Sunteți pe pagina 1din 1

Republica Moldova

CONSILIUL
MUNICIPAL BLI

DECIZIA

nr. 7/7
din 27.07.2016

Cu privire la conferirea titlului


Cetean de onoare al mun. Bli
episcopului de Bli i Fleti Marchel

n temeiul p. (s), alin. 2) art. 14 Legii privind administraia public local nr. 436-XVI din
28.12.2006, deciziei Consiliului mun. Bli nr. 3/8 din 31.03.2010 Cu privire la aprobarea
Regulamentului cu privire la conferirea titlului Cetean de onoare a mun. Bli cu modificrile i
completrie ulterioare, procesului-verbal nr. I din 22.07.2016 al comisiei obteti pentru examinarea
materialelor i propunerilor privind conferirea titlului Cetean de onoare al mun. Bli, la ini iativa
primarului municipiului Bli privind conferirea titlului Cetean de onoare al mun. Bli episcopului
de Bli i Fleti Marchel, -

Consiliul municipal Bli DECIDE:

1. Se confer titlul Cetean de onoare a mun. Bli episcopului de Bli i Fleti Marchel
(Mihescu Nicolai Vladimir) pentru aportul n dezvoltarea tradiiilor moral-spirituale,
activitatea moral-cultural sporit, direcionat spre pstrarea i consolidarea nelegerii
interconfesionale, educarea cetenilor n spiritul idealurilor morale i valorilor umane.
2. Primarul municipiului Bli s desfureze ceremonia festiv de conferirea titlului Cetean de
onoare a mun. Bli episcopului de Bli i Fleti Marchel la srbtorirea celei de-a 25
aniversri din Ziua Independenei RM.
3. Secretarul Consiliului i municipiului Bli dna I. Serdiuc s publice prezenta decizie pe
pagina-web oficial a primriei.
4. Controlul excutrii prezentei decizii se pune n sarcina cominsiilor consultative de specialitate
pentru drept i disciplin, pentru colaborare cu alte autoriti, nfrire, turism, culte i activiti
social culturale, pentru educaie, protecie social i snte, pentru proprietate municipal,
administrarea bunurilor i protecia mediului, pentru probleme financiar-economice.

Preedintele edinei a VII


extraordinare a Consiliului mun. Bli Dmitri PASAT

Contrasemneaz:
Secretar al Consiliului municipal Bli Irina SERDIU