Sunteți pe pagina 1din 3

3.12.

Procesul verbal de scoatere din funciune a pieselor,


subansamblurilor, ansamblurilor

Formularul include:
- constatrile i concluziile rezultate din analiza documentaiei
primite, verificarea strii tehnice a pieselor, subansamblurilor, ansamblurilor
ce vor fi scoase din funciune,
- numele, prenumele, semnturile membrilor Comisiei de analiz a
propunerii de scoatere din funciune a pieselor, subansamblurilor,
ansamblurilor,
- consemnri referitoare la predarea la magazie a pieselor,
subansamblurilor, ansamblurilor,
- numele i prenumele, semnturile persoanelor care predau, primesc
la magazie piesele, subansamblurile, ansamblurile scoase din funciune.

33
Proces verbal de scoatere din funciune a pieselor, subansamblurilor,
ansamblurilor

nr. .. din data ..

1. Constatri i concluzii referitoare la starea pieselor, subansamblurilor,


ansamblurilor ce vor fi scoase din funciune

2. Piese, subansambluri, ansambluri scoase din funciune


Nr. Denumirile Seria Numrul Cantitatea Preul
crt. pieselor, de [RONI]
subansamblurilor, inventar
echipamentelor

3. Membrii Comisiei de analiz a propunerii de scoatere din funciune a


pieselor, subansamblurilor, ansamblurilor

Nr. Numele Funcia nSemntura Numele i Funcia nSemntura Numele i Funcia n Semntura
crt. si cadrul prenumele cadrul prenumele cadrul
prenumele Societii Societii Societii
comerciale comerciale comerciale
presta- presta- presta-
toare, toare, toare,
beneficiare beneficiare beneficiare

4. Piese, subansambluri, ansambluri predate la magazie

Nr. Denumirile Seria Numrul Cantitatea Preul


crt. pieselor, de [RONI]
subansamblurilor, inventar
echipamentelor

34
5. Persoane care au predat, primit la magazie piesele, subansamblurile,
ansamblurile

Nr. Numele Funcia Semntura Numele i Funcia Semntura Numele i Funcia Semntura
crt. i persoanei prenumele persoanei prenumele persoanei
prenumele care pred, care pred, care pred,
primete la primete la primete la
magazie magazie magazie
piesele, piesele, piesele,
subansam- subansam- subansam-
blurile, blurile, blurile,
echipa- echipa- echipa-
mentele mentele mentele

35