Sunteți pe pagina 1din 17

PROCEDURI SPECIFICE

Cod: PSO SNCU 010


OPERA IONALE
Edi ie: 1
PROCEDUR PRIVIND CONTROLUL LA
FRONTIERA AL LAPTELUI, PRODUSELOR PE BAZ Revizie: 0
DE LAPTE I AL COLOSTRULUI, PRODUSE CE Data de
PROVIN DIN IMPORT/TRANZIT SI CARE NU SUNT intrare:22.01.2008
DESTINATE CONSUMULUI UMAN
Format:

Aprobat
DIRECTOR GENERAL

Nr.

Difuzare Autor Supervizat


Exemplar ef serviciu
Nr.

Analizat n cadrul colectivului de lucru: Aprobat


Director

Semn turi (analiz nesoldat cu observa ii):


1).
2).

1
PROCEDURI SPECIFICE
Cod: PSO SNCU 010
OPERA IONALE
Edi ie: 1
PROCEDUR PRIVIND CONTROLUL LA
FRONTIERA AL LAPTELUI, PRODUSELOR PE BAZ Revizie: 0
DE LAPTE I AL COLOSTRULUI, PRODUSE CE Data de
PROVIN DIN IMPORT/TRANZIT SI CARE NU SUNT intrare:22.01.2008
DESTINATE CONSUMULUI UMAN
Format:

Revizia/ Obiectul reviziei Elaborat Verificat Aprobat


data aplic rii (semn tur ) (semn tur ) (semn tur )
-Actualizarea bazei legislative
referitoare la importul in, /tranzitul prin,
tarile membre ale UE, a laptelui si
produselor din lapte care nu sunt
destinate consumului uman, din tari
terte,
-Modificarea modelului certificatului
de sanatate;
-Prelungirea perioadei de tranzi ie
conform Regulamentului 1256/2007
-Introducerea controlului fizic si
recoltarea de probe in conformitate cu
Regulamentul 1774/2002.

2
PROCEDURI SPECIFICE
Cod: PSO SNCU 010
OPERA IONALE
Edi ie: 1
PROCEDUR PRIVIND CONTROLUL LA
FRONTIERA AL LAPTELUI, PRODUSELOR PE BAZ Revizie: 0
DE LAPTE I AL COLOSTRULUI, PRODUSE CE Data de
PROVIN DIN IMPORT/TRANZIT SI CARE NU SUNT intrare:22.01.2008
DESTINATE CONSUMULUI UMAN
Format:

1. Obiect
Stabilirea modului de control sanitar veterinar la posturile de inspec ie la frontier ale UE, situate pe
teritoriul Romaniei, al transporturilor de de lapte, produse pe baza de lapte i colostru care nu sunt destinate
consumului uman, provenite din import n /tranzitul prin statele membre ale Uniunii Europene.

2. Scop
Scopul acestui control este de a preveni introducerea pe teritoriul statelor membre ale Uniunii
Europene, a transporturilor de lapte, produse pe baz de lapte i colostru, care nu corespund cerin elor
sanitare veterinare comunitare, n vederea protej rii s ii publice, s ii animalelor i a mediului
nconjur tor, a urm ririi trasabilit ta ii transporturilor, precum si asigurarea calit ii n activitatea de
inspec ie la PIF.

3. Domeniul de aplicare
PIF-urile aprobate sanitar veterinar pentru importul/tranzitul de subproduse de la animale care nu
sunt destinate consumului uman, aprobate de Comisia European pentru importul n /tranzitul prin statele
membre ale Uniunii Europene (conform Dec. 2001/881/CE ) .

4. Documente de referin

Baza legislativ UE (formele consolidate) Baza legislativ romneasc (cu


modific rile i complet rile
ulterioare)
Directiva Consiliului 97/78/CE Ordinul ANSVSA nr. 206 / 2006

Regulamentul 1774/2002/CE
Regulamentul 829/2007
Regulamentul 1256/2007
Regulamentul 136/2004
Decizia Comisiei 2007/275/CE
Regulamentul 882/2004 Ordinul ANSVSA nr. 16/2007

3
PROCEDURI SPECIFICE
Cod: PSO SNCU 010
OPERA IONALE
Edi ie: 1
PROCEDUR PRIVIND CONTROLUL LA
FRONTIERA AL LAPTELUI, PRODUSELOR PE BAZ Revizie: 0
DE LAPTE I AL COLOSTRULUI, PRODUSE CE Data de
PROVIN DIN IMPORT/TRANZIT SI CARE NU SUNT intrare:22.01.2008
DESTINATE CONSUMULUI UMAN
Format:

5. Informa ii complementare:
PGO 001 - Procedur privind controlul documentar al produselor i animalelor vii provenite din
import/tranzit
PGO 002 - Procedur de control a identit ii produselor i animalelor vii provenite din
import/tranzit.
PGO 003 Procedur privind tranzitul de produse i animale vii supuse controlului sanitar veterinar
la frontier
PSO 005 Procedur privind completarea DCVIP de c tre PIF

6. Descrierea procedurii:
Definitii:

medic veterinar oficial reprezint medicul veterinar desemnat de autoritatea central competent a unui stat
membru sau a unei ri ter e;
ar de destina ie reprezint statul membru c tre care sunt expediate; lapte, produse pe baza de lapte i
colostru care nu sunt destinate consumului uman provenind dintr-o ar ter ;
ar ter reprezint ara n care nu se aplic nici Directiva Consiliului din 26 iunie 1964 privind
problemele de poli ie sanitar veterinar n materie de schimburi intracomunitare de animale din speciile
bovin i porcin 1, modificat ultima dat de directiva din 7 februarie 1972, nici Directiva Consiliului din
26 iunie 1964 privind problemele de poli ie sanitar veterinar n materie de schimburi intracomunitare de
carne proasp , modificat ultima dat de directiva din 27 octombrie 1970;
import reprezint introducerea de lapte, produse pe baza de lapte i colostru care nu sunt destinate
consumului uman, provenind din ri ter e pe teritoriul UE;
mijloace de transport reprezint p ile rezervate nc rc turii, n cazul vehiculelor de tip automobil,
vehiculele care se deplaseaz pe ine, aeronavele, precum i calele vapoarelor sau containerele destinate
transportului pe uscat, pe mare sau pe calea aerului;
lot nseamn unitatea de produc ie produs ntr-o singur instala ie, pe baza unor parametrii de produc ie
uniformi sau mai multe astfel de unit i, dac sunt depozitate mpreun i care poate fi identificat n
scopul retragerii i retrat rii sau elimin rii, dac analizele efectuate indic o necesitate n acest sens;
produc tor: orice persoan a c rei activitate duce la producerea de subproduse de origine animal
Materiile prime de categoria 3:
(1) Materiile prime de categoria 3 cuprind subproduse de origine animal care corespund urm toarei
descrieri sau orice material care con ine astfel de subproduse:
(a) p i de animale sacrificate, adecvate pentru consumul uman n conformitate cu
legisla ia comunitar , dar care nu sunt destinate consumului uman din motive comerciale;
(b) p i de animale sacrificate care sunt respinse ca fiind neadecvate pentru consumul uman, dar care nu
sunt afectate de nici un semn al bolilor transmisibile omului sau animalelor i care provin din carcase care
sunt adecvate pentru consumul uman n conformitate cu legisla ia comunitar ;
(c) piei brute i prelucrate, copite i coarne, p r de porc i pene provenite de la animale sacrificate ntr-un
abator, au fost supuse unei inspec ii ante-mortem i erau adecvate, n urma acestei inspec ii, pentru a fi
sacrificate n conformitate cu legisla ia comunitar ;

4
PROCEDURI SPECIFICE
Cod: PSO SNCU 010
OPERA IONALE
Edi ie: 1
PROCEDUR PRIVIND CONTROLUL LA
FRONTIERA AL LAPTELUI, PRODUSELOR PE BAZ Revizie: 0
DE LAPTE I AL COLOSTRULUI, PRODUSE CE Data de
PROVIN DIN IMPORT/TRANZIT SI CARE NU SUNT intrare:22.01.2008
DESTINATE CONSUMULUI UMAN
Format:

(d) snge ob inut de la animale, altele dect rumeg toare care au fost sacrificate ntr-un abator dup
efectuarea unei inspec ii ante-mortem i care, n urma inspec iei respective, s-au dovedit a fi adecvate
pentru sacrificarea n vederea consumului uman, n conformitate cu legisla ia comunitar ;
(e) subproduse de origine animal derivate din produsele destinate consumului uman, inclusiv oase
degresate i jum ri;
(f) alimente vechi de origine animal sau alimente vechi care con in produse de origine animal , altele
dect de eurile de catering, care nu mai sunt destinate consumului uman din motive comerciale sau din
cauza unor probleme de fabrica ie sau defecte de ambalare sau a altor defecte care nu prezint nici un risc
pentru oameni sau animale;
(g) lapte crud provenit de la animale care nu prezint semne clinice ale unei boli transmisibile oamenilor
sau animalelor prin intermediul produsului n cauz ;
(h) pe te sau alte animale marine, cu excep ia mamiferelor marine, capturate din mare pentru produc ia de
in de pe te;
(i) subproduse proaspete din pe te provenite din instala iile de fabricare a produselor din pe te pentru
consumul uman;
(j) coji, subproduse de incubator i subproduse din ou sparte provenite de la animale care nu prezint
semne clinice ale nici unei boli transmisibile oamenilor sau animalelor prin intermediul produsului n
cauz ;
(k) snge, piei brute i prelucrate, copite, pene, ln , coarne, p r i blan provenite de la animale care nu au
prezentat semne clinice ale unei boli transmisibile oamenilor sau animalelor prin intermediul produsului n
cauz ; i
(l) de euri de catering, altele dect cele men ionate la articolul 4 alineatul 1 litera e) a Reg. (CE)1774/2002 .

6.1. Derularea procedurii:


Atunci cnd transporturile de produse pe baz de lapte i colostru care nu sunt destinate consumului
uman, sunt introduse pe teritoriul statelor membre ale Uniunii Europene prin posturile de inspec ie la
frontier de pe teritoriul Romniei, sunt supuse unui control documentar, de identitate i fizic, de c tre
medicul veterinar oficial din PIF.
Statele Membre pot autoriza importurile de lapte i produse pe baz de lapte dac :
a) ele provin din ri ter e care apar pe lista din Partea I a Anexei XI din Regulamentul 1774/2002;
b) n cazul laptelui i produselor pe baz de lapte provenind din ri ter e sau p i ale rilor ter e
listate n coloana B a Anexei la Decizia 95/340/CEE, acestea au fost supuse unui tratament de
pasteurizare suficient s produc un test negativ al fosfatazei i sunt nso ite de un certificat de
tate conform modelului din Capitolul 2(A) al Anexei X;
c) n cazul produselor pe baz de lapte cu un pH mai mic de 6 provenite din ri ter e sau p i ale
acestora listate n coloana C a Anexei Deciziei 95/340, acestea au fost mai nti supuse unui
tratament de pasteurizare suficient pentru a produce un test negativ al fosfatazei i sunt nso ite de
un certificat de s tate conform cu modelul din Capitolul 2(B) al Anexei X;
d) n cazul laptelui i produselor pe baz de lapte provenite din ri ter e sau p i ale acestora listate n
coloana C a Anexei din Decizia 95/340, acestea au fost mai nti supuse unui proces de sterilizare
sau unui dublu tratament termic i fiecare tratament a fost suficient pentru a produce un test negativ
al fosfatazei i sunt nso ite de un certificat conform cu modelul din Capitolul 2(C) al Anexei X;

5
PROCEDURI SPECIFICE
Cod: PSO SNCU 010
OPERA IONALE
Edi ie: 1
PROCEDUR PRIVIND CONTROLUL LA
FRONTIERA AL LAPTELUI, PRODUSELOR PE BAZ Revizie: 0
DE LAPTE I AL COLOSTRULUI, PRODUSE CE Data de
PROVIN DIN IMPORT/TRANZIT SI CARE NU SUNT intrare:22.01.2008
DESTINATE CONSUMULUI UMAN
Format:

e) ele provin dintr-o unitate care apare pe lista n care se face referire n art. 29 (4) al Regulamentului
1774/2002.
Importul de lapte i produse pe baz de lapte i colostru trebuie s se efectueze din ri ter e, p i
ale rilor ter e prev zute de lista tarilor ter e nscrise n coloanele B sau C din anexa la Decizia 95/340/CE
a Comisiei. Acestea, cu excep ia produselor tehnice, trebuie s provin din ntreprinderi nscrise pe o list
ntocmit n baza procedurii na ionale elaborate de autoritatea veterinar central a Romniei, pe baza unei
comunic ri referitoare la aceasta, ntocmit de autorit ile veterinare competente ale rii ter e ce declar c
o ntreprindere aflat pe aceast list se conformeaz cerin elor comunitare preluate de legisla ia
romneasc i face obiectul supravegherii efectuate de un serviciu oficial de inspec ie din ara respectiv .
Importul trebuie s ntruneasc de asemenea, cerin ele de s tate a animalelor i de s tate
public .
Importul se poate efectua numai dac sunt nso ite de modele de certificate de sanatate prevazute
de Regulamentul 829/2007, Anexa X, Cap. 2(A,B,C):

Controlul importului
I. Controlul documentelor const n verificarea certificatului de s tate, precum i a altor documente de
interes veterinar ce nso esc transportul lapte, produse pe baz de lapte i colostru care nu sunt destinate
consumului uman.
. Verificarea de c tre medicul veterinar din PIF, a notificarii ce se efectueaz de c tre importator,
prin Partea I a Documentul Comun Veterinar de Intrare (DVCIP)
Pentru a fi importate n Romnia transporturile de lapte, produse pe baz de lapte i colostru care nu
sunt destinate consumului uman. trebuie:
1. s provin dintr-o ar ter aflat pe lista rilor ter e sau a p ilor acestora, aprobate pentru export n
Uniunea European , nscrise in lista t rilor ter e nscrise n coloanele B sau C din anexa la Decizia
95/340/CE a Comisiei ;
2. daca provin dintr-o unitate de procesare care apare pe lista doua in Art. 29(4), a Reg. (CE) 1774/2002;
3. au fost produse in acord cu Regulamentul 1774/2002 /CE .

Pentru o perioad de tranzi ie pn la 30.04.2008, statele membre vor accepta loturile nso ite de
certificate de s tate completate i semnate n conformitate cu prevederile Regulamentului (CE)
1774/2002, n vigoare pn la 23.07.2007. Pn la data de 30.06.2008, statele membre vor accepta astfele
de loturi dac certificatele de s tate nso itoare au fost completate i semnate nainte de 1.05.2008

.II. Controlul de identitate


- reprezint un control prin inspec ie vizual pentru a se asigura faptul ca certificatul(ele) veterinar(e)
sau documentul(ele) veterinar(e) sau alt(e) document(e) prev zut(e) de legisla ia veterinar , corespund cu
produsul nsu i:

1. men iunile nscrise n certificatele sau documentele sanitare veterinare ofer garan iile cerute de
legisla ia na ional ;

6
PROCEDURI SPECIFICE
Cod: PSO SNCU 010
OPERA IONALE
Edi ie: 1
PROCEDUR PRIVIND CONTROLUL LA
FRONTIERA AL LAPTELUI, PRODUSELOR PE BAZ Revizie: 0
DE LAPTE I AL COLOSTRULUI, PRODUSE CE Data de
PROVIN DIN IMPORT/TRANZIT SI CARE NU SUNT intrare:22.01.2008
DESTINATE CONSUMULUI UMAN
Format:

2. num rul mijlocului de transport este identic cu cel men ionat de documente;
3. verificarea sigiliului, dac este intact i dac are aceea i serie cu cea men ionat de documente;
4. verificarea faptului c tampilele, m rcile oficiale i m rcile de s tate ce identific ara i
ntreprinderea de origine, sunt prezente i sunt conforme celor de pe certificat sau alte documente;

5. verificarea etichet rii pentru produsele ambalate sau mpachetate.

Dupa efectuarea controlului documentar, identitate i fizic medicul veterinar oficial din PIF, va completa
Partea a II- a DVCIP.

Controalele fizice modificate


Comisia European poate s decid reducerea controalelor fizice, n baza unor condi ii i, n
special, n func ie de rezultatele controalelor anterioare, controale aplicate subproduselor ale c ror
condi ii de import sunt armonizate, adic subproduselor care ndeplinesc urm toarele doua condi ii:

provin din tari ter e sau regiuni ale rilor ter e care ofer garan ii de s tate satisf toare, cu
privire la controalele efectuate n punctul de origine a produselor destinate importului n unul dintre
teritoriile Comunit ii Europene;

au fost emise certificatele de import pentru subprodusele respective.

Grupele de produse i frecven ele controalelor fizice sunt stabilite n Anexa I din Decizia Comisiei
94/360/CE.

ANEXA I
GRUPELE DE PRODUSE I FRECVEN ELE CONTROALELOR FIZICE CARE
TREBUIE EFECTUATE DE FIECARE STAT MEMBRU ASUPRA LOTURILOR DE
PRODUSE IMPORTATE DIN EXPLOATA II AFLATE N RI TER E I
MEN IONATE LA ART. 1

Grupele de produse Frecven a controlului fizic


Categoria III
Minim 1 %
4. Lapte i produse lactate (nu pentru Maxim 10 %
consumul uman)

7
PROCEDURI SPECIFICE
Cod: PSO SNCU 010
OPERA IONALE
Edi ie: 1
PROCEDUR PRIVIND CONTROLUL LA
FRONTIERA AL LAPTELUI, PRODUSELOR PE BAZ Revizie: 0
DE LAPTE I AL COLOSTRULUI, PRODUSE CE Data de
PROVIN DIN IMPORT/TRANZIT SI CARE NU SUNT intrare:22.01.2008
DESTINATE CONSUMULUI UMAN
Format:

Dupa efectuarea controalelor (documentar, de identitate si fizic), medicul veterinar oficial din PIF trebuie
sa:
1. completeze Partea I si a II a DVCIP;
2. retina originalul certificatului de sanatate, o copie a DVCIP, precum si copii ale altor
documente insotitoare de interes veterinar, pentru cel putin 3 ani;
3. inmaneze responsabilului de incarcatura o copie a certificatului de sanatate autentificata de catre
medicul veterinar din PIF, originalul DVCIP, precum si o copie a DVCIP;
4. informeze responsabilul de incarcatura despre faptul ca DVCIP si copia certificatului de sanatate
vor insoti transportul pana la destinatie;
5. inmaneze (prin responsabilul de incarcatura) o copie a DVCIP biroului vamal

Controlul tranzitului
PIF INTRARE
Transportul subproduselor de origine animal i al produselor prelucrate aflate n tranzit trebuie s fie
conform cu cerin ele din capitolele I, II, III i VI a Reg. (CE) 1774/2002:
- identificarea transportului si a marfii;
- igiena vehiculului si recipientilor;
- prezenta unui certificat de sanatate;
- transportul subproduselor de origine animal trebuie s se fac la o temperatur corespunz toare,
pentru a se evita orice risc pentru s tatea animal sau public .

I Control documentar:
- transportul de lapte, produse pe baz de lapte i colostru care nu sunt destinate consumului uman trebuie
sa fie nso it de un certificat de s tate.

II. Controlul de identitate:


1. num rul mijlocului de transport este identic cu cel men ionat de documente;
2. verificarea sigiliului.
*
n caz de suspiciuni se pot efectua i alte controale pe care medicul veterinar oficial din PIF le consider
necesare.
*
Dup efectuarea controalelor (documentar i de identitate), medicul veterinar oficial din PIF trebuie s :
1. completeze Partea a I i a II- a a DCVIP;
2. notifice prin DCVIP, PIF-ului de ie ire, transportul respectiv ;
3. re in copia certificatului de s tate, o copie a DCVIP, pentru cel pu in 3 ani;

8
PROCEDURI SPECIFICE
Cod: PSO SNCU 010
OPERA IONALE
Edi ie: 1
PROCEDUR PRIVIND CONTROLUL LA
FRONTIERA AL LAPTELUI, PRODUSELOR PE BAZ Revizie: 0
DE LAPTE I AL COLOSTRULUI, PRODUSE CE Data de
PROVIN DIN IMPORT/TRANZIT SI CARE NU SUNT intrare:22.01.2008
DESTINATE CONSUMULUI UMAN
Format:

4. inmneze responsabilului de nc rc tur originalul certificatului de s tate, originalul DCVIP, precum


i o copie birolui vamal;
5. informeze responsabilul de nc rc tur despre faptul c originalul DCVIP va nso i transportul pn la
PIF ie ire, iar originalul certificatului de s tate la destina ia final .

PIF IE IRE
Medicul veterinar oficial verific :
1. dac controlul documentar i de identitate sunt corespunz toare;
2. dac transportul este nso it de urm toarele documente:
2.1. originalul certificatului de s tate;
2.2. originalul DCVIP completat corespunz tor de medicul veterinar oficial din PIF-ul de intrare.
3. completez sec iunea corespunz toare din Partea a II- a a DCVIP;
4. notific prin DCVIP, PIF-ului de intrare, ie irea transportului respectiv ;
5. re in DCVIP original i copii dup certificatele de s tate.
*
n situa ia n care transporturile pentru care medicul veterinar de la PIF intrare nu a primit
confirmarea ie irii din ar , informeaz autorit ile vamale competente din PIF-ul de intrare.
*
Atunci cnd autoritatea veterinar central a Romniei, ca ar de tranzit sau de destina ie, de ine
informa ii importante privind suspicionarea unei neconformit i, poate dispune efectuarea de controale n
timpul transportului, pentru produsele aflate pe teritoriul s u.

6.3. Decizii n urma activit ii de control a laptelui, produselor pe baz de lapte i colostru care nu
sunt destinate consumului uman

Admiterea pe teritoriul UE a transporturilor de lapte, produse pe baz de lapte i colostru care nu sunt
destinate consumului uman care ndeplinesc cerin ele prev zute de normele sanitare veterinare.
*
Dac dup efectuarea controalelor se constat c subprodusele nu ndeplinesc cerin ele stabilite,
medicul veterinar oficial din PIF, dup consultarea cu persoana responsabil de nc rc tur sau cu
reprezentantul legal al acesteia, va decide urm toarele:
- fie reexpedierea subprodusului dincolo de grani ele UE prin acela i post de inspec ie la
frontier unde a fost prezentat spre o destina ie convenit cu persoana responsabil de nc rc tur folosind
acela i mijloc de transport, ntr-o perioad de maximum 60 de zile;
- dac reexpedierea este imposibil sau a expirat perioada de 60 de zile ori dac persoana
responsabil de nc rc tur i d imediat acordul, se procedeaz la distrugerea subproduselor ntr-o
unitate specializat , aprobat , prev zut n acest scop, cea mai apropiat de postul de inspec ie veterinar la
frontier . Pn la reexpedierea subproduselor sau a confirm rii motivelor respingerii acestora, medicul
veterinar oficial din PIF trebuie s stocheze sub supraveghere produsele n cauz , pe cheltuiala persoanei
responsabile de nc rc tur .

9
PROCEDURI SPECIFICE
Cod: PSO SNCU 010
OPERA IONALE
Edi ie: 1
PROCEDUR PRIVIND CONTROLUL LA
FRONTIERA AL LAPTELUI, PRODUSELOR PE BAZ Revizie: 0
DE LAPTE I AL COLOSTRULUI, PRODUSE CE Data de
PROVIN DIN IMPORT/TRANZIT SI CARE NU SUNT intrare:22.01.2008
DESTINATE CONSUMULUI UMAN
Format:

7. Responsabilit i:
Medicul veterinar oficial din PIF:
- efectueaz controlul sanitar veterinar i permite importul/tranzitul pe teritoriul Romniei numai pentru
transporturile pentru care sunt respectate cerintele prev zute de normele sanitare veterinare n vigoare.
- ia decizii n urma controlului;
- retine/reexpediaza transportul respectiv, dup caz;
- efectueaz nregistr ri n urma activit ii de control sanitar veterinar;
- arhiveaz documentele;
- percepe tarifele aferente controlului veterinar n PIF;
- aplic sanc iuni atunci cnd se constat nereguli ca urmare a unor neglijen e sau a unei nc lc ri
deliberate a prevederilor legale;
- monitorizeaz importul/tranzitul de lapte, produse pe baz de lapte i colostru care nu sunt destinate
consumului uman.
n cazul reexpedierii transportului de lapte, produse pe baz de lapte i colostru care nu sunt destinate
consumului uman, medicul veterinar oficial trebuie:
- s ntocmeasc o motiva ie de respingere care va nso i transportul c tre destina ia impus .
- s informeze celelalte posturi de inspec ie la frontier cu privire la respingerea transportului, indicnd
neregulile constatate;
- s informeze autoritatea veterinar central a Romniei c transportul a p sit teritoriul Romniei;
8. nregistr ri
Registru de import
Registru de tranzit
Registru de control fizic
Registrul de recolt ri probe
Registru de re ineri la import i tranzit intrare
Procese verbale de recolt ri probe
Registru ncas ri

10
PROCEDURI SPECIFICE
Cod: PSO SNCU 010
OPERA IONALE
Edi ie: 1
PROCEDUR PRIVIND CONTROLUL LA
FRONTIERA AL LAPTELUI, PRODUSELOR PE BAZ Revizie: 0
DE LAPTE I AL COLOSTRULUI, PRODUSE CE Data de
PROVIN DIN IMPORT/TRANZIT SI CARE NU SUNT intrare:22.01.2008
DESTINATE CONSUMULUI UMAN
Format:

11
PROCEDURI SPECIFICE
Cod: PSO SNCU 010
OPERA IONALE
Edi ie: 1
PROCEDUR PRIVIND CONTROLUL LA
FRONTIERA AL LAPTELUI, PRODUSELOR PE BAZ Revizie: 0
DE LAPTE I AL COLOSTRULUI, PRODUSE CE Data de
PROVIN DIN IMPORT/TRANZIT SI CARE NU SUNT intrare:22.01.2008
DESTINATE CONSUMULUI UMAN
Format:

12
PROCEDURI SPECIFICE
Cod: PSO SNCU 010
OPERA IONALE
Edi ie: 1
PROCEDUR PRIVIND CONTROLUL LA
FRONTIERA AL LAPTELUI, PRODUSELOR PE BAZ Revizie: 0
DE LAPTE I AL COLOSTRULUI, PRODUSE CE Data de
PROVIN DIN IMPORT/TRANZIT SI CARE NU SUNT intrare:22.01.2008
DESTINATE CONSUMULUI UMAN
Format:

13
PROCEDURI SPECIFICE
Cod: PSO SNCU 010
OPERA IONALE
Edi ie: 1
PROCEDUR PRIVIND CONTROLUL LA
FRONTIERA AL LAPTELUI, PRODUSELOR PE BAZ Revizie: 0
DE LAPTE I AL COLOSTRULUI, PRODUSE CE Data de
PROVIN DIN IMPORT/TRANZIT SI CARE NU SUNT intrare:22.01.2008
DESTINATE CONSUMULUI UMAN
Format:

14
PROCEDURI SPECIFICE
Cod: PSO SNCU 010
OPERA IONALE
Edi ie: 1
PROCEDUR PRIVIND CONTROLUL LA
FRONTIERA AL LAPTELUI, PRODUSELOR PE BAZ Revizie: 0
DE LAPTE I AL COLOSTRULUI, PRODUSE CE Data de
PROVIN DIN IMPORT/TRANZIT SI CARE NU SUNT intrare:22.01.2008
DESTINATE CONSUMULUI UMAN
Format:

15
PROCEDURI SPECIFICE
Cod: PSO SNCU 010
OPERA IONALE
Edi ie: 1
PROCEDUR PRIVIND CONTROLUL LA
FRONTIERA AL LAPTELUI, PRODUSELOR PE BAZ Revizie: 0
DE LAPTE I AL COLOSTRULUI, PRODUSE CE Data de
PROVIN DIN IMPORT/TRANZIT SI CARE NU SUNT intrare:22.01.2008
DESTINATE CONSUMULUI UMAN
Format:

16
PROCEDURI SPECIFICE
Cod: PSO SNCU 010
OPERA IONALE
Edi ie: 1
PROCEDUR PRIVIND CONTROLUL LA
FRONTIERA AL LAPTELUI, PRODUSELOR PE BAZ Revizie: 0
DE LAPTE I AL COLOSTRULUI, PRODUSE CE Data de
PROVIN DIN IMPORT/TRANZIT SI CARE NU SUNT intrare:22.01.2008
DESTINATE CONSUMULUI UMAN
Format:

Regim de distribu ie CONTROLAT NECONTROLAT


Exemplar Destinatar Data primirii Semn tura
num r
1.
2

3
4
5
6
7
8

17

S-ar putea să vă placă și