Sunteți pe pagina 1din 7

Anexa nr.

AMENDAMENTE ADMISE

Nr. Text Legea nr. 286/2009 Text Senat Comisia juridic (autor Motivare
crt. amendament)

1. Lege pentru modificarea Lege pentru modificarea Pentru


respectarea
art.301 i art.308 din Legea Legii nr.286/2009 privind normelor de
nr.286/2009 privind Codul penal Codul penal tehnic
legislativ
Observaie Consiliul
Legislativ

2. Articol unic. - Articolul 301 i Articol unic. - Legea Pentru


respectarea
art.308 din Legea nr.286/2009 nr.286/2009 privind Codul normelor de
privind Codul penal, publicat n penal, publicat n Monitorul tehnic
legislativ
Monitorul Oficial al Romniei, Oficial al Romniei, Partea I,
Partea I, nr.510 din 24 iulie 2009, cu nr.510 din 24 iulie 2009, cu
modificrile i completrile modificrile i completrile
ulterioare, se modific dup cum ulterioare, se modific dup
urmeaz: cum urmeaz:

Observaie Consiliul
Legislativ

3. 1. La articolul 301, titlul i 1. Articolul 301 se modific Pentru


respectarea
alineatul (2) vor avea urmtorul i va avea urmtorul normelor de
cuprins: cuprins: tehnic
Autor: dep. Marton Arpad legislativ

4. Art. 301: Conflictul de Art.301.- Folosirea funciei pentru Art. 301. - Folosirea funciei Pentru
respectarea
interese favorizarea unor persoane pentru favorizarea unor normelor de
persoane tehnic
(1) Fapta funcionarului legislativ
public care, n exercitarea (1) Fapta funcionarului
atribuiilor de serviciu, a public care, n exercitarea
ndeplinit un act ori a atribuiilor de serviciu, a
participat la luarea unei ndeplinit un act prin care s-a
decizii prin care s-a obinut, obinut un folos patrimonial
direct sau indirect, un folos pentru sine, pentru soul su,
patrimonial, pentru sine, pentru o rud ori un afin pn
pentru soul su, pentru o la gradul II inclusiv
rud ori pentru un afin pn pricinuind prin asta un
la gradul II inclusiv sau prejudiciu de interes public,
pentru o alt persoan cu se pedepsete cu nchisoarea
care s-a aflat n raporturi de la unu la 5 ani i
comerciale ori de munc n interzicerea exercitrii
ultimii 5 ani sau din partea dreptului de a ocupa o funcie
creia a beneficiat ori public pe o perioad de 3
beneficiaz de foloase de ani.
orice natur, se pedepsete
cu nchisoarea de la unu la 5 Autor: dep. Marton Arpad
ani i interzicerea exercitrii
dreptului de a ocupa o
funcie public.
Sau

5. Art. 301. Conflictul de Schimbarea


denumirii
interese marginale a
infraciunii din
Autor: dep. USR Ion Stelian - Conflict de
interese n
Cristian Folosirea funciei
pentru
favorizarea unor
persoane nu se
justific.

6. (1)Fapta funcionarului public Se impune


modificarea alin.
care, n exercitarea atribuiilor (1) al art. 301 din
de serviciu, a ndeplinit un Codul penal
pentru a-l pune n
act ori a participat la luarea acord cu decizia
unei decizii prin care s-a Curii
obinut, direct sau indirect, un Constituionale
nr. 603/2015 prin
folos patrimonial, pentru sine, eliminarea
pentru soul su, pentru o sintagmei
raporturi
rud ori pentru un afin pn la comerciale.
gradul II inclusiv sau pentru o
alt persoan cu care s-a aflat
n raporturi de munc n
ultimii 5 ani sau din partea
creia a beneficiat ori
beneficiaz de foloase de
orice natur, se pedepsete cu
nchisoarea de la unu la 5 ani
i interzicerea exercitrii
dreptului de a ocupa o funcie
public.

Autor: dep. USR Ion Stelian -


Cristian

7. (2) Dispoziiile alin. (1) nu se Se propune


aceast
aplic n cazurile n care modificare de
actul sau decizia se refer la form pentru o
mai bun corelare
emiterea, aprobarea sau cu alin. (1). Pe de
adoptarea actelor normative. alt parte,
eliminarea lit. b)
Autor: dep. USR Ion Stelian - i c) se impune
pentru evitarea
Cristian scoaterii din sfera
ilicitului penal a
unor fapte grave
legate de
modalitatea de
ocupare a unor
funcii, avnd n
vedere totodat i
existena cauzei
justificative cu
aplicabilitate
general
prevzut de art.
21 din Codul
penal referitoare
la exercitarea
unui drept sau
ndeplinirea unei
obligaii.
8. (2)Dispoziiile alin. (1) nu se (2) Dispoziiile alin.(l) nu se aplic Nemodificat
aplic n cazul emiterii, n cazurile n care actul sau decizia
aprobrii sau adoptrii se refer la urmtoarele situaii:
actelor normative.

9. a)emiterea, aprobarea sau Nemodificat


adoptarea actelor normative;

10. b)ocuparea de ctre o persoan a Nemodificat


unei funcii indiferent n ce
modalitate i sub ce form se
realizeaz aceasta;

11. c)exercitarea atribuiilor de Nemodificat Pentru


cuprinderea
serviciu privind acordarea ctre tuturor situaiilor
subalterni a drepturilor legale ale existente la
ncadrarea,
acestora. promovarea sau
acordarea de
drepturi
prevzute n
legislaia muncii.

12. 2.La articolul 308, alineatul (1) va 3. Alineatul (1) al articolului


avea urmtorul cuprins: 308 va avea urmtorul
cuprins:

13. (1)Dispoziiile art. 289-292, Art.308.- (1) Dispoziiile art.289 - Art.308.- (1) Dispoziiile
295, 297-301 i 304 292, art.295, art.297 - 300 i art.304 art.289 - 292, art.295, art.297
privitoare la funcionarii privitoare la funcionarii publici se - 300 i art.304 privitoare la
publici se aplic n mod aplic n mod corespunztor i funcionarii publici se aplic
corespunztor i faptelor faptelor svrite de ctre sau n n mod corespunztor i
svrite de ctre sau n legtur cu persoanele care exercit, faptelor svrite de ctre sau
legtur cu persoanele care permanent ori temporar, cu sau fr n legtur cu persoanele care
exercit, permanent ori o remuneraie, o nsrcinare de orice exercit, permanent ori
temporar, cu sau fr o natur n serviciul unei persoane temporar, cu sau fr o
remuneraie, o nsrcinare de fizice prevzute la art.175 alin.(2) remuneraie, o nsrcinare de
orice natur n serviciul unei ori n cadrul oricrei persoane orice natur n serviciul unei
persoane fizice dintre cele juridice. persoane fizice prevzute la
prevzute la art. 175 alin. (2) art.175 alin.(2)
ori n cadrul oricrei
persoane juridice. Autor: dep. Marton Arpad

Consilier parlamentar, Paul erban

Anexa nr. 2
AMENDAMENTE RESPINSE

Nr. Text Legea 286/2009 Text proiect de lege Comisia juridic Motivare Camer Decizional
crt. (autor amendament) 1. Pentru
admitere
2. Pentru
respingere
1. 1. Pentru o reglementare Camera Deputailor
complet i clar n
domeniu.
2. Membrii comisiei au
respins prin vot
amendamentul.