Sunteți pe pagina 1din 22

UNMB

CONINUTUL
I
METODOLOGIA

AN UNIV. 2016 - 2017


FACULTATEA DE COMPOZIIE, MUZICOLOGIE
CUPRINS
pag.
I PEDAGOGIE MUZICAL
Metodologia organizrii i desfurrii Concursului
de Admitere n nvmntul universitar 2016-2017 4
1. Cicluri de nvmnt . 4
Calendarul general al Concursului de Admitere 12
2. Calendarul general al Concursului de Admitere .. 12
Coninutul probelor pe cicluri universitare i pe specializri 17
3. Calcularea mediilor 14
4. Coninutul probelor vocaionale pe cicluri de nvmnt i
17
specializri:
A. Studii universitare de licen (ciclul I)............... 17
Specializri:
COMPOZIIE MUZICAL
- COMPOZIIE CLASIC ..... 17
- COMPOZIIE JAZZ-MUZIC UOAR..................................... 20
MUZICOLOGIE ............. 22
DIRIJAT 24
- DIRIJAT ORCHESTR.................................... 24
- DIRIJAT COR ACADEMIC.................................................. 27
PEDAGOGIE MUZICAL .................................................................................... 29
MUZIC RELIGIOAS ........................................................................................ 30
B. Studii universitare de masterat (ciclul II)................................... 32
Specializari:
Stil i limbaj compoziional ........ 32
Sintez muzicologic ... 34
Stilistic dirijoral .... 35
Educaie muzical contemporan i culturi muzicale religioase 35
Jazz si culturi muzicale pop .... 39

5.MODULE / DISCIPLINE FACULTATIVE........................... 41

Module ............................................................................................................... 41
Discipline facultative ...................................................................................... 41
6. CENTRUL PENTRU EDUCAIA MUZICAL CONTINU I STUDII
POST-UNIVERSITARE (CEMCSP)
42

3
Metodologia organizrii i desfurrii concursului de Cetenii statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparinnd
admitere n nvmntul universitar 2016-2017 Spaiului Economic European i ai Confederaeii Elveiene pot participa la
admiterea n toate ciclurile de studii universitare, n aceleai condiii prevzute
Universitatea Naional de Muzic din Bucureti organizeaz de lege pentru cetenii romni, inclusiv n ceea ce privete taxele de
colarizare.
pentru anul universitar 2016-2017, concurs de admitere n domeniul La admiterea n toate ciclurile de studii universitare cu predare n limba
MUZIC, distinct, pe trei cicluri universitare: romn, cetenii Uniunii Europene i din statele tere au obligaia s fac
dovada cunoaterii limbii romne, conform metodologiilor de colarizare n
A. Studii universitare de licen; Romnia a acestora, dup caz.
B. Studii universitare de masterat; Admiterea romnilor de pretutindeni, precum i a cetenilor din state
C. Studii universitare de doctorat; tere ale Uniunii Europene se realizeaz n baza metodologiilor special
elaborate de ctre Ministerul Educaiei Naionale i Cercetrii tiinifice.
A. Ciclul I: Studii universitare de licen La admiterea n ciclul de studii universitare de licen pot participa
Concursul de admitere pentru anul universitar 2016/2017 se va absolvenii de liceu cu diplom de bacalaureat sau cu diplom echivalent,
desfura n conformitate cu Ordinul M.E.N.C.. nr. 3107/2016 din 27 precum, i ceteni romni i ceteni ai statelor membre ale Uniunii Europene,
ianuarie 2016 publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, ai statelor aparinnd Spaiului Economic European i ai Confederaiei
nr. 69/1 februarie 2016 i a Art. 142 din Legea educaiei naionale nr. Elveiene cu diplome de bacalaureat obinute n statele menionate, recunoscute
1/ 2011, astfel: de instituiile de nvmnt superior, conform unei liste i metodologii
1. nscrierea candidailor se va face pe specializri, pe domeniul aprobate prin ordin al ministrului educaiei naionale i cercetrii tiinifice.
de licen Muzic; Absolvenii studiilor efectuate n strintate care nu se regsesc n
2. Media de la bacalaureat are o pondere de 10% din media categoriile prevzute la alin. (1) pot participa la admiterea n ciclul de studii
general final; universitare de licen, n baza diplomei de bacalaureat recunoscute n
3. Susinerea probelor vocaionale fixate de F.C.M.P.M., pe conformitare cu metodologiile elaborate de ctre direciile de specialitate din
specializri. cadrul Ministerului Educaiei Naionale i Cercetrii tiinifice.
Specializrile din cadrul Facultii de Compoziie, Muzicologie i La admiterea n ciclul de studii universitare de master pot participa
Pedagogie muzical, ca ofert pentru opiunea candidailor la absolvenii cu diplom de licen sau echivalent ai studiilor universitare de
concursul de admitere, sunt: lung durat organizate conform Legii nvmntului nr. 84/1995, republicat
1. Compoziie muzical :
- Compoziie clasic cu modificrile i completrile ulterioare, absolvenii cu diplom de licen ai
- Compoziie jazz-muzic uoar ciclului de studii universitare de licen organizate conform legii nr. 288/2004
2. Muzicologie privind organizarea studiilor universitare, cu modificrile i completrile
3. Dirijat : ulterioare, precum i absolvenii studiilor efectuate n strintate i recunoscute
- Dirijat orchestr
de ctre direciile de specialitate din cadrul Ministerului Educaiei Naionale i
- Dirijat cor academic
4. Pedagogie muzical Cercetrii tiinifice, ca fiind studii universitate de licen.
5. Muzic religioas
5

4
Un candidat poate fi admis i nmatriculat ca student la cel mult f. Certificat de cstorie (copie xerox), dac este cazul;
dou programe de studii concomitent, indiferent de ciclul de studii i de g. Adeverin medical eliberat de medicul de familie cu precizarea: apt pentru
instituiile de nvmnt care le ofer. Un candidat declarat admis poate profilul MUZIC i examen ORL efectuat de un medic specialist sau primar
beneficia de finanare de la bugetul de stat pentru un singur program de ORL din care s reias: apt pentru profilul MUZIC ;
h. Trei fotografii tip buletin de identitate;
licen i pentru un singur program de master, cu respectarea
i. Declaraie privitoare la eventualele studii universitare anterioare (acte
prevederilor legale n vigoare. doveditoare): diploma de licen sau echivalent cu aceasta, ori diploma de
Candidatul declarat admis la mai multe programe de studii universitare absolvire nsoit de fotocopie (xerox), pentru absolveii care doresc s urmeze o a
opteaz pentru programul de studii care va fi finanat de la bugetul de doua facultate/specializare;
stat, prin depunerea diplomei/adeverinei de bacalaureat sau a j. Adeverin de student pentru a doua specializare conform opiunii.
diplomei/adeverinei ciclului anterior absolvit dup caz, n original, la k. Acte doveditoare pentru scutirea total sau parial de taxe de admitere (dac este
facultatea pe care dorete s o urmeze, respectnd termenul de depunere cazul copiii personalului didactic), conform normelor legale;
stabilit de aceasta din urm. l. Programul instrumental, vocal sau vocal-instrumental;
Neprezentarea diplomei de bacalaureat/licen sau a adeverinei, n m. Chitana care atest plata taxei de nscriere pentru concursul de admitere ;
original, din vina exclusiv a candidatului admis, la termenul stabilit, n. 1 dosar plic.
duce la pierderea locului finanat de la bugetul de stat. o. Fi de repertoriu pentru proba de instrument (Cc, M, Do, Dca).
p. Fia de repertoriu pentru testul de aptitudini (Do, Dca, Cjmu)
Depirea termenului de nscriere la concursul de admitere nu este
admis i ea atrage dup sine pierderea dreptului de participare la
concursul de admitere. Probele concursului de admitere la studii universitare de licen sunt
Potrivit legii, copiii personalului didactic aflat n activitate sunt eliminatorii, nota cea mai mic admis la o prob este 5 (cinci), iar media
scutii de plata taxelor de nscriere la concursurile de admitere n final este 5 (cinci).
nvmntul superior i beneficiaz de gratuitate n cmine. B. Ciclul II : Studii universitare de masterat
Pentru nscrierea la concurs, candidaii vor depune un dosar La concursul de admitere se pot nscrie numai absolveni cu diplom de
compus din urmtoarele acte: licen, indiferent de specializarea i profilul la care candidatul a obinut
diploma de licen.
a. Cerere tip de nscriere sub semntura proprie a candidatului; n cerere va fi Specializrile din cadrul Facultii de Compoziie, Muzicologie i
consemnat acceptarea necondiionat a prevederilor legale, proprii Pedagogie muzical, sunt grupate dup cum urmeaz:
U.N.M.B. privitoare la Concursul de admitere, inclusiv cele privitoare la
contestaii (se completeaz la nscriere) ; 1. Stil i limbaj compoziional
b. Diploma de bacalaureat n original (pentru candidaii care concureaz pe 2. Sintez muzicologic
locurile de la buget) sau copie legalizat (pentru candidaii care concureaz 3. Stilistic dirijoral
pe locuri cu tax) iar, pentru absolvenii 2016, adeverina (n original) - dirijat ochestr ;
eliberat de liceu n care se menioneaz media general de la bacalaureat i - dirijat cor ;
mediile obinute n anii de studiu, termenul de valabilitate i faptul c nu s- 4. Educaie muzical contemporan i culturi muzicale
a eliberat diploma; religioase
c. Foaie matricol a diplomei de bacalaureat (copie xerox); - educaie muzical contemporan;
d. Certificat de natere n copie legalizat;
- culturi muzicale religioase;
e. Carte de identitate (copie xerox);
5. Jazz i culturi muzicale pop
6 7
La nscriere se percepe o tax de concurs de admitere, nerambursabil,
Depirea termenului de nscriere la concursul de admitere nu este difereniat pe cicluri de studii. Cuantumul specific va fi anunat n timp util.
admis i ea atrage dup sine pierderea dreptului de participare la Copiii personalului didactic n activitate sunt scutii de plata taxelor de
concursul de admitere. nscriere la concursurile de admitere n nvmntul superior
Pentru nscrierea la concurs, candidaii vor depune un dosar compus Candidaii vor completa, sub semntur, fiele de repertoriu, prevzute
din urmtoarele acte: pentru specializarea aleas.
a. Cerere de nscriere tip (eliberat de secretariat); La depunerea dosarului complet de nscriere, candidaii vor primi
b. Adeverin medical eliberat de medicul de familie cu Legitimaia de concurs, actul n baza cruia vor avea acces n institut i vor
precizarea: apt pentru profilul MUZIC i examen ORL beneficia de drepturile conferite candidatului la concurs.
efectuat de un medic specialist sau primar ORL din care s reias: Candidaii nscrii au obligaia de a urmri afiarea planificrilor- la
apt pentru profilul MUZIC ; avizierele facultii i pe site-ul www.unmb.ro - i de a se prezenta la probele
c. Chitana de plat a taxei de nscriere sau acte doveditoare pentru de concurs anunate cu cel puin 60 de minute naintea orei programate, avnd
scutirea de la plata acesteia conform normelor legale; asupra lor legitimaia de concurs i actul de identitate corespunztor (carte de
d. Certificat de natere n copie legalizat; identitate sau paaport).
e. Certificat de castorie (copie xerox), dac este cazul ; Neprezentarea unui candidat la ora stabilit pentru proba de concurs
f. Diploma de licen n original (pentru candidaii care concureaz duce la suspendarea dreptului de a participa la proba respectiv.
pe locurile de la buget) sau copie legalizat (pentru candidaii Candidaii care nu vor fi prezeni n sala de examen n momentul
care concureaz pe locurile cu tax); comunicrii subiectelor probei scrise pierd dreptul de a mai susine proba
g. Pentru absolvenii 2016, studii de licen, adeverina (n original) respectiv i n consecin pierd concursul de admitere.
eliberat de facultate n care se menioneaz media examenului de La probele/componentele probei cu examinare individual (oral i/sau
licen i mediile obinute n anii de facultate;
practic), n cazuri de for major, justificate cu dovezi obiective i unde se
h. Foaia matricol a diplomei de licen (copie xerox); apreciaz c exist posibiliti de reprogramare a candidatului, decanul poate
i. Diploma de bacalaureat n original (pentru candidaii care aproba prezentarea acestuia la proba/componenta probei n cauz numai dup
concureaz pe locurile de la buget) sau copie legalizat (pentru
examinarea tuturor candidailor programai n ziua respectiv.
candidaii care concureaz pe locurile cu tax);
Prezentarea integral a coninutului stabilit pentru fiecare prob (subiectele
j. Foaia matricol a diplomei de bacalaureat (copie xerox);
indicate, probele scrise i orale i repertoriul pentru proba instrumental sau
k. Carte de identitate (copie xerox);
vocal) este obligatorie pentru toi candidaii. Omiterea unor componente sau
l. 4 fotografii tip buletin de identitate;
tratarea lor parial va fi luat n considerare la notare n mod corespunztor,
m. 1 dosar plic.
conform baremurilor stabilite. Durata unei probe scrise este de maximum 3
(trei) ore.
Probele concursului de admitere la studiile universitare de
La probele orale i/sau practice, subiectele sunt notate pe bilete de
masterat sunt eliminatorii, nota cea mai mic admis la o prob este 5
concurs, care nu pot fi schimbate.
(cinci), iar media minim final este 5 (cinci)
Candidaii nscrii la mai multe specializri care au prevzute probe
La nscriere, candidaii vor avea asupra lor un act de identitate valabil comune vor fi examinai (la proba comun) o singur dat i notai pe
cataloage corespunztoare (aceeai not valabil pentru fiecare din
specializrile respective).
8
9
n vederea nmatriculrii, candidaii admii pe locurile finanate de la
Rezultatele pentru fiecare prob parcurs integral se comunic, buget au obligaia s depun, odat cu cererea de nmatriculare, diploma de
prin afiare, la avizierul facultii. n cazul n care o prob se desfoar bacalaureat/licen, n original (dac nu au depus-o la nscriere din motive
pe parcursul mai multor zile, afiarea rezultatelor se va face numai dup ntemeiate) la secretariatul facultii.
ncheierea examinrii tuturor candidailor. Neprezentarea diplomei n original pn la o dat stabilit i anunat
Admiterea n facultate, distinct pentru fiecare specializare i de secretariat, atrage nenmatricularea n Universitatea Naional de Muzic
ciclu universitar, se face strict n ordinea descresctoare a mediilor din Bucureti.
generale obinute de candidaii nscrii la concurs, n limita numrului de Candidaii declarai admii, pe specializri i pe cicluri universitare,
locuri subvenionate de la bugetul de stat i cu tax de studii, conform sunt nmatriculai n anul I de studii prin decizia rectorului Universitii
legislaiei n vigoare, respectiv a reglementrilor U.N.M.B. n baza Naionale de Muzic din Bucureti.
autonomiei universitare. Universitatea Naional de Muzic din Bucureti asigur cazarea n
Locurile cu tax de studii sunt n numr limitat, cu respectarea cmine n limita locurilor disponibile, dar nu asigur repartizarea absolvenilor
capacitii. Ele se ocup n ordinea descresctoare a mediilor (conform dup ncheierea studiilor.
legii). Dosarele candidailor RESPINI sau ale celor care nu doresc s
Candidaii declarai admii la mai multe specializri pot opta continue concursul de admitere pot fi eliberate, la cerere, personal, de ctre
pentru locuri subvenionate de la bugetul de stat, numai pentru o singur secretariatul facultii, inclusiv pe parcursul concursului, cu retragerea
specializare. legitimaiei de concurs.
Dac un candidat renun la calitatea de student, dobndit prin
concurs, locul liber se ocup n ordinea mediilor generale, aplicndu-se
criteriile menionate anterior.
Rezultatele concursului de admitere n nvmntul universitar,
verificate de Comisia de admitere, se aduc la cunotina publicului prin
afiarea lor la sediul U.N.M.B.
Eventualele contestaii vor putea fi formulate doar cu privire la
probele scrise, n termen de 24 de ore de la data i ora afirii
rezultatelor. Pentru probele orale i practice-interpretative nu se primesc
contestaii cu privire la aprecierea i notarea candidailor, deciziile
comisiilor de concurs fiind inatacabile i definitive. Vor fi luate n
considerare numai sesizrile privind eventualele abateri de la normele
organizatorice cuprinse n prezenta metodologie.
Candidaii declarai admii vor depune o cerere de nmatriculare,
la registratura universitii, pn la data de 23 septembrie 2016, pentru
confirmarea locului obinut.

10
11
CALENDARUL GENERAL
AL CONCURSULUI DE ADMITERE

STUDII UNIVERSITARE DE LICEN

1. nscrierea candidailor: PROBELE (vocaionale)


29 august 01 septembrie 2016

2. Concurs de admitere:
PE FACULTI, CICLURI DE NVMNT I
5 14 septembrie 2016
SPECIALIZRI
STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT

1. nscrierea candidailor:
13 14 septembrie 2016

2. Concurs de admitere:
16 20 septembrie 2016

12

13
2. CALENDARUL PROBELOR VOCAIONALE1
FACULTATEA DE COMPOZIIE, PENTRU STUDII UNIVERITARE DE LICEN
MUZICOLOGIE I PEDAGOGIE MUZICAL 1-14 SEPTEMBRIE 2016

1. C I C L U R I D E N V M N T I 3. CALCULAREA MEDIILOR
SPECIALIZRI A. Studii universitare de licen :
Probele eliminatorii sunt probe practice pentru testarea capacitilor artistice si
La FACULTATEA DE COMPOZIIE, MUZICOLOGIE i se noteaz cu admis/respins.
PEDAGOGIE MUZICAL se organizeaz, n anul 2016 concurs de Media probelor vocaionale se calculeaz dup cum urmeaz:
admitere n domeniul MUZIC, pe cicluri de studii universitare: a. pentru specializrile:
A . STUDII UNIVERSITARE DE LICEN - nvmnt cu Compoziie muzical - clasic
frecven: Muzicologie
Specializri: Dirijat - orchestr
1. Compoziie muzical : prin mprirea la 2 (doi) a sumei mediilor celor dou etape: I i
a II-a.
- compoziie clasic
- Media etapei a II-a se calculeaz prin mprirea la 3 (trei) a sumei
- compoziie jazz-muzic uoar mediilor obinute la :
2. Muzicologie - Auz muzical i solfegiu
3. Dirijat : - Dictat muzical i Teoria muzicii
- Armonie
- Dirijat orchestr
b. pentru specializarea:
- Dirijat cor academic Compoziie muzical - jazz-muzic uoar
4. Pedagogie muzical
prin mprirea la 2 (doi) a sumei mediilor celor dou etape: I i a II a.
5. Muzic religioas
- Media etapei a II a se calculeaz prin mprirea la 2 (doi) a
3. STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT sumei mediilor obinute la:
Specializri: - Solfegiu la prima vedere
nvmnt cu frecven: - Teoria muzicii
1.Stil i limbaj compoziional c. pentru specializarea :
2. Sintez muzicologic Dirijat - cor academic
3.Stilistic dirijoral prin mprirea la 2 (doi) a sumei mediilor celor dou etape: I i a II a.
- dirijat orchestr
- dirijat cor academic
4.Educaie muzical contemporan i culturi muzicale
religioase
14
- educaie muzical contemporan
- culturi muzicale religioase
5.Jazz i culturi muzicale pop
13 1
Vezi pag. 11 Calendarul general al concursului de admitere
- Media etapei a II a se calculeaz prin mprirea la 2 (doi) a Media minim de admitere pentru locuri finanate de la buget i
sumei mediilor obinute la: pentru cele cu tax este 5 (cinci).
- Auz muzical, solfegiu la prima vedere
- Dictat muzical i Teoria muzicii. n cazul n care pe ultimul loc finanat de la buget, sau, dup caz, cu
d. pentru specializarea : tax, s-au clasat doi sau mai muli candidai cu medii egale, locul va fi atribuit
Pedagogie muzical prin mprirea la 3 (trei) a candidatului cu media superioar lund n calcul urmtoarea ordine de
sumei mediilor obinute la: departajare:
- Auz muzical 1. Proba de specialitate2
- Solfegiu la prima vedere 2. Media examenului de bacalaureat
- Teoria muzicii 3. Baraj-examen- la probele (disciplinele) de specialitate
e. pentru specializarea B. Studii universitare de masterat:
Muzic religioas prin mprirea la 2 (doi) a sumei Media final se calculeaz prin mprirea la 2 (doi) a sumei mediilor
mediilor obinute la : obinute la cele dou probe.
- Proba vocal (repertoriu bizantin/gregorian) n cazul n care pe ultimul loc finanat de la buget, sau, dup caz, cu
- Teoria muzicii (bizantine/gregoriene) tax, s-au clasat doi sau mai muli candidai cu medii egale, locul va fi atribuit
Media final se compune din : candidatului cu media superioar, lund n calcul urmtoarea ordine de
- media de la bacalaureat, cu o pondere de 10%. departajare:
- media probelor vocaionale, cu o pondere de 90%. 1. Proba de specialitate3
La specializrile unde sunt prevzute 2 etape de concurs (etape 2. Media examenului de licen.
vocaionale), promovarea fiecrei etape presupune obinerea mediei 1. Baraj examen la probele (disciplinele) de specialitate.
minime 5(cinci). Media minim de admitere pentru locuri finanate de la buget i
La specializrile unde nu sunt prevzute 2 etape de concurs, pentru cele cu tax este 5 (cinci).
promovarea este condiionat de obinerea notei minime 5 (cinci).
2
Pentru specializrile Compoziie muzical clasic i jazz-muzic uoar
Muzicologie, Dirijat orchestr i cor academic: ETAPA I
Pentru specializarea Pedagogie muzical: Auz muzical i solfegiu.
Pentru specializarea Muzic religioas: Proba vocal: repertoriu;
3
Pentru specializarea Stil i limbaj compoziional: Prezentarea lucrrilor proprii.
Pentru specializarea Sintez muzicologic: Prezentarea planului disertaiei.
Pentru specializarea Stilistic dirijoral: Dirijat orchestr sau cor.
Pentru specializarea Jazz i culturi muzicale pop: recital/lucrri proprii-Proba 1.
Pentru specializarea Educaie muzical contemporan i culturi muzicale religioase: Didactica
educaiei muzicale (educaie muzical contemporan) i prezentarea planului disertaiei (pt.
muzic religioas)

16

15
4. CONINUTUL PROBELOR PE CICLURI
UNIVERSITARE I PE SPECIALIZRI Coninutul probelor:
Proba eliminatorie: Prob instrumental (practic);
Toate instrumentele cuprinse n lista de specializri a Facultii de
Interpretare Muzical (pian, clavecin, org, harp, vioar, viol, violoncel,
A. S T U D I I U N I V E R S I T A R E D E L I C E N contrabas, flaut, oboi, clarinet, corn, fagot, trompet, trombon, tub, percuie,
chitar, nai, acordeon) ..... practic

FORMA DE NVMNT: NVMNT CU FRECVEN Repertoriul va cuprinde 2 piese la alegerea candidatului :


- o lucrare preclasic
- o lucrare clasic, romantic sau modern
COMPOZIIE MUZICAL - CLASIC Precizri:
- Repertoriul va fi executat din memorie.
Planul de nvmnt cuprinde discipline de studiu precum: - La intrarea n sala de examinare, candidatul va prezenta lista
Compoziie, Forme i analize muzicale, Teoria instrumentelor i lucrrilor ce urmeaz a fi executate.
orchestraie, Armonie, Teoria superioar a muzicii, Polifonie - Lucrrile din programul propus pot fi prezentate n ordinea pe
(Contrapunct i fug), Arta construciei melodice, Istoria muzicii, care o prefer candidatul.
Stilistic muzical, Estetic muzical, Pian, Citire de partituri. - Candidaii care se prezint n concurs cu alte instrumente dect
pianul au obligaia de a avea propriul corepetitor. Corepetiia, n cazul
Proba eliminatorie: Prob instrumental (practic); se noteaz cu admiterii, nu intr n obligaiile facultii.
Admis/R.espins
Probele vocaionale: Etapa I
- Test de aptitudini componistice. Portofoliu de compoziii proprii
Etapa I
(partitur i document sonor)....................................................................oral
- Test de aptitudini componistice. Portofoliu de compoziii Etapa a II-a
proprii (partitur i document
sonor)...................................................oral 1. Auz muzical i solfegiu la prima vedere ........oral
a) Recunoaterea i intonarea intervalelor simple i compuse, precum i a
Etapa a II-a acordurilor tonale n poziie strns: trisonuri n toate strile i
- Auz muzical i solfegiu la prima vedere (oral); tetrasonuri n stare direct;
- Dictat muzical (melodic) i teoria muzicii (scris); b) Intonarea la prima vedere a unui solfegiu n cheile sol i fa, n tonaliti
- Armonie (scris). pn la patru alteraii constitutive, cu elemente cromatice, cu modulaii
n tonaliti apropiate, cu intervale pn la decim (inclusiv), ntr-una
din msurile de 3, 4, 6, 9 sau 12 timpi, avnd formule ritmice de grad
superior.

17 18
COMPOZIIE MUZICAL - JAZZ-MUZIC UOAR
2 .Dictat muzical (melodic) i teoria muzicii (test) .scris .
a. Dictat muzical ....... scris Planul de nvmnt cuprinde discipline de studiu precum: Compoziie
Scrierea unei melodii executat la pian ntr-o tonalitate cu 2, 3 jazz-Compoziie muzic uoar, Forme i analize muzicale, Teoria
sau 4 alteraii constitutive, cuprinznd 10-14 msuri de 3 sau de 4 instrumentelor i orchestraie, Armonie, Teorie, solfegiu, dictat, Polifonie
timpi, cu elemente cromatice i cu inflexiuni modulatorii la tonaliti (Contrapunct i fug), Aranjamente muzicale specifice, Istoria muzicii, Pian,
nrudite, cu intervale pn la undecim (inclusiv), cu diviziuni de cel Citire de partituri.
mult 4 sunete pe un timp, cu sincope (pe timp, pe jumtate, pe treime Proba eliminatorie: Auz muzical (practic); se noteaz cu Admis/R.espins
i pe sfert de timp) i contratimpi (pe timp i pe jumtate de timp). Probele vocaionale:
b. Teoria muzicii (test) ................. scris Etapa I
Rezolvarea unor probleme de teoria muzicii din urmtoarea - Test de aptitudini interpretative i componistice (oral).
tematic: Sunetul muzical i proprietile lui. Rezonana natural.
Notaia muzical (semnele i termenii prin care se noteaz durata, Etapa a II-a
nlimea, intensitatea i timbrul sunetelor). Divizarea normal i cea - Solfegiu la prima vedere (oral);
excepional a valorilor de note binare i ternare. Ritmul muzical i - Teoria muzicii (oral);
cele dou componente ale sale: ritmul propriu-zis i metrul.
Clasificarea msurilor dup diferite criterii. Sincopa, contratimpul i Coninutul probelor:
anacruza. Agogica muzical. Intervalele muzicale i clasificarea lor
dup diferite criterii. Acordurile de 3 i 4 sunete. Tonalitile majore Proba eliminatorie:
i minore, pn la 7 alteraii constitutive (inclusiv). Variantele Auz muzical ....practic
naturale, armonice i melodice ale gamelor majore i minore. Intonarea i recunoaterea intervalelor simple i a acordurilor tonale de 3
Intervalele caracteristice (mrite i micorate) din gamele majore i sunete n poziie strns.
minore (n toate cele trei variante). Funcionalitatea tonal. nrudirea Etapa I 4
tonalitilor dup diferite criterii (tonaliti relative, omonime, - Test de aptitudini interpretative i componistice (oral).
enarmonice; tonaliti apropiate i ndeprtate). Cromatizarea Jazz:
gamelor majore i minore. Modulaia la tonaliti apropiate i a. Pregtirea unui repertoriu de cel puin 5 piese n caracter de jazz din care
ndeprtate. comisia va alege spre a fi interpretate 2 piese. Prezentarea pieselor se va face la
3. Armonie scris instrumentul ales sau vocal. Opional piesele pot fi nsoite de improvizaii.
Armonizarea unei teme date (sopran-bas). Realizarea unei teme de Repertoriul poate include i compoziii ale candidatului. Interpretrile la
cca. 16 msuri, constnd n armonizarea la 4 voci a unui bas dat (cca. 8 instrumente monofone sau piesele vocale vor fi nsoite de un acompaniament
msuri) i a unui sopran dat (cca. 8 msuri). Tema va conine nlnuiri live sau nregistrat. Asiguarea acestui acompaniament nu intr n obligaia
ale acordurilor principale ( I, IV, V) n stare direct, rsturnarea 1 i a 2-a UNMB.
(5, 6, 6/4 ), note melodice (ntrzieri, apogiaturi, pasaje, broderii, Dac instrumentul ales este bateria, candidatului i se va cere s fac
anticipaii, chapp - uri) pe 6/4 (i pe 6), septima de dominant i nona
de dominant. 20
19 4
Candidaii vor opta pentru una din cele dou direcii ale specializrii: Muzic uoar
sau Jazz
dovada cunoaterii ctorva din ritmurile de baz ale jazz-ului i i se vor MUZICOLOGIE
testa aptitudinile solistice. Dac instrumentul ales este contrabasul,
candidatului i se va cere s prezinte un studiu la nivelul probei de Planul de nvmnt cuprinde discipline de studiu precum: Muzicologie,
specialitate a examenului de bacalaureat i i se vor testa aptitudinile Etnomuzicologie, Paleografie muzical, Teoria superioar a muzicii, Armonie,
ritmice. Polifonie (Contrapunct i fug), Arta construciei melodice, Forme i analize
b. Interviu motivarea deciziei de a concura la examenul pentru muzicale, Teoria instrumentelor i orchestraie, Istoria muzicii, Stilistic
specializarea jazz. O discuie despre principalele personaliti, stiluri i muzical, Estetic muzical, Pian, Citire de partituri.
caracteristici ale genului. Proba eliminatorie: Prob instrumental (practic); se noteaz cu
Muzic uoar: Admis/R.espins
a. Prezentarea i susinerea unui dosar de compoziii care s conin Probele vocaionale:
minim 3 lucrri. Dosarul va include partiturile n variant de voce pian Etapa I
sau aranjament orchestral i nregistrrile audio ale pieselor. - Test de aptitudini muzicologice (oral).
b. Interviu motivarea deciziei de a concura la examenul pentru Etapa a II-a
specializarea Compoziie muzic pop. - Auz muzical i solfegiu la prima vedere (oral);
- Dictat muzical (melodic) i teoria muzicii (scris);
Etapa a II-a - Armonie (scris).
1. Solfegiu la prima vedere (oral); Coninutul probelor:
2. Teoria muzicii (oral); Proba eliminatorie: Prob instrumental (practic);
1. Solfegiu la prima vedere....................................................................oral Toate instrumentele cuprinse n lista de specializri a Facultii de
- intonarea la prima vedere a unui solfegiu n cheile sol i fa ntr- Interpretare muzical (pian, clavecin, org, harp, vioar, viol, violoncel,
o tonalitate cu 0 sau 1 alteraie constitutiv, nemodulatoriu (monotonal), contrabas, flaut, oboi, clarinet, corn, fagot, trompet, trombon, tub, percuie,
n msurile 2, 3 sau 4 ptrimi, cu formule ritmice cu grad redus de chitar, nai, acordeon) .... practic
dificultate. Repertoriul va cuprinde 2 piese la alegerea candidatului
- intonarea la prima vedere a unei ritmodii cu valori de - o lucrare preclasic
aisprezecimi, optimi, ptrimi, doimi, note ntregi (i cu pauzele - o lucrare clasic, romantic sau modern
corespunztoare) ntr-una din msurile de 2, 3 sau 4 ptrimi. Precizri:
2. Teoria muzicii .............. oral - Repertoriul va fi executat din memorie.
Intervalele muzicale i clasificarea lor. Tonalitile majore i - La intrarea n sala de examinare, candidatul va prezenta lista lucrrilor
minore pn la 2 alteraii constitutive (inclusiv) cu variantele naturale i ce urmeaz a fi executate.
modificate ale gamelor i cu teoria aferent. Ritmul i metrul muzical Lucrrile din programul propus pot fi prezentate n ordinea pe care o
noiuni de baz. prefer candidatul.
a) Msurile simple binare i ternare 2 , 3 - Candidaii care se prezint n concurs cu alte instrumente dect pianul au
4 4 obligaia de a avea propriul corepetitor. Corepetiia, n cazul admiterii, nu intr
b) Msurile compuse binare 4 n obligaiile facultii.
4
c) Diviziuni normale i excepionale ale valorilor binare pn la 22
4 diviziuni (valori).
21
Etapa I b. Teoria muzicii (test) .............. scris
Test de aptitudini muzicologice ..........................oral Rezolvarea unor probleme de teoria muzicii din urmtoarea tematic:
Candidatul va prezenta un portofoliu cu 3 eseuri de istoria muzicii din Sunetul muzical i proprietile lui. Rezonana natural. Notaia muzical
tematica publicat. (semnele i termenii prin care se noteaz durata, nlimea, intensitatea i
Tematica : Creaia lui Johann Sebastian Bach moment de sintez n timbrul sunetelor). Divizarea normal i cea excepional a valorilor de note
istoria muzicii universale. Georg Friedrich Hndel i creaia sa vocal- binare i ternare. Ritmul muzical i cele dou componente ale sale: ritmul
simfonic, lirico-teatral i instrumental. Trsturi dominante ale propriu-zis i metrul.
clasicismului muzical, ilustrate n creaia compozitorilor Joseph Haydn, Clasificarea msurilor dup diferite criterii. Sincopa, contratimpul i
Wolfgang Amadeus Mozart, Ludwig van Beethoven. Simfonia n anacruza. Agogica muzical. Intervalele muzicale i clasificarea lor dup
concepia lui Joseph Haydn. Opera n creaia lui Wolfgang Amadeus diferite criterii.
Mozart. Simfoniile lui Wolfgang Amadeus Mozart i rolul lor n evoluia Acordurile de 3 i 4 sunete. Tonalitile majore i minore, pn la 7
simfonismului clasic. Ludwig van Beethoven omul i opera. alteraii constitutive (inclusiv). Variantele naturale, armonice i melodice ale
Romantismul i estetica sa. Muzica cu program. Genuri muzicale gamelor majore i minore. Intervalele caracteristice (mrite i micorate) din
promovate de compozitorii romantici. Principalii compozitori romantici gamele majore i minore (n toate cele trei variante).
i creaiile lor: Franz Schubert, Robert Schumann, Hector Berlioz, Franz Funcionalitatea tonal. nrudirea tonalitilor dup diferite criterii
Liszt, Frdric Chopin, Giuseppe Verdi, Richard Wagner, Piotr Ilici (tonaliti relative, omonime, enarmonice; tonaliti apropiate i ndeprtate).
Ceaikovski, Johannes Brahms. George Enescu. Cromatizarea gamelor majore i minore. Modulaia la tonaliti apropiate i
Etapa a II-a ndeprtate.
1. Auz muzical i solfegiu la prima vedere ........oral
a. Recunoaterea i intonarea intervalelor simple i compuse, 3.Armonie ............. scris
precum i a acordurilor tonale n poziie strns: trisonuri n toate Armonizarea unei teme date (sopran-bas). Realizarea unei teme de cca.16
strile i tetrasonuri n stare direct; msuri, constnd n armonizarea la 4 voci a unui bas dat (cca. 8 msuri) i a
b. Intonarea la prima vedere a unui solfegiu n cheile sol i fa, n unui sopran dat (cca. 8 msuri). Tema va conine nlnuiri ale acordurilor
tonaliti pn la patru alteraii constitutive, cu elemente principale ( I, IV, V) n stare direct, rsturnarea 1 i a 2-a
cromatice, cu modulaii n tonaliti apropiate, cu intervale pn (5, 6, 6/4), note melodice (ntrzieri, apogiaturi, pasaje, broderii, anticipaii,
la decim (inclusiv), ntr-una din msurile de 3, 4, 6, 9 sau 12 chapp -uri) pe 6/4 (eventual i pe 6), septima de dominant i nona de
timpi, avnd formule ritmice de grad superior. dominant. Proba se noteaz cu Admis / Respins.
2. Dictat muzical (melodic) i teoria muzicii ..(scris).
a. Dictat muzical ....... scris DIRIJAT - ORCHESTR
Scrierea unei melodii executat la pian ntr-o tonalitate cu 2, 3
sau 4 alteraii constitutive, cuprinznd 10-14 msuri de 3 sau de 4 Planul de nvmnt cuprinde discipline de studiu precum: Dirijat
timpi, cu orchestr, Dirijat cor academic, Studiul partiturilor dirijorale, Forme i analize
elemente cromatice i cu inflexiuni modulatorii la tonaliti nrudite, muzicale, Teoria instrumentelor i orchestraie Teoria superioar a muzicii,
cu intervale pn la undecim (inclusiv), cu diviziuni de cel mult 4 Arta construciei melodice, Armonie, Polifonie (Contrapunct i fug), Istoria
sunete pe un timp, cu sincope (pe timp, pe jumtate, pe treime i pe muzicii, Stilistic muzical, Estetic muzical, Pian, Citire de partituri.
24
sfert de timp) i contratimpi (pe timp i pe jumtate de timp).
23
Proba eliminatorie: Prob instrumental (practic); se noteaz cu Examenul va consta n: interpretarea dirijoral a unei lucrri/pri,
Admis/R.espins propus de comisie din lista prezentat de canditat, cu pianist corepetitor sau
Probele vocaionale: alte mijloace corespondente acestuia.
Etapa I
Etapa a II-a
- Test de aptitudini dirijorale (oral) 1. Auz muzical i solfegiu la prima vedere ...... oral
Etapa a II-a a) Recunoaterea i intonarea intervalelor simple i compuse, precum i a
- Auz muzical i solfegiu la prima vedere (oral); acordurilor tonale n poziie strns: trisonuri n toate strile i
- Dictat muzical (melodic) i teoria muzicii (scris); tetrasonuri n stare direct;
- Armonie (scris). b) Intonarea la prima vedere a unui solfegiu n cheile sol i fa, n tonaliti
pn la patru alteraii constitutive, cu elemente cromatice, cu modulaii
Coninutul probelor: n tonaliti apropiate, cu intervale pn la decim (inclusiv), ntr-una
Proba eliminatorie: Prob instrumental (practic); din msurile de 3, 4, 6, 9 sau 12 timpi, avnd formule ritmice de grad
Toate instrumentele cuprinse n lista de specializri a Facultii de superior.
Interpretare muzical (pian, clavecin, org, harp, vioar, viol, 2 . Dictat muzical (melodic) i teoria muzicii.. (scris);
violoncel, contrabas, flaut, oboi, clarinet, corn, fagot, trompet, trombon, a. Dictat muzical ....... scris
tub, percuie, chitar, nai, acordeon) ......practic Scrierea unei melodii executat la pian ntr-o tonalitate cu 2, 3 sau 4
Repertoriul va cuprinde 2 piese la alegerea candidatului alteraii constitutive, cuprinznd 10-14 msuri de 3 sau de 4 timpi, cu elemente
- o lucrare preclasic cromatice i cu inflexiuni modulatorii la tonaliti nrudite, cu intervale pn la
- o lucrare clasic, romantic sau modern undecim (inclusiv), cu diviziuni de cel mult 4 sunete pe un timp, cu sincope
Precizri: (pe timp, pe jumtate, pe treime i pe sfert de timp) i contratimpi (pe timp i
- Repertoriul va fi executat din memorie. pe jumtate de timp).
- La intrarea n sala de examinare, candidatul va prezenta lista b. Teoria muzicii (test) ..... scris
lucrrilor ce urmeaz a fi executate. Rezolvarea unor probleme de teoria muzicii din urmtoarea tematic:
Lucrrile din programul propus pot fi prezentate n ordinea pe care o Sunetul muzical i proprietile lui. Rezonana natural. Notaia muzical
prefer candidatul. (semnele i termenii prin care se noteaz durata, nlimea, intensitatea i
- Candidaii care se prezint n concurs cu alte instrumente dect timbrul sunetelor). Divizarea normal i cea excepional a valorilor de note
pianul au obligaia de a avea propriul corepetitor. Corepetiia, n cazul binare i ternare. Ritmul muzical i cele dou componente ale sale: ritmul
admiterii, nu intr n obligaiile facultii. propriu-zis i metrul.
Etapa I Clasificarea msurilor dup diferite criterii. Sincopa, contratimpul i
anacruza. Agogica muzical. Intervalele muzicale i clasificarea lor dup
- Test de aptitudini dirijorale..............................................(oral). diferite criterii. Acordurile de 3 i 4 sunete. Tonalitile majore i minore, pn
La intrarea n sala de examinare, candidatul va prezenta lista cu la 7 alteraii constitutive (inclusiv). Variantele naturale, armonice i melodice
una dou lucrri / pri orchestrale ce urmeaz a fi executate. Lucrrile ale gamelor majore i minore.
vor avea un grad moderat de dificultate. 26
25
Intervalele caracteristice (mrite i micorate) din gamele majore La intrarea n sala de examinare, candidatul va prezenta lista cu trei
i minore (n toate cele trei variante). Funcionalitatea tonal. nrudirea lucrri corale ce urmeaz a fi executate. Lucrrile vor avea un grad moderat de
tonalitilor dup diferite criterii (tonaliti relative, omonime, dificultate, n msurile de 2, 3 i 4 timpi .
enarmonice; tonaliti apropiate i ndeprtate). Cromatizarea gamelor Examenul va consta n: interpretarea dirijoral a unei piese corale din
majore i minore. Modulaia la tonaliti apropiate i ndeprtate. repertoriul romnesc i universal, propus de comisie din lista prezentat de
3. Armonie ... scris canditat, cu pianist corepetitor sau alte mijloace corespondente acestuia.
Armonizarea unei teme date (sopran-bas). Realizarea unei teme de cca. Lucrarea va fi executat din memorie.
16 msuri, constnd n armonizarea la 4 voci a unui bas dat (cca. 8 Etapa a II-a
msuri) i a unui sopran dat (cca. 8 msuri). Tema va conine nlnuiri
- Auz muzical, solfegiu la prima vedere (oral);
ale acordurilor principale ( I, IV, V) n stare direct, rsturnarea 1 i a 2-a
- Dictat muzical i Teoria muzicii (scris);
(5, 6, 6/4 ), note melodice (ntrzieri, apogiaturi, pasaje, broderii,
1. Auz muzical, solfegiu la prima vedere.oral
anticipaii, chapp-uri) pe 6/4 ( eventual i pe 6), septima de dominant
a. Auz muzical: intonarea i recunoaterea intervalelor simple si a
i nona de dominant.
trisonurilor tonale in pozitie stransa, in toate starile. Reproducerea unor
DIRIJAT - COR ACADEMIC
formule ritmice elementare.
b. Solfegiu la prima vedere: intonarea la prima vedere a unui solfegiu in
Planul de nvmnt cuprinde discipline de studiu precum: Dirijat
cheile sol si fa, intr-o tonalitate cu 2 alteratii constitutive, cu elemente
cor academic, Ansamblu coral, Teorie, solfegiu, dictat, Armonie,
cromatice nemodulatorii aparute prin mers treptat, in masurile de 3
Polifonie (Contrapunct i fug), Istoria muzicii, Forme i analize
patrimi, 4 patrimi sau 6 optimi, cu formule ritmice cu grad mediu de
muzicale, Teoria instrumentelor i orchestraie, Pian, Canto, Citire de
dificultate (triolet egal, anacruze, contratimpi, sincope).
partituri etc.
2. Dictat muzical (melodic) si teoria muzicii scris
Proba eliminatorie: Prob vocal (practic); se noteaz cu
a. Dictat muzical (melodic): scrierea unei melodii executate la pian, ntr-o
Admis/R.espins
tonalitate cu 1-2 alteraii constitutive (varianta naturala, armonica,
Probele vocaionale:
melodica), cuprinzand 8 masuri de 4 timpi sau 10 masuri de 3 timpi, cu
Etapa I
intervale pana la octav inclusiv, cu diviziuni de cel mult 4 sunete pe un
- Test de aptitudini dirijorale ...(oral) timp, cu formule metro-ritmice cu grad mediu de dificultate (triolet
Etapa a II-a egal, anacruze, contratimpi, sincope).
- Auz muzical, solfegiu la prima vedere (oral); b. Teoria muzicii: rezolvarea unor probleme de teoria muzicii din
- Dictat muzical i Teoria muzicii (scris); urmatoarea tematica:
Coninutul probelor: Ritmul muzical si cele dou componente ale sale: ritmul propriu-zis i metrul.
Clasificarea msurilor dup diferite criterii. Intervalele muzicale i clasificarea
Proba eliminatorie: Prob vocal (practic); lor. Acordurile tonale de 3 sunete. Gamele majore i minore cu pn la 4
Intonarea unei piese de cca 3 minute: lied, arie, canzonet, muzic alteraii constitutive (inclusiv); variantele naturale, i modificate ale acestora.
religioas, cntece populare, muzic uoar romneasc Intervalele caracteristice (mrite i micorate) din gamele majore i minore cu
Etapa I : pn la 4 alteraii constitutive (inclusiv), n toate cele trei variante.
- Test de aptitudini dirijorale ...(oral) Funcionalitatea tonal. nrudirea tonalitilor dup diferite criterii.

27 28
PEDAGOGIE MUZICAL b) Msurile compuse binare 4
Planul de nvmnt cuprinde discipline de studiu precum: Dirijat 4
coral, Ansamblu coral, Teorie solfegiu dictat, Armonie, Polifonie c) Diviziuni normale i excepionale ale valorilor binare pn la 4
(Contrapunct i fug), Istoria muzicii, Forme i analize muzicale, Pian, diviziuni (valori).
Canto, Citire de partituri. MUZIC RELIGIOAS5
Proba eliminatorie: Prob vocal (practic); se noteaz cu .1. Muzic bizantin
Admis/R.espins Planul de nvmnt cuprinde discipline de studiu precum: Cntare bizantin,
Probele vocaionale: Cntare dup modele imnologice, Tipic i liturgic, Paleografie muzical
1. Auz muzical oral); bizantin, Dirijat coral, Teoria muzicii bizantine, Armonie, Polifonie
2. Solfegiu la prima vedere (oral) (Contrapunct i fug), Istoria muzicii, Forme i analize muzicale, Pian, Canto
3. Teoria muzicii (oral); .a.
Coninutul probelor: Proba eliminatorie: Auz, solfegiu i paralaghie la prima vedere (practic); se
Proba eliminatorie: Prob vocal (practic); noteaz cu Admis/R.espins
Intonarea unei piese de cca 3 minute: lied, arie, canzonet, muzic Probele vocaionale:
religioas, cntece populare, muzic uoar romneasc
Probe de muzicalitate: 1. Prob vocal (repertoriu-oral);
1. Auz muzical ....oral 2. Teoria muzicii bizantine (scris).
Coninutul probelor:
Intonarea i recunoaterea intervalelor simple i a acordurilor tonale
de 3 sunete n poziie strns. Proba eliminatorie:Auz, solfegiu i paralaghie la prima vedere (practic)
2. Solfegiu la prima vedere: a. Auz muzical: intonarea intervalelor simple i a acordurilor tonale de 3 sunete
- intonarea la prima vedere a unui solfegiu n cheile sol i fa ntr- n poziie strns. Reproducerea unor formule ritmice elementare.
o tonalitate cu 0 sau 1 alteraie constitutiv, nemodulatoriu (monotonal), b. Solfegiu la prima vedere: intonarea la prima vedere a unui solfegiu elementar
n msurile 2, 3 sau 4 ptrimi, cu formule ritmice cu grad redus de n cheia sol n do major sau la minor.
dificultate. c. Paralaghie. Intonarea la prima vedere a unei piese bizantine (numai neume)
- intonarea la prima vedere a unei ritmodii cu valori de n glasurile I-VIII.
aisprezecimi, optimi, ptrimi, doimi, note ntregi (i cu pauzele Probe de muzicalitate:
corespunztoare) ntr-una din msurile de 2, 3 sau 4 ptrimi. 1. Prob vocal :Repertoriu bizantin.. oral
3. Teoria muzicii .................. oral a. Repertoriu bizantin:
Intervalele muzicale i clasificarea lor. Tonalitile majore i - Axion, glas VI, Ioni Nprc
minore pn la 2 alteraii constitutive (inclusiv) cu variantele naturale i - De tine se bucur, glas VIII, A.Pann.
modificate ale gamelor i cu teoria aferent. Ritmul i metrul muzical - De tine se bucur, glas VIII, Gherontie Nicolau
noiuni de baz. - Doamne, femeia ce czuse , glas VIII, D. Suceveanu
a) Msurile simple binare i ternare 2 , 3 - Ceata Sfinilor Prini, glas VIII, D. Suceveanu
4 4 30

29 5
Candidaii vor opta pentru muzic bizantin sau cea gregorian
a. Repertoriu gregorian:
- Unde umbreaz darul tu, glas V, I.Popescu-Pasrea. Imnuri
- mprteasa mea, glas V, notat de Anton V. Uncu. - Conditor alme siderum (pag. 3, L.H.*)
- De vreme ce eu pctosul, glas V, Irinarh Vntu - Veni redemptor gentium (pag. 11, L.H.)
- Slava Laudelor, la 6 August, glas VIII, D. Suceveanu - Veni creator spiritus (pag. 90, L.H.)
-Vai, nnegrite suflete, glas VIII, Macarie Ieromonahul - Ave, maris stella (in sollemnitatibus) (Pag. 258, L.H.)
2.Teoria muzicii bizantine (test)................... scris Misse
Testul de teoria muzicii vizeaz urmtoarele probleme: semne, durate i - Missa I (Tempus Paschale)
ornamente; mrturii, ftorale; caracteristicile ehurilor autentice i plagale; - Missa in tempus quadragesimae
modaliti de cntare specifice muzicii bizantine: recitativic, irmologic, Timpurile liturgice
stihiraric i papadic. - (Timpul de peste an) -
- Communio, Dom. anno B (Hebdomada II, pag. 263, G.T.**)
2. Muzic gregorian - Introitus, Dom. annis A et B (Hebdomada III, pag. 264, G.T.)
Planul de nvmnt cuprinde discipline de studiu precum: Cnt - Communio, Dom. annis A et B (Hebdomada III, pag 266, G.T.)
bisericesc gregorian, Cantorizare i tipic, Org, Istoria religiei cretine, Bibliografie:
Paleografie muzical gregorian, Dirijat coral, Teoria muzicii, Istorie i 1.Liber Usualis
cultur muzical, Forme muzicale, Canto coral .a. 2.Kyriale Romanum
Proba eliminatorie: Auz, solfegiu i cntare n sistem editio-vaticana la 3.Graduale Triplex
prima vedere (practic); se noteaz cu Admis/R.espins 4.Liber Hymnarium
Probele vocaionale:
Fiecare candidat va interpreta o lucrare la alegerea comisiei.
1. Proba vocal (repertoriu-oral)
2.Teoria muzicii gregoriene (scris). 2. Teoria muzicii gregoriene (test)...scris
Coninutul probelor: Sisteme semiografice de tip gotic, editio-mediceea, editio-vaticana; sisteme
Proba eliminatorie: Auz, solfegiu i cntare n sistem editio-vaticana la modale gregoriene, ritmica gregorian (elemente grafice, literale, sonopoetice).
prima vedere (practic) Acompaniamentul modern al coralului gregorian.
a. Auz muzical: intonarea intervalelor simple i a acordurilor tonale de 3
sunete n poziie strns. Reproducerea unor formule ritmice elementare B. S T U D I I U N I V E R S I T A R E DE M A S T E R A T
b. Solfegiu la prima vedere: intonarea la prima vedere a unui solfegiu
elementar n cheia sol n do major sau la minor. STIL I LIMBAJ COMPOZIIONAL
c. Cntare n cele patru moduri gregoriene (protus, deuterius, tritus i
tetrardus cu variantele lor plagale). Probele concursului de admitere:
1. Prob vocal: repertoriu gregorian ... ......................................oral Compoziie prezentarea lucrrilor proprii i a proiectului unei lucrri de
mari dimensiuni (gen vocal-simfonic sau coregrafic)
- Forme i analize muzicale
32
31
*
Liber Hymnarius
**
Graduale triplex
Coninutul probelor:
1. Prezentarea lucrrilor proprii ....oral Nicholas Cook A guide to musical analysis, Oxford
Candidaii vor trebui s prezinte proiectul unei lucrri vocal- University Press, 1997
simfonice de dimensiuni mai mari (cantat, oratoriu, oper de minimum Jonathan Dunsby & Arnold Whittall Music Analysis - in theory and practice,
10-15 minute), o lucrare simfonic sau concertant (simfonie, concert, King's College, London / Boston, 1988
uvertur, pies simfonic de minimum 10-15 minute), o lucrare cameral
pentru ansamblu (trio, cvartet etc.) i o lucrare cameral pentru SINTEZ MUZICOLOGIC
instrument solo (pian, instrument de coarde, suflat sau percuie).
Lucrrile camerale vor fi concepute ntr-o parte (minimum 5 minute) sau Probele concursului de admitere:
n mai multe pri. Lucrarea simfonic sau concertant va fi conceput - Elemente de estetic i stilistic muzical
ntr-o parte sau mai multe. Nu se vor putea prezenta lucrri incomplete, - Prezentarea planului disertaiei
indiferent de gen (de ex. un act dintr-o oper gndit n mai multe acte Coninutul probelor:
sau o parte dintr-o lucrare simfonic sau cameral gndit n mai multe 1. Elemente de estetic i stilistic muzical.......................scris
pri) Candidaii vor dezvolta, la indicarea comisiei, un subiect desprins
2. Forme i analize muzicale ..................................................scris din tematica urmtoare:
n cadrul acestei probe se va analiza n scris o lucrare sau dou Estetic :
aparinnd unui compozitor baroc, clasic, romantic, modern sau - Limitrile i delimitrile categoriilor estetice
contemporan. Stabilirea lucrii (lucrrilor) analizate se va face n funcie - Sursele muzicii i funciile epifenomenale ale artei sunetelor :
de programa analitic a cursului de Forme i analize muzicale care se muzici pure, muzici nsoitoare, muzici programatice, muzici
desfoar la specializarea Compoziie. Lucrrile audiate vor fi integral conceptuale
sau parial prezentate analitic de candidai n funcie de solicitarea Stilistic :
expres a comisiei de examinare (care poate solicita analiza complet sau - Definiii diferite ale stilului muzical
parial a unei lucrri). - Stil i retoric n muzic
- Stiluri muzicale n secolul XX
BIBLIOGRAFIE:
Bibliografie :
L. Teodorescu-Ciocnea Tratat de forme i analize muzicale,
Estetica muzical. Un alt fel de manual : coordonator volum
Editura Muzical, 2005; Grafoart,
Antigona Rdulescu, Editura UNMB, 2007, Sandu Dediu,
2014
Valentina, Alegeri, atitudini, afecte. Despre stil i retoric n
V. Timaru Analiza muzical ntre contiina
muzic, Editura Didactic i Pedagogic, Bucureti 2010
de gen i contiina de form,
Editura Universitii Oradea, 2003
2.Analiza muzicologic (Prezentarea planului disertaiei) ......oral
V. Herman Originile i dezvoltarea formelor
Candidaii vor prezenta planul general al lucrrii, capitolele i
muzicale, Editura Muzical, 1982
subcapitolele acesteia i bibliografia general.
Ellis B. Kohs Musical Form, Houghton Mifflin
Company, 1976
Douglas, M. Green Form in tonal music, New York 34
Holt, Rinehart and Winston, 1979
33
STILISTIC DIRIJORAL6 a. Intonarea unui solfegiu tonal de dificultate medie (extras dintr-
Probele concursului de admitere: un set de 10, publicat pe site-ul UNMB cu 5 zile nainte de
- Dirijat orchestr sau cor 7 susinerea examenului), n cheile de violin i bas, cu analiza
- Analiza unei lucrri simfonice sau corale metro-ritmic i a planului tonal
Coninutul probelor : Susinerea oral a unui subiect teoretic:
1. Tehnic i art dirijoral .......................................................oral b.
Interpretarea dirijoral a unei lucrri (fragmente) reprezentative, Sistemul modal:
cu grad sporit de dificultate, din repertoriul simfonic, vocal-simfonic, de - oligocordii;
oper sau corale aleas de comisie dintr-o list de 5 (cinci) propuneri - pentatonii;
pregtit de candidat. - moduri antice greceti;
2. Analiza dirijoral ................................................................scris - moduri populare diatonice
Analiza unei lucrri dintr-o list de 5 (cinci) propuneri la Sisteme sonore moderne:
indicaia comisiei i prezentarea punctului de vedere al candidatului, - serialismul dodecafonic i serialismul integral;
referitoare la interpretarea ei. Lucrarea va fi selectat n ziua concursului - sistemul axial la B.Bartk, conform teoriei lui Lendvai;
dintr-un repertoriu stabilit, ce va fi comunicat cu 24 ore nainte de - dualismul diatonic-cromatic n creaia lui B. Bartk,
susinerea probei. conform teoriei lui Lendvai;
Analiza va face referiri: - sistemul modal al lui Olivier Messiaen
- teoretice asupra limbajului muzical din punct de vedere BIBLIOGRAFIE:
structural formativ (form, tempo, sisteme metrice-ritmice, armonie, Alexandrescu, Drago - Teoria muzicii, vol.I-II, Editura UNMB, Bucureti,
polifonie, dinamic, timbralitate etc.). 2004, 2006.
- stilistic interpretativ asupra retoricii limbajului dirijoral din Boulez, Pierre Penser la musique aujourdhui; Editions Gonthier, 1963
punct de vedere gestual (tehnic dirijoral) i al viziunii semantic- Colecia de Solfegii admitere 1981-1988,
muzicale. Conservatorul Ciprian Porumbescu, Bucureti, 1982-1989
EDUCAIE MUZICAL CONTEMPORAN I CULTURI Duic, Gh. Fenomenul polimodal n viziunea lui O. Messiaen, Editura
MUZICALE RELIGIOASE Junimea, Iasi, 2004
PACHETUL A. Firca, Gheorghe Bazele modale ale cromatismului diatonic, Bucureti,
Probele concursului de admitere: Editura Muzicala, 1966
- Teoria muzicii Firca, Gh. (coord.) - Dicionar de termeni muzicali; Editura Enciclopedic,
- Didactica educaiei muzicale Bucureti , 2008
Coninutul probelor: Giuleanu,Victor - Tratat de teoria muzicii, Editura Muzical.Bucureti,
1. Teoria muzicii .oral 1986
(prin extragerea unui bilet coninnd un solfegiu i un subiect Halbreich, Harry Olivier Messiaen; Fayard, Fondation Sacem, 1980
teoretic)
35
36

6
Candidaii vor opta pentru Dirijat orchestr sau Dirijat cor academic
7
Cu pian (corepetitor), formaii instrumentale, vocale sau mijloace tehnice
(electronice) de redare audio.
Lendvai, E. B. Bartok. An Analysis of his Music, Kahn & Averill, Coninutul probelor:
London, 2000 1.a) Concepte fundamentale ale teoriei muzicii bizantine i post
Lendvai, Erno Symmetries of Music; Kodaly Institute, Kecksemet, bizantine ..scris
1993 Candidaii vor dezvolta, la indicaia comisiei, un subiect desprins din
Messiaen, Olivier Technique de mon langage musical, Leduc, Paris, urmtoarea tematic: Modulaia n muzica bizantin, Sisteme modale al
1944 notaiei hrisantice, Ornamentica n cntul bizantin, Tehnici de compoziie n
Rp, Constantin Teoria superioar a muzicii,vol.I (Sisteme sonore), muzica bizantin, Funcionalitatea sunetelor n modurile bizantine.
Editura Media Musica, Cluj Napoca, 2001 b) Cnt bizantin....oral
Urm, Dem. - Acustic i muzic, Editura tiinific i enciclopedic. Candidaii vor interpreta i analiza o pies aleas de ctre comisie prin
Bucureti, 1982 sondaj sau prin bilet de concurs, dintr-un repertoriu stabilit, ce va fi comunicat
Vieru, Anatol Cartea modurilor, Bucureti, 1980 cu 5 zile nainte de susinerea probei.
Vlad, Roman Istoria dodecafoniei, Editura National, Bucureti, 2. Prezentarea planului dizertaiei ...oral
1998 Candidaii vor prezenta structura general a lucrii pe capitole i subcapitole,
2. Didactica educaiei muzicale ...scris contribuia proprie i bibliografia.
a). Funciile muzicii
Concepte europene moderne de realizare a educaiei muzicale BIBLIOGRAFIE:
- Emile Jaques - Dalcroze 1.GIULEANU, Victor - Melodica bizantin, Ed. Muzical, Bucureti (1981)
- Carl Orff 2.LUNGU, Nicolae & COSTEA, Gr. & CROITORU, I.- Gramatica muzicii
- Kodaly Zoltan psaltice, Bucureti (1951)
- Dmitri Kabalevski 3. PANIRU, Grigore - Notaia i ehurile muzicii bizantine, Bucureti (1971)
- George Breazul 4.PASREA, Ion Popescu - Principii de muzic bisericeasc oriental,
b). Evoluia educaiei muzicale n Romnia Bucureti (1939)
- Educaia muzical n epoca modern Muzica gregorian
c). Metodica realizrii obiectivelor educaiei muzicale Probele concursului de admitere:
d). Proiectarea didactic: 1. Concepte fundamentale de estetic i semiologie gregorian; cntarea
- realizarea unui proiect didactic pentru o lecie mixt. gregorian propriu-zis.
e). Metode didactice specifice activitilor de educaie muzical. 2. Prezentarea planului dizertaiei.
Coninutul probelor:
PACHETUL B8 1.a) Concepte fundamentale de estetic i semiologie gregorian .scris
Muzica bizantin
Probele concursului de admitere:
1. Concepte fundamentale ale teoriei muzicii bizantine i post-
bizantine; Cnt bizantin.
2. Prezentarea planului dizertaiei.
37 38

8
Candidaii vor opta pentru Muzica bizantin sau Muzica gregorian.
Proba 2
Candidaii vor dezvolta, la indicaia comisiei, un subiect desprins Candidaii vor dezvolta n scris un subiect ales de comisie, referitor la
din urmtoarea tematic: Notaiile adiastematice de tip Saint-Galle, istoria sau stilistica jazz-ului.
Tipuri de nume ornamentale, Notaiile de tip qudrat (Editio
Vaticana, Mediceea etc.), Estetica coralului gregorian (tehnici de Muzic uoar
compoziie i de acompaniere la org) Probele concursului de admitere - coninutul probelor:
b) Cnt gregorian....oral Proba 1
Candidaii vor interpreta i analiza o pies prin sondaj, aleas prin Candidaii vor prezenta cel puin 4 compoziii, incluznd partiturile i
bilet de concurs, dintr-un repertoriu stabilit ce va fi comunicat cu 5 zile nregistrrile audio. Se poate opta pentru prezentarea unei lucrri de mai mari
nainte de susinerea probei. dimensiuni (musical, muzic de scen, operet etc.). Durata trebuie s fie de
2. Prezentarea planului dizertaiei ..oral minimum 15 minute.
Candidaii vor prezenta structura general a lucrii pe capitole i Proba 2
subcapitole, contribuia proprie i bibliografia. Se va realiza un aranjament orchestral (solist, secie ritmic i cel puin
trei sufltori) pe o tem aleas de comisie. Tema aleas va avea o lungime de
JAZZ I CULTURI MUZICALE POP9 minim 16 msuri i maxim 32 msuri.
***
Jazz Relaii privitoare la concursul de admitere se pot obine de la Secretariatele
Facultilor de Compoziie, Muzicologie i Pedagogie
Probele concursului de admitere - coninutul probelor: muzical (telefon/fax: 021-313.83.06 i 021-3.14.26.10/173) i Interpretare
Muzical (telefon/fax : 021-314.74.90 i 021-3.14.26.10/156
Proba 1 Decanatele i rezerv dreptul de a opera eventuale modificri survenite
Candidaii vor trebui s susin un recital n dubl postur de interpret i ulterior, din dispoziiileMinisterului Educaiei i cercetrii tiinifice sau
conductor de formaie. Recitalul va avea o durat de aproximativ 20-25 decizii ale Senatului universitar.
de minute i va conine cel puin trei piese distincte.
Candidatul va face o prezentare verbal i scris (minim 20 pg.) a Comisia central care coordoneaz desfurarea Concursului de Admitere
materialului muzical inclus n recital, motivnd alegerile fcute. este format din rector, prorectori, decani i prodecani.

39
40

9
Candidaii vor opta pentru Muzic uoar sau Jazz
6. CENTRUL PENTRU EDUCAIE MUZICAL CONTINU I
5. MODULE / DISCIPLINE FACULTATIVE STUDII POST-UNIVERSITARE (CEMCSP)
Module/discipline facultative (contra-cost) pentru studenii
admii la orice specializare din cadrul U.N.M.B, organizate de Facultatea
de Compoziie, Muzicologie i Pedagogie muzical. Ofer o serie de cursuri/module, care se adreseaz unor categorii largi
Durata studiilor 2-6 semestre n funcie de modul/disciplin. de persoane interesate de domeniul muzical: elevi, aduli, studeni ai UNMB
sau ai altor instituii de nvmnt superior, absolveni ai unei universiti, care
1. Module (facultative) doresc s se perfecioneze n continuare:Interpretare muzical
- ACUSTIC MUZICAL
Instrument/Canto; Au luat fiin: Modulul de Acordeon Clasic cu o durat de 6
- MUZIC USOARA semestre i Modulul de Muzicoterapie Receptiv cu o durat de 4 semestre;
- JAZZ
Iniiere n scris-citit muzical; Iniiere n muzica instrumental; Iniiere n Canto
- MANAGEMENT CULTURAL
clasic; Discipline din cadrul curriculei universitare a UNMB (numai cursuri
- FOCLOR APLICAT
colective); Redactare muzical computerizat; Muzic uoar vocal; Stilistic
- COMPOZIIE APLICAT
n muzica tradiional; Oboiul: reglare i confecionare ancii; Block-flte-
ul/Chitara n educaia muzical; Realizare acompaniament i aranjamente
2. Discipline (facultative):
- Instrument la alegere / canto instrumentale; Resursele IT n educaia muzical; Regie muzical (regie de
- Compoziie sunet)
- Muzicologie Detalii despre tematica i modul de organizare al acestor cursuri gsii
- Dirijat de orchestr la adresa:
- Dirijat cor
- Instruire asistat de calculator
- Muzic bizantin http://www.unmb.ro/departamente/departamentul-pentru-
- Muzic gregorian educatie-muzicala-continua-si-studii-postuniversitare/
- Forme i analize muzicale
- Citire de partituri
- Semiotic muzical
- Etc. (orice alt disciplin prevzut n Planurile de nvmnt ale
specializrilor din domeniul Muzic)
-
3. FINALITATEA CURSULUI:
- adeverin
- disciplinele vor fi integrate n suplimentul la diplom

42
41

S-ar putea să vă placă și