Sunteți pe pagina 1din 17
1 2 3 4 13 14 15 5 6 7 8 11 12 9 10
1
2
3
4
13
14 15
5
6
7
8
11
12
9
10
Figura nr. 2 Alegerea formatului Figura 2 Alegerea formatului

Figura nr. 2 Alegerea formatului Figura 2 Alegerea formatului

3 1 2 B
3
1
2 B
3 1 2 B A C F i g u r a 4 Stabilirea unit ăţ

A

3 1 2 B A C F i g u r a 4 Stabilirea unit ăţ

C

Figura 4 Stabilirea unităţilor de măsură pentru lungimi şi unghiuri

unit ăţ ilor de m ă sur ă pentru lungimi ş i unghiuri Figura 5 Sensul

Figura 5 Sensul de măsurare al unghiurilor şi poziţia unghiului de 0°

3 1 2 4 A
3
1
2
4
A

B

Figura 6 Ajutoare grafice: SNAP, GRID, ORTHO

1 2 4 A B Figura 6 Ajutoare grafice: SNAP, GRID, ORTHO A B Figura 9

A

B

Figura 9 Modurile OSNAP (Object snap) – active permanent

A F i g u r a 1 0 Modurile OSNAP active doar pentru o

A

Figura 10 Modurile OSNAP active doar pentru o singură operaţie

B

OSNAP active doar pentru o singur ă opera ţ ie B Figura 11 Modalit ăţ i
OSNAP active doar pentru o singur ă opera ţ ie B Figura 11 Modalit ăţ i

Figura 11 Modalităţi de introducere a comenzilor: de la tastatură, din bara cu comenzi sau dintr-un meniu derulant

Managerul de straturi

2 1 3 4
2
1
3
4

Figura 1 Lansarea în execuţie a managerului pentru straturi şi proprietăţile acestora - 1; Proprietăţile obiectelor precum: culoare – 2, tipar de linie – 3 şi grosime de linie – 4 se recomandă a fi gestionate cu ajutorul straturilor (ByLayer) şi nu în mod independent.

1 2 3 4
1 2
3
4

Figura 2 Managerul pentru straturi şi proprietăţile acestuia. Semnificaţii: 1 – Crearea de strat nou, 2 – ştergere strat selectat, 3 – stabilirea stratului în care se lucrează (strat curent) şi 4 – afişare nume strat current.

Figura 3 Caseta Select linetype care afi ş eaz ă toate tiparele de linie care

Figura 3 Caseta Select linetype care afişează toate tiparele de linie care există la un moment dat în memorie. Dacă tiparul de linie dorit nu este în listă se apasă Load

tiparul de linie dorit nu este în list ă se apas ă Load Figura 4 Se

Figura 4 Se încarcă tiparele de linie ISO dash (pentru linia întreruptă) şi ISO dash dot (pentru linia punct). La final se apasă butonul OK şi ne întoarcem la caseta select linetype, figura 5

Figura 5 Acum tiparele de linie sunt înc ă rcate în memorie ş i se

Figura 5 Acum tiparele de linie sunt încărcate în memorie şi se selectează tiparul dorit pentru fiecare strat

Copierea obiectelor

Copierea obiectelor Figura 6 ARRAY - Dispunerea matricial ă a copiilor - Rectangular Copierea obiectelor 1

Figura 6 ARRAY - Dispunerea matricială a copiilor - Rectangular

Figura 8 ARRAY - Dispunerea circular ă a copiilor - Polar Copierea obiectelor 2

Figura 8 ARRAY - Dispunerea circulară a copiilor - Polar

Figura 7 Trasarea cercurilor Figura 14 Trasarea arcelor de cerc

Figura 7 Trasarea cercurilor

Figura 7 Trasarea cercurilor Figura 14 Trasarea arcelor de cerc

Figura 14 Trasarea arcelor de cerc

1
1

Figura 3 Lansarea casetei de dialog pentru “Dimension Style Manger” care permite construirea unui nou stil de cotare

1 2 3 4 5 6 7
1
2 3
4
5
6
7

Figura 4 Caseta de dialog “Dimension Style Manager”. Prin apăsarea butonului “New” se obţine caseta “Create New Dimension Style”, care permite alegerea unui nume pentru noul stil de cotare şi, prin apăsarea butonului “Continue”, permite definirea noului stil de cotare.

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Figura 5 In partea de sus se observă toate casetele de dialog referitoare la caracteristicile unui stil de cotare: Lines, Symbol and Arrows, Text, Primary Units, Alternate Units şi Tolerance. Este activă caseta Lines. Aceasta conţine referinţe la: liniile de cotă (Dimensio lines) şi liniile ajutătoare de cotă (Extension lines).

1 3 2 4
1
3
2
4

Figura 6 Caseta de dialog Symbol and Arrows conţine referinţe la: săgeţi (Arrow), marcarea centrelor cercurilor şi arcelor (Center marks), simbolizarea lungimii arcelor de cerc (Arc length symbol) şi unghiul pe care-l formează o linie de cotă frântă (Radius dimension jog)

1 2 3
1
2
3

Figura 7 Caseta de dialog Text conţine referinţe la: stilul de scriere al cotelor (Text appearance), amplasarea cotelor în raport cu liniile de cotă(Text placement) şi alinierea cotelor în raport cu liniile de cotă (Text alignement)

1 4 2 3
1
4
2
3

Figura 8 Caseta de dialog Fit conţine referinte la: poziţionarea cotei în raport cu săgeţile (Fit options), poziţia cotei când aceasta este mutată din poziţia implicită (Text placemen), permite poziţionarea cotei manual (Fine tuning) şi scalarea elementelor cotării (Scale for dimension features)

1 5 2 3 41
1
5
2
3
41

Figura 9 Caseta de dialog Primary units conţine referinţe la: cotele liniare (Linear dimensions), factor de scară al cotelor liniare (Measurement scale), şi înscrierea zerourile (Zero suppression), cotele unghiulare (Angular dimensions)