Sunteți pe pagina 1din 1

RO25TREZ4362116020201XXX Impozit pe mijloacele de transport detinute de p

ersoane fizice
RO94TREZ43621360206XXXXX Taxa Salubrizare
RO06TREZ4362107020101XXX Impozit pe cladiri de la persoane fizice
RO50TREZ4362107020201XXX Impozit pe terenuri de la persoane fizice
RO03TREZ43621340202XXXXX Taxe extrajudiciare de timbru
RO82TREZ43621360250XXXXX Alte venituri
RO12TREZ43621A300530XXXX Alte venituri din concesiuni si inchirieri de cat
re institutiile publice
RO38TREZ43621A350102XXXX Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de
catre alte institutii de specialitate
RO38TREZ43621180250XXXXX Alte impozite si taxe
RO54TREZ43621420234XXXXX Subventii pentru acordarea ajutorului pentru inca
lzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri
RO69TREZ43621070203XXXXX Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru
RO53TREZ4362107020102XXX Impozit si taxe pe cladiri de la persoane juridi
ce
RO75TREZ4365033XXX012812 Taxa Auto mai mare de 12 tone
RO91TREZ43621160203XXXXX Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si au
torizatii defunctionare
RO97TREZ4362107020202XXX Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice
RO78TREZ24A510103850101X Plati efectuate in anii precedenti si recuperat
e in anul curent in sectiunea de functionare a bugetului local