Sunteți pe pagina 1din 2

Document generat la data 04/04/2017

CONTRIBUABIL : 1870210410051
Situatia obligatiilor fiscale de plata la data de 28/02/2017

1. Situatia sintetica a obligatiilor de plata

Natura obligatiei fiscale datorata IBAN Suma neachitata (lei)

Venituri din profesii libere si comerciale RO65TREZ64120030101XXXXX 480

Amenzi judiciare RO03TREZ64120350105XXXXX 7838

Cheltuieli judiciare RO73TREZ64120330125XXXXX 40

CASS obligatorii pers.fizice RO09TREZ6412621050302XXX 641

Amenzi judiciare RO75TREZ70620350105XXXXX 500

Cheltuieli judiciare RO48TREZ70620330125XXXXX 20

Total suma obligatii de plata 9519

2. Configurarea cronologica a obligatiilor ( in functie de termenul de plata)

An fiscal Total an

2012 476

2015 2858

2016 5645

2016 520

2017 20

Total suma obligatii de plata 9519

3. Situatia analitica a obligatiilor de plata restante

Documentul prin care s-a stabilit suma de Suma neachitata


Natura obligatiei fiscale Termenul de plata
plata (lei)

Venituri din profesii libere si comerciale DIPA 3630135981428 din 19/10/2016


25/03/2016 31
Venituri din profesii libere si comerciale DACC 3630150536414 din 31/12/2015
20/04/2016 3
Venituri din profesii libere si comerciale DACC 3630150536414 din 31/12/2015
20/04/2016 6
Venituri din profesii libere si comerciale DIPA 3630135981428 din 19/10/2016
25/06/2016 40
Venituri din profesii libere si comerciale DIPA 3630135981428 din 19/10/2016
25/09/2016 40
Venituri din profesii libere si comerciale DIPA 3630135981428 din 19/10/2016
21/12/2016 360

Amenzi judiciare nr.doc. 23159 din 17/06/2015 24/06/2015 2838

Cheltuieli judiciare nr.doc. 27693 din 28/07/2015 09/09/2015 20


DIPA 3630135981428 din 19/10/2016
CASS obligatorii pers.fizice 25/03/2016 15
DIPA 3630135981428 din 19/10/2016
CASS obligatorii pers.fizice 25/06/2016 15
DIPA 3630135981428 din 19/10/2016
CASS obligatorii pers.fizice 25/09/2016 15

Pagina 1
Documentul prin care s-a stabilit suma de Suma neachitata
Natura obligatiei fiscale Termenul de plata
plata (lei)

DIPA 3630135981428 din 19/10/2016


CASS obligatorii pers.fizice 21/12/2016 120

Amenzi judiciare nr.doc. 279 din 28/12/2016 25/01/2016 5000

Cheltuieli judiciare nr.doc. 280 din 28/12/2016 25/01/2017 20

CASS obligatorii pers.fizice DIPA 12861 din 15/05/2013 21/12/2012 476

Amenzi judiciare nr.doc. 9224 din 10/05/2016 19/05/2016 500

Cheltuieli judiciare nr.doc. 10024 din 22/06/2015 01/06/2016 20

Total suma obligatii de plata restante 9519

4. Situatia analitica a obligatiilor de plata cu termene de plata viitoare

Documentul prin care s-a stabilit suma de Suma neachitata


Natura obligatiei fiscale Termenul de plata
plata (lei)

Total suma obligatii de plata cu termene de plata 0

5. Situatia analitica a platilor neutilizate in stingere

Natura obligatiei fiscale Documentul de plata Suma neutilizata (lei)

Total suma neutilizata in stingere 0


Legenda:
DIA = Decizie de impunere anuala
DIPA = Decizie de impunere plati anticipate
DACC = Decizie de impunere referitoare la obligatiile de plata accesorii

OP = ordin plata
CH = chitanta
Obs.:
In sistemul ANAF sunt inregistrate si platile din tabelul 5, care nu au fost folosite pentru
stingerea obligatiilor de plata intrucat:
(1) nu mai sunt inregistrate obligatii de plata cu aceeasi natura a obligatiei fiscale,
sau
(2) sunt inregistrate obligatii de plata cu aceeasi natura a obligatiei fiscale, dar
acestea nu sunt exigibile.

Pagina 2