Sunteți pe pagina 1din 2

Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Ias, i, Facultatea de Chimie Clasa a VII-a

Concursul de Chimie Magda PetrovanuEdit, ia a VII-a, 25 aprilie 2015

Fiecare item are un singur raspuns corect. Varianta:


Se acorda cate 4,5 puncte pentru fiecare raspuns corect, respectiv 10 puncte din oficiu.
Timpul efectiv de lucru este de 1 ora. A
urma analizei cantitative a unei substant, e s-a obt, inut urmatorul raport de masa: Ca:P:O:H = 20:31:64:2.
1. In
Formula chimica a substant, ei este: (Se da: ACa = 40, AH = 1, AP = 31, AO = 16)
a. Ca(HPO3 )2 ; b. Ca(HPO4 )2 H2 O; c. Ca(H2 PO4 )2 ; d. Ca2 (PO4 )3 H2 O.

2. Numarul atomilor de oxigen care se gasesc n 400 g solut, ie de NaOH de concentrat, ie 30% este:
a. 12,0461023 ; b. 6,0231023 ; c. 18,0691023 ; d. 111,71023 .

3. Numerele atomice ale elementelor care alcatuiesc substant, a XYW4 verifica relat, iile:
ZY - ZX =2; ZY - ZW = 7; ZY + ZW - ZX =10.

Formula substant, ei XYW4 este:


a. MgSO4 ; b. AlPO4 ; c. KClO4 ; d. H2 SO4 .

4. Diametrul unei monede este de 3,2 cm. Numarul de atomi care pot fi aranjat, i unul dupa altul (tangent, i)
de-a lungul diametrului monedei, s, tiind ca raza unui atom este de 1,6 A = 1010 m) este:
(1 A
a. 6,0231023 atomi; b. 2108 atomi; c. 101012 atomi; d. 108 atomi.

5. Sulful are numarul atomic 16 s, i masa atomica 32. Configurat, ia electronica a ionului divalent de sulf este:
a. (K)2 (L)8 (M)6 ; b. (K)2 (L)8 (M)4 ; c. (K)2 (L)8 (M)2 ; d. (K)2 (L)8 (M)8 .

6. Fe2 O3 este o substant, a compusa deoarece are n compozit, ie:


a. doi atomi de fier s, i trei de oxigen; b. o molecula de fier;
c. o molecula de ozon; d. nici un raspuns corect.

7. Masa de apa necesara pentru a dizolva 5 g piatra vanata CuSO4 5 H2 O, astfel ncat sa se obt, ina o solut, ie de
concentrat, ie 8%, este: (Se da: ACu = 64, AH = 1, AS = 32, AO = 16)
a. 7 g; b. 0,35 g; c. 35 g; d. 3,5 moli.

8. Care din seriile de mai jos nu cont, ine atomi care formeaza ioni negativi:
a. C, N, Na, Ar, Fe; b. Cl, Ca, Ag, Ni, Cu;
c. Mg, Al, S, P, Ne; d. K, Ba, Al, Fe, Co.

9. Substant, a A este oxidul unui metal trivalent care cont, ine 30% oxigen. Substant, a este: (Se da: AO = 16,
AAl = 27, AFe = 56, ACr = 52)
a. nici un raspuns corect; b. oxidul de crom(III);
c. oxidul de fier(III); d. oxidul de aluminiu(III).

10. Hidrogenul se gases, te n natura sub forma unui amestec de trei izotopi, iar clorul sub forma unui amestec
de doi izotopi. Numarul de specii de molecule de acid clorhidric ce se pot forma cu aces, ti izotopi este:
a. 5; b. 6; c. 9; d. 3.

11. Elementul al carui ion E2 are urmatoarea repartit, ie de electroni pe straturi: K ae ; L be ;


M (20 a)e ; N (a + 2b)e ; O be are numarul atomic:
a. 51; b. 52; c. 54; d. 56.

12. Sublimarea se utilizeaza la separarea unui amestec format din:


a. iod s, i carbune; b. nisip s, i fier;
c. fier s, i piatra vanata; d. clorura de sodiu s, i clorura de potasiu.

13. Se amesteca 200 g solut, ie HNO3 de concentrat, ie 63%, cu 400 g de solut, ie HNO3 de concentrat, ie 31,5%. In
solut, ia finala de HNO3 se gasesc: (Se da: AH = 1, AO = 16, AN = 14, NA = 6,0231023 )
a. 4 moli HNO3 ; b. 25 moli apa;
c. 34,8 cm3 H2 O; d. 12,0461024 molecule de HNO3 .

pagina 1 din 2

14. Intr-un amestec echimolar de sulfat de magneziu s, i sulfat de calciu, procentul de oxigen este: (Se da:
ACa = 40, AMg = 24, AS = 32, AO = 16)
a. 52,17%; b. 45,9%; c. 50%; d. 34,6%.

200 g solut, ie HCl de concentrat, ie 36,5% se gasesc:


15. In
a. 142 g clor; b. 54 g apa;
c. 2 moli apa; d. 127 cm3 apa (H2 O = 1 g/cm3 ).

16. Sarcina nucleara a unui atom care are numarul atomic 13 s, i numarul de masa 27 este:
a. 40; b. +13; c. 27; d. -14.

17. O cantitate de 241,8 g amestec de FeSO4 7 H2 O s, i CuSO4 5 H2 O se dizolva n 258,2 g apa s, i rezulta o solut, ie
cu concentrat, ia n FeSO4 de 18,24%. Raportul molar n care se gasesc cele doua saruri (FeSO4 : CuSO4 ) n
amestecul init, ial este: (Se da: AFe = 56, ACu = 64, AH = 1, AS = 32, AO = 16)
a. 2:1; b. 1:1; c. 3:1; d. 1:2.

18. Numarul electronilor care graviteaza pe ultimul strat electronic al atomilor cont, inut, i n 2 moli Mg este:
a. 12,0461023 ; b. 24,0921023 ; c. 72,2641023 ; d. 144,5281023 .

40 cm3 solut, ie de soda caustica de concentrat, ie 20% (sol = 1,225 g/cm3 ) se gasesc: (Se da: ANa = 23,
19. In
AH = 1, AO = 16)
a. 9,8 g NaOH s, i 13,111023 molecule apa; b. 21,7 moli apa;
c. 2,5 moli NaOH; d. 3,92 g apa s, i 9,8 moli NaOH.

20. Ionul unui atom al unui element X cu sarcina 3+ are pe ultimul strat acelas, i numar de electroni cu ionul
O2 . Elementul X este:
a. Fe; b. Ar; c. P; d. Al.

Succes!

pagina 2 din 2

S-ar putea să vă placă și