Sunteți pe pagina 1din 2

Comanda si protectia unui motor asincron cu

pornire stea-triunghi

Comanda si protectia unui motor asincron cu pornire stea-triunghi


Majoritatea motoarelor nu permit pornirea prin conectare directa la retea si necesita metode
speciale de pornire care urmaresc reducerea socului de curent concomitent cu obtinerea unor
parametrii energetici cat mai buni.
Una din metodele cele mai folosite de pornire a motoarelor asincrone cu rotor in scurt circuit
este pornirea steatriunghi a carei schema electrica desfasurata este prezentata in figura 5.4.
Conform diagramei prezentate in figura 1.27 la pronirea steatriunghi datorita alimentarii
initial a motorului cu tensiunea de faza, curentul de pornire (dar si momentul de pornire) sunt de trei
ori mai mici decat in cazul conectarii directe la retea la tensiunea de linie. Rezulta ca aceasta
metoda de pornire se poate aplica motoarelor cu porniri usoare (cu sarcina redusa sau cu cuplaje).
Motarele asincrone cu rotor in scurtcircuit care folosesc pornirea steatriunghi trebuie sa aiba tensi-
unea nominala egala cu tensiunea de linie a retelei si sa aiba acces la ambele capete ale bobinelor
statorice (sase borne statorice pe cutia de borne).
Pentru ponire se actionaza butonul S2 care alimenteaza bobina contactorului K2 daca
contactl normal inchis de interblocare K3 (35) nu este deschis. Deci daca conectiunea triunghi nu
este realizata K2 prin contactele sale principale realizeaza conexiunea stea si apoi prin K2 (1416)
alimenteaza bobina contactorului principale K1 (01) care se automentine prin K1 (1416). O data
cu alimentarea lui K2 este alimentata si bobina releului de timp K 4T (01) care isi incepe
temporizarea. Dupa trecerea timpului prestabilit contactorul K 4T isi deschide contactul normal
inchis cu temporizare la actionare K4T (35) deconectand contactorul K2 si readucand in pozitia
inchisa contactul K2 (35). In acest moemnt se realizeaza conexiunea triunghi prin contactele
principale ale contactului K3. Motorul ramane alimentat in regim de durata in conexiune triunghi.
Figura 5.5. Schema electrica de comanda cu contactoare de c.a., protectie si pornire Y- a unui
motor asincron cu rotorul in scurtcircuit
F1, F2, F3, F5 sigurante fuzibile, F4 releu termobimetalic, K1, K2, K3 contactoare
electromagnetice, K4T releu de timp cu temporizare la actionare, S1, S2 butoane de actionare, M
motor asincron cu rotorul in scurtcircuit.
Pentru oprire se actioneaza butonul S1 care intrerupe alimentarea schemei de comanda si
aduce la starea initiala instalatia.