Sunteți pe pagina 1din 3

Capitolul 3

Serviciul public poate fi privit in sens organic sau ca organism(acea persoana


juridical, publica sau private-> activitati de interes general) si in sens material
sau ca tip de activitate. (referitor numai la persoana publica)
A aparut ideea prestarii unui serviciu public prin intermediul unei firme private -> 3
conditii:
1. Satisfacerea interesului general obiectiv: interesul celor administrati si nu
obtinere de profit
2. Mijloacele puterii publice sunt privilegii acordate firmei private care serveste
interesul general si se bucura de autoritate in raport cu tertii
3. Controlul administratiei o firma private poate presta un serviciu public
printr-o delegare data de o pers publica.
Serviciul public activitate de interes general organizata de o autoritate a
administratiei publice, supusa intr-o masura mai mare sau mai mica unui regim de
drept public
Statul colectivitate umana relative omogena datorita unei istorii commune, unui
teritoriu delimitat de frontier recunoscute si unei puteri politice proprii in baza careia
acesta realizeaza anumite functii ( legi, sistem de guvernare propriu )
Sistem politic = institutiile statului + partied politice + alte grupuri sociale
Identificam doua subsisteme : macroeconomic ( organelle puterii de stat)
microeconomic ( agenti economici, populatie)
In structura statului de drept democratic -> subsisteme de baza:
1. Institutia prezidentiala statul in raport cu cetatenii prin presedinte
2. Parlamentul ales de cetatenii cu drepturi politice. Initiaza, dezbate si adopta
legile statului
3. Guvernul determina si conduce politica natiunii si asigura puterea executive
4. Administratia publica centrala- ministere si celelalte organe subordinate
guvernului
5. Administratia publica locala autoritatile administratiei de stat (prefectul,
serviciile locale) si organe alese la nivelul unitatilor administrative teritoriale (
primar, presdinte consiliu judetean)
6. Autoritatile judecatoresti organelle justitiei supreme, ministerul public,
curtea de apel
7. Curtea de conturi organul de control al statului
8. Populatia cetateni cu sau fara drept de vot si alte persoane aflate pe
teritoriu
9. Mediile de informare presa, radio, televiziune
Statul functioneaza cu resurse financiare atrase din taxe, impozite etc
Pierderi finaciare ale bugetului statului:
1. Evaziunea fiscala ( reducerea impozitelor si taxelor datorate statului prin
nedeclarare; contraband
2. Distorsionarea functionarii puterii statului CORUPTIE TATA. FMM DRAGNEA
a. Coruptia infractiunea prin care persoana care ia mita pentru a indeplini o
atributie pe care este obligat prin status sa o indeplineasca sau pentru a
nu-si indeplini atributia
b. Parazitarea agentilor economici cu capital majoritar de stat Ex :numiri de
conduceri incompetente- FMM DRAGNEA
c. Realizarea unei economii paralele prin dezorganizare circulatia succesiva
a produselor pe la mai multi agenti economici, crascand nejustificat
preturile acestora
Statul providenta pune in miscare parghiile economico-sociale ce permint
utilizarea rationala a capitalului uman concomitant cu cresterea economica si cu
justetea sociala.
Criza statului providenta : Criza financiara ( cresterea in ritm alert a cheltuielilor
comparativ cu veniturile bugetului de stat ) si criza de eficacitate costuri ridicate
ale bunurilor si serviciilor produse de stat
Cauze : abuzul fata de protectia sociala, contributii sociale platite de agentii
economici penalizeaza oferta de locuri de munca, reducerea inegalitatilor ( legata
de impozitele pe profit)
Propuneri de limitare a rolului statului in viata economica : Privatizari (cresterea
productivitatii, ameliorarea finantelor publice, dezvoltarea actionariatului popular)
gestiunea de piata a serviciilor collective ( ex: statul poate concesiona unor
intreprinderi private construirea de austostrazi)
Obiectiv: statul sa fie mai apropiat de nevoile reale ale socieatatii, mai efficient in
gestionarea resurselor prin urmatoarele functii:
1. Oferta de servicii publice collective non-comerciale (inlaturarea lacunelor
pietei, servicii accesibile tuturor cetatenilor).
2. Functia de redistribuire : trecerea de valori de la o forma de proprietate la
alta, de la un grup social la altul sau de la un stat la altul, miscorand
veniturile finale ale unora in avanantajul altora.
3. Functia de reglare economica interventia statului asupra evolutiei
economice astfel incat sa se amelioreze principalii indicatori ai acesteia. Se
poate face prin politica structurala ( modificarea pe termen lung a
economiei) politica conjuncturala ( stabilirea preturilor si echilib comer
text)

Parteneriatul public privat : accord intre sector public si cel pirvat cu scopul
elaborarii unui proiect sau furnizarii unui serviciu care in mod normal era furnizat de
sectorul public.
Caracteristici:
1. Se fac in baza unor contracte pe termen lung
2. Necesita investitii realizate prin combinare de finantare private cu cea publica
3. Reunesc o serie de responsabilitati complexe
4. Controlul asupra furnizarii serviciilor revine sectorului privat
5. Riscul este impartit intre sect public si cel privat

Factori ce influenteaza succesul parteneriatelor public private :


1. Factorul politic prin crearea unui cadru legislativ care sa reglementeze
acordurile public-priv
2. Implicarea sectorului public prin modernizarea continua e performantelor
inreg de part priv
3. Existenta unui contract sporeste probabilitatea de succes
4. Garantarea fluxurilor de venit asigura partenerul privat ca si va recupera
investitia pe parcursul derularii priectului pentru finantarea initiala a acestuia
5. Comunicarea cu toti actorii implicate in proiect creste gradul de
acceptabilitate sociala a contractelor de parteneriat
6. Alegerea atenta a partenerului privat se tine cont de experienta in domeniu
a acestuia

Puncte forte : sector public ( autoritate legala, resurse de capital, previziune),


sector privat ( management efficient, tehnologii modern, dezvoltarea personalului)
Avantajele parteneriatului public-privat : reducerea , de capital de la bugetul de
stat, cresterea eficientei, alocarea optima a riscurilor intre parteneri, beneficii pe
termen lung pentru comunitate, sect public, sect privat.
Tipuri de parteneriate public-privat
1. Achizite publica cu externalizare- finantarea si proprietatea asupra activelor
apartin sectorului public; sect privat are o responsabilitate limitata ( contracte
de servicii, contracte de operare si de management, contracte de leasing)
2. Parteneriate integrate transferul responsabilitatii asociate unor functii
dispersate de la sect public -> economii considerabile de costuri pe intregul
ciclu de viata al proiectului
3. Parteneriate care implica si finantare private concesiunea (o companie
private proiecteaza, finanteaza construieste si opereaza o infrastructura ce
genereaza geniture in schimbul dreptului de a colecta tarifele platite de
utilizatori) ; privatizarea complete sau partiala ( vanzarea tuturor activelor
unei companii de stat catre investitori private
Riscuri:
a. Riscurile din timpul fazei de conceptie : tehnice, economico-financiare
b. Riscurile din timpul fazei de exploatare: asupra veniturilor, cresterile
costurilor de exploatare, riscuri financiare
c. Riscuri indirecte legate de mediu: riscuri de forta majora ( calamitati
natural),riscuri macroeconomice ( crize financiare), riscuri juridice