Sunteți pe pagina 1din 3

PROIECT DE LECTIE

Scoala:

Clasa: a IX-a

Profesor:

Disciplina: Organizarea unitatilor economice

Aria curriculara :Tehnologii

Unitatea de invatare : Particularitatile activitatii economice

Subiectul : Delimitari terminologice: intreprindere, societate, firma, unitate economica

Tipul lectiei: predare, invatare, evaluare

Competente specifice :

Obiective operationale:

La sfarsitul lectiei, elevii vor fi capabili:

O1: Sa defineasca intreprinderea.

O2: Sa clasifice intrepriderile.

Intreprinderea - este o unitate econmica care dispune de personalitate jurdica (titular de drepturi si
obligatii, avand capacitatea de a savarsi acte juridice) Fiind compusa dintr-un grup organizat de persoane
care desfasoara procese de munca utilizand mijloace materiale (masini unelte, materii prime,
echipamente etc.) in vederea realizarii de produce si servicii destnate vanzarii pe piata si obtinerii unui
profit cat mai mare.

In practica in prezent pentru intreprindere se mai utilizeaza si denumirea de firma,unitateeconmica , societate.

Intreprinderile se organizeaza in orice domeniu de activitate.Astfel exista:


-intreprinderi financiare bancile

-intreprinderi de asigurari asigura fata de riscuri diverse

-intreprinderi nefinaciare clasificate in functie de: natura productiei (agricole, industriale, constructii , prestari ser
vicii comert, transporturi , turism etc.)

Dupa statutul juridic intreprinderi individuale si societati comerciale

Dupa forma de proprietate prvate , publice, mixte

Dimensiune- mici, mijlocii si mari

Intreprinderea este :

-o unitate de productie si repartitie-


combina factorii de productie (capital, munca, resurse umane) ca sa produca bunuri si servicii care vor fi vandute pe
piata

- o celula sociala -este un organism social deoarece cuprinde activitati umane cu finalitate bine determinata

-centru de decizie- performantele intreprinderii sunt conditionate de calitatea deciziilorluate in activitatea desfasur
ata.

Strategia didactica :

a) Metode si procedee :conversatia , explicatia, observarea, problematizarea.

b) Mijloace de invatamant:tabla, caiet notite.

c) Forme de organizare:frontal, individual.


Desfasurarea lectiei

Nr. TIMP Etape Activitatea profesorului Activitatea elevilor

crt.

I. 3 Organizarea conditiilor Verifica absentele si pregateste Se pregatesc pentru


materialul didactic. lectie.

II. 5 Verificarea cunostintelor Verifica cunostintele elevilor din: Notiun igenerale Raspund la intrebari.
din lectia anterioara despre intreprindere.

III. 2 Anuntarea temei Anunta si scrie pe tabla tema,enunta obiectivele Noteaza


titlul lectiei pe caiete
.

IV. 20 Comunicarea Defineste intreprinderea si enumera Urmaresc explicatiile


cunostintelor domeniile de activitate. si noteaza pe caiete.

V. 10 Fixarea, generalizarea , Solicita elevilor sa raspunda la intrebari si sa dea Fac asocieri cu


aplicarea, evaluarea exemple. informatiile primite.

VI. 5 Tema pentru acasa Cere elevilor sa dea exemple de intreprinderi Elevii isi
dintr-un domeniu de activitate si sa spuna forma noteaza tema
de proprietate. a intreprinderii alese. pe caiete.

VII 5 Incheierea activitatii Face aprecieri globale si individuale Se ridica si saluta