Sunteți pe pagina 1din 84

BIBLIOTECA

_ g
Universitii r
1
*
DIN CLUJ

a Sion.

531
Sil
DE

IACOB N E G R U Z Z I .

BUCURESCI
LIBRAKU EDITOEU : SOCECU & COMPANIA

7. CALEA MOGOSIOAEI. 7.

1872
Cd
DON AI UNEA G. Jam

P OESI ]
DE

IACOB NEGRUZZL

BUCURESCI
LIBRAB EDITORU : SOCECU & COMPANIA

7. CALSA MOOOBIOAEI. 7.

18 7 2
Bucar. Typograpliia Laboratoritorti, Romni, Str. Academiei, 19.
TABLA

Pag

Ani intregi 35
VISURI I DORU Neliotrire 36
Lng marea 38
Fag Cnd o vedeam 40
Doue viee 3 O dorin 41
Prigonire 5 Pentru ce eu ntristare . . 43
La pru 7 Presimire 44
Cte versuri 9 Un"iToporau 46
Jurmentu 10 Melancolie 48
Respunsu 12 Catr o Copil 50
Auru i Argintu 14 ^Unfl visu 52
O rad de amoru 15 Mngiere 54
Idealul meu . . 17 Revederea- 56
lnjluleea lun Mai . . . . 20 Ultima lacrim 58
Durere 22 Dup furtun 60
Seninu i furtun 24 Pros i Poesie 62
Adio la 26 Prere de reii 64
Orlogiul 28 Cntecu 66
Adio . 29 Pintre neguri 68
In zadar 30 mi tot spui c sunt fe
Dorn 31 rice 69
Nepsare 33 ntoarcerea 71
Pag. Pag-

Farmecul 73 Iezid 124


Serenada 75 Meryan 128
Ce cantu in noue amoruri. 77
Tnguire 79 III
Goana 81
Anteiul amoru 83 MIRON I FLORI CA, Idil 13a
Dioa i Noaptea 85
nspre mare 87 IV
Tablou i-9
Unei femei 90 IDEI I MAXIME. . . . 183
Triste 91
Sonetu 94 V
Amicului meu C 96
Lui Alecsandri 98 TRADUCERI

Copilul la pru (din Schil-


II ler) 219
Adio a lui Hector (din
BALADE
Schiller) 221
Domnia i Robul 103 Amalia (din Schiller) . . 223
Qsinditnl. 108 Don Ramiro (din Heine) . 225
Doue dile 118 Visul (din germ.) 232
Kaher 121 Roman (din V. Hugo) . 234
PREFA
b

Poesiile publicate ia aceast culegere, au ap-


rutu cu puine escepiuni, in iru de patru ani in
foaea redactat de mine Convorbiri Literare cele
mai multe in rubrica poesiilor, ear-ete-va -altele
in articlele Primblri i Pe malul Mrii. Le
am supusu pe toate unei noue cercetri, i fr a
me atinge de idei, am facutu la unele schimbri
pariale in form.
Ideile i Maximele din care se compune partea
a patra, au fostu intru ctva inspirate din cetirea
scrierilor filosofice ale lui rthur Scliopenhauer.
Doue, trei altele sunt lucrate dup idei presurate
in deosebite scrieri de a lui G-oethe, ear cea de pe
urm este desvlirea unei idei a lui Lucretius din
poemul seu De rerum Natura (Cntul I I v. 7 .
s. urm.). Puinele traduceri cu care se sfiresce vo
lumul au fostu fcute cu deosebite ocasiuni i le
am adausu la poesiile originale numai pentru com-
plectarea ntregului Period. Pe acei care voru fi ce-
titu cu interesu poesiile mele in Convorbiri Lite
rare i se voru mir c unele clin ele lipsescu in
aceast culegere, fiintlu nlocuite prin altele cen'au
fostu publicate in foaea periodic, ei rogu se ie
sam de-efectul ce producu asupra propriei noastre
judeci timpul si mprejurrile.

Iai, 1871.
IACOB NEGBIZZI
I

VISURI SI D O R U

, . . . . ascoltate in rime sparse il suono.


Di quei sospiri, oncTio ndriva il core
In sul mio primo gioverai errore
Quand* era in parte altr'huom da quel ch'i' sono.
PETRARCA.
BOUE YIEE

Doue viee omul mesoar


Ctu timpii urmeaz crarea lui,
Una in lumea cea din afar
Alta'n adncul sufletului.

Cea din afar blnd, senin


Mi-a druit'o al meu destimi
Dar cea din suiietu de lupte plin
De griji amare i negru chinu.

Precum sermanul fr de vedere


Ce lume, oameni vedu in visa
Cnd se desceapt simte'n durere
Noaptea ce-apas ocliiu-i deschiii
Sau cum a mrei puternici valuri
Adnc din funduri s'asvirlu spumndii
'apoi sfarmate de nalte maluri
Eari in marea recadu gemendu;

Aa din mine visuri frumoase


Aspirri mandre sume pornescu
In curendu nso neputincioase
De-a armei pros crud se sdrobescu.

M m i c u de-aceste nu scie anse


Virtejul lumei nepstorii,
Jalnice canturi, lacrimi ascunse
Singur sunt tritii mrturii lor.
II

P R I G O N I R E

Prigonire 'nverunat
Ah! ca mine niciodat
Omu pe lume n'a simitu
De-unu chipu mndru i iubitu.

De m'afundu in cugetare
nainte imi apare
Nesfirit ilu vedu in gndu
Cum suride dulce, blndu;

De me primblu prin gradine


Eu ilu vedu in juru de mine
Pintre stele, pintre nori
i prin aeru i prin flori,
De ieu cartea, pe-ori ce pagini
Vedu aceleai dulci imagini
Ear de scriu, eu scriu cu dorn
Numai versuri de amoru,

i cnd noaptea se coboar


'a mea minte impresoar
Eu vedu ear acelu surisu
)ioa 'n visuri, noaptea 'n visu.

Chipul, sciu, e nlucire


E prere, amgire
Anse este o prere
Ah! si dulcea mea durere?
III

LA PARAU

De ce copil dulce, cufundi a ta privire


I a limpedele unde a cestui linu pru
Te uii fr ncetare, perdut in gndire
Cum apa cristalin oglind chipul teu ?

La mine ah! te uit, in ochiul meu privesce


Cetesce'n al meu sufletu ce arde de amoriu
i vecii adnc intr'ensul cum lin elu oglindesce
Imaginea ta dulce de mii i mii de ori.

Prul curge, curge i unda-i nu s'opresce


In care dinioarea tu chipul i-ai vedutu
i apa trecetoare in tain te-amgesce
Dintr'ensa chipu-i dulce in grab s'a perdut
Dar sufletu-mi statornicii etern nu va mai terge
Imaginea frumoas ce'ntr'ensul s'a opritu
i anii ce se schimb i timpul ce tot merge
Din elu nu pote s'alunge unu chipu aa iubitu
IV

CTE VERSURI....

Cte versuri de amoru


Eu am scrisu petrunsude doru
N'au vra'n lume ca s sboare
Lumea-i pre nesimitoare.
Au vra una s le scie
Numai una, drag mie
i cnd singuri noi vomu sta
S le cnte draga mea
S'ascultu glasul ce iubescu
'ascultndu s o privescu.
V

,11 K A M K N T l

V) destul! Pre multe chinuri


i dureri am suferita
De multu plnsu i de suspinuri
Sufletu-mi e amritu.

E destul! Deacum nainte


Eu deplin me hotrescu
S. n'o mai vedu niciodat,
Niciodat s-i vorbescu.

Ca s fiu mai sigura anc


C'oiu ine acestu cuventu
In secretu, in mine insu-mi
Juru unu sacru jurmentu.
J u r u ! . . . Vai mie! Eat'o vine
Singur in calea mea
Am s f u g u . . . . dar ce me ine
De nu potu fugi de ea?

Am s mai cercu nc'o dat


Poate astdi m'a privi
Cu amoru, 'a sale bude
Cu blnde-mi voru zimbi.
VI

R E S P U N S U

Astdi, drag, spune-mi mie


Tu ce-atta eu iubescu,
Vrei ca dulcea mea soie
S vismu unu visu cerescu,
Spune-mi, asta o vrei tu ?
Ea zimbindu respunse : Nu!

Cum, tu vrei ca in durere


i etern muncitu de chinu
Viaa mea s fie fiere
Fiere-amar i veninu,
Spune-mi, asta-i voea t a ?
Ea zimbindu respunse : da!
Nu, nu este cu putin
La ce spui nu te gndesci
Asta nu-i a ta voin
Mult iubit, tu glumesci,
Nu-i aa, respunde-mi t u ?
Anse ea zimbindu, tacu.
VII

AURU SI ABGINTU

Spui c tcerea este de a u r i i


Cuventul anse ar fi de-argintu,
Mi-ai datu iubit grmedi de auru
O! d-mi odat unu dramu de argintu
VIII

O RADA DE.AfflORU

Precum pe bolta ntunecat


Unu momentu singura luna s'arat
'apoi dispare eari in noru,
Dac in ocliiu-i mandra i rece
Unu momentu singuru tainic ar trece
Numai o rad dulce de-amoru.

Acea privire att de drag


Au duce-o 'n gndu-mi o via 'ntreag
Impinsu ori unde de-al meu destina,
Mi-ar pare lumea verde grdin
i cerul negru, fr de lumin
Etern albastru, etern seninii.
Atuncea singura cu-a mea gndire
In mii de visuri de fericire
i di i noapte m'au adnci
i aii! din peptu-mi cu inspirare
Ar ei dulce aa cntare
Cum n'a fostu anc i n'a mai fi.
IX

I D E A L U L MEU

Des in anii de junie


Cnd pluteam din valu, in valu
Intr'o dulce reverie
m i cream unu idealu,

i o fa' aga frumoas


Peru de ngeru blondu ei dam
C'o ochire mult duioas
Dulce ilu mpodobeam,

i-i dam celu mai dulce nume


De femee, ce iubescu
i gndeam : in ast lume
Voiu pute s te gsescu?
* . * 2
Anse anii se strecoar
Lin me suiu pe-al vieei dealu
i din gndu-mi pere, sboar
Al meu dulce idealu.

Si in calea mea senin


Ir.tr'o di te-am iiitlnitu
i imaginea divin
Viu in gndu mi-a revenitu.

i o fa' aa frumoas
Peru de ngeru, blondu aveai
C'o ochire mult duioas
mprejurul teu priveai.

i aveai acelau nume


De femee, ce iubescu
'am gnditu : in ast lume
In sfiritu eu te gsescu!

'o vpaie de iubire


Vai! In peptu-mi s'a aprinsu
i spre tine cu grbire
Al meu brau ilu am intinsu

i i-am spusu : A h ! vin' la mine


Chipu de ngeru adoratu
Vino grabnic, cci de tine
Ani ntregi eu am visatu!
Anse tu fr' indurare
Privii braul meu intinsu
i c'o crud nepsare
Eece 'nlturi l'ai impinsn

Si mi-ai spusu : ce-mi pas mie


D'idealul ce-ai visatu
In nebuna ta junie!....
i din drumu te-ai departatu.

i ear anii se strecoar


Greu me urcu pe-al vieei dealu
Dar din gndu-mi nu mai sboar
Unu chipu dulce i fatalu.
X

IN DULCEA LUNA MAI

In dulcea lun Mai cnd earba blnd resare


i veselu de plcere totu sufletul tresare
Eu singura in mhnire, in suferini i chinu
Versu lacrimi de durere i mult amar suspinu.

In dulcea lun Mai cnd tainic luna plin


i mii de mii de stele pmentul insenin
P e cerul vieei mele s'adun negri nori
Ce 'ntunec' al meu sufletu i-lu umplu de fiori.

In dulcea lun Mai cnd paserile cnt


i armonii divine natura toat' incnt
I n mine-unu glasu de jale se plnge desperatu
Ca vicolul de earn ce url 'nfricoatu.
I n dulcea lun Mai cnd dulci i calde ra$e
Din soare se coboar i totul inviaz
Eu palidu in tcere, plecu fruntea la pmentu
'indreptu a mele gnduri spre recele mormentu.
XI

D U R E R E

Era att de frumoas


'aa dulce imi vorbea
Cu ochirea sa duioas
P n ' in sufletu me privea.

i cu mintea 'n rtcire


Eu la densa me uitam
'unu visu lungii de fericire
Lng densa eu visam.

Intr'o sar 'ntunecoas


Ah! i-am spusu ct o iubescu,
Cum o via 'n veci frumoas
Eu in ochiul seu cetescu.
Deatunci gura-i suridend
Deatunci nu mi-a mai vorbitu
i ochirea sa cea blnd
Crud i rece m'a privitu.

i deatunci durere-amar
Ce me arde ca unu focu
Ducu cu mine 'n ori ce ar
Ducu cu mine 'n ori ce locu.

i cu mine ori i unde


Am s'o ducu pe-acestu pmentu
Pn' cu mine-o voiu ascunde
In adncul meu mormentu.
XII

SE M M I F U R T U N A

Noaptea profund
In ea cufund
Pmentul june, reinfioritu,

Bolta senin
Blnd lumin
Vars din senul seu auritu

i totul tace
Divin pace
Peste natur domnesce lin,

Dar o furtun
Geme i tun
In al meu snfletu sdrobitu de chinu.
A h ! Nici o racl
Nu lumineaz
Noaptea profund ce m'a cuprinsu,

Inima-i rupt
De lunga lupt
Ce-amoru i ur crud au incinsu!
XIII

ADIO LA

Odat cnd plecam spre tine


Micu orelu in vale-ascunsu
De cte 'nchipuiri senine
Voiosu-mi gndu er petrunsu,

In indoeal i dorin
Perdutu in visuri eu pluteam
i la porniri cu ce cin
La revedere ii spuneam!

O! leagnu dulce de durere


Micu orelu in vi retrasu,
Adi nu-i spunu la revedere
Strinu etern tu mi-ai remasu
i indoeal i dorin
Acuma a h ! s'au prefcuii
Intr'o pre sigur sciin
C etern s aflu n'au fi vrutu.

Adio dar orau i cas


Ce crud amorul mi-ai pltitu
i tu, imagine frumoas...
Adio totu ce am iubitu!
t

XIV

ORLOGIUL

I n noapte-adnc i in tcere
Stau prinsu in lupt cu al meu doru
Ilu svirlu departe, dar cu putere
Elu se intoarce invingetoru.

Nime nu scie ce chinu me arde


Ce griji frmnt aprinsu-mi gndu
Orlogiul singuru din ceea parte
Resun jalnic din cnd, in cnd....

Orlogiu jalnicu, cine eti oare ?


A h ! eti amicul ce me iubesci,
Tu vii a-mi face dulcea 'ntrebare:
Sermane bolnavu, cum te gsesci?
XV

A D I O

Adio frumoase bucle, adio amoru ferbinte


Eu me despartu de tine
Cu sufletul sdrobitu,
Cu mai puinu amoru, dar cu mai mult minte
Unu altul dect mine
Va fi mai fericitu.
XVI

IN Z A D A R

PatriEe quis essul


Se luoque fugit?
HORATIUS

Peste muni i peste mare


Fugu, alergu neincetatu
Ca s aflu alinare
Pentru sufietu-mi sfarmatu.

Anse v a i ! In teri strine


In zadar scpare vreu,
Cci ori unde-oiu fi, pe mine
Eu cu mine me tot ieu.
XVII

D O E U

O ! voi pe eare-amorul
Cu focu-i v'a rauncitu
Voi singuri scii cum dorul
Te arde de cumplitu.

Iubita e departe
De peptul meu aprinsu
i sufletul meu arde
De dorn, de focu nestinsu.

Zadarnic peptu-mi plnge


Aduc suferitoru.
A h ! Dorul nu se stinge
In lacrime de doru.
_32_
O ! voi pe care-amorul
Cu focu-i v'a muncitu
Voi singuri scii cum dorul
Te arde de cumplitu.
XVIII

N E P S A R E

Marea geme gi vuesce


i s'asvirle 'n sus i 'n jos
Cerul tun i trsnesce
Ventul url fioros.

Vasul fragedu se despic


Valuri negre-lu invelescu
Cnd spre nouri ilu ridic
Cnd in funduri ilu isbescu.

i pe vasu in desperare
Toi alearg Besfiritu
Niciri nu vedu scpare
Groaz morii i-a lovitu,
i ochiri i brae mute
Kidicu spre mntuitoru
S se 'ndure s-i ajute,
Cu cerescu-i ajutora.

Singura, fr de micare
De catargu stau rzematu
i privescu cu nepsare
Oceanul intartatu,

Cci puin imi face mie


Dac marea m'a 'ngrop
Sau de inima-mi pustie
P e pmentu voiu mai purt.
XIX

A N I N T R E G I . . .

Ani intregi de fericire


A h ! au da cu mulmire
Ca din chinul greu
Ce me sfie i arde
S strportu a mia parte
In sufletul teu!

Dar au da via, nume


Partea mea din ast lume
i din paradisu,
Anc'odat s-mi vorbeasc
A ta gur ngereasc
Cu dulce surisu!
XX

N E H O T R I R E

Inima mi se sdrobesce
Capu-mi este greu
Mintea mea se rtcesce
A h ! Nu sciu ce vreu!

Agii voi ca niciodat


S n'o mai zrescu,
Intr'o ar deprtat
Singuru s trescu
'au voi fr incetare
S privescu la ea
'intr'o dulce contemplare
S 'mbtu mintea m e a .
u vra chinul ce m'apas
Nici s-lu fi gcitu
i s cread c nu-mi pas
De nu sunt iubitu
'au vra s opteasc jalnicii
La urechea sa
p i i noapte unu glasu tainicu
De durerea mea.

Au vra ca o grea cin


Al vieei d a m
S ilu schimbe 'n suferin
i in chimi amarii
'au voi a sa via
S se scurg lin
S-i surid fr cea
Cerul tot seninii.

Inima mi se sdrobesce
Capu-mi este greu
Mintea mea se rtcesce
Ah! Nu sciu ce vreu!
XXI

LNGi MAREA

Pe o stnc lng mare


Singura stau in deprtare
De al meu amoriu
i ochirea mea cuprinde
Oceanul ce se'ntinde
Pn' departe 'n nori.

Ori i unde peste mare


Pintre valuri imi apare
Chipul seu iubitu,
'a sa gur imi vorbesce
i la mine tot privesce
Ochiu-i nesfiritu
Dar in cruda sa privire
Vai! Nu vedu comptimire
i nu vedu amoru
i cuventul seu e rece
i prin sufletul meu trece
Unu grozavu fioru.

i privescu, privescu la mare


i me'ntrebu ce e mai mare,
Ce e mai profundu,
Chinul greu ce me cuprinde
Sau e marea ce se'ntinde
Marea fr fundu ?
XXII

CAM) O V E D E A M . ..

Cnd o vedeam prea c vedu unu ngeru


Cum s'artase in visurile mele,

Cnd imi vorbea sun aa de dulce


Ca rugciunea in ceasurile grele

Ear cnd deodat rece m'a priviii


Betrnu i singuru in lume m'am trezitu.
XXIII

O D O R I N A
s

Pentru ce cu chinu 'n mine


P e pmentu mai rtcescu
Ce dorin me reine
Chinu, via s sfirgescu ?

Cu o singur lovire
Al meu chinu au alina
De durere, de iubire
Tot deodat agu scap!

A h ! eu sciu ce me opresce
Toate, toate-a nu sfiri
Ce dorin me silesce
Pe pmentu a rtci:
Au vra s'o mai vedu odat,
Dar au vra s'o vedu dormindu
Ochiul seu s nu mai poat
S m'ucid crud privindu,

S nu poat s-mi vorbeasc


Cu-a'elu tonu nepstorii
Ce-a fcutu s se 'ngrozeasc
Al meu sufletu simitoru,

Atunci ochiu-mi s se'ncline


Spre frumosu-i chipu visndu
i s credu c'atunci de mine
Ea viseaz suspinndu,

S me perclu intr'o privire


Lung, lung de amoru
S me.'mbtu de fericire
i atunci abie s moru.
XXIV

P E N T R U CE CU N T R I S T A R E . .

Pentru ce cu intristare
Plngi frumosul teu trecutu,
Fericiri fr' de schimbare
P e pmentu s'au mai vedutt?

Sunt lumini fr' de umbrire,


Este ros fr spinu,
Dulce visu fr' de trezire,
E amoru fr de china ?
XXV

P R E S I M I R E

Adi privesci cu mult mire, cu triumfu i ironie


'al teu cugetu nu te mustr c'ai sdrobitu a mea junie,
Anse vai! mi fiice tainic unu glasu reuprevestitoru
C i tu pesci ca mine spre unu jalnicu viitoru.
Precum eu odinioar tu gonesci unu idealu
Ce-i va coperi junia ca-al durerii negru valu
O sinistr presimire al meu sufletu a petrunsu
Ce-mi arat 'ntr'o oglind viitorul teu ascunsu :
Eu vedu faa ta frumoas, rumen i inflorit
De dureri i suferine ca zpada inalbit,
Vedu din ochi-i care mndru arii in jurul lor privescu
Cum ferbini, amare lacrimi in torente isvorescu,
Vedu frumosul peru de auru lin in bucle aedatu
Cum pe senu-i albu i fragedu cade 'n valuri turburatu,
i din senu-i ce se mic pe-ale visurilor unde
Vedu sbucnindu cu violen gemeri i oftri profunde.
Dar zadarnic te vei plnge i vei geme in zadar
Cci nimicu, nimicu in lume n'a s curme-al teu amaru
i atunci in desperare plecndu fruntea spre pmentu
Eu te vedu gndindu la mine i la jalnicul meu cnku
Dar atunci eu n'oiu suride cu triumfu i ironie
Ci c'o lacrim de jale voiu deplnge-a ta junie.
XXVI

UNU T O P O R A S U

Cufundaii in suvenire
P e cmpu verde me primblam
i cu trista mea gndire
In trecutu me ntorceam.

Cum la chinuri mult amare


Din trecutu mergeam gndindu,
Pintre earb' o mic floare
Vedui vesel resrindu.

i perdutu in cugetare
Toporaul am sdrobitu,
Dar deodat cu 'ntristare
L'am culesu i l'am privitu:
Toporau, german floare
Spune cum ai meritaii
Aga teneru in picioare
Fr mii' a fi calcatu ?

L'al meu peptu, floare uscat


Deacum afl'unu adpostu
Cci ca tine sfrmat
A mea inim a fostu :

Zimbe vesel i jun


Viaa dulce cnd perdu
Cu-a mea inim 'mpreun
Biat floare, plngi i t u !
XXVII

MELANCOLIE

Cnd se desceapt in diminea


Natura vesel spre nou via,
Auror mandr ce-mi aduci mie ?
Melancolie.

Ce simtu cnd sara luna zimbesce


Paserea 'n creang blnd ciripesce
Ear pintre frunde vntul adie?
Melancolie.

i cnd in noaptea intunecat


Ascultu cu fruntea in jos plecat'
Cum bate jalnic oara trdie ?
Melancolie.
Kpitu de-a lumei valuri micate
Din a mea trist singurtate
Ce simtu cu densa in veselie?
Melancolie.

Ori cnd, ori unde, far incetare


I n al meu sufletu ce isolare!
Etern cu tine, dulce soie,
Melancolie!
X X V ) SI

C A T E A O C O P I L A

Al teu zimbetu de blnde 'al teu ochiu plinu de iubire


Cu atta duioie inspre mine nu 'ndrept
Cci o inim sdrobit de o neagr amintire
Eada dulce a speranei n'o mai poate 'nsenin.

Precum mica ciocrlie intr'o di de primvar


Voios salt ' intoneaz al seu cntu inveselitu
i nu vede uliul aprigu ce cu 'ntinsele lui ghiare '
Mult vreme pe deasupra in tcere a pnditu,

Astfeliu tu cu inspirare cni simirile plcute


Desceptate 'n al teu sufletu de nteiul teu amoru
i nu vedi cnd se voru trece aste vesele minute
Cum durerea cu-a sa ghiar te pndesce 'n viitoru.
Atunci dilele senine ce se scurg aa frumoase
i nopi dulci cu mandre visuri a h ! atuncea n'oru mai fi
Ci in lacrimi de durere 'in suspinuri fioroase
Vei petrece noaptea lung, vei petrece lunga <Ji.

'in nimicii, nimicu atuncea nu gsi-vei alinare


'amintirea fericire! ce odat ai simitu
Va 'nmuli in al teu sufletu suferinele amare
i durerea ta profund va mri-o inmiitu.

Al teu zimbetu de blnde 'al teu ochiu plinu de iubire


Cu atta duioie inspre mine nu 'ndrept
Cci o inim sdrobit de o neagr amintire
Eada dulce a speranei n'o mai poate 'nsenin.
XXIX

U N U V I S U

Er noaptea 'ntunecat
'unu somnu greu me apas
Cnd in gndul meu de-odat
Unu visu crudu se aret :

O biseric pompoas
Strlucea de luminri
'in ea glasuri cuvioase
Cntau stranie cutri

i in haine de mireas
La altaru eu te-am vedutu
Cum stai palid, frumoas
Lng'unu omu necunoscutu;
O podoab aurit
Peste umere'-i curgea
'o cunun preuit
A ta frunte ncingea

Dintr'o stran deprtat


Eu sinistru ve priveam
a mea frunte infocat
De-unu mormentu o rzemam.

Atunci preotu 'n vestminte


nspre voi inaint
i cu tainice cuvinte
Manele ve'mpreun

'o selbatic simire


M'apuc ngrozitor
i vedeam c a mea sfirire
Se apropie i morii.
XXX

M N G I E R E

Cnd cu fruntea rzemat


In dulci visuri cufundat
Singur vei t,
i dumana ta gndire
Spre-al meu cntu in rtcire
Tainic va sbur,

Al meu cntu ce-i scrisu cu snge


Scursu din sufletu-mi ce plnge
De dureri i cliinu,
i-a furatn in tain oare
Unu momentu de intristare
Unu singurii suspinu ?
A h ! de-o lacrim de jale
A rpitu genelor tale
Jalnicul meu cntu
Pentru toat' a mea durere
O mai dulce mngiere
Nu vreu pe pmentu!
XXXI

R E T E D E E E A

Mon cur encore plain d'elle errait sur son visage


Et ne la trouvait plus.
A . de M U S S E T .

Te-am iubita oare pe tine


C'unu amoru aa 'nfocatu
Chipul teu atta vreme
Al meu sufletu l'a purtatu,

Fostu-ai tu care odat


C'o privire, c'unu surisu
A mea via de necasuri
O schimbai in paradisu,
Fostu-ai tu care 'ntr'o sar
C'unu cuventu nepstoru
M'ai fcutu s fugu in lume
i s plngu de cliinu gi doru?

N u ! a h ! nu !. celu dulce nume


Acelu chipu aa iubitu
Dintr' a visurilor lume
Al meu doru l'a fostu rpitu,

Elu er o nlucire
Unu visu dulce 'ncnttoru
Ce-i crease in gndire
Al meu sufletu ardetoru,

Dumnedeul poesiei
Uu trimise pe pmentu
S-mi arete-a mea chemare
S descepte al meu cntu.
XXXII

U L T I M A LACRIMA

Intr'o fatal, crud oar


Grozav eu am jura tu
S smulgu din peptul meu afar
Amoru-mi infocatu.

L ' a m s m u l s u ! . . i mult in deprtare


Am plnsu i am jlitu
P n timpul blndu cu indurare
Durerea mi- gonitu.

Si adi din nou a mai nainte


Simtu unu suspinu amaru
i vedu o lacrim ferbinte
In ochi lucindu-mi ear?
Ce vrei tu, lacrim amar
Ce vrei, adncu suspinu,
Vrei tu ca s inceap er
Amorul 'al meu chinu ?

N u ! Grabnic lacrima va trece,


P e ceru cum trece-unu noru
Stropindu duios m o m e n t u l rece
A stinsului amoru.
XXXIII

D U P A F U R T U N A

P e ceru s'adun noru peste noru


Furtuna muge spimnttor,
Vjie ventul, trsnetul pic
Pmentul geme i se despic,
Dar totul trece, furtuna sboar
Liniscea morii jos se coboar
i dup trsnetu, fulgera i ventil
Urmeaz groaza unui mormentu.
'in al meu sufletu noru peste noru
Se grmdise spimnttor
Amoru i ur crud vjieau
Inima 'n doue mi-o dispicau.
Dar astdi toate, toate-au trecutu
'in groaza morii s'au prefcutu.
Nici o simire nu mai e vie
Inima-mi este goal pustie
Cutrieru lumea rtcitoru
Fr de ur, fr de amoru.
XXXIV

PROS SI POESIE

i eu ca muli alii
Am fostu fericitu
Am iubitu odat
i am fostu iubitu.

Dulcea mea simire


Anse m'a lasatu
i nici o cntare
Nu mi-a inspiraii.

Anii se trecur
i nefericitu
Eu am iubitu ear
i n'am fostu iubitu.
Atuncea puternic
Am fostu inspiraii
i de-a mea durere
Mult, mult am cntatu.

Fericirea-i pros
Ce trece curendu
Ea este comun
La toi pe pmentu,

Dar nefericirea
E unu daru cerescu
Ce numai poeii
Aleii simescu.
XXXV

P R E R E D E R E U

A scap de-a mea durere


Mult vreme am doritu
S mai potu simi plcere
S fiu anc fericitu.

Adi s'au dusu a mele chinuri


i s'au stinsu din al meu peptu
Dintr'unu visu lungu de suspinuri
i din lacrimi me desceptu.

Dar eu nu simescu plcere


i sunt mai nefericiii,
Cci in locu de-a mea durere
Simtu unu golu nemrginitu.
A h ! ca mine nime 'n lume
Aga dulce n'a iubitu
'aa chinuri fr nume
Nime 'n lume n'a simitu.

Pile lungi de desperare


Nopi intregi de chinu i plnsu
Aa dulci, aa amare
Pre curendu acum v'ai Noinsii!

0 ! remi, durere scump


i opresc? al teu sboru
Las' ca pepoii-mi s se rump
Sfgiatu de tainicii dorii!

In zadar! Totul dispare


Poesie, chinu, amoru
In lumea nesimitoare
Vai! remnu nesimitorul
XXXYI

CNTECU

De voii pe-a vieei cale


Fr doru p fr jale
Lin i pacnic s pii,
Nu iubii!

De nu vrei ca in suspinuri
i in lacrimi i in chinuri
Soarta voastr s'o jlii,
Nu iubii!

i cuprini de desperare
Dile lungi i nopi amare
Moartea neagr s'o dorii,
Nu iubii!
Dar de vrei 'in desperare
S cntai cu inspirare
Dorul jalnicii ce simii,
O iubii!

i uitndu atunci pe sine


Fericirile divine
Ca prin visu s 'ntrezrii,
O iubii!
XXXVII

PI NT RE NEGURI...

Pintre neguri ele o dat


O rad strbtu
Acea rad luminat
Ai fostu tu!

Unu dora mndru de cntare


In peptu-mi se nscu.
Blndu isvorul d'inspirare
Ai fostu tu !

Apsaii de chinuri grele


Unu visu imi ^ru,
Visul dulce-al viejei mele-
Ai fostu tu!
XXXVIII

IMI TOT SPUI C i SUNT FERICE.

Inii tot spui c sunt ferice


C am totu ce potu dori
A h ! aceasta n'o ai dice
Cnd mai bine tu mai soi.

De-ar strbate-a ta privire


In al sunetului liindu
Ai vede ce ingrijire
In adncuri eu ascundu.

Am o grij mare, mare


Ct abie o potu purt
Ce'n curendu a s m'oboare
Sub povara sa cea grea.
De sub vesela tulpin
Vecii celu erpe pnditoru
Cum s'anmc 'invenin
Pe voiosul trecetoru?

Astfeliu grija mea cea mare


Cnd gndescu c'o am uitatu
De o dat crud apare
i me musc 'nveninatu.

Dar tu nu vrei a me crede


i-mi tot spui : eti fericitu....
Nime 'n sufletu nu me vede
Dect gndu-mi amritu!
XXXIX

NTOARCEREA

Teneru de virst i de simire


edeam odat lng'unu isvoru
i lsam ochii 'a mea gndire
S rtceasc pe placul lor,

Vedeam o moar care plutesce


P e riul verde ce alerg
'o roat mare cum se 'nveitesce
C'unu jalnicii vuetu in unda sa

i peste ap dealuri plcute


mpodobite cu mii de flori
Pe-a sale coaste turme tcute
i sus pe ceruri fantastici nori
Ear nspre sar din deprtare
Unu gingaii tlueru se aude
Sunndu o dulce, dulce cutare
.. Ce-adnc in sufletu imi petrunde.

Unu ce atuncea fr de nume


Unu straniu, dulce, puternicii dorn
De pe pmnturi spre-o alt lume
Lua cu mine unu tainicu sboru.

Deatunci de-a rndul ani muli sburare


i lumea 'ntreag am colindaii
Pn ce destinul m'aduse oar
Lng prul ce lu incantaii

i ear me pusei ca mai nainte


Pe malul verde lng isvoru
Lsndu ochirea i a mea minte
S rtceasc pe placul lor

'a mea ochire revedii ear


Plcute dealuri cu mii de flori
Turme tcute, roat i moar
i sus pe ceruri fantastici nori,

i ear pe-unu fluent in deprtare


Unu dulce cntecu am auditu
Totu ca 'nainte, nici o schimbare
Ah! numai dorul n a mai venitu!
XL

FARMECUL

e farmecu me incnt, ce nalt desftare


Inrnd al meu sufletu petrunsu de dulce doru ?
Ah! inima-mi palpit cu nou nfocare
i cu speran june privescu in viitoru,

Uitat'am toate-acele imagini nebuloase


Ce nenduratu destinul fcu s intlnescu
A cror amintire simeam c me apas
Sciindu c'a lor iubire nu potu s respltescu,

Uitat'am i pe densa, fatal aretare


Ce ani intregi de chinuri in sufletu am purtatu
i unde drept resplat gsit'am nepsare
Ironic zimbire 'unu sufletu ingbeatu.
S'au stinsu acele toate in noapte i uitare
Adi ca speran june privescu in viitoru
Unu farmecu me incnt, o nalt desftare
Inund al meu sufletu petrunsu de dulce doru.

P e bolta cea albastr mii stele scnteeaz


Dar toate fr de urm in noapte redisparu
Cnd imperatul lumei cu strlucinde rade
Majestuosu pe ceruri se nal 'n al seu caru.

Astfeliu de multe doruri, de multe suvenire


Neliniscitu-mi sufletu grozav er cuprinii
Dar stinse sunt adi toate de cnd cu strlucire
Amorul, mndru soare in peptu mi s'au aprinsu.
XLI

SERENADA

Neguri dese, tenebroase


Trecu peste pmentu,
Noapte mai ntunecoas
Zace pe-al meu gndu.

Lun tu, cu blnde rade


Lun ce asceptu,
V i n , a h ! vino, lumineaz
Noaptea mea din peptu

N'audi vocea-mi cum goptesce


Plngeri de amoru,
O! te-arat, fericesce
Bietul cnttoru
Voacea mea tnguitoare
La vederea ta
Intr'unu cntu de desftare
Dulce s'ar schimb.

Lun tu, cu blnde rade


Lun ce asceptu,
Vin' ah! vino, lumineaz
Noaptea mea din peptu!