Sunteți pe pagina 1din 6

ANEXA Nr.

2: CONINUTUL-CADRU al studiului de fezabilitate


CAPITOLUL A: Piese scrise
(1)Date generale:
1.denumirea obiectivului de investiii;
2.amplasamentul (judeul, localitatea, strada, numrul);
3.titularul investiiei;
4.beneficiarul investiiei;
5.elaboratorul studiului.

(2)Informaii generale privind proiectul


1.situaia actual i informaii despre entitatea responsabil cu
implementarea proiectului;
1.1 Denumirea solicitantului i date de identificare ale acestuia
1.2 Scurt istoric al solicitantului
Inclusiv date despre nivelul de calificare n domeniul de activitate al proiectului al
managerului
1.3 Obiectul de activitate ale solicitantului (pentru care solicitantul are certificate
constatatoare de la Oficiul Registrului Comerului n sensul c desfoar respectivele activiti)
1.4 Principalele mijloace fixe aflate n patrimoniul solicitantului: resurse funciare (cu
precizarea regimului proprietii), construcii, utilaje i echipamente.

Denumire mijloc fix Data Valoare Buci


achiziiei neta la data
ntocmirii
ultimului bilan
-Lei-
1.CLDIRI TOTAL
1.1
detaliai..
1.n
detaliai
2.UTILAJE TOTAL
2.1
detaliai..
2.n
detaliai
3.1
detaliai..
3.n
detaliai
4.ALTELE - detaliai
TOTAL

TERENURI
Nr.crt Amplasare Suprafa Valoarea Regim juridic
Jude/Localit total (mp) / contabil
ate Categoria de - Lei-
folosina

1
2.descrierea investiiei:
a)concluziile studiului de prefezabilitate sau ale planului detaliat de investiii pe termen lung
(n cazul n care au fost elaborate n prealabil) privind situaia actual, necesitatea i
oportunitatea promovrii investiiei, precum i scenariul tehnico-economic selectat - nu este
cazul

b)scenariul tehnico-economic prin care obiectivele proiectului de investiii pot fi atinse


Se precizeaza tipul de actiune eligibila conform Fiei sub-Msurii.
La aceasta seciune se va fundamenta necesitatea i oportunitatea investiiei
n cazul n care investiia vizeaz adaptarea unitatii la standarde 1 sanitar-veterinare, sanitare, ale
Uniunii Europene, se va preciza standardul la care se adapteaz i modul n care prin realizarea
investiiei se realizeaza adaptarea la standarde sau respectarea noilor cerinte ale legislaiei
europene.
Se va avea n vedere descrierea ndeplinirii fiecarui criteriu de eligibilitate (dup caz) i de
selecie (dup caz) detaliind cerinele prevzute n ghidul solicitantului din dreptul fiecrui criteriu.
Se vor prezenta criteriile de selecie aplicabile in functie de tipul investitiei.
n cazul n care solicitantul este o forma asociativ, se va descrie modul n care investiia
deservete membrii acesteia, obiectivele investiiei/prioritti se va descrie ce se dorete s se
realizeze prin proiect, respectiv, crearea de noi capaciti de producie eficiente i competitive,
produse cu valoare adaugata ct mai mare, utilizarea optima a resurselor existente, productivitate
sporit a muncii, implementarea standardelor comunitare etc. Se va descrie conformitatea
obiectivelor investiiei urmrite prin proiect cu obiectivele msurii i se va preciza capacitatea
existent i capacitatea propus a se realiza la finalizarea investiiei.
Se vor descrie obiectivele tehnice, financiare i de mediu (dac este cazul).
Pentru cldirile care se modernizeaz se va prezenta ca parte component din studiul de
fezabilitate, expertiza tehnic de specialitate asupra construciei existente, ntocmit, datat,
semnat i tampilat de un expert tehnic atestat pentru proiectele care prevd
modernizarea/consolidarea/extinderea/desfiinarea parial/lucrri de reparaii, precum i
finalizarea construciilor a caror execuie a fost ntrerupta inainte de finalizarea completa a
acestora; i Raportul privind stadiul fizic al lucrrilor.
n situaia n care realizarea investiiei este condiionata de obinerea de avize i acorduri, inclusiv
avizare sanitar/sanitar-veterinar, se va realiza o corelare a datelor tehnice din acestea cu
caracteristicile investitiei i se va meniona ca investiia va respecta prevederile legislaiei n
vigoare din domeniul sntate public, sanitar-veterinar i siguran alimentar.

Se va prezenta cantitatea de materie prima folosita cantitatile de produse finite obinute i


consumul specific pe fiecare produs.

Caracteristici tehnice i funcionale ale utilajelor/echipamentelor tehnologice/echipamentelor de


transport/ dotarilor ce urmeaza a fi achiziionate prin proiect i prezentarea tehnica a construciilor
n care urmeaza a fi amplasate utilajele/dotrile (inclusiv utiliti). Se vor preciza de asemenea
denumirea, numrul i valoarea utilajelor/echipamentelor tehnologice/echipamentelor de
transport/dotarilor care vor fi achizitionate, cu fundamentarea necesitatii acestora din punct de
vedere tehnic si economic. Numarul de utilaje, masini, echipamente, etc. se va corela dupa caz
(tipul de proiect) cu , tipul de activiti, frecvena lucrarilor, productivitate, etc (utilizai formatul
tabelar prezentat mai jos). Se va descrie fluxul tehnologic, activitatea i tehnologia aplicat n
cadrul proiectului

1
Cheltuielile privind conformarea la standarde vor fi eligibile la momentul apariiei de noi
standarde, nainte ca acestea s devin obligatorii pentru solicitant
2
Nr.crt Denumire/Tip Numar buci Valoare fara TVA Total cu TVA
TVA
utilaj/echipament -Lei- -Lei-
-Lei-

Atentie! Nu se va meniona marca, denumirea productorului, firma etc.

Piaa de aprovizionare/desfacere, concurena i strategia de pia ce va fi aplicat pentru


valorificarea produselor/serviciilor obinute prin implementarea proiectului
POTENTIALII FURNIZORI AI SOLICITANTULUI

Produs Valoare
Denumire furnizor de materii
furnizat i aproximativ % din total
prime/materiale Adresa
cantitate achiziii
auxiliare/produse/servicii -Lei-
aproximativ

POTENTIALII CLIENTI AI SOLICITANTULUI

Client (Denumire i Valoare


Nr.crt % din vanzari
adresa) -Lei -

3.date tehnice ale investiiei:


a)zona i amplasamentul;
Referiri la amplasarea investitiei n zone defavorizate/montane, etc(dupa caz), potenialul agricol
al zonei
b)statutul juridic al terenului care urmeaz s fie ocupat;
Documentele n baza carora este deinut terenul; identificarea proprietarilor, precum i a
suprafeelor de terenuri, afectate de investiie
c)situaia ocuprilor definitive de teren: suprafaa total, reprezentnd terenuri din
intravilan/extravilan;
d)studii de teren:
- studii topografice cuprinznd planuri topografice cu amplasamentele reperelor, liste cu repere n
sistem de referin naional;
- studiu geotehnic cuprinznd planuri cu amplasamentul forajelor, fielor complexe cu rezultatele
determinrilor de laborator, analiza apei subterane, raportul geotehnic cu recomandrile pentru
fundare i consolidri;
- alte studii de specialitate necesare, dup caz;
Studiile se vor ntocmi de catre persoane autorizate i vor respecta condiiile de forma i coninut
conform legislaiei n vigoare.

3
e)caracteristicile principale ale construciilor din cadrul obiectivului de investiii, specifice
domeniului de activitate, i variantele constructive de realizare a investiiei, cu recomandarea
variantei optime pentru aprobare;
f)situaia existent a utilitilor i analiza de consum:
Condiii aplicabile investiiilor de modernizare n sisteme/echipamente de procesare.
n cazul modernizrilor care vizeaz investiii se va descrie modalitatea de ndeplinire a
condiiilor optime de procesare i economia realizat prin achiziia propus prin proiect. De
asemenea se va preciza dac investiia afecteaz productivitatea n conformitate cu parametrii
tehnici ai instalaiei/utilajelor sau ai infrastructurii existente.
- necesarul de utiliti pentru varianta propus promovrii;
- soluii tehnice de asigurare cu utiliti;
Lipsa accesului la utiliti (nedemonstrarea unei soluii tehnice viabile) poate conduce la
neeligibilitatea cererii de finanare.

g)concluziile evalurii impactului asupra mediului;

n cazul investiiilor noi/modernizri, se va descrie fluxul tehnologic n mod obligatoriu,, cu


respectarea normelor de mediu n vigoare.

4.durata de realizare i etapele principale; graficul de realizare a investiiei.


(3)Costurile estimative ale investiiei
1.valoarea totala cu detalierea pe structura devizului general;
Documente necesare: (a) devizul general; (b) devizele pe obiect; (c) listele de echipamente i
lucrri pe baza crora s-au intocmit devizele pe obiect; (d) fiele de date exclusiv tehnice pentru
echipamente (e) oferte de pre, preuri de catalog pentru echipamentele i utilajele ce se
intenioneaz a fi achiziionate

Cheltuielile aferente marketing-ului:

- nfiintarea unui site pentru promovarea i comercializarea propriilor produse; etichetarea


(crearea conceptului) ; creare marc nregistrat/brand se vor face n limita a max. 5% din
valoarea eligibil a proiectului , dar nu mai mult de 30.000 de euro i vor fi cuprinse in deviz pe
obiect specific.

n estimarea costurilor invesiei prin ntocmirea bugetului estimativ se va verifica n Baza de date
de preuri pe de pagina de internet a A.F.I.R. i se vor printa i ataa la cererea de finanare
paginile referitoare la bunurile incluse n proiect, identificate n baz.
n situaia n care bunurile propuse spre achiziionare nu se regasesc n Baza de date de preuri,
precum i pentru servicii, se vor ataa dou oferte pentru categoriile de bunuri/servicii care
depasesc valoarea de 15.000 EUR si o oferta pentru categoriile de bunuri/servicii cu o valoare
mai mica de 15.000 EUR, cu justificarea ofertei alese, menionata n devizele pe obiect.
La ofertele de servicii, se vor menona i tarifele orare.
Ofertele sunt documente obligatorii care trebuie avute n vedere la stabilirea rezonabilitii
preurilor i trebuie s aib cel puin urmatoarele caracteristici:
- s fie datate, personalizate i semnate;
- s conin detalierea unor specificaii tehnice minimale
- s conin preul de achiziie pentru bunuri/servicii
Atentie: la dosarul cererii de finantare vor fi ataate numai paginile relevante din ofertele
respective, cuprinzand preul, furnizorul i caracteristicile tehnice ale bunului, detaliate mai sus
(maxim 2-3 pagini/oferta).

4
Se va ataa un tabel comparativ al ofertelor care au stat la baza ntocmirii bugetului indicativ
astfel nct s poat fi verificat rezonabilitatea preurilor.
Pentru lucrari, proiectantul va declara sursa de preuri folosit, printr-o declaratie semnat i
tampilat care va fi ataat la studiul de fezabilitate.
Nu este permis ncadrarea n subcap. 4.1 Construcii i instalaii, att cheltuieli eligibile ct i
cheltuieli neeligibile, fr a se detalia n devizele pe obiect lucrrile corespunztoare spaiilor/
instalaiilor ce se vor executa.
Pentru restul subcapitolelor de la cap. 4, se vor preciza care sunt echipamentele, utilajele /
montajul care fac parte din categoria cheltuielilor eligibile/neeligibile.
2.ealonarea costurilor coroborate cu graficul de realizare a investiiei.

(4)Analiza economico-financiara:
Se va evita preluarea din literatura de specialitate a teoriei de intocmire a analizei economico-
financiare n favoarea unor explicaii, calcule i analize concrete pe baza datelor obinute ca
urmare a prognozelor economice.
Pentru acest capitol se va completa Anexa la studiul de fezabilitate prognoza economica
1.identificarea investiiei i definirea obiectivelor, inclusiv specificarea perioadei de referin;

(5)Sursele de finanare a investiiei


Sursele de finanare a investiiilor se constituie n conformitate cu legislaia n vigoare i constau
din fonduri proprii, credite bancare, fonduri de la bugetul de stat/bugetul local, credite externe
garantate sau contractate de stat, fonduri externe nerambursabile i alte surse legal constituite.
Pentru a se verifica ncadrarea cheltuielilor eligibile din buget n limitele prevzute n fia
submsurii se va utiliza cursul de schimb Euro/Lei publicat pe pagina web a Bncii Central
Europene www.ecb.int/index.html de la data ntocmirii Studiului de Fezabilitate.
Curs Euro / leu ..din data de....

Cheltuieli Cheltuieli
Total
eligibile neeligibile
Eur Eur
Euro o o
Ajutor public nerambursabil
Sursele de finantare pentru
completarea necesarului de
finantare din care:
- autofinantare
- imprumuturi
TOTAL PROIECT

(6)Estimri privind fora de munc ocupat prin realizarea investiiei


1.numr de locuri de munc create n faza de execuie;
2.numr de locuri de munc create n faza de operare.
Atentie! Se coreleaza cu capacitatile de productie, productivitate, productia estimata, etc.
7.1 Total personal existent ..
din care personal de execuie ..
7. 2 Estimri privind fora de munc ocupat prin realizarea investiiei
Locuri de munc nou-create ..
7.3 Responsabil legal (nume, prenume, functie in cadrul organizatiei, studii i experien
profesionala) , relevante pentru proiect

(7)Principalii indicatori tehnico-economici ai investiiei

5
1.valoarea total (INV), inclusiv TVA (mii lei)
(n preuri - luna, anul, 1 euro = ..... lei),
din care:
- construcii-montaj (C+M);
2.ealonarea investiiei (INV/C+M):
- anul I;
- anul II
3.durata de realizare (luni);
4.capaciti (n uniti fizice i valorice);
5.ali indicatori specifici domeniului de activitate n care este realizat investiia, dup
caz.
(8)Avize i acorduri de principiu
Toate avizele si acordurile necesare, impuse de legislatie, prevzute in Ghidul Solicitantului, n
funcie de tipul investiiei.
Documentele vor respecta conditiile de forma, continut si semnaturi conform legislatiei in vigoare
si vor fi semnate de persoane autorizate.

CAPITOLUL B: Piese desenate:


Se vor prezenta toate piesele desenate la care se face trimitere in partea scrisa
1.plan de amplasare n zon (1:25000 - 1:5000);
2.plan general (1: 2000 - 1:500);
3.planuri i seciuni generale de arhitectur, rezisten, instalaii, inclusiv planuri de
coordonare a tuturor specialitilor ce concur la realizarea proiectului;
4.planuri speciale, profile longitudinale, profile transversale, dup caz.