Sunteți pe pagina 1din 206

Achizzitor:

M
MINISTE ERUL MEDIULU
M UI I SC
CHIMBRILOR
R CLIMA
ATICE
DIREC
CIA GE
ENERAL L AM POS
P ME
EDIU

Asiste
en teh
hnic - Axa
A 6 SOP
S Med
diu

Sisttem de Manage
ement In
ntegratt al Dee
eurilor S
Solide n
judeul
Mehediini

Studiiu de Fe
ezabilita
ate

J
JUDE
UL MEHED
M DINII

APPRILIE
E 2013
3
VERSI
V IUNEA
A FINA
AL

CONT
TRACT DE
D SERVICII NR. 9
9088/EG
GU/2009

ator : EP
Presta PEM S.A. Grecia / ISPE S..A. Rom
nia
CUPRINS
CUPRINS

1. REZUMAT EXECUTIV ............................................................................................................. 1


1.1 Denumirea proiectului..................................................................................................... 1
1.2 Obiective......................................................................................................................... 1
1.2.1 Obiectivele proiectului .............................................................................................. 1
1.2.2 Obiective de gestionare deeuri ............................................................................... 1
1.3 Analiza cererii ................................................................................................................. 2
1.4 Analiza opiunilor ............................................................................................................ 8
1.5 Sistemul recomandat de gestionare deeuri ................................................................ 10
1.6 Analiza cost-beneficiu................................................................................................... 11
1.6.1 Costurile sistemului ................................................................................................ 11
1.6.2 Analiza tarifar i de sustenabilitate ....................................................................... 13
1.6.3 Deficitul de finanare i finanarea acestuia ........................................................... 13
1.6.4 Analiza economic ................................................................................................. 14
1.6.5 Analiza de risc i sensibilitate ................................................................................ 14
1.7 Cadru instituional ......................................................................................................... 14
2. REFERINE ASISTEN TEHNIC ..................................................................................... 19
2.1 Cadru general ............................................................................................................... 19
2.2 Prile interesate........................................................................................................... 20
2.3 Obiectivele proiectului .................................................................................................. 21
2.4 Domeniul de servicii ..................................................................................................... 22
2.5 Scopul general i metoda de elaborare a SF ............................................................... 23
2.6 Alte programe relevante ............................................................................................... 23
2.7 Structura studiului ......................................................................................................... 23
3. DATE GENERALE................................................................................................................. 25
3.1 Titlul proiectului............................................................................................................. 25
3.2 Suprafaa proiectului..................................................................................................... 25
3.3 Caracteristici naturale ................................................................................................... 28
3.3.1 Clim ...................................................................................................................... 28
3.3.2 Peisagistic i topografie ....................................................................................... 29
3.3.3 Geologie i hidrogeologie ....................................................................................... 30
3.3.4 Ecologie i zone sensibile ...................................................................................... 32
3.3.5 Zone urbane i rurale / Utilizarea terenului ............................................................ 36
4. CADRUL GENERAL AL PROIECTULUI .............................................................................. 42
4.1 Rezultatele Planului de Investiii pe Termen Lung ....................................................... 42
4.2 Tratatul de aderare la UE ............................................................................................. 62
4.3 Obiective i inte ........................................................................................................... 63
4.4 Evaluarea socio-economic ......................................................................................... 65
4.4.1 Evoluia populaiei .................................................................................................. 65
5. ANALIZA SITUAIEI ACTUALE I PROIECII ................................................................... 66
5.1 Cantiti de deeuri....................................................................................................... 66
5.1.1 Metodologie i ipoteze ........................................................................................... 66
5.1.2 Generaliti ............................................................................................................. 69
5.1.3 Totalul deeurilor municipale solide ....................................................................... 70
5.1.4 Deeuri biodegradabile .......................................................................................... 70
5.1.5 Deeuri de ambalaje .............................................................................................. 71
5.1.6 Alte deeuri (deeuri periculoase, VSU, DEEE) .................................................... 71

2
Sistem de Management Integrat al Deeurilor Solide n judeul Mehedini
Consoriul EPEM Grecia/Institutul de Studii i Proiectri Energetice Romnia

STUDIU DE FEZABILITATE JUDEUL MEHEDINI


CUPRINS
5.1.7 Definirea cerinelor, necesitilor i a principalelor deficiene................................. 72
5.2 Compoziia deeurilor ................................................................................................... 75
5.2.1 Situaia actual ....................................................................................................... 75
5.2.2 Proiecii .................................................................................................................. 77
5.3 Instalaii i performan ................................................................................................ 77
5.3.3 Colectare i transport ............................................................................................. 77
5.3.4 Tratarea biologic a deeurilor ............................................................................... 80
5.3.5 Reciclare i valorificare .......................................................................................... 80
5.3.6 Depozite conforme i neconforme existente .......................................................... 83
5.3.7 Tarife i costuri de gestionare deeuri ................................................................... 84
5.4 Concluzie ...................................................................................................................... 87
6. GESTIONAREA NMOLULUI .............................................................................................. 89
6.1 Tratarea nmolului........................................................................................................ 89
6.2 Eliminarea nmolului .................................................................................................... 90
6.2.1 Depozitarea nmolului pe pmnt ......................................................................... 90
6.2.2 Incinerarea nmolului ............................................................................................. 91
6.3 Schema de management ............................................................................................. 91
6.4 Concluzii ....................................................................................................................... 91
7. PARAMETRII DE PROIECTARE .......................................................................................... 93
7.1 Rezumat ....................................................................................................................... 93
7.2 Introducere ................................................................................................................... 93
7.3 Evoluia populaiei ........................................................................................................ 93
7.4 Colectare i transport ................................................................................................... 94
7.5 Staii de transfer ........................................................................................................... 99
7.6 Instalaia de reciclare materiale (IRM) ........................................................................ 100
7.7 Tratarea biologic ....................................................................................................... 103
7.8 Depozite de deeuri.................................................................................................... 107
7.8.1 Reziduuri spre eliminare ...................................................................................... 107
7.9 nchiderea depozitelor neconforme vechi ................................................................... 107
7.10 Nmol de epurare ..................................................................................................... 108
7.11 Concluzii ................................................................................................................... 108
8. ANALIZA OPIUNILOR ...................................................................................................... 109
8.1 Rezumat ..................................................................................................................... 109
8.2 Introducere ................................................................................................................. 110
8.3 Metodologia de analiz............................................................................................... 110
8.4 Zonele de gestionare deeuri ..................................................................................... 111
8.5 Amplasarea infrastructurii de gestionare deeuri ....................................................... 114
8.6 Alternative de gestionare deeuri ............................................................................... 115
8.6.1 Introducere ........................................................................................................... 115
8.6.2 Colectare i transport ........................................................................................... 115
8.6.3 Staii de transfer ................................................................................................... 120
8.6.4 Valorificarea materialelor reciclabile .................................................................... 123
8.6.5 Tratarea deeurilor biodegradabile ...................................................................... 124
8.6.6 Depozite de deeuri ............................................................................................. 126
8.6.7 Verificarea compatibilitii opiunilor alese pentru sistemul de management integrat al
deeurilor 126
8.6.8 Evaluarea opiunilor alternative ............................................................................ 127
8.7 nchiderea depozitelor neconforme ............................................................................ 132
8.7.1 Generaliti ........................................................................................................... 132

3
Sistem de Management Integrat al Deeurilor Solide n judeul Mehedini
Consoriul EPEM Grecia/Institutul de Studii i Proiectri Energetice Romnia

STUDIU DE FEZABILITATE JUDEUL MEHEDINI


CUPRINS
8.7.2 Depozite urbane neconforme ............................................................................... 133
8.8 Rezumatul analizei opiunilor i opiunile preferate .................................................... 134
8.9 Perioada de tranziie................................................................................................... 139
8.10 Gestionarea fluxurilor speciale de deeuri ............................................................... 139
8.11 Descrierea tehnic a infrastructurii de gestionare deeuri ....................................... 140
8.11.1 Staii de transfer ................................................................................................. 140
8.11.2 Staie de sortare ................................................................................................. 142
8.11.3 Staia TMB/de biostabilizare .............................................................................. 147
8.11.4 Depozit ............................................................................................................... 154
8.12 Concluzii ................................................................................................................... 154
9. DESCRIEREA MSURILOR DE INVESTIII PRIORITARE ............................................... 156
9.1 Prezentarea general a proiectului............................................................................. 156
9.1.1 Introducere ........................................................................................................... 156
9.1.2 Colectare i transport ........................................................................................... 156
9.1.3 Valorificarea/reciclarea deeurilor ........................................................................ 159
9.1.4 Tratarea biologic a deeurilor ............................................................................. 162
9.1.5 Depozit de deeuri ............................................................................................... 164
9.1.6 nchiderea depozitelor neconforme ...................................................................... 165
9.2 Msuri de investiii prioritare ....................................................................................... 166
9.3 Asisten tehnic ........................................................................................................ 167
9.3.1 Introducere ........................................................................................................... 167
9.3.2 Gestionarea proiectului ........................................................................................ 167
9.3.3 Supervizarea construciilor ................................................................................... 169
9.4 Costuri de investiii ..................................................................................................... 169
9.5 Costuri operaionale ................................................................................................... 172
9.5.1 Colectare i transport ........................................................................................... 172
9.5.2 Staie de sortare ................................................................................................... 173
9.5.3 Staie TMB ........................................................................................................... 174
9.5.4 Depozit ................................................................................................................. 174
9.5.5 nchiderea depozitelor neconforme ...................................................................... 174
9.5.6 Rezumatul costurilor operaionale ........................................................................ 175
9.6 Costurile unitare cumulate .......................................................................................... 175
10. REZUMATUL EXECUTIV AL ANALIZEI COST - BENEFICIU ......................................... 177
10.1 Informaii generale despre proiect ............................................................................ 177
10.2 Descrierea situaiei actuale ...................................................................................... 177
10.3 Obiectivele generale i specifice ale proiectului ....................................................... 178
10.4 Generarea deeurilor................................................................................................ 179
10.5 Rezultatele proiectului .............................................................................................. 180
10.6 Costuri de investiii i O&......................................................................................... 181
10.7 Tarife i accesibilitate ............................................................................................... 182
10.8 Alte venituri ............................................................................................................... 183
10.9 Rezultatele analizei financiare .................................................................................. 184
10.10 Planul de finanare.................................................................................................. 185
10.11 Analiza sustenabilitii financiare............................................................................ 185
10.12 Rezultatele analizei economice .............................................................................. 187
10.13 Analiza de risc i sensibilitate ..................................................... 189_Toc342557226
11. REZUMATUL ANALIZEI INSTITUIONALE ..................................................................... 191
11.1 Introducere ............................................................................................................... 191
11.2 Informaii generale .................................................................................................... 191

4
Sistem de Management Integrat al Deeurilor Solide n judeul Mehedini
Consoriul EPEM Grecia/Institutul de Studii i Proiectri Energetice Romnia

STUDIU DE FEZABILITATE JUDEUL MEHEDINI


CUPRINS
11.3 Msuri tranzitorii pn la punerea n funciune a sistemului..................................... 192
11.4 Integrarea infrastructurii existente ............................................................................ 192
11.5 Mecanismul instituional propus ............................................................................... 192

5
Sistem de Management Integrat al Deeurilor Solide n judeul Mehedini
Consoriul EPEM Grecia/Institutul de Studii i Proiectri Energetice Romnia

STUDIU DE FEZABILITATE JUDEUL MEHEDINI


CUPRINS
LIST TABELE

Tabel 1-1: Principalele caracteristici ale judeului Mehedini........................................................................ 3


Tabel 1-2: Generarea deeurilor municipale solide la nivel de jude (t/an) .................................................. 4
Tabel 1-3: Principalii parametrii de proiectare .............................................................................................. 5
Tabel 1-4: Opiuni de gestionare a deeurilor .............................................................................................. 7
Tabel 1-5: Prezentare general a opiunilor analizate pentru tratarea fraciei biodegradabile din deeuri
Necesarul total de eliminare ................................................................................................................ 9
Tabel 1-6: Performana financiar a fiecrei opiuni .................................................................................. 10
Tabel 1-7: Defalcarea costurilor pe componente preuri constante ........................................................ 11
Tabel 1-8: Rezumatul Costurilor de Operare & ntreinere......................................................................... 12
Tabel 1-9: Rezultatele selectate privind rata de cofinanare ...................................................................... 13
Tabel 1-10: Acte de proprietate .................................................................................................................. 14
Tabel 2-1: List parteneri............................................................................................................................ 20
Tabel 2-2: Principalele obiective ale proiectului conform CS ..................................................................... 21
Tabel 3-1: Principalele caracteristici ale judeului ...................................................................................... 26
Tabel 3-2: Utilizarea terenului n judeul Mehedini .................................................................................... 37
Tabel 3-3: Situaia privind sistemul de termoficare .................................................................................... 38
Tabel 3-4: Situaia drumurilor publice la 31 decembrie 2008 .................................................................... 39
Tabel 3-5: Reeaua feriviar operaional la 31 decembrie 2008 .............................................................. 41
Tabel 4-1: Situaia operatorilor i tarifee la nivel de jude n 2009 ............................................................. 44
Tabel 4-2: Msuri strategice ce trebuiesc implementate............................................................................ 49
Tabel 4-3: Alterntiva tehnic pentru opiunile analizate ............................................................................. 52
Tabel 4-4: Planul de Investiii pentru Etapa 1 (milioane Euro, preuri curente) Alternativa I propus .... 58
Tabel 4-5: Cuantificarea intelor la nivel regional ....................................................................................... 64
Tabel 4-6: Cuantificarea intelor la nivel de jude ....................................................................................... 65
Tabel 4-7: Evoluia populaiei ..................................................................................................................... 65
Tabel 5-1: Venitul pe jude i regiune n 2007 ............................................................................................ 71
Tabel 5-2: Cantiti de deeuri din C&D generate i colectate (tone/an) ................................................... 72
Tabel 5-3: Generarea i capacteristicile deeurilor .................................................................................... 74
Tabel 5-4: inte exprimate n cantiti estimative de deeuri ..................................................................... 75
Tabel 5-5: Date privind compoziia deeurilor conform chestionarelor Consiliului Judeean Mehedini .... 76
Tabel 5-6: Cantiti de deeuri colectate, valorificate, eliminate i rmase n stoc.................................... 76
Tabel 5-7:Operatori de salubritate .............................................................................................................. 77
Tabel 5-8: Populaie deservit de servicii de salubritate n 2009 ............................................................... 78

6
Sistem de Management Integrat al Deeurilor Solide n judeul Mehedini
Consoriul EPEM Grecia/Institutul de Studii i Proiectri Energetice Romnia

STUDIU DE FEZABILITATE JUDEUL MEHEDINI


CUPRINS
Tabel 5-9: Dotarea operatorilor de salubritate cu recipiente de colectare ................................................. 79
Tabel 5-10: Dotarea operatorilor de salubritate cu vehicule de transport .................................................. 80
Tabel 5-11: Lista operatorilor economici autorizai s colecteze deeurile de ambalaje n judeul Mehedini
80
Tabel 5-12: Date privind situaia extinderii colectrii selective pentru deeurile de ambalaje n Regiunea
Oltenia 81
Tabel 5-13: Lista operatorilor economici autorizai s recicleze deeurile de ambalaje ............................ 81
Tabel 5-14: Lista operatorilor economici autorizai s recicleze deeurile de ambalaje ............................ 82
Tabel 5-15: Evoluia cantitilor estimative de deeuri depozitate n perioada 2001-2008........................ 83
Tabel 5-16: Situaia operatorilor i nivelul de tarifare n jude, 2009 .......................................................... 84
Tabel 5-17: Structura costurilor operatorilor de salubritate ........................................................................ 85
Tabel 5-18: Cerinele de perfecionare ale sistemului judeean de gestionare deeuri ............................. 88
Tabel 6-1: Analiz comparativ a opiunilor de tratare a nmolului. .......................................................... 90
Tabel 7-1: Cantitile estimate de deeuri municipale solide generate (anul 2016) .................................. 94
Tabel 7-2: Cantitile estimative ale deeurilor biodegradabile i de ambalaje generate (anul 2016)....... 95
Tabel 7-3: Cantitile estimative ale deeurilor municipale solide pe zone (anul 2016) ............................ 96
Tabel 7-4: Principalele ipoteze utilizate n colectare i transport ............................................................... 97
Tabel 7-5: Parametrii de proiectare pentru staiile de transfer ................................................................... 99
Tabel 7-6: Materialele reciclabile generate n judeul Mehedini .............................................................. 101
Tabel 7-7: Procentul maxim de reciclabile valorificate ............................................................................. 101
Tabel 7-8: Capacitatea medie per sortator manual .................................................................................. 101
Tabel 7-9: Cerine de sortare manual..................................................................................................... 102
Tabel 7-10: Caracteristici calitative ale aportului de fracie umed .......................................................... 104
Tabel 7-11 Dimensionarea staiei de tratare biologic ............................................................................. 105
Tabel 7-12: Clasificarea depozitelor neconforme existente ..................................................................... 107
Tabel 8-1: Avantajele i dezavantajele sistemului zonal de gestionare deeuri ...................................... 111
Tabel 8-2: Principalii parametrii ai ST ...................................................................................................... 113
Tabel 8-3: Analiza comparativ a locaiilor alternative pentru centrul de gestionare deeuri .................. 115
Tabel 8-4: Tipuri de camioane analizate .................................................................................................. 118
Tabel 8-5: Necesarul de colectare n judeul Mehedini ........................................................................... 119
Tabel 8-6: Analiza comparativ a sistemelor alternative ale staiilor de transfer ..................................... 120
Tabel 8-7: Principalele ipoteze de analiz pentru realizarea ST cu compactare ..................................... 122
Tabel 8-8: inte de valorificare/reciclare a deeurilor de ambalaje.......................................................... 123
Tabel 8-9: Overview of the options under evaluation for the treatment of the biodegradable fraction of
waste Total Disposal needs .......................................................................................................... 129
Tabel 8-10: Costuri de investiii pentru staii de transfer (preuri constante 2011)................................... 130

7
Sistem de Management Integrat al Deeurilor Solide n judeul Mehedini
Consoriul EPEM Grecia/Institutul de Studii i Proiectri Energetice Romnia

STUDIU DE FEZABILITATE JUDEUL MEHEDINI


CUPRINS
Tabel 8-11: Costuri de investiii pentru staia de sortare (preuri constante 2011) .................................. 130
Tabel 8-12: Costuri de investiii pentru staia de tratare deeuri (preuri constante 2011) ...................... 130
Tabel 8-13: Costuri de investiii pentru nchiderea depozitelor urbane neconforme existente (preuri
constante 2011) ............................................................................................................................... 131
Tabel 8-14: Costuri de exploatare (preuri constante 2011)..................................................................... 131
Tabel 8-15: Venituri (/an preuri constante 2011) ................................................................................ 132
Tabel 8-16: Performana financiar a fiecrei opiuni .............................................................................. 132
Tabel 8-17: Opiuni de gestionare deeuri ............................................................................................... 134
Tabel 8-18: Opiuni de gestionare deeuri ............................................................................................... 134
Tabel 8-19: ndeplinirea intelor de management deeuri ........................................................................ 136
Tabel 8-20: Necesarul de colectare al fluxurilor de deeuri speciale n judeul Mehedini ...................... 139
Tabel 8-21: Parametrii de proiectare ai staiilor de transfer ..................................................................... 141
Tabel 8-22: Cerine de sortare manual................................................................................................... 143
Tabel 8-23: Stocare temporar ................................................................................................................ 144
Tabel 8-24 Dimensionarea tratrii biologice ............................................................................................. 149
Tabel 8-25: Compoziia estimativ a levigatului generat n staia TMB ................................................... 153
Tabel 9-1: Infrastructura i echipamentele necesare pentru colectarea deeurilor ................................. 157
Tabel 9-2: Indicatorii de performan pentru colectare i transport ......................................................... 158
Tabel 9-3: Principalele caracteristici ale staiei de sortare ....................................................................... 159
Tabel 9-4: Indicatorii de performan pentru reciclarea deeurilor .......................................................... 160
Tabel 9-5: inte de reciclare/valorificare a deeurilor de ambalaje.......................................................... 161
Tabel 9-6: Principalele caracteristici ale instalaiilor de tratare biologic ................................................. 162
Tabel 9-7: Indicatorii de performan pentru tratarea deeurilor biodegradabile ..................................... 163
Tabel 9-8: Principalele caracteristici ale depozitului ................................................................................ 164
Tabel 9-9: Indicatorii de performan ai depozitului de deeuri ............................................................... 164
Tabel 9-10: nchiderea depozitelor neconforme existente ....................................................................... 165
Tabel 9-11: Principalele caracteristici ai depozitelor neconforme ............................................................ 165
Tabel 9-12: Indicatorii de performan privind nchiderea depozitelor neconforme ................................. 166
Tabel 9-13: Rezumatul msurilor de investiii prioritare ........................................................................... 166
Tabel 9-14: Defalcarea costurilor () preuri constante 2011 ................................................................ 169
Tabel 9-15: Defalcarea costurilor (LEI) preuri constante 2011 ............................................................ 170
Tabel 9-16: Defalcarea costurilor per componente (Euro) preuri constante 2011 ............................... 170
Tabel 9-17: Defalcarea costurilor per componente (LEI) preuri constante 2011 ................................. 171
Tabel 9-18: Costuri de Operare i ntreinere pentru colectare i transport ............................................. 172
Tabel 9-19: Costuri de Operare i ntreinere pentru staii de transfer ..................................................... 173

8
Sistem de Management Integrat al Deeurilor Solide n judeul Mehedini
Consoriul EPEM Grecia/Institutul de Studii i Proiectri Energetice Romnia

STUDIU DE FEZABILITATE JUDEUL MEHEDINI


CUPRINS
Tabel 9-20: Costuri de Operare i ntreinere pentru staia de sortare .................................................... 173
Tabel 9-21: Costuri de Operare i ntreinere pentru staia TMB ............................................................. 174
Tabel 9-22: Rezumatul Costurilor de Operare & ntreinere..................................................................... 175
Tabel 9-23: Costuri unitare de investiii .................................................................................................... 175
Tabel 9-24: Costuri unitare operaionale .................................................................................................. 176
Tabel 10-1: Prognoza generrii deeurilor n judeul Mehedini, 2009-2040 (n tn) ................................. 179
Tabel 10-2: Prognoza costurilor O& preuri constante 2011 ................................................................ 182
Tabel 10-3: Extrase din planul anual de dezvoltare tarifar, n preuri constante (2011) RON/t i RON/cap
loc./lun 183
Tabel 10-4: Potenialul pre de vnzare a materialelor reciclabile ........................................................... 183
Tabel 10-5: Rezultatele selectate privind rata de cofinanare (n preuri constante pe 2011) ................. 184
Tabel 10-6: Indicatorii de performan financiar ai proiectului ............................................................... 184
Tabel 10-7: Planul de finanate al proiectului, 2011-2013 (Euro) (preuri curente) .................................. 185
Tabel 10-8: Acoperirea costurilor O& (venituri / costuri O&) n scenariul cu proiect, 2012 - 2031 ...... 186
Tabel 10-9: Rezumatul beneficiilor economice identificate n analiz ..................................................... 188
Tabel 10-10: Rezumatul costurilor economice identificate n analiz ...................................................... 188
Tabel 10-11: Valori comutative pentru variabiele cheie ........................................................................... 189
Tabel 10-12: Rezultatele analizei de risc: impactul ipotezelor pesimiste i optimiste asupra indicatorilor
economici 189

LIST FIGURI

Figura 1-1: Compoziia deeurilor municipale la nivel de jude .................................................................... 3


Figura 1-2: Prognoza generrii deeurilor municipale (t/an) ........................................................................ 4
Figura 1-3: Principalele zone de gestionare deeuri pentru judeul Mehedini ............................................ 6
Figura 3-1: Amplasarea judeului Mehedini n Regiunea 4 Sud-Vest Oltenia ........................................... 26
Figura 3-2: Harta judeului Mehedini ilustrnd situaia existent privind gestionarea deeurilor .............. 28
Figura 3-3: Ariile protejate din judeul Mehedini ........................................................................................ 32
Figura 4-1: Evoluia populaiei .................................................................................................................... 48
Figura 5-1: Evaluarea deeurilor municipale n judeul Mehedini ............................................................. 70
Figura 5-2: Tendina generrii deeurilor pe zone, n jude ....................................................................... 73
Figura 5-3: Deeuri eliminate, pe zone ale judeului .................................................................................. 73
Figura 5-4: Compoziia estimativ, pe viitor, a deeurilor menajere la nivel de jude ................................ 77
Figura 7-1: Evoluia populaiei .................................................................................................................... 94
Figura 7-2: Compoziia deeurilor municipale la nivel de jude .................................................................. 95
Figura 7-3: Compoziia pubelelor de fracie uscat (hrtie, sticl, metal/plastic) ....................................... 98

9
Sistem de Management Integrat al Deeurilor Solide n judeul Mehedini
Consoriul EPEM Grecia/Institutul de Studii i Proiectri Energetice Romnia

STUDIU DE FEZABILITATE JUDEUL MEHEDINI


CUPRINS
Figura 7-4: Compoziia pubelelor de fracie umed ................................................................................... 98
Figura 7-5: Eliminarea pe tip de deeuri .................................................................................................. 107
Figura 8-1: Camion de compactare convenional .................................................................................... 118
Figura 8-2: Distribuia deeurilor de ambalaje per fracii de reciclabile ................................................... 124
Figura 10-1: Proiecia generrii deeurilor municipale n judeul Mehedini (kg/cap loc./an)................... 180
Figura 10-2: Evoluia veniturilor i costurilor sistemului de management integrat al deeurilor (n milioane
RON), preuri curente ...................................................................................................................... 186
Figura 10-3: Evoluia fluxului monetar cumulat al sistemului de management integrat al deeurilor (n
milioane RON), preuri curente ........................................................................................................ 187

10
Sistem de Management Integrat al Deeurilor Solide n judeul Mehedini
Consoriul EPEM Grecia/Institutul de Studii i Proiectri Energetice Romnia

STUDIU DE FEZABILITATE JUDEUL MEHEDINI


CAPITOLUL 1 REZUMAT EXECUTIV

1. REZUMAT EXECUTIV

1.1 Denumirea proiectului


Prezentul raport se refer la Studiul de Fezabilitate (SF) n vederea implementrii unui sistem de
management integrat al deeurilor solide n judeul Mehedini in cadrul proiectului:
Sprijin pentru AM POS Mediu n vederea pregtirii portofoliului de proiecte finanate prin
Axa Prioritar 2 POS Mediu

Studiul de Fezabilitate a fost elaborat de un consoriu format din urmtoarele companii:


Epem SA (Grecia)
ISPE (Romnia)

1.2 Obiective

1.2.1 Obiectivele proiectului


Obiectivele generale ale proiectului sunt:
Asisten n vederea pregtirii liniilor directoare pentru proiecte de mediu, necesare obinerii de
Fonduri Structurale i de Coeziune (FSC) alocate sectorului de mediu din Romnia, dup
aderarea la UE.
mbuntirea, la nivel naional, a infrastructurii de mediu, conform standardelor europene.
Dezvoltarea infrastructurii necesare pentru un management integrat al deeurilor solide n
apte judee din Romnia. Acest studiu este elaborat pentru judeul Menedini.

1.2.2 Obiective de gestionare deeuri


Aceste obiective privind gestionarea deeurilor sunt stabilite pe trei nivele (naional, regional i
judeean), fiind in principiu aceleai pentru toate nivelele, dar sunt clasificate pe dou categorii:
Obiective generale;
Obiective tehnice.
Obiectivele generale (la nivel naional) includ:
Politic i cadu legislativ:
o Armonizarea politicilor naionale i a legislaiei n domeniul gestionrii deeuri, cu
politicile i legislaia european, precum i cu prevederile acordurilor i conveniilor
internaionale din care Romnia a participat
o Aspecte privind managementul integrat al deeurilor n politicile sectoriale i ale
companiilor
o mbuntirea eficienei de implementare a legislaiei de management al deeurilor
Aspecte organizaionale i instituionale: elaborarea i adaptarea cadrului instituional n
vederea respectrii cerinelor naionale i conformarea lor cu structurile europene
Resurse umane: asigurarea unui numr suficient de resurse umane cu o pregtire profesional
corespunztoare
Finanarea sistemului de gestionare a deeurilor: stabilirea i implementarea sistemelor i
mecanismelor economico-financiare pentru domeniul de management al deeurilor,
respectnd n acelai timp principiile generale, cu precdere principiul poluatorul pltete

1
Sistem de Management Integrat al Deeurilor Solide n judeul Mehedini
Consoriul EPEM Grecia/Institutul de Studii i Proiectri Energetice Romnia

STUDIU DE FEZABILITATE JUDEUL MEHEDINI


CAPITOLUL 1 REZUMAT EXECUTIV
Informarea prilor implicate: promovare i informare, contientizare i stimulare a prilor
implicate
Colectarea i raportarea de date i informaii referitoare la destionarea deeurilor: obinerea
unor date i informaii complete i exacte conform prevederilor naionale i europene de
raportare
Obiectivele tehnice includ:
Prevenirea generrii deeurilor:
o Maximizarea prevenirii generrii de deeuri
o Optimizarea cantitii de material pe produs ambalat
o Reducerea cantitii deeurilor de ambalaje generate de linia de producie
Colectarea i transportul deeurilor:
o Furnizarea serviciilor de colectare i transport pentru un numr ct mai mare de
generatori ddeeuri stabilirea unor sisteme care s acopere ntregul sector al
generatorilor de deeuri
o Selectarea celor mai bune metode disponibile de colectare i transport deeuri, n
vederea obinerii unei valorificri eficiente
o Creterea cantitii deeurilor de ambalaje colectate, precum i a eficienei de colectare
selectiv a deeurilor
Valorificarea materialelor reutilizabile din deeuri:
o Exploatarea tuturor opiunilor tehnico-economice de valorificare a deeurilor
o Dezvoltarea activitilor de valorificare materiale i energie
o Creterea gradului de reutilizare i reciclare a materialelor de ambalaje
o Optimizarea cantitii de material pe produs ambalat
o Optimizarea schemelor de valorificare a materialelor
o Stabilirea i optimizarea schemelor de valorificare a energiei pentru deeurile de
ambalaje (acolo unde valorificarea de materiale nu este fezabil)
Tratarea deeurilor:
o Promovarea tratrii deeurilor n vederea asigurrii unui management de mediu raional
o Reducerea cantitii deeurilor biodegradabile prin reciclare i tratare (minimalizarea
coninutului de materie organic din deeuri pentru a se reduce cantitatea de levigat i
biogaz)
Eliminarea deeurilor: eliminarea deeurilor n conformitate cu prevederile legislative de
gestionare deeuri n vederea protejrii sntii populaiei i mediului
Cercetare i dezvoltare: ncurajarea i sprijinirea Romniei n aciunile de cercetare n
domeniul de management al deeurilor.

1.3 Analiza cererii


Proiectul va fi elaborat pentru judeul Mehedini amplasat n regiunea sud-vest a Romniei, iar
orizontul de timp este de 30 de ani. Urmtorul tabel prezint principalele caracteristici ale judeului.

2
Sistem de Management Integrat al Deeurilor Solide n judeul Mehedini
Consoriul EPEM Grecia/Institutul de Studii i Proiectri Energetice Romnia

STUDIU DE FEZABILITATE JUDEUL MEHEDINI


CAPITOLUL 1 REZUMAT EXECUTIV
Tabel 1-1: Principalele caracteristici ale judeului Mehedini
Parametru Date generale
Total jude: 4.932
Suprafa (km2) Mediul urban: 6,8% din suprafaa total a judeului
Mediul rural: 93,2% din suprafaa total a judeului

2 municipii, 3 orae, 61 comune


Aezri 97.639 gospodrii
3 persoane pe gospodrie

Total jude: 286.747


Mediu urban:139.481
Populaie (numr
locuitori n 2011) Mediu rural: 147.266
Populaia a nregistrat o scdere de aproximativ 4,3% n perioada 2009 2013 i de
37,5% n perioada 2009 2040
Densitatea
populaiei 58,8
2
(loc/km )
Principalele Industria de procesare (ex. industria alimentar, industria metalurgic)
activiti
economice

PIB pentru anul 2008 (miliarde RON) PIB pentru anul 2008 (RON / cap de
locuitor)
PIB

1,2354 4.184

n urma analizrii situaiei actuale privind generarea i gestionarea deeurilor, s-au obinut
urmtoarele rezultate:
Cantitatea anual de deeuri municipale solide generate este de cca. 105.952 t/an (n 2011), din
care aproximativ 76% provine din mediul urban i 24% din mediul rural. Mai mult, aproximativ 32%
din deeuri sunt generate n gospodrii, iar restul provine din activiti comerciale, parcuri, strzi,
etc. Cantitatea total de deeuri municipale solide generate, se ridic la 374 kg/cap loc/an, cu o
cretere considerabil n zonele urbane (586 kg/cap loc/an). n urmtoarea figur se prezint
compoziia actual de deeuri.

Figura 1-1: Compoziia deeurilor municipale la nivel de jude

3
Sistem de Management Integrat al Deeurilor Solide n judeul Mehedini
Consoriul EPEM Grecia/Institutul de Studii i Proiectri Energetice Romnia

STUDIU DE FEZABILITATE JUDEUL MEHEDINI


CAPITOLUL 1 REZUMAT EXECUTIV
Urmtorul tabel prezint cantitatea de deeuri municipale solide generat n prezent.

Tabel 1-2: Generarea deeurilor municipale solide la nivel de jude (t/an)

Tip deeu Cod LED 2010 2011


Deeuri municipale solide
1 20 03 105.969 105.952
generate, din care:
1.1 Deeuri menajere mixte 20 03 01, 20 01 33.402 69.787
1.2 Deeuri mixte similare sau 20 03 01, 20 01,
deeuri colectate selectiv din 15 01 01, 15 01
27.225 27.443
comer, industrie, instituii 02, 15 01 03, 15
01 04, 15 01 07
1.3 Deeuri din grdini i parcuri 20 02, 20 03 02
2.149 2.143
deeuri din piee
1.4 Deeuri stradale 20 03 03 4.299 4.285
1.5 Deeuri generate i necolectate 20 01 15 01 38.894 2.294

n ceea ce privete prognoza generrii de deeuri municipale, se nregistreaz o scdere


considerabil, aproximativ -6,9% pentru perioada 2009 2040 (media anual de cca. -0,2%),
anticipat pentru anii urmtori, conform figurii de mai jos.

Figura 1-2: Prognoza generrii deeurilor municipale (t/an)


Dup cum rezult din cele detaliate mai jos, sistemul actual de gestionare a deeurilor (anul 2011)
este unul necorespunztor:
Colectarea deeurilor:
- Rata de racordare n mediu rural este sub 100% (aproximativ 100% n mediul urban i
90% n mediul rural)
- n anumite cazuri, serviciul de colectare se realizeaz de operatori neautorizai
- Colectarea selectiv este implementat parial n Drobeta Turnu Severin
- Echipamentele existente sunt vechi i insuficiente, mai ales cele de colectare selectiv
- Logistica de colectare a deeurilor trebuie mbuntit, dac se ia n considerare
absena depozitelor de deeuri neconforme, iar deeurile trebuie transportate la centrul
de gestionare deeuri ntr-o manier ct mai rentabil (prin reea de transport sau staii
de transfer).

4
Sistem de Management Integrat al Deeurilor Solide n judeul Mehedini
Consoriul EPEM Grecia/Institutul de Studii i Proiectri Energetice Romnia

STUDIU DE FEZABILITATE JUDEUL MEHEDINI


CAPITOLUL 1 REZUMAT EXECUTIV
Tratarea biologic a deeurilor:
- Netratarea deeurilor biologice imposibilitate de ndeplinire a intelor impuse prin
legislaie
- Absena instalaiilor de tratare deeuri
Reciclarea deeurilor:
- colectarea selectiv este implementat parial n Drobeta Turnu Severin
- absena instalaiilor de sortare deeuri - imposibilitate de ndeplinire a intelor impuse
prin legislaie
Eliminarea deeurilor:
- Deeurile sunt eliminate n depozitul judeean existent din Drobeta Turnu Severin
- Eliminarea deeurilor n amestec i a reziduurilor netratate duc la generarea unor
cantiti considerabile de biogaz i levigat extrem de poluat
Ipotezele i parametrii utilizai n determinarea sistemului optim de management integrat al
deeurilor solide i a dimensionrii instalaiilor, sunt prezentai n tabelul urmtor.
Tabel 1-3: Principalii parametrii de proiectare
Parametru Valoare
Anul de referin 2016
Generare deeuri (t/an) 106.420
Deeuri biodegradabile generate (t/an) 62.366
Reciclabile (t/an) 40.120
Atingerea unei rate de racordare la serviciile
inte de colectare deeuri de salubritate de 100% n ntregul jude pn
n 2013
inte de deviere a deeurilor biodegradabile de la 28.203 (2013)
depozitare (t/an) 38.032 (2016)
2013
3.572 t/an hrtie i carton (sau 60%);
1.646 t/an plastic (sau 22,5%);
3.300 t/an sticl (sau 60%);
1.135 t/an metal (sau 50%)
454 t/an lemn (15%)
13.876 t/an reciclare (55%)
inte de valorificare/reciclare materiale de ambalaje 15.137 t/an valorificare (60%)
(t/an) 2016
3.980 t/an hrtie i carton (sau 60%);
1.834 t/an plastic (sau 22,5%);
3.676 t/an sticl (sau 60%);
1.265 t/an metal (sau 50%)
506 t/an lemn (15%)
15.458 t/an reciclare (55%)
16.863 t/an valorificare (60%)
Cantitate estimat de deeuri eliminate (t/an) 60.509
20% din deeurile biodegradabile generate n mediul
Compostare n gospodrii
rural
Toate depozitele urbane neconforme (n total 3) i-
nchiderea tuturor depozitelor neconforme
au ncetat activitatea

Pe baza informaiilor de mai sus, precum i a distribuiei geografice a populaiei, a generrii de


deeuri i a infrastructurii existente, judeul a fost mprit n 5 zone de gestionare deeuri. Zonele
1 4 vor fi deservite de staiile de transfer aferente, iar zona 5 va fi deservit de centrul de
gestionare deeuri i de depozitul existent (figura urmtoare ilustreaz o hart a judeului i
distribuia relevant a zonelor).

5
Sistem de Management Integrat al Deeurilor Solide n judeul Mehedini
Consoriul EPEM Grecia/Institutul de Studii i Proiectri Energetice Romnia

STUDIU DE FEZABILITATE JUDEUL MEHEDINI


CAPITOLUL
L1 REZUMAT
T EXECUTIV
V

Figura 1-3: Prrincipalele zone


e de gestionare
e deeuri pentrru judeul Mehe
edini

6
Siste
em de Management Integrat al Deeurilor Solide n judeul Mehedini
Consooriul EPEM Grecia/In
nstitutul de Studii i Proiectri
P Energetice
e Romnia
STUDIU DE E FEZABILITATE JU UDEUL MEHEDINI
CAPITOLUL 1 REZUMAT EXECUTIV
Mai exact:
Zona de gestionare deeuri 1, acoper partea de nord-vest a judeului (include municipiul
Orova). Aceast zon va fi deservit de noua staie de transfer de la Orova, cu
capacitate de 8.245 t/an.
Zona de Gestionare Deeuri 2, care acoper partea de nord-est a judeului (include oraul
Baia de Aram). Aceast zon va fi deservit de noua staie de transfer din Baia de Aram,
cu o capacitate de 5.143 t/an.
Zona de Gestionare Deeuri 3, acoper partea de est a judeului (include oraul Strehaia).
Acast zon va fi deservit de noua staie de transfer din Strehaia, cu o capacitate de
11.517 t/an.
Zona de Gestionare Deeuri 4, acoper partea de sud a judeului (include oraul Vnju
Mare i comuna Cujmir). Acast zon va fi deservit de noua staie de transfer din Vnju
Mare, cu o capacitate de 13.463 t/an.
Zona de Gestionare Deeuri 5, acoper partea central a judeului (include mare parte a
municipiului Drobeta Turnu Severin i comuna Izvorul Brzii). Aceast zon va fi deservit
direct de centrul de gestionare deeuri (format din noua staie de sortare i noua staie de
tratare), precum i de depozitul existent
n plus, s-a efectuat o analiz a opiunilor pentru a selecta sistemul optim de management integrat
al deeurilor. n urmtorul tabel se regsesc opiunile analizate.
Tabel 1-4: Opiuni de gestionare a deeurilor
Etapa de gestionare Optiuni analizate Selecie Comentarii
deeuri
N/A Colectare n sistem de 4 De menionat c
pubele: sistemul presupune exist posibilitatea
colectarea urmtoarelor extinderii sistemului
fracii: hrtie/carton, sticl, de colectare n 4
plastic/metal i fracie umed pubele implementat
(biodegradabil). ca urmare a
Sistemul este n conformitate optimizrii logisticii de
cu legislaia recent deeuri, fr
Colectarea deeurilor implementat. necesitatea
achiziionrii de
pubele suplimentare
sau a schimbrii
configuraiei staiei de
sortare.
Tipul pubelelor utilizate 120l, 240l, 1,1 m3 i 1,5m3
Tipul camioanelor 16m3 n mediul urban
utilizate 12m3 n mediul rural
Malovat lng Malovat lng Avantajele sitului
Drobeta Turnu Drobeta Turnu Severin sunt:
Severin Existena
Rogova depozitului.
Sisesti Izolarea vizual.
Tamna Acces la drum.
Acordul populaiei.
Centrul de gestionare
deeuri Amplasare n
apropiere de
principalul
generator de
deeuri.
Nu deterioreaz
condiiile de mediu
ale zonei.
Tratarea deeurilor TMB / biostabilizare TMB / biostabilizare Avantajele sunt:
biodegradabile TMB / uscare Tehnologie

7
Sistem de Management Integrat al Deeurilor Solide n judeul Mehedini
Consoriul EPEM Grecia/Institutul de Studii i Proiectri Energetice Romnia
STUDIU DE FEZABILITATE JUDEUL MEHEDINI
CAPITOLUL 1 REZUMAT EXECUTIV
Etapa de gestionare Optiuni analizate Selecie Comentarii
deeuri
biologic rentabil.
Fermentare Performan de
anaerob mediu ridicat.
TMB cu Acordul populaiei
biodegradabile
colectate selectiv
Tratare centralizat Centralizat Majoritatea deeurilor
Tratare sunt generate n zona
descentralizat 5 ceea ce impune
realizarea unei
instalaii centralizate.
Valorificarea materialelor Staie de sortare Majoritatea deeurilor
reciclabile sunt generate n zona
5 ceea ce impune,
mpreun cu limitrile
bugetare, realizarea
unei instalaii
centralizate.Deeurile
colectate selectiv i
cele provenite de la
instituii comerciale
vor fi transportate
direct la instalaiile de
reciclare.
Depozit Un (1) depozit central conform cu Este realizat conform
legislaia planului regional i
master planului de
gestionare deeuri.
Toate reziduurile vor
fi eliminate n depozit
Depozite neconforme Reabilitare ecologic Reabilitarea ecologic complet a Lucrrile de
vechi complet depozitelor urbane reabilitare sunt
derulate conform
prevederilor
legislative i principiul
eficienei costurilor

1.4 Analiza opiunilor


n cele ce urmeaz, sunt prezentate opiunile alternative analizate n cadrul studiului de
fezabilitate.
Msuri de prevenire a generrii de deeuri (identice pentru toate opiunile): Compostarea
n gospodrii a 2.822 t/an deeuri biodegradabile din zonele rurale
Schema de colectare propus:
o Colectare n sistem de 4 pubele (pentru opiunile 1, 2 i 3): sistemul presupune colectarea
urmtoarelor fracii: hrtie/carton, sticl, plastic/metal i fracie umed.
o Colectare n sistem de 5 pubele (pentru opiunea 4): sistemul presupune colectarea
selectiv a urmtoarelor fracii: hrtie/carton, sticl, plastic/metal, fracie biodegradabil i
umed.
Reeaua propus a staiilor de transfer:
o O staie de transfer la Orova (Zona 1), capacitate total de 8.245 t/an.
o O staie de transfer la Baia de Aram (Zona 2), capacitate total de 5.143 t/an.
o O staie de transfer la Strehaia (Zona 3), capacitate total de 11.517 t/an.
o O staie de transfer la Vnju Mare (Zona 4), capacitate total de 13.463 t/an.
Sistemul propus de colectare a reciclabilelor (identic pentru toate opiunile)
o Aproximativ 31% din totalul de deeuri, care se va colecta n pubele pentru hrtie, sticl
i plastic/metal, se a sorta n staia central de sortare de la Malov, n apropiere de
Drobeta Turnu Severin. Capacitatea total a acestei staii este de 33.182 t/an i va

8
Sistem de Management Integrat al Deeurilor Solide n judeul Mehedini
Consoriul EPEM Grecia/Institutul de Studii i Proiectri Energetice Romnia
STUDIU DE FEZABILITATE JUDEUL MEHEDINI
CAPITOLUL 1 REZUMAT EXECUTIV
genera 18.094 t/an reciclabile i 15.087 t/an reziduuri.
o Aproximativ 2% din totalul de deeuri separate direct din instituii, se va transporta la
companiile de reciclare.
o Materialele ce urmeaz a fi valorificate sunt printre altele, metal, sticl, hrtie/carton i
plastic.
o Toate reziduurile generate se vor elimina n depozit.
Opiuni alternative de tratare a fraciei biodegradabile din deeuri:
Urmtorul tabel prezint opiunile n curs de evaluare i include necesarul total de eliminare aferent
fiecrei opiuni.
Tabel 1-5: Prezentare general a opiunilor analizate pentru tratarea fraciei biodegradabile
din deeuri Necesarul total de eliminare
TRATAREA FRACIEI BIODEGRADABILE
Opiunea 1 Opiunea 2 Opiunea 3 Opiunea 4
Aproximativ 51,5% din Aproximativ 51,5% din Aproximativ 51,5% din Aproximativ 29% din
totalul de deeuri totalul de deeuri totalul de deeuri totalul de deeuri se va
colectate n pubele colectate n pubele colectate n pubele colecta n pubele
pentru fracie umed, pentru fracie umed, pentru fracie umed, pentru fracie
va fi tratat n staia va fi tratat n staia va fi tratat n staia biodegradabil, iar
central TMB din central TMB din central TMB din 22,5% n pubele pentru
Malov, lng Drobeta Malov, lng Drobeta Malov, lng Drobeta fracie umed. Aceste
Turnu Severin. Turnu Severin. Turnu Severin. fracii vor fi tratate
Staia va genera Staia va genera Staia va genera separat n staia
metale i produs similar combustibil secundar, energie din biogaz, central TMB din
compostului utilizat ca utilizat n industriile metale i produs similar Malov, lng Drobeta
material de acoperire n consumatoare de compostului, utilizat ca Turnu Severin.
vederea reabilitrii energie i metale. material de acoperire n Staia va genera
depozitelor neconforme Reziduurile generate vederea reabilitrii metale, produs similar
i, n funcie de vor fi stocate n depozit. depozitelor neconforme compostului utilizat ca
calitatea acestuia poate Capacitatea staiei de i, n funcie de material de acoperire n
fi utilizat ca tratare este de 54.843 calitatea acestuia poate vederea reabilitrii
ngrmnt pentru sol. t/an i va genera fi utilizat ca depozitelor neconforme
Capacitatea staiei de 24.679 t/an CSR, 2.040 ngrmnt pentru sol. i, n funcie de
tratare este de 54.843 t/an metale i 14.413 Reziduurile generate calitatea acestuia poate
t/an i va genera t/an reziduuri. vor fi stocate n depozit. fi utilizat ca
17.346 t/an PSC, 2.040 Capacitatea staiei de ngrmnt pentru sol,
t/an metale i 27.537 tratare este de 54.843 iar compostul de
t/an reziduuri. t/an i va genera 9.981 calitate superioar va fi
MWh/an energie, introdus pe pia.
19.195 t/an PSC, 2.040 Reziduurile generate
t/an metale i 11.561 vor fi stocate n depozit.
t/an reziduuri. Capacitatea staiei de
tratare este de 54.843
t/an (23.885 t/an fracie
umed i 30.958 t/an
fracie biodegradabil)
i va genera 13.173
t/an compost de calitate
superioar, 3.730 t/an
PSC, 2.057 t/an metale
i 28.164 t/an reziduuri.
ELIMINAREA DEEURILOR
Depozitul existent de la Drobeta Turnu Severin va fi utilizat pentru depozitarea reziduurilor.
Necesarul anual de depozitare (referitor la cantitatea total de reziduuri ce se va separa i
elimina, pe fiecare opiune de tratare) este:
o Opiunea 1: 55.909 t/an
o Opiunea 2: 42.784 t/an
o Opiunea 3: 39.933 t/an

9
Sistem de Management Integrat al Deeurilor Solide n judeul Mehedini
Consoriul EPEM Grecia/Institutul de Studii i Proiectri Energetice Romnia
STUDIU DE FEZABILITATE JUDEUL MEHEDINI
CAPITOLUL 1 REZUMAT EXECUTIV
o Opiunea 4: 56.535 t/an

Urmtorul tabel prezint elementele financiare pentru fiecare opiune. De menionat c costurile de
investiie reprezintp costurile necesare realizrii infrastructurii de baz, excluznd neprevzute i
costurile de proiectare, contientizare public, etc. VENA se calculeaz cu ajutorul modelului
elaborat pentru proiecte de deeuri din Romnia.
Tabel 1-6: Performana financiar a fiecrei opiuni
Costuri de Costuri de Punctaj
Venituri
investiie operare Cost
(/an)- VNA@5% VENA
() (/an) - dimanic
preuri () @5,5% ()
preuri preuri prim (/t)
constante
constante constante
Opiunea
17.126.715 6.726.669 739.116 105.075.009 74,44 4.324.802 1
1
Opiunea
24.974.189 7.780.966 739.116 127.518.773 90,35 -12.787.126 4
2
Opiunea
27.714.189 7.758.991 1.537.596 118.844.738 84,20 -5.431.983 3
3
Opiunea
17.959.189 7.172.932 709.139 111.364.625 78,90 2.121.251 2
4

Dup cum reiese din tabelul de mai sus, Opiunea 1 (TMB/biostabilizare) nregistreaz cea mai
ridicat rat de VNA, astfel este considerat opiunea optim.

1.5 Sistemul recomandat de gestionare deeuri


n urma analizei rezult ca urmtoarea schem este conceput n funcie de nevoile judeului
Mehedini, ndeplinete intele impuse de legislaie i asigur protecia mediului n cea mai
rentabil metod:
Colectarea deeurilor:
- mprirea judeului n cinci (5) zone de gestionare a deeurilor:
Zona de gestionare deeuri 1, acoper partea de nord-vest a judeului (include
municipiul Orova). Aceast zon va fi deservit de noua staie de transfer de la
Orova, cu capacitate de 8.245 t/an.
Zona de Gestionare Deeuri 2, care acoper partea de nord-est a judeului
(include oraul Baia de Aram). Aceast zon va fi deservit de noua staie de
transfer din Baia de Aram, cu o capacitate de 5.143 t/an.
Zona de Gestionare Deeuri 3, acoper partea de est a judeului (include oraul
Strehaia). Acast zon va fi deservit de noua staie de transfer din Strehaia, cu
o capacitate de 11.517 t/an.
Zona de Gestionare Deeuri 4, acoper partea de sud a judeului (include oraul
Vnju Mare i comuna Cujmir). Aceast zon va fi deservit de noua staie de
transfer din Vnju Mare, cu o capacitate de 13.463 t/an.
Zona de Gestionare Deeuri 5, acoper partea central a judeului (include
mare parte a municipiului Drobeta Turnu Severin i comuna Izvorul Brzii).
Aceast zon va fi deservit direct de centrul de gestionare deeuri (format din
noua staie de sortare i noua staie de tratare), precum i de depozitul existent
- Colectarea a 106.420 t/an deeuri (anul de referin 2016) n sistem de 4 pubele, 1
pentru hrtie/carton, 1 pentru sticl, 1 pentru plastic/metal i 1 pentru restul deeurilor.

10
Sistem de Management Integrat al Deeurilor Solide n judeul Mehedini
Consoriul EPEM Grecia/Institutul de Studii i Proiectri Energetice Romnia
STUDIU DE FEZABILITATE JUDEUL MEHEDINI
CAPITOLUL 1 REZUMAT EXECUTIV
- Colectarea fluxurilor speciale de deeuri dup cum urmeaz:
Deeuri voluminoase: n zonele desemnate din centrul de gestionare deeuri i
n staiile de transfer sau n zinele nvecinate, utilizndu-se containere de
transfer de15m3.
Deeuri municipale periculoase: n zonele desemnate din centrul de gestionare
deeuri i n staiile de transfer sau n zonele nvecinate utilizndu-se containere
nchise de 6m3.
DEEE: n zonele desemnate din centrul de gestionare deeuri i n staiile de
transfer sau n zonele nvecinate utilizndu-se containere nchise de 30m3
furnizate de productorii de EEE.
Tratarea / eliminarea deeurilor:
- Realizarea unui centru de gestionare deeuri la Malov, n apropiere de Drobeta
Turnu Severin, care va include:
1 staie TMB pentru tratarea deeurilor biodegradabile, n care se va trata
coninutul de fracie umed. Capacitatea staiei va fi de 54.843 t/an i va genera
produs similar compostului (17.346 t/an), metale (2.040 t/an) i reziduuri (27.537
t/an)
1 staie de sortare, n care se va trata coninutul de reciclabile. Capacitatea
staiei va fi de 33.182 t/an i va genera materiale reciclabile (18.094 t/an) i
reziduuri (15.087 t/an)
- Exploatarea depozitului judeean existent, realizat n conformitate cu prevederile i
specificaiile legislative, care va prelua anual 60.509 tone deeuri (inclusiv nmol cu
peste 35% SU)
- Promovarea compostrii n gospodrii n mediul rural. Se estimeaz compostarea n
gospodrii a unei cantiti aproximative de 2.822 t/an deeuri biodegradabile. n acest
sens, vor fi furnizate 12.700 compostoare casnice de 220 l.
nchiderea depozitelor urbane neconforme:
- se va proceda la nchiderea in-situ a 3 depozite urbane neconforme prin sistem de
izolare, conform prevederilor legislaiei naionale.

1.6 Analiza cost-beneficiu

1.6.1 Costurile sistemului

SF include o analiz tehnic a infrastructurii mai sus menionate. Urmtorul tabel prezint
defalcarea costurilor de investiie pe fiecare tip de infrastructur:
Tabel 1-7: Defalcarea costurilor pe componente preuri constante
Tipul investiiei Costuri eligibile Costuri Costuri totale
() neeligibile () ()
Colectare deeuri
Construcia staiei de transfer i
echipamentul necesar 4.909.815
Orsova 1.373.447
415.000 5.324.815
Baia de Arama 1.083.541
Strehaia 1.148.395
Vanju Mare 1.304.432
Pubele colectare selectiv 1.062.825 18.000 1.080.825

11
Sistem de Management Integrat al Deeurilor Solide n judeul Mehedini
Consoriul EPEM Grecia/Institutul de Studii i Proiectri Energetice Romnia
STUDIU DE FEZABILITATE JUDEUL MEHEDINI
CAPITOLUL 1 REZUMAT EXECUTIV
Tipul investiiei Costuri eligibile Costuri Costuri totale
() neeligibile () ()
Pubele compostare n gospodrii
(compostoare casnice) 254.000 254.000
Total 6.226.640 433.000 6.659.640
Sorting plant
Construcia staiei de sortare i
procurarea echipamentului necesar 3.607.000 3.607.000
Total 3.607.000 0 3.607.000
Staie TMB / biostabilizare
Construcia staiei TMB i
procurarea echipamentului necesar 5.852.826 200.000 6.052.826
Total 5.852.826 200.000 6.052.826
nchiderea depozitelor urbane neconforme
Izolare complet 1.460.549 0 1.460.549
Strehaia 406.478 0 406.478
Vanju Mare 395.831 0 395.831
Baia de Arama 658.240 0 658.240
Total 1.460.549 0 1.460.549
Drumuri acces 44.000 44.000
Asisten tehnic 368.857 368.857
Publicitate 300.000 300.000
Supervizare 525.000 525.000
Planificare / taxe
proiectare/audit/UIP 742.359 742.359
Ajustare preuri 1.009.791 45.521 1.055.312
Total fr neprevzute 20.093.022 722.521 20.815.543
Neprevzute 791.509 791.509
Total cu neprevzute 20.884.531 722.521 21.607.052
TVA/taxe 363.491 5.156.098 5.519.589
Total general 21.248.022 5.878.619 27.126.641

Totalul costurilor eligibile (preuri constante) este de aproximativ 20,2 m, iar costurile neeligibile
se ridic la 0,7 m (fr TVA). n preuri curente, costurile respective ajung la aproximativ 21,2m
(costuri eligibile) i 0,7m (costurei neeligibile).
Urmtorul tabel prezint costurile de operare pe tip de infrastructur:
Tabel 1-8: Rezumatul Costurilor de Operare & ntreinere
Dup proiect
Operare & ntreinere
% /an /t*
Colectare i transport 54,1% 3.646.608 36,16
Staii transfer 12,0% 809.890 8,03
Existing compliant landfill and/or non
compiant landfills Depozite conforme
i/sau neconforme existente 12,5% 846.664 8,39
Staie TMB 10,2% 690.319 6,85
Staie sortare 11,0% 738.015 7,32
Depozite neconforme vechi 0,2% 15.000 0,15
TOTAL 100% 6.746.496 66,90
* /t se refer la ntreaga cantitate de deeuri colectat din judeul Mehedini

n urma analizei economico-financiare a rezultat c proiectul este viabil dac beneficiaz de o


contribuie considerabil din partea UE. n etapa iniial de investiie (2012-2013) (valorile
incluznd TVA),

12
Sistem de Management Integrat al Deeurilor Solide n judeul Mehedini
Consoriul EPEM Grecia/Institutul de Studii i Proiectri Energetice Romnia
STUDIU DE FEZABILITATE JUDEUL MEHEDINI
CAPITOLUL 1 REZUMAT EXECUTIV
n preuri curente n preuri constante
(2011)
Total costuri de investiie 27.126.641 EUR 25.822.723 EUR
Costuri de investiie eligibile 21.248.022 EUR 20.238.231 EUR
Costuri de investiie neeligibile 5.878.619 EUR 5.584.492 EUR

Costurile de investiie neeligibile includ n mare parte TVA (5,2M) din care aproximativ 91% este
recuperabil. Costurile echipamentelor de colectare i transport (camioane) nu au fost incluse n
costurile de investiie ale proiectului (acestea fiind suportate de operatorii privai) ci n estimrile
costurilor O& i de asemenea n analiza tarifelor, ca parte component a costurilor de colectare.
Perioada de analiz se ncheie n 2040, mai exact dup 27 de ani de la finalizarea investiiei
iniiale.

1.6.2 Analiza tarifar i de sustenabilitate


Tarifele rezideniale (gospodrii) viitoare vor fi stabilite pe baza venitului nregistrat pe cea mai
srac decil a populaiei, astfel nct cheltuielile lunare de gestionare a deeurilor, cu TVA de
24%, s nu depeasc 1.8% din venitul mediu net (disponibil) pe gospodrie din cea mai srac
decil (media ponderat la nivel de jude, incluznd gospodriile din mediul rural i urban).
Aceast prognoz a venitului pe gospodrie se bazeaz pe statisticile oficiale privind venitul mediu
net (disponibil) pe gospodrie la nivel naional i judeean, n perioada 2008 2010, conform
publicaiei Institutului Naional de Statistic (INS).
Prognoza tarifar propus prevede o cretere a valorii rezideniale (gospodrii) de la 208 RON/t n
2011 la376 RON/t la expirarea proiectului. Prognoza tarifar nerezidenial (atribuit unitilor
economice) prevede pentru o cretere linear iniial, s ating valoarea CDP (323,8 RON/t) n
2015. Prin urmare, tariful nerezidenial se bazeaz cea mai mare evaluare anual, CDP sau tarif
rezidenial, conform Ghidului ACB care prevede ca tariful nerezidenial s nu fie mai mic dect cel
rezidenial (pe gospodrie).

1.6.3 Deficitul de finanare i finanarea acestuia


n urma calculelor privind rata de cofinanare i rentabilitate a ntregului sistem (incluznd
colectarea deeurilor), s-au obinut urmtoarele rezultate.
Tabel 1-9: Rezultatele selectate privind rata de cofinanare
Valoare
Costuri eligibile (n euro, neactualizate)
1.
(Section H.1.12 (C))
21.248.022

2. Rata deficitului de cofinanare (%) = (E.1.2.11) 93,81%

Suma decis, mai exact suma pentru care se aplic rata


de cofinanare pentru axa prioritar (Articolul 41(2)) =
3.
(1)*(2) (innd cont de maximul contribuiei publice,
19.932.769
conform regulii privind ajutorul de stat)

4. Rata de cofinanare pentru Axa Prioritar 2 (%) 82,44%

5. Contribuia Comunitii (n euro) = (3)*(4) 16.432.574,9

13
Sistem de Management Integrat al Deeurilor Solide n judeul Mehedini
Consoriul EPEM Grecia/Institutul de Studii i Proiectri Energetice Romnia
STUDIU DE FEZABILITATE JUDEUL MEHEDINI
CAPITOLUL 1 REZUMAT EXECUTIV
1.6.4 Analiza economic
Cel mai semnificativ beneficiu economic este economisirea resurselor de costuri, reprezentnd
jumtate din totalul beneficiilor. Per total, se obine o rat intern de rentabilitate economic (RRE)
de 27,7%, care este satisfctoare.

1.6.5 Analiza de risc i sensibilitate


Variabilele cheie sunt definite ca fiind acele variabile pentru care o schimbare a valorii de 1%,
atrage dup sine o variaie de peste 1 procent n cazul de referin RRF/K sau RRE, sau o variaie
de peste 5% a valorii n scenariul de referin VFNA/K sau VENA. Aparent, rezult c toi
parametrii financiari (investiii, venituri, costuri O&) i un parametru economic (beneficii
economice) sunt considerai variabile cheie.
Analiza de risc a evaluat impactul scenariilor (pesimist i optimist) asupra indicatorilor economici.
Pe baza celor dou scenarii, RRE se ncadreaz n gama 14% - 73% p.a., iar VENA se
ncadreaz n gama -7 milioane - 53,9 milioane. Cea mai mare proporie a gamei rmne
rentabil din punct de vedere economic chiar i n cazul unor modificri nefavorabile ale
principalelor variabile.

1.7 Cadru instituional


Mecanismul instituional propus n vederea implementrii sistemului de management integrat al
deeurilor n judeul MEHEDINI, impune conformarea cu reglementrile cadru ale HG 855/2008 i
cu prevederile POS Mediu AM. n prezent, Asociaia de Dezvoltare Intercomunitar pentru
serviciile de salubritate n judeul Mehedini, este nregistrat cu nr. de nregistrare
29830991/29.02.2012. Actul i statutul asociaiei au fost aprobate de unitiile administrativ-
teritoriale (67 n total). Documentele existente ale asociaiei sunt anexate raportului instituional.
n prezent, Consiliul Judeean Mehedini a nfiinat UIP n temeiul Hotrrii nr. HCJ 43/31, martie
2011 privind nfiinarea UIP ca structur organizatoric specific a judeului Mehedini, format din
10 membrii. Documentele care stau la baza nfiinrii UIP, HCJ CV sunt ataate (Anexa 4)
raportului instituional.
Urmtorul tabel prezint documentele relevante privind disponibilitatea terenului necesare
obiectelor proiectului.
Tabel 1-10: Acte de proprietate
DOCUMENTE NECESARE DOVADA DOCUMENTE (nr. decizie/act)
HCL-uri pentru toate terenurile pe care se vor construi/extinde componentele de investiii aferente proiectului
(depozit, staii de transfer, staii de tratare, etc), care s fac dovada c acestea aparin domeniului public al
autoritilor locale (AL), sunt date n administrare Consiliului Judeean (Beneficiarul proiectului) i sunt puse
la dispoziia proiectului; Adeverin prin care se menioneaz faptul c nu au fost depuse cereri de
retrocedare, n conformitate cu legislaia n vigoare i c nu exist litigii cu privire la stabilirea i delimitarea
proprietii.

INCHIDERE DEPOZITE HCL de dare in administrare/public/lipsit de litigii CJ Mehedinti


NECONFORME:
Strehaia HCL nr. 97/2011 dare in administrare CJ Mehedinti a terenului public
pentru realizarea obiectivului de inchidere; adeverinta 7869/2011 (15.000
mp); CF 50688 (face parte din CF 50125)
Baia de Arama HCL nr.9 /31.07.2012 privind punerea la dispozitia proiectului a terenului
public si darea in administrare pentru realizarea obiectivului de inchidere
(6 500 mp); adeverinta nr. 6665/25.10.2012 (6.500 mp) CF 50501.
Vanju Mare HCL nr. 66/2011; adeverinta nr. 341/2012 ( 23.049 mp). CF 50620 public.
FACILITATI NOI PROIECT HCL de dare in administrare/public/lipsit de litigii CJ Mehedinti

Statie de Transfer (ST) HCL nr, 46/2011 privind darea n administrarea CJ MH a suprafeei de 5
Strehaia 000 mp + HCL nr. 20 bis/2012 privind darea n administrarea CJ MH a
suprafeei de 4980 mp, n total suprafaa este de 9980 mp, necesar

14
Sistem de Management Integrat al Deeurilor Solide n judeul Mehedini
Consoriul EPEM Grecia/Institutul de Studii i Proiectri Energetice Romnia
STUDIU DE FEZABILITATE JUDEUL MEHEDINI
CAPITOLUL 1 REZUMAT EXECUTIV
realizrii staiei de transfer. Cele dou suprafee au fost alipite, motiv
pentru care s-a emis HCL nr. 21 bis/2012, care revoc HCL 46/2011.
Adeverina nr. 12847/21.09.2011, extras CF nr. 51025 (24 980 mp),
rezultat din alipirea CF 50668 (15 000 mp) cu CF 50992 (9980 mp).

Statie de Transfer (ST) Vnju HCL nr. 66/2011; adeverinta nr. 341/2012 ( 23.049 mp). CF 50620 public.
Mare
Statie de Transfer (ST) Baia de HCL nr.9 /31.07.2012 privind punerea la dispozitia proiectului a terenului
Arama public si darea in administrare pentru realizarea obiectivului de inchidere
(6 500 mp) si ST (7 462 mp);adeverinta 6665/25.10.2012 (7 462 mp). CF
50 557 pentru suprafata de 7 462 mp.
Statie de Transfer (ST) Orsova HCL nr. 39/11.05.2012 privind darea in administrare CJ Mehedinti a
terenului public pentru realizarea obiectivului statie de transfer (suprafata
4132 mp);adeverinta nr. 5438/2011 ( 4132 mp)/ CF 50511.
Statie de sortare si TMB HCL nr. 15/20.04.2012 privind darea in administrare CJ Mehedinti a
Malovat terenului public pentru realizarea obiectivului: statie de sortare si TMB
(suprafata 36 434 mp);adeverinta nr. 2582/10.09.2012(36 434 mp).
Extras CF nr. 50305.

n ceea ce privete serviciile de salubritate n 66 din unitile administrativ-teritoriale ale judeului (2


municipii, 3 orae i 61 sate), situaia actual este:
o Operatori privai: 4 (Drobeta Turnu Severin, Balvanesti,Balacita,Breznita Ocol,
Hinova,Ilovat,Izvorul Barzii, Simian, Voloiac, Vrata) operator SC Bratner Servicii
Ecologice, / (Orsova, Eselnita) operator SC Floricola,/ (Vanju Mare, Burila Mare,
Cazanesti, Corlatel, Devesel, Gruia, Jiana,Valjulet) operator SC Flora Sercom,/
(Grozesti) operator SC RobSylv Com,
o Operatori publici: (Strehaia, Greci, operator SC Flaps Strehaia, Baia de Arama
operator Serviciul public al primariei, Bala, Corcova operator D. Publica Motru,
Brosteni, Floresti, operator SC Rezoprest Motru, Dubova operator SC Jurca Adrian,
Svinita operator SC Ionela SRL,Timna operator SC Cordial Construct SRL,

Serviciile de salubritate care folosesc echipamente proprii sunt implementate n Bacles, Balta,
Branistea,Breznita Motru, Ciresu, Cujmir, Darvari,Dumbrava, Garla Mare, Godeanu, Gogosu,
Husnicioara,Ilovita, Isverna, Livezile, Malovat, Obarsia Closani, Obarsia de Camp, Oprisor, Padina
Mare, Patunele, Podeni, Ponoarele, Poroina Mare, Pristol, Prunisor, Punghina, Rogova, Salcia,
Stagaceaua, Sisesti, Sovarna, Vinatori,Vladaia.
Referitor la infrastructura existent, n prezent exist un depozit conform privat n judeul
Mehedini, pus n funciune n 2009, n Izvorul Brzii. Acest depozit a fost realizat prin investiie
privat, conform Contractului de Concesiune (cu municipiul Drobeta Turnu Severin), aflndu-se n
proprietatea operatorului (SC Bratner Ecological Services SA) care a fost implicat n realizarea lui
i revenind n proprietatea municipiului Drobeta Turnu Severin la expirarea contractului de
concesiune. Perioada acestui contract se va prelungi, iar Drobeta Turnu Severin va rmne n
calitate de concesionar, neafectnd n nici un fel drepturile de proprietate prin modificarea
clauzelor specifice (deservind ntregul jude, monitoriznd IDA, etc.) ale contractului de
concesiune. Actul adiional se va semna ntre parile actualului contract, municipiul Drobeta Turnu
Severin (concesionar) i SC Brantner Ecological Services S.A. (operator).
n ceea ce privete posibilitatea integrrii contractelor existente n noul sistem judeean de
gestionare deeuri, cu precdere cele valabile (contracte atribuite prin ofert tehnic i care includ
clauze specifice privind colectarea selectiv), chiar i n aceste cazuri, sunt necesare unele
schimbri n vederea conformrii acestor contracte, la msurile tehnice propuse prin prezentul
proiect (tratare/sortare/depozitare n noile instalaii propuse prin prezentul proiect). Analiza
relevant se regsete n raportul instituional.

15
Sistem de Management Integrat al Deeurilor Solide n judeul Mehedini
Consoriul EPEM Grecia/Institutul de Studii i Proiectri Energetice Romnia
STUDIU DE FEZABILITATE JUDEUL MEHEDINI
CAPITOLUL 1 REZUMAT EXECUTIV
n urma analizei opiunilor din raportul instituional, Consiliul Judeean Mehedini a decis
urmtoarea schem privind derularea contractelor de operare:
Un contract pentru Zona 1 Orova. Activitile incluse sunt: colectare/transport al deeurilor
de la generator ctre staia de transfer, exploatarea staiei de transfer i transportul deeurilor
de la staia de transfer ctre instalaiile de sortare/tratare/eliminare.
Un contract pentru Zona 2 Baia de Aram. Activitile incluse sunt: colectare/transport al
deeurilor de la generator ctre staia de transfer, exploatarea staiei de transfer i transportul
deeurilor de la staia de transfer ctre instalaiile de sortare/tratare/eliminare.
Un contract pentru Zona 3 Strehaia. Activitile incluse sunt: colectare/transport al deeurilor
de la generator ctre staia de transfer, exploatarea staiei de transfer i transportul deeurilor
de la staia de transfer ctre instalaiile de sortare/tratare/eliminare.
Un contract pentru Zona 4 Vnju Mare. Activitile incluse sunt: colectare/transport al
deeurilor de la generator ctre staia de transfer, exploatarea staiei de transfer i transportul
deeurilor de la staia de transfer ctre instalaiile de sortare/tratare/eliminare.
Un contract pentru Zona 5 Drobeta Turnu Severin. Activitile incluse sunt: colectare /
transport al deeurilor de la generator la instalaiile de sortare/tratare/eliminare.
Un contract pentru exploatarea staiei TMB i sortare din Malov i transportul reziduurilor la
instalaia de eliminare.

ADI va aciona n calitate de autoritate contractant pentru aceste contracte, n numele i


beneficiul UAT deservite, iar CJ va aciona n calitate de autoritate contractant pentru staia TMB
i de sortare din Malov.

n urma analizei opiunilor prezentate n raportul instituional, Consiliul Judeean Mehedini a


selectat opiunea care prevede implementarea unui sistem de tarifare, conform urmtoarei
scheme.

16
Sistem de Management Integrat al Deeurilor Solide n judeul Mehedini
Consoriul EPEM Grecia/Institutul de Studii i Proiectri Energetice Romnia
STUDIU DE FEZABILITATE JUDEUL MEHEDINI
CAPITOLUL 1 REZUMAT EXECUTIV

Collection, transport and transfer


Waste station operators
generators
(urban,rural/ IDA
economic SPECIAL IDA
TAX Members MBT / Sorting plant operator
ag)

Operator of existing
compliant landfill

17
Sistem de Management Integrat al Deeurilor Solide n judeul Mehedini
Consoriul EPEM Grecia/Institutul de Studii i Proiectri Energetice Romnia
STUDIU DE FEZABILITATE JUDEUL MEHEDINI
CAPITOLUL 1 REZUMAT EXECUTIV
Documentul de poziie se afl n etapa final de aprobare i va conine deciziile relevante.

18
Sistem de Management Integrat al Deeurilor Solide n judeul Mehedini
Consoriul EPEM Grecia/Institutul de Studii i Proiectri Energetice Romnia
STUDIU DE FEZABILITATE JUDEUL MEHEDINI
CAPITOLUL 2 REFERINE LA ASISTEN TEHNIC

2. REFERINE LA ASISTEN TEHNIC

2.1 Cadru general


Prezentul studiu de fezabilitate (SF) pentru realizarea sistemului de management integrat al
deeurilor solide n judeul Mehedini, este elaborat n cadrul proiectului:
Sprijin pentru AM POS Mediu n vederea pregtirii portofoliului de proiecte finanate prin
Axa Prioritar 2 a POS Mediu Axa Prioritar 2
Proiectul a fost atribuit consoriuli compus din urmtoarele companii:
SC Environmental Planning, Engineering & Management SA Grecia (EPEM SA)
Institutul de Studii i Proiectri Energetice SA (ISPE SA) Romnia.
Proiectul a fost demarat n data de 25.11.2009.
Proiectul este finanat prin POS Axa prioritar 6 Asisten Tehnic, a crui beneficiari sunt AM i
OI. n cadrul acestui proiect, asistena tehnic este asigurat pentru lucrrile DG MEDIU POS prin
participarea la proiecte de dezvoltare propuse spre finanare prin Axa Prioritar 2 a POS.
Asistena POS DG MEDIU const n elaborarea cererilor de finanare propuse de autoritile locale
pentru un total de 7 proiecte de investiie n domeniul deeurilor, n conformitate cu POS Axa
Prioritar 2, domeniul de intervenie Dezvoltarea unor sisteme de management integrat i
extinderea infrastructurii de gestionare deeuri.
Potrivit POS, proiectele au fost identificate ca fiind prioritare inndu-se cont, printree altele, de
urmtoarele criterii:

Proiectele vor contribui la mbuntirea calitii mediului i condiiilor de trai n zonele


propuse;

Proiectele vor contribui la mbuntirea infrastructurii necorespunztoare i nvechite


aferente serviciilor privind deeurile municipale solide, n vederea conformrii cu
standardele europene i naionale
Autoritile locale din cele 7 judee sunt dispuse s se asocieze n vederea dezvoltrii unui sistem
de management integrat al deeurilor solide cu scopul de a optimiza costurile de investiie i
operaionale.

Prezentul studiu de fezabilitate este elaborat n vederea implementrii sistemului de management


integrat al deeurilor. Studiile mpreun cu documentele analizate, elaborate anterior, cu impact
direct sau indirect asupra sistemului de management al deeurilor solide din judeul Mehedini,
includ:
Strategia Naional de Gestionare Deeuri Planul Regional de Gestionare Deeuri (PRGD)
(SNGD))
Planul Naional de Gestionare Deeuri Plan de Gestionare Deeuri pentru judeul Mehedini
(PNGD)
Programul Operaional Sectorial Mediu Planul de Investiii pe Termen Lung pentru
(POS M) managementul integrat de deeuri n judeul Mehedini
a fost elaborat n cadrul acestui proiect

Alte referine relevante includ:


Sistem de Dezvoltare Naional (SDN) Cadrul Strategic Naional de Referin
Planuri Regionale i Locale de Aciune de 2007-2013 (CSNR)

19
Sistem de Management Integrat al Deeurilor Solide n judeul Mehedini
Consoriul EPEM Grecia/Institutul de Studii i Proiectri Energetice Romnia
STUDIU DE FEZABILITATE JUDEUL MEHEDINI
CAPITOLUL 2 REFERINE LA ASISTEN TEHNIC
Mediu (PRLAM)

2.2 Prile interesate


Urmtorul tabel prezint partenerii implicai, direct sau indirect n sistemul de management deeuri
din judeul Mehedini. Totodat, tabelul include o scurt descriere a gradului de implicare n
sistemul de management deeuri.
Tabel 2-1: List parteneri
Nume partener
Grad de implicare

Coordonatorul principal al proiectului

Responsabil de programarea msurilor co-finanate de UE


Ministerul Mediului i
Autoritate Managerial (AM) pentru Programul Operaional
Schimbrilor Climatice
Sectorial deMediu (POS M)

Responsabil pentru fondurile Structurale i de Coeziune alocate


pentru sectorul de mediu dup aderare
Acioneaz n cadrul Ministerului Economiei i Finanelor

Responsabil cu certificarea declaraiilor sumelor de plat acordate


Autoritatea de Certificare i Plat
de Comisia European

Responsabil cu facilitarea transferului de fonduri ctre beneficiari


i a sumelor de pre-finanare rezultate din bugetul local
Responsabile cu implementarea POS la nivel regional, acionnd
ca interfa ntre AM i beneficiari
Organisme Intermediare
Responsabile cu planificarea, monitorizarea, controlul i raportarea
proiectelor , precum i cu supervizarea colaborrii care trebuie s
se deruleze n conformitate cu regulile europene i naionale
Responsabile cu monitorizarea de mediu
Agenii Locale de Proteca
Mediului Responsabile cu reglementarea activitilor cu impact asupra
mediului
Responsabile cu administrarea aglomerrilor urbane din
aparintoare domeniului publilc, inclusiv infrastructura de deeuri

Responsabile cu implementarea, organizarea, monitorizarea i


controlul exploatrii serviciilor publice locale
Consilii Locale i Judeene
Responsabile cu ofertarea, contractarea proiectelor de servicii i
lucrri n vederea monitorizrii i raportrii fazelor de
implementare, etc., de ctre AM i OI, cu scopul de a stabili un
sistem de contabilitate separat.

Beneficiarii serviciului de Asisten Tehnic sunt Autoritile Locale


Autoritatea de Coordonare a Coordoneaz managementul i implementarea instrumentelor
Instrumentelor Structurale structurale n Romnia.
(ACIS)
Responsabil cu certificarea sumelor stipulate n statele de plat
Autoritatea de Certificare i Plat depuse Comisiei Europene i a chitanelor pentru Fondurile
(ACP) Europene alocate pentru Romnia.
Autoritatea Naional de
Reglementare i Monitorizare a

20
Sistem de Management Integrat al Deeurilor Solide n judeul Mehedini
Consoriul EPEM Grecia/Institutul de Studii i Proiectri Energetice Romnia
STUDIU DE FEZABILITATE JUDEUL MEHEDINI
CAPITOLUL 2 REFERINE LA ASISTEN TEHNIC
Nume partener
Grad de implicare

Achiziiilor publice (ANRMAP)


Instituie independent care asigur controlul i transparen.
Unitatea de Coordonare i
Verificare a Achiziiilor Publice
(UCVAP)
Monitorizeaz procedurile de achiziie.
Autoritatea de Audit
Rol de gestionare i monitorizare a POS i audit pentru
Comisia de Monitorizare POS implementarea proiectului.
Mediu
Monitorizeaz eficacitatea i calitatea implementrii programului.

Controleaz procesul de implementare, n conformitate cu


DG REGIO prevederile Memorandumului de Finanare.

2.3 Obiectivele proiectului


Urmtorul tabel prezint principalele obiective mprite pe categorii generale, specifice i detaliate
dup cum sunt clasificate n Caietele de Sarcini (CS) ale proiectului i n documentele strategice.
Tabel 2-2: Principalele obiective ale proiectului conform CS
Asisten n vederea pregtirii liniilor directoare pentru proiecte de mediu, necesare obinerii
de Fonduri Structurale i de Coeziune (FSC) alocate sectorului de mediu din Romnia, dup
Obiective aderarea la UE
generale mbuntirea, la nivel naional, a infrastructurii de mediu, conform standardelor europene
Dezvoltarea infrastructurii necesare pentru un management integrat al deeurilor solide n
apte judee din Romnia. Acest studiu este elaborat pentru judeul Menedini.
Asigur conformitatea cu legislaia naional i european pe durata perioadelor de tranziie
stabilite ntre Romnia i Uniunea European, pentru sectorul de mediu
Etapa de elaborare a proiectului pn n momentul n care poate fi propus spre co-finanare
european
Optimizarea utilizrii fondurilor europene
Sprijin pentru promotorii proiectului n dezvoltarea capacitii locale pentru elaborarea
proiectului
Obiective
- furnizarea de informaii privind activitiile ulterioare ale beneficiarilor. Aceti beneficiari
specifice
sunt responsabili cu implementarea proiectului la toate etapele de instruire: de la selectarea
proiectului, la elaborarea specificaiilor
Asisten n organizarea UIP
Stabilirea unui program de investiii pe termen lung
Asigur existena unui plan eficient de achiziii i implementare i elaboreaz documentaii
tehnice referitoare la implementarea proiectului. nainte de aceast etap, trebuie stabilite
costurile de proiectare i obiectivele.
Generale
Politice, legislative i instituionale
Crearea unor politici judeene i a cadrului instituional i organizatoric n vederea
implementrii unui sistem de management integrat de deeuri n conformitate cu cerinele i
n compatibilitate cu structurile europene
Crearea unor condiii optime de implementare a unor structuri i sisteme instituionale
Obiective eficiente
detaliate Consolidarea responsabilitii de aplicare a regulilor administrative i legislative
Resurse umane
Existena unui personal calificat i furnizarea de echipament corespunztor, mai ales la
nivelul administraiilor publice locale
Finanarea sistemului de management deeuri
Organizarea i utilizarea sistemelor i mecanismelor financiare i economice n domeniul
managementului deeurilor, care s respecte principiile generale i cel specific: poluatorul

21
Sistem de Management Integrat al Deeurilor Solide n judeul Mehedini
Consoriul EPEM Grecia/Institutul de Studii i Proiectri Energetice Romnia
STUDIU DE FEZABILITATE JUDEUL MEHEDINI
CAPITOLUL 2 REFERINE LA ASISTEN TEHNIC
pltete
ncurajarea organizrii i dezvoltrii unor piee durabile n sectorul deeurilor reciclabile
Optimizarea utilizrii fondurilor naionale, europene i a capitalului internaional disponibil
pentru sectorul de management al deeurilor
Informarea i contientizarea prilor implicate
Promovarea unui sistem de informare, contientizare i motivare a prilor implicate
Organizarea campaniilor de contientizare public (a autoritilor publice locale i a
cetenilor) cu privire la obiectivele i tehnologiile legate de gestionarea deeurilor
Informaii privind deeurile
Obinerea de informaii i date exacte i complete, conform cerinelor naionale i europene
de raportare perfecionarea sistemului de colectare i prelucrare date
Aspecte tehnice i operaionale
Prevenirea generrii de deeuri
Limitarea creterii cantitii de deeuri generate
Colectare i transport deeuri
mbuntirea i dezvoltarea unui sistem integrat de colectare i transport deeuri, la nivel
judeean
Optimizarea transportului deeurilor colectate n amestec
Implementarea serviciului de colectare selectiv a materialelor reciclabile n vederea
ndeplinirii obiectivelor privind deeurile de ambalaje
Valorificarea materialelor din deeuri
Reducerea deeurilor prin valorificare
Tratarea deeurilor
Reducerea cantitii de deeuri municipale biodegradabile depozitate
Depozitarea deeurilor n conformitate cu cerinele legislative n vederea protejrii sntii
populaiei i mediului
Elaborarea a 7 proiecte pn la stadiul n care pot fi propuse spre co-finanare european.
Implementarea unui plan eficient de procurare i implementare
Consolidarea capacitii beneficiarilor la locul de munc prin instruirea personalului
Scopuri responsabil cu implementarea tuturor etapelor de elaborare a proiectului
Asisten n organizarea UIP
Sprijin n domeniul de contientizare public referitor la obligaiile legislative privind
prevenirea i reciclarea deeurilor

2.4 Domeniul de servicii


Serviciile prevzute n contractul de asisten tehnic pot fi grupate n trei etape:
- Etapa de pre-fezabilitate se evalueaz situaia actual i se elaboreaz planul de investiii pe
termen lung pentru realizarea Caietului de Sarcini. Aceast etap a fost realizat.
- Etapa de fezabilitate elaborarea studiilor i a documentelor suport pentru cererea de co-
finanare european.
- Etapa tehnic elaborrea specificaiilor pentru contractele de lucrri, servicii i asisten tehnic
pe durata ofertrii i contractrii.
Referitor la judeul Mehedini, scopul general al serviciilor a rmas acelai de la nceputul
proiectului. Totui, pe durata studiilor de pre-fezabilitate i n discuiile cu prile implicate, s-a
stabilit c lucrrile vor fi introduse n cererea de finanare, stabilindu-se n acelai timp i parametrii
de proiectare. Totodat, n etapa de pre-fezabilitate, consultantul a colaborat cu beneficiarii locali
n vederea stabilirii locaiilor corespunztoare pentru centrul de gestionare a deeurilor i pentru a
stabili infrastructura suplimentar.
Graficul de ealonare a proiectului pentru judeul Mehedini, este ataat n Anexa 2.1.

22
Sistem de Management Integrat al Deeurilor Solide n judeul Mehedini
Consoriul EPEM Grecia/Institutul de Studii i Proiectri Energetice Romnia
STUDIU DE FEZABILITATE JUDEUL MEHEDINI
CAPITOLUL 2 REFERINE LA ASISTEN TEHNIC

2.5 Scopul general i metoda de elaborare a SF


Scopul principal al acestui Studiu de Fezabilitate este elaborarea unei cereri de finanare din
Fondul European de Dezvoltare Regional (FEDR) a sistemului de management integrat al
deeurilor municipale solide n judeul Mehedini. Prin acest sistem se ncearc mbuntirea
condiiilor de trai i conformarea la legislaia naional i european privind gestionarea deeurilor.
Abordarea utilizat n prezentul studiu de fezabilitate se bazeaz pe urmtoarele principii:

Investiia propus va contribui la conformarea cu Tratatul de Aderare

Planul de Investiii pe Termen Lung deja elaborat, identific investiiile prioritare i cele mai
eficiente soluii de resoectare a termenelor n ceea ce privete costurile. Studiul de fezabilitate
analizeaz soluiile identificate n cadrul studiului de pre-fezabilitate i, unde este cazul,
implementeaz soluii de mbuntire a sistemului conceput n funcie de necesitile judeului.

Asistena tehnic i financiar pentru fiecare component a proiectului se va detalia


corespunztor astfel nct s includ partea de finanare FEDR.

Deficiena de finanare se va calcula pe baza pragului de accesibilitate impus de MMSC, care


reprezint 1.8% din venitul pe cea mai srac decil.

Se descrie impactul de mediu aferent elaborrii i implementrii proiectului. De menionat c


proiectul n sine are ca scop mbuntirea condiiilor de mediu n cadrul judeului, deoarece
actualul sistem de gestionare deeuri se deterioreaz n mod constant.
Rezultatul studiului de fezabilitate se va materializa printr-o cerere de finanare care va fi depus la
organizaiile europene n vederea alocrii de fonduri necesare realizrii sistemului propus.

2.6 Alte programe relevante


n prezent, n jude, nu exist proiecte implementate sau pe cale s fie implementate prin alte
fonduri n sectorul de gestionare al deeurilor.

2.7 Structura studiului


Prezentul studiu de fezabilitate este elaborat n conformitate cu ghidul MMSC (capitolele 1-9 din
Ghid, alte capitole urmnd a fi continuate i finalizate n etapele ulterioare). Unde este cazul, se
vor face modificri n vederea respectrii caracteristicilor specifice ale judeului. n componena SF
intr urmtoarele:

Rezumatul executiv: Principalele rezultate ale studiului

Informaii generale despre proiect: principalele pri implicate, scopul asistenei tehnice,
abordare general i programe relevante

Date i informaii specifice judeului: descrierea ariei proiectului

Finanarea proiectului: Rezultatele Planului de Investiii pe Termen Lung care trebuie


atinse, evaluare socio-economic

Situaia actual privind generarea i gestionarea deeurilor n judeul Mehedini: cantiti de


deeuri, compoziie, proiecii, sistem actual de gestionare deeuri

Parametrii de proiectare ai sistemului de gestionare deeuri: implementarea ipotezelor i


parametrilor fundamentali

23
Sistem de Management Integrat al Deeurilor Solide n judeul Mehedini
Consoriul EPEM Grecia/Institutul de Studii i Proiectri Energetice Romnia
STUDIU DE FEZABILITATE JUDEUL MEHEDINI
CAPITOLUL 2 REFERINE LA ASISTEN TEHNIC
Sistem de determinare: evaluarea soluiilor alternative de gestionare deeuri, selectarea
soluiei optime, proiectare detaliat

Descrierea msurilor prioritare de investiie: descriere tehnico-financiar a strategiei de


investiie alese, impactul investiiei propuse.
Prezentul raport este acompaniat de numeroase anexe, incluznd date detaliate i informaii
utilizate n elaborarea SF-ului.
De specificat c SF va fi completat de analiza instituional, studiul privind evaluarea impactului de
mediu, analiza cost-beneficiu, strategia de achiziii i planul de implementare.

24
Sistem de Management Integrat al Deeurilor Solide n judeul Mehedini
Consoriul EPEM Grecia/Institutul de Studii i Proiectri Energetice Romnia
STUDIU DE FEZABILITATE JUDEUL MEHEDINI
CAPITOLUL 3 DATE GENERALE

3. DATE GENERALE
Judeul Mehedini este amplasat n sud-vestul Romniei avnd ca vecini judeele: Cara-Severin la
vest, Gorj la nord, Dolj la sud-est i rile: Bulgaria i Serbia la sud. Suprafaa total a judeului
este de 4.932,89 km2, reprezentnd aproximativ 2.1% din suprafaa total a rii.
n 2009 judeul nregistra o populaie de 292.917 locuitori din care 143.971 locuitori n mediul urban
i 148.946 n mediul rural.
Reedina de jude este municipiul Drobeta Turnu Severin, iar aezrile administrative ale judeului
includ 4 orae:
2 municipii: Drobeta Turnu Severin i Orova
3 orae: Baia de Aram, Strehaia, Vnju Mare
61 comune i 344 sate.
n ceea ce privete generarea deeurilor, cantitatea total anual se ridic la 105,709 tone deeuri
municipale, reprezentnd 360 kg / cap loc. / an.
Pn n prezent, n judeul Mehedini nu s-au fcut estimri privind compoziia deeurilor menajere.

3.1 Titlul proiectului


Studiul de fezabilitate este elaborat pentru Realizarea unui sistem de management integrat al
deeurilor solide n judeul Mehendini.
Obiectivul studiului de fezabilitate este s dezvolte proiectul pn la etapa n care poate fi
prezentat UE n vederea alocrii de fonduri FEDR.

3.2 Suprafaa proiectului


Sistemul de management integrat va fi implementat pe ntreaga suprafa a judeului Mehedini.
Judeul Mehedini este amplasat n sud-vestul Romniei, unde Dunrea i formeaz defileul,
ocupnd o suprafa de 4.932,89km2 (2.1% din suprafaa total a rii).
Alturi de Dolj, Gorj, Olt i Vlcea, judeul Mehedini face parte din Regiunea de Sud-Vest Oltenia
amplasat n partea de sud-vest a Romniei, pe malul stng al Dunrii, n zona de formare a
defileului.
Relieful judeului este format din muni, platouri i cmpii, care se desfoar ca un amfiteatru
abrupt care coboar de la nord-nord-vest ctre sud-est.
Nivelul superior este reprezentat de munii Mehedini i Cernei, cel mediu include cmpia
Mehedini, dealurile Motrului i cmpia nalt a Blciei, iar la nivelul inferior se regsete platoul
Blahnia format n mare parte din terasele Dunrii i vi largi precum Drincea i Blahnia. Prezena
bazinelor precum Baia de Aram, Comneti Halnga, a vilor sub-carpatice ale bazinului
Topolovia, asigur condiii de trai, chiar i n cele mai nalte zone ale judeului.

25
Sistem de Management Integrat al Deeurilor Solide n judeul Mehedini
Consoriul EPEM Grecia/Institutul de Studii i Proiectri Energetice Romnia
STUDIU DE FEZABILITATE JUDEUL MEHEDINI
CAPITOLUL 3 DATE GENERALE

Figura 3-1: Amplasarea judeului Mehedini n Regiunea 4 Sud-Vest Oltenia

Populaia total a judeului era n 2009 de 292.917 locuitori, din care 49% n mediul urban i 51%
n mediul rural.Dup procentul populaiei urbane, parte a mediei urbane pe jude, ponderea
populaiei urbane este ridicat.
Urmtorul tabel prezint principalele caracteristici ale judeului.
Tabel 3-1: Principalele caracteristici ale judeului
Parametru Informaii fundamentale
Total jude: 4.932,89 (16,86% din populaia regional i 2,1% din
populaia rii)
Suprafa (km2)
Zone urbane: 33.659 (6,8% din populaia judeului)
Zone rurale: (93,2% din populaia judeului)
2 municipii, 3 orae, 61 comune, 344 sate
Localiti 97 639 gospodrii
3 persoane/gospodrie
Principalele activiti Agricultur, vnat i servicii aferente, silvicultur, pescuit, construcii,
economice servicii
Surs: Analiza consultantului i INS

Referitor la generarea deeurilor, cantitatea total generat anual este de cca. 105.709 tone,
reprezentnd 360 kg/cap loc./an. Pn n prezent, n judeul Mehedini nu s-au fcut estimri
privind compoziia deeurilor menajere.
Judeul este administrat de 2 municipii: Drobeta Turnu Severin i Orova, trei orae: Baia de
Aram, Vnju Mare i Strehaia i 61 comune, care sunt responsabile cu colectarea i eliminarea
deeurilor.
Pentru a obine date exacte pentru planificarea managementului de deeuri, consultantul a realizat
investigaii privind gradul de acoperire cu servicii de salubritate. Investigaiile constau n

26
Sistem de Management Integrat al Deeurilor Solide n judeul Mehedini
Consoriul EPEM Grecia/Institutul de Studii i Proiectri Energetice Romnia
STUDIU DE FEZABILITATE JUDEUL MEHEDINI
CAPITOLUL 3 DATE GENERALE

chestionare trimise operatorilor de salubritate din primriile rurale, precum i din discuii directe cu
reprezentanii administraiilor locale n perioada n care acetia au realizat studiile de teren.
Potrivit acestor investigaii i calcule de determinare a gradului de acoperire cu servicii de
salubritate n mediul urban i rural, precum i media pe jude, rezult un procent de 65.9%
populaie urban i 3.99% populaie rural beneficiaz de servicii de salubritate furnizate de
operatori privai. Media ponderat la nivel de jude este de 34.1% populaie racordat la servicii de
salubritate.
n zonele rurale, autoritile locale se ocup de colectarea i transportul deeurilor fr a percepe
taxe de la populaie. Costurile sunt suportate din bugetul local. Deeurile sunt transportate la
staiile de transfer sau la depozitele din judeele nvecinate. Gradul de acoperire al serviciilor de
salubritate este sczut n mediul rural, aceste servicii realizndu-se neconform legii, constnd n
prezent doar din colectarea n ameste a deeurilor menajere.
n ceea ce privete zonele de depozitare din mediul rural, potrivit administraiilor locale, aceste
zone sunt nchise.
n judeul Mehedini exist 5 operatori de salubritate, din care doar 3 dein autorizaie din 24 aprilie
2008.
n prezent, eliminarea deeurilor colectate se face la depozitul din Drobeta Turnu Severin. Acest
depozit este primul depozit conform construit i se afl n procedura de obinere a autorizaiei
pentru o capacitate proiectat de 1.000.000 m3, fiind administrat de S.C. BRANTNER SERVICII
ECOLOGICE S.A.
Pe lng acest depozit, n jude exist 5 depozite neconforme la Simian, Orova (Poiana Stelei),
Vnju Mare i Baia de Aram, care i-au desfurat activitatea n 2009. nc un depozit neconform
se afl la Strehaia care i-a ncetat activitatea n iulie 2010.
Toate aceste depozite neconforme vor ncepe procedurile de nchidere n decursul a doi ani de la
ncetarea activitii.

27
Sistem de Management Integrat al Deeurilor Solide n judeul Mehedini
Consoriul EPEM Grecia/Institutul de Studii i Proiectri Energetice Romnia
STUDIU DE FEZABILITATE JUDEUL MEHEDINI
CAPIITOLUL 3 DATE
E GENER
RALE

Fig
gura 3-2: Ha
arta judeu
ului Mehediini ilustrn
nd situaia existent p
privind ges
stionarea
deeuriilor

3
3.3 Caracte
eristici naturale
Acest ssubcapitol prezint
p un rezumat a sticilor naturale ale juddeului. De menionat c
al caracteris
datele p
prezentate sunt
s rezulta
atul procesu
ului de colectare a infoormaiilor reealizat n eta
apa anterioa
ar
a proiectului, mai exact elab borarea Pla anului de Investiii pe e Termen Lung. Toate informaiile
prezenttate n acea
ast seciune sunt actuaalizate confform ultimellor date.

3
3.3.1 Clim

mpreun n cu judee
ele Dolj, Go
orj, Olt i V
Vlcea, judeul Mehedinni face part
rte din regiuunea Sud-VVest
Oltenia amplasat n partea de sud-vest a Romnie ei, pe malul stng al Duunrii, n zona de forma
are
a defileu
ului.

28
Sistem de Ma
anagement Inteegrat al Deeurrilor Solide n judeul Mehediini
C
Consoriul EPEM Grecia/Instittutul de Studii i Proiectri Energetice Rom
mnia
STUDIU DE FE EZABILITATE JUDEUL MEHEDINI
CAPITOLUL 3 DATE GENERALE

Judeul este strbtut de Drumul European E70, iar deschiderea canalului Dunre Rhin-Maine,
Drobeta Turnu Severin a devenit capital de jude, realizndu-se astfel legtura cu toate oraele
de la Marea Neagr pn la Marea Nordului.
Relieful judeului este format din muni, platouri i cmpii, care se desfoar ca un amfiteatru
abrupt care coboar de la nord - nord-vest ctre sud - sud-est.
Amplasarea geografic a judeului n partea de sud-vest a rii, n bazinul din interiorul arcului
Carpato-Balcanic, ofer climei caracteristici aparte: se resimte semnificativ influena climei
submediteraneene n alternan cu temperaturi specifice climei de tip continental caracteristic
ntregii ri.
Deplasarea frontului atmosferic cu caracteristici meditareene i oceanice, aduc mase de aer cald i
foarte cald, mai ales n perioadele reci ale anului. Prin urmare, iernile sunt mai domoale, cu
lapovi i ninsori mai puin frecvente. Feionizarea aerului are loc n partea de est a platoului
Mehedini. Acest proces genereaz o cretere a temperaturii aerului, reducere a umiditii, lipsa
ploilor, predominnd cer senin.
Temperatura medie anual este de 120 C, cu maxime de 39,500 C i minime de -16,700 C, iar
cantitatea de ploi fiind de 679.5 l/m2.
Regimul de precipitaii este efectul direct al influenei climatului sub-mediteranean. Ploile
nregistreaz dou puncte de vrf: unul la sfritul primverii i nceptul verii i cel de-al doilea
toamna, n luna noimbrie. n timpul iernii, pe lang zpad, se nregistreaz ploi i chiciur, n
consecin cea mai mare cantitate de precipitaii este format din ap. Zpezile rar ntlnite reduc
grosimea stratului de zpad, grosimea medie a acestuia fiind de 10 cm.
Caracteristica zonei active este reprezentat prin cteva forme de relief, ntlnindu-se att cmpii
ct i muni, diversitatea solului i a vegetaiei determinnd, ntr-o msur restrns, dispunerea
vertical a elementelor climatice cu o serie de fenomene specifice fiecrui strat. n funcie de
diversitatea reliefului se pot distinge diverse tipuri de clim, specifice formelor de relief ntlnite,
clim montan, clim de deal i clim de cmpie.
Predominante sunt vnturile de vest i nord-est, iar direcia acestora este dat de orientarea
formelor mari de relief.
Vnturile de vest i nord-est sunt predominante n zona defileului Dunrii datorit direciei
culoarelor. n zonele de cmpie predomin vnturile de vest i de est. Viteza maxim anual a
acestor vnturi nu depete 20 m/s.

3.3.2 Peisagistic i topografie


Relieful judeului este diversificat i se desfoar pe trei nivele diferite: cel mai nalt nivel se
regsete n nord-vest i este format din munii Mehedini cu altitudine maxim de 1.466 m, Vrful
lui Stan i crestele estice ale munilor Almj, cu altitudini care variaz ntre 700-900 m. n aceast
zon nalt se formeaz Defileul Dunrii, la Cazane Portile de Fier unde se nregistreaz
altitudini care depesc 500 m.
Nivelul intermediar al reliefului sau cel inferior al munilor Mehedini, este reprezentat de Platoul
Mehedini, ntlnit n partea de nord a judeului, cu altitudini ntre 300 m i 833 m.

29
Sistem de Management Integrat al Deeurilor Solide n judeul Mehedini
Consoriul EPEM Grecia/Institutul de Studii i Proiectri Energetice Romnia
STUDIU DE FEZABILITATE JUDEUL MEHEDINI
CAPITOLUL 3 DATE GENERALE

Altitudinea descrete progresiv pe msur ce ne apropiem de dealurile Motrului, apoi n zona


nalt a cmpiei Blcia, continund cu nivelul inferior al reliefului cmpia Blahnia (subdiviziune
a Cmpiei Romne), format n mare parte din terasele Dunrii, lunca Dunrii i vile Drincea and
Bahnia, unde altitudinile variaz ntre 40 i 200 m. O caracteristic aparte este prezena unui
bazin care pornete de la Drobeta Turnu Severin i se ntinde pn la Brativoieti, incluznd 7
bazine: Drobeta Turnu Severin, Malov, Crguieti, Ilov- Borcneti, ovarna, Bala i
Brativoieti. Acest bazin se ntinde la est de platoul Mehedini, separndu-l de dealurile Motrului.
Zona montan se desfoar de-a lungul fiei nord-vestice i vestice a judeului, predominnd n
aceast zon munii Almj i Mehedini.

3.3.3 Geologie i hidrogeologie


Geologie
Prezena tuturor formelor de relief n jude, implic existena unor structuri geologice complexe
care adpostesc o serie de substane minerale utile (a se vedea Anexa 3.1 Harta geologic a
judeuli Mehedini).
n judeul Mehedini, predomin depozitele sedimentare din era mezozoic, formate n mare parte
din roci calcaroase care formeaz un aspect carstic. Zona subteran este format din granit, gresii,
calcar i serpentine. La intrarea n Schela Cladovei se intlnesc izvoare cu ap mineral
sulfuroas.

Hidrologie
Apele de suprafa acoper aproximativ 3.5% din aria judeului, cu o suprafa total de 17.302 ha.
Din punct de vedere al densitii i a izvoarelor, reeaua hidrografic a judeului este redus.
Lungimea total a izvoarelor este de 1.210 km.
Reeaua hidrografic este format din dou ruri principale: Dunrea i Motru cu afluenii direci
sau indireci ai acestora.
Pe teritoriul judeului Mehedini, Dunrea se desfoar pe o lungime de 182 km pornind de la
afluxul prului Poloseva n vest, pn la Drincea n partea de sud a judeului. De-a lungul acestei
zone, Dunrea i schimb direcia de curgere datorit variaiei tectonice i a litologiei regiunii.
Urmare a schimbrii sensului de curgere, s-au format o serie de lunci de-a lungul cursului Dunrii:
Ada Kaleh, inundat de apele lacului Portile de Fier I, Golu, imian, Ostrovul Corbului i Ostrovu
Mare. Viteza de curgere a Dunrii este de 2-4 m/s n zona defileului, iar ntre Drencova i vinia,
datorit pantei abrupte, viteza este de 3.6 m/s. Viteza maxim (>4.0 m/s) este nregistrat ntre
950 940 km (Vrciorova-Gura Vii). Debitul mediu multianual nregistrat la Orova este de 5.400
m3/s, iar cel nregistrat la Drobeta Turnu Severin este de 5,430 m3/s. Debitele maxime nregistrate
se ridic la 15.100 m3/s, iar cele minime sunt de 2.000 m3/s. Valoarea medie anual de flux masiv
variaz ntre 430 2.480 kg/s.
n aval de localitatea Gura Vii, s-a construit barajul de la Portile de Fier I i n zona Ostrovu Mare,
s-a realizat barajul Portile de Fier II.
In sectorul montan, Dunrea i primete cei mai muli aflueni cu debit sczut. Cele mai importante
ruri care izvorsc din munii Almj sunt: Mraconia i Ieelnia. Cel mai mare afluent al Dunrii este

30
Sistem de Management Integrat al Deeurilor Solide n judeul Mehedini
Consoriul EPEM Grecia/Institutul de Studii i Proiectri Energetice Romnia
STUDIU DE FEZABILITATE JUDEUL MEHEDINI
CAPITOLUL 3 DATE GENERALE

rul Cerna. Urmtorii aflueni direci care strbat n totalitate judeul Mehedini, colectnd apa n
mare parte din platoul Mehedini sunt: Bahna cu afluenii si, Racov i Tarov, prul Jidotia i
rul Topolnia.
n zona de cmpie, rurile care se vars n Dunre sunt: Blahnia i Drincea care izvorte din
Piemontul Getic.
Rul Motru curge de la grania estic a judeului i se ntinde pe o distan de 90 km. Debitul
mediu este de 15 m3/s, astfel rul Motru este cel mai mare afleunt al Jiului. Cei mai importani
alfueni ai Motrului sunt: Motrul Sec, Motriorul, Brebina, Coutea i Hunia.
Cele mai importante lacuri sunt cele din lunca Dunrii i cele din bazinele mici de pe terasa
fluviului, care favorizeaz acumularea i pstrarea apei:

Lacurile din lunca Dunrii: Vadului, Grla Mare, Fntna Banului;


Lacurile din bazine: Jiana Mare, Bucura, Rotunda;
Lacurile din zona carstic a platoului Mehedini: Zaton, Ponoarele, Gornovia temporar i
Balta permanent;
Lacuri create datorit prezenei unei vi: lacul Vintil din comuna Ilov;
Lacurile de acumulare create prin prezena barajelor: Porile de Fier I i Porile de Fier II.
Toate apele stttoare contribuie la peisajul general i sunt utilizate pentru pescuit.

Hidrogeologie
Apa subteran este stocat n modaliti diferite n funcie de diversitatea structural i litologic.
Formaiunile permeabile din zona de peimont i cmpie permit acumularea de ap la adncimide
10-30 m. n cmpiile alovionare ale Dunrii, Cosutei, Topolniei, Motrului i Huniei, apa
subteran se regsete la adncimi de 2-5 m. n zona formaiunilor cristaline cu roci impermeabile,
exist ap subteran local, acumulat n deluviuni. n formaiunile calcaroase este ntlnit o reea
unic de galerii i fisuri prin care apa subteran circul n sistem carstic.
Conform datelor furnizate de SGA Mehedini, resursele de ap ale judeului nsumeaz un total de
112 milioane m3 din care apa de surpafa reprezint 98 milioane m3, iar apa subteran 14
milioane m3.
n subteran au fost depistate surse de ap subteran amplasate ca formaiuni de relief:

n zona montan i de deal, resursele de ap sunt stocate n depozitele neobinuite de la


suprafaa formaiunilor stncoase, n fisuri, aparent sub forme umede sau izvoare ntlnite
la baza pantelor/versanilor. Aceste zone de ap subteran pot fi considerate importante
resurse de ap potabil pentru reeaua de alimentare cu ap a zonelor adiacente;

n zona de deal i cmpie nalt, apa subteran este stocat n straturile acvifere
amplasate la 20-80 m care se descarc n mod restrns la baza pantelor, vilor unde n
urma eroziunii au fost depistate aceste straturi. Orizintul acvifer poate fi ntlnit i la
realizarea forajelor n zona de platou. Sistemul central de alimentare cu ap pentru
localitile din aceast zon este format din foraje i captri de ap;

31
Sistem de Management Integrat al Deeurilor Solide n judeul Mehedini
Consoriul EPEM Grecia/Institutul de Studii i Proiectri Energetice Romnia
STUDIU DE FEZABILITATE JUDEUL MEHEDINI
CAPITOLUL 3 DATE GENERALE

n zona de cmpie din sudul judeului, apa este stocat n straturile de nisip i pietri la
diferite adncimi, n funcie de altitudine: lunca Dunrii la 0-2 m, terasa I la 2+8 m, terasa II
la 8-12 m, terasa III la 12-20 m, terasa IV sub 20 m.
Tot n zona de cmpie, la limita dintre dou terase, exist izvoare cu debit ridicat ce pot fi captate
n vederea alimentrii aezrilor umane (satelor precum Gruia, Grla Mare, Obria de Cmp i
altele).
La baza forajelor hidrogeologice de testare i exploatare, realizate de companii autorizate, n
judeul Mehedini au fost identificate formaiuni hidrogeologice cu resurse considerabile de ap
potabil: bazinul Strehaia, Poiana Gurii, Jiana Mare Vnju Mare, precum i ap mineral i
termal: bazinul Schela Cladovei-Gura Vii, Bala-Crainici.
Au fost identificate resurse de ap neexploatate n localitile Colibai, Lupa, Baia de Aram,
Balta, Vrciorova.

3.3.4 Ecologie i zone sensibile


Zona protejat a judeului Mehedini se ntinde pe o suprafa de 174.897 ha, incluznd cele dou
parcuri adiacente judeului (67.805 ha), respectiv Parcul Natural Porile de Fier i Parcul Naional
Domogled Valea-Cernei, zona Parcului Natural Geologic al Platoului Mehedini (106.000 ha),
cele dou zone (1.092 ha), Hinova Ostrovul Corbului i Grla Mare Salcia, precum i cele trei
rezervaii silvice de 132,5 ha (Strmina, Lunca Vnjului i Bunget). Aceast zon protejat
reprezint 35.7% din suprafaa judeului (490.000 ha).

Figura 3-3: Ariile protejate din judeul Mehedini


Arii naturale protejate
Conform Legii nr. 5/2000, n judeul Mehedini exist 32 de arii naturale protejate care acoper o
suprafa de 2205,5 ha, la care se adaug i petera Izverna (2 ha), conform HG nr. 2151/2004 i
cele dou zone umede menionate anterior, conform HCJ nr. 13/2000.
Ariile naturale protejate se afl ntr-o stare bun de conservare datorit administratorilor actuali
care se ocup de parcul natural Porile de Fier, parcul naional Domogled Valea Cernei i de
parcul geologic Platoul Mehedini, i datorit ocolurilor silvice i administraiilor locale.

32
Sistem de Management Integrat al Deeurilor Solide n judeul Mehedini
Consoriul EPEM Grecia/Institutul de Studii i Proiectri Energetice Romnia
STUDIU DE FEZABILITATE JUDEUL MEHEDINI
CAPITOLUL 3 DATE GENERALE

Arii comunitare protejate Reeaua Natura 2000


Judeul Mehedini se deosebete prin bogia florei i faunei, din acest motiv teritoriul judeului
include ambele zone naturale incluse n Natura 2000.
Situri de importan comunitar
Siturile de interes comunitar (declarate n M.O 1964/2007) sunt:

Coridorul Jiului, ROSCI0045, 150.762 ha, include localitile: Butoieti (3%), Domogled-
Valea Cernei, ROSCI0069, 62.013,6 ha, include localitile: Balta (16%), Isverna (19%),
Obria Cloani (56%), Podeni (2%).

Pdurea Strmina, ROSCI0173, 114,9 ha, include localitile: Devesel (<1%) i Hinova
(2%).

Platoul Mehedini, ROSCI0198, 53.927,6 ha, include localitile: Baia de Aram (74%), Bala
(3%), Blvneti (<1%), Cireu (>99%), Godeanu (71%), Ilovia (35%), Isverna (77%),
Izvoru Brzii (12%), Obria Cloani (44%), Podeni (98%), Ponoarele (65%).
Porile de Fier, ROSCI0206, 125.687,1 ha, include localitile: Breznia Ocol (22%), Drobeta
Turnu Severin (51%), Dubova (93%), Eelnia (58%), Ilovia (65%), Orova (82%), Svinia
(99%).
Arii avi-faunistice protejate
Ariile avi-faunistice protejate (declarate n HG 1284/2007) sunt:
Blahnia, ROSPA0011, 45.286,3 ha, include comunele: Hinova (56%), Deveel (95%),
Burila Mare (98%), Jiana (53%), Gogou (99%), Gruia (27%), Patulele (1%), Vnjule (4%).

Cursul Dunre - Bazia - Porile de Fier ROSPA0026, 10.200,7 ha, include: Drobeta Tr.
Severin (10%), Dubova (5%), Eelnia (3%), Orova (21%), Svinita (11%)

Domogled-Valea Cernei, ROSPA0035, 64.804,2 ha, include: Balta (16%), Isverna (19%),
Obria Cloani (56%), Podeni (2%).

Grla Mare-Gruia, ROSPA0046, 5.612,2 ha, include comunele: Gruia (6%), Pristol (<1%),
Grla Mare (10%), Vrata (37%)

Munii Almjului i Locvei, ROSPA0080, 156.619,6 ha, include: Breznia de Ocol (22%),
Drobeta Turnu Severin (41%), Dubova (89%), Eelnita (55%), Ilovia (65%), Orova (78%),
Svinia (87%).
1. Domogled Valea Cernei (SCI/SPA) cu o suprafa de peste 60.000 ha (suprapus peste
graniele parcului naional cu acelai nume) este amplasat n zona judeelor Cara Severin, Gorj
i Mehedini. Are n componen o serie de valori naturale care au dus la formarea dealurilor
calcaroase abrupte cu pinul negru de Banat, peisaje tipice precum: creste, pruri cu debit ridicat,
pduri ntinse de fag i spaii deschise cu plantaii de ienupr.
Avifauna este format din specii pe cale de dispariie mportante la nivel european vulturul auriu
(Aquila chrysaetos), oimul cltor (Falco peregrinus), vulturul-bufni de origine euroasiatic
(Bubo - bubo), vulturul cu degete scurte (Circaetus gallicus), ciocnitoarea cu spate alb

33
Sistem de Management Integrat al Deeurilor Solide n judeul Mehedini
Consoriul EPEM Grecia/Institutul de Studii i Proiectri Energetice Romnia
STUDIU DE FEZABILITATE JUDEUL MEHEDINI
CAPITOLUL 3 DATE GENERALE

(Dendrocopos leucotos), ciocnitoarea neagr (Drycopus martius), ciocnitoarea cu cap gri (Picus
canus), vrabia cu guler (Ficedula albicollis). Fiind o regiune montan cu formaiuni stncoase i
pduri de pin negru (Pinus negra), favorizeaz prezena multor specii, din care trei specii de
prdtori i bufnia sunt numeroase la nivel naional. Pdurile de fag este habitatul vrbiilor cu
guler i a trei specii de ciocnitoare. Pe lang reprezentanii speciilor menionate mai sus, trebuie
s menionm numrul mare de cocoi de munte bruni (Bonasa Bonasia), vrabia cu spate rou
(Lanius collurio), dar i numeroase specii regsite n zona de sud care slluiesc n puine zone
ale rii.
2. Platoul Mehedini (SCI) are o suprafa de peste 53.000 ha i face parte din Parcul Natural al
Platoului Geologic Mehedini. Clima temperat-continental cu influene sub-mediteraneene i
relieful extrem de diversificat, au creat condiii favorabile de trai pentru multe specii rare de plante
i animale. Majoritatea se regsesc n cele 16 arii naturale protejate. Aici a avut loc un fenomen
carstic specific: bazine nchise, sisteme hidrocarstice, peteri faimoase datorit mrimii i
aspectului (Topolnia, Epuran, Bulba, Gramei, Isverna etc.). Arbutii sub-mediteraneeni se
regsesc pe rocile calcaroase, cunoscute sub denumirea de tufriuri. Speciile de flor din zonele
de lunc abund n elemente sudice, iar pdurile sunt un amestec de fag, brad i pin. Datorit
diversitii formelor de via, stratul vegetal adpostete o faun bogat i diversificat, dar cu
elemente predominante sudice.
3. Pdurea Strmina (SCI) se ntinde n ntregime pe suprafaa judeului Mehedini, avnd 115 ha.
Situl include habitate naturale i specii importante de pduri, fiind o zon natural protejat, fiind
administrat prin concervare prin intervenii de management. Zona compact a Ruscus aculeatus
i amestecul de foioase ofer o valoare considerabil rezervaiei. Peisajul nu este unul ieit din
comun, ceea ce este ntradevr o atracie este zona din jurul Micii Dunri.
4. Portile de Fier (SCI), cu o suprafa de peste 125.000 ha este amplasat n judeele Cara
Severin i Mehedini. Include o mare varietate de habitate, mai exact 171 habitate , din care 26
sunt unice n Romnia i 21 sunt de interes comunitar. Zona de sedimente Cerna-Jiu nclude
arealul Porile de Fier, cel mai spectaculos sector ai vii transversale al Dunrii - Cazanele Mari
i Cazanele Mici. Porile de Fier include un muzeu geologic deschis, cu o serie de atracii
geologice i paleontologice (sinclinalul suspendat Munteana, fosiliferele Svinia i Bahna, neck-ul
vulcanic Trescov, defileul Dunrii, formaiuni carstice, etc.). La vest de localitatea Belobreca, pe
o suprafa de cca. 11 km de-a lungul Dunrii, exist o serie de dealuri loessoide din era
cuaternan, unele fiind declarate rezervaii naturale (Rpa cu lstuni habitat pentru cteva specii
de uri). ntre localitile Bazia i Gura Vii se distinge o formaiune geomorfologic n peisajul
rezervaiei Porile de Fier, i anume defileul Dunrii cu o lungime total de 134 km, cel mai
spectaculos defileu din Europa. Cea mai interesant formaiune, n ceea ce privete peisagistic
oferit, este relieful carstic. Aici exist 4 ostroave/lunci, 2 n lacurile de acumulare (Ostroavele -
Moldova Veche i Insula Calinov) i 2 pe malul stng al Dunrii (Nera-Dunre i Pojejena
Divici). Aceste insule creaz condiii favorabile de perpetuare a unui numr mare de specii
migratoare, datorit resurselor abundente de hran pe durata sezonului cald, a acestui complex
biogenic i datorit prezenei speciilor de psri acvatice, care slluiesc exclusiv n zonele de
papr i stufri.

34
Sistem de Management Integrat al Deeurilor Solide n judeul Mehedini
Consoriul EPEM Grecia/Institutul de Studii i Proiectri Energetice Romnia
STUDIU DE FEZABILITATE JUDEUL MEHEDINI
CAPITOLUL 3 DATE GENERALE

5. Culoarul Jiului (SCI), cu o suprafa de peste 150.000 ha, se ntinde pe trei judee, Dolj, Gorj i
Mehedini. Include numeroase habitate n care putem ntlni pduri de lunc i parcuri, pajiti,
insule iazuri i canale, precum i habitate antropice, toate concentrate n aceast zon.
6. Blahnia (SPA) are o suprafa de 45.286,3 ha i face parte din regiounea biogeografic
continental. Se ntinde pe zona administrativ a urmtoarelor comune, cu nlimile menionate:
Burila Mare (98%), Deveel (95%), Gogou (99%), Gruia (27%), Hinova (56%), Jiana (53%),
Ptulele (1%), Vnjule (4%).
n aceast zon exist o varietate impresionant de specii de flor i faun, datorit geomorfologiei
i a amplasrii favorabile, protejat de vnturile de nord, izolat, permind astfel adaptarea unor
specii din Asia de sud i de vest.
Situl adpostete o serie de specii de psri, conform urmtoarelor categorii:
Specii de psri prevzute n Anexa I a Directivei Psrilor: 18
Specii migratoare enumerate n Anexele Conveniei privind psrile migratoare (Bonn): 88
Specii pe cale de dispariie recunoscute la nivel mondial: 5
Insula Hinova Ostrovul Corbului este o zon important amplasat pe malul stng al Dunrii, n
partea de sud i sud-est, limitat de fluviu la km. 923 (n dreptul prului Erghevia) i la km. 910
(n dreptul localitii Batoi).
Habitatul const n terenuri mltinoase cu papur, acoperind cca. 23% din suprafa i iazuri
permanente, pduri de salcie i plop, pduri forestiere, arbuti i pajiti naturale.
Abundena speciilor de plante a favorizat formarea unor pduri aparte precum: pduri de fag
balcanic (Fagus moesiaca) ntlnite la altitudini joase (40 m) cu o vrst de cca. 120 de ani i
nlime medie de 21-25 m i diametru de 42 cm; mtura mcelarului (Ruscus aculeate i Ruscus
hipoglossum), cele dou specii de tufiuri care formeaz masive considerabile. n plus, mai
ntlnim pdurile de tei argintiu (Tilia tomentosa), arar (Acer tataricum i Acer campestre), cireul
psresc (Cerasium avicene), salcmul negru (Robinia pseudacacia), etc. n zonele joase exist
specii rare de chiparos de iaz dar i culturi forestiere de paltin, alun negru, plop alb, alun american,
stajarul de lunc, alunul comun, stejarul de iaz rou, arar sicomor; n zonele mltinoase ntlnim
plopi, slcii, stufri, papur, etc.
Substratul n care se dezvolt vegetaia este mlos favoriznd apariia stufriului i slciilor i
nisipos, favoriznd apariia celorlalte habitate.
Avifauna este format din specii acvatice care triesc aici n perioadele de migraie sau vin aici din
alte zone, n cautarea de mncare. Printre acestea amintim: btlanul gri (Ardea cinerea),
cormoranul mare (Phalacrocorax carbo), egreta mic (Egreta garzetta), rae slbatice (Anas
species), pescruul (Larus argentatus, L. marinus), lebda (Cygnus orol), barza (Ciconia ciconia).
Fauna este bogat n specii de peti, din care amintim: crapul (Cyprinus carpio), somnul (Silurus
glanis), tiuca (Esox lucius), mrean (Barbus barbus), petiorul auriu (Crassius).
7. Gruia - Grla Mare (SPA) peste 5.000 ha. Este amplasat n lunca inundabil a Dunrii,
formnd malul stng al acesteia. Din cele dou tipuri de vegetaie din aceast zon, doar unul

35
Sistem de Management Integrat al Deeurilor Solide n judeul Mehedini
Consoriul EPEM Grecia/Institutul de Studii i Proiectri Energetice Romnia
STUDIU DE FEZABILITATE JUDEUL MEHEDINI
CAPITOLUL 3 DATE GENERALE

(Myriophillum i Potamogeton) a permis dezvoltarea unor tipuri de fauna din care amintim
corcodelul crestat (Podiceps cristatus) i chirichita cu obraz alb (Chlidonias hybridus). Iazul Gruia a
atras o mulime de specii de psri att n sezonul rece ct i n cel cald. Avifauna este format din
specii acvatice enumerate n Anexa I a Directevei de Psri care populeaz temporar zona, n
perioadele de migraie. Situl este vizitat de psri care migreaz de-a lungul Dunrii, incluznd
majoritatea speciilor care strbat ara noastr toamna i primvara sau care slluiesc la nord de
Dunre, pe teritoriul Romniei. Cteva specii de psri i aleg s habiteze n arbori (pomi
fructiferi, stejari, salcm negru) din care menionm vrabia cu spate rou (Lanius collurio) i vrabia
uor cenuie (Lanius minor). Albinreii europeni (Meropos apiaster) i dumbrveanca (Coracias
garrulus) sunt specii frecvent ntlnite.
8. Cursul Dunre - Bazia - Porile de Fier (SPA), 10 200 ha. n aceast zon se ntlnete un
numr mare de specii i indivizi care poposc aici toamna i primvara, sau care habiteaz pe timp
de iarn. Exist aproximativ 70 de specii, din care cele mai importante sunt psrile de ap.
Pdurile de foioase care se ntind pe versani sunt importante din punct de vedere ornitologic
deoarece aici ntlnim specii de psri montane, precum ciocnitoarea cu spate alb (Dendrocopos
leucotos), ciocnitoarea neagr (Dryocopus martius). n afluenii rurilor ntlnim codobatura gri
(Motacilla cinerea) i, ntr-un numr mai redus, pescrelul negru (Cinclus cinclus).
9. Munii Almjului Locvei (SPA), suprafa de peste 150.000 ha, acest lan muntos se ntinde
de-a lungul judeelor Cara Severin i Mehedini. Diversitatea litologic a acestor masive muntoase
(roci cristaline, magmatice i sedimentare) au dus la crearea unui peisaj complex cu elemente
spectaculare (Cazanele Dunrii, povrniuri calcaroi, creste, peteri, cascade, formaiuni
vulcanice, bazine, etc.). ntregul masiv este caracterizat prin creste care ating frecvent 1000 m i
cu versani abrupi. Avifauna este format din specii pe cale de dispariie la nivel european specii
de vultur auriu (Aquila chrisaetos), acvila mic (Hieraaetus pennatus), vulturul erpar (Cicaetus
gallicus), uliul cu picioare scurte (Accipiter brevipes), oimul cltor (Falco peregrinus), vulturul
codalb (Haliaeetus albicilla), bufnia (Bubo bubo), barza alb (Ciconia ciconia), ciocnitoarea cu
spate alb (Dendrocopos leucotos), ciocnitoarea de stejar (Dendrocopos medius), ciocnitoarea
neagr (Dryocopus martius), ciocnitoarea cu cap cenuiu (Picus canus) i presura (Emberiza
hortulana).
Din punct de vedere seismologic judeul Mehedini este amplasat la intersecia unor plci
tectonice, cu epicentre n ara noastr, n Vrancea i n munii Banatului i pe teritoriul Bulgariei i
Serbiei.
Conform Regulamentului naional P100-1/2006 aceast zon poate fi clasificat ca zon seismic,
intensitate seismic 7, perioada de col Tc=0,7, coeficient Ks=0,12. Acest coeficient reprezint
raportul dintre acceleraia maxim a cutremurului (cu o frecven medie de 50 de ani) i gravitatea
pmntului. Valoarea Ks depinde de zonele seismice. Valoarea de 0.7 are cel mai mic efect
asupra construciilor.

3.3.5 Zone urbane i rurale / Utilizarea terenului


Judeul este format n mare parte din zone rurale (93.2%), iar restul sunt zone urbane.

36
Sistem de Management Integrat al Deeurilor Solide n judeul Mehedini
Consoriul EPEM Grecia/Institutul de Studii i Proiectri Energetice Romnia
STUDIU DE FEZABILITATE JUDEUL MEHEDINI
CAPITOLUL 3 DATE GENERALE

Judeul Mehedini este parte a spaiului carpato dunrean, fiind definit ca structur administrativ
care a oferit nc din vremuri strvechi, condiii favorabile de etnogenez i conservare a populaiei
autohtone.
n judeul Mehedini nu exist zone clasificate n conformitate cu prevederile HG 349/2005 privind
depozitarea deeurilor, ca fiind localiti izolate. Conform prevederilor Directivei Europene
1999/31/CE i a HG 349/2005 privind depozitarea deeurilor, o localitate izolat este definit ca o
aezare cu maxim 500 locuitori i cu maxim 5 locuitori/km2, aflat la o distan de aproximativ 50
km de cea mai apropiat aezare urban, datorit condiiilor meteorologice extreme pe o perioad
ndelungat n decursul unui an.
Judeul Mehedini ocup o suprafa de 4.932,89 km2, reprezentnd aproximativ 2.1% din
suprafaa rii.
Urmtorul tabel indic utilizarea terenului din judeul Mehedini.
Tabel 3-2: Utilizarea terenului n judeul Mehedini
Km 2 %
4.932,89 100 %
Suprafa total
2945,65 59,71%
Suprafa agricol
1494,58 30,30%
Pduri i alte terenuri cu vegetaie forestier
170,03 3,45%
Ape i iazuri
206,68 4,19
Alte suprafee (teren neproductiv)
115,95 2,35
Suprafa locuit (gospodrii i cldiri)
Sursa: Statistic i Oficiul Judeean de Cadastru i Geodezie

Infrastructur
Utiliti
Sisteme de alimentare cu ap i canalizare
Conform informaiilor preluate din MASTER PLAN PENTRU SERVICIILE DE ALIMENTARE CU
AP I AP UZAT elaborat de Consoriul SOGREAH / ILF / BAFC, versiunea din mai 2009,
datele privind alimentarea cu ap i serviciile de salubritate n judeul Mehedini sunt:
Sistem de alimentare cu ap
Reeaua de alimentare cu ap din judeul Mehedini are o lungime total de 573 km i deservete
5 orae i 58 de comune (aproximativ 30% din lungimea acesteia deservete municipiul Drobeta
Turnu Severin).
Sistem de canalizare
Sistemul de canalizare acoper 7 localiti (4 orae i 3 comune) avnd o lungime total de 178
km, cea mai mare parte aflndu-se n municipiul Drobeta Turnu Severin.
Epurare ap uzat

37
Sistem de Management Integrat al Deeurilor Solide n judeul Mehedini
Consoriul EPEM Grecia/Institutul de Studii i Proiectri Energetice Romnia
STUDIU DE FEZABILITATE JUDEUL MEHEDINI
CAPITOLUL 3 DATE GENERALE

n judeul Mehedini exist dou staii de epuare ap uzat n Orova i Baia de Aram:

SC Floricola SA Orova, deservind 13.100 locuitori;


SC FLORAL SA Baia de Aram deservind 2.200 locuitori.
Cantitatea de nmol generat n prezent n staiile de tratare sunt determinate pe baza:

Populaiei racordate la sistem;


Aportul de ap industrial colectat n sistemul de canalizare;
Tehnologia utilizat pentru epurarea apei uzate (epurare primar sau secundar) i
performana obinut pe durata exploatrii;
Energie
Judeul Mehedini genereaz cantiti considerabile de energie hidroelectric la POrile de Fier I i
II. Producia de electricitate, comparativ cu 2007, a nregistrat o tendin de cretere n ceea ce
privete energia generat la Centrala Electric (n august 2007 a fost pus n funciune o turbin
de 23 MW) i o uoar scdere pentru energia generat n centralele hidroelectrice. Rata de
consum la nivel de jude este n cretere, n timp ce la nivel de abonat, a sczut. Energia termic
nregistreaz o cretere uoar n ceea ce privete producia, mai exact, referitor la rata de
consum la nivel de abonat, deoarece n 2007, multe uniti economice (administraii, ageni
economici, etc.) i locuitori s-au racordat la sistemul central de termoficare.
Sisteme de termoficare
Municipiul Drobeta Turnu Severin beneficiaz de o reea de termoficare, energia termic fiind
produs de R.A.A.N. sucursala ROMAG TERMO. Centrala de termoficare funcioneaz pe
combustibil solid (crbune), iar profilul acesteia const n generarea de energie termic i electric
(abur i ap cald) pentru consumatorii industriali i urbani de pe raza municipiului. Energia
termic este furnizat prin reele tehnologice i termice amplasate pe schele de aer. Restul
populaiei din jude nu beneficiaz de reea de termoficare.

Tabel 3-3: Situaia privind sistemul de termoficare

Gaz natural/
Lemn i deeuri CLU
Total gospodrii Crbune nclzire cu gaz
lemnoase
Jude din care nclzite natural
cu:
Nr. % Nr. % Nr. % Nr. %

Mehedini 130.420 31.463 24,12 98.930 75,85 27 0,03 - -


Surs: Direca Judeean de Statistic Mehedini 2008

38
Sistem de Management Integrat al Deeurilor Solide n judeul Mehedini
Consoriul EPEM Grecia/Institutul de Studii i Proiectri Energetice Romnia
STUDIU DE FEZABILITATE JUDEUL MEHEDINI
CAPITOLUL 3 DATE GENERALE

Transport i infrastructur
n judeul Mehedini, lungimea cilor de transport este urmtoarea:

drumuri naionale DN: 435 km


drumuri comunale judeene - DJ: 1423 km
ci ferate: 124 km
Tabel 3-4: Situaia drumurilor publice la 31 decembrie 2008

(km)
Judeul Mehedini
1857
Drumuri publice - total

din care:
435
Modernizate
426
Cu strat uor de acoperire

Din totalul drumurilor publice:


434
Drumuri naionale

din care:
308
Modernizate
115
Cu strat uor de acoperire
1423
Drumuri judeene i comunale

din care:
127
Modernizate
311
Cu strat uor de acoperire
39,6
Densitatea drumurilor publice pe o suprafa de 100 km2
Surs: Direca Judeean de Statistic Mehedini - 2008

Judeul Mehedini are n administrare o reea de drumuri judeene cu o lungime total de 702 km,
compus din:
- 108 km drumuri modernizate din care:

19 km cu strat de beton de acoperire;


89 km cu ptur de asfalt pentru trafic greu i mediu.
Din cei 93 km de drumuri modernizate pentru 50 durata de via a expirat;
265 km cu mbrcmini rutiere uoare din care, pentru 200 km durata de via a expirat;
314 km drumuri pietruite;

39
Sistem de Management Integrat al Deeurilor Solide n judeul Mehedini
Consoriul EPEM Grecia/Institutul de Studii i Proiectri Energetice Romnia
STUDIU DE FEZABILITATE JUDEUL MEHEDINI
CAPITOLUL 3 DATE GENERALE

15 km drumuri de pmnt.
n vederea implementrii programului de dezvoltare a infrastructurii pentru mbuntirea
confortului cltorilor, creterea siguranei acestora i eficientizarea transportului, sporirea
mobilitii, concomitent cu alinierea sistemului de transport naional i european, consiliul judeean
s-a axat pe meninerea viabilitii celor 702 km de drumuri judeene n limita resurselor financiare
disponibile.
Pn n prezent au fost executate lucrri de reabilitare, modernizare, consolidare i ntreinere
poduri i semnalizri rutiere.
n vederea dezvoltrii judeului din punct de vedere economic, social i turistic, pentru atragerea
investiiilor i crearea locurilor de munc, trebuie realizate legturi ntre localitile judeului i
reedina de jude. Lucrrile care se impun a fi executate constau n reabilitarea i modernizarea
drumurilor.
Pn la momentul elaborrii PITL, sunt finalizate / n derulare / demarate procedurile de
modernizare / reabilitare a infrastructurii de transport pentru:

a) PROIECTE FINANATE:
1. Modernizarea i consolidarea DJ 671 km 26+000-29+760 (actual DJ 670 cf. HG 540/2000)
Baia de Aram, judeul Mehedinti). RO 0108.03.05.451 (Phare) - Finalizat
2. Reabilitarea podurilor afectate de inundaii n judeul Mehedinti:
1.Reabilitare pod Ilovia km 1+732;
2. Refacere pod pe DJ 607 A km 2+050 peste rul Topolnia la Cerneti;
3. Reabilitare pod pe DJ 670 la Cmpu Mare;
4. Reabilitare pod pe DJ 671 at Ilov;
5. Reabilitare pod pe DJ 671 E la Corcova;
6. Reabilitare pod Ilovita III km 5+325
RO 2005/017-690.01.03.01 (Phare) - Finalizat
3. Reabilitare DJ 670 Negoieti - Floreti (DN 67), km 64+180-89+890, judeul Mehedini.
Cod SMIS 3048 (POR 2007-2013) n derulare
4. Modernizarea i consolidarea DJ 670 Marga (DJ 607B) - Baia de Aram (DN 67 D), km
21+350-56+650, judeul Mehedini. Cod SMIS 3049 ((POR 2007-2013) - n derulare

b) PROIECTE N ATEPTARE:
5. Reabilitare DJ 607 , DN 67A-Pasarani, km 0+000-25+352 judeul Mehedini ales spre
finanare prin POR 2007-2013, contract nesemnat

40
Sistem de Management Integrat al Deeurilor Solide n judeul Mehedini
Consoriul EPEM Grecia/Institutul de Studii i Proiectri Energetice Romnia
STUDIU DE FEZABILITATE JUDEUL MEHEDINI
CAPITOLUL 3 DATE GENERALE

6. Reabilitare DJ 606 km 55+086(limit cu judeul Dolj)-119+795 (intersecia DJ 566), judeul


Mehedini - ales spre finanare prin POR 2007-2013, contract nesemnat
7. Reabilitare DJ 606C limit cu judeul Dolj-Tantaru-Buicesti-DN6, km 51+500-59+150,
judeul Mehedini - ales spre finanare prin POR 2007-2013, contract nesemnat
De menionat c toate siturile propuse spre implementarea investiiilor, dein infrastructur de
transport corespunztoare.
Reea feroviar:
Judeul Mehedini este strbtut de 124 km de ci ferate, complet electrificate.Suprafaa judeului
este strbtut de magistrala feroviar nr. 9 care face legtura ntre municipiile Bucureti i
Timooara, deservind oraele Strehaia, Drobeta Turnu Severin i Orova.
Tabel 3-5: Reeaua feriviar operaional la 31 decembrie 2008

(km)
Judeul Mehedini
124
Total

din care:
123
Electrificat

Din total:

Linii cu ecartament normal


124
Total
101
Singular
23
Dubl

Densitatea reelei ferivoare pe o suprafa 25,1


de 1000 km2
Surs: Direcia Judeean de Statistic Mehedini 2008

Transport public:
n judeul Mehedini principalul mijloc de transport este autobuzul, nu exist alte mijloace de
transport precum tramvai sau troleibuz, transportul cu microbuzele si taxemetrele dezvoltndu-se
n ultimii ani. La nivel de jude, la sfritul anului 2008, exista n circulaie un numr de 130 de
autobuze. Numrul pasagerilor transportai n 2008, a fost de 2.942.100.

41
Sistem de Management Integrat al Deeurilor Solide n judeul Mehedini
Consoriul EPEM Grecia/Institutul de Studii i Proiectri Energetice Romnia
STUDIU DE FEZABILITATE JUDEUL MEHEDINI
CAPITOLUL 4 CONTEXTUL PROIECTULUI

4. CADRUL GENERAL AL PROIECTULUI

4.1 Rezultatele Planului de Investiii pe Termen Lung


Introducere
n prima etap a proiectului s-a elaborat Planul de Investiii pe Termen Lung (PITL) pentru sistemul
de management integrat al deeurilor. n cadrul acestui PITL s-au identificat principalele deficiene
ale sistemului actual de management al deeurilor i s-a determinat strategia i investiiile
prioritare. Scopul const n implementarea unui sistem modern de gestionare deeuri, conceput n
funcie de cerinele judeului, care s respecte prevederile naionale i europene.
Acest subcapitol prezint aspectele fundamentale ale PITL care a fost aprobat de Ministerul
Mediului si Schimbrilor Climatice n februarie 2011.
Evaluarea situaiei actuale
n judeul Mehedini se genereaz anual o cantitate de 105.709 tone de deeuri, sau 360 kg/cap
loc./an. Aproximativ 76% provine din mediul urban, iar 24% din mediul rural. Aceste valori sunt
valabile pentru 2009 considerat an de referin.
Pentru anii 2010 i 2011, nu exist date concrete n acest sens, dar proieciile au indicat o cretere
pentru cantitiile generate, 105.756 tone pentru 2012 i 107.132 tone pentru 2011.
Colectarea deeurilor este realizat de cinci operatori de salubritate, din care trei sunt n prezent
autorizai ANRSCUP. Populaia urban care nu beneficiaz de aceste servicii este populaia din
zonele suburbane.
Rata de racordare la serviciile de salubritate n mediul urban, precum i media la nivel de jude,
indic un procent de 62.66% pentru populaia urban i un procent de 2.75% pentru populaia
rural care este racordat la serviciile de salubritate furnizate de operatori autorizai, conform
datelor preluate de la APM MH (aceste date sunt ultimele date validate de ANPM n baza de date
a MEDIUS, pentru anul 2010).
Pentru 2011, datele furnizate de APM MH privind rata de racordare a populaiei rurale (aceste date
nu sunt nc validate de ANPM, iar valoarea este calculat pe baza rapoartelor operatorilor) indic
o cretere comparativ cu 2010, ajungnd la o valoare de 8.85%. Pentru populaia urban, rata de
racordare pentru 2011 este de 94.33%, o valoare foarte apropiat de cea preconizat. De
menionat c pentru comunele care nu dein contracte cu operatorii, deeurile sunt colectate i
transportate la depozit cu echipament propriu, astfel c, n principiu, toii cetenii beneficiaz de
servicii de salubritate (n 2011).
n mediul rural, colectarea i transportul deeurilor din comunitile nedeservite de operatori
autorizai, intr n responsabilitatea autoritilor locale, fr perceperea unor taxe de la populaie.
Costurile sunt suportate din bugetul local, iar deeurile sunt transportate fie la staiile de transfer,
fie la depozitele din judeele nvecinate, sau stocate n depozitul existent.
Gradul de acoperire cu servicii de salubritate la nivel de jude, este nc sczut n mediu rural i
serviciile nu se deruleaz conform legislaiei, realizndu-se n prezent colectarea deeurilor
menajere mixte.

42
Sistem de Management Integrat al Deeurilor Solide n judeul Mehedini
Consoriul EPEM Grecia/Institutul de Studii i Proiectri Energetice Romnia
STUDIU DE FEZABILITATE JUDEUL MEHEDINI
CAPITOLUL 4 CONTEXTUL PROIECTULUI

n prezent, n judeul Mehedini nu exist staii de transfer sau de tratare a deeurilor. De


asemenea, n jude nu exist staii de sortare pentru deeurile colectate selectiv sau instalaii de
tratare termic a deeurilor.

43
Sistem de Management Integrat al Deeurilor Solide n judeul Mehedini
Consoriul EPEM Grecia/Institutul de Studii i Proiectri Energetice Romnia
STUDIU DE FEZABILITATE JUDEUL MEHEDINI
CAPITOLUL 4 CONTEXTUL PROIECTULUI

Tabel 4-1: Situaia operatorilor i tarifee la nivel de jude n 2009

Tarif
Tarif pentru
pentru
deeurile
Nume Populaia deservit de deeurile
Nr. menajere Alte tipuri de
municipiu/ora/ Nume operator servicii de salubritate similare
(lei/m, tarife
comun (nr. locuitori) colectate
lei/tone,
de la
lei/persoan)
ageni

SC BRANTNER
SERVICII 72 500.00 40,9 lei/m 40 lei/m3 ---
DROBETA TURNU ECOLOGICE SA
SEVERIN
SC FLORA
Deeuri biodegradabile --- --- 26,4 lei/m3
SERCOM SA
1 din parcuri i spaii verzi

36,62 lei/m3
deeuri din
construcii
SC FLORICOLA 2,93 35,09 lei/m3
OROVA 9 110.00 48,79 lei/m3
SA lei/persoan/ deeuri
lun voluminoase
44,22 lei/m3
serviciu de
2 salubrizare stradal

BAIA DE ARAM Serviciul public 1 721.00 15 lei/an/ 20,61 lei/m3 ---


3 al primriei persoan
4 STREHAIA SC FLAPS SA 9 290.00 30,30 lei/m3 30,30 lei/m3 ---
---- ---- ---- 11 lei/1.000 m2
SC FLORA
VNJU MARE 2,52 lei/
SERCOM SA 1 274.00 24 lei/m3 ----
5 persoan
Surs: Date furnizate de operatorii de salubritate, 2008

44
Sistem de Management Integrat al Deeurilor Solide n judeul Mehedini
Consoriul EPEM Grecia/Institutul de Studii i Proiectri Energetice Romnia
STUDIU DE FEZABILITATE JUDEUL MEHEDINI
CAPITOLUL 4 CONTEXTUL PROIECTULUI

n urma evalurii situaiei actuale privind managementul deeurilor, s-au obinut urmtoarele
concluzii:

Regulile privind actualul sistem judeean de management deeuri nu respect obiectivele


strategiei i legislaiei naionale i europene.

n ciuda faptului c stocarea deeurilor n depozite neconforme a fost ncetat, impactul


negativ asupra mediului (sol, ap, aer) nc exist deoarece aceste depozite nu sunt
nchise.

Rata de racordare la serviciile de salubritate n mediul ruban este sczut, ducnd la


generarea necontrolat a deeurilor.

Lipsa serviciului de tratare a deeurilor biodegradabile reprezint un impact semnificativ


pentru mediu (generare de levigat i emisii de biogaz). Dac aceste practici se continu, nu
se vor ndeplini obiectivele impuse prin legislaie pentru deeurile biodegradabile.

Rata de reciclare este scazut. Obiectivele specifice de valorificare / reciclare a deeurilor


de amabalaje i a materialelor reciclabile, aa cum s-a stabilit n legislaia european, pot fi
ndeplinite doar prin implementarea unui sistem de management integrat al deeurilor, axat
pe colectarea selectiv a acestora.

Echipamentul utilizat n serviciile de salubritate este nvechit.


Dup cum se vede, este absolut necesar implementarea unui sistem integrat i modern de
management al deeurilor, eficient din punct de vedere al costurilor. De asemenea, este necesar
stoparea deteriorrii continue a condiiilor de mediu i maximizarea reciclrii materialelor din
deeuri. innd cont de faptul c necesitatea respectrii prevederilor legislaiei naionale i
europene nu este negociabil, este necesar dezvoltarea unui sistem care s garanteze
ndeplinirea obiectivelor cuantitative. Principalele aspecte ale noului sistem trebuie s includ:

Modernizarea sistemului de colectare prin achiziionarea de noi vehicule implementarea


la scar larg a colectrii selective

Construirea i punerea n funciune a staiilor de transfer n vederea optimizrii logisticii de


colectare a deeurilor

Construirea i punerea n funciune a staiilor de sortare i valorificare a materialelor


reciclabile care se vor colecta selectiv

Construirea i punerea n funciune a staiilor de tratare a fraciei biodegradabile din deeuri


n vederea reducerii impactelor asupra mediului (levigat i biogaz) aferente eliminrii
acestora cu fraciile respective

Promovarea compostrii individuale a materialelor biodgradabile cu scopul de a preveni


generarea de deeuri i de a reduce coninutul fraciei biodegradabile din deeurile
destinate tratrii

Reabilitarea depozitelor urbane neconforme existente.

45
Sistem de Management Integrat al Deeurilor Solide n judeul Mehedini
Consoriul EPEM Grecia/Institutul de Studii i Proiectri Energetice Romnia
STUDIU DE FEZABILITATE JUDEUL MEHEDINI
CAPITOLUL 4 CONTEXTUL PROIECTULUI

Concluzii
n ceea ce privete gestionarea deeurilor n judeul Mehedini, sistemul actual nu respect n
totalitate prevederile legale i nu are capacitatea de a ndeplini intele i obiectivele legislative i
cele impuse prin Tratatul de Aderare. Urmtorul tabel prezint deficienele fundamentale ale
actualului sistem de gestionare deeuri, precum i mbuntirile pe care noul sistem integrat de
gestionare deeuri le va aduce judeului.

Cerine ce trebuiesc
Componena respectate de noul sistem
Deficiene Cerine fundamentale
sistemului integrat de gestionare
deeuri
n general zonele Furnizarea de PRGD Regiunea 4
Colectare i transport suburbane nu recipiente i Sud-Vest Oltenia;
deeuri menajere beneficiaz de echipamente de Obiectiv POS
servicii de salubritate transport pentru Mediu
n prezent nu exist colectarea deeurilor
n funciune nici o reziduale din mediul
staie de transfer rural
Realizarea unei staii
de transfer
Furnizarea de Directiva 94/62/CE
Colectarea selectiv a n prezent n jude, nu recipiente i modificat prin CD
deeurilor reciclabile exist un sistem de echipamente de 2004/12/CE
colectare selectiv a transport pentru Directiva
deeurilor reciclabile. n colectarea selectiv a 2002/96/CE
Drobeta Turnu Severin, deeurilor reciclabile HG 621/2005 cu
colectarea separat este Asigurarea capacitii modificrile i
implementat parial de sortare pentru completrile
pentru PET/plastic, deeurile reciclabile ulterioare
hrtie/carton, colectate selectiv PRGD Regiunea 4
sticl/metal. Sud-Vest Oltenia;
Directiva
Asigurarea capacitii n prezent, judeul nu Asigurarea capacitii de 1999/31/CE;
de tratare a deeurilor deine capacitatea tratare aerob i tratare HG 349/2005;
municipale necesar n vederea mecano-biologic PRGD Regiunea 4
biodegradabile tratrii deeurilor Sud-Vest Oltenia;
municipale
biodegradabile.
Achiziionarea O.U.G. 78/2000 cu
Gestionarea fluxurilor n prezent, n jude nu echipamentelor de modificrile i
speciale de deeuri este implementat nici colectare i transport a completrile
(periculoase, serviciul de colectare fluxurilor de deeuri ulterioare
voluminoase, deeuri selectiv pentru fluxurile speciale; Legislaia specific
din construcii i speciale de deeuri, Construirea staiilor de PRGD Regiunea 4
demolri, DEEE) exceptnd DEEE, nici tratare pentru fluxurile Sud-Vest Oltenia;
sistemul de gestionare de deeuri speciale
deeuri.
Construirea unor Directiva
Eliminare n prezent, n jude, este depozite de deeuri 1993/31/CE;
prevzut construirea i areale HG 349/2005;
autorizarea unui singur PRGD Regiunea 4
depozit conform, cel de nchiderea depozitelor Sud-Vest Oltenia;
la Drobeta Turnu neconforme
Severin, existnd nc 5
depozite neconforme

46
Sistem de Management Integrat al Deeurilor Solide n judeul Mehedini
Consoriul EPEM Grecia/Institutul de Studii i Proiectri Energetice Romnia
STUDIU DE FEZABILITATE JUDEUL MEHEDINI
CAPITOLUL 4 CONTEXTUL PROIECTULUI

Cerine ce trebuiesc
Componena respectate de noul sistem
Deficiene Cerine fundamentale
sistemului integrat de gestionare
deeuri
care i-au ncetat
activitatea
Asigurarea surselor de PRGD Regiunea 4
Finanarea / Capacitate insuficient finanare necesare Sud-Vest Oltenia;
rambursarea costurilor de finanare achiziionrii de
echipamente
Dezvoltarea unei politici
Nerambursare a eficiente de rambursare
costurilor a costurilor innd cont
de limita de
sustenabilitate
Nu este aplicat principiul financiar a populaiei,
poluatorul pltete asigurnd costuri de
nlocuire a
echipamentelor uzate

PRGD Regiunea 4
Informarea i Lipsa informrii i Campanii de informare i Sud-Vest Oltenia;
constientizarea contientizrii populaiei contientizare i informare
populaiei privind prioritile i public
cerinele referitoare la
sistemul de management
integrat al deeurilor

Strategia de dezvoltare
La nivel de jude se nregistreaz o scdere demografic urmare a cumulrii factorilor sociali i
economici negativi i creterea difereniat a unitilor administrativ-teritoriale, nnd cont de
potenialul economic i de posibilitile de ocupare a forei de munc.
n mediul rural, caracteristica dominant este reprezentat de scderea populaiei martore la un
proces continuu de depopulare a localitilor. ntre timp, s-a nregistrat o uoar cretere a
populaiei n comunele n care se desfoar n continuare activiti economice i care sunt
amplasate n apropierea unor orae sau nregistreaz un spor natural pozitiv.
Evoluia populaiei este prezentat n Figura 4.1 i se bazeaz pe datele oficiale furnizate de
Serviciul Naional de Statistic. n 2009, populaia judeului Mehedini era de 292.917 locuitori din
care 48.6% n mediul urban, iar restul n mediul rural.
Populaia prezint o scdere semnificativ care variaz de la -1.0% pe an n 2010 la -2.0% pe an
n 2040. Scderea total n perioada 2009 2013 este estimat la -4.3%, n timp ce scderea
total pentru perooada 2009 2040 este estimat la -37.5%.

47
Sistem de Management Integrat al Deeurilor Solide n judeul Mehedini
Consoriul EPEM Grecia/Institutul de Studii i Proiectri Energetice Romnia
STUDIU DE FEZABILITATE JUDEUL MEHEDINI
CAPITOLUL 4 CONTEXTUL PROIECTULUI

Figura 4-1: Evoluia populaiei


Proieciile de mai sus au fost realizate de Biroul de studii demografice i proiecii din cadrul
Institutului Naional de Statistic, lundu-se n considerare fiecare localitate a judeului pentru anii
menionai anterior.
Situaia economic include totalul elementelor care, la o anumit perioad, red situaia la nivel de
jude i capacitatea acestuia de a produce bunuri, servicii i alte resurse cu posibilitate de
valorificare.
Majoritatea activitiilor industriale se desfoar la nivel de reedin de jude, municipiul Drobeta
Turnu Severin.
Principalele ramuri industriale dezvoltate la nivel de municipiu sunt:
industria energetic;
industria auto;
industria chimic;
industria de prelucrare a lemnului;
industria alimentar.
Profilul socio-economic al judeului este determinat de principalele activiti economice: agricultur,
industrie i construcii, comer, transport i stocare. Paradoxal, numrul angajailor n industrie i
construcii, comer, transport, telecomunicaii, agricultur i administraie public, este redus.
Strategia de management al deeurilor se bazeaz pe documentele strategice deja prezentate n
Capitolul 2 al SF-ului:

Program Operaional Sectorial de Mediu

Planul Naional de Gestionare Deeuri

Planul Regional de Gestionare Deeuri

Waste Management Plan Mehedinti County

Planurile de aciune regionale i locale de mediu


Strategia de Gestionare a Deeurilor propus se bazeaz pe o serie de considerente:
Reducerea impactului de mediu aferent generrii i gestionrii deeurilor

48
Sistem de Management Integrat al Deeurilor Solide n judeul Mehedini
Consoriul EPEM Grecia/Institutul de Studii i Proiectri Energetice Romnia
STUDIU DE FEZABILITATE JUDEUL MEHEDINI
CAPITOLUL 4 CONTEXTUL PROIECTULUI

Protejarea sntii populaiei

Implementarea unor taxe de management integrat al deeurilor care, ntr-un final, s fie
accesibile cetenilor
Obiectivul principal al acestei strategii pentru judeul Mehedini const n dezvoltarea i
implementarea unui sistem de management integrat al deeurilor care s rspund nevoilor
cetenilor i s respecte prevederile legislative.
Urmtorul tabel prezint activitiile strategice ce trebuiesc implementate, precum i perioadele
exacte de implementare.
Tabel 4-2: Msuri strategice ce trebuiesc implementate
Msuri implementate Anul de realizare
mbuntirea capacitii:
- mbuntirea resurselor umane 2013
- Restructurare organizaional
- Colectare, prelucrare i raportare date privind deeurile

Stabilirea strategiei 2013


Reducerea deeurilor Permanent
Contientizarea populaiei Permanent activitate
intens
n 2013-2014
Colectare i transport deeuri:
- Cretere n mediul urban de la 66% la 100% 2013-2014
- Cretere n mediul rural de la 4% la 100% 2013-2014
- mbuntirea echipamentelor actuale de colectare i transport deeuri 2013
- mprirea judeului pe zone 2013
- Realizarea unei reele de staii de transfer 2013
- Realizarea unui sistem de colectare selectiv 2013-2014
2013-2014
Tratarea deeurilor

- Construirea unei uniti de reciclare pentru deeurile i fraciile colectate selectiv 2013-2014
- Evaluarea necesitii de construire a unei uniti de tratare deeuri, innd cont c
n prezent judeul nu beneficiaz de o astfel de instalaie 2013
- Creterea capacitii de tratare n vederea ndeplinirii intelor de reciclare a
deeurilor menajere n procent de 50% pn n 2020

2013 2020
Eliminarea deeurilor
- ntreinerea depozitului care va deservi ntregul jude 2010 2040

- Reabilitarea depozitelor neconform vechi 2013-2014

- Msuri de reducerea a cantitii de deeuri destinate depozitrii 2013 2020

Revizuirea Planului General 2015


- Revizuirea planului general n vederea respectrii cerinelor care vin odat cu noile
capaciti, ceea ce nseamn c pe msur ce noile tehnologii sunt disponibile n
schimbul unor costuri atractive, acestea pot fi implementate pe baza unei analize
comparative

49
Sistem de Management Integrat al Deeurilor Solide n judeul Mehedini
Consoriul EPEM Grecia/Institutul de Studii i Proiectri Energetice Romnia
STUDIU DE FEZABILITATE JUDEUL MEHEDINI
CAPITOLUL 4 CONTEXTUL PROIECTULUI

De menionat c situaia actual privind gestionarea deeurilor este critic, iar anumite obiective
impuse prin planurile regionale i locale sunt greu de ndeplinit. Obiectivele legate de racordarea
populaiei la serviciile de salubritate, cu precdere n mediul rural, pot fi greu de ndeplinit. inta
prevede un procent racordare la serviciile de salubritate de 90% pentru populaia rural pn n
2011, innd cont c la nceputul anului 2010, rata era de 4%.
n ceea ce privete reducerea deeurilor, obiectivul cont n direcionarea activitilor i a planurilor
suport ctre msurile de reducerea a cantitii de deeuri. Acest obiectiv este greu de ndeplinit
deoarece depinde de cantitatea de ambalaje utilizate de productor sau vnztor, precum i de
alegerea consumatorului.
Compostarea n gospodrii promovat prin campanii de contientizare, este propus doar pentru
zonele rurale din urmtoarele motive:

Gospodriile indivuduale urbane sunt aglomerate, avnd spaii restrnse, fiind dificil
identificarea zonelor de amplasare a containerelor de compostare.

n zonele rurale, utilizarea compostului este util, comparativ cu zonele urbane.

n zonele ruarel s-a deprins un obicei de separare a deeurilor destinate compostrii,


ducnd astfel la generarea unui compost de bun calitate.
Strategia de reducere a deeurilor este o opiune de gestionare care potrivit Strategiei
Naionale de Gestionare Deeuri, poate s includ:

Strategia 1: Implementarea de msuri i colaborarea cu industriile n vederea reducerii


materialelor de ambalaje, ncurajnd utilizarea de produse durabile cu impact redus asupra
mediului.
o n cazul dezvoltrii unui program de prevenire ca parte component a Planului
Naional de Gestionare Deeuri, se vor crea prevederi legislative de aciune pentru
implementarea programului respectiv.
o Promovarea eco-etichetrii, inclusiv prevederi privind obligativitatea de a indica
productorii articolului i / sau opiunile de ambalare la sfritul etapei de gestionare
n funcie de ierarhia deeurilor.
o Identificarea celor mai bune opiuni de aplicare a responsabilitii extinse a
productorului n vederea creterii gradului de prevenire i reutilizare, reciclare sau
a altor aciuni de valorificare a deeurilor
o Implementarea eco-taxelor pentru a descuraja ambalarea excesiv a produselor
(ambalajele comerciale care nu ajut la protejarea produselor).

Strategia 2: Implementarea celor mai bune ci de reducere a deeurilor prin hotrri


instituionale i private luate n cadrul auditului de gestionare deeuri pentru a acoperi toate
premisele.
o Simplificarea i modernizarea legislaiei de management al deeurilor n vederea
creterii eficienei de aplicare

50
Sistem de Management Integrat al Deeurilor Solide n judeul Mehedini
Consoriul EPEM Grecia/Institutul de Studii i Proiectri Energetice Romnia
STUDIU DE FEZABILITATE JUDEUL MEHEDINI
CAPITOLUL 4 CONTEXTUL PROIECTULUI

o ncurajarea investiiilor private n resursele de management i tratare prin


implementarea unui cadru legal clar i stabil i prin asigurarea c aceste investiii
sunt de interes strategic

Strategia 3: Consiliile vor introduse sau vor extinde planurile relevante de reducere a
deeurilor (planuri de compostare care vin n sprijinul persoanelor fizice i ncurajeaz
utilizarea materialelor reciclabile).
o Prioritizarea promovrii campaniilor de informare public privind msurile de
reducere a deeurilor (selectarea produselor care genereaz cantiti reduse de
deeuri, selectarea produselor / ambalajelor reutilizabile)
o Derularea campaniilor de informare i contientizare public n zonele rurale privind
compostarea fraciilor biodegradabile din deeurile menajere.
Sursa: SNGD rev. 03, elaborat de CPE i aprobat de MMSC
Referitor la contientizarea public, acest aspect este componena fundamental a
managementului deeurilor din cel puin dou motive:

Participarea activ a cetenilor la reducerea generrii de deeuri i colectarea selectiv a


acestora sunt cruciale pentru implementareqa cu succes a sistemului

Sistemul propus va crete tarifele de management al deeurilor. Creterea tarifelor


corespunde cu creterea standardelor de via, iar necesitatea implementrii acestui plan
va implica costuri suplimentare care trebuie depesc taxele pe care cetenii le pltesc n
prezent.
Principalele mijloace de contientizare public privind gestionarea deeurilor pot include (i lista
poate continua):

Campanii de contientizare media (reclame TV, radio i articole din ziar, campanii TV
speciale, etc.)

Campanii n coli

Organizarea de discuii publice deschise

Organizarea birourilor verzi de informare n zonele urbane extinse


Alte tipuri de campanii (fluturai, brouri, sondaje, etc.).
Analiza opiunilor din Planul de Investiii pe Termen Lung
Pentru fiecare component a sistemului de management al deeurilor s-au analizat i evaluat o
serie de opiuni tehnice din care s-a ales cea mai fezabil alternativ din punct de vedere tehnic i
economic. Aceast alternativ este prezentat n tabelul de mai jos.

51
Sistem de Management Integrat al Deeurilor Solide n judeul Mehedini
Consoriul EPEM Grecia/Institutul de Studii i Proiectri Energetice Romnia
STUDIU DE FEZABILITATE JUDEUL MEHEDINI
CAPITOLUL 4 CONTEXTUL PROIECTULUI

Tabel 4-3: Alterntiva tehnic pentru opiunile analizate


COLECTAREA DEEURILOR

Referitor la Opiunile 1 4 pentru tratarea fraciei biodegradabile


Colectarea n sistem de 3 pubele: sistemul presupune colectarea selectiv a urmtoarelor fracii: hrtie/carton, restul de materiale reciclabile i fracie
umed (biodegradabil). Se va implementa n zonele de gestionare deeuri 1-4, n mediul rural i urban, precum i n zona 5 doar n mediul rural. Acest
sistem va deservi 172.708 locuitori (19,5% din aceti locuitori triesc n mediul urban, iar 80,5% n mediul rural).
Colectarea n sistem de 4 pubele: sistemul presupune colectarea selectiv a urmtoarelor fracii: hrtie/carton, sticl, restul de materiale reciclabile i fracie
umed (biodegradabil). Se va implementa n municipiul Drobeta Turnu Severin. Acest sistem este deja implementat parial n Drobeta Turnu Severin, iar
dup mplementarea n ntregime sistemul va deservi 98.030 locuitori.
Referitor la Opiunea 5 pentru tratarea fraciei biodegradabile
Colectarea n sistem de 4 pubele: sistemul presupune colectarea selectiv a urmtoarelor fracii: hrtie/carton, restul de materiale reciclabile, fracie
biodegradabil i fracie umed (rezidual). Se va implementa n zonele de gestionare deeuri 1-4, n mediul rural i urban, precum i n zona 5 doar n
mediul rural. Acest sistem va deservi 172.708 locuitori (19,5% din aceti locuitori triesc n mediul urban, iar 80,5% n mediul rural).
Colectarea n sistem de 5 pubele: sistemul presupune colectarea selectiv a urmtoarelor fracii: hrtie/carton, sticl, restul de materiale reciclabile, fracie
biodegradabil i fracie umed (rezidual). Acest sistem este deja implementat parial n Drobeta Turnu Severin, iar dup mplementarea n ntregime
sistemul va deservi 98.030 locuitori.

COMPOSTAREA N GOSPODRII
Compostarea n gospodrii se va implementa n toate zonele rurale n vederea compostrii a 20% din cantitatea total de deeuri biodegradabile generate (2.822
tone/an)
STAIE DE COMPOSTARE A DEEURILOR VERZI N OROVA*
Se prevede realizarea unei staii de compostare pentru deeurile verzi n Orova, n aceeai zon cu staia de transfer, cu o capacitate de 63 t/an i care va genera
38 t/an compost
STAII DE TRANSFER

O staie de transfer amplasat n Orova (Zona 1) cu capacitate total de 8.245 t/an


O staie de transfer amplasat n Baia de Aram (Zona 2), cu capacitate total de 5.143 t/an
O staie de transfer amplasat n Strehaia (Zona 3), cu capacitate total de 11.517 t/an
O staie de transfer amplasat n Vnju Mare (Zona4), cu capacitate total de 13.463 t/an

VALORIFICAREA RECICLABILELOR
Aproximativ 31% din totalul de deeuri colectate n pubele pentru hrtie, sticl i restul de materiale reciclabile, vor fi sortate n staia central de sortare
care se va construi la Drobeta Turnu Severin.

52
Sistem de Management Integrat al Deeurilor Solide n judeul Mehedini
Consoriul EPEM Grecia/Institutul de Studii i Proiectri Energetice Romnia
STUDIU DE FEZABILITATE JUDEUL MEHEDINI
CAPITOLUL 4 CONTEXTUL PROIECTULUI

Capacitatea staiei de sortare va fi de 33.182 t/an i va genera 18.094 t/an reciclabile i 15.087 t/an reziduuri
Materialele valorificate sunt metalul, sticla, hrtia/cartonul, plasticul
Reziduurile generate vor fi stocate n depozitul de deeuri

TRATAREA FRACIEI BIODEGRADABILE


Opiunea 5
Opiunea 1 Opiunea 2 Opiunea 3 Opiunea 4
Aproximativ 51.5% din totalul Aproximativ 51.5% din totalul Aproximativ 51.5% din totalul Aproximativ 51.5% din Aproximativ 30% din
deeurilor colectate n pubele de deeurilor colectate n pubele de deeurilor colectate n pubele totalul deeurilor colectate n totalul deeurilor vor fi
fracie umed, va fi tratat n staia fracie umed, va fi tratat n staia de fracie umed, va fi tratat n pubele de fracie umed, va colectate n pubele de
central TMB / de biostabilizare central de la Malov. Staia va staia central de tratare fi tratat n staia central de fracie biodegradabil i
de la Malov. Staia va genera genera combustibil secundar anaerob de la Malov. incinerare de la Malov. 22.5% n pubele de
metale i produs similar utilizat n industriile energetice i Staia va genera energie din Staia va genera metale i fracie umed.
compostului utilizat ca material de metale. Reziduurile generate vor biogaz, metale i produs similar energie. Reziduurile Aceste fracii se vor trata
acoperire a depozitului, pentru fi stocate n depozitul de deeuri. compostului ca material de generate vor fi stocate n separat n staia central
reabilitarea depozitelor Capacitatea staiei este de acoperire a depozitului, pentru depozitul de deeuri. TMB / de biostabilizare
neconforme i n funcie de 54.843 t/an i va genera 24.679 reabilitarea depozitelor Capacitatea staiei este de de la Malov.
calitate, ca ngrmnt pentru t/an SRF, 2.040 t/an metale i neconforme i n funcie de 54.843 t/an i va genera Staia va genera metale,
sol. Reziduurile generate vor fi 14.413 t/an reziduuri. calitate, ca ngrmnt pentru 34.277 MWh/an energie, produs similar
stocate n depozitul de deeuri. sol. Reziduurile generate vor fi 2.040 t/an metale i 10.969 compostului utilizat ca
Capacitatea staiei este de 54.843 stocate n depozitul de deeuri. t/an reziduuri. material de acoperire a
t/an i va genera 17.346 t/an PSC, Capacitatea staiei este de depozitului, pentru
2.040 t/an metale i 27.537 t/an 54.843 t/an i va genera 9.981 reabilitarea depozitelor
reziduuri MWh/an energie, 19.195 t/an neconforme i n funcie
PSC, 2.040 t/an metale i de calitate, ca
11.561 t/an reziduuri. ngrmnt pentru sol,
iar cel de calitate
superioar poate fi
introdus pe pia.
Reziduurile generate vor
fi stocate n depozitul de
deeuri.
Capacitatea staiei este
de 54.843 t/an (23.885
t/an fracie umed i
30.958 t/an fracie

53
Sistem de Management Integrat al Deeurilor Solide n judeul Mehedini
Consoriul EPEM Grecia/Institutul de Studii i Proiectri Energetice Romnia
STUDIU DE FEZABILITATE JUDEUL MEHEDINI
CAPITOLUL 4 CONTEXTUL PROIECTULUI

biodegradabil) i va
genera 13.173 t/an
compost de calitate
superioar, 3.730 t/an
PSC, 2.057 t/an metale
i 28.164 t/an reziduuri.
ELIMINAREA DEEURILOR
Depozitul existent de la Drobeta Turnu Severin va prelua reziduurile generate. Necesitatea anual de depozitare (referitor la cantitatea total de reziduuri destinat
eliminrii i sortrii, pentru fiecare opiune de tratare):
Opiunea 1: 55.845 t/an
Opiunea 2: 42.721 t/an
Opiunea 3: 39.870 t/an
Opiunea 4: 39.277 t/an
Opiunea 5: 56.472 t/an

* n cadrul SF s-a decis ca aceast staie de compostare s nu se realizeze.

54
Sistem de Management Integrat al Deeurilor Solide n judeul Mehedini
Consoriul EPEM Grecia/Institutul de Studii i Proiectri Energetice Romnia
STUDIU DE FEZABILITATE JUDEUL MEHEDINI
CAPITOLUL 4 CONTEXTUL PROIECTULUI
Referitor la tratarea fraciei umede (biodegradabile) generate n jude, s-au luat n considerare
urmtoarele opiuni. De emnionat c aceast fracie include deeuri din piee, deeuri verzi i
deeuri din parcuri. Se consider c deeurile stradale vor fi eliminate n depozit:

Opiunea 1: tratarea mecano-biologic / biostabilizarea deeurilor constnd n pretratare


mecanic (concasare, cernere, etc.) i valorificare de metale, precum i descumpunere
aerob (biostabilizare) n vederea generrii de PSC

Opiunea 2: tratarea mecano-biologic a deeurilor constnd n pretratare mecanic


(concasare, cernere, etc.) i valorificare de metale, precum i descumpunere aerob
(uscare biologic) n vederea generrii de combustibil secundar

Opiunea 3: tratarea mecano-biologic a deeurilor constnd n pretratare mecanic


(concasare, cernere, etc.) i valorificare de metale, precum i fermentare anaerob n
vederea generrii de biogaz pentru valorificarea energiei i compostarea produsului
fermentat n vederea generrii de PSC

Opiunea 4: staie de valorificare a energiei din deeuri (EdD = incinerare) pentru


valorificarea energiei i energiei termice, precum i valorificarea de metale
La elaborarea scenariilor s-au utilizat urmtoarele ipoteze tehnice:

Pretratare mecanic i biostabilizare


o Pierderi de substane volatile i ap pe durata tratrii biologice 15% din aport
o Generarea de PSC aproximativ 32% din aport
o Valorificarea metalelor feroase aproximativ 50% din aportul de metale feroase
o Reziduuri eliminate
Pretratarea mecanic i generare de combustibil secundar (SRF) prin tratare aerob
o Pierderi de substane volatile i ap pe durata tratrii biologice 25% din aport
o Generarea de PSC aproximativ 45% din aport
o Valorificarea metalelor feroase aproximativ 50% din aportul de metale feroase
o Reziduuri eliminate

Pretratarea mecanic / fermentaie anaerob i compostarea produsului fermentat


o Apa este necesar n vederea asigurrii umiditii de 70% nainte de fermentaie. Se
consider un necesar de ap de 0,4 t ap / t de aport de deeuri.
o Pierderi de substane volatile i ap pe durata tratrii biologice 35% din aport
(deeuri i ap)
o Material convertit n biogaz aproximativ 8% din aportul total (deeuri i ap)
o Energie generat din biogaz aproximativ 130 kwh/ aportul pentru fermentare
(deeuri i ap)
o Generare PSC aproximativ 25% din aportul total (deeuri i ap)
o Valorificarea metalelor feroase aproximativ 50% din aportul de metale feroase

55
Sistem de Management Integrat al Deeurilor Solide n judeul Mehedini
Consoriul EPEM Grecia/Institutul de Studii i Proiectri Energetice Romnia
STUDIU DE FEZABILITATE JUDEUL MEHEDINI
CAPITOLUL 4 CONTEXTUL PROIECTULUI
o Reciclare ap aproximativ 50% din aportul de ap
o Reziduuri eliminate
Incinerarea deeurilor
o Potenial de energie aproximativ 2.500 Kwh/t
o Rata de generare energie 25%
o Generare energie termic 1,200 Kwh/t
o Valorificarea metalelor feroase aproximativ 50% din aportul de metale feroase
o Reziduuri aproximativ 25% din aportul de deeuri din care cca. 30% sunt
periculoase
In tabelul anterior, 4.3, sunt prezentate i analizate opiunile pentru judeul Mehedini.
Din cele menionate mai sus, rezult c pentru judeul Mehedini, n anumite circumstane, pot fi
selectate toate opiunile.
innd cont c judeul Mehedini nu se numr printre cele mai mari judee ale rii, iar populaia a
nregistrat o scdere considerabil de-a lungul anilor (potrivit statisticilor), trebuie implementat o
opiune mai rentabil i mai eficient pentru mediu.
n acest sens, opiunea optim este staia central de biostabilizare / TMB.
Cu toate acestea, dac gradul de sustenabilitate permite investiii mai ridicate i dac exist i
fondurile necesare investiiei (FEDR, fonduri publice i judeene), exist posibilitatea implementrii
unei opiuni cu costuri mai ridicate precum uscare biologic sau fermentaie anaerob.
n cazul prezentului studiu, se consider c opiunea 1 (TMB / biostabilizare) este optim pentru
judeul Mehedini. Totui, n cadrul studiului de fezabilitate se vor reevalua i analiza opiunile
alternative n vederea selectrii schemei optime de management integrat al deeurilor.
Prioritizarea investiiei
Programele de prioritizare a investiiei in cont de urmtoarele aspecte:

Strategia prezentat n POS care prioritizeaz soluiile integrate la scar larg, n special n
mediul urban, n vederea respectrii Aquisului European privind deeurile, ntr-o perioad
scurt de timp

Perioadele de tranziie pentru directivele relevante, innd cont c acestea includ diferite
termene pentru diferite activiti i locaii

Accesibilitatea populaiei la investiia planificat

Capacitatea local de implementare

Maximizarea impactului n cea mai scurt perioad de timp.


Msurile identificate n tabelul 4.4 au fost prioritizate ntr-o serie de etape succesive::
1. Prioritizarea msurilor care necesit conformitatea cu Aquisul european i a
legislaia naional.

56
Sistem de Management Integrat al Deeurilor Solide n judeul Mehedini
Consoriul EPEM Grecia/Institutul de Studii i Proiectri Energetice Romnia
STUDIU DE FEZABILITATE JUDEUL MEHEDINI
CAPITOLUL 4 CONTEXTUL PROIECTULUI
2. Prioritizarea acelor msuri care sunt n conformitate cu pricipalele documente
strategice (POS-MEDIU, Planul de Implementare pentru Directiva Depozite de deeuri,
Planurile Naionale i Regionale de Gestionare Deeuri)
3. Prioritizarea acelor msuri care pot fi implementate pe baza capacitii locale
actuale.
4. Prioritizarea acelor msuri care au un impact maxim asupra intelor de mbuntire
a managementului deeurilor.
Deficienele judeului precum i impactul fiecrei propuneri a evideniat necesitatea prioritizrii
acestor msuri, dup cum urmeaz:
Proiectul propus de management integrat al deeurilor pentru judeul Mehedini include::
Colectarea:
o Deeurilor menajere din toate gospodriile celor cinci zone ale judeului Mehedini;
o Deeurilor din comer, industrii i instituii din Mehedini, similare celor menajere;
o Deeurilor din grdini i parcuri;
o Deeurilor din piee; i
o Deeurilor stradale
Transportul tuturor deeurilor municipale colectate la staia de transfer din fiecare zon,
exceptnd zona 5 Drobeta Turnu Severin. Aceast zon acoper partea central a
judeului (include municipiul Drobeta Turnu Severin i comuna Izvorul Brzii). Aceast zon
va fi deservit direct de noul centru de management deeuri care se va constui la Malov.
Valorificarea n staia de sortare a reciclabilelor prin prelucrarea materialelor reciclabile
colectate selectiv;

Tratarea fraciei umede (biodegradabile) la noua staie TMB din Malov (zona 5),
valorificarea metalelor i generarea de produs similar compostului (PSC);
Eliminarea reziduurilor la depozitul existent din Drobeta Turnu Severin (zona 5); i

nchiderea a trei depozite neconforme existente.


Costurile de investiie menionate anterior, pentru perioada pn n 2013, vor fi de aproximativ
26.38 milioane Euro (dup cum rezult din Planul de Investiii pe Termen lung), din care 21.51
milioane Euro vor fi finanate de POS (cofinanare cu fonduri FEDR, locale i naionale), potrivit
tabelului urmtor:

57
Sistem de Management Integrat al Deeurilor Solide n judeul Mehedini
Consoriul EPEM Grecia/Institutul de Studii i Proiectri Energetice Romnia
STUDIU DE FEZABILITATE JUDEUL MEHEDINI
CAPITOLUL 4 CONTEXTUL PROIECTULUI
Tabel 4-4: Planul de Investiii pentru Etapa 1 (milioane Euro, preuri curente) Alternativa I
propus

Costuri de Investiii Etapa 1 (2010-2013)

Finanare POS
Mediu
Total Alte
Etapa Costuri Costuri surse de
Componente Capacitate 1 eligibile neeligibile finanare 2011 2012 2013

Componenta 1:
Colectare i
transport 11.80 6.93 9.39 2.41

Infrastructur 4.77 4.77 2.36 2.41

Staie transfer i
platform de
compostare
deeuri verzi
Orova 8 220 tone/an 1.22 1.22 0.60 0.62

Staie transfer Baia


de Aram 5 081 tone/an 1.15 1.15 0.57 0.58

Staie transfer 11 354


Strehaia tone/an 1.19 1.19 0.59 0.60

Staie transfer 13 121


Vnju Mare tone/an 1.21 1.21 0.60 0.61

5 193 de 120
l, 3 062 de
240 l, 3 566
containere de
1,1 m3, 111
Echipamente containere tip
(pubele/containere) clopot, 12 700
compostoare
casnice,
capacitate
total 100 710
tone/an 2.18 2.16 0.00 0.02 2.18 0.00 0.00

23 buc. de 16
Vehicule de m3, 19 de 12
transport m3 4.85 0.00 0.00 4.85 4.85 0.00 0.00

Componenta 2:
Tratare 10.57 10.57 3.11 7.46

Reciclare 4.36 4.36 1.28 3.07

Staie sortare 33 135


Malov tone/an 4.36 4.36 1.28 3.07
6.21 6.21 0 0 1.83 4.38 0
Treatment

58
Sistem de Management Integrat al Deeurilor Solide n judeul Mehedini
Consoriul EPEM Grecia/Institutul de Studii i Proiectri Energetice Romnia
STUDIU DE FEZABILITATE JUDEUL MEHEDINI
CAPITOLUL 4 CONTEXTUL PROIECTULUI

Staie
6.21 6.21 0 0 1.83 4.38 0
TMB/biostabilizare 63 317
aerob Malov tone/an
1.34 1.34 0 0 0 0.39 0.95

Componenta 3:
Eliminare
0.89 0.89 0 0 0 0.26 0.63
Depozit neconform
Strehaia 1,3 ha
0.34 0.34 0 0 0 0.10 0.24
Depozit neconform
Baia de Aram 0,5 ha
0.11 0.11 0 0 0 0.03 0.08
Depozit neconform
Vnju Mare 0,5 ha
23.71 18.84 0 0 12.5 10.26 0.95
Subtotal

(investiii)
0.85 0.85 0 0 0.36 0.44 0.05
Asisten tehnic,
publicitate, audit,
proiectare*
0.57 0.57 0 0 0.24 0.29 0.04
Supervizare
0.87 0.87 0 0 0.28 0.54 0.05
Neprevzute (5%
din investiia
total)
0.38 0.38 0 0 0.13 0.23 0.02
Alte costuri
(comisioane,
planificare, etc.,
conform H.G. 28)

Total general
(total valoare
proiect) 26.38 21.51 4.87 13.51 11.76 1.11
* Referitor la proiectarea instalaiilor ofertate conform FIDIC Galben (toate lucrrile)

n capitolele SF-ului, msurile propuse vor fi elaborate analitic, iar costurile de investiie se vor
calcula cu exactitate, n funcie de caracteristicile specifice ale viitoarei infrastructuri.
Aspecte instituionale
Rezultatele analizrii cadrului instituional pentru judeul Mehedini, sunt prezentate n capitolul 11.
Principalele componente ale acestui cadru sunt:

Contracte de salubritate existente


n ianuarie 2012, Consultantul mpreun cu reprezentanii Consiliului Judeean Mehedini, a
colectat date i informaii, inclusiv contracte de delegare a serviciilor de salubritate din toate

59
Sistem de Management Integrat al Deeurilor Solide n judeul Mehedini
Consoriul EPEM Grecia/Institutul de Studii i Proiectri Energetice Romnia
STUDIU DE FEZABILITATE JUDEUL MEHEDINI
CAPITOLUL 4 CONTEXTUL PROIECTULUI
oraele judeului. Situaia actual a serviciilor de salubritate din cele 66 uniti administrativ-
teritoriale (2 municipii, 3 orae i 61 comune), este urmtoarea:

6 uniti administrativ-teritoriale au ncheiate contracte cu operatorii de salubritate;


In 2 localiti, serviciile de salubritate sunt prestate de primrii prin contract de delegare
direct a serviciului de salubritate;
n localitile rmase, serviciul de salubritate nu este implementat pe baza unui contract.
Colectarea se realizeaz n sistem intern, fr contract cu operatorii de salubritate,
transportul deeurilor este asigurat cu vehicule proprii sau nchiriate, iar deeurile sunt
eliminate la depozitul de la Drobeta Turnu Severin. Costurile sunt suportate din bugetul
local al administraiei.
n jude exist 4 operatori de salubritate din care unul nu deine autorizaie ANRSCUP (SC FLAPS
SRL n Strehaia). n capitolul 2 din PITL i n anexele aferente, se prezint informaii privind
operatorii de salubritate i localitile deservite de acetia. Fiecare contract de salubritate a fost
analizat att din punct de vedere al perioadei de valabilitate i al clauzelor referitoare la obiectul de
activitate, condiiile de prelungire a contractului, ct i condiiile de reziliere a acestuia.
Analiznd aceste contracte, s-a descoperit c au perioade de valabilitate diferite.
Valabilitatea contractelor de salubritate din localitile deservite, este:
n Drobeta Turnu Severin, contractul ncheiat ntre Primrie i SC BRANTNER SERVICII
ECOLOGICE SA are perioad de valabilitate pn n 2014. Contractul de atribuire a
managementului pentru serviciile publice de ntreinere a parcurilor i spaiilor verzi, ncheiat cu
SC FLORA SERCOM SA, are perioad de valabilitate pn n 2011;

n Orova, contractul ncheiat ntre Primrie i SC FLORICOLA SA are perioad de valabilitate


pn n 2031;
n Strehaia, perioada contractului este nelimitat (departamentul de salubritate public a fost
atribuit prin delegare direct pe baza Hotrrii Consiliului Local nr. 75/2005);
n Baia de Aram perioada contractului este nelimitat (departamentul de salubritate public a
fost atribuit prin delegare direct pe baza Hotrrii Consiliului Local nr. 35/2009).
n Anexa 7.c din PITL, sunt prezentate prevederile contractelor actuale, n funcie de tipul i
obiectul contractului, precum i condiiile de prelungire sau reziliere a acestora.
Depozitul municipal construit n Drobeta Turnu Severin
Depozitul de la Drobeta Turnu Severin a fost construit pe baza unui contract public privat semnat
cu Consiliul local Drobeta Turnu Severin, prin care sunt puse la dispoziie minim 20 de hectare
pentru contruirea i exploatarea depozitului municipal. Capacitatea proiectat a depozitului este de
1,000,000 m3 (2 loturi a cte 3 module fiecare). Operatorul depozitului este SC BRANTNER
SERVICII ECOLOGICE SA.
Din datele colectate de Consultant (n ianuarie 2010), rezult c depozitul a fost construit parial/un
singur modul i se afl n procesul de obinere a autorizaiei din partea Ageniei pentru Protecia
Mediului Mehedini. Contractul semnat n data de 07.08.2007 include n articolul 3 paragraful e)
nchiderea i reabilitarea sitului depozitului neconform existent pentru deeuri menajere i
industriale i paragraful f) stabilirea i implementarea unui management al noului depozit. Pentru

60
Sistem de Management Integrat al Deeurilor Solide n judeul Mehedini
Consoriul EPEM Grecia/Institutul de Studii i Proiectri Energetice Romnia
STUDIU DE FEZABILITATE JUDEUL MEHEDINI
CAPITOLUL 4 CONTEXTUL PROIECTULUI
ultima activitate, durata contractual este pn n 2026 i prelungint pentru nc 10 ani printr-un
Act adiional.
Prelungirea contractului pentru eliminarea deeurilor la nivel de jude, este posibil doar prin
respectarea simultan a condiiilor impuse de Comisia European, i anume:

prelungirea limitat a contractului: valoarea contractului prelungit nu poate depi 50% din
valoarea contractului iniial (ca i criteriu pentru estimarea valorii contractuale se pot
pstra cantitile actuale i suplimentare de deeuri colectate / transportate / sortate /
eliminate)
prelungirea poate avea loc n urma includerii condiiilor care nu au putut fi incluse n
contractul iniial, comparaia fiind posibil doar dup adoptarea planurilor regionale de
management al deeurilor care conin prevederi prin care depozitele ce urmeaz s fie
construite i aprobate prin Ordin Comun al Ministerului Mediului i Gospodririi Apelor i al
Ministerului pentru Integrare European nr. 1364/1499/2006 care aprob Planurile
Regionale de Gestionare a Deeurilor, vor deveni operaionale dup publicarea n
Monitorul Oficial nr. 232/04.04.2007.
Pentru depozitul de la Drobeta Turnu Severin, prima condiie este ndeplinit. Depozitul este parial
construit i se afl n procedura de autorizare. Cantitatea efectiv a deeurilor destinate eliminrii,
este de aproximativ 54.000 tone, conform chestionarelor completate de ctre operator, deservind
doar municipiul Drobeta Turnu Severin. Dup implementarea Sistemului de Management Integrat
al Deeurilor, cantitatea estimat a deeurilor destinate eliminrii este de 51.968 tone pe an,
deeuri colectate din ntregul jude, reprezentnd o scdere de cca. 0.95% fat de cantitatea
actual. Diferena ntre cantiti este determinat de faptul c odat cu implementarea proiectului,
suprafaa deservit de depozit crete i deeurile generate sunt parial valorificate.
Cea de-a doua condiie este ndeplinit deoarece depozitul nu este pus n funciune i potrivit
planurilor regionale i judeene de gestionare deeuri care includ abordarea regional pentru
eliminarea deeurilor, specific pentru judeul Mehedini, exist doar un depozit conform.
Astfel, dac Drobeta Turnu Severin hotrte s adereze la Asociaia de Dezvoltare
Intercomunitar, se va decide ca acest depozit s deserveasc ntregul jude, pe lng municipiul
Drobeta Turnu Severin, iar operatorul depozitului, SC BRANTNER SERVICII ECOLOGICE SA, va
semna un act adiional n care se vor stipula urmtoarele:

natura actualului depozit ca depozit judeean, stabilindu-se condiiile de exploatare a


acestuia n noua situaie (pe baza unor specificaii i reglementri de servicii privind
activitatea de eliminare la nivel de jude, anexate contractului de atribuire);
monitorizarea de ctre ADI a modalitii n care operatorul respect contractul i deruleaz
activitile de eliminare.

Contractele existente de gestionare deeuri


n judeul Mehedini nu exist alte proiecte/instalaii de gestionare a deeurilor.
n Drobeta Turnu Severin, ECOROM Ambalaje a implementat un program de colectare
selectiv a deeurilor de ambalaje (ERA) prin care sunt stabilite 10 platforme de colectare
care deservesc un numr de 50.000 locuitori.

61
Sistem de Management Integrat al Deeurilor Solide n judeul Mehedini
Consoriul EPEM Grecia/Institutul de Studii i Proiectri Energetice Romnia
STUDIU DE FEZABILITATE JUDEUL MEHEDINI
CAPITOLUL 4 CONTEXTUL PROIECTULUI
Deficienele cadrului instituional existent pot fi sintetizate dup cum urmeaz:

Majoritatea aezrilor rurale nu beneficiaz de servicii de salubritate pe baz de contract

Exist diferene majore de complexitate a serviciilor prestate n mediul urban i cele


prestate n mediu rural

Nu exist un sistem de tarifare uniform care s acopere costurile

Nu exist date privind cantitatea i calitatea deeurilor colectate

Companiile private blocheaz accesul la informaii i funcioneaz pe baza unor strategii


proprii

Colaborare insuficient ntre aglomerri (urbane i rurale)

Lipsa de echipamente i personal instruit corespunztor

Exist un control asupra suficienei i calitii serviciilor contractate.

4.2 Tratatul de aderare la UE


Acest subcapitol include documentele relevante la nivel naional privind protecia mediului i
managementul deeurilor, precum i principiile, obiectivele i intele stabilite.
Tratatul de Aderare la UE Capitolul 22 Mediu (se face referire doar la gestionarea deeurilor)
Prin Tratatul de Aderare la UE, Romnia beneficiaz de perioade de tranziie, dup cum urmeaz:
1. Directiva 94/62/CE privind ambalajele i deeurile de ambalaje, modificat prin Directiva
2004/12/CE:
perioad de tranziie de 5 ani, pn n 31 decembrie 2011, pentru atingerea unui nivel de
valorificare de 50% i reciclare a materialelor plastice de 15%;

perioad de tranziie de 5 ani, pornind de la anul de referin 2008, pn n 31 decembrie


2013 pentru atingerea unui nivel de valorificare global de 60% i reciclare sticl de 55%,
conform Directivei 94/62/CE

perioad de tranziie de 3 ani, pn n 31 decembrie 2011, pentru atingerea unui nivel de


reciclare a lemnului de 15%;
2. Directiva 2000/76/CE privind incinerarea deeurilor - 1-2 ani perioad de tranziie penbtru
ctena zeci de instalaii de incinerare deeuri i pentru deeurile rezultate din activitile medicale;
3. Directiva 2002/96/CE privind deeurile de echipamente electrice i electronice:
perioad de tranziie de 2 ani, pn n 31 decembrie 2008 pentru atingerea unui nivel de
colectare de 4 kg pentru deeuri de echipamente electrice i electronice/locuitor/an (art.
5.5);
perioad de tranziie de 2 ani, pn n 31 decembrie 2008 pentru ndeplinirea intelor de
reciclare i valorificare (art. 7.2);
4. Directiva 99/31/CE privind deeurile depozitate pn la 16 iulie 2017;
5. Regulamentul nr. 259/93 privind controlul transportului deeurilor din cadrul i n afara
Comunitii Europene pn la 31 decembrie 2015;

62
Sistem de Management Integrat al Deeurilor Solide n judeul Mehedini
Consoriul EPEM Grecia/Institutul de Studii i Proiectri Energetice Romnia
STUDIU DE FEZABILITATE JUDEUL MEHEDINI
CAPITOLUL 4 CONTEXTUL PROIECTULUI
6. Directiva nr. 96/61/CE privind prevenirea i controlul integrat al polurii (PCIP) - pn la 31
decembrie 2015.

4.3 Obiective i inte


intele i obiectivele privind gestionarea deeurilor n Romnia sunt stabilite prin Tratatul de
Aderare la Uniunea European.
Tratatul de Aderare reprezint un punct de plecare pentru dezvoltarea legislaiei i politicii
relevante privind gestionarea deeurilor. Toate obiectivele naionale, regionale i locale din
aceast zon in cont de angajamentele acceptate de Romnia prin Tratatul de Aderare (seciunea
4.2).
Planurile regionale de gestionare deeuri au fost elaborate pentru fiecare Agenie Regional
privind Protecia Mediului, n colaborare cu reprezentanii autoritilor de mediu locale i i
autoritile administraiilor publice locale i judeene; aceste planuri au fost aprobate prin Ordinul
ministrului mediului i gospodririi apelor i al ministrului de integrare european nr.
1364/1499/2006 pentru perioada 2007 2013.
Planurile regionale de gestionare deeuri:

Reprezint legtura dintre obiectivele naionale i posibilitile i opiunile de ndeplinire a


obiectivelor la nivel judeean i local;

Permit utilizarea avantajelor locale ale regiunii n vederea ndeplinirii obiectivelor naionale
pentru ntreaga regiune;
Reprezint strategia de gestionare deeuri sincronizat la nivelul tuturor judeelor din
regiune;
Permit compensarea dezavantajelor unui jude (capacitatea local a judeului de reciclare
din cadrul regiunii) cu ajutorul altor judee din regiune;

Se pot orienta ctre o strategie de management care nu poate fi administrat sau finanat
de un singur jude.

Sunt instrumente care permit Consiliului s primeasc suport financiar suplimentare din
partea UE.
Pentru fiecare obiectiv major din cadrul PRGD sunt stabilite obiective suplimentare, inte i
termene de execuie.
Planurile regionale de gestionare deeuri sunt revizuite din 5 n 5 ani, sau ori de cte ori este
nevoie, pe baza unui raport de monitorizare anual i a Metodologiei de elaborare a planurilor
regionale i judeene de gestionare deeuri, aprobate prin Ordinul ministrului mediului i
gospodririi apelor nr. 951/ 06.06.2007.
Scopurile planurilor regionale de gestionare deeuri este:
Instituirea cadrului necesar ndeplinirii intelor de gestionare deeuri;

Condiia necesar pentru asigurarea suportului financiar UE.


Obiectivele i intele regionale de management al deeurilor, prezentate n Tabelul 4.5, sunt
preluate din Planul Regional de Gestionare Deeuri pentru Regiunea 4 Sud-Vest Oltenia aprobat
de OM MMGA/MIE nr. 1364/1499/2006 care aprob planurile regionale de gestionare deeuri.

63
Sistem de Management Integrat al Deeurilor Solide n judeul Mehedini
Consoriul EPEM Grecia/Institutul de Studii i Proiectri Energetice Romnia
STUDIU DE FEZABILITATE JUDEUL MEHEDINI
CAPITOLUL 4 CONTEXTUL PROIECTULUI
Discrepanele create n cazul implementrii intelor din PNGD i PRGD sunt generate de:

Planul Naional de Gestionare Deeuri actual a fost elaborat (2004) nainte de semnarea
Tratatului de Aderare (2005);

Aderarea Romniei la Uniunea European a dus la unele modificri n legislaia privind


gestionarea deeurilor (modificarea unor normative i crearea altora noi) n vederea
respectrii obligaiilor din protocolul de aderare;

Apariia unor noi normative.

Obiectivele i intele regionale sunt prezentate n Anexa 4.1, iar urmtorul tabel conine principalele
inte cantitative.
Tabel 4-5: Cuantificarea intelor la nivel regional
2010 2011 2013
Cantitatea total a deeurilor municipale
857.000 861.000 868.000
generate (t)
Cantitatea total a deeurilor biodegradabile
553.000 559.000
generate (t)
Cantitatea minim a deeurilor biodegradabile
166.000 301.000
ce urmeaz a fi tratate (t)
Cantitatea maxim a deeurilor
387.000 258.000
biodegradabile depozitate (t)
Valorificarea deeurilor de ambalaje (t) 85.300 93.300 113.200
Reciclarea deeurilor de ambalaje (t) 74.500 85.700 123.500
Valorificarea/reciclarea hrtiei/cartonului (t) 33.700 37.500 45.800
Valorificarea/reciclarea plasticului (t) 7.400 8.700 14.400
Valorificarea/reciclarea sticlei (t) 15.600 18.100 24.800
Valorificarea/reciclarea metalului (t) 13.500 15.800 21.000
Valorificarea/reciclarea lemnului (t) 2.500 3.400 4.600

Planurile Judeene de Gestionare Deeuri (PJGD) sunt elaborate la nivel de jude i ncearc s
descrie n detaliu, strategia i activitile derulate la nivel local n vederea ndeplinirii obiectivelor de
gestionare deeuri aa cum sunt prevzute n planurile regionale de gestionare deeuri. PJGD
sunt instrumente de planificare pe termen lung care contribuie la respectarea cerinelor (n acest
caz pentru perioada 2010 - 2040) pentru deeurile municipale solide i la rezolvarea problemelor
de gestionare deeuri la nivel de jude.
Obiectivele i intele judeene de gestionare deeuri sunt prezentate n tabelul 4.6 i sunt preluate
din Planul Judeean de Gestionare Deeuri aprobat de Consiliul Judean pe baza Hotrrii nr.
27/30.09.2009 i de ARPM pe baza Acordului de Mediu nr. 14/14.08.2009 emis de Agenia
Regional privind Protecia Mediului Craiova.
Obiectivele i intele judeene sunt prezentate n Anexa 4.1, iar urmtorul tabel conine principalele
inte cantitative la nivel de jude.

64
Sistem de Management Integrat al Deeurilor Solide n judeul Mehedini
Consoriul EPEM Grecia/Institutul de Studii i Proiectri Energetice Romnia
STUDIU DE FEZABILITATE JUDEUL MEHEDINI
CAPITOLUL 4 CONTEXTUL PROIECTULUI

Tabel 4-6: Cuantificarea intelor la nivel de jude


2010 2011 2013 2016
Cantitatea total a deeurilor municipale
105.969 105.952 105.869 106.420
generate (t)
Cantitatea total a deeurilor biodegradabile
64.325 62.965 62.366
generate (t)
Cantitatea minim a deeurilor biodegradabile
12.181 28.203 38.032
ce urmeaz a fi tratate (t)
Cantitatea maxim a deeurilor
52.143 34.762 24.334
biodegradabile depozitate (t)
Valorificarea deeurilor de ambalaje (t) 10.461 12.128 15.137
Reciclarea deeurilor de ambalaje (t) 9.153 10.526 13.876
Valorificarea/reciclarea hrtiei/cartonului (t) 3.086 3.240 3.572
Valorificarea/reciclarea plasticului (t) 885 1.062 1.646
Valorificarea/reciclarea sticlei (t) 2.090 2.394 3.300
Valorificarea/reciclarea metalului (t) 981 1.030 1.135
Valorificarea/reciclarea lemnului (t) 314 412 454

Aceste inte difer fa de cele prevzute a fi respectate conform PJGD, dar aceste diferene sunt
nesemnificative, ele existnd datorit faptului c intele cantitative din tabelul anterior, au fost
ndeplinite pentru cantitile estimative ale deeurilor, iar cuantificarea intelor din PJGD au fost
stabilite pentru deeurile generate n 1995.

4.4 Evaluarea socio-economic


Prezentul subcapitol prezint datele specifice ale judeului Mehedini. Aceste date se refer la
populaie i dezvoltare n cifre economice cheie. De asemenea sunt incluse informaii privind
cadrul instituional i legislativ pe baza cruia se deruleaz managementul deeurilor la nivel
naional i judeean.

4.4.1 Evoluia populaiei


Urmtorul tabel prezint informaii referitoare la evoluia populaiei judeului.

Tabel 4-7: Evoluia populaiei


Parametru Informaii relevante
Populaie 292.917 locuitori
Densitatea Densitatea populaiei este de 62.2 locuitori pe kmp, sub media naional. n municipii i
populaiei orae, densitatea populaiei este de 157.7 locuitori pe kmp, iar densitatea cumulat
este de 41.2 locuitori pe kmp.
Evoluia populaiei Populaia este n scdere considerabil, variind ntre -1.0% pe an n 2010 i -2.0% pe
pn n prezent an n 2040. Se preconizeaz c scderea total n perioada 2009 2013 va fi de 4.3%,
n timp ce scderea pentru perioada 2009 2040 se estimeaz la -37.5%.

Populaie urban Populaia total a judeului a fost de 292.917 locuitori, din care cca. 49% n mediul
i rural urban i 51% n mediul rural. Dup procentul populaiei urbane, parte din media urban
a judeelor, rata populaiei urbane este sczut.

Aezri umane 2 municipii, 3 orae, 61 commune, 344 sate


97.639 gospodrii
3 persoane pe gospodrie

65
Sistem de Management Integrat al Deeurilor Solide n judeul Mehedini
Consoriul EPEM Grecia/Institutul de Studii i Proiectri Energetice Romnia
STUDIU DE FEZABILITATE JUDEUL MEHEDINI
CAPITOLUL 5 ANALIZA SITUAIEI ACTUALE I
PROIECII

5. ANALIZA SITUAIEI ACTUALE I PROIECII

5.1 Cantiti de deeuri

5.1.1 Metodologie i ipoteze


n cadrul primei etape a proiectului, s-a elaborat Planul de Investiii pe Termen Lung pentru
managementul integtrat al deeurilor n judeul Mehedini. Acest PITL prezint i evalueaz
cantitile i compoziia deeurilor precum i practicile actuale de gestionare deeuri. De
asemenea s-a efectuat o evaluare a generrii de deeuri pentru anii urmtori.
Referitor la deeurile municipale, studiul de statistic a fost elaborat pe baza a trei chestionare:
AS-GD-MUN Ancheta statistic a primarilor sau unitilor specializate n servicii de
salubritate;

AS-GD-TRAT Ancheta statistic privind tratarea deeurilor;


AS-GD-PRODDES Ancheta statistic privind gestionarea deeurilor pentru generatorii de
deeuri.
Primele dou chestionare (AS-GD-MUN and AS-GD-TRAT) se refer la generarea i gestionarea
deeurilor municipale, iar al treilea chestionar (AS-GD-PRODDES) se refer la generarea i
gestionarea deeurilor rezultate din activitile de producie.
Ancheta statistic privind deeurile municipale se realizeaz exhaustiv, n timp ce ancheta
statistic privind deeurile industriale se realizeaz pe baz de probe, datele obinute fiind
prelucrate statistic.
Calitatea datelor privind generarea i gestionarea deeurilor este influenat n mare msur de
condiiile existente la nivelul unitilor de raportare, i anume:

disponibilitatea condiiilor tehnice de nregistrare a deeurilor, n principal lipsa cntarelor la


depozitele de deeuri;
organizarea managementului deeurilor;
nregistrarea ntreprinderilor n Registrul statistic al operatorilor economici;
competena i angajamentul entitilor responsabile cu completarea chestionarelor.
La absena cntarerol din depozitele de deeuri i lipsa analizelor la nivel local/judeean se adaug
i lipsa unei prodesuri de colectare, analizare i prelucrare a datelor.
Astfel, calitatea datelor existente n rapoartele de statistic pot avea un grad sczut de precizie.
n ceea ce privete generarea deeurilor municipale, chestionarele de statistic au fost completate
de operatorii de salubritate i de primarii care dein servicii de colectare, valorificare sau eliminare.
Conform practicilor curente, dac o primrie a furnizat serviciul de salubritate, chestionarul va fi
completat doar de operatorul de salubritate. n majoritatea cazurilor, primrile sunt cele care
asigur servicii de salubritate pentru deeurile menajere i cele similar celor menajere.
Pn n prezent, n judeul Mehedini, chestionarele de statistic privind deeurile municipale, au
fost completate doar de operatorii de salubritate, dei existau primari care dein servicii proprii de
colectare a deeurilor din grdini i parcuri, deeuri din piee sau deeuri stradale.

66
Sistem de Management Integrat al Deeurilor Solide n judeul Mehedini
Consoriul EPEM Grecia/Institutul de Studii i Proiectri Energetice Romnia
STUDIU DE FEZABILITATE JUDEUL MEHEDINI
CAPITOLUL 5 ANALIZA SITUAIEI ACTUALE I
PROIECII
Pentru a avea o imagine clar a cantitilor de deeuri generate i gestionate n perioada 2003
2009, s-au analizat datele statistice, datele i informaiile din documentele de planificare i datele
i informaiile furnizate de APM Mehedini. De asemenea n ianuarie 2010, Consultantul a colectat
date att de la primrii ct i de la operatorii de salubritate din jude i a realizat studii de teren.
Referitor la deeurile municipale, cantitile acestora depind de sursa de generare, i anume:

Cantitate deeurilor menajere (colectate selectiv sau n amestec) generate de populaie CED
20 01, 15 01 i 20 03 01;

Deeuri menajere similare celor din comer, industrii i instituii CED 20 01, 15 01 i 20 03 01;
Deeuri din grdini i parcuri (incluznd deeurile din cimitire) CED 20 02;
Deeuri din piee CED 20 03 02;
Cantitile de deeuri menajere, similar menajere, din parcuri, grdini i piee sunt estimate pe
baza rapoartelor operatorilor. Cantitile de deeuri generate dar necolectate, au fost stabilite pe
baza numrului de locuitori neracordai la serviciul de salubritate (n mediul rural i urban) i se
bazeaz pe indicatorii de generare acceptai la nivel naional.
Cantitile de nmol generate la staiile municipale de epurare ap uzat, cantitile de DEEE u
VSU sunt preluate din Planul Judeean de Gestionare Deeuri i din datele oficiale furnizare de
operatorul regional de ap.
Metodologia de evaluare a cantitilor i compoziiei deeurilor municipale i a fraciilor
biodegradabile i de ambalaje, este prezentat n Anexa 5.1.
Mai exact, pentru a estima cantitatea de deeuri municipale generate, se utilizeaz datele privind
proiecia populaiei existente n Anexa 5.2. Pentru perioada de planificare, se realizeaz o estimare
medie pentru zonele urbane i rurale, aa cum rezult din PRGD, Planul de Investiii pe Termen
Lung i Metodologia de dezvoltare a planurilor regionale i judeene de gestionare deeuri.
Evoluia ratei de racordare la serviciile de salubritate la nivel de jude, va fi determinat pe zone
(urbane i rurale), innd cont de urmtoarele aspecte:

rata real de racordare la servici de salubritate n 2009;


proiectele existente la nivel de jude (PHARE CES, alte proiecte) privind extinderea
sistemului de colectare a deeurilor municipale;

obiectivele privind racordarea la serviciul de salubritate la nivel de jude, menionate n


PRGD i Planul Judeean de Gestionare Deeuri (obiectivele judeene trebuie s
depeasc cele regionale), precum i n PITL elaborat n proma etap a proiectului;

no later than 2012 the connection rate to sanitation services in urban areas should be
100% (according to provisions in National Waste Management Plan);

cel trziu pn n 2017, rata de racordare la serviciile de salubritate n mediul rural trebuie
s ajung la 100% (conform prevederilor din Planul Naional de Gestionare Deeuri).
S-a luat n considerare faptul c odat cu implementarea la nivel judeean a sistemului de
management integrat al deeurilor, se va atinge rata de racordare de 100%. Astfel, se va atinge
rata de racordare dorit i n mediul rural pn n 2013.

67
Sistem de Management Integrat al Deeurilor Solide n judeul Mehedini
Consoriul EPEM Grecia/Institutul de Studii i Proiectri Energetice Romnia
STUDIU DE FEZABILITATE JUDEUL MEHEDINI
CAPITOLUL 5 ANALIZA SITUAIEI ACTUALE I
PROIECII
n Planul Naional i n planurile regionale de gestionare deeuri, se consider o cretere anual a
cantitii de deeuri generate, de 0,8% care se aplic pentru toate tipurile de deeuri municipale.
Estimarea cantitii deeurilor municipale generate pe duarta perioadei de planificare, se
realizeaz astfel:
deeuri menajere colectate de la populaie cantitatea este calculat pe zone (urbane i rurale)
pe baza proieciei populaiei, ratei de racordare la serviciile de salubritate i creterea indicatorului
menionat anterior;
deeuri similare celor din comer, industrii i instituii cantitatea este calculat pornind de la
cantitilor estimate pentru 2009, aplicndu-se si indicatorul menionat anterior;
deeuri din grdini i parcuri, din piee i deeurilor stradale se calculeaz pe baza cantitilor
estimate pentru 2009 i a indicatorului crescut;
deeuri menajere generate i necolectate cantitatea este calculat pe zone (urbane i rurale)
pe baza proieciei populaiei, a populaiei neracordate la serviciile de salubritate i a indicatorului
de generare;
totalul cantitii anuale de deeuri municipale generate reprezint suma dintre cantitile de
deeuri menajere colectate, a deeurilor similare celor din comer, industrii i instituii, a deeurilor
din grdini, parcuri, piee i deeuri stradale, precum i a cantitilor de deeuri menajere generate
dar necolectate.
Referitor la evaluarea compoziiei deeurilor municipale pentru 2017, respectiv 2027, s-au aplicat
urmtoarele ipoteze:
Deeuri din hrtie i carton :

zone urbane ponderea actual a deeurilor din hrtie i carton din deeurile
menajere i cele similare este sczut, dar se estimeaz o cretere medie de 1,5%
n 2013, fa de 2009, cu 2,5% pentru perioada 2013 2023 i cu 3% pentru
perioada 2023 2033;
zone rurale ponderea actual a deeurilor din hrtie i carton din deeurile
menajere i cele similare este sczut, dar se estimeaz o cretere medie de 1% n
2013, fa de 2009, de 4,5% pentru perioada 2013 2023 i de 3% pentru perioada
2023 2033;
Deeuri din sticl:

zone urbane i rurale se estimeaz o creterea ponderii deeurilor din sticl cu


aproximativ 1% pn n 2013, comparativ cu 2009. Dup 2013 se anticipeaz o
cretere suplimentar de 1% - 1,5%. Apoi se consider c ponderea deeurilor din
sticl va scdea datorit ponderii ambalajelor reciclabile, astfel c n 2033, valoarea
va fi aproximativ aceeai cu cea nregistrat n 2013;
Deeuri plastice:

zone urbane i rurale se estimeaz o creterea a ponderii deeurilor plastice att


n mediul urban ct i n cel rural, de aproximativ 4% n perioada 2009 - 2023;
Deeuri metalice:

68
Sistem de Management Integrat al Deeurilor Solide n judeul Mehedini
Consoriul EPEM Grecia/Institutul de Studii i Proiectri Energetice Romnia
STUDIU DE FEZABILITATE JUDEUL MEHEDINI
CAPITOLUL 5 ANALIZA SITUAIEI ACTUALE I
PROIECII
zone urbane i rurale se estimeaz o cretere cu 0,5% - 1% pentru perioada 2009
2013 i cu 1,5% pentru perioada 2013 2023;
Deeuri biodegradabile deeuri alimentare i din grdini:

zone urbane se estimeaz o scdere a cantitilor cu cca. 3,5% pentru periada


2009 2013, 4,5% pentru periada 2013 2023 i 3,5% pentru perioada 2023
2033;

zone rurale se estimeaz o scdere considerabil a cantitilor, cu cca. 6% pentru


perioada 2009 2013 ca urmare a promovrii compostrii casnice. Se prevede ca
aceast scdere s continue n urmtorii ani, iar n 2013, ponderea deeurilor
biodegradabile din totalul deeurilor, va fi de aproximativ 43,5%.
n urmtoarele subcapitole se prezint detaliat situaia actual privind generarea deeurilor
municipale solide, precum i proieciile pentru perioada urmtoare.

5.1.2 Generaliti
Toate datele obinute de ctre Consultant cu privire la generarea deeurilor n 2009, au fost
analizate pe baza indicatorilor naionali i europeni.
n ceea ce privete generarea deeurilor menajere, s-au utilizat indicatorii prezentai n Planul
regional de Gestionare Deeuri pentru Regiunea Sud-Vest Oltenia, precum i n metodologia de
elaborare a planurilor regionale i judeene de gestionare deeuri, i anume:
0.94 kg/locuitor x zi n mediul urban;
0.42 kg/locuitor x zi n mediul rural.
Pentru transformarea volumelor de deeuri, din rapoartele operatorilor economici, n cantiti, s-au
aplicat densitile din chestionarul statistic AS GD MUN:
pentru deeurile menajere din pubele, containere 0.15 t/m;
pentru deeurile menajere din autocontainere 0.4 t/m;
pentru deeurile din depozit 0.7 t/m;
for waste from services 0.3 t/m;
pentru deeuri din construcii civile 2 t/m.
Generarea deeurilor este influenat de civa factori, printre care:
Evoluia Venitului Regional (Cretere)
Comportamentul consumatorilor, (preferine personale privind modelele i produsele),
Introducerea de noi ambalaje,
Demografie i evoluia/tendina populaiei.

69
Sistem de Management Integrat al Deeurilor Solide n judeul Mehedini
Consoriul EPEM Grecia/Institutul de Studii i Proiectri Energetice Romnia
STUDIU DE FEZABILITATE JUDEUL MEHEDINI
CAPITOLUL 5 ANALIZA SITUAIEI ACTUALE I
PROIECII
5.1.3 Totalul deeurilor municipale solide
Pornind de la datele de mai sus, s-a calculat cantitatea deeurilor municipale generat pe ntreaga
perioad de planificare, la nivel de jude i pe zone (urbane i rurale). Datele din figura de mai jos
includ i tendinele respective.

Figura 5-1: Evaluarea deeurilor municipale n judeul Mehedini

Cantitatea total a deeurilor municipale generate n judeul Mehedini, pe 2010, a fost estimat la
105.969 tone, pentru 2013, cantitatea generat va fi de 107.279 tone, iar pentru 2040, s-a estimat
o cantitate de 100.277 tone.
n concluzie, producia total de deeuri nregistreaz o cretere de +1.2% n perioada 2010
2013 i o scdere de -5.4% n periada 2010 2040. Creterea din perioada 2010 2013 se
preconizeaz a fi mai mare n mediul urban, comparativ cu cel rural (+1.4%, respectiv +0.8%), n
timp ce scderea din perioada 2010 2040 se preconizeaz a fi mai mic n mediul urban,
comparativ cu cel rural (-3.9%, respectiv -10.0%).
Cantitile deeurilor municipale pe diferii ani, sunt prezentate n Anexa 5.3.

5.1.4 Deeuri biodegradabile


Pe baza estimrii compoziiei, se poate evalua ponderea deeurilor biodegradabile din deeurile
municipale, precum i cantitatea deeurilor municipale biodegradabile, innt cont de faptul c
deeurile municipale biodegradabile includ deeuri alimentare, deeuri verzi, hrtie i carton,
pentru anii int 2010, 2013 i 2016, iar producia la nivel de jude a deeurilor biodegradabile este
de 64.326 tone, 62.965 tone, respectiv 62.366 tone. inetele ce trebuiesc ndeplinite, conform
anilor de referin, exprimate n cantiti sunt 12.181 tone, 28.203 tone, respectiv 38.032 tone.
Cantitile deeurilor biodegradabile pe diferii ani, sunt prezentate n Anexa 5.3.

70
Sistem de Management Integrat al Deeurilor Solide n judeul Mehedini
Consoriul EPEM Grecia/Institutul de Studii i Proiectri Energetice Romnia
STUDIU DE FEZABILITATE JUDEUL MEHEDINI
CAPITOLUL 5 ANALIZA SITUAIEI ACTUALE I
PROIECII
5.1.5 Deeuri de ambalaje
Calcularea cantitilor generate de deeuri de ambalaje s-a efectuat pe baza metodologiei, i
anume:
cantitatea deeurilor de ambalaje estimate a se genera n jude n 2007;
compoziia deeurilor de ambalaje;
ponderea deeurilor de ambalaje n funcie de sursa de generare (populaie, comer,
industrie i instituii);
creterea anual a cantitii deeurilor de ambalaje generate.
Cantitatea de ambalaje generate la nivel de jude, este determinat din cantitatea deeurilor de
ambalaje generate n regiune, pe baza venitului total. Venitul total la nivel de jude i regiune, se
regsete n tabelul de mai jos.
Tabel 5-1: Venitul pe jude i regiune n 2007
Jude / Venit net mediu lunar Numr mediu de Total venituri
regiune (RON) angajai (RON)
Mehedini 1.029 49.000 50.421.000
Regiunea 4 991 421.000 417.211.000

Ponderea veniturilor n judeul Mehedini pe 2007, din venitul total pentru regiunea 4 este de
12.0%. Astfel, se estimeaz o cantitate de deeuri de ambalaje generate n judeul Mehedini, n
2007, de 18.129 tone. Pe baza acestei cantiti i a indicatorilor de mai sus, proiecia generrii
deeurilor de ambalaje s-a determinat per total i lund n considerare sursa de generare
(populaie, comer, industrie i instituii).
Astfel, cantitatea total a deeurilor de ambalaje ce urmeaz a se genera n 2010, 2011 i 2013,
se estimeaz la 21.793 tone, 22.883 tone, respectiv 25.228 tone. Conform acestor ani, intele de
valorificare sunt: 10.461 tone, 12.128 tone, respectiv 15.137 tone.
Cantitile deeurilor de ambalaje pe diferii ani, sunt prezentate n Anexa 5.3.

5.1.6 Alte deeuri (deeuri periculoase, VSU, DEEE)


Potrivit metodologiei de elaborare a planurilor regionale i judeene de gestionare deeuri
aprobat prin Ordinul Ministerului Mediului i dezvoltrii Durabile nr. 951/6 iunie 2007, evaluarea
generrii deeurilor municipale periculoase se bazeaz pe indicatorii statistici de generare din
rile Comunitii Europene, i anume:
2,5 kg/cap loc./an pentru mediul urban
1,5 kg /cap loc./an pentru mediul rural
Considernd c aceste deeuri se vor colecta selectiv dup 2011, cantitatea de deeuri generat
n urmtorii ani se estimeaz la cca. 550 tone/an (aprox. 340 tone/mediu urban i 210 tone/mediu
rural).

71
Sistem de Management Integrat al Deeurilor Solide n judeul Mehedini
Consoriul EPEM Grecia/Institutul de Studii i Proiectri Energetice Romnia
STUDIU DE FEZABILITATE JUDEUL MEHEDINI
CAPITOLUL 5 ANALIZA SITUAIEI ACTUALE I
PROIECII
Conform legislaiei din 2007, cel puin 3 kg /cap loc./an DEEE ar trebui colectate selectiv. Astfel, n
urmtorii ani, se va atinge o int de colectare selectiv a DEEE generate n gospodrii, de minim
4 kg /cap loc./an.
n acest sens, se estimeaz o cantitate de 1.160 tone/an DEEE generate i colectate (560
tone/mediu urban i 560 tone/mediu rural).
Pentru deeurile din construcii i demolri nu exist date concrete datorit faptului c pn n
prezent, s-a realizat o nregistrare parial. Conform datelor existente (Planul Regional) cantitatea
deeurilor generate i colectate a fost de 2.700 tone n 2006.. Astfel se preconizeaz o cretere a
acestei valori n urmtorii ani.
Potrivit prevederilor din Planul Regional, se consider a se genera o cantitate anual de 250 kg
/cap loc./an deeuri din construcii i demolri, n timp ce estimeaz o cretere a procentului de
colectare. Prognoza privind deeurile din construcii i demolri generate n perioada 2010 2013,
este prezentat n tabelul de mai jos.
Tabel 5-2: Cantiti de deeuri din C&D generate i colectate (tone/an)

Generate Colectate
An
(t/an) (%) (t/an)
2010 72.477 60 43.486
2011 71.687 70 50.181
2012 70.897 80 56.718
2013 70.107 90 63.096
Se poate estima c volumul cantitativ de nmol generat n staiile de epurare ale judeului, va
vrete considerabil datorit creterii populaiei racordate, punerii n funciune a unor noi staii i
reabilitare a celor existente. n consecin, se estimeaz o cretere a cerinelor de tratare a
nmolului generat n staiile de epurare judeen.
Astfel se vor dubla cantitile pn n 2016 (conform planului judeean cantitatea generat n 2005
a fost de 9.2 t/an fracie uscat).
Potrivit datelor din Studiul de fezabilitate pentru proiectul de alimentare cu ap i canalizare n
judeul Mehedini, cantitatea estimat a se genera n urma exploatrii noii staii de epurare din
Drobeta Turnu Severin, pentru anul 2025, este de 3.806 tone nmol, dup tratarea secundar.

5.1.7 Definirea cerinelor, necesitilor i a principalelor deficiene


n figura urmtoare sunt prezentate tendinele generale privind generarea deeurilor n anii int,
pe zone.

72
Sistem de Management Integrat al Deeurilor Solide n judeul Mehedini
Consoriul EPEM Grecia/Institutul de Studii i Proiectri Energetice Romnia
STUDIU DE FEZABILITATE JUDEUL MEHEDINI
CAPITOLUL 5 ANALIZA SITUAIEI ACTUALE I
PROIECII

Figura 5-2: Tendina generrii deeurilor pe zone, n jude

Urmtoarea figur prezint cerinele anuale de eliminare deeuri pe zone. De menionat c


cantitile maxime de eliminare vor ndeplini obiectivele prevzute, dac sistemul se va
implementa. Astfel, se preconizeaz c prin sistemul propus se va reduce cantitatea de deeuri
destinat eliminrii.


Figura 5-3: Deeuri eliminate, pe zone ale judeului

Datele prezentate n capitolele anterioare stau la baza proiectrii sistemului de management al


deeurilor. Orizontul planificat este de 30 de ani, astfel, capacitile infrastructurii i echipamentele
trebuie extinse n vederea obinerii eficienei economice. La conceperea sistemului se va ine cont
de generarea deeurilor n 2013, primul an int (dup anul curent), la care se adaug reducerea

73
Sistem de Management Integrat al Deeurilor Solide n judeul Mehedini
Consoriul EPEM Grecia/Institutul de Studii i Proiectri Energetice Romnia
STUDIU DE FEZABILITATE JUDEUL MEHEDINI
CAPITOLUL 5 ANALIZA SITUAIEI ACTUALE I
PROIECII
deeurilor biodegradabile destinate depozitrii. n acest fel, se consider ndeplinit principalul
obiectiv.
Urmtorul tabel prezint informaii privind cantitile de deeuri gestionate n judeul avut n vedere.
Tabel 5-3: Generarea i capacteristicile deeurilor
Deeuri
similare
celor din Deeuri Deeuri Total deeuri
Deeuri Deeuri Deeuri
An comer, din grdini municipale municipale
menajere din piee stradale
industrie i parcuri necolectate generate
i
instituii
Generare deeuri n mediul urban (tone/an)
2009 32.558 24.703 718 1.436 4.309 16.847 80.571
2010 32.481 24.900 716 1.433 4.298 16.808 80.637
2013 48.831 25.503 710 1.420 4.259 0 80.722
2016 48.284 26.120 702 1.404 4.211 0 80.720
2025 45.900 28.062 667 1.334 4.003 0 79.967
2040 39.555 31.624 575 1.150 3.450 0 76.354
Generare deeuri n mediul rural (tone/an)
2009 922 2.306 0 0 0 22.139 25.368
2010 920 2.325 0 0 0 22.087 25.332
2013 22,794 2.381 0 0 0 0 25.174
2016 22,538 2.438 0 0 723 0 25.700
2025 21,426 2.620 0 0 777 0 4.822
2040 18,464 2.952 0 0 876 0 2.292
Total generare deeuri (tone/an)
2009 33.481 27.009 718 1.436 4.309 38.987 105.939
2010 33.402 27.225 716 1.433 4.298 38.894 105.969
2013 71.624 27.884 710 1.420 4.259 0 105.896
2016 70.822 28.558 702 1.404 4.934 0 106.420
2025 67.326 30.682 667 1.334 4.780 0 104.789
2040 58.018 34.577 575 1.150 4.325 0 98.645
Indice generare deeuri (kg / cp loc. / an)
2009 362
2010 366
2013 383
2016 399
2025 446
2040 547
Compopziia deeurilor (%)
2009 2013 2033
Fracie
Urban Rural Jude Urban Rural Jude Urban Rural Jude
Hrtie i
14,0% 8,5% 12,7% 15,5% 9,5% 14,0% 21,0% 17,0% 20,1%
carton
Sticl 5,5% 4,0% 5,1% 6,5% 5,0% 6,1% 7,0% 5,0% 6,5%
Metal 6,5% 3,0% 5,7% 7,0% 4,0% 6,2% 8,5% 5,5% 7,8%
Plastic 8,5% 9,0% 8,6% 9,0% 10,0% 9,3% 13,0% 13,5%

74
Sistem de Management Integrat al Deeurilor Solide n judeul Mehedini
Consoriul EPEM Grecia/Institutul de Studii i Proiectri Energetice Romnia
STUDIU DE FEZABILITATE JUDEUL MEHEDINI
CAPITOLUL 5 ANALIZA SITUAIEI ACTUALE I
PROIECII
15,0%
Lemn 3,0% 4,0% 3,2% 3,0% 4,0% 3,3% 3,0% 4,0% 3,2%

54,0% 64,0% 56,4% 58,0% 52,4% 41,5% 42,0%


Biodegradabile 50,5% 43,5%

Altele 8,5% 7,5% 8,3% 8,5% 9,5% 8,8% 6,0% 6,9%


10,0%

Se preconizeaz o modificare a generrii deeurilor, o cretere pentru perioada 2010 2016 i o


scdere pentru perioada 2016 2040. Acest lucru se datoreaz creterii permanente a generrii
deeurilor pe cap de locuitor (0.8% anual), n timp ce populaia rural nregistreaz o tendin de
scdere. n ceea ce privete compoziia deeurilor solide, se estimeaz o schimbare, deeurile de
ambalaje reprezentnd un procent ridicat comparativ cu cele biodegradabile care au un procent
mai sczut.
Obiectivele stabilite n legislaia naional i european pentru deeurile de ambalaje i cele
biodegradabile, sunt stricte i impun implementarea unui sistem de management integrat al
deeurilor solide care const ntr-o infrastructur de tratare n vederea utilizrii minime a
deeurilor. Elementul fundamental al acestui sistem l reprezint colectatea deeurilor care trebuie
extins n toate zonele judeului i trebuie implementat astfel nct s faciliteze tratarea deeurilor
i utilizarea materialelor.
Tabelul de mai jos include date privind intele pentru urmtorii ani.
Tabel 5-4: inte exprimate n cantiti estimative de deeuri
2010 2011 2013 2016
Cantitatea total de deeuri municipale
105.969 105.952 105.896 106.420
generate (t)
Cantitatea total de deeuri biodegradabile
64.325 62.965 62.366
generate (t)
Cantitatea minim de deeuri biodegradabile
12.181 28.203 38.032
redus de la stocare (t)
Cantitatea maxim de deeuri biodegradabile
105.969 105.952 105.896 106.420
eliminate (t)
Valorificarea deeurilor de ambalaje (t) 10.461 12.128 15.137 16.863
Reciclarea deeurilor de ambalaje (t) 9.153 10.526 13.876 15.458
Valorificare/reciclare hrtie/carton (t) 3.086 3.240 3.572 3.980/8.136
Valorificare/reciclare deeuri plastice (t) 885 1.062 1.646 1.834/4.300
Valorificare/reciclare deeuri din sticl (t) 2.090 2.394 3.300 3.676/3.752
Valorificare/reciclare deeuri metalice (t) 981 1.030 1.135 1.265/5.392
Valorificare/reciclare deeuri lemnoase (t) 314 412 454 506/843
Cantitatea maxim depozitat (t) 83.431 76.847 62.663 51.634

5.2 Compoziia deeurilor

5.2.1 Situaia actual


Nu exist date exacte cu privire la compoziia deeurilor n judeul Mehedini, date utilizate sunt
cele din PRGD. Pentru 2008, datele privind compoziia deeurilor sunt cele furnizate de CL
Mehedini pe baza completrii chestionarelor. Aceste date sintetizeaz concluziile operatorilor de
salubritate, potrivit tabelului de mai jos:

75
Sistem de Management Integrat al Deeurilor Solide n judeul Mehedini
Consoriul EPEM Grecia/Institutul de Studii i Proiectri Energetice Romnia
STUDIU DE FEZABILITATE JUDEUL MEHEDINI
CAPITOLUL 5 ANALIZA SITUAIEI ACTUALE I
PROIECII

Tabel 5-5: Date privind compoziia deeurilor conform chestionarelor Consiliului Judeean
Mehedini
Urban Rural areas
areas
Hrtie i carton (% din cantitatea generat) 13,71 No data available
Sticl (% din cantitatea generat) 5 No data available
Metale feroase/neferoase (% din cantitatea generat) 5 No data available
Plastic (% din cantitatea generat) 14,35 No data available
Biodegradabile (% din cantitatea generat) 43,93 No data available
Textile, lemn, cauciuc, piele (% din cantitatea generat) 0 No data available
Altele (% din cantitatea generat) 11,51 No data available
Total 100,00 100,00
Not: Pentru zonele urbane i rurale nu s-au efectuat studii privind compoziia deeurilor. Pentru zonele urbane,
compoziia a fost estimat pe baza concluziilor operatorilor de salubritate (anul 2008).
Surs: Chestionar completat de CL Mehedini

Compoziia deeurilor n zona urban, jud. Mehedini

12.31% Hrtie i carton


0.00% 14.66%
5.35% Sticl
5.35% Metale
Plastic
Biodegradabile
15.35%
46.98% Textile, lemn, cauciuc, piele
Altele

Datele utilizate n prognozarea deeurilor municipale sunt furnizate de PJGD.

Tabel 5-6: Cantiti de deeuri colectate, valorificate, eliminate i rmase n stoc


An 2004 An 2005
Material
Pondere %
Mediu urban Mediu rural Mediu urban Mediu rural
Hrtie i carton 16,86 25 12,43 15
Sticl 6,14 6 5 5
Plastic 10,43 5 13,71 15
Metale 6,14 5 5 5
Lemn 3,43 0 5 8
Biodegradabile 31,57 29 46,86 41
Alte tipuri de deeuri 25,43 30 12 11

76
Sistem de Management Integrat al Deeurilor Solide n judeul Mehedini
Consoriul EPEM Grecia/Institutul de Studii i Proiectri Energetice Romnia
STUDIU DE FEZABILITATE JUDEUL MEHEDINI
CAPITOLUL 5 ANALIZA SITUAIEI ACTUALE I
PROIECII
5.2.2 Proiecii
Proiecia generrii deeurilor municipale biodegradabile este efectuat pe baza proieciei generrii
deeurilor municipale i a proieciei compoziiei, mai exact pe baza ponderii fraciei biodegradabile
din deeurile municipale.
Pe baza ipotezelor, este estimat compoziia deeurilor municipale pentru cei trei ani int, i
anume 2013, 2023 i 2033. Figura 5-4prezint compoziia estimativ a deeurilor pentru aceti ani.

Figura 5-4: Compoziia estimativ, pe viitor, a deeurilor menajere la nivel de jude


Informaiile se regsesc i n Anexa 5.3

5.3 Instalaii i performan


Acest subcapitol const ntr-o scurt descriere a sistemului actual de management al deeurilor,
identificat printr-o serie de probleme i deficiene. Analiza se aplic pentru toate etapele de
gestionare a deeurilor, de la colectare pn la eliminare.
Datele sunt preluate din analiza complet realizat pe durata elaborrii Planului de Investiii pe
Termen Lung. Datele obinute n 2009 sunt cele mai recente.

5.3.3 Colectare i transport


n judeul Mehedini exist 5 operatori de salubritate din care doar 3 dein licen ANRSCUP.
Tabel 5-7:Operatori de salubritate

Adres Populaie care


Municipiu/ora/ Nume Autorizaie
beneficiaz de servicii
Nr. comun operator ANRSCUP
de salubritate (nr.
locuitori)
SC
Cluj Napoca, Bd.
DROBETA BRANTNER
21 Decembrie
1 TURNU SERVICII DA 72 500.00
1989, nr. 67,
SEVERIN ECOLOGICE
judeul Cluj
SA

77
Sistem de Management Integrat al Deeurilor Solide n judeul Mehedini
Consoriul EPEM Grecia/Institutul de Studii i Proiectri Energetice Romnia
STUDIU DE FEZABILITATE JUDEUL MEHEDINI
CAPITOLUL 5 ANALIZA SITUAIEI ACTUALE I
PROIECII
Drobeta Tr.
SC FLORA
Severin, Calea
SERCOM DA Deeuri biodegradabile
Timisoarei
SA din parcuri i spaii verzi
nr.179
Orova, str. 1
SC
Decembrie 1918
2 OROVA FLORICOLA DA 9 110.00
nr.22, judeul
SA
Mehedini
Serviciul
BAIA DE
3 public al NU 1 721.00
ARAM
primriei
Strehaia, str.
SC FLAPS
4 STREHAIA Matei Basarab NU 9 290.00
SA
nr. 22
Drobeta Tr.
SC FLORA Salubritate stradal
Severin, Calea
5 VNJU MARE SERCOM
Timisoarei
SA 1 274.00
nr.179
Conform calculelor de determinare a gradului de acoperire cu servicii de salubritate n mediul
urban i rural i a mediei pe jude, rezultatele indic un procent de 65.9% pentru populaia urban,
respectiv 3.99% pentru populaia rural racordat la serviciul de salubritate.
n mediul rural, pe lng localitile deservite de serviciu de salubritate, gestionarea deeurilor este
asigurat de primriile a 59 de comune.
Tabel 5-8: Populaie deservit de servicii de salubritate n 2009
Numr Numr
Total
Tip serviciu locuitori locuitori Specificaii
locuitori
deservii nedeservii
servicii prestate
2 municipii
de operatori de 92 174 43 108 135 282
2 orae
salubritate

servicii furnizate
Urban 1 721 4 014 5 735 1 ora
de primari

2 municipii
Total urban 93 895 47 122 141 017
3 orae

servicii prestate
de operatori de 6 004 4 003 10 007 1 comun
salubritate
Rural
servicii furnizate
138 882 0 138 882 62 comune
de primari
Total rural 144 886 4 003 148 889 63 comune
Analiznd informaiile, se poate concluziona c serviciile furnizate de primrii nu respect
prevederile legislative datorit insificienei numrului de recipiente de colectare sau datorit
vehiculelor de transport care constau n mare parte, din tractoare cu remorc sau vehicule cu
cuplaj.
Colectarea n amestec a deeurilor menajere
Colectarea n amestec a deeurilor menajere se realizeaz de ctre operatorii de salubritate, n
diferite tipuri de containere. Tipul i numrul containerelor de colectare aparinnd operatorilor de

78
Sistem de Management Integrat al Deeurilor Solide n judeul Mehedini
Consoriul EPEM Grecia/Institutul de Studii i Proiectri Energetice Romnia
STUDIU DE FEZABILITATE JUDEUL MEHEDINI
CAPITOLUL 5 ANALIZA SITUAIEI ACTUALE I
PROIECII
salubritate sau autoritilor adminsitraiei publice locale (conform datelor furnizate), sunt prezentate
n tabelul de mai jos.
Tabel 5-9: Dotarea operatorilor de salubritate cu recipiente de colectare
Collecting equipments for mixed collection
Nr.
Nr. Nume operator Nr. Nr.
Nr. pubele pubele Nr. containere
pubele containere
de 120 l de 240
de 140 l de 1,1 m3
l

SC BRANTNER SERVICII 56 buc. containere


5 400 --- 2 000 394
ECOLOGICE SA metalice de 8.0 m3
1

5 buc. containere
SC FLORA SERCOM SA --- --- --- ---
metalice de 5.0 m3

30 buc. containere
2 SC FLORICOLA SA 730 --- 170 45
de 4.0 m3

Serviciul public al Primriei


3 20 --- --- --- ---
Baia de Aram

4 SC FLAPS SA 2 --- 19 4 ---

7 buc. containere
5 SC FLORA SERCOM SA ---- ---- ---- ----
de 5.0 m3

--- --- 165 --- ---


98 buc. de diferite
capaciti,
TOTAL 6 152 --- 2 354 443
capacitate total
de aprox. 628 m3
Colectarea selectiv a deeurilor menajere
Dei colectarea selectiv a deeurilor de ambalaje este o obligativitate legislativ, n prezent n
jude, nu este implementat serviciul de colectare selectiv a deeurilor reciclabile, exceptnd
municipiul Drobeta Turnu Severin n care se practic serviciul de colectare selectiv a deeurilor
de ambalaje (hrtie/carton, PET, sticl).
Programul este implementat de ECOROM AMBALAJE n asociere cu SC BRANTNER SERVICII
ECOLOGICE SA, prin care colectarea selectiv se realizeaz n containere de 1.1 mc deservind o
populaie de cca. 50.000 locuitori. n cadrul acestui program, s-au amenajat 20 de puncte de
colectare unde au fost amplasate 166 containere de colectare selectiv. Serviciul de colectare
selectiv se aplic pentru urmtorele fracii: hrtie/carton, plastic/PET, sticl.
Furnizarea vehiculelor de transport

79
Sistem de Management Integrat al Deeurilor Solide n judeul Mehedini
Consoriul EPEM Grecia/Institutul de Studii i Proiectri Energetice Romnia
STUDIU DE FEZABILITATE JUDEUL MEHEDINI
CAPITOLUL 5 ANALIZA SITUAIEI ACTUALE I
PROIECII
Actualele mijloace de transport ale celor 4 operatori de salubritate i ale primriei Baia de Aram,
sunt ineficiente pentru gestionarea ntregii cantiti de deeuri generate la nivel de jude.
Echipamentele necesit ntreinere permanent.
Tabel 5-10: Dotarea operatorilor de salubritate cu vehicule de transport
Nr. Nume operator Vehicule de transport
Nr. vehicule
Nr.
de Alte tipuri
autocontainere
compactare

SC BRANTNER SERVICII
1 8 --- 2
ECOLOGICE SA

2 SC FLORA SERCOM SA 1 --- ---


2 buc. camioane de 16 tone (10
3 SC FLORICOLA SA 2 1 m3), 1 tractor cu remorc de 5m3,
1 tractor cu remorc de 8 m3
Serviciul public al Primriei
4 --- --- ---
Baia de Aram

5 SC FLAPS SA --- 3 buc. tractoare cu remorc


6 SC FLORA SERCOM SA --- --- ---

2 --- ---

5.3.4 Tratarea biologic a deeurilor


n cadrul judeului nu exist staie de sortare pentru deeurile municipale colectate selectiv.
De asemenea, datorit lipsei serviciului de colectare selectiv a deeurilor municipale solide,
judeul nu beneficiaz de o staie care s asigure tratarea acestui tip de deeuri.
n jude nu exist staii de incinerare sau tratare mecano-biologic.

5.3.5 Reciclare i valorificare


Potrivit datelor furnizate (din rapoartele MUN i TRAT, chestionarele i rapoartele ntocmite de
ARPM Mehedini/ARPM Craiova, chestionarele operatorilor) rezult c nu se realizeaz
valorificarea deeurilor municipale, neexistnd companii de comercializare i valorificatori ai
deeurilor, dei acetia sunt menionai n diferite documente oficiale.
Spre exemplu, datele raportate sunt contradictorii, cantitile declarate de colectare, valorificare
i/sau eliminare prin colectare selectiv, nu pot fi verificate de Consultant. Dinacest motiv, se
consider c situaia prezentat n Raport privind condiiile de mediu n Regiunea 4 S-V Oltenia
Trimestrul I din 2009 pentru judeul Mehedini privind valorificarea deeurilor, sunt irelevante.
Conform celor menionate anterior, n tabelul urmtor este prezentat situaia privind valorificarea
deeurilor municipale.
Tabel 5-11: Lista operatorilor economici autorizai s colecteze deeurile de ambalaje n
judeul Mehedini

80
Sistem de Management Integrat al Deeurilor Solide n judeul Mehedini
Consoriul EPEM Grecia/Institutul de Studii i Proiectri Energetice Romnia
STUDIU DE FEZABILITATE JUDEUL MEHEDINI
CAPITOLUL 5 ANALIZA SITUAIEI ACTUALE I
PROIECII
Cantitate (tone)
Jude Material Colectate Valorificate Eliminate Stoc
Deeuri
municipale 34706.18 0 34706.18 0
Sticl 10136.64 10134 0 19.365
Mehedini
PET 612.752 869.466 0 316.383
PE 8189.424 6050.341 0 2182.059
Hrtie/carton 5888.248 5883.444 0 3616.117
Surs: Raport privind condiiile de mediu n Regiunea 4 S-V Oltenia Trimestrul I din 2009, ARPM Craiova.

Tabel 5-12: Date privind situaia extinderii colectrii selective pentru deeurile de ambalaje
n Regiunea Oltenia
Cantitate
total a
Gestionarea
Numr deeurilor
Numr i tip deeurilor PET Plastic Hrtie / Sticl Metal
Operator locuitori de
container colectate (kg) (kg) carton (kg) (kg) (kg)
deservii ambalaje
selectiv
colectate
(kg)
S.C.
BRANTNE
Reciclare /
R
valorificare
SERVICII 149
prin ageni
ECOLOGI 10461 containere 12430 1310 1450 9670 0 0
economici
CE S.A. - de 1.1 mc
autorizai n
Drobeta
acest sens
Turnu
Severin

Total
judeul 10461 0 12430 1310 1450 9670 0 0
Mehedini
Surs: Raport privind condiiile de mediu n Regiunea 4 S-V Oltenia Trimestrul I din 2009, ARPM Craiova.

n ceea ce privete schema obligativitilor productorului (ECOROM AMBALAJE) n organizarea


i finanarea activitilor de colectare selectiv i sortare, doar Drobeta Turnu Severin beneficiaz
parial de programul ERA Collect implementat de ECOROM Ambalaje i SC BRANTNER
SERVICII ECOLOGICE SA. Prin acest program, s-au stabilit 20 de puncte de colectare unde au
fost amplasate 166 containere pentru colectarea selectiv a deeurilor. Se consider c acest
program are un impact minor asupra prezentului proiect, datorit cantitilor colectate reduse,
potrivit datelor furnizate de operator.
Tabel 5-13: Lista operatorilor economici autorizai s recicleze deeurile de ambalaje
Tip deeuri de ambalaje colectate
P
Acord de E Pla Hrtie / Met Lemn i Tex Sti
Agent economic mediu T stic carton ale plut tile cl
50/08.05.
SC REMAT GORJ SA, CUI 2155648 2006 X X X X X
SC REMAT SCHOLZ FILIALA 7/17.05.2
OLTENIA, CUI 22074386 007 X X X X
64/19.05.
SC METPET SRL, CUI 16972315 2006 X X
157/23.10
SC DOBRESIN SRL, CUI 18032099 .2006 X

81
Sistem de Management Integrat al Deeurilor Solide n judeul Mehedini
Consoriul EPEM Grecia/Institutul de Studii i Proiectri Energetice Romnia
STUDIU DE FEZABILITATE JUDEUL MEHEDINI
CAPITOLUL 5 ANALIZA SITUAIEI ACTUALE I
PROIECII
SC ROBSYLV COM SRL, CUI RO 74/11.08.
14565196 200 X X X
SC NEW COMPANY RECYCLING SRL, 59/02.05.
CUI 9668764 2007 X X X X X
37/12.03.
SC VANATORUL SRL, CUI 1615667 2007 X X
SC ECOELLA IMPEX SRL, CUI 243/13.12
22845936 .2007 X X X X
245/17.12
SC DENIS IMPEX SRL, CUI 1620078 .2007 X X

SC IMPERIAL DINASTI ANA IMPORT 2/21.01.2


EXPORT SRL, CUI 17077734 008 X X X
SC FLORA SERCOM SA, CUI RO 15/05.03.
6667616 2008 X X X
SC SOLIS SERV COM SRL, CUI 7/15.01.2
4695644 007 X X X
SC LUCKY STAR 2003 SRL, CUI 48/23.05.
15295201 2008 X X X
59/20.06.
SC LION IOL SRL, CUI 11274436 2008 X X
SC BRANTNER SERVICII ECOLOGICE 41/03.04.
SA, CUI 7180367 2009 X X X X X
Surs: Raport privind condiiile de mediu n Regiunea 4 S-V Oltenia Trimestrul I din 2009, ARPM Craiova.

Tabel 5-14: Lista operatorilor economici autorizai s recicleze deeurile de ambalaje


Operator Acord de Tehnologia Tip deeuri de ambalaje reciclate
mediu de reciclare
PET Plastic Hrtie Metale Lemn Sticl
/ i
carton plut Textile
SC AIM Umezirea X
CELROM 15/30.08.2006 deeurilor de
SA hrtie i
carton,
CUI transformarea
RO1605698 acestora n
past care
amestecat
cu celuloz,
rezult carton
SC 74/11.08.2008 Mcinare i X X
ROBYSILV transformare
COM SRL n fulgi

CUI RO
14565196
SC DAL 185/22.12.2006 Mcinare i X X
SRL transformare
n fulgi
CUI
19112790

82
Sistem de Management Integrat al Deeurilor Solide n judeul Mehedini
Consoriul EPEM Grecia/Institutul de Studii i Proiectri Energetice Romnia
STUDIU DE FEZABILITATE JUDEUL MEHEDINI
CAPITOLUL 5 ANALIZA SITUAIEI ACTUALE I
PROIECII
5.3.6 Depozite conforme i neconforme existente
n judeul Mehedini exist 2 municipii (Drobeta Turnu Severin i Orova) i 3 orae (Baia de
Aram, Vnju Mare i Strehaia).
n fiecare din cele 5 localiti exist sau au existat depozite de deeuri municipale.
Depozitul de la Drobeta Turnu Severin a fost autorizat, prin Acord de Mediu nr. 62 din 20.06.2011,
valabil pn n 20.06.2012. Depozitul este pun n funciune i nu s-a solicitat finanare pentru
construirea celulelor. Construcia acestor celule intr n responsabilitatea operatorului.
Din datele furnizate de operatorul depozitului rezult urmtoarele:
Modulul 1 al depozitului include dou celule, prima (n funciune) are o capacitate de cca. 250.000
mc, iar a doua are o capacitate de cca. 270.000 mc. Cantitatea introdus zilnic n depozit este de
300 mc. Prima celul utilizeaz 35% din capacitatea total. Durata de via a primei celule,
conform estimrilor operatorului, va continua pn n 2016, cnd va fi pus n funciune i cea de-a
doua celul.
Potrivit datelor actuale, factorul de compactare este de cca. 1:3. Construcia celulei 2 din modulul 1
a fost demarat (nivelare, comopactare, turnare platform), continundu-se i n prezent. Lucrrile
de finalizare se vor demara, cnd celula 1 va utiliza 70% din capacitatea sa de operare, cel mai
probabil la mijlocul sau la sfritul lui 2013, sau cel trziu la nceputul anului 2014.
Pentru 4 din cele 5 depozite, Romnia nu a solicita perioade de tranziie, dar pentru depozitul de la
Strehaia, care i-a ntrerupr activitatea n 2010, judeul Mehedini a solicitat o perioad de tranziie
de 1 an.
Pe lng aceste depozite, mai exist nc 4 la imian, Orova (Poiana Stelei), Vnju Mare i Baia
de Aram, care nu mai sunt n funciune nc din 2009, iar ntr-o perioad de 2 ani, trebuiesc
demarate procedurile de nchidere.
Conform rapoartelor TRAT ntocmite n 2008 de ctre operatorii depozitelor neconforme i depuse
la APM Mehedini, exist o neconcordan ntre numrul de locuitor deservii de aceste depozite i
populaia total racordat la serviciile de salubritate n 2009, dup cum rezult din chestionare. Pe
baza informaiilor colectate de Consultant, nu a fost posibil identificarea cauzei acestei
neconcordane, astfel c datele furnizate de operatori sunt considerate de ncredere.
n prezent, pentru toate depozitele s-au derulat procedurile de ncetare a activitii, deeurile fiind
depozitate n noul depozit conform din Drobeta Turnu Severin administrat de S.C. BRANTNER
SERVICII ECOLOGICE S.A.
n zonele rurale toate zonele de depozitare sunt nchise, potrivit situaiei prezentate de autoritile
locale.
n prezent, judeul nu beneficiaz de staie de transfer.
n ceea ce privete cantitile de deeuri depozitate n fiecare depozit neconform din judeul
Mehedini, informaiile colectate de Consultant fac referire la perioada 2001 2008.
Tabel 5-15: Evoluia cantitilor estimative de deeuri depozitate n perioada 2001-2008
Nume depozit Cantiti de deeuri depozitate (m3)
Amplasare/An 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
imian/imian 45.194,3 46.425 64.351 52.000 Nu exist Nu exist Nu exist Nu exist

83
Sistem de Management Integrat al Deeurilor Solide n judeul Mehedini
Consoriul EPEM Grecia/Institutul de Studii i Proiectri Energetice Romnia
STUDIU DE FEZABILITATE JUDEUL MEHEDINI
CAPITOLUL 5 ANALIZA SITUAIEI ACTUALE I
PROIECII
date date date date
disponibile disponibile disponibile disponibile
Nu exist Nu exist
Poiana Stelei /
5068,81 1340 3823,58 4000 4500 date date 287 000
Orova
disponibile disponibile
Nu exist Nu exist Nu exist
Vnju Mare /
7984 4302 5133 1265 date date date 43 659,2
Vnju Mare
disponibile disponibile disponibile
Baia de Aram Nu exist Nu exist Nu exist
/ Baia de 3332 1079,4 1608 947 date date date 2 080
Aram disponibile disponibile disponibile
Nu exist Nu exist
Strehaia 6080 2835 2343 2400 4555 date date 15 418
disponibile disponibile
Considernd c pentru depozitele menionate anterior, operatorii economici au asigurat colectarea
deeurilor doar din localitile din zona lor de competen, precum i faptul c nici un depozit nu a
fost prevzut cu echipamente de msurare, rezult c nu exist informaii certe privind cantitile
depozitate. Cantitile din tabelul de mai sus, sunt singurele date disponibile obinute din
chestionarele completate de operatori, respectiv de APM Mehedini.

5.3.7 Tarife i costuri de gestionare deeuri


n judeul Mehedini exist 4 operatori de salubritate, din cdare 3 au licen ANRSCUP:

SC FLORICOLA SA;
SC BRANTNER SERVICII ECOLOGICE SA
SC FLAPS SA
SC FLORA SERCOM SA
Serviciul public al Primriei Baia de Aram
Tarifele i unitile de msure difer de la operator la operator, astfel fiind imposibil un termen de
comparaie. de asemenea, tarifele variaz n funcie de categoria de consumatori. Datele raportate
sunt furnizate de companiile care opereaz n prezent. Tarifele sunt exprimate n RON/ms. Pentru
tarifele percepute populaiei, se calculeaz o medie a anual a deeurilor care este estimat pe
baza factorului de generare. Astfel tarifele sunt exprimate n RON/persoan. Cel mai mare procent
dintr-un tarif este reprezentat de costurile de transport. Urmtorul tabel prezint tarifele actuale
aplicate n judeul Mehedini.
Tabel 5-16: Situaia operatorilor i nivelul de tarifare n jude, 2009

Tarif Tarif
Populaia deservit
deeuri deeuri
de serviciile de
N Municipiu/ ora/ Nume menajare similare Alte tipuri de
salubritate
o. comun operator (lei/m, pentru deeuri
(nr. locuitori)
lei/tn. /lei/ agenii
persoan) economici

SC
DROBETA
BRANTNER
TURNU 72 500.00 40.9 lei/m 40 lei/ m3 ---
SERVICII
SEVERIN
1 ECOLOGICE

84
Sistem de Management Integrat al Deeurilor Solide n judeul Mehedini
Consoriul EPEM Grecia/Institutul de Studii i Proiectri Energetice Romnia
STUDIU DE FEZABILITATE JUDEUL MEHEDINI
CAPITOLUL 5 ANALIZA SITUAIEI ACTUALE I
PROIECII
SA
SC FLORA Deeuri biodegradabile 3
--- --- 26.4 lei/ m
SERCOM SA din grdini i parcuri

36.62 lei/ m3
deeuri din
construcii,
SC 2.93
35.09 lei/ m3
ORSOVA FLORICOLA 9 110.00 lei/pers/lun 48.79 lei/ m3
deeuri
SA
voluminoase,
3
44.22 lei/ m
deeuri stradale
2
BAIA DE Serviciul public 15 3
1 721.00 20.61 lei/ m ---
3 ARAMA al primriei lei/an/pers
3 3
4 STREHAIA SC FLAPS SA 9 290.00 30.30 lei/m 30.30 lei/ m ---
---- ---- ---- 11 lei/1000 m2
SC FLORA
VANJU MARE 2.52 3
SERCOM SA 1 274.00 24 lei/m ----
5 lei/pers
Surs: Date furnizate de operatorii de salubritate, 2009

Conform datelor solicitate de operatorii de salubritate, nivelul de colectare a tarifelor/taxelor de la


populaie i ageni economici este de 75% n mediu rural i 90% n mediul urban.
Pe baza datelor din contractele de concesiune ncheiate ntre autoritile locale i operatorii de
salubritate, tarifele aprobate pentru aceste servicii trebuie s includ suma perceput pentru
nchiderea depozitelor neconforme, conform HG 349/2005. Dei s-a solicitat de operatorii de
salubritate, situaia privind sumele colectate pentru nchiderea acestor depozite, nu a fost
prezentat Consultantului. Se preconizeaz c acest fond nu a fost creat de ctre operatori.
Structura costurilor operatorilor de salubritate este redat n tabelul urmtor:
Tabel 5-17: Structura costurilor operatorilor de salubritate
Operator Etapa de Costuri Costuri Costuri Costuri Alte Total
gestionare personal ntreinere combustibil asigurare costuri costuri
(LEI/an) (LEI/an) (LEI/an) (LEI/an) specificai (LEI/an)
(LEI/an)
SC Colectare i 720,000 36,000 642,000 70,400 40,000 1,508,400
Brantner transport
deeuri
Servicii Staii
Ecologice transfer
SA Reciclare
deeuri
Tratare
deeuri
Valorificare
energie din
deeuri
Eliminare 70,000 12,000 78,000 5,000 4,000 99,070
deeuri
SC Colectare i 246,828 48,496 255,924 - 99,272 650,520
Floricola transport
deeuri
SA
Staii
Orsova transfer
Reciclare
deeuri

85
Sistem de Management Integrat al Deeurilor Solide n judeul Mehedini
Consoriul EPEM Grecia/Institutul de Studii i Proiectri Energetice Romnia
STUDIU DE FEZABILITATE JUDEUL MEHEDINI
CAPITOLUL 5 ANALIZA SITUAIEI ACTUALE I
PROIECII
Tratare
deeuri
Valorificare
energie din
deeuri
Eliminare 20,160 14,340 3,805 - 4,320 42,625
deeuri
SC Colectare i 227,628 15,361 13,776 3,334 4,285 267,384
FLAPS transport
deeuri
SA
Staii
Strehaia transfer
Reciclare
deeuri
Tratare
deeuri
Valorificare
energie din
deeuri
Eliminare
deeuri
SC Flora Colectare i 235,296 51,000 59,500 7,800 68,500 422,096
Sercom transport
deeuri
SA
Staii
transfer
Reciclare
deeuri
Tratare
deeuri
Valorificare
energie din
deeuri
Eliminare 80,400
deeuri
Surs: Chestionare, 2009

Referitor la perceperea de taxe, se pot face urmtoarele observaii:


a. Taxarea nu este uniform pe ntregul jude. Mai mult, sunt nregistrate diferene de taxare i
n aceeai localitte, n funcie de operator.
b. n mediul rural, se practic metoda prin care serviciul este pltit din bugetul local al
primriei, populaia fiind scutit de orice fel de tax.
c. Perceperea taxelor de la companii este realizat n conformitate cu principiul poluatorul
pltete, dac ne raportm la cantitatea de deeuri generat de acestea; n acest sens se
recomand o uniformizare a unitilor de msurare datorit faptului c att unitile
volumetrice, ct i cele masice creaz dificulti n realizarea de compataii i calcule.
d. Disponibilitatea datelor privind tarifele este o alt problem. Stabilirea tarifelor este un
aspect strain Consultantului, dei acesta a cerut stabilirea structurii de taxe de la
operatoriide salubritate.
Cu toate acestea, diferenele menionate anterior pot fi parial justificate prin diferenele ntre
deeurile generate pe cap de locuitor dintr-o localitate/zon sau alta.

86
Sistem de Management Integrat al Deeurilor Solide n judeul Mehedini
Consoriul EPEM Grecia/Institutul de Studii i Proiectri Energetice Romnia
STUDIU DE FEZABILITATE JUDEUL MEHEDINI
CAPITOLUL 5 ANALIZA SITUAIEI ACTUALE I
PROIECII
Pentru structura de tarifare ulterioar, se poate considera o uniformitate a tarifelor n vederea
evitrii perceperii unor taxe majorate pentru zonele rurale (aflate la distane mai mari i u venituri
mici). Pentru a favoriza o subvenionare omogen, perceperea taxelor se poate face ntr-o manier
combinat pentru mediul urban i cel rural.

5.4 Concluzie
n ceea ce privete managementul deeurilor din judeul Mehedini, sistemul actuale nu este n
conformitate cu prevederile legislative i nu poate respecta obiectivele i intele legislative stipulate
n Tratatul de Aderare. Tabelul de mai jos prezint principalele deficiene ale sistemului de
management deeuri.
Potrivit celor menionate, tabelul 5.18 red o evaluare a sistemului actual de gestionare deeuri i
cerinele de mbuntire.

87
Sistem de Management Integrat al Deeurilor Solide n judeul Mehedini
Consoriul EPEM Grecia/Institutul de Studii i Proiectri Energetice Romnia
STUDIU DE FEZABILITATE JUDEUL MEHEDINI
CAPITOLUL 5 ANALIZA SITUAIEI ACTUALE I PRIORITY INFRASTRUCTURE
PROIECII INVESTMENT PROGRAMME
Tabel 5-18: Cerinele de perfecionare ale sistemului judeean de gestionare deeuri
Etapa de gestionare Situaia actual Cerine cuantificate
int Termen
deeuri
280.428 locuitori din jude trebuie racordai la serviciile de
salubritate
Echipamentul actual este insuficient 100 % rata de racordare la 3
Necesarul total de pubele n m : 7.003
i necesit ntreinere intens serviciile de salubritate n
Colectare i transport Necesarul suplimentare de pubele n m3: 5.248
Rata de racordare la serviciile de mediul urban i rural, n 2013
deeuri Necesarul total de camioane n m3: 952
salubritate, 100% n mediul urban i funcie de intele
90% n mediul rural regionale/judeene specifice Necesarul suplimentar de camioane n m3: 620
Construirea a 4 staii de transfer cu capacitate total de
38.368 tn/an
3.240 tn/an hrtie i carton (60% din ambalaje i din total);
1.062 tn/an plastic (16% din total sau 22,5% din ambalaje);
2011 2.394 tn/an sticl (48% din total sau 60% din ambalaje);
1.030 tn/an metal (50% din ambalaje i din total);
412 tn/an lemn (15% din ambalaje i din total);
3.572 tn/an hrtie i carton (60% din ambalaje i din total);
Grad sczut de reciclare 1.646 tn/an plastic (16% din total sau 22,5% din ambalaje);
Colectrea i tratarea
Reciclare Lipsa capacitilor necesare de 2013 3.300 tn/an sticl (48% din total sau 60% din ambalaje);
deeurilor de ambalaje
sortare 1.135 tn/an metal (50% din ambalaje i din total);
454 tn/an lemn (15% din ambalaje i din total);
3.980 tn/an hrtie i carton (60% din ambalaje i din total);
1.834 tn/an plastic (16% din total sau 22,5% din ambalaje);
2016 3.676 tn/an sticl (48% din total sau 60% din ambalaje);
1.265 tn/an metal (50% din ambalaje i din total);
506 tn/an lemn (15% din ambalaje i din total);
2010 12.181 tn sau 42 kg/cap loc./an
Tratarea deeurilor Lipsa instalaiilor de tratare a Devierea deeurilor
2013 28.203 tn sau 101 kg/cap loc./an
biodegradabile deeurilor biodegradabile biodegradabile
2016 38.032 tn sau 140 kg/cap loc./an

Deeurile sunt eliminate ntr-un Depozitul conform va prelua


La maxim 2 ani de la
singur depozit conform cantitatea total de deeuri nchiderea depozitelor neconform de clasa b din mediul urban,
Depozitare deeuri sistarea activitii de
Depozitele neconforme i-au nchiderea depozitelor care i-au sistat activitatea de depozitare
depozitare
ntrerupt activitatea neconforme

88
Sistem de Management Integrat al Deeurilor Solide n judeul Mehedini
Consoriul EPEM Grecia/Institutul de Studii i Proiectri Energetice Romnia
STUDIU DE FEZABILITATE JUDEUL MEHEDINI
CAPITOLUL6 GESTIONAREA NMOLULUI

6. GESTIONAREA NMOLULUI

6.1 Tratarea nmolului


Principalele obiective de gestionare a nmolului constau n stabilizarea namolului biodegradabil,
reducerea agenilor patogeni i a mirosurilor nainte de eliminare. Opiunea de tratare a nmolului
sunt:
Fermentaie aerob
Biostabilizare
Usctoare termice
Uscare solar
Paturile de uscare din trestie constau n filtru de pietri i trestie. Nmolul este este aplicat pe
suprafa patului unde este deshidratat prin filtrare, drenaj, evaporare i evapotranspiraie
(pierdere de ap prin frunzele plantelor). Rdcinile plantelor i microorgnismele creaz o
simbioz care asigur aerarea materialului, modificnd structura nmolului i stabilizndu-l.
Principalele avantaje ale acestui sistem sunt costurile reduse de instalare, exploatare, energie i
ntreinere. Acest sistem ofer o soluie pe termen lung i odat pus n oper, poate funciona
decenii ntregi, necesitnd un mimin de ntreinere i perioade ndeluingate ntre excavaii. Un alt
avantaj este crearea de spaii verzi care pot funciona ca un adevrat habitat pentru o serie de
specii de animale. Principalul dezavantaj este c, dei prin aceast metod se produce nmol de
clasa A, dac sunt plantate plante cu rdcini prolifice precum fragmatitele, poate avea loc
dezvoltarea rdcinilor (prin semine sau rizomi), dac nmolul este aplicat pe pmnt. Un alt
dezavantaj const n cerina semnificativ de teren; cantitile de nmol sunt reduse, variind ntre
30 100 kg (TSS)/mp, suprafeele extinse de teren fiind necesare pentru cantitatea denmol ce
trebuie tratat.
Fermentaia aerob convenional este un proces de oxidare biologic a nmolului de epurare
lichid ce are loc ntr-un recipient. Bacteriile necesit o cantitate considerabil de oxigen (n general
aeratorii de suprafa) pentru a facilita conversia substanelor volatile n dioxid de carbon, ap i
azotai. n urma acestui proces se obine nmol de clasa B, dup perioad de retenie de 40 de
zile. Principalul avantaj este procesul de fermentaie aerob nu necesit ntreinere excesiv i
este simplu de exploatat, iar principalul dezavantaj const n consumul mare de energie datorit
cerinei ridicate de oxigen. n plus, acest proces poate fi considerat ca fiind opiune final de tratare
dar i ca opiune de pretratare pentru paturile din trestie i metodele de compostare n vederea
eliminrii mirosurilor.
Biostabilizarea n straturi este o metod rentabil, benefic pentru mediu a crui scop const n
stabilizarea biosolidelor rezultate n urma epurrii apelor uzate. Este un proces n care materialul
biodegradabil este supus degradrii biologice n condiii controlate, n vederea obinerii unui
produs final stabilizat. Dei compostarea poate fi obinut prin metode aerobe i anaerobe,
opiunea optim de compostare a biosolidelor const n fermentaia aerob. Acest proces este
frecvent ntlnit n natur, care are loc n pduri. n prezena oxigenului, frunzele czute i
excrementele animalelor sunt transformate n humus stabilizat care nu prezint mirosuri. n plus,
este generat o cantitate semnificativ de energie sub form de cldur, datorit oxidrii
compuilor carbonici i transformrii n dioxid de carbon. n urma compostrii se obine un produs
secundar de clasa A (compost) care poate fi balotat i comercializat. n vederea compostrii
biosolidelor, este necesar un agent de amestec, precum deeuri verzi mrunite, care s asigure
condiii aerobe optime. Principalul dezavantaj este suprafaa considerabil de teren.
Usctoarele termice utilizeaz temperaturi ridicate pentru a spori coninutul de materie uscat din
nmol, de la 40-60% la 90-95%.Temperatura ridicat este obinit prin arderea combustibilului
auxiliar. Usctoarele termice pot genera un produs fr patogeni cu emisii reduse de mirosuri, ntr-
o perioad scurt de timp. n urma acestui proces se obine un volum redus de material care este
manevrat i transportat uor. Orice tip de nmol de epurare poate fi uscat termic, iar produsul final
poate fi balotat i comercializat. Usctoarele termice funcioneaz pe diferite metode n vederea
utilizrii unei cantiti reduse de oxigen, chiar i n condiii de vid (pentru a nu genera praf) pentru a
evita posibilele incendii sau explozii. Usctoarele termice utilizeaz cantiti considerabile de

89
Sistem de Management Integrat al Deeurilor Solide n judeul Mehedini
Consoriul EPEM Grecia/Institutul de Studii i Proiectri Energetice Romnia
STUDIU DE FEZABILITATE JUDEUL MEHEDINI
CAPITOLUL6 GESTIONAREA NMOLULUI
energie i necesit costuri ridicate, fiind recomandate pentru staiile cu spaii limitate care nu
necesit costuri mari de combustibil.
Uscarea solar, spre deoasebire de metodele de tratare termic, este mai rentabil i fr impact
asupra mediului n momentul reducerii coninutului de ap din nmol. Necesitnd suprafee
extinse, aceast metod este recomandat pentru staiile cu capaciti reduse cu producie
variabil de nmol, n funcie de anotimp i care sunt amplasate n zone luminoase. Principiul de
operare este simplu, bazndu-se pe contactul dintre aer i nmol i se deruleaz ntr-o ser.
Nmolul este aezat pe o platform de beton i este amestecat mecanic, n timp ce aerul este
permanent mprosptat. Nmolul este nclzit n interiorul serei, iar apa este evaporat.
Amestecarea mecanic i aerarea sunt cei mai critici factori pentru uscarea i omogenitarea
nmolului, precum i pentru prevenirea mirosurilor. n urma acestui proces se obine nmol uscat
n proporie de 70% i se reduce volumul acestuia cu cel puin 65%.
Fermentaie anaerob, este un proces care asigur transformarea materiei biodegradabile n
biogaz i nmol stabilizat cu ajutorul bacteriilor anaerobe. Procesul are loc ntr-un reactor. Biogazul
poate fi utilizat pentru generarea de energie, iar nmolul stabilizat se poate folosi n scopuri
agricole. n urma acestui fenomen se reduce coninutul de materie solid (25% - 40%) i cel al
agenilor patogeni. Nmolul destinat tratrii trebuie ngroat i s conin un procent de 8%
substan uscat (SU). Urmtorul tabel prezint o analiz comparativ a parametrilor principali
pentru opiunile de pretratare.
Tabel 6-1: Analiz comparativ a opiunilor de tratare a nmolului.
Paturi de Fermentaie Compostare* Usctoare Uscare solar Tratarea
uscare din aerob termice anaerob
trestie*
SU (%) Nu Nu necesit ngroare i ngroare i Nu necesit Necesit
necesit ngroare deshidratare n deshidratare ngroare ngroare
ngroare prealabil - prealabil - 20% n prealabil - prealabil - prealabil -
prealabil 0.8% 20% 0.8% (8%)
2%
ntreinere Intervale Redus Redus Ridicat Ridicat Redus
general mari rezervoarele ntreinere i calibrarea calibrarea rezervoarele
medii ntre pot fi scoase inspecie a instrumentelor instrumentelor pot fi scoase
excavri din funciune echipamentului i nlocuirea i nlocuirea din funciune
pentru mecanic. echiapentului echiapentului pentru
curare. specializat. specializat. curare.
ntreruperea Operare pe Proces n ntreruperea Proces Proces n
procesului paturi dou linii Un procesului n singular. dou linii
datorit multiple. rezervor poate caz de ntreinerea Un rezervor
ntreinerii Nu se fi scos din defectare a sau poate fi scos
sau ntrerupe funciune echipamentului defectarea vor din funciune
defectrii procesul pentru a . Totui aceste duce la pentru a
echipamentu pentru. reduce riscul echipamente ntrzieri reduce riscul
lui de ntrerupere pot fi semnificative. de
a procesului ntreinute cu ntrerupere a
pe durata ajutorul procesului
ntreinerii. ncrctoarelor pe durata
ntreinerii
Generarea variabil 2% (necesit variabil 90% 70%
de materie ngroare i
solid deshidratare)
uscat

6.2 Eliminarea nmolului

6.2.1 Depozitarea nmolului pe pmnt


Pentru toate opiunile analizate exist posibilitatea de reutilizare a produsului final, incinerarea sau
stocarea acestuia n depozit La nivel internaional, exist o tendin general de deviere a
nmolului de la depozitare, n special n situaiile n care se practic co-eliminarea nmolului
mpreun cu Deeurile Municipale Solide (DMS). Descompunerea materiei biodegradabile pe

90
Sistem de Management Integrat al Deeurilor Solide n judeul Mehedini
Consoriul EPEM Grecia/Institutul de Studii i Proiectri Energetice Romnia
STUDIU DE FEZABILITATE JUDEUL MEHEDINI
CAPITOLUL6 GESTIONAREA NMOLULUI
suprafaa unui depozit, va duce la generarea unor emisii de gaz (precum CO, metan i compui
biodegradabili volatili (COV) i levigat.
Pentru opiunile care genereaz nmol clasa A (biostabilizare, uscare termic sau uscare solar),
produsul final poate fi balotat i vndut ca ngrmnt pentru sol. Produsul final din procesul de
uscare, conine granule cu dimensiuni ntre 0 4 mm, n timp ce n urma procesului de
compostare, se genereaz material similar humusului. n plus, nutrienii sunt mai puin solubili
neexistnd riscul de absorbie a acestora n sol, comparativ cu ngrmintele chimice.
Pentru nmolul de clasa B, agenii patogeni sunt mai puin tratai, prin urmare nivelul acestori
compoi este detectabil. n vederea protejrii sntii populaiei, trebuie interzis aplicarea acestui
tip de nmol pe terenuri agricole.

6.2.2 Incinerarea nmolului


Prin aceast metod se asigur evaporarea total a apei i oxidarea substanelor organice cu
ajutorul cldurii. Produsul final conine cenu inactiv, ap i CO2. Aceast metod este mai puin
viabil datorit costurilor ridicate de investiii i poate fi implementat doar pe suprafee extinse i
pentru cantiti mari de nmol. Metoda nu este foarte acceptat de populaie. Exist un numr
restrns de incineratoare care pot utiliza i valorifica energia generat.

6.3 Schema de management


Gestionarea nmolului de epurare generat n staiile de tratare ap menajer intr n
responsabilitatea operatorului staiei respective. Activitile de co-gestionare mpreun cu deeurile
municipale solide, constau n:
Co-tratarea nmolului mpreun cu fracia biodegradabil din deeurile municipale solide
Co-eliminarea nmolului mpreun cu deeurile municipale solide
n cazul judeului Mehedini, fracia biodegradabil din deeurile municipale solide, este supus
tratrii biologice (tratare aerob). Totui, innd cont de bugetul limitat, capacitatea i tehnologia
din staia de epurare se aplic doar pentru cantitile de deeuri municipale solide. n cazul tratrii
acestor deeuri mpreun cu nmolul de epurare, va fi necesar extinderea considerabil a
capacitii staiei, datorit coninutului considerabil de nmol i implementarea unor msuri
restrictive, crescnd astfel costurile de investiii.
n concluzie se renun la tratarea nmolului n staiile care preiau i deeuri municipale solide.
n ceea ce privete eliminarea nmolului n depozitul judeean, acest lucru este posibil doar n
condiiile impuse de legislaia naional, i anume:
nmolul de epurare poate fi stocat n depozitele de deeuri n proporie de 1:10, comparativ cu
deeurile municipale solide
pentru ca nmolul s fie admis n depozite, coninutul de umiditate nu trebuie s depeasc
65%.
n plus, trebuie cunoscut compoziia nmolului n vederea verificrii caracterului netoxic al
acestuia i trebuie realizate teste asupra levigatului, conform Hotrrii Consiliului European
2003/33/CE (privind criteriile i procedurile de acceptare spre depozitare), pentru a stabili dac
nmolul ndeplinete criteriile de stocare n depozite de deeuri nepericuloase.
In any case, the landfill that will be serve Mehedinti County will take into account the potential
disposal of the sewage sludge. It is noted that it is the responsibility of the wastewater treatment
plant operators to deliver the sewage sludge, in proper condition, in the landfill site.

6.4 Concluzii
Nmolul este generat n staiile de epurare ap uzat ale judeului Mehedini. Cantitatea total de
nmol obinut este de 2.100 t/an (nmol uscat cu 30% SU). Principalele practici de tratare sunt:
Fermentaie aerob
Biostabilizare
Uscare termic
Uscare solar
Nmolul poate fi depozitat sau incinerat.

91
Sistem de Management Integrat al Deeurilor Solide n judeul Mehedini
Consoriul EPEM Grecia/Institutul de Studii i Proiectri Energetice Romnia
STUDIU DE FEZABILITATE JUDEUL MEHEDINI
CAPITOLUL6 GESTIONAREA NMOLULUI
Gestionarea nmolului de epurare generat n staiile de tratare ap menajer intr n
responsabilitatea operatorului staiei respective. Activitile de co-gestionare mpreun cu deeurile
municipale solide, constau n:
Co-tratarea nmolului mpreun cu fracia biodegradabil din deeurile municipale solide
Co-eliminarea nmolului mpreun cu deeurile municipale solide
n cazul judeului Mehedini, corelarea managementului nmolului cu cea a deeurilor municipale
solide este condiionat de eliminarea unei anumite cantiti de nmol. Mai exact, conform
legislaiei, depozitul poate prelua nmol n proporie de 1:10 comparativ cu deeurile municipale
solide, iar coninutul de ap nu trebuie s depeasc 65% (sau coninutul de materie solid s fie
de minim 35%). Cantitatea maxim admis spre depozitare variaz ntre 5.152 t/an i 5.585 t/an,
cu un coninut de ap sub 65%. De menionat c, potrivit proiectului Alimentarea cu ap i
canalizare a judeului Mehedini, cantitatea total estimat de nmol primar rezultat pe viitor, n
staiile de epurare ap uzat a municipiului Drobeta Turnu Severin, este de 5.500 m3 sau 4.600 pe
an. Aceast cantitate estimativ va fi preluat de depozit atta timp ct se va respecta cerina
privind umiditatea nmolului (sub 65%).
n plus, trebuie cunoscut compoziia nmolului n vederea verificrii caracterului netoxic al
acestuia i trebuie realizate teste asupra levigatului, conform Hotrrii Consiliului European
2003/33/CE (privind criteriile i procedurile de acceptare spre depozitare), pentru a stabili dac
nmolul ndeplinete criteriile de stocare n depozite de deeuri nepericuloase.

92
Sistem de Management Integrat al Deeurilor Solide n judeul Mehedini
Consoriul EPEM Grecia/Institutul de Studii i Proiectri Energetice Romnia
STUDIU DE FEZABILITATE JUDEUL MEHEDINI
CAPITOLUL7 PARAMETRII DE PROIECTARE

7. PARAMETRII DE PROIECTARE

7.1 Rezumat
Acest subcapitol prezint principalii parametrii i ipoteze pentru dezvoltarea sistemului de
management integrat al deeurilor n judeul Mehedini. Mai exact, s-au folosit urmtoarele
informaii generale:
Anul de referin: 2016
Populaie: 270.738 locuitori
Deeuri generate: 106.420 t/an
Deeuri biodegradabile generate: 62.366 t/an
Deeuri de ambalaje generate: 28.106 t/an
Cerine de reciclare: 15.458 t/an
Cerine de valorificare: 16.863 t/an
Cantitatea deeurilor biodegradabile admis spre depozitare: 24.334 t
Compostarea n gospodrii: 20% din deeurile biodegradabile generate n mediul rural
Deeuri i reziduuri destinate depozitrii: 60.509 t/an (inclusiv nmol de epurare cu SU mai
mare de 35%)
Proiectarea instalaiilor se va realiza conform prevederilor i standardelor legislative, aplicndu-se
tehnologii de ultim generaie.
Proiectul prevede sistarea activitii pentru trei depozite urbane neconforme. De menionat c
nchiderea depozitelor rurale nu face obiectul prezentului proiect, acestea fiind nchise nc din
2009.

7.2 Introducere
Acest seciune prezint parametrii fundamentali pe baza crora se va elabora sistemul de
management integrat al deeurilor solide n judeul Mehedini.
Mai exact, pe baza informaiilor prezentate n capitolul 5 cu privire la generarea actual i viitoare a
deeurilor, precum i managementul deeurilor solide, se vor determina capacitile infrastructurii
i echipamentelor de gestionare deeuri.
Trebuie menionat c fundamentul pentru proiectarea infrastucturii i a echipamentelor, l
reprezint datele de generare deeuri pentru anul int 2016, deoarece investiiile finanate de
POS Mediu vor acoperi lucrrile, achiziiile i serviciile implementate n perioada 2012 2013.
De asemenea parametrii de proiectare din acest capitol corespund cu rezultatele din master planul
elaborat n etapa anterioar.

7.3 Evoluia populaiei


n urma analizei proieciei populaiei din judeul Mehedini, s-a constatat o scdere semnificativ
care variaz ntre -1,0%/an n 2010 i -2,0%/an n 2040. Scderea total n perioada 2009 2013
este estimat la -4,3%, iar cea pentru perioada 2009 2040 la -37,5%.
Proieciile de mai sus au fost efectuate conform datelor statistice ale Institutului Naional de
Statistic, Romnia, Anuarul Statistic 2008 2009, pentru fiecare localitate a judeului pe anii mai
sus menionai.
Informaiile specifice privind evoluia populaiei n judeul Mehedini (inclusiv distribuia pe zone
urbane i rurale), se regsesc n Anexa 5.2 i ilustrate n figura de mai jos.

93
Sistem de Management Integrat al Deeurilor Solide n judeul Mehedini
Consoriul EPEM Grecia/Institutul de Studii i Proiectri Energetice Romnia
STUDIU DE FEZABILITATE JUDEUL MEHEDINI
CAPITOLUL7 PARAMETRII DE PROIECTARE

Figura 7-1: Evoluia populaiei

Populaia nregistra n anul de referin (2016) 270.738 locuitori.

7.4 Colectare i transport


Parametrii de baz care influeneaz sistemul de colectare i transport deeuri includ:
Cantitatea i compoziia deeurilor
Cantitile anumitor tipuri de deeuri (edeuri de ambalaje i biodegradabile) pentru care au
fost stabilite anumite inte cantitative conform legislaiei
Parametrii de planificare fizic precum mprirea geografic/natural a zonei, populaie i
distribuia acesteia, geomorfologia zonei, reeaua rutier existent, zone sensibile, etc.
Parametrii de mediu precum folosina terenului, infrastructura actual sau planificat de
gestionare deeuri, etc.
Urmtorul tabel conine cantitile de deeuri municipale solide ce trebuie colectate n cadrul
sistemului de management integrat al deeurilor pentru judeul mehedini (dup cum s-a mai
precizat, cantitile sunt exprimate pentru anul 2016, ca an de proiectare).

Tabel 7-1: Cantitile estimate de deeuri municipale solide generate (anul 2016)

Total jude Mediu urban Mediu rural


Tip de deeuri Cod LED Cantitate Cantitate Cantitate
Cantitate Cantitate Cantitate
(kg/cap (kg/cap (kg/cap
(t/an) (t/an) (t/an)
loc./an) loc./an) loc./an)
Deeuri
municipale
1 20 05 01 106.420 393 80.720 613 25.700 185
solide din
care:
1.1 Deeuri 20 03 01, 20
menajere 01
70.822 262 48.284 367 22.538 162
colectate
selectiv
Deeuri din 20 03 01, 20
comer, 01, 15 01
industrie i 01, 15 01
1.2 28.558 105 26.120 198 2.438 18
instituii 02, 15 01
colectate 03, 15 01
selectiv 04, 15 01 07
Deeuri din
1.3 20 02, 702 3 702 5 0 0
grdini i

94
Sistem de Management Integrat al Deeurilor Solide n judeul Mehedini
Consoriul EPEM Grecia/Institutul de Studii i Proiectri Energetice Romnia
STUDIU DE FEZABILITATE JUDEUL MEHEDINI
CAPITOLUL7 PARAMETRII DE PROIECTARE

Tip de deeuri Cod LED Total jude Mediu urban Mediu rural
parcuri

Deeuri din
1.4 20 03 02 1.404 5 1.404 11 0 0
piee
Deeuri
1.5 20 03 03 4.934 18 4.211 32 723 5
stradale
Deeuri
2 20 03 07 1.200
voluminoase
Deeuri
3 municipale 538
periculoase

4 DEEE 16 02 1.083

Dup cum reiese din tabelul anterior, se preconizeaz ca din 2016, ntreaga populaie s
beneficize de servicii de salubritate.
Urmtoarea figur prezint compoziia deeurilor municipale la nivel de jude. Datele respective
incluse n Anexa 5.3, care prezint i cifrele pentru zonele urbane i rurale.

Figura 7-2: Compoziia deeurilor municipale la nivel de jude


n tabelul de mai jos sunt redate cantitile deeurilor biodegradabile i de ambalaje generate la
nivelul judeului n 2016.

Tabel 7-2: Cantitile estimative ale deeurilor biodegradabile i de ambalaje generate (anul
2016)
Deeuri din Deeuri din
Reziduuri
Mediu urban Mediu rural grdini i piee Total
stradale
parcuri
Deeuri biodegradabile
43.139 16.311 667 1.263 987 62.366
(t/an)
Deeuri de ambalaje
(total) 28.106
Hrtie i carton 6.633
Plastic 8.151
Sticl 6.127
Metale 2.530
Lemn 3.373
Altele 1.293

95
Sistem de Management Integrat al Deeurilor Solide n judeul Mehedini
Consoriul EPEM Grecia/Institutul de Studii i Proiectri Energetice Romnia
STUDIU DE FEZABILITATE JUDEUL MEHEDINI
CAPITOLUL7 PARAMETRII DE PROIECTARE
Fundamentul fiecrui sistem de management integrat al deeurilor l reprezint dezvoltarea
zonelor corespunztoare de management i a localitilor incluse n fiecare zon care vor beneficia
de un management comun, mai exact vor fi deservitede aceeai infrastructur (staie tratare, staie
transfer, depozit, etc.).
Selectarea optim a acestor zone determin n mare msur, eficiena sistemului de management
propus.
Pentru mprirea judeului pe zone, s-au luat n considerare parametrii anterior menionai i
modul de proiectare al proiectelor private. n urma analizrii infrastructurilor existente, a
peisagisticii i a cantitilor de deeuri generate, precum i consultarea cu beneficiarii locali, a
rezultat mprirea judeului n 5 zone (a se consulta i punctul 8.4):
Zona de gestionare deeuri 1, acoper partea de nord-vest a judeului (include municipiul
Orova). Aceast zon va fi deservit de noua staie de transfer de la Orova.
Zona de Gestionare Deeuri 2, care acoper partea de nord-est a judeului (include oraul Baia
de Aram). Aceast zon va fi deservit de noua staie de transfer din Baia de Aram.
Zona de Gestionare Deeuri 3, acoper partea de est a judeului (include oraul Strehaia).
Aceast zon va fi deservit de noua staie de transfer din Strehaia.
Zona de Gestionare Deeuri 4, acoper partea de sud a judeului (include oraul Vnju Mare i
comuna Cujmir). Aceast zon va fi deservit de noua staie de transfer din Vnju Mare.
Zona de Gestionare Deeuri 5, acoper partea central a judeului (include mare parte a
municipiului Drobeta Turnu Severin i comuna Izvorul Brzii). Aceast zon va fi deservit
direct de centrul de gestionare deeuri din Drobeta Turnu Severin.
Anexa 8.1 ilustreaz o hart cu mprirea judeului pe zonele de gestionare deeuri enumerate
mai sus.
Urmtorul tabel prezint deeurile generate pe fiecare zon de management deeuri.
Tabel 7-3: Cantitile estimative ale deeurilor municipale solide pe zone (anul 2016)

Zona 1 Zona 2 Zona 3 Zona 4 Zona 5


Tip deeuri
Urban Rural Total Urban Rural Total Urban Rural Total Urban Rural Total Urban Rural Total
Deeuri
municipale
1 7.228 1.364 8.593 3.249 2.241 5.490 6.579 5.789 12.368 3.578 11.306 14.883 60.087 5.000 65.087
solide din
care:
1.1 Deeuri
menajere
4.324 1.196 5.520 1.943 1.966 3.909 3.935 5.077 9.012 2.140 9.915 12.055 35.942 4.384 40.326
colectate
selectiv
Deeuri din
comer,
industrie i
1.2 2.339 129 2.468 1.051 213 1.264 2.129 549 2.678 1.158 1.073 2.230 19.443 474 19.917
instituii
colectate
selectiv
Deeuri din
1.3 grdini i 63 0 63 28 0 28 57 0 57 31 0 31 522 0 522
parcuri
Deeuri din
1.4 126 0 126 56 0 56 114 0 114 62 0 62 1.045 0 1.045
piee

Deeuri
1.5 377 38 415 169 63 233 343 163 506 187 318 505 3.134 141 3.275
stradale
Deeuri
2 97 61 138 163 740
voluminoase
Deeuri
3 municipale 41 31 74 106 286
periculoase

4 DEEE 77 70 168 268 500

96
Sistem de Management Integrat al Deeurilor Solide n judeul Mehedini
Consoriul EPEM Grecia/Institutul de Studii i Proiectri Energetice Romnia
STUDIU DE FEZABILITATE JUDEUL MEHEDINI
CAPITOLUL7 PARAMETRII DE PROIECTARE
Mai jos se prezint ipotezele principale utilizate n calcularea echipamentelor de colectare i
transport.

Tabel 7-4: Principalele ipoteze utilizate n colectare i transport


Generare fracie umed n zone urbane (kg/cap loc./zi) 0,92
Generare fracie umed n zone rurale (kg/cap loc./zi) 0,29
Generare fracie uscat n zone urbane (kg/cap loc./zi) 0,51
Generare fracie uscat n zone rurale (kg/cap loc./zi) 0,15
3
Densitate fracie umed (t/m ) 0,25
3
Densitate fracie uscat (t/m ) 0,07
Umplerea pubelelor (%) 80
Densitate dup compactare n camionul de deeuri 0,50
Factor de siguran (%) +20

Densitate dup compactare n staii de transfer 0,65


1-2 (zone rurale) 3-4 (zone urbane) zile pe
sptmn pentru deeuri umede i 1 (zone
Frecvena de colectare
rurale) 2 (zone urbane) zile pe sptmn pentru
deeuri uscate
Numr rute per camion 1

Viteza medie a camionului de colectare (km/h) 50


Viteza medie a camionului de tractare (km/h) 30
Durata de ncrcare,descrcare pe camion de colectare (hr) 0,75
Durata de descrcare pe camion de tractare (hr) 30
Orele de lucru ale oferilor (h/z) timp productiv 6
3
Tip, capacitate container 120l, 240l, 1,1m , Europubele din plastic
Tip vehicul ncrctor dorsal cu compactor intern
Capacitate vehicul 12 m3, 16 m3
Tonaj vehicul 9tn, 6,5tn
3
Cost 1 vehicul de compactare, 12m 100.000 (EURO)
3
Cost 1 vehicul de compactare, 16m 115.000 (EURO)
Cost 1 container 120l 25 (EURO)
Cost 1 container 240l 50 (EURO)
3
Cost 1 container 1,1m 175 (EURO)

Corelarea ntre fracia de deeuri reciclabile umede i deeurile municipale generate, conform
LED, include:
Fracie reciclabil (3 fracii): 20 01 01, 20 01 02, 20 01 39 i 20 01 40
Fracie umed: 20 03 01, 20 03 02, 20 03 03, 20 01 08, 20 01 38 i 20 03 99
De specificat c pentru acest studiu, noiunea de fracii reciclabile se refer la reciclabilele
colectate selectiv n 3 pubele (hrtie/carton, sticl i metal/plastic).
Urmtoarele grafice prezint compoziia estimativ a pubelei pentru fracie umed i fracie uscat.
Pentru prezentul studiu, s-au utilizat urmtoarele ipoteze:
Nu se poate garanta c 100% din populaia deservit de colectare selectiv, utilizeaz corect
acest serviciu

97
Sistem de Management Integrat al Deeurilor Solide n judeul Mehedini
Consoriul EPEM Grecia/Institutul de Studii i Proiectri Energetice Romnia
STUDIU DE FEZABILITATE JUDEUL MEHEDINI
CAPITOLUL7 PARAMETRII DE PROIECTARE
60% din populaie reuete s separe corect deeurile, adic introduce reciclabilele n pubelele
corespunzatoare de fracie uscat (hrtie, sticl i metal/plastic), iar restul n pubela de fracie
umed (prin urmare, cca. 60% din deeurile reciclabile ajung n pubela de fracie uscat
corespunztoare)
Restul de 40% introduce toate deeurile n pubela de fracie umed
La colectarea deeurilor n pubele de fracie uscat, anumite tipuri de biodegradabile ajung
inevitabil n acest pubel. Cca. 20% din deeurile biodegradabile se consider a fi introduse
n cele trei pubeole de fracie uscat (hrtie, sticl i metal/plastic).

Figura 7-3: Compoziia pubelelor de fracie uscat (hrtie, sticl, metal/plastic)

Figura 7-4: Compoziia pubelelor de fracie umed

98
Sistem de Management Integrat al Deeurilor Solide n judeul Mehedini
Consoriul EPEM Grecia/Institutul de Studii i Proiectri Energetice Romnia
STUDIU DE FEZABILITATE JUDEUL MEHEDINI
CAPITOLUL7 PARAMETRII DE PROIECTARE
Toate calculele vor fi efectuate n conformitate cu legea recent implementat (HG 247/2011) care
impune ca sistemul de colectare selectiv s includ cel puin colectarea selectiv a urmtoarelor
fracii:
Hrtie/carton
Sticl
Plastic/metal
Restul deeurilor

7.5 Staii de transfer


Tipul staiei de transfer selectat pentru judeul Mehedini este cu descrcare direct i
compactare mobil.
Deeurile sunt descrcate direct n compactoarele mobile de unde sunt transportate direct pe situl
de depozitare. Din acest motiv, staia este construit pe dou nivele. Odat ce compactorul este
umplut, camionul este ncrcat cu ajutorul unui container cu pres printr-un mecanism de ridicare
cu crlig i apoi transportat la depozit. Sub jgheabul de descrcare se poziioneaz un compactor
mobil gol, iar vehiculele de colectare pot efectua operaiunea de descrcare a deeurilor colectate.
Pe baza cantitilor intrate n depozit se efectueaz calculele de dimensionare. Parametrii de
proiectare utilizai pentru calculele de proiectare sunt:
Zile lucrtoare pe an 312
3
Volumul specific al containerului cu pres, tone/m 0,65
Volumul efectiv al containerului cu pres, m3 24
Viteza medie a camionului, km/h 35
Intervalul de timp pentru fiecare camion (ncrcare, descrcare, manevrare,
trafic), min 40
Ruta pn la Orova (total), km 80
Ruta pn la Baia de Aram (total), km 120
Ruta pn la Strehaia (total), km 100
Ruta pn la Vnju Mare (total), km 90
Ture pe zi 1-2

Toate staiile de transfer trebuie prevzute cu sistem de transfer separat pentru fluxurile de deeuri
umede i uscate. Urmtorul tabel prezint principalii parametrii de proiectare pentru fiecare staie
de transfer.

Tabel 7-5: Parametrii de proiectare pentru staiile de transfer


Orova Baia de Aram Strehaia Vnju Mare
Anul de proiectare 2016 2016 2016 2016
Aportul de deeuri n anul de proiectare, tone/an 8.245 5.143 11.517 13.463
Deeuri umede, tone/an 5.563 3.434 7.670 8.847
Deeuri umede, tone/zi 15,24 9,41 21,02 24,24
3
Deeuri umede, m /zi 23,45 14,47 32,33 37,29
Ziua de vrf, m3/zi 50,55 34,66 79,25 101,63
nr. containere necesare 2 1 2 2
Deeuri uscate, tone/an 2.680 1.709 3.847 4.615
Deeuri uscate, tone/zi 7,34 4,68 10,54 12,64
Deeuri uscate, m3/zi 11,30 7,20 16,21 19,45
Ziua de vrf, m3/zi 40,77 33,04 78,27 116,81
nr. containere necesare 2 2 2 2
Ruta parcurs (total), km 80 120 100 90

99
Sistem de Management Integrat al Deeurilor Solide n judeul Mehedini
Consoriul EPEM Grecia/Institutul de Studii i Proiectri Energetice Romnia
STUDIU DE FEZABILITATE JUDEUL MEHEDINI
CAPITOLUL7 PARAMETRII DE PROIECTARE
Orova Baia de Aram Strehaia Vnju Mare
Durata rutei parcurse, h 2,29 3,43 2,86 2,57
Intervalul de timp pentru fiecare camion (ncrcare,
descrcare, manevrare, trafic), h
0,67 0,67 0,67 0,67
Durata total a unei rute, h 2,96 4,10 3,53 3,24
nr. camioane necesare pentru fluxurile de deeuri
umede i uscate
2 2 2 3

Referitor la numrul i tipul angajailor la staia de transfer, exist urmtoarele categorii:


MUNCITOR
6
NECALIFICAT
OFER / MANIPULANT 20
TEHNICIAN 4
SUPERVIZOR 2

7.6 Instalaia de reciclare materiale (IRM)


Separarea mecanic a deeurilor se face n vederea:
Separrii deeurilor biodegradabile de fracia uscat colectat selectiv
Pregtirea fluxurilor de deeuri pentru tratarea ulterioar (termic, fizic, chimic sau bilogic)
n cazul colectrii n amestec
Rafinarea cantitilor obinute
nlturarea compuilor duntori din fluxurile de deeuri
n cazul colectrii selective, unde (anumite sau toate) reciclabilele sunt colectate la un loc, este
necesar o instalaie de reciclare materiale (IRM) pentru separarea fraciilor separate de la surs.
Mai exact, in situaiile n care fraciile de metal, plastic, sticl i lemn se colecteaz n aceeai
pubel, este necesar separarea acestora nainte de livrarea la companiile de reciclare. Acest
procedeu se desfoar ntr-o instalaie special, IRM, unde fraciile n amestec sunt separate (fie
manual, fie mecanic), balotate i livrate la operatorii respectivi, n vederea prelucrrii i utilizrii
ulterioare. n plus, separarea mecanic presupune separarea reciclabilelor de deeurile n
amestec, care are loc ntr-o staie de tratare mecano-biologic ce mbin valorificarea materialelor
cu tratarea deeurilor.
Existena Instalaiilor de Reciclare Materiale (IRM) crete posibilitatea de absorbie a materialelor
pe pia. Tratarea acestora mbuntete calitatea materialelor colectate, acestea fiind mai
repede acceptate de ctre utilizatorii finali i comercializate la preuri mai ridicate.
Complexitatea acestor instalaii depinde de:
Capacitate
Disponibilitatea terenului
Tipul de colectare selectiv (ex: numr de pubele, etc)
Cerinele companiilor de reciclare
intele judeene i cerinele legislaiei europene, naionale i regionale
intele ce trebuiesc ndeplinite la nivel de jude n ceea ce privete deeurile de ambalaje, au fost
enumerate n capitolul 5. Necesarul total de reciclare este de aproximativ 15.458 tone n 2016,
iar necesarul de valorificare este de 16.863 tone pentru acelai an. Aceste inte se aplic i
pentru materialele reciclabile, conform prevederilor legislaiei europene i naionale.
Urmtorul tabel prezint cantitatea total de deeuri reciclabile generat n judeul Mehedini
(pentru 2016).

100
Sistem de Management Integrat al Deeurilor Solide n judeul Mehedini
Consoriul EPEM Grecia/Institutul de Studii i Proiectri Energetice Romnia
STUDIU DE FEZABILITATE JUDEUL MEHEDINI
CAPITOLUL7 PARAMETRII DE PROIECTARE
Tabel 7-6: Materialele reciclabile generate n judeul Mehedini
Reciclabile Jude (tn/an) Zone urbane (tn/an) Zone rurale (tn/an)

Hrtie i carton 14.652 11.905 2.747


Sticl 7.451 5.952 1.499
Metale 6.207 5.208 999
Plastic 9.194 6.696 2.498
Lemn 3.231 2.232 999
Total 40.736 31.994 8.742

intele privind reciclarea/valorificarea materialelor reciclabile se aplic pentru deeurile de


ambalaje. Cantitatea total a deeurilor de ambalaje n jude, este de 28.106 t/an (incluznd lemn).
Considernd ca deeurile se vor colecta separat pentru fraciile reciclabile (hrtie/carton, sticl,
plastic/metal) i pentru cea umed (biodegradabil), capacitatea estimat a IRM, n vederea
ndeplinirii intelor de reciclare, va fi de 33.182 t/an. Aportul la IRM va veni n mare parte din zona
5, respectiv 61%. Calitatea preconizat a fluxurilor de intrare, este redat n Figura 4-3.
innd cont de bugetul limitat, reciclabilele se vor colecta la IRM, prin sortare manual, doar
metalele, metalele feroase i neferoase, vor fi colectate cu magnei sau cureni turbionari.
n tabelul urmtor se regsesc procentele maxime de reciclabile valorificate n IRM.
Tabel 7-7: Procentul maxim de reciclabile valorificate

Tip de material % din aportul valorificat


Hrtie i carton 90,00
Sticl 75,85
Metale 90,00
Plastic 75,00
Pe baza experienei internaionale de exploatare a instalaiilor similare, s-au luat n considerare
capacitile proiectate pentru sistemul de sortare manual per fracie separat, conform
urmtorului tabel.
Tabel 7-8: Capacitatea medie per sortator manual
Capacitate (kg/h/persoan)
Tip de material
Hrtie 400
Carton 350
Plastic 160
Metale neferoase 250
Sticl 200

Conform cerinelor legislative i n funcie de cerinele de pe pia, instalaia va sorta urmtoarele


fracii de materiale:

Hrtie Plastic
o Carton o Folii (LDPE)
o Hrtie tiprit o PEID
o Alte tipuri de hrtie o PET
o PVC
o Alte tipuri de

101
Sistem de Management Integrat al Deeurilor Solide n judeul Mehedini
Consoriul EPEM Grecia/Institutul de Studii i Proiectri Energetice Romnia
STUDIU DE FEZABILITATE JUDEUL MEHEDINI
CAPITOLUL7 PARAMETRII DE PROIECTARE
plastice
Sticl Metale
o Alb o Feroase
o Maro (sticl de diferite culori) o Neferoase
Pe baza capacitilor de intrare i a parametrilor de proiectare, au fost determinate capacitile de
sortare manual i dimensionarea staiei de sortare.
Tabel 7-9: Cerine de sortare manual
cerin de sortare manual pe
aport tur
kg/h/persoa persoan
% w/w t/an kg/h n e ture
1. HRTIE / CARTON 25,61% 8.500 2.270 7
1 Carton 2,56% 851 227 350 0,65 1
2 Hrtie tiprit 8,97% 2.975 795 400 1,99 2
3 Alte tipuri de hrtie 14,09% 4.674 1.248 400 3,12 4
2. PLASTICE 16,09% 5.339 1.426 11
4 PET (PIC 1) 2,41% 800 214 160 1,34 2
5 PEID (PIC 2) 2,41% 800 214 160 1,34 2
6 PVC (PIC 3) 1,61% 533 142 160 0,89 1
1
7 PEJD (PIC 4) 6,44% 2.137 571 160 3,57 4
8 Alte tipuri de plastice 3,22% 1.068 285 160 1,78 2
3. METALE 11,22% 3.724 995 1
2
9 feroase 8,42% 2.792 746
10 neferoase 2,81% 932 249 250 1,00 1
4. STICL 12,27% 4.073 1.088 6
11 Alb 4,30% 1.425 381 200 1,90 2
12 Colorat 7,98% 2.647 707 200 3,54 4
5. NERECICLABILE 34,80% 11.547 3.084
TOTAL 100,00% 33.182 8.863 25

Potrivit tabelului de mai sus, sunt necesare urmtoarele secii de sortare manual:
Carton: 1 secie cu 1 muncitor, total 4 posturi de sortare manual.
Hrtie tiprit: 1 secie cu 2 muncitori, total 4 posturi de sortare manual.
Alte tipuri de hrtie: 1 secie cu 4 muncitori, total 4 posturi de sortare manual.
PET: 1 secie cu 2 muncitori, total 4 posturi de sortare manual.
HDPE: 1 secie cu 2 muncitori, total 4 posturi de sortare manual.
PVC: 1 secie cu 1 muncitor, total 4 posturi de sortare manual.
LDPE: 1 secie cu 4 muncitori, total 4 posturi de sortare manual.
Rest plastics: 1 secie cu 2 muncitori, total 4 posturi de sortare manual.
Metale neferoase: 1 secie cu 1 muncitor, total 4 posturi de sortare manual.

1
innd cont de cantitatea i eficiena sistemului de sortare manual pentru fracia PEJD, s-au luat n considerare 2
secii de sortare manual
2
Metalele feroase trebuie sortare mecanic (magnet permanent)

102
Sistem de Management Integrat al Deeurilor Solide n judeul Mehedini
Consoriul EPEM Grecia/Institutul de Studii i Proiectri Energetice Romnia
STUDIU DE FEZABILITATE JUDEUL MEHEDINI
CAPITOLUL7 PARAMETRII DE PROIECTARE
Sticl alb: 1 secie cu 2 muncitori, total 4 posturi de sortare manual.
Sticl colorat: 1 secie cu 4 muncitori, total 4 posturi de sortare manual.
Numrul total al personalului de sortare manual pentru fiecare tur este de 25 (excluznd
personalul auxiliar care lucreaz n tuta doi, n vacane sau concedii medicale), iar maximul
posturilor disponibile este de 44.
Cldirea staiei de sortare va cuprinde urmtoarele anexe:
hala de recepie;
zona de sortare;
unitatea de balotare;
Zona de stocare.
Camioanele ncrcate cu materiale reciclabile mixte de la pubela albastr, vor intra n incinta staiei
pe poarta de acces. Dup ce au fost cntrite, camioanelor li se permite accesul n cldirea IRM pe
uile electrice de acces. Fiecare u este acionat automat n omentul n care camionul este n
apropiere. Materialul este descrcat din camion n hala de recepie, dup care vehicului prsete
incinta instalaiei.
Este prevzut un ncrctor frontal care alimenteaz plnia. Pentru a evita achiziionarea unei
mainrii de desfcut saci, se recomand informarea cetenilor c trebuie s goleasc coninutul
de deeuri de ambalaje din saci n pubela corespunztoare, n loc s lase coninutul n saci.
O band transportoare nclinat va transporta materialele pe o platform superioar, amplasat la
3-4 m de la nivelul terenului, unde este poziionat personalul de sortare manual. Sortarea
materialelor se face de pe o band cu micare lent care este poziionat n faa personalului de
sortare manual. Zona de sub platforma de sortare va reprezenta zona de stocare temporar
pentru materialele sortate. Sunt prevzute pentru aceast zon. 12 compartimente. Foecare
compartiment va avea un orificiu n partea superioar pentru accesul materialelor.Fiecare orificiu
este deservit de maxim 2 muncitori. Astfel, fiecare compartiment va necesita 4 sortatori manuali.
Personalul pentru fiecare compatiment este responsabil cu colectatea unui anunit tip de material i
introducerea acestuia n zona de stocare temporar (silozi) de la nivelul inferior.
La captul benzii de sortare, materialul trece printr-o unitate de sortare magnetic pentru
colectarea metalelor feroase. Materialele nereciclabile se vor introduce n containere, de unde sunt
transportate ctre cel mai apropiat depozit n vederea eliminrii.
Sortarea manual se realizeaz ntr-un spaiu nchis aerisit permanent i cu temperatur controlat
n vederea asigurrii condiiilor de sntate i securitate ocupaional a personalului.
Silozurile vor fi desprite de ziduri metalic. Dup umplere, silozul este preluat de un stivuitor
electric ce va transporta materialul ctre o band transportoare conectat la unitatea de balotare.
Aici materialul sortat (plastic, hrtie, metale) este presat, pn se obine un cub care va fi
depozitat n zona de stocare din incinta staiei de sortare. Fraciile de sticl se vor colecta n
recipiente speciale, dup care se vor recicla.
Staia de sortare trebuie prevzut cu spaii corespunztoare pentru:
stocarea temporar a aportului de materiale,
stocarea materialelor sortare,
deplasarea i manevrarea vehiculelor i a camioanelor care ntr n staie.
n subcapitolele 8.5.4 si 8.9.3 sunt prezentate n detaliu, ipotezele tehnice aplicate pentru
dimensionarea IRM.

7.7 Tratarea biologic


Tratarea biologic a deeurilor are scopul de a reduce biodegradarea fraciei biodegradabile n
vederea reducerii impactului de mediu rezultat n urma depozitrii (generare de levigat i biogaz).
n acest sens, prin transpunerea legislaiei europene n legislaia naional, Romnia i-a luat
angajamentul de a reduce cantitatea deeurilor biodegradabile destinate depozitrii. Judeul
Mehedini, ca i alte judee din ar, trebuie s contribuie la ndeplinirea acestor inte. Mai exact, n

103
Sistem de Management Integrat al Deeurilor Solide n judeul Mehedini
Consoriul EPEM Grecia/Institutul de Studii i Proiectri Energetice Romnia
STUDIU DE FEZABILITATE JUDEUL MEHEDINI
CAPITOLUL7 PARAMETRII DE PROIECTARE
2016 cantiattea deeurilor biodegradabile generate n judeul Mehedini i care este admis spre
eliminare n depozitul judeean, este de 24.334t/an. Dup cum s-a mai specificat, cantitatea
acestui tip de deeuri generat n jude pentru anul 2016, este de 62.366 tone. n concluzie, 38.032
tone trebuie deviate de la depozitare i tratate.
Lund n considerare c se va implementa o schem de colectare i se va realiza o staie de
tratare biologic cu capacitatea de 54.843 t/an (53.011 t/an pentru fracie umed, 611 t/an deeuri
din grdini i 1.221 t/an deeuri din piee), n vederea ndeplinirii intelor menionate anterior. De
specificat c deeurile generate n zonele 3, 4 i 5 vor fi preluate de IRM, iar restul se vor depozita
(spre exemplu, totalul deeurilor verzi pentru 2015 este de 702 tone, din care 611 tone ajung la
IRM, iar restul de 91 tone ajung la depozit).
Deeurile distinate tratrii biologice provin din mediile urban i rural din zonele 3, 4 i 5, iar
majoritatea (cca. 72%) aportului de deeuri este generat n zona 5.
Calitatea preconizat a deeurilor umede, este redat n tabelul de mai jos.
Tabel 7-10: Caracteristici calitative ale aportului de fracie umed
Fracie Procent (%)
Biodegradabile 61,61
Plastic 5,82
Hrtie & carton 9,28
Lemn 1,56
Metale 4,07
Sticl 4,45
Altele 13,21
TOTAL 100,00

Potrivit rezultatelor analitice din capitolul 8 i datorit bugetului restrns, s-a propus realizarea unei
staii TMB / de biostabilizare (aerob) pentru judeul Mehedini, cu scopul de a reduce
biodegradabilele din fracia umed a deeurilor colectate. n plus, se recomand compostarea n
gospodrii pentru zonele rurale.
Staia de pretratare mecanic include urmtoarele echipamente::
concasor
magnet permanent
ciur (sita) rotativ
Se consider c magnetul permanent separ 95% din metalele feroase, iar tamburul rotativ
mparte deeurile mrunite n dou fluxuri, din care fracia biodegradabil reprezint 60% din
aportul de deeuri (dup separarea metalelor feroase).
Fracia umed este introdus n grmezi acoperite unde se aplic aerarea forat. Materialul este
reinut n aceste grmezi timp de 4 sptmni, n care 25% din material se pierde prin vapori de
ap, CO2, compui volatili i levigat.
Fracia biodegradabil stabilizat a deeurilor extrase din grmezile de biostabilizare, este cernut
pentru separarea produsului similar compostului (PSC) de posibilele amestecuri.
Caracteristicile materialului introdus n unitatea de rafinare, sunt prezentate n Anexa 8.10.
Cantitatea estimat de PSC generate este de 17.346 t/an (~31,6 % din aport), iar cantitatea de
reziduuri de cca. 27.537 t/an (~50,2 % din aport), se va elimina n depozit. Pierderile din unitatea
de tratare biologic se ridic la aprox. 7.921 t/an (~14,4 % din aport). Metalele feroase reprezint
2.040 t/an (~3,7 % din aport).
Valoarea critic ce trebuie calculat, este numrul grmezilor de biostabilizare necesare pentru
cantitatea anual de deeuri introduse n staie.

104
Sistem de Management Integrat al Deeurilor Solide n judeul Mehedini
Consoriul EPEM Grecia/Institutul de Studii i Proiectri Energetice Romnia
STUDIU DE FEZABILITATE JUDEUL MEHEDINI
CAPITOLUL7 PARAMETRII DE PROIECTARE

Tabel 7-11 Dimensionarea staiei de tratare biologic


Volum zilnic introdus n grmezile de biostabilizare 203,5 m3/zi
Volumul grmezii de biostabilizare 820,00 m3/ciclu
Numr de zile pentru umplerea fiecrei grmezi 4 zile
Numr de zile pentru reinerea fraciei umede n interiorul
grmezii 28,00 zile
Total zile pentru fiecare ciclu 32 zile/ciclu
Numrul de zile n care staia preia deeuri 312 zile/an
Cicluri de tratare pe an pentru fiecare grmad 9,8 cicluri/an
Total cicluri necesare pentru ntreaga cantitate de deeuri 77.5 cicluri
Numr grmezi 8 9 grmezi

Dup cum rezult din tabelul anterior, sunt necesare 9 grmezi de biostabilizare pentru tratarea
biologic a fraciei umede.
Prin unitatea de selecie mecanic (concasare i cernere ulterioar), staia propus, poate genera
o fracie uscat pretratat i o o fracie umed biostabilizat, cu impact redus asupra mediului din
cauza eliminrii n depozit.
Procesul de tratare al staiei se ncheie cu separarea fraciei umede i uscate de deeurile
municipale solide introduse n staie i n unitatea de biostabilizare a fraciei umede cu generare de
produs similar compostului.
DMS care ajung n staie trebuie pregtite pentru etapa de tratare din grmada de biostabilizare:
mrunire i cernere pentru obinerea unor particule de 80 mm. Dup separarea metalelor feroase,
produsul de sub sit intr n grmada de biostabilizare, iar cea rmas pe sit este transportat la
depozit.
Dup aceast etap, fracia umed este dus spre grmezile de biostabilizare cu ajutorul unui
ncrctor frontal i poziionat deasupra conductelor de aerare.
Tehnologia de biostabilizare precede etapa de biooxidare, prin introducere de aer n materialul
poziionat n grmezile de biostabilizare, n vederea reducerii cantitii de deeuri i a emisiilor de
mirosuri.
Dimensiunile fiecrei grmezi sunt de cca. 50 x 8 metri. nlimea total este de aprox. 3,5 m.
Astfel rezult un volum de cca. 820 mc.
Principalele elemente ale sistemului de biostabilizare sunt::
Ziduri de beton
Sistem de acoperire format din membrane de izolare semi-permeabile
Sistem de ventilare i distribuie aer / sistem de colectare levigat
Sistem de umectare
Sistem de contrl computerizat.
Mecanism rotativ pentru manevrarea sistemului de acoperire
Membrana sistemului de acoperire este conceput astfel nct s i permit operatorului un anumit
nivel de control asupra parametriclor critici de biostabilizare, precum temperatur, concentraie de
oxigen i rata de emisie CO2, pentru fracia biodegradabil, dar n acelai timp, prezint avantajul
c menine ntreaga mas biostabilizat la umiditatea dorit, pe durata etapelor de rataie i
tratate.
Sistemul de acoperire include o platform de beton prevzut cu canale de aerare. Platforma este
compartimentat. Biodegradabilele sunt transportate din zona de pretratare, cu ajutorul
ncrctolului frontal, dup care sunt introduse n grmezi. Aerarea coninutului este esenial
pentru procesul de descompunere.

105
Sistem de Management Integrat al Deeurilor Solide n judeul Mehedini
Consoriul EPEM Grecia/Institutul de Studii i Proiectri Energetice Romnia
STUDIU DE FEZABILITATE JUDEUL MEHEDINI
CAPITOLUL7 PARAMETRII DE PROIECTARE
Sistemul de acoperire este echipat cu ventilatoare care introduc aer ambiental prin canalele de
aerare, n interiorul grmezii. Suplimentarul de aer este controlat prin dispozitivul de msurare a
coninutului de oxigen i a termperaturii, asigurnd condiiile aerobe pe durata procesului. Aerul
evacuat din ventilator este transferat ntr-o camer plenum din oel inoxidabil, dimensionat
corespunztor. Scopul acestui echipament este de a distribui un flux uniform de aer ntre
ventilatoarele conectate la conductele ce se ramific din grmezi.
Dup poziionarea biodegradabilelor pe platforma de aerare, se aez membrana de acoperire
peste grmad cu ajutorul unui mecanism rotativ, n vederea asigurrii unui mediu ermetic.
Membranele cntresc aprox. 450 g/mp i pot rezista la vnt de 120 km/h fr fixare suplimentar.
Materialul acestei membrane este rezistent i poate suporta cu uurin traficului personalului.
Ventilaia se desfoar automat prin sistemul de control al staiei. Acest sistem de control include
un calculator care conine programul respectiv i care poate fi amplasat ntr-un birou sau alt
ncpere aflat la sute de metri distan fa de grmad. Tot acest PC controleaz convertorul
care la rndul su controleaz capacitatea ventilatorului i umiditatea coninutului. PC primete
datele de la sonda de temperatur amplasat n interiorul grmezii.
Programul de control al staiei determin cantitatea de aer ce trebuie introdus n material, n
funcie de temperatura grmezii. Ventilatorul introduce continuu, o capacitate de aer necesar
procesului de oxidare. Programul de control detecteaz temperatura excesiv i mrete
capacitatea de ventilaie pentru a asigura cldura optim procesului. Dup o perioad de 72 de ore
(3 zile), temperatura este meninut la 55C pentru igienizarea materialului.
Bio-oxidarea accelerat este asigurat de aerarea materialului, n vederea furnizrii necesarului de
oxigen pentru derularea corespunztoare a reaciei de bio-oxidare.
Pentru a atinge obiectivele procesului de biostabilizare, este necesar o perioad de retenie de
minim 25 de zile.
n aceast perioad, trebuie s se asigure c temperatura de 55C este meninut timp de 72 de
ore.
Dup cele 28 de zile, materialul stabilizat este scos din grmezi cu ajutorul unui ncrctor frontal
care alimenteaz tamburul rotativ al sitei de cernere cu scopul de a separa posibilele amestecuri
din deeurile stabilizate (plastice, materiale nebiodegradabile, etc.). Materialul de sub sit este
produsul final (PSC), iar cel de deasupra sitei este dus direct la depozit.
Deeurile stabilizate rmn timp de 15 zile n zona de maturare acoperit i dup aceast
perioad, cnd nu mai prezint mirosuri, poate fi folosit ca material de acoperire al depozitului. n
cadrul celor 15 zile de retenie, materialul va fi amestecat de o mainrie special care faciliteaz
ptrunderea aerului n interiorul zonei de maturare
Numrul i tipul personalului operaional al staiei TMB, este prezentat n cele ce urmeaz:
MUNCITORI
4
NECALIFICAI
OFERI /
4
MANIPULANI
MUNCITORI
2
CALIFICAI
TEHNICIENI 2
SUPERVIZORI 1
INGINERI EFI 1
Se estimeaz c aproximativ 20% din deeurile biodegradabile generate n mediul rural, se va
composta n gospodrii, n compostoare casnice de 220 l (n capitolul 8 este specificat numrul de
pubele distribuite n acest scop). Compostarea casnic se aplic n mare parte, pentru deeurile
din fructe, legume, hrtie umed, flori, cafea i alte buturi, ou, deeuri verzi, etc. Lactatele,
carnea i uleiurile nu intr n acest proces, deoarece atrag insecte, viermi, roztoare, .a.m.d.
Informaii analitice privind tehnologia de tratare biologic selectat, este prezantat detaliat, n
capitolele 8 i 9. n subcapitolele 8.5.5 i 8.9.2, sunt prezentate detaliat, ipotezele tehnice
referitoare la dimensionarea staiei TMB / de biostabilizare.

106
Sistem de Management Integrat al Deeurilor Solide n judeul Mehedini
Consoriul EPEM Grecia/Institutul de Studii i Proiectri Energetice Romnia
STUDIU DE FEZABILITATE JUDEUL MEHEDINI
CAPITOLUL7 PARAMETRII DE PROIECTARE
7.8 Depozite de deeuri

7.8.1 Reziduuri spre eliminare


ntregul jude va fi deservit de un depozit conform existent n Drobeta Turnu Severin, care respect
Directiva 99/31/CE i legislaia naional n domeniu. Depozitul va prelua urmtoarele fracii:
Reziduuri de la IRM
Reziduuri de la staia TMB / de biostabilizare
Deeuri colectate i netratate din zonele 1 i 2
Deeuri stradale
Nmol de epurare (a se consulta capitolul 6 i subcapitolul 7.9).
Capacitatea anual estimat a depozitului va fi de 60.509 t/an (din care 42.625 t/an reprezint
reziduuri din deeuri municipale, 8.349 t/an deeuri netratate, 4.934 t/an deeuri stradale i 4.600
t/an nmol de epurare), sau 69.608 mc/an. n plus, pentru aceperirea depozitului se va utiliza o
cantitate de 7.831 t/an (sau 10.441 mc/an) PSC.
Urmtorul grafic prezint procentul fiecrui tip de reziduuri (inclusiv PSC) ce trebuie depozitat sau
aplicat ca material de acoperire.

Figura 7-5: Eliminarea pe tip de deeuri


n Anexa 7.1 sunt prezentate cantitile anuale depozitate pn n 2037. De menionat c depozitul
existent la Drobeta Turnu Severin va deservi ntregul jude, nefiind necesar construirea unui nou
depozit. Depozitul este deja pus n funciune i nu s-au solicitat finanri pentru construcia
celulelor. Aceast operaiune ntr n responsabilitatea operatorului depozitului.
Detaliile privind acordurile n acest sens, sunt prezentate n raportul instituional. Acest acord este
menionat att n HCL nr. 83/30.04.2010, ct i n minuta de ntlnire din 04.08.2011.

7.9 nchiderea depozitelor neconforme vechi


Este necesar nchiderea i reabilitarea tuturor depozitelor neconforme de pe raza judeului
Mehedini. Datele privind aceste tipuri de depozite se regsesc n urmtorul tabel.

Tabel 7-12: Clasificarea depozitelor neconforme existente

107
Sistem de Management Integrat al Deeurilor Solide n judeul Mehedini
Consoriul EPEM Grecia/Institutul de Studii i Proiectri Energetice Romnia
STUDIU DE FEZABILITATE JUDEUL MEHEDINI
CAPITOLUL7 PARAMETRII DE PROIECTARE
Totalul estimat de Anul sistrii activitii Specificaii
Suprafa
Categorie deeuri depozitate
total (ha)
(tn)
imian 2009 se va reabilita de
6 -
operatorul anterior
Orova 2009 se va reabilita de
0,7 287.000
operatorul anterior
Vnju Mare 0,5 2.240 2009 -
Baia de Aram 0,5 18.000 2009 -
Strehaia 1,3 84.400 2010 -

De menionat c procedura de nchidere a acestor depozite trebuie s respecte Ordinul 757/2004.


n plus, nchiderea depozitelor de la imian i Orova nu reprezint obiectul prezentului proiect,
deoarece s-a prevzut reabilitarea acestora de ctre operatorii anteriori, iar reabilitarea depozitelor
de la Vnju Mare, Baia de Aram i Strehaia este inclus n prezentul proiect.Pentru detalii se va
consulta capitolul 8 i anexele aferente.

7.10 Nmol de epurare


Conform specificaiilor anterioare i n conformitate cu legislaia naional (Ordin757/26.11.2004 i
normativ tehnic de depozitare deeuri), nmolul de epurare generat n staiile de trtaare i epurare,
poate fi eliminat n depozite n procent de 1:10 comparativ cu deeurile municipale solide. Mai
mult, o alt condiie n acest sens, este ca nmolul s nu depeasc un coninut de umiditate de
65% (sau coninutul de SU trebuie s fie de minim 35%). Acestea sunt cele dou condiii
fundamentale pentru ca nmolul s fie acceptate n depozitele de deeuri. Trebuie cunoscut i
compoziia acestuia pentru a evalua natura netoxic i trebuie efectuate teste asupra levigatului,
conform Hotrrii Consiliului European 2003/33/CE (privind criteriile i procedurile de acceptare a
nmolului n deozitele de deeuri), n vederea stabilirii dac nmolul respect criteriile de eliminare
n depozitele de deeuri nepericuloase.
Considernd cele de mai sus, cantitatea maxim de nmol ce poate fi eliminat n deozitul existent
al judeului, nu trebuie s depeasc 5.585 t/an. S-a mai specificat c potrivit proiectului Servicii
de alimentare cu ap i canalizare pentru judeul Mehedini, cantitatea total estimat de nmol
primar generat n viitoarea staie de epurare din Drobeta Turnu Severin, va fi de cca. 5.500 m3 sau
4.600 t/an. Aceasta va fi cantitatea de nmol admis spre eliminare n depozitul de deeuri.

7.11 Concluzii
Principalii parametrii descriii n acest subcapitol, reprezint fundamentul pentru elaborarea
sistemului de management integrat al deeurilor n judeul Mehedini. De asemenea sunt
enumerate i datele generale, dup cum urmeaz:
Generarea i compoziia deeurilor
Ipoteze de calcul pentru necesarul infrastructurii i echipamentelor necesare gestionrii
deeurilor
intele ce trebuie ndeplinite
Specificaii privind instalaiile de gestionare deeuri
Pe baza acestor informaii generale, se realizeaz i se evalueaz alternativele sistemului de
gestionare deeuri (Capitolul 8), urmat de selectarea sistemului optim. De asemenea, sunt
prezentate n detaliu aspectele tehnice ale sistemului optim de gestionare deeuri.

108
Sistem de Management Integrat al Deeurilor Solide n judeul Mehedini
Consoriul EPEM Grecia/Institutul de Studii i Proiectri Energetice Romnia
STUDIU DE FEZABILITATE JUDEUL MEHEDINI
CAPITOLUL 8 ANALIZA OPIUNILOR

8. ANALIZA OPIUNILOR

8.1 Rezumat
n acest capitol sunt prezentate opiunile alternative privind sistemul de management integrat al
deeurilor n judeul Mehedini i este aleas opiunea optim pentru acest sistem.. Iniial, judeul a
fost mprit n 5 zone de gestionare deeuri, astfel:
Zona de gestionare deeuri 1, acoper partea de nord-vest a judeului (include municipiul
Orova)
Zona de gestionare deeuri 2, acoper partea de nord-est a judeului (include oraul Baia de
Aram).
Zona de gestionare deeuri 3, acoper partea de est a judeului (include oraul Strehaia).
Zona de gestionare deeuri 4, acoper partea de sud a judeului (include oraul Vnju Mare i
comuna Cujmir).
Zona de gestionare deeuri 5, acoper partea central a judeului (include o mare parte a
municipiului Drobeta Turnu Severin i comuna Izvorul Brzii).
n continuare este determinat locaia infrastructurii de baz a sistemului de gestionare deeuri,
mai exact:
Centrul de gestionare deeuri care include staia TMB / de biostabilizare, o staie de sortare i
depozitul amplasat n Malov, lng Drobeta Turnu Severin
Staia de transfer din Zona 1 amplasat n Orova
Staia de transfer din Zona 2 amplasat n Baia de Aram
Staia de transfer din Zona 3 amplasat n Strehaia
Staia de transfer din Zona 4 amplasat n Vnju Mare
n ceea ce privete colectarea deeurilor, n urma analizrii schemelor alternative de colectare
selectiv (numr fracii selectate), s-a concluzionat c trebuie implementat urmtorul sistem de
colectare selectiv:
Colectarea n 4 pubele: sistemul presupune colectarea selectiv a urmtoarelor fracii:
hrtie/carton, sticl, plastic/metal i fracie umed (biodegradabil).Acest sistem este deja
implementat parial n Drobeta Turnu Severin i urmaz a fi implementat n intregul jude
conform prevederilor legislaiei recent intrate n vigoare (HG 247/2001).
Totodat, se va pstra i extinde actualul sistem de colectare selectiv. Volumul suplimentar de
pubele necesare pentru acoperirea ntregului jude i implementarea serviciului de colectare
deeuri, este de cca. 5.247 m3, iar necesarul de camioane este de 576 m3.
Staiile de transfer vor fi prevzute cu urmtoarele capaciti:
Staia de transfer din Orova: capacitate total 8.245 t/an, 5.563 t/an fracie umed i 2.681
t/an fracie uscat
Staia de transfer din Baia de Aram: capacitate total 5.143 t/an, 3.434 t/an fracie umed i
1.709 t/an fracie uscat
Staia de transfer din Strehaia: capacitate total 11.517 t/an, 7.670 t/an fracie umed i 3.847
t/an fracie uscat
Staia de transfer din Vnju Mare: capacitate total 13.463 t/an, 8.847 t/an fracie umed i
4.616 t/an fracie uscat
Referitor la reciclare, se propune realizarea unei staii de sortare cu capacitate de 33.182 t/an
pentru valorificarea i utilizarea materialelor reciclabile colectate.
Pentru tratarea fraciei biodegradabile, s-au propus mai multe tehnologii printre care, staii de TMB
complet i staii de TMB simpl. n urma analizei s-au concluzionat c staia TMB/de
biostabilizare cu capacitate de 54.843 t/an, este soluia optim, aceasta nregistrnd cea mai
ridicat VENA. Mai mult, se promoveaz compostarea n gospodrii pentru mediul rural.
n ceea ce privete eliminarea deeurilor, ntregul jude va fi deservit de depozitul existent de la
Drobeta Turnu Severin. Acest depozit va prelua n mare parte, reziduuri de la staiile de tratare
deeuri. Se va elimina o cantitatea de aprox. 42.625 t/an reziduuri tratate, dar i deeuri colectate
i netratate (8.349 t/an), deeuri stradale (4.934 t/an) i nmol cu SU peste 35% (maxim 5.585

109
Sistem de Management Integrat al Deeurilor Solide n judeul Mehedini
Consoriul EPEM Grecia/Institutul de Studii i Proiectri Energetice Romnia
STUDIU DE FEZABILITATE JUDEUL MEHEDINI
CAPITOLUL 8 ANALIZA OPIUNILOR
t/an) n cazul n care operatorii se decid s elimine acest nmol n depozit.
n cele din urm, depozitele urbane (3 n total) cu suprafa total de 2,3 ha, vor fi nchise in situ, n
conformitate cu prevederile legislative.

8.2 Introducere
Pe durata elaborrii planului de gestionare deeuri pentru judeul Mehedini, s-au adoptat
principalele decizii strategice referitoare la:
mprirea judeului n zone de gestionare deeuri, n care toate aezrile vor beneficia de un
management comun de gestionare deeuri.
Amplasarea infrastructurii de gestionare deeuri.
Tipul sistemului de colectare care se va implementa.
Practicile de tratare deeuri ce se vor implementa.
n acest subcapitol sunt descrise rezultatele analizei efectuate pentru opiunile alternative n
vederea selectrii sistemului optim de gestionare deeuri pentru judeul Mehedini.
De asemenea, este descris n detaliu, sistemul de gestionare deeuri propus.

8.3 Metodologia de analiz


Sistemul de management integrat al deeurilor include urmtoarele etape:
Colectarea deeurilor (separate de la surs)
Transportul deeurilor (la staie de transfer, instalaie de valorificare i reciclare, staie de
tratare sau la depozit)
Colectarea deeurilor la staiile de transfer
Separarea mecanic a deeurilor (instalaie de valorificare i reciclare)
Tratarea deeurilor (termic, fizic, chimic sau biologic)
Eliminarea deeurilor la depozitul conform (DC)
nchiderea depozitelor existente neconforme
Pentru etapele enumerate mai sus, exist o serie de opiuni alternative, fiecare cu avantaje i
dezavantaje, fiind necesar identificarea celei mai potrivite combinaii concepute n funcie de
nevoile judeului Mehedini.
Pentru compararea performanei opiunilor alternative, s-a utilizat indicatorul VENA, altfel spus, se
va promova opiunea cu cea mai mare VENA.
Principalele decizii tehnice i strategice care caracterizeaz fiecare plan de management integrat
al deeurilor solide fac referire la urmtoarele aspecte:
mprirea judeului n zone de gestionare deeuri, n care toate aezrile vor beneficia de un
management comun de gestionare deeuri.
Amplasarea infrastructurii de gestionare deeuri.
Tehnologii / practici specifice utilizate pentru:
o Colectarea / transportul deeurilor
o Staii de transfer
o Tratarea deeurilor biodegradabile
o Valorificarea materialelor reciclabile
o Depozitarea deeurilor
o nchiderea depozitelor existente neconforme
Practicile selectate pentru ndeplinirea intelor specifice i generale se regsesc n capitolele 4 i 5.
De asemenea, infrastructura aleas trebuie s rspund nevoilor specifice al judeului, mai ales n
ceea ce privete cantitatea i tipul deeurilor generate n jude. Parametrii de proiectare specifici
sistemului de management integrat al deeurilor pentru acest jude, au fost prezentai n capitolul
7.

110
Sistem de Management Integrat al Deeurilor Solide n judeul Mehedini
Consoriul EPEM Grecia/Institutul de Studii i Proiectri Energetice Romnia
STUDIU DE FEZABILITATE JUDEUL MEHEDINI
CAPITOLUL 8 ANALIZA OPIUNILOR
8.4 Zonele de gestionare deeuri
Elementul fundamental al fiecrui sistem de management integrat al deeurilor l reprezint
crearea unor zone de gestionare deeuri care s cuprind toate aezrile pentru a beneficia de
sistem comun, mai exact, vor fi deservite de aceeai infrastructur de gestionare deeuri (staie de
tratare, staie de transfer, depozit, etc.).
Succesul selectrii acestor zone influeneaz n mare msur, eficiena sistemului de management
propus. Urmtorul tabel prezint avantajele i dezavantajele sistemului zonal de gestionare
deeuri, comparativ cu sistemul de management organizat la nivel de localitate.
Tabel 8-1: Avantajele i dezavantajele sistemului zonal de gestionare deeuri
Avantaje Dezavantaje
Mai multe rute parcurse de camioane /
Dimensiune mrit / Reducere costuri de management creterea costurilor totale () pentru
transfer deeuri
Capacitate financiar mrit -
Performan de mediu mai mare n managementul Emisii n atmosfer crescute din cauza
deeurilor camioanelor de deeuri
Flexibilitate redus
Management tehnic i administrativ eficient

Potenial de implementare a tehnologiilor moderne i a


-
programelor de reciclare
Planificarea central permite controlul i monitorizarea
Impact de mediu crescut datorit
condiiilor de mediu din jurul infrastructurii de
instalaiilor de gestionare deeuri
management
Pn n prezent, nu exist o metodologie specific de distribuire a localitilor n zone de
gestionare deeuri.
Criteriile de baz pentru optimizarea sistemului de zonare, sunt clasificate astfel::
Criterii de planificare fizic:
o mprirea geografic/natural a zonei, datorit munilor/dealurilor
o Populaia care s ating nivelul n care gestionarea deeurilor/soluiile de tratare s
devin viabile din punct de vederea tehnic i financiar
o Geomorfologia zonei
o Coerena social/de planificare a municipiilor nvecinate
o Reeaua rutier existent
o Prezena ariilor protejate.
Criterii de mediu
o Utilizarea terenurilor, condiia actual a mediului, generarea deeurilor, caracteristici
hidrogeologice i geologice
o Situaia actual a infrastructurilor existente de gestionare deeuri
o Coerena hidrologic a zonelor nvecinate
o Distribuia uniform a deteriorrii mediului din aceste zone
o Minimizarea impactelor de mediu datorat managementului deeurilor la nivel zonal i
judeean
o Prezena ariilor protejate i a celor cultivate
Criterii tehnico-economice
o Mrirea dimensiunilor. Serviciile de colectate / tratate deeuri, din fiecare zon, trebuie
s implice taxe de gestionare acceptabile, innd cont de costurile de investiie i
exploatare a sistemului
o Minimizarea costurilor totale, n /ton
o Proiectele de gestionare deeuri existente
o Proiecte planificate
Criterii sociale

111
Sistem de Management Integrat al Deeurilor Solide n judeul Mehedini
Consoriul EPEM Grecia/Institutul de Studii i Proiectri Energetice Romnia
STUDIU DE FEZABILITATE JUDEUL MEHEDINI
CAPITOLUL 8 ANALIZA OPIUNILOR
o Relaia existent ntre zonele nvecinate
n vederea mpririi judeului pe zone i inndu-se cont de criteriile calitative de mai sus (unde
este cazul), s-au luat n considerare proiectele existente (depozitul existent, iniiativele private, etc.)
n elaborarea Master planului. n acest sens, n urma analizrii infrastructurii existente, evalurii
distanei fiecrei localiti fa de instalaiile de gestionare deeuri, cadrul natural i cantitile de
deeuri generate, precum i n urma consultrii cu beneficiarii locali, a rezultat mprirea judeului
n cinci (5) zone de gestionare deeuri:
Zona de gestionare deeuri 1 Orsova
Aceast zon acoper partea de nord-vest a judeului (cu municipiul Orova). Aceast zon va fi
deservit de noua staie de transfer de la Orova. Populaia total a acestei zone este de 19.174
locuitori (reprezentnd 7,0% din populaia total a judeului). Zona 1 include populaie urban (cca.
62% din populaia total a zonei) i populaie rural (cca. 38% din populaia total a zonei).
Deeurile generate n zona 1 sunt estimate la aprox. 8.593 t/an. Zona va fi deservit de staia de
transfer din Orova i de centrul de management deeuri din Drobeta Turnu Severin.
Zona de gestionare deeuri 2 Baia de Arama
Aceast zon acoper partea de nord-est a judeului (cu oraul Baia de Aram). Aceast zon va
fi deservit de staia de transfer din Baia de Aram. Populaia total a zonei 2 este de 17.427
locuitori (reprezentnd 6,5% din populaia total a judeului). Zona 2 cuprinde populaie urban
(cca. 30,5% din populaia total a zonei) i populaie rural (cca. 69,5% din populaia total a
zonei). Deeurile generate n zona 2 sunt estimate la aprox. 5.490 t/an. Zona va fi deservit de
staia de transfer din Baia de Aram i de centrul de management deeuri din Drobeta Turnu
Severin.
Zona de gestionare deeuri 3 Strehaia
Aceast zon acoper partea de est a judeului (cu oraul Strehaia). Zona va fi deservit de staia
de transfer de la Strehaia. Populaia total a zonei 3 este de 42.053 locuitori (reprezentnd 15,5%
din populaia total a judeului). Zona 3 cuprinde populaie urban (cca. 25,5% din populaia total
a zonei) i populaie rural (cca. 74,5% din populaia total a zonei). Deeurile generate n zona 3
sunt estimate la aprox. 12.368 t/an. Zona va fi deservit de staia de transfer din Strehaia i de de
centrul de management deeuri din Drobeta Turnu Severin.
Zona de gestionare deeuri 4 Vanju Mare
Aceast zon acoper partea de sud a judeului (cu oraul Vnju Mare i comuna Cujmir). Zona va
fi deservit de staia de transfer din Vnju Mare. Populaia total a zonei 4 este de 67.004 locuitori
(reprezentnd 24,7% din populaia total a judeului). Zona 4 include populaie urban (cca. 8,7%
din populaia total a zonei) i populaie rural (cca. 91,3% din populaia total a zonei). Deeurile
generate n zona 3 sunt estimate la aprox. 14.883 t/an. Zona va fi deservit de staia de transfer
din Vnju Mare i de centrul de management deeuri din Drobeta Turnu Severin.
Zona de gestionare deeuri 5 Drobeta Turnu Severin
Aceast zon acoper partea central a judeului (cu municipiul Drobeta Turnu Severin i comuna
Izvorul Brzii). Zona va fi deservit direct de noul centru de gestionare deeuri din Drobeta Turnu
Severin. Populaia total a zonei 5 este de 125.079 locuitori (reprezentnd 46,2% din populaia
total a judeului). Zona 5 include populaie urban (cca. 78,4% din populaia total a zonei) i
populaie rural (cca. 21,6% din populaia total a zonei). Deeurile generate n zona 5 sunt
estimate la aprox. 65.086 t/an. Zona va fi deservit direct de noul centru de gestionare deeuri din
Drobeta Turnu Severin.
Referitor la staiile de transfer propuse, se elaboreaz, separat, o analiz financiar n vederea
evalurii necesitii acestor staii de transfer. Principalele ipoteze ale analizei (pentru fiecare ST)
sunt:

112
Sistem de Management Integrat al Deeurilor Solide n judeul Mehedini
Consoriul EPEM Grecia/Institutul de Studii i Proiectri Energetice Romnia
STUDIU DE FEZABILITATE JUDEUL MEHEDINI
CAPITOLUL 8 ANALIZA OPIUNILOR
Ipoteze pentru Opiunea A: Transportul deeurilor generate n zonele respective, la
instalaia de tratare deeuri din Malov, cu ajutorul staiei de transfer
Tabel 8-2: Principalii parametrii ai ST
Strehaia Baia de Aram Vnju Mare Orova
Distana ntre ST i instalaia 50 60 45 40
de tratare din Malov km
Capacitate t/an 11.500 5.150 13.500 8.200
Costuri de investiie - 1.148.400 1.083.500 1.304.400 1.373.400
(preuri constante - 2011)
Costuri de exploatare - /t 21,10 29,01 18,53 20,41

o Distana medie parcurs de camioane pentru colectarea deeurilor: 25 km per ziua


de colectare
o Costul de colectare i transport deeuri: 36,2/t
Ipoteze pentru Opiunea B: Transportare a deeurilor generate n zonele respective
direct la instalaia de tratare din Malov
o Costul de colectare i transport deeuri direct la Malov:
Zona Strehaia: 80,55/t. Acest valoare rezult din:
Costul de transport reprezint cca. 35% din costul primar de colectare
(aprox. 12,5/t din 36,2/t). n Opiunea B, camioanele trebuie s parcurg o
distan suplimentar de 50 km (doar dus), comparativ cu distana medie de
25 km pe ziua de colectare i se consider c pentru aceti 50 km, costul de
transport este cu 75% mai mare dect costul mediu de 12,5/t pentru cei 25
km (innd cont i de nc 50 km parcuri de camioane la ntoarcere).
Zona Baia de Aram: 89,4/t. Acest valoare rezult din:
Costul de transport reprezint cca. 35% din costul primar de colectare
(aprox. 12,5/t din 36,2/t). n Opiunea B, camioanele trebuie s parcurg o
distan suplimentar de 60 km (doar dus), comparativ cu distana medie de
25 km pe ziua de colectare i se consider c pentru aceti 60 km, costul de
transport este cu 75% mai mare dect costul mediu de 12,5/t pentru cei 25
km (innd cont i de nc 60 km parcuri de camioane la ntoarcere).
Zona Vnju Mare: 76,1/t. Acest valoare rezult din:
Costul de transport reprezint cca. 35% din costul primar de colectare
(aprox. 12,5/t din 36,2/t). n Opiunea B, camioanele trebuie s parcurg o
distan suplimentar de 45 km (doar dus), comparativ cu distana medie de
25 km pe ziua de colectare i se consider c pentru aceti 45 km, costul de
transport este cu 75% mai mare dect costul mediu de 12,5/t pentru cei 25
km (innd cont i de nc 45 km parcuri de camioane la ntoarcere).
Zona Orova: 71,7/tn. Acest valoare rezult din:
Costul de transport reprezint cca. 35% din costul primar de colectare
(aprox. 12,5/t din 36,2/t). n Opiunea B, camioanele trebuie s parcurg o
distan suplimentar de 40 km (doar dus), comparativ cu distana medie de
25 km pe ziua de colectare i se consider c pentru aceti 40 km, costul de
transport este cu 75% mai mare dect costul mediu de 12,5/t pentru cei 25
km (innd cont i de nc 40 km parcuri de camioane la ntoarcere).

n ambele opiuni (pe staie de transfer) se consider achiziionarea aceluiai numr de camioane,
dar pentru opiunea B, se consider nlocuirea camioanelor odat la 6 ani, n loc de 8 ani aa cum
este necesar pentru opiunile cu staii de transfer.
innd cont de ipotezele de mai sus, s-a efectuat o comparaie financiar a celor dou opiuni (cu
i fr ST) pentru fiecare zon, din care au rezultat urmtoarele:
Zona Strehaia:
o VFNA (@ 5%) a Opiunii A (cu ST): 11.317.015

113
Sistem de Management Integrat al Deeurilor Solide n judeul Mehedini
Consoriul EPEM Grecia/Institutul de Studii i Proiectri Energetice Romnia
STUDIU DE FEZABILITATE JUDEUL MEHEDINI
CAPITOLUL 8 ANALIZA OPIUNILOR
o VFNA (@ 5%) a Opiunii B (fr ST): 13.856.837
Zona Baia de Aram:
o VFNA (@ 5%) a Opiunii A (cu ST): 6.553.730
o VFNA (@ 5%) a Opiunii B (fr ST): 7.181.801
Zona Vnju Mare:
o VFNA (@ 5%) a Opiunii A (cu ST): 13.098.799
o VFNA (@ 5%) a Opiunii B (fr ST): 15.857.608
Zona Orova:
o VFNA (@ 5%) a Opiunii A (cu ST): 8.384.905
o VFNA (@ 5%) a Opiunii B (fr ST): 9.630.5518

n concluzie, rezult c opiunea cu ST nregistreaz rezultate financiare mai bune, pentru toate
scenariile, dect opiunea fr ST.
Alegerea zonelor specifice i a localitilor deservite de fiecare staie, a fost discutat i
agreat mpreun cu beneficiarii locali.

8.5 Amplasarea infrastructurii de gestionare deeuri


Una din cele mai importante decizii privind sistemul de management integrat al deeurilor, este
stabilirea zonei de amplasare a centrului de gestionare deeuri.
Referitor la centrul de gestionare deeuri, au fost consultate prile implicate i s-au fcut cercetri
pentru gsirea locaiei pentru centrul de gestionare deeuri. n urma acestui proces, au fost supuse
analizrii 4 astfel de locaii:
Drobeta Turnu Severin (n zona mai mare a depozitului existent)
Rogova
Siseti
Tamna
Toate siturile respect criteriile de selecie i excludere i sunt corespunztoare deoarece sunt n
proprietate public i ocup suprafee extinse.
Analiza comparativ specific este prezentat n Anexa 8.2, iar rezultatele se regsesc n tabelul
urmtor.

114
Sistem de Management Integrat al Deeurilor Solide n judeul Mehedini
Consoriul EPEM Grecia/Institutul de Studii i Proiectri Energetice Romnia
STUDIU DE FEZABILITATE JUDEUL MEHEDINI
CAPITOLUL 8 ANALIZA OPIUNILOR

Tabel 8-3: Analiza comparativ a locaiilor alternative pentru centrul de gestionare deeuri
Semnificaie Punctaje
Descrierea criteriului
relevant (%)
Drobeta Rogova Siseti Tamna
Criterii de mediu 25 6,30 8,50 6,50 6,50
Condiii climatice 10 7,00 7,00 7,00 7,00
Activitile curente din zon 10,00 8,00 8,00 8,00
30
gradul de poluare
Distance from residential 3,00 7,00 7,00 7,00
20
areas
Izolare vizual 40 5,00 10,00 5,00 5,00
Criterii de implementare 40 7,80 6,20 6,20 5,40
Durata de via (a depozitelor) 30 4,00 7,00 7,00 7,00
Accesibilitate la drum 20 8,00 6,00 6,00 6,00
Distana fa de principalii 10,00 7,00 7,00 3,00
20
generatori de deeuri (medie)
Gradul de acord public 30 10,00 5,00 5,00 5,00
Criterii financiare 35 10,00 5,00 5,00 5,00
Valoarea terenului 40 10,00 5,00 5,00 5,00
Costul transportului deeurilor 60 10,00 5,00 5,00 5,00
Total punctaj 8,20 6,36 5,86 5,54
n urma analizei comparative a celor dou locaii, a rezultat ca centrul de gestionare deeuri s fie
amplasat la Drobeta Turnu Severin din urmtoarele considerente:
Depozitul existent
Izolarea vizual
Acordul public
Nu va afecta n mod considerabil condiiile de mediu ale zonei.
n ceea ce privete amplasarea staiilor de transfer, selecia a fost efectuat dup mprirea
judeului pe zone de gestionare deeuri.
Dup analizarea terenului public disponibil, au rezultat urmtoarele amplasamente pentru staiile
de transfer:
Zona 1: Orova, la 40 km distan fa de situl de la Drobeta Turnu Severin
Zona 2: Baia de Aram, la 60 km distan fa de situl de la Drobeta Turnu Severin
Zona 3: Strehaia, la 50 km distan fa de situl de la Drobeta Turnu Severin
Zona 4: Vanju Mare, la 45 km distan fa de situl de la Drobeta Turnu Severin
Modificarea locaiei staiei de transfer nu va afecta distribuia judeului pe zone.

8.6 Alternative de gestionare deeuri

8.6.1 Introducere
Este de importan major ca opiunile selectate pentru fiecare etap de gestionare deeuri s fie
n conformitate cu cerinele i restriciile activitilor anterioare / ulterioare. Cu alte cuvinte,
tehnologia de tratare deeuri depinde de schema de colectare selectat. n concluzie, alternativele
analizate n acest subcapitol, se refer la o alternativ a sistemului i nu la o alternativ etap cu
etap. n mod cert, unde este cazul, analiza se va efectua pe caracteristici specifice ale practicii de
gestionare deeuri.

8.6.2 Colectare i transport

Schema de colectare selectiv


n prezent (2011) ratele de racordare privind colectarea deeurilor, sunt de 100% pentru zonele
urbane i 90% pentru zonele rurale. n concluzie, principalele inte sunt creterea procentului n

115
Sistem de Management Integrat al Deeurilor Solide n judeul Mehedini
Consoriul EPEM Grecia/Institutul de Studii i Proiectri Energetice Romnia
STUDIU DE FEZABILITATE JUDEUL MEHEDINI
CAPITOLUL 8 ANALIZA OPIUNILOR
mediul rural, la 100%, extinderea serviciilor de salubritate n zonele nedeservite n prezent, de
aceste servicii i modernizarea echipamentelor actuale de colectare i transport (pubele,
containere i camioane).
Cantitatea deeurilor municipale solide generate n judeul Mehedini i ce trebuie colectate, este
de aproximativ 106.420 t/an.
Conform Anexei 8.3, necesarul volumului de pubele pentru colectarea reciclabilelor i a altor tipuri
de deeuri (colectare selectiv) est de 5.247 m3 (necesarul total fiind de 952 m3).
Dezvoltarea sistemului de colectare selectiv pentru judeul Mehedini este unul din obiectivele
cadru i principalul mijloc de ndeplinire a intelor de reciclare (colectarea selectiv contribuie la
inta privind devierea deeurilor biodegradabile de la depozitare), astfel este foarte important
selectarea unei anumite scheme de colectare deeuri. Mai exact, nainte de toate trebuie s se
determine numrul diferitelor pubele pentru colectarea selectiv a fluxurilor de deeuri.
n principiu, sistemul de colectare din toate zonele, trebuie s treac de la colectarea n amestec la
colectarea selectiv, conform Directivei cadru recent implementat (2008/98/CE). Legislaia recent
introdus (HG 247/2011) impune ca acest sistem s includ cel puin colectarea selectiv a
urmtoarelor fracii:
Hrtie/carton
Sticl
Plastic/metal
Restul deeurilor
Considernd cele de mai sus, se propune ca pn n 2013 s se pstreze actualul sistem i s se
extind n zonele nedeservite, respectndu-se n acelai timp prevederile legislative privind
colectarea selectiv a reciclabilelor n cel puin 3 fracii. n mediul rural, se va practica colectarea
selectiv n 2-3 pubele pentru sticl, n fiecare comun (n punctele centrale ale comunelor,
scolilor, etc.).
Pe baza celor menionate anterior, se va implementa colectarea selectiv a 4 fracii (hrtie, sticl,
plastic/metal i fracie umed) n toate zonele.
Pentru deeurile din instituii i comer similare celor menajere, va continua sistemul de colectare
implementat de instituii, n caz contrat, acesta va fi ncorporat n schema de colectare a deeurilor
menajere.
Pentru mediul rural se promoveaz compostarea n gospodrii. Mai exact, inta este compostarea
casnic a 20% din deeurile biodegradabile generate n zonele rurale.
Pe lng alte aspecte, se analizeaz tipul pubelelor i camioanelor, acestea nefiind incluse n
analiza comparativ general, ci tratate separat.

Tipul, mrimea, volumul i culoarea containerelor


O prioritate o reprezint capacitatea degestionare cu succes, innd cont de: limitarea capacitii
care se dorete a fi eliminat, sporirea capacitii activitilor promovate.
Mrimea containerelor de deeuri depinde de numrul de locuitori deservii. Acolo unde este
repartizat un numr mare de pubele, numrul efectiv al acestora depinde de mrimea i tipul
unitilor i ocuparea anticipat.
n sistemele de aducere, gospodarii transport materialele de acas, iar n sistemul din u n u,
deeurile sunt colectate din faa porii. n realitate, aceste dou sisteme sunt punctele finale
aparintoare unui spectru de metode de colectare. Pentru a decide ce sistem este mai eficient, s-
au analizat urmtoarele elemente:
Colectarea de la marginea drumului este cea mai frecvent metod de colectare a deeurilor
pentru cldirile joase, iar pentru sistemul de sortare sunt necesare recipiente separate pentru
colectarea reciclabilelor uscate precum hrtie, conserve din aluminiu sau inox, recipiente de
plastic, sticle i materiale textile. Materialele sunt sortate la locul colectrii ntr-un vehicul
compartimentat. Acest sistem este recomandat pentru zone cu populaie redus. Pentru numrul
mare de gospodrii (zone urbane) care necesit colectare selectiv, acest sistem este ineficient.
De asemenea, nu este recomandat pentru zone cu strzi nguste i cu trafic congestionat sau n
zone cu climat rece sau ploios, cum este judeul Mehedini. Aceste sistem necesit munc intens
cu numr mare de operatori per ruta de colectare i durata de colectare mrit, comparativ cu

116
Sistem de Management Integrat al Deeurilor Solide n judeul Mehedini
Consoriul EPEM Grecia/Institutul de Studii i Proiectri Energetice Romnia
STUDIU DE FEZABILITATE JUDEUL MEHEDINI
CAPITOLUL 8 ANALIZA OPIUNILOR
colectarea fraciei umed-uscate. n zonele cu probleme de trafic, acesta se formeaz datorit
vehiculului de colectare. Din acest motiv sistemul nu este corespunztor pentru zonele urbane. n
cele din urm, sistemul de colectare de la marginea drumului implic costuri de investiie i
exploatare majore (mai multe pubele i mai multe camioane per gospodrie, datorit timpului
necesar de colectare).
Pe de alt parte, sistemul de aducere este uor de utilizat. Acest sistem presupune colectarea
tuturor fraciilor uscate (reciclabile) i umede, neselectiv, ntr-un singur container. Sistemul permite
o colectare mai rapid i mai eficient.
Considernd cele de mai sus, pentru judeul Mehedini se recomand sistemul de colectare prin
aducere. Containerele mai mici, cu capacitate limitat trebuie colectate frecvent pentru a asigura
colectarea unei cantitii ct mai mari de fracie reciclabil. Cutiile trebuie ridicate mai des dect
pubelele, asta n cazul n care nu sunt furnizate mai multe cutii. Dac serviciul de colectare se face
lunar, bilunar sau sptmnal, se recomand utilizarea unei pubele datorit capacitii mai mari i
posibilitii de depozitare n afara locuinei sau uni grup de locuine (dac se dispune de spaiu
necesar).
Pentru colectarea deeurilor din judeul Mehedini, se propun urmtoarele tipuri de pubele:
Pubele de 120 l/ 240 l pentru colectarea n sistem de aducere
Containere de 1,1 m3 pentru colectarea reciclabilelor i colectarea din apartamente de bloc
(pentru colectarea selectiv a hrtiei, se pot folosi recipiente de 660 l)
Pubele tip clopot sau pubele din plastic de 1,1 m3 pentru colectarea selectiv a sticlei. Pubelele
tip clopot se recomand pentru municipiul Drobeta Turnu Severin i pubelele din plastic
de1,1m3 pentru restul judeului.
Trebuie precizat c pubelele din plastic sunt recomamdate deoarece sunt mai uoare, sunt uor de
manevrat i sunt mai ieftine.
Pentru compostarea n gospodrii, cetenii din mediul rural sunt dotai cu compostoare casnice de
220 l n vederea utilizrii pentru biostabilizarea deeurilor generate. Compostarea n gospodrii se
aplic pentru deeurile din fructe, legume, hrtie umed, flori, cafea i alte buturi, ou, deeuri
verzi, etc. Lactatele, carnea i uleiurile trebuie evitate deoarece atrag insecte, viermi, roztoare,
etc.
Frecvena de colectare
Frecvena de colectare este stabilit pe baza programului de colectare a reziduurilor i tipurile de
containere furnizate, precum i pe baza capacitii proiectate a staiilor de transfer. Se obin
procente de valorificare mai mari dac frecvena de colectare este mai mare i cnd reciclabiele
sunt colectate n aceeai zi cu restul deeurilor.
Containerele cu capaciti mai mici sunt colectate mai frecvent pentru a asigura colectarea unei
cantitii ct mai mari de fracie reciclabil. n cazul judeului Mehedini, n vederea optimizrii
capacitii staiilor de transfer i pentru a facilita funcionarea instalaiilor ulterioare (sortare, tratare
a fraciei biodegradabile).
Pentru zonele urbane, frecvena de colectare a reciclabilelor este de cel puin 1-2 zile pe
sptmn, iar pentru fracia biodegradabil, frecvena este mai mare, pentru a evita stocarea
deeurilor n recipiente mai mult de 2 zile (mai ales pe timp de var).
Pentru zonele rurale, frecvena de colectare a reciclabilelor este de cel puin 2-4 ori pe lun, iar
pentru fracia umed i cea reciclabil colectarea se face mai des, pentru a evita stocarea
deeurilor n recipiente mai mult de 3 zile (mai ales pe timp de var).
Pentru sticl, frecvena de colectare este de 1 dat pe lun, att n mediul urban ct i cel rural.
Logistica i frecvena de colectare vor fi optimizate de operator imediat dup ce sistemul este pus
n aplicare.
Vehicule necesare pentru colectarea deeurilor
Camioanele de compactare sunt cele mai rentabile vehicule pentru colectrea din u n u din
zonele convenionale i cele rezideniale cu densitate medie i sczut.
For the proposed collection scheme in Mehedinti the following vehicle types are examined. n
ultimii 30 de ani, n Europa a existat o tendin ca vehiculele de colectare a deeurilor municipale

117
Sistem de Management Integrat al Deeurilor Solide n judeul Mehedini
Consoriul EPEM Grecia/Institutul de Studii i Proiectri Energetice Romnia
STUDIU DE FEZABILITATE JUDEUL MEHEDINI
CAPITOLUL 8 ANALIZA OPIUNILOR
solide s aib dimensiuni mai mari. Aceast tendin atrage dup sine creterea complexitii i un
procent mai ridicat de compactare. Totui aceast dimensiune ridic probleme de manevrare pe
strzile aglometare, probleme de siguran, zgomot i imact de mediu. Pentru schema de
colectare propus n ujudeul mehedini, sunt analizate urmtoarele tipuri de vehicule.
Tabel 8-4: Tipuri de camioane analizate
Tip vehicul ncrctor posterior cu compactor intern
3 3
Capacitate 12 m , 16 m
Tonaj 9t, 6,5t
Cost pentr 1 vehicul de compactare, 100.000,00 (EURO) (fr taxe)
3
12m
Cost pentr 1 vehicul de compactare, 115.000,00 (EURO) (fr taxe)
3
16m
Vehiculul de 12m3 pentru mediul rural i cel de 16m3 pentru mediul urban au fost selectate pe baza
celei mai optime opiuni disponibile combinat cu costurile de operare, necesarul zilnic i viitor de
colectare, accesibilitate la staiile de transfer i facilitatea de manevrare.
Pentru calcularea necesarului de investiie, vehiculele alese au urmtoarele caracteristici:
ncrctor posterior cu compactor intern
Capacitate 16m3 pentru mediul urban i 12m3 pentru mediul rural
Tonaj 6,5t pentru vehicule de 12m3 i 9,0t pentru vehicule de 16m3
Factor de compactare 1:4 1:5
Factor de umplere 90%

Figura 8-1: Camion de compactare convenional


n zonele cu populaie ridicat, vehiculele se deplaseaz lent, deoarece trebuie s fac opriri
frecvente, dat tura de colectare nu necesit implic parcurgerea unor distane lungi. Zonele cu
populaie redus necesit opriri mai rare ceea ce permite o deplasare mai rapid a vehiculului, dar
distanele parcurse sunt mai mari pentru a deservi toate gospodriile din zon. Prin urmare,
numrul de proprieti deservite ntr-o zi, influeneaz numrul total de vehicule i operaiuni
necesare. n zonele cu populaie ridicat, distana pn la cel mai apropiat container este sub 180
m.
Schema propus n master plan pentru vehiculele cu dou compartimente, nu este o opiune
optim. Unul din dezavantaje este c unul din compartimente se va umple ntotdeauna naintea
celuilant, astfel vehiculul trebuie s se ntoarc pentru a fi golit nainte de terminarea turei de
colectare i efectul acestei operaiuni const n reducerea eficienei de colectare. Acesta este
principalul motiv pentru care vehicuele cu dou compartimentenu sunt considerate
corespunztoare.
Concluzii
Urmtorul tabel prezint rezultatele calculelor (prezentate n Anexa 8.3), care grupeaz necesarul
de echipamente pe zone. Necesarul volumului pubelelor pentru colectarea reciclabilelor i a altor
deeuri (colectare selectiv) este de 5.247 m3 (necesarul total este de 7.106 m3). Similar pentru
camioanele de deeuri, necesarul de volum suplimentar este de 620 m3 (necesarul total este de
952 m3).

118
Sistem de Management Integrat al Deeurilor Solide n judeul Mehedini
Consoriul EPEM Grecia/Institutul de Studii i Proiectri Energetice Romnia
STUDIU DE FEZABILITATE JUDEUL MEHEDINI
CAPITOLUL 8 ANALIZA OPIUNILOR
De menionat c pubelele pentru zonele urbane au fost calculate s acopere o capacitate de 240 l,
1,1 m3 i 1,5 m3 i camioanele de 16 m3, iar pentru zonele rurale pubelele au fost calculate s
acopere o capacitate de 120 l, 1,1 m3 i camioanele de 12m3.
n cazul implementrii altor scheme de colectare, n special n mediul rural (ex: din u n u),
capacitatea total a pubelelor i camioanelor trebuie s corespund celor deja prezentate.
Tabel 8-5: Necesarul de colectare n judeul Mehedini
Pubele
Capacitate Numr pubele suplimentare Costul
Capacitate Capacitate
suplimentar necesare pubelelor
necesar disponibil
necesar suplimentare
3
(m3) (m3) (m3) 120l 240l 1,1m 1,5m3 ()

Zona 1 Orova
539 298 241 307 266 222 0 59.825
Zona 2 Baia de
Aram 417 3 414 482 226 286 0 73.400
Zona 3
Strehaia 975 46 929 1.231 421 648 0 165.225
Zona 4 Vnju
Mare 1.399 177 1.222 2.288 97 912 0 221.650
Zona 5 Drobeta 2.03
Turnu Severin 3.775 2.266 1.509 1.141 1 1.366 192 522.725
3.04
Total
7.106 2.790 4.315 5.449 1 3.434 192 1.042.825
Camioane
Capacitate Numr camioane suplimentare Costul
Capacitate Capacitate
suplimentar necesare camioanelor
necesar disponibil
necesar suplimentare
3
(m3) (m3) (m3) 12 m 16 m3 ()
Zona 1 Orova 88 56 32 1 2 330.000
Zona 2 Baia de
Aram 68 12 56 2 2 430.000
Zona 3
Strehaia 120 44 76 5 1 615.000
Zona 4 Vnju
Mare 152 76 76 9 0 900.000
Zona 5 Drobeta
Turnu Severin 524 188 336 4 18 2.470.000
Total 952 376 576 21 23 4.745.000

n Anexa 8.3 este prezentat distribuia estimativ a pubelelor per localitate. de specificat c
aceast distribuie este una preliminar, iar distribuia final este stabilit de autoritile locale i de
operatorii de colectare a deeurilor.
De menionat c potrivit proieciilor, este estimat o scdere a cantitii deeurilor n judeul
Mehedini pn n 2040 (scdere de cca. 7%).
Prin urmare, nu se ateapt ca necesarul de colectare pentru urmtorii ani, s creasc. n orice
caz, necesarul suplimentar de colectare poate fi acoperit prin optimizarea logisticii de colectare i
nu prin achiziionarea de echipamente suplimentare.Totui, este necesar procurarea de
echipamente suplimentare dup expirarea duratei de via a celor existente.
Acelai lucru se aplic i pentru posibilitatea de extindere a sistemului de colectare n 4 pubele
implementat iniial n Drobeta Turnu Severin i rspndit n ntregul jude sau n mediul urban al
judeului. Acest lucru este posibil prin optimizarea logisticii, fr necesitatea de achiziionare de
pubele suplimentare sau modificare a configuraiei staiei de sortare.
n ceea ce privete compostarea n gospodrii, pentru cetenii din mediul rural se vor furniza
aproximativ 12.700 compostoare de 220 l pentru tratarea depeurilor biodegradabile generate
(cca. 2.822 t deeuri sunt preconizate a se composta n gospodrii). Compostarea casnic se va
aplica n special, pentru deeurile din fructe, legume, hrtie umed, flori, cafea i alte buturi, ou,
deeuri verzi, etc. Lactatele, carnea i uleiurile nu sunt compostate n gospodrii deoarece atrag
insecte, viermi, roztoare, etc. Toate zonele vor beneficia de compostoare casnice, astfel:

119
Sistem de Management Integrat al Deeurilor Solide n judeul Mehedini
Consoriul EPEM Grecia/Institutul de Studii i Proiectri Energetice Romnia
STUDIU DE FEZABILITATE JUDEUL MEHEDINI
CAPITOLUL 8 ANALIZA OPIUNILOR
Zona 1: 675 compostoare casnice
Zona 2: 1.100 compostoare casnice
Zona 3: 2.850 compostoare casnice
Zona 4: 5.600 compostoare casnice
Zona 5: 2.475 compostoare casnice
Costul compostoarelor casnice va fi de aproximativ 254.000 .

8.6.3 Staii de transfer


Dup cum s-a mai precizat, se vor realiza 4 staii de transfer n urmtoarele zone:
n Orova, care acoper partea de nord-vest a judeului, cu capacitate de 8.245 t/an
n Baia de Aram, care acoper partea de nord-est a judeului, cu capacitate de 5.143 t/an
n Strehaia, care acoper partea de est a judeului, cu capacitate de 11.517 t/an
n Vnju Mare, care acoper partea de sud a judeului, cu capacitate de 13.463 t/an
Staiile de transfer ce urmeaz a fi construite, vor asigura capacitatea necesar pentru a acoperi
cantitatea de deeuri generat (att pentru fracia de recialbile, ct i pentru cea umed) n zonele
respective, i anume:
Staia de transfer din Orova: capacitate total 8.245 t/an, 5.563 t/an fracie umed i/sau
biodegradabil i 2.681 t/an fracii uscate
Staia de transfer din Baia de Aram: capacitate total 5.143 t/an, 3.434 t/an fracie umed
i/sau biodegradabil i 1.709 t/an fracii uscate
Staia de transfer din Strehaia: capacitate total 11.517 t/an, 7.670 t/an fracie umed i/sau
biodegradabil i 3.847 t/an fracii uscate
Staia de transfer din Vnju Mare: capacitate total 13.463 t/an, 8.847 t/an fracie umed i/sau
biodegradabil i 4.616 t/an fracii uscate
Anexa 8.4 include o analiz a schemei staiilor de transfer existente, pe baza careia s-a ales o
tehnologie specific staiei de transfer. Urmtorul tabel prezint analiza comparativ a diferitelor
sisteme.

Tabel 8-6: Analiza comparativ a sistemelor alternative ale staiilor de transfer


Avantaje Dezavantaje Specificaii
Staie de este puin probabil oprirea camioane mai mari, Aceast soluie nu este
descrcare datorit echipamentului comparativ cu staiile de recomandat n
direct fr hidraulic mic compactare principal pentru c
compactare nu implic costuri ridicate scparea deeurilor volumul de deeuri nu
amanajat pentru a facilita voluminoase direct n este redus, iar
manevrarea echipamentelor remorc poate avaria beneficiile exploatrii
necesit echipament simplu remorca ST sunt minime. De
manevrare redus a deeurilor numrul i disponibilitatea asemenea nu trebuie
stalurilor poate s nu ignorate problemele de
permit depozitarea direct igien, mirosuri i
n perioadele de vrf aspect aferente acestui
construcie pe dou nivele tip de ST
probleme de igien,
mirosuri i aspect deranjant
nu se reduce volumul
deeurilor
necesit suprafa extins
necesit echipament
special pentru plasarea
deeurilor n container
fr posibilitate de
valorificare a materialului
vehiculele trebuie s
parcurg rute multiple ce
implic costuri de transport
ridicate, comparativ cu
staia de compactare
Staii cu groap disponibilitatea zonei de nu se reduce volumul Aceast soluie nu este

120
Sistem de Management Integrat al Deeurilor Solide n judeul Mehedini
Consoriul EPEM Grecia/Institutul de Studii i Proiectri Energetice Romnia
STUDIU DE FEZABILITATE JUDEUL MEHEDINI
CAPITOLUL 8 ANALIZA OPIUNILOR
Avantaje Dezavantaje Specificaii
sau platform, stocare deeurilor recomandat n
fr compactare deeurile necompactate pot fi costuri mai mari de capital principal pentru c
mrunite de buldozer, n pentru echipamente i volumul de deeuri nu
groap sau pe platform instalaii, comparativ cu alte este redus, iar
vehiculele cu ncrcare staii fr compactare beneficiile exploatrii
superioar sunt mai rentabile, intreinere intesn a ST sunt minime. De
comparativ cu cele de platformei asemenea nu trebuie
compactare necesit camioane mai ignorate problemele de
cantitile maxime pot fi mari dect staiile de igien, mirosuri i
manevrate cu uurin compactare aspect aferente acestui
amanajat pentru a facilita necesit manevrare tip de ST
manevrarea echipamentelor intens a deeurilor
facilitate de operare i probleme de igien,
echipament care reduce mirosuri i aspect deranjant
posibilitatea de oprire a staiei vehiculele trebuie s
permite valorificarea parcurg rute multiple ce
materialelor implic costuri de transport
ridicate, comparativ cu
staia de compactare

Staie de costuri mai mici comparativ cu implic costuri mai ridicate Se recomand pentru
compactare cu containerele cu pres pentru dect staiile fr staiile fr compactare
compactor staii mari de transfer cu compactare i pentru ST de
capacitate de peste 200 t/zi probleme de exploatare dimensiuni mari precum
se reduce volumul deeurilor dac compactorul nu cea de la Mihai Viteazu,
grad ridicat de protecie a funcioneaz dar nu se recomand
mediului i sntii populaiei inflexibilitate referitor la pentru staiile de
deeurile nu sunt stocate sporirea capacitii staiei transfer din Huedin i
temporar care depinde de compactor Gherla care au o
necesit vehicule mai mici capacitatea compactorului capacitate mai mic de
vehiculele parcurg mult mai poate s nu corespund 170 200 t/zi, iar datele
puine rute, iar costurile de fluxului maxim financiare arat ca
transport sunt reduse, necesitatea camioanelor acest tip de staie este
comparativ cu staia fr de a staiona i atepta mai costisitor
compactare costul de exploatare i
ntreinere a
compactoarelor este ridicat
Staie de costuri mai reduse comparativ implic costuri mai ridicate Se recomand pentru
compactare cu cu compactoarele pentru staiile dect staiile fr staiile de transfer din
container cu de transfer cu capacitate sub compactare Huedin i Gherla care
pres 200 t/zi costul de transport de la au o capacitate mai
se reduce volumul deeurilor staia de transfer la mic de 170 200 t/zi,
grad ridicat de protecie a instalaia central, este mai iar datele financiare
mediului i sntii populaiei mare, deoarece containerul arat ca acest tip de
deeurile nu sunt stocate trebuie s suporte staie este mai rentabil
temporar greutatea containerului dect staiile cu
flexibilitate n creterea costuri mari de capital, compactor
capacitii prin achiziionarea comparativ cu
containerelor cu pres compactoarele statice,
suplimentare pentru cantiti mari de
necesit camioane mici deeuri introfduse (peste
vehiculele parcurg mult mai 200 t/zi)
puine rute, iar costurile de dificultate de gestionare n
transport sunt reduse, cazul cantitilor mari de
comparativ cu staia fr deeuri introduse (peste
compactare 200 t/zi)
fiecare container este prevzut
cu compactor. Nu este
problem dac containerul
cedeaz, deoarece operaiunea
de transfer poate continua cu
ajutorul celorlalte containere
facilitate de operare i
echipament care reduce
posibilitatea de oprire a staiei

121
Sistem de Management Integrat al Deeurilor Solide n judeul Mehedini
Consoriul EPEM Grecia/Institutul de Studii i Proiectri Energetice Romnia
STUDIU DE FEZABILITATE JUDEUL MEHEDINI
CAPITOLUL 8 ANALIZA OPIUNILOR
Avantaje Dezavantaje Specificaii
staia de transfer nu necesit
operatori calificai
Staie de avantajele enumerate mai sus dezavantajele enumerate Implic costuri mai
compactare cu pentru staiile de compactare mai sus pentru staiile de reduse dect staia de
plnie compactare compactare prin
introducere n groap i
prin urmare, este
recomandat
Staie de avantajele enumerate mai sus dezavantajele enumerate Implic costuri mai
compactare prin pentru staiile de compactare mai sus pentru staiile de ridicate dect staia de
introducere n groapa asigur stocarea compactare compactare cu plnie,
groap deeurilor n perioadele de vrf costuri de capital ridicate prin urmare nu este
posibilitate crescut de recomandat
valorificare a materialelor

Evaluarea comparativ a sistemelor alternative indic faptul c staia de compactare cu


descrcare direct (prin plnie) i care utilizeaz containerul cu pres, este opiunea optim din
urmtoarele motive:
Containerele cu pres nu implic costuri ridicate, aa cum este cazul staiei de compactare cu
compactor fix, pentru aceast capacitate a staiei de transfer
Staiile cu plnie sunt mai rentabile dect cele cu introducere n groap
Cantitile reduse al deeurilor introduse n toate staiile de transfer din judeul Mehedini indic
fapul c containerele cu pres sunt mai rentabile dect compactoarele fixe.
Staiile de compactare sunt preferabile staiilor fr compactare datorit faptului c volumul de
deeuri n staiile fr compactare nu este redus, iar beneficiile exploatrii ST sunt minime. De
asemenea exist i probleme legate de igien, mirosuri i aspect vizual inestetic.
Rutele parcurse sunt lungi (40 km 60 km) ceea ce indic necesitatea compactrii.

Este elaborat o analiz financiar suplimentar care s vin n sprijinul selectrii ST cu


compactare. Aceast analiz este aplicat doar pentru ST din Vnju Mare i Orova, unde
distanel de la ST la instalaiile de tratare i eliminare sunt reduse (45 km, respectiv 40 km).
Principalele ipoteze utilizate n analiz sunt prezentate n tabelul de mai jos.
Tabel 8-7: Principalele ipoteze de analiz pentru realizarea ST cu compactare
ST Vnju Mare ST Orova
Parametrii Opiunea A: Cu Opiunea B: Fr Opiunea A: Cu Opiunea B: Fr
compactare compactare compactare compactare
Capacitate - t/an 13.500 13.500 8.245 8.245
Distana pn la depozit -
45 45 40 40
km
Costuri de investiii
(excluznd containerele i
734.432 734.432 933.447 933.447
camioanele) - (preuri
constante 2011)
4 containere cu 6 containere de 4 containere cu 5 containere de
Costuri de investiie pentru pres de 24m3, transfer de 32m3, cu pres de 24m3, cu transfer de 32m3, cu
containere - (preuri cu preul de preul de 5.000 preul de 45.000 preul de 5.000
constante 2011) 45.000 fiecare = fiecare = 30.000 fiecare = 180.000 fiecare = 25.000
180.000 EURO EURO EURO EURO
3 camioane cu
remorc, cu 3 camioane cu 2 camioane cu 3 camioane cu
Costuri de investiie pentru
preul de remorc, cu preul de remorc, cu preul remorc, cu preul
camioanele cu remorc -
130.000 fiecare 130.000 fiecare = de 130.000 fiecare de 130.000 fiecare
(preuri constante 2011)
= 390.000 390.000 EURO = 260.000 EURO = 390.000 EURO
EURO
20,38 22,45
Costuri de exploatare 10% cretere 10% cretere
(incluznd transportul la 18,53 comparativ cu 20,41 comparativ cu
staia de tratare)- /t opiunea A datorit opiunea A datorit
numrului mare de numrului mare de

122
Sistem de Management Integrat al Deeurilor Solide n judeul Mehedini
Consoriul EPEM Grecia/Institutul de Studii i Proiectri Energetice Romnia
STUDIU DE FEZABILITATE JUDEUL MEHEDINI
CAPITOLUL 8 ANALIZA OPIUNILOR
Parametrii ST Vnju Mare ST Orova
personal (oferi personal (oferi
necesari) i a necesari) i a
numrului mare de numrului mare de
rute parcurse pn la rute parcurse pn
depozit la depozit

Considernd ipotezele de mai sus, comparaia financiar a delor dou opiuni indic:
ST Vnju Mare
VFNA (@ 5%) pentru Opiunea A: 5.038.726
VFNA (@ 5%) pentru Opiunea B: 5.173.618
ST Orova
VFNA (@ 5%) pentru Opiunea A: 4.042.100
VFNA (@ 5%) pentru Opiunea B: 4.232.712
n concluzie, rezult c n ambele cazuri, opiunea A nregistreaz rezultate financiare mai bune
dect opiunea B i ambele ST trebuie prevzute cu compactare.
Pe baza caracteristicilor menionate anterior pentru staiile de transfer proiectate, este mult mai
economic procesul de compactare care reduce costurile de transfer i utilizarea containerelor cu
pres care reduc costurile de capital.
Datele specifice de proiectare pentru fiecare staie de transfer, sunt prezentate n subcapitolul
8.11.1.

8.6.4 Valorificarea materialelor reciclabile


Urmtorul tabel prezint intele ce trebuiesc ndeplinite pentru valorificarea/reciclarea deeurilor de
ambalaje.

Tabel 8-8: inte de valorificare/reciclare a deeurilor de ambalaje


Cantitatea deeurilor de ambalaje (tone)
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Hrtie i carton 2.939 3.086 3.240 3.402 3.572 3.715 3.864 3.980
Plastic 722 885 1.062 1.254 1.646 1.712 1.780 1.834
Sticl 1.719 2.090 2.394 2.828 3.300 3.432 3.569 3.676
Metale 934 981 1.030 1.081 1.135 1.181 1.228 1.265
Lemn 224 314 412 432 454 472 491 506
Total reciclare 7.887 9.153 10.526 12.013 13.876 14.431 15.008 15.458
Total valorificare 9.340 10.461 12.128 13.695 15.137 15.742 16.372 16.863

Cantitatea deeurilor de ambalaje n judeul Mehedini este de aproximativ 28.106 t/an pentru
2016, aceasta fiind distribuit pe diferite fracii de reciclabile, dup cum rezult din figura
urmtoare.

123
Sistem de Management Integrat al Deeurilor Solide n judeul Mehedini
Consoriul EPEM Grecia/Institutul de Studii i Proiectri Energetice Romnia
STUDIU DE FEZABILITATE JUDEUL MEHEDINI
CAPITOLUL 8 ANALIZA OPIUNILOR

Figura 8-2: Distribuia deeurilor de ambalaje per fracii de reciclabile


Modul de valorificare a materialelor reciclabile va depinde de sistemul de colectare. n prezent,
colectarea selectiv se realizeaz parial n Drobeta Turnu Severin. Prin urmare, se poate
concluziona c serviciul de reciclare n judeul Mehedini, ncepe practic de la zero, fiind necesar
ndeplinirea intelor de valorificare/reciclare specificate n Tabelul 8.9, fr necesitatea de
supraestimare a pubelelor sau a staiilor de sortare.
n Anexa 8.5 sunt listate tehnologiile de separare mecanic. innd cont c aproximativ 60% din
deeurile reciclabile sunt generate n Zona 5, este evident c o (1) staie de sortare central
amplasat la Malov, lng Drobeta Turnu Severin, acoper necesarul de valorificare/reciclare al
judeului. Staia de sortare va prelua coninutul din pubela uscat colectat din diferite zone.
Capacitatea estimativ a staiei de sortare este de 33.182 t/an, iar cantitile rezultate vor fi:
Hrtie i carton
Metale feroase i aluminiu
Diferite tipuri de plastice
Sticl
n ceea ce privete cantitatea deeurilor lemnoase (3.231 t/an), acestea sunt generate n mare
parte, n instalaiile industriale i comerciale. Aceste instalaii vor separa deeurile lemnoase care
se vor livra la staii n vederea utilizrii (inta de valorificare este de 506 t n 2016). Prin urmare, nu
este necesar separatea deeurilor lemnoase n staia de sortare.
Fraciile generate n staiile de sortare vor fi relativ pure, deoarece colectarea primar se
realizeaz separat de fracia biodegradabil a deeurilor. Acestea vor fi transportate la companiile
de reciclare existente n judeul Mehedini i la companiile noi realizate imediat dup
implementarea sistemului.
Detaliile de proiectare specifice staiei de sortare se regsesc n subcapitolul 8.11.3 i se bazeaz
pe urmtoarele criterii:
Cantitile disponibile de deeuri
Bugetul limitat
Necesitatea unei tehnologii de tratare simple i modulare
Oportunitatea crerii locurilor de munc (ex: posturi noi pentru sortatorii manuali)
Calitatea tipic a produselor secundare valorificate impus de utilizatorul final

8.6.5 Tratarea deeurilor biodegradabile


intele privind devierea deeurilor biodegradabile de la depozitare sunt:
In 2010, cantitatea deeurilor biodegradabile ce trebuiesc deviate de la depozitare este de
12.181 t din totalul de 64.325 t generat n acelai an
In 2013 cantitatea deeurilor biodegradabile ce trebuiesc deviate de la depozitare este de

124
Sistem de Management Integrat al Deeurilor Solide n judeul Mehedini
Consoriul EPEM Grecia/Institutul de Studii i Proiectri Energetice Romnia
STUDIU DE FEZABILITATE JUDEUL MEHEDINI
CAPITOLUL 8 ANALIZA OPIUNILOR
28.203 t din totalul de 62.965 t generat n acelai an
In 2016 cantitatea deeurilor biodegradabile ce trebuiesc deviate de la depozitare este de
38.032 t din totalul de 62.366 t generat n acelai an
Cantitatea total a deeurilor biodegradabile generate n judeul Mehedini este de 62.366 t/an. n
prezent, nu se practic tratarea acestor deeuri. Prin urmare, se consider c tratarea deeurilor
biodegradabile din jude ncepe de la zero, iar cerinele de deviere sunt cele prezentate anterior.
Schema de colectare selectat va afecta tipul de tratare a deeurilor biodegradabile ce urmeaz a
fi implementat. Schema de colectare prezentat va fi fundamentul pentru elaborarea opiunilor
alternative de tratare a fraciei biodegradabile (umede) din deeurile municipale.
Iniial are loc selecia opiunilor alternative de tratare a deeurilor. Prioritatea autoritilor privind
gestionarea deeurilor, este de a implementa tehnologii cu costuri reduse, accesibile populaiei
deservite, care pot fi combinate cu schema de reciclare, cu scopul de a ndeplini intele legislative
de management al deeurilor. Opiunea optim este staia TMB / de biostabilizare. Totui, din
moment ce exist mai multe opiuni corespunztoare de tratare a deeurilor, trebuie analizate i
alte tehnologii alternative i complexe. De asemenea, innd cont de faptul c aproximativ 60% din
deeuri sunt generate n Zona 5, este evident c o (1) staie central de tratare a deeurilor
biodegradabile, va acoperi cerinele judeului.
n acest sens, sunt analizate urmtoarele opiuni alternative (acestea sunt descrise n Anexa 8.6,
iar bilanurile masice se regsesc n Anexa 8.7):
Opiunea 1: Coninutul pubelei de fracie umed este tratat n staia TMB / de biostabilizare
unde coninutul biodegradabil, dup mrunire i cernere, este biostabilizat aerob pentru
generarea de produs similar compostului (PSC). Trebuie dezvoltat o pia pentru compostul
de slab calitate. Se preconizeaz ca n primul an de implementare, procentul de impuriti s
fie ridicat, astfel c staia va funciona ca instalaie TMB/de biostabilizare. Treptat, pe msur
ce participarea public este mbuntit, va crete i calitatea produsului similar compostului
i poate fi acceptat ca ngrmnt pentru sol. Potrivit experienei internaionale, acest
compost de bun calitate pote genera venituri de 5-10/t, dar aceast posibilitate nu este nc
luat n considerare deoarece este un scenariu pozitiv. Alternativ, acest produs poate fi utilizat
ca material de acoperire a depozitelor sau pentru nchiderea depozitelor existente, a
depozitelor neconforme sau a altor situri contaminate din jude.
Opiunea 2: Coninutul de fracie umed este tratat ntr-o staie TMB, tratarea constnd n
uscarea biologic a materialului i valorificarea metalelor feroase. Produsul obinut
(Combustibil Solid Valorificat) poate fi utilizat n industriile energetice sau poate fi stocat n
depozit dac nivelul de biodegradare este redus considerabil.
Opiunea 3: Coninutul de fracie umed este tratat ntr-o staie de fermentare Anaerob,
procesul constnd n pretratare (mrunire, cernere, etc.) i valorificare a metalelor, precum i
fermentare anaerob pentru generarea de biogaz, care se poate utiliza pentru valorificarea
energiei i biostabilizare pentru generarea de PSC.
Opiunea 4: n cazul n care fracia biodegradabil se va colecta separat de la surs, aceasta
va fi tratat separat n staia TMB/de biostabilizare, unde dup pretratare (mrunire, cernere),
coninutul biodegradabil este biostabilizat aerobic pentru generarea unui compost de bun
calitate. Potrivit experienei internaionale, compostul de bun calitate generat n urma tratrii
fraciei biodegradabile, poate genera venituri de 5 /t.
Coninutul de fracie umed va fi tratat n staia TMB/de biostabilizare dar separat de fracia
biodegradabil, obinndu-se astfel un produs similar compostului (PSC). Trebuie dezvoltat o
pia pentru compostul de slab calitate (PSC). Se preconizeaz ca n primul an de
implementare, procentul de impuriti s fie ridicat, astfel c staia va funciona ca instalaie
TMB/de biostabilizare. Treptat, pe msur ce participarea public este mbuntit, va crete
i calitatea produsului similar compostului i poate fi acceptat ca ngrmnt pentru sol.
Potrivit experienei internaionale, acest compost de bun calitate pote genera venituri de 5-
10/t, dar aceast posibilitate nu este nc luat n considerare deoarece este un scenariu
pozitiv. Alternativ, acest produs poate fi utilizat ca material de acoperire a depozitelor sau
pentru nchiderea depozitelor existente, a depozitelor neconforme sau a altor situri contaminate
din jude.

125
Sistem de Management Integrat al Deeurilor Solide n judeul Mehedini
Consoriul EPEM Grecia/Institutul de Studii i Proiectri Energetice Romnia
STUDIU DE FEZABILITATE JUDEUL MEHEDINI
CAPITOLUL 8 ANALIZA OPIUNILOR
8.6.6 Depozite de deeuri
Dup cum s-a mai precizat anterior, n judeul Mehedini exist un (1) depozit conform care este
deja pus n funciune. Acest depozit va prelua deeurile i reziduurile din ntreg judeul, conform
planului regional de gestionare deeuri i a master planului de destionare deeuri elaborate pentru
judeul Mehedini. Amplasamentul depozitului este la Malov, n apropiere de Drobeta Turnu
Severin, dup cum s-a specificat n subcapitolul 8.5.
Capacitatea anual estimativ a depozitului va fi de aproximativ 60.509 t/an (din care 42.625 t/an
reprezint deeuri municipale solide, 8.349 t/an deeuri netratate, 4.934 t/an deeuri stradale i
restul de 4.600 t/an nmol cu coninut de SU peste 35%) sau 69.608 m3/an. O cantitate
suplimentar de 7.831 t/an (sau 10.441 m3/an) PSC se va utiliza ca material de acoperire a
depozitului.
Depozitul va funciona n conformitate cu prevederile i specificaiile legislaiei europene (Directiva
99/31/CE) i ale legislaiei naionale (Ordinul 757/2004 i Hotrrea Guvernamental nr.
349/2005).

8.6.7 Verificarea compatibilitii opiunilor alese pentru sistemul de management


integrat al deeurilor
Conform descrierii din subcapitolele anterioare, sistemul de management integrat al deeurilor
propus acoper toate aspectele i cerinele de gestionare pentru deeurile municipale solide
generate n judeul Mehedini. Sistemul acoper ntregul ciclu de via al gestionrii deeurilor, i
anume:
Colectarea i transportul deeurilor
Tratarea fraciei biodegradabile
Valorificarea i utilizarea reciclabilelor
Eliminarea n siguran a reziduurilor
Toate activitile ulterioare se bazeaz pe schema de colectare aleas, mai exact, colectarea
selectiv a deeurilor n sistem de 4 pubele din ntregul jude. Pe baza sistemului de colectare,
staia de sortare ce se va construi, va separa diferitele tipuri de materiale reciclabile (metale, sticl,
plastic i hrtie/carton) n vederea utilizrii de ctre companiile de reciclare.
Similar, n staia TMB/de biostabilizare, se va trata fracia biodegradabil, colectat separat n
pubela pentru fracie umed, cu scopul de a se reduce cantitatea de deeuri biodegradabile
destinate depozitrii. Produsul secundar obinut va fi produs similar compostului (PSC). Se
preconizeaz ca n primul an de implementare, procentul de impuriti s fie ridicat, astfel c staia
va funciona ca instalaie TMB/de biostabilizare. Treptat, pe msur ce participarea public este
mbuntit, va crete i calitatea produsului similar compostului i poate fi acceptat ca
ngrmnt pentru sol. Prin urmare, PSC poate fi utilizat, la nceput, ca material de acoperire al
depozitelor, la nchiderea depozitelor neconforme, sau n alte zone contaminate. Ulterior, se
preconizeaz o mbuntire a calitii PSC, fiind posibil absorbia acestuia pe pia.
Sistemele propuse sunt n totalitate compatibile ntre ele, iar eficiena sistemului de colectare
selectiv va duce la optimizarea exploatrii staiilor de sortare i TMB i la maximizarea utilizrii
produselor secundare. Colectarea selectiv va duce la:
mbuntirea calitii reciclabilelor, datorit procentului sczut de impuriti
mbuntirea calitii PSC cu coninut sczut de materiale necorespunztoare (sticl, metale,
etc.).
Depozitul care va deservi ntregul jude i care va prelua reziduurile generate n staiile de sortare
i TMB/de biostabilizare, va reprezenta ultima etap din cadrul sistemului integrat propus. n urma
tratrii majoritii deeurilor destinate depozitrii se va reduce nivelul de biodegradare i impactul
asupra mediului datorat generrii de levigat i biogaz pe durata exploatrii depozitului.
Considernd cele menionate mai sus, rezult c fiecare element al sistemului de management
integrat este perfect corelat cu activitile ulterioare, generndu-se astfel o reducere a costurilor i
maximizare a beneficiilor asupra mediului.

126
Sistem de Management Integrat al Deeurilor Solide n judeul Mehedini
Consoriul EPEM Grecia/Institutul de Studii i Proiectri Energetice Romnia
STUDIU DE FEZABILITATE JUDEUL MEHEDINI
CAPITOLUL 8 ANALIZA OPIUNILOR
8.6.8 Evaluarea opiunilor alternative
Principalele ipoteze ale opiunilor alternative de tratare a deeurilor
n elaborarea scenariilor s-au utilizat urmtoarele ipoteze tehnice:
Pretratare mecanic i biostabilizare
o Pierderi de substane volatile i ap pe durata tratrii biologice 15% din aport
o Generarea de PSC aproximativ 32% din aport
o Valorificarea metalelor feroase aproximativ 50% din aportul de metale feroase
o Reziduuri eliminate
o Aproximativ 15% din aportul de biodegradabile nu este stabilizat, fiind destinat
depozitrii
Pretratarea mecanic i generare de combustibil secundar (SRF) prin tratare aerob
o Pierderi de substane volatile i ap pe durata tratrii biologice 25% din aport
o Generarea de PSC aproximativ 45% din aport
o Valorificarea metalelor feroase aproximativ 50% din aportul de metale feroase
o Reziduuri eliminate
o Aproximativ 10% din aportul de biodegradabile nu este stabilizat, fiind destinat
depozitrii
Pretratarea mecanic / fermentaie anaerob i biostabilizarea produsului fermentat
o Apa este necesar n vederea asigurrii umiditii de 70% nainte de fermentaie.
Se consider un necesar de ap de 0,3 t ap / t de aport de deeuri (constnd n
coninut de substan uscat i reziduuri de la staia de sortare).
o Pierderi de substane volatile i ap pe durata tratrii biologice 35% din aport
(deeuri i ap)
o Material convertit n biogaz aproximativ 8% din aportul total (deeuri i ap)
o Energie generat din biogaz aproximativ 130 kwh/ aportul pentru fermentare
(deeuri i ap)
o Generare PSC aproximativ 25% din aportul total (deeuri i ap)
o Valorificarea metalelor feroase aproximativ 50% din aportul de metale feroase
o Reciclare ap aproximativ 50% din aportul de ap
o Reziduuri eliminate
o Aproximativ 5% din aportul de biodegradabile nu este stabilizat, fiind destinat
depozitrii

Principalele elemente tehnice


n continuare este descris o prezentare general a sistemului de management integrat propus
(incluznd colectarea, transportul i reciclarea deeurilor analizate n subcapitolele anterioare) i
opiunile alternative analizate din perspectiva tratrii fraciei biodegradabile a deeurilor.
Msuri de prevenire a generrii deeurilor (identice pentru toate opiunile): Compostarea
n gospodrii a 2.822 t/an deeuri biodegradabile n zonele rurale
Schema propus pentru colectarea deeurilor:
o Colectarea n sistem de 4 pubele (pentru opiunile 1, 2 i 3): sistemul presupune colectarea
selectiv a urmtoarelor fracii: hrtie/carton, sticl, plastic/metal i fracie umed.
o Colectarea n sistem de 5 pubele (pentru opiunea 4): sistemul presupune colectarea
selectiv a urmtoarelor fracii: hrtie/carton, sticl, plastic/metal i fracie biodegradabil i
umed.
Reeaua staiilor de transfer propus
o O staie de transfer la Orova (Zona 1), cu capacitate total de 8.245 t/an.
o O staie de transfer la Baia de Aram (Zona 2), cu capacitate total de 5.143 t/an.
o O staie de transfer la Strehaia (Zona 3), cu capacitate total de 11.517 t/an.
o O staie de transfer la Vnju Mare (Zona 4), cu capacitate total de 13.463 t/an.
Sistemul propus pentru colectarea reciclabilelor (identic pentru toate opiunile)

127
Sistem de Management Integrat al Deeurilor Solide n judeul Mehedini
Consoriul EPEM Grecia/Institutul de Studii i Proiectri Energetice Romnia
STUDIU DE FEZABILITATE JUDEUL MEHEDINI
CAPITOLUL 8 ANALIZA OPIUNILOR
o Aproximativ 31% din totalul de deeuri, colectat n pubele pentru hrtie, sticl i
plastic/metal, va fi sortat n staia central de sortare ce se va realiza n Malov, n
apropiere de Drobeta Turnu Severin. Capacitatea total a staiei de sortare va fi de
33.182 t/an i va genera 18.094 t/an reciclabile i 15.087 t/an reziduuri.
o Aproximativ 2% din totalul de deeuri, separat direct n instituii, va fi transportat direct
la companiile de reciclare.
o Materialele valorificate sunt metal, sticl, hrtie/carton i plastic.
o Toate reziduurile generate ajung direct n depozit.
Opiuni alternative de tratare a fraciei biodegradabile din deeuri:
Urmtorul tabel prezint opiunile analizate i include i necesarul total de eliminare aferent
fiecrei opiuni. Bilanurile masice sunt incluse n Anexa 8.7.

128
Sistem de Management Integrat al Deeurilor Solide n judeul Mehedini
Consoriul EPEM Grecia/Institutul de Studii i Proiectri Energetice Romnia
STUDIU DE FEZABILITATE JUDEUL MEHEDINI
CAPITOLUL 8 ANALIZA OPIUNILOR

Tabel 8-9: Prezentare general a opiunilor analizate pentru tratarea fraciei biodegradabile de deeuri Necesarul total de eliminare
TRATAREA FRACIEI BIODEGRADABILE
Opiunea 1 Opiunea 2 Opiunea 3 Opiunea 4
Aproximativ 51.5% din totalul Aproximativ 51.5% din totalul Aproximativ 51.5% din totalul Aproximtiv 29% din totalul
deeurilor colectate n pubele de deeurilor colectate n pubele de deeurilor colectate n pubele de deeurilor, va fi colectat n pubele
fracie umed, va fi tratat n staia fracie umed, va fi tratat n staia fracie umed, va fi tratat n staia pentru fracie biodegradabil i
central TMB / de biostabilizare de central tmb de la Malov, lng central de tratare anaerob de la 22,5% n pubele de fracie umed.
la Malov, lng Drobeta Turnu Drobeta Turnu Severin. Malov, lng Drobeta Turnu Aceste fracii vor fi tratate separat n
Severin. Staia va genera combustibil Severin. staia central TMB din Malov,
Staia va genera metale i produs secundar utilizat n industriile Staia va genera energie din biogaz, lng Drobeta Turnu Severin.
similar compostului utilizat ca energetice i metale. Reziduurile metale i produs similar compostului Staia va genera metale, produs
material de acoperire a depozitului, generate vor fi stocate n depozitul ca material de acoperire a similar compostului utilizat ca
pentru reabilitarea depozitelor de deeuri. depozitului, pentru reabilitarea material de acoperire a depozitelor,
neconforme i n funcie de calitate, Capacitatea staiei este de 54.843 depozitelor neconforme i n funcie pentru reabilitarea depozitelor
ca ngrmnt pentru sol. t/an i va genera 24.679 t/an SRF, de calitate, ca ngrmnt pentru neconforme i n funcie de calitate,
Reziduurile generate vor fi stocate n 2.040 t/an metale i 14.413 t/an sol. Reziduurile generate vor fi ca ngrmnt pentru sol, iar
depozitul de deeuri. Capacitatea reziduuri. stocate n depozitul de deeuri. compostul de calitate superioar
staiei este de 54.843 t/an i va Capacitatea staiei este de 54.843 poate fi introdus pe pia.
genera 17.346 t/an PSC, 2.040 t/an t/an i va genera 9.981 MWh/an Reziduurile generate vor fi stocate n
metale i 27.537 t/an reziduuri energie, 19.195 t/an PSC, 2.040 t/an depozitul de deeuri.
metale i 11.561 t/an reziduuri. Capacitatea staiei este de 54.843
t/an (23.885 t/an fracie umed i
30.958 t/an fracie biodegradabil) i
va genera 13.173 t/an compost de
calitate superioar, 3.730 t/an PSC,
2.057 t/an metale i 28.164 t/an
reziduuri.
ELIMINAREA DEEURILOR
Depozitul existent de la Drobeta Turnu Severin va fi utilizat pentru eliminarea reziduurilor. Necesarul anual de eliminare (pentru toat cantitatea de
deeuri destinat eliminrii i sortrii, pentru fiecare opiune de tratare) este:
o Opiunea 1: 55.909 t/an
o Opiunea 2: 42.784 t/an
o Opiunea 3: 39.933 t/an
o Opiunea 4: 56.535 t/an

129
Sistem de Management Integrat al Deeurilor Solide n judeul Mehedini
Consoriul EPEM Grecia/Institutul de Studii i Proiectri Energetice Romnia
STUDIU DE FEZABILITATE JUDEUL MEHEDINI
CAPITOLUL 8 ANALIZA OPIUNILOR
Elemente financiare
n continuare sunt prezentate costurile de investiie i exploatare, precum i veniturile aferente
fiecrei opiuni.

Costuri de investiii
Costurile de investiii sunt necesare fiecrei etape de management al deeurilor, de la colectare
pn la eliminare a deeurilor. Aceste costuri includ:
Pubele pentru colectare deeuri: aceste costuri sunt prezentate n Tabelul 8-3 i reprezint
1.042.825 pentru pubele i 4.745.000 pentru camioane (camioanele nu sunt prevzute n
analiz, acestea fiind furnizate de operator). De asemenea se vor furniza compostoare
casnice n valoare de 254.000
Staii de transfer: cele 4 staii de transfer din Orova, Baia de Aram, Strehaia i Vnju Mare,
necesit investiii pentru construcie i pentru echiparea cu recipientele i camioanele cu
remorc necesare.
Tabel 8-10: Costuri de investiii pentru staii de transfer (preuri constante 2011)
Staie de transfer Total Costuri (Euro)
Strehaia 1.148.395
Baia de Aram 1.083.541
Vnju Mare 1.304.432
Orova 1.373.447
Total 4.909.815

Staie de sortare: staia de sortare prevzut la Malov, lng Drobeta Turnu Severin,
necesit costuri de investiii pentru construcie i pentru dotarea cu echipamente necesare.
Tabel 8-11: Costuri de investiii pentru staia de sortare (preuri constante 2011)
Staie de sortare Total Costuri (Euro)
Malov 3.607.000
Total 3.607.000

Staie de tratare deeuri: Urmtorul tabel prezint costurile estimative pentru staia de tratare
de la Malov. Costurile se aplic pentru fiecare opiune analizat separat. Aceste costuri
unitare sunt stabilite pe baza experienei naionale i internaionale precum i preurile recente
fixate de furnizorii echipamentelor de deeuri (s-au utilizat studiile recente ale HG de Mediu i
a altor organizaii, precum i instalaiile similare proiectate n Romania pe baza tehnologiilor i
capacitilor asemntoare).
Tabel 8-12: Costuri de investiii pentru staia de tratare deeuri (preuri constante 2011)
Costuri
Capacitate
unitare Total costuri (Euro)
(t/an)
(/t/an)
5.852.526 (50% reprezentnd
Opiunea 1: TMB / biostabilizare 54.800 106,8
construcii civile)
Opiunea 2: TMB (uscare 54.800 13.700.000 (40% reprezentnd
250
biologic) construcii civile)
54.800 16.440.000 (40% reprezentnd
Opiunea 3: TMB (FA) 300
construcii civile)
Opiunea 4: staie TMB / 23.900
biostabilizare pentru fracia 150
6.685.000 (50% reprezentnd
umed i staie de biostabilizare 31.000
construcii civile)
pentru biodegradabilele colectate 100
selectiv de la surs

Eliminarea deeurilor: Nu sunt necesare investiii pentru depozitul existent la Drobeta Turnu
Severin.

130
Sistem de Management Integrat al Deeurilor Solide n judeul Mehedini
Consoriul EPEM Grecia/Institutul de Studii i Proiectri Energetice Romnia
STUDIU DE FEZABILITATE JUDEUL MEHEDINI
CAPITOLUL 8 ANALIZA OPIUNILOR
nchiderea depozitelor urbane neconforme: Urmtorul tabel prezint costurile estimative
pentru nchiderea depozitelor neconforme existente n judeul Mehedini (a se consulta i
subcapitolul 8.7).
Tabel 8-13: Costuri de investiii pentru nchiderea depozitelor urbane neconforme existente
(preuri constante 2011)
Depozit neconform Total costuri (Euro)
Baia de Aram 405.478
Vnju Mare 396.831
Strehaia 658.240
Total 1.460.549
De specificat c costurile de mai sus sunt estimate pe baza cunotinelor recente de pe piaa
naional i internaional, precum i pe baza proiectrii anumitor instalaii (ex: depozite urbane
neconforme, staii sortare, staii transfer, etc.).
Costuri de exploatare
Costurile de exploatare sunt necesare fiecrei etape de gestionare deeuri, de la colectare pn la
eliminare. Urmtorul tabel prezint costurile de exploatare pentru toate etapele sistemului de
management deeuri propus. Costurile se bazeaz pe experiena naional i internaional
precum i pe costurile de exploatare a companiilor active din judeul Mehedini.
Tabel 8-14: Costuri de exploatare (preuri constante 2011)
Capacitate (pe 2016 ca an Costuri unitare
Total costuri (/an)
de proiectare) (/t/an)
Colectare deeuri 101.300 t/an 36 3.663.447
Staii transfer 38.400 t/an 21,1 810.240
Staii sortare 33.200 t/an 22,2 737.040
TRATAREA DEEURILOR
Opiunea 1: TMB
54.800 12,6 690.480
/ biostabilizare
30 (pentru
instalaie) +7
Opiunea 2: TMB
(pentru eliminarea
(uscare 54.800 2.027.600
SRF reprezentnd
biologic)
15/t inclusiv
transport)
Opiunea 3: TMB
54.800 35 1.918.000
(FA)
Opiunea 4: staie
TMB /
biostabilizare
pentru fracia
23.900 25
umed i staie
1.217.500
de biostabilizare
31.000 20
pentru
biodegradabilele
colectate selectiv
de la surs
Depozit n funcie de opiune 13 n funcie de opiune
Monitorizarea
depozitelor
3 depozite 5.000 15.000
urbane
neconforme

Venituri
Se preconizeaz ca veniturile s fie generate din vnzarea reciclabilelor i a energiei, unde este
cazul. n cadrul analizei s-a realizat o evaluare comparativ a opiunilor alternative, prin urmare nu
sunt incluse i veniturile din tarifele de gestionare deeuri. Se consider c preul mediu pentru

131
Sistem de Management Integrat al Deeurilor Solide n judeul Mehedini
Consoriul EPEM Grecia/Institutul de Studii i Proiectri Energetice Romnia
STUDIU DE FEZABILITATE JUDEUL MEHEDINI
CAPITOLUL 8 ANALIZA OPIUNILOR
reciclabile este de 35 Euro/t (conform preului stabilit de ECOROM pentru produse reciclabile),
preul pentru energia verde este de 40/Mwh (Ordinul ANRE 44/2007) plus 40 /MWh din
certificate (valoarea pieei fiind ntre 27-55 ). Nu se ia n considerare nici un venit din
comercializarea PSC i SRF, cel puin nu n primii ani de implementare a sistemului. Pentru
Opiunea 4, venitul de 5/t provine din vnzarea compostului de nalt calitate generate din fracia
biodegradabil selectat anterior. Urmtorul tabel prezint veniturile estimative pe fiecare opiune
analizat (pentru anul de referin 2016).
Tabel 8-15: Venituri (/an preuri constante 2011)
Opiunea 4: staie
TMB / biostabilizare
pentru fracia umed
Opiunea 1: Opiunea 2: TMB
Opiunea 3: TMB i staie de
TMB / (uscare
(FA) biostabilizare pentru
biostabilizare biologic)
biodegradabilele
colectate selectiv de
la surs
Reciclabile 739.116 739.116 739.116 709.139
Energie - - 798.480 -
Compost - - - 66.650
Total 739.116 739.116 1.537.596 775.789

Evaluarea opiunilor
Urmtorul tabel prezint elementele financiare pentru fiecare opiune. De precizat c investiiile
reprezint costurile necesare infrastructurii ce urmeaz a fi elaborat, care nu inclu neprevzute,
costuri de proiectare, contientizare public, etc. VENA se calculeaz pe baza modelului elaborat
pentru proiecte de deeuri din Romnia.

Tabel 8-16: Performana financiar a fiecrei opiuni


Costuri de Costuri de Punctaj
Venituri
investiii exploatare Cost
(/an)- VNA@5% VENA
() (/an) - dinamic
preuri () @5,5% ()
preuri preuri prim (/t)
constante
constante constante
Opiunea 1
17.126.715 6.726.669 739.116 105.075.009 74,44 4.324.802
1
Opiunea 4
24.974.189 7.780.966 739.116 127.518.773 90,35 -12.787.126
2
Opiunea 3
27.714.189 7.758.991 1.537.596 118.844.738 84,20 -5.431.983
3
Opiunea 2
17.959.189 7.172.932 709.139 111.364.625 78,90 2.121.251
4

Dup cum rezult din tabelul de mai sus, Opiunea 1 (TMB / biostabilizare) prezint cea mai
ridicat VENA, fiind considerat cea mai optim opiune.

8.7 nchiderea depozitelor neconforme

8.7.1 Generaliti
Dup cum s-a mai specificat n capitolul 7, toate depozitele vechi neconforme din judeul Mehedini
se vor nchide i reabilita. 5 din aceste depozite sunt urbane neconforme, iar restul sunt amplasate
n zonele rurale ale judeului (sunt deja nchise). Procedura de nchidere a depozitelor urbane
neconforme trebuie realizat n conformitate cu Ordinul 757/2004. n plus, nchiderea deopzitelor
de la imian i Orova nu face obiectul prezentului proiect, reabilitarea lor fiind responsabilitatea
operatorului, n timp ce reabilitarea depozitelor de la Vnju Mare, Baia de Aram i Strehaia, este

132
Sistem de Management Integrat al Deeurilor Solide n judeul Mehedini
Consoriul EPEM Grecia/Institutul de Studii i Proiectri Energetice Romnia
STUDIU DE FEZABILITATE JUDEUL MEHEDINI
CAPITOLUL 8 ANALIZA OPIUNILOR
inclus n acest proiect.
Alegerea lucrrilor de reabilitare ecologic trebuie s asigure:
Simplitate tehnic
Accesibilitate financiar
Eficien din punct de vedere al mediului
Conformitate cu legislaia i prederile naionale
n orice caz, prin opiunea selectat se ncearc implementarea unei practici rentabile, asigurarea
proteciei mediului i mbuntirea cadrului natural deteriorat.
innd cont de riscurile de mediu aferente fiecrui depozit i bugetul limitat, se va implementa
urmtoarea strategie:
Remedierea ex-situ: transportul deeurilor de la depozitele mai mici la alte depozite
neconforme mai mari.
Remedierea in-situ: izolarea la suprafa a depozitelor neconforme dup preluarea cantitii
totale de deeuri.
Excavarea depozitului este definit ca proces de nlturare a deeurilor solide de pe suprafaa
depozitelor neconforme existente. Scopul acestui proces este de a remedia situl, de areduce
costurile de nchidere, sau de a revendica situl n vederea continurii depozitrii, sau o orice
combinaie a acestor scopuri.
n ceea ce privete depozitele care preiau cantitatea de deeuri adus de la alte depozite, dup
preluarea acestor deeuri i amenajarea reliefului nou format, se va trece la etapa de izolare a
suprafeei depozitului n conformitate cu legislaia naional relevant.
Principalele obiective ale acestei etape sunt:
Reducerea infiltraiilor n coninutul de deeuri;
Asigurarea drenajului la suprafa i reducerea scurgerilor;
Contrlarea rspndirii biogazului;
Asigurarea unei membrane de separare fizic ntre deeuri i flor i faun.
Sistemul de izolaere include de regul, o serie de componente care sunt alese pentru a ndeplini
obiectivele menionate mai sus. Principala funcie a sistemului de izolare este de a reduce
infiltraiile n masa de deeuri i prin urmare, reducerea cantitii de levigat generat.
Trebuie precizat c n proiect sunt incluse activitile de nchidere i reabilitare a depozitelor de
deeuri din Vnju Mare, Baia de Aram i Strehaia. Prin urmare, subcapitolul relevant se refer
doar la aceste depozite urbane neconforme.

8.7.2 Depozite urbane neconforme


Depozitele urbane neconforme vor fi reabilitate prin implementarea unui sistem complex de izolare,
conform legislaiei naionale n domeniu, (a se vedea Anexa 8.12) i anume:
strat suport de minim 0,50 m grosime cu k >1x10-4 m/s;
strat drenaj biogaz din material granular sau artificial cu grosime minim de 0,30 m;
geotextil de protecie;
strat de argil compactat de minim 0,50 m grosime, cu k<5x10-9 m/s sau alt membran
echivalent;
geotextil de protecie;
strat drenaj ap pluvial din material granular de minim 0,30 m grosime i k > 1x10-3 m/s n
Vnju Mare i Baia de Aram sau strat din material artificial (pentru extra drenaj n Strehaia);
geotextil de separare;
strat de sol de minim 1 m grosime, din care primii 0,15 m de deasupra reprezint sol vegetal;
puuri de biogaz pentru nlturarea activ a biogazului, la depozitul de la Strehaia;

133
Sistem de Management Integrat al Deeurilor Solide n judeul Mehedini
Consoriul EPEM Grecia/Institutul de Studii i Proiectri Energetice Romnia
STUDIU DE FEZABILITATE JUDEUL MEHEDINI
CAPITOLUL 8 ANALIZA OPIUNILOR
unitate de ardere a biogazului la depozitul de la Strehaia;
biofiltru (care utilizeaz PSC generat n instalaia central de gestionare deeuri) la depozitele
urbane din Baia de Aram i Vnju Mare;
sistem perimetral de colectare ap pluvial protecie mpotriva inundaiilor;
mprejmuire.
Tabel 8-17: Opiuni de gestionare deeuri
Element Vnju Mare Baia de Strehaia
Aram
Suprafa iniial (ha) 0,5 0,5 1,3
Suprafa dup reabilitare (ha) 0,7 0,53 1,1
Excavaii (m3) 1.500 6.000 7.000
Terasamente mutarea deeurilor (umplere cu 1.500 6.000 29.322
deeuri solide) (m3)
Suprafa izolat (ha) 0,69 0,48 0,77
Rigol ap pluvial (m) 317 250 475
Puuri biogaz (Nr.) 9 8 5
Puuri monitorizate ap subteran (Nr.) 3 3 3
Unitate de ardere - -
mprejmuire (m) 350 275 500
Data estimativ de finalizare 12/2014 12/2014 12/2014

8.8 Rezumatul analizei opiunilor i opiunile preferate


Urmtorul tabel prezint o sintez a opiunilor analizate n subcapitolele anterioare i indic
sistemul ce urmeaz a fi implementat.

Tabel 8-18: Opiuni de gestionare deeuri


Etapa de gestionare Opiuni analizate Selecie Observaii
deeuri
N/A Colectare n sistem de 4 De menionat c
pubele: sistemul prevede exist posibilitatea de
colectarea urmtoarelor extindere a sistemului
fracii: hrtie/carton, sticl, cu 4 pubele
plastic/metal i fracie umjed implementat prin
(biodegradabil). optimizarea logisticii
Sistemul este n conformitate privind deeurile, fr
cu legislaia recent necesitatea
Colectare deeuri achiziionrii de
implementat.
pubele suplimentare
sau modificare a
configuraiei staiei de
sortare.
Tip pubele utilizate 120l, 240l, 1,1 m3 i 1,5m3
Tip camioane utilizate 16m3 in mediul urban
3
12m in mediul rural
4 staii de transfer 4 staii de transfer Prezint rezultate
0 staii de transfer financiare mai bune i
optimizeaz logistica
deeurilor
Staii de transfer
Compactarea Compactarea deeurilor Prezint rezultate
deeurilor financiare mai bune i
Deeuri optimizeaz logistica
necompactate deeurilor
Malov lng Malov lng Drobeta Turnu Avantajele sitului
Locaia instalaiilor Drobeta Turnu sunt:
centrale de gestionare Severin Depozitul existent
deeuri Rogova Izolarea vizual
Siseti Accesibilitate

134
Sistem de Management Integrat al Deeurilor Solide n judeul Mehedini
Consoriul EPEM Grecia/Institutul de Studii i Proiectri Energetice Romnia
STUDIU DE FEZABILITATE JUDEUL MEHEDINI
CAPITOLUL 8 ANALIZA OPIUNILOR
Etapa de gestionare Opiuni analizate Selecie Observaii
deeuri
Tamna rutier
Acordul populaiei
n apropiere de
principalul
generator de
deeuri
Probabilitate
redus de
deteriorare a
condiiilor de mediu
ale zonei
TMB / biostabilizare TMB / biostabilizare Avantaje:
TMB / uscare Tehnologie
biologic rentabil
Fermentaie Performan de
anaerob mediu ridicat
Tratarea deeurilor TMB / biostabilizare Acordul populaiei
biodegradabile biodegradabile
colectate selectiv
Tratare centralizat Centralizat Majoritatea deeurilor
sunt generate n Zona
5, ceea ce necesit
instalaie centralizat.
Valorificarea materialelor Staie de sortare Majoritatea deeurilor
reciclabile sunt generate n Zona
5, iar acest fapt
precum i limitrile
bugetare impun
realizarea unei
instalaii centralizate.
Deeurile separate i
cele din comer i
instituii vor fi
transportate direct la
instalaiile de
reciclare.
Depozit Un (1) depozit judeean n Definit prin planul
conformitate cu legislaia regional i mater
planul de gestionare
deeuri. Toate
reziduurile sunt
eliminate n depozit.
Depozite neconforme Reabilitare ecologic Reabilitare ecologic complet Reabilitarea ecologic
vechi complet pentru depozitele urbane se realizeaz n
conformitate cu
prevederile legislative
i principiul eficienei
costurilor.
Principalele elemente ale sistemului propus sunt:
Deeurile generate n Zona 5 vor fi transportate separat (n trei fracii uscate i o fracie umed) la
instalaia central de gestionare deeuri din Malov, lng Drobeta Turnu Severin, n vederea
tratrii i eliminrii. Deeurile colectate selectiv (trei fracii uscate i o fracie umed) din Zonele 1
4 se vor transfera la cele 4 staii de transfer (Orova, Baia de Aram, Strehaia i Vnju Mare),
unde se vor compacta n containere cu pres, apoi se vor transporta la instalaia central de
gestionare deeuri din Malov, lng Drobeta Turnu Severin, n vederea gestionrii ulterioare
(tratare i/sau eliminare).
n incinta instalaiei centrale de gestionare deeuri (ICGD) din Malov, lng Drobeta Turnu
Severin, este prevzut o staie de sortare pentru valorificarea reciclabilelor colectate selectiv n
pubele de fracii umede din toate zonele.
Tot n incinta instalaiei centrale de gestionare deeuri (ICGD) din Malov, lng Drobeta Turnu

135
Sistem de Management Integrat al Deeurilor Solide n judeul Mehedini
Consoriul EPEM Grecia/Institutul de Studii i Proiectri Energetice Romnia
STUDIU DE FEZABILITATE JUDEUL MEHEDINI
CAPITOLUL 8 ANALIZA OPIUNILOR
Severin, se va realiza o staie TMB / de biostabilizare pentru tratarea fraciei biodegradabile
colectat selectiv n pubelele de fracie umed din 3 zone (Strehaia, Vnju Mare i Drobeta Turnu
Severin).
n cele din urm, depozitul din Drobeta Turnu Severin va fi utilizat pentru eliminarea n principal, a
reziduurilor generate n instalaiile de tratare deeuri.
Graficul fluxului i bilanurile masice ale opiunii selectate sunt prezentate n Anexa 8.7.
n urmtoarele subcapitole, se regsete o descriere a infrastructurii de gestionare deeuri.
Aceast infrastructur include:
Staie de transfer n Orova
Staie de transfer n Baia de Aram
Staie de transfer n Strehaia
Staie de transfer n Vnju Mare
Staie de sortare n Malov, lng Drobeta Turnu Severin
Staie TMB / de biostabilizare n Malov, lng Drobeta Turnu Severin
Depozit n Drobeta Turnu Severin
Depozite urbane neconforme
De menionat c pentru fluxurile de deeuri, precum deeuri din echiapemnte electrice i
electronice, deeuri din constricii i demolri, vehicule scoase din uz, etc., trebuie implementate
scheme separate de management. Studiile privind elaborarea unor astfel de scheme, sunt n curs
de elaborare / se vor elabora n cadrul altor proiecte (existente / prevzute) i se refer n particulat
la fiecare flux de deeuri. Unde este cazul, instalaiile prevzute pentru deeurile municipale solide
(ex: staii de transfer), pot fi utilizate pentru gestionarea acestor fluxuri. Referitor la nmolul de
epurare, n capitolul 6 sunt prezentate informaiile relevante.
Urmtorul tabel indic gradul de ndeplinire a intelor pentru deeuri biodegradabile i de ambalaje,
potrivit opiunii selectate pentru anii 2013 i 2016.
Tabel 8-19: ndeplinirea intelor de management deeuri
An 2013 2016
Deeuri biodegradabile
Generare n 62.965 62.366
2013 (t/an)
Cerina de 28.203 38.032
tratare (t/an)
Admis spre 34.762 24.334
depozitare n
2013 (t/an)
Staia TMB de la Malov Staia TMB de la Malov
Aport biodegradabile: 39.259 t/an Aport biodegradabile: 39.259 t/an
Deeuri biodegradabile tratate: 34.108 t/an Deeuri biodegradabile tratate: 34.108 t/an
Deeuri biodegradabile eliminate: 5.151 Deeuri biodegradabile eliminate: 5.151
t/an (15% din aportul de biodegradabile t/an (15% din aportul de biodegradabile
cel mai nefavorabil caz) cel mai nefavorabil caz)
Staia de sortare de la Malov Staia de sortare de la Malov
Depozitare
Aport biodegradabile: 18.614 t/an Aport biodegradabile: 18.614 t/an
funcie de
Deeuri biodegradabile tratate: 7.650 t/an Deeuri biodegradabile tratate: 7.650 t/an
opiunea
Deeuri biodegradabile eliminate: 10.964 Deeuri biodegradabile eliminate: 10.964
selectat (t/an)
t/an t/an
Compostare n gospodrii: Compostare n gospodrii:
Aport biodegradabile: 2.822 t/an Aport biodegradabile: 2.822 t/an
Deeuri biodegradabile eliminate: 0 t/an Deeuri biodegradabile eliminate: 0 t/an
Reciclare direct de ctre operatori: Reciclare direct de ctre operatori:
Aport biodegradabile (hrtie): 436 t/an Aport biodegradabile (hrtie): 486 t/an
Deeuri biodegradabile eliminate: 0 Deeuri biodegradabile eliminate: 0

136
Sistem de Management Integrat al Deeurilor Solide n judeul Mehedini
Consoriul EPEM Grecia/Institutul de Studii i Proiectri Energetice Romnia
STUDIU DE FEZABILITATE JUDEUL MEHEDINI
CAPITOLUL 8 ANALIZA OPIUNILOR
t/an t/an
Eliminare direct a deeurilor mixte i Eliminare direct a deeurilor mixte i
stradale stradale
Aport biodegradabile: 1.834 t/an Aport biodegradabile: 1.185 t/an Deeuri
Deeuri biodegradabile eliminate: 1.834 biodegradabile eliminate: 1.185 t/an
t/an Total generate: 62.366 t/an
Total generate: 62.965 t/an Total tratate: 45.066 t/an
Total tratate: 45.016 t/an Total eliminate: 17.300 t/an
Total eliminate: 17.949 t/an
Not: PSC este complet stabilizat dup
Not: PSC este complet stabilizat dup tratarea biologic i se preconizeaz ca n
tratarea biologic i se preconizeaz ca n caz de eliminare n depozit, nu este
caz de eliminare n depozit, nu este biodegradabil
biodegradabil

Deeuri de ambalaje
Hrtie destinat 3.572 3.980
reciclrii n 2013
t/an
Hrtie Valorificat n staia de sortare: 5.203 Valorificat n staia de sortare: 5.737
valorificat Valorificat direct de unitile economice: Valorificat direct de unitile economice:
destinat 436 486
reciclrii n 2013 Total: 5.639 Total: 6.223
t/an
Plastice 1.646 1.834
destinate
reciclrii n 2013
t/an
Plastice Valorificate n staia de sortare: 4.024 Valorificate n staia de sortare: 4.004
valorificate Valorificate direct de unitile economice: Valorificate direct de unitile economice:
destinate 266 297
reciclrii n 2013 Total: 4.290 Total: 4.300
t/an
Metale 1.135 1.265
destinate
reciclrii n 2013
t/an
Metale Valorificate n staia de sortare: 1.170 Valorificate n staia de sortare: 2.179
valorificate Total: 1.170 Total: 2.179
destinate
reciclrii n 2013
t/an
Sticl destinat 3.300 3.676
reciclrii n 2013
t/an
Sticl Valorificat n staia de sortare: 3.123 Valorificat n staia de sortare: 3.089
valorificat Valorificat direct de unitile economice: Valorificat direct de unitile economice:
destinat 595 663
reciclrii n 2013 Total: 3.718 Total: 3.752
t/an
Lemn destinat 454 506
reciclrii n 2013
t/an
Lemn valorificat Valorificat direct de unitile economice: Valorificat direct de unitile economice: 843
destinat 757
reciclrii n 2013
t/an
Total reciclare 13.876 15.458
n 2013 t/an
Reciclare n 16.114 22.423

137
Sistem de Management Integrat al Deeurilor Solide n judeul Mehedini
Consoriul EPEM Grecia/Institutul de Studii i Proiectri Energetice Romnia
STUDIU DE FEZABILITATE JUDEUL MEHEDINI
CAPITOLUL 8 ANALIZA OPIUNILOR
2013 t/an,
conform
proiectului
Total 15.137 17.297
valorificare n
2013 t/an
Valorificare n >16.114 >17.297
2013 t/an,
conform
proiectului

De menionat c performana sistemului, conform tabelului de mai sus, se bazeaz pe


ipotezele specifice privind generarea deeurilor, compoziia i bilanurile masice ale
instalaiilor respective. n orice caz, sistemul poate ndeplini cel puin, intele impuse de
legislaie, mai exact:
2013
o Devierea deeurilor biodegradabile de la depozitare: 28.203 t (50% din deeurile
biodegradabile generate n 1995)
o Reciclarea hrtiei de ambalat: 3.572 t (60%)
o Reciclarea plasticului de ambalat: 1.646 t (22,5%)
o Reciclarea metalelor de ambalat: 1.135 t (50%)
o Reciclarea sticlei de ambalat: 3.300 t (60%)
o Reciclarea lemnului de ambalat: 454 t (15%)
o Reciclarea materialului de ambalat: 13.876 t (55%)
o Valorificarea plasticului de ambalat: 15.137 t (60%)
2016
o Devierea deeurilor biodegradabile de la depozitare: 38.032 t (65% din deeurile
biodegradabile generate n 1995)
o Reciclarea hrtiei de ambalat: 3.980 t (60%)
o Reciclarea plasticului de ambalat: 1.834 t (22,5%)
o Reciclarea metalelor de ambalat: 1.265 t (50%)
o Reciclarea sticlei de ambalat: 3.676 t (60%)
o Reciclarea lemnului de ambalat: 506 t (15%)
o Reciclarea materialului de ambalat: 15.458 t (55%)
o Valorificarea plasticului de ambalat: 17.297 t (60%)
Referitor la intele pentru 2020 pentru reciclarea a 50% din totalul deeurilor reciclabile (hrtie,
plastic, sticl i metale), aceste sunt ndeplinite de infrastructura propus (prin reciclarea direct de
ctre operatorii economici):
Pentru hrtie: inta 8.105 t/an, ndeplinit pentru >9.500 t/an
Pentru plastic: inta 5.010 t/an, ndeplinit pentru >5.057 t/an (contribuia suplimentar de
cel puin 757 t/an se ateapt din partea operatorilor economici comparativ cu valorile pe
2016 prezentate anterior)
Pentru metal: inta 3.590 t/an, ndeplinit pentru >5.790 t/an
Pentru sticl: inta 3.712 t/an, ndeplinit pentru >4.500 t/an

138
Sistem de Management Integrat al Deeurilor Solide n judeul Mehedini
Consoriul EPEM Grecia/Institutul de Studii i Proiectri Energetice Romnia
STUDIU DE FEZABILITATE JUDEUL MEHEDINI
CAPITOLUL 8 ANALIZA OPIUNILOR
8.9 Perioada de tranziie
Un element crucial al proiectului l reprezint managementul deeurilor pe durata etapei
intermediare, de la situaia actual de eliminare necontrolat a deeurilor municipale solide (DMS)
pn la punerea n funciune a sistemului de management integrat al deeurilor.
Acesta este un aspect important din punctul de vedere al necesitii nchiderii singurului depozit
neconform activ (depozitul de la Strehaia) n 2011. Restul depozitelor urbane neconforme i-au
ncetat activitatea , iar depozitele rurale au fost nchise.
Depozitul existent de la Drobeta Turnu Severin va deservi ntregul jude, prin preluarea ntregii
cantiti de deeuri generate i colectate din judeul Mehedini, pn la punerea n funciune a
instalaiilor centrale de gestionare deeuri.

8.10 Gestionarea fluxurilor speciale de deeuri


n ceea ce privete fluxurile de deeuri speciale, n special Deeurile de Echipamente Electrice i
Electronice (DEEE), deeurile voluminoase i deeurile municipale periculoase, a cror colectare
ntr n responsabilitatea autoritilor locale, acestea vor fi colectate conform cerinelor i vor fi
depozitate n zonele ce deservesc marile orae, mai exact n depozitul de la Drobeta Turnu
Severin i n jurul oraelor Orova, baia de Aram, Strehaia i Vnju Mare. La depozitul de la
Drobeta turnu Severin i la staiile de transfer din oraele mai sus enumerate, se vor prevedea
zone pentru amplasarea containerelor necesare colectrii fluxurilor de deeuri speciale. Deeurile
colectate se vor transporta fie la depozit (ex: i o parte din deeurile voluminoase dup mrunre),
fie la instalaia de reciclare. Trebuie specificat c gestionarea acestor tipuri de deeuri, n special a
DEEE, bateriilor i altor materiale periculoase, ntr n responsabilitatea productorilor care trebuie
s asigure infrastructura necesar n acest sens. Deeurile municipale solide sunt n prezent
depozitate mpreun cu deeurile menajere i astfel, vor fi tratate n instalaiile propuse. Dac pe
viitor, se va implementa o schem de colectare selectiv, atunci aceste deeuri vor fi tratate ca
atare, nefiind incluse n prezentul proiect. n cele din urm, trebuie notat c nainte de
implementarea oricrei scheme de colectare selectiv pentru deeurile periculoase, trebuie
stabilit destinaia final a acestora (un depozit de deeuri periculoase, instalaii de tratare, etc.).
Referitor la transportul fluxurilor speciale la staiile de colectare, DEEE (containerele pentru DEEE
vor fi furnizate de importatori / de productori) vor fi aduse la punctele de colectare de ctre
ceteni i productori, iar deeurile voluminoase i cele menajere periculoase se vor colecta de
ctre autoritile locae, n funcie de cerinele de colectare, utilizndu-se echipamentul de colectare
existent.
Urmtorul tabel prezint necesarul de containere pentru punctele de colectare ale fluxurilor de
deeuri speciale.
Tabel 8-20: Necesarul de colectare al fluxurilor de deeuri speciale n judeul Mehedini
Staie de Staie de Staie de Staie de Depozitul
transfer n transfer n transfer n transfer n de la
Orova sau Baia de Strehaia sau Vnju Mare Drobeta
alt zon Aram sau alt zon sau alt zon Turnu
alt zon Severin
DEEE (containerele vor fi furnizate de productorii de EEE)
Generare (t/an) 47 21 43 23 392
3
Generare (m /lun) 16 7 14 8 131
Necesarul de
8 4 7 4 65
stocare (m3)
Numrul de 1 1 1 1 3
containere de 30m3
necesare
Deeuri municipale periculoase

139
Sistem de Management Integrat al Deeurilor Solide n judeul Mehedini
Consoriul EPEM Grecia/Institutul de Studii i Proiectri Energetice Romnia
STUDIU DE FEZABILITATE JUDEUL MEHEDINI
CAPITOLUL 8 ANALIZA OPIUNILOR
Staie de Staie de Staie de Staie de Depozitul
transfer n transfer n transfer n transfer n de la
Orova sau Baia de Strehaia sau Vnju Mare Drobeta
alt zon Aram sau alt zon sau alt zon Turnu
alt zon Severin
Generare (t/an) 29 13 27 15 245
3
Generare (m /lun) 12 6 11 6 102
Necesarul de
3 1 3 2 26
stocare (m3)
Numrul de
containere de 6m3 1 1 1 1 5
necesare
Deeuri voluminoase
Generare (t/an) 83 37 75 41 686
3
Generare (m /lun) 46 21 42 23 381
Necesarul de
6 3 5 3 48
stocare (m3)
Numrul de
containere de 15m3 1 1 1 1 4
necesare

8.11 Descrierea tehnic a infrastructurii de gestionare deeuri

8.11.1 Staii de transfer

Parametrii de proiectare
Parametrii de proiectare ai celor patru (4) staii de transfer din Orova, Baia de Aram, Strehaia i
Vnju Mare, sunt prezentai mai jos. Deeurile introduse n fiecare staie de transfer, ajung direct la
sistemul de colectare. Cantitile de deeuri mixte preconizate pentru anul de proiectare (2016),
pentru fiecare staie de transfer, sunt:
Orova : 8.245 t/an
Baia de Aram : 5.143 t/an
Strehaia : 11.517 t/an
Vnju Mare : 13.463 t/an
Toate staiile de transfer au fost proiectate inndu-se cont de sistemul de colectare selectiv: i)
deeuri municipale mixte (fracie umed), ii) hrtie/carton, iii) sticl i iv) plastic/metal care se vor
colecta selectiv.

Caracteristicile sitului
Fiecare staie de transfer va fi prevzut cu:
Gard i poart de acces
Pod bascul
Cldire de acces - cntrire
Nivel de ncrcare (nivel superior)
Drum de acces (ramp) la nivelul superior
Nivel de descrcare (nivel inferior)
Drum de acces la nivelul inferior
Plnii de descrcare
Containere cu autopres

140
Sistem de Management Integrat al Deeurilor Solide n judeul Mehedini
Consoriul EPEM Grecia/Institutul de Studii i Proiectri Energetice Romnia
STUDIU DE FEZABILITATE JUDEUL MEHEDINI
CAPITOLUL 8 ANALIZA OPIUNILOR
Tractoare
Suprafaa necesar fiecrei staii de transfer este estimat la aproximativ:
Orova : ~3.550 m2
Baia de Aram : ~5.375 m2
Strehaia : ~8.040 m2
Vnju Mare : ~5.630 m2

Calcule de proiectare
Pe baza capacitilor de intrare, s-au efectuat calculele de dimensionare. Parametrii de proiectare
utilizai n realizarea acestor calcule sunt:
Zile operaionale pe an 312
3
Volumul specific al containerului cu pres, tone/m 0,65
3
Volumul real al al containerului cu pres, m 24
Viteza medie a camionului, km/h 35
Interval de timp pentru fiecare camion (ncrcare, descrcare, manevrare,
trafic), min 40
Ruta parcurs pn la Orova (total), km 80
Ruta parcurs pn la Baia de Aram (total), km 120
Ruta parcurs pn la Strehaia (total), km 100
Ruta parcurs pn la Vnju Mare (total), km 90
Ture pe zi 1-2

Toate staiile de transfer vor fi prevzute cu sistem de transfer separat pentru fraciile umede i
uscate. Urmtorul tabel prezint principalii parametrii de proiectare ai fiecrei staii de transfer.

Tabel 8-21: Parametrii de proiectare ai staiilor de transfer


Orova Baia de Aram Strehaia Vnju Mare
Anul de proiectare 2016 2016 2016 2016
Aport deeuri n anul de proiectare, tone/an 8.245 5.143 11.517 13.463
Deeuri umede, tone/an 5.563 3.434 7.670 8.847
Deeuri umede, tone/z 15,24 9,41 21,02 24,24
3
Deeuri umede, m /z 23,45 14,47 32,33 37,29
Zi de vrf, m3/z 50,55 34,66 79,25 101,63
nr. containere necesare 2 1 2 2
Deeuri uscate, tone/an 2.680 1.709 3.847 4.615
Deeuri uscate, tone/z 7,34 4,68 10,54 12,64
Deeuri uscate, m3/z 11,30 7,20 16,21 19,45
Zi de vrf, m3/z 40,77 33,04 78,27 116,81
nr. containere necesare 2 2 2 2
Ruta parcurs (total), km 80 120 100 90
Durata rutei parcurse, h 2,29 3,43 2,86 2,57
Interval de timp pentru fiecare camion (ncrcare,
descrcare, manevrare, trafic), h
0,67 0,67 0,67 0,67
Totalul de timp pentru o rut, h 2,96 4,10 3,53 3,24
nr. camioane necesare pentru fracii de deeuri
umede i uscate
2 2 2 3

141
Sistem de Management Integrat al Deeurilor Solide n judeul Mehedini
Consoriul EPEM Grecia/Institutul de Studii i Proiectri Energetice Romnia
STUDIU DE FEZABILITATE JUDEUL MEHEDINI
CAPITOLUL 8 ANALIZA OPIUNILOR
Descriere tehnic
Staii de transfer
Tipul staiilor de transfer selectate pentru judeul Mehedini, este cu descrcare direct i
compactare mobil.
Deeurile sunt descrcate direct n compactoarele mobile de unde sunt transportate la situl de
depozitare. Din acest motiv, staia este prevzut pe dou nivele. Odat ce compactorul este
umplut, deeurile sunt introduse n camion cu ajutorul containerului cu pres, printr-un mecanism
cu crlig, de unde sunt transportate la depozit. Un alt compactor mobil este poziionat sub jgheabul
de descrcare, iar vehiculele de colectare pot s i continue operaiunea de descrcare a
deeurilor.
Drumuri de acces n incint
Drumurile de acces sunt prevzute pe ntreg perimetrul staiei, pentru a asigura deplasarea
vehiculelor de colectare deeuri i a camioanelor.
Lucrri de alimentare cu ap, canalizare i ap mpotriva incendiilor, Lucrri electrice i
automatizri
Lucrrile auxiliare de alimentare cu ap, canalizare, sistem mpotriva incendiilor, se vor executa n
vederea facilitrii exploatrii staiilor.
Toate echipamentele i instalaiile electrice vor respecta prevederile standardelor EN i IEC
(prezantate n Anexa 8.8).
Lucrri de control levigat
Levigatul generat prin splarea incintei staiilor de transfer, este colectat ntr-un rezervor. De aici,
este preluat de vehicule speciale i va fi transportat la cea mai apropiat staie de epurare care
poate prelua acest levigat, sau (dac nu exist o astfel de staie), la staia de tratare levigat din
instalaia central de gestionare deeuri.
De asemenea, ap pluvial de pe drumurile de acces, vor fi trecute n prim faz, printr-un
separator de grsimi i apoi descrcate ntr-un recipient.
Principalele specificaii tehnice ale echipamentelor
Principalele caracteristici tehnice ale compactoarelor i camioanelor sunt prezentate n Anexa 8.9.

8.11.2 Staie de sortare


Caracteristici generale
Introducere
Sistemul de reciclare este conectat direct la sistemul de colectare. IRM este conectat la un sistem
de colectare n 4 pubele. Materialele reciclabile se vor colecta separat de Deeurile Municipale
Solide (DMS). Astfel se va atinge un grad de puritate corespunztor. Cantitatea reciclabilelor
colectate selectiv preconizat pentru anul de proiectare (2016) este de aproximativ 33.182 tone.
Cantitatea total de reciclabile va fi de cca. 18.049 t/an, iar cantitatea reziduurilor destinate
eliminrii va fi de aproximativ 15.087 t/an.
Staia de sortare va fi amplasat n incinta centrului de gestionare deeuri din Drobeta Turnu
Severin, alturi de staia TMB / de biostabilizare. Suprafaa total este de aproximativ 33.000 m2.

Eficiena staiei
Reprocesorii pentru materiale reciclabile impun limite asupra nivelului de containare. Standardele
i gradele de contaminare acceptate, au fost stabilite mpreun cu reprocesorii locali care impun
limite de greutate ale contaminanilor acceptai per tona de material primit.
Fraciile ce urmeaz a fi separate, se ridic la un total de 12, astfel:
Hrtie: carton, hrtie tiprit, hrtie mixt (3 fracii)
Plastice: folii, PEID, PET, PVC i alte mase plastice (5 fracii)
Sticl: colorat, alb (2 fracii)
Metale: feroase, neferoase (2 fracii)

142
Sistem de Management Integrat al Deeurilor Solide n judeul Mehedini
Consoriul EPEM Grecia/Institutul de Studii i Proiectri Energetice Romnia
STUDIU DE FEZABILITATE JUDEUL MEHEDINI
CAPITOLUL 8 ANALIZA OPIUNILOR
De menionat c staia IRM este proiectat pe baza unui concept flexibil care permite o
reamenajare pe durata etapei de exploatare, n funcie de cerinele pieei.
Capacitatea de sortare manual
n funcie de capacitile introduse i a parametrilor de proiectare prezentai anterior i n capitolul
7, s-a realizat dimensionarea staiei de sortare i capacitatea de sortare manual, acestea fiind
prezentate n tabelul de mai jos.
Tabel 8-22: Cerine de sortare manual
aport cerine de sortare manual per linie
% w/w t/an kg/h kg/h/persoan persoane ture
1. HRTIE / CARTON 25,61% 8.500 2.270 8
1 Carton 2,56% 851 227 350 0,67 1
2 Hrtie printat 8,97% 2.975 795 400 2,06 3
3 Alte tipuri de hrtie 14,09% 4.674 1.248 400 3,23 4
2. PLASTICE 16,09% 5.339 1.426 11
4 PET (PIC 1) 2,41% 800 214 160 1,32 2
5 PEID (PIC 2) 2,41% 800 214 160 1,32 2
6 PVC (PIC 3) 1,61% 533 142 160 0,88 1
3
7 PEJD (PIC 4) 6,44% 2.137 571 160 3,52 4
8 Alte tipuri de plastice 3,22% 1.068 285 160 1,76 2
3. METALE 11,22% 3.724 995 1
4
9 feroase 8,42% 2.792 746
10 neferoase 2,81% 932 249 250 0,97 1
4. STICL 12,27% 4.073 1.088 8
11 alb 4,30% 1.425 381 200 2,49 3
12 colorat 7,98% 2.647 707 200 4,63 5
5. NERECICLABILE 34,80% 11.547 3.084

TOTAL 100,00% 100,00% 33.182 8.863 25

Dup cum rezult din tabelul anterior, sunt necesare urmtoarele secii de sortare manual:
Carton: o secie cu 1 muncitor, total 4 posturi de sortare manual.
Hrtie tiprit: o secie cu 3 muncitori, total 4 posturi de sortare manual.
Alte tipuri de hrtie: o secie cu 4 muncitori, total 4 posturi de sortare manual.
PET: o secie cu 2 muncitori, total 4 posturi de sortare manual.
PEID: o secie cu 2 muncitori, total 4 posturi de sortare manual.
PVC: o secie cu 1 muncitor, total 4 posturi de sortare manual.
PEJD: o secie cu 4 muncitori, total 4 posturi de sortare manual.
Alte tipuri de plastice: o secie cu 2 muncitori, total 4 posturi de sortare manual.

3
innd cont de cantitate i de eficiena de sortare manual pentru fracia PEID, au fost considerate dou secii de
sortare manual.
4
Metalele feroase se vor sorta mecanic (magnet permanent)

143
Sistem de Management Integrat al Deeurilor Solide n judeul Mehedini
Consoriul EPEM Grecia/Institutul de Studii i Proiectri Energetice Romnia
STUDIU DE FEZABILITATE JUDEUL MEHEDINI
CAPITOLUL 8 ANALIZA OPIUNILOR
Metale neferoase: o secie cu 1 muncitor, total 4 posturi de sortare manual.
Sticl alb: o secie cu 3 muncitori, total 4 posturi de sortare manual.
Sticl colorat: two sections with 5 workers, total 8 hand-sorting positions.
Numrul total al personalului de sortare pentru fiecare tur este de 28 (excluznd muncitorii
suplimentari care acoper tura a dou, concediile legale sau concediile medicale), iar maximul
posturilor disponibile este de 48.

Zona de stocare temporar


Materialele sortate manual sunt stocate temporar sub platforma de sortare nainte s fie duse la
unitatea de balotare. Calculele de proiectare au fost realizate pentru a evalua dac capacitatea
zonei de stocare pentru fiecare flux separat, acoper necesarul zilnic de operare.
Fiecare compartiment de stocare are un volum de 40 m3. Fraciile din sticl, metalele neferoase i
fraciile destinate eliminrii se vor colecta n containere cu capacitate de 24 m3.
Urmtorul tabel prezint necesarul de stocare, iar ultima coloan din tabel prezint de cte ori
trebuie curat sau nlocuit fiecare compartiment de stocare pe zi.

Tabel 8-23: Stocare temporar


Producie sortare manual
Durata
rata temporat procesare pe
valorificare t/zi kg/m3 m3/zi stocat, m3 zi
1. HRTIE / CARTON 90,00% 24,52 251,31 6,28
1 Carton 90,00% 2,45 80,00 30,65 40 0,77
2 Hrtie tiprit 90,00% 8,58 100,00 85,81 40 2,15
3 Alte tipuri de hrtie 90,00% 13,48 100,00 134,85 40 3,37
2. PLASTICE 75,00% 12,83 320,82 8,02
4 PET (PIC 1) 75,00% 1,92 40,00 48,12 40 1,20
5 PEID (PIC 2) 75,00% 1,92 40,00 48,12 40 1,20
6 PVC (PIC 3) 75,00% 1,28 40,00 32,08 40 0,80
7 PEJD (PIC 4) 75,00% 5,13 40,00 128,33 40 3,21
8 Alte tipuri mase plastice 75,00% 2,57 40,00 64,16 40 1,60
3. METALE 90,00% 10,74 111,91 2,80
5
9 Metale feroase 90,00% 8,06 120,00 67,15 40 1,68
10 Metale neferoase 90,00% 2,69 60,00 44,76 40 1,12
6
4. STICL 75,85% 9,92 39,68 1,65
11 alb 75,85% 3,47 250,00 13,89 24 0,58
12 colorat 75,85% 6,45 250,00 25,79 24 1,07
7
5. NERECICLABILE 48,34 200,00 241,69 24 10,07
TOTAL 106,35 965,41 28,82

Pe baza celor de mai sus rezult c:

5
Metalele feroase se vor sorta cu mangnei permaneni i se vor colecta ntr-un container (capacitate de 24m3).
6
Fracia de sticl se va colecta n containere.
7
Se refer la fracia destinat depozitrii finale.

144
Sistem de Management Integrat al Deeurilor Solide n judeul Mehedini
Consoriul EPEM Grecia/Institutul de Studii i Proiectri Energetice Romnia
STUDIU DE FEZABILITATE JUDEUL MEHEDINI
CAPITOLUL 8 ANALIZA OPIUNILOR
Containerele pentru sticl alb trebuie schimbate o dat la dou zile;
Containerele pentru sticl colorat trebuie schimbate o dat pe zi;
Containerele pentru nereciclabile trebuie schimbate de 10 ori pe zi.
Aceasta nseamn c un camion destinat schimbrii containerelor trebuie s efectueze maxim 13
rute pe zi.
Se consider suficient un singur camion pentru efectuarea rutelor zilnice, 10 rute pentru eliminarea
nereciclabilelor la depozitul conform din apropiere (fiecare ciclu de nlocuire i transportare la
depozit necesit aproximativ 20 de minute) i 3 rute pentru schimbarea containerelor pentru fracii
din sticl.
De asemenea, se preconizeaz suficient un numr de 6 containere, cte 3 pentru fiecare din cele
trei puncte de colectare plus 3 de rezerv (cte unul pentru fiecare din cele 2 fracii de sticl i unul
pentru nlocuirea nereciclabilelor).
Referitor la zona de stocare temporar pentru restul fraciilor:
zona de stocare pentru carton: se va elibera o dat pe zi;
zona de stocare pentru hrtie tiprit: se va elibera de dou ori pe zi;
zona de stocare pentru alte tipuri de hrtie: se va elibera de 3-4 ori pe zi;
zona de stocare pentru PET: se va elibera o dat sau de dou ori pe zi;
zona de stocare pentru PEID: se va elibera o dat sau de dou ori pe zi;
zona de stocare pentru PVC: se va elibera o dat pe zi;
zona de stocare pentru PEJD: se va elibera de 3-4 ori pe zi;
zona de stocare pentru alte mase plastice: se va elibera de dou ori pe zi;
zona de stocare pentru metale feroase: se va elibera de dou ori pe zi;
zona de stocare pentru metale neferoase: se va elibera o dat pe zi.
Aceast nseamn c ncrctorul frontal destinat golirii compartimentelor de stocare trebuie s
efectueze maxim 21 de rute pe zi.

Specificaii tehnice
Introducere
Staia de sortare va fi amplasat ntr-o zon separat i va fi prevzut cu urmtoarele lucrri
auxiliare: lucrri de acces (poart, pod bascul), mprejmuire, drum intern, iluminat extern, lucrri
PSI, etc.
Staia de sortare va fi amplasat ntr-o construcie metalic cu platform de beton.
Staia de sortare a fost proiectat cu o capacitate total de 33.182 tone/an, operabil 312 zile pe
an, n dou ture a cte 6 ore, adic 106 t/zi sau cca. 8,86 t/or.
Suprafaa ocupat de staie este de 3.000 m2, n care intr echipamentul zona de recepie, zona
de stocare, zona de stocare manual.

Principala zon a staiei de sortare


Cldirea staiei de sortare va include urmtoarele zone:
Zona de recepie;
Zona de sortare;
Presa de balotare;
Zona de stocare.
Camioanele ncrcate cu reciclabile n amestec din pubela albastr, vor intra n incinta staiei pe
poarta de acces. Dup ce sunt cntrite, camioanele intr n cldirea IRM pe porile de acces
acionate electric. Fiecare astfel de poart va fi acionat automat pentru deschidere / nchidere

145
Sistem de Management Integrat al Deeurilor Solide n judeul Mehedini
Consoriul EPEM Grecia/Institutul de Studii i Proiectri Energetice Romnia
STUDIU DE FEZABILITATE JUDEUL MEHEDINI
CAPITOLUL 8 ANALIZA OPIUNILOR
imediat ce camionul se apropiere. Deeurile sunt descrcate n zona de recepie, iar mai apoi,
camionul prsete staia.
Un ncrctor frontal este prevuit pentru ncrcarea materialului n plnie. Pentru a evita
necesitatea achiziionrii unui echipament de desfcut saci, se recomand informarea cetenilor
de a goli sacii n pubela corespunztoare.
O band transportoare nclinat va transporta materialele pe o platform superioar, amplasat la
3-4 m de la nivelul terenului, unde este poziionat personalul de sortare manual. Sortarea
materialelor se face de pe o band cu micare lent care este poziionat n faa personalului de
sortare manual. Zona de sub platforma de sortare va reprezenta zona de stocare temporar
pentru materialele sortate. Sunt prevzute pentru aceast zon. 12 compartimente. Foecare
compartiment va avea un orificiu n partea superioar pentru accesul materialelor.Fiecare orificiu
este deservit de maxim 2 muncitori. Astfel, fiecare compartiment va necesita 4 sortatori manuali.
Personalul pentru fiecare compatiment este responsabil cu colectatea unui anunit tip de material i
introducerea acestuia n zona de stocare temporar (silozi) de la nivelul inferior.
La captul benzii de sortare, materialul trece printr-o unitate de sortare magnetic pentru
colectarea metalelor feroase. Materialele nereciclabile se vor introduce n containere, de unde sunt
transportate ctre cel mai apropiat depozit n vederea eliminrii.
Sortarea manual se realizeaz ntr-un spaiu nchis aerisit permanent i cu temperatur controlat
n vederea asigurrii condiiilor de sntate i securitate ocupaional a personalului.
Silozurile vor fi desprite de ziduri metalic. Dup umplere, silozul este preluat de un stivuitor
electric ce va transporta materialul ctre o band transportoare conectat la unitatea de balotare.
Aici materialul sortat (plastic, hrtie, metale) este presat, pn se obine un cub care va fi
depozitat n zona de stocare din incinta staiei de sortare. Fraciile de sticl se vor colecta n
recipiente speciale, dup care se vor recicla.
Cldirea staiei de sortare va fi prevzut cu spaii corespunztoare pentru:
stocarea temporar a materialelor introduse,
stocarea materialelor sortate,
deplasarea i manevrarea vehiculelor de operare i a vehiculelor introduse n staie.
Drumuri de acces n incint
Drumul va avea 7 m lime, 3,5 pe fiecare band i 0,25 m band de urgen pe ambele pri, iar
pantele suprafaei transversale nu depesc 8%.
Drumul va ncepe de la ntrarea pe sit, asigurnd accesul la toate instalaiile staiei i va continua
pe toat zona perimetral a cldirii staiei.
Lucrri de alimentare cu ap, canalizare i ap mpotriva incendiilor
Lucrrile auxiliare de alimentare cu ap, canalizate i sisteme PSI vor fi realizate pentru a facilita
cerinele staiei de sortare.
Lucrri mpotriva inundaiilor
O atenie sporit trebuie acordat lucrrilor de protecie mpotriva incindiilor din vecintatea
prului Pleuva. Conform studiului hidrologic pentru calcularea nivelului maxim de inindabilitate,
se va utiliza un debit de ap Q=125 m3/sec care corespunde riscului de inindabilitate de 1%. Astfel,
se prevede un zid de beton de 0,60 m nlime i lime de 0,40 m de-a lungul zonei adiacente
prului.

Lucrri electrice i automatizri


Toate echipamentele i instalaiile electrice vor respecta prevederile standardelor EN i IEC
(prezantate n Anexa 8.8).
Echipamentul electric va include:

146
Sistem de Management Integrat al Deeurilor Solide n judeul Mehedini
Consoriul EPEM Grecia/Institutul de Studii i Proiectri Energetice Romnia
STUDIU DE FEZABILITATE JUDEUL MEHEDINI
CAPITOLUL 8 ANALIZA OPIUNILOR
Tablou principal de distribuie de JT sau Centru de Alimentare. Din acest tablou ies toate
cablurile care alimenteaz tablourile electrice ale echipamentelor principale i secundare de
control al staiei.
Cabluri de JT de la tabloul principal ctre trablourile de control i tablourile secundare de
distribuie.
Tablou de distribuie de JT pentru serviciile auxiliare (iluminat, prize de ntreinere, etc.) i
cabluri JT de ieire ctre servicii.
Sistem de mpmntare i paratrznet pentru ntreaga staie.
Cabluri JT i de semnal de la panourile de control ctre echipamente.
UPS (Surs Nentreruptibil de Curent).
Un panou de alimentare a UPS i cabluri de ieire ctre PC, PLC i alte instrumente.
Cablurile electrice sunt nearmate, cu izolaie dubl, fiind susinute i protejate de canale de cabluri,
scri de cabluri sau conducte.
Echipamentele de alimentare electric vor avea caracteristicile generale conform celor din Anexa
8.8.
Toate echipamentele instalate vor funciona automat i vor fi controlate din PC, amplasat n
camera de control.
Msuri restrictive
Lucrri de control al emisiilor n atmosfer
n urma tratrii deeurilor de ambalaje colectate selectiv nu vor exista mirosuri, iar emisiile de praf
vor fi reduse. Praful poate fi generat n timpul ncrcrii i descrcrii materialelor din vehiculele
de transport i n punctele n care materialele cad de pe o band transportoare pe alta sau n zona
de stocare (silozuri sau containere).
De menionat c toate activitile de tratare se vor derula n incinta cldirii staiei de sortare, cu
toate uile nchise pentru a evita emisiile de praf n mprejurimi. Sistemul de control al aerului din
cadrul cldirii va include:
Sistem de colectare a aerului poluat
Unitate de tratare a aerului poluat
Sistem de furnizare aer curat pentru unitatea de sortare manual
Va fi prevzut o reea de conducte pentru colectarea aerului poluat din toate sursele de generare
a prafului, precum sala de recepie, unitatea de sortare manual i punctele de cdere a
materialului de pe benzile transportoare. n cldirea principal se va lucra n condiii sub presiune
pentru a evita emisiile de praf prin orificiile acesteia. Aerul poluat va fi evacuat printr-un ventilator
ntr-un recipient cu filtru pentru colectarea prafului.
Un alt ventilator va asigura aer proaspt pentru crearea unor condiii corespunztoare de lucru n
unitatea de sortare manual. Sistemul de furnizare a aerului curat i cel de colectare a aerului
poluat, vor mprospta aerul n unitatea de sortare manual de cel puin 10 ori pe or.
Lucrri de control al levigatului
Nu se preconizeaz ca staia de sortare s genereze levigat datorit faptului c deeurile introduse
sunt ambalaje uscate (toate tipurile de hrtie, metale feroase i neferoase, plastice i sticl). Ap
uzat generat n staie provine de la splarea podelelor cldirii i de la personalul operaional. Va
exista o reea de conducte dimensionat corespunztor, care va colecta apa uzat i o va
transporta la staia de tratare levigat, care deservete i depozitul i staia de biostabilizare.
Specificaiile tehnice ale echipamentelor
Specificaiile tehnice ale echipamentelor sunt analizate detaliat n Anexa 8.11.

8.11.3 Staia TMB/de biostabilizare

147
Sistem de Management Integrat al Deeurilor Solide n judeul Mehedini
Consoriul EPEM Grecia/Institutul de Studii i Proiectri Energetice Romnia
STUDIU DE FEZABILITATE JUDEUL MEHEDINI
CAPITOLUL 8 ANALIZA OPIUNILOR
Introducere
Deeurile introduse n staie sunt conectate la sistemul de colectare. Aceste deeuri au fost
colectate n sistem de 4 pubele. Deeurile municipale solide mixte, excluznd materialele
reciclabile colectate selectiv, vor alimenta staia. Cantitatea deeurilor mixte preconizat pentru
anul de proiectare (2016) este de 54.843 tone.
Dup cum s-a mai specificat i n capitolul 7, fracia de biodegradabile este de cca. 60% din
aportul de deeuri. Datorit faptului c sistemele de colectare selectate sunt n trei i patru pubele,
se preconizeaz ca fracia de metale feroase s fie redus, iar restul deeurilor s nu fie reciclabile
pentru a nu necesita tratare ulterioar. Trebuie subliniat c toate componentele staiei TMB sunt n
conformitate cu prevederile legislative i cu Cele Mai Bune Tehnici Disponibile (BAT).

Eficiena staiei
n urma analizei opiunilor a rezultat c metoda optim de tratare a deeurilor este staia TMB/de
biostabilizare care va fi amplasat n incinta staiei IRM.
Analiza opiunilor master planului a indicat c opiune optim de tratare a deeurilor biodegradabile
este staia TMB/de biostabilizare.
Fracia umed va fi tratat n staie TMB pentru generarea de produs similar compostului (PSC).
Procesul de biostabilizare va include un sistem de aerare n grmezi modulare acoperite. Aceast
metod permite generarea de compost de bun calitate, n cazul colectrii selective a deeurilor
biodegradabile. Capacitatea staiei va fi de 54.843 t/an. Se preconizeaz ca n primul an de
implementare, coninutul de impuriti s fie ridicat, astfel c staia va funciona ca staie TMB/de
biostabilizare. Pe msur ce va crete gradul de implicate a populaiei, se va mbunti i
calitatea produsului similar compostului i poate fi acceptat n scopuri agricole. Prin urmare, PSC
poate fi utilizat, cel puin ca material de izolare pentru depozit, iar restul se poate folosi n
reabilitarea depozitelor neconforme i vechi sau a altor zone contaminate. Ulterior, se ateapt o
mbuntire a calitii PSC, existnd posibilitatea de a fi introdus pe pia.

Caracteristicile sitului
Staia TMB/de biostabilizare va include:
- Zona de recepie a deeurilor (cldire metalic semi-nchis)
- Cldirea de pretratare
- Zona de biostabilizare
- Zona de maturare / rafinare (hal metalic)
- Cldirea administrativ
Suprafaa ocupat de staia TMB/de biostabilizare i de instalaia de sortare este de aproximativ
33.000 m2.

Calcule de proiectare
Exploatarea staiei
Pe baza capacitilor de intrare, s-au realizat calculele de dimensionare. Staia de pretratare
mecanic a fost proiectat pentru o capacitate total de 54.843 t/an, aflat n funciune 312 zile pe
an, ntr-o singur tur de 7 ore, rezultnd 175,8 tone/zi sau aproximativ 25 tone/or. Tratarea prin
aerare a fraciei biodegradabile se va derula 350 zile pe an, 24 ore pe zi.

Pretratarea mecanic
Pentru pretratarea mecanic s-au prevzut urmtoarele echipamente:
concasor
magnet permanent
tambur rotativ
Caracteristicile fraciilor ce vor fi supuse etapei de pretratare sunt prezentate n Anexa 8.10.
Se preconizeaz c magnetul permanent va separa 95% din metalele feroase, iar sita rotativ
mparte deeurile n dou fluxuri, din care fracia biodegradabil reprezint 60% dei aportul de

148
Sistem de Management Integrat al Deeurilor Solide n judeul Mehedini
Consoriul EPEM Grecia/Institutul de Studii i Proiectri Energetice Romnia
STUDIU DE FEZABILITATE JUDEUL MEHEDINI
CAPITOLUL 8 ANALIZA OPIUNILOR
deeuri (dup separarea metalelor feroase).
Tratarea biologic
Fracia umed este introdus n grmezile acoperite unde se aplic aerare forat. Materialul
rmne n grmad timp de 4 sptmni, unde 25% din masa total se pierde prin vapori de ap,
CO2,compui volatili i levigat. Caracteristicile deeurilor introduse n staia de tratare biologic
sunt prezentate n Anexa 8.10.
Rafinarea
Fracia biodegradabil deja stabilizat n grmezile respective, este cernut n vederea separrii
produsului similar compostului de posibnilele amestecuri.
Caracteristicile deeurilor introduse n zona de rafinare sunt prezentate n Anexa 8.10.
Cantitatea estimativ a produsului similar compostului (PSC) va fi de 17.346 t/an (~31,6 % din
aport), iar cantitatea de reziduuri va fi de 27.537 t/an (~50,2 % din aport) i este destinat eliminrii
n depozit. Pierderile n urma tratrii biologice se estimeaz la cca. 7.921 t/an (~14,4 % din aport).
Metalele feroase reprezint 2.040 t/an (~3,7 % din aport).
O valoare critic ce trebuie calculat este numrul grmezilor de biostabilizare acoperite necesare
pentru cantitatea anual de deeuri introduse.

Tabel 8-24 Dimensionarea tratrii biologice


Volumul zilnic introdus n grmezile de biostabilizare 203,5 m3/zi
Volumul grmezii de biostabilizare 820,00 m3/ciclu
Numr de zile pentru umplerea fiecrei grmezi 4 zile
Numr de zile n care fracia umed este reinut n grmezi 28,00 zile
Total zile pentru fiecare ciclu 32 zile/ciclu
Numr de zile n care staia primete deeuri 312 zile/an
Cicluri de tratare pe an pentru fiecare grmad 9,8 cicluri/an
Total cicluri necesare pentru ntreaga cantitate de deeuri 77.5 cicluri
Numr grmezi 8 9 grmezi

Dup cum rezult din tabelul de mai sus, numrul grmezilor de biostabilizare necesar pentru
tratarea fraciei umede este de 9.
Zona de maturare
Deeurile tratate biologic, sunt transportate dup rafinare, la zona de maturare, unde rmn timp
de 15 zile n grmezi n vederea obinerii caracteristicilor dorite. ncrctorul amestec materialul
pentru a accelera procesul de maturare.
Cantitatea zilnic destinat procesului de maturare este de 126,6 m3. Asta nseamn c pentru a
pstra materialul pentru o perioad de 15 zile n zona de maturare, sunt necesare grmezi cu un
volum total de 2000 m3.
Materialul este pstrat n grmezi cu form trapezoidal avnd urmtoarele dimensiuni:

b1

600
a1

149
Sistem de Management Integrat al Deeurilor Solide n judeul Mehedini
Consoriul EPEM Grecia/Institutul de Studii i Proiectri Energetice Romnia
STUDIU DE FEZABILITATE JUDEUL MEHEDINI
CAPITOLUL 8 ANALIZA OPIUNILOR

a: 8,00 m
b: 37,00 m
inclinaie: 600
h: 2.4 m
a1: 5.24 m
b1: 34.24 m

Volumul grmezii este de:


h (a b1 a1 b)
V [a b a1 b1 ]
3 2

=567 m3

n concluzie, sunt necesare 3,5 grmezi de dimensiunile menionate mai sus.

Descriere tehnic
Generaliti
Staia TMB/de biostabilizare va fi amplasat ntr-o zon distinct pentru care s-au prevzut
urmtoarele lucrri auxiliare: lucrri de acces (poart, pod basacul), mprejmuire, drum intern,
iluminat extern, lucrri mpotriva incendiilor, etc.
Staia de pretratare va fi amplasat ntr-o cldire metalic de aproximativ 610 m2, cu podea de
beton. Grmezile vor ocupa aproximativ 4.500 m2, n timp ce suprafaa total este de aproximativ
33.000 m2.
Staia a fost conceput pentru o capacitate total de 54.843 t/an, aflat n funciune 312 zile pe an,
ntr-o singur tur de 7 ore, rezultnd 175,8 tone/zi sau aproximativ 25 tone/or. Tratarea prin
aerare a fraciei biodegradabile se va derula 350 zile pe an, 24 ore pe zi.
Zona de biostabilizare
Prin linia de selecie mecanic (mrunire i cernere ulterioar) i stabilizare biologic, n staia
propus se obine fracie uscat pretratat i fracie umed biostabilizat, cu impact redus asupra
mediului n urma eliminrii finale n depozit.
Procesul de tratare este finalizat prin separarea fraciilor umede i uscate de deeurile municipale
solide introduse n staie i prin biostabilizarea fraciei umede cu generarea de produs similar
compostului.
DMS care intr n staie, trebuie s fie pregtite pentru etapa de tratare n grmezile de
biostabizare: deeurile sunt mrunite i cernute n particule de aproximativ 80 mm. Dup
separarea metalelor feroase, materialul de sub sit ajunge n grmezile de biostabilizare, iar cel de
deasupra este transportat direct la depozit.
Odat pregtit, fracia umed este transportat cu un ncrctor frontal la grmezile de
biostabilizare, unde este amplasat deasupra conductelor de aerare.
Tehnologia de biostabilizare precede etapa de biooxidare prin introducerea de aer n materialul din
grmezile de biostabilizare n vederea reducerii cantitii de deeuri i de a evita emisiile de
mirosuri.
Dimensiunile fiecrei grmezi sunt de cca. 50 x 8 metri. nlimea total a unei grmezi este de 3,5
metri. Volumul total rezultat este de aproximativ 820 m3.

150
Sistem de Management Integrat al Deeurilor Solide n judeul Mehedini
Consoriul EPEM Grecia/Institutul de Studii i Proiectri Energetice Romnia
STUDIU DE FEZABILITATE JUDEUL MEHEDINI
CAPITOLUL 8 ANALIZA OPIUNILOR
Principalele component ale siatemului de biostabilizare sunt:
Ziduri de beton
Sistemul de Acoperire compus din membrane hidroizolante semi-permeabile.
Sistemul de ventilare i distribuie a aerului / sistemul de colectare a levigatului
Sistemul de umezire
Sistemul computerizat de control.
Mecanism rotativ pentru manevrarea sistemului de acoperire.
Membrana sistemului de acoperire este conceput pentru a-i oferi operatorului un grad ridicat de
control asupra parametrilor critici ai procesului de biostabilizare, precum temperatura, concentraia
de oxigen, rata de generare CO2 pentru fracia biodegradabil, cu un avantaj suplimentar de
meninere a unui nivel ridicat de umiditate pentru ntreaga mas biostabilizat pe durata etapelor
de descompunere i tratare intensiv, ceea ce confer beneficii produsului final obinut.
Sistemul de acoperire este format din planeu de beton cu canale de aerisire ncorporate. Planeul
este mprit n compartimente individuale. Materialul biodegradabile este adus din zona de
pretratare cu ajutorul unui ncrctor, unde este depozitat ntr-o grmad liber. Aerarea
coninutului este o condiie esenial pentru procesul de descompunere.
Sistemul de acoperire este prevzut cu ventilatoare care asigur aerul ambiental prin canalele de
aerare n interiorul grmezii. Suplimentul de aer este controlat prin msurarea oxigenului i a
temperaturii, n vederea asigurrii condiiilor aerobe pe durata procesului de biostabilizare. Aerul
care iese din ventilator este transferat ntr-o ncpere din oel inoxidabil. Scopul acestui
echipament este de a distribui uniform fluxul de aer ntre ventilatoarele care alimenteaz
conductele care se ramific din grmad.
Dup poziionarea biodegradabilelor pe platforma de aerare, se instaleaz sistemul de acoperire
cu ajutorul mecanismului rotativ pentru a asigura un mediu etan.
Membrana de acoperire cntrete aproximativ 450g/m2 i poate rezista la vnt de 120 km/or
fr fixare suplimentar. Materialul este rezistent i poate face fa traficului pietonal.
Ventilarea se realizeaz automat de la sistemul de control al staiei. Acest sistem de control este
format dintr-un computer care stocheaz programul de control al staiei i care poate fi amplasat
ntr-un birou sau o ncpere specific aflat la o distan de cteva sute de metrii de la grmad.
Programul controleaz i invertorul care la rndul lui regleaz capacitatea ventilatorului i nivelul
de umiditate al grmezii. PC primete datele relevante de la termometrul amplasat n interiorul
grmezii.
Programul de control al staiei determin cantitatea de aer ce trebuie introdus n coninutul
grmezii, n funcie de temperatur. Ventilatorul asigur permanent o cantitate de aer suficient
pentru derularea procesului de oxidare. Siostemul de control detecteaz temperatura excesiv i
mrete capacitatea ventilatorului pentru a menine valorile optime pentru derularea procesului.
Dup o perioad de 72 de ore (3 zile) temperatura este meninut la peste 55C pentru a asigura
condiiile de igien ale materialului.
Biooxidarea este accelerat prin aerarea materialului n vederea asigurrii coninutului necesar de
oxigen pentru derularea corespunztoare a reaciei de biooxidare.
Pentru a atinge obiectivele de biostabilizare, este necesar un timp de retenie de minim 28 de zile,
perioad n care temperatura materialului ajunge la 55C i este pstrat timp de 72 de ore.
Dup cele 28 de zile, deeurile stabilizate sunt scoase din grmad cu ajutorul unui ncrctor
frontal. Acest ncrctor alimenteaz sita de rafinare cu tambur rotativ n vederea separrii
posibilelor amestecuri din deeurile stabilizate (plastic, nebiodegradabile, etc.). Coninutul de sub
sit este produs final (PSC), iar cel de deasupra sitei este trimis direct la depozit.
Deeurile stabilizate sunt stocate pentru 15 zile n zona de maturare acoperit, iar la finalul acestei
perioade, materialul nu mai prezint mirosuri i poate fi utilizat ca material de acoperire pentru
depozit. Pe durata celor 15 zile materialul este amestecat cu un echipament special pentru a
asigura cantitatea optim de aer n interiorul zonei de maturare.

151
Sistem de Management Integrat al Deeurilor Solide n judeul Mehedini
Consoriul EPEM Grecia/Institutul de Studii i Proiectri Energetice Romnia
STUDIU DE FEZABILITATE JUDEUL MEHEDINI
CAPITOLUL 8 ANALIZA OPIUNILOR
Drumuri de acces n incint
Drumul va avea 7 m lime, 3,5 pe fiecare band i 0,25 m band de urgen pe ambele pri, iar
pantele suprafaei transversale nu depesc 8%.
Drumul va ncepe de la ntrarea pe sit, asigurnd accesul la toate instalaiile staiei i va continua
pe toat zona perimetral a cldirii staiei pentru a asigura deplasarea ncrctorului i
camioanelor care transport containerele.
Lucrri de alimentare cu ap, canalizare i ap mpotriva incendiilor
Lucrrile auxiliare de alimentare cu ap, canalizate i sisteme PSI vor fi realizate pentru a facilita
cerinele staiei.
Lucrri electrice i automatizri
Toate echipamentele i instalaiile electrice trebuie s respecte prevederile standardelor EN i IEC.
Cteva din directivele ce trebuiesc respectate sunt:
Directiva Joas Tensiune 73/23/CEE
Directiva CEM 89/336/CEE 92/31/EEC e 93/68/CEE
Directiva maini 89/392/CEE
Specificaii privind instalaiile joas tensiune de distribuie i control (EN60439).
Sigurana mainilor Echipamente electrice pentru maini (EN60204)
Specificaii privind instalaiile joas tensiune de distribuie i control (EN60947)
Echipamentele electrice vor include:
Tablou principal de distribuie de JT sau Centru de Alimentare. Din acest tablou ies toate
cablurile care alimenteaz tablourile electrice ale echipamentelor principale i secundare de
control al staiei.
Cabluri de JT de la tabloul principal ctre trablourile de control i tablourile secundare de
distribuie.
Tablou de distribuie de JT pentru serviciile auxiliare (iluminat, prize de ntreinere, etc.) i
cabluri JT de ieire ctre servicii.
Sistem de mpmntare i paratrznet pentru ntreaga staie.
Cabluri JT i de semnal de la panourile de control ctre echipamente.
UPS (Surs Nentreruptibil de Curent).
Un panou de alimentare a UPS i cabluri de ieire ctre PC, PLC i alte instrumente.
Cablurile electrice sunt nearmate, cu izolaie dubl, fiind susinute i protejate de canale de cabluri,
scri de cabluri sau conducte.
Echipamentele de alimentare electric vor avea caracteristicile generale conform celor din Anexa
8.8.
Toate echipamentele instalate vor funciona automat i vor fi controlate din PC, amplasat n
camera de control.

Msuri restrictive
Lucrri de control al emisiilor n atmosfer
Cldirea de pretratare este echipat cu sistem de desprfuire i dezodorizare. Praful poate fi
generat n timpul ncrcrii i descrcrii materialelor din vehiculele de transport i n punctele n
care materialele cad dintr-o instalaie n alta.
De menionat c toate activitile de tratare se vor derula n incinta cldirii staiei de sortare, cu
toate uile nchise pentru a evita emisiile de praf n mprejurimi. Sistemul de control al aerului din
cadrul cldirii va include:
Sistem de colectare a aerului poluat
Unitate de tratare a aerului poluat

152
Sistem de Management Integrat al Deeurilor Solide n judeul Mehedini
Consoriul EPEM Grecia/Institutul de Studii i Proiectri Energetice Romnia
STUDIU DE FEZABILITATE JUDEUL MEHEDINI
CAPITOLUL 8 ANALIZA OPIUNILOR
Va fi prevzut o reea de conducte pentru colectarea aerului poluat din toate sursele de generare
a prafului. n cldirea principal se va lucra n condiii sub presiune pentru a evita emisiile de praf
prin orificiile acesteia. Aerul poluat va fi evacuat printr-un ventilator ntr-un recipient cu filtru pentru
colectarea prafului. Aerul trece printr-un biofiltru pentru ndeprtarea mirosurilor i apoi este
eliberat n atmosfer. Sistemul de desprfuire i dezodorizare trebuie calculat pentru patru
schimburi pe or a volumului cldirii de pretratare.
Aerul procesat n urma tratrii biologice, care a trecut prin material entru a furniza oxigenul necesar
oxidrii, trebuie dezodorizat i purificat nainte de a fi eliberat n atmosfer. Acest proces este
obinut cu ajutorul unei membrane care acoper grmezile.
Aceast membran este realizat din dou tipuri de material: partea central const ntr-o folie
permeabil, iar marginea este din polietilen armat.
Partea central este de form dreptunghiular cu folie permeabil cu rol de a nltura mirosurile i
de a elibera n atmosfer aerul insuflat anterior n grmad. n jurul prii centrale este prevzut
bordura din polietilen armat care are rolul de a fixa membrana.
Lucrri de control al levigatului
Levigatul generat n grmezi este colectat ntr-un rezervor i apoi reintrodus n grmad pentru a
pstra umiditatea dorit pentru tratarea biologic a deeurilor. Surplusul de levigat (aprox. 10m3/zi)
trebuie pretratat nainte de a fi trimis la staia de epurare. n tabelul de mai jos se prezint
compoziia estimativ a levigatului generat (informaii primite de la operatorii staiilor TMB similare).
Tabelul include de asemenea limitele admise conform legislaiei (Hotrrea 352/2005 care
modific Hotrrea 188/2002) care permite ca levigatul s fie transportat la staiile de epurare ap
uzat menajer.
Tabel 8-25: Compoziia estimativ a levigatului generat n staia TMB
Calitatea preconizat a Limite potrivit Art.
levigatului 32 din NTPA-002
BOD5 240 mg/l 300 mg/l
COD 466 mg/l 500 mg/l
pH 7,91 6,5-8,5
SS 130 mg/l 350 mg/l
Azot amoniacal 377,0 mg/l 30 mg/l
Sulfat 103 mg/l 600 mg/l
Cupru 0,0272 mg/l 0,2 mg/l
Zinc <1,0 mg/l 1,0 mg/l
Cadmiu <0,05 mg/l 0,3 mg/l
Crom (VI) <0,01 mg/l 0,2 mg/l
Crom total <0,05 mg/l 1,5 mg/l
Plumb <0,05 mg/l 0,5 mg/l
Nichel <0,05 mg/l 1,0 mg/l
Fenoli <0,01 mg/l 30 mg/l
Solveni aromatici totali <0,1 mg/l 30 mg/l
Solveni clorinai totali <0,1 mg/l 30 mg/l

Conform tabelului de mai sus, levigatul generat depete limitele de evacuare n reeaua de
canalizare doar pentru coninutul de azot de amoniu, iar metoda de pretratare const n unitate de
separare a amoniului n vederea reducerii coninutului de amoniu din levigatul generat.
Pentru reducerea coninutului de amoniu, valoarea pH-ului trebuie crescut pn la pH 10,5.
Aceast cretere este obinut prin adugarea unei soluii pe baz de NaOH n concentraie de 50
%, cu ajutorul unei pompe de dozare, direct n conducta de alimentare. Pentru tratarea levigatului,
fluxul este distribuit n partea superioar a conductei de stripare. Aerul este introdus n partea de
jos a coloanei, n contracurent fa de levigat, pentru a se elimina coninutului de amoniu din fluid.
Reziduurile sunt colectate de la baza coloanei i au un coninut redus de amoniu. Apa uzat curat

153
Sistem de Management Integrat al Deeurilor Solide n judeul Mehedini
Consoriul EPEM Grecia/Institutul de Studii i Proiectri Energetice Romnia
STUDIU DE FEZABILITATE JUDEUL MEHEDINI
CAPITOLUL 8 ANALIZA OPIUNILOR
va fi pompat n exterior cu ajutorul pompei de evacuare. Valoarea ph-ului din fluidul tratat este
uor sczut comparativ cu cel din fluidul introdus. Aerul evacuat din conducta de stripare este
purificat n coloana de absorbie prin adugarea de acid sulfuric. Coninutul de soluie salin este
separat de la baz. Aerul cu coninut minim de amoniu este evacuat prin partea superioar a
coloanei i este reintrodus n conducta de stripare. Se stabilete cte un diametru att pentru
conducta de stripare ct i pentru conducta de absorbie. Coloanele funcioneazsub presiune
atmosferic. Paturile ambalate sunt fcute din polietilen i vor fi sprijinite pe o gril suport din
polietilen. Turnul de stripare este prevzut cu eliminator de vapori. ntregul echipament este
montat ntr-un container.
Apa de splare a planeului din cldirea de pretrtare i ap uzat generat de personalul staiei,
precum i levigatul fr coninut de amoniu se vor transporta cu ajutorul unei conducte
dimensionate corespunztor, la rezervorul de colectare, pentru tratare.
n orice caz, trebuie menionat c tratarea levigatului se va realiza astfel nct s fie respectate
limitele impuse de legislaie (Hotrrea 352/2005 care modific Hotrrea 188/2002) n vederea
acceptrii levigatului la staia de epurare ap uzat menajer.

Specificaii tehnice ale echipamentelor


Specificaiile tehnice ale echipamentelor sunt analizate n Anexa 8.10.

8.11.4 Depozit
Dup cum s-a mai precizat, n judeul Mehedini exist un (1) depozit conform deja pus n
funciune. Acest depozit va prelua deeurile din ntregul jude, conform planului regional i a
master planului de hestionare deeuri elaborate pentru judeul Mehedini. Amplasamentul
depozitului este n municipiul Drobeta Turnu Severin, dup cum reiese din subcapitolul 8.5.
Capacitatea anual estimativ a deeurilor (reziduuri i deeuri netratate) destinate eliminrii, se
ridic la aproximativ 55.909 t/an (excluznd 4.600 t/an nmol) sau 65.775 m3/an (sau 69.608
m3/an, inclusiv nmol), dup cum s-a specificat n capitolul 7 (plus 10.441 m3/an PSC utilizat ca
material de acoperire). Aceste volume de deeuri sunt prezentate i n Anexa 7.1.
Depozitul va funciona n conformitate cu prevederile i specificaiile legislaiei europene (Directiva
99/31/CE) i legislaia naional (Ordinul 757/2004 i Hotrrea Guvernamental nr. 349/2005).

8.12 Concluzii
Se consider c sistemul de management integrat al deeurilo este conceput n funcie de nevoile
judeului Mehedini, deoarece ine cont de principalele carcteristici ale zonei i anume:
Cantitile de deeuri
Faptul c majoritatea populaiei triete n mediul urban i beneficiaz de un venit relativ ridicat
Geografia zonei
Disponibilitatea bugetar
Sistemul include minimul de instalaii care ndeplinesc intele impuse de legislaie i asigur
reducerea riscurilor de mediu aferente gestionrii deeurilor. Sistemul include:
mplementarea unui sistem cu patru pubele pentru colectarea deeurilor din ntregul jude,
Achiziionarea de pubele suplimentare (capacitate total de 5.427 m3) i camioane (capacitate
total de 620 m3),
Construirea a patru staii de transfer la Orova (capacitate total de 8.245 t/an), Baia de Aram
(capacitate total de 5.143 t/an), la Strehaia (capacitate total de 11.517 t/an) i la Vnju Mare
(capacitate total de 13.463 t/an),
Construirea unei staii de sortare la Malov, lng Drobeta Turnu Severin, cu capacitate total
de 33.182 t/an,
Construirea unei staii TMB/de biostabilizare la Malov, lng Drobeta Turnu Severin, cu
capacitate total de 54.843 t/an,
Sistarea activitii i reabilitarea tuturor depozitelor urbane neconforme (3 depozite urbane
neconforme cu suprafa total de cca. 2,3 ha),

154
Sistem de Management Integrat al Deeurilor Solide n judeul Mehedini
Consoriul EPEM Grecia/Institutul de Studii i Proiectri Energetice Romnia
STUDIU DE FEZABILITATE JUDEUL MEHEDINI
CAPITOLUL 8 ANALIZA OPIUNILOR
Promovarea compostrii n gospodrii n mediul rural.
Astfel, sistemul de management integrat al deeurilor acoper toate aspectele privind gestionarea
deeurilor, de la colectare i transport pn la tratare, valorificare a materialelor reciclabile i
eliminare a reziduurilor. Proiectul tehnic al infrastructurii ia n considerare specificaiile impuse de
legislaia naional, precum i cele mai bune practici internaionale.
Principalele beneficii ale proiectului asupra mediului includ:
Reducerea cantitii deeurilor destinate eliminrii i n consecin, reducerea cantitii de
deeuri netratate destinate eliminrii. Acest lucru va duce la reducerea suprafeei terenului
necesar, reducerea cantitii de biogaz (i a gazelor cu efect de ser) i generarea de levigat
cu coninut redus de poluani
Protejarea aerului, apei de suprafa i a pnzei freatice
Reducerea deeurilor generate, prin compostarea acestora n gospodrii
Creterea gradului de valorificare i reciclare a materialelor din deeuri, evitnduse astfel
epuizarea resurselor naturale
nterzicerea eliminrii necontrolate a deeurilor prin racordarea a 100% din populaia judeului
la serviciile de salubritate
Restaurarea progresiv a biodiversitii i cadrului natural n zonele utilizate anterior ca
depozite neconforme protejarea peisagisticii locale
Reducerea rspndirii necontrolate alevigatului i biogazului generate n depozitele urbane
neconforme
Reducerea mirosurilor datorit generrii deeurilor

155
Sistem de Management Integrat al Deeurilor Solide n judeul Mehedini
Consoriul EPEM Grecia/Institutul de Studii i Proiectri Energetice Romnia
STUDIU DE FEZABILITATE JUDEUL MEHEDINI
CAPITOLUL 9 DESCRIEREA MSURILOR
PRIORITARE DE INVESTIII

9. DESCRIEREA MSURILOR DE INVESTIII PRIORITARE

9.1 Prezentarea general a proiectului

9.1.1 Introducere
Acest subcapitol prezint investiia total a proiectului ce urmeaz a fi implementat, axndu-se n
special pe Msurile Prioritare de Investiii. Mai exact, pentru toate interveniile propuse i
prezentate n capitolele anterioare, fcndu-se referire la toate etapele sistemului de management
integrat al deeurilor, sunt prezentate urmtoarele informaii:
Caracteristicile tehnice ale investiiilor
Strategia de investiie
Impactul investiiei propuse

9.1.2 Colectare i transport


Caracteristicile tehnice ale investiiilor
Prin investiiile propuse se ncearc ndeplinirea urmtoarelor inte
Extinderea sistemului de colectare n mediul urban i cel rural
Dezvoltarea unui sistem de colectare selectiv
Retehnologizarea i modernizarea echipamentelor existente de colectare i transport deeuri
(vehicule, pubele, etc.)
Optimizarea logisticii i eficientizarea costurilor de colectare deeuri
Promovarea compostrii n gospodrii
Pentru ndeplinirea intelor de mai sus, trebuie realizat o corelare ntre infrastructur i necesarul
de echipamente, aa cum s-a descris n capitolele anterioare.
Investiia de baz aferent etapei de colectare din cadrul managementului deeurilor, const n
promovarea unui sistem de colectare selectiv pentru separarea reciclabilelor din coninutul de
materiale biodegradabile. La nivel de jude, reciclabilele vor fi separate n 3 pubele (una pentru
hrtie/carton, una pentru sticl i una pentru plastic/metal). Fracia umed se va colecta de
asemenea ntr-o pubel separat din toate zonele.
O alt investiie de baz privind colectarea i transportul deeurilor, este realizarea a patru (4) staii
de transfer, n care se vor colecta deeurile din nordul, sudul i estul judeului nainte de livrarea la
instalaia central de gestionare deeuri. Aceste staii de transfer vor nlocui, n principiu,
depozitele existente neconforme i n consecin, se va elimina impactul asupra mediului datorat
exploatrii acestor depozite neconforme.
n cele din urm, modernizarea i extinderea sistemului de colectare duce la necesitatea
achiziionrii unor pubele i camioane suplimentare (vor fi furnizate de operatori). Referitor la
extinderea sistemului, investiia propus va determina creterea numrului populaiei racordate la
serviciilor de salubritate cu peste 3%. n principiu, deeurile sunt colectate n proporie de 100%,
dar n unele zone rurale (reprezentnd 10% din populaia rural), colectarea se face cu
echipamentul propriu al consiliilor locale ntr-o manier mai puin organizat. Pn n 2013, se
preconizeaz ca 100% din populaia rural s fie racordat la serviciile de salubritate (pe baz de
contracte).
Urmtorul tabel prezint o sintez a infrastructurii i echipamentelor necesare pentru
implementarea sistemului (capacitile sunt exprimate pentru necesitile prevzute pn n anul

156
Sistem de Management Integrat al Deeurilor Solide n judeul Mehedini
Consoriul EPEM Grecia/Institutul de Studii i Proiectri Energetice Romnia
STUDIU DE FEZABILITATE JUDEUL MEHEDINI
CAPITOLUL 9 DESCRIEREA MSURILOR
PRIORITARE DE INVESTIII
2016). Sunt prevzute msuri pentru colectarea fluxurilor de deeuri speciale precum DEEE,
deeuri municipale periculoase i deeuri voluminoase.
Tabel 9-1: Infrastructura i echipamentele necesare pentru colectarea deeurilor
Capacitate
Tipul investiiei Capacitate necesar Capacitate actual
suplimentar necesar
Construirea staiei de
transfer care deservete
8.245 t/an - 8.245 t/an
partea de nord-est a
judeului (Orova)
Construirea staiei de
transfer care deservete
5.143 t/an - 5.143 t/an
partea de nord a judeului
(Baia de Aram)
Construirea staiei de
transfer care deservete
11.517 t/an - 11.517 t/an
partea de est a judeului
(Strehaia)
Construirea staiei de
transfer care deservete
13.463 t/an - 13.463 t/an
partea de sud a judeului
(Vnju Mare)
2.790 m3 pubele pentru
5.018 m3 pentru fracie 3.965 m3 pentru fracie
deeuri mixte din care
Pubele de colectare deeuri uscat i 2.087 m3 uscat i 1.384 m3 pentru
majoritatea sunt vechi i
pentru fracie umed fracie umed
mici
Containere de deeuri cu
pres (24 m3 sau echivalent) 14 - 14
pentru staiile de transfer
Pubele de compostare n
gospodrii (compostoare 2.822 tn - 2.822 tn
casnice)
Camioane cu remorc 9 - 9
952 m3 pentru fracie
Camioane de deeuri umed i 848 m3 pentru 376 m3 620 m3
fracie uscat
DEEE 88 m3 - 88 m3
Deeuri municipale
34 m3 - 34 m3
periculoase
Deeuri voluminoase 64 m3 - 64 m3

Strategia de investiie
Toate investiiile propuse sunt necesare pentru ndeplinirea intelor judeene, aa cum au fost
descrise anterior i pentru sistarea activitii depozitelor neconforme, extinderea sistemului de
colectare la toi locuitorii i implementarea sistemului de colectare selectiv.
Strategia de implementare privind colectarea i transportul deeurilor i achiziionarea
echipamentului i infrastructurii necesare, poate fi mprit n 2 perioade:
perioada 1 - 2012 2014:
Finalizarea proiectului i documentaiei de atribuire pentru serviciile de achiziii
Finalizarea proiectului i a documentaiei de atribuire pentru construirea staiilor de
transfer
Construirea staiilor de transfer
Procurarea echipamentelor necesare
Procurarea pubelelor de deeuri i a compostoarelor casnice necesare
Implementarea sistemului de colectare selectiv

157
Sistem de Management Integrat al Deeurilor Solide n judeul Mehedini
Consoriul EPEM Grecia/Institutul de Studii i Proiectri Energetice Romnia
STUDIU DE FEZABILITATE JUDEUL MEHEDINI
CAPITOLUL 9 DESCRIEREA MSURILOR
PRIORITARE DE INVESTIII
perioada 2 - 2014 - :
Implementarea investiiilor suplimentare pentru gestionarea noilor cantiti de deeuri
generate (dac este cazul), nlocuirea vechiului echipament de colectare, transport i
tratare deeuri
Exploatarea staiilor de transfer
nlocuirea instalaiilor i echipamentelor, etc.
Posibilele dificulti ntmpinate n implementarea cu succes a sistemului sunt:
Aspecte privind rezilierea contractelor de salubritate existente
Participarea insuficient a populaiei n ceea ce privete colectarea selectiv i
compostarea n gospodrii
Capacitatea insuficient a operatorilor de salubritate n implementarea sistemului de
colectare la nivel de jude.

Principalul impact al msurilor propuse


Urmtorul tabel prezint o vedere de ansamblu asupra impactului investiiei propuse din
perspectiva mbuntirii sistemului de gestionare deeuri (i n special a sistemului de colectare
deeuri) n judeul Mehedini. Tabelul include i o comparaie calitativ / cantitativ a sistemului
propus fa de situaia actual (cifrele sunt pentru anul 2016).
Tabel 9-2: Indicatorii de performan pentru colectare i transport
nainte de proiect
Indicator Unitate Dup proiect (2016)
(2011)
1 Populaie total n aezrile umane Locuitori 272.020 270.738
vizate
2.1 Total deeuri municipale generate t/an 105.952 106.420
2.2 Total deeuri municipale colectate de t/an 103.658 106.420
operatori autorizai
2.3 Total deeuri menajere colectate t/an 69.787 70.822
2.4 Total deeuri similar menajere t/an 27.443 28.558
colectate
2.5 Total deeuri stradale colectate t/an 4.286 4.934
2.6 Total deeuri din grdini i parcuri t/an 714 702
colectate
2.7 Total deeuri din piee colectate t/an 1.429 1.404
2.8 Deeuri reciclabile colectate selectiv t/an 6.000 33.182
2.9 Alte deeuri colectate selectiv t/an - 68.127
2.10 Generare deeuri municipale kg/loc. x an 347 367
specifice (menajere + similar
menajere + instituii)
2.11 Colectare deeuri menajere specifice kg/loc. x an 243 262
3.1 Procent populaie racordat la servicii % Total: 97% Total: 100%
de colectare per total, n mediu urban Urban: 100% Urban: 100%
i rural Rural: 90% Rural: 100%
3.2 Procent populaie racordat la servicii % Total: 17% Total: 100%
de colectare selectiv per total, n Urban: 35% Urban: 100%
mediu urban i rural Rural: 0% Rural: 100%
3.3 Volum container pentru colectarea m3 /loc. x an 0,01 0,03
deeurilor
3.4 Nr. i volum containere de colectare Nr. i m3 Pubele de Se va implementa
n amestec a deeurilor 0,12/0,24m3: 8.940; colectarea selectiv
Volum total [m3]:
1.402
3.5 Nr. i volum containere de colectare Nr. i m3 Pubele de 1,1 m3: Pubele de 0,12/0,24
selectiv a deeurilor 609 m3: 11.445;

158
Sistem de Management Integrat al Deeurilor Solide n judeul Mehedini
Consoriul EPEM Grecia/Institutul de Studii i Proiectri Energetice Romnia
STUDIU DE FEZABILITATE JUDEUL MEHEDINI
CAPITOLUL 9 DESCRIEREA MSURILOR
PRIORITARE DE INVESTIII
nainte de proiect
Indicator Unitate Dup proiect (2016)
(2011)
Pubele de 4 m3: 30 Pubele de 1.1 m3:
Pubele de 5 m3: 30 4.300;
Pubele de 8 m3: 56 Pubele de 1,5 m3:
Volum total [m3]: 192
1.388 Volum total [m3]:
7.106
3.6 Nr. i capacitate vehicule de Nr. i m3 26 camioane cu 66 camioane cu
colectare capacitate de 376 m3 capacitate de 952 m3
3.7 Nr. staii transfer Nr. 0 4
3.8 Nr. i capacitate containere cu pres Nr. i m3 0 14 de 24m3 sau
echivalent
3.9 Nr. i capacitate camioane cu Nr. 0 9
remorc
3.11 Numr i volum containere pentru Nr. i m3 0 17 cu un volum total
fluxuri de deeuri speciale de 174 m3

Sistemul de colectare propus asigur activitile de baz necesare pentru ndeplinirea intelor
privind deeurile de ambalaje i cele biodegradabile, conform Tratatului de Aderare. De asemenea
acest sistem are ca scop ndeplinirea intei privind racordarea a 100% din populaie la serviciile de
salubritate.
Monitorizarea indicatorilor de mai sus trebuie realizat anual de ctre autoritile competente i va
furniza informaii privind nivelul de succes al sistemului sau necesitatea implementrii de msuri
restrictive.

9.1.3 Valorificarea/reciclarea deeurilor


Caracteristicile tehnice ale investiiilor
Sistemul propus are ca scop ndeplinirea urmtoarelor inte:
Valorificarea / reciclarea deeurilor de ambalaje conform prevederilor legislative neionale i
internaionale (intele respective au fost prezentate n capitolele anterioare)
Extinderea sistemului de colectare selectiv pentru deeurile reciclabile
Reducerea cantitii de deeuri destinate depozitrii
Reducerea epuizrii materiilor prime prin utilizarea materialelor secundare
Pentru a ndeplini aceste inte, este necesar construirea unei staii de sortare (sau instalaie de
reciclare materiale), aa cum s-a mai specificat i n capitolele anterioare.
Staia de sortare propus se bazeaz pe o tehnologie simpl, acea de sortare manual, sortarea
magnetic aplicndu-se doar pentru separarea metalelor.
Urmtorul tabel prezint caracteristicile fundamentale ale staiei de sortare (capacitile se refer la
necesitile prevzute pn n anul 2016).

Tabel 9-3: Principalele caracteristici ale staiei de sortare


Amplasament Parametru Capaciti (t/an)
Capacitate 33.182
Hrtie/carton: 7.650
Malov lng Drobeta Sticl: 3.089
Materiale valorificate
Turnu Severin Metale: 3.352
Plastic: 4.004
Cantitate de reziduuri generate 15.087

Strategia de investiie
Toate investiiile propuse sunt necesare pentru ndeplinirea intelor judeene privind

159
Sistem de Management Integrat al Deeurilor Solide n judeul Mehedini
Consoriul EPEM Grecia/Institutul de Studii i Proiectri Energetice Romnia
STUDIU DE FEZABILITATE JUDEUL MEHEDINI
CAPITOLUL 9 DESCRIEREA MSURILOR
PRIORITARE DE INVESTIII
valorificarea/reciclarea deeurilor de ambalaje, aa cum s-a descris anterior.
n acest sens, construirea i punerea n funciune a unei staii de sortare este o prioritate major.
Totui, prioritizarea infrastructurii de gestionare deeuri din punct de vedere al impactului fiecrei
activiti necesare pentru ndeplinirea intelor i mbuntirea condiiilor de mediu cu privire la
cerinele specifice ale judeului, plaseaz construirea staiei de sortare pe locul doi ca prioritizare,
comparativ cu staiile de transfer, staia TMB/de biostabilizare i reabilitarea depozitelor existente
neconforme.
Strategia de implementare n ceea ce privete reciclarea deeurilor, poate fi mprit n 2
perioade:
perioada 1 - 2012 2013:
Finalizarea proiectului i a documentaiei de atribuire pentru staia de sortare
Construirea noii staii de sortare
Exploatarea staiei de sortare
perioada 2 - 2014:
nlocuirea instalaiilor, echipamentelor, etc.
Posibilele dificulti ntmpinate n exploatarea cu succes a staiei de sortare sunt:
Pubelele pentru deeurile umede sunt de capaciti mai mici, iar compoziia deeurilor difer
foarte mult. Acest lucru poate crea probleme operaionale i poate compromite definitiv
ndeplinirea intelor
ntrzieri n procedurile de licitaie
ntrzieri n finalizarea lucrrilor
Probleme datorate cunotinelor limitate ale potenialilor operatori, deoarece acetia trebuie s
se ocupe de depozitarea, biostabilizarea i sortarea deeurilor.

Principalul impact al msurilor propuse


Urmtorul tabel prezint o vedere de ansamblu asupra impactului investiiei propuse din
perspectiva mbuntirii sistemului de gestionare deeuri (i n special a sistemului de reciclare
deeuri) n judeul Mehedini. Tabelul include i o comparaie calitativ / cantitativ a sistemului
propus fa de situaia actual (cifrele sunt pentru anul 2016). Trebuie menionat c tabelul de mai
jos nu include materialele valorificate direct de ctre unitile economice ci doar materialele
reciclate n staia de sortare.
Tabel 9-4: Indicatorii de performan pentru reciclarea deeurilor
nainte de
Dup proiect
Indicator Unitate proiect
(2016)
(2011)
1 Populaie total n aezrile umane vizate Locuitori 50.000 270.738
2.1 Rata de reciclare a ambalajelor din hrtie % i t/an 63% 86%
3.400 t/an 5.737 t/an
(cantiti
suplimentare
privind alte
tipuri de
hrtie, ex. se
preconizeaz
valorificarea
hrtiei tiprite)
2.2 Rata de reciclare a ambalajelor din plastic % i t/an 33% 49%
2.200 t/an 4.004 t/an
2.3 Rata de reciclare a ambalajelor din sticl % i t/an 28% 50%
1.400 t/an 3.089 t/an
2.4 Rata de reciclare a ambalajelor din metal % i t/an 78% 86%
1.600 t/an 2.179 t/an
(cantiti
suplimentare

160
Sistem de Management Integrat al Deeurilor Solide n judeul Mehedini
Consoriul EPEM Grecia/Institutul de Studii i Proiectri Energetice Romnia
STUDIU DE FEZABILITATE JUDEUL MEHEDINI
CAPITOLUL 9 DESCRIEREA MSURILOR
PRIORITARE DE INVESTIII
nainte de
Dup proiect
Indicator Unitate proiect
(2016)
(2011)
privind alte
tipuri de
metale, ex. se
preconizeaz
colectarea
uneltelor,
jucriilor, etc.)
2.5 Nr. i capacitatea staiei de sortare Nr. i t/an 0 1 staie
0 t/an 33.182 t/an

Monitorizarea indicatorilor de mai sus trebuie realizat anual de ctre autoritile competente i va
furniza informaii privind nivelul de succes al sistemului sau necesitatea implementrii de msuri
restrictive.
Urmtorul tabel prezint contribuia sistemului propus din punct de vedere al intelor stabilite n
Tratatul de Aderare privind valorificarea/reciclarea deeurilor de ambalaje.

Tabel 9-5: inte de reciclare/valorificare a deeurilor de ambalaje


int (t/an) Performana sistemului propus (t/an)
2013
Hrtie + carton 3.572 5.039
Plastic 1.646 4.290
Sticl 3.300 3.718
Metal 1.135 1.710
Lemn 454 757
Total reciclare 13.876 16.114
Total valorificare 15.137 >16.114
2016
Hrtie + carton 3.980 6.223
Plastic 1.834 4.300
Sticl 3.676 3.752
Metal 1.265 2.179
843 (Va fi ndeplinit prin reciclarea direct a lemnului
Lemn
506 generat n instituii / comer)
Total reciclare 15.458 17.297
Total valorificare 16.863 > 17.297

De menionat c performana sistemului, dup cum rezult din tabelul de mai sus, se
bazeaz pe ipotezele specifice privind generarea, compoziia deeurilor i bilanurile masice
ale instalaiilor respective. n orice caz, sistemul de ndeplini intele minime impuse prin
legislaie i anume:
2013
o Reciclarea ambalajelor din hrtie: 3.572 t (60%)
o Reciclarea ambalajelor din plastic: 1.646 t (22,5%)
o Reciclarea ambalajelor de metal: 1.135 t (50%)
o Reciclarea ambalajelor de sticl: 3.300 t (60%)
o Reciclarea ambalajelor de lemn: 454 t (15%)
o Reciclarea ambalajelor de material: 13.876 t (55%)

161
Sistem de Management Integrat al Deeurilor Solide n judeul Mehedini
Consoriul EPEM Grecia/Institutul de Studii i Proiectri Energetice Romnia
STUDIU DE FEZABILITATE JUDEUL MEHEDINI
CAPITOLUL 9 DESCRIEREA MSURILOR
PRIORITARE DE INVESTIII
o Valorificarea ambalajelor de plastic: 15.137 t (60%)
2016
o Reciclarea ambalajelor din hrtie: 3.980 t (60%)
o Reciclarea ambalajelor din plastic: 1.834 t (22,5%)
o Reciclarea ambalajelor de metal: 1.265 t (50%)
o Reciclarea ambalajelor de sticl: 3.676 t (60%)
o Reciclarea ambalajelor de lemn: 506 t (15%)
o Reciclarea ambalajelor de material: 15.458 t (55%)
o Valorificarea ambalajelor de plastic: 17.297 t (60%)
n ceea ce privete intele pe 2020, infrastructura propus va ndeplini cel puin 50% din inte
pentru reciclabile (hrtie, plastic, sticl i metale) (prin reciclarea direct de ctre operatorii
economici), astfel:
Pentru hrtie: inta de 8.105 tn/y, ndeplinit >8.136 t/an
Pentru plastic: inta de 5.010 tn/y, ndeplinit >5.057 t/an (o contribuie suplimentar de cel
puin 757 t/an este preconizat din partea operatorilor economici, comparativ cu cifrele
prezentate mai sus pentru anul 2016)
Pentru metal: inta de 3.590 tn/y, ndeplinit >5.392 t/an
Pentru sticl: inta de 3.712 tn/y, ndeplinit >3.752 t/an

9.1.4 Tratarea biologic a deeurilor


Caracteristicile tehnice ale investiiei
Investiia propus are ca scop ndeplinirea urmtoarelor inte:
Reducerea cantitii deeurilor biodegradabile care ajung n depozit n vederea diminurii
impactelor de mediu cauzate de eliminarea aceste fracii (intele resoective au fost prezentate
n capitolele anterioare)
Reducerea cantitii totale de deeuri destinate eliminrii n depozit
Reducerea capacitii necesare pentru depozitarea levigatului i biogazului prin tratare
Pentru ndeplinirea acestor inte, este necesar realizarea unei staii TMB/de biostabilizare, aa
cum s-a descris n capitolele anterioare.
Instalaiile propuse vor funciona pe baza unor tehnologii simple i eficiente din punct de vedere al
costurilor.
Urmtorul tabel prezint o sintez a caracteristicilor fundamentale ale instalaiilor (capacitile se
refer la cerinele prevzute pn n 2016).

Tabel 9-6: Principalele caracteristici ale instalaiilor de tratare biologic


Parametru Capacitate
staie TMB / de biostabilizare
Capacitate (t/an) 54.843

162
Sistem de Management Integrat al Deeurilor Solide n judeul Mehedini
Consoriul EPEM Grecia/Institutul de Studii i Proiectri Energetice Romnia
STUDIU DE FEZABILITATE JUDEUL MEHEDINI
CAPITOLUL 9 DESCRIEREA MSURILOR
PRIORITARE DE INVESTIII
Parametru Capacitate
2,5 (o parte din suprafaa total a
Suprafa (ha)
instalaiei de gestionare deeuri)
Produs secundar (t/an) Produs similar compostului: 17.346
Cantitate de reziduuri generate (t/an) 27.537

Strategia de investiie
Toate investiiile propuse sunt necesare pentru ndeplinirea intelor judeene cu privire la devierea
fraciei biodegradabile de la depozitare, aa cum au fost descrise anterior.
In this respect the construction and operation of the MBT plant is of high priority.
Strategia de implementare aferent reciclrii deeurilor poate fi mprit n 2 perioade:
perioada 1 - 2012 2014:
Finalizarea proiectului i a documentaiei de atribuire pentru staia TMB/de
biostabilizare
Finalizarea construciei staiei TMB/de biostabilizare
Exploatarea staiei TMB/de biostabilizare
perioada 2 - 2014-:
nlocuirea instalaiilor, echipamentelor, etc.
Posibilele dificulti ntmpinate n exploatarea cu succes a staiei TMB/de biostabilizare sunt:
Pubelele pentru deeurile umede sunt de capaciti mai mici, iar compoziia deeurilor difer
foarte mult. Acest lucru poate crea probleme operaionale i poate compromite definitiv
ndeplinirea intelor
ntrzieri n procedurile de licitaie
ntrzieri n finalizarea lucrrilor
Probleme datorate cunotinelor limitate ale potenialilor operatori, deoarece acetia trebuie s
se ocupe de depozitarea, biostabilizarea i sortarea deeurilor.

Principalul impact al msurilor propuse


Urmtorul tabel prezint o vedere de ansamblu asupra impactului investiiei propuse din
perspectiva mbuntirii sistemului de gestionare deeuri (i n special a sistemului de tratare a
fraciei biodegradabile) n judeul Mehedini. Tabelul include i o comparaie calitativ / cantitativ a
sistemului propus fa de situaia actual (cifrele sunt pentru anul 2016).
Tabel 9-7: Indicatorii de performan pentru tratarea deeurilor biodegradabile
nainte de Dup proiect
Indicator Unitate
proiect (2011) (2016)
1 Populaia total din aezrile umane vizate locuitori 0 270.738
2.1 Total rat de deviere a deeurilor % i t/an 0% 72%
biodegradabile nestocate n depozite 0 t/an 45.066 t/an
2.2 Nr. i capacitatea staiilor TMB / de Nr. i t/an 0 1 of 54.843 t/an
biostabilizare 0 t/an in total
2.3 Cantitate de produs similar compostului t/an 0 17.346 t/an
generat
2.4 Cantitatea deeurilor biodegradabile deviate % i t/an 0% 4,4%
prin compostare n gospodrii 0 t/an 2.822 t/an

Monitorizarea indicatorilor de mai sus trebuie realizat anual de ctre autoritile competente i va
furniza informaii privind nivelul de succes al sistemului sau necesitatea implementrii de msuri
restrictive.
Referitor la intele stabilite prin Tratatul de Aderare pentru devierea deeurilor biodegradabile de la
depozitare, acestea sunt ndeplinite, deoarece cantitatea deeurilor biodegradabiledetinat
depozitrii este mai mic dect cantitatea admis. Totui, trebuie precizat c sistemul depinde i
de compostarea n gospodrii care, n acest caz, nu este rentabil deoarece cantitatea prevzut

163
Sistem de Management Integrat al Deeurilor Solide n judeul Mehedini
Consoriul EPEM Grecia/Institutul de Studii i Proiectri Energetice Romnia
STUDIU DE FEZABILITATE JUDEUL MEHEDINI
CAPITOLUL 9 DESCRIEREA MSURILOR
PRIORITARE DE INVESTIII
a fi depozitat va crete (n orice caz inta pentru 2016 va fi ndeplinit).

9.1.5 Depozit de deeuri


Caracteristicile tehnice ale investiiei
Construirea i exploatarea unui depozit de deeuri n conformitate cu standardele naionale i
europene, reprezint etapa final din sistemul de gestionare deeuri, iar acest depozit va prelua
reziduurile generate n urma diferitelor activiti de tratare a deeurilor. n judeul Mehedini exist
deja n funciune un astfel de depozit. n urma exploatrii acestui depozit, s-au realizat
urmtoarele:
S-au redus impactele asupra mediului aferente eliminrii deeurilor i n special impactele
cauzate de generarea de levigat i biogaz.
S-a asigurat capacitatea necesar pentru a rezolva problema eliminrii deeurilor pe o
perioad de 30 de ani.
n urmtorul tabel sunt redate cantitile de deeuri ce urmeaz a fi eliminate n depozit
(capacitile se refer la cerinele prevzute pn anul 2016).
Tabel 9-8: Principalele caracteristici ale depozitului
Parametru Capacitate (t/an)
Reziduuri: 42.625
Deeuri mixte provenite de la staiile de transfer: 8.349
Capacitate (t/an)
Deeuri stradale: 4.934
Nmol: 4.600

Strategia de investiie
Nu sunt necesare investiii suplimentare prin care judeul s ndeplineasc intele privind
eliminarea n condiii de siguran a reziduurilor i deeurilor netratate/neutilizate.
Pe viitor, operatorul va fi responsabil cu deschiderea noilor celule ale depozitului i cu reabilitarea
celulelor nchise.

Principalul impact al msurilor propuse


Urmtorul tabel prezint o vedere de ansamblu asupra impactului sistemului propus de
management integrat al deeurilor cu privire la eliminarea deeurilor n judeul Mehedini. Tabelul
include i o comparaie calitativ / cantitativ a sistemului propus fa de situaia actual (cifrele
sunt pentru anul 2016).
Tabel 9-9: Indicatorii de performan ai depozitului de deeuri
nainte
Dup
de
Indicator Unitate proiect
proiect
(2016)
(2011)
1 Populaia total din aezrile umane vizate locuitori 69.176 270.738
2.1 Cantitatea deeurilor eliminate n depozite conforme t/an 25.000 55.909
2.2 Nr. i capacitatea depozitelor conforme cu Nr. i m3 1 1 depozit cu
standardele UE capacotate
total de
405.000 m3
(pentru primii
cinci ani)

Monitorizarea indicatorilor de mai sus trebuie realizat anual de ctre autoritile competente i va
furniza informaii privind nivelul de succes al sistemului sau necesitatea implementrii de msuri
restrictive.

164
Sistem de Management Integrat al Deeurilor Solide n judeul Mehedini
Consoriul EPEM Grecia/Institutul de Studii i Proiectri Energetice Romnia
STUDIU DE FEZABILITATE JUDEUL MEHEDINI
CAPITOLUL 9 DESCRIEREA MSURILOR
PRIORITARE DE INVESTIII
9.1.6 nchiderea depozitelor neconforme
Caracteristicile tehnice ale investiiei
Aa cum s-a mai precizat i n capitolul 8, prezentul proiect prevede reabilitarea tuturor depozitelor
urbane neconforme. Metodele de reabilitare selectat pentru fiecare categorie de depozite
neconforme includ urmtoatele lucrri.
Tabel 9-10: nchiderea depozitelor neconforme existente
Categorie Descrierea lucrrilor
Depozite urbane neconforme In-situ Sistem de izolare complet care
include:
Strat suport
Strat de drenaj gaz
Membran din argil compactat sau
echivalent
Strat de drenaj ap pluvial sau
echivalent
Geotextil de separare
Strat de acoperire de sol
Gestionarea biogazului (dac este
cazul)
Sistem de colectare ap pluvial
protecie mpotriva inundaiilor

Descrierea tehnic i caracteristicile privind reabilitarea ecologic a depozitelor neconforme sunt


prezentate n capitolul 8. Urmtorul tabel prezint pe scurt caracteristicile fundamentale privind
reabilitarea ecologic a depozitelor neconforme.

Tabel 9-11: Principalele caracteristici ai depozitelor neconforme


Categorie Parametrii
Numr depozite: 3
Depozite urbane neconforme Tone de deeuri estimative: 105.000
Suprafaa estimat: 2,3 ha

Strategia de investiie
Toate investiiile propuse sunt necesare pentru ndeplinirea intelor judeene privind nchiderea
depozitelor neconforme existente.
Prioritizarea ntregii infrastructuri de gestionare deeuri, n funcie de impactul fiecrei activiti n
ndeplinirea intelor i mbuntirea condiiilor de mediu n funcie de cerinele judeului i
prevederile din tratatul de aderare, const n nchiderea depozitelor urbane, considerat ca fiind
prioritate major. Totui, lucrrile ce trebuie derulate sunt prioritizate dup cum urmeaz:
perioada 1 - 2012 2014:
Finalizarea proiectului i documentaiei de atribuire pentru reabilitarea ecologic
Reabilitarea ecologic a depozitelor urbane neconforme din Vnju Mare, Baia de
Aram i Strehaia
perioada 2 - 2014-:
Monitorizarea depozitelor urbane neconforme nchise
Posibilele dificulti ntmpinate n exploatarea cu succes a depozitului sunt:
Situaia real a caracteristicilor depozitelor neconforme difer fa de estimrile utilizate. Acest
lucru poate afecta att costurile ct i metoda de reabilitare ecologic
ntrzieri n procedurile de licitaie.

Principalul impact al msurilor propuse

165
Sistem de Management Integrat al Deeurilor Solide n judeul Mehedini
Consoriul EPEM Grecia/Institutul de Studii i Proiectri Energetice Romnia
STUDIU DE FEZABILITATE JUDEUL MEHEDINI
CAPITOLUL 9 DESCRIEREA MSURILOR
PRIORITARE DE INVESTIII
Urmtorul tabel prezint o vedere de ansamblu privind impactul investiiei propuse pentru
mbuntirea sistemului de management al deeurilor (n special referitor la depozitarea
deeurilor) n judeul Mehedini.
Tabel 9-12: Indicatorii de performan privind nchiderea depozitelor neconforme
nainte
Indicator Unitate de Dup proiect
proiect
1 Populaia total din aezrile umane vizate locuitori 220.730 0
2.2 Nr. i volumul depozotelor urbane reabilitate Nr. i m3 0 3 depozite de
aproximativ
138.000 m3
deeuri
Monitorizarea indicatorilor de mai sus trebuie realizat anual de ctre autoritile competente i va
furniza informaii privind nivelul de succes al sistemului sau necesitatea implementrii de msuri
restrictive.

9.2 Msuri de investiii prioritare


Tabelul de mai jos enumer msurile investiiilor prioritare, aa cum au fost descrise anterior, din
perspectiva rezolvrii deficienelor majore. O descriere tehnic detaliat a msurilor a fost deja
prezentat n capitolul 8.
Tabel 9-13: Rezumatul msurilor de investiii prioritare
Grad de Principalele elemente
Msuri propuse Deficiene rezolvate
prioritate* tehnice
Colectare i transport
Construirea a patru (4) 2 Poduri bascul Extinderea serviciului de
staii de transfer Plnii colectare pentru 100% din
Containere cu pres populaie
Camioane cu remorc Implementarea schemei de
Alt infrastructur colectare selectiv
Optimizarea logisticii privind
deeurile
Achiziionarea de pubele 2 12.116 pubele de Extinderea serviciului de
de deeuri diferite capaciti colectare pentru 100% din
populaie
Modernizarea pubelelor de
deeuri
Implementarea schemei de
colectare selectiv pentru 100%
din populaie
Achiziionarea pubelelor 3 12.700 pubele de 220 l Reducerea generrii deeurilor
de compostare n Devierea deeurilor
gospodrii (compostoare biodegradabile de la depozitare
casnice) Extinderea duratei de via a
depozitului
Valorificarea/reciclarea deeurilor
Construirea unei (1) staii 1 Recepia deeurilor Valorificarea / reciclarea
de sortare Sortarea mecanic a deeurilor de ambalaje
metalelor ndeplinirea intelor
Sortarea manual a Devierea deeurilor
altor reciclabile biodegradabile de la depozitare
Balotare Extinderea duratei de via a
Alt infrastructur depozitul
Venituri din comercializarea
reciclabilelor

166
Sistem de Management Integrat al Deeurilor Solide n judeul Mehedini
Consoriul EPEM Grecia/Institutul de Studii i Proiectri Energetice Romnia
STUDIU DE FEZABILITATE JUDEUL MEHEDINI
CAPITOLUL 9 DESCRIEREA MSURILOR
PRIORITARE DE INVESTIII
Grad de Principalele elemente
Msuri propuse Deficiene rezolvate
prioritate* tehnice
Tratarea deeurilor biodegradabile
Construirea unei (1) staii 1 Recepia deeurilor Devierea deeurilor
TMB/de biostabilizare Respingerea biodegradabile de la depozitare
materialelor nedorite Extinderea duratei de via a
Biostabilizarea / depozitul
maturarea deeurilor Reducerea impactului asupra
Alt infrastructur mediului cauzat de eliminarea
deeurilor
Potenial de utilizare a
compostului generat
Depozit de deeuri
nchiderea depozitelor neconforme
Reabilitarea ecologic a 1 Sistem de izolare Diminuarea impactelor cauzate
trei (3) depozite urbane prin eliminarea necontrolat a
deeurilor i n special, a celor
cauzate de generarea de levigat
i biogaz
* 1 = prioritate primar, 2=prioritate medie, 3=prioritate secundar

Msurile de mai sus sunt necesare pentru ca Romnia:


s respecte obligaiile potrivit Tratatului de Aderare
s creasc numrul populaiei deservite de colectarea deeurilor municipale i servicii de
management de calitate la tarife accesibile
s reduc impactele asupra mediului aferente sistemului existent de management deeuri
s utilizeze materiale regenerabile din deeuri
s dezvolte sisteme moderne de management deeuri n vederea rezolvrii problemelor legate
de tratarea i eliminarea deeurilor pe termen lung (20 30 de ani)

9.3 Asisten tehnic

9.3.1 Introducere
Pe durata implementrii proiectului Consultanii sunt anagajai pentru a se ocupa de:
Gestionarea proiectului
Supervizarea lucrrilor

9.3.2 Gestionarea proiectului


Portofoliul de lucrri realizate de un Consultant (naional sau internaional) calificat, va include dar
nu se va limita la, urmtoarele activiti:
Planificare i coordonare
Revizuirea studiului de fezabilitate i elaborarea Raportul de incepere a lucrrilor care
trebuie s includ lucrrile aferente i detalii privind lucrrile planificate i care trebuiesc
executate;
Revizuirea studiilor / documentelor existente i a altor resurse disponibile, precum i
formularea unei soluii optime de implementare care s includ calendarul real al
proiectului;
Planificarea fluxului monetar necesar, stabilirea prioritilor pentru implementarea
activitilor i alocarea fondurilor, n colaborare cu Benefciarul;
Monitorizarea cerinelor urgente n domeniu i, n urma consultrii cu partenerii,
ageniile colaboratoare i cu Echipa de Management a Beneficiarului, revizuirea
activitilor proiectului n consecin;
Asigurarea de suport i asisten tehnic experilor responsabili cu implementarea
activitilor pe fiecare component;

167
Sistem de Management Integrat al Deeurilor Solide n judeul Mehedini
Consoriul EPEM Grecia/Institutul de Studii i Proiectri Energetice Romnia
STUDIU DE FEZABILITATE JUDEUL MEHEDINI
CAPITOLUL 9 DESCRIEREA MSURILOR
PRIORITARE DE INVESTIII
Consultarea periodic cu Echipa de Management a Beneficiarului cu privire la progresul
proiectului i aspectele aferente i furnizarea de date actualizate la cerina Echipei de
Management a Beneficiarului;
Identificarea necesitii unor aciuni suplimentare, formalarea de propuneri n vederea
revizuirii, precum i implementarea documentaiei care s includ caiete de sarcini
pentru consultani;
Analizarea oportunitilor prin care Beneficiarul s i exercite drepturile legislative pe
durata planificrii proiectului (instruire, ghiduri, instrumente, experiena acumulat, etc.).
Implementare i management
Asigurarea de asisten i supervizare a activitilor proiectului pe probleme
operaionale i administrative, cu sprijinul Beneficiarului i a personalului administrativ;
Asigurarea de asisten Beneficiarului n implementarea schemelor i scenariilor
propuse pentru zonele urbane i rurale n conformitate cu intele i regulile privind
gestionarea deeurilor solide;
Monitorizarea/evaluarea performanei proiectului n raport cu componentele aprobate
conform planurilor de lucru i implementarea de msuri corective, dup caz;
Monitorizarea i asigurarea existenei unei corelri intre sarcinile fundamentale ale
proiectului i resursele bugetare disponibile;
Asisten n recrutarea personalului local i internaional ncluznd: elaborarea CS i a
dosarului de atribuire pentru lucrri i procurare de echipamente, informarea,
dezinformarea personalului, etc.;
Asisten n monitorizarea procedurii de contractare a serviciilor/echipamentelor i a
logisticii necesare pentru derularea activitilor proiectului;
Asisten furnizat Beneficiarului n proiectarea i stabilirea sistemului de management
al mediului, cu o abordare sistematic de planificare, control, evaluare i imbuntire a
efocturilor organizaiilor, companiilor i operatorilor de mediu.
Coordonare i reprezentare instituional
Parteneriat i colaborare cu Beneficiarul i ali acionari n contextul zonei de
implementare a proiectului;
Colaborare cu seciunile relevante ale Beneficiarului n vederea corelrii activitilor cu
politica UE;
Reprezentarea Beneficiarului n ntlnirile Comitetului Director i ale Comitetului Tehnic;
Reprezentarea Beneficiarului n cadrul negocierilor i ntlnirilor referitoare la aspecte
administrative i de fond, cu Guvernul, ageniile de coordonare i partenerilor
finanatori;
Asigurarea unei colaborri strnse ntre Guvern, Acionarii majoritari i Echipa
Managerial a Beneficiarului, pe durata perioadei de implementare a proiectului;
Asisten pe durata negocierii cu partenerii finanatori i agenii cu privire la propunerile
de derulare a proiectului i finanare;
Organizarea de ntlniri i grupuri de lucru cu partenerii n vederea analizrii activitilor
proiectului i a aspectelor de perspectiv;
Prezentarea ageniilor partenere i a altor entiti, a obiectivellor i rolul proiectului,
precum i aspectele politice/problematice ale Beneficiarului, conform cerinelor din
partea Echipei de Management a Beneficiarului;
Pregtirea activitilor aferente campaniilor de contientizare public privind proiectul,
axndu-se pe reducerea deeurilor, colectare selectiv, reciclare i sortare de la surs.
Sarcini de raportare
Elaborarea de rapoarte ad-hoc i periodice privind activitile proiectului, conform
Planului de Lucru i unde este cazul, comentarii referitoare la rapoartele proiectului i la
documentele legislative;
Elaborarea unor rapoarte privind monitorizarea progresului proiectului i ntlniri de
revizuire;

168
Sistem de Management Integrat al Deeurilor Solide n judeul Mehedini
Consoriul EPEM Grecia/Institutul de Studii i Proiectri Energetice Romnia
STUDIU DE FEZABILITATE JUDEUL MEHEDINI
CAPITOLUL 9 DESCRIEREA MSURILOR
PRIORITARE DE INVESTIII
Organizare pentru livrarea la termen a documentaiei de evaluare extern a proiectului.

9.3.3 Supervizarea construciilor


Consultantul nsrcinat cu Supervizarea Construciilor este responsabil cu gestionarea i
supervizarea contractelor de lucrri i va ndeplini sarcinile Inginerului, conform Contractului de
Lucrri FIDIC Galben.
Supervizarea construciilor este necesar pentru: a asigura c lucrrile sunt executate conform
proiectului i specificaiilor, pentru a garanta calitatea construciilor, sigurana acestora i, unde
este cazul, s asigure servicii de monitorizare a costurilor pentru beneficiar.
Gama de servicii furnizate de Consultantul responsabil cu supervizarea trebuie s includ, dar nu
se va limita doar la:
Asigurarea pe sit a personalului tehnic i de mediu corespunztor,
Organizarea de Audit pentru a verifica dac lucrrile sunt n conformitate cu proiectul i/sau
specificaiile,
Verificarea asigurrilor/garaniilor/obligaiunilor contractanilor
Elaborarea i emiterea certificatelor contractanilor; rezolvarea aspectelor problematice i
asigurarea suportului necesar n acest sens,
Revizuirea procedurilor, proiectelor i modificrilor din planele proiectului
Elaborarea i implementarea unui program de control al calitii pentru toate lucrrile
Asigurarea supervizrii i controlul calitii pentru programul de construcii i alte aspecte
tehnice
Conformitatea legislativ a Managementului Proiectului de Construcii (MPC),
Inspecia tehnic a materialelor i manoperei,
Monitorizarea modului de planificare, programului i progresului contractantului,
Asisten beneficiarului n aspecte contractuale, modalitate de plat i responsabiliti,
Furnizarea de laboratoare pentru controlul calitii sau asigurarea ca aceste servicii s fie
prestate de instituii competente,
Rapoarte As-Built,
Asistarea i raportarea testelor i inspeciilor de fabricaie.

9.4 Costuri de investiii


n urmtorul tabel sunt incluse costurile de investiii pentru lucrrile propuse (n Euro i Lei).
Analiza costurilor de investiii pentru soluiile propuse, incluznd investiia primar, reinvestiiile i
fluxurile monetare anuale, fac parte din Analiza Cost-Beneficiu. Defalcarea costurilor se regsete
n Anexa 9.1 (preuri pe 2011).
Tabel 9-14: Defalcarea costurilor () preuri constante 2011
Tip de investiie Total costuri Costuri Costuri
proiect - neeligibile - eligibile -
(A) (B) (C)=(A)-(B)
Taxe planificare/proiectare 742.359 742.359
Achiziionare teren 0
Cldiri i construcii 8.699.509 44.000 8.655.509
Instalaii i echipamente 9.124.505 633.000 8.491.505
Neprevzute (<10% din totalul
costurilor de investiii) 791.509 791.509
Ajustare preuri (dac este cazul) 1.055.312 45.521 1.009.791
Asisten tehnic 368.857 368.857
Publicitate 300.000 300.000
Supervizare pe durata implementrii
lucrrilor de construcii 525.000 525.000
Sub-TOTAL 21.607.051 722.521 20.884.530

169
Sistem de Management Integrat al Deeurilor Solide n judeul Mehedini
Consoriul EPEM Grecia/Institutul de Studii i Proiectri Energetice Romnia
STUDIU DE FEZABILITATE JUDEUL MEHEDINI
CAPITOLUL 9 DESCRIEREA MSURILOR
PRIORITARE DE INVESTIII
Tip de investiie Total costuri Costuri Costuri
proiect - neeligibile - eligibile -
(A) (B) (C)=(A)-(B)
(TVA), comisioane, taxe legale 5.519.589 5.156.098 363.491
TOTAL 27.126.641 5.878.619 21.248.022
Tabel 9-15: Defalcarea costurilor (LEI) preuri constante 2011
Tip de investiie Total costuri Costuri Costuri
proiect - LEI neeligibile eligibile - LEI
(A) LEI (C)=(A)-(B)
(B)
Taxe planificare/proiectare/UIP/Audit 3.033.279 0 3.033.279
Achiziionare teren 0 0 0
Cldiri i construcii 35.546.194 179.784 35.366.410
Instalaii i echipamente 37.282.727 2.586.438 34.696.289
Neprevzute (<10% din totalul
costurilor de investiii) 3.234.106 0 3.234.106
Ajustare preuri (dac este cazul) 4.312.005 185.999 4.126.006
Asisten tehnic 1.507.150 0 1.507.150
Publicitate 1.225.800 0 1.225.800
Supervizare pe durata implementrii
lucrrilor de construcii 2.145.150 0 2.145.150
Sub-TOTAL 88.286.410 2.952.221 85.334.190
(TVA), comisioane, taxe legale 22.553.041 21.067.816 1.485.224
TOTAL 110.839.455 24.020.037 86.819.418

De menionat c necesarul de camioane va fi asigurat de operator la momentul publicrii licitaiei.


Urmtoarele tabele includ costurile de investiii (n Euro i n Lei) per tip de infrastructur i
echipamente necesare pentru implementarea sistemului de management integrat al deeurilor.
Fluxul monetar detaliat pentru fiecare component a investiiei va fi parte integrant din Analiza
Cost-Beneficiu.
Tabel 9-16: Defalcarea costurilor per componente (Euro) preuri constante 2011
Tip de investiie Costuri eligibile Costuri Total costuri
() neeligibile () ()
Colectare deeuri
Construirea staiilor de transfer i
furnizarea de echipamentele
necesare 4.909.815
Orova 1.373.447 415.000 5.324.815
Baia de Aram 1.083.541
Strehaia 1.148.395
Vnju Mare 1.304.432
Pubele pentru colectare selectiv 1.062.825 18.000 1.080.825
Pubele pentru compostare n
gospodrii (compostoare casnice) 254.000 254.000
Total 6.226.640 433.000 6.659.640
Staie sortare
Construirea staiei de sortare i
achiziionarea echipamentelor
necesare 3.607.000 3.607.000
Total 3.607.000 0 3.607.000
Staie TMB/de biostabilizare

170
Sistem de Management Integrat al Deeurilor Solide n judeul Mehedini
Consoriul EPEM Grecia/Institutul de Studii i Proiectri Energetice Romnia
STUDIU DE FEZABILITATE JUDEUL MEHEDINI
CAPITOLUL 9 DESCRIEREA MSURILOR
PRIORITARE DE INVESTIII
Tip de investiie Costuri eligibile Costuri Total costuri
() neeligibile () ()
Construirea staiei TMB i
achiziionarea echipamentelor
necesare 5.852.826 200.000 6.052.826
Total 5.852.826 200.000 6.052.826
nchiderea vechilor depozite urbane neconforme
Izolare complet 1.460.549 0 1.460.549
Strehaia 406.478 0 406.478
Vnju Mare 395.831 0 395.831
Baia de Aram 658.240 0 658.240
Total 1.460.549 0 1.460.549
Drumuri de acces 44.000 44.000
Asisten tehnic 368.857 368.857
Publicitate 300.000 300.000
Supervizare 525.000 525.000
Taxe
planificare/proiectare/UIP/Audit 742.359 742.359
Ajustare preuri 1.009.791 45.521 1.055.312
Total fr neprevzute 20.093.022 722.521 20.815.543
Neprevzute 791.509 791.509
Total cu neprevzute 20.884.531 722.521 21.607.052
TVA/taxe 363.491 5.156.098 5.519.589
Total general 21.248.022 5.878.619 27.126.641

Tabel 9-17: Defalcarea costurilor per componente (LEI) preuri constante 2011
Tip de investiie Costuri eligibile Costuri Total costuri
(LEI) neeligibile (LEI) (LEI)
Colectare deeuri
Construirea staiilor de transfer i
furnizarea de echipamentele 20.061.504
necesare
Orova 5.611.904 1.695.690 21.757.194
Baia de Aram 4.427.349
Strehaia 4.692.342
Vnju Mare 5.329.909
Pubele pentru colectare selectiv 4.342.703 73.548 4.416.251
Pubele pentru compostare n
1.037.844 0 1.037.844
gospodrii (compostoare casnice)
Total 25.442.051 1.769.238 27.211.289
Staie sortare
Construirea staiei de sortare i
achiziionarea echipamentelor
necesare 14.738.202 0 14.738.202
Total 14.738.202 0 14.738.202
Staie TMB/de biostabilizare
Construirea staiei TMB i
achiziionarea echipamentelor
necesare 23.914.647 817.200 24.731.847
Total 23.097.447 817.200 24.731.847
nchiderea vechilor depozite urbane neconforme
Izolare complet 5.967.803 0 5.967.803
Strehaia 1.660.869 0 1.660.869

171
Sistem de Management Integrat al Deeurilor Solide n judeul Mehedini
Consoriul EPEM Grecia/Institutul de Studii i Proiectri Energetice Romnia
STUDIU DE FEZABILITATE JUDEUL MEHEDINI
CAPITOLUL 9 DESCRIEREA MSURILOR
PRIORITARE DE INVESTIII
Tip de investiie Costuri eligibile Costuri Total costuri
(LEI) neeligibile (LEI) (LEI)
Vnju Mare 1.617.365 0 1.617.365
Baia de Aram 2.689.569 0 2.689.569
Total 5.967.803 0 5.967.803
Drumuri de acces 0 179.784 179.784
Asisten tehnic 1.225.800 0 1.225.800
Publicitate 2.145.150 0 2.145.150
Supervizare 3.033.279 0 3.033.279
Taxe
planificare/proiectare/UIP/Audit 4.126.006 185.999 4.312.005
Ajustare preuri 82.100.088 2.952.221 85.052.309
Total fr neprevzute 3.234.106 0 3.234.106
Neprevzute 85.334.194 2.952.221 88.286.414
Total cu neprevzute 1.485.224 21.067.816 22.553.041
TVA/taxe 86.819.418 24.020.037 110.839.455
Total general 1.225.800 0 1.225.800

Totalul costurilor eligibile (preuri constante) este de aproximativ 20,2 m, iar costurile neeligibile
se ridic la 0,7 m (fr TVA). n preuri curente, costurile respective vor fi de aproximativ 21,2m
(costuri eligibile) i 0,7 m (costuri neeligibile).

9.5 Costuri operaionale


Costurile operaionale anuale pentru investiiile propuse ale sistemului, vor face parte din Analiza
Cost-Beneficiu. n cele ce urmeaz sunt descrise costurile operaionale pentru fiecare etap a
sistemului de gestionare deeuri. De menionat c costurile de la sfritul perioadei de planificare
sunt exprimate n preuri constante pe 2011. Defalcarea costurilor este prezentat n Anexa 9.2.

9.5.1 Colectare i transport


Urmtoarele tabele prezint costurile pentru colectare i transport.
Tabel 9-18: Costuri de Operare i ntreinere pentru colectare i transport
Sfritul
nainte de Dup proiect perioadei de
Cost articol
proiect (2011) (2013) planificare
(2040)
/an i /ton /an i /ton /an i /ton
/an 801.728 1.373.495 1.298.118
Energie /
Combustibil /ton
12,35 13,62 13,62
/an 1.173.521 2.005.635 2.005.635
Personal
/ton 18,08 19,89 21,04
/an 158.425 267.479 267.479
ntreinere
/ton
2,44 2,65 2,81
/an 2.133.674 3.646.608 3.571.232
TOTAL
/ton 32,88 36,16 37,47

172
Sistem de Management Integrat al Deeurilor Solide n judeul Mehedini
Consoriul EPEM Grecia/Institutul de Studii i Proiectri Energetice Romnia
STUDIU DE FEZABILITATE JUDEUL MEHEDINI
CAPITOLUL 9 DESCRIEREA MSURILOR
PRIORITARE DE INVESTIII
n preuri curente (n 2013), costurile dup implementarea proiectului vor fi de 3.895.000 /an sau
38,63 /t, iar la sfritul perioadei de planificare (n 2040), costurile de colectare vor fi de
6.556.70000 /an sau 70,46/t.
Tabel 9-19: Costuri de Operare i ntreinere pentru staii de transfer
Dup Sfritul
nainte de
Cost articol proiect perioadei de
proiect (2011)
(2013) planificare (2040)
/an i /ton /an i /an i /ton
/ton

Energie / /an 0,00 20.335 16.875


Combustibil /ton 0,00 0,53 0,53
/an 0,00 164.539 164.539
Personal
/ton 0,00 4,29 5,17
/an 0,00 120.000 120.000
ntreinere
/ton 0,00 3,13 3,77
/an 0,00 505.016 505.016
Altele
/ton 0,00 13,16 15,86
/an 0,00 809.890 806.431
TOTAL
/ton 0,00 21,11 25,33

n preuri curente (n 2013), costurile dup implementarea proiectului vor fi de 865.100 /an sau
22,55 /t, iar la sfritul perioadei de planificare (n 2040), costurile de operare staii de transfer vor
fi de 1.493.400 /an sau 46,90 /t. Costurile de operare pentru fiecare staie de transfer sunt
prezentate n Anexa 9.3.

9.5.2 Staie de sortare


Urmtorul tabel prezint costurile pentru staia de sortare.

Tabel 9-20: Costuri de Operare i ntreinere pentru staia de sortare


Dup Sfritul Observaii
nainte de
Cost articol proiect perioadei de
proiect (2011)
(2013) planificare (2040)
/an i /ton /an i /an i /ton
/ton

Energie / /an 0,00 207.640 193.135


Combustibil /ton 0,00 6,26 6,26
/an 0,00 351.360 351.360
Personal
/ton 0,00 10,59 11,38
/an 0,00 96.385 96.385
ntreinere
/ton 0,00 2,90 3,12
Include costuri
Altele /an administrative i
0,00 82.631 82.631 gestionare

173
Sistem de Management Integrat al Deeurilor Solide n judeul Mehedini
Consoriul EPEM Grecia/Institutul de Studii i Proiectri Energetice Romnia
STUDIU DE FEZABILITATE JUDEUL MEHEDINI
CAPITOLUL 9 DESCRIEREA MSURILOR
PRIORITARE DE INVESTIII
Dup Sfritul Observaii
nainte de
Cost articol proiect perioadei de
proiect (2011)
(2013) planificare (2040)
reziduuri i ap
uzat
/ton 0,00 2,49 2,68
/an 0,00 738.015 723.510
TOTAL
/ton 0,00 22,24 23,44

n preuri curente (n 2013), costurile dup implementarea proiectului vor fi de 788.300 /an sau
23,76 /t, iar la sfritul perioadei de planificare (n 2040), costurile de operare staie de sortare vor
fi de 982.200 /an sau 31,82 /t.

9.5.3 Staie TMB


Urmtorul tabel prezint costurile pentru staia TMB.
Tabel 9-21: Costuri de Operare i ntreinere pentru staia TMB
Sfritul
nainte de Dup proiect perioadei de
Cost articol Observaii
proiect (2011) (2013) planificare
(2040)
/an i /ton /an i /ton /an i /ton

Energie / /an 0,00 262.228 282.368


Combustibil /ton 0,00 4,78 4,78
/an 0,00 76.785 76.785
Personal
/ton 0,00 1,40 2,49
/an 0,00 150.000 150.000
ntreinere
/ton 0,00 2,74 4,86
Include costuri
/an 0,00 201.306 201.306 administrative i gestionare
Altele
reziduuri i ap uzat
/ton 0,00 3,67 6,52
/an 0,00 690.319 710.458
TOTAL
/ton 0,00 12,59 18,65
n preuri curente (n 2013), costurile dup implementarea proiectului vor fi de 737.300 /an sau
13,44 /t, iar la sfritul perioadei de planificare (n 2040), costurile de operare staie TMB vor fi de
792.800 /an sau 13,42 /t.

9.5.4 Depozit
Potrivit datelor relevante, costurile operaionale pentru depozitul existent sunt de aproximativ 10,00
/tn de deeuri solide depozitate. Se estimeaz o cretere a acestor costuri pn la 13 /tn
datorit reducerii cantitilor de deeuri destinate depozitrii dup implementarea proiectului.

9.5.5 nchiderea depozitelor neconforme


Monitorizarea depozitelor urbane neconforme este prevzut pentru depozitele urbane
neconforme din Baia de Aram, Strehaia i Vnju Mare.
Monitorizarea se aplic pentru emisiile de biogaz i alte gaze n atmosfer, ap subteran i
sedimentri. Totalul costurilor de monitorizare pentru fiecare depozit neconform se ridic la 5000

174
Sistem de Management Integrat al Deeurilor Solide n judeul Mehedini
Consoriul EPEM Grecia/Institutul de Studii i Proiectri Energetice Romnia
STUDIU DE FEZABILITATE JUDEUL MEHEDINI
CAPITOLUL 9 DESCRIEREA MSURILOR
PRIORITARE DE INVESTIII
EURO/an (pe o perioad de 30 de ani).

9.5.6 Rezumatul costurilor operaionale


Tabel 9-22: Rezumatul Costurilor de Operare & ntreinere
nainte de proiect Dup proiect
Operare & ntreinere
% /an /t* % /an /t*
Colectare i Transport 77% 2.133.674 32,88 54,1% 3.646.608 36,16
Staii de transfer - - 12,0% 809.890 8,03
Depozit conform existent 23% 648.920 10,00 12,5% 846.664 8,39
Staie TMB - - 10,2% 690.319 6,85
Staie de sortare - - 11,0% 738.015 7,32
Depozite neconforme vechi - - 0,2% 15.000 0,15
TOTAL 100% 2.782.594 42,88 100% 6.746.496 66,90

Energie / combustibil 29% 801.728 12,36 28% 1.863.698 18,48


Personal 44% 1.238.413 19,08 40% 2.682.985 26,61
ntreinere 6% 158.425 2,44 9% 633.863 6,28
Altele 21% 584.028 9,00 23% 1.565.950 15,53
TOTAL 100% 2.782.594 42,88 100% 6.746.496 66,90
* /tn se refer la ntreaga cantitate de deeuri colectat din judeul Mehedini

n preuri curente (n 2013) costurile dup implementarea proiectului vor fi de 7.206.100 /an sau
71,46 /ton.

9.6 Costurile unitare cumulate


Pe baza estimrii costurilor din capitolele anterioare, n urmtorul tabel sunt prezentate costurile
unitare cumulate pentru investiie i exploatare.
Tabel 9-23: Costuri unitare de investiii

Articol Indicator Unitate Costuri unitare

Costuri de investiii unitare pentru colectare i


1.
transport
/ cap
1.1 Total costuri de investiii pe cap de locuitor
locuitor 3,67
1.2 Costuri de investiii pe ton colectat /t 10,54
2 Costuri de investiii unitare pentru staii de transfer
Costuri de investiii pe tona transportat la depozit prin
2.1 /t
staii de transfer 127,97
3 Costuri de investiii unitare pentru tratare biologic
/ cap
3.1. Total costuri de investiii pe cap de locuitor
locuitor 20,87
3.2 Costuri de investiii per tona introdus n staie /t 106,72
4 Costuri de investiii unitare pentru staie sortare
/ cap
4.1. Total costuri de investiii pe cap de locuitor
locuitor 12,86
4.2 Costuri de investiii per tona introdus n staie /t 108,7
Costuri de investiii unitare pentru nchiderea
5
depozitelor existente
Costuri pe m3 de reabilitare ecologic a depozitelor
5.1 /m3
neconforme 1,33

175
Sistem de Management Integrat al Deeurilor Solide n judeul Mehedini
Consoriul EPEM Grecia/Institutul de Studii i Proiectri Energetice Romnia
STUDIU DE FEZABILITATE JUDEUL MEHEDINI
CAPITOLUL 9 DESCRIEREA MSURILOR
PRIORITARE DE INVESTIII

Tabel 9-24: Costuri unitare operaionale

Costuri
Item Indicator Unitate
unitare
1. Operare & ntreinere (O&) pentru colectare i transport
1.1 O& per tona colectat /t 36,16
2 Operare & ntreinere (O&) pentru staii de transfer
O& per tona transportat la instalaia central de gestionare
2.1 /t
deeuri 21,11
3 Operare & ntreinere (O&) depozit
3.1 O& per tona stocat n depozit /t 13
4 Operare & ntreinere (O&) pentru tratarea biologic
4.2 O& per ton introdus /t 12,59
5 Operare & ntreinere (O&) pentru staie de sortare
5.2 O& per ton introdus /t 22,24
6 Operare & ntreinere (O&) pentru depozite existente
6.1 O&M per m3 levigat colectat /m3 -
3 3
6.2 O& per m gaz colectat /m -

176
Sistem de Management Integrat al Deeurilor Solide n judeul Mehedini
Consoriul EPEM Grecia/Institutul de Studii i Proiectri Energetice Romnia
STUDIU DE FEZABILITATE JUDEUL MEHEDINI
CAPITOLUL 10 REZUMATUL ANALIZEI COST-
BENEFICIU

10. REZUMATUL EXECUTIV AL ANALIZEI COST - BENEFICIU

10.1 Informaii generale despre proiect


Prezentul proiect a fost elaborat n vederea implementrii n judeul Mehedini a unui sistem de
gestionare deeuri municipale solide n conformitate cu UE. Judeul Mehedini face parte din
Regiunea Sud-Vest Oltenia, iar n 2009 judeul nregistra o populaie total de 292.917 locuitori,
din care 143.971 locuitori n mediul urban i 148.946 locuitori n mediul rural. Beneficiarul acestui
proiect este Consiliul Judeean Mehedini.
Proiectul face parte din Programul Operaional Sectorial (POS) de Mediu, un document strategic
elaborat n conformitate cu Ghidul Strategic Comunitar, Planul de Dezvoltare Naional 2007
2013 i Cadrul Strategic Naional de Referin.
Mai exact, proiectul este inclus n Axa Prioritar 2 a POS Mediu, privind deeurile, a crei obiective
sunt:
"Dezvoltarea unor sisteme durabile de gestionare deeuri prin mbuntirea managementului
deeurilor i reducerea numrului de situri contaminate n minim 30 de judee, pn n 2015".
Ministerul Mediului i Schimbrilor Climatice, n calitate de responsabil cu POS Mediu, a elaborat
un Plan Naional de Gestionare Deeuri i Planurile Regionale de Gestionare Deeuri pentru cele
8 regiuni. Cele din urm planuri prezint situaia actual i stabilete intele cuantitative i graficele
pentru mbuntirea sectorului. Pe baza acestor planuri regionale s-au elaborat master planurile
pentru toate Regiunile, jude cu jude.
ACB este parte integrant a cererii de finanare pentru proiectul de management al deeurilor
solide din judeul Mehedini. Master Planul privind Gestionarea Deeurilor Municipale Solide n
judeul Mehedini, reprezint punctul de plecare n elaborarea proiectului ce urmeaz a fi analizat
n cadrul Studiului de Fezabilitate ce st la baza cererii de finanare pentru alocarea de fonduri
europene Prezenta

10.2 Descrierea situaiei actuale


Actualul sistem de gestionare deeuri din judeul Mehedini const n mare parte din colectarea,
valorificarea parial a reciclabilelor i eliminarea deeurilor. Majoritatea deeurilor municipale
colectate, sunt eliminate n depozitul conform existent. n orice caz, practicile actuale de gestionare
deeuri nu respect politica naional i european privind managementul deeurilor i implic
riscuri considerabile asupra mediului i sntii populaiei.
Sistemul actual de gestionare deeuri include urmtoarele elemente:
Colectarea deeurilor:
o Aproximativ 103.658 t de deeuri colectate anual.
o Gradul de racordare este sub 100% n mediul rural, aproximativ 90%.
o Colectarea selectiv este implementat parial n municipiul Drobeta Turnu Severin prin
proiectul ECOROM Ambalaje i alte iniiative (deservind doar 17% din populaia total, sau
50.000 locuitori).
o Echipamentele existente sunt vechi, mai ales cele destinate colectrii selective, iar logistica
privind colectarea i transportul deeurilor este insuficient.
Tratarea biologic a deeurilor:
o Netratarea deeurilor biodegradabile incapacitate de a ndeplini intele impuse prin
legislaie.
o Absena instalaiilor de tratare deeuri.

177
Sistem de Management Integrat al Deeurilor Solide n judeul Mehedini
Consoriul EPEM Grecia/Institutul de Studii i Proiectri Energetice Romnia
STUDIU DE FEZABILITATE JUDEUL MEHEDINI
CAPITOLUL 10 REZUMATUL ANALIZEI COST-
BENEFICIU
Reciclarea deeurilor:
o Absena instalaiilor de reciclare deeuri incapacitate de a ndeplini intele impuse prin
legislaie.
Eliminarea deeurilor:
o Deeurile din municipiul Drobeta Turnu Severin sunt eliminate n depozitul existent din
Drobeta Turnu Severin.
o Eliminarea a cca. 60.000 t/an deeuri.
De asemenea, n jude exist 3 depozite urbane neconforme, la Vnju Mare, Strehaia i Baia de
Aram, care i-au ncetat activitatea de depozitare i trebuie reabilitate.
Conform celor detaliate mai sus, rezult c actualul sistem nu este conform cu directivele UE
privind toate etapele de gestionare deeuri (colectare, tratare i valorificare, eliminare final).

10.3 Obiectivele generale i specifice ale proiectului


Obiectivul general al proiectului const n:
Dezvoltarea unui sistem durabil de gestionare deeuri care s reduc impactele de mediu din
judeul Mehedini, prin mbuntirea serviciilor de gestionare deeuri i nchiderea depozitelor
neconforme existente, n conformitate cu practicile i politicile UE i n contextul Axei prioritare 2 a
POS Mediu.
Obiectivele specifice i intele cantitative pentru sistemul de gestionare deeuri n judeul
Mehedini, rezult din Directivele Europene privind deeurile (mai exact: Directiva Cadru privind
Deeurile, Directiva privind Depozitele, Directiva privind Deeurile de Ambalaje) i sunt stabilite
dup cum urmeaz:
Prevenirea generrii deeurilor
Principala int prevzut pentru prevenirea deeurilor este ca procentul de cretere a cantitii
deeurilor municipale solide (DMS) n perioada 2010 2020, s nu depeasc 5%.
Colectarea deeurilor
Principalele inte privind colectarea deeurilor se refer la:
o Rata de racordare la serviciile de salubritate n mediul urban i rural s ajung la 100%
pn n 2013
o Modernizarea sistemelor actuale de colectare i transport deeuri municipale;
o Extinderea i mbuntirea sistemului de colectare selectiv.
Reciclarea deeurilor
Principala int privind reciclarea deeurilor se axeaz pe construirea unei staii de sortare cu
capacitate suficient pentru a asigura sortarea ntregii cantiti de deeuri colectate separat.
Principalele inte cantitative prevzute pentru reciclarea deeurilor pentru anii 2013 i 2016, se
refer la valorificarea / reciclarea a:
60,0% hrtie i carton;
22,5% plastic;
60,0% sticl;
50,0% metal;
15,0% lemn.

178
Sistem de Management Integrat al Deeurilor Solide n judeul Mehedini
Consoriul EPEM Grecia/Institutul de Studii i Proiectri Energetice Romnia
STUDIU DE FEZABILITATE JUDEUL MEHEDINI
CAPITOLUL 10 REZUMATUL ANALIZEI COST-
BENEFICIU
Tratarea deeurilor
inta principal privind tratarea deeurilor const n devierea deeurilor municipale biodegradabile
de la depozitare. n acest sens, intele cantitative specifice se axeaz pe asigurarea capacitii
necesare pentru tratarea biologic a deeurilor, garantnd astfel tratarea urmtoarelor cantiti
minime de deeuri biodegradabile (comparativ cu anul de referin 1995):
25% pentru anul 2010
50% pentru anul 2013
65% pentru anul 2016
Eliminarea deeurilor
Principala int privind eliminarea deeurilor se axeaz pe nchiderea depozitelor urbane
neconforme care i-au ncetat activitatea de depozitare. De asemenea, n ceea ce privete
eliminarea deeurilor n depozitul conform actual, inta prevede deservirea ntregului jude,
reducerea necesarului de eliminare privind deeurile netratate i eliminarea reziduurilor generate
n staiile de epurare.

10.4 Generarea deeurilor


Urmtorul tabel prezint prognoza generrii deeurilor n judeul Mehedini pentru perioada 2009
2040. Aceast estimare se bazeaz pe o prognoz a populaiei care a nregistrat o tendin de
scdere, ca i n alte pri din Romnia. S-a luat n considerare c odat cu implementarea
sistemului de management integrat al deeurilor, se va atinge un procent de racordare la serviciile
de salubritate de 100% la nivel de jude. Astfel, s-a considerat c n 2013, att mediul urban ct i
cel rural va atinge o rat de racordare de 100%.
Tabel 10-1: Prognoza generrii deeurilor n judeul Mehedini, 2009-2040 (n tn)
2009 2010 2011 2012 2013 2016 2020 2030 2040
Total
80.571 80.637 80.670 80.698 80.722 80.720 80.526 79.056 76.353
urban
Total
25.368 25.332 25.282 25.229 25.174 25.700 25.373 24.114 22.292
rural
Total
105.939 105.969 105.952 105.927 105.896 106.420 105.899 103.170 98.645
jude

n 2013, la sfritul perioadei de implementare a proiectului, cantitatea total a deeurilor generate


n judeul Mehedini, este estimat la 105.896 t/an sau 378 kg/cap loc./an, din care 80.722 t/an
(cca. 76%) n mediul urban i 25.174 t/an n mediul rural. n anul 2016, cantitatea total de deeuri
generat n judeul Mehedini, este estimat la 106.420 t/an sau 393 kg/cap loc./an, din care
80.720 t/an (cca. 76%) n mediul urban i 25.700 t/an n mediul rural.
Pentru prognoza din perioada 2009 2016 s-au aplicat urmtoarele rate de generare deeuri pe
cap de locuitor.

179
Sistem de Management Integrat al Deeurilor Solide n judeul Mehedini
Consoriul EPEM Grecia/Institutul de Studii i Proiectri Energetice Romnia
STUDIU DE FEZABILITATE JUDEUL MEHEDINI
CAPIITOLUL 10 REZ
ZUMATUL
L ANALIZEI COS
ST-
BENEFIC
B CIU

Figura
a 10-1: Pro
oiecia gene
errii deeu
urilor municipale n ju
udeul Meh
hedini (kg//cap loc./an
n)
Se conssider o crretere anual pe cap de locuitor pentru de eeurile gennerate de 0,8%,
0 confo
orm
Planului Naional i Planurilor Regionale de Gestionare Deeurri. Aceast rrat de cre
tere se apllic
pentru ttoate tipurile
e de deeurri municipal e i de asemenea, pen
ntru perioadda de dup 2013.

10.5 Rezulttatele proie


ectului
n vedeerea ndepliinirii obiectiivelor mai ssus menio
onate, proiectul propuss ia n considerare toate
etapele din cadrul sistemului de mana agement inttegrat al deeurilor soolide, de la
a generaree i
colectarre la elimina
area final a reziduurilo
or.
Cole
ectarea i transportu
t l deeurilo
or:
o mprirea judeului n cinci (5) zo ne dup cum urmeaz
:
Zona de
d gestionaare deeurri 1, acope
er partea de nord-vvest a jude eului (inclu
ude
municip
piul Orova). Aceast zon va fif deservit
de noua staie de transfer
t de
e la
Orova..
Zona dee Gestionaare Deeuri 2, care ac
coper parttea de nordd-est a jude eului (inclu
ude
oraul Baia
B de Ara
am). Aceasst zon va
a fi deservit
de noua sstaie de tra
ansfer din Baia
B
de Aramm.
Zona de
d Gestiona are Deeurri 3, acope er partea de est a jjudeului (include ora
aul
Strehaia
a). Acast zon
z va fi de
eservit de noua staie
e de transfeer din Streha
aia.
Zona de
e Gestionarre Deeuri 4
4, acoper partea de sud
s a judeuului (include
e oraul V
nju
Mare ii comuna Cujmir).
C Aceeast zon va fi deservit de nooua staie de
d transfer din
Vnju Mare.
M
Zona dee Gestionarre Deeuri 55, acoper partea central a judeeului (includ
de mare pa arte
a municcipiului Droobeta Turnuu Severin i comuna Izvorul Brrzii). Aceas st zon vaa fi
deservitt direct de
e noua insta
alaie centra
al de gestionare deeeuri care see va realiza
a n
Drobeta
a Turnu Sev verin.
o C
Colectarea deeurilor se
s va realizza astfel:
Sistem de colectare n patru (4) fracii i anume, hrtie/cartoon, sticl, plastic/meta
p l i
fracie umed
u (biod
degradabil
) pentru nttregul jude,, care va deeservi 270.7
738 locuitori.
o P
Pentru a se ndeplini intele de colectare deeuri,
d pro
oiectul prevvede achiziionarea unor

180
Sistem de Ma
anagement Inteegrat al Deeurrilor Solide n judeul Mehediini
C
Consoriul EPEM Grecia/Instittutul de Studii i Proiectri Energetice Rom
mnia
STUDIU DE FE EZABILITATE JUDEUL MEH HEDINI
CAPITOLUL 10 REZUMATUL ANALIZEI COST-
BENEFICIU
pubele pentru deeuri (aproximativ 12.116 pubele de diferite capaciti). Furnizarea
camioanelor de colectare deeuri nu face obiectul prezentului proiect, acestea fiind
asigurate de operatori privai, conform prevederilor din documentaia de atribuire (21
camioane cu capacitate de 12m3 fiecare i 23 camioane cu capacitate de 16 m3 fiecare).
Reciclare:
o Coninutul de fracie uscat/hrtie/sticl va fi transportat la noua instalaie central de
sortare (IRM) din Malov, lng Drobeta Turnu Severin, n vederea valorificrii
reciclabilelor. Noua staie va avea o capacitate de aproximativ 33.182 t/an i va funciona
pe baza unei tehnologii simple care const n mare parte, din sortare manual i magnetic
pentru separarea metalelor feroase.
Gestionarea deeurilor biodegradabile:
o Coninutul de fracie umed i deeurile din piee vot fi transportate la noua staie simpl
TMB din din Malov, lng Drobeta Turnu Severin, n vederea generrii de produs
stabilizat (produs similar compostului). Staia cu o capacitate de aproximativ 54.843 t/an va
fi amplasat n Drobeta Turnu Severin. Staia va valorifica aproximativ 2.040 t/an metale
feroase i 17.346 t/an produs similar compostului (PSC) utilizat ca material de acoperire a
depozitului sau pentru reabilitarea depozitelor neconforme existente, a depozitelor vechi i
a altor zone contaminate, sau n pduri. Pierderile de substane volatile i ap se ridic la
aproximativ 7.921 t/an, iar cantitatea de reziduuri destinat eliminrii n depozit, va fi de
cca. 27.537 t/an.
Eliminarea deeurilor:
o Reziduurile rezultate din noua staie de sortare i din staia TMB, precum i deeurile
netratate i cele stradale vot fi eliminate n depozitul existent din Drobeta Turnu Severin.
Depozitul va prelua o cantitate de cca. 55.909 t/an deeuri (fr nmolul de epurare).
Prevenirea generrii de deeuri:
o Proiectul are n vedere inta privind prevenirea generrii deeurilor prin promovarea
compostrii n gospodrii. n acest sens, proiectul prevede achiziionarea a aproximativ
12.700 pubele (220 l fiecare) care vor fi distribuite n mediul rural n vederea reducerii
cantitii de deeuri (n special a deeurilor biodegradabile) care ajung n pubele.
n final, proiectul prevede sistarea activitii i reabilitarea ecologic a tuturor depozitelor urbane
neconforme. Activitile de reabilitare includ remedierea in-situ a depozitelor urbane neconforme n
conformitate cu prevederile legislaiei naionale.

10.6 Costuri de investiii i O&


n etapa iniial de investiie (2011 - 2013), se vor realiza urmtoarele investiii (inclusiv TVA de
24%):
n preuri curente n preuri constante
(2011)
Total costuri de investiie 27.126.641 EUR 25.822.723 EUR
Costuri de investiie eligibile 21.248.022 EUR 20.238.231 EUR
Costuri de investiie neeligibile 5.878.619 EUR 5.584.492 EUR

Costurile de investiie neeligibile includ n mare parte TVA (5,2M) din care aproximativ 91% este
recuperabil. Costurile echipamentelor de colectare i transport (camioane) nu au fost incluse n

181
Sistem de Management Integrat al Deeurilor Solide n judeul Mehedini
Consoriul EPEM Grecia/Institutul de Studii i Proiectri Energetice Romnia
STUDIU DE FEZABILITATE JUDEUL MEHEDINI
CAPITOLUL 10 REZUMATUL ANALIZEI COST-
BENEFICIU
costurile de investiie ale proiectului (acestea fiind suportate de operatorii privai) ci n estimrile
costurilor O& i de asemenea n analiza tarifelor, ca parte component a costurilor de colectare.
Perioada de analiz se ncheie n 2040, mai exact dup 27 de ani de la finalizarea investiiei
iniiale.
Estimarea costurilor totale O& pentru sistemul de management integrat al deeurilor, n scenariile
cu proiect i fr proiect, este redat n Tabel 10-2.
Tabel 10-2: Prognoza costurilor O& preuri constante 2011
Proiecia costurilor 2013 2016 2020 2025 2030 2035 2040
O& n EURO constant
(inc. Incrementale)
Costuri O& Cu proiect 6.608.183 6.870.113 7.203.380 7.633.057 8.067.421 8.499.470 8.919.339
Costuri O& Fr proiect 4.231.477 4.388.461 4.575.427 4.770.322 4.919.369 5.023.817 5.082.883
Costuri O& - Incrementale 2.376.706 2.481.652 2.627.953 2.862.735 3.148.052 3.475.653 3.836.456

Calcularea costurilor de operare i ntreinere pentru activitile de gestionare deeuri, altele dect
colectare, se regsesc n foaia de lucru costuri operaionale din modelul financiar nsoitor.

10.7 Tarife i accesibilitate


Conform cerinelor din Ghidul ACB i a altor instruciuni, tarifele rezideniale (ale gospodriilor)
viitoare nu trebuie s depeasc 1,8% din venitul mediu net (disponibil) pe gospodrie nregistrat
n cea mai srac decil a populaiei, ncluznd 24% TVA. Prognoza venitului pe gospodrii s-a
realizat pe baza statisticilor oficiale privind venitul net (disponibil) pe gospodrii la nivel naional i
judeean din perioada 2008 2010, conform publicaiei Institutului Naional de Statistic (INS).
Conform ghidului, tariful pe gospodrii nu trebuie s depeasc un anumit prag de accesibilitate
de 1,8% din venitul mediu disponibil nregistrat n cea mai srac decil. Pe baza datelor privind
evoluia venitului n acest jude, s-a calculat nivelul maxim al tarifului rezidenial. Aceste tarife ating
pragul de accesibilitate nc din primul an de implementare a proiectului (n 2013), ele fiind ajustate
n urmtorii ani n funcie de evoluia venitului. n prima perioad de implementare a proiectului
CDP depete maximul de tarif rezidenial accesibil. Tarifele rezideniale ale sistemului ating CDP
cel mai curnd n 2024, iar din acest an, vor rmne la acest nivel.
Prognoza tarifar propus prevede o cretere a valorii rezideniale (gospodrii) de la 208 RON/t n
2011 la 376 RON/t la expirarea proiectului. Prognoza tarifar nerezidenial (atribuit unitilor
economice) prevede pentru o cretere liniar iniial, s ating valoarea CDP (323,8 RON/t) n
2015. Prin urmare, tariful nerezidenial se bazeaz cea mai mare evaluare anual, CDP sau tarif
rezidenial, conform Ghidului ACB care prevede ca tariful nerezidenial s nu fie mai mic dect cel
rezidenial (pe gospodrie).
Aceast metodologie asigur c limita de accesibilitate impus se aplic utilizatorilor rezideniali i
principiul poluatorul pltete se aplic utilizatorilor nerezideniali, pstrndu-se astfel lichiditatea
financiar a operatorului proiectului (pentru judeul Mehedini fiind ADI).

182
Sistem de Management Integrat al Deeurilor Solide n judeul Mehedini
Consoriul EPEM Grecia/Institutul de Studii i Proiectri Energetice Romnia
STUDIU DE FEZABILITATE JUDEUL MEHEDINI
CAPITOLUL 10 REZUMATUL ANALIZEI COST-
BENEFICIU
Tabel 10-3: Extrase din planul anual de dezvoltare tarifar, n preuri constante (2011) RON/t
i RON/cap loc./lun
An 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2020 2025 2030 2035 2040
Tarife n RON/t, fr TVA
Proiecia tarifului
rezidenial - 208,3 219,7 234,0 239,8 246,3 252,9 281,4 315,1 331,9 353,2 375,8
(gospodrii)
Rata de
accesibilitate (n %
1,67% 1,71% 1,80% 1,80% 1,80% 1,80% 1,80% 1,80% 1,69% 1,61% 1,52%
din venitul pe cea
mai srac decil)
Proiecia tarifului
nerezidenial (uniti 240,8 261,5 282,3 303,0 323,8 323,8 323,8 323,8 331,9 353,2 375,8
economice)
Tarife n RON/cap loc/lun (rezidential), cu TVA
Medie 5,70 5,86 6,04 6,22 6,99 7,93 8,47 9,12 9,82
Gospodrii urbane 7,99 8,21 8,46 8,71 9,81 11,15 11,92 12,87 13,90
Gospodrii rurale 3,54 3,63 3,74 3,85 4,32 4,89 5,20 5,57 5,95

Se presupune o cretere anual (1,25%) a CDP din anul 2029 n vederea asigurrii sustenabilitii
proiectului.

10.8 Alte venituri


Pe lng veniturile generate din tarifele percepute pentru servciile de colectare deeuri, exist
venituri suplimentare generate din vnzarea reciclabilelor din staiile de sortare, a compostului
produs n TMB i din taxa de stocare, n depozit, a nmolului generat n staiile de epurare ale
judeului
Reciclabile
Reciclabilele provenite din staia de sortare n 2016 sunt cele prezentate n Tabel 10-4 (s-au utilizat
informaiile furnizate de ECOROM Ambalaje). Preurile pe 2016 din model, se regsesc i n Tabel
10-4.
Tabel 10-4: Potenialul pre de vnzare a materialelor reciclabile
Total
pre mediu
Tone n vnzri n
Produs Pre n EUR/t ponderat pe
2016 2016
2016 n EUR/t
(EUR)
Hrtie i carton 7,650 30 229.500
Sticl 3,089 2 6.178
Metal 5,392 180 970.500
Plastic 4,004 60 240.240
Total 20,135 1.446.418 71,8
1
RON/t
* La o rat de schimb valutar de 4.18 RON/EUR pe 2011.
300,3

Produs similar compostului


n judeul Mehedini exist o pia limitat destinat produsului similar compostului. Totui, se
consider ca 10% din produsul similar compostului, de calitate superioar, se va vinde cu preul de
5 EUR/t, rezultnd un pre mediu de 0,50 EUR/t (2.09 RON/t la o rat de schimb valurat de
4,18 RON/EUR) pentru toate tipurile de compost.

183
Sistem de Management Integrat al Deeurilor Solide n judeul Mehedini
Consoriul EPEM Grecia/Institutul de Studii i Proiectri Energetice Romnia
STUDIU DE FEZABILITATE JUDEUL MEHEDINI
CAPITOLUL 10 REZUMATUL ANALIZEI COST-
BENEFICIU
Nmol
Se preconizeaz c nmolul de staiile de epurare, va fi admis spre eliminare n depozit, la un pre
de 54,34 RON/t (fr TVA) pentru a asigura pentru investiii, reinvestiii i taxe operaionale, o
rambursare total a costurilor pe ton.

10.9 Rezultatele analizei financiare


Pe baza modelului, s-au obinut urmtoarele rezultate privind rata de cofinanare i rentabilitatea
proiectului:
Tabel 10-5: Rezultatele selectate privind rata de cofinanare (n preuri curente)
Valoare
Costuri eligibile (n euro, neactualizate)
1. 21.248.022
(Sectiunea H.1.12 (C))

2. Rata deficitului de cofinanare (%) = (E.1.2.11) 93,81%

Suma decis, mai exact suma pentru care se aplic


rata de cofinanare pentru axa prioritar (Articolul
3. 19.932.769
41(2)) = (1)*(2) (innd cont de maximul contribuiei
publice, conform regulii privind ajutorul de stat)

4. Rata de cofinanare pentru Axa Prioritar 2 (%) 82,44%

5. Contribuia Comunitii (n euro) = (3)*(4) 16.432.574,9

Pe baza totalului costurilor eligibile (CE) de aproximativ 21.248.022 (preuri curente, fr TVA) i
a Sumei decise (SD) de aproximativ 19.932.769 milioane, rezult o subvenie din partea UE de
cca. 16.432.574,9 milioane, echivalentul a 82,44% din suma decisa i 77,3% din costurile
eligibile.
Tabel 10-6: Indicatorii de performan financiar ai proiectului

RRF/C nainte de RRF/K, dup asistena


Principalele elemente i parametrii
asistena Comunitii Comunitii

Rata de rentabilitate financiar (%) -4,79% (RRF/C) 0,46% (RRF/K)


Valoare net actual (mii euro) -16.743.121 (VFNA/C) -2.861.199 (VFNA/K)

Proiectul indic o rentabilitate a capitalului naional propriu de 0,46% p.a. dup asisten
comunitii, ceea ce este sub ateptrile minime preconizate pentru un proiect comercial. n
general, trebuie avut n vedere faptul c proiectele privind deeurile solide sunt mai puin rentabile
dect proiectele comerciale. Totui, aceast RRF/K sczut se datoreaz faptului c asistena
comunitii nu este de 100% din deficitul de finanare stabilit, iar investiiile includ costuri care nu
genereaz venituri dar care sunt necesare din punct de vedere al mediului (ex: eliminarea
deeurilor deviate de la depozitele neconforme i compostoarele casnice). Proiectul de deeuri al
Consiliului Judeean Mehedini nregistreaz un CDP mai mare i o RRF/K mai sczut comparativ
cu alte proiecte din cadrul regiunii, n mare parte, datorit lipsei de economie la scar larg din
judeul Mehedini, a evoluiei negative a populaiei i a prognozei privind deeurile. Rentabilitatea
financiar sczut este compensat de RRE ridicat obinut prin proiect.

184
Sistem de Management Integrat al Deeurilor Solide n judeul Mehedini
Consoriul EPEM Grecia/Institutul de Studii i Proiectri Energetice Romnia
STUDIU DE FEZABILITATE JUDEUL MEHEDINI
CAPITOLUL 10 REZUMATUL ANALIZEI COST-
BENEFICIU

10.10 Planul de finanare


Planul de finanare al proiectului este prezentat n tabelul urmtor:
Tabel 10-7: Planul de finanate al proiectului, 2011-2013 (Euro) (preuri curente)
1. Total valoare 1.1 Costuri 1.1.1 Deficit de 1.1.1.1 Contribuia CE (max 82,44%)
proiect (total eligibile finanare 16.432.574,9
costuri = 82,44% din 1.1.1
eligibile + 19.932.769
neeligibile) 21.248.022 1.1.1.2 Contribuia bugetului de stat
93,81% (16,56%)
78,33% din 1.1
27.126.641 3.300.866,6
din 1
100% 16,56% din 1.1.1
1.1.1.3 Contribuia Consiliului Judeean
(1%)
199.327,7
1% din 1.1.1
1.1.2 DEFICIT nefinanat (Contribuia Consiliului Judeean)
1.315.253
6,19% din 1.1
1.2. Costuri 1.2.1 Contribuia 1.2.1.1 TVA Rambursabil (Consiliul
neeligibile Consiliului Judeean Judeean)
(altele dect
cele 5.878.619 5.156.098 4.667.032
neeligibile) 100% 87,71% Nerambursabil (Consiliul
din 1.2 din 1.2 Judeean)
5.878.619
21,67% 489.066
din 1 1.2.1.2 Altele (Consiliul Judeean)
722.521
12,29%
din 1.2

Contribuia proprie a Beneficiarului, Consiliul Judeean Mehedini, se ridic la suma de 2.726.167


EUR, incluznd contribuia pentru Deficitul de Finanare (1%), procentul deficitului nefinanat din
costurile eligibile ale proiectului i TVA-ul nerambursabil. n plus, Consiliul Judeean va trebui s
prefinaneze TVA-ul nerambursabil. Dup cum reiese din Anexa 5, Consiliul Judeean nu va obine
mprumut datorit altor angajamente. Contribuiile locale vor fi asigurate din bugetul local al
Consiliului Judeean i a altor administraii ale Consiliului fr nici un fel de mprumut.
Informaii suplimentare privind statutul financiar al Consiliului Judeean Mehedini precum i
capacitatea acestuia de cofinanare a proiectului, sunt prezentate n Anexa 5.

10.11 Analiza sustenabilitii financiare


Figura 10-2 prezint prognoza veniturilor (tarife ctre utilizatori, venituri din materiale reciclabile &
compost, taxe de tratare a nmolului de epurare i a deeurilor municipale) precum i costurile din
scenariul cu proiect, n preuri curente, n RON. Reiese faptul c aceste venituri acoper n
totalitate costurile O& i costurile financiare ale sistemului (dobnzi la mprumuturile destinate s
finaneze reinvestiiile ulterioare i nlocuirea activelor i nu costurile de reinvestiii pe obiecte).
Datorit pragului de accesibilitate a tarifelor rezideniale, amortizarea costurilor activelor proiectului
este parial acoperit ntr-un anumit numr de ani.

185
Sistem de Management Integrat al Deeurilor Solide n judeul Mehedini
Consoriul EPEM Grecia/Institutul de Studii i Proiectri Energetice Romnia
STUDIU DE FEZABILITATE JUDEUL MEHEDINI
CAPITOLUL 10 REZUMATUL ANALIZEI COST-
BENEFICIU

80

70

60
Millions of RON, current prices

50

40

30

20

10

Total revenues Total O&M cost Total O&M cost + Interest Total O&M cost + Interest + Depreciation

Figura 10-2: Evoluia veniturilor i costurilor sistemului de management integrat al


deeurilor (n milioane RON), preuri curente

Tabel 10-8 prezint gradul de acoperire a costurilor O& i amortizarea costurilor pe totalul de
venituri.

Tabel 10-8: Acoperirea costurilor O& (venituri / costuri O&) n scenariul cu proiect, 2012 -
2031
Acoperire prin venituri 2012 2013 2016 2020 2025 2030 2035 2040
a costurilor O& 124,9% 107,3% 113,8% 114,5% 113,9% 109,8% 107,4% 105,0%
a costurilor O& + costuri
120,1% 95,3% 97,2% 99,4% 98,6% 95,3% 98,1% 100,7%
de amortizare

Urmtoarea figur (Figura 10-3) prezint evoluia fluxului monetar cumulat al sistemului de
management integrat al deeurilor. Rezult c bilanul fluxului monetar este pozitiv pe ntreaga
perioad a analizei.

186
Sistem de Management Integrat al Deeurilor Solide n judeul Mehedini
Consoriul EPEM Grecia/Institutul de Studii i Proiectri Energetice Romnia
STUDIU DE FEZABILITATE JUDEUL MEHEDINI
CAPITOLUL 10 REZUMATUL ANALIZEI COST-
BENEFICIU

50

45

40

35
in millions RON, current prices

30

25

20

15

10

Year

Figura 10-3: Evoluia fluxului monetar cumulat al sistemului de management integrat al


deeurilor (n milioane RON), preuri curente

10.12 Rezultatele analizei economice


Scopul analizei economice este de a demonstra dac proiectul are un impact socioeconomic
pozitiv (beneficiile depesc costurile) pentru societatea romneasc, n general i pentru judeul
Mehedini, n particular i dac din punct de vedere al UE, proiectul ntrunete condiiile de
cofinanare din fonduri europene.
n cadrul analizei economice:
costurile se bazeaz pe costurile financiare, care sunt ajustate n cazul n care estimate
prices difer fa de cele reale;
beneficiile sunt calculate prin metode standard prevzute n Ghidul ACB i includ elemente
referitoare la:
o economisirea resurselor de costuri (mai exact, prin reciclarea materialelor, reducerea
spaiului de depozitare);
o reducerea disconfortului vizual, a mirosurilor i a riscurilor directe asupra sntii (prin
nchiderea depozitelor neconforme, evitarea generrii necontrolate de levigat)
o reducerea emisiilor emisiilor de gaze cu efect de ser (prin devierea deeurilor
biodegradabile de la depozitare)
Rezultatele analizei economice sunt sintetizate n tabelele de mai jos.

187
Sistem de Management Integrat al Deeurilor Solide n judeul Mehedini
Consoriul EPEM Grecia/Institutul de Studii i Proiectri Energetice Romnia
STUDIU DE FEZABILITATE JUDEUL MEHEDINI
CAPITOLUL 10 REZUMATUL ANALIZEI COST-
BENEFICIU
Tabel 10-9: Rezumatul beneficiilor economice identificate n analiz
Beneficii Valoare Valoare % din
unitar (unde total (n totalul de
este cazul) Euro, beneficii
actualizat la
5.5% p.a.)
Total economisirea 72 /t de
29.487.810 50,9%
resurselor de costuri reciclabile
Total reducerea
2 /t pentru
disconfortului i riscurilor 16.203.030 28,0%
levigatul evitat
asupra sntii
Total reducere a emisiilor 25 - 45 /t de
12.270.231 21,2%
de gaze cu efect de ser CO2

Total 57.961.071 100,00%

Dup cum rezult din tabelul anterior, cel mai mare beneficiu economic este economisirea
resurselor de costuri care reprezint mai mult de 50% din totalul beneficiilor.

Tabel 10-10: Rezumatul costurilor economice identificate n analiz


Valoare total (n
% din totalul
Cost Euro, actualizat
costurilor
la 5.5% p.a.)
Bunuri comercializate 27.923.371 59,6%
Bunuri necomercializate 3.426.544 7,3%
Fora de munc
5.079.744 10,8%
calificat
Fora de munc
10.002.017 21,4%
necalificat
Valoarea economic a
403.779 0,9%
terenului
Total 46.835.455 100%
32,9% referitor la
costurile de
investiii
67,1% referitor la
costurile O&

Principalii indicatori economici rezultai sunt satisfctori:

VENA = 11.125.617 EUR


RRE = 27,7%
Raportul C/B 1,24

188
Sistem de Management Integrat al Deeurilor Solide n judeul Mehedini
Consoriul EPEM Grecia/Institutul de Studii i Proiectri Energetice Romnia
STUDIU DE FEZABILITATE JUDEUL MEHEDINI
CAPITOLUL 10 REZUMATUL ANALIZEI COST-
BENEFICIU

10.13 Analiza de risc i sensibilitate


Variabilele cheie sunt definite ca fiind acele variabile pentru care o schimbare a valorii de 1%,
atrage dup sine o variaie de peste 1 procent n cazul de referin RRF/K sau RRE, sau o variaie
de peste 5% a valorii n scenariul de referin VFNA/K sau VENA. Aparent, rezult c toi
parametrii financiari (investiii, venituri, costuri O&) i un parametru economic (beneficii
economice) sunt considerai variabile cheie.
Analiza valorii comutative a generat urmtoarele rezultate:
Tabel 10-11: Valori comutative pentru variabiele cheie

Variabil critic Valoare comutativ

Cretere maxim nainte ca VFNA/K s devin (deja


1 Costuri de investiii proiect
negativ (%) negativ)
Scdere maxim nainte ca VFNA/K s devin (deja
2 Venituri
negativ (%) negativ)
Cretere maxim nainte ca VFNA/K s devin (deja
3 Costuri O&
negativ (%) negativ)
Nu este
Scdere maxim nainte ca VENA s devin negativ
4 Beneficii economice critic
(%)
(19,2%)
Nu este
Cretere maxim nainte ca VENA s devin negativ
5 Costuri economice (investiii) critic
(%)
(72,2%)
Nu este