Sunteți pe pagina 1din 2

Dimensiunea exploatatiilor agricole- concept,structuri dimensionale

Concept- Dimensiunea reprezinta suprafata de teren, in cazul exploatatiilor vegetale sau


numaru de animale in cazul exploatatiilor zootehnice.Se masoara in unitati fizice (ha,nr de
animale). In sens mai larg dimensiunea reprezinta aparatul tehnic de productie si forta de munca
detinuta de o exploatatie.Exista diferente intre dimensiune si marime. In timp ce dimensiunea se
exprima in unitati fizice, marimea se masoara in unitati valorice redate prin intermediul
indicatorilor CA,Venitul, Profit.
Din punct de vedere economic intereseaza o anumita dimensiune care sa puna in
valoare resursele de care dispune o exploatatie si care sa asigure un anumit nivel al rezultatelor
de productie si economice.
Este un lucru unanim acceptat ca o dimensiune mai mare favorizeaza dezvoltarea
exploatatiei agricole prin utilizarea rationala a capitalului fix si circulant, a fortei de munca avand
un impact pozitiv asupra economiei exploatatiilor agricole.
In UE pentru a defini conceptul de dimensiune se utilizeaza notiunea de exploatatie
profesionala.Astfel,ea reprezinta o unitate destul de mare pentru a furniza o activitate principala
exploatatorului si un nivel minim al veniturilor dar suficient pentru a satisface nevoile familiei. In
Romania dimensiunea reprezinta o problema al politicii structurilor intrand in preocuparile celor
care elaboreaza politica agrara.
Structurile dimensionale din agricultura romaneasca variaza in functie de tipul si forma
exploatatiei agricole.
1) in cazul exploatatiilor familiale dimensiunea s-a format potrivit legii 18/1991 LEgea
fondului funciar.Potrivit acesteia suprafata exploatatiei familiale variaza intre 1-10 ha, suprafata
medie fiind de 2,29ha. Cea mai mare pondere a exploatatiilor familiale detin suprafete mici de
teren ele incadrandu-se in intervalul 1-3 ha si foarte putine detinand intre 7-10 ha. Aceste
exploatatii isi pot mari dimensiunea prin aplicarea unor legi LEgea 1/2000 pana la 50ha sau prin
vanzare-cumparare pana la 200ha.
2) societatile comerciale agricole pe actiuni au dimensiuni mari cuprinse intre 2000-
5000ha, suprafata variind in functie de activitatea fermelor ca subdiviziuni organizatorice a
societatii. Astfel, fermele de cereale detin intre 500-1000ha, cele legumicole intre 100-250ha, cele
pomicole intre 120-170ha, iar cele viticole 100-150ha. Aceste diferente dimensionale sunt
influentate de gradul de intensivitate al culturilor.
3) in cazul exploatatiilor de tip asociativ dimensiunea difera in asociatiile familiale fata de
cea din societatile agricole. In cazul asociatiilor familiale suprafata medie este de 122ha iar in
cazul societatilor agricole ajunge pana la 422ha. Desi au suprafete mai mari in aceste exploatatii
nu se realizeaza o comasare a suprafetelor deoarece acestea sunt dispersate teritorial.

Modalitati de crestere a dimensiunii exploatatiei agricole

Sunt variate,printre cele mai importante fiind:


1) vanzare -cumparare de teren
2) asocierea producatorilor
3) arendarea terenurilor
4) cedarea dreptului de folosinta a terenului detinut de unii mostenitori catre rude apropiate
5) cooperarea intre proprietarii vecini pentru a practica aceeasi activitate
6) concesionarea terenurilor
Vanzare-cumparare este o forma moderna de concentrare a proprietatii funciare specifica
economiei de piata. Pentru a deveni operanta este nevoie de potentiali cumparatori si vanzatori.
In ceea ce priveste vanzatorii de pamant este cunoscut faptul ca in cea mai mare parte acestia
sunt persoane in varsta care nu desfasoara activitate agricola comerciala, detin suprafete mici de
teren dispersate in teritoriu iar terenul reprezinta o sursa mica de venit. In aceste conditii exista
lipsa de interes a micilor producatori pentru asi vinde terenul. In ceea ce priveste cumparatorii
acestia nu sunt stimulati prin diverse politici de sprijinire agricola la care se adauga si imobilizarea
de capital.

Asocierea producatorilor este fundamentata legal potrivit Legii 36/1991. Potrivit acesteia
in agricultura romaneasca proprietarii liberi au format asociatii familiale si societati agricole.
Arendarea terenurilor este cea mai vehiculata forma de crestere a dimensiunii, ea
contribuind la imbunatatirea rezultatelor de productie si economice ale exploatatiilor
agricole.Arendarea reprezinta o forma foarte intalnita si in tari ale UE procentele fiind
semnificative: 33% suprafata UE este arendata,in Belgia 66%, Franta 54%, Marea Britanie
38%.In cazul in care suprafata aflata in propietate este redusa, arenda nu poate sa asigure traiul
arendatorilor.
Cedarea dreptului de folosinta asupra terenului este specifica celor care au fost
impropietariti dar care nu pot sau nu vor sa-si lucreze pamantul.Aceasta modalitate este mai
eficienta daca terenurile cedate se afla pe aceleasi aliniamente deoarece creste dimensiunea
solei pe care se practica o cultura.
Cooperarea intre vecini are scopul de a creste dimensiunea doar in conditiile in care se
practica aceeasi cultura.In acest fel se poate forma o sola mai mare ceea ce conduce la efecte
pozitive in economia expoatatiei.

Factori care influenteaza dimensiunea exploatatiilor agricole

1) factori care influenteaza in sensul cresterii dimensiunii


2) factori care influenteaza in sensul descresterii dimensiunii
3) factori care influenteaza in ambele sensuri

1) - mecanizarea lucrarilor agricole


- automatizarea proceselor de munca
- utilizarea rationala a fortei de munca
- cresterea gradului de calificare a fortei de munca
- implicarea managementului in desfasurarea activitatii de productie si dezvoltarea
capacitatii manageriale a producatorilor
- specializarea productiei
- dezvoltarea capacitatii de productie a exploatatiei
- caracterul comercial al exploatatiei
- asigurarea viabilitatii economice
- cresterea fortei de concurenta a exploatatiilor
2) - cheltuielile de transport care cresc pe masura sporirii dimensiunii exploatatiei
- cerintele fitosanitare si zooveterinare
- cresterea cheltuielilor salariale
3) - tipul de proprietate
- sistemul de productie practicat
- tipul de organizare economico-sociala al exploatatiilor