Sunteți pe pagina 1din 5

Fia postului

Cadru tehnic cu atributii in domeniul apararii impotriva incendiilor


Funcie: Cadru tehnic cu atributii in domeniul apararii impotriva incendiilor

Postul are /nu are n subordine angajai:


Relatii functionale:
Relaii de reprezentare:
Relaii de cooperare:
Colaboreaza cu: .................................................................................................
Obiective Individuale
Responsabil cu formatiunea de stingere a incendiilor - serviciul intern privat.
Elaborarea fisei obiectivului (conform Anexei nr 5 la Regulamentul de planificare,
organizare, pregatire si desfasurare a activitatii de prevenire a situatiilor de urgenta,
aprobat prin Ordinul Ministrului Administratiei si Internelor nr. 1.474/ 2006 , publicat
in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr 885 din 31 Octombrie 2006); un
exemplar din fisa obiectivului se trimite la Insp. Jud. Pentru situatii de urgenta;
Sarcini, competene, responsabiliti
Elaborarea modului de organizare si a responsabilitatilor privind apararea incendiilor
Elaborarea de instructiuni de aparare impotriva incendiilor si atributii ale salariatilor
la locurile de munca
Elaborarea dispozitiilor privind reglementarea lucrului cu foc deschis si a fumatului
Elaborarea dispozitiilor privind organizarea instruirii personalului
Organizarea serviciului privat pentru situatii de urgent pe toate locatiile (punctele de
lucru) companiei;
Sa se asigure de sistarea lucrarilor de constructii/oprirea functionarii ori utilizarii
constructiilor/ amenajarilor, in cazul anularii avizului/autorizatiei de securitate la
incendiu.
Elaborarea de reguli si masuri de aparare impotriva incendiilor la utilizarea,
manipularea, transportul si depozitarea substantelor periculoase specifice produselor
sale;
Incheierea de conventii/contracte cuprinzand raspunderile ce revin partilor pe linia
apararii impotriva incendiilor in cazul transmiterii temporare a dreptului de folosinta
asupra bunurilor immobile/ antrepriza;
Elaborarea de masuri speciale de aparare impotriva incendiilor pentru perioadele
caniculare sau secetoase.
Elaborarea planului de analiza si acoperire a riscurilor al unitatii administrative-
teritoriale , in partea ce revine institutiei.
Elaborarea fisei obiectivului (conform Anexei nr. 5 la Regulamentul de planificare,
organizare, pregatire si desfasurare a activitatii de prevenire a situatiilor de urgenta,
aprobat prin Ordinul Ministrului Administratiei si Internelor nr. 1.474/ 2006 , publicat
in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr 885 din 31 Octombrie 2006); un
exemplar din fisa obiectivului se trimite la Insp. Jud. Pentru situatii de urgenta;
Elaborarea raportului anual de evaluare a nivelului de aparare impotriva incendiilor;
Intocmirea documentatiei tehnice specifice conform legii; intocmirea de scenariu de
securitate la incendiu, identificarea si analiza riscurilor de incendiu, etc.
Obtinerea avizelor/autorizatiilor de securitate la incendiu, insotite de documentele
vizate spre neschimbare care au stat la baza emiterii lor;
Obtinerea de certificare EC, certificate de conformitate, agremente tehnice pentru
mijloacele tehnice de aparare impotriva incendiilor si echipamentele specifice de
protectie utilizate;
Tinerea la zi a registrelor instalatiilor de detectare/semnalizare/stingere a incendiilor;
pastrarea copiilor dupa atestatele firmelor care au efectuat/efectueaza proiectarea,
montarea, verificarea, intretinerea, repararea acestora sau care efectueaza servicii in
domeniu;
Pastrarea si tinerea la zi a Registrului pentru evidenta permiselor de lucru cu focul;
Pastrarea datelor personalului din cadrul serviciului privat pentru situatii de urgenta,
conform criteriilor de performanta.
Elaborarea listei operatorilor economici/institutiilor cu care a incheiat contracte de
inchiriere/conventii, cu specificarea domeniului de activitate al acestora si a
numarului si termenului de valabilitate ale contractului;
Elaborarea planurilor de protectie impotriva incendiilor;
Tinerea evidentei exercitiilor de evacuare a personalului propriu/utilizatorilor
constructiei;
Tinerea rapoartelor de interventie ale serviciului privat pentru situatii de urgenta;
Elaborarea fiselor de instruire, conform reglementarilor specifice;
Tinerea listei cu substantele periculoase, clasificate conform legii;
Alcatuirea de grafice de intretinere si verificare, conform instructiunilor
producatorului/furnizorului pentru diferite categorii de utilaje, instalatii si sisteme
care pot genera incendii sau care se utilizeaza in caz de incendiu;
Indosarierea rapoartelor intocmite in urma controalelor preventive proprii sau ale
autoritatii de stat competente;
Elaborarea de programe/planuri cuprinzand masuri si actiuni proprii sau rezultate in
urma constatarii autoritatilor de control pentru respectarea reglementarilor in
domeniu;
Emiterea tematicii de instruire periodica;
Emiterea tuturor documentelor pe linia Proteciei Civile;
Organizarea activitii pe linie de Proteciei Civile;
Va colabora la buna desfurare a activitilor pe linie de Protecia Mediului.
Caliti i aptitudini
Aptitudini
Flexibilitate
Comunicare
Atitudine, comportament
Persoana organizata
Spirit de echipa
Abordare analitica a problemelor
Actioneaza in mod pro-activ pentru reducerea impactului asupra mediului al
activitatilor firmei si conformarea la reglementarile nationale si europene in materie;
Propune atributii si responsabilitati pe linie de protectie a mediului pentru toate
categoriile de personal;
Gestioneaza datele si informatiile, evidentele referitoare la deseuri solide, ape uzate,
emisii in aer si la alti indicatori de mediu masurabili;
Identifica metodele adecvate de gestionare a deseurilor din fabrica; face recomandari
in acest sens si urmareste punerea lor in aplicare si rezultatele;
Planifica si realizeaza inspectii periodice la punctele de lucru ale firmei, din punct de
vedere al conformarii cu cerintele legale pe linie de mediu;
Elaboreaza si transmite rapoartele solicitate de organele de control pe linie de mediu;
Reprezinta compania in relatiile cu autoritatile pe linie de mediu (discutii, controale);
Pregateste dosarele si realizeaza demersurile necesare pentru obtinerea autorizatiilor,
avizelor si acordurilor pe linie de mediu;
Tine legatura cu firmele care colecteaza deseurile nepericuloase si menajere,
asigurandu-se zilnic ca stocul nu reprezinta un pericol pentru mediu si/sau sediul/
locatiile care apartin societatii;
Cerine/ Calificri
Calificari necesare :
Studii universitare profil tehnic/studii medii, de preferinta tehnice (minim 1 an
experienta)
Curs de cadru tehnic PSI/Curs pregatire securitate si sanatate in munca nivel mediu
(minim 80 ore).
Cunostinte:
Cunostinte de folosire a calculatorului
Cunostinte solide de legislatia muncii si legislatie specifica
Cunoasterea documentelor interne ale companiei (Regulament de Ordine Interioara,
Contract Colectiv de Munca, proceduri specifice, etc)
O buna cunoastere a limbii romne scris, citit si vorbit (cunoasterea unei limbi straine
este un plus);
Cunostinte despre protocolul / eticheta redactarii corespondentei de afaceri,
prezentarii si modului de adresare in relatiile cu mediul de afaceri al companiei;
Utilizarea computerului si a urmatoarelor programe: Word, Excel, PowerPoint,
internet;
Capacitate de intelegere a problemelor de securitate, a riscurilor si amenintarilor cu
care se pot confrunta Clientii/Beneficiarii, dar si personalul societatii;
Sarcini, atribuii i responsabiliti pe linia securitii i sntii n munc
S cunoasc i s respecte instruciunile proprii, normele de securitate i sntate n
munc i msurile de aplicare a acestora.
S participe la edinele de instruire organizate, i nsuete tematica abordat i se
antreneaz pentru formarea unor deprinderi adecvate.
S desfoare activitatea n aa fel nct s nu expun la pericol de accidentare sau
mbolnvire profesional att propria persoan, cat i celelalte persoane participante
la procesul de munc.
S aduc la cunotina conductorului locului de munc orice defeciune tehnic sau
alt situaie care constituie un pericol de accidentare sau mbolnvire profesional.
S aduc la cunotina conductorului locului de munc accidentele de munc
suferite de propria persoan i de alte persoane participante la procesul de munc.
S opreasc lucrul la apariia unui pericol iminent de producere a unui accident i s-l
informeze imediat pe conductorul locului de munc.
S utilizeze echipamentul individual de protecie din dotare, corespunztor scopului
pentru care a fost acordat i, dup utilizare, s-l napoieze i s-l pun la locul
destinat pentru pstrare.
S utilizeze corect mainile, aparatura, uneltele, substan ele periculoase,
echipamentele de transport i alte mijloace folosite n executarea sarcinilor de
serviciu.
S respecte prevederile legale privind deplasarea cu autovehicule pe drumurile
publice.
S nu procedeze la scoaterea din funciune, modificarea, schimbarea sau nlturarea
arbitrar a dispozitivelor de securitate proprii, n special ale ma inilor, aparaturii,
uneltelor, instalaiilor tehnice i cldirilor i utilizeaz corect aceste dispozitive.
S coopereze, att ct este necesar, cu angajatorul i/sau persoanele desemnate,
pentru realizarea oricror msuri i cerine dispuse de ctre inspectorii de munc.
S acorde ajutor, att ct este raional posibil, oricror alte persoane aflate ntr-o
situaie de pericol.
Sarcini, atribuii i responsabiliti n domeniul situaiilor de urgen
S cunoasc i s respecte instruciunile proprii i dispoziiile legale referitoare la
situaiile de urgen, sarcinile prevzute n planul de intervenie i de evacuare al
locaiilor monitorizate.
S participe la edinele de instruire organizate, s-i nsueasc tematica abordat i
s se antreneze pentru formarea unor deprinderi adecvate.
S aduc la cunotina responsabilului S.U. orice situaie care constituie un pericol de
incendiu, inundaie etc., precum i orice defeciune sesizat la sistemele de protectie
sau de intervenie pentru stingerea incendiilor.