Sunteți pe pagina 1din 56

NOTA: Documentele au numai caracter informativ, reprezentand rezultatele

echipei

proiectului si nu reprezinta acte normative.

echipei proiectului si nu reprezinta acte normative. Pagina Introductiva Client Proiect Nr: RO.0107.15.04.01
echipei proiectului si nu reprezinta acte normative. Pagina Introductiva Client Proiect Nr: RO.0107.15.04.01

Pagina Introductiva

Client Proiect Nr:

RO.0107.15.04.01

PM Proiect Nr:

360039

Document Nr

360039.19.RP.131

Dosar Nr:

19.020

MINISTERUL MEDIULUI SI GOSPODARIRII APELOR ROMANIA

AT PENTRU IMPLEMENTAREA DIRECTIVEI IPPC

GHID PENTRU AUTORIZAREA INTEGRATA

ELIB

DATA

ORIG

AUT

REVIEW

APRBT

APRBT

DESCRIERE

VERIF

PM

CLIENT

1

10/6/04

FF

   

PS

CFG

Pentru Observatii

2

Sep 04

FF

   

JOK

 

Re-editat cu Raportul Trimestrial nr. 2

3

30/11/04

JOK

       

Observatiile

Beneficiarului

incluse

4

21/3/05

JOK

       

Pentru Aprobare

5

08.06.05

AT

       

Raport Final

C:\Documents and Settings\Cornel\Desktop\Documente finale elaborate in cadrul proiectului AT implementarea Directivei IPPC\130\19_RP_131 Ghid pentru Autorizarea Integrata RO.doc

Form No 10_012 Issue 3 15/2/02

Page 1 of 54

EC Delegation to Romania Ghid pentru Autorizarea Integrata

360039.19.RP. 131. Raport final 08 iunie 05

SUMAR

Acest document ofera clarificare specifica pentru a sprijini indrumarea prezentata in textul principal al Manualului pentru Autorizarea Integrata.

Anumite paragrafe din Anexa I a Directivei IPPC si ca urmare Legea privind Autorizarea Integrata sunt explicate suplimentar, deoarece s-a aratat a fi necesar in statele membre, precum si in timpul sesiunilor de instruire cu APM-urile teritoriale.

La stabilirea scopului unei autorizatii (si de aici a solicitarii), trebuie luat in considerare impactul activitatii asupra mediului ca intreg. Trebuie incluse toate activitatile care pot avea impact asupra mediului, aflate sub controlul titularului de autorizatie.

Autorizatiile IPPC se bazeaza pe BAT care se aplica luand in considerare aspectele specifice activitatii si locatia unde se desfasoara. Ghidurile BAT stabilesc principiile bunei practici pentru o gama larga de activitati si management.

Valorile limita de emisie sunt stabilite in autorizatie, luand in considerare legislatia romana, in plus fata de BAT. In cazul in care BAT si legislatia romana nu ofera VLE cerute, se poate face referire la ghidurile altor tari pentru a sprijini stabilirea unei VLE intr-o autorizatie.

Pentru a oferi protectia dorita pentru mediu ca intreg, trebuie examinat impactul asupra fiecarui factor de mediu, conform principiilor stabilite.

EC Delegation to Romania Ghid pentru Autorizarea Integrata

360039.19.RP. 131. Raport final 08 iunie 05

CUPRINS

SUMAR

2

1. INFORMATII GENERALE

5

1.1

Introducere

5

2. APLICAREA CRITERIILOR PENTRU ANEXA I

5

2.1 Activitati de cercetare si testare

5

2.2 Capacitate

6

2.3 Industria energetica

6

2.4 Producerea si procesarea metalelor

7

2.5 Industria produselor minerale

7

2.6 Producerea cimentului

7

2.7 Produsele ceramice

7

2.8 Industria chimica

8

2.9 Managementul deseurilor

8

2.10 Alte activitati

9

3. SCOPUL UNEI AUTORIZATII

9

3.1 Amplasament

9

3.2 Activitate asociata

10

3.3 Instalatii multiple

10

4. APLICAREA BAT

11

4.1 Aplicarea BAT in instalatiile noi si existente

12

4.2 Ce este BAT?

13

5. INFORMATII GENERALE PRIVIND CELE MAI BUNE TEHNICI DISPONIBILE APLICATE

16

5.1 Criterii pentru aplicarea BAT

16

5.2 Materiale si Energie

16

5.3 Activitati si Tehnici de Reducere a Poluarii

22

5.4 Controlul emisiilor fugitive in aer

25

5.5 Controlul scurgerilor in apa de suprafata, reteaua de canalizare si apa

 

subterana

26

5.6 Zgomot si Vibratii

28

5.7 Miros

31

C:\Documents and Settings\Cornel\Desktop\Documente finale elaborate in cadrul proiectului AT implementarea Directivei

Pagina 3 din 56

IPPC\130\19_RP_131 Ghid pentru Autorizarea Integrata RO.doc

EC Delegation to Romania Ghid pentru Autorizarea Integrata

360039.19.RP. 131. Raport final 08 iunie 05

5.8 Managementul deseurilor

33

5.9 Siguranta

36

5.10 Dezafectarea

40

5.11 Control si Monitorizare

42

5.12 Managementul instalatiei

43

6. VALORI LIMITA DE EMISIE

49

6.1 VLE si Ghiduri ale altor tari

49

6.2 Legislatia nationala

49

6.3 Incinerarea deseurilor

51

7. IMPACTUL DE MEDIU

52

7.1 Evaluarea Emisiilor in Atmosfera

52

7.2 Evaluarea impactului asupra apelor receptoare

52

7.3 Evaluarea Impactului asupra retelei de canalizare receptoare

53

7.4 Evaluarea Impactului Emisiilor in Sol

53

7.5 Metodologiile Internationale pentru Evaluarea de Mediu

53

8. PAGINI DE WEB UTILE

54

9. GOSAR DE TERMENI

55

ANEXA I – INTREBARI FRECVENTE

C:\Documents and Settings\Cornel\Desktop\Documente finale elaborate in cadrul proiectului AT implementarea Directivei

Pagina 4 din 56

IPPC\130\19_RP_131 Ghid pentru Autorizarea Integrata RO.doc

EC Delegation to Romania Ghid pentru Autorizarea Integrata

360039.19.RP. 131. Raport final 08 iunie 05

1. INFORMATII GENERALE

1.1 Introducere

Directiva 96/61/EC privind Prevenirea si Controlul Integrat al Poluarii (IPPC) a intrat in vigoare in Uniunea Europeana pe data de 30 octombrie 1999. Potrivit armonizarii legislatiei romane la cerintele UE, incorporarea Directivei IPPC in sistemul legislativ romanesc a fost obtinuta prin Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 34/2002, aprobata si modificata prin Legea 645/2002, Ordinul Ministerului Agriculturii, Padurilor, Apelor si Mediului nr. 818/2003 privind regulile detaliate ale procedurii de autorizare integrata pentru protectia mediului. Acest ordin a intrat in vigoare in luna martie 2002 si va fi complet pus in practica la nivelul tuturor instalatiilor afectate din Romania pana la 30 octombrie 2007, fara a aduce prejudicii perioadelor de tranzitie stabilite pentru anumite instalatii intre Romania si CE.

Directiva IPPC este o directiva de mediu de o importanta majora. Scopul acesteia este de a obtine o abordare integrata in ceea ce priveste Protectia Mediului prin controlul emisiilor care au un efect semnificativ asupra mediului, pentru a obtine un impact minim asupra mediului ca intreg. Cerintele de prevenire si minimizare a emisiilor sunt cuprinse in cadrul unui sistem de autorizare integrata.

Pasii principali care trebuie urmati de catre autoritate si solicitantul unei autorizatii sunt prezentati in textul principal al acestui set de documente care formeaza Manualul pentru Autorizarea Integrata. Aceasta parte a manualului ofera indrumari suplimentare cu privire la aspectele specifice ale procedurii de autorizare care necesita clarificare. Aspectele tratate in mod specific in aceste ghiduri sunt:

Aplicarea criteriilor pentru Anexa I

Determinarea scopului autorizatiei

Aplicarea BAT.

2. APLICAREA CRITERIILOR PENTRU ANEXA I

Anexa I stabileste activitatile care determina ca o instalatie sa cada sub incidenta legii de autorizare integrata. Anumite state au adaugat activitati in plus fata de cele stabilite in Directiva IPPC, astfel incat o activitate care intra sub incidenta IPPC intr-un stat nu inseamna ca intra automat sub incidenta IPPC in toate statele membre. Romania a transpus Anexa I a Directivei IPPC in legislatia romana. Urmatoarele paragrafe ofera clarificare in ceea ce priveste aspectele cele mai comune care au intampinat incertitudini in privinta interpretarii Anexei I.

2.1 Activitati de cercetare si testare

Anexa I are o preconditie care prevede ca „instalatiile sau partile instalatiilor utilizate pentru cercetarea, dezvoltarea si testarea produselor si proceselor noi nu intra sub incidenta acestei Directive”. Aceasta preconditie exclude laboratoarele si echipamentul unde cercetarea este realizata in asa fel incat

EC Delegation to Romania Ghid pentru Autorizarea Integrata

360039.19.RP. 131. Raport final 08 iunie 05

operatorul nu poate estima cu precizie valorile de emisie. O parte a unei activitati poate fi considerata ca intra sub incidenta acestei excluderi daca:

Activitatea nu realizeaza produse pentru vanzare;

Activitatea se desfasoara pe o perioada limitata de proba pentru a stabili conditiile de operare;

Activitatea este in curs de punere in functiune.

Autoritatea trebuie sa se asigure separat ca protectia mediului este realizata printr-un proces de identificare a pericolelor si de control al riscului. Faptul ca exista o activitate de cercetare pe amplasament nu exclude o activitate in functiune comerciala sa intre sub incidenta legii autorizarii integrate.

2.2 Capacitate

Valorile prag oferite in Anexa I se refera in general la capacitatile de productie sau rezultate. In cazul in care un operator realizeaza cateva activitati care intra sub incidenta aceleiasi subcategorii in cadrul aceleiasi instalatii sau pe acelasi amplasament, capacitatile unor astfel de activitati se insumeaza.

In sectoare precum industria textila si de pielarie, majoritatea instalatiilor nu sunt exploatate continuu pentru 24 de ore pe zi. Multe instalatii mai mici functioneaza oricum flexibil pe baza cererii reale de piata, avand ca rezultat faptul ca orele de lucru obisnuite pot fi extinse intr-un timp foarte scurt. Practica de lucru declarata sau rezultatul reprezinta asadar un ghid nesigur fata de capacitatea reala a unei instalatii si nu reflecta in totalitate potentialul de poluare al instalatiei.

Singurul inteles tehnic coerent al „capacitatii” este asadar capacitatea la care instalatia este capabila a fi exploatata. Sau, altfel spus, reprezinta capacitatea evaluata a instalatiei de a fi exploatata 24 de ore pe zi, cu conditia ca echipamentul poate fi exploatat in acest mod.

Aceasta preconditie inseamna ca doua instalatii de tratare a suprafetelor, aflate pe acelasi amplasament, avand o capacitate de consum de 150 t/an fiecare sunt considerate a intra sub pragul de capacitate de 200 t/an pentru aplicarea legii autorizarii integrate.

Pragul capacitatii se refera doar la determinarea daca activitatea intra sau nu sub incidenta Anexei I si astfel daca este sau nu o „activitate relevanta”. Din motive comerciale sau de mediu autorizatia integrata poate fi emisa pentru un nivel de productie sub pragul pentru includerea in Anexa I.

2.3 Industria energetica

Trebuie observat ca legea privind autorizarea integrata se aplica emisiilor ce provin din surse de ardere in cazul in care fac parte dintr-o activitate relevanta, chiar daca capacitatea este sub 50MW. De asemenea, trebuie observat ca spre deosebire de Directiva privind IMA, toate sursele de ardere de pe amplasament sunt incluse daca totalul depaseste 50MW, indiferent daca ele foloses un cos comun sau nu.

EC Delegation to Romania Ghid pentru Autorizarea Integrata

360039.19.RP. 131. Raport final 08 iunie 05

2.4 Producerea si procesarea metalelor

2.4.1 Producerea fierului si otelului

In cazul producerii otelului, unde capacitatea este limitata de etapa din lantul procesului care are capacitatea cea mai mica si unde Anexa I nu specifica etapa de referinta a procesului, atunci trebuie luata in considerare capacitatea instalatiei ca intreg. De exemplu, daca profilul de laminare a otelului are o capacitate peste ptag, dar etapa de topire este sub prag, in acest caz capacitatea intregii instalatii este sub prag.

2.4.2 Tratarea suprafetelor metalelor si materialelor din plastic

Autoritatea centrala a stabilit ca rezervoarele pentru decapare si pentru degresare vor fi incluse in estimarea capacitatii cuvelor de tratare a suprafetelor. Trebuie observat faptul ca, capacitatile unui numar de linii paralele de procesare trebuie insumate pentru compararea cu pragul.

2.5 Industria produselor minerale

2.6 Producerea cimentului

Intentia Directivei este aceea ca trei tipuri de instalatii sa intre sub incidenta acestui subcapitol:

1. Producerea clincherului de ciment in cuptoare rotative la o capacitate de peste 500 t/zi

2. Producerea varului in cuptoare rotative la o capacitate de peste 50 t/zi si

3. Producerea clincherului de ciment sau a varului in cuptoare nerotative la o capacitate de peste 50 t/zi.

Trebuie observat faptul ca macinarea clincherului de ciment, considerata separat, fara implicarea unui cuptor pe amplasament nu este inclusa ca atare in activitatile din Anexa I.

2.7 Produsele ceramice

Trebuie observat ca fragmentul „in particular tigle, caramizi, caramizi refractare, placi, gresii sau portelan” include orice alte produse ceramice realizate prin ardere, de exemplu, suporti ceramici, proteze ceramice sau altele. Domeniul nu este limitat la elementele mentionate.

La testarea criteriilor de capacitate, observati ca toate instalatiile de produse ceramice cu o capacitate de 75 t/zi sunt incluse si ca instalatiile care au o capacitate totala a cuptorului de 4m 3 si pot intari 300 kg/m 3 de argila umeda peste capacitate de 4m 3 sunt de asemenea incluse. Acest lucru inseamna ca sunt incluse doua tipuri de activitati:

1.

Producerea produselor ceramice cu o capacitate de 75t/zi

2.

Instalatiile de producere a produselor ceramice cu o capacitate a cuptorului de 4m 3 cu o densitate de intarire de 300 kg/m 3 .

EC Delegation to Romania Ghid pentru Autorizarea Integrata

360039.19.RP. 131. Raport final 08 iunie 05

2.8 Industria chimica

„Procesarea chimica” inseamna ca trebuie sa existe o schimbare in molecula – ceea ce este altceva decat schimbarea pH-ului. Amestecul si formularea nu sunt

incluse in acest subtitlu al Anexei. „Scara industriala” inseamna ca productia

este:

Pentru

scopuri

comerciale) si

comerciale

(vanzare

sau

Este in cantitati industriale.

parte

a

unei

operatiuni

Pragul pentru „cantitati industriale” trebuie analizat subiectiv, urmatoare indrumare este oferita:

1 t/zi de produse chimice

100 kg/an de substante chimice sau grup de substante sau

20

kg/an

de

fitosanitare.

incrediente

farmaceutice

active,

biocide

sau

produse

Trebuie notat faptul ca acestea sunt doar niveluri orientative ca trebuie avuta in vedere proportionalitatea atunci cand se evalueaza daca o activitate este relevanta si intra sub incidenta Anexei I sau nu.

2.9 Managementul deseurilor

2.9.1 Deseuri inerte

Depozitele de deseuri inerte sunt excluse, iar in contextul Directivei 1999/31/EC, „deseu inert” inseamna un deseu care nu sufera transformari fizice, chimice sau biologice semnificative. Deseul inert nu se va dizolva, arde sau reactiona altfel din punct de vedre fizic sau chimic, biodegrada sau afecta advers alte substante

cu care intra in contact intr-un mod posibil a da nastere poluarii de mediu sau a

dauna sanatatii umane. Capacitatea totala de a genera levigat si continutul poluant al deseului si ecotoxicitatea levigatului trebuie sa fie nesemnificativa si,

in particular, sa nu puna in pericol calitatea apelor de suprafata si/sau apelor

subterane.

2.9.2 Deseuri periculoase

Urmatoarele operatiuni de valorificare, asa cum sunt definite in Directiva 75/442/EC sunt incluse:

R 1 Utilizarea in principal ca si combustibil sau alte mijloace de generare a

energiei

R

5 Reciclarea/recuperarea altor materiale anorganice

R

6 Regenerarea acizilor si bazelor

R

8 Recuperarea componentelor din catalizatori

R

9 Re-rafinarea uleiurilor sau alte utilizari ale uleiului

EC Delegation to Romania Ghid pentru Autorizarea Integrata

360039.19.RP. 131. Raport final 08 iunie 05

Trebuie

observat

faptul

ca

urmatoarele

operatiuni

de

recuperare

nu

sunt

suficiente

in

sine

pentru

a

determina

includerea

sub

incidenta

autorizarii

integrate:

 

R

2 Recuperarea/regenerarea solventilor

 

R

3 Reciclarea/recuperarea substantelor organice care nu sunt utilizate ca

solventi (inclusiv compostarea sau alte procese de transformare biologica)

R

4 Reciclarea/recuperarea metalelor si a compusilor metalici

 

R

7 Recuperarea compusilor utilizati pentru reducerea poluarii

R

10

Tratarea

solului

care

determina

beneficii

pentru

agricultura

sau

impunatatire ecologica

R 11 Utilizarea deseurilor obtinute din oricare dintre operatiunile enumerate la

R1 – R 10

R 12 Schimbul de deseuri pentru includerea in oricare dintre operatiunile

enumerate la R 1 – R 11

R 13 Depozitarea deseurilor care urmeaza a fi folosite pentru oricare dintre

operatiunile enumerate la R 1 – R12 (excluzand depozitarea temporara, asteptarea colectarii pe amplasamentul unde sunt produse).

2.10 Alte activitati

2.10.1 Tratarea suprafetelor utilizand solventi

Capacitatea de consum al solventilor trebuie sa reflecte interpretarea „consumului”, asa cum este definita in Directiva privind COV (99/13/EC), unde consumul net al solventilor dupa recuperarea solventilor este considerat drept consum de solventi pentru activitate.

Aceasta subgrupa include impregnarea, care include asadar tratarea lemnului cu conservanti pe baza de solventi.

3. SCOPUL UNEI AUTORIZATII

3.1 Amplasament

Termenul „amplasament” nu este definit in Directiva IPPC. Daca un teritoriu pe care o activitate relevanta are teritoriu invecinat acestuia, pe care exista un interes de control comun cu activitatea relevanta, precum proprietate sau inchiriere, acest teritoriu aditional este parte a amplasamentului, indiferent daca acolo se desfasoara sau nu o activitate relevanta. Doua parcele de teren invecinate pe care se desfasoara activitati legate tehnic pot fi considerate drept

un singur amplasament la decizia ARPM. In cazul in care o parcela de teren intra

sub jurisdictia unei alte ARPM fata de cea a activitatii principale, scopul

amplasamentului in contextul unei autorizatii trebuie determinat de catre autoritatea centrala.

Scopul „Raportului de amplasament” trebuie sa includa cel putin toate teritoriile activitatii principale, aflate in proprietate sau sub controlul operatorului, care sunt

EC Delegation to Romania Ghid pentru Autorizarea Integrata

360039.19.RP. 131. Raport final 08 iunie 05

in prelungirea teritoriului activitatii principale. ARPM poate cere un raport de amplasament pentru teritoriul asupra caruia activitatea asociata poate avea un impact.

3.2 Activitate asociata

Obiectivul autorizatiei IPPC este acela de a proteja mediul in ansamblul sau. In cazul in care o activitate apare in afara amplasamentului, dar este legata tehnic de activitatea principala, impactul activitatii asociate trebuie sa faca subiectul conditiilor din autorizatie pentru activitatea principala, care sunt necesare pentru protejarea mediului in ansamblul sau. Activitatile care nu produc emisii sau poluare nu trebuie incluse in scopul autorizatiei.

3.3 Instalatii multiple

Directiva IPPC permite emiterea mai multor autorizatii pentru un amplasament. In general, din motive de punere in aplicare a autorizatiilor si pentru respectarea principiului integrarii, trebuie aplicata regula „Un proprietar, un amplasament, deci o autorizatie”. In acest exemplu un proprietar inseamna orice persoana fizica sau juridica care poate exercita control. Asadar, daca o utilitate sau serviciu este furnizat pe un amplasament unde titularul de autorizatie trebuie sa fie principalul client, atunci activitatea acelui serviciu trebuie inclusa in autorizatia integrata. Excluderea oricarei alte activitati de pe un amplasament reduce gradul de punere in aplicare a autorizatiei si conduce la argument legal complex in cazul unui incident care polueaza.

EC Delegation to Romania Ghid pentru Autorizarea Integrata

360039.19.RP. 131. Raport final 08 iunie 05

4. APLICAREA BAT

O noua caracteristica importanta a IPPC este cerinta de determinare a Celor Mai Bune Tehnici Disponibile (BAT). Acest concept nu este utilizat in reglementarile romane anterioare. Definitia Celor Mai Bune Tehnici Disponibile este prezentata in Anexa Legii Protectiei Mediului nr. 137/1995 republicata, cu modificari ulterioare si in Anexa 2 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr 34/2002, aprobata si modificata prin Legea 645/2002.

Pe scurt, Cele Mai Bune Tehnici Disponibile inseamna: toate tehnicile, inclusiv tehnologia, planificarea, construirea, intretinerea, exploatarea si dezafectarea, care se aplica in practica in conditii economice si tehnice acceptabile si sunt cele mai eficiente din punct de vedere al nivelului ridicat de protectie a mediului in ansamblul sau.

Este important de observat ca BAT nu inseamna neaparat tehnica cea mai avansata disponibila, ci tehnica cea mai buna din punct de vedere economic pentru o anumita instalatie. Definitia in sine ia in considerare faptul ca masurile luate pentru protectia mediului nu trebuie sa aiba costuri nerealiste. BAT pentru diverse instalatii din acelasi sector poate astfel sa utilizeze, de exemplu, tehnologii diferite de control al poluarii, care totusi sunt si cele mai bune tehnici adecvate pentru o anumita instalatie. Daca se incalca standardele locale sau internationale de calitate a mediului, atunci trebuie adoptate masuri mai stricte decat BAT.

Anexa 2 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr 34/2002 mentioneaza termeni, pe baza carora atat autoritatea de reglementare de mediu, cat si solicitantul pot decide impreuna ce trebuie considerat a fi BAT. Pentru a simplifica sarcina determinarii BAT atat in ceea ce-l priveste pe solicitant, cat si autoritatea de reglementare, Ministerul Mediului si Gospodaririi Apleor a decis sa publice o serie de documente de indrumare, fiecare dintre acestea oferind un cadru pe baza caruia se pot lua decizii privind BAT.

Acest ghid furnizeaza informatii privind determinarea BAT, care ajuta la derularea procedurii de autorizare integrata a folosirii mediului si pentru a respecta cerintele stabilite in autorizatie. Scopul acestui ghid este de a oferi asistenta solicitantilor pentru completarea documentatiei de solicitare si autoritatilor de reglementare pentru evaluarea acelei documentatii.

Indrumare sectoriale suplimentare furnizeaza informatii specifice pentru sectorul respectiv:

Introduc tehnologii utilizate in Romania si raportate in Documentele de Referinta BAT (BREF) si sursele principale de emisie si emisiile tipice de poluanti ale instalatiilor din sector. BREF sunt disponibile si pot fi descarcate de pe pagina de web a Biroului IPPC European:

Prezinta cerinte specifice sectorului privind Cele Mai Bune Tehnici Disponibile in anumite etape tehnologice si propuneri de masuri care trebuie luate pentru a respecta acele cerinte.

EC Delegation to Romania Ghid pentru Autorizarea Integrata

360039.19.RP. 131. Raport final 08 iunie 05

Ofera sprijin privind legislatia specifica fiecarui factor de mediu, determinand valorile limita de emisie statuare, care reprezinta criteriile minime pentru emisiile in mediu in procedura de autorizare integrata.

4.1 Aplicarea BAT in instalatiile noi si existente

La determinarea BAT pentru o instalatie noua, trebuie specificate toate tehncile cele mai bune, pe baza descrierii tehnicilor prevazute in ghiduri sau tehnicilor mai avansate daca acestea au devenit disponibile ulterior producerii ghidului. Informatii suplimentare despre tehnicile noi sunt disponibile prin intermediul paginii de web a Biroului European IPPC - http://eippcb.jrc.es si in viitorul apropiat pe pagina de web a Ministerului Mediului si Gospodaririi Apelor –

La determinarea BAT pentru o instalatie existenta, trebuie sa se ia in considerare o serie de factori pentru a decide care este cea mai eficienta alegere dintre tehnicile care ofera cea mai buna protectie a mediului. Obiectivul este stabilirea conditiilor de autorizare astfel incat instalatia sa se apropie cat mai mult de standardele care se vor stabili pentru o instalatie noua, insa avand in vedere aspectele legate de eficienta costului si posibilitatea practica de a face schimbari in cazul unei instalatii existente.

Atunci cand se evalueaza aplicarea standardelor BAT fie pentru o instalatie noua, fie pentru una existenta, abaterile de la BAT ar putea fi justificate, fie ca sunt mai stricte sau mai putin stricte decat BAT, asa cum se prezinta in acest document. Tehnica cea mai adecvata depinde de factorii locali, iar o evaluare locala a costurilor si beneficiilor celor mai bune variante poate fi necesara in vederea stabilirii celei mai bune optiuni.

Abaterile

respective, localizarii ei geografice si conditiilor locale de mediu, insa nu pe baza profitabilitatii individuale a companiei.

instalatiei

pot

fi

justificate

pe

baza

caracteristicilor

tehnice

ale

Costurile pot fi luate in considerare doar la nivel local:

Acolo unde balanta BAT cost/beneficiu a unei imbunatatiri devine favorabila doar atunci cand partea cea mai relevanta a instalatiei trebuie reinnoita/renovata. De fapt, acestea sunt cazuri in care BAT pentru sector poate fi exprimat in termenii ciclurilor locale de investitii.

Cand este nevoie de un numar de modernizari costisitoare, atunci poate fi adecvat un program etapizat de conformare, atata timp cat el nu este atat de lung incat sa para ca favorizeaza o instalatie cu o performanta slaba.

Cerintele se aplica atat instalatiilor existente, cat si celor noi, dar va fi mai greu sa se justifice abaterile de la aceste cerinte in cazul activitatilor noi. Pentru instalatiile noi cerintele BAT trebuie in mod normal sa fie in totalitate aplicate inainte de punerea in functiune a instalatiei. In unele cazuri poate fi necesar un audit al operatiunilor curente, ca baza pentru determinarea programului de conformare cerut. In asemenea circumstante intervalul de timp pentru conformare va fi stabilit ca si conditie a autorizarii.

EC Delegation to Romania Ghid pentru Autorizarea Integrata

360039.19.RP. 131. Raport final 08 iunie 05

4.2 Ce este BAT?

In raport cu considerentele economice, este recunoscut faptul ca abordarea va fi diferita pentru o instalatie noua fata de una existenta. Pentru a defini acest lucru, exista un numar de principii generale derivate din Directiva IPPC si prefata BREF. Doua dintre aceste principii prezinta o importanta deosebita:

a) costul tehnicii trebuie raportat la daunele de mediu pe care ar putea sa le

previna; cu cat dauna este mai mare, cu atat costurile, care pot fi justificate inainte ca tehnica sa fie considerata ne-disponibila, sunt mai mari;

b) obiectivul este de a preveni evacuarile care dauneaza mediului sau de a

reduce pe cat posibil evacuarile, luand in considerare costurile si avantajele; daca aplicarea BAT ar avea ca rezultat un rau considerabil facut mediului, solicitarea de autorizare trebuie respinsa sau trebuie luate masuri mai stricte.

Comisia UE pregateste un Indrumar BREF privind “Aspectele economice si intersectoriale sub incidenta IPPC”. Se spera ca acesta sa ofere argumente suplimentare pentru amplasamentele existente la nivel european. Intre timp, Ghidul Marii Britanii privind Evaluarea de Mediu si Evaluarea BAT este recunoscut ca fiind un ghid util pentru a realiza o analiza cost/beneficiu si o evaluare a impactului asupra mediului pe un amplasament pentru fiecare amplasament in parte, acesta fiind disponibil gratuit pe pagina de web a Agentiei

de

reprezinta baza Anexei I din Indrumarul 135 „Determinarea VLE pe baza BAT”.

ghid

Mediu

din

Marea

Britanie:

Acest

In mod special, se poate acorda o atentie deosebita naturii si efectului emisiilor, datei de punere in functiune a instalatiei si timpului necesar introducerii celor mai bune tehnici disponibile. In plus, costurile si beneficiile unei masuri vor fi diferite pentru o instalatie mai veche. Intreaga evaluare trebuie de asemenea realizata, luand in considerare cat de semnificativa este poluarea care apare. Daca aceasta este scazuta si poate fi analizata din punct de vedre al standardelor de calitate a mediului (SCM), atunci va avea impact in special asupra analizei cost/beneficiu.

In multe cazuri, desi trebuie realizata analiza specifica amplasamentului, este posibil ca BAT sa fie situatia existenta sau foarte apropiata de situatia existenta. Totusi, in viitor este posibila atingerea unor standarde mai stricte decat BAT de-a lungul timpului pe baza altor tehnici care sunt disponibile in termeni de cost si beneficii de mediu. Un program de modernizare reprezinta mecanismul prin care amplasamentele existente pot atinge standarde mai stricte decat BAT in timp. Pentru anumite tehnici sunt stabilite planificari in timp in indrumarele tehnice ale unor State Membre ale UE. Acestea sunt doar orientative si trebuie considerate in contextul conditiilor specifice unui anumit amplasament. Multe tehnici cum ar fi imbunatatirea controlului proceselor si imbunatatirea managementului aspectelor de mediu pot obtine rezultate semnificative pe termen scurt. Aceste Tehnici se pot aplica unui numar de instalatii, iar analiza cost beneficiu trebuie sa le includa. Raportul BREF al Comisiei mentionat mai sus contine referinte la metodologii adecvate. Metodologia de evaluare a BAT si a Costului produsa in Marea Britanie este inclusa in Indrumarul 135 „Determinarea VLE pe baza BAT”.

BREF-urile nu contin valori limita de emisie (VLE) obligatorii, ci niveluri de emisie care au fost obtinute, utilizandu-se tehnicile descrise in capitolul privind BAT. Aceste concluzii sunt pentru o Instalatie Noua, acolo unde nu se aplica restrictii datorate spatiului sau altor aspecte legate de infrastructura. Pentru situatii cum

EC Delegation to Romania Ghid pentru Autorizarea Integrata

360039.19.RP. 131. Raport final 08 iunie 05

ar fi o instalatie existenta, acolo unde exista anumite restrictii, Capitolul 4 al unui BREF (sau uneori sectiunea a patra), “Tehnicile considerate pentru determinarea BAT”, reprezinta o sursa foarte utila de tehnici potentiale. Acest Capitol contine exemple de bune Tehnici care au fost utilizate in sector si sunt oferite informatii despre costuri, aplicabilitate, aspecte intersectoriale etc.

BREF si alte Ghiduri au fost utilizate pentru a compila un numar de Indrumare sectoriale. Aceste indrumare ofera o interpretare a ceea ce inseamna BAT. In final, aceste documente vor ajuta industria sa ofere justificari ale BAT pentru o instalatie noua sau existenta sau sa justifice Programele de Conformare.

Urmatoarele diagrame reflecta procesul:

Sunt toate Tehnicile utilizate

de

instalatie incluse in

Concluziile BAT?

Nuutilizate de instalatie incluse in Concluziile BAT? Sunt toate Tehnicile incluse in Tehnicile ce trebuie luate

Sunt toate Tehnicile incluse in Tehnicile ce trebuie luate in considerare?

Nuincluse in Tehnicile ce trebuie luate in considerare? Procesul pentru noua o este BAT instalatie

Procesul

pentru

noua

o

este

BAT

instalatie

Procesul

este

BAT

pentru

o

instalatie

existenta, dar ar putea

totusi

sa

fie

necesar

un

Program

de

Modernizare

Da

fie necesar un Program de Modernizare Da Da Procesul nu este BAT si necesita o evaluare

Da

necesar un Program de Modernizare Da Da Procesul nu este BAT si necesita o evaluare mai

Procesul nu este BAT si necesita o evaluare mai detaliata

Asadar, pentru o activitate existenta ar putea fi acceptabila o propunere mai putin stricta, atunci cand activitatea functioneaza la un standard care se apropie de BAT sau de cerintele VLE. Intr-un astfel de caz s-ar putea sa apara un cost disproportionat pentru inlocuirea vechii instalatii cu tehnicile noi doar pentru o reducere mica a emisiilor. In astfel de cazuri Solicitantul trebuie sa propuna o esalonare in timp a modernizarilor sau un Program de Conformare care va aduce instalatia cat mai aproape de BAT intr-o perioada de timp stabilita impreuna cu Autoritatea de Reglementare.

EC Delegation to Romania Ghid pentru Autorizarea Integrata

360039.19.RP. 131. Raport final 08 iunie 05

Exista o poluare de mediu majora sau o depasire a Standardului de Calitate al Mediului (SCM)?

Nu

Se pot face modernizari eficiente din punct de vedere al costului in timp util astfel incat sa se atinga BAT?

Nu

Instalatia nu este BAT

nu trebuie sa

primeasca Autorizatie daca SCM este incalcat

si

Stabiliti o planificare in timp a Programului de Conformare pentru includerea in Autorizatie

Da

de Conformare pentru includerea in Autorizatie Da Da Ar fi trebuit ceruta o Perioada de Tranzitie

Da

de Conformare pentru includerea in Autorizatie Da Da Ar fi trebuit ceruta o Perioada de Tranzitie

Ar fi trebuit ceruta o Perioada de Tranzitie cu revizuire in 2007

EC Delegation to Romania Ghid pentru Autorizarea Integrata

360039.19.RP. 131. Raport final 08 iunie 05

5.

INFORMATII

DISPONIBILE APLICATE

GENERALE

PRIVIND

CELE

MAI

5.1 Criterii pentru aplicarea BAT

5.1.1 Criterii generale pentru aplicarea BAT

BUNE

TEHNICI

Este o cerinta minima respectarea valorilor limita generale si tehnologice pentru sursele de poluare a aerului si apei, asa cum este prevazut in legislatie.

In general, o instalatie care utilizeaza BAT va atinge o performanta de emisie mai buna decat valorile limita de emisie statuare in Romania. O instalatie noua trebuie sa atinga o performanta de emisie comparabila cu cele mai bune tehnici descrise in acest document. O instalatie existenta trebuie sa aiba ca scop obtinerea unei performante de emisie cat mai apropiate posibil de performanta unei astfel de instalatii noi, luand in considerare principiile descrise in Sectiunea 4.1 Aplicarea BAT in instalatiile noi si existente.

5.1.2 Criterii pentru implementarea BATpentru autorizatia integrata de mediu

In cazul instalatiilor noi autorizarea trebuie realizata in conformitate cu prevederile de la punctul 1.

In cazul instalatiilor existente o perioada de conformare (cu respectarea taxelor de impunere) este stabilita in legislatie pentru conformarea cu limitele de emisie pentru substantele poluante pentru aer si apa. In aceste instalatii BAT trebuie stabilit in asa fel incat valorile limita si alte conditii stabilite in autorizatie sunt completate pana la expirarea perioadei de conformare.

5.2 Materiale si Energie

Ca principiu general, operatorul va trebui sa demonstreze masurile luate pentru:

A reduce utilizarea substantelor chimice si a altor materiale;

A substitui cu materiale mai putin daunatoare sau cu cele care pot fi mai repede reduse si atunci cand sunt reduse conduc la substante cu care se lucreaza mai bine;

A intelege traseul sub-poduselor si impuritatilor si impactul lor asupra mediului.

5.2.1 Selectarea materiilor prime

Operatorul trebuie sa:

orice

completeze

studiu

pe

termen

mai

lung

privind

substituirea

materialelor

indeplineasca orice substituire identificata, ca o propunere de modernizare intr-un interval de timp care sa fie aprobat de Autoritatea de Reglementare;

EC Delegation to Romania Ghid pentru Autorizarea Integrata

360039.19.RP. 131. Raport final 08 iunie 05

operatorul trebuie sa pastreze un inventar detaliat al materiilor prime utilizate pe amplasament.

operatorul trebuie sa aiba proceduri de revizuire periodica a noilor realizari in domeniul materiilor prime si implementarea oricarora dintre cele adecvate care sunt mai putin periculoase.

operatorul trebuie sa aiba proceduri de asigurare a calitatii pentru controlul continutului materiilor prime, inclusiv combustibilii si combustibilii alternativi.

urmatoarele tehnici de selectie a materiilor prime se pot aplica acolo unde este cazul:

- analiza ciclului de viata;

- eco-eficienta;

- evaluarea furnizorilor din punct de vedere al mediului.

Cerintele BAT

BAT va reprezenta selectarea adecvata a analizei si amestecarii materiilor prime, controlului procesului, combustibilului, proiectarii procesului si instalatiei de reducere a poluarii pentru a minimiza emisiile.

5.2.2 Minimizarea deseurilor (minimizarea utilizarii materiilor prime)

Prevenirea si minimizarea deseurilor si a emisiilor in mediu reprezinta un principiu general al IPPC. Se asteapta ca operatorii sa ia in considerare aplicarea tehnicilor de minimizare a deseurilor astfel incat, acolo unde este cazul, toate tipurile de deseuri si emisii sa fie prevenite sau reduse la minimum. Pasii urmatori vor ajuta de asemenea la asigurarea utilizarii prudente a resurselor naturale.

Minimizarea deseurilor poate fi definita pur si simplu ca:

“o abordare sistematica a reducerii deseurilor la sursa prin intelegerea si schimbarea proceselor si prin activitatile de prevenire si reducere a deseurilor”.

O diversitate de tehnici pot fi clasificate sub termenul general de minimizare a deseurilor si ele variaza de la tehnicile de baza de gospodarire pana la tehnici statistice de masurare si aplicare a tehnologiilor curate si metodelor eficiente de control al procesului.

In contextul minimizarii deseurilor si al acestui ghid, deseurile se refera la utilizarea ineficienta a materiilor prime si a altor substante intr-o instalatie. O consecinta a minimizarii deseurilor va fi reducerea emisiilor gazoase, lichide si solide.

Caracteristicile operationale cheie ale minimizarii deseurilor vor fi:

Identificarea si implementarea continua a oportunitatilor de prevenire a deseurilor;

EC Delegation to Romania Ghid pentru Autorizarea Integrata

360039.19.RP. 131. Raport final 08 iunie 05

Participarea activa si angajamentul personalului la toate nivelurile, inclusiv, de exemplu, scheme de sugestii ale personalului;

Monitorizarea utilizarii materialelor si raportarea fata de masurile cheie de performanta.

Cerinte BAT

Trebuie realizat un audit periodic privind minimizarea deseurilor. In cazul in care nu s-a realizat unul recent, trebuie realizat un audit initial vast cu prima ocazie in cadrul programului de conformare. Este nevoie ca instalatiile noi sa fi functionat ceva timp inainte ca un audit sa fie relevant. Auditurile ulterioare trebuie sa fie cel putin la fel de frecvente ca si revizuirile autorizatiilor IPPC. Auditul trebuie realizat dupa cum urmeaza:

Operatorul trebuie sa analizeze utilizarea materiilor prime, sa evalueze posibilitatile de reducere si sa prezinte un plan de actiune pentru modernizari. Se pot utiliza urmatorii trei pasi esentiali:

reprezentarea grafica a procesului pentru a identifica unde si de ce apar deseuri/pierderi;

bilantul de masa al materiilor prime pentru a cuantifica pierderile si costurile;

evaluarea posibilitatilor de modernizare si definirea unui plan de actiune.

Utilizarea si traseul materiilor prime si al altor materiale, inclusiv reactivi, produse intermediare, sub-produse, solventi si alte materiale suport, cum ar fi agentii de inertizare, combustibilii, catalizatorii si agentii de reducere a poluarii, trebuie reprezentate intr-o diagrama a procesului tehnologic, utilizandu-se date din inventarul materiilor prime si alte date ale companiei, dupa caz. Datele trebuie incorporate pentru fiecare faza principala a exploatarii pentru a construi un bilant masic al instalatiei.

Folosind aceste informatii, posibilitatile de imbunatatire a eficientei, schimbarile din cadrul procesului si reducerea deseurilor trebuie generate si evaluate, iar un plan de actiune pregatit pentru implementarea masurilor de conformare intr-o perioada timp aprobata de Autoritatea de Reglementare.

5.2.3 Utilizarea apei

Utilizarea apei trebuie minimizata in baza criteriului BAT pentru prevenirea sau reducerea emisiilor si combinata cu utilizarea prudenta a apei ca resursa naturala.

Reducerea utilizarii apei poate fi o tinta valida de mediu si economica in sine, poate datorita constrangerilor locale de furnizare. In plus, din punct de vedere al reducerii emisiilor de poluanti, apa care este supusa unui proces industrial se degradeaza prin adaugarea poluantilor si exista beneficii clare care se pot obtine din reducerea utilizarii apei, in special:

EC Delegation to Romania Ghid pentru Autorizarea Integrata

360039.19.RP. 131. Raport final 08 iunie 05

Reducerea dimensiunii unei (noi) instalatii de tratare a apei, confirmand astfel justificarea BAT cost beneficiu a tratarii mai bune;

Economiile de cost in cazurile in care apa este achizitionata sau eliminata de catre o terta parte;

Beneficii asociate in cadrul procesului, cum ar fi cerintele de reducere a energiei pentru incalzire si pompare si dizolvarea redusa a poluantilor in apa, conducand la generarea redusa a namolurilor in instalatia de epurare a apei uzate.

Ca parte a documentatiei de solicitare, operatorul trebuie sa declare cand s-a realizat ultimul audit al apei sau cand se va realiza unul nou:

Utilizarea unui bilant simplu al masei pentru utilizarea apei va indica unde se pot face reduceri 1 .

Cerintele BAT

Trebuie efectuata o reexaminare periodica a utilizarii apei (auditul privind eficienta apei). In cazul in care nu s-a realizat una recenta, trebuie realizat un audit initial cuprinzator cu prima ocazie in cadrul programului de conformare. Este necesar ca instalatiile noi sa fi functionat de ceva timp inainte ca auditul sa fie relevant. Auditurile ulterioare trebuie sa fie cel putin la fel de frecvente ca si revizuirile autorizatiilor IPPC. Auditul trebuie realizat dupa cum urmeaza:

Operatorul trebuie sa intocmeasca diagrame flux si bilanturi de masa ale apei pentru activitati.

Urmatoarele principii generale trebuie aplicate in ordine pentru a reduce emisiile in apa:

tehnicile de utilizare eficienta a apei trebui utilizate la sursa, acolo unde este cazul;

apa trebuie reciclata in cadrul procesului de origine, tratand-o in prima instanta, daca este nevoie. Acolo unde nu este practicabil trebuie reciclata intr-o alta parte a procesului care are o cerinta de calitate a apei mai redusa;

in special, apa meteorica si de siroire necontaminata, care nu poate fi utilizata, trebuie deversata separat.

Trebuie implementate masuri de minimizare a riscului de contaminare a apei de proces sau de suprafata.

Pentru a identifica scopul inlocuirii apei cu cea de la sursa de reciclare, trebuie identificate cerintele de calitate a apei asociate fiecarei utilizari. Mai putine fluxuri de apa contaminata, de exemplu, apele de racire, trebuie pastrate separat acolo unde exista intentia de reutilizare, posibil dupa o forma de tratare.

1 Consultanta privind masurile efective din punct de vedere al costurilor pentru minimizarea apei se poate gasi in publicatii precum Programul Envirowise (Marea Britanie) – www.envirowise.gov.uk

EC Delegation to Romania Ghid pentru Autorizarea Integrata

360039.19.RP. 131. Raport final 08 iunie 05

Apa utilizata la curatare si spalare trebuie minimizata prin:

aspirare, razuire sau lustruire de preferinta fata de spalarea cu furtunul;

evaluarea scopului de reutilizare a apei de spalat;

robinete de control la declansarea furtunelor, a deschiderilor manuale si a echipamentului de spalare.

EC Delegation to Romania Ghid pentru Autorizarea Integrata

360039.19.RP. 131. Raport final 08 iunie 05

5.2.4 Cerinte de baza privind energia

Informatiile privind consumul de energie trebuie furnizate in termeni de energie furnizata si, de asemenea, transformata in consum de energie primara prin utilizarea factorilor derivati din generarea de caldura si/sau electricitate pe amplasament sau direct de la furnizori (din afara retelei). In acest ultim caz solicitantul trebuie sa furnizeze detaliile unor astfel de factori. In cazul in care energia este exportata din instalatie, solicitantul trebuie de asemenea sa furnizeze aceasta informatie. Un exemplu al formatului in care informatia trebuie prezentata este mentionat in Tabelul 2.1 de mai jos. Operatorul trebuie de asemenea sa completeze aceasta informatie cu diagrame flux privind energia (de exemplu, diagrame ”Sankey” sau bilanturi energetice), aratand modul in care energia este utilizata in cadrul procesului.

Tabelul 2.1 Detalierea consumului de energie primara si furnizata

Consum de energie

Sursa de energie

Furnizata, MWh

Primara, MWh

% din total

Electricitate*

Gaz

Petrol

Altele (operatorul trebuie sa specifice)

* excluzand energia generata pe amplasament

Operatorul trebuie sa defineasca si sa calculeze consumul specific de energie al activitatii (sau activitatilor) pe baza consumului de energie primara pentru produse sau aportului de materii prime care se potrivesc cel mai bine scopului principal sau capacitatii de productie a instalatiei. Operatorul trebuie sa compare Consumul Specific de Energie cu valorile prag relevante pentru sector. Aceste informatii trebuie furnizate anual.

Pentru prezentarea fluxurilor corespunzatoare energiei, apei si altor materiale se poate utiliza o diagrama ”Sankey”:

altor materiale se poate utiliza o diagrama ”Sankey”: C:\Documents and Settings\Cornel\Desktop\Documente finale

EC Delegation to Romania Ghid pentru Autorizarea Integrata

360039.19.RP. 131. Raport final 08 iunie 05

Cerintele specifice legate de energie sunt incluse in informatiile privind Sectorul Industrial, prezentate in apendicele la „Indrumarul privind stabilirea VLE pe baza BAT” 2 .

5.3 Activitati si Tehnici de Reducere a Poluarii

Activitati si Tehnici de Reducere a Poluarii, Sursele de Poluare ale Instalatiei si Cantitatile

Ca parte a solicitarii operatorul trebuie:

Sa ofere descrieri ale procesului adecvat activitatilor si echipamentului de reducere si control al poluarii pentru toate activitatile, astfel incat Autoritatea de Reglementare sa poata intelege procesul suficient de detaliat pentru a evalua propunerile operatorului si, in special, pentru a evalua posibilitatile pentru modernizari viitoare. Aceasta trebuie sa includa:

diagrame ale procesului (schematice), diagrame ale elementelor principale ale instalatiei in cazul in care prezinta relevanta de mediu, de exemplu, dispunerea procesului etc, puncte de emisie, puncte de masurare etc;

descrierea elementelor principale ale instalatiei in cazul in care prezinta relevanta de mediu, de exemplu, proiectarea procesului si a instalatiei de reducere a poluarii etc;

detalii ale oricarei reactii chimice si bilantul energetico-cinetic al reactiei;

filozofia sistemului de control si modul in care sistemul de control incorporeaza informatiile de monitorizare de mediu;

informatiile privind productia anuala, bilantul masic si energetic;

prevederi privind ventilarea si evacuarile in caz de urgenta;

rezumat al procedurilor existente de exploatare si intretinere;

o descriere a modului in care se asigura protectia in timpul conditiilor anormale de functionare, cum ar fi stopari momentane, pornire, inchidere atata timp cat este necesar pentru a se asigura conformarea cu limitele de emisie din autorizatii;

in plus, pentru anumite solicitari poate fi adecvata furnizarea diagramelor conductelor de alimentare si instrumentatie pentru sisteme ce contin substante potential poluante, cand o diagrama schematica a fluxului industrial nu ar fi suficienta pentru a explica intreg sistemul.

Daca exista dubii, gradul de detaliere cerut trebuie stabilit in cadrul discutiilor anterioare depunerii solicitarii.

2 Documentul paralel 360039.19.RP.135

EC Delegation to Romania Ghid pentru Autorizarea Integrata

360039.19.RP. 131. Raport final 08 iunie 05

Descrierea starii actuale sau propuse pentru toate cerintele indicative BAT care sunt pertinente pentru instalatie;

Identificarea lipsurilor in informatiile mai sus mentionate pentru care operatorul considera ca sunt necesare studii pe termen mai lung pentru a fi obtinute.

Demonstrarea faptului ca propunerile sunt BAT, prin confirmarea conformarii cu cerintele indicative, prin justificarea abaterilor (asa cum sunt prezentate in Sectiunea 2.1 si in Ghidul pentru Solicitanti) sau masuri alternative;

La evaluarea impactului integrat al propunerilor si la echilibrarea impactului diferitelor tehnici trebuie remarcat faptul ca energia trebuie de asemenea luata in considerare.

5.3.1 Controlul emisiilor din surse punctiforme in aer

Ca parte a documentatiei de solicitare operatorul trebuie:

Sa descrie masurile si procedurile existente si propuse pentru a preveni

si reduce emisiile din surse punctiforme in aer.

Sa descrie echipamentul de reducere a poluarii pentru activitate.

Sa identifice constituentii chimici principali ai emisiilor si sa completeze o evaluare a traseului acestor substante chimice in mediu.

Sa identifice masuri de crestere a securitatii cu care este obtinuta performanta ceruta.

Sa identifice masuri de asigurare a faptului ca exista dispersie adecvata

a emisiei(ilor) pentru prevenirea depasirii pragurilor de poluare locala la

nivelul solului si limitarea impactului poluarii nationale si transfontiere, pe baza receptorului celui mai sensibil, fie el sanatatea umana, sol sau ecosisteme terestre; aceasta va necesita o evaluare adecvata a inaltimii hornului si cosului, care este posibil sa fie nevoie sa fie demonstrata de o modelare mai detaliata a dispersiei.

Evaluarea oricarei periclitari a sanatatii sau solului sau a ecosistemelor terestre.

Acolo unde este cazul, cosul sau hornul trebuie de asemenea sa fie recunoscut drept un punct de emisie de urgenta. Trebuie evaluate defectiunile procesului si avaria echipamentului, care determina un nivel anormal de ridicat de emisii pe perioade scurte. Chiar daca solicitantul poate demonstra o probabilitate foarte scazuta de aparitie, trebuie totusi stabilita inaltimea cosului sau a hornului pentru a evita orice risc major asupra sanatatii. Pentru emisiile de urgenta este posibila utilizarea valorilor de expunere maxima pe termen scurt care sunt recunoscute pentru protejarea sanatatii umane, cum ar fi Ghidul de Planificare a Reactiei in caz de Urgenta (GPRU) de la Comitetul responsabil cu Ghidul de Planificare a Reactiei in caz de Urgenta al Asociatiei Americane de Igiena Industriala (www.aiha.org).

EC Delegation to Romania Ghid pentru Autorizarea Integrata

360039.19.RP. 131. Raport final 08 iunie 05

Cerinte BAT

Operatorul trebuie sa realizeze studiile detaliate necesare pentru reducere sau optiunile de control ca o conditie de conformare intr-o perioada de timp ce trebuie stabilita de comun acord cu Autoritatea de Reglementare.

5.3.2 Reducerea emisiilor din surse punctiforme in apa de suprafata si retelele de canalizare

Ca parte a documentatiei de solicitare operatorul trebuie:

sa descrie modul in care cerintele generale de prevenire sau reducere a emisiilor din surse punctiforme in apa sau sol sunt respectate si, in plus

sa includa, unde este cazul, epurarea in afara amplasamentului in descrierea sistemului de epurare a apei uzate ce provine de la activitate;

sa descrie masurile luate pentru cresterea sigurantei cu care este furnizata performanta ceruta privind controlul si reducerea poluarii (de exemplu, poate exista o instalatie biologica susceptibila de coagulare sau otravire – ce masuri garanteaza siguranta?, metalele grele se masoara doar ocazional – ce tehnici asigura faptul ca sunt controlate tot timpul? etc.); sa identifice constituentii chimici principali ai efluentului epurat (inclusiv formarea CCO) si sa evalueze traseul acestor substante chimice in mediu. Aceste etape vor fi realizate ca raspuns la Sectiunile 3 si 4.2, dar trebuie intelese aici pentru a demonstra ca sunt controlate adecvat. Acest lucru se aplica indiferent daca tratarea este in interiorul sau in afara amplasamentului;

in cazul in care exista substante periculoase sau niveluri de toxicitate reziduala, sa identifice cauzele toxicitatii si tehnicile propuse de reducere a impactului potential;

sa ia in considerare daca fluxul de efluent este suficient pentru a intra sub incidenta cerintelor Directivei privind Epurarea Apelor Uzate Urbane.

Cerinte BAT

Operatorul trebuie sa realizeze orice studiu detaliat cerut in optiunile de reducere a poluarii sau control ca si conditie de conformare intr-o perioada de timp care trebuie stabilita de comun acord cu Agentia, dar in orice caz in cadrul perioadei de timp agreata cu CE pentru implementarea IPPC;

Umatoarele principii generale trebuie aplicate in ordine pentru a controla emisiile in apa:

utilizarea apei trebuie minimizata, iar apa uzata reutilizata sau reciclata;

riscul de contaminare a apei din proces sau a celei meteorice trebuie minimizat;

sistemele trebuie proiectate astfel incat sa evite by-pasarea de catre efluent a statiei de epurare.

EC Delegation to Romania Ghid pentru Autorizarea Integrata

360039.19.RP. 131. Raport final 08 iunie 05

5.4 Controlul emisiilor fugitive in aer

La multe instalatii, emisiile fugitive sau difuze pot fi mai semnificative decat emisiile din surse punctiforme. Detalii se vor gasi in indrumarul sectorial adecvat, dar exemple comune de surse de emisii fugitive sunt:

Zonele de depozitare (de exemplu platforme, halde etc.);

Incarcarea si descarcarea containerelor de transport;

Transferarea materialului de la un recipient la altul (de exemplu, utilaj de ambalare in saci, siloz);

Sisteme de benzi transportoare;

Sisteme de conducte si canale (de exemplu, pompe, valve, flanse, puturi de captare, canale de drenaj, guri de vizitare etc.);

Slaba etansare a cladirilor si extractia;

Potentialul pentru by-pasarea echipamentului de reducere a poluarii (in aer sau apa);

accidentala

Pierderea

a

etanseitatii

instalatiei

sau

echipamentului

avariat;

Rezervoare deschise (de exemplu, instalatia de epurare a apei uzate).

Ca parte a documentatiei operatorul trebuie sa:

Descrie modul in care se respecta cerintele generale pentru controlul emisiilor fugitive in aer si, in plus;

Sa identifice si, unde este posibil, sa cuantifice emisiile fugitive semnificative in aer de la toate sursele relevante, inclusiv cele mentionate mai jos, estimandu-se proportia emisiilor totale care se atribuie emisiilor fugitive.

Cerinte BAT

In cazul in care exista posibilitati de reducere, Autorizatia poate cere transmiterea inventarului actualizat al emisiilor fugitive in mod regulat.

5.4.1

Praf

Urmatoarele tehnici generale trebuie utilizate acolo unde este cazul:

acoperirea schipului si a rezervoarelor;

evitarea depozitelor exterioare si neacoperite (acolo unde este posibil);

acolo unde nu se poate evita, utilizarea pulverizatorilor, materialelor de agregare, tehnicilor de gestionare a haldelor, paravanturilor etc.;

curatarea rotilor si a drumului (evitarea transferului poluarii in apa si de catre bataia vantului);

EC Delegation to Romania Ghid pentru Autorizarea Integrata

360039.19.RP. 131. Raport final 08 iunie 05

benzi transportoare inchise, benzi transportoare pneumatice (de remarcat consumul ridicat de energie), minimizarea caderilor;

curatarea mobila sau stationara cu vacuum;

ventilarea si colectarea in echipament adecvat de reducere;

depozitarea inchisa cu sistem automat de manevrare;

intretinerea regulata.

5.4.2 COV

La transferul lichidelor volatile, trebuie utilizate urmatoarele tehnici – umplerea subterana prin conductele de umplere extinse pana la fundul containerului, utilizarea liniilor de echilibrare a vaporilor care transfera vaporii de la containerul plin la unul gol sau un sistem inchis cu extractie la instalatia adecvata de reducere a poluarii.

Sistemele de ventilare trebuie alese pentru a minimiza emisiile fugitive (de exemplu, valvele de presiune/vacuum) si, unde este cazul, trebuie prevazute cu cuve „knock-out” si echipament adecvat de reducere a poluarii.

5.4.3 Intretinerea

Trebui mentinut un standard ridicat de intretinere in toate zonele, acordandu-se atentie deosebita acelor parti ale instalatiei in care sunt depozitate sau incarcate materiale industriale si deseuri. Incarcarea si descarcarea vehiculelor trebuie realizata doar in zone amenajate, dotate cu platforme betonate. Zonele betonate trebuie prevazute cu scurgeri adecvate catre un sistem adecvat de canalizare.

5.4.4 Manevrarea materialelor

Primirea, manevrarea si depozitarea tuturor materialelor trebuie realizate astfel incat sa minimizeze emisiile de praf in aer.

Stocurile de materiale prafoase trebuie depozitate in silozuri sau depozite acoperite, ventilate cu aer, daca este nevoie cu ajutorul unui echipament adecvat de captare.

5.5 Controlul scurgerilor in apa de suprafata, reteaua de canalizare si apa subterana

Ca parte a documentatiei de solicitare operatorul trebuie sa identifice si sa cuantifice, acolo unde este posibil, emisiile fugitive semnificative in apa de la toate sursele relevante, estimand proportia din emisiile totale care se atribuie emisiilor fugitive.

Cerintele BAT

Structuri subterane – operatorul trebuie:

Sa stabilleasca si sa inregistreze traseul tuturor canalelor de scurgere ale instalatiei si conductelor subterane;

EC Delegation to Romania Ghid pentru Autorizarea Integrata

360039.19.RP. 131. Raport final 08 iunie 05

Sa identifice toate colectoarele de apa subterane si rezervoarele de depozitare si sa le reprezinte pe planul de amplasament;

Sa instaleze sisteme care sa asigure minimizarea pierderilor prin scurgeri de la conducte etc, iar acolo unde acestea apar sa poata fi usor detectate, in special in cazul substantelor periculoase (de exemplu, cele mentionate);

Sa ofere in special etansare dubla si/sau detectarea pierderilor prin scurgeri pentru astfel de conducte subterane, colectoare de apa si rezervoare de depozitare;

Sa stabileasca un program de inspectie si intretinere pentru toate structurile subterane, de exemplu, teste de presiune, teste de scurgere, verificarea grosimii materialului sau circuit TV inchis (CCTV).

5.5.1 Realizarea podelelor

Operatorul trebuie:

Sa descrie baza de proiectare 3 si modalitatea de realizare a podelei pentru toate zonele exploatate;

Sa aiba un program de inspectie si intretinere a suprafetelor impermeabile si a bordurilor de etansare;

Sa justifice in cazul in care zonele de exploatare nu au fost echipate cu:

o suprafata impermeabila;

borduri de retentie a scurgerilor;

imbinari de constructie etansate;

conectarea la un sistem etans de drenaj.

5.5.2 Cuve de retentie

Toate rezervoarele care contin lichide a caror imprastiere ar putea periclita mediul trebuie prevazute cu cuve de retentie. Cuvele de retentie trebuie:

sa fie impermeabile si rezistente la materialele depozitate;

sa nu aiba nici o gura de iesire (de exemplu, drenaje sau guri de evacuare) si sa se scurga catre un punct de colectare inchis;

sa aiba conducte directionate in zonele cu cuve de retentie fara penetrarea suprafetelor etansate;

sa fie proiectate astfel incat sa capteze scurgerile din rezervoare sau garnituri;

3 Informatiile relevante pot include, dupa caz: capacitati, grosimi, inclinari, material, permeabilitate, rezistenta/consolidare, rezistenta la atacul chimic, proceduri de inspectie si intretinere si proceduri de asigurare a calitatii.

EC Delegation to Romania Ghid pentru Autorizarea Integrata

360039.19.RP. 131. Raport final 08 iunie 05

sa aiba o capacitate care este de cel putin 110% din rezervorul cel mai mare sau 25% din capacitatea totala a rezervoarelor;

sa faca subiectul inspectiei vizuale regulate si orice continut pompat afara sau inlaturat altfel sub control manual dupa verificarea contaminarii;

in cazul in care nu este inspectat frecvent sa fie prevazut cu senzor pentru nivel ridicat si o alarma, daca este cazul;

sa aiba puncte de umplere in cadrul cuvelor de retentie acolo unde posibil sau sa ofere etansare adecvata;

sa aiba programata o inspectie de rutina a cuvelor de retentie, (in mod normal vizuala, dar care se extinde la testarea apei in cazul in care exista dubii cu privire la integritatea structurala).

5.5.3 Emisii in apa subterana

Ca parte a documentatiei de solicitare operatorul trebuie:

sa confirme ca nu exista emisii directe sau indirecte in apele subterane ce provin de la instalatie si sunt substante prioritare precizate in Directiva Cadru privind Apa 2000/60/EC sau

in cazul in care exista astfel de emisii sa furnizeze informatii si masuri de supraveghere.

daca deseurile industriale sunt eliminate in operatiunile din cariera operatorul trebuie sa demonstreze ca apa de suprafata si subterana este protejata in mod adecvat.

5.6 Zgomot si Vibratii

In cadrul acestei sectiuni prin termenul de „zgomot” se intelege “zgomot si/sau vibratii”, dupa caz, detectabil in afara granitelor amplasamentului.

Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 34/2002 prevede ca instalatiile sa fie exploatate in asa fel incat “sa se ia toate masurile preventive adecvate impotriva poluarii, in special prin aplicarea BAT”. Definitia poluarii include “emisii susceptibile sa aduca prejudicii sanatatii umane sau calitatii mediului, care pot pune in pericol sanatatea umana sau afecta sau impiedica utilizarile legitime ale mediului”. Asadar, este probabil ca BAT sa fie in practica similar cerintelor legislatiei statuare cu privire la cauzarea neplacerilor, care necesita utilizarea „celor mai bune mijloace practicabile” pentru a preveni sau minimiza neplacerile cauzate de zgomot.

In cazul zgomotului “periclitarea sanatatii umane” poate fi judecata in mod normal dupa probabilitatea aparitiei reclamatiilor, dar in anumite cazuri este posibila reducerea in continuare a emisiilor de zgomot, la costuri rezonabile, si aceasta ar putea insemna asadar BAT pentru emisii de zgomot.

EC Delegation to Romania Ghid pentru Autorizarea Integrata

360039.19.RP. 131. Raport final 08 iunie 05

Ca parte a documentatiei de solicitare operatorul trebuie:

Sa furnizeze urmatoarele informatii pentru fiecare sursa principala de zgomot si vibratii care intra sub incidenta instalatiei IPPC:

sursa si locatia ei pe un plan grafic al amplasamentului;

daca este continua/ intermitenta, fixa sau mobila;

orele de functionare;

descrierea ei (de exemplu, huruit, scrosnet, zgomot de audiofrecventa, tipat, bazait, lovituri, pocnete, zgomot de joasa frecventa sau elemente tonale);

contributia ei la emisia generala de zgomot a amplasamentului (impartirea pe categorii drept ridicata, medie sau scazuta, cu exceptia cazului cand sunt disponibile date suport).

Trebuie adoptata o abordare comuna pentru determinarea surselor ce trebuie incluse. Cele care trebuie luate in considerare sunt cele care pot avea un impact neplacut asupra mediului; de exemplu, o instalatie mica ar putea cauza o problema ocupationala cu privire la zgomot intr-un spatiu inchis, dar este putin probabil sa cauzeze o problema de mediu. Invers, o instalatie mare sau un numar de instalatii mici inchise intr-o cladire ar putea, de exemplu, sa cauzeze neplaceri daca usile sunt lasate deschise. Trebuie de asemenea sa ne amintim ca zgomotul care nu se observa in mod special in timpul zilei, poate deveni mai evident noaptea.

Sa ofere informatiile cerute mai sus pentru fiecare sursa plus timpii ei de operare pentru sursele nefrecvente de zgomot si vibratie, nementionate mai sus care intra sub incidenta instalatiei IPPC: (cum ar fi operatiunile rare/sezoniere, activitatile de curatare/intretinere, furnizare/colectarea/transportul pe amplasament sau activitatile in afara orelor de program, generatoare sau pompe de urgenta si testarea cu alarma),

Sa identifice amplasamentele cele mai apropiate sensibile la zgomot (in mod obisnuit locuinte, parcuri si spatii libere – pot fi scoli, spitale si zone comerciale, in functie de activitatile intreprinse acolo) si orice alte puncte/granite unde s-au aplicat conditii de catre functionarii ALPM sau ca parte a unui consimtamant de planificare, care se refera la:

(a)

mediul local:

furnizarea unei harti precise sau a unui plan grafic ce arata reteaua de referinta, natura amplasamentului de primire, distanta si directia de la granita amplasamentului;

(b)

despartitor sau inlocuitor pentru receptorul sensibil cel mai apropiat):

conditii/limite impuse care se relationeaza cu alte locatii (de exemplu, gard

orice conditii de planificare impuse de Autoritatea Locala (zi/noapte);

alte conditii impuse de acorduri, de exemplu, limite privind timpii de operare, tehnologii etc;

EC Delegation to Romania Ghid pentru Autorizarea Integrata

360039.19.RP. 131. Raport final 08 iunie 05

orice cerinte ale oricarui act legislativ etc.

(c) mediul de zgomot:

nivelul zgomotului de fond, daca este cunoscut (zi/noapte) L Aeq ;

nivelul specific al zgomotului (zi/noapte) L A Aeq ; si/sau

nivelul zgomotului inconjurator (zi/noapte) L A Aeq , dupa caz;

date privind vibratiile.

Sa furnizeze detalii ale oricarui studiu de mediu privind masurarea zgomotului, modelare sau orice alte masuri cu privire la zgomot realizate, relevante pentru impactul de mediu al amplasamentului, identificand:

scopul/contextul studiului;

locatiile unde se iau masuri;

sursa(ele) investigate sau identificate;

rezultatele.

Sa identifice orice aspect local specific si propuneri de modernizare.

Sa descrie pozitia actuala sau propusa cu privire la tehnicile de mai jos sau altele care sunt pertinente pentru instalatie.

Sa demonstreze ca propunerile sunt BAT, prin confirmarea conformarii cu cerintele indicative, prin justificarea abaterilor (asa cum este descris in Sectiunea 4.2) sau prin masuri alternative.

Cerintele BAT

Operatorul trebuie sa utilizeze masuri de baza cu privire la buna practica pentru controlul zgomotului, inclusiv intretinerea adecvata a anumitor parti a instalatiei sau echipamentului a caror deteriorare ar putea determina cresterea zgomotului (de exemplu, intretinerea rulmentilor, instalatia de directionare a aerului, materiale de constructie, precum si masuri specifice de atenuare a zgomotului asociate instalatiei, echipamentului sau masinariei).

In plus, operatorul trebuie sa utilizeze astfel de tehnici de control al zgomotului pentru a asigura faptul ca zgomotul de la instalatie nu deranjeaza, din punctul de vedere al Autoritatii de Reglementare, si in special trebuie sa justifice in cazul in care Nivelul de Cotare (L Aeq ) de la instalatie depaseste valoarea numerica a Nivelului de Zgomot de Fond(L Aeq ); valorile limita cu care pot fi comparate se pot gasi in Standardul National 10009 – 87 Zgomotul in aglomeratii urbane - limite admisibile ale nivelului zgomotului.

In anumite circumstante, variatiile in zgomotul de fond pot reprezenta un aspect. In cazul in care acesta a fost identificat in cadrul discutiilor anterioare depunerii solicitarii sau in discutiile anterioare cu Autoritatea Locala, operatorul trebuie sa utilizeze astfel de tehnici de control al zgomotului, asa cum se considera a fi adecvate pentru minimizarea problemelor pana la un nivel acceptabil din cadrul criteriilor BAT.

EC Delegation to Romania Ghid pentru Autorizarea Integrata

360039.19.RP. 131. Raport final 08 iunie 05

Studiile privind zgomotul, masurarea, investigarea (care pot implica o evaluare detaliata a nivelului de putere a zgomotului pentru elementele individuale ale instalatiei) sau modelarea pot fi necesare fie pentru instalatiile noi, fie pentru cele existente, in functie de potentialul pentru problemele de zgomot. Operatorii pot avea un plan de gestionare a zgomotului ca parte a sistemului lor de management.

Utilajele grele – In primul rand: concasoare, mori cu cilindru si cu discuri, carcase de protectie pentru ventilatoare, motoare/cuple si compresoare.

Concasarea si macinarea materialelor sunt zgomotoase inerent si se fac de obicei inauntru, dar in cazul in care acest lucru este insuficient pentru a respecta cerintele locale, va fi necesara proiectarea acustica a structurii constructiei si usilor.

Buna practica este instalarea suporturilor vibratie-umezire si fundatiilor de beton.

Compresoarele sunt in mod normal prevazute cu o cutie de izolare proiectata special de furnizorii de masini.

Altfel, in unele cazuri ar fi adecvata reducerea zgomotului prin alegerea unui utilaj mai putin zgomotos, dar in cazul in care nu este practic trebuie luate in considerare tehnicile practice de atenuare a zgomotului, cum ar fi: atenuarea zgomotului prin benzi fonoabsorbante. Racirea masinii va fi necesara pentru raspandirea caldurii.

Curentul de aer generat

In primul rand emisii la cos, gura de intrare/iesire a ventilatorului sau preluarea aerului si instalatiile de ventilare. Pozitia si locatia trebuie luate in considerare pentru instalatiile noi, dar in cazul in care acest lucru este insuficient pentru a respecta cerintele locale se instaleaza dispozitive de atenuare a zgomotului la gura de iesire.

Transport intern

In interiorul limitelor amplasamentului transportul materiilor prime si al produselor finite reprezinta o activitate asociata tehnic. Considerentul cel mai important este amplasarea strazii pentru a minimiza nevoia de inversare si de preferat are loc intr-o zona in care cladirile o protejeaza de locatiile actuale sau potential viitoare sensibile la zgomot.

Daca problemele persista, perioada de deplasare in trafic va trebui limitata.

5.7

Miros

Ca parte a documentatiei de solicitare operatorul trebuie:

Sa descrie modul in care sunt respectate cerintele generale pentru controlul mirosului; si, in plus, in cazul in care mirosul ar putea deveni o problema, operatorul trebuie:

Sa clasifice emisiile dupa cum urmeaza:

EC Delegation to Romania Ghid pentru Autorizarea Integrata

360039.19.RP. 131. Raport final 08 iunie 05

a. o emisie cu nivel ridicat care se asteapta sa fie recunoscuta in autorizatie – de exemplu, va exista o emisie permisa din proces (de exemplu, o emisie mirositoare de la un cos sau un scruber cu nivel ridicat) si un element BAT este o dispersie adecvata intre sursa si receptor pentru a preveni neplacerile provocate de miros. Emisia va fi permisa in autorizatie, dar este recunoscut faptul ca, in anumite conditii, pana se poate apropia de sol, cauzand probleme legate de miros. Este posibil ca conditiile din autorizatie sa se bazeze pe actiunile ce trebuie luate cand apar astfel de evenimente.

b. emisia trebuie sa fie prevenita – de exemplu, emisiile pot fi in mod normal retinute in interiorul amplasamentului prin utilizarea BAT, cum ar fi: etansarea, buna practica sau reducerea mirosului.

c. emisia nu poate fi prevenita in toate circumstantele, de exemplu, de la un depozit de deseuri sau de la o statie neacoperita de epurare a apei uzate, dar problemele potentiale sunt controlate printr-un program de masuri cu privire la buna practica;

Pentru fiecare categorie relevanta, se demonstreaza ca nu va exista o problema de miros de la emisii in conditii normale (a se consulta ghidul referitor la miros).

Pentru fiecare categorie relevanta se identifica actiunile care trebuie luate in eventualitatea unor intamplari sau conditii anormale care ar putea conduce la miros sau posibile probleme legate de miros (a se consulta ghidul referitor la miros).

Se descrie pozitia actuala sau propusa cu privire la orice tehnica mentionata mai jos.

Cerintele BAT

Cerintele pentru controlul mirosului vor fi specifice sectorului si vor depinde de sursele si natura posibilului miros. In termeni generali:

In cazul in care mirosul poate fi retinut, de exemplu, in incinte, operatorul trebuie sa asigure ca intretinerea retentiei si managementul exploatarii sunt astfel incat sa previna oricand emisiile;

In cazul in care mirosurile sunt permise (vezi exemplele de mai sus):

Pentru instalatiile noi sau in cazul schimbarilor substantiale emisiile trebuie modelate pentru a demonstra o frecventa scazuta a concentratiilor la nivel solului peste pragul de miros (sau alt prag de acceptabilitate). Cand conditiile meteo sau alte incidente sunt, din punctul de vedere al Autoritatii de Reglementare, cauza depasirii pragului de acceptabilitate, operatorul trebuie sa actioneze in mod corect si la timp, inclusiv prin inchiderea operatiunilor pentru a preveni neplaceri viitoare,

Pentru instalatiile existente se aplica acelasi principiu, exceptand cazurile in care experienta arata ca nu vor aparea probleme de miros, precum modelarea, si nu vor fi necesare actiuni.

EC Delegation to Romania Ghid pentru Autorizarea Integrata

360039.19.RP. 131. Raport final 08 iunie 05

Pentru instalatiile complexe, de exemplu, unde exista un numar de surse potentiale de emisii de miros sau in cazul in care exista un program extensiv de modernizare care sa tina mirosul sub control, trebuie realizat un plan de gestionare a mirosului. Autoritatea de Reglementare poate incorpora planul de gestionare a mirosului in autorizatie.

5.8 Managementul deseurilor

5.8.1 Manevrarea deseurilor

Aceasta sectiune se refera la managementul deseurilor produse de instalatie, si nu la deseurile existente in orice instalatie de gestionare a deseurilor.

Natura si sursa normala a deseurilor de la fiecare activitate trebuie confirmate in detaliu in solicitarea operatorului. In general, fluxurile de deseuri contin:

Praful de la cuptorul de producere a cimentului si varului, colectat in dispozitive de reducere a particulelor

Materiale ce provin de la curatarea proceselor

Caramizile uzate din care este facut cuptorul

Uleiuri uzate si lubrifianti

Containere chimice si deseuri industriale in general inerte.

Ca parte a documentatiei de solictare operatorul trebuie:

sa identifice si sa cuantifice fluxurile de desuri;

sa identifice masurile actuale sau propuse de manevrare a deseurilor;

sa descrie pozitia actuala sau propusa cu privire la tehnicile de mai jos sau oricare altele care sunt pertinente pentru instalatie;

sa demonstreze ca propunerile sunt BAT, confirmand conformarea cu cerintele indicative.

Cerintele BAT

Trebuie mentinut un sistem care sa inregistreze cantitatea, natura, originea si, unde este cazul, destinatia, frecventa colectarii, modul de transport si metoda de tratare a oricarui deseu care este eliminat sau recuperat.

Acolo unde este practic, deseurile trebuie separate, iar ruta de eliminare identificata, care trebuie sa se afle cat mai aproape posibil de punctul de productie.

Trebuie

pastrate

amplasamentului.

inregistrari

privind

orice

deseuri

trimise

in

afara

EC Delegation to Romania Ghid pentru Autorizarea Integrata

360039.19.RP. 131. Raport final 08 iunie 05

Zonele de depozitare trebuie localizate departe de cursurile de apa si granitele sensibile, de exemplu, adiacent zonelor de uz public si protejate impotriva vandalismului.

Zonele de depozitare trebuie clar marcate si semnalizate, iar containerele trebuie clar etichetate.

Capacitatea maxima de depozitare a zonelor de depozitare trebuie declarata si nu poate fi depasita. Trebuie specificata perioada de depozitare maxima pentru containere

Trebuie furnizate instalatii adecvate de depozitare pentru cerinte speciale, cum ar fi pentru substantele inflamabile, sensibile la caldura sau lumina etc., iar tipurile de deseuri incompatibile trebuie tinute separat.

Containerele trebuie prevazute cu capace si valve sigure. Aceasta se aplica de asemenea si containerelor goale.

Containere de depozitare, butoaie etc. trebuie inspectate in mod regulat.

Trebuie sa existe proceduri privitoare la containerele avariate sau care curg.

Trebuie luate toate masurile de prevenire a emisiilor (de exemplu, lichide, praf, COV si miros) de la depozitare si manevrare.

5.8.2 Recuperarea sau eliminarea deseurilor

Ca parte a documentatiei de solicitare operatorul trebuie:

sa descrie, pentru fiecare flux de deseuri produs de instalatie, daca deseurile respective trebuie recuperate sau eliminate si daca este planificata o optiune de eliminare pentru a justifica de ce recuperarea este “imposibila din punct de vedere tehnic si economic” impreuna cu “masurile planificate in vederea evitarii sau reducerii oricarui impact asupra mediului”;

sa includa in descriere, punctul de vedere al operatorului cu privire la posibilitatea restictionarii eliminarii deseurilor prin implementarea Directivei privind Depozitele de Deseuri;

sa descrie pozitia actuala sau propusa cu privire la tehnicile de mai jos sau oricare alte tehnici pertinente pentru instalatie;

sa demonstreze ca propunerile sunt BAT, confirmand conformarea cu cerintele indicative, justificand abaterile (asa cum sunt descrise in Sectiunea 4.2 si in Ghidul pentru Solicitanti) sau masurile alternative;

Cerinte BAT

Poluantii cheie posibil a fi prezenti in emisiile in sol pot fi derivati din proces, materiale de constructie, mecanisme de coroziune/eroziune si materiale legate de intretinere, validate ca necesare prin intermediul tehnicilor analitice adecvate. Trebuie identificata prezenta substantelor create prin operatiuni anormale, din moment ce anormalitatile procesului

EC Delegation to Romania Ghid pentru Autorizarea Integrata

360039.19.RP. 131. Raport final 08 iunie 05

se pot transfera prin substante in deseurile solide care in mod normal nu sunt prezente.

Posibilitatea reciclarii deseurilor va depinde de factorii specifici amplasamentului, cum ar fi: combustibilii, materiile prime, produsele si metodele de exploatare.

Trebuie furnizate instalatii adecvate pentru depozitarea, manevrarea, incarcarea si transportul deseurilor in interiorul amplasamentului, inainte eliminarii din autorizata.

Daca nu se gasesc utilizari ale prafului colectat, va fi necesara eliminarea intr-un depoz de deseuri controlat.

5.8.3

Cerinte

deseurilor

Materialele uzate obisnuite utilizate ca si combustibili includ:

speciale

pentru

instalatiile

de

incinerare

sau

coincinerare

anvelope uzate

cauciuc

hartia uzata

uleiurile uzate

lemn uzat

namol de la hartie

namol de la canalizare

plastic

solventi uzati

a

Pregatirea diverselor tipuri de deseuri pentru utilizarea ca si combustibil este in general realizata in afara fabricii de ciment de catre furnizor sau prin institutii de specialitate de tratare a deseurilor.

Ca parte a documentatiei de solicitare operatorul trebuie sa:

Descrie categoriile de deseuri care pot fi tratate. Aceasta lista va trebui sa utilizeze categoriile de deseuri precizate in Catalogul European privind Deseurile (CED) si sa contina informatii privind cantitatea deseurilor.

Sa specifice valoare calorifica minima si maxima a deseurilor si continutul maxim de poluanti, de exemplu: PCB, PCP, clor, fluor, sulf, metale grele.

Includa capacitatea totala de incinerare sau coincinerare a instalatiei.

Cerintele BAT

Operatorul trebuie sa stabileasca masa fiecarei categorii de deseuri, daca este posibil conform CED, inainte de a accepta deseurile.

EC Delegation to Romania Ghid pentru Autorizarea Integrata

360039.19.RP. 131. Raport final 08 iunie 05

Inainte de a accepta deseurile periculoase, operatorul trebuie sa detina informatii disponibile privind deseurile in scopul de a verifica, inter alia, conformarea cu caracteristicile si cantitatile deseurilor specificate in autorizatie. Aceste informatii trebuie sa cuprinda:

Toate informatiile administrative privind procesul de generare a deseurilor, cuprinse in documentatia autorizatiei.

Compozitia fizica, si pe cat posibil, cea chimica a deseurilor si alte informatii necesare evaluarii compatibilitatii cu procesul de incinerare intentionat.

Caracteristicile periculoase ale deseurilor, substantele cu care nu se pot amesteca si masurile de precautie care trebuie luate pentru a manevra deseurile.

Inainte de a accepta deseurile periculoase, urmatoarele proceduri de primire trebuie realizate de catre operator:

Verificarea acelor documente cerute prin Directiva 91/689/EEC si, unde se poate, acelea cerute prin Reglementarea Consiliului (EEC) Nr 259/93 din 1 februarie 1993 privind supervizarea si controlul transportului naval al deseurilor din cadrul, in cadrul si in afara Comuntatii Europene (transpusa prin HG 1357/2002) si prin reglementarile privind transportul bunurilor periculoase conform ADR si RID.

Prelevarea de probe reprezentative, cu exceptia cazului in care nu este adecvat, de exemplu, pentru deseurile clinice infectioase, pe cat posibil inainte de descarcare pentru a verifica conformarea cu informatiile furnizate la paragraful 2 de mai sus prin realizarea controalelor si pentru a permite autoritatilor de autorizare sa identifice natura deseurilor tratate. Aceste probe trebuie pastrate cel putin o luna dupa incinerare.

Deseurile clinice infectioase, daca sunt utilizate, trebuie plasate direct in cuptor fara a fi mai intai amestecate cu alte categorii de deseuri si fara manevrare directa.

5.9

Siguranta

5.9.1 Accidentele si consecintele lor

IPPC impune ca principiu general luarea masurilor necesare in vederea prevenirii accidentelor care pot avea consecinte asupra mediului si limitarii acelor consecinte. Aceasta sectiune acopera zonele generale ale operatiunilor instalatiei cu potential de emisii accidentale.

Anumite instalatii vor intra de asemenea sub incidenta directivei Seveso (HG 95/2003). Exista un element de suprapunere cu IPPC si este recunoscut faptul ca unele sisteme si informatii pentru ambele regimuri se pot inlocui unul cu altul.

Prevederile din Directiva IPPC cu privire la accidente se pot afla sub pragul de clasificare a accidentelor majore sub Directiva Seveso si astfel trebuie luate in considerare si accidentele mici si incidentele.

EC Delegation to Romania Ghid pentru Autorizarea Integrata

360039.19.RP. 131. Raport final 08 iunie 05

Prevenirea si managementul accidentelor au trei componente particulare:

Identificarea pericolelor prezentate de instalatie/activitate;

Evaluarea riscurilor (pericol x probabilitate) accidentelor si a posibilelor lor consecinte;

Implementarea masurilor de reducere a riscurilor de accidente si a planurilor de contingenta pentru orice accident care poate aparea.

Ca parte a documentatiei de solicitare operatorul trebuie:

sa furnizeze un plan de management al accidentelor care sa descrie situatia actuala sau propusa cu privire la tehnicile mentionate mai jos sau la oricare altele care sunt pertinente pentru instalatie;

sa demonstreze ca propunerile sunt BAT;

sa identifice orice aspect care poate fi critic;

cerintele BAT;

trebuie depus un plan structurat de management al accidentelor la Autoritatea de Reglementare care la randul ei trebuie:

a. Sa identifice pericolele asupra mediului puse de instalatie. Zonele speciale care trebuie luate in considerare pot include, dar nu trebuie limitate la urmatoarele:

Transferul de substante (de exemplu, incarcarea sau descarcarea din rezervoare);

Supraincarcarea rezervoarelor;

Avaria instalatiei si/sau echipamentului (de exemplu, suprapresiunea rezervoarelor sau conductelor, drenaje blocate);

Lipsa etansarii (de exemplu, cuva de retentie si/sau supraincarcarea colectoarelor de apa ale canalizarii);

Imposibilitatea de a retine apa de la stingerea incendiilor;

Efectuarea conexiunilor gresite ale drenajelor sau altor sisteme;

Prevenirea intrarii in contact a substantelor incompatibile;

Reactii nedorite si/sau reactii care se pot extinde;

Emisia unui efluent inainte sa aiba loc verificarea adecvata a compozitiei acestuia;

Aspecte principale cu privire la aburi;

Vandalism.

EC Delegation to Romania Ghid pentru Autorizarea Integrata

360039.19.RP. 131. Raport final 08 iunie 05

b.

de

evaluare a riscurilor poate fi vazut ca raspunzand la sase intrebari fundamentale:

Sa

evalueze riscurile

dupa

identificarea

pericolelor,

procesul

care este probabilitatea estimata a aparitiei lor? (Frecventa sursei);

ce iese si cat? (Evaluarea riscului evenimentului);

unde se duce? (Estimari ale emisiilor – care sunt traseele si receptorii?);

care sunt consecintele? (Evaluarea consecintelor – efectele asupra receptorilor);

care sunt riscurile generale? (Stabilirea riscului general si semnificatia lui pentru mediu);

ce poate preveni sau reduce riscul? (Managementul riscului – masuri de prevenire a accidentelor si/sau de reducere a consecintelor lor asupra mediu).

Detalierea si tipul de evaluare vor depinde de caracteristicile instalatiei si de locatia ei. Factorii principali care trebuie luati in considerare sunt:

scara si natura pericolului accidentului prezentat de instalatie si de activitati;

riscurile asupra zonelor populate si asupra mediului (receptori);

natura instalatiei si complexitatea activitatilor si dificultatea relativa de decizie si justificare a compatibilitatii tehnicilor de control al riscului.

c.

Sa identifice tehnicile necesare pentru a reduce riscurile, inclusiv:

c1.

urmatoarele tehnici, care sunt relevante pentru majoritatea instalatiilor:

trebuie mentinut un inventar al substantelor, prezente sau posibil a fi prezente, care ar putea avea consecinte asupra mediului daca sunt evacuate. Nu trebuie uitat faptul ca multe substante aparent inofensive pot periclita mediul daca sunt evacuate (de exemplu, o cisterna de lapte varsata intr-un curs de apa i-ar putea distruge ecosistemul). Autorizatia va cere ca Autoritatea de Reglementare sa fie instiintata cu privire la orice schimbare a inventarului;

trebuie sa existe proceduri pentru verificarea materiilor prime si a deseurilor pentru a asigura compatibilitatea cu alte substante cu care intamplator ar putea intra in contact. In special, inainte ca deseurile lichide sa fie incarate intr-un rezervor de pastrare a deseurilor, trebuie sa se asigure faptul ca nu vor exista reactii adverse cu continutul existent al rezervorului. Acest lucru poate fi realizat printr-un test de laborator inainte de trasferul lichidelor.

tebuie sa existe masuri adecvate de depozitare pentru materii prime, produse si deseuri;

pentru a asigura mentinerea controlului in situatii de urgenta, trebuie acordata atentie alarmelor proiectate pentru proces, sigurantelor

EC Delegation to Romania Ghid pentru Autorizarea Integrata

360039.19.RP. 131. Raport final 08 iunie 05

electrice si altor aspecte privind controlul, de exemplu, sisteme automate bazate pe controlul microprocesorului si al ventilului de trecere pentru variatia debitului, citirea nivelului rezrvoarelor, cum ar fi manometrele ultrasonice, semnalizarile de nivel ridicat si dispozitivele de blocare a pocesului si parametrii procesului;

trebuie incluse ca atare tehnicile preventive, cum ar fi bariere adecvate de prevenire a avarierii echipamentului produsa de miscarea vehiculelor;

trebuie asigurata retentia adecvata, de exemplu, cuve de retentie si puturi de captare, inchiderea cladirilor;

trebuie implementate tehnici si proceduri de prevenire a supraincarcarii rezervoarelor de depozitare (lichid sau pudra), de exemplu, masurarea nivelului, alarme independente de nivel ridicat, deconectarea la nivel ridicat si masurarea lotului;

trebuie sa existe sisteme de siguranta a instalatiei pentru prevenirea adecvata a accesului neautorizat si trebuie incluse masuri de intretinere acolo unde este cazul;

trebuie sa existe un jurnal al instalatiei in care sa se inregistreze toate incidentele, insuccesele, schimbarile procedurilor, evenimentele anormale si rezultatele inspectiei de intretinere;

trebuie stabilite proceduri care sa identifice, sa raspunda si sa permita invatarea din astfel de incidente;

trebuie identificate rolurile si responsabilitatile personalului implicat in managementul accidentelor;

trebuie sa fie disponibila indrumarea clara privind modul in care trebuie administrat fiecare scenariu de accident, de exemplu, retentia sau dispersia, pentru stingerea focului sau lasarea lui sa arda;

trebuie sa existe proceduri pentru a evita incidentele care apar ca rezultat al comunicarii slabe intre angajati la schimbarea de tura si la intretinere sau alte lucrari de interventie;

trebuie sa existe proceduri pentru inchiderea in siguranta;

trebuie stabilite cu autoritatile relevante caile de comunicare si serviciile in caz de urgenta, ambele inaintea sau in eventualitatea unui accident. Procedurile ulterioare accidentului trebuie sa includa evaluarea pericolului cauzat si pasii necesari pentru redresarea acestuia;

trebuie sa existe tehnici adecvate de control pentru limitarea consecintelor unui accident, cum ar fi echipamentul pentru pierderi de ulei prin scurgere, izolarea drenajelor, alertarea autoritatilor responsabile si procedurile de evacuare;

trebuie identificate si satisfacute cerintele de instruire a personalului;

sistemele de prevenire a emisiilor fugitive sunt relevante in general si, in plus, pentru sistemele de drenaj:

EC Delegation to Romania Ghid pentru Autorizarea Integrata

360039.19.RP. 131. Raport final 08 iunie 05

- trebuie sa existe proceduri pentru a asigura faptul ca compozitia unui colector de apa cu cuva de retentie sau a unui colector de apa legat la un sistem de drenaj este verificata inainte de tratare sau eliminare;

- drenajele de desecare trebuie echipate cu o alarma de nivel ridicat sau senzor cu pompare automata pentru depozitare (care nu este pentru descarcare); acolo trebuie sa existe un sistem care sa asigure ca nivelul colectoarelor de apa este pastrat la minimum tot timpul;

- alarmele cu nivel ridicat etc. nu trebuie utilizate in mod obisnuit ca metoda primara de control al nivelului;

c2.

Urmatoarele tehnici si alte tehnici specifice identificate ca necesare pentru a minimiza riscurile identificate la 1 de mai sus

instalatia adecvata redundanta sau in standby trebuie intretinuta si testata la aceleasi standarde ca si instalatia principala.

apa industriala, apele de desecare de pe amplasament, apa folosita la stingerea incendiilor in caz de urgenta, apele contaminate chimic si scurgerea anumitor substante chimice trebuie, acolo unde este adecvat, retinute si, daca este necesar, directionate catre un sistem de ape uzate, cu specificatia de a contine membrane si fluxuri mari de apa, si tratate inainte de evacuarea in rauri (ape controlate) sau canale. Trebuie sa existe o capacitate de depozitare suficienta pentru a asigura ca se poate obtine acest lucru. Pentru zonele de depozitare a anvelopelor, o baza care contine nisip este considerata a fi BAT cu privire la scurgerile ce provin de la apa de stingere a incendiilor. Trebuie sa existe de asemenea proceduri privind contingenta de revarsare care sa minimizeze riscul emisiilor accidentale de materii prime, produse si materii uzate si sa previna intrarea lor in apa. Orice sistem de colectare a apei folosita pentru stingerea incendiilor in caz de urgenta trebuie sa tina cont si de fluxurile suplimentare de apa folosita pentru stingerea incendiilor sau de spuma folosita pentru combaterea incendiilor. Ar putea fi nevoie de lagune de depozitare in caz de urgenta pentru a preveni ca apa folosita la stingerea incendiilor sa ajunga in rauri.

Trebuie sa se ia in considerare posibilitatea retinerii sau reducerii emisiilor accidentale de la ventilatoare si valve de siguranta/discuri de suprapresiune („bursting discs”). In cazul in care acest lucru ar putea fi de neindicat din punct de vedere al sigurantei, atentia trebuie indreptata spre reducerea probabilitatii emisiei.

Masuri de securitate a amplasamentului pentru a controla riscul de vandalism.

Alte tehnici asa cum sunt identificate in indrumarul sectorial existent.

5.10

Dezafectarea

Ca parte a documentatiei de solicitare operatorul trebuie:

sa intocmeasca un raport de amplasamentului care sa descrie nivelul actual al contaminarii solului pe care este amplasata instalatia;

EC Delegation to Romania Ghid pentru Autorizarea Integrata

360039.19.RP. 131. Raport final 08 iunie 05

sa descrie situatia actuala sau propusa cu privire la tehnicile de mai jos sau orice alta tehnica pertinenta pentru instalatie;

pentru activitatile existente, identificarea lipsurilor in informatiile de mai sus pentru care operatorul considera ca sunt necesare studii pe termen mai lung pentru a fi obtinute.

5.10.1 Cerintele BAT

Exploatarea pe perioada autorizatiei IPPC

Exploatarea pe perioada existentei autorizatiei IPPC nu trebuie sa conduca la deteriorarea amplasamentului daca se respecta cerintele altor sectiuni ale acestui ghid si la indrumarele specifice din sector. Daca apar imprejurari care au sau ar putea avea impact asupra starii amplasamentului, operatorul trebuie sa le inregistreze, impreuna cu alte investigatii sau lucrari de ameliorare efectuate. Acest lucru va asigura ca exista o inregistrare coerenta a starii amplasamentului pe toata durata autorizatiei IPPC. Acest lucru este la fel de important pentru protectia operatorului, cat si pentru protectia mediului. Orice schimbare la aceasta inregistrare trebuie depusa la Autoritatea de Reglementare.

Etapele ce trebuie urmate in faza de proiectare si construire a instalatiilor.

Trebuie acordata atentie etapei de proiectare pentru a minimiza riscurile in timpul dezafectarii. Pentru instalatiile existente, in cazul in care posibilele probleme sunt identificate, trebuie sa se intocmeasca un program de conformare pe o scara de timp stabilita de comun acord cu Autoritatea de Reglementare. Proiectarile trebuie sa asigure ca:

Se vor evita rezervoarele si conductele subterane unde este posibil, cu exceptia cazului in care sunt protejate prin retentie secundara sau un program adecvat de monitorizare);

Exista o prevedere pentru drenajul si curatarea rezervoarelor si a conductelor inainte de demolare

Sunt proiectate bataluri si depozite de deseuri in scopul eventualei curatari sau predari;

Se asigura izolare care este usor de demontat fara praf sau pericol;

Materialele utilizate sunt reciclabile (avand in vedere obiectivele operationale sau alte obiective de mediu).

5.10.2 Planul de inchidere a amplasamentului

Trebuie intocmit un plan de inchidere a amplasamentului pentru a demonstra ca, in starea actuala, instalatia poate fi dezafectata in vederea evitarii oricarui risc de poluare si readucerii amplasamentului exploatat intr-o stare satisfacatoare.

EC Delegation to Romania Ghid pentru Autorizarea Integrata

360039.19.RP. 131. Raport final 08 iunie 05

5.11 Control si Monitorizare

5.11.1 Masurarea emisiilor

Masurarea emisiilor este utilizata in vederea stabilirii substantelor din gazele sau apele uzate epurate, astfel incat sa poata fi raportate, folosite pentru a controla procesul sau instalatia de reducere a poluarii sau utilizate pentru a estima impactul asupra mediului. Emisiile fugitive (necaptate) pot fi de asemenea estimate utilizandu-se masurarea. Inainte de masurare se pot intocmi planuri care sa aiba in vedere:

Modul de operare,

Starea de functionare a purificarii gazelor reziduale sau a instalatiilor de tratare a apelor uzate,

Conditiile de functionare in instalatie (continue, discontinue, operatiunile de pornire si inchidere, variatia incarcarii) si

Efectul factorilor de interferenta terodinamica.

Principiile Celor Mai Bune Tehnici Disponibile includ concepte privind modul in care un proces este proiectat, exploatat, controlat, echipat sau intretinut. Acesti factori permit obtinerea unei bune performante in ceea ce priveste prevenirea si minimizarea emisiilor, eficienta procesului si reducerea costurilor. Controlul eficient al procesului este utilizat pentru a obtine aceste beneficii si de asemenea pentru a mentine conditiile de siguranta.

Ca parte a documentatiei de solicitare operatorul trebuie:

sa descrie situatia actuala sau propusa cu privire la cerintele de monitorizare de mai jos sau la oricare altele ce sunt pertinente pentru instalatie pentru “Monitorizarea emisiilor”, “Monitorizarea de mediu”, Monitorizarea procesului” (acolo unde este relevant din punct de vedere al mediului) si “Standardele de monitorizare” utilizate;

sa justifice neutilizarea cerintelor de monitorizate descrise;

sa identifice lipsurile din informatiile de mai sus pentru care operatorul considera ca sunt necesare studii pe termen mai lung pentru a fi obtinute;

sa monitorizeze si sa raporteze emisiile in aer;

se asteapta realizarea unei monitorizari continue acolo unde emisiile sunt semnificative si unde este nevoie sa se mentina un control bun al procesului sau al instalatiei de reducere a poluarii;

fluxul de gaz trebuie masurat sau altfel stabilit, pentru a corela concentratiile cu emisiile masice;

pentru a corela masuratorile cu conditiile de referinta, trebuie stabilite si inregistrate urmatoarele:

- temperatura si presiunea;

EC Delegation to Romania Ghid pentru Autorizarea Integrata

360039.19.RP. 131. Raport final 08 iunie 05

- oxigenul, cand emisiile sunt rezultatul unui proces de ardere;

- continutul in vapori de apa, cand emisiile sunt rezultatul unui proces de ardere sau orice alt flux umed de gaz. Nu va fi nevoie in cazul in care continutul vaporilor de apa nu va putea depasi 3% v/v sau in cazul in care tehnicile de masurare determina alti poluanti fara a indeparta apa;

- unde este cazul, trebuie realizata evaluarea periodica vizuala si olfactiva a emisiilor pentru a asigura ca toate emisiile finale in aer trebuie sa fie in primul rand incolore, sa nu prezinte urme persistente de ceata sau fum si fara picaturi;

- Gazele de evacuare ale cuptorului;

- Emisiile principale ale procesului sunt NO X , SO 2 , oxizii de carbon si particulele in suspensie.

5.12 Managementul instalatiei

Ca parte a documentatiei de solicitare a autorizatiei operatorul trebuie sa descrie sistemul de management utilizat la instalatie si sa propuna modernizari pentru a atinge standardul BAT.

In cadrul IPPC, un sistem eficient de management reprezinta tehnica cheie pentru a asigura ca toate tehnicile adecvate de prevenire si control al poluarii sunt furnizate in mod serios si pe o baza integrata. Autoritatile de Reglementare sprijina puternic functionarea Sistemelor de Management de Mediu (SMM). Unui operator care are implementat un astfel de sistem ii va fi mai usor sa completeze nu doar aceasta sectiune, ci si cerintele tehnice/de reglementare din urmatoarele sectiuni.

Etapele necesare in aceasta sectiune si in sectiunile urmatoare pot ajuta operatorul sa imbunatateasca lipsurile din sistemul de management. Un SMM eficient va ajuta operatorul sa se conformeze cu cerintele de reglementare si sa gestioneze impactul semnificativ asupra mediului.

Cerintele BAT

Operatorul trebuie sa aiba implementat un sistem de management pentru activitati, care sa indeplineasca cerintele prezentate in coloana 1 de mai jos. Dezvoltarea oricaror aspecte ale sistemului de management care nu sunt inca in functiune trebuie inclusa intr-un Program de Conformare propus.

EC Delegation to Romania Ghid pentru Autorizarea Integrata

360039.19.RP. 131. Raport final 08 iunie 05

Cerinta pentru un sistem eficient de management

Cum

este

furnizat

pentru

IPPC

1. Structura clara de management si responsabilitati clar alocate pentru performanta de mediu, in special care sa respecte aspectele Autorizatiei IPPC.

Descrieti in aceasta sectiune cui i s-au alocat resoponsabilitatile

2. Identificarea, evaluarea si managementul impactului semnificativ asupra mediului

Raspunzand cerintelor din Sectiunea 14 din Formularul de solicitare a autorizatiei.

3. Conformarea cu cerintele legislative si alte cerinte care se pot aplica activitatilor cu impact asupra mediului

Conformarea cu autorizatia satisface aceasta cerinta

4. Stabilirea unei politici de mediu si stabilirea obiectivelor si tintelor pentru a preveni poluarea, a respecta cerintele legislative si pentru a imbunatati permanent performanta de mediu.

Solicitantul trebuie sa faca propuneri ca raspuns la fiecare sectiune, respectiv Sectiunea 2 si Sectiunea 15. Aceste propuneri pot fi incorporate in programul de conformare a Autorizatiei

5. Programe de modernizari de mediu pentru a implementa obiectivele si tintele politicii

6. Stabilirea controalelor operationale pentru a preveni si minimiza impactul semnificativ asupra mediului.

Raspunzand cerintelor din Sectiunile 5 si 6 din Formularul de solicitare

7. Programe de intretinere preventiva pentru instalatia si echipamentul relevant – metoda de inregistrare si revizuiri.

Aici

descrieti

sistemul.

Mentionati procedurile

 

8. Planificarea in caz de urgenta si prevenirea accidentelor

Raspunzand cerintelor din Sectiunea 8 din Formularul de solicitare.

9. Monitorizarea si masurarea performantei Identificarea indicatorilor cheie ai performantei de mediu si stabilirea si mentinerea unui program pentru a masura si monitoriza indicatorii astfel incat sa permita verificarea si imbunatatirea performantei.

Descrieti in aceasta Sectiune

10. Sisteme de monitorizare si control:

 

Raspunzand

cerintelor

din

pentru a asigura functionarea instalatiei asa cum se intentioneaza;

Sectiunea10

 

pentru

a

detecta

avariile

si

operatiunile

 

neintentionate;

 

pentru a detecta schimbarile usoare in

performanta instalatiei pentru intretinerea preventiva.

a

initia

EC Delegation to Romania Ghid pentru Autorizarea Integrata

360039.19.RP. 131. Raport final 08 iunie 05

Cerinta pentru un sistem eficient de management

Cum

este

furnizat

pentru

IPPC

11. Instruire Furnizarea procedurilor si instruirilor adecvate pentru personalul relevant (inclusiv contractorilor si celor care furnizeaza echipamente si materiale), care trebuie sa includa:

Sa se descrie in aceasta Sectiune, confirmand ca instruirea pentru fiecare dintre zone este acoperita.

O dovada clara a abilitatilor si competentelor cerute pentru fiecare post;

Constientizarea implicatiilor de reglementare ale Autorizatiei pentru activitatea si activitatile lor de lucru;

Constientizarea posibilelor efecte asupra mediului din exploatarea in conditii normale si anormale;

Prevenirea emisiilor accidentale si a actiunilor care trebuie luate in cazul in care apar emisii accidentale;

Implementarea si mentinerea evidentelor de instruire; Expertiza necesara depinde de activitatile realizate. Totusi, atat personalul de conducere, cat si cel tehnic, de care depinde conformarea instalatiei, necesita calificari, instruiri si experienta pentru rolurile lor. Acest lucru poate fi evaluat comparativ cu standardele oricarui sector industrial sau codurile de practica.

12. Comunicarea si raportarea incidentelor actualelor si posibilelor non-conformari si reclamatii Actiuni luate ca raspuns la schimbarile propuse in cadrul operatiunilor.

Descrieti in aceasta Sectiune

13. Auditarea Audituri regulate, de preferat independente, pentru a verifica daca toate activitatile sunt indeplinite in conformitate cu aceste cerinte. Toate aceste cerinte trebuie verificate cel putin o data pe an.

Descrieti in aceasta Sectiune

14. Actiuni corective pentru a analiza avariile si pentru a preveni reaparitia Definiti responsabilitatea si autoritatea care investigheaza si trateaza aspectele de non- conformarea, actionand pentru a reduce orice impact cauzat si pentru a incepe si finaliza actiunile corective si preventive. Inregistrarea, investigarea, luarea masurilor corective si prevenirea reaparitiei, ca raspuns la reclamatiile si incidentele de mediu.

Descrieti in aceasta Sectiune cum se trateaza acest aspect

15. Revizuirea si Raportarea Performantei de Mediu Conducerea superioara verifica performanta de mediu si asigura ca se iau actiuni adecvate acolo unde este cazul pentru a asigura ca angajamentele politicii sunt respectate si ca politica ramane relevanta. Revizuirea progresului Programelor de Management cel putin anual.

Descrieti in aceasta Sectiune

Descrieti in aceasta Sectiune

EC Delegation to Romania Ghid pentru Autorizarea Integrata

360039.19.RP. 131. Raport final 08 iunie 05

Cerinta pentru un sistem eficient de management

Cum

este

furnizat

pentru

IPPC

Incorporati aspectele legate de mediu in toate celelalte aspecte relevante ale afacerii, in masura in care sunt impuse de catre IPPC, in special:

 

Controlul schimbarii procesului la instalatie;

 

Proiectarea si revizuirea noilor instalatii, proiectelor tehnice si a altor proiecte de capital;

Aprobarea capitalului;

 

Alocarea de resurse;

Planificarea si programarea;

 

Incorporarea aspectelor de mediu in procedurile normale de exploatare;

Aceasta ve deveni o cerinta a autorizatiei

Politica de achizitie;

 

Contabilizarea costurilor de mediu raportate la procesul respectiv mai curand decat ca si cheltuieli de regie. Raport privind performanta de mediu, pe baza rezultatelor revizuirilor de mediu (anuale sau legate de ciclul de audit), pentru:

Descrieti in aceasta Sectiune

Descrieti in aceasta Sectiune

Informatii

cerute

de

catre

Autoritatea

de

Reglementare si

 

Eficienta sistemului de management fata de obiective si tinte si viitoarele modernizari voluntare planificate. Raport extern, de preferat prin declaratia publica de mediu.

16. Administrarea documentatiei si inregistrarilor Mentionati elementele principale ale SMM (politici, responsabilitati, proceduri etc) si legaturile cu documentatia relevanta pentru a putea controla, localiza si actualiza documentatia. Descrieti modul in care inregistrarile de mediu si rezultatele auditurilor si verificarilor sunt identificate, mentinute si depozitate.

Descrieti in aceasta Sectiune

EC Delegation to Romania Ghid pentru Autorizarea Integrata

360039.19.RP. 131. Raport final 08 iunie 05

5.12.1 Controlul Procesului

Ca parte a documentatie de solicitare operatorul trebuie sa descrie sistemul de control utilizat si sa propuna modernizari voluntare pentru a reduce impactul asupra mediului si pentru a creste eficienta procesului.

Sistemele de control din industria de procesare pot fi impartite in urmatoarele patru categorii in functie de nivelul de automatizare:

1) Instrumente simple si circuite de reglaj in anumite etape. Pentru fiecare echipament este instalat un panou de control separat. Analiza materialului se realizeaza prin metode chimice traditionale umede (de exemplu, titrare).

2)

Intregul proces sustinut de circuite de reglaj analog este controlat dintr-o camera centrala de control prin control uman.

3) Intreaga linie de productie (sau anumite parti ale procesului) este controlata pe computer, cum ar fi un Sistem modern de Control Distribuit (SCD) cu prezentarea tendintei variabilelor cheie.

4) Controlul optimizat cu ajutorul computerului al anumitor procese partiale (sau al intregii linii de productie) reglate caz cu caz. Acestea includ Sisteme Expert si ofera un control foarte sofisticat al procesului. Acest tip de sistem este considerat a fi BAT pentru o instalatie noua. Aceste informatii pot fi utilizate de catre operatorul instalatiei pentru:

Optimizarea unui proces care permite maximizarea cantitatii unui produs, imbunatatirea calitatii acestuia si/sau minimizarea consumului de energie, emisiile de poluanti etc. Exploatarea adecvata a unei instalatii industriale poate fi asigurata doar prin masurarea parametrilor caracteristicilor unui anumit proces (prin monitorizare). Schimbarea acestor parametrii este monitorizata in mod regulat, adeseori continuu.

Asigurarea calitatii: reprezinta controlul atat al materiilor prime, cat si al produselor finite.

Auditare (supervizarea), prin care este evaluata eficienta unui proces pe baza unor criterii stabilite.

Controlul procesului, care implica judecata – de exemplu, decizia privind necesitatea unor masuri date pe baza informatiilor prelucrate, masura care este un ordin de interventie si interventia insasi intr-un proces controlat.

In cazul in care deseurile sunt incinerate sau coincinerate sunt necesare masuratori continue ale urmatorilor parametrii de exploatare a procesului:

Temperatura langa peretele intern sau intr-un alt punct reprezentativ al camerei de ardere, asa cum s-a autorizat de catre autoritatea competenta;

Concentratia de oxigen, presiunea, temperatura si continutul de vapori de apa din gazele reziduale;

EC Delegation to Romania Ghid pentru Autorizarea Integrata

360039.19.RP. 131. Raport final 08 iunie 05

In plus, instalatiile de coincinerare trebuie proiectate, echipate, construite si exploatate in asa fel incat temperatura gazelor ce rezulta de la coincinerarea deseurilor sa fie ridicata intr-o maniera controlata si omogena, chiar si in conditiile cele mai nefavorabile, la o valoare de 850°C pentru 2 secunde. Daca se coincinereaza deseuri un un continut de peste 1% substante organice halogenate, temperatura trebuie ridicata la 1100°C;

Instalatiile de incinerare si coincinerare trebuie sa utilizeze un sistem automat pentru prevenirea alimentarii cu deseuri:

La pornire, pana se atinge temperatura de 850°C sau 1100°C, dupa caz, sau o alta temperatura specificata de catre autoritatea de autorizare;

Ori de cate ori nu este pastrata temperatura de 850°C sau 1100°C, dupa caz, sau o alta temperatura specificata de catre autoritatea de autorizare;

Ori de cate ori masuratorile continue mentionate in Sectiunea 6 de mai jos arata ca o valoare limita de emisie este depasita datorita defectionarii sau blocarii dispozitivelor de purificare.

Pentru instalatiile de incinerare si coincinerare, timpul de retentie, precum si temperatura minima si continutul de oxigen al gazelor reziduale, trebuie sa faca subiectul verificarii adecvate, cel putin o data cand instalatia este pusa in functiune si in conditiile cele mai nefavorabile de exploatare anticipate.

EC Delegation to Romania Ghid pentru Autorizarea Integrata

360039.19.RP. 131. Raport final 08 iunie 05

6. VALORI LIMITA DE EMISIE

6.1 VLE si Ghiduri ale altor tari

Operatorii pot face referire la indrumarele altor tari pentru identificarea Valorilor Limita de Emisie adecvate atunci cand pregatesc Bilantul de Mediu. Autoritatile germane au publicat „Emisiile tehnice privind controlul calitatii aerului – TA Luft” care cuprinde Valori Limita de Emisie, precum si valorile pentru mediul ambiental („limitele la imisie”). „Ghidul olandez privind Emisiile in Aer” (NeR) ofera de asemenea valori limita de emisie pentru principalele emisii poluante pentru aer si poate fi descarcat de la www.infomil.nl

Agentia de Mediu din Marea Britanie are indrumare sectoriale care includ valori limita de emisie, care poate fi descarcat de la www.environment-agency.gov.uk

Ghidurile scurte BATNEEC pot fi descarcate de la www.epa.ie, care contine un tabel scurt de tehnologii considerate BAT si valori limita de emisie pentru o gama larga de sectoare industriale.

In cazul in care nici un BAT nu e disponibil, iar ghidurile altor tari nu sunt adecvate din diferite motive, atunci trebuie evaluat impactul activitatii pentru a propune Limite de Emisie care vor fi suficient de stringente pentru a proteja mediul. Ghidurile sunt prezentate in Apendicele I al Ghidului privind determinarea Valorilor Limita de Emisie pe baza BAT.

6.2 Legislatia nationala

Limitele de emisie sunt de asemenea stabilite in contextul legislatiei nationale –o parte din aceasta implementand si transpunand legislatia UE. Urmatoarele tabele prezinta aceste instrumente legislative:

EC Delegation to Romania Ghid pentru Autorizarea Integrata

360039.19.RP. 131. Raport final 08 iunie 05

Tabelul 1 Legislatia romana cu VLE

Sursa de poluare (activitate)

Emisia poluanta

Factorii de

Legislatia privind controlul emisiilor (valori limita)

mediu

 

receptori

 

Surse stationare

PM10,

SO2

Aer

Ordinul Ministerial nr. 462/93 pentru aprobarea conditiilor tehnice pentru protectia aerului si a normelor metodologice privind emisiile de poluanti din surse stationare

NO2,

HCl, HF

CO, Cu, Pb, Cd, Zn

Incineratoare

NOx

SOX,

Aer

Hotararea Guvernamentala privind incinerarea deseurilor nr. 128/2002

metale etc

Oricare

SO2, NO2, NOx, PM10 si PM25, plumb, benzen, CO si O3

Aer

Legea Nr. 655/2001 privind protectia atmosferei si Ordinul Ministerial nr. 592/2002 pentru aprobarea normelor pentru stabilirea VLE, valorilor prag si criteriilor si metodelor de evaluare pentru SO2, NO2, NOxPM10 si PM25, plumb, benzen, CO si O3 in aerul ambiental

IMA

SO2,

NOx,

Aer

HG 541/2003 privind limitarea emisiilor anumitor poluanti ce provin de la IMA

particule

Deversarea

apei

Pentru

poluantii

Apa

Legea Apelor nr. 107/1996 amendata prin legea 310/2004

uzate

stabiliti

conform

legislatiei:

 

limitele prescrise

Hotararea de Guvern 730/1997 pentru aprobarea Normativului NTPA-001 privind limitele pentru poluantii din apele uzate deversate sistemul de alimentare cu apa, abrogata prin Hotararea de Guvern nr. 188/28.02.2002 (M.O. 187/20.03.2002) ce aproba Normativul NTPA 001/2002 ce stabileste limitele pentru incarcarile cu poluanti de la deversarea apelor uzate industriale si orasenesti in apele de suprafata si NTPA 002/2002 privind termenii de deversare a apelor uzate in retelele de canalizare si direct in statia de epurare a apei uzate

pentru

deversarea

in

apele

de

suprafata

receptoare

limite

prescrise

pentru

deversarea

in

retelele

de

canalizare

Gazul de ardere de la cuptorul incineratorului de deseuri

Substante totale

Aer

Hotararea de Guvern privind incinerarea deseurilor nr 128/2002

solide

HCl,

HF,

NO x ,

 

Cd+Tl,

 

Hg, Sb+As+Pb+

Cr+Co+Cu+Mn+

Ni+V, dioxine si

furani,

SO 2 ,

COT

EC Delegation to Romania Ghid pentru Autorizarea Integrata

360039.19.RP. 131. Raport final 08 iunie 05

Rezumat al VLE romane

Legislatie

Indicator

VLE

462/2003

Praf

50mg/cm

 

SO2

35

mg/cm

 

NO2

350

mg/cm

 

HCl

30

mg/cm

 

HF

5

mg/cm

 

CO

100

mg/cm

 

Cu

5

mg/cm

 

Pb

5mg/cm

 

Zn

5

mg/cm

 

Cd –

0,2 mg/cm

6.3 Incinerarea deseurilor

Directiva privind Incinerarea Deseurilor (2000/76/EC) cuprinde prevederi pentru coincinerarea deseurilor periculoase in care se aplica regula de 40%, de exemplu, daca peste 40% din degajarile de caldura rezultate provin de la deseurile periculoase, atunci se aplica valorile limita de emisie stabilite pentru incinerarea completa (Anexa V din Directiva). Oricum, exista prevederi speciale pentru coincinerarea cantitatilor mici de deseuri, precum in cuptoarele de producere a cimentului. In timp ce regula de 40% nu se aplica arderii deseurilor nepericuloase in instalatiile de coincinerare, valorile limita de emisie pentru incinerarea completa se aplica inca in cazul coincinerarii deseurilor orasenesti mixte netratate. Directiva privind incinerarea deseurilor a fost implementata in legea romana sub forma Hotararii de Guvern nr. 128/2002 privind reglementarea activitatilor de incinerare si coincinerare si monitorizarea cerintelor tehnice ale instalatiilor de incinerare si coincinerare, a conditiilor de exploatare si a limitelor tehologice de emisie ale incinerarii deseurilor (Hotararea de Guvern nr. 128/2002 – Anexa Nr. 2: Norme tehnice privind functionarea, monitorizarea si controlul instalatiilor si proceselor de incinerare si coincinerare a deseurilor).

Masurarea continua a HF poate fi omisa daca sunt utilizate etape de tratare pentru HCl, ceea ce asigura ca valoarea limita de emisie pentru HCl nu este depasita. In acest caz emisiile de HF trebuie sa faca subiectul masuratorilor periodice, asa cum se stipuleaza in paragraful 7.2 (c) al Anexei Nr. 2: Norme tehnice privind functionarea, monitorizarea si controlul instalatiilor si proceselor de incinerare si coincinerare a deseurilor.

Masuratorile periodice, asa cum se stipuleaza in paragraful 7.2 (c) din Anexa Nr. 2, pentru HCl, HF si SO 2 se pot accepta in autorizatie in locul masuratorilor continue, de catre autoritatea competenta, in cadrul instalatiei de incinerare si coincinerare, daca operatorul poate dovedi ca emisiile acelor poluanti nu pot fi sub nici o forma mai mari decat valorile limita de emisie prescrise. (paragraful

7.6).

EC Delegation to Romania Ghid pentru Autorizarea Integrata

360039.19.RP. 131. Raport final 08 iunie 05

7. IMPACTUL DE MEDIU

Ca parte a solicitarii operatorul trebuie sa raporteze impactul asupra mediului al procesului, utilizand masuratori, modelare si alte mijloace de a demonstra impactul asupra tuturor factorilor de mediu. Detalierea informatiei cerute depinde de cat de semnificativ este impactul, iar acest lucru trebuie discutat in primul rand cu autoritatea de reglementare. Indrumare suplimentara privind scopul bilanturilor de mediu si modul in care acestea pot fi utilizate pentru a determina Valorile Limita de Emisie este oferita in documentul paralel 360039.19.RP.135 Apendice I.

7.1 Evaluarea Emisiilor in Atmosfera

Emisiile in atmosferia trebuie evaluate din punct de vedere al posibilitatii de a avea sau nu impact asupra mediului. Emisiile de miros si lumina vor intra in cadrul acestei evaluari.

In scopul evaluarii, informatiile privind mediul receptor si calitatea aerului ambiental trebuie sa includa urmatoarele:

Detalii privind compozitia chimica, inclusiv rezultatele oricarei monitorizari a aerului ambiental.

Descrierea

habitatului

si

a

peisajului

caracteristicile topografice.

inconjurator,

precum

si

Detalii privind alte activitati, zone sensibile sau zone de interes special la 5-10 km de instalatia care ar putea fi afectata de emisie.

Detalii privind orice modelare a dispersiei realizata si concentratia estimata la nivelul solului ca rezultat al unor astfel de emisii.

Trebuie de asemenea furnizate informatii privind impactul emisiilor in atmosfera asupra factorilor de mediu, altii decat cei in care se descarca emisiile.

7.2 Evaluarea impactului asupra apelor receptoare

Informatiile privind apele receptoare trebuie sa includa urmatoarele detalii:

Zona de amestecare

Caracteristicile de reaerare

Dilutia disponibila

Timpul de retentie

Studiile privind modelarea sau dispersia emisiilor din apa uzata

Apa receptoare, calitatea sedimentului, starea fizica, chimica si biologica

Utilizari existente sau propuse si/sau utilizarea apelor receptoare

Evaluarea apelor receptoare cu referire la prezenta oricarei specii biologice sensibile la orice substanta din emisii.

EC Delegation to Romania Ghid pentru Autorizarea Integrata

360039.19.RP. 131. Raport final 08 iunie 05

Zone sensibile de interes particular in vecinatatea unui punct de emisie si care ar putea fi afectate de emisie.

Date privind debitul si compozitia chimica a apelor in amonte si in aval fata de punctul de emisie.

7.3 Evaluarea Impactului asupra retelei de canalizare receptoare

Informatiile

urmatoarele informatii:

privind

reteaua

Numele

Statiei

Municipale.

de

de

canalizare

receptoare

Epurare

a

Apelor

Uzate

ce

trebuie

sa

includa

apartine

Autoritatii

Factori operationali care se afla in relatie cu Statia de Epurare a Apelor Uzate.

Posibile efecte ale emisiilor asupra operatiunilor de intretinere a retelei de canalizare.

Posibile efecte asupra procesului biologic

Reactiile emisiei cu alt efluent care este posibil sa existe in sistemul de canalizare.

Natura emisiilor finale in apele receptoare.

Trebuie de asemenea furnizate informatii cu privire la impactul emisiilor asupra factorilor de mediu, altii decat cei in care se evacueaza emisiile.

7.4 Evaluarea Impactului Emisiilor in Sol

Scopul acestei evaluari va depinde de tipul emisiilor in sol provenite de la amplasament si care, in schimb, sunt legate de risc. Anumite activitati nu vor prezenta acelasi risc ca altele, datorita naturii procedeelor chimice realizate pe amplasament si, de asemenea, de tipul si volumul substantelor chimice depozitate pe amplasament.

Evaluarea trebuie de asemenea sa ia in considerare impactul datorat deversarilor contaminate de deversari in alte conditii curate, dar care provin din apa contaminata folosita la stingerea incendiilor ce ajunge in sistemul de colectare a apei meteorice.

7.5 Metodologiile Internationale pentru Evaluarea de Mediu

Indrumare suplimentara privind modul in care se realizeaza modelarea si estimarea consecintelor de mediu ale emisiilor catre toti factorii de mediu se gaseste in Ghidul privind Evaluarea de Mediu si Evaluarea BAT, publicat de Agentia de Mediu din Marea Britanie, care a fost produs in Marea Britanie si acceptat de Grupul Tehnic de Lucru privind Evaluarea Impactului al Biroului European IPPC. Pentru o evaluare mai detaliata este necesara utilizarea modelarii pe computer, care sa tina cont de topografie si alte aspecte specifice amplasamentului.

EC Delegation to Romania Ghid pentru Autorizarea Integrata

360039.19.RP. 131. Raport final 08 iunie 05

8. PAGINI DE WEB UTILE

1. Ministerul Mediului si Gospodaririi Apelor

http://www.mappm.ro

2. Documentele de Referinta IPPC privind Cele Mai Bune Tehnici Disponibile in diferite sectoare industriale (BREF) http://eippcb.jrc.es

3. Indrumare de sector si orizontale sunt disponibile gratuit pentru consultare sau descarcare pe pagina de web http://www.environment- agency.gov.uk.

4. Metodologii de evaluare:

Evaluarile de Mediu IPPC pentru BAT (H1), informatii accesibile pe:

5. Documente de referinta privind minimizarea deseurilor:

Pagina de web a Agentiei de Mediu din marea Britanie. Informatii privind minimizarea deseurilor accesibile pe: www.environment- agency.gov.uk/epns/wmin.html

Programul Envirowise (UK) – www.envirowise.gov.uk

EC Delegation to Romania Ghid pentru Autorizarea Integrata

360039.19.RP. 131. Raport final 08 iunie 05