Sunteți pe pagina 1din 42

1.

PROIECTUL

1. Descriere

1.1 Titlu:
Investitie linie de productie panificatie

1.2 Localizare:
Tara: Romania;
Regiune: Dolj;
Oras: Craiova.

1.3 Suma ceruta de la Autoritatea Contractanta

49.000 EUR 60 % din costul total al proiectului

1.4 Rezumat:

(a). Scopul proiectului :


Achizitioanare unei linii de productie panificatie, la nivelul standardelor in domeniu,
admise in Uniunea Europeana (ISO 9001), cu respectarea normelor ecologice si calitative
aferente in scopul realizarii produsului:paine, cu urmatoarele trei avantaje, calitative :
- sa fie un produs mai ieftin decat produsele similare existente in acest moment pe piata
din Craiova;
- sa fie un produs superior sau cel putin egal din punct de vedere calitativ, in comparatie cu
produsele, de acelasi tip, existente in acest moment pe piata;
- asigurarea unui produs constant din punct de vedere al calitatii.

(b). Grupurile tinta:


(b.1) Grupurile tinta directe:

1. agentii economici din orasul Craiova care practica comertul cu amanuntul pentru
produse de panificatie inclusiv paine;

2. persoanele din Craiova aflate in cautarea unui loc de munca.

(b.2.) Grupul de beneficiari indirecti ai proiectului

1. Persoanele din Craiova si/sau din judetul DOLJ (incepand cu cea de-a treia luna de
implementare a proiectului), persoane care vor putea achizitiona unul dintre alimentele
de baza: painea, la un pret mai mic, in conditii calitativ superioare

(c). Activitatile principale cu specificarea codului CAEN


Obiectul principal al societatii ( conform actului constitutiv) il reprezinta activitatea Fabricarea
altor produse de panificatie codificata dupa codurile CAEN la grupa 158, respectiv 1581-
Fabricarea produselor de panificatie si patiserie.

1.5 Obiective

Proiectul Investitie linie de productie panificatie, propus spre finantare prin prezenta cerere
de catre SC . , va urmari scopul propus, prin realizarea urmatoarelor categorii de
obiective:

A. Obiective legate de actvivitatea propriu-zisa propusa prin prezentul proiect (activitati cu


specific economic)

Obiectiv1:
Achizitionarea liniei de productie paine, in prima luna, din momentul demararii
proiectului ;

Obiectiv 2:
Amenajarea spatiului propus pentru amplasarea liniei de productie si pentru derularea
activitatiii, de productie paine, astfel incat acesta sa permita desfasurarea in conditii
de eficienta si rentabilitate maxima, a intregului flux tehnologic, cat si a activitatilor
conexe de aprovizionare si distributie. Acest obiectiv include deasemenea si
amenajarea spatiului de depozitare temporara a materiilor prime, in conditiile
specificate prin descrierea tehnica a acestora (mentinerea gradului de umiditate,
temperatura, etc)

Obiectiv 3:
Angajarea personalului necesar in conformitate cu schema de personal prezentata in
capitolele urmatoare ale cererii de finatare

Obierctivul 4:
Contactarea diversilor furnizori de materii prime, necesare in vederea incheierii
propriu-zise a contractelor si stabilirii particularitatilor legate de aprovizionare
(pret/cantitate si modalitati de plata).

Obiectivul 5:
Achizitionarea unui mijloc de transport necesar activitatii de distribuire si desfacere a
produselor firmei.

Obiectiv 6:
Demararea activitatilor de aprovizionare, productie si distributie in vederea realizarii
unei productii minime de 3000 paini/zi si a activitatilor de marketing aferente
(publicitate, studierea oportunitatilor pietei, relatiile cu pertenerii, etc) care sa permita
vanzarea acestora, printr-o permanenta adaptare a activitatii firmei la cerintele pietei.

Obiectiv 7:
Aplicarea metodelor de management necesare, astfel incat, in coroborare cu
activitatile de marketing prezentate in cadrul obiectivului anterior, sa se ajunga la
solutia optima in ceea ce priveste desfasurarea in conditii de eficienta si eficacitate a
activitatii de productie, la indeplinirea obiectivelor cantitative ( productia si distribuire

2
a cel putin 3000 bucati paine zilnic) si calitative ( respectarea standardelor calitative,
a retetarului, a normelor ecologice si de igiena, precum si mentinerea unui pret scazut
pentru produsele realizate), incepand cu cea de-a treia luna de desfasurare a
proiectului (asa cum vor fi prezentate in cadrul sectiunii Durata si planul de actiune
din prezenta cerere de finatare).

B. Obiective legate de rezultatele de ansamblu ale acestui proiect:


(in concordanta cu principiile enuntate in cadrul documentului Ghidul Solicitantului)

Obiectiv 1:
Realizarea unei investitii in activitatea de productie in valoare de : 81667 Euro din
care : 49000 Euro prin contributia Autoritatii contractante a programului Fondul de
Coeziune Economica si Sociala, Schema de finantare nerambursabila pentru
intreprinderile noi, micro intreprinderi si intreprinderi mici si mijlocii recent infiintate;
si 32.667 Euro prin contributia proprie a aplicatului in perioada de implemntare a
proiectului.

Obiectiv 2:
Implementarea unei activitati de productie si distributie a produselor de panificatie,
activitate ce va genera pe perioada 10 noi locuri de munca

Obiectiv 3:
Dezoltarea SC ............... , de la stadiul de microintreprindere (mai putin de 9
angajati) nou infiintata (data infiintarii: .., conform crtificatului de inmatriculare nr ..
emis de Camera de Comert si Industri Dolj), la care se gaseste in prezent, la stadiul
de intreprindere mica si mijlocie (peste 9 angajati dar nu mai mult de 249 de angajati)
cu activitate in cadrul sectorului de productie, in perioda de implementarea a
proiectului .

Obiectiv 4:
Sustinerea transferului tehnologic, in domeniul panificatiei si productiei de paine, prin
achizitionarea si introducerea in productie a unei linii tehnologice in conformitate cu
cele mai noi standarde acceptate in acest domeniu in cadrul Comunitatii Staelor
Europene: ISO 9001 (descrierea tehnica a utilajelor necesare fiind anexate prezentei
cereri de finatare).

C. Obiective legate de dezvoltarea si extinderea activitatii:


Obiectiv 1:
Afilierea societatii ........................la ANAMOB - Asociatia Nationala a Industriilor de
Morarit si Panificatie din Romania - (asociatie cu caracter profesional
nonguvernamental, apolitic si fara scop patrimonial, care faciliteaza contactul de tip
economic, financiar, juridic, cu organismele guvernamentale, nonguvernamentale si
bancare la orice nivel, atat din tara cat si din strainatate).

Obiectiv 2:
Introducerea pe viitor a unor noi tehnologii de productie a painii ( tipuri de retete)
specifice altor zone geografice, din Romania.

3
Obiectiv 3:
Crearea unei imagini de marca asupra produselor realizate de SC ............... , ceea
ce va permite si promovarea imaginii finatatorilor acestui proiect (Comisia Uniunii
Europene si Guvernul Romaniei) cu un impact direct asupra grupurilor tinta ale
proiectului ( va fi promovata imaginea activitatilor finantatorilor mai sus amintiti in
perspectiva crearii de noi locuri de munca si respectiv cresterea standardului
calitativ pentru painea cea de toate zilele).
1.6 Justificare

1.6.(a). Identificarea necesitatilor si constrangerilor percepute in regiune/zona

Proiectul propus spre investitie de catre SC ........................isi gaseste relevanta in contextul


obiectivelor si rezultatelor propuse prin Strategia de Dezvoltarea Regionala realizata de
Agentia pentru Dezvoltare Regionala (ADR- Sud Vest Oltenia) pe baza Planului National de
Dezvoltare.

Astfel contributia proiectului la atingerea rezultatelor propuse prin strategia mai sus amintita,
este cuantificabila:
- In vederea atigerii rezultatului propus in cadrul Strategiei de Dezvoltare Crearea
unor noi locuri de munca avand ca efect diminuarea ratei somajului proiectul va genera
10 noi locuri de munca;

- In vederea atigerii rezultatului propus in cadrul Strategiei de Dezvoltare Infiintarea


de noi IMM-uri si dezvoltarea celor existente proiectul va contribui la dezvoltarea unei
microintreprinderi, cu specific de productie si transformarea ei intr-un IMM:
SC ............... .

- In vederea atigerii rezultatului propus in cadrul Strategiei de Dezvoltare Cresterea


calitatii vietii in mediul urban proiectul va contribui prin urmatoarele elemente :

Asigurarea unui standard calitativ la unul dintre principalele alimente de baza :


paine, atat in ceea ce priveste activitatea de productie si normele igenico-
sanitare care vor fi respectate) cat si in ceea ce priveste calitatea produsului in
sine ceea ce rezulta din respectarea standardelor calitative impuse prin
stabdardul ISO 9001

Prin salarizarea personalului in concordanta cu legislatie in vigoare, ceea ce


implica prin plata corespunzatoare a Contribuiei pentru Asigurarile Sociale, a
Fondului de Pensii si a Impozitelor aferente, pe termen lung, asigurarea
accesului personalului angajat, la serviciile sociale normale pentru o societate
civilitata.

Prin contributia adusa la atingerea rezultatelor cuprinse in cadrul Strategiei de


Dezvoltare Regionla si ale Panului National de Dezvoltare proiectul capata relevanta in
raport cu urmatoarele prioritati percepute in regiunea Oltenia:
Crearea de noi IMM-uri si dezvoltarea celor existente
Dezvoltarea de servicii la standarde Europene

1.6. (b) Lista grupurilor tinta si estimarea anticipata a numarului beneficiarilor directi si
indirecti

(b.1) Grupurile tinta directe:

4
1. agentii economici din orasul Craiova care comercializeaza produse de panificatie
inclusiv paine: cel putin 10 magazine (in functi de cerinta pietei si capacitatile proprii de
productie).

2. persoanele din Craiova aflate in cautarea unui loc de munca: 10 persoane pentru
care se vor crea locuri de munca .

(b.2.) Grupul de beneficiari indirecti ai proiectului


1. cel putin 3000 de persoane zilnic din orasul Craiova si/sau din judetul DOLJ
(incepand cu cea de-a treia luna de implementare a proiectului persoane care vor
putea achizitiona unul dintre alimentele de baza: painea, la un pret mai mic, in conditii
calitativ superioare)

1.6.(c). Motivele alegerii grupurilor tinta si a activitatilor

Analiza, alegere si definirea strategica a grupurilor tinta directe (punctele de desfacere) nu


poate fi realizata fara corelarea cu grupurile tinta indirecte (consumatorii) deoarece desi
acestea reprezinta pentru prezentul proiect grupul tinta indirect, in ansamblul proceselor
economice consumatorul final reprezinta tinta oricarei activtati.

Definirea clara si selectarea strategica a primului grupului tinta direct: agenti economici care
comercializeaza produsele de panificatie inclusiv paine, care reprezinta punctele de
desfacere ale activitatii economice pentru care este solicitata finantarea.

Pentru alegerea primului grup tinta direct al proiectului: agentii economici care
comercializeaza produse de panificatie, au fost analizate si luate in calcul urmatoarele
elemente:

Elemete de natura strategica:


1. Distanta intre fiecare dintre acestia si punctul in care SC ............... Com va produce
paine, ceea ce influenteaza in mod cheltuielile generate de activitatea de desfacere. In
acest sens, au fost luati in calcul agentii economici care se afla pe o distanta de maxim 5
Km, fata de punctul de desfacere, raza considerata ca raza de acoperire eficienta pentru
activitate de desfacere in panificatie conform datelor furnizate in cadrul lucrarii: Instruire
vocationala in management, extinderea si diversificare afacerilor in domeniul agro-
industrial realizata in cadrul programului TRANSIT sustinut de Agentia Staelor Unite
pentru Dezvoltare Regionala USAID si fundatia World Learning Inc, Sibiu 25 iunie- 7 iulie,
2001.

2. Cantitatea de paine vaduta de acestia in prezent (cantitatea medie zilnica), ceea ce


influenteaza in mod direct dimensionarea posibilitatilor de distributie a produsului realizat
de SC ............... Com catre fiecare dintre acestia

3. Politici de aprovizionare, care vor indica daca produsele SC ............... Com vor putea
avea sau nu acces la punctele de desfacerea luate in discutie astfel sa tinut cont de
urmatoarele trei aspecte :

3.1. exista o serie de magazine proprii unor producatori de paine la care se vand
doar produsele acestora, fiind neaccesibile probuserol ce vor fi realizate de
catre SC ............... ;

5
3.2. exista o serie de puncte de desfacere care au contracte cu diversi producatori
prin care este garantata exclusivitatea acestora, deasemenea neaccesibile
3.3. exista deasemenea un mare numar de agenti economici care se
aprovizioneaza, de la diversi producatori particulari tinand cont de avantajele
oferite de oferta acestora, acestea fiind practi grupul tinta direct al activitatilor
Sc ............... .

4. Modalitatile de plata practicate de acestia catre diversi distribuitori, prin care se va


determina, modalitatea de plata ce va trebui practicata de catre SC ............... Com fata
de beneficiarii sai, in vederea asigurarii desfacerii produselor sale.

5. Elementul cel mai importatnt care influenteaza decizia acestora in alegerea


producatorului de paine de la care membrii grupului tinta se aprovizioneaza:
5.1. Pretul produselor
5.2. Calitatea produselor
5.3. Forma de proprietate ( se afla in proprietatea unui producator)
5.4. Modaliatea de plata ( acodrarea de facilitati la palata)
5.5. Altele.

Elemente care tin de identificare clara a membrilor grupului tinta :


1. Numele fiecarui agent economic vizat;
2. Forma de proprietate ;
3. Adresa (cartierul zona).

Analiza acestora a fost realizata pe principiul departarii progresive fata de punctul de


productie, stabilit ca origine, pana la acoperirea capacitatii de productie, plus o marja de
eroare de 10% , considerata ca factor de risc in ceea ce priveste activitatea de desfacere.

Un alt pricipiu folosit in vederea dimensionarii strategige al grupului tinta in reprezinta


densitatea memmbrilor grupului tinta pe zone. Astfel deoarece in zona Lapus Arges a
orasului Craiova se afala un numar mai mare de agenti economici ce comercializaza produse
de panificatie fata de zona Brazda din acelasi oras si ambele zone luate in discutie se afla la
distante aproximativ egale fata de punctul de productie al Sc ............... , zona Lapus - Arges
a fost prima analizata.

Pe aceste baze, analiza agentilor economici grup tinta ai prezentului program a pornit de la
zonele cele mai apropiate de locul in care SC ............... Com isi va activitatea de productie si
a continuat pana in momentul acoperirii capacitatii sale previzionate de productie: 3000
bucati paine plus marja de 10%: 3300 bucati paine .

Datele obtinute in urma studiului capacitatii de desfacere a membrilor grupului tinta, aflati pe
o raza de 5 Km fata de punctul de productie al SC ............... Com sunt prezentate in tabelul
urmator:

Denumire Adresa Distanta Cantitatea Descrierea Elementul Politica de Modalitati de


Agent cartier aproximativa medie de celor mai cel mai aprovizion palata a
Economic sau fata de paine bine important are produselor
zona punctul de vanduta vandute care comercializa
productie al zilnic produse influenteaza te, catre
SC ............... alegerea producatori
unui anumit in prezent
producator
de paine

6
Pe baza acestor date si tinand cont ca oferta propusa de SC ............... Com va acoperi
astepatrile grupului tinta atat din punct de vedre al pretului, calitatii, dar si in ceea ce prineste
modalitatile de realizaree a paltilor ( la 10 zile de la livrare), eliminandu-se agentii economici
care sunt puncte de desfacre directe ale altor producatori de panificatie rezulta urmatorul
potential grup tinta:

Denumire Agent Economic Adresa (cartier/zona) Distanta aproximativa Cantitatea medie de


fata de punctul de paine vanduta zilnic
productie al
SC ...............
Sc Alia Srl xyz buc
Sc X Srl.
.

Total posibilitati de desfacere raportate la grupul tinta vizat x buc

Deoarece activitatea in ceea ce priveste relatia cu clientii in cadrul unui sistem economic
instabil, comporta diverse elemente imposibil de previzionat in cadrul definirii strategice a
grupului tinta au fost vizati un numar mai mare de agenti economici decat cel necesar pentru
acoperirea capacitatilor de productie ale societatii SC ............... , tocmai pentru a asigura
acesteia o marja de risc satisfacatoare in desfasurarea activitatilor propuse.

Dimensionarea clara si strategica a celui de-al doielea grup tinta primar : Persoanele din
Craiova aflate in cautarea unui loc de munca - 10 persoane pentru care se vor creea locuri
de munca-

Elemente care duc la dimensionarea clara a acestui grup tinta:


1. Structura de personal necesara, in concordanta cu profilele ocupationale existente in
prezent in Romania, astfel, pentru implementarea activitatilor propuse prin prezentul
prooiect este necesar un personal cu urmatoarele specialitati:

Nr.crt Denumire luc de Nr. persoane


munca necesare
1 Manager 1
2 Contabil 1
3 Distribuitor 1
4 Gestionar 2
5 Paznic 1
6 Brutar 2
7 Personal necalificat 2
Total: 10

Dimensionare clara si strategica a grupului tinta format din beneficiarii indirecti: 3000 de
persoane care vor achizitiona painea perodusa prin prezentul proiect

7
Dimensionarea clara a acestui grup tinta este in stransa legatura cu dimensionarea primului
grup tinta si anume agentii economici prin care vor produsele realizate de SC ............... vor
ajunge la clienti.
Astfel volumul acestor este in concordanta cu cantitatea previzionata pentru a fi distribuita in
fiecare dintre punctele de desfacere mai sus amintite. In acest sens vom prezenta in
continuare o lista cu beneficiarii directi pe zone ( cartiere) de desfacere in functie de
distribuitorii prevazuti ( distribuitori care au fost deja contactati atat in momentul realizarii
studiului anterior prezentat, cat si ulterior pentru confirmarea studiului realizat)

Nr. Crt. Cartier Puncte de distributie prevazute Nr. total de


beneficiari
indireecti
Sc Helin Srl

1.6.(d) Relevanta proiectului pentru grupurile tinta:

Orice proiect capata relevata fata de grupurile sale tinta, prin produsele (rezultatele) sale.

In acest caz produsele care se realizeaza prin implementarea proiectului propus se


concretizeaza in :
1. Painea alba conoscuta si sub numele de painea de moara la gramajul de 450g
2. 10 noi locuri de munca
Fiecare dintre aceste produse prezinta o serie de avantaje fata de cele existente deja pe
piata, astfel:
1. Painea alba (sau painea de moara)
1.1. Painea este produsa la standarde calitative in conformitate cu normele
existente in acest moment pe piata Europeana
1.2. Painea este mai ieftina cu 100 lei si mai grea cu 150g, fata de painea
existenta in mod normal pe piata.
1.3. Va fi asigurata distributia direct la beneficiar si un sistem de plata facil
(plata la 10 zile), mult mai avantajos pentru beneficiar fata de sistemul
plata la livrare folosit in acest moment

Relevanta proiectului pentru grupul tinta direct format din agentii economici care
comercializeaza produsele de panificatie

Relevata proiectului in raport cu asteptarile grupului tinta

Din analiza datelor prezentate anterior, in ceea ce priveste elementul care determina decizia
unui membru din grupul tinta in a distribui produsele unui anumit producator de paine,
rezulta ca principalele motivatii pentru care agentii economici care comercializeaza
produsele de panificatie inclusiv painea, aleg un anumit producator pentru il reprezinta :
- pretul, in proportie de 35%;
- facilitatile legate de modalitatea de plata 41%;
- calitatea produselor 24%.

8
Elemetele care determina decizia
de a distribui produsul unui anumit
producator
24% Modalitati de
41% plata
Pret

35% Calitate

Toate acestea reprezinta elemente pe care produse finale ale prezentului proiect le
incorporeaza. Acest lucru face ca proiectul sa duca la rezultate de o importanta deosebita
pentru grupul tinta propus.

Relevanta proiectului in raport cu impactul sau in ansamblul proceselor de productie


desfacere si comercializare a painii in municipiul Craiova.

Rezultatul final al proiectului se incadreaza in ansamblul procesului de productie distributie


si vanzare al painii in municipiul Craiova. Productia medie zilnica de paine, conform studiului
de marketing realizat de SC Pan Grup SA, principalul producator de paine din Dolj, la data
de ., este dimensionata astfel:
- Paine produsa si distribuita zilnic de SC Pan Grup SA : 120.000 buc
- Paine produsa si distribuita zilnic de producatori particulari: 100.000 buc
- Paine produsa in casa de catre cetatenii orasului Craiova 83.0000 buc

Se ajunge astfel la un total de 303.000 buc paine produsa si distribuita zilnic in Craiova
(cu o eroare de 10.000 bucati in plus sau in minus conform studiului mai sus amintit)

Cum SC ............... are prin prezentul proiect o productie zilnice de paine previzionata la
numai 3000 buc paine pe zi, rezulta ca rezultatele obtinute prin implementarea acestui
proiect vor duce la o crestere a productiei de paine cu 1.01% fata de situatia actuala.

Relevata proiectului in raport cu avantajele de natura economica pe care acesta le confera


grupului tinta

Dincolo de asteptarile legate de calitatea produselor, motivatia principala a oricarui agent


economic, o constituie obtinerea de profit. In acest context un produs superior din punct de
vedere calitativ, sau cel putin la aceleasi standarde, dar mai ieftin reprezinta o oportunitate
de castig pentru orice comerciant.

Pornind de la acest principiu elementar de natura economica, produsele pe care SC


.. si le propune a le realiza prin prezentul proiect, propunand un pret de desfacere
mai mic, la aceleasi standarde calitative prezinta, pentru grupul tinta format din agentii
economici care comercializeaza painea urmatoarele avantaje strategice:
- Posibilitatea de a castiga:
- 700 lei in la fiecare bucata paine alba vanduta;
In acest sens trebuie sa se tina sema ca la painea alba vanduta de Sc Pan Grup SA, paine
ce are gramajul de 370g, agentii economici castiga doar 300 lei.

- In acelasi context propunand un sistem de plata facil ( plata la zece zile) produsele
realizate prin implementarea acestui proiect vor duce la dezvoltarea generala a

9
agentilor economici vizati, constituind pentru acestia o sursa de lichiditati pe termen
de zece zile in valoare de 4200 lei la fiecare bucata paine vanduta (4200 lei fiind
pretul prevazut spre vanzare agentilor econonici).

Relevanta proiectului pentru grupul tinta direct format din persoanele aflate in cautarea unui
loc de munca 10 noi locuri de munca create

Relevanta prin calitate

Crearea de noi locuri de munca si combatera somajului reprezinta una din principalele
preocupari atat in cazul strategie de dezvoltare nationala si zonala cat si in cadrul unei
economii de piata in ansamblul sau.

Prezentul proiect nu produce un numar mare de locuri de munca, data fiind faptul ca in fond
este vorba despre o activitate de productie, la scara mica, dar prin respectarea tuturor
normelor in vigoare in ceea ce priveste relatia anjat-angajator, proiectul ofera 10 locuri de
munca in care se va pune accent pe calitatea conditiilor de munca si pe sustinerea stabilitatii
sociale a celor angajati.
In acest sens pentru fiecare loc de munca se vor avea in vedere urmatoarele norme :
- Plata contributiei pentru asigurarile sociale
- Contributia la fondul de pensii
- Redeschiderea sau unde este cazul crearea unei noi carti de munca (nu se va
practica angajare personalului pe baza unei conventii civile)

Relevanta proiectului pentru grupul de beneficiari indirecti ai proiectului : persoanele din


Craiova si/sau din judetul DOLJ (incepand cu cea de-a treia luna de implementare a
proiectului), consumatori finali ai produselor proiectului

Prezentul proiect vizeaza in ultima instanta crearea unui produs de panificatie: paine alba
care prezita urmatoarele caracteristici:
- sa aiba greutatea de 450g
- sa aiba un pret final de vanzare de 4900 lei/ buc
Tinand cont de faptul ca in Craiova principalul tip de paine vandut este painea alba produsa
de SC Pan Grup SA, care are urmatoarele caracteristici:
- are gramajul de 370g;
- are pretul final de vanzare de 5000 lei;
se ajunge astfel la concluzia ca prin prezentul proiect populatia Craiovei va beneficia de un
produs mai ieftin, la aceleasi standarde calitative, dar la un gramaj superior, fata de
principalul produs consumat in prezent.

Prin acesta proiectul capata relevanta fata de grupul tinta final : populatia consumatoare de
paine, atat din puct de vedere calitativ cat si din punct de vedere al pretului.

1.6.(e). Relevanta proiectului fata de obiectivele programului

Proiectul Investitie linie de productie panificatie reprezinta practic o propunere in vederea


obtinerii unei finantari nerabursabile prin care se va urmareste dezvoltarea activitatii de
productie a microintreprinderii, recent infiintate : SC ........................si transformarea acesteia,
prin derularea prezentului proiect intr-un IMM (mai lult de 9 angajati).

10
Proiectul are drept prim obiectiv investitia in achizitionarea unei linii tehnologice necesare
pentru fabricatia de paine. Acesta alaturi de achizitionarea masinilor necesare implementarii
activitatii de desfacere, reprezinta suma totala in valore de 49.000 EURO, solicitata drept
finantare nerambursabila din parte autoritatii contractante.

Prin acordarea acestei finatari va fi stimulata o investitie din partea solicitantului


( SC ............... ) in valoare de 32.667 EURO, in vederea acoperiri cheltuielilor legate de
desfasurarea proiectului, precum:
- Cheltuieli de investitie cu dotarea si amenajarea punctului de productie in
conformitate cu standardele din domeiu;
- Cheltuieli cu chiria;
- Cheltuieli cu achizitionarea materiilor prime;
- Cheltuileli de desfacere;
- Cheltuieli de personal, etc.

Astfel, acordarea finatarii solicitate prin proiectul Investitie in linie de productie panificatie nu
face altceva decat sa stimuleze investitiile pentru intreprinderi nou-infiintate, ceea ce
reprezinta obiectivul principal al programului Schema de finantare nerambursabila pentru
afaceri noi, micro intreprinderi si intreprinderi mici si mijlocii recent infiintate

1.6.(f). Relevanta proiectului pentru prioritatile programului

Proiectul propus spre finatare de catre SC ............... , se adreseaza in mod special prioritatii
doi a programului Coeziune Economica si Sociala - Schema de finantare nerambursabila
pentru afaceri noi, micro intreprinderi si intreprinderi mici si mijlocii recent infiintate si
anume :
- sprijinirea infiintarii si dezvoltarii de IMM.

In acest sens SC ........................reprezita o microintreprindere nou infiintata, data infiintarii


fiind: .., intreprindere care prin realizare proiectului propus spre finatare isi va dezvolta
activitatea de productie panificatie, in paralel cu crearea unui numar de 10 locuri de munca.
Prin desfasurarea proiectului microintreprinderea SC ........................se va dezvolta catre
stadiu de intreprindere mica atat in ceea ce priveste numarul de personal angajat, si
asigurarea unui venit sigur pentru acestia, cat si in caeea ce priveste cresterea propriei cifre
de avaceri.
Pe perioada desfasurarii proiectului toate veniturile realizate vor fi reinvestite in proportie de
20 % in vederea asigurarii activitatilor legate de aprovizionare, in proportie de 10% in
vederea asigurarii activitatilor de marketing, si in proportie de 40% in dezvoltare urmaridu-se
ca la sfarsitul derularii proiectului intreprinderea sa dispuna si de o linie productie de paste
fainoase.

Subsidiar prioritati : sprijinirea infiintarii si dezvoltarii de IMM , a programului Coeziune


Economica si Sociala - Schema de finantare nerambursabila pentru afaceri noi, micro
intreprinderi si intreprinderi mici si mijlocii recent infiintate, prezentul proiect vizeaza si o alta
prioritate: sprijinirea investitiilor IMM pentru introducerea tehnologiei moderne.

Aceasta a doua prioritate este vizata prin aceea ca, desi nu sunt aduse inovatii in domeniu,
linia tehnologica ce va fi achizitionata prin prezentul proiect, se situaza la stanadardele
Europene, reprezentand o linie de productie des intalnita in cadrul microintreprinderilor
similare din statele Uniunii Europene (standardul fiind ISO9001).

11
1.7. Descrierea detaliata a activitatilor

Enumerarea activitatilor propuse prin prezentul proiect ( titlu activitatilor)


Activitatile propuse prin prezentul proiect se grupeaza in cateva mari grupe, astfel:

A. Activitati de investitie :
1. Investitie pentru achizitionarea liniei de productie;
2. Investitie pentru achizitionarea masinilor necesare pentru desfacere/ transport;
3. Alte activitati de investitie:
- Investitie in amenajarea sediului in conformitate cu standardele impuse si cu
necesarul de spatiu impus prin specificatiile tehnice ale liniei de productie
- Investitie necesara achizitionarii altor elemente mijloace fixe- precum :
mobilier, calculator, cantar,etc.;
- Investitie necesara obtinerii autorizatiilor necesare pentru desfasurarea
activitatii de productie panificatie
B. Angajarea personalului, care prezinta calificarea necesara
C. Activitati de aprovizionare
4. Achizitionarea de materii prime si materiale conform retetei propuse
5. Activitati cu caracter continuu de prospectare a pietei producatorilor
D. Activitati de productie
6. Productia propriu-zisa a produselor : paine alba
E. Activitati de desfacere
7. Activitatea de distribuire
8. Activitatea de colectare a veniturilor
F. Activitati de marketing
9. Activitati de analiza a concuretei;
10. Activitati de publicitate catre grupul de beneficiari indirecti;
11. Activitati de analiza a produselor pe piata;

OBS:
In prezentarea activitatilor propuse pentru implementarea prezentului proiect au
fost omise activitatile de investigatie initiala a pietei, activitate care a fost deja
realizata in vederea realizarii cererii de finantare;
Deasemenea a fost omisa activitatea legata de identificare si inchirierea sediului
propus pentru desfasurarea activitatii, deoarece in prezent SC ............... Com Srl
dispune deja de acest sediu, palnul punctului de productie fiind anexata prezentei
cerei;
Enumerarea activitatilor a fost realizata in ordinea cronologica a demararii
implementarii lor, anumite activitati insa se deosebesc de celelalte, deoarece au o
implementare continua. Astfel spre exemplu activitatile de aprovizionare,
productie si desfacere au un caracter continu, fiind in perioada in ultimile 10 luni
de desfasurare a proiectului, spre deosebire de activitatile de investitie si angajare
de personal care au un caracter punctual, fiind concentrate in primele doua luni
de desfasurare a proiectului.

Descrierea detaliata a activitatilor propuse:

A. Activitati de investitie :

Activtatea 1: Investitie pentru achizitioanrea liniei de productie

12
O linie de productie panificatie se compune din urmatoarele elemente:
1. Cernator Masina indicata pentru cernere si amestecare pentru faina alimentara
2. Malaxor Masina indicata pentru amestecarea elementelor care intra in
compozitia painii
3. Divizor Masina indicata pentru taierea aluatului in formele si dimensiunile dorite
pentru produsul final
4. Dospitor Masina indicata pentru dosprirea painii inainte de coacere
5. Cuptor - Masina indicata pentru coacerea aluatului
6. Panacoade suporturi metalice, dotate cu o fasie din panza, necesare in vederea
realizarii procesului de dospire si coacere
7. Carucioare metalice folosite in transportul painii intre divizor- dospitor cuptor-
spatiu depozitare in vederea desfacerii .
8. Arzator utilaj folosit pentru cuptorul cu coacerea pe vatra ( tip de coacere
recomandat in cazul retetelor propuse prin prezentul proiect)
Toate aceste elemente formeaza standardul pentru o linie de productie panificatie.

Tipului fiecarui utilaj, in cadrul liniei de productie, a fost astfel ales incat sa permita productia
minima propusa (minim 3000 painei) si in acelasi timp sa permita extinderea pe viitor a
activitatii de productie. In realizarea acestei dimensionari, s-a tinut seama de o serie de
aspecte tehnice, precum : costurile fiecarui element al liniei de productie, specificatiile
tehnice ale acestora ( consumul de energie, capacitatea de productie, etc).
In urma analizelor efectuate de catre Sc ........................pe piata producatorilor si/sau
distribuitorilor de linii de productie panificatie, raportate la necesitatile prevazute pentru
productie a firmei, precum si in urma discutiilor purtate cu diversi producatori de paine, s-a
ajuns la concluzia o linie optima de fabricatie pentru activitatile propuse este reprezentata de
linia cu urmatoarele specificatii tehnice:
Cernator pentru faina CR 1200A
Date specifice:
Greutate 165 Kg
Dimensiunea 1400x800x1430 mm
Productivitatea 800 Kg/h
Puterea 0.3 Kw
Malaxor cuva fixa MSF160
Date specifice:
Greutate 662 Kg
Dimeniuni 1361x741x1157 mm
Capacitatea Cuvei 279 l
Capacitatea de pasta 160 kg
Capacitatea de faina 104 kg
Putere 7,72 Kw
Divizor hidraulic DM 20 M
Date specifice:
Greutate: 400 KG
Dimensiuni: 700x570x1100 mm
Capacitate: 14kg aluat
Capacitate de divizare:
Divide un numar de 20 de bucati la o presare
Dimensiune bucati divizate 255-1200 gr
Putere: 1, 1 Kw
Presarea se regleaza in functie de tipul de aluat, iar taierea are loc in forma de
bagheta
Cuptor ciclotermic Ciclo15
Date specifice:

13
Greutate: 6500 KG
Dimensiuni
Dimensiuni externe: L=2500 mm
P=3440 mm
H=2300 mm
Dimensiuni interne: L1=1800 mm
P1=2100 mm
Suprafata de coacere 15,12 mp
Consum electri 3,5 Kw
Puterea termica 115.000 kCal 134 Kw
Spatiu de lucru minim necesar in fata cuptorului 2600 mm
Vaporizator suplimentar pentru dospitor
Carucior fier cu posibilitatea de amplasare a 12 panacoade ( minim 2 buc
necesare)
Panacoade 24 bucati (cate 12 pentru fiecare carucior)
Pretul unei linii de productie de acest tip se ridica la 44.000 Euro
Prezentarea grafica a fluxului de productie si a utilitatii fiecarui utilaj in cadru acestuia, pentru
paine:

Pentru linia de productie prezentata anterior se inregistreaza urmatoarele date vis-a-vis de


timpul de utilizare, pentru fluxul complet de productie:
- timp pentru manipulare 5 minute;
- timp malaxare;
viteza1 - 3 minute
viteza 2 8 minute
- fermentare 10 minute
- dospire 45 minute
- coacere - 17 minute
- manipulare intre :
- malaxare dozare(formare) 3 minute
- formare - dospire 3 minute
- dospire- coacere 5 minute
- scoatere produse de la copt 5 minute
Total 90 minute 100 minute necesare pentru un flux productie
Capacitate medie de productie pentru un flux fiind de aproximativ 400 bucati paine

14
Activitatea 2: Investitie pentru achizitionarea masinii necesare pentru desfacere/ transport

Procesul de desfacere a produselor realizate prin prezentul proiect vor fi distribuite catre
grupul tinta principal al proiectului, la randul sau acesta distribuindu-le catre grupul tinta
secundar ( beneficiarii indirecti sau clientii finali).

In acest scop activitatea de productie, va trebui sustinuta printr-o activitate de desfacere.


Activitatea de desfacere reprezinta in fond modul prin care rezutatul acestui proiect se
materializeaza in practica, capatand relevanta fata de grupurile tinta fixate.

In vederea asigurarii desfasurarii in bune conditii a activitatii de desfacere este nevoie de un


mijloc de transport, adecvat, transportului produselor de panificatie.

Ca mijloc de transport, o solutie optima, din punct de vedre al mixtului format din: cantitatea
de paine ce trebuie transportata, costul transportului, consumul de carburant precum si
valoarea investitiei necesare, o reprezinta o masina tip Dacia 1304RIPK 4W, tractiune
integrala (Dacia papuc acoperita).

Amenajarea masinii in vederea desfasurarii activitatii de transport panine, se va realiza in


concordanta cu normele in vigoare:
- produsele sa nu atinga peretii mijlocului de transport;
- produsele sa nu se deterioreze in timpul tansportului .
In acest sens in interior masina va fi dotata cu un sistem de rafturi astfel incat sa permita
introducerea laditelor de paine .

O masina de acest tip poate fi incarcata cu maxim 20 ladite ( inaltimea unei ladite este de 22
cm, latimea de 50 si lungimea de 1m fiecare compartiment avand o inaltime de 30 de cm o
latime de 1.30m si o lungime de 2.20 m), ceea ce insemana 800 paini / transport. Pentru
acoperirea productiei totale ( 3000-3200 paini/ zi ) masina va fi incarcata de 4 ori, consumul
mediu la 100 Km in oras pentru o astfel de masina de de 8l conbustibil (benzina).

In vederea respectarii normelor metodologice in vigoare, in legatura cu igiena mijlocelor de


transport pentru panificatie, se va incheia un contract cu spalatoria auto autorizata, care va
asigura curatarea zilnica a masinii.

Investitia necesara pentru aceasta activitate este data se 4089 Euro la care se adauga pretul
asigurarii auto obligatorii. Ulterior dupa cumparare masina va fi asigurata Casco.

Activitatea 3: Alte activitati de investitie


- Investitie in amenajarea sediului in conformitate cu standardele impuse si cu
necesarul de spatiu impus prin specificatiile tehnice ale liniei de productie
- Investitie necesara achizitionarii altor elemente mijloace fixe- precum : mobilier,
calculator, cantar,etc.;
- Investitia necesara obtinerii autorizatiilor necesare pentru desfasurarea activitatii de
productie panificatie

Acest ansamblu de activitati reprezinta in fond micile amanunte fara care nici o afacere nu
functioneaza.

Astfel:
Investitie in amenajarea sediului in conformitate cu standardele impuse si cu
necesarul de spatiu impus prin specificatiile tehnice ale liniei de productie

15
Acesta consta in amenajarea spatiului astfel incat sa asigure elementele necesare productiei
de paine :
- apa calda, necesara pentru productia atat de paine, cat si pentru dusuri pentru
personal, esentiale in cadrul unei fabrici de paine. Apa calda va fi asigurata prin
achizitionarea unei instalatii de tip boiler cu o capacitate de minim 500 l. In mod
normal acesta instalatie este dotata cu un sistem propriu de incalzire al apei, care
inseamna consum suplimentar de energie. In cazul fabricii de paine, acesta nu se
justifica, deoarece, se poate si elimina prin asezarea boiler-ului deasupra cuptorului
ciclometric. Datorita degajarii de caldura care are loc (aproximativ 60 kCla) apa din
cantitatea de apa din boiler se va incalzi la temperatura de 40-60 grade in
aproximativ 45-60 minute, si se va mentine la temperaturi constante pe tot
parcursul derularii proiectului.

Asezarea boiler-ului in vederea obtinerii apei calde fara consum energetic suplimentar:

Investitia necesara pentru realizare unei astfel de instalatii se ridica ( in urma analiza
diferitelor oferte) la aproximativ 500 Euro.

- amenajarea spatiului pentru fumat :


Praful de faina care se degaja in timpul procesului de productie este inflamabil de
aceea este interzis fumatul in interiorul spatiului de productie al painii. In acest sens
trebuie amenajat un spatiu special pentru fumat in afara spatiului de productie.
Investitia necesara amenajarii unui astfel de spatiu se ridica la aproximativ 200 Euro

- echipamentul personarului:
Persoalul la productia de paine trebuie sa dispuna de un echipament specific, in
conformitate cu normele igenico-sanitare in vigoare.
In acest sens este necesara achizitionare de halate albe, sorturi si respectiv manusi
plastic.
Investitia necesara se ridica la suma de 150 Euro

16
-alte elemente folosite la productia de paine:
Productia de paine implica in cadrul fluxului de productie folosirea unor elemente
precum : ligheane pentru transportul aluatului, ladite (pentru productia prevazuta sunt
necesare 60 de ladite pretul fiind de 90.000/buc) pentru depozitatea si transportul
painii, alte ustensile necesare modelarii painii.
Investitia necesara achizitionarii acestor materiale se ridica ( in urma studierii mai
multor oferte) la suma de 500 Euro.

- amenajarea spatiului de depozitarea


Depozitarea materiilor prime si a materialelor necesare desfasurarii activitatilor de
productie, prezinta o serie de particularitati atat in functie de materiile prime
utilizate(faina, drojdie, sare, ameliolatori,etc), cat si in functie de tipul specific al
fiecaruia (exista faina care necesita depozitare intr-un mediu cu un anumit grad de
umiditate si un alt tip de faina necesita un alt grad de umiditate,etc). Deasemenea in
perspectiva desfasurarii activitatilor propuse trebuie tinut cont si de timpul maxim de
depozitare propus, deoarece in functie de perioada de depozitare va trebui sa se aiba
in vedere anumiti parametrii.
Pentru asigurarea parametrilor de temperatura si umiditate este necesara instalarea
unui instalatii de aer conditionat in zona magaziei, care sa permita mentinerea unei
temperaturi constante.
Investitia prevazuta pentru o astfel de instalatie se ridica la suma de 1000Euro.

Investitie necesara achizitionarii altor elemente mijloace fixe- precum : mobilier,


calculator, cantar,etc.

Aceste elemete nu reprezinta o investitie directa in productie, dar sunt absolut


necesare pentru desfasurarea in bune conditii ale proiectului.
- achizitionarea mobilierului:
Se refera la mobilierul necesar dotarii biroului administrativ-contabil ( 2 birouri, 4
scaune), precum si la mobilierul necesar in activitatea de productie : masa pentru
productie (inox alimetar), scaune pentru personal (10 bucati)
Suma totala necesara pentru realizarea acestei investitii se ridica la 1400 Euro.

- achizitionarea calculatorului:
Achizitionarea unui sistem automat de prelucrare a datelor este absolut necesar pentru
evidentierea si inregistrarea activitatilor desfasurate in cadrul microintreprinderii din
punct de vedere al fluxului de activitati de intrare/iesire, aprovizionare si desfacere,
evidenta contabila, evidenta stocurilor si evidenta personalului salariat.
Investitia necesarea pentru achizitionare unui asemenea sistem se ridica la aproximativ
600 Euro ( sistemul va fi achizitionat in regim second hand)

- achizitionarea cantarului :
Cantarul reprezinta un element absolut necesar desfasurarii activitatii de productie,
fiind util pentru activitatea de dozare a elementelor componente ale aluatului.
Investitia necesara pentru achizitionare unui asemenea sistem se ridica la aproximativ
800 Euro.

Investitiea necesara obtinerii autorizatiilor necesare pentru desfasurarea activitatii


de productie panificatie

17
Desfasurarea activitatii de productie paine trebuie realizata in contextul colaborarii cu
institutiile abilitate ale statului in autorizarea si supravegherea unei asemene activitati.
In acest sens vor trebui obtinute aprobari de functionare de la urmatoarele institutii:
- autorizatia de mediu;
- autorizatie de la pompieri;
- autorizatia metrologica a cantarului
- autorizatie sanepid
Costurile obtinerii acestor autorizatii se ridica la aproximativ 700 Euro

Activitatea 4: Angajarea personalului, care prezinta calificarea necesara

Structura personalului ce urmeaza a fi angajat este evidentiata in urmatorul tabel:


Nr.crt Denumire luc de Nr. persoane
munca necesare
1 Manager 1
2 Contabil 1
3 Distribuitor 1
4 Gestionar 2
5 Paznic 1
6 Brutar 2
7 Personal necalificat 2
Total: 10
Angajarea persoanlor in conformitate cu specificul datelor prezentate in tabelul anterior, se
compune din urmatoarele etape:
- interviu
- angajarea
- instruirea in vederea cunoasterii normelor de protectia muncii

Activiteatea 5: Activitati de aprovizionare

n esenta painea nu este altceva decat un aluat copt obtinut din fain si apa, afanat cu
drojdie. De fapt unele produse traditionale (rustice) nu contin decat ingredientele mentionate
mai sus, la care se adaug evident si sarea. Dar la fel de bine exist si produse de
panificatie n compozitia carora intra pe langa faina, apa, drojdie, sare si alte ingrediente:
zahar, margarina sau ulei, lapte, ou si diverse arome. Dar, indiferent de sortiment, materiile
prime de baza la fabricarea painii sunt: faina, drojdia si apa.

Activitatea de aprovizionarea are drep scop achizitionarea de materii prime si materiale


conform retetei propuse.

18
Aprovizionarea cu materii prime si materiale reprezinta o necesitate pentru desfasurarea
activitatii de productie, fara de care acesta ar putea fi conceputa.

Aprovizionarea - Materii prime necesare


Faina
Drojdie
Sare
Ameliolatori

Aprovizionarea cu materii prime Particularitati:intervale de aprovizionare

Activitatea de aprovizionare urmareste asigurarea stocului de materii prime necesar, astfel


incat activitatea de productie sa se deruleze fara probleme. Datorita particularitatilor acestui
proiect, precum si datorita anumitor considerente de natura tehnica, in ceea ce priveste
activitatea de panificatie, activitate de aprovizionare va urmari in permanenta acoperirea
stocului necesar productiei pentru o perioada de 15 zile.

Astfel la inceputul derularii activitatii se vor achizitiona materiile prime necesare pentru
productie pentru o perioada de 15 zile. In ultimile cinci zile ale acestui interval vor fi
demarate actiunile pentru aprovizionare, pentru un interval de inca 15 zile, aceasta
deoarece, se va lua in considerare o marja de intarziere de 5 zile pentru finalizarea activitatii
de aprovizionare. Aceasta perioada de timp a fost astfel fixata, astfel incat in cazul in care
apar probleme in relatiile cu unul dintre distribuitorii de materii prime, sa fie timp suficient
pentru a contacta un alt distribuitr, astfel incat activitatea de productie si contractele cu
beneficiarii ale firmei SC ............... Com sa nu fie periclitate.

Activitatea 6: Activitatea de productie

Activitatea de productie propriu-zisa se compune din mai multe faze ( procese sau etape
tehnologice) precum urmeaza:

1. Manipularea initiala. Etapa de productie care consta in :


- Scoaterea materiilor prime din magazie
- Cantarirea materiilor prime pentru alcatuirea dozajului necesar conform retetei
- Transportul fainii ( in recipiente igenice ) catre cernator
Utilaje necesar : recipiente pentru transportul fainii si a altor materii prime
Durata estimata: 5 minute
Personal necesar: Gestionar si 1 lucrator

Utilitatea acestei etape in cadrul activitatii de productie: pregatirea materialelor necesare


activitatii de productie, in dozajul indicat prin reteta

2. Cernerea. Etapa de productie care consta in :


- cernerea materiei prima faina in vederea eliminarii impuritatilor
- cantarirea ulterioara in vederea identificarii greutatii de faina cernuta in raport cu
cantitatile specificate prin reteta.
- completarea cantitatii de faina cernuta, pana la nivelul specificat in reteta, atunci
cand este cazul
Utilaje necesare: Cernator pentru faina

19
Durata estimata: 1h pentru cernerea a 800 kg faina ( cernerea fainii se poate realiza in afara
fluxului de productie, timpul necesar cernerii nefiind adaugat in calculul total al timpului
necesar desfasurarii fluxului de productie)
Personal necesar : 1 lucrator

Utilitatea acestei etape in cadrul activitatii de productie: eliminarea impuritatilor din faina.

3. Malaxarea. Etapa de productie care consta in :


- topirea sarii in apa calda
- amestecarea materiilor prime in cantitatile specificate prin reteta cuva malaxorului
- extragerea aluatului din cuva malaxolurului
Utilaje necesare: Malaxor cuva fixa
Durata estimata:
- malaxare la viteza 1 : 3 minute
- malaxare la viteza 2 : 8 minute
Personal necesar : 1 brutar

Utilitatea acestei etape in cadrul activitatii de productie: amestecul materiilor prime in


vederea obtinerii aluatului necesar productiei de paine

4. Manipulare intre malaxare - formare (dozare). Etapa care consta in:


- introducere materialului (aluatului) obtinut in urma malaxarii in vase ( construite din
material palstic sau/si din inox alimentar)
- transportul materialului si introducerea acestuia in cuva dozatorului
- setarea dozaorului in vederea obtinerii formei si gramajului dorit
Utilaje necesare: vase pentru transportul aluatului din material plastic sau din inox alimentar
Durata estimata : 3 minute
Personal necesar: 1 lucrator

Utilitatea acestei etape in cadrul activitatii de productie: transportul aluatului intre malaxor si
dozator, in vederea dimensionarii in forma si dimensiunile dorite pentru realizarea produsului
final.

5. Formare. Etapa care consta in :


- pornirea dozatorului
- asezare formelor de aluat obtinute pe panacoade
- introducerea panacodelor in suporturile carucioarelor metalice pentru transport
- reintroducerea de aluat in cuva dozatotului, dat fiind faptul ca acesta are o
capacitate mai mica decat cantitatea de aluat obtinut prin malaxare
- reluarea fazelor anterioare pana la epuizarea aluatului
Utilaje necesare: divizorul hidraulic
Durata estimata:10 minute
Personal necesar: brutar si un lucrator

Utilitatea acestei etape in cadrul activitatii de productie: divizarea pastei de aluat in forma si
la marimile dorite pentru obtinerea painii ( raportul dintre greutatea bucatilor de aluat si
greutate finala a painii, fiind o caracteristica proprie fiecarui tip de reteta)

6. Manipularea intre formare si dospire Etapa care consta in:

- transportul caruciorului metalic pe care au fost asezate panacoadele catre dospitor


- introducerea panacoadelor in dospitor

20
Utilaje necesare: carucior de fier si panacode
Durata estimata: 3 minute
Personal necesar: un lucrator

Utilitatea acestei etape in cadrul activitatii de productie: asezarea formelor de aluat in


dospitor in vederea realizarii

7. Dospirea (afanarea aluatului). Etapa care consta in:


- asazarea panacodelor cu formele de paine in dospitor
- setarea dospitorului la temperatura indicata pentru dospire prin specificatiile retetei
si in functie de marimea bucatilor de aluat
- extragerea panacodelor care contin formale de aluat afanat din dospitor
- asezarea acestora pe caruciorul metalic
Utilaje necesare: dospitor
Durata estimata: 45 minute
Personal necesar: brutar

Utilitatea acestei etape in cadrul activitatii de productie: afanarea aluatului de paine care
reprezinta in fond un proces ce se desfasora intr-un mediu cald 26,7-27,8 grade si in conditii
de umiditate ridicata, si care are la baza procesul de fermentatie a drojdiei, si are ca efect
fizic cresterea aluatului. Deoarece procesul de dospire se bazeaza pe emanatia gazelor
rezultate din fermentatia drojdiei, acest proces duce la omogenizarea elementelor
componente ale aluatului.

8. Manipularea intre dospire si coacere. Etapa care consta in:


- asezarea panacodelor pe care sunt dispuse bucatile de aluat dospit rastele
caruciorului metalic
- transportul acestora catre cuptor in vederea realizarii procesului de coacere

Utilaje necesare: carucior metalic, panacoade


Durata estimata: 5 minute
Personal necesar: un lucrator

Utilitatea acestei etape in cadrul activitatii de productie: introducerea aluatului dospit in


cuptor, in vederea derularii procesului de coacere.

9. Coacerea . Etapa care consta in :


- introducerea panacodelor pe care sunt dispuse bucatile de aluat dospit in cuptor
- setarea cuptorului la temperatura de coacere indicata prin reteta aluatului si prin
greutatea bucatilor de aluat
- derularea propriu-zisa a coacerii

Utilaje necesare: cuptor ciclometric


Durata estimata: 17 minute
Personal necesar: brutar

Utilitatea acestei etape in cadrul activitatii de productie: Etapa de coacere duce la


transformarea aluatului dospit in produsul final painea- .

10. Manipularea in vederea scoaterii produselor din cuptor si pregatirii acestora


pentru desfacere. Etapa care consta in:
- extragera panacoadelor cu paine din cuptor
- asezarea acestor in caruciorul metalic

21
- transportul si depozitarea in vederea desfacerii
Utilaje necesare: carucior metalic dotat cu panacoade
Durata estimata: 5 minute
Personal necesar: un lucrator

Utilitatea acestei etape in cadrul activitatii de productie: prin aceasta etapa se realizeaza
asezarea : racirea painilor, depozitarea lor in suporturi in vederea desfacerii.

Activitatea 7: Activitati de desfacere

Activitatea de desfacere urmareste distribuirea produselor obtinute in urma desfasurarii


celorlalte activitati catre beneficiarii directi.
In acesta faza, produsele realizate de SC ........................intra in contact direct cu grupul tinta
principal : agentii comerciali care comercializeaza produse din paine.
Activitatea de desfacere consta in mai multe etape:
- etapa de livrare a produselor
- etapa de incasare a banilor proveniti din comercializarea produselor

In prima etapa se realizeaza distribuirea produselor catre agentii economici, comercianti, pe


baza unei precomenzi facute de acestia catre SC ............... . In momentul predarii
produselor se semneaza o factura proforma in care sunt specificate cantitatea livrata,
valoare, si termenul de plata (nu mai mare de zece zile).
Transportul produselor este asigurat de catre SC ............... , ceea ce da relevanta activitatii
de achizitionare a unui mijloc de transport si activitatii de dotare a acestui in conformitate cu
standardele in vigoare.

In cea de-a doua etapa are loc incasarea valorii facturii proforme si tarnsformarea acesteia in
factura normala insotita de chitanta daca plata se realizeaza in numerar sau fara chitanta
daca plata se realizeaza prin virament bancar.

Activitatea 8: Activitati de marketing


Activitatea de Marketing este conceputa pe mai multe directii:
1. Activitati de analiza a furnizorilor;
2. Activitati de analiza a concurentei;
3. Activitati de analiza a produselor pe piata;
4. Activitati de publicitate catre grupurile tinta ale proiectului
5. Activitati de previzionare.
Toate aceste elemente formeaza mixtul de marketing folosit in vederea adaptarii continue a
activitatilor si produselor firmei SC ........................la eventualele modificari ( oportunitati sau
constrangeri) ce apar ca urmare a evolutiei diversilor factori.
In continuare va fi prezentata o descriere a obiectivelor fiecarei activitati propuse :

1. Activitatea de analiza a furnizorilor:


Are drept scop analiza continua a ofertelor furnizorilor de materii prime si materiale, deja
identificati in vederea determinarii eventualelor oportunitati.

Pe de alta parte se are in vedere derularea unei activitati continue de investigare a ofertelor
unor noi furnizori, atat pentru a nu se creea dependenta fata de un singur furnizor cat si
pentru a identifica eventualele avantaje (de naura calitativa, pret sau calitativa) pe care
ofertele acestora le comporta.

22
O alta directie urmarita in cadrul acestei activitati este aceea de a identifica furnizorii
concurentei in vederea realizarii in permanata a unei raportari a produselor calitatii si pretului
materiilor prime folosite de acestia la calitatea si pretul materiilor prime folosite de
SC ............... .

2. Activitatea de analiza a concurentei


Are drept scop identificare si analiza concurentilor directi producatori de produse similare,
concurentilor cu produse asemanatoare sau care au utilitate similara ( ex: producatorii de
chifle), din punct de vedere al tipului de produse pe care acestia le ofera, a raportului
pret/caliate, al cotei pe piata.

Analiza cotinua a concurentei constituie o activitate de o importanta majora in ansamblul


activitatilor de marketing, deoarece numai printr-o astfel de activitate, este posibila
dimensionarea strategica a evolutiei pe termen mediu si lung a firmei Velabd

3. Activitatea de analiza a produselor pe piata


Are drept scop analiza impactului pe care-l are fiecare produs pe piata, a asteptarilor pe care
grupurile tinta directe si si indirecte ale acestui proiect le au in legatura cu produsele oferite,
analiza cererii si ofertei a diverselor produse oferite.

Aceasta activitate este conceputa in vederea adaptarii produselor firmei Sc


........................catre produsele care prezinta o importanta deosebita pentru grupul sau tinta,
si care prezinta in acelasi timp avantaje din punct de vedere al castigurilor obtinute.

4. Activitatile de publicitate catre grupurile tinta ale proiectului


Publicitatea constituie un element cheie in derularea oricarei afaceri.

Desi proiectul activeaza intr-un domeniu in care cererea evolueaza in mod constanta in
raport cu cresterea sau descresterea numarului populatiei, este foarte important sa se aiba in
vedere atargerea clientilor ( grupul tinta direct) catre achizitionare produselelor firmei. Acest
lucru este desigur garantat prin avantajele pe care produsele realizate de Sc ............... Com
le prezinta : pret scazut, calitate si facilitati de plata, dar va trebui mentinut prin actiuni
menite sa stimuleze interesul grupului tinta al beneficiarilor indirecti (consumatorii finali)
pentru produsele realizate.

5. Activitati de previzionare
Reprezinta ansamblul prin care se estimeaza evolutia probabila a diverselor elemente care
apar pe piata si care pot influenta pozitiv sau negativ pozitia pe care SC ........................o are
in raport cu : pozitia ocupata pe piata, elementele atractive din oferta, calitate produselor
oferite / caliatea produselor concurentei, eventuale majori sau scaderi ale costurilor materiilor
prime folosite, etc.
Desi in cadrul acestei activitai nu se poate pune problema unei analize pe termen lung (data
fiind situatie de relativa instabilitate economica in care se gaseste Romania in prezent), se va
avea in vedere analiza pe termen scurt si mediu.

In acelasi context activitatea de previzionare va viza si diversele elemente sau stiluri de


productie spre care se tinde. (Un exemplu exemplu eleocvent in acest sens il reprezinta
pentru panificatie aparitia tehnologiei aluatului congelat ) .

1.8. Metodologia

23
1.8(a). Metode de implementare, si
1.8(b) Motive pentru alegerea metodologiei propuse
Prezentarea metodelor de implementare a proiectului este realizata in stransa legatura cu
activitatile propuse, astfel:

Metodele de implementare corespunzatoare activitatii de investitie

Activititatea de investitie se compune din canalizarea investitiei initiale necesare demararii


proiectului in urmatoarele directii:
- Investitie pentru achizitionarea liniei de productie fabricatie paine
- Investitie pentru achizitonarea masinii necesare pentru desfacere/ transport
- Alte activitati de investitie
- Investitie in amenajarea sediului in conformitate cu standardele impuse si cu
necesarul de spatiu impus prin specificatiile tehnice ale liniei de productie
- Investitie necesara achizitionarii altor elemente mijloace fixe- precum :
mobilier, calculator, cantar,etc.;
- Investitie necesara obtinerii autorizatiilor necesare pentru desfasurarea
activitatii de productie panificatie

Metodologia propusa pentru realizaraea activitatii 1: investitie pentru achizitionarea liniei de


productie panificatie:
- Se vor contacta producatorii (sau distribuitorii) de utilaje productie panificatie din
Craiova si din tara, la momentul realizarii investitiei;
- Se vor analiza ofertele acestora raportate la cerintele specificate in cadrul
proiectului, tinandu-se in acelasi timp cont de perioada de garantie, oferita precum
si de modalitatile de realizare a activitatii de service
- Se va achizitiona produsul optim din punct de vedere al raportului pret calitate
- In achizitionarea propriuzisa, se poate opta pentru achizitionarea a diverse
elemente ale liniei de fabricatie de la diversi producatori distribuitori, optandu-se
pentru aceasta solutie numai in cazul in care pretul final va fi mai mic.
Nota :
- Sc ........................a realizat deja un studiu prealabil al pietei locale si nationale,
anexand prezentei cereri de finatare cele mai avantajoase trei oferte identificate.
- Investitia realizandu-se in totalitate din fondurile obtinute prin programul Schema
de finantare pentru intreprinderile noi, micro-intreprinderi si intreprinderi mici si
mijlocii recent infiintate, se vor respecta conditiile impuse de catre Autoritatea
Contractanta.
Suma necesara pentru realizarea acestei activitatie este de 44.000 Euro suma estimata in in
urma analizei ofertelor de la diversi distribuitori.

Metodologia propusa pentru realizarea activitatii 2: investitie pentru achizitionarea masinii


necesare desfacere transport:
Este similara metodologiei prezentate anterior, cu specificarea ca se vor lua in calcul doar
masinile de tip Dacia papauc, care din punct de vedere al costurilor de intretinere si consum
reprezita solutia optima pentru realizarea activitatii de distributie.
Suma necesara pentru realizarea acestei activitati de investitie este de 5000 Euro inclusiv
cheltuielile de asigurare

Metodologia propusa pentru realizarea activitatii3: alte activitati de investitie:

In vederea realizarii activitatilor de amenajare a sediului se are in vedere achizitionarea


elemetelor necesare astfel:

24
- linia de producti va fi asezata in cadrul spatiului astfel incat sa permita accesul si
folosirea in conditiile de securitate specificate prin standardele tehnice, la fiecare
dintre utilajele care o compun. In acest sens instalarea va fi asigurata de catre firma
care livreaza linia de productie, ceea ce repreznta un element comun in oferta
oricarei firme de distributie.
- spatiul de depozitare va fi doatat cu o instalatie de aer conditionat astlef incat sa
permita mentinerea conditiilor optime de depozitare ( temeperatura sa nu
depaseasca 25grade, umiditate scazuta, faina sa fie depozitata pe boxpaleti, cu
spatiu de aerare de minim 20 cm )
- productia de paine este o activitate care necesita in permamenta apa calda,asa
cuma afost prezent in sectiunea descrierea detaliata a activitatilor, in acest sens,
se va achizitiona o instalatie de tip boiler cu capacitate de 500 l care va fi racordata
la instalatia de aprovizionare cu apa . Bolilerul va fi fixat in perete de o distata de
30 de cm deaupra cuprotului , astfle incat datorita degajarii calorice ce are loc, sa
se asigure incalzirea apei, fara chetuieli suplimentare in ceea ce priveste consumul
de energie. Deasemenea apa calda va fi folosita si pentru asigurarea apei pentru
dusuri.
- amenajarea spatiului pentru fumat reprezinta o necsitate impusa prin norme legale
in cadrul activitatii de productie paine, deoarece praful de faina ce se degaja in
timpul productie este inflamibi. In acest sens spatiul pentru fumat va fi amenajta in
afara punctului de productie si va consta in amplasarea unei bancute si a unei
scrumiere stas.
- echipamentul personalului trebuie realizat in conformitate cu standardele igenico-
sanitare in domeniu, fiind in acest sens necesare halate si sorturi albe,
confectionate din bumbac.
- celelate ustensile (ligheane, ladite etc) utilizate in procesul de manipulare al
aluatului de paine vor trebui sa nu prezinte nici un pericol din punct de vedere al
igenei sanitar-veterinare . In acest ses acestea vor fi fabricate fie dinm material
plastic, fie din inox alimentar.
Achizitionarea tuturor acestor elemente, precum si contractarea diverselor firme in vederea
realizarii activitatilor de instalare a acestora, se va realiza din punct de vedere finaciar in
conformitate cu normele legale in vigoare si binenteles in conformitate cu conditiile
specificate impuse de autoritatea contractanta (regula celor trei oferte).
Suma totala necesara pentru realizarea acesor activitati de investitie este in valoare de
5250 Euro.

Metodologie propusa pentru realizarea activitatii 4: Angajarea personalului


Anagajarea personalului reprezita o activtate de o importanta deosebita, deoarece procesul
de productie al painii reprezint un proces complex, in car factorul uman ( experienta si
priceperea personalului) joaca un rol deosebit.

In vederea angajarii personalului se vor urmarii doua aspecte majore:


- sa aiba experienta necesara (cel putin 2 ani activitate in doaeniu, sau studii de
specialitate)
- personalul angajat sa fie bine renunerat .
In acest sens este prevazuta o grila de salarizare propusa in raport cu tipul locurilor de
munca:

Nr.crt Denumire luc de Nr. persoane Nivelul Total/luna


munca necesare slariilor nete
prevazute/per
soana/luna
1 Manager 1 5.000.000 5.000.000

25
2 Contabil 1 4.500.000 4.500.000
3 Distribuitor 1 4.500.000 4.500.000
4 Gestionar 2 3.000.000 6.000.000
5 Paznic 1 2.500.000 2.500.000
6 Brutar 2 4.500.000 9.000.000
7 Personal necalificat 2 3.000.000 6.000.000
Total: 10 37.500.000
In activitatea de angajare a apersonalului, in momntul angajarii va avea loc un instructaj in
ceea ce priveste normele de protectia muncii, precum si un instructaj legat de folosirea
aparatelor in dotare.

Metodologia propusa pentru realizarea activitatii5: Activitatea de aprovizionare

Activitatea de aprovizionare este strans legata de activitatea de productie si desfacere. In


acest sens aprovizionarea trebuie sa asigure materiile prime si materialele necesare
desfasurarii in bune conditii a activitaii de productie. In acelasi sens calitatea mariilor prime
folosite in cadrul procesului de productie influenteaza in mod direct calitatea produselor
obtinute, ceea ce influenteaza desfasurarea activitatii de desfacere.

Din aceste motive activitatea de aprovizionare va trebui sa tina seama de particularitatile


intregului proces de productie desfacere, prin asigurarea calitatii materiilor prime precum si a
cantitatilor necesare.

Principalele materii prime asigurate prin activitate de aprovizionare:


- Faina
- Sare
- Drojdie
- Amelioratori
Stanadardele in ceea ce priveste aprovizionare acu materii prime ce vor fi respectate sunt
date de Standardul Roman SR 877 [1996], Standarul Profesional SP 3127-95 si respectiv de
standardele de stat STAS 90-88, STAS 12311-85 si respectiv STAS 12379-85, utilizate in
acest moment in Romania in ceea ce priveste faina de garu si celelate materii prime utilizate
in fabricatia painii.

Necesarul de materii prime a realiza 1kg aluat cantitate necesara pentru 2 paini albe a 450g
738 g faina, 11 g drojdie, 12 g sare, 5 g amelioratori si 234 ml apa.

Necesarul de aprovizionat zilnic (corespunzator unei productii de 3000 bucati paine 1500Kg
aluat)
1107 kg faina; 16.5Kg drojdie; 18 kg sare; 7.5 kg amelioratori 351 l apa

Datorita particularitatilor activitatii de desfacere ( plata la 10 zile) si particlaritatilor activitatii


de aprovizionare ( se prevede o marja de eroere de 5 zile in realizarea aprovizionarii), prin
metodologia de implementare a activitati de aprovizionare va trebui sa se asigure un necesar
de materii perima si materiale pentru minim 15 zile.

Ciclul activitatilor de aprovizionare se deruleaza in etape de 15 zile astfel:


Etapa 1
- Se contacteaza furnizorii de materii prime si matruiale se transmite comnda si se
emite factura proforma
- Se primeste marfa se depoziteaza si se achita valoare facturii proforma ( tansportul
va fi asigurat de furnizor)
Etapa2

26
- se astepta 10 zile ( perioada la care incep incasrile pentru produsele realizate cu
materiile prime obtinute in prima etapa, prin folosirea sitelului de livrare cu plata la
10 zile)
- Se reia etapa1

Metodologia propusa pentru realizarea activitatii6: Activitati de productie

Implementarea activitatii de productie se realizeaza tinanad cont de anumite elemete ,


precum:
- Capacitatea de productie a liniei tehnologice propuse
- Timpul de productie mediu necesar pentru un flux de productie
- Momentul la cre trebui realizate vanzarile

Analiza capacitatii de productie a liniei tehnologice propuse reprezinta urmatoarele


caracteristici tehnice:
Capacitatea medie de productie a linie de productie prezentata este de
aproximativ 400 paini pe flux
Fluxul de productie dureaza 1ora si 40 minute
Productie prevazuta spre realizare este de minim 3000 bucati paine / zi
Pe baza acestor date se poate dimensiona timpul zilnic necesar derularii activitatii de
productie in vederea obtinerii productiei propuse 12ore si 50 minute

Cum distributia painii catre grupul tinta propus se realizeaza dimineata, activitatea de
productie va fi astfel dimensionata incat sa acopere necesarul de productie la ora 6.00
dimineata, moment in care demareaza activitatea de distributie.

Din aceste motive activitatea de productie se va derula in 2 ture, lucru de noapte, timpul de
lucru pe tura fiind de 7 ore ( cate o jumate de ora fiind necesar schimbului de tura si o
jumatate de ora pauza lucru).

Metodologia propusa pentru realizarea activitatii 7: Activitatea de desfacere

Activtatea de desfacre vizeaza distributia produselor realizate de Sc ........................catre


memebrii grupului tinta.

Deoarece acestia nu dispun de masini proprii amenajate special pentru transportul de paine,
acesta va trebui asigura de Sc ............... .

Analizand fluxul vanzarilor zilnice de paine ale grupului tinta s-a constatat ca vanzarea painii,
in diferite perioade ale zilei prezinta utrmatorul trend:

Distributia vanzarilor de paine pe perioade ale


zilei
11% 23%
7.00-9.00
27%
9.00-14.00
14.00-16.00
22% 16.00-19.00
17%
dupa ora 19.00

27
In perspectiva realizarii in bune condtii a activitatii de desfacere, cele doua componente ale
sale : respectiv distribuire si colectarea veniturilor vor fi astfel dimensionate:
- pentru a acoperii toate perioadele de vanzare a painii, in cursul unei zile , activitate
a de distributie va fi orientata in perioada 6.00- 9.00
- activitatea de colectare a veniturilor in perioada 16-19 moment in care agentii
economici dispun de lichiditati financiare.

Metodologia propusa pentru realizarea activitatii8: Activitatea de marketing


Deoarece activitatile de marketing prezinta o complexitate majora in contextul economic al
zonei, si cum Sc ........................nu dispune de un departament prpriu de marketing,
realizarea acestei activitati revine in principal partenerului sau propus pentru acest proiect

1.8.(c) Cum intentioneaza proiectul sa continue eventual un proiect anterior sau activitati
anterioare

Fiind vorba de o intreprindere tanara, nou infiintata, nu se poate vorbi de continuitatea in


virtutea unui proiect anterior sau a altor activitati anterioare. Totusi SC ............... , a
desfasurat pana in prezent activitatile necesare inchirierii spatiului si deasemenea a
contactat firma..........., in vederea realizarii analizelor de piata necesare implementarii
prezentului proiect.

1.8.(d) Proceduri de evaluare interna


Proiectul propunand o activitate in exclusivitate economica, in conformitate cu specificatiile
cuprinse in documentul Ghidul finatataorului va detine un pe langa sitemul de inrecistrare
contabil prevazut prin lege si o inregistrare contabila distincta pentru toate fluxurile de natura
economica si finaciara care iau nastere ca urmare a implementarii sale. Acesta va fi pus la
dispozitia autoritatii contractante in conformitate cu prevederile contractului. Acesta sistem de
inregistrae va constitui practic evidenta detaliata a activitatilor desfasurate, din punct de vedere
monetar, fiind un instrument puternic de analiza a obiectibvelor propuse.

In acelasi timp insa in implementarea proiectului vor fi folosite o serie de proceduri de analiza
specifice fiecarei activitati desfasurate.

Pentru evaluarea interna a fiecarei activitai, se vor realiza o serie de activittai care se compun
din:
- strangerea datelor necesare analizelor economice finaciare standard ( pentru calculal
ratei interne de recuperare, pentru elabolarea raportului intre venituri si cheltuieli,
calculul profitui mediu lunar per leu ale cheltuielilor efectuate, etc)
- realizarea analizelor economice propriuziese;
- prezentarea si transmiterea acestora catre eventualii aparteneri si catre autoritate
contractatnta.
Toate aceste activitati de evaluare interana cad in sarcina departamentuluii contabil si vor fi
supervizate de managerul proiectului

1.8.(e) Nivelul de implicare si activitatea altor organizatii (parteneri sau altii) in proiect

28
Partenerul propus in realizarea activitatilor prezentulu proiect il constituie---------, partener
care va realiza toate activitaile legate de implementarea activitatii numarul 5, prezentata in
sectiunea descrierea detaliata a activitatilor, si anume Activitatea de marketing.

Implicarea ------------in realizarea prezentului proiect este data de realizarea urmatoarelor


tipuri de activitati:
1. Activitati de analiza a furnizorilor, in vederea identificarii potentialelor surse de
aprovizionare, in raport de ofertele acestora
2. Activitati de analiza a concurentei, in vederea identificarii pozitiei acestora pe
piata precum si a evetualelor tendinte de extinderea sau de renuntare la anumite
segmente de piata pe care acestia le prezinta si care se vor concretiza fie in
oportunitati fie in constrangeri pentru activitatea SC ............... .
3. Activitati de analiza a produselor pe piata, destinate identificarii impactului pe
care produsele realizate de SC ........................I-si gasesc utilitatea pe piata, atat
din punct de vedere al beneficiarilor directi cat si indirecti ai proiectului
4. Activitati de publicitate catre grupurile tinta ale proiectului, sustinerea activitatii de
desfacere, in perspectiva largirii grupului de beneficiari direct si/sau indirecti va fi
insotita de o activitate de publicitate, axata ata asupra grupului tinta direct, cat si
asupra beneficirailor finali ai acestui proiect: consumatorii.

1.8.(f) Justificarea rolului fiecarui partener

Tinanad cont de caracterul activitatilor desfasurate, si de structura de personal propus


singura activitate pa care Sc ........................este incapabila sa oa acopere, o reprezinta
activitatea de Marketing. In acest sens ne-am indreptat atentia catre o firma specialiazata, in
vederea acoperirii acestei laturi a activitatilor propuse.

1.8.(g) Echipa propusa pentru implementarea proiectului

Nr.crt Denumire luc de Nr. persoane


munca necesare
1 Manager 1
2 Contabil 1
3 Distribuitor 1
4 Gestionar 2
5 Paznic 1
6 Brutar 2
7 Personal necalificat 2

1.9 Durata si planul de actiune

Durata proiectului va fi de 12 luni.

An Activitate Localizar Organism de implementare


ea (oras)
An 1
Luna 1 Pregatirea si punerea in aplicare a Craiova Solicitant : Sc ...............

29
activitatii 1: Investitie pentru
achizitionarea liniei de productie
Pregatirea si punerea in aplicare a Craiova Solicitant : Sc ...............
activitatii 2: Investitie pentru
achizitionarea masinii necesare pentru
desfacere/transport
Luna 2 Pregatirea si punerea in aplicare a Craiova Solicitant : Sc ...............
activitatii 3: Alte activitati de investitie
Pregatirea si punerea in aplicare a Craiova Solicitant : Sc ...............
activitaii 4 : Angajare personalului
Pregatirea activtatii 5: Activitati de Craiova Solicitant : Sc ...............
aprovizionarea
Pregatirea activitatii 6: Activitati de Craiova Solicitant : Sc ...............
productie
Pregatirea activitatii 7: Activitati de Craiova Solicitant : Sc ...............
desfacere
Luna 3 Punerea in aplicare a activtatii 5: Activitati Craiova Solicitant : Sc ...............
de aprovizionarea
Punerea in aplicare a activitatii 6: Activitati Craiova Solicitant : Sc ...............
de productie
Punerea in aplicare a activitatii 7: Activitati Craiova Solicitant : Sc ...............
de desfacere
Pregatirea activitatii 8: activitati de Craiova
Marketing
Luna4 Punerea in aplicare a activtatii 5: Activitati Craiova Solicitant : Sc ...............
de aprovizionarea
Punerea in aplicare a activitatii 6: Activitati Craiova Solicitant : Sc ...............
de productie
Punerea in aplicare a activitatii 7: Activitati Craiova Solicitant : Sc ...............
de desfacere
Punerea in aplicare a activitatii 8: activitati Craiova
de Marketing
Luna 5 Punerea in aplicare a activtatii 5: Activitati Craiova Solicitant : Sc ...............
de aprovizionarea
Punerea in aplicare a activitatii 6: Activitati Craiova Solicitant : Sc ...............
de productie
Punerea in aplicare a activitatii 7: Activitati Craiova Solicitant : Sc ...............
de desfacere
Punerea in aplicare a activitatii 8: activitati Craiova
de Marketing
Luna 6 Punerea in aplicare a activtatii 5: Activitati Craiova Solicitant : Sc ...............
de aprovizionarea
Punerea in aplicare a activitatii 6: Activitati Craiova Solicitant : Sc ...............
de productie
Punerea in aplicare a activitatii 7: Activitati Craiova Solicitant : Sc ...............
de desfacere
Punerea in aplicare a activitatii 8: activitati Craiova
de Marketing
Luna 7 Punerea in aplicare a activtatii 5: Activitati Craiova Solicitant : Sc ...............
de aprovizionarea
Punerea in aplicare a activitatii 6: Activitati Craiova Solicitant : Sc ...............
de productie
Punerea in aplicare a activitatii 7: Activitati Craiova Solicitant : Sc ...............

30
de desfacere
Punerea in aplicare a activitatii 8: activitati Craiova
de Marketing
Punerea in aplicare a activtatii 5: Activitati Craiova Solicitant : Sc ...............
de aprovizionarea
Luna 8 Punerea in aplicare a activitatii 6: Activitati Craiova Solicitant : Sc ...............
de productie
Punerea in aplicare a activitatii 7: Activitati Craiova Solicitant : Sc ...............
de desfacere
Punerea in aplicare a activitatii 8: activitati Craiova
de Marketing
Luna 9 Punerea in aplicare a activtatii 5: Activitati Craiova Solicitant : Sc ...............
de aprovizionarea
Punerea in aplicare a activitatii 6: Activitati Craiova Solicitant : Sc ...............
de productie
Punerea in aplicare a activitatii 7: Activitati Craiova Solicitant : Sc ...............
de desfacere
Punerea in aplicare a activitatii 8: activitati Craiova
de Marketing
Luna10 Punerea in aplicare a activtatii 5: Activitati Craiova Solicitant : Sc ...............
de aprovizionarea
Punerea in aplicare a activitatii 6: Activitati Craiova Solicitant : Sc ...............
de productie
Punerea in aplicare a activitatii 7: Activitati Craiova Solicitant : Sc ...............
de desfacere
Punerea in aplicare a activitatii 8: activitati Craiova
de Marketing
Luna11 Punerea in aplicare a activtatii 5: Activitati Craiova Solicitant : Sc ...............
de aprovizionarea
Punerea in aplicare a activitatii 6: Activitati Craiova Solicitant : Sc ...............
de productie
Punerea in aplicare a activitatii 7: Activitati Craiova Solicitant : Sc ...............
de desfacere
Punerea in aplicare a activitatii 8: activitati Craiova
de Marketing
Luna12 Punerea in aplicare a activtatii 5: Activitati Craiova Solicitant : Sc ...............
de aprovizionarea
Punerea in aplicare a activitatii 6: Activitati Craiova Solicitant : Sc ...............
de productie
Punerea in aplicare a activitatii 7: Activitati Craiova Solicitant : Sc ...............
de desfacere
Punerea in aplicare a activitatii 8: activitati Craiova
de Marketing

2. Rezultate asteptate

2.1 Impactul estimat asupra grupurilor tinta

2.1.(a) cum va imbunatati proiectul situatia grupurilor tinta

Proiectul propus prin produsele sale vizeaza in mod direct imbunatatirea situatiei finaciare
atat pentru grupurile tinta primare, cat si pentru beneficiarii indirecti.

31
Prezentarea produsului, a avantajelor si a modului cum aceste imbuntatesc situatia grupurilor
tinta:
Produsul final al acestui proeict il reprezinta painea, produs care prezinta urmatoarele
caracteristici principale:
- are forma si caracteristicile ( compozitia glutenului identica caracteristici
asemantoare din punct de vederea la culorii si gustului)
- are greutatea de 450g
- are pretul de vanzare catre distribuitori de 4100 (inclusiv TVA) si un pret indicat de
vanzare catre consumatori de 4900 ( cu 100 lei mai putin decat pretul celor mai
bine vandute produse)
- prezinta un sitem de plata facil (plata la 10 zile) pentru grupul tinta direct.
Toate aceste elemete prezinta un impact major asupra grupurilor tinta, ata grupul tinta primar
cat si cel secundar, impact care va produce in principal o imbunatatire a situatie finaciare a
grupurilor tinta.

Imbunatatirile aduse de prezentul proiect asupra situatiei grupului tinta primar : agentii
economici care comercializeaza produse de panificatie inclusiv paine.

Grupul tinta primar al proiectului este format din agenti economici a caror principala activitate
consta in de comertul cu amanuntul, a diverselor produse ( in principal alimentare).

Adausuriele comerciale practicate de acestia sun mici, iar, datorita sitemelor de plata catre
furnizori, cu termen cuprins in general intre o zi si trei zile, acestia duc lipsa de lichiditati.
Pe de alta parte, sumele de care dispun sunt rulate rapid ( intr-o perioada de 10 zile se
ruleaza in general de 3 ori).

In ceea ce priveste castigurile realizate de acestia prin vanzarea principalelor doua tipuri de
paine, acestea se situeaza la valoarea de 300 lei pentru painea alba 370g si respectiv la 500
lei pentru painea pe vatra 450g, sistemele de plata prcticate fiind la o zi si respectiv 3 zile.
Pe baza acestior considerente, produsul ce va rezulta in urma acestui proiect, va crea
posibilitatea realizarii unui direct direct de 700 lei/ buc de paine vanduta si respectiv a unui
venit auxiliar rezultat din rularea valorii painii pe o perioada de zece zile aproximativ de 700
lei/ buc de paine (aceste tinand cont ca valoarea la care va fi distribuita painea este
aproximativ 4200 lei inclusiv TVA si pretul indicat de vanzare este de 4900 lei precum si de
faptul ca in general la 1000 lei rulati membrii grupului tinta castiga 50 lei si ca pe perioada
celor 10 zile care despart livrarea de plata banii se ruleaza de aproximativ trei ori).

Altfel spus, prezentul proiect prezinta o solutie prin care veniturile grupului tinta primar vor
creste cu 1400 lei la fiecare bucata paine vanduta.
Cum fiecare membru al grupului tinta va vinde zilnic cel putin 80 paini zilnic se ajunge la o
crestere a veiturilor fiecarui membru al grupuli tinta primar cu cel putin 112.000 lei /zi, adica
cu 3.360.000 lei / luna.

Imbunatatirile aduse de prezentul proiect asupra situatiei grupului tinta secundar, reprezenta
de beneficiarii indirecti : consumatorii finali ai produsului realizat.

Conform statisticilor obtinute de la Institutul National de Statistica Diredctia Generala Dolj, in


zonele municipiului Craiova vizate pentru realizarea activitatiilor de desfacere ale prezentui
proiect ( zona Gara-Rovine, zona Lapus-Arges, zona Petre Ispirescu si Zona Dezrobirii),
numarul mediu al membrilor unei famili este de trei persoane si consumul mediu de paine
este de 3paini/zi.

32
Cum prezentul proiect propune realizarea unui produs caliativ superior principalelor produse
de acelasi tip existente pe piata , dar la un pret cu 100 de lei mai mic.

2.1.(b)cum va imbunatati proiectul capacitatile tehnice si manageriale ale grupurilor tinta sau
ale partenerilor (cand este cazul) .

In afara cresterii veniturilor pentru fiecare din grupurile tinta, care se relizeaza prin prezentul
proiect, proictul propune si o activitate intensa de marketing. Una dintre coponentele acestei
activitati o reprezinta activitatea de publicitate, activitate care, urmareste sa atraga potentialii
clienti catre punctele in care se va vinde produsele rezultate prin derularea proiectului.
Ori aceste puncte reprezita tocmai sediile in care grupul tinta principal al proiectului I-si
desfasora activitate.
Altfel spus, prin prezentul proiiect, grupul tinta direct va beneficia de o activitate intensa de
publicitate gratuita, care va duce la cresterea veniturilor acestora.

2.2 Rezultate

Prin proiectul Investitie linie de productie panificatie sunt propuse mai multe tipuri de
rezultate:
Rezultate de natura economica:
1. Stiularea unei investitii din partea solicitantului in valoare de 32.667 Euro
2. Dotarea SC ........................cu o linie de productie panificatie, prin care se va dezvolta o
activitati de productie, panificatie, care va aduce un profit net previziont de 2866.7 Euo pe
toate cele 12 luni de acitivitate, profit care va fi reinvestit la sfarsitul derularii proiectului in
dezvoltarea IMM-ului .
Rezultate de natura sociala:
1. Crearea a 10 noi locuri de munca
2. Dezvoltarea unei microintreprinderi si transformarea acesteia in intreprindere mica
3. Cresterea veniturilor a cel putin 20 agenti economici, memmbrii ai grupului tinta direct, cu
3.360.000 lei /luna

2.3 Efecte multiplicatoare

Contributia propusa in numerar, se ridica la valoarea de 32.000 Eruo si reprezinta alaturi de


suma solicitata de la autoriatea contractanta (49.000 Euro), o componenta indispensabila in
vederea realizarii proiectului.

Astfel daca prin finantarea acordata de autoritatea contractanta, se va realiza activitatile de


investitie in vederea achizitionarii liniei de productie necesare, cat si a mijlocului de transport
necesar realizarii activitatii de desfacere, prin contributia in numerar se asigura palat chiriei
pentru spatiul de desfasurare a activitatilor, achizitionarea celolalte elemente necesare
desfasurarii activitatilor propuse, achizitionarea materiilor prinme si a mterialelor necesare
desfasurarii activitatii, plata salariilor directe si indirecte si a contribuiilor la asigurarile sociale,
desfasurarea activitaii de marketing, plata energiei, a apei si a combustibilului.

2.4 Durabilitate

2.4.(a) Durabilitate financiara

33
Finantarea nerambursabila se refera doar la realizarea activitatilor de invetitie in
echipamentul tehnologic, necesar realizarii unei productii de panificatie si desfacerii
produselor obtinute.
Dincolo de activitate de investitie, sta o activitate economica.
Dimensionarea veniturilor si profitui realizat vor fi prezentate in continuare:
Cheltuielile necesare realizarii activitatii de productie:
1. Cheltuieli cu materii prime:
Descrierea cheltuielilor cu materii prime necesare pentru producere painii albe de 450g
Nr. Denumire Procentaj Gramaj la un Preturi medii pe Pretul mediu la Pretul la 1 buc
crt la un Kg Kg aluat Kg (inclusiv tva) gramajul pentu paine de 450g
aluat un kg aluat (lei)
1 Faina 73.8 % 738 g 6100 4501.8 2250.9
2 Sare 1.1 % 11 g 1850 20.35 10.175
3 Drojdie 1.2 % 12g 15350 184.2 92.1
4 Amelioratori 0.59 % 5g 45100 225.5 112.75
5 Apa 23.4 % 234 ml 5 1.17 0.585
Cost total 4933.02 2466.5

Elementele care intra in calculati costului la paine:


1. Materii prime
2. Materiale
3. Combustibil
4. Energie electica
5. Apa
6. Amortizare
7. Salarii directe
8. Salarii indirecte
9. CAS+ ajutor de somaj
10. Cheltuieli de distributie
In acelsai mod in care au fost calculate cheltuieliele aferente materiilor prime, la o bucata
paine, se calculeaza si restul elementelor prevazute in costul painii, ceea ce duce la o
valoare de 2976 lei fara TVA, ( pentru productia estimata de 3000 paini si structura de
personal si salariare prezentata anterior) .
In urma analizei situatie pe piata Craiovei, si pentru atingerea aobiectivelor si rezultatelor
propuse, va fi propus un pret de vanzare de 4200 catre agentii econonici grup tinta al
proiectului, ceea ce duce la un profit de 659 lei/buc paine vanduta

Acest lucru duce la realizarea unui profit mediu lunar de 659 *3000 (productia estimata) =
1977000 lei/ zi, adica 59.310.000 lei/ luna ceea ce insemana un profit net de aproximativ
2395 Euro/ luna ( la cursul de 1Euro=24.254).
Tocmai acest profit constituie sursa de finatare a activitatii propuse prin prezentul proiect
dupa incetarea finatarii acordate de autoritate a contractatnta.

2.4.(b) Durabilitate organizationala


Proiectul propune realizarea unei invetitii initiale in achizitionarea unei linii de productie
panificatie, si a unei masini necesare activitaii de distributie.
Implementarea activitatii de invetitie in prima luna de derulare a proiectului va face ca
incepand cahiar di acesta luna linia de productie panificatie sa treaca integral in proprietate
locala.

In ceeea ce priveste posibilitatile de continuare a proiectului trebuie avute in vedere


urmatoarele doua aspecte:

34
1. Linia de productie panificatie, prezinta o perioada de garantie de 3 ani, ceea ce insemana
ca timp de 3 ani se va putea lucra cu aceasta.

2. Incepand cu primul an, se trece la amortizarea liniei de productie. Calcul amortizatii este
realizat dupa metoda amortizarii in linie dreapta: (Costul linie de productie- Valoare de
recuperare a linie de productie / durata de folosire bunului) pe o perioada de trei ani,
deoarece acesta corespunde de obicei termenului de uzura morala, a utilajelor in acest
domeniu. Tinad cont ca dupa utilizarea timp de trei ani produsul abia iese din grantie
deci gradul sau de uzura se situaza intere 10-15%, si ca valoare de recuperat a unei linii
de productie cu un astfel de gra de uzura este in prezent de aproximativ 30.000 Euro )
rezulta un indice annual al amortizarii de (44000 30.000)/3 =4667 Euro. (inclus in
calculatia pretului la o piane cu suma de 128 lei)

3.Bugetul proiectului

Bugetul proiectului se gaseste anexat prezentei cereri de finantare in cadrul anexei B


Bugetul si Sursele de finantare , in formatul indicat.

4.Surse de finantare preconizate

Sursele de finantare se gasesc anexate prezentei cereri de finantare in cadrul anexei B


Bugetul si sursele de finantare in formatul indicat.

SOLICITANTUL
1. Identitate
Denumirea legala completa Sc ...............
(numele organizatiei):
Prescurtare (acronim): -
Statutul legal: Societate cu Raspundere Limitata SRL
Numarul de inregistrare ca
platitor al TVA-ului:
Codul Fiscal
Adresa oficiala:
Adresa postala:
Reprezentant:
Telefon nr:
Fax nr:
Adresa E-mail:
Website:

35
2. Detalii despre banca
Banca trebuie sa aiba sediul in Romania.
Numele Titularului contului: ...............
Cont bancar nr.:
Codul Bancii:
Codul SWIFT :
Numele Bancii:
Adresa Bancii:
Numele persoanei cu drept
de semnatura:
Functia persoanei cu drept
de semnatura:

Banca corespondenta (unde este cazul)


Numele Titularului contului:
Cont bancar nr.:
Codul Bancii:
Codul SWIFT :
Numele Bancii:
Adresa Bancii:
Informatii privind calea de
acces

36
3. Descrierea solicitantului

3.1 Cand a fost infiintata intreprinderea dvs si cand si-a inceput activitatea?

Scietatea ........................reprezinta o microintreprindere recent infiintata, data de infiintare


fiind

Societatea a fost infiintata in vedrea realizarii activitatilor de fabricatie a altor produse de


panificatie , codificata dupa codurile CAEN la grupa 158, respectiv 1581- Fabricarea
produselor de panificatie si patiserie.

Prezenta schema de finatare reprezinta o oportunitate deosebita pentru societatea


SC ............... , fiind in esenta o posibilia sursa de finantare in vederea demararii activitatilor
la standarde de inalta calitate si profesionalism.

3.2. Care sunt principalele activitati ale intreprinderii dvs, in prezent?

Fiind o intreprindere nou infiintat Sc ........................se afla abia in faza de previzionare a


activitatilor propuse.

In acest sens Sc ........................a intrepris actiuniea de analiza a pietei, in vederea


dimensionarii concrete a activitatilor viitoare. Realizand persepectivele unei astfel de activitati
Sc ........................a tercut apoi la faza de indentificare a unui sediu necesar realizarii
activitatilor propuse, sediu prezentat in cadrul acestei cereri de finatare drept sediu de
desfasurare al activitatilor de aprovizionare si productie.

3.3. Lista membrilor consiliului/comitetului de conducere al intreprinderii dvs.

Vechime in
Nume Profesie Sex Functia
consiliu
-

4. Capacitatea de management si implementare proiecte

4.1. Experienta in derularea unor proiecte similare

Fiind vorba de o afacere noua nu este cazul.

4.2 Resurse

42 (a) Venitul anual pentru ultimii doi ani, mentionand pentru fiecare an numele principalilor
clienti si proportiile din venitul anual la care au contribuit acestia
Nu este cazul fiind vorba de o intreprindre nou infiintata

4.2(b) Numarul angajatilor cu norma intreaga si a celor angajati part-time pe categorii (ex.:
numar de manageri de proiect, contabili etc).
Nu este cazul fiind vorba de o intreprindre nou infiintata

37
4.2.(c) Echipamente si birouri
Nu este cazul fiind vorba de o intreprindre nou infiintata.
4.2.(d) Alte resurse relevante

Sc a inchiriat spatiul necesar desafsurarii activitailor proiectului si a


demarat activitatile de amanajarea ale acestuia astfel incat acesta sa corespunda
standardelor igenico sanitare si de mediu necesare derularii activitailor propuse.

5. Alte cereri inaintate unor Institutii Europene sau Statelor Membre UE

Sc ........................nu a inaintat pana in prezent alte cereri de finatare nerambursabila

38
Parteneri ai solicitantului care participa in proiect
1. Descrierea partenerilor

Partener 1 Partener 2
Denumire legala -
completa
(numele organizatiei)
Nationalitate -
Statut juridic -
Adresa oficiala -
Reprezentant -
Telefon nr: -
Fax nr: - -
Adresa E-mail -
Numar de angajati - -
(permanenti si temporari)
Istoria cooperarii cu -
solicitantul
Rolul si implicarea in -
pregatirea proiectului
propus
Rolul si implicarea in -
punerea in aplicare a
proiectului propus

39
2. Declaratie de Parteneriat 1

Parteneriat

Un parteneriat este o relatie esentiala intre doua sau mai multe organizatii, ce presupune
impartirea responsabilitatilor in derularea proiectului finantat de catre Autoritatea
Contractanta. Pentru a inlesni o derulare usoara a proiectului, Autoritatea Contractanta
solicita tuturor partenerilor (inclusiv solicitantului principal care semneaza contractul) sa
recunoasca acest lucru, consimtind la principiile de buna practica a parteneriatului, stipulate
mai jos:

Principiile de Buna Practica a Parteneriatului

Toti partenerii trebuie sa citeasca formularul de cerere si sa inteleaga care va fi rolul lor in
cadrul proiectului.

Solicitantul trebuie sa se consulte permanent cu partenerii sai si sa-i va informeze in totalitate


asupra evolutiei proiectului.

Toti partenerii trebuie sa primeasca copiile rapoartelor descriptive si financiare elaborate


de solicitant/beneficiar si inaintate catre Autoritatea Contractanta

Modificarile esentiale propuse in cadrul proiectului (ex. activitati, parteneri etc.) vor trebui sa
fie aprobate de parteneri, anterior inaintarii acestora catre Autoritatea Contractanta. In cazul
in care aceste modificari nu au putut fi aprobate de catre toti partenerii, solicitantul trebuie sa
informeze Autoritatea Contractanta cu privire la acest lucru, atunci cand inainteaza spre
aprobare propunerea de modificare.

Inainte de terminarea proiectului, partenerii trebuie sa consimta asupra repartizarii echitabile


a echipamentelor, vehiculelor si bunurilor achizitionate din finantarea nerambursabila intre
partenerii aflati in tara respectiva. Copii ale titlurilor de transfer trebuie atasate raportului final.

Declaratie de parteneriat

Am citit si consimtit asupra continutului proiectului inaintat Autoritatii Contractante. Ne


angajam sa actionam in conformitate cu principiile practicii unui bun parteneriat.

Nume:
Organizatie:
Functie:
Semnatura:
Data si Locul:

1
trebuie data de catre solicitant si fiecare partener, in toate cazurile in care mai exista un alt partener
pe langa solicitant

40
Declaratia solicitantului
Subsemnatul, ..................... in calitate de reprezentat legal al intreprinderii solicitante pentru
prezentul proiect, certific urmatoarele:
(a) informatiile furnizate in aceasta cerere sunt corecte si
(b) solicitantul Sc ............... Slr si partenerul sunt eligibili, conform sectiunii 2.1.1 din Ghidul
Solicitantului.

Nume:
Functie:
Semnatura:
Data si Locul:

41
42

S-ar putea să vă placă și