Sunteți pe pagina 1din 3

FIA DISCIPLINEI

Denumirea disciplinei MICROBIOLOGIE CLINICA


I
Anul de studiu VI Semestrul * Tipul de evaluare final (E / V / C) E2
O
Regimul disciplinei (Ob obligatorie, Op opional, F - facultativ) Numrul de credite 1
b
Total ore pe
Total ore din planul de nvmnt 12 Total ore de studiu individual 14 26
semestru
Titularul disciplinei Conf.univ.dr. Pnzaru Carmen
* Dac disciplina are mai multe semestre de studiu, se completeaz cte o fi pentru
fiecare semestru

** C curs, L activiti de Total C** S L P


laborator, P proiect sau lucrri
practice - 12
Obiectivele disciplinei
Argumentarea semnificatiei clinice a microorganismelor depistate intr-un prelevat patologic in functie de
- Conditia microbiologica a prelevatului
- Patogenitatea si raporturile izolatelor cu microbiota indigena
- Contextul clinic
- Reactivitatea antiinfectioasa a pacientului
Coninutul cursului- Programa analitica 12 ore
Logica Microbiologiei clinice. Hemocultura n diagnosticul infeciei.
2. Examenul LCR n diagnosticul infeciilor SNC.
3. Diagnosticul de laborator al infeciilor tractusului respirator.
4. Diagnosticul de laborator al infeciilor tractusului urinar.
5. Diagnosticul de laborator al infeciilor tractusului genital.
6. Diagnosticul de laborator al sindromului diareic infecios.

Bibliografie
1. Buiuc D.: Microbiologie Medical, ed. a VI-a, Editura Gr. T. Popa Iai, 2003.
2. Buiuc D, Negut M: Tratat de Microbiologie Medical, Editura Medical, Bucureti, 2009.
3. Murray PR et al.: Medical Microbiology, Second Edition, Wolfe International Student Edition, 2005.
4. Schaechters Mechanisms of microbial disease, 4th, 2007.
Competene
Stabilirea semnificatiei clinice a izolatelor intr-un buletin de analiza microbiologica
Initierea si monitorizarea corecta a terapiei antimicrobiene

Ponderea n notare exprimat n


La stabilirea notei finale se iau n considerare procente
(Total = 100%)
- rspunsurile la examen / colocviu (evaluarea final):
80%
test gril
lucrare practic
- rspunsurile finale la lucrrile practice de laborator 20%

- testarea periodic prin lucrri de control

- testarea continu pe parcursul semestrului


- activitile gen teme / referate / eseuri / traduceri /
proiecte etc.
- alte activiti (PRECIZAI) :
Descriei modalitatea practic de evaluare final E/V (de exemplu: lucrare scris (descriptiv
i / sau test gril i / sau probleme etc.), examinare oral, colocviu individual ori n grup,
proiect, etc.)
- teste pe parcurs i examinare final, toate pe calculator
Examen scris - test gril

Estimai timpul total (ore pe semestru) al activitilor de studiu individual pretinse


studentului
(completai cu 0 activitile care nu sunt cerute)
1. Descifrarea i studiul notielor de curs 2 8. Pregtire prezentri orale 0

2. Studiu dup manual, suport de curs 10 9. Pregtire examinare final 0

3. Studiul bibliografiei minimale indicate 2 10. Consultaii 0

4. Documentare suplimentar n bibliotec 0 11. Documentare pe teren 0


5. Activitate specific de pregtire
12. Documentare pe Internet 0
SEMINAR i / sau LABORATOR
6. Realizare teme, referate, eseuri,
0 13. Alte activiti .... 0
traduceri, etc.
7. Pregtire lucrri de control 14. Alte activiti .... 0

TOTAL ore studiu individual (pe


semestru) = 14

Data completrii: 30.03.2012 Semntura titularului:


Conf.Dr.Carmen Pnzaru