Sunteți pe pagina 1din 3

Capitolul 1

Managerul persoana sau grupul de persoane care in virtutea sarcinilor,


responsabilitatilor, competentelor postului ocupat, exercita procese de
management, adopta decizii si initiaza actiuni prin care influenteaza
comportamentul decizional si operational al altor persoane.
Un manager previzioneaza, organizeaza, antreneaza, coordonoeza si control-
evalueaza
Previziunea rezultatul previziunii sunt prognozele, politicile, programele si
statisticile ( cu ajutorul obiectivelor, modalitatilor de realizare , resurse, termene)
Organizarea delimitarea si dimensionarea proceselor de munca
(functiuni,activitati,atributii, sarcini), corelarea cu obiectivele asumate
(fundamentale,derivate,specific si individuale),delimitarea si dimensionarea
componetelor structural(posture,functii,compartimente) si dotarea lor cu personal
apt sa le execute -> ROF, organigrama,fise de posture etc.
Coordonarea armonizarea deciziilor si actiunilor personalului din subordine prin
comunicarea eficienta dintre manageri si executanti. Poate fi bilaterala si
multilaterala
Antrenarea motivarea personalului pt a exercita sarcinile trebuie sa fie, specifica,
graduala si complexa
Control-evaluare evaluari periodice in vederea gasirii difunctionalitatilor si
repararea lor si a punctelor tari
Organizatia prestatoare de servicii dispunde de subsistemele : organizatori,
decizional, informational, metodologic-managerial, resurse umane.
CARACTERISTCI - Organizatia este un sistem : socio-economic, tehnico-
material, deschis, organic-adaptiv, operational si de management
Subsistemul organizatoric procesual ( delimitarea si dimensionarea componentelor
procesuale in raport cu obiectivele asumate), structural ( aranjarea posturilor,
functiilor, compartimentelor inr-o configuratie prestabilita cu ajutorul nivelurilor si
ponderilor ierrarhice -> realizarea obiectivelor
Subsistemul decizional decizii de management si moduri de fundamentare,
adoptare si aplicare a deciz
Subsistemul informational date, informatii, fluxuri si circuite inf, proceduri inf si
mijloace de tratare a informatiilor.
Subsistemul metodologic se regaseste in instrumentarul managerial si in
elementele metodologice de proiectare/reproiectare a proceselor de munca din
domeniul managementului org prestatoaare de servicii.
Realitati si premise generale
1. Managementul -> se regaseste in sect serviciilor private si/sau publice cu
toate elementele si functiile pe care le indeplineste
2. Se exercita in org private si in administratia publica intr-un mediu social-
politic
3. Se exercita in conditiile cresterii complexistatii si incertitudinii vietii
economico-sociale
4. Se exercita in conditiile impactulu progresului tehnic si al revolutiei
informatice
Managementul are o tripla semnificatie : stiinta (concepte, metode, tehnici si princii
-> se explica fenomenele si procesele din org ) arta ( maiestria managerului de a
aplica cunostintele) stare de spirit .

1. Concepte care arata cum se organizeaza un sistem de management :


a. Obiectivul scopul economic, social si politic stabilit prin legi,
regulamente, acte normative si ce trebuie realizat de catre
organizatiile prestatoare de servicii sau institutii publice.
b. Resursele potentialul material, financiar, uman, de care dispunde
organizatia la un moment dat. Exprima posibilitatea de functionare si
dezvoltare a acesteia.
Utilizarea resurselor dupa :
- Durata de consum ( resurse de moment in timpul alocarii; materii
prime, energie) resurse de durata se consuma treptat
( echipatemnte, terenuri, cladiri)
- Sursa de provenienta: (resurse proprii , resurse imprumutate
( imprumuturi, credite) si resurse atrase (sume datorate de catre
companii ce pot fi temporar utilizate intr-o anumita activitate
economica passive stabile)
- Natura economica : resurse avansate ( sume alocate in prezent in
vederea obtinerii de efecte viitoare ), resurse ocupate ( resurse umane,
cladiri), resurse consummate ( consumuri effective identificate cu
costurile de productie)
c. Efectele rezultatul unor actiuni activitati sau procese (economic sau
social) vezi problema
d. Procesul modul de transformare a resurselor -> atingerea obiectivului
e. Optimizarea realizarea proceselor cat mai bine
2. Concepte care arata cum functioneaza un sistem de management
a. Autonomia de functionare proprietatea sistemelor si subsistemeleor
bilogice si sociale de a se autoregla
b. Adaptabilitatea Isi pastreasa stabilitatea cand asupra sistemului
actioneaza perturbatii ecterioare
c. Organizarea structura interna a sistemului
d. Planul materializarea mijloacelor necesare pentru realizarea
obiectivului
e. Incluziunea integrarea intr-o structura mai larga
3. Concepte care arata cum se conduce un sistem de management
a. Informatia culegerea si prelucrarea datelor -> statistica, sondaj sau
baze de date
b. Modelul datele rezultate -> un model pe care se lucreaza. El e supus
unor influente economice, sociale pentru a vedea ce se intampla in
anumite situatii.
c. Verificarea operatia prin care se constata daca modelul este correct
d. Decizia alegerea unei variante descries
e. Controlul urmarirea indeplinirii obiectivelor decizionale.
Cum aplicam aceste concepte? TEHNICA CELOR 6 PALARII
Palaria alba date, fapte, informatii disponibile atent analizate. Gasirea altor
informatii pentr rezolvarea problemei in cauza
Palaria rosie Este legata de sentimente decizia este adoptata prin prisma
intuitiei, a inteligentei emotionale, a gandirii cu inima.
Palaria neagra critica. Probelemele sunt private cu pessimism, prudenta.
Reliefeaza punctele slabe ale unui plan, modificarea planului si pregatirea unor
planuri de urgenta. Identificarea riscurilor posibile inainte de demararea actiunilor
Paaria galbena pozitivitate, optimism identificarea beneficiilor deciziilor
Palaria verde creativitate. Identificare de solutii creative la problemele puse in
discutie
Palaria albastra este palaria care coordoneaza procesul de gandire . Directioneaza
o situatie catre o anumita palarie