Sunteți pe pagina 1din 9

Duminica Floriilor 1

Troparul 1, glas 1 T
QV s
0V
n 0
vi e!1q!011'
e rea de ob te mai na in !
te!00q!3
de P ti mi rea Ta

!0!110a
n cre din n du o m<C 1
pe 1' ! din
La zr ! mori
q! l-ai0
scu q ! p!
lat Hris toa se

01'
Dum ne !
ze!!A
u levV 011q!1q!w!S
pen tru a ceas ta i noi ca pru u un0
cii m
a <Cq
sem

!00!OS
ne le bi ru i !
in_11a
ei pur tnd m<C OS
i !i !00!1'
e bi ru i to !
ru!
lui

2'
mor a! ! !A
ii stri vV 121a
gm O sa na q
Ce !0!0!O0a
lui din tru nl i me m<Cq
bi !q
ne eti

!01os
cu vn ta '!!!A
at Cel ce viim<C 0!1' !!2'
n tru nu me le Do !
om!
nu!S
};u0
lui kvV

Troparul 2, glas 4 T
Rt s
@M
n 1
gro 100!11'
pn du ne m pre u !
n!2'
cu Ti ! !1q
ne prin ! 1'
Bo tez Hris toa

! ! 11'
se Dum ne ze ! !A !A
ul nos tru b<? 0200!1q!
vi e ii f r de moar te0 0
ne-am n

! 1w!3!1'
vred ni cit cu n vi e !
e!rea!A
Tab<? 3!1os
i cn t nd !
stri1a
gm3
O 11a
sa na

q!
Ce lui0
din 00!q!S
tru nl i i i 0
me am<? q!000\!)s
bi ne eti cu vn ta at1
Cel

11a
ce vii m<? !12'
n tru nu !
me!1'
le Do !
om!
nu!K
lui b<?

www.stavropoleos.ro
2
Duminica Floriilor
Condac, glas 6 T automel
Hwyt s
P !me 1
tron 11a
n cer @
i !
pe q
mnz@11a
pe p mntm<? !12q! 2'
fi ind pur tat Hris toa

! ! !1a
se Dum ne ze !
{ u0a
le m<? 2'
la !u!3!2'
d ai pri mit !
de!!e!A m<? 321'
e la n geri i cn ta

!!
re de!
la w
prun!
cii001'
ce stri ga !
au!A
i!eAb<? 3' !!
bi ne eti111a.<
cu vn tat ?/ 0'
+ Ce

!!11 qz !pe!\0!Kb<
el ce vii s chemi A da am ?

www.stavropoleos.ro
Duminica stlprilor, 1

La Litie, Stihira 1, glas 1 Paisian, p.155


QV
P 03z
rea Sfn Y
tu S!
ul 1a
Duh nN q!00!OS
Cel ce a n v a !
a _a
at pe 1
A aO
po '

!! !A vV 002'
o os toli s gr ia !
as !!1o11'
c cu a al te ! U\!A
li imbi str i )s1"
i i s!i

0a
ne vV 1~1'
A !!111'
ce lai a n dem nat !
i!!O'
pe fe cio !
ri!!A
ii e O
vre S!
e 1a
ieti nN

q!00!!O'
cei f r de r u ta !
te !!A
e su
stri 0a
ge @
O aO
sa S!
a1a
na O
Ce !
S e !A !A tru
lui din !A +

1a
On !
S lO'
i !i !\0!:
i me e Sm<C q!p!0!OUS
Bi ne es te cu vn tat Ce !
e _`
el ce e

0`0a
vi i ne nN 0!wz
m p ra !
tu !!A
ul lui1
I `qz
i i '!
is S\0a
ra a)s1"
a s!
a q!K
i il vV

www.stavropoleos.ro
Duminica stlprilor, 2

La Litie, Stihira 2, glas 1 Paisian, p.156


QV
F e!0!OS
i ul i Cu v !
n\!S
tu u 1
ul O'
Ta !
t !!A
luivV 1~0!1@
Cel m pre u n

2'
f !
!A
r P
de '!
e !!A
e nO
ce S!
e 1a
put vV !X
i 1
m 11'
pre u !
u !A
n!ve)s1a
e cu Oi S

!1a
i tor vV 0x
e 2
znd ' !
pe !A
m2 "s! !PS
nz ne U
e S@
cu aO
vk !!U'
' n t ! !
V
\0!K 41OS
ai ve ni !
i it SO
a \
S 0!S
a as0
tzi n
a N0
n 00os
to or m ce ta a

@a
tea P
I S !i !!\!S
e e ru u 1
u 1a
sa 1
li `qz
i i ' !i S \0a)s1"
mu u u s!
u 0a
lui vV

1~1'
spre Ca !
re!11q!p!00!OS
le He ru vi mii nu pot a se ui ta !
a _`0`
a de e fri i

0a
c nN 0x
i 1
prun '! ! +1
cii L-au l 11'
u dat !
cu !
stl PUS
pri i !i _`0
i cu u ra

`0a
a muri nN q!0!q!S
la u d de ta a ai0 a!X 4
n cn t 0s
[1
nd a@
O aO
sa S!
a 1a
na

1a '!A!A
Ce lui !1
din tru +A aO
n S!
l O'
i !i !\0!:
i me e m<C U'
Ce !
lui!11q!
ce a ve nit s

0!q!000!OS
mn tu ias c de n e l ciu !
u_o1q!S
u ne e tot nea a a \0!S
mu uO
ul S\

\!A
no o)s1"
o s!
os0a
tru vV

www.stavropoleos.ro
Duminica stlprilor, 3

La Litie, Stihira 3, glas 1 Paisian, p.157


QV
C 1~q!0'
u a se zi ! !0P'
le mai na i !i !!A
in te O
de S! 1avV !X11
e Pati s-a a u

1a
zit O
gla S!
a !A
sul\T
!S1
u O'
Doa ! ! !A
a am nevV 0x
n 0
tru 02'
a dn !
cu!A
ri !
le )sO'
e ia

C
!!\0!: 600q!0!1@1q!OS
a ceas ta i pe La zr cel mort de pa !
du u lu ui m pen tru a

1a
tru O
zi S!i \!S
le e 1OS
+ e l-a !aiO\!\0!:
n vi i a at m<C #11q
ia r ti ne

!0!OS
rii e vre ie ! _a
e eti au O
stri S!
i 1a
ga 1
a "s!
a !1a
at O 1
sa aq
na !1a #1
a a Dum ne

qz
ze !
u !!o1q!S
ul no os tru Sla a a \0!S
v O
S\
\ !A
i )s1"
i i s!i 0k
e vV

www.stavropoleos.ro
Duminica stlprilor, 4

La Litie, Stihira 4, glas 1 Paisian, p.157


QV
I 0e
n trnd ! q !0OS
Tu Doam ne n sf !
n!A
ta\!S
ce e 1e O'
ta !
a !!01a
a te e znd

\@!S
pe e 1
e w!AvV
m nz 1x
Te-ai~00q!PS
sr gu it s vi !i _`0`0a
ii spre e Pa a timi

nN 0x
ca 0
s !OS
pli ne !
e !!
e etiUS
Le !
e 1a
gea O
i S!
i O\!A
Pro ro )s1"
o o s!
o 0a
cii vV

!X
ia 1
r 11'
fe cio !
rii!A
eO vre S!
e 1a
ietinN 001@110!
mai na in te ves tind bi ru

O@a
in a =1
n aO
vi S!i O'
e !e !\0!:
e ri ii m<C 00!11'
Te-au n tm pi nat !
cuUH
ra

\0!S
a aP S!!!\!S
mu uri i i cu u 1
u 1a
stl 1
p `PH
\0!S
ri\0a
zi )
i s1"
i s

!0a
i cnd vV e!\0
Bi ne eti 11q
+ cu vn tat Mn tu i to \!
!0!qz ru u1a
+ le nN @o
mi i

1q!S
lu ie e e \0!S
te e O
e S\U
ne S!
e _1"
e pe e s!
e q!K
no oivV

www.stavropoleos.ro
Duminica stlprilor, 5

La Litie, Stihira 5, glas 1 Paisian, p.158


QV
S e!OS
la v i !i \!S
e e1
e O0'
Hris toa !
a !!
a a +1a
se nN 1a
Ce Y
lu S!
uiOS
ce !
e

1a
ezi m<C 00OS
n tru ce !
e !1OS
le de su !
usUS
pe !
e O'
sca !
a !\0!:
a u unm<C 0
i

01a '!A !
a cum Te a A!
tepA q !O0a
t m cu cins Uti S!i _a
i t 1
Cru `qz
u u '!
uS \0a)s1"
cea a a s

!0a
a Ta vV pen
!X 1tru 1O!000q!OS
a ce ea se ve se le te fi !
ii !A
ca \!S
Si i 1
i

O' !!\0!:
o nu u lu ui vV 12'
se bu !
cu !OS
r nea !
a _o10"
a mu u ri le ;!
e S \0
p

!S 1
PS
m ! _1"
n tu u s!
u 0a
lui vV 11a
fe cio !
ri`OS
ii i !
ind\!OS !
st l p ri

01OS
u ce ni !i !AUS
cii ha !
a _`0`0nN
ai ne e le e e 0q!OS
i toa t lu ! !
u mea

00!O0a
+ a n v at s 1
stri '!i U\!A
ge i )s1"
i i s!i 0a
e vV e!\01
Bi ne eti cu

1q ! 0!qz
vn tat Mn tu i to \!
ru u 1a
+ le nN @o1q!S
mi i lu ie e e \0!S
te e O
e S\

US
ne !
e _1"
e pe e s!
e q!K
no oivV

www.stavropoleos.ro
6
Antifonul 1 al Sfintei Liturghii, la Florii

m<?
Iubit-am c va auzi Domnul glasul rugciunii mele.
C a plecat urechea Sa mie, i n toate zilele vieii mele l voi chema.

Pp!111'!!A01O'! ! ! !1011
en tru ru g ciu ni le Ns c toa rei de Dum ne zeu Mn tu i

I'
to _
o ru 1a
le m<?0
mn 11'
tu ie !
te!!\0!A
ne pe no oib<? m<?

Cuprinsu-m-au durerile morii; primejdiile iadului m-au aflat.


Necaz i durere am aflat i numele Domnului am chemat.

Pp!111'!!A01O'! ! ! !1011
en tru ru g ciu ni le Ns c toa rei de Dum ne zeu Mn tu i

I'
to _
o ru 1a
le m<?0
mn 11'
tu ie !
te!!\0!A
ne pe no oib<? m<?

Slav...
i acum...

P p!111'!!A00q!!111k@1
en tru ru g ciu ni le Ns c toa rei de Dum ne zeu Mn tu

1q
i to !
zru!!A
u lem<?0
mn 0q!0_1a
tu ie te ne e pe no o
o g!
oiKm<?

www.stavropoleos.ro