunii
efortului fizic dozat asupra strii de sntate a femeilor de vrst reproductiv.
Rspunsurile D-voastr vor fi folosite numai n scop tiinific.
V rugm s ncercuii o variant de rspuns.
Nr. Itemi Variabilele Codul
ord.
Date generale despre respondent
Numrul anchetei
Numele, prenumele
Vrsta la momentul completrii (ani
deplini)
Masculin a
Sexul
Feminin b
gimnaziale a
liceale b
Studiile
superioare c
altele d
n ce an ai nceput practicarea
antrenamentului dup metoda Unica?
Postul ocupat (funcia)
Vechimea n munc, ani
da a
n timpul sudiilor ai practicat sportul?
nu b
Dac da, atunci ci ani?
D-voastr ai practicat activ educaia da a

120
fizic fiind elev() student()? greu de rspuns b
nu c
dorii s fii n mediu social a
D-voastr practicai antrenamentele cunoatei i simii necesitatea b
dup metoda Unica din motivul c: micrii pentru sntate
pentru modelarea siluetei c
n opinia D-voastr, care este sarcina asanativ a
principal a antrenamentelor dup instructiv b
metoda Unica? (Indicai numai o educativ c
variant) alta (Numi i) d
D-voastr ai observat vreo diferen n da a
starea psihomotric dup practicarea greu de rspuns b
antrenamentelor prin metoda Unica? nu c
D-voastr ai observat vreo diferen n da a
starea de sntate dup practicarea greu de rspuns b
antrenamentelor prin metoda Unica? nu c
n opinia D-voastr, antrenamentul dup da a
metoda Unica poate contribui esenial la greu de rspuns b
meninerea sntii? nu c
pregtirea fizic general a
pregtirea fizic special
Dac da, atunci menionai prin ce
(aplicativ-adaptiv) b
factori n primul rnd (Indicai o singur
pregtire fizic socio-psihomotric c
variant).
pregtire medico-teoretic special d
altele (Numii) e
nu are nimic cu caracterul a
activitii profesionale
nu contribuie la mrirea nivelului b
de pregtire fizic
nu este orientat spre mrirea c
Dac nu, atunci V rugm s menionai
nivelului de sntate
una din variante.
nu este orientat spre formarea d
cunotinelor i educaiei fizice
antrenamentul nu are caracter
e
gnostic de dezvoltare i sistemul
lor este spontan

121
nivel nalt de pregtire teoretic a
nivel nalt al abilitilor pentru b
realizarea tehnologiei operaionale
nivel nalt de rezisten fizic i c
psihic (de a rezista oboselii fizice
Care sunt factorii principali, dup
i stresului)
prerea D-voastr, din cadrul regimului
nivel nalt al capacitilor d
Dvs de munc ce determin nivelul
comunicative (de sugestie, de
activitii profesionale? (Menionai trei
percepie i alte vatiante pozitive)
factori principali.)
toleran la factorii perturbani cu
e
caracter fizic i psihic
spirit de observaie, atenie
f
distribuiiv, capacitate de efort
prelungit
D-voastr ai avut sau avei practic de
da a
pregtire (familiarizare) teoretic n
greu de rspuns b
domeniul antrenamentelor dup metoda
nu c
Unica?
lucru asupra literaturii din a
domeniul general
lucru asupra literaturii din b
domeniul asupra educaiei fizice cu
orientare spre profesia D-voastr
Dac da, atunci menionai n ce const studierea compartimentului
c
aceasta (2-3 variante). metodico-teoretic orientat spre
dezvoltarea calitii fizice
studierea compartimentelor din
domeniul educaiei fizice avansate
d

citirea articolelor din diferite


reviste sportive ori rubrici sportive e

122
literatura metodico-teoretic din a
domeniul educaiei fizice
materiale din reviste (mod, b
Pentru corectarea deficienelor fizice cultur, sport etc.)
proprii ori pentru construirea corpului- ziare c
model (ideal), ce surse informaionale emisiunile TV, radio d
ai consultat sau le folosii? consultaiile prietenilor e
experiena teoretic i metodic
f
obinut n cadrul leciilor de
educaie fizic la universitate
Ai fcut (facei) observaii cu scop da a
determinat asupra regimului Dvs. de greu de rspuns b
activitate? nu c
a
nivel sczut de pregtire fizic
b
nivel sczut de comunicare
pozitiv i general (capacitatea de
a dialoga n scopul colaborrii cu
pacienii)
Dac da, menionai neajunsurile care prezentare modest ca personalitate c
influeneaz negativ activitatea Dvs. din cauza constituiei fizice
profesional (2-3 factoi din cei propu i). neideale
obinuine negative (fumatul, d
dezordine, alcool, neatenie,
nepolitee, intoleran etc.)
nivel sczut de sntate
e
deficiene fizice dobndite
f
Da a
D-voastr avei neajunsuri din cele
Greu de rspuns b
menionate?
Nu c
Apreciai-V nivelul propriu de Foarte nalt a
pregtire psihomotric (motric i nalt b
psihofizic) pentru realizarea funciilor Sczut c
profesionale. Insuficient d
n opinia D-voastr, activitile din Da a
cadrul reelei de sli de sport Unica Greu de spus b

123
Sport au contribuit la lichidarea acestor Nu c
(acestui) neajuns(uri)?
Opiniile D-voastr privind mbuntirea
coninutului antrenamentului dup
metoda Unica.

V mulumim pentru colaborare!

V dorim succese n activitatea D-voastr!

124
ANEXA 2. Ancheta de studiu al condiiilor de trai i al strii de sntate

Stimat Doamn/Domnioar!
V rugm s ne sprijinii n realizarea unei cercetri care urmrete studierea condiiilor
de trai i de antrenament, a alimentaiei reale i a strii de sntate a persoanelor care practic
activiti fizice sistematice. V rugm s tratai foarte responsabil i obiectiv acest proces de
evaluare, prin care vei face posibil acumularea unui material necesar pentru elaborarea unor
msuri de profilaxie i de ameliorare a condiiilor de antrenament i a strii de sntate a acestei
categorii de populaie.
V asigurm c rspunsurile Dumneavoastr sunt confideniale.
Data investigaiei______________20____
I. Date de paaport:
1. Nume, prenume ________________________________________________
2. Vrsta _______________ ani
3. Componena familiei_______________________________, copii____________________
4. Profesia ______________________________________________________________
5. Vechimea n munc (ani deplini) ________________________________________
6. Categoria socioprofesional:

125
a. muncitor(oare) c. student() e. altele
b. funcionar() d. omer()
7. Nivelul de studii:
a. medii incomplete d. superioare incomplete
b. medii generale
e. superioare
c. medii de specialitate
8. Talia ___________cm, greutatea_______________kg.
II. Informaie despre alimentaia real
1. De cte ori pe zi V alimentai? ________________________________________
2. Cnd mncai mai mult?
a. micul dejun b. prnz c. cin
3. Preferai mncare:
a. srat c. ndulcit
b. condimentat d. gras
4. Volumul de buturi alcoolice consumate n decurs de o sptmn (n l, ml _____):
a. vin b. vodk c. bere
5. Fumai?
a. da b. nu
6. Cunoatei despre aditivii vitamino-minerali?
a. posed informaie c. folosesc n alimentaie (De indicat
b. nu cunosc care.)_______________________
7. Cte feluri de bucate servii la o mas?
a. la dejun 1 2 3 4 5 d. alte mese
b. la prnz 1 2 3 4 5 _________________________
c. la cin 1 2 3 4 5
8. Folosii fructe n familie:
a. de import b. locale
9. Lactatele folosite:
a. lapte d. brnzeturi
b. produse acido-lactice e. cacaval
c. smntn f. unt

126
g. lapte praf/ amestecuri
adaptate (Mal,
Maliutka)
10. Carnea i derivatele ei folosite:
a. carnea proaspt (vit, porc, psri, iepure etc.)
b. carne congelat (vit, porc, psri, iepure etc.)
c. salamuri
d. crenvurti
11. Petele i derivatele lui folosite:
a. pete proaspt d. pete srat, marinat
b. pete congelat e. alte tipuri de
c. pete afumat pete________________
12. Cu ct timp nainte de antrenament mncai?
a. cu o or c. cu trei ore
b. cu doua ore d. mai mult
13. Folosii lichide n timpul antrenamentelor?
a. da b. nu
14. Dac folosii lichide, atunci n ce cantitate?
a. 0,5 l d. 1,5 l
b. 0,75 l e. 2,0 l
c. 1,0 l
15. Ce lichide folosii n antrenament?
a. ap gazat e. cafea
b. ap negazat f. extracte
c. sucuri g. altele
d. ceai ____________________________
16. Senzaie de saietate dup mas:
a. da b. nu c. disconfort
17. Starea dup mas:
a. activ b. pasiv c. lene

127
18. Peste ct timp dup mas vi se face foame?
a. peste o or c. peste trei e. mai mult
b. peste dou d. peste patru
19. V alimentai n localuri fast food?
a. da
de cte ori n sptmn? __________________________
b. nu
20. Indicai procentajul alocat pentru mncare din bugetul familiei:
a. fructe c. carne
b. legume d. finoase
21. Consultai eticheta produsului n magazine?
a. da
Ce anume?____________________________________________________
b. nu
22. Cum repartizai bugetul familiei (n %)?
a. alimentaie c. practicarea sportului
b. servicii d. meninerea sntii
23. Cine din familie v susine n schimbarea modului de alimentaie?
a. soul c. rudele
b. copiii d. nu se discut
III. Condiii de trai i de antrenament:
1. Domiciliat() _________________________________________________
2. Ct timp locuii n localitatea dat? ___________ani.
3. Familia locuiete n:
a. cas individual e. mpreun cu prinii
b. apartament separat
f. alt tip de
c. apartament de tip comun
locuin______________
d. cmin

4. Numrul de camere:________ . Numrul de metri ptrai: _____________________ .


5. Cum v deplasai la locul de munc?
a. pe jos b. transport n comun

128
c. transport de serviciu e. main personal
d. navetism f. altele __________________
6. De ct timp avei nevoie pentru a v deplasa la locul de munc:
a. 10 minute b. 30 minute c. 60 minute
7. Prezena spaiilor verzi n zona D-voastr de trai:
a. da b. nu

8. Are loc poluarea aerului atmosferic n zona D-voastr de trai?

a. da :
- miros viciat - negru de fum - altele____
- pulbere - funingine
b. nu
9. Aerul atmosferic poluat influeneaz asupra strii D-voastr de sntate?

a. da b. nu

10. Sesizai poluarea mediului ambiant condiionat de exploatarea magistralelor auto?

a. da b. nu

11. Sursa de zgomot:


a. transport auto d. zgomot industrial
b. transport feroviar e. zgomot habitual
c. transport aerian f. alte surse_________________
12. Ct timp dureaz efectuarea lucrului casnic?
a. 1 or c. 3 ore
b. 2 ore d. 4 ore i mai mult
13. Durata odihnei zilnice:
a. 1 or c. 3 ore
b. 2 ore d. mai mult

14. Cum v petrecei week-endul?


a. acas d. sport
b. activ e. pasiv
c. n mijlocul naturii

129
15. Cnd preferai s v petrecei concediul?
a. iarna b. primvara c. vara d.toamna

16. Ct de des frecventai sala de sport?


a. 1 dat n sptmn c. 3 ori n sptmn
b. 2 ori n sptmn d. mai mult de 3 ori
17. Durata antrenamentului: ________________
18. Vechimea efecturii antrenamentului: _______________
19. Cum apreciai condiiile de antrenament?
a. satisfctoare b. nesatisfctoare
20. Temperatura aerului n sala de antrenament:
a. foarte cald c. confort e. frig
b. cald d. rcoare f. foarte frig
21. Ce activiti fizice practicai zilnic?
a. mersul pe jos c. antrenament la trenajoare
b. alergri d. activiti casnice
22. Avei ncordare emoional?

a. foarte rar b. permanent c. lipsete

23. Suferii de o boal cronic?


a. da
cardiovascular ginecologic
digestiv renal
neurologic alta _____________
b. nu
c. nu tiu
24. Diagnoza maladiei de baz: ______________________________________________
25. Dup antrenament, starea de sntate se amelioreaz?
a. da b. nu

26. De cte ori ai fost bolnav() n ultimele 12 luni?


a. nu am fost bolnav() c. 3-4 ori
b. 1-2 ori d. 4 i mai mult

130
27. n care perioad a anului D-voastr v mbolnvii preponderent?
a. iarna b. primvara c. vara d. toamna
28. Ai trecut examenul medical profilactic?
a. da b. nu
29. Periodicitatea frecventrii ginecologului: _____________________________________
30. Metode de contracepie folosite:
a. intrauterin c. mecanic
b. hormonal d. chimic
31. Dereglri de ciclu menstrual n urma efortului fizic:
a. da b. nu
32. Ce facei pentru a v menine sntatea?
a. diet c. sport
b. m adresez la medic d. nimic
33. Cum V apreciai starea de sntate la momentul anchetrii?
a. foarte bun d. rea
b. bun e. nu tiu
c. satisfctoare

V mulumim pentru colaborare!

131
ANEXA3. Fia individual a persoanei care practic efortul fizic dozat dup metoda Unica

FILIALA BIO-SHAPE

Fia individual a persoanei care practic efortul fizic dozat dup metoda UNICA

Data completrii anchetei

data luna anul

NUMELE, PRENUMELE
mobil domiciliu
TELEFONUL DE CONTACT

ADRESA DE E-MAIL
ani ziua naterii luna naterii anul naterii
VRSTA

NL IMEA / MASA h kg
CORPORAL
ORA I ZILELE DE Ora Zilele
ANTRENAMENT

NUME, PRENUME INSTRUCTOR


Da Consultaie Da
CONSULTA IA MASEZEI /
cosmetolog /
CONCLUZII
Nu depilare Nu
SCOPUL DVS. LA
ANTRENAMENTE
(CE DORI I S OB INE I)
DE UNDE A I AFLAT DESPRE
RE EAUA UNICA SPORT

Bifai dac ai completat ancheta Felicitare de ziua Ta Da Nu

Da Suferii de
Suferii de maladii\ Da Suferii de maladii\ Da
maladii \
Nr. intervenii Nr. intervenii Nr.
intervenii
chirurghicale? chirurghicale? Nu
Nu chirurghicale?
Nu
1 Sistemul respirator 4 Aparatul excretor 7 Maladii
ginecologice
2 Sistemul 5 Sistemul 8 Patologii endo-
cardiovascular ostioarticular crinologice
3 Sistemul digestiv 6 Nateri (Indicai 9 Boli alergice
cte)
Starea tensiunii arteriale: Hipotonie Normotonie Hipertonie
STAREA SNTII (+ vezi verso)
ALIMENTAIA:
1. De cte ori n zi luai masa? (Indicai orele.) .
2. Ce anume folosii n alimentaie? (Indicai produsele alimentare.)
Mic dejun________________________________________________________________
Prnz___________________________________________________________________
Cin____________________________________________________________________
3. Deseori V alimentai dup ora 19:00? De ce?________________________________________
4. V plac dulciurile?________Ct de des le consumai?_________Ce anume preferai? ________
_____________________________________________________________________________
5. Ce pine consumai (alb sau neagr)?_____________Indicai cantitatea zilnic.____________
6. Consumai ceaiul cu zahr?______ Ce cantitate de ap plat consumai zilnic?______________
7. Indicai produsele alimentare pe care nu le consumai categoric (Indicai din ce cauz.)
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
8. Dorii s efectuai testarea medical regimul alimentar individual? ___________ Dac nu, de ce?
____________________________________________________________________________
REZULTATELE MSURRILOR ANTROPOMETRICE LUNARE

Nr. Data, luna, Kg T1 T2 T3 F C1 C2


anul
1
2
3
4
5
6
7
8

133
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

134
ANEXA 4. Exemplu de Testare i Regim Alimentar sptmnal

A analizat datele i a recomandat alimentaia directorul general UNIC SPORT, medic,


magistru n sntate public Galina Toma _________________________

Filiala (denumirea) _____________________. Instructorul ___________________________________


Numele, prenumele (clientei) ___________________________. Limba de comunicare _______________
Masa corporal _______. Vrsta ________. nlimea _________

ilele i orele frecventrii l m mr j v s d

antrenamentelor

Data achitrii testrii regimul alimentar _____________________________


_____________________________________________________________________________
1.1. Etapa: asanativ, perfecionare. 1.2. Regimul: catabolic, anabolic (fese)
2. Recomandri reieind din testul medical ___________________________________________
3. Este necesar de a activa schimbul de substane!
Schimbul de substane sau metabolismul const din dou procese:
1. Catabolism (slbire, descompunere, procese catalizate de hormonul estrogen)
2. Anabolism (ngrare, sintez hormonul progesteron)

Schema ciclului ovarian-menstrual:

4. Planul modelrii siluetei:


I etap: catabolic sintetic (anabolic sintetic)
II etap: catabolic-anabolic cu efect minim
III etap: catabolic-anabolic adaptativ
5. Pulsul recomandat n timpul antrenamentului:
Abdomen
Coapsa
onele de aciune Fese poriunea

Intern posterioar lateral superioar inferioar oblic


150- 130 160 150 130 140 150

Pulsul recomandat 160 140 170 160 140 150 160


170- 150 180 170 150 160 170
180

6. Tipul constituional: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

135
7. Antropometria
Prezent kg _____ T(cm) _______ F(cm) _______O1 ______
Viitor (scopul final) kg _____ T(cm) ______ F(cm) ______ Timpul necesar: _______________
8. Necesarul energetic zilnic (metabolismul bazal, n funcie de consumul zilnic)
Zile catabolice: 1200-1400 kcal
Zile anabolice: 1400-1600 kcal (dac nu este indicat catabolic sintetic)
!!! Nu mai mult de 2000 kcal zilnic.
9. Recomandri conform gradului de asigurare cu vitamine i microelemente: __________________
Recomandri conform alimentaiei: __________________________________________________
10. Necesarul alimentar zilnic: Proteine: 30%; Lipide: 20%; Glucide: 50% (De utilizat glucide bogate n
fibre vegetale i celuloz).
Regul: Maxim g i kcal n prima jumtate a zilei i minim g i kcal n a doua jumtate a zilei!
11. Produse care formeaz regimul alimentar (alimentaia raional):
Proteine: carne (pui, vit, curcan, iepure), pete, ou (rareori); produse lactate degresate.
Glucide: terci, fructe, legume.
Lipide: ulei vegetal.
12. Ziua de curare (dezintoxicare) (o zi pe sptmn):
I sptmn: 500 g brnz de vaci degresat
II sptmn: 1,5 l chefir degresat, mbogit cu bifidobacterii
III sptmn: 1,5 kg legume (proaspete sau fierte/coapte)
IV sptmn: 1,5 kg fructe
V sptmn: 1,5 l suc natural
VI sptmn: 3 l ap ( suc de lmie).
ntreg volumul alimentar se mparte n cinci prize alimentare i se utilizeaz conform orelor indicate (p.
14). Dac avei gastrit sau ulcer n remisiune, se permite ziua de curare numai utiliznd brnz sau
chefir. Dac este forma activ a ulcerului, zi de curare nu se permite.
13. Cantitatea de ap utilizat zilnic conteaz enorm. Apa dezintoxific i cur organismul.
Consumul zilnic: 1,53 litri de ap!
14. Orele de alimentare n zilele fr antrenament:
7:00; 11:00; 14:00; 16:00; 18:00.
15. Planul modelrii siluetei (sptmnal):
3 + 3 + 1 = 7
Zile cu antrenament Zile fr antrenament Zi de dezintoxicare

136
Ora antrenamentului: 19:15

Regimul alimentar pentru trei zile cnd venii la antrenament


Ziua I
ora mesei componentele nutritive alimentele cantitatea
07:00 glucide + proteine salat de vnt coapt 100 g
pete nbuit 80 g
ceai verde cu lmie, fr zahr 200 ml
10:00 glucide suc de portocale 200 ml
12:00 glucide legume de sezon coapte 150 g
terci din orez 150 g
suc din roii 200 ml

14:00 proteine brnz degresat 100 g


16:15 glucide ananas 150 g

Ziua II
ora mesei componentele nutritive alimentele cantitatea
07:00 glucide + proteine hric pe lapte degresat 200 g
ceai verde fr zahr 200 ml
10:00 glucide suc de rodii 200 ml
12:00 proteine + glucide salat de varz cu verdeuri 150 g
file de gin 90 g
14:00 proteine ciuperci coapte 100 g

16:15 glucide mr cu morcov mrunite 200 g

Ziua III
ora mesei componentele nutritive alimentele cantitatea
07:00 proteine + glucide salat de varz cu roii i carne de crabi 80g/80g/40g
suc de ananas 200 ml
10:00 glucide banan 200 g
12:00 proteine + glucide salat verde cu tulpini de elin, roii 150 g
cartofi copi cu smntn degresat 100 g

14:00 proteine salat din boboase 100 g

16:15 glucide suc fresh din grapefruit 200 ml

137
Regimul alimentar pentru 3 zile cnd nu venii la antrenament
Ziua I
ora mesei componentele nutritive alimentele cantitatea
07:00 proteine + glucide salat de varz cu roii i castravei 150 g
carne coapt de vit 90 g

11:00 glucide lmie cu miere 50 g /15 g


14:00 glucide sup de legume 200 ml
terci din hric pe ap 150 g
16:00 proteine + glucide ghiveci din psti cu roii i verdea 180 g
ceai cu lmie, fr zahr 150 ml
18:00 glucide fructe de sezon 200 g

Ziua II

ora mesei componentele nutritive alimentele cantitatea


07:00 proteine + glucide ou fiert moale 1 buc.
chefir degresat 200 ml
11:00 glucide mere 200 g
14:00 proteine + glucide file de pete la cuptor 80 g
sup de legume 200 ml

16:00 proteine chefir degresat 200 ml


18:00 glucide salat din varz cu tulpinie de ptrunjel 150 g
ceai verde cu lmie, fr zahr 180 ml

Ziua III
ora mesei componentele nutritive alimentele cantitatea
07:00 proteine + glucide vinegret (cartof, morcov, mazte, sfecl) 150 g
ceai fr zahr 200 ml
11:00 glucide suc de roii 200 ml
14:00 proteine + glucide sup de legume 200 ml
omlet dintr-un ou cu ardei dulce 1 buc. / 70 g

16:00 glucide mere 200 g


18:00 proteine brnz de vaci degresat i verdeuri 100 g

138
TABELE ORIENTATIVE CU PRODUSE DE PREFERIN

SURSE DE PROTEINE
Cantitatea 100 gr
Denumirea Proteine Grsimi Carbohidrai (glucide) Valoarea
(gr) (gr) Mono- i dizaharide Amidon energetic
(gr) (gr) (kcal)
Carne
Vit 21,3 3,5 - - 131
Iepure 24,6 1,2 - - 104
Pasre (gin) 20,2 7,4 - - 170
Curcan 25,3 10,4 - - 195
Ficat 20 5 4 - 146
Pete
Somon 22,9 7,8 - - 162
Cambul 18,3 33 - - 103
Carp 19,4 3,3 - - 115
Cod 17,6 1,4 - - 79
Biban marin 19,9 3,6 - - 112
Biban 21,3 1,3 - - 97
Calmar fileuri 18 22 - - 75
Crabi 18,7 1,1 0,1 - 85
Crevei 17,8 1,1 - - 81
Ou 1 buc. 25g. 3 1,8 - 0,15 13
Produse lactate
Lapte degresat 3 0,5 4,7 - 31
Chefir degresat 3 0,5 3,8 - 30
Iaurt 1,5% grasime 4 1,5 3,5 - 38
Brnz degresat 18 0,6 1,8 - 88
Brnzeturi
Cacaval 29 15 - - 258

139
SURSE DE GRSIMI (LIPIDE)
Denumirea Proteine Grsimi Carbohidrai (glucide) Valoarea
(gr) (gr) Mono- i dizaharide Amidon energetic
(gr) (gr) (kcal)
Ulei vegetal
Floarea soarelui - 99,9 - - 899
Olive (msline) - 99,8 - - 898
Porumb - 99,9 - - 899

SURSE DE CARBOHIDRAI (GLUCIDE)


Carbohidrai (glucide) Valoarea
energetic
Denumirea Proteine Grsimi Mono- i Amidon
(kcal)
(gr) (gr) dizaharide (gr)
(gr)
Crupe
Orez 2,4 0,2 0.2 24,7 131
Hric 5,9 1,6 0,6 29,9 163
Ovz 4,7 1,1 0,7 25,4 135
Fulgi Hercules 13,1 9 3,3 59,2 355
Pine neagr 6,6 1,2 1,2 33 181
Legume
Cartofi fieri 2,4 0.4 0,5 11 82
Mazre verde 5 0,2 6 6,8 73
Fasole verde 2 0,2 5,7 - 33
Varz alb 1,8 0,1 4,6 0,1 27
Conopid 2,8 0,3 3,9 - 30
Bostnei (dovlecei) 0,7 0,9 5,3 0,4 22
Ceap 1,3 8,5 19
orcovi 1,3 0,1 7 0,2 34
Castravei 0,7 1,8 0,1 11
Ardei dulci 1,3 0,2 5,2 0,1 26
Ptrunjel (verdea) 3,7 0,4 6,8 1,2 49
Ptrunjel (rdcin) 1,5 0.6 6,5 4 53
Ridiche 0,6 0,1 3,5 0,3 21
Salat verde 1,5 0,2 1,7 0,6 15
Sfecla roie 1,8 0,1 10,6 02 48

140
mate (roii) 1,1 0,2 4,3 0,3 31
Mrar 2,5 0,5 4,1 - 31
Usturoi verde 6,5 0,2 3,2 2 35
Champignioane 5 0,5 2,5 - 17
Mcri 1,5 - 1,8 - 19
Culturi de pepenrie
Pepene verde (harbuz) 0,7 0,2 8,7 0,1 30
Pepene galben (zmos) 0,6 - 9 0,1 35
Fructe
Caise 0,9 0,1 12,9 48
Ananas 0,4 0.2 11.5 48
Banane 1,5 0,1 19 2 89
Viine 0,8 - 9,5 49
Rodii 0,9 - 11,2 52
Pere (prsade) 0,4 0,3 9 42
Piersici 0,9 0,1 9,5 43
Prune 0,8 - 15,5 0,1 59
Ciree 1,1 0,4 10,6 - 60
Mere 0,4 0,3 14,9 0,8 55
Portocale 0,9 0,2 8,1 - 40
Smochine 0,5 - 13,2 - 56
Curmale 0,5 - 13,2 - 62
Grapefruit 0,9 0,2 6,5 - 35
Lmi 0,9 0,1 6,5 - 31
Mandarine 0,8 0,3 8,1 - 40
Struguri 0,6 0,2 18,5 - 96
Cpuni 0,8 0,4 6,2 0,1 34
Coacz neagr 0,7 0,2 9,1 - 40
Coarne 0,7 0,4 16,9 - 76
Gutui 0,5 0,5 14,2 - 57
Zmeur 0,8 0,3 8,3 - 67
Fructe uscate
Mcee 3,4 - 21,5 - 110
Curmale japoneze (kaki) 0,5 - 13,2 - 286
Caise uscate 5,2 - 55 - 241
Stafide 1,8 - 66 - 299

141
Prune 2,3 - 57,8 0,6 264
Mere 2,2 - 44,6 3,4 273
Miere natural 0,8 - 74,4 5,5 310
Semine i fructe oleaginoase
Alune n coaj 8,7 33,8 11,7 408
Arahide 25,8 44,5 15,7 584
Msline 2 35 7,2 372
Migdale 2,4 55 14,2 645
Semine de floarea-soarelui 14,7 32,3 18,1 578

Citete atent ambalajul produsului nainte de a-l procura, examineaz


cantitatea de proteine, lipide, glucide, calorajul acestui produs, precum i
coninutul aditivilor alimentari.

142
Exemplu de regim alimentar sptmnal

REGIMUL PENTRU TREI ZILE CND VENII LA ANTRENAMENT

macronu-
trimente
valoarea energetic
Ziua I

sruri minerale
vitamine
proteine

glucide

lipide
ora mesei componentele alimentele cantitatea
nutritive
07:00 glucide + ardei dulce copt 100 g
proteine
brnz degresat 130 g
cu verdea
ceai cu lmie, 200 ml
fr zahr
10:00 glucide suc de mere 200 ml
12:00 proteine + frunze de salat cu 100 g /
glucide verdeuri, ulei de 50 g /
olive 15 ml
pete copt 80 g
14:00 proteine psti coapte 120 g
16:15 glucide fructe de sezon 150 g

Ziua II
ora mesei componentele alimentele cantitatea
nutritive
07:00 glucide + castrvei 1 buc
proteine
carne de curcan 80 g
ceai verde fr 200 ml
zahr
10:00 glucide suc de mere fresh 200 ml
12:00 glucide salat de varz cu 150 g
roii
suc de mere fresh 250 ml

143
14:00 proteine chefir degresat 200 ml
16:15 glucide grapefruit 200 g

Ziua III
ora mesei componentele alimentele cantitatea
nutritive
07:00 proteine + omlet dintr-un ou 1 buc. /
glucide cu ciuperci 70 g
salat de varz cu 100 g
ridiche
suc de grapefruit 150 ml
10:00 glucide mr 200 g
12:00 proteine + salat verde cu 130 g
glucide tulpini de elin, cu
varz
cartofi n coaj 1 buc.
copi
suc de roii 180 ml
14:00 proteine iaurt degresat 150 ml
16:45 glucide salat de fructe 200 g
(kiwi, portocal)

REGIMUL PENTRU TREI ZILE CND NU VENII LA ANTRENAMENT


Ziua I
ora mesei componentele alimentele cantitatea
nutritive
07:00 proteine + salat cu conopid 100 g
glucide
carne fiart de 70 g
gin
ceai fr zahr 200 ml
11:00 glucide fructe / pomuoare 150 g
de sezon
14:00 glucide sup de legume 150 ml
terci din cereale 130 g
16:00 proteine cacaval 50 g
18:00 glucide dovlecei copi 200 g

144
Ziua II
ora mesei componentele alimentele cantitatea
nutritive
07:00 proteine + chefir degresat 200 ml
glucide
pnie "Fitness" 2 buc.
11:00 glucide piersici / alte fructe 200 g
de sezon
14:00 proteine + niel de vit la 80 g
glucide cuptor
salat de varz cu 150 g
ridiche
ceai verde cu 200 ml
lmie
16:00 proteine brnz degresat 120 g
18:00 glucide tocan din legume 150 g
ceai verde cu 200 ml
lmie

Ziua III
ora mesei componentele alimentele cantitatea
nutritive
07:00 proteine + terci de hric pe 150 g
glucide lapte
ceai fr zahr 200 ml
11:00 glucide caise proaspete sau 200 /30 g
uscate
14:00 proteine + sup de legume 200 ml
glucide
pete fiert 90 g

16:00 glucide mere 200 g


18:00 proteine + salat de legume 200 g
glucide cu dou albuuri
de ou

*
ilele de curare dezintoxicare
I sptmn brnz de vaci degresat 500 g

145
II sptmn Terci de ovz sau hric 500 g
III sptmn chefir degresat mbogit cu bifidobacterii 1,5 l
IV sptmn legume (proaspete sau fierte/coapte) 1,5 kg
V sptmn fructe 1,5 kg
VI sptmn suc natural 1,5 l
VII sptmn ap suc de lmie 3l
*orele meselor conform zilelor fr antrenament
Consumul zilnic de ap 1,5-3,0 l

146
ANEXA 5. Chestionar pentru cercetarea strii alimentare (zilnicul alimentar i al
activitilor fizice)

Numele, prenumele _____________________________________


Vrsta ani
Masa corporal _________________kg
Talia (nlimea total)____________cm

Nr. Membrii familiei Sexul Anul, luna Profesia


ord. naterii

Naionalitatea _______________________________

Cercetarea a nceput (ziua, luna, anul) ____________________________________

i s-a finalizat (ziua, luna, anul) _____________________________ .

Ziua I-a a cercetrii Ziua a V-a

Ziua a II-a Ziua a VI-a

Ziua a III-a Ziua a VII-a

Ziua a IV-a

Componena reetei bucatelor Ora servirii i durata


alimentrii
1.
2.
3.
4.
5.

147
1.
2.
3.
4.
5.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Activitile zilnice
Activitile iua cercetrii
I II III IV V VI VII
Somnul
Gimnastica de diminea
Splatul corpului (pn la
jumtate)

148
Luarea mesei
Duul
mbrcarea i dezbrcarea,
nclarea i desclarea
Odihna culcat n pat
Odihna eznd
Privitul emisiunilor TV
Cititul
Splatul rufelor cu minile
Deriticarea n odaie
Splatul veselei
Fuga cu viteza de 8 km/or
Fuga cu viteza de 320 m/min
notul
Antrenamente
Micarea pe drum asfaltat
Micarea pe drum de ar
Micarea cu transportul
Total 1440 1440 1440 1440 1440 1440 1440

149
ANEXA 6. Implementarea Rezultatelor

150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
ANEXA 7. Brevet de inven ie Antrenamente cu efort fizic dozat dup metoda
UNICA

165
166
ANEXA 8. Brevet de inven ie PROGRAMA UNICA

167
168
DECLARAIA PRIVIND ASUMAREA RSPUNDERII
Subsemnata, declar pe rspundere personal c materialele prezentate n teza de
doctorat sunt rezultatul propriilor cercetri i realizri tiinifice. Contientizez c, n caz contrar,
urmeaz s suport consecinele n conformitate cu legislaia n vigoare.

Galina TOMA
Semntura

Data: 06.01.2016

169
CURRICULUM VITAE
foto

Nume, prenume: Toma Galina


Data naterii: 01.09.1978
Locul naterii: Republica Moldova, raionul Edine,
or. Cupcini

STUDII:

USMF Nicolae Testemianu. Studii postuniversitare prin doctorat cu


2005-2010 frecvena redus la Catedra Sntate Public, Economie i Psihopedagogie
n Medicin
Institutul Naional de Educaie Fizic. Studii postuniversitare specializate
2005
prin masterat. Specialitatea Managementul Sportului Civil.
USMF Nicolae Testemianu. Studii postuniversitare specializate prin
2003-2005
masterat. Specialitatea Sntatea Public.
1996- 2002 USMF Nicolae Testemianu, Facultatea de Medicin General.
1985 -1995 Liceul Teoretic Mihail Sadoveanu din or. Cupcini

STAGIERI:

ACTIVITATEA PROFESIONAL:

2010 prezent Holdingului UNICA, director general


2002-2010 Asociaia de Shaping din Republica Moldova, preedinte
1998-2002 Activitate individual n baza patentei

DOMENIUL DE ACTIVITATE TIINIFIC:

Sntate public i management.


Efortul fizic dozat i impactul asupra sntii femeilor de vrst reproductiv.

PARTICIPRI LA FORURI TIINIFICE:

Conferina tiinifico-practic cu participare internaional Medicina sportiv:


2015 provocri i perspective, desfurat n perioada 12-13 noiembrie 2015 la IP
Universitatea de Stat de Medicin i Farmacie Nicolae Testemianu
2011 The VIth International Scientific and Practical Conference Problems and
170
ways of modern public health development. Kiev, London, December 7
Decembre 15. Raport:

A XII-a Conferin tiinific Internaional dedicat semicentenarului
Catedrei Filosofie i Bioetic i jubileului de 70 de ani ai prof. universitar,
2007
dr. hab. n filosofie Teodor rdea, Chiinu, RM. Raport cu tema: Rolul
alimentaiei i micrii n strategia ocrotirii sntii femeilor
2005- Conferinele tiinifice ale IP USMF Nicolae Testemianu din Republica
2014 Moldova

LUCRRI TIINIFICE PUBLICATE:

Promovarea alimentaiei echilibrate i a mi crii diri ate n


meninerea sntii i frumuseii opinii i sugestii. n: Anale
tiinifice ale USMF Nicolae Testemianu. Materialele
Articole
Conferinei Zilele Universitii, consacrate celor 15 ani de la
proclamarea Independenei Republicii Moldova, 19-20 octombrie.
Chiinu, 2006, vol. II, p. 141-145.
Promovarea sntii prin intermediul efortului fizic diri at. n:
Anale tiinifice ale USMF Nicolae Testemianu. Chiinu, 2009,
vol. II, p. 176-180.
Comunicarea i schimbarea comportamentului alimentar cu risc
unul din factorii determinani ai obezitii. n: Anale tiinifice ale
USMF Nicolae Testemianu. Chiinu, 2011, vol. II, p. 340-346.
Promovarea alimentaiei raionale i a efortului fizic dozat, ca un
comportament protector de sntate. n: Sntate Public,
Economie i Management n Medicin. Chiinu, 2011, nr. 3 (38),
p. 46-48.
Caracteristica alimentaiei i condiiilor de antrenament al femeilor
care practic exerciiile fizice sistematice. n: Buletinul Academiei
de tiine a Moldovei. tiine Medicale. Chiinu, 2013, nr. 5 (41),
p. 137-141. ISSN 1857-0011.
Beneficiile Programului de marketing social Slbe te sntos prin
mediul online. n: Sntate Public, Economie i Management n
Medicin. Chiinu, 2013, nr. 3 (48), p. 142-144.
Evaluarea modificrilor funcionale ale organismului femeilor n
procesul antrenamentului dup metoda Unica. n: Sntate
Public, Economie i Management n Medicin. Chiinu, 2013, nr.

171
3 (48), p. 215-217.
Dreptul de autor al operei tiinifice cu denumirea Antrenamente
cu efort fizic dozat dupa metoda UNICA, nregistrat la Agenia de
Recomendri metodice
stat pentru proprietatea intelectual a Republicii Moldova, Seria
O nr. 3882 din 11.03.2014
Dreptul de autor al operei tiinifice cu denumirea Programul
Unica, nregistrat la Agenia de stat pentru proprietatea intelectual
a Republicii Moldova, Seria O nr. 5227 din 03.12.2015

APTITUDINI I COMPETENE PERSONALE:

Limba matern Limba romn


Limba rus, fluent
Limbi strine
Limba englez nivel mediu
cunoscute
Limba francez nivel mediu
Utilizare calculator Nivel mediu

DATE DE CONTACT:

Adresa: RM, Chiinu, bd. Decebal 72/5


Telefon: Serviciu GSM: 0 6000 8000
E-mail: galina.tomas@unica.md

172