Sunteți pe pagina 1din 6

LUCRARE DE LICENTA

Anexa 1.

APE UZATE

HG 352/2005 aprobarea normelor privind conditiile de descarcare


in mediul acvatic a apelor uzate

NTPA 001 Valori-limita de incarcare cu poluanti a apelor uzate industriale


si orasenesti in receptori naturali

Valori limit
Nr.
Indicator de calitate (U.M.) Tehnica analitica Metoda de analiza admisibile
crt.
conf.NTPA 001
0 1 2 3 4
0
1 Temperatura ( C) - - 35
2 pH electrochimic SR ISO 10523-97 6,5-8,5
3 Materii in suspensie (mg/l) gravimetric SR EN 872-2005 35 (60)
4 Reziduu filtrat la 1050C (mg/l) gravimetric 2000
STAS 9187-84
5 CBO5 (mg O2/l) electrochimic SR EN 1899/1-03;2-02 25
DIN 38409/51-87
6 CCOCr (mg O2/l) volumetric SR ISO 6060-96 125
7 Azot amoniacal (mg/l) spectrofotometric SR ISO 7150/1-01 2 (3)
volumetric SR ISO 5664/2001
8 Azot total (mg/l) combustie +IR SR EN 12260-04 10 (15)
9 Azotat (mg/l) spectrofotometric SR ISO 7890/3-00 25 (37)
10 Azotit (mg/l) spectrofotometric SR EN ISO 26777-06 1(2)
11 Sulfuri si hidrogen sulfurat spectrofotometric, SR ISO 10530-97 0,5
(mg/l) dizolvate usor SR ISO 13358-00
eliberabile
12 Sulfiti (mg/l) volumetric STAS 7661-89 1
13 Sulfati (mg/l) turbidimetric EPA 427 C 600
gravimetric STAS 8601-70
14 Fenoli (mg/l) spectrofotometric SR ISO 6439-06 0,3
Substante extractibile in eter gravimetric SR 7587-96 20
15
de petrol (mg/l)
16 Produse petroliere (mg/l) FT -IR SR 7877/2-1995 5
17 Fosfor total (mg/l) spectrofotometric SR EN ISO 6878-05 1 (2)
Agenti de suprafata anionici
18 (mg/l) spectrofotometric SR EN 903 - 2003
0,5
Agenti de suprafata neionici
19 spectrofotometric SR ISO 7875/2- 96
(mg/l)
Agenti de suprafata cationici -
20 spectrofotometric DIN 38409/07-1989
(mg/l)
21 Cianuri totale (mg/l) spectrofotometric SR ISO 6703/1-98 0,1
22 Clor rezidual liber (mg/l) volumetric SR EN ISO 7393/1-02 0,2
23 Cloruri (mg/l) volumetric SR ISO 9297-01 500
1
LUCRARE DE LICENTA

24 Fluoruri (mg/l) electrochimic SR ISO 10359/1-01 5


25 Arsen (mg/l) ICP-OES SR EN ISO 11885-09 0,1
26 Aluminiu mg/l) ICP-OES SR EN ISO 11885-09 5

0 1 2 3 4
27 Cadmiu (mg/l) AAS SR ISO 8288-01 0,2
28 Calciu (mg/l) AAS SR ISO 7980-97 300
29 Crom total (mg/l) AAS SR ISO 9174-98 1
30 Crom (VI) (mg/l) spectrofotometric SR ISO 11083-98 0,1
31 Cupru (mg/l) AAS SR ISO 8288-01 0,1
32 Plumb (mg/l) AAS SR ISO 8288-01 0,2
33 Zinc (mg/l) AAS SR ISO 8228-01 0,5
34 Nichel (mg/l) AAS SR ISO 8288-01 0,5
35 Mangan (mg/l) AAS SR 8662/2-96 1
36 Fier total (mg/l) AAS SR 13315-96 5
37 Mercur (mg/l) AAS cu vapori reci SR EN 1483/07 0,05
38 Argint (mg/l) AAS STAS 8190-68 0,1
39 Molibden (mg/l) AAS STAS 11422-84 0,1
40 Seleniu (mg/l) ICP-OES SR EN ISO 11885-09 0,1
41 Magneziu (mg/l) AAS SR 8662/2-96 100
42 Cobalt (mg/l) AAS SR ISO 7980-97 1

2
LUCRARE DE LICENTA

NTPA 002 Indicatori de calitate ai apelor uzate evacuate in retelele de canalizare ale
localitatilor
Valori limit
Nr. Indicator de calitate
Tehnica analitica Metoda de analiza admisibile
crt. (U.M.)
conf.NTPA 001
0 1 2 3 4
1 Temperatura (0C) - - 40
2 pH electrochimic SR ISO 10523-97 6,5-8,5
3 Materii in suspensie gravimetric SR EN 872-2005 350
(mg/l)
4 CBO5(mgO2/l) electrochimic SR EN 1899/1-03;2-02 300
DIN 38409/51-87
5 CCOCr (mgO2/l) volumetric SR ISO 6060-96 500
6 Azot amoniacal(mg/l) spectrofotometric SR ISO 7150/1-01 30
volumetric SR ISO 5664/2001
7 Fosfor total (mg/l) spectrofotometric SR EN 6878-2005 5
8 Cianuri (mg/l) spectrofotometric SR ISO 6703/1-98 1
9 Sulfuri si hidrogen spectrofotometric SR ISO 10530-97 1
sulfurat (mg/l)
10 Sulfiti (mg/l) volumetric STAS 7661-89 2
11 Sulfati (mg/l) gravimetric 600
turbidimetric STAS 8601-70

EPA 427 C
12 Fenoli (mg/l) spectrofotometric SR ISO 6439-06 30
13 Agenti de suprafata spectrofotometric
SR EN 903 -2003
anionici (mg/l)
25
14 Agenti de suprafata spectrofotometric SR ISO 7875/2- 96
neionici (mg/l)
Agenti de suprafata spectrofotometric -
15 DIN 38409/07-1989
cationici (mg/l)
Substante extractibile in gravimetric SR 7587-96 30
16
eter de petrol (mg/l)
17 Plumb (mg/l) AAS SR ISO 8288-01 0,5
18 Cadmiu (mg/l) AAS SR ISO 8288-01 0,3
19 Crom total (mg/l) AAS SR ISO 9174-98 1,5
20 Crom 6+ (mg/l) spectrofotometric SR ISO 11083-98 0,2
21 Cupru (mg/l) AAS SR ISO 8288-01 0,2
22 Nichel (mg/l) AAS SR ISO 8288-01 1
23 Zinc (mg/l) AAS SR ISO 8228-01 1
24 Mangan (mg/l) AAS SR 8662/2-96 2
25 Clor rezidual liber (mg/l) volumetric SR EN ISO 7393/1-02 0,5

3
LUCRARE DE LICENTA

APA -Substante prioritare, periculoase

HG 351/2005, modificat si completat de HG 1038/2010

Standarde de MA-SCM
Indicator de calitate Ape
calitate Tehnica interioare de
analiti Metoda de analiza CMA-SCM*
Ape interioare suprafata
ca
de suprafata
(g/l) (g/l)
0 1 2 3 4
Arsen ICP-OES SR EN ISO 11885-09 - 7,2
Argint ICP-OES SR EN ISO 11885-09 - -
Plumb ICP-OES SR EN ISO 11885-09 neaplicabil 7,2
Cadmiu ICP-OES SR EN ISO 11885-09 0,45 (clasa 1) 0,08 (clasa 1)
0,45( clasa2) 0,08( clasa2)
0,6(clasa3) 0,09(clasa3)
0,9(clasa4) 0,15(clasa4)
1,5(clasa5) 0,25(clasa5)
Mercur ICP-OES SR EN ISO 11885-09 0,07 0,05
Nichel ICP-OES SR EN ISO 11885-09 neaplicabil 20
Crom ICP-OES SR EN ISO 11885-09 - 2,5
Molibden ICP-OES SR EN ISO 11885-09 - 3,6
Vanadiu ICP-OES SR EN ISO 11885-09 - 1,2
Seleniu ICP-OES SR EN ISO 11885-09 - 0,07
Staniu ICP-OES SR EN ISO 11885-09 - 2,2
Stibiu ICP-OES SR EN ISO 11885-09 - 0,0001
Cupru ICP-OES SR EN ISO 11885-09 - 1,3
Cobalt ICP-OES SR EN ISO 11885-09 - 0,7
Bariu ICP-OES SR EN ISO 11885-09 - 200
Bor ICP-OES SR EN ISO 11885-09 - 10
Titan ICP-OES SR EN ISO 11885-09 - -
Vanadiu ICP-OES SR EN ISO 11885-09 1,2 1,2
Benzen 50 10
GC-MS SR ISO 11423/1-
00
o,m,p Xilen - 10 (fiecare)
GC-MS SR ISO 11423/1-
00
Toluen - 10
GC-MS SR ISO 11423/1-
00
Etilbenzen - 10
GC-MS SR ISO 11423/1-
00
Pentaclorfenol GC-FID SR ISO 12673-02 1 0,4
4
LUCRARE DE LICENTA

Octil-fenol GC-MS SR EN ISO 18857/1- neaplicabil 0,1


07
Nonil-fenol GC-MS SR EN ISO 18857/1- 2,0 0,3
07
1,2,-dicloretan GC-MS SR EN ISO 10301-03 neaplicabil 10
Diclormetan GC-MS SR EN ISO 10301-03 neaplicabil 20
Tetraclorura de GC-MS SR EN ISO 10301-03 neaplicabil 12
carbon

0 1 2 3 4
Tetracloretilena GC-MS SR EN ISO 10301-03 neaplicabil 10
Tricloretilena GC-MS SR EN ISO 10301-03 neaplicabil 10
Cloroform GC-MS SR EN ISO 10301-03 neaplicabil 2,5
( triclormetan)
Compusi GC-MS SR ISO 17353/2006 0,0015 0,0002
tributilstanici
1,2 Diclorbenzen GC-MS SR EN ISO 10301-03 - 10
Triclorbenzen GC-ECD SR EN ISO 6468-2000 neaplicabil 0,4
Hexaclorbenzen GC-ECD SR EN ISO 6468-2000 0,05 0,01
Hexaclorbutadiena GC-FID SR EN ISO 6468-2000 0,6 0,1
DEHP GC-FID SR ENISO 18856-06 neaplicabil 1,3
Antracen HPLC-FLD SR EN ISO 17993-04 0,4 0,1
Benz(a)antracen HPLC-FLD SR EN ISO 17993-04 - 0,01
Fenantren HPLC-FLD SR EN ISO 17993-04 - 0,03
Naftalina HPLC-FLD SR EN ISO 17993-04 neaplicabil 2,4
Fluoranten HPLC-FLD SR EN ISO 17993-04 1 0,1
Hidrocarburi HPLC-FLD SR EN ISO 17993-04
aromatice
policiclice(HAP)
din care:
-benzo(b)fluoranten HPLC-FLD SR EN ISO 17993-04 neaplicabil 0,03
-benzo(k)fluoranten
-benzo(a)piren HPLC-FLD SR EN ISO 17993-04 0,1 0,05
-benzo(ghi)perilen HPLC-FLD SR EN ISO 17993-04 neaplicabil 0,002
-indeno ( 1,2,3-ed
piren)
Pesticide ciclodiene GC-ECD SR EN 6468-00 neaplicabil =0,01
-aldrin
-dieldrin
-endrin
DDT total GC-ECD SR EN 6468-00 neaplicabil 0,025
Atrazin HPLC SR EN ISO 11369-04 2,0 0,6
Simazin HPLC SR EN ISO 11369-04 4 1

5
LUCRARE DE LICENTA

NOTA:
La solicitare se realizeaza analize bacteriologice pentru ape uzate si namoluri rezultate din
statii de epurare, conform tabelului de mai jos:

Nr.
Indicator Tehnica analitica Metoda de analiza
crt.
1 ANALIZA BACTERIOLOGICA apa uzata
Numr total de bacterii SR EN ISO 6222/2004
1.1 mezofile ce se dezvolt Metoda diluiilor multiple SR EN ISO 8199/2008
la 37C (NTG)
Numr probabil de
ISO 9308-2/1990
1.2 bacterii coliforme Metoda tuburilor multiple
SR EN ISO 8199/2008
totale
Numr probabil de ISO 9308-2/1990
1.3 bacterii coliforme Metoda tuburilor multiple SR EN ISO 8199/2008
fecale
Numr probabil de ISO 93082/1990
1.4 bacterii Escherichia Metoda tuburilor multiple SR EN ISO 8199/2008
coli
Numr probabil de SR EN ISO 7899/2-2002
1.5 Metoda tuburilor multiple
streptococi fecali SR EN ISO 8199/2008
Bacterii din genul Preimbogatire, mbogire, dispersie
1.6 Salmonella [*] i izolare pe medii selective i ISO 19250:2010
confirmare biochimic i serologic

[*] In cazul prezenei bacteriilor din genul Salmonella, identificarea speciei se poate efectua de
ctre Institutul Cantacuzino - Laborator Enterobacterii, colaborator al INCD-ECOIND.

Nota: - Prelevarea probelor destinate analizelor bacteriologice se efectueaza in vase sterile puse
la dispozitie de catre INCD ECOIND si urmand indicatiile specialistilor nostri.