Sunteți pe pagina 1din 1

PORTOFOLIUL

DIRIGINTELUI

1. STRUCTURA ANULUI SCOLAR


2. ELEVII CLASEI A-VI-A C
3. COMPONENTA CONSILIULUI CLASEI SI PROCESUL VERBAL DE

CONSTITUIRE
4. ORARUL CLASEI
5. RESPONSABILITATILE ELEVILOR DIN CLASA A-VI-A C
6. PLANIFICARE ANUALA CONSILIERE SI ORIENTARE
7. SITUATIA FRECVENTEI LUNARE A ELEVILOR
8. FISE PSIHOPEDAGOGIGE ELEVI
9. PROCESELE VERBALE DE LA ACTIVITATILE EXTRASCOLARE
10. PROCESELE VERBALE ALE CONSILIULUI CLASEI PENTRU

STABILIREA NOTEI LA PURTARE


11. PLANURI DE LECTII SI MATERIALE SUPORT
12. PRODUSE ALE ELEVILOR REZULTATE DIN ACTIVITATI
13. SCUTIRI MEDICALE ALE ELEVILOR
14. PROCEDURA ISMB CU PRIVIRE LA ORGANIZAREA

EXCURSIILOR