Sunteți pe pagina 1din 28

Cautarea lui Dumnezeu

Iov 23:3
Ier. 28:13
Osea 6:3
Fapte 17:27

Cautarea mantuirii

Ps. 31:16
Ps. 54:1
Ps. 85:7
Ps. 106:4
Ps. 119:41
Fapte 16:30

Cautarea Mantuitoru-lui
Mat. 18:12
Luca 15:4
Luca 19:10
Ioan 1:43
Ioan 5:14
Ioan 9:35

Cautarea pacii

Iov 22:21
Ps. 34:14
Is. 27:5
Col. 3:15
1 Pet. 3:11

Cantand Domnului
Ps. 13:6
Ps. 27:6
Ps. 81:1
Ps. 95:1
Ps. 126:2
Is. 30:29
1 Corint. 14:15
Efes. 5:19
Colos. 3:16
Iacov 5:13

Cantareti

Gen. 4:21
1 Sam. 16:16
1 Sam. 16:23
2 Sam. 6:5
1 Cron. 25:7
2 Cron. 14:15
Ps. 87:7
Ezech. 33:32
Mat. 9:23
Apoc. 18:22

Cantari de biruinta

Exod 15:1
Exod 15:21
Jud. 5:1
Psalmi 32:7
Psalmi 105:43
Isaia 26:1
Osea 2:15
Apoc. 15:3

Castig marsav

Lev. 6:4
Iov 20:15
Psalmi 37:16
Prov. 16:8
Prov. 20:14
Prov. 21:6
Prov. 22:16
Prov. 28:8
Ierem.17:11
Ierem. 22:13
Ezech. 22:13
Iacov 5:4
Castig spiritual

Prov. 23:23
Isaia 55:1
Mat. 15:9
Apoc. 3:18

Cei care dobandesc mantuirea

Luca 12:8
Ioan 4:14
Fapte 10:43
1 Ioan 5:1
Apoc. 22:17

Cei care Il cauta pe Domnul


2 Cron. 11:16
2 Cron. 14:7
2 Cron. 26:5
Ezdra 8:21
Ps. 14:2
Ps. 27:8
Ps. 42:2
Ps. 53:2
Ps. 119:10
Dan. 9:3
Ioan 12:21

Cei care nu vor intra in cer

Luca 13:29
Luc. 20:35-36
1 Cor. 1:18
Apoc. 3:4
Apoc. 7:13-17
Apoc. 21:24
Apoc. 22:14

Cei care sunt condamnati

Exod 32:33
Deutr. 18:19
Mat. 5:22
Ioan 8:34
Rom. 2:1
1 Ioan 2:23
1 Ioan 3:4
1 Ioan 3:10
1 Ioan 3:15
2 Ioan 1:9

Cei rai nu au pace

2 Cron. 15:5
Is. 48:22
Is. 59:8
Ier. 14:19
Ier. 49:23
Ezech. 7:25
Ezech. 13:10
Dan. 5:9
Zah. 8:10
Rom. 3:17

Cel rau lovit pe neasteptate


Prov. 6:15
Prov. 24:22
Prov. 29:1
Ecles. 9:15
Is. 30:13
Is. 47:11
Ier. 15:8
1 Tes. 5:3

Cele 10 porunci

Exod 20:1
Exod 32:16
Exod 34:28
Deutr. 4:13
Deutr. 5:7
Deutr. 10:4
Iosua 8:32
Ps. 78:5
Luca 18:20
Rom. 9:4
Galat. 3:17

Cercetarea de sine

Ps. 77:6
Ps. 119:59
Plang. 3:40
Mat. 7:5
Mat. 25:7
Luca 6:42
Luca 22:23
Fapte 20:28
1 Cor. 11:28
2 Cor. 13:5
Galat. 6:4

Cercetarea tuturor lucrurilor

Ier. 6:27
Efes. 5:10
1 Tes. 5:21
1 Ioan 4:1

Cererea izbavirii

Ps. 25:20
Ps, 43:1
Ps. 59:2
Ps. 71:4
Ps. 119:134
Ps. 140:1
Ps. 143:9
Ps. 144:11

Certitudini ce ofera mangaiere

1 Imp. 8:56
Is. 28:16
Mat. 10:42
Luca 1:4
Ioan 6:37
Rom. 8:38-39
2 Cor. 5:1
Evr. 6:19
1 Ioan 3:14

Cerul

Matei 6:20
Luca 10:20
Ioan 14:2
Fapte 7:55-56
2 Cor. 5:1
Colos. 1:5
Evr. 11:10
Apoc. 7:9
Apoc. 21:1

Ceruri noi

Is. 65:17
Is. 66:22
2 Pet. 3:13
Apoc 21:1

Ceruri create de Dumnezeu

Gen. 1:1
1 Cron. 16:26
Ps. 102:25
Prov. 8:27
Is. 40:22
Is. 42:5
Is. 45:12
Ierem. 32:17
Ioel 2:30
2 Pet. 3:7
Apoc. 14:7

Cetatenii cerului

Marcu 6:1
Luca 10:20
Luca 22:30
Ioan 14:2
Filip. 3:20
1 Pet. 1:4
Apoc. 21:27

Chemarea la Casa Domnului

2 Cron. 30:1
Is. 2:3
Ier. 31:6
Zah. 8:21

Chemarea la desavarsire

2 Sam. 22:26
1 Imp. 8:61
Mat. 5:48
2 Cor. 13:11
2 Tim. 3:17
Evr. 6:1
Evr. 13:21
Iacov 1:4

Chemarea la pocainta

Ier. 26:5
Ier. 35:15
Ier. 44:4
Ezech. 33:11
Dan. 9:10
Osea 6:1
Zah. 7:7
Mat. 8:21
Mat. 22:3
Luca 14:17
2 Cor. 5:20
Apoc. 3:20

Chemarea la unitate

Ps. 133:1
Ecl. 4:12
Rom. 12:16
1 Cor. 1:10
2 Cor. 13:11
Efes. 4:3
Filip. 1:27
Filip. 4:2
Colos. 2:2
1 Pet. 3:8

Chibzuinta

Gen. 32:7
Gen. 41:39
1 Sam. 18:5
1 Sam. 25:18
Ezra 8:18
Ps. 112:5
Prov. 5:2
Isa. 28:26
Marcu 12:34
Tit 2:5

Chivotul legamantului

Exod 25:10
Exod 26:33
Num. 10:35
Ios. 3:15
1 Sam. 4:3
1 Sam. 4:11
2 Sam. 6:2
1 Cron. 16:37
2 Cron. 35:3
Ier. 3:16
Evr. 9:4
Apoc. 11:19

Cina Domnului

Mat. 26:26
Marcu 14:22
Luca 22:19
1 Cor. 10:16
1 Cor. 11:23

Cinste pamanteasca

Num. 22:17
1 Cron. 29:28
2 Cron. 17:5
2 Cron. 32:27
Est. 1:4
Iov 29:8
Ps. 49:12
Dan. 2:6
Ioan 5:44
1 Tes. 2:6

Cinstea datorata Domnului

Jud. 15:18
Ps. 29:2
Ps. 34:3
Ps. 57:5
Ps. 71:8
Ps. 107:32
Ps. 145:5
Isa. 25:1
Ioan 8:49
1 Tim. 1:17
Apoc. 19:7

Cinstirea parintilor

Gen. 27:43
Exod. 20:12
Lev. 19:3
Deut. 27:16
Prov. 1:8
Prov. 17:6
Prov. 20:20
Prov. 30:17
Isa. 45:10
Mat. 15:4
Efes. 6:2
1 Tim. 5:4

Cinstirea parintilor (porunci)

Gen. 50:12
1 Sam. 9:4
Prov. 1:8
Prov. 4:3
Prov. 6:20
Prov. 7:1
Prov. 23:22
Ier. 35:18
Efes. 6:1
Col. 3:20
1 Tim. 3:4

Cinstirea slujitorilor lui


Dumnezeu

Exod 33:8
Fapt. 28:10
Fillip. 2:29
1 Tes. 5:12-13
1 Tim. 5:17
Evr. 13:7

Citirea Scripturilor in public

Deutr. 31:11
Ios. 8:35
2 Imp. 23:2
Neem. 8:3
Neem. 8:18
Neem. 9:3
Neem. 13:1
Ier. 36:6
Fapt. 13:15
Fapt. 15:21

Compasiune

Neem. 5:6
Iov. 6:14
Isa. 58:7
Fapt. 20:35
Rom. 12:15
Rom. 15:1
Galat. 6:2
Colos. 3:12
Evr. 13:3
Iacov 1:27
1 Pet. 3:8

Compasiunea Domnului

Gen. 16:11
Exod 3:7
Deutr. 30:3
2 Cron. 36:15
Ps. 78:38
Ps. 79:11
Plang. 3:32
Osea 11:4
Mica 7:19
Luca 15:20
Iac. 5:11

S-ar putea să vă placă și